Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU"

Transkriptio

1 kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti: A_ MESTARUUS SARJA pelataan 12-joukkueisena kaksinkertaisena sarjana, jonka voittaja on Suomen jalkapallomestari v Kaksi viimeistä joukkuetta putoaa Suomensarjaan_ Ylläoleva päätös syntyi äänestyksen jälkeen, jossa vastakkain olivat liittohallituksen esitys, että kolme viimeistä joukkueilta putoaa ja A_ Lehtosen esitys, että kak i viimei tä joukkuetta putoaa Suomen-sarjaan. A. Lehtosen esitys voitti 37 äiinellä liittohallituksen esityksen 12 ääntä vastaan. Joukkueet: Helsingin J alkapallokluhi IF Kamraterna, Åbo Ilves-Ki' sat, Tampere Kokkolan Pallo veikot Kotkan Työväen Palloilijat Kuopion Palloseura Lahden R<eipas Mikkelin Palloilijat Turun Palloseura Upon Pallo Vaasan Palloseura Valkeakosken Haka Turun Palloseura oli tehnyt esityksen, että m e taruussarjan ottelut pelattaisiin arkipäivinä elokuun loppuun a sti. E. Nuutinen esitti kokouksen aikana, että sunnuntaisin ottelut määrättäisiin aloitettaviksi klo 18.30_ N. Koskisen ja V. Heikki-sen selvitettyä Oy Veikkaustoimiston kanssa tehtyä sopimusta päätettiin, että o~t elut v_ 1967 aloitetaan sunnuntaisin klo 18_00_ Liittohallitusta kehotettiin toimimaan siten, että kesällä mahdollisimman moni ottelu voitaisiin pelata arki-iltoina ja että v sunnuntaiottelut voitaisiin aloittaa klo Kuopion Eroruomarikerho ja Turun Palloseura olivat ehdottaneet, että sarja kautena 1967 kaikissa mestaruussarjan otteluissa koko erotuomaristo määrättäisiin puolueettomalta paikkakunnalta. Esitys hyväksyttiin lisäyksellä. mikäli mahdollista. B. SUOMEN-SARJA pelataan 3-lobkoisena, kussakin lohkossa 12 joukkuetta. Lohkoissa pelataan kaksinkertainen sarja. Lohkojen voittajat pelaavat kaksinkertaisen sarjan, josta kaksi parasta nousee mestaruussarjaan. Kaksi viimeiseksi jäänyttä kustakin lohkosta putoaa maakunta sarjaan. Suomen-sarjaan hyväksyttiin seuraa va liittohallituksen esittämä lohkojako: 200 Itälohko: Akilles, Porvoo Helsingin Palloseura H elsingin Ponnistus Herttoniemen Urheilijat (Herttua) IF Kamraterna, Helsinki Imatran Pallo-Salamat Jämsänkosken Ilves Käpylän Urheilu-Veikot Lahden Palloseura Lappeenrannan Pallo Mikkelin Pallo-Kissat Kallion Palloseura Pohjoislohko : Länsilohko : Gamlakarleby Bollklubb Jaro, Pietarsaari Kajaanin Palloilijat Karihaaran Tenho Kemin Into Kokkolan Palloseura Kuopion Elo Oulun Palloseura Oulun Työväen Palloilijat Seinäjoen Palloseura Suolahden Urho Tornion Pallo-47 Hangon Arb. Idrottsk,luhb Hämeenlinnan Pallokerho Pallo-Sepot-44, Valkeakoski Porin Karhut Porin Pallotoverit Rosenlewin Urh eilijat-38 Tampereen Palloilijat Tampereen Pallo-Veikot Tunm Pyrkivä Turun Toverit Turun Kisa-Veikot Valkeakosken Kosken-Pojat Liittokokous antoi sarjavaliokunnalle ohjeet valmistella vuoden 1968 Suomen-sarja n elilohkoiseksi. C_ MAAKUNTA SARJA pelataan liittohallituksen esityksestä poiketen 10-lohkoisena. Joukkueiden sijoittaminen eri lohkoihin annettiin liittoha~lituk se ~ ja s ar~av.aliokun~an tehtäväksi. J okaisessa lohkossa pelataan kaksmkertamen sarja Ja lohkojen voittajat nousevat Suomen sarjaan. Kunkin lohkon viimeinen putoaa aluesarjaan "'lk.. P' Kokouksen puheenjohtaja A. Väyrynen totesi taman Ja een, etta letar saaren Innon esitys sen ja Ykspihlajan R eiman palauttamisesta entiseen lohkoonsa (n:o 8) oli rauennut. D_ ALUE SARJA p elataan siten kuin liittoballitus ja sarjavaliokunta sen ratkaiseva't. E_ SUOMEN CUP pelataan sitä varten erikseen laadittujen ssantojen mukaan. Osa nottooikeus on kaikilla liiton jäsenseuroilla yhdellä joukkueella. F. POIKIEN SM KILPAILU pelataan cup-järjestelmää noudattaen kunnes jäljellä on 8 joukkuetta, 201

2 joiden kesken pelataan yk inkertainen sarja. Voittaja on poikien Suomen jalkapallomestari v Osanotto oikeus on kaikilla liiton jäsen seuroilla yhdellä joukkueella. G. pnrien VÄLINEN POIKIEN CUP pelataan Cup-järje telmää noudattaen ja osanotto-oikeus on kaikilla jäsenpiireillä yhdellä joukkueella. avon piinn peruutettua esityksensä, että pii'nen välinen poikien Cup muutettaisiin B-poikien joukkeilla pelattavaksi, päätettiin yhtyä seuraavaan liittohalliluksen lau untoon:. Liittohallitu pitää erittäin tärkeänä poikien ikäluokkien kilpailutoiminnan tehostamista nykyisestään. Tähän tähtäävät toimenpiteet vaativat kuitenkin koko nuorisotoiminnan kentän uudelleen kartoittamista, ja sitä varten liittohallitus haluaa ensin saada käyttöönsä parhaillaan käymäs ä olevan nuorisotoimintatutkimuksen tulokset sekä sen jälkeen tehdä asiasta esityksen liittokokoukselle. TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET JALKAPALLOILUSSA O sa nottomaksut : - mestaruussarja - muut kilpailut Ottelujen taloudellinen A. MESTARUUS SARJA 50 mk 20 tulos: Kokoukselle oli tehty seuraavat neljä ehdotusta: 1. Liittohallitus ehdotti, että ottelun bruttotuloista liitto saa 8 % ja vieraileva seura 15 %. 2. Vaasan Palloseura ehdotti, että bruttotuloista vähennetään ensin kenttävuokra ja näin saadusta summasta vieraileva joukkue saisi 15 0/0. 3 _ Turun Palloseura esitti, että taloudellinen tulos jaettaisiin suhteessa 100 % järjestävälle seuralle ja 0 % vierailevalle seuralle. 4_ Valkeakosken Hakan ehdotus oli sama kuin liittohallituksen. Vaa an Palloseuran peruutettua ehdotuk enga ja kokouksen puheenjohtajan todettua, että Valkeakosken ehdotus on ama kuin liittohallituksen, suoritettiin liittohallituk en ja Turun Pallo euran ehdotuksista äänestys. Liittohallituksen esitys sai 44 ääntä ja Tunm Palloseuran esitys ai 11 ääntä. Päätökseksi tuli näin ollen, että mestaruussarjas a ottelun bruttotuloista liitto aa 8 % ja vieraileva seura 15 %. Kokous velvoitti liittohallitusta tarkkailemaan lippujen myyntiä, jottei pää isi tapahtumaan väärinkäytöksiä. B-C-D. SUOMEN-, MAAKUNTA- JA ALUE SARJA Liittohallitus esitti, että ottelujen taloudellinen tulos jaettaisiin kuten ennenkin, eli järje tävälle seuralle 100 %, vierailevalle seuralle 0 %. E. uutinen esitti kokouksen aikana, että Suomen sarjassa vieraileva seura saisi 15 %. Enemmi tön kannatettua liittohallituksen esitystä päätettiin. että ottelujen taloudellinen tulos jaetaan suhteessa E. SUOMEN CUP, POIKIEN SM-KILPAILU JA pnrien VÄLINEN POIKIEN CUP Liittohallituksen esityksen mukaisesti piiätettiin, että taloudellinen tulos jaetaan seurojen kesken suhteessa Otteluvero Mestaruussarjallsa ja uomen Cupin varsinai e6sa kilpailu sa on liitolle maksettava otteluvero 8 % ottelun bruttotulosta. Tappiokorvauk se t Liittohallitus esitti, että mestaruus- ja Suomen sarjoissa ei suoritettaisi tappiokorvausta. A. Lehtonen esitti kokouksen aikana, että Suomen-sarjassa maksettai iin 25 % tappiokorvausta. Äänestyksessä liittohallituksen esitys voitti äänimäärin Päätökseksi tuli näin ollen, että mestaruus- ja Suomen- arjoissa ei mak eta tappiokorvau ta. Muissa kilpailuissa (paitsi aluesarjassa ja poikien SM-kilpailussa) suoritetaan 50 % tappiokorvaus tilitysten osoittamasta kokonaistappiosta (kaikki ottelut laskettuina yhteen). Liittohallitus valtuutettiin harkintansa mukaan maksamaan enemmän korvausta sellaisille seuroille, jotka ovat kärsineet poik~euk selli sen suuria tappioita. Aluesarjan osalta liittohallitus esitti, että seuroille maksettaisiin kor vau ta 60 % todellisista matkakustannuksi ta. Vammalan Palloseura ja Sääksjärven Loiske olivat esittäneet, e~ä tappiokorvau nostettaisiin 80 % :iin. Ahvenanmaan piirin kannatettua tätä ehdotusta todettiin kokouksen enemmistön olevan tämän ehdotuksen kannalla. Päätökseksi tuli näin ollen, että aluesarjassa maksetaan tappiokorvausta 80 % todellisista matkakustannuksista. Poikien SM-kilpailussa suoritetaan alkukilpailussa 50 % ja loppukilpailus a 75 % tappiokorvaus (kaikki ottelut laskettuina yhteen). Yleisiä määräyksiä Seuralle, jonka kokonaistappio on 20 mk tai pienempi ei makseta kor vausta. Seura, joka ei kolmen viikon kuluessa sarjansa päättymisestä ole lähettänyt liitolle ottelu tilit yksiä, jää ilman tappiokorvausta. 12 Oulun Luistinseura oli tehnyt esityksen D juniorien pelikentän pienentämiseksi. Liittohallitus katsoi, että esitystä tulisi mahdollisuuk ien mukaan noudattaa, mutta oli myös sitä mieltä, ettei Suomen Palloliitto voi määrätä kentän omistajia suorittamaan vaadi~avia muutoksia. Kokous päätti V. Heikkisen esityksestä, että nuorisovaliokunnan tulee sopivalla tavalla lähettää ohjeet kuntien nuorisolautakunnille, miten työ voidaan käytännössä suorittaa. 13 Vaasa.n Palloseura oli esittänyt, että liittokokous velvoittaisi liittohallituksen tutkimaan sopivat menettelytavat jääpalloilun poistamiseksi Suomen Palloliiton kilpailuohjelmasta vuosien aikana. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käytti F. Nyberg. Esityksensä lopuksi hän ehdotti seuraavaa: Liittohallitus velvoitettaisiin asettamaan toimikunta, joka tasapuolisesti ja seikkaperäisesti selvittäisi kysymyksen jääpalloliiton perustamisesta. O. Stoltzeuherg selvitti jääpallovaltuuston kantaa. Hän totesi lopuksi, ettei ole mitään reaalista syytä perustaa uutta liittoa. ja kiitti liittoa hyvästä yhteistyöstä. A. Viitala kannatti O. Stoltzenhergiä. 203

3 Kokouksen puheenjohtaja A. Väyrynen totesi, että koska kukaan ei ollut kannattanut F. ybergin ehdotusta, se raukeaa ja liittohallituksen esitys ellei tänä vuonna ryhdyttäisi mihinkään toimenpiteisiin tässä asiassa. on tullut hyväksytyksi. 14 JiiäpallovalLuuston esityksen mukaisesti päätettiin jääpalloilun kansalli. nen kilpailutoiminta järjestää seuraavasti : A. MESTARUUSSARJA pelataan 10-joukkueisena yksinkertaisena sarjana, josta kaksi viimeista joukkuetta putoaa Suomen-sarjaan ja tilalle nousee Suomen sarjan kaksi parasta joukkuetta. B. SUOMEN SARJA p elataan 4 10hkoisena. Lohkoissa pelataan joukkuemäärästä riippuen joko ybin. tai kaksinkertainen sarja. Lohkojen voittajat pelaavat k eskenään yksinkertaisen karsintasarjan. josta kaksi para-sta nousee suoraan mestaruussarjaan. C. POIKmN MESTARUUS Kilpailu pelataan S häviöpisteen pudotusjärjestelmää käytäen. Kun jäi jellä on 3 tai 4 joukku etta, pelataan niiden k esken yksinkertainen loppu. sarja. (Jos jäljellä on 2 joukkuetta, pelataan yksi ottelu kummankin koti. paikkakunnalla). Voittaja on poikien jääpallomestari. Taloudelli se t määräyk se t Osanottomaksut - mestaruussarja 50 mk - muut kilpailut 20 mk Otelujen taloudellinen tulos jaetaa n seuraavasti: - kaksinkertaisissa sarjoissa (kotijoukkue-vierailija) - yksinkertaisissa sarjoissa ja cup kilpailuissa SO- 50 Otteluvero mestaruussarjassa on 8 % hruttottuloista. T a ppiokorv a uk se t Mestaruussarjassa ei suoriteta tappiokorvauksia. Muissa kilpailuissa suo ritetaa n SO % tappiokorvaus tilit yksien osoittamasta kokonaistappiosta (kaikki ottelut laskettuina yhteen ). Kuitenkin poikien mestanmskilpai. lun loppusarjassa korvaus on 75 % kokonaistappiosta. Seura joka ei kolmen viikon kuluessa sarjansa päättymisest ä ole lähettänyt liitolle ottelutilityksiä, jää ilman tappiokorvausta. 15 Käsiteltiin vuoden 1967 tulo ja menoarvio. Keskustelun jälkeen hyväk syttiin seuraava tulo ja menoarvio lisäyksellä, että vastaisuudessa liitto. h allituksen on liitettävä tulo ja menoarvioehdotukseen t ar~emma t perus. telut. 204 Tulot: Jalkapallomaaottelut Jalkapallon mestaruussarja Jääpallon mestaruussarja Sekalaiset kilpailut Julkaisutoiminta Jäsen- ja liittymismaksut Osanotto- ja siirtomaksut Muut toiminnan aiheuttamat tulot Otteluhuoltosopimus Valtion avustus Varaukset vuodelle 1967 Tilikauden tappio Men ot : Jalkapallon alasarjojen tappiokorvaukset Oppikoulujen cup' kilpailun Ammattikoulujen Jalkapallon. kalottiturnaus. (tappio) Jääpallon alasa-rjojen tappio korvaukset Jääpallon maaottelujen tappio Koulutusvaliokunta Valitsemisvaliokunta Erotuomarivaliokunta Nuorisovaliokunta Sarja, Sääntö- ja Ulkoasiainvaliokunnat Jääpallojaosto Palkat ja p alkkiot Hallintokulut Muut toimintamenot Piiriavustukset Valmentaja avustukset Kalustohankinna t Liiton 60-vuotisjuhlat J ääpalloilun MM-kilp. ja jalkapallon poikaturnauksen tappio , , , ,- 500, , , , , , , ,- mk ,- 7S.000, , , , , , ,- 7{).000, , , , , , , , , , , , ,- mk ,- Liiton pulleenjohtaja Osmo P. Karttune~ kiitt~ lii~tokokou se ~.u ~ tajia ~~ puheenjoh tajina toimineita asioiden asialhsesta Ja vllkkaasta kaslttelysta. Samalla h än kiitti myös julkisen sanan edustajia... Toivoen liiton kuudennenkymmenennen juhlavuoden muodostuvan yhta valoisaksi kuin tämän kokouksen, liiton puheenjohtaja julisti vuoden 1967 liittokokouksen p äättyneeksi. 205

4 17. M.. Sauk~onen esitti liittokokouksen osanottajien puolesta liiton puheen JohtaJalle Ja kokouksen puheenjohtajistolie kiitokset asiallisesta ja joustavaeta kokouksen johtamisesta. Vakuudeksi: E. Poroila T. Helikari Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi. Helsingissä syyskuun 2. päivänä F. Nyberg Martti J. Mehto Pöytäkirja Suomen Palloliiton Jääpallovaltuuston varsinaisesta kokouksesta Suomalaisella Kauppakorkeakoululla maaliskuun Il. päivänä 1967 klo Edustettuina olivat seuraavat seurat: Helsingin piiri: Akilles, Helsingin Palloseura, H elsingin Ponnistus, Pallokerho -35, Tolkis Bollklubb_ Vaasan piiri: IF Kamraterna, Vaasan Pallo-Veikot. Keski-Suomen piiri: Jyväskylän Palloseura. Saimaan piiri: Lap peenrannan Pallo, Mikkelin Palloilijat, Mikkelin Mikot. Oulun piiri; Oulun Luistinseura, Oulun Palloseura, Oulun Työväen Palloilijat, Oulun Tarmo, Pateniemen Vesa. Lapin piiri: Veitsiluodon Vastus. Savon piiri: Warkauden Pallo -35, Va'rkauden P allo-pojal Lahden piiri: Lahden Reipas. Joensuun piiri: Joe n suun Maila-Pojat. 1 Jääpallojaoston puheenjohtaja Ole Stoltzenberg lausui kokouksen osan ottajat tervetulleiksi todeten, että jääpallokausi 1967 on ollut vilkkaampi kuin moneen vuotee'il. Urheilullisesti on kausi ollut menestyksellinen kansainvälisessä kilpailutoiminnassa, uiin maaotteluissa kuin MM kilpailussakin. Kansallista kilpauutoimintaa häiritsivät jälleen epäedulliset sää olosuhteet, mm. kovien pakkasten muodossa. Toivoen, että kokouksen e sity~li stass a olevista asioista k eskusteltaisiin rakentavassa h engessä, julisti hän kokouksen avatuksi. 2 Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Antero Väyrynen ja Folke Nyberg, sihteereiksi John Gustafsson ja Esko Piipponen sekä pöytäkirjan tarkaslajiksi Fjalar Å~ten ja Veikko Allinen. 3 Seuroille ja piireille oli 14. II lähetetty seuraava kokouskutsu :.Suomen Palloliiton jääpallovaltuuston varsinainen kokous pidetään H elsingissä tulevan maaliskuun II. päivänä Asiat. joilj/l j äsenseurat ja piirit haluavat saada jääpallovaltuuston varsinaisen kokouksen esityslistalle on ilmoitettava jääpallovaltuustolle kirjallisesti 1. päivään tammikuuta 1967 mennessä. Edelleen oli jääpallovaltuusto postittanut seuraavan jääpallovaltuuston varsinaisen kokouksen kokouskutsun ja esityslistan :. Ilmoitamme täten, että jääpallovaltuuston varsinainen kokous pidetään maaliskuun 11. päivänä 1967 klo Kauppakorkeakoulussa, Runeb er ginkatu 14-16, H elsin gissä. Jokainen SPL:n alainen jääpalloa harrastava seura saa lähettää kokouk seen 1-3 seuraan kuuluvaa edustajaa. Kullakin seuralla on kokouksessa yksi n s. p erusääni sekä yksi lisä ääni jokaisesta jäiipallojoukkueesta, joka on osallistunut edellisen talven viralliseen kilpailutoimintaan ja joka on

5 . Kes~stelun)~lkeen! jossa mm. todettiin, että lukumäärä on liian pieni Ja nojautu.en JaapalloJa~sto.x.':.. antamaan lausuntoon päätettiin siirtää asia erotuomanvaliokunnan Ja Jaapallojaoston harkittavaksi. 9 LaPa: n edustaja (Penttinen) ehdotti että seurat saisiwt antaa lau&un. tonsa sarjaohjelmista ennen niiden v;hvistamista. Todettiin, että näin on <aina tapahtunut. 10 Kauko H~rve ilmoi.~ti ~~~ouksen o~nottajille, että mahdollisesn jo ensi talvena. voidaan my'0s JaapalloseuroIlle suorittaa valmentajapalkkioita, kuten Jalkapallossakm on suoritettu. ll Paavo Konttinen, PK-35 ehdotti että kaukalojääpalloilu hyväksyttäisiin viralliseksi kilpailulajiksi. ' Ehdotusta ei kannatettu. Vakuudeksi: Kokouksen sihteerit J. Gustafsson Esko Piipponen Yllä olevan pöytäkirjan olemme tänään tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi. Helsingissä maaliskuun 30 päivänä 1967 Fjalar Åsten Veikko Allinen KATSAUS VUODEN 1967 JÄÄPALLOTOIMINTAAN Yleistä Jääpallojaoston kokoonpano on toimintakauden ailmna ollut seuraava: puheenj oh taj a varapuheenjohtaja koulutusvaliokunnan pj. valitsemisvaliokrunnan pj. propagandavaliokunnan pj. jäsenet Ole Stoltzenherg Antero Väyrynen Kauko Herve Reino Arvola Raymond Moberg Asko Haikala Reino Lemmetty P entti Matalamäki Kuten edellisenäkin talvena häiritsi kovat pakkaset ja huono sää kilo pailutoimintaa. Tämän takia jäi yleisömäärät laskettua pienemmiksi, jos. kaan tilitysten puuttumisen takia ei voida esittää todellisia numeroita. Seurojen ja joukkueiden lukumäärät ovat pysyneet suunnilleen saman suuruisina. Suomessa harrastaa tällä hetkellä noin 60 seuraa jääpalloa 150 joukkueen voimalla. Liitossa on vain kolme piiriä, joissa ei harrasteta jääpalloa lainkaan. Kansainvälinen Jääpalloliitto (IBF) Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen Jääpalloliiton kongressi pidettiin Helsingissä helmikuun 15. päivänä Jaoston edustajina kongressissa oli A. Ljungqvist, O. Stoltzenherg, E. P ekonen ja J. Gustafsson. Jaoston edustajiksi liitto hallitukseen seuraavaksi toimintakaudek si valittiin O. Stoltzenberg ja R. Moberg. Liiton teknilliseen valiokuntaan valittiin Aarne Eriksson. Liiton kotipaikka siirrettiin Helsingistä Katrineholmiin Ruotsiin, koska liiton uudeksi presidentiksi valittiin Ruotsin Jääpa lloliiton puheen johtaja Arne Argus. Kilpailutoiminta Kan sa invälinen Jääpalloilun MM kilpailut MM.kilpailujen järjestelytoimikuntaan kuuluivat Ole Stoltzenherg (pj), Arvi Halinen, Erik Berner, Viljo Ruoho, Max Westerberg, Allan Lager ström, P ehr Lagerbohm, Martti Hirviniemi, Raymond Moberg, Esko Piip ponen ja John Gustafsson. Näistä muodostivat O. Stoltzenherg, A. Halinen ja E. Berner työvaliokunnan. Kisojen järjestelypäällikkönä toimi Veikko Vaahtera ja lehdistösihtee rinä E. Piipponen

6 7 Kisojen yhdysmiehet ja tulkit: Norja: A. Haimakainen, Arnold Stuhin Ruotsi: Kaj Ström, Emil Munkherg Neuvostoliitto: Markus Aure, Georg Krutelew Otteluja pelattiin H elsingissä, Lappeenrannassa, Mikkelissä Oulussa ja Varkaudessa. Eri paikkakunnilla toimivat seuraavat järjestely toimikunnat : Oulu: Hja,lmar Tammelin, pj. Esko Aura 1. Mattila K. Kerhola J. Kettumäki V. Pietilä V. Sohlo A. Viinikainen A. Raukovaara Lappeenranta: Kauko Innanen, pj. Ilmari Raitavuo Veijo Partanen Heikki Sistonen P entti Pöysti Väinö Kinnunen Mikko Pöntinen Seppo Hakuli Ottelujen lopputulokset : Helsingissä Lappeenrannassa Mikkelissä Oulussa Varkaudessa H'elsingissä Neuvostoliitto- Norja Suomi- Ruotsi Norja- Ruotsi.. Neuvostoliitto-Suomi Suomi- Norja Ruotsi- Neuvostoliitto Lopputilanne: 1. Neuvostoliitto 3 2,. Suomi Ruotsi Norja Varkaus: Kauko Herve, pj. Heikki Karikoski Hellmuth Bla uherg. Kalevi Jurvanen Taisto Pulkkinen B. Halonen T. Könönen V. Kääriäinen Mikkeli: Reino Lemmetty, pj. Vilho Vuohelainen Olli Raevaara Martti Räsänen Lauri Laitinen J. Lahtinen Kisoja seurasi noin maksanutta katsojaa ja paras maalintekijä oli Seppo Rounaja, joka laukaisi neljä täysosumaa. Maaottelut Kauden aikana pelattiin seuraavat viralliset maaottelut: Faluni'ssa Ruotsi A- Suomi A H elsingissä Suomi B- Ruotsi B o Poikien turnau s Norjassa Mjöndalenissa Norja-Suomi Osloss8 Suomi-Ruotsi Lopputilanne: Ruotsi Norj,a., Suomi Kan sa llinen Sarjatoiminnan tulokset liitteenä. Varkaudessa WP 35-Muu Suomi Maajoukkue- Lehdistö Valitsemisvaliokunnan toiminta Valiokunnan toiminnan painopiste oli mahdollisimman iskukykyisen joukkueen kokoamisessa jääpalloilun MM kilpailuihin, jotka tänä vuonna pelattiin Suomessa liiton 60 vuoti'sjuhlien merkeissä. Tämän ohella pyrit. tiin sa'amaan jallceille parhaat mahdolliset joukkueet Ruotsia vastaan pelat tuun B otteluun ja poikien pohjoismaiseen jääpallo turnaukseen. MM kilpailuihin ilmoitetta'wld joukkueen kokoaminen aloitettiin jo edellisenä ottelukautena ja lopullinen valinta suoritettiin päättyneen toimintakauden aikana järjestettyjen leirien, katsa'stusotteluiden ja sarjaotteluissa suoritetun tarkkailun perusteella. B.joukkueen kokoaminen p erustui samoihin teki jöihin. Poikien maajoukkueen kokoamiseksi pyysi valiokunta seuroilta ja edellisen ä kautena poikatarkkaajiksi valituilta esitykset maajoukkue ehdokkaiksi. Näiden ehdotusten ja edellisenä kautena p elattujen maa otteluiden perusteella kutsuttiin maajoulckue ehdokkaat leirille. Tämän leirin ja sarja otteluissa suoritetun tarkkailun p erusteella valittiin poikien joukkue p ohjoismaiseen jääpalloturnaukseen. Valmistautuminen kauden kansainvälisiin otteluihin voitiin suorittaa aikaisempaa tehokkaammin. Tässä asiassa auttoivat suuresti entistä lukui sampi leirittäminen sekä Warkauden Pallo 35:n aloitteesta jo niinkin aikai sessa vaiheessa kuin p elattu ottelu Mestarit- Muu Suomi. Vii meksimainitun ottelun yhteydessä sai valiokunta ensimmäisen kosketmksen maajoukkue.ehdokkaisiin ja pääsi toteamaan h eidän kuntonsa syyskauden harjoittelun j älkeen. Tämä oli omiaan suuresti h elpottamaan ehdokkaiden valintaa kauden leireille. Koulutusvaliokunnan toiminta K oulutusvaliokunnan toiminta selviää liitteestä. Propaganda valiokunnan toiminta Lehdistö, televisio j-a radio on kauden aikana pidetty ajan tasalla jää. pajloasioissa. Varsinkin MM kilpailujen aikana oli lehdistön ja valiokun 213

7 nan yhteistoiminta vilka ta. Lehtivalokuvaajille järje tettiin jälleen kilo pailu parhaasta jääpallokuva ta. Osanotto tähän kilpailuun oli tänä kau tena ilahduttavan vilka ta. Valiokunta on myös suorittanut me taruussar jan lcierrosten parhaan pelaajan valinnan. Kauden parhaak i sarjapelaa. jak i valittiin Pauli Auvinen WP 35: stä. Loppusanat Kuten ylläolevasta selviää, on kausi ollut eriltäin vilkas ja monipuolinen. On toivottavaa, -että jääpalloilu näin on aanut uutta tuulta purjeisiin ja että tulevaisuus toisi mukanaan vielä enemmän harrastajia ja innostuneita toimit ijoita. Jääpalloilun lopputulokset 1967 MESTARUUSSARJ A Warkauden Pallo Oulun Luistin eura Oulun Palloseura Käpylän Urheiluveikot IF Kamraterna, Helsinki Veitsiluodon Va tus Mikkelin Palloilijat Lahden Reipas Lappeenrannan Pallo..., Oulun Työväen Palloilijat Veiter ä, Lappeenranta Uusinta putoamise ta: LaPa- Reipas 4-2 Jaoston sihteeri J. Gustafsson Mestarijoukkue WP 3S: Olavi Toivonen, Pekka Kettunen, Paavo Kiuru, Pauli Auvinen, Birger Wright, Ilmari Väisänen, Seppo Laakkonen, Esko Holopainen, Pentti Markkanen, Pentti Jokinen, Seppo Koslcinen, Ari Kivi koski, Seppo Immonen ja Eino Ropponen. Etelälohko SUOMEN SARJA Akilles, Porvoo Pallokerho Tolkis Bollkluhb IF Vesta Peli Peikot Drumsö Idrottsklamrater Lohjan Kisaveikot It,ilohko Varkauden Työv. Palloilijat Joensuun Maila Pojat Varklauden Pallopojat Pallo Salamat, Imatra Sudet, Kouvola L än~ilohko IF Kamraterna, Vaasa Vaajakosken Pallo arukerii, Pori Jyvä kylän Palloseura J ääpallo 64, Tampere Pohjoislohko Oulun Tarmo Pateniemen Vesa Rovaniemen P.alloseura Tornion Palloveikot MESTARUUSSARJAN KARSINTA Alcilles-VIFK 3-2 Tarmo-Akilles 3--4 VarTP- Tarmo 2-3 Akilles--VarTP 5-5 VIFK- VarTP 4-6 VIFK-Tarmo 2-3 Alcilles, Porvoo ' Oulun Tarmo Varkauden TP Vaasan IFK Akilles ja Tarmo nousivat mestaruussarjaan Loppuottelu POIKIEN SM KILPAILU Varkauden T yöväen Palloilijat- Oulun Palloseura 1-5 Mestarijoukkue OPS: Matti Moisio, Markku Palsola, Heikki Mämmi, P ertti Kärenaho, Osmo Sarkkinen, Jukka Sipilä, Risto Moilanen, Kari Ansamaa, Osmo Tanner, Paavo Pyykkö, Kimmo Tiusanen, Kai Kurttelius, Paavo Pirttiaho, Veikko Niemikorpi ja Jarmo Hannuksela. Jääpalloilun koulutustoiminta toimintakaudella o Tt jaa jakoulutils : Koulutusvaliokunnan kohdalta tapahtui kauden avaus osanotolla Ruotsin va-lmentajakurssille, joka pidettiin Bosön urheiluopisto ssa

8 Kurssille osallistuivat koulutusvaliokunnasta K. Herve ja B. Spoof sekä valitsemisvaliokunnasta R. Arvola ja V. Allinen. Liiton valmentajapäivät järjestettiin Otaniemessä Tilaisuuteen oli saapunut kaikkiaan 40 jääpallovalmentajaa, poikaohjaajaa ja VIllliokuntien jäsentä. Ruotsista osallistuivat Gösta Tollin Nässjö IF ja Gunnar Jansson VSK. Valmentajapäivät onj;).istuivat hyvin ja osoittivat valmentajakunnan innostuneena valmistautuvan alkavaan kauteen. Vahnentaj>akunnan Ilaholta esi,tettiin muutoksia jääpalloilun pelisääntöihin ja tulivat ne pääosiltaan myöhemmin hyväksytyiksi. Tilaisuudessa tutustuttiin myös liiton hankkimaan ruotsalaiseen jääpallofilmiin, joka todettiin erin omaise~si. Koulutusvaliokunnan muut toimenpiteet ohjaajakoulutuksen tehostamiseksi eivät tuottaneet toivottuja tuloksia. Esitetty yhteistyö piireissä järjestettävistä poikaohjaajien neuvottelutilaisuuksista jäi suuremmalta osin toteuttamatta. kille piireille ja jääpalloseuroille, on sitä lainattu vain muutamille paikkakunnille. _ Koulutusvaliokunnan keskuudessa on usein ja laajalti keskusteltu koulutustyön tehostamisesta. Liiton t~imintojen ~o.hdalta. void~.a?.? soittaa puutteita, mutta ratkaisevimmat 'a,valmet ovat SIltI seurojen kasissa. Kansainvälinen kanssakäyminen on osoittanut, että ne toimintamuodot ja me netelmät, jotka ovat käytössämme, kestävät vc:tailun. Tältä ~ohjalta ka~: soen voitaneenkin todeta etteivät koulutukselliset puutteet VOI olla syyna jääpalloillumme nykytiu:an. Syyt ovat muualla, mutta koulutukselliset puutteet ovat näiden syiden seuraus. Poikatoiminta Koulutusvaliokunnan toimesta suunnitellut poikatoimintamuodot ovat kauden aikana saaneet kansainvälistä väriä. Liiton toimesta aikaisemmin esitetty pohjoismaiden ookniikkamestaruuskilpailu toteutui. Kilpailu järjestettiin Norjassa pidettyjen PM-poikamaaottelujen yhteydessä. Kilpailut, joiden lajeiksi oli valittu Suomen tekniikkakilpailulajit, saivat osakseen erittäin myönteisen vastaanoton. Suomen edustajina osallistuivat kilpailuun Jaakko Lätti ja Markku Lyyra, molemmat WP 35: stä. Kilpailun voittajaksi selviytyi isäntämaan Tom Nilsen omien edustajiemme >saavuttaessa 2-3 sija,t. Jääpallotekniikan SM-kilpailut pidettiin Mikkelissä 5.2' Osanotto kilpailuun on määrältään sama kuin ailroisemmin. Mukana oli kuudesta piiristä yhteensä 18 osanottajaa. Tekniikkamestariksi selviytyi WP 35 :n Jaakko Lätti. Piirien välisen kilpailun parhaimmaksi osoittautui Savo. J ääpalloilun poilrotoimintakilpailun tulokset sekä merkkisuoritusmäärät eivät vielä ole tiedossa, sillä ko pöytäkirjat toimitetaan liitolle yasta mennessä. Poikkeuksellisen 'ankaran talven johdosta saattavat osanottajamäärät jäädä entistäkin heikommiksi. Muut toiminnat ja havainnot - Pallo Kerho 35:n toimesta on esitetty valmentaja-avustusten suoritta mista jää palloilussa. Kowlutusvaliokunta on käsitellyt asian ja päättänyt yhtyä esitykseen sekä täsmentänyt järjestelmän yksityiskohtia. Asian jatkotoimenpiteet ovat siirtyneet liiton johtoelimille. - Jääpalloilun ohjekirjasen on todettu tyydyttävän vaativimmankin vai mentajan tarpeita, mutta kirjasen tilausm äärät seuroihin ovat jääneet odottamattoman pieniksi. Suurin myynti on tapahtunut H elsingin ja Jyväs kylän yliopistoille, joina 'se on voimistelunopettajien tenttikirjana. - RuotsaLa'isen jä;ipalloilun opetus- ja propagandaelokuvan käyttö on jäänyt yllättävän vähäiseksi. Vaikka elokuvan lainauksesta on tiedotettu kai

9 Yleistä SUOMEN PALLOLIITTO 1968 Vaasa Vaasa Oy :n kirjapaino Suomen Palloliiton 61. toimintavuosi on ollut varsin mollivaiheinen, tuoden runsaasti ilon- mutta myös surun aiheita. Kansallinen kilpailu- ja koulutustoimintamme purjehti kuluneen vuoden aikana voimakkaassa myötätuulessa. Samaa ei valitettavasti voida sanoa kansainvälisestä menestyksestämme, sillä viimekesäiset jalkapalloilun maaottelutappiot synkensivät innokkaimmankin palloilumiehen ilmeen. A-maajoukkueemme hävisi kaikki ottelunsa. Vuodesta 1947 lähtien on menestys ollut yhtä huono vain kolmena vuotena, nimittäin 1955, 1958 ja On kuitenkin otettava huomioon, että aikaisempina vuosina pelasimme etupäässä amatöörijoukkueita vastaan, kun taas nykyisin vastustajamme ovat yleensä ammattilaisia. Meidän ei kuitenkaan ole aihetta heittäytyä pessimismiin, sillä niin nuorten kuin poikienkin maajoukkueet pystyivät tasapäiseen kamppailuun vastustajiensa kansså. Nuorissa on jalkapalloilumme tulevaisuus! Suomen jalkapallomestariksi v selviytyi Turun Palloseura varsin jännittävän ja tasaväkisen sarjan jälkeen. Suomen Cupin loppuottelussa olivat vastakkain kokenut cup-ottelija Kotkan Työväen Palloilijat ja Kuopion Palloseura. Loppu-.3

10 ottelun voitti Kuopion Palloseura, joka vei Cupin ensimmäistä kertaa Kuopioon. Yleisön mielenkiinto jalkapalloilua kohtaan säilyi kertomusvuoden aikana entisellään. Tason laajenemisesta johtuen alasarjojen yleisömäärä jopa kasvoi hieman, mutta mestaruussarjassa ei kuluneena vuonna saavutettu katsojan maagista rajaa. Jääpalloilu näyttää ohittaneen syvimmän aallonpohjansa ja merkkejä noususta on näkyvissä. Yleisömäärät eivät ole enää laskeneet ja kiinnostus tätä vanhaa talvilajia kohtaan on jatkuvasti lisääntymässä. Jääpalloilun kehittämiseksi' perustettiin marraskuussa Jääpalloilun Tuki -niminen yhdistys, jonka tarkoituksena on omalta osaltaan kehittää ja auttaa jääpalloilua sen nykyisissä vaikeuksissa. Jääpalloilun Suomen mestaruuden voitti Mikkelin Palloilijat, jolle mestaruus oli ensimmäinen. Kansainvälisillä kentillä pääpaino oli poikien MM-kilpailuissa, jotka järjestettiin Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Imatralla. Liiton koulutus toiminta on vuosi vuodelta laajentunut. Kulunut vuosi oli eräässä suhteessa varsin merkittävä, sillä ensim mäinen suomenkielinen valmentajakoulutusta käsittelevä teos ilmestyi v Se merkitsee suurta parannusta valmentajakoulutukseemme. Liiton koulutusvaliokunnan järjestämiä kursseja kohtaan osoitettu mielenkiinto on entisestään lisääntynyt. Sama kehitys on ollut havaittavissa nuoriso toiminnassa. Juniorisarjojemme jatkuvasti lisääntyvät joukkuemäärät sekä eri tekniikkakilpailujen osakseen saama harrastus ovat tästä selvänä osoituksena. Liiton toiminta on viimeksi kuluneiden vuosien aikana laajentunut hyvin nopeasti. Tämä on aiheuttanut useita toisiinsa liittyviä niin.organisatoorisia kuin kilpailutoiminnallisia ongelmia, jotka on ratkaistava mitä pikemmin. Liittohallitus asetti keväällä 1968 toimikunnan tutkimaan eräitä pulmakysymyksiä, joista mm. edustus- ja karanteenimääräyksiä koskeva osa esitetään vuoden 1969 liittokokoukselle. Asian laajuudesta ja monitahoisuudesta johtuen liittohallitus päätti kuluneen vuo- 4 den lopulla asettaa uuden, entistä monipuolisemman toimikunnan laatimaan Suomen jalkapalloilun tulevaisuutta luvulla koskevan kokonaissuunnitelman, jonka tulee valmistua vuoden 1969 aikana. Kun siitä on saatu piirien ja seurojen lau unnot, esitetään se vuoden 1970 liittokokoukselle. Yhteistyömme maamme opetuslaitoksen samoin kuin puolustuslaitoksen kanssa on jatkunut kaikkia osapuolia hyödyttävänä. ;-~r Taloudellisesti kulunut vuosi oli jonkin verran parempi kuin edellinen. Liittokokous Liiton varsinainen liittokokous pidettiin Helsingissä maaliskuun 17. päivänä. Läsnä olivat seuraavat 57 edustajaa: Helsingin piiristä: E. Nuutinen, J. Hiltunen, A. Lehtonen, V. Grönholm, M. Westerberg; Turun piiristä: R. Nurmi, E. Rantanen, O. Kuikka, U. Lehtonen, K. Airola; Tampereen piiristä: M. Saukkonen, R. Järvinen, E. Lindholm, J. Vuorela, J. Helenius; Savon piiristä: V. Heikkinen, R. Korhonen, K. Hene, V. Tiainen, T. Miettinen; Vaasan piiristä: F. Nyberg, T. Palomäki, M. Tuomisto, A. HolmforB; Kymenlaakson piiristä: S. Malinen, E. Musto, O. Tervo, R. Nivell; Saimaan piiristä: R. Penttinen, J. Lahtinen, A. Hämäläinen, R. Lemmetty; Lapin piiristä: M. Kauppi, K. Salmi, J. Hannuniemi; Keski-Suomen piiristä: J. M. R. Walden, S. Heinonkoski, P. Kokko; Keski-Pohjanmaan piiristä: H. Still, B. Hellsten, E. Ahola; Hämeen piiristä: U. Kari-Koskinen,.A. Sulonen; Lahden piiristä: M. Mikkonen, U. Nurmi; Länsi-Uudenmaan piiristä: O. Wikman, S. Tötterman; Satakunnan piiristä: M. Lehtonen, M. Laippala, M. Sorsakivi, V. Haapaniemi; Joensuun piiristä: U. Långström; Oulun piiristä: R. Arvola, J. Kettumäki, E. Ahokas; Ahvenanmaan piiristä: G. Lindqvist, A. Mattsson. 5

11 Kunniapuheenjohtaja Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell. Liittohallitus Liittohallituksen kokoonpano on kuluneen vuoden aikana ollut seuraava: Puheenjohtaja: lakit.lis., varatuomari Osmo P. Karttunen (8 kok.) 1 varapuheenjoht.: mini teri Antero Väyrynen (4» ) n» toimitusjohtaja Tauno Takala (8 )>) ni» talousjohtaja Tmkka Laine (6») Jäsenet: pormestari Nils Andersson (4» ) esimies Kauko Innanen (7» ) johtaja Esko Lanamäki (8» ) muusikko Aarre Lievonen (8» ) varatuomari Martti J. Mehto (7» ) satamajär jestelijä Toivo Penttilä (7» ) kauppat.maist. Mauno Rintanen (3» ) a entaja Reino Valkama (8» ) Liittohallitus on kokoontunut 8 kertaa. Työvaliokunta Työvaliokunnan kokoonpano on ollut seuraava: Puheenjohtaja: Tauno Takala (17 kok.) Varapuheenjohtaja: Reino Valkama (15» ) Jäsenet: E ko Lanamäki (17» ) Toivo Penttilä (15» ) Mauno Rintanen ( 9» ) Lisäksi on liiton 1 varapuheenjohtaja Antero Väyrynen ollut läsnä 3 :ssa, III varapuheenjohtaja Tmkka Laine 5 :ssä, lh:n jäsenet Martti J. Mehto 12:ssa, Nils Andersson ja Aarre Lievonen 1 :ssä työvaliokunnan kokouksessa. Työvaliokunta on kokoontunut 17 kertaa. 6 Muut valiokunnat Erotuomarivaliokunta: Aarne Eriksson (pj), Wolf Karni, Pekka Nuutinen ja Olavi Ojama. Julkaisu- ja propagandavaliokunta: Jouko Ruotsalainen (pj), Jouko Autero, Jaakko Kahila, Rainer Kankamo, Sulo Kokkola, Olli Lyytikäinen, Jukka Salomaa, Risto Suhonen ja Raimo Vesanto. Koulutusvaliokunta: Tauno Takala (pj), Leo Aaltonen, Veikko Asikainen, Aatos Lehtonen ja Anders Westerholm. Nuorisovalioklmta: Kalervo Tirri,(pj), Paavo Heikkinen, Reino Järvinen, Seppo Kaukonen ja Stig-Göran Myntti. Sarjavaliokunta: Kauko Linko (pj ), Joonas Hiltunen, Veikko Liesiehto ja Erik Palin. Sääntövaliokunta: Mikko Holopainen (pj), Nils Andersson, Erkki Linkomo ja Martti J. Mehto. Valitsemisvaliokunta: Alpo Lintamo (pj), Olavi Laaksonen ja Anders Westerholm. Ulkoasiainvaliokunta: Toivo A. Ekholm (pj ), Kalle Altti, RoH Klärich, Dennis Lindell, Unto Nmmi, Folke Nyberg, Lasse Terho, Michail Wainstein ja Juuso M. R. Walden. Jääpallojaosto: Ole Stoltzenherg (pj ), Erik Berner (vpj), Eino Ahokas, Reino Arvola, Asko Haikala, Kauko Herve, Raymond Moberg ja Olli Raevaara. Jääpalloilun koulutusvaliokunta: Kauko Herve (pj), Asko Haikala, Paavo Konttinen ja Bertel Spoof. Jääpalloilun valitsemisvaliokunta: Reino Arvola (pj), Veikko Allinen, Pekka Kettunen ja Paavo Tmunen. Jääpalloilun PR-valiokunta: Raymond Moberg (pj ), Tauno Aro, Hellmuth Blauberg, Anssi Kukkonen, Elof Landgren, Torsten Lindholm, Kai Ström ja Pekka Suomaa. 7

12 Tilintarkastajat Liiton tilintarkastajina ovat toimmeet Lars-Erik Hartman, KHT ja Jaakko Muukkonen, varalla Valde Vainio ja Veikko Grönholm. Numerotilintarkastajana on ollut Pentti Tuormaa, HTM. Piirit ja seurat Toimintavuoden päättyessä kuului liittoon 17 puna Ja 651 seuraa. Uusia jäsenseuroja on vuoden aikana hyväksytty 48 jakautuen piireittäin seuraavasti: Helsingin piiri: EKOKY-08, Helsingin Helium, Helsingin Jääkiekkotuomarit, Hesa -61, Humaliston Pallo, Katajanokan Urheilijat, Kulman Pallo, Myllypuron Pauhu, Tomas 1. F. Getingama, Urheiluseura Kreivit ja Åggelby Bollkluhb; Turun piiri: Kyrön Palloseura ja Raision Palloseura; Vaasan piiri: Jääpalloseura V-67 ja Sandvikens Idrottsklubb; Savon piiri: Mieslahden Palloilijat, Peli-Pojat, Pieksämäen Erotuomarikerho ja Suomussalmen Palloseura; Satakunnan piiri: Jämin Jänne, Kollan Urheilijat, Porin Palloseura, Porin Ässät ja Yyterin Pallo; Kymenlaakson piiri: 1. F. Start, Iitin Pallo, Loviisan Riento ja Pyhtään Kiemura; Saimaan piiri: Askel-Pallo-67, Kisa-Toverit, Korven Pallo-Pojat, Pontuksen Veikot ja Tainionkosken Tähti; Oulun piiri: Kiimingin Palloilijat, Oulun Rautatien Urheilijat ja Pattijoen Tempaus; Keski-Suomen piiri: Jämsän Pallo-67 ja Palokan Riento; Lapin piiri: Rovaniemen Reipas, Tornionseudun Pal ja Vuennon Jyske; Keski-Pohjanmaan piiri: 1. K. Myran ja Kokkolan Työväen Urheilijat; Hämeen piiri: Janakkalan Pallo, Jokioisten Pallo-67, Lento-64 ja Urheiluseura Härmä; Länsi-Uudenmaan piiri: Siuntion Sisu. Seuraavat 24 seuraa ovat lopettaneet palloilutoimintansa ja eronneet liitosta: Helsingin piiristä: Helsingin Lentoaseman Urheilukerho ja Köklax Bollklubb; Turun piiristä: Kirjakkalan Alku; Tampereen piiristä: Tampellan Pallo; Savon pii- 8 ristä: Alapitkän Ns:n Palloilijat, Kuopion Työväen Kiekkoilijat ja Tuusniemen Tempaus; Satakunnan piiristä: Lauttakylän L-.":tja, Mäntyluodon Kiri ja Rosenlewin Urheilijat-38; Kymenlaakson piiristä: Kausalan Pyrintö, Kausalan Yritys, Kiripojat, Kotkan Norpat ja Ruonalan Pallo-60; Saimaan piiristä: Savonlinnan Palloilijat; Oulun piiristä: Martinniemen Ahmat" ja Kuusamon Eräveikot; Keski-Pohjanmaan piiristä: Edsevö Bollkluhb, 1. K. Kronan ja Lepplax Fotbollsklubb; Länsi-Uudenmaan piiristä: 1. F. Sport; Hämeen piiristä: Jokioisten Jänne; Lahden piiristä: Heinolan Isku. Nimenmuutokset : Harvaluodon Urheilijat uusi nimi Piikkiön Palloseura Tampereen Palloilijat»» Tampellan Palloilijat Kalson Kalske»» Valkealan Kajo Liiton yhteinen jäsenmäärä on vuoden lopussa Luetteloituja pelaajia jalkapallossa on , joista nuoria ja jääpallossa Ansiomerkit Suomen Urheilun ansiomerkit: Liiton esityksestä on Opetusministeriö myöntänyt allamainitut ansiomerkit: Hopeinen ansioristi: Leo Aaltonen, Markus Aure, Niilo K. Nordman, Armas Pyy, Thure Samola, Yrjö Sotiola ja Artturi Tienari. Hopeinen ansio mitali kullat uin ristein: Niilo Hentola, Olavi Kristo, Alf Lindblad, Fritz Lindblom ja Georg Söderlund. 9

13 Hopeinen ansiomitali: Niilo Eerola, Viljo Heinonen, Yrjö Huhtinen, Urho Ikonen, Onni Korhonen, Eino Lahti ja Niilo Salminen. Pronssinen ansiomitali: Rolf Bergendahl, Timo Leppälä, Arvid Lindqvist, Aarre Merilä, Eino Musto ja Aaro Tuominen. Liiton ansio merkit Katso liite. Sekalaista Liiton edustajana Valtion Urheiluneuvostossa on ollut Antero Väyrynen. Niilo Koskinen on ollut liiton edustajana Suomen Olympiayhdistyksen hallituksessa. Suo~en Olympiayhdistyksen valtuuskuntaan ovat kuuluneet Antero Väyrynen ja Niilo Koskinen, varajäseninä Tmkka Laine ja Erkki Poroila. Liiton talous Tilinpäätös osoittaa alijäämää ,19. Valtion avustus oli :-. Liiton edustajana Oy Veikkaustoimisto Ah:n hallintoneuvostossa ovat olleet Osmo P. Karttunen, Toivo A. Ekholm ja Väinö Heikkinen. Yhtiön johtokunnan puheenjohtajana on ollut Niilo Koskinen ja tilintarkastajana Erkki Poroila. Liiton henkilökunta 10 pääsihteeri: koulutuspäällikkö: päävalmentaja: toimistosihteeri: kassanhoitaja:» nuoriso-ohjaaja: tiedotussihteeri:» piirien tarkastaj a: kirjeenvaihtaja: konekirjoittajatar: toimisto apulainen :» lähetti: Erkki Poroila Olavi Haaskivi Olavi Laaksonen Esko Piipponen Arvo Nurmela, kuoli Tellervo Annala lähtien Jim Lindroos Tuomo Jämsä asti Raimo Heinonen lähtien Anselm Anttila Anna-Liisa Westling Kaarina Kärkkäinen Marja-Leena Pikkarainen asti Ritva Krook lähtien Raimo Paatelainen Ole Stoltzenberg on Kansainvälisen Jääpalloliiton (IBF) varapuheenjohtaja, Raymond Moberg liittohallituksen jäsen ja Aalne Eriksson teknillisessä komiteassa. Liiton edustajana Kansalaisjärjestöjen Raittiustoimikunnan Keskusliitossa on Jalmari Suomela. Stadion-Säätiön edustajistossa on liittoa edustanut Erkki Poroila. Pohjoismaisten liittojen varsinainen kokous pidettiin Oslossa Suomen Palloliittoa edustivat Tauno Takala, Turkka Laine ja Erkki Poroila. 11

14 Kansainvälisen Jääpalloliiton (IBF) varsinainen kokous pi~ dettiin Tukholmassa Suomen Palloliittoa edustivat Ole Stoltzenherg, Raymond Moberg ja Erkki Poroila. UEFA:n varsinaisessa kokouksessa Roomassa edus-. tivat liittoa Osmo P. Karttunen ja Erkki Poroila. FIFA:n varsinaisessa kokouksessa Guadalaharassa Mexikossa edusti liittoa Osmo P. Karttunen. SUOMEN PALLOLIITON LIITTOHALLITUS Nils Andersson Kauko Innanen Esko Lanamäki Aarre Lievonen Osmo P. Karttunen Antero Väyrynen Tauno Takala Turkka Laine Martti J. Mehto Toivo Penttilä Mauno Rintanen Reino Valkama Erkki Poroila Oy Yleisradio Ab:n kanssa tehty maaottelujen selostamissopimus (radio) sanottiin irti uuden sopimuksen solmimiseksi. Kuluneen vuoden aikana on sovittu eräiden jalkaja jääpallomaaottelujen televisioinneista. Työryhmään, joka liittokokouksen ja liittohallituksen paatösten mukaan määrättiin tutkimaan kansallista kilpailu toimintaa, karanteenimääräyksiä, liiton organisaatiota sekä ottelu- ja harjoitusrahakysymystä, ovat kuuluneet Martti J. Mehto puheenjohtajana sekä Kauko Linko, Esko Lanamäki, Väinö Heikkinen, Eero Lindholm ja Esko Piipponen jäseninä

15 K u l u t: Kilpailutoiminta : Jalkapalloilun alasarjojen tappio Jääpalloilun alasarjojen tappio Muut kansalliset kilpailut Jääpallomaaottelut Koulutustoiminta Koulutushenkilöstön palkat.. Valmennus- ja koulutustoiminta Valistustoiminta Vuosikertomukset... Muu julk. ja valistustoiminta Avustukset Piiriavustukset Koul. toiminta avustukset piireine Valmentaja avustukset seuroille Kansakoulujen jalkapallo cup 1968 Hallintokulut Palkat ja palkkiot Sosiaaliset menot Liittokokouksen, Liittohallituksen ja TyövaHokunnan kokouskulut Kansainvä,l. kongressit ja edustus Posti, sähk1e, puhelin. ja paina tuskulut sekä konttoritarvikkeet Muut hallintokulut..... Tilinpäätös joulukuun 31. päivänä 1968 TULOSTASE : : : : : : : : : : : : : : : : : :97 Erilaiset toiminnan aiheuttamat menot Jäsenmaksut ja muut toimintamenot 6.076:02 Poistot Kalusto : :85 Kilpailutoiminnan nettotulot Jalkapallomaaottelut Jalkapallon mestaruussarja Jääpallon mestamussarja Sekalaiset kilpailut Erilaiset toiminnan aiheuttamat tulot Jäsen. ja liittymismaksut Osanotto ja pelaajasiirtomaksut.. Muut toiminnan aiheuttamat tulot : : : : : : : : : : : :61 Valtion avustus Veikkaustoimiston suoritukset Otteluhuoltosopimus : Veikkauskohteiden myynti :- _/ Tuotot: : : : :85 OMAISUUSTASE Vastaavaa Vastattavaa Varsinainen omaisuus Rahoitusomaisuus Kassa Shekkitili Postisiirtotili Talletustilit Velalliset 1.668:25 227: : : : :98 Vieras paaoma Lyhytaikainen Velkavekselit Tilivelat Veronp. + sos. turvam : : : :93 Muu omaisuus Tavarat Kalusto Arvopaperit : : : '7: :98 Oma pääoma Tilikauden alussa Tilikauden ahjäämä : : : :98 Helsingissä tammikuun 22 päivänä 1969 Osmo P. Karttunen E. Poroila Edelläolevat taseet on laadittu yleisten kirjanpitoperiaatteiden ja hyvän yhdistyatavan mukaan. Helsinki, helmikuun 4 p:nä 1969 Lars Erik Hartman Jaakko Muukkonen KHT

16 Tilintarkastuskertomus Suomen Palloliitto - Finlands Bollförbund r.y:n varsinaisen liittokokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme suorittaneet liiton hallinnon ja tilien tarkastuksen vuodelta 1968 ja esitämme seuraavaa: - Liittohallituksen työvaliokunnan kutsuman numerotilintarkastajan, ekonomi P. Tuormaan HTM, tarkastuskertomukseen olemme tutustuneet. - Liittokokouksen, liittohallituksen ja sen asettamien eri jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat on jäljennöksinä toimi tettu meille vuoden aikana ja olemme niihin tällöin tutustuneet. Liittohallituksen ja sen työvaliokunnan pöytäkirjat on sen lisäksi luettu alkuperäisinä. Pöytäkirjojen hoito ja säilytys on hyvä. - Kassa-, pankki- ja postisiirtotilit olemme täsmentäneet. - Tilinavaus perustuu edellisen vuoden tilinpäätökseen. Kirjanpito on huolellisesti ja hyvin hoidettu. Tulo- ja menotositteet ovat asialliset ja asianmukaisesti tarkastetut ja hyväksytyt. - Tilinpäätös on oikein johdettu kirjanpidosta sekä laadittu yleisten kirjanpitoperiaatteiden mukaan. Tilivuosi osoittaa alijäämää mk ,19. Liiton oma pääoma oli vain mk ,05. - Vuoden 1968 vahvistettua talousarviota ei ole voitu täysin noudattaa. Ehdotamme, että alkaneen vuoden talousarvio tehtäisiin mahdollisimman realistiselle pohjalle sekä että säästäväisyysnäkökohdat huomioitaisiin. - Tilinpäätöksessä esiintyvät saatavat ovat mielestämme varmat. Tavara: ja kalustoluettelot ovat kunnossa. Arvopaperit ovat tallella. Palo- ja muut tarpeelliset vakuutukset ovat voimassa ja niiden arvot mielestämme riittävät.. Edelläsanotun perusteella voimme todeta, että liiton hallintoa ja taloutta on hoidettu asiallisesti ja huolellisesti sekä ehdotamme, että tilinpäätös vahvistetaan ja että tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus menneeltä toimintavuodelta. Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 1969 Jaakko Muukkonen Lars-Erik Hartman Kauppat.maist., KHT

17 Jalkapalloilun valitsemisvaliokunta Jalkapalloilun valitsemisvaliokuntaan ovat toimintavuoden 1968 aikana kuuluneet Alpo Lintamo puheenjohtajana, Anders Westerholm ja Olavi Laaksonen. Valiokunnan sihteerinä on alkuvuoden toiminut Olavi Laaksonen ja alkaen Raimo Heinonen. Toimintakauden aikana valiokunta on pitänyt seitsemäntoista pöytäkirjamerkinnöin vahvistettua kokousta, minkä lisäksi on kiireellisissä ratkaisuissa jouduttu käymään useita puhelinneuvotteluja. Edustusjoukkueiden valinta on edelleen tapahtunut valiokuntavastuulla. A-joukkueen valmennuksesta on vastannut päävalmentaja Olavi Laaksonen ja nuorten joukkueen valmennuksesta Anders Westerholm. Valiokunnan puheenjohtaja Alpo Lintamo on toiminut A-joukkueen johtajana ja osallistunut lisäksi kiinteästi myös valmennus toimintaan. Nuorten maajoukkueen johtajana on toiminut Leo Aaltonen. Maajoukkuetason valmennus on tapahtunut edelleen ns. valmennusrengasjärjestelmän puitteissa. Edellisvuonna aloitetut testaus- ja lääkärintarkastustilaisuudet ovat saaneet osakseen entistä suurempaa huomiota, joten valiokunta on koko kauden ollut selvillä pelaajien terveydentilasta ja kunnosta. IDkomaista valmennus- ja otteluleiriä ei toimintavuoden aikana pidetty, vaan leiriharjoittelu on keskitetty kotimaahan. Talvileirit pidettiin kaikki Eerikkilän urheiluopistolla, jonka sisähalli tarjoaa jo nykyisellään varsin hyvät olosuhteet. Kesähar- 18 joitusleirien yhteydessä on yleensä suoritettu harjoitusotteluja paikallisien vastustajien kanssa. Kuluneen kauden aikana on A-maajoukkue pelannut tavanmukaiset pohjoismaiset maaottelut Norjaa, Ruotsia ja Tanskaa vastaan. MM-turnauksessa olemme pelanneet kaksi ottelua Belgiaa ja yhden ottelun Jugoslaviaa vastaan. Lohkon kolmannen vastustajamme, Espanjan, kohtaamme vasta ensi vuonna. Nuorten maajoukkue on pelannut neljä ottelua. Pohjoismaisten vastustajien lisäksi kohtasimme Puolan nuoret kotikentällämme. Yhteistyötä seuravalmentajiin on pyritty kiinteyttämään entisestään. Seuravalmentajat ovat olleet läsnä sekä leireillä että Suomi-Ruotsi maaottelussa. Tämän lisäksi he ovat raportoineet säännöllisesti omien pelaajiensa edesottamuksista. Myös valiokunnan jäsenet ovat jatkuvasti pyrkineet tarkkailemaan niin omien maajoukkue-ehdokkaidemme kuin maaotteluvastustajiemme peliä. A-maajoukkueelle kulunut vuosi oli varsin tappiollinen, sillä saimme poistua kaikista otteluistamme hävinneinä kentältä. Kulunutta toimintavuotta tarkasteltaessa ei tuloksiin voida olla tyytyväisiä. Kylmästi voidaan todeta, että kausi oli pettymys niin valitsemisvaliokunnalle, liiton johdolle kuin varmasti liiton jäsenistölle ja suurelle yleisöllekin. Kuitenkaan, asioita läheltä seuranneille eivät tulevaisuuden näkymät ole niin synkät kuin ehkä luullaan. Ovathan tulevaisuuden lupauksemme, siis nuoret (alle 23 v), selvinneet kauden koitoksistaan tyydyttävällä tavalla. Lisäksi ovat elintärkeät yhteydet seuravalmentajiin kiinteytyneet. Edustusjoukkueen kohdalla on tapahtumassa nuorennusleikkaus. Jo syksyn otteluissa kokeiltiin, suurten tappioiden uhallakin, näitä nuoria. Vaikka ottelut hävittiin selvillä maalieroilla, niin silti juuri nuoret antoivat itsestään positiivisen kuvan. Näiden nuerten kanssa valiokunta uskoo valoisampaan tulevaisuuteen. Alpo Lintamo Olavi Laaksonen Anders Westerholm Raimo Heinonen 19

18 Jalkapalloilun koulutnsvaliokunta Jalkapalloilun koulutusvaliokuntaan ovat liittohallituksen nimeäminä kuuluneet Tauno Takala puheenjohtajana ja jäse. ninä Leo Aaltonen, Veikko Asikainen, Aatos Lehtonen ja An ders Westerholm. Lisäksi ovat valiokunnan työskentelyyn osal listuneet päävalmentaja Olavi Laaksonen ja koulutuspäällikkö Olavi Haaskivi, joka on myös toiminut valiokunnan sihteerinä. Valiokunnan toiminta on edelleen seurannut aikaisempia linjoja ja toimintamuotoja. Koulutuksen sisällössä suoritetut uudistukset ovat osoittautuneet oikeaan osuneiksi, mistä varmimpana todisteena ovat runsaat osanottajamäärät. Kurssikirjojen, Peruskurssi 1 ja Peruskurssi II, julkaiseminen.on ollut kauden merkittävin edistysaskel. Myös uusin kurssikokeilu»kenttälääkintäkurssi,. on saanut osakseen myönteisen vastaan oton. Yleisesti ottaen voidaankin todeta, että liiton koulutukselli set peruspalvelukset alkavat jo saada tavoiteliun muotonsa, mikä suo mahdollisuuden siirtyä entistä voimaperäisemmin tarkastelemaan koulutuksen täytäntöönpanoa kentällä ja sen edistymistä jarruttavia haittatekijöitä. Koulutushenkilöstö Koulutusvaliokunnan alaisen koulutushenkilöstön ovat muo dostaneet: Koulutuspäällikkö Olavi Haaskivi. Liittokouluttajat: Leo Aaltonen, Veikko Asikainen, Georg 20 Braxen, Paavo Isaksson, Aatos Lehtonen, Kurt Martin, Vilho Puurula ja Thure' Samola. Lisäksi ovat päävalmentaja Olavi Laaksonen ja nuoriso oh jaaja Jim Lindroos suorittaneet neuvontaa piireissä ja seu roissa sekä toimineet eri kurssien opettajatehtävissä. Erikoisesti on todettava, että liittokouluttajien työllä on 01- lut erittäin merkittävä osuus koulutustoimintamme kehittä misessä ja koulutusmyönteij;\en hengen luomisessa kentälle. Valmentajakoulutru Kuluneen kauden aikana järjestetyille valmentajakursseille osallistui kaikkiaan 709 henkilöä. (Kurssi. ja leiriluettelo eril lisenä liitteenä). Liiton valmentajapätevyyden (so. hyväksyttä. västi suoritettu liittokurssi - ent. jatkokurssi) saavuttivat seu raavat henkilöt: Rainer Haaparanta SalPa Mauri Heinonen TPS Ossi Kekkonen V.Haka Reino Kyyrö SA/urh.k. Pentti Luojola TPS Kauko Mäkelä Uus-Lav.PP Harry Sarling IF FK Juha Siukonen Kuus.PK Kalevi Talikka J.llves Keijo Uskali RauKV Raimo Vilppula KIF Teppo Hatvala Knmu Rauno Jokisalo MesTo Reino Koskinen Ponnistus Seppo Leppänen Harjam.KP Seppo Munukka RiPS Pertti Rautavirta N.Nopsa Esko Selin Pihl.KV Karl Ström J.llves Boris Tomberg PiTU Olavi Varma KUV Vastaavan pätevyyden ovat saavuttaneet Helsingin yliopis. ton jalkapalloilun valmentajalinjalta Aapo Kuoppala, Lauri Larivaara, Lauri Martin ja Risto Myllymäki. Kauden päätyttyä ovat eri valmentajakurssien suorittanei den määrät seuraavat: Peruskurssi 1 (ent. pika- ja talvikurssit) 3251, Peruskurssi II (ent. peruskurssi) 1700, Liittokurssi (ent. jatkokurssi) 458 ja ns. valiovalmentajakurssi 10 henkilöä. (Va- 21

19 liovalmentajakursseja on järjestetty kaikkiaan vain kahdesti, eikä niiden jatkuvuudesta ole vielä varmuudella päätetty). Liiton toimesta järjestetyt valmentajien jatkokoulutustilaisuudet rajoittuivat jälleen perinteellisiin valmentajapäiviin, joiden osanottajiston muodostavat mestaruus- ja Suomen-sarjan valmentajien lisäksi piirivalmentajat ja liiton koulutushenkilöstö. Valmentajapäivät järjestettiin vaihteen vuoksi kesällä Eerikkilässä - mutta osanotto ei saavuttanut tavanomaisia lukujaan, mikä viittaa siihen, ettei lomaaika ole ko. tilaisuuden järjestämisajankohtana suositeltava. Muu valmentajakuntaan kohdistunut jatkokoulutus on tapahtunut piirien ja valmentajakerhojen puitteissa. Tilastot piirien järjestämistä tilaisuuksista selviävät erillisestä liitteestä. Valmentajatoiminta Liiton sarjoissa toimivia valmentajapätevyyden omaavia ja avustusta nauttivia seuravalmentajia on tänä vuonna ollut kaikkiaan 88. Näistä toimii mestaruussarjassa 9, Suomen-sarjassa 24, maakuntasarjassa 35 ja aluesarjassa 20. Valmentajaavustuksien kokonaismäärä oli mk. IDkomaisille valmentajakursseille osallistuivat liiton kouluttajakunnasta seuraavat: Paavo Isaksson ja Vilho Puurula Ruotsin Jalkapalloliiton rikskurssilla Halmstadissa , Kurt Martin Tanskan Jalkapalloliiton III-kurssilla Vejlessä ja Georg Braxen Saksassa Malenten urheiluopistossa järjestetyillä valmentajien jatkokoulutuskursseilla. Pelaaja koulutus Liittojohtoinen pelaajakoulutus tapahtuu pääasiallisesti valitsemis- ja nuorisovaliokuntien edustuspelaajille järjestämien 22 tilaisuuksien ~uodossa. Koulutusvaliokunnan toimesta on järjestetty vain tavanomainen maalivahtileiri Eerikkilässä ja osallistui sille kaikkiaan 23 maalivahtia. V arsinaisesta neu~ontatyöstä seuroissa vastaavat piirit, joiden tätä työtä selventävät tilastot selviävät erillisestä liitteestä. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa Yhteistyö yliopistojen, urheiluopistojen, koululaisjärjestöjen, puolustusvoimien ja Työterveyslaitoksen kanssa on edelleen jatkunut myönteisenä. Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen yhteydessä on edelleen jatkettu jalkapalloilun valmentajalinjan koulutusta ja ovat tähän työhön osallistuneet Aatos Lehtonen, Olavi Laaksonen, Anders Westerholm ja Olavi Haaskivi. Sekä yliopistojen että urheiluopistojen (Vierumäki/Pajulahti) kanssa on neuvoteltu ao. laitosten jalkapallokoulutuksen edelleen kehittämisestä ja yhtäläistämisestä liiton valmentajakoulutuksen mukaisille linjoille. Puolustusvoimien urheilujoukkojen jalkapallo-opettajana ( oto) on edelleen toiminut Olavi Haaskivi. Järjestötoiminta Järjestökoulutus on kuluneen kauden aikana kokenut supistuksia, joiden alkusyyt ovat taloudellista laatua. Todetut järjestötoiminnalliset puutteet ovat kuitenkin siksi ilmeisiä, että vastaisuudessa on pyrittävä entistä pontevammin niiden poistamiseen ja koko järjestöt yön kehittämiseen. Piirien koulutustoiminta Piirien koulutustoiminta on edelleen rajoittunut perusluontoisten ohjaaja- ja erotuomarikurssien järjestämiseen. Pyrkimys laajentaa ja monimuotoistaa aluetta on osin kariutunut 23

20 käyttövarojen vähyyteen. Kaikesta huolimatta voidaan todeta, että piirien toiminta on vuosi vuodelta ilmentänyt koulutusmyönteistä henkeä. Tästä saamme olla kiitollisia kaikille piirivalmentajille ja liittokouluttajille. Tilastot piirien koulutustyöstä selviävät erillisestä liitteestä. Tauno Takala Leo Aaltonen Aatos Lehtonen Veikko Asikainen Anders Westerholm Olav; Haaskivi Erotuomarivaliokunta Valiokuntaan kuuluivat Aarne Eriksson (puheenjohtaja), Wolf Karni, Pekka Nuutinen ja Olavi Ojama, sihteerinä on toiminut Esko Piipponen. Valiokunta piti kauden aikana 7 pöytäkirjalla vahvistettua kokousta. Valiokunnan tehtävänä on ollut huolehtia yhteistoiminnassa piirien erotuomarikouluttajien kanssa erotuomarieu kouluttamisesta, johon työhön ovat ottaneet osaa varsin ansiokkaasti myös eri piirien alueilla toimivat 20 erotuomarikerhoa. Lisäksi on valiokunta järjestänyt ja tarkkaillut erotuomaden toimintaa pääasiassa liiton kilpailuissa ja erikoisesti on valiokunta kiinnittänyt huomiota rajamiesten järjestelykysymykseen, jossa asiassa on koko maata ajatellen vielä huomattavasti parantamisen varaa. Rajamiesten koulutukseen ja tehtävien järjestämiseen liiton kilpailuissa on vastaisuudessa kiinnitettävä jatkuvasti huomiota ja tähän työhön pitäisi saada piirit ja erotuomarikerhot ponnekkaasti mukaan. Erotuomarien tarkkailua varten on valiokunnalla ollut apunaan useimmilla paikkakunnilla piirien esittämiä asiantuntijoita. Valiokunta on myös valvonut, että liiton. kilpailuissa noudatetut jalka- ja jääpalloilun pelisäännöt ja niiden tulkinnat ovat yhdenmukaisia kansainvälisten pelisääntöjen kanssa. Kauden aikana toimitettiin ja painatettiin pelisääntöjen muutoksia koskevat lisälehtiset niin jalka- kuin jääpalloilunkin sääntökirjaseen. Valiokunnan jäsenet ovat osallistuneet myös piirien ja ero

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

1. Yhdistyksen Taru Kuoppa avasi kokouksen klo: toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

1. Yhdistyksen Taru Kuoppa avasi kokouksen klo: toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Itä-Suomen jousiammuntapiiri ry. PÖYTÄKIRJA Vaalikokous Aika: 18.12.2016 klo:14.00 Paikka: Koria ABC Läsnä: Iitin Jousiampujat (7), Kymen Jousi (1), Piili (2), Lahden Vasama ( 1) Eritelty, osallistujaluettelo

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS. Keilakausi 2015/ toimintavuosi

Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS. Keilakausi 2015/ toimintavuosi Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS Keilakausi 2015/2016 46. toimintavuosi Tämä toimintakertomus sisältää keskeisimmät seuran tapahtumat keilakaudelta, lisättynä tulososiolla, sekä muutamalla kuvalla höystettynä.

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

KPL 1. miesten Suomen Mestaruus v.1966

KPL 1. miesten Suomen Mestaruus v.1966 KPL 1. miesten Suomen Mestaruus v.1966 Takarivissä vasemmalta. Esko Halonen (vai) Matti Lautala (2v) Anssi Vesala (3p) Ilkka Kauppinen (3k) Antero Vatto (2p) Timo Raussi (pelinjoht) Alarivissä vasemmalta.

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELS I N KI HELSINGF O RS 1965

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELS I N KI HELSINGF O RS 1965 Suomen Palloliitto 1964 Finlands Bollförbund ( HELS I N KI HELSINGF O RS 1965 Yleistä SUOMEN PALLOLIITTO 1964 Tämä toimintakertomus käsittää kalenterivuoden 1. 1. - 31. 12. 1964. Päättyneen vuoden toimintaa

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS 1968

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS 1968 Suomen Palloliitto 1967 Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS 1968 ., I,., SUOMEN PALLOLIITTO 1967 Yleistä Suomen Palloliiton 60-vuotisjuhlallisuude t alkoivat tavallaan jo h elmikuu a, jolloin: liitto

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot