MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Mustijoen perusturvan lasten psykoterapiapalveluiden kilpailutus Mustijoen perusturvan lääkehoitosuunnitelman päivitys Mäntsälän perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan henkilöstörakenteen uudistaminen Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Työterveyshuollon asiakasmaksut alkaen Ensimmäisen osavuosikatsauksen valmistelutilanne / henkilöstösäästöt

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Aarrelampi Hannu jäsen Ekonen Sinikka jäsen Ikonen Raija jäsen Kippilä Jarkko jäsen Lavikainen Aija jäsen Leino Timo jäsen Liu Päivi jäsen Norro Soili jäsen Peussa Kari jäsen Pienimäki Anna jäsen Muut Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n edustaja Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä Nikunen Laura asiantuntija läsnä Poissa Ylimartimo Lauri jäsen Runolinna Liljan-Kukka Pornaisten kh:n edustaja Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä Päivi Liu Soili Norro Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, perusturvapalvelut

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 42 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 43 Päätösesitys: Vahvistetaan työjärjestys. Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että pöydälle jaetut lisälista-asiat otetaan kokouksen käsittelyyn.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 44 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Liu ja Soili Norro. Pöytäkirja tarkastetaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Mustijoen perusturvan lasten psykoterapiapalveluiden kilpailutus 185/06.00/2015 Perusturvalautakunta 45 Mustijoen perusturvan ostamat lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut kilpailutettiin alkuvuonna Kilpailutuksen ulkopuolelle jätettiin lasten psykoterapiapalvelut, koska oli tiedossa että ne tulevat alueelliseen kilpailutukseen lähiaikoina. Alueen kunnat ovat nyt lähteneet valmistelemaan kilpailutusta. Mukana kilpailutuksessa ovat Hyvinkää (vastuukuntana), Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää ja Mäntsälä. Tuusula on jo aiemmin kilpailuttanut omat terapiansa. Kilpailutuksen eteneminen on kuvattu liitteessä 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena on lasten psykoterapiapalvelujen tuottaminen. Hankinnan kohteena olevat terapiamuodot ovat: lasten yksilöpsykoterapiakäynnit lasten psykoterapeuttisten terapioiden yhteisneuvottelut vanhempainohjaukset perheterapiakäynnit lasten psykiatrinen toimintaterapia perhekeskeinen neuropsykiatrinen valmennus lasten terapiaryhmät lasten vuorovaikutushoidot HANKINNAN ARVO Terapioihin käytetty summa on vaihdellut vuosittain ollen suurimmillaan vuonna euroa, ja vuonna 2014 yhteensä noin euroa. Vuodelle 2015 määrärahaa on varattu euroa. Mustijoen perusturvan psykoterapioiden kustannukset ovat vuonna 2014 jakautuneet Mäntsälään ,91 euroa ja Pornaisiin 9477,70 euroa ja lisäksi psykiatriseen toimintaterapiaan yhteisesti noin euroa. Päätökset terapioiden ostamisesta tehdään aina lääkinnällisessä kuntoutustyöryhmän esitysten perusteella Mustijoen perusturvan lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuusperusteiden mukaisesti. Vuositasolla hankinnan arvo on sen suuruinen, että päätökset voidaan tehdään toimialan toimintasäännön valtuuksin viranhaltijoiden toimesta. (Valmistelija/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että 1. se osallistuu seudun kuntien yhteiskilpailutukseen ko. palveluiden hankinnassa ja 2. merkitä tiedoksi, että jatkopäätökset prosessissa tekee toimintasäännön valtuuksin viranhaltija

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Liite 1. Lasten psykoterapiapalveluiden kilpailutuksen eteneminen

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Mustijoen perusturvan lääkehoitosuunnitelman päivitys 184/06.07/2015 Perusturvalautakunta 46 Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut vuonna 2006 Turvallinen lääkehoito-oppaan ohjeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. Opas määrittelee lääkehoidon turvallisen toteuttamisen periaatteet. Kaikissa julkisissa ja yksityisissä lääkehoitoa toteuttavissa toimipisteissä tulee olla lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa lääkehoidon toteuttamista, määrittelee eri työntekijäryhmien vastuut sekä asettaa vähimmäisvaatimukset lääkehoidon toteuttamiselle. Mustijoen perusturvan yksiköissä on ollut yksikkökohtaisesti laaditut lääkehoidon suunnitelmat, joiden laadun ja päivitysten seuranta on ollut työlästä ja epäsäännöllistä. Mustijoen perusturvan lääketyöryhmä nimettiin laatimaan kaikille yksiköille yhteinen lääkehoitosuunnitelmapohja, mihin on varattu kohdat yksiköiden omille lääkehoitosuunnitelman vaatimille tiedoille. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja johtava ylilääkäri on hyväksynyt uuden Mustijoen perusturvan lääkehoitosuunnitelman ja yksiköiden tulee laatia siihen omat osuutensa mennessä. Tämän jälkeen lääketyöryhmä käsittelee yksikkökohtaiset suunnitelmat, jotka johtava ylilääkäri hyväksyy. Lääkehoitosuunnitelman tarkoituksena on yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet, lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä vastuunjako sekä määrittää lääkehoidon toteuttamiseen vaadittavat vähimmäisvaatimukset. Näiden vaatimusten tulee toteutua kaikissa Mustijoen perusturvan toimintayksiköissä, joissa toteutetaan lääkehoitoa. Suunnitelma on työväline turvallisen lääkehoidon toteuttamiselle ja työntekijöiden perehdyttämiseen lääkehoidon osalta. Suunnitelmassa on määritelty lääkehoidon vaativuustaso, kuvattu lääkehoidon prosessi sekä eri työntekijäryhmien vastuut ja velvollisuudet. Lisäksi suunnitelmassa on ohjeistettu lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja sen ylläpitäminen. Vastuu lääkehoitosuunnitelman sisällön laatimisen, toteuttamisen ja seurannan organisoinnista on toimintayksiköiden johdolla. Suunnitelman laatimisessa pohjana on Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän julkaisema Turvallinen lääkehoito-opas (stm.fi). Mustijoen perusturvan lääkehoitosuunnitelma on kokouksessa oheismateriaalina. (Valmistelija/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee Mustijoen perusturvan lääkehoitosuunnitelman päivityksen tiedoksi.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Mäntsälän perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan henkilöstörakenteen uudistaminen 186/ /2015 Perusturvalautakunta 47 Muutoksen tausta Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuu suuria muutospaineita. Perusterveydenhuollon rooli on yhteiskunnassa muuttunut. Mäntsälän vastaanottotoiminnan systemaattista kehittämistä on toteutettu jo usean vuoden ajan. Kehittämistyö on linjassa valtakunnallisen kehittämissuunnan ja lähikuntien toimintamallien kanssa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja lähikuntien kanssa toteutettava Keski-Uudenmaan kuntien yhteistyö vaativat uudistustoimia jatkossakin. Keski-Uudenmaan kunnissa terveskeskuksen sairaanhoitajien suhteellinen määrä on huomattavasti Mustijoen perusturvaa suurempi ja vastaavasti lähihoitajien huomattavasti pienempi. Mäntsälän ja Pornaisten terveyskeskuksen vastaanotolla on seitsemän sairaan/terveydenhoitajaa ja 12 lähihoitajaa. Mäntsälän lähikunnissa, jotka ovat väestöltään noin kaksi kertaa Mäntsälän kokoisia, on 3-11 lähihoitajaa. Lähikunnissa ei terveyskeskuksen kiireellisellä vastaanotolla ole yhtään lähihoitajaa, Mäntsälässä on kaksi. Nykyisellä henkilöstörakenteella ja vähäisellä sairaanhoitajien määrällä terveydenhuollossa ei pystytä vastaamaan yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin. Tarvitaan henkilöstörakenteen muutos sairaan/terveydenhoitajapainotteisemmaksi. Mäntsälän kunnan hoito- ja hoivapalveluissa on 121 lähihoitajan vakanssia. Lähihoitajan paikkoja vapautuu hoito- ja hoivapalveluissa vuoden aikana useita. Myös varhaiskasvatuksessa on 130 päivähoitajan tointa. Päivähoidon tehtäviin soveltuu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettu lähihoitajan tutkinto. Henkilöstörakenteen muutoksen tarve Mäntsälän vastaanottotoiminnan haasteena ovat tällä hetkellä vähäiset sairaanhoitajien resurssit. Viime vuosien kuluessa terveyskeskusten toiminnassa on valtakunnallisellakin tasolla korostunut sairaanhoitajan itsenäinen vastaanottotoiminta. Tämä on lisännyt merkittävästi sairaanhoitajien tarvetta, joiden määrä on Mäntsälässä perinteisesti ollut hyvin pieni. Terveydenhuollon vastaanottotoiminnan painopisteen siirryttyä yhä enenevästi lääkäriltä hoitajalle, potilaita kohtaava hoitohenkilökunta vaatii monessa toiminnossa lähihoitajan koulutusta laajempaa ja syvällisempää ammatillista peruskoulutusta. Tämä näkyy mm. hoidon tarpeen arvioinnin vaativuuden lisääntymisenä, vaatimuksena laajempaan itsenäiseen päätöksentekoon, potilaiden hoitoisuuden ja neuvonnan tarpeen lisääntymisenä, laatuvaatimusten ja lainsäädännön vaatimusten tiukentumisena sekä sairaanhoitajien toimenkuvan laajentumisena lääkäreiltä ja erikoissairaanhoidosta tulevien tehtäväsiirtojen vuoksi. Vastaanottotoimintaan tarvitaan enemmän sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työpanosta, mikä vastaavasti vähentää lähihoitajan työpanoksen tarvetta. Lähihoitajien toteuttama avustava työ vähenee, mm. sähköisten järjestelmien kehittymisen, sähköisen asioinnin ja kansallisen terveysarkiston myötä.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Sairaanhoitajien vastaanottoaikojen puute hankaloittaa kaikkien ammattiryhmien toimintaa, kuormittaa sairaanhoitajia, luo päällekkäistä työtä eri ammattiryhmien välille ja lisää lääkäriaikojen tarvetta. Tälläkin hetkellä vastaanottotoiminnalta odotetaan resurssien lisäämistä erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan, terveystarkastuksiin, paljon palveluita käyttävien haltuunottoon ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Lisäksi puhelimitse tapahtuva vaativa hoidon tarpeen arviointi (ajanvaraus) vaatisi huomattavasti lisää resurssia ajanvarauksen aikaikkunan pidentämiseksi ja lääkäriaikojen saamiseksi paremmin hallintaan. Näihin vaatimuksiin ei ole tällä hetkellä osoittaa resurssia. Mustijoen perusturvan vastaanottotoiminnan henkilöstörakennetta on systemaattisesti kehitetty vuosien aikana sairaanhoitopainotteisemmaksi. Lähivuosina ei kunnan haastavan taloustilanteen vuoksi ole odotettavissa uusia sairaanhoitajan vakansseja, vaikka toiminta sitä vaatisi. Tällä hetkellä ei myöskään ole näköpiirissä usean lähihoitajan vakanssin vapautumista. Muutosprosessi Vastaanoton esimiehet kävivät keskustelun lähihoitajien kanssa Keskustelun jälkeen päätettiin aloittaa yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelu pidettiin Yhteisen neuvottelun jälkeen käynnistettiin lähihoitajien henkilökohtaiset neuvottelut esimiehen kanssa. Lautakunnan päättäessä esityksen mukaisesti, tehdään päätökset siirrettävistä henkilöistä ja ryhdytään toteuttamaan siirtoja sitä mukaa kun vakansseja vapautuu. Aikataulu pyritään pitämään nopeana, mikä oli myös henkilökunnan yhteistoimintaneuvottelussa esittämä toive. Lähihoitajien sijoituksesta päätettäessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan työntekijän oma toive, terveydelliset seikat, koulutuspohja sekä muut sijoituksen valintaan vaikuttavat seikat. Hoidon ja hoivan tulosalueella aukeaa avoimia lähihoitajan toimia vuoden aikana yleensä useampi. Siirtyvät lähihoitajat voivat ilmaista toiveensa paikasta. Sijoittaminen tehdään yhteistyössä uuden yksikön esimiehen kanssa. Vastaanotolle esitetään jätettäväksi 12 lähihoitajasta kuusi ja yksi lähihoitajan toimi siirretään hoito- ja hoivapalveluihin vahvistamaan erityisesti kotihoidon merkittävästi kasvanutta palvelutarvetta. Neljä lähihoitajan tointa esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan toimiksi ja yksi lähihoitajan toimi terveydenhoitajan toimeksi. Kuudelle uudelleen sijoitettavalle lähihoitajan toimessa olevalle vakituinen tehtävä haetaan luonnollisten muutostilanteiden yhteydessä ensisijaisesti hoito- ja hoivapalveluista. Kustannusvaikutus Henkilöstön YT-neuvotteluissa kerrottiin alustavasti, että 12 lähihoitajan tehtävistä yksi jätetään täyttämättä, jotta sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkkojen välinen kustannusero katetaan. Siinä vaiheessa ei huomioitu sitä, että sairaanhoitajavastaanotoista syntyy maksutuottoja. Kun neljä sairaanhoitajaa ottaa vastaan viisi potilasta päivässä, vuositasolla maksutuottoja syntyy noin euroa, mikä on yhden lähihoitajan vuosikustannus. Samaan aikaan on tiedossa kotihoidon merkittävä käyntimäärän ja palvelutarpeen kasvun aiheuttama lisäresurssitarve.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan päätösesitys: Muutoksen yhteydessä vastaanottotoiminnasta on mahdollista siirtää yksi lähihoitajan toimi kotihoitoon toimialatason kustannuksia kasvattamatta. 1. Lautakunta päättää, että vastaanotolta kuusi lähihoitajaa siirretään perusturvan toimialan muihin toimipisteisiin tointen vapautuessa. 2. Lautakunta päättää muuttaa vastaanotolla vapautuvat lähihoitajan toimet neljäksi sairaanhoitajan toimeksi ja yhdeksi terveydenhoitajan toimeksi. 3. Lautakunta päättää, että yksi lähihoitajan toimi siirretään perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnasta hoidon ja hoivan kotihoitoon. 4. Lautakunta toteaa, että operatiiviset henkilöitä ja olemassa olevaa tointa koskevat siirtopäätökset tehdään toimintasäännön valtuuksin viranhaltijapäätöksillä.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta /05.00/2015 Perusturvalautakunta 48 Sosiaaliasiamiehen tehtävät on määritelty laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja yksi sosiaaliasiamiehen tehtävistä on seurata sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014 on liitteenä 1. (Valmistelija/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014 sekä lähettää selvityksen edelleen kunnanhallitukselle, liite 1. Liite 1. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Perusturvalautakunta 49 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset ajalta , liite 1. (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta liitteen 1. päätöksiin.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perusturvalautakunta 50 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: Ote (Keski-Uudenmaan kaupungin) johtoryhmän kokouksen muistiosta / Selvitys työterveyshuollon seudullisesta järjestämisestä, liite 1. Talousarvion toteuma, maaliskuu 2015, liite 2. Mäntsälän ja Pornaisten Tarve-projektin asumisilta on (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi. Liite 1. Liite 2. Ote johtoryhmän muistiosta / Selvitys työterveyshuollon seudullisesta järjestämisestä Talousarvion toteuma maaliskuu 2015

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Työterveyshuollon asiakasmaksut alkaen Perusturvalautakunta 51 Perusturvalautakunta on päättänyt työterveyshuollon laskutushinnoista kokouksessaan Työterveyshuollon laskutushintojen osalta on ollut edelleen jonkin verran vajetta kustannuksiin nähden. Lisäksi työterveyshuoltotoiminnan kustannukset ovat nousseet edellisen laskutushintojen päivityksen jälkeen. Hinnastoon on myös lisätty joitakin tuotteita. Liitteenä 1. on työterveyshuollon asiakasmaksuhinnasto tarkistettuna alkaen. (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen puh , työterveyshoitaja/tiimivastaava Johanna Leppä puh ja talouspäällikkö Satu Komulainen puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen 1. työterveyshuollon hinnaston käyttöönotettavaksi alkaen. Liite 1. Työterveyshuollon hinnasto alkaen

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Ensimmäisen osavuosikatsauksen valmistelutilanne / henkilöstösäästöt / /2015 Perusturvalautakunta 52 Kunnanhallitus on kokouksessaan asettanut perusturvapalveluille yhteensä euron henkilöstömenojen säästövelvoitteen vuodelle Lomautusmenettelyllä sekä palkattomilla vapailla tavoitellaan euron säästöä. Tämän lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että perusturvapalvelujen henkilöstömenoista on säästettävä euroa. Tarkempi säästöjen kohdennus on tehtävä ensimmäisessä osavuosikatsauksessa. Ensimmäinen osavuosikatsaus käsitellään lautakunnassa toukokuun kokouksessa. Liitteessä 1. on eritelty tulosalueittainen säästöjen kohdentuminen sekä vertailu kahden edellisen vuoden tilinpäätökseen. (Valmistelija/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ensimmäisen osavuosikatsauksen valmistelutilanteen koskien henkilöstösäästöjä Liite 1. Henkilöstösäästöt

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Mäntsälän perusturvalautakunta Pöytäkirja yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 42-46, 48-50, 52 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 47, 51 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: 47, 51 Valitusosoitus Mäntsälän perusturvalautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki puhelin: , faksi: sähköposti: Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoi keuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Ohjeita muutoksenhausta Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmässä on ilmoitettava:

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot) päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen valtuuttamansa muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valitus kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot