SISÄLLYS SÄHKÖPOSTIOSOITTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS SÄHKÖPOSTIOSOITTEET"

Transkriptio

1 1

2 SISÄLLYS Puheenjohtajan tervehdys. 3 Toiminnanjohtajan tervehdys. 4 Omaisneuvonta.. 6 Vertaistuki Woimaryhmä 11 Luennot Mielenterveyden ensiapu Ikääntyville omaisille suunnattua toimintaa.. 15 Kello viiden tee.. 16 Vapaaehtoistoiminta Vinkkejä virkistykseen 21 Yhteystiedot, tiedotuskanavat ja jäsenyys 22 Kevätmuistio. 23 SÄHKÖPOSTIOSOITTEET Joustavuuden ja ideoihin tarttumisen hengessä toteutamme kevään aikana myös sellaista toimintaa, josta ei tietoa ole vielä tätä jäsenkirjettä tehdessä. Tiedotamme näistä ajankohtaisista asioista nettisivuilla, facebookissa sekä sähköpostitse. Mikäli et viimeisen puolen vuoden aikana ole saanut meiltä sähköpostia, mutta jatkossa haluaisit ajankohtaisista asioista tiedon saada, voit ilmoittaa / päivittää sähköpostiosoitteesi viestillä osoitteeseen minna.hotta (at)omaisyhdistys.com. 2

3 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Kun vuosi vaihtuu, on meillä kaksi mahdollisuutta, tarkastella mennyttä vuotta ja miettiä, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Toinen vaihtoehto, mielestäni parempi, on katsoa eteenpäin, tulevaan, ja miettiä missä asioissa aiomme tulevaisuudessa onnistua. Ja niitä asioitahan on paljon. Yhdistyksemme toiminta muodostuu jo tutuista elementeistä sekä vielä osittain ilmassa leijuvista idean asteella olevista asioista. Tämän vuoden johtolanka voisikin olla rohkea ja luova eteenpäin katsova ja kokeileva toiminta. Toiveeni onkin, että vapaaehtoistoimintaa kehitetään edelleen ja siinä aukaistaan myös uusia ovia. Hyvä vapaaehtoistoiminta lähtee tarpeesta ja halusta toimia. Uutena asiana yhdistyksen toiminnassa on OVAT-ryhmätoiminnan toteuttaminen. OVAT tulee sanoista osallistu-voimaannu-aktivoidu-toimi. Nämä ryhmät ovat Hämeenlinnan kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintoja pitkään työttömänä olleille henkilöille. OVAT-ryhmistä on aiemmin saatu hyvää palautetta. Yhdistys toimii tässä palveluntuottajana ja tämä rooli on yhdistykselle uusi. Kuitenkin jatkossakin meillä toimitaan omainen keskiössä. Minulla itselläni on ollut ilo olla mukana vertaisryhmässä ja olen kokenut sen erittäin antoisana ja voimaannuttavana. Kannustan kaikkia rohkeasti mukaan erilaisiin ryhmiin. Toimintamme on myös siinä mielessä vapaaehtoista, ettei kenenkään tarvitse tehdä tai sanoa mitään, mikä tuntuu epämukavalta. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla, mistä kiitos Rahaautomaattiyhdistykselle. Ilman tuollaista rahoitusta tällainen, sinänsä tärkeä, toiminta olisi mahdotonta. Me suomalaiset aina välillä purnataan kovastikin, mutta kyllä meillä jotkut asiat ovat niin hyvin, että sitä tuntee vain sanatonta kiitollisuutta. Tämän vuoden aikana toivon tutustuvani mahdollisimman moniin jäseniimme ja tapaavani teitä eri yhteyksissä. Meidän täytyy muistaa, että yhdistys on jäsenten summa, me olemme FinFami Kanta-Häme. Teitä kaikkia lämmöllä ajattelee ja tapaamista odottaa Simo 3

4 Toiminnanjohtajan tervehdys Juuri nyt meillä on hyvä hetki vaikuttaa tulevaisuuden mielenterveyspalveluiden ja psykiatrian toimintatapoihin, kun toimintamalleja kehitetään ja linjauksia päivitetään. Omaisten näkemyksistä ja kokemusasiantuntijuudesta ollaan kiinnostuneita. Kanta-Hämeen keskussairaalassa tehdään uuden sairaalan suunnitelmia ja otetaan käyttöön Potilas ensin ajattelua kaikessa toiminnassa. Tähän liittyen saimme pyynnön esittää yhdistyksen näkemyksen siitä, millainen olisi ihanteellinen psykiatrisen potilaan hoitomalli. Näkemyksiänne kerättiin sähköisellä kyselyllä ja saimme hyvän otoksen laajoja vastauksia. Koostetta kirjoitettaessa huomioitiin myös mielenterveysviikolla pidetyn Kuka, miten, mikä auttaa kun mielenterveyden kanssa on pulmia keskustelutilaisuuden antia. Kyselyn vastauksissa tuli esiin niin sairastuneen hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen näkemyksiä, kuin omaisten mukaan ottamiseen että omaisten omaan tuen tarpeeseen liittyviä toiveita. Hyvin monissa vastauksissa esiin nousi riittävän varhainen hoitoon pääseminen sekä omaisten havaintojen huomioiminen hoidon tarvetta arvioitaessa. Vastauksissa näkyneet erilaiset näkemykset kertovat siitä, että tulevaisuudessakaan ei voi olla vain yhtä, kaikille sopivaa tapaa toimia. Hyvän hoitomallin ja hoitopolun tulee mahdollistaa yksilöllisyys. Kyselyn vastaukset vahvistivat tietoa siitä, että hoitotahon pitää käydä keskustelua omaisten kanssa; se luo yhteistä ymmärrystä tilanteesta ja auttaa kaikkia toimimaan samaan suuntaan. Osallistuimme muutaman omaisen voimin myös Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää psykiatrian osastoille toimintamalli, jolla aggressiotilanteita saadaan ehkäistyä ennalta. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita etenkin siitä, miten aggressiotilanteet osastoilla olisivat ennaltaehkäistävissä omaisten kokemusten mukaan. Meneillään on myös seudullisen mielenterveys- ja päihdeohjelman (MiePä) päivitys ja työskentelyssä olemme mukana. MiePä ohjelmassa korostuu kokemusasiantuntijuus, omaisten huomioiminen ja lapsiperheiden palvelut sekä se, että mielenterveystyö kuuluu kaikille toimijoille ei vain psykiatrian ammattilaisille. Tukea ja toimintaa Yhdistyksen toiminnassa on alkaneen vuoden aikana tarjolla tuttuja tukimuotoja; omaisneuvontaa vertaistukea, luentoja - mutta näiden ohella myös paljon 4

5 mahdollisuuksia toimia, osallistua, kokea onnistumista, oppia uutta, tehdä itsensä ja muut iloiseksi. Tässä jäsenlehdessä on esillä monenlaisia tapoja talkoo- ja vapaaehtoistoimintaan. Ja aina saa keksiä uusia juttuja, tuoda esiin ideoita lähdetään sitten yhdessä etsimään sopivaa tapaa edetä idean toteuttamiseksi. Kuten omaisena tiedät, mielenterveys- ja päihdeongelmista perheessä ei aina ole helppoa puhua, eivätkä omaiset välttämättä tiedä mistä saisivat itselleen tukea. Siksi olemme tämän vuoden aikana esillä erilaisissa yleisötilaisuuksissa, jotta tieto yhdistyksen olemassa olosta ja omaisille tarjolla olevasta tuesta saavuttaa sellaisia, jotka esim. vertaistuesta saisivat iloa elämään. Pyrimme olemaan esillä myös siksi, jotta yleinen tietoisuus ja uskallus puhua mielenterveysongelmista lisääntyisivät. Kun puolet suomalaisista jossain vaiheessa elämäänsä kärsii mielenterveyden ongelmista, on selvää, että joko omana kokemuksena tai sairastuneen läheisenä asian kohtaa lähes jokainen meistä jossain vaiheessa elämäänsä. On tärkeää tuoda tätä seikkaa esiin ja siten hälventää mielenterveysongelmiin liittyvää leimaantumista. Lapsiomaiset Keskusliittomme on linjannut vuoden teemaksi lapset, nuoret ja mielenterveys. Tämä teema näkyy myös meidän toiminnassamme. Vuoden aikana järjestetään alakouluissa työpajoja, jossa draamatyöskentelyn keinoin keskustellaan lasten kanssa mielenterveydestä ja siitä, miten vanhemman mielenterveysongelma voi näyttäytyä lapselle. Tavoitteena on lisätä lasten ymmärrystä ja uskallusta puhua mielenterveyteen liittyvistä asioista. Työpajat ovat osa keskusliiton Mieletön Mahdollisuus hanketta. Aloitamme myös nuoriin kohdistuvan toiminnan suunnittelun FinFami Uusimaa ry:n Space!-hankkeen kanssa. Tärkeä asia, jota haluamme myös levittää, on meidän jokaisen mahdollisuus olla kohtaamamme lapsen tukena. Pienet kohtaamiset voivat olla lapselle hetkiä, jotka vielä aikuisenakin muistaa hyvinä muistoina lapsuudesta. Tapaamisiin Minna 5

6 OMAISNEUVONTA Omaisneuvonta on yhdistyksen työntekijöiden tarjoamaa tietoa ja tukea psyykkisesti oireilevien ja sairastuneiden omaisille ja läheisille. Luottamuksellisessa keskustelussa omainen voi käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan sairastuneen omaisena. Tavoitteena on, että omainen saa omin sanoin puhua huolestaan ja sen herättämistä tunteista. Yhdessä voimme miettiä keinoja arjen vuorovaikutustilanteisiin ja omaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Neuvonnassa huomioidaan myös perheen lasten tiedonsaanti ikätason mukaisesti. Omaisneuvonta on maksutonta eikä velvoita jäsenyyteen. Lisätietoja ja ajanvaraus: Katja p tai katja.putkonen(at)omaisyhdistys.com Marjukka p tai marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com 6

7 VERTAISILLAT PSYYKKISESTI OIREILEVIEN LÄHEISILLE Läheisen ihmisen psyykkinen sairaus muuttaa myös lähipiirin elämää sekä herättää monenlaisia tunteita ja huolia. Vertaisilloissa on mahdollisuus tavata samankaltaisessa tilanteessa olevia, sekä vaihtaa kokemuksia ja selviytymiskeinoja. Illat on tarkoitettu kaikille omaisille riippumatta siitä, kuka läheisesi on sairastunut. Saatat olla huolissasi puolisosta, sisaruksesta, vanhemmasta tai vaikka kaverista. Vertaisillat kokoontuvat kevään aikana kolme kertaa vaihtuvien teemojen ympärillä. Illoissa on alustuksia ja puheenvuoroja sekä mahdollisuus keskusteluun ja vertaistukeen. Seuraa ilmoitteluamme nettisivuillamme, Facebookissa ja lehdissä. Voit valita teemojen mukaan osallistutko yhteen tai vaikka kaikkiin iltoihin. Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Torstaisin 11.2., ja klo Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hml) Ei tarvitse ilmoittautua, lisätiedot p / marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com 7

8 VANHEMPIEN RYHMÄ Vertaisryhmä vanhemmille, joiden täysi-ikäinen lapsi oireilee tai on sairastunut psyykkisesti Oman lapsen sairastuminen psyykkisesti vie myös vanhemman voimavaroja. Tilanteet ovat usein pitkäkestoisia, ja sisältävät sekä hyviä että huonoja jaksoja. Vanhemman oma jaksaminenkin vaihtelee lapsen voinnin mukaan. Tilanne herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Ryhmässä voit vaihtaa kokemuksia ja selviytymiskeinoja muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien vanhempien kanssa. Torstaisin 21.1., 18.2., 17.3, klo Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hml) klo Kaupunginpuistossa ja Kesäkuussa päivätapaaminen, josta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin. Ei tarvitse ilmoittautua, lisätiedot Katjalta p / katja.putkonen(at)omaisyhdistys.com 8

9 SISARUSTEN VERTAISPÄIVÄ Sinulle, jonka veli tai sisko oireilee tai on sairastunut psyykkisesti Veljen tai siskon oireillessa psyykkisesti tilanne on yleensä monitahoinen. Itsellä voi usein herätä huoli myös vanhempien jaksamisesta ja omasta kohtalosta. Sairastunko minäkin? Mitä voin tehdä sairastuneen hyväksi? Onko minulla oikeutta elää omaa hyvää elämää? Asioista ja niiden herättämistä tunteista ei välttämättä ole helppo keskustella perheessä tai lähipiirin kanssa. Tässä tilaisuudessa sinulla on mahdollisuus tavata samankaltaisessa tilanteessa eläviä, vaihtaa yhdessä kokemuksia, sekä tunnistaa ja käsitellä omia tunteita tilanteeseen liittyen. Tapaamisessa pohditaan mm. omaa ja muiden suhtautumista sisaruksen sairauteen. Tilaisuus on maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Päivän aikana on tarjolla kevyt salaattilounas. Tilaisuus on täysi-ikäisille. Lauantaina klo Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hml) Ilmoittautumiset mennessä. p / marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com 9

10 ELÄMÄNI MONET ROOLIT - RYHMÄ Voimaa toiminnasta omaisille Läheisen psyykkinen sairaus valtaa helposti myös omaisen elämän. Ryhmässä lähdetään tutkimaan, etsimään ja vahvistamaan muita rooleja ja elämän osa-alueita omaisena olemisen lisäksi. Mitä muuta olen kuin omainen? Mistä asioista minä nautin? Ryhmässä käsitellään omaa jaksamista ja selviytymiskeinoja monipuolisin tavoin keskustelun lisäksi. Joskus konkreettinen tekeminen auttaa jäsentämään ajatuksia ja kokemuksia uudella tasolla. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa kahden viikon välein samalla porukalla. Tule kokeilemaan ja innostumaan! Anna itsellesi mahdollisuus löytää jotain uutta tai vahvistaa vanhaa taitoa. Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Joka toinen tiistai 15.3., 29.3., 12.4., ja klo Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1,Hml) Ilmoittautumiset 8.3. mennessä p / marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com 10

11 WOIMAryhmä virkistävää vapaa-aikaa käsitöiden ja askartelun merkeissä WOIMAryhmä on ilta-aikaan erilaisten virkistävien teemojen ympärille kokoontuva ryhmä. Tämän kevätkauden teemana on käsityöt ja askartelu. Tavoitteena on rentoutuminen ja kiva tekeminen mukavassa porukassa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua eikä se vaadi yhdistyksen jäsenyyttä. Voit osallistua niinä kertoina, jotka sinulle sopivat. WOIMAryhmää on ohjaamassa vapaaehtoinen. To 4.2. To 3.3. To 7.4. Seuraa ilmoituksia seuraavista paikoista, niin tiedät mitä WOIMAryhmässä seuraavaksi tapahtuu! Yhdistyksen nettisivuilta Yhdistyksen Facebook-sivuilta Menoinfosta, jota julkaistaan o Kaupunkiuutisissa ja Hämeen Sanomissa o Netissä: o Radio Hämeessä: 96,0 MHz / 99,2 MHz Lisätietoja voi kysellä Marjukalta puh / marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com 11

12 LUENNOT KAIPAATKO KEINOJA KESKUSTELLA LASTEN KANSSA MIELENTERVEYDEN PULMISTA? Tilaisuus on suunnattu ammattilaisille ja opiskelijoille. Luennoitsija: Bitta Söderblom, VTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi, lastentarhanopettaja, TLP kliinikko & kouluttaja Ajankohta: ke klo Paikka: Kumppanuustalon auditorio (Kirjastokatu 1, Hml) Ilmoittautumiset su mennessä marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com / p VOISINKO MINÄ TUKEA KOHTAAMANI LAPSEN HYVINVOINTIA? Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille lasten lähiaikuisille avoin. Voit olla sukulainen, naapuri tai esimerkiksi harrasteryhmän ohjaaja. Luennoitsija: Bitta Söderblom, VTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi, lastentarhanopettaja, TLP kliinikko & kouluttaja Ajankohta: ke klo Paikka: Kumppanuustalon auditorio (Kirjastokatu 1, Hml) Ilmoittautumiset su mennessä marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com / p

13 LUENNOT VUOROPUHELU, KOHTAAMINEN JA TASAVEROISUUS TULEVAISUUDEN PSYKIATRIASSA? Alustaja: Sauli Suominen, VTM, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja Ajankohta: ke 6.4. Kellonaika varmistuu myöhemmin. Paikka: Kumppanuustalon auditorio (Kirjastokatu 1, Hml) Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin. Ilmoittautumiset to mennessä marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com / p TOIMIVA VUOROVAIKUTUS JA NLP Vuorovaikutus voi toimia tai siinä voi olla isojakin katkoksia. Läheisten, työpaikan, esimiehen tai hoitotahon välinen vuorovaikutus ja ymmärretyksi tuleminen vaikuttaa hyvinvointiin. Tällä luennolla kuulet käytännön vinkkejä ja saat työkaluja omaan vuorovaikutukseesi. Alustaja: Tuula Masalin, NLP Trainer Ajankohta: ma 2.5. klo Paikka: Kumppanuustalon auditorio (Kirjastokatu 1, Hml) Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin Ilmoittautumiset su mennessä marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com / p

14 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU 2 Kurssi kaikille mielenterveydestä kiinnostuneille Kaksipäiväinen kurssi antaa tietoa mielenterveyden häiriöistä sekä valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Lisäksi kurssilla opetellaan Mielenterveyden ensiavun askeleet. MTEA 2 kurssi muodostuu viidestä osiosta: Masennus, traumaattiset kriisit, päihderiippuvuus, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit ja itsetuhoinen käyttäytyminen. Mielenterveyden ensiapu 2 on Suomen Mielenterveysseuran kehittämä malli. Kurssin hinta on yhdistyksen jäsenille 30 ja muille 45. Maksu sisältää kurssikirjan. Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Pe klo 9-16 ja pe klo 9-16 Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hml) Lisätiedot ja ilmoittautumiset su mennessä p / marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com 14

15 IKÄÄNTYVILLE OMAISILLE SUUNNATTUA TOIMINTAA Hämeenlinnan ja Hattulan seudun omaishoidon järjestöjen verkosto järjestää yhteisiä tapahtumia, joihin olet lämpimästi tervetullut! Yleisöluentoja: Ikääntyneiden hyvinvointi ja omaishoitajien oikeudet. Luennoitsijoina varatuomari Yrjö Mattila ja sh, hyvinvointivalmentaja Leena Laajarinne Ti 8.3. klo Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hml) Lisätiedot ja ilmoittautumiset jälkeen p , katja.putkonen(at)omaisyhdistys.com Saman sisältöiset luennot järjestetään kevään aikana myös Hattulassa ja Janakkalassa. Kevätretki Heinäkalliolle klo 9-17 Hattulan seurakunta, Kanta-Hämeen muistiyhdistys, Hämeenlinnan seudun omaishoitajat ja läheiset ry, SPR:n omaishoitajien tukitoiminta sekä FinFami Kanta- Hämeen mielenterveysomaiset ry järjestävät yhteistyössä virkistysretken. Tarkempaa tietoa retkestä voit jälkeen kysellä Katjalta p ********** Pirkanmaan mielenterveysomaiset FinFami ry ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestävät yhdessä: Voimaa vertaisuudesta loma Lehmirannan lomakeskuksessa, Salossa. Loma on tarkoitettu ikääntyville (60+) omaistilanteessa oleville henkilöille, joita huolettaa ja kuormittaa läheisen mielenterveys- tai päihdeongelma. Omavastuuosuus on 100. Lomatuen saajat valitaan sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein. Loma sisältää ryhmätoimintaa, luentoja, keskustelua, yhteistä ajanviettoa, monipuolista liikuntaa ja mahdollisuuden kylpyläosaston käyttöön. Lisätietoja kurssista voi kysyä: Tiina Rissa p Hakemukset (joita saa tilaamalla Tiina Rissalta tai Kanta-Hämeen yhdistyksen toimistolta Kumppanuustalolta) tulee lähettää mennessä osoitteella: Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry, Mannerheimintie 31 B 20, Helsinki. 15

16 KELLO VIIDEN TEE Kello viiden tee on oivallinen tilaisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Mietimme ja suunnittelemme yhteisiä asioita rennossa hengessä teekupin äärellä, yhdistyksen tiloissa Kumppanuustalolla. Ke klo Vapaaehtois- ja talkootehtävien ilta Haluaisitko osallistua yhdistyksen toiminnan toteuttamiseen? Tai onko sinulla ideoita, joita voisimme yhdessä lähteä toteuttamaan? Suunnitellaan yhdessä kevään Woima-ryhmän tapaamisia ja muita vapaaehtoisvoimin toteutettavia toimintoja sekä jaetaan tehtäviä kiinnostuneille. Tule mukaan ideoimaan ja osallistumaan. To klo v juhlavuoden suunnittelu Yhdistyksen toiminta käynnistettiin , joten ensi vuonna voimme juhlistaa yhdistyksen 20 vuoden taipaletta. Toiveena on, että juhlavuosi voisi näkyä monin eri tavoin vuoden 2017 aikana. Tule mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan. To klo Syksyn toiminnan suunnittelu Ideoidaan yhdessä syksyn toimintaa; luentoaiheita, tilaisuuksia, näkyvyyttä ja vaikuttamista. Näihin tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Halutessasi saat lisätietoja Minnalta. p / minna.hotta(at)omaisyhdistys.com 16

17 YHDISTYS KIRPPUTORILLA KIVAA TEKEMISTÄ JA TALKOOTÖITÄ Vapaaehtoiset ovat ideoineet yhdistyksen varainhankintaa. Syksyllä olimme jo pienimuotoisesti mukana Kumppanuustalon myyjäisissä ja tämä oli mukava kokemus. Nyt keväällä kokeillaan kirpputoripöydän pitämistä. Haluatko sinä lahjoittaa aikaasi tai sinulle tarpeettomia tavaroita yhdistyksen hyväksi? Kirpputorin pitämiseen liittyy monia talkoohommia kuten: tavaroiden lahjoittaminen, vastaanottaminen Kumppanuustalolla, tavaroiden hinnoittelu, pöydän varaaminen, pöydän täydentäminen ja tavaroiden poishakeminen. Kiinnostaisiko sinua joku näistä tehtävistä? Ota yhteys Marjukkaan ja katsotaan yhdessä, miten kirppari toteutetaan. p tai marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com Myytäviä tuotteita voi tuoda toimistolle keskiviikkona klo ja tiistaina klo OLETKO VALOKUVAAJA TAI TYKKÄÄTKÖ KIRJOITTAA? Hämeenlinnan kaupunki viettää teemavuotta Luonto ja vesi. Yhdistys haluaa olla mukana teemavuoden viettämisessä, joten keräämme pitkin vuotta valokuvia ja tekstejä vaihtuvien teemojen ympärille. Miten voit olla mukana? Ota kuukausiteeman mukainen kuva tai kirjoita vaikkapa runo ja lähetä se meille. Ehdota kuukausiteemoja, joissa luonto ja kyseinen kuukausi yhdistyvät. Vasta tammi- ja helmikuu on sovittu, muiden kuukausien osalta hyviä ideoita kaivataan. Tule kokoamaan kuvista ja teksteistä konkreettista kalenteria toimistolle. Jaamme kuukausiteeman mukaisia kuvia myös sosiaalisessa mediassa, joten voit edistää yhdistyksen näkyvyyttä jakamalla näitä sivullamme julkaistuja kuvia. Valokuvia, tekstejä ja ehdotuksia teemoiksi voit lähettää Marjukalle marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com tai soittaa p Seuraavan kuukauden teema vinkataan aina loppukuusta yhdistyksen Facebook ja nettisivuilla sekä toimistolla. Kuvia ja tekstejä lähettäessäsi mainitse saako niitä käyttää yhdistyksen tiedotuksessa! 17

18 LÄHTISITKÖ SINÄ ESITTELEMÄÄN YHDISTYSTÄ? Olemme vuoden 2016 aikana esillä erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Yhdistyksen esittelijänä voit osallistua yhteen tai useampaan tapahtumaan, voit olla koko päivän tai parin tunnin pätkän. Mahdollisuuksia on monia. Markkinoille jalkautuminen on tarkoitus toteuttaa vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyönä ja jokaisen osallistumisen tapa sovitaan erikseen. Esittelijänä olet mukana edistämässä sitä, että mahdollisimman moni kuulisi yhdistyksen olemassa olosta ja toiminnasta sekä mielenterveysongelmien yleisyydestä. Tietoisuuden lisääntymisen kautta entistä useampi omainen osaa ja uskaltaa hakea apua esim. vertaisryhmästä. PEREHDYTÄMME SINUT Järjestämme kaikille esittelijänä toimimisesta kiinnostuneille perehdytysillan ma 4.4. klo 17-20, Kumppanuustalolla. Perehdytysillassa saat tietoa yhdistyksen toiminnasta, jotta osaat siitä kertoa tilaisuuksissa kohtaamillesi ihmisille. Lisäksi pohdimme ja harjoittelemme yhdessä keinoja ja tapoja, joilla voimme mielenterveys- ja omaisasioista ihmisten kanssa keskustella. Perehdytysiltaan osallistuminen ei velvoita sinua sitoutumaan toimintaan. Voit siis tulla mukaan ja sitten vasta miettiä, olisiko tämä sinulle antoisa tapa toimia. Perehdytysilta antaa varmasti ajatuksia ja varmuutta yhdistyksen esillä pitämiseen muissakin tilanteissa. Ilmoittaudu ti mennessä marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com tai p Suunnitelmissa on osallistua mm. o Hämeenlinnan kuukausimarkkinoille o Janakkalan markkinoille huhti-, kesä-, elo ja/tai joulukuussa o Lammin pellavamarkkinoille kesäkuussa o Ämy-rockiin kesä-heinäkuun taitteessa o Tuuloksen maaseutumarkkinoille heinäkuussa o Rengossa Jaakon markkinoille heinäkuussa o Hauholla Niskavuoren markkinoille heinäkuussa o Elomessuille elokuussa ANNA VINKKI: Varmasti on monia paikkakuntien omia tapahtumia, joita emme ole osanneet huomioida. Jos siis tiedät jonkun tapahtuman, johon kannattaisi osallistua, vinkkaa siitä meille marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com tai

19 KEINOJA JOILLA VOIT TEHDÄ YHDISTYKSEN NIMEÄ JA TOIMINTAA TUTUKSI 1. Yhdistyksestä kertominen yhdelle henkilölle tai hoitoneuvotteluissa Jo yhdistyksen nimen mainitseminen tavallisen keskustelun yhteydessä lisää tietoutta FinFamin olemassaolosta. Osallistuessasi läheisesi hoitoneuvotteluun, voit esimerkiksi kertoa miten olet hyötynyt yhdistyksestä tai kysyä hoitohenkilökunnalta ovatko he kuulleet yhdistyksen toiminnasta aiemmin. Näin hoitohenkilökunta kuulee omakohtaisia kokemuksia ja osaa jatkossa paremmin ohjata omaisia yhdistyksen tarjoaman tuen pariin. 2. Yhdistyksen Facebook-julkaisujen jakaminen ja julkaisuista tykkääminen Yhdistyksen Facebook-sivun löydät nimellä FinFami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset. Julkaisemme tietoa tulevasta toiminnasta, linkkejä ajankohtaisiin artikkeleihin sekä kuvien muodossa pieniä paloja yhdistystoiminnan arjesta. Jakamalla yhdistyksen julkaisun omalla Facebook-sivullasi, omat Facebookkontaktisi näkevät FinFamin julkaiseman asian. Samoin se, että tykkäät julkaisuistamme, näkyy kavereidesi uutisvirrassa. Siitä ei kuitenkaan jää merkintää omalle sivullesi pysyvästi. Tässä vinkkejä miten voit jakaa julkaisuja yhdistyksen Facebook-sivulta Julkaisun alareunassa näkyy sanat TYKKÄÄ, KOMMENTOI ja JAA 1. Klikkaa JAA aukeaa vaihtoehdot JAA NYT, JAA ja LÄHETÄ VIESTINÄ 2. Klikkaa jälleen JAA tästä aukeaa ikkuna, johon voit halutessasi kirjoittaa saatteen jakamallesi julkaisulle. Linkkien jakaminen Yhdistyksen Facebook-sivulla jaettujen linkkien (esim. lehtijutut) oheen kirjoitettu teksti ei automaattisesti siirry mukana, jos jaat linkin eteenpäin. Tällöin vain linkitetty artikkeli julkaistaan omalla sivullasi. Kuvien jakaminen Jos jaat yhdistyksen jakaman kuvan, siirtyy kuvan oheen kirjoittamamme teksti automaattisesti mukana. Tällöinkin voit JAA toiminnolla lisätä halutessasi oman saatteesi julkaisuun. Facebookin tavat jakaa uutisvirtaan erilaisia julkaisuja ovat omintakeiset. Vaikka olisit tykännyt yhdistyksen sivusta, et välttämättä saa tekemiämme päivityksiä ja jakamiamme linkkejä omaan uutisvirtaasi. Kannattaa siis toisinaan käydä katsomassa yhdistyksen sivua Facebookissa. 19

20 MYÖS NÄISSÄ TEHTÄVISSÄ VOIT TOIMIA VAPAAEHTOISENA Paitakuljeskelija Käytkö tapahtumissa, torilla, paikoissa jossa kulkee paljon ihmisiä? Toimistolta voit hakua yhdistyksen paidan päälle ja nipun esitteitä kassiin. Paita on kävelevä mainos, josta logo ja yhdistyksen nimi voivat jäädä ihmisten mieleen. Luentojen järjestelyt Onnistuneen luennon toteuttamiseksi tarvitaan moniin tehtäviin tekijää; voit olla ovella ohjaamassa oikeaan paikkaan, jakamassa palautelomakkeita, huolehtimassa tarjoiluista ja opastekylteistä, tekemässä muistiinpanoja jne. WOIMAryhmään yhden kerran vetäjä Oletko kiinnostunut suunnittelemaan ja ohjaamaan virkistyksellistä tapaamista yhdessä toisen omaisen kanssa? Haluaisitko näyttää porukalle harrastuksesi tai käydä porukalla näyttelyssä? Mitä sinä haluaisit tehdä? Miten sinä haluaisit tehdä yhdistyksen hyväksi? Onko sinulla idea jonka joku muu voisi toteuttaa? Koulutusta vapaaehtoistoimijoille Hämeenlinnan Vapaaehtoistoiminnan verkosto, johon mekin kuulumme, järjestää keväällä peruskoulutuksen vapaaehtoisille. ma 11.4., pe ja ma klo Kumppanuustalolla. Koulutuksessa käydään läpi kattavasti vapaaehtoistyön perusteita ja koulutuksen käyneet voivat tehdä vapaaehtoistyötä eri yhdistyksissä. Koulutukseen on ilmoittautuminen, kysy lisää Marjukalta FinFamin oma esittelyperehdytys järjestetään ma 4.4., kts. lisää s.17 Näistä ja muista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista voi kysyä lisää Marjukalta p / marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com 20

21 VINKKEJÄ VIRKISTYKSEEN Iltalukemista Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun Tuomas Kyrön kolme Mielensäpahoittaja kirjaa on oivaa lukemista ja heittää lukijansa hulvattomaan seikkailuun Mielensäpahoittajan kanssa. Näitä ei voi aivan vakavalla naamalla lukea! GalleriaKONE ja taidelainaamo Maksuton sisäänpääsy. Kuukausittain vaihtuva taidenäyttely. Mukava paikka poiketa silloin tällöin. Avoinna ti - pe 11 18, la maanantaisin ja sunnuntaisin suljettu Kulttuurikeskus Verkatehdas Paasikiventie 2, HÄMEENLINNA puh

22 TIEDOTAMME TOIMINNASTA JA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA - -facebook.com/finfamikh -Twitterissä (at)finfamikh -Menoinfo palstoilla lehdissä ja hameensanomat.menoinfo.fi -Jäsenkirjeessä tammi-, touko- ja elokuussa JÄSENEKSI YHDISTYKSEEN Jäsenmaksu vuonna 2016 Henkilöjäsenyys 12 Perhejäsenyys (samassa taloudessa asuva perhe) 15 Yhteisöjäsenmaksu 50 Kannattajajäsenmaksu 50 Jäsenedut -Jäsenkirje tammi-, touko- ja elokuussa -Labyrintti-lehti, 4 nroa / vuosi -Lainattavat kirjat ja maksuttomat oppaat Kannattaja ja yhteisöjäsenemme Aulangon Apteekki Kanta-Hämeen keskussairaalan psykiatrian tulosyksikkö Hämeen Klubitalo 22

23 YHTEYSTIEDOT FinFami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry Kirjastokatu HÄMEENLINNA toimisto(at)omaisyhdistys.com Yhdistyksen työntekijät Omaistyöntekijä Katja Putkonen p katja.putkonen(at)omaisyhdistys.com Omaistyöntekijä Marjukka Peltola p marjukka.peltola(at)omaisyhdistys.com Toiminnanjohtaja Minna Hotta p minna.hotta(at)omaisyhdistys.com Hallitus Puheenjohtaja Simo Jalasto p simo.jalasto(at)luukku.com 23

24 Kevätmuistio 2016 to Vanhempien ryhmä ti 2.2. Kirppistavaroiden vastaanotto to 4.2. WOIMAryhmä varmistuu myöh ke Kirppistavaroiden vastaanotto to Vertaisilta ti Kirppistavaroiden vastaanotto ke Kello 5 tee to Vanhempien ryhmä to 3.3. WOIMAryhmä varmistuu myöh ti 8.3. Ilmoittautuminen Elämäni monet roolit ryhmään päättyy ti 8.3. Luento: Ikääntyneiden hyvinvointi ja omaishoitajien oikeudet to Klo 5 tee su Ilmoittautuminen Voisinko minä tukea kohtaamani lapsen hyvinvointia luennolle päättyy ti Elämäni monet roolit-ryhmä to Vanhempien ryhmä ke Luento: Voisinko minä tukea kohtaamani lapsen hyvinvointia? Ilmoittautuminen Vuoropuhelu, kohtaaminen ja tasaveroisuus tulevaisuuden psykiatriassa luennolle päättyy ti Elämäni monet roolit-ryhmä to Vertaisilta omaisille ma 4.4. Esittelyperehdytys ke 6.4. Luento: Vuoropuhelu, kohtaaminen ja tasaveroisuus tulevaisuuden psykiatriassa varmistuu myöh. to 7.4. WOIMAryhmä varmistuu myöh su Ilmoittautuminen MTEA 2-kurssille päättyy ma Vapaaehtoistyön-koulutus ti Elämäni monet roolit-ryhmä to Vanhempien ryhmä pe Vapaaehtoistyön-koulutus ma Sisarusten vertaispäivän ilmoittautuminen päättyy ma Vapaaehtoistyön-koulutus to Kello 5 tee pe Mielenterveyden EA2 -koulutus 9-16 la Sisarusten vertaispäivä su Toimiva vuorovaikutus ja NLP luennon ilmoittautuminen päättyy ti Elämäni monet roolit-ryhmä to Vertaisilta pe Mielenterveyden EA2 -koulutus 9-16 ma 2.5. Luento: Toimiva vuorovaikutus ja NLP ti Elämäni monet roolit-ryhmä to Vanhempien ryhmä

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

ABC-OPAS OMAISELLE. Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä?

ABC-OPAS OMAISELLE. Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä? ABC-OPAS OMAISELLE Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä? Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry 2016 Hyvä lukija! Onko läheiselläsi mielenterveys-

Lisätiedot

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015 kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Jämsänkatu 2, Vallila FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI Allergia- ja astmaliiton ja Iholiiton koulutus yhdistysaktiiveille ti 31.5. klo 17.30-18.15 Mira Airola ja Anu Sauliala TÄNÄÄN OPITAAN! Työkaluja yhdistyksesi Facebook-sivujen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2016. Valokuvan on ottanut järjestösihteeri Anna-Kaisa

JÄSENKIRJE 1/2016. Valokuvan on ottanut järjestösihteeri Anna-Kaisa JÄSENKIRJE 1/2016 Valokuvan on ottanut järjestösihteeri Anna-Kaisa Talvinen tervehdys! Vuosi on vaihtunut ja pakkanen paukkuu. Olemme palanneet työn ääreen villasukat viuhuen. Haimme RAY:ltä lisärahoitusta,

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2018

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2018 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2018 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Jäsenlehti 3/ 2015 1

Jäsenlehti 3/ 2015 1 Jäsenlehti 3/ 2015 1 SISÄLLYS Puheenjohtajan tervehdys. 3 Toiminnanjohtajan tervehdys. 4 Mielenterveysomaisen suru kahtalaisen surun näkökulmasta 6 Omaisneuvonta.. 11 Omaisen ABC.. 12 Prospect.. 13 Mielenterveyden

Lisätiedot

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry o Perustettu vuonna 2002 o Jäseniä noin 320 o TAVATA-projekti 2003-2005 o VOIMAVARAKETJU projekti 2006-2008 o KATVE-projekti 2009 2011 o PUHUMALLA PUHTIA TAPAAMALLA

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia Suomen Mielenterveysseuran OVI-hanke tarjoaa Maahanmuuttajataustaisille tietoa, joka lisää hyvinvointia Aiheina ovat mielen hyvinvointi ja voimavarat maahanmuuttoon liittyvät tunteet miten voi auttaa itseä

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Kohtaamisen silta vapaaehtoistoimintaa Espoossa Tarkoitus Kohtaamisen Silta tapahtuman tarkoituksena on tarjota vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus ryhtyä vapaaehtoiseksi ja kiittää jo

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt

Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt Aikoihin voi tulla muutoksia. Seuraa ilmoitteluamme Hämeen Sanomissa ja Kaupunkiuutisissa. Tapahtumat ovat Hyvinvointikeskuksessa, Hallituskatu

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Järjestötapaaminen -toimintamalli

Järjestötapaaminen -toimintamalli 1 Järjestötapaaminen -toimintamalli Järjestötapaaminen kehitettiin Etsivä omaistyö -projektissa (2012-2015), joka toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella osana Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa

Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa MAARIT VÄISÄNEN PROJEKTIVASTAAVA VALOT HANKE MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Tärkeämpää kuin ongelman ratkaiseminen on ongelman

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Jäsenlehti NUMERO 2/2016

Jäsenlehti NUMERO 2/2016 Jäsenlehti NUMERO 2/2016 HUOM! FINFAMIN TOIMISTO KIINNI HEINÄKUUN Palaamme lomalta taas 1.8.2016. Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin palvelee numerossa 010 195 202 arkisin klo 9.00 07.00, viikonloppuisin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Hyvinkään sairaanhoitoalueen II Järjestöfoorumi

Hyvinkään sairaanhoitoalueen II Järjestöfoorumi Hyvinkään sairaanhoitoalueen II Järjestöfoorumi Soile-Maria Linnemäki Yhteisökoordinaattori 30.9.2013 Taustaa Vapaaehtoistoiminta esillä mediassa ja ihmisten huulilla Tutkimuksia: puolet suomalaisista

Lisätiedot

Kotipesä-hankkeen ryhmiin ilmoittaudutaan nyt!

Kotipesä-hankkeen ryhmiin ilmoittaudutaan nyt! Kotipesä-hankkeen ryhmiin ilmoittaudutaan nyt! Kotipesä tarjoaa yhteistyössä Tampereen kaupungin, asukkaiden ja järjestöjen kanssa maksutonta, kaikille asukkaille avointa ryhmätoimintaa Tammelassa ja Linnainmaalla.

Lisätiedot

Jyvässeudun mielenterveystoimijoiden verkosto Meteli Päivi Antila-Kokko ja Katja Pihlaja

Jyvässeudun mielenterveystoimijoiden verkosto Meteli Päivi Antila-Kokko ja Katja Pihlaja Jyvässeudun mielenterveystoimijoiden verkosto Meteli 28.3.2017 Päivi Antila-Kokko ja Katja Pihlaja METELI O METELI on monipuolinen epävirallinen yhteistyöverkosto. O Verkosto syntyi syksyllä 2008 Psykiatrisen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina OPASTAVA HANKE 2012-2016

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

SYKSY 2013. Kansalaistoiminnan keskus Puisto. Yhteystiedot:

SYKSY 2013. Kansalaistoiminnan keskus Puisto. Yhteystiedot: Yhteystiedot: Koordinaattori Suvi Nousiainen p. 050 323 7588 suvi.nousiainen@ muotiala.fi Koordinaattori Risto Lahtinen p. 050 380 3456 risto.lahtinen@muotiala.fi Koordinaattori Kati Hankkila p. 050 358

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Päivi Penttilä, toiminnanjohtaja

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Päivi Penttilä, toiminnanjohtaja Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 13.11.2017 Päivi Penttilä, toiminnanjohtaja Tähän otsikko. Tähän kuvateksti. Tunnista omainen! Ota omaisasia puheeksi: Jos lähipiirissäsi on henkilö, jonka päihteidenkäyttö

Lisätiedot

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA Nuoren itsetuhoisuusomaisen kokemuksia Pirkko Haikola Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Kokemusasiantuntijuus Omaisena vuodesta 1998. Kaksi lasta sairastunut psyykkisesti

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot