Integroidun torjunnan yleiset periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Integroidun torjunnan yleiset periaatteet"

Transkriptio

1 Integroidun torjunnan yleiset periaatteet Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Kasvintuotanto Kasvinsuojeluaine-kouluttajien ja tutkinnon järjestäjien koulutus Tampere

2 IPM-KOULUTUKSEN TAVOITE Lainsäädännöstä tulevien vaatimusten täyttö Viljelijöille täytyy olla tarjolla tietoa, t välineitä, itä koulutusta ja neuvontaa IPM:n soveltamiseksi ja kehittämiseksi omalla tilallaan Yhteiskehittämisen käynnistys Neuvonnan, tutkimuksen, kasvintuottajien ja koulutuksen uudet yhteistoi- mintamallit IPM:n käyttöönoton nopeuttamiseksi Kouluttaja? Fasilitaattori olisi parempi nykyaikainen termi, kun innovointi on demokratisoitunut ja tietämyksen eri lajit ovat vuoropuhelussa keskenään toisiaan täydentäen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

3 MITÄ ON IPM? IPM on sitä että toimitaan it luonnon kanssa samaan suuntaan eikä sitä vastaan. -viljelijä lijä Etelä-Pohjanmaalta lt - Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

4 MITÄ ON IPM? Käytä torjuntakynnyksiä IPM, yleiset periaatteet, direktiivi 2009/128 EY Suunnittele, estä ja ehkäise Tarkkaile Viljelijänlijä oikeudet: tieto välineet koulutus neuvonta Dokumentoi arvioi onnistumisesi ja opi Ehkäise resistenssin syntyminen Paikallisiin olosuhteisiin sovitettu IPM Harkitse ei- kemiallisia torjuntakeinoja Täsmätorju Minimoi kasvin- ja minimoi suojeluaineiden id sivuvaikutukset käyttö vain välttämättömimpään (levitysmenetelmät) IPM-palapelin suunnittelu: Irene Vänninen, MTT IPM-palapeli: Irene Vänninen, MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

5 Marjantuottajien näkemykset IPM:stä Vänninen, Lindqvist, Tuovinen, julkaisematon. Syksyllä 2011 pidettyjen kuuden minityöpajan tuloksia. Kuudella paikkakunnalla pidettyihin työpajoihin osallistui yhteensä noin 200 marjantuottajaa, j joista yli puolet mansikantuottajia. Tiedot kerättiin taulukon vasemmassa reunassa olevien kysymysten avulla viljelijöiden keskustellessa kysymyksistä 5-10 hengen ryhmissä (yht. 31 ryhmää). 18 ryhmän keskustelut nauhoitettiin, ja 13 ryhmästä tehtiin kirjalliset muistiinpanot. Taulukkoon on kerätty kunkin kysymysten yy y osalta ne 2-4 asiaa, jotka useimmiten nousivat esiin ko. kysymyksen yhteydessä eri ryhmissä. Näiden lisäksi mainittiin useita muitakin asioita, mutta yleensä vain 1-8 kertaa, kun taas kärkiasiat mainittiin yleensä kertaa. Miksi IPM? Miksi EI IPM? Mitä jo käytän? Mikä vaikeaa / mahdotonta? t Akuuteimmat ongelmat Tutkimusta tarvitaan 1. Nykyinen(kin) kasvinsuojelu kallista (kemikaalit) 2. Markkina ja kilpailuvaltti kuluttajan suuntaan 3. Resistenssin välttäminen 4. Oma turvallisuus ja ympäristö 1. Vaikeus, kalleus, työläys, ajan ja tiedon puute. 2. Tarkkailu on IPM:n kulmakivi, mutta sitä ei ehditä tehdä ja siihen perustuva päätöksenteko on epävarmaa. 1. Tarkkailu ja tunnistus. 2. Suunnittelu ja ennaltaehkäisy. 3. Resistenssinhallinta ja torjunta aineiden täsmäkäyttö. 1. Dokumentointi ja siitä oppiminen 2. Tarkkailu 3. Torjuntakynnysten käyttö 4. Resistenssihallinta ainevalikoiman suppeuden takia 1. Mansikkapunkki 2. Harmaahome 3. Linnut ja nisäkkäät (myyrät) 1. Maaperän kunto ja kasvinsuojelu 2. Torjuntakynnysarvot 3. Viljelykierto. Harmaahomeen torjunta. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

6 Integroinnin tasot Taso III VILJELYJÄRJESTELMIEN UUDELLEEN SUUNNITTELU Taso II KORVAAMINEN Taso I IPM:n raja Rutiinikäsittelyt torjunta-aineilla kalenterin tai kasvin fenologian mukaan. Laa- javaikutteiset i t torjunta-aineet. Tuhoojien tarkkailu, kynnysarvot, kemiallinen torjunta (osa aineista voi olla valikoivia) ( Esi-IPM ) IPM:n taktisten komponenttien ja menetelmien valikoima: Tuhoojien JA hyötyeliöiden tarkkailu. Torjuntakynnysarvot. Kasvinvuorottelu. Valikoivat torjunta-aineet. Viljelyksellinen tor- junta. Biorationaaliset torj.aineet. VÄHENTÄMINEN Edell.+ useiden viljelykasvien väliset vuorovaikutussuhteet. Ekosysteemitason Edellinen + läm- Edell.+ useiden pösummiin perustuvat tuholaislajien vuojunta mallit. Biotorrovaikutussuhteet. (massalevitykset). Suojeleva biotorresistentit Tuholaisjunta. Asiantuntija- kasvit. järjestelmät. Dynaa- miset kasvi/tuhooja- prosessit. mallit. Eliöyhteisötason prosessit. Ekosysteemipalvelujen painotus kasvaa Kogan,

7 IPM on tilakohtainen ratkaisu Tuotantosuunta o tilan historia, erikoistuminen, laajuus Resurssit o työvoima, urakoitsija, osaaminen o konekanta o kannattavuus Tilan sijainti o ilmasto Peltolohkojen sijainti o etäisyydet, logistiikka, yhteistyö Kuva : Irene Vänninen, MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 7

8 IPM on yhdessä kehittymistä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

9 Suunnittele, estä ja ehkäise Tarkkaile Käytä torjuntakynnyksiä Dokumentoi arvioi onnistu- misesi ja opi Paikallisiin olosuhteisiin sovitettu IPM Harkitse eikemiallisia torjunta- keinoja Minimoi kasvinsuojeluaineiden käyttö vain välttämättömimpään Ehkäise resis- tenssin syntyminen Täsmätorju ja minimoi sivuvaikutukset (levitysmenetelmät) IPM-palapeli: Irene Vänninen, MTT IPM-palapelin suunnittelu: Irene Vänninen, MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

10 SUUNNITTELE, ESTÄ JA EHKÄISE Ennakoi tulevat viljelykasvit Monipuolinen viljelykierto Puhdas, kestävä lisäysmateriaali Terve kasvualusta Lajikevalinta Ongelmarikkakasvien torjunta, lohkon valinta Kasvitautien torjunta Rikkakasvien siemenet, kasvitaudit Kasvitaudit, rikkakasvit, tuhohyönteiset Kasvitautien torjunta, kilpailukyky Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

11 Tilastotietoa viljelykiertojen monipuolisuudesta Jauhiainen & Keskitalo 2012

12 Viljelykierron ja eri esikasvien vaikutukset kevätvehnän satoon Esikasvit voivat hyvinä vuosina lisätä hehtaarikohtaisia vehnäsatoja kg Hehtaarisatojen suurenemiseen riittää jo yksi erikoiskasvivuosi (ml. kaura) kevätvehnäviljelyn välissä. Joinakin vuosina esikasveista ei ole apua tai vaikutus voi olla haitallinen. Keskitalo ym. 2012

13 Pahkahome Isäntäkasveja: Apila Herne Papu Selleri Peruna Rypsi Sinappi Kumina Hamppu Auringonkukka Kurkkukasvit (kurkku, kurpitsa) Ylläpitäjiä: Kaalit (varastotauti) Porkkana (varastotauti) Saattaa esiintyä: Pellava Lanttu Turnipsi Juurikas Puhdistavia: Viljat Heinät Sipulit

14 Lajikekestävyys ohran verkkolaikku Tautiluokka 1-3 Toria Grace Elmeri Streif Alina Eerik Edvin Justina Conchita Tolkien Sunshine Cruiser JB Maltasia Einar Margret Tolar Jyvä Maaren Minttu Posada Propino Altti Kunnari Publican Beatrix Erkki Olavi Ingmar Artturi Amber Tocada Eliseta Quench Brage Rambler Rolfi Vilde Edel Wolmari Gaute Aurig Optim Pilvi Tiril Aukusti Voitto a a MTT Viralliset lajikekokeet Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

15 TARKKAILE Viljan tuhoeläintarkkailu kasvukauden aikana ohrakirppa kahukärpänen tuomikirva Viljan kehitysaste viljakirva tähkä-/vehnäsääski Lämpösumma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

16 KÄYTÄ TORJUNTAKYNNYKSIÄ Tuomikirva Vehnä- ja tähkäsääski Hernekääriäinen Siemenrikkakasvit Hukkakaura PesticideLife kevätviljojen sadon pieneneminen rikkakasvien lisääntyessä Lisäsato kg/ha Rikkakasveja kpl neliömetrillä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

17 Ennusteet: WisuEnnuste - kasvitaudit ProAgria, MLOY, MTT

18 HARKITSE EI-KEMIALLISIA TORJUNTAKEINOJA Mekaaninen torjunta Äestykset, haraus Niitot Avokesannointi Biologinen torjunta Peltomittakaavaan soveltuvia keinoja vähän Biologiset peittausaineet Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

19 TÄSMÄTORJU JA MINIMOI SIVUVAIKUTUKSET (LEVITYSMENETELMÄT) Suutinvalinta Pesäketorjunta Olosuhteiden huomiointi LISÄÄ TÄHÄN KUVA Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

20 MINIMOI KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTTÖ VAIN VÄLTTÄMÄTTÖMIMPÄÄN Ei rutiinikäsittelyjä Oikea ajoitus Pesäkekäsittelyt, reuna-alueet Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

21 EHKÄISE RESISTENSSIN SYNTYMINEN Tehoaineryhmien vaihtaminen Havainnot resistenssistä i tä Käyttöohjeenmukainen käyttö Resistenssitaulukot Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

22 DOKUMENTOI ARVIOI ONNISTUMISESI JA OPI Arviot torjunnan onnistumisesta ja tuloksesta Esiintymäkartat, helpointa puidessa Kuvamateriaalin säilöminen Epäonnistumisista i i t oppiminen i Ennakointi: SUUNNITTELE, ESTÄ, EHKÄISE Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

23 RYHMÄTYÖT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

24 Suunnittele, estä ja ehkäise Tarkkaile Käytä torjuntakynnyksiä Dokumentoi arvioi onnistu- misesi ja opi Paikallisiin olosuhteisiin sovitettu IPM Harkitse eikemiallisia torjuntakeinoja Ehkäise resistenssin syntyminen Täsmätorju Minimoi kasvinsuojeluaineiden ja minimoi sivuvaikutukset käyttö vain välttä- (levitysmenetel- t l mättömimpään mät) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

25 Tehtävä 1: Peltokasvien kasvinsuojeluriskien hallinta Viljan ja palkokasvien tuotantoon erikoistunut tila Miten minimoisit kasvinsuojeluriskit ennaltaehkäisevin keinoin i tilalla, ll jossa viljellään llää intensiivisesti ii i i viljaa ja palkokasveja? Mitä ennaltaehkäiseviä toimia on viljojen ja palkokasvien Rikkakasvien Kasvitautien Tuhohyönteisten torjuntaan?

26 Tehtävä 2: Puutarhakasvien taimihankinnan kasvinsuojeluriskit Taimihankinta ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä Millaisia kasvinsuojeluriskejä liittyy taimien hankintaan? Mainitse it esimerkkejä a) kasvihuoneviljelyyn ilj l ja b) taimitarha/marjakasvien/hedelmäpuiden viljelyyn liittyen Vertaa riskien eroja kasvihuone- ja avomaatuotannossa Millaisia vaikutuksia taimien hankintaan liittyvien kasvinsuojeluriskien toteutumisella voi olla viljelyn kannalta? Miten taimihankinnan kasvinsuojeluriskejä voi vähentää tai eliminoida? Miten havaitsen kasvintuhoojat t taimihankinnan ih yhteydessä, tarkkailumenetelmät? Toimenpiteet riskien toteutuessa?

27 Tehtävä 3: Miten saan parhaan mahdollisen hyödyn kasvintuhoojien tarkkailusta? Viljan ja palkokasvien tuotantoon erikoistunut tila Millaisia tarkkailumenetelmiä tiedät olevan olemassa? Onko kasvintuhoojille kynnysarvoja? Esimerkkejä? Ovatko kynnysarvot y yleispäteviä? Pohdi taloudelliseen kynnysarvoon vaikuttavia tekijöitä?

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa Terve peruna Perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan ja integroidun kasvinsuojelun (IPM) ohjeisto perunan kasvintuhoojien hallitsemiseksi ja leviämisen estämiseksi 2014 Perunan hyvä kasvinterveydellinen

Lisätiedot

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2002 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2003 Jokioinen 21.1.2003 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2003 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Vaihtoehtoja pellon käyttöön Sisällysluettelo Viljelijä valintojen edessä...3 1. Viljelijätuet ympäristönhoitoon...4 2. Luonnonhoito ja vesiensuojelu

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2002-2009

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2002-2009 6 Virallisten lajikekokeiden tulokset 2002-2009 Arjo Kangas, Antti Laine, Markku Niskanen, Yrjö Salo, Martti Vuorinen, Lauri Jauhiainen ja Hannele Nikander 6 Virallisten lajikekokeiden tulokset 2002-2009

Lisätiedot

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003-2010

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003-2010 13 Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003-2010 Arjo Kangas, Antti Laine, Markku Niskanen, Yrjö Salo, Martti Vuorinen, Lauri Jauhiainen ja Hannele Nikander 13 Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä N:o 199 / 2013 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35,

Lisätiedot

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Tässä esitteessä kuvataan miten viljoja ja öljykasveja Suomessa tuotetaan sekä esitellään joitakin tuotannon erityispiirteitä Lyhyesti Sisällysluettelo Suomen

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva ihminen

Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva ihminen Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva ihminen Vuosikertomus 2013 MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus.

Lisätiedot

Kasvinsuojeluaineet ja ympäristöriskien hallinta Integroitu kasvinsuojelu

Kasvinsuojeluaineet ja ympäristöriskien hallinta Integroitu kasvinsuojelu Kasvinsuojeluaineet ja ympäristöriskien hallinta Integroitu kasvinsuojelu Kasvinsuojelukoulutus Marja Turakainen Tuorla 17.9.2014 Säkylä 18.9.2014 Riskinarviointiprosessi Toistuvan käytön rajoitus Annoskoon

Lisätiedot

Kasvuohjelma-tutkimus 2010

Kasvuohjelma-tutkimus 2010 Kasvuohjelma-tutkimus 2010 -ISO-VILJA -sopimusten ennakkonäytetulokset -Kasvuohjelma -koetuloksia ja kokemuksia Kotkaniemestä 2010 Johdanto Ravinnetaseet hyötykäyttöön Maataloutta on pitkään syytetty vesiemme

Lisätiedot

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Maa- ja elintarviketalous 117 Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Brita Suokas ja Arja Nykänen Maa- ja elintarviketalous 117 72 s. Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen MMM:n Luomututkimusohjelman

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna 1 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Verkko-opiskelumateriaali 2013-2014 2 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 1.1 Elintarvikeala on tehnyt laatutyötä pitkään...

Lisätiedot

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi 9. VIHERRYTTÄMISTUKI Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Lammastalous kasvussa s. 8. Teemana: EU-tuet ja Neuvo 2020. Tilan rahaliikenteen suunnittelu 26

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Lammastalous kasvussa s. 8. Teemana: EU-tuet ja Neuvo 2020. Tilan rahaliikenteen suunnittelu 26 Lehmähavaintoja Hollannista 9 Tukitaulukot 20 Tilan rahaliikenteen suunnittelu 26 vuotta tiedotuslehteä ProAgria 2 Tiedotuslehti asiakkaille ja sidosryhmille 2015 Keski-Pohjanmaa www.proagria.fi/kp Lammastalous

Lisätiedot

Kasvuohjelma Opas 2013

Kasvuohjelma Opas 2013 OPAS 201 3 Kasvuohjelma Opas 2013 Julkaisija: Hankkija-Maatalous Oy Peltokuumolantie 4, 05800 Hyvinkää Postiosoite: PL 390, 05801 Hyvinkää Puhelin: 010 76 83000 Julkaisuajankohta: 1/2013 Asiakaspalautteet

Lisätiedot

Maaviesti. Kotimainen. Hyvä sato ympäristöä kuunnellen. Spelttileipää. kala on kestävä valinta. kevään juhlapöytään

Maaviesti. Kotimainen. Hyvä sato ympäristöä kuunnellen. Spelttileipää. kala on kestävä valinta. kevään juhlapöytään Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 2/2012 Hyvä sato ympäristöä kuunnellen Kotimainen kala on kestävä valinta Spelttileipää kevään juhlapöytään Tallirakennusprojekti on niin yrittäjälle

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen 31.10. 1.11.2013. Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen 31.10. 1.11.2013. Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen 31.10. 1.11.2013 Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset Sisältö Lainsäädäntö taustalla Koulutus ja tutkintojärjestelmä Koulutuksen ja tutkinnon

Lisätiedot

MIKSI RIKKAKASVIRESISTENSSI SYNTYY? KUINKA RESISTENSSIN SYNTYÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ? MITEN JO KEHITTYNEESTÄ RESISTENSSITILANTEESTA SELVITÄÄN?

MIKSI RIKKAKASVIRESISTENSSI SYNTYY? KUINKA RESISTENSSIN SYNTYÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ? MITEN JO KEHITTYNEESTÄ RESISTENSSITILANTEESTA SELVITÄÄN? MIKSI RIKKAKASVIRESISTENSSI SYNTYY? KUINKA RESISTENSSIN SYNTYÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ? MITEN JO KEHITTYNEESTÄ RESISTENSSITILANTEESTA SELVITÄÄN? TORJUNTA-AINE- RESISTENSSIRISKIT KASVINSUOJELUSSA Torjunta-ainekestävyyden

Lisätiedot

ENNUSTEITA VUODELLE 2000

ENNUSTEITA VUODELLE 2000 L. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 138 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 138 ENNUSTEITA VUODELLE 2000 LAURI KETTUNEN HELSINKI 1988

Lisätiedot

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Anne-Mari Näsi Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta koulutushanke11.3.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MAATILANI TÄNÄÄN... 5 2.1 Perustietoja

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen

Lisätiedot

Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari

Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Esitelmät Jokioinen 25 26.2.1997 Symposium on Organic Production and Research

Lisätiedot

Uutta Suomessa: BENEMILK -REHUISSA TYYTYVÄISYYSTAKUU. EVÄÄT kasvinsuojeluun UUSI SOPIMUSVILJELY- KAUSI ALKAA MAKASIINI. Raisioagron asiakaslehti

Uutta Suomessa: BENEMILK -REHUISSA TYYTYVÄISYYSTAKUU. EVÄÄT kasvinsuojeluun UUSI SOPIMUSVILJELY- KAUSI ALKAA MAKASIINI. Raisioagron asiakaslehti Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 1 13 UUSI SOPIMUSVILJELY- KAUSI ALKAA EVÄÄT kasvinsuojeluun Uutta Suomessa: BENEMILK -REHUISSA TYYTYVÄISYYSTAKUU MAKASIINI

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Nr 1 2006. Juurikassarka 1/2006-1

JUURIKASSARKA. Nr 1 2006. Juurikassarka 1/2006-1 JUURIKASSARKA Nr 1 2006 Juurikassarka 1/2006-1 JUURIKAS- SARKA 1/2006 19. vuosikerta Päätoimittaja Nils Lindroos Toimitussihteeri Marte Römer-Lindroos Taitto Marte Römer-Lindroos Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot