Karjalan Liitto toimintakilpailu Toimintaseloste ja yhteystiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karjalan Liitto toimintakilpailu Toimintaseloste ja yhteystiedot"

Transkriptio

1 Karjalan Liitto toimintakilpailu Toimintaseloste ja yhteystiedot YHDISTYKSEN TIEDOT ( ) ( ) Seuran/yhdistyksen nimi täydellisenä (yläpuolelle) Yhdistys rekisteröity Ei rekisteröity Seuralla/yhdistyksellä oma järjestölippu On ( ) Ei ( ) Seura/yhdistys kuuluu jäsenenä: Karjalaisseurojen piiriin ( ) tai Karjalaisten sukuyhteisöjen liittoon ( ) tai Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoon ( ) Yhdistyksen kotisivujen osoite: www. Raportointivuoden toimihenkilöt Puheenjohtaja Alkaneen vuoden toimihenkilöt Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Sihteeri Rahastonhoitaja Rahastonhoitaja 1

2 Yhteystietojen käyttö Karjalan Liiton posti/jäsentiedote lähetetään puheenjohtajalle ja sihteerille. Jäsenraportit ja laskut lähetetään rahastonhoitajalle. Yhdistyksessä luottamushenkilöiden velvollisuus on toimittaa tarvittavat tiedot muille hallituksen jäsenille ja yhdistyksen jäsenille. Toimintaseloste (s. 3-4) Sarjat: Piirit (piireille on oma toimintaselostelomake) Karjalaseurat arviointiryhmät yhdistysten jäsenmäärien mukaan: 1 50 jäsentä, jäsentä, jäsentä, jäsentä, 301 jäsentä tai enemmän Pitäjäseurat Sukuseurat Kuorot Muut Karjalan Liiton jäsenseurat Säätiöt Säätiöiltä pyydetään säätiön hallituksen yhteystiedot. MENNEEN VUODEN TOIMINTASELOSTE JA TOIMINNAN ARVIOINTI Pisteet merkitsee ja laskee yhteen yhdistys itse. Raportin tulee perustua yhdistyksen pöytäkirjoihin. Pisteistä käytetään lyhennettä p. Piiri ja liitto tarkistavat toimintaselosteen ja pistelaskun oikeellisuuden. Pisteytyksen peruste: Seuratyön tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät määrittyvät Karjalan Liiton strategian perusteella. Yhteisen strategian tavoitteet ovat jäsenyhdistykset itse vahvistaneet liittokokouksessa vuonna Palautusohje on lomakkeen lopussa. Toimintaselosteen antoi Päivämäärä: Allekirjoitus (yläpuolelle) Nimenselvennys (yläpuolelle) 2

3 Karjalan Liitto toimintakilpailu Toimintaseloste Yhdistyksen jokavuotisen toiminnan arviointi Perustuu Karjalan Liiton strategiaan ja seurojen yhteisten toiminnallisten tavoitteiden määrittelyyn Toiminnan arvioinnin perusteet 1. Jäsenyys, _ yhdistyksen jäsenten määrä henkilöä * yhdistykseen liittynyt vuoden aikana uusia jäseniä vähintään 10 % jäsenmäärästä - kaikki ovat Karjalan Liiton jäseniä * nykyiset jäsenet pysyneet seurassa (ei muuta vähennystä kuin luonnollinen poistuma) - luonnollinen poistuma on myös paikkakunnalta muutto Pisteytysperuste *Yhdistyksen edustaja on osallistunut jäsenhankintakoulutukseen 5 p./osallistuja * yhdistyksellä kotisivut tai mukana yhteisillä sivuilla * kotisivut pidetään ajan tasalla 15 p. *yhdistyksellä on nimetty nettitukihenkilö * aktiivinen jäsenhankinta; seuran edustaja kertoo toiminnasta potentiaalisille 10 p./tilaisuus tuleville seuran jäsenille sekä jakaa jäsenlomaketta * seuralla on nimetty jäsenvastuuhenkilö 50 p. * seuralla on oma jäsenhakulomake 50 p. * Karjala-kortin eduista on tehty paikallisia sopimuksia 50 p./sopimus 2. Osaaminen/henkilöstö/seurajohto * koulutusta luottamushenkilöille 5 p./osallistuja * yhdistyksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla on sähköposti 10 p. * yhdistyksen hallituksen kaikilla jäsenillä on sähköposti * yhdistyksen hallituksessa monipuolinen ikärakenne, vähintään 20 % alle 50-vuotiaita * yhdistykseen tullut toimintavuotena lisää aktiivisia toimijoita ja talkoolaisia * tietoistuja, järjestöinfoa hallituksen ja yhdistyksen kokousten alussa 5 p./kerta * yhdistys on järjestänyt tai osallistunut seuratoiminnan kehittämiskoulutukseen, järjestökoulutukseen, esim. piirin tai liiton koulutus 5 p./osallistuja Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on nimetyt vastuualueet 10 p./vastaava pj, varapj, sihteeri ja rahastonhoitajaa ei nimetä tässä 3. Toiminta Karjalainen kulttuuri tuodaan aktiivisesti esille yhteiskunnassa: * seuran itse järjestämien avoimien tilaisuuksien osallistujamäärä, koko 1 p./5 osallistujaa yleisömäärä Seuran pisteet 3

4 * muiden järjestämiin kaikille avoimiin karjalaistilaisuuksiin seurasta osallistuneiden määrä 1 p./5 osallistujaa - 1 piste tulee jokaisesta alkavasta viiden osallistujan määrästä, esim. 7 osallistujaa = 2 p. * seura osallistuu piirin järjestämään tilaisuuteen 1 p./osallistuja * seura osallistuu liiton järjestämään tilaisuuteen (valtakunnallinen talvisotatilaisuus, koulutus tms.) 1 p./osallistuja * seura osallistuu Karjalaisille kesäjuhlille 2 p./osallistuja * seura järjestää Karjalan ja karjalaisuuden päivän tilaisuuden (28.2 tai 1.p/osallistuja joku muu päivä) Osallistujia, omia ja vieraita * Karjalan Liiton vuositeeman huomiointi toiminnassa - mikä teema - miten huomioitiin * verkostoituminen oman alueen toimijoiden kanssa, esim. kirjasto yhteistyötahot: 50 p./yhteinen tilaisuus * yhdistyksen lippu mukana kulkueessa tai tapahtumassa /tapahtuma * talkootapahtuma (vähintään 3 osallistujaa) esim. piirakkatalkoot, näyttelyn pystytys luettelo: * Piirin aluevastaava Karjalaseura kutsuu aluevastaavan omaan tilaisuuteen, toteutunut tapaaminen * kirjallisen painotuotteen julkaiseminen, suku-, pitäjä- tai kyläkirja, yhdistyksen historiikki tai karjalaista kulttuuria käsittelevä kirja, seuran julkaise- 1 p./talkoolainen/ talkoopäivä 100 p./tapaaminen 100 p./julkaistu julkaisu ma, vähintään 200 sivua * kirjallisen painotuotteen julkaiseminen sivua 100 p./julkaisu * em. aiheista tehty suppeampi sidottu seuran julkaisu, alle 50 sivua 50 p./julkaistu julkaisu * seura on tuottanut cd tai dvd tai muun digitallenteen (esim. tilaus videoitu) 30 p. * seura on tuottanut musiikkijulkaisun cd tms. 200 p. * uusi kulttuurinäyttely tai aiemman näyttelyn pitäminen avattuna 100 p./näyttely * seura tehnyt tai teettänyt Karjala-aiheesta tutkimuksen tai opintojen lopputyön - yliopisto, ammattikorkeakoulu tai ammattiopisto 100 p./työ * karjalaisen perinteen keruu, kerätty aineisto on luetteloitu 30 p. * karjalaisen kulttuuritalon tai museon ylläpito 100 p. * seuran omistuksessa tai hallinnassa olevan toimitilan ylläpito, esim. kerrostalohuoneisto 50 p. * seuralla on oma lippu, viiri, pöytästandaari tai vaakuna * seuralle on tuotettu edellä mainittu (ei ole aiemmin ollut) 50 p. * seuran oman logon, paidan, lippiksen tuottaminen 30 p. * seura järjestänyt kotiseutumatkan luovutetulle alueelle 50 p. - * muistomerkin pystyttäminen luovutetulle alueelle 150 p. * muistomerkin, hautausmaan tms. kunnostus/ylläpito/vaaliminen 10 p./kerta Suomessa * muistomerkin, hautausmaan tms. kunnostus/ylläpito/vaaliminen 50 p./kerta luov.alueella * uuden seuran perustaminen, pisteet uudelle seuralle 200 p./seura - * seurassa on järjestetty lasten tai nuorten toimintaa 50 p. 4

5 * Karjala-tuotteiden myyntitapahtuma, esim. piirakat 10 p./tapahtuma * yhdistyksellä on oma lehti /numero * yhdistys lähettää paperisen tai sähköisen jäsentiedotteen 10 p./tiedote * lehtijuttu 10 p./tapahtuma * seuran tapahtuman radiohaastattelu, TV-esitys tai TV-haastattelu 50 p./tapahtuma * harrastusryhmän kokoontuminen harrastusryhmä: esim. kyykkä, kuoro, tanhuryhmä, käsityökerho, lastenkerho, vanhuskerho, lukupiiri tms. 1 p./osallistuja/kerta 4. Talous ja hallinto * yhdistyksellä on riittävä jäsenmaksu 50 p. * yhdistys on tehnyt avustushakemuksia, esim. vertaisopintoraha /hakemus * on määritelty ainais- ja kunniajäseniltä tukimaksu Seuran pisteet YHTEENSÄ Lomakkeen ja toimintakertomuksen lähettäminen A. Yhteystiedot sekä toimintaseloste ja toimintakertomus Karjalaseura lähettää menneeltä toimintavuodelta täytetyn toimintaselosteen ja toimintakertomusluonnoksen piirin aluevastaavalle tai piirin ilmoittamalle henkilölle mennessä. Sukuseurat ja pitäjäyhdistykset toimittavat toimintaselosteet suoraan Karjalan Liittoon viimeistään mennessä. Toimintaselosteen täyttöohjeet ja tarvittaessa ohjeistusta saa piirien aluevastaavilta. Pitäjä- ja sukuseurojen osalta pitäjäyhdistysten liiton ja sukuyhteisöjen liiton hallitusten jäseniltä. Yhdistys laskee pisteensä itse. Yhdistyksen antamien pisteiden tulee perustua todelliseen toimintaan, joka on kuvattu myös yhdistyksen kyseisen vuoden toimintakertomuksessa. Karjalan Liiton jäsenyhdistykset palkitaan sarjoittain. Palkitsemistilaisuus on vuosittain keväällä joko liittovaltuuston tai liittokokouksen yhteydessä. 5

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Opas tehty syyskuussa 2013 Sisällysluettelo Osastojen ja piirien toimintakalenteri. 3 Osaston tapahtumatoiminta..

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

Piirikirje 1/2011 23.1.2011

Piirikirje 1/2011 23.1.2011 Piirikirje 1/2011 23.1.2011 Tervehdys piirin toimijat! Pakkanen paukkuu ja lunta riittää. Tässä ajankohtaisia tietoja piirien toimijoille. Huomatkaa avustuksiin liittyvät takarajat! KIITOS AKTIIVISESTA

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

KARJALAINEN NUORISOLIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011

KARJALAINEN NUORISOLIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 KARJALAINEN NUORISOLIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 KARJALAINEN NUORISOLIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Karjalainen Nuorisoliitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 1. YLEISTÄ Vuoden 2011 teemana

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 4 / 2013 elokuu Sisältö: 01 Kokemuksia varusmiespalveluksesta 02 Kolmivuotissuunnitelma 03 Oulun liittokokous 04 Syysseminaarin aiheena äärikäyttäytyminen 05 Johtamiskouluttajen koulutustilaisuus

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

MARTTAJÄRJESTÖ 2015. Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68. Marttapiirit 16. Valtakunnallinen

MARTTAJÄRJESTÖ 2015. Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68. Marttapiirit 16. Valtakunnallinen UUDEN MARTTAYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN MARTTAJÄRJESTÖ 2015 Jäsenet 48 000 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 16 Marttaliitto Paikallinen Alueellinen Valtakunnallinen MARTTOJEN KOHDERYHMÄT NUORET

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2015 2 Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Tervetuloa toteuttamaan

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot