KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet klo Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho Annika Oksanen Jussi Vierikko Kari Kokko Severi Ala-Katara Sini Hautamäki puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen varajäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Tarmo Annala Pertti Jalonen khall:n edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Kokko ja Irja Keskinen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Petteri Wiinamäki Pertti Jalonen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Allekirjoitukset Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kari Kokko Irja Keskinen Paikka ja pvm: Kihniön kunnanvirasto, tekninen toimisto klo Virka-asema Allekirjoitus Tekninen johtaja Pertti Jalonen

2 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO 35 TÄYDENNETTY ESITYS KIHNIÖN KUNNANHALLITUKSELLE, YHTENÄISKOULUN ALAKOULU 36 URAKOITSIJAN VALINTA, TEOLLISUUSTIEN PÄÄLLYSTYS 37 URAKOITSIJAN VALINTA, JÄTEVEDENPUHDISTAMON SULKEMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET, RAKENNUS- JA KONEISTOURAKKA 38 LAUSUNTO, KIHNIÖN KUNNAN KANKARINKYLÄN KANKARIN KALUSTE OY:N ASEMAKAAVA EHDOTUKSESTA 39 POIKKEAMINEN, EMILIA JA JONI HEINISUO, OMAKOTITALON JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 40 RAKENNUSLUPA, VEHMASTO MIIKA JA HAVUNEN JENNI 41 LAUSUNTO, TIEVALAISTUKSEN YÖSAMMUTUS PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN ALUEELLA 42 ILMOITUS ASIAT 43 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 44 SUUNNITTELUTARVERATKAISU, VARASTOHALLIN RAKENTAMINEN, METASOR OY

3 Tekninen lautakunta TÄYDENNETTY ESITYS KIHNIÖN KUNNANHALLITUKSELLE, YHTENÄISKOULUN ALAKOULU Tekla 54 Kihniön kunnan Yhtenäiskoulun Alakoulun sisäilmaongelman tultua ilmi keväällä 2011 on asian ratkaisemiseksi ryhdytty toimenpiteisiin. Tutkimusten mukaan koko Alakoulun (Kirkonkylänkoulun) alapohjassa havaittu laaja-alainen kosteuden/homeeen aiheuttama vaurio. Ositum Oy:n toimenpidesuosituksen mukaan koko alapohjarakenteet on uusittava. Alapohjan uusimisesta ja samassa yhteydessä koko koulurakennuksen saneeraamisesta on tehty massaluetteloon perustuva suuntaa-antava kustannusarvio. Kustannusarvion mukaan välittömän alapohjan uusimisen kustannusarvio on alv. 0% ja koko koulun saneeraamisen kustannusarvioon alv. 0 %. Esittelijä: Tekninen lautakunta päättää ja edelleen esittää Kihniön kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Alakoulua ei korjata eikä saneerata opetustilakäyttöön. Mikäli ko. koulurakennukselle ei löydetä muuta järkevää käyttötarkoitusta, selvitetään koulurakennuksen purkumahdollisuutta viranomaistahoilta. Khall Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen Esittelijä Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen kokonaisuudessaan ja esittää sen hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Kunnanvaltuusto Khall Kihniön kunnanvaltuusto päättää, että Alakoulua ei korjata eikä saneerata opetustilakäyttöön. Mikäli ko. koulurakennukselle ei löydetä muuta järkevää käyttötarkoitusta, selvitetään koulurakennuksen purkumahdollisuutta viranomaistahoilta.

4 Tekninen lautakunta Kvalt Jussi Hellgrén esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Esitys raukesi kannattamattomana. Leila Pusa esitti, että valtuusto edellyttää, että alakoulun rakennukselle etsitään aktiivisesti uutta järkevää käyttöä, jotta vältyttäisiin rakennuksen myöhemmältä purkamiselta. Paavo Kohtala kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin suoritettavaksi nimenhuutoäänestys, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi oli äänin 14 6 tullut Leila Pusan esitys. Tekla Kihniön kunnan Yhtenäiskoulun Alakoulun sisäilmaongelman tultua ilmi keväällä 2011 on asian ratkaisemiseksi ryhdytty toimenpiteisiin. Tutkimusten mukaan koko Alakoulun (Kirkonkylänkoulun) alapohjassa havaittu laaja-alainen kosteuden/homeeen aiheuttama vaurio. Ositum Oy:n toimenpidesuosituksen mukaan koko alapohjarakenteet on uusittava. Alustavan kustannusarvion mukaan koulun korjaus ( , alv 0 %) ja saneeraamiskustannukset ( , alv 0 %) eivät ole perusteltuja kokonaistaloudellisesti. Kihniön kunnan kunnanhallitus on kokouksessaan asettanut tilatoimikunnan. Esittelijä: Tekninen lautakunta päättää ja edelleen esittää Kihniön kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: - kunta ryhtyy rakentamaan tarvittavia opetustiloja yläkoulun yhteyteen. - kunta ryhtyy rakentamaan samaan kokonaisuuteen päivähoidon tilatarpeet Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Khall Esittelijä Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen kokonaisuudessaan ja esittää sen hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Khall

5 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Kunnanvaltuusto Khall Kihniön kunnanvaltuusto päättää, että: - kunta ryhtyy rakentamaan tarvittavia opetustiloja yläkoulun yhteyteen. - kunta ryhtyy rakentamaan samaan kokonaisuuteen päivähoidon tilatarpeet Kvalt Jussi Hellgrén esitti asiakohdan jättämistä pöydälle lisäselvityksiä varten. Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Tekninen lautakunta Yhtenäiskoulun yhteyteen rakennettavat opetustilat ja päivähoidon tilat valmistuvat aikataulullisesti elokuussa 2013, siten että uusi kouluvuosi voidaan aloittaa uusissa ajanmukaisissa tiloissa valtuuston päätöksen mukaisesti. Valtuuston päätöksen mukaisesti on pyritty aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti etsiä vanhalle Alakoulurakennukselle järkevää käyttöä kunnan omiin käyttötarkoituksiin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Uuden käyttötarkoituksen etsimisen suurimpana haasteena on ollut, että kaikissa esitetyissä uusissa käyttötarkoituksissa vähintäänkin alapohjan uusiminen olisi ollut välttämätöntä. Vanhan Alakoulun opetustoiminnan päättyessä kesäkuussa 2013, tilat tyhjennetään irtaimistosta ja uusiin tiloihin siirrettävät tavarat puhdistetaan / käsitellään terveysvalvontaviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti ja valvonnassa. Tarpeettomaksi jäävän käyttökelpoisen irtaimiston jatkotoimenpiteille tarvitaan ohjeistus. Puhdistuslaitteistot vuokrasopimus päättyy viikon 24 jälkeen. Vanhan Alakoulukiinteistön ylläpitokustannukset ovat merkittävät, vaikka niitä ei käytettäisi opetuskäytössä. Ilman ylläpitoa rakennuksen jäljellä oleva taloudelliset, kulttuurihistorialliset sekä tunneperäiset arvot tuhoutuvat nopeasti kelvottomaksi.

6 Tekninen lautakunta Alakoulu kuuluu osana Kihniön Kirkonkylän katukuvaa, rakennuksesta ei kuitenkaan saa muodostua mitään Mörskää. Päätöksiä jatkotoimenpiteistä tarvitaan, koska esim. lämmityskauden alkaessa syksyllä ei Kaukolämpölaitos enää riitä tuottamaan lisääntynyttä lämpöenergian tarvetta kuin leudoilla pakkasilla (Suutarinpiha ja uusi koulu- ja päiväkotilaajennus) eikä kaukolämpöverkoston siirtokapasiteetti ei enää riitä. Esittelijä: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle: - Koulu- ja päiväkotilaajennuksen valmistuttua tiloihin siirtyy esiopetuksen-, alakoulun- ja päivähoidon toiminnot. Iltapäivätoiminta siirtyy nykyisiin esiopetuksen tiloihin. - Kouluterveydenhoitajan tilat siirretään paloaseman toimistotiloihin. - Kunnanhallitus ohjeistaa Toimelan rivitaloista päivähoitokäytöstä vapautuvien asuntojen jatkokäytön. - Alakoulua ei oteta eikä korjata kunnan omaan käyttöön. - kunnanhallitus asettaa Alakoulun myyntiin tontteineen, asettamiensa reunaehtojen mukaisesti. - mikäli myynti ei tuota toivottua tulosta vuoden 2013 aikana, rakennus puretaan keväällä Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, ettei Alakoulua aseteta myyntiin vaan ryhdytään suoraan käsittelemään purkuvaihtoehtoa. Tekninen johtaja laatii kunnanhallitukselle Alakoulua koskevan myyntiluonnoksen, jota kunnanhallitus toimivallallaan täydentää. Alakoulun vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmät tyhjennetään / saatetaan jäätymättömään kuntoon ennen lämmityskauden alkua, lisävahinkojen välttämiseksi. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TÄYDENNETTY ESITYS KIHNIÖN KUNNANHALLITUKSELLE, YHTENÄISKOULUN ALAKOULU Esittelijä: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle: - Koulu- ja päiväkotilaajennuksen valmistuttua tiloihin siirtyy esiopetuksen-, alakoulun- ja päivähoidon toiminnot. Iltapäivätoiminta siirtyy nykyisiin esiopetuksen tiloihin. - Kouluterveydenhoitajan tilat siirretään paloaseman toimistotiloihin. - Kunnanhallitus ohjeistaa Toimelan rivitaloista päivähoitokäytöstä vapautuvien asuntojen jatkokäytön. - Alakoulua ei oteta eikä korjata kunnan omaan käyttöön. - Kunnanhallitus asettaa Alakoulun myyntiin asettamiensa myyntiehtojen mukaisesti. - Alakoulun vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmät tyhjennetään / saatetaan jäätymättömään kuntoon ennen lämmityskauden alkua, lisävahinkojen välttämiseksi. - Mikäli myynti ei tuota toivottua tulosta vuoden 2013 aikana, rakennus puretaan keväällä Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8 Tekninen lautakunta URAKOITSIJAN VALINTA, TEOLLISUUSTIEN PÄÄLLYSTYS Kihniön kunta on pyytänyt tarjouksia Teollisuustien päällystämisestä HILMASSA Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Kihniön kunta on hakenut Työllisyysperusteista investointiavustusta hankkeelle Pirkanmaan ELY-keskuksen / Pirkanmaan liiton kautta. Työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta ei ole saatu päätöstä esityslistan laatimishetkeen mennessä. Esittelijä: Tekninen lautakunta päättää odottaa investointiavustuksen päätöstä ja siirtää urakoitsijan valinnan myöhempään ajankohtaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Tekninen lautakunta URAKOITSIJAN VALINTA, JÄTEVEDENPUHDISTAMON SULKEMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET, RAKENNUS- JA KONEISTOURAKKA Kihniön kunta on pyytänyt tarjouksia Jätevedenpuhdistamon sulkemiseen liittyvistä Rakennus- ja koneistourakkaan liittyvistä töistä. Tarjous on pyydetty FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy päivättyjen suunnitelmien mukaisista töistä. Tarjoukset pyydettiin viideltä lähialueen urakoitsijalta. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Saadusta tarjouksesta on pyydetty suunnittelijalta urakan sisältöön ja hintaa liittyvä asiantuntijalausunto. Esittelijä: Koska määräaikaan mennessä saatiin vain yksi tarjous, kilpailutus uusitaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Tekninen lautakunta LAUSUNTO, KIHNIÖN KUNNAN KANKARINKYLÄN KANKARIN KALUSTE OY:N ASEMAKAAVA EHDOTUKSESTA Kihniön kunta pyytää Kihniön kunnan tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Kihniön kunnan Kankarin Kaluste Oy:n asemakaavan ehdotuksesta mennessä. Kihniön kunnan Kankarin Kaluste Oy:n asemakaava ehdotus on valmistunut. Kaava koskee Kankarin kylän tiloja Kaluste 6:40 ja Kankarinkoulu 6:34. Kaavoituksen kohteena oleva alue on ositteessa Kankarintie 641, Kihniö. Alue rajoittuu Kihniö-Kuivasjärvi paikallistiehen. Etäisyys Kihniön keskustaan on noin 7 kilometriä. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 3,5 hehtaaria. Alueen sijainti selviää kokouksessa nähtävillä olevasta asemakaava ehdotuksesta. Kaavoituskohteena olevan alueen omistaa Kankarin Kaluste Oy Asemakaavan laatimisen tavoitteena on teollisuuslaitoksen laajentamisen mahdollistaminen. Vesihuoltolain 7 :n mukaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän ja laadun vuoksi. Lähtökohtana on, että kaikki asemakaava-alueet ovat sellaisia, että ne täyttävät 7 :n kriteerit sitä mukaa kun kaavan mukainen maankäyttö toteutuu. Asemakaava ehdotettu alue sijaitsee 2012 päivitetyn toiminta-alueen ulkopuolella n. 1,5 km etäisyydellä. Lähimmän toiminta-alueella sijaitsevan viemäriverkoston tavoitteellinen aikataulu sijoittuu vuosille Asemakaavoitettavalla kiinteistöllä Kaluste 6:40 on asetukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Aineisto kokouksessa ja viralliset ilmoitukset sekä keskustoimisto Esittelijä: Tekninen lautakunta lausunnossaan toteaa seuraavaa:

11 Tekninen lautakunta toiminta-alueen laajentuessa asemakaavoitettavan alueen suuntaan Kankarilla, suunnitelmissa huomioidaan asemakaavoitettavan alueen viemäriverkostotarpeet. - viemäriverkoston laajentamisen yhteydessä kiinteistökohtaisilla liittymämaksuilla kompensoidaan verkoston rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. - asemakaavoitettava alue liitetään toiminta-alueeseen toiminta-alueen päivittämisen yhteydessä. - teknisellä lautakunnalla ei muuta huomautettavaa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

12 Tekninen lautakunta POIKKEAMINEN, EMILIA JA JONI HEINISUO, OMAKOTITALON JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN Emilia ja Joni Heinisuo hakee poikkeamista omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen Kihniön kunnan Kihniön kylässä sijaitsevalle vuokraamalleen määräalalle tilasta Annala R:no 25:2. Määräala ~0,7 ha rajoittuu kokonaisuudessaan tilaan Annala R:no 25:2 ja sijaitsee Kakkurilammen koilisreunassa kuitenkaan rajoittumatta rantaan. Lähin asuttu kiinteistö on vuokranantajan ja sijaitsee n. 200 etäisyydellä. Lähin ulkopuolinen asuttu kiinteistö sijaitsee n. 800 m etäisyydellä. Poikkeamislupahakemuksen liitteenä olevassa kartassa on esitetty rakennuspaikaksi aluetta joka sijaitsee Kakkurilammesta lähimmillään n m etäisyydellä ja tilalle Mäkiannala johtavan tien koilispuolelle. Rakennusoikeutta haetaan omakotitalon kerrosalaltaan ~200 m 2 ja talousrakennuksen kerrosalaltaan ~100 m 2 rakentamiseksi. Tilalla Annala ei ole olemassa olevia rakennuksia. Vesihuolto Korhoskylän vesiosuuskunnasta ja kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä. Tieyhteys Annalantien kautta Isoniementillle, tieyhteys Mäkiannalan tilalle siirtyy vuokratun määräalan koilispuolelle. Poikkeamislupahakemus liitteineen kokouksessa. Toimivalta Pirkanmaan ELY-keskus. Esittelijä: Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamislupaa. Annika Oksanen ja Tarmo Annala ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Tekninen lautakunta RAKENNUSLUPA, VEHMASTO MIIKA JA HAVUNEN JENNI, OMAKOTITALO, AUTOTALLI JA PIHASAUNA Jenni Havunen ja Miika Vehmasto hakee rakennuslupaa omistamalleen määräalalle tilasta Kuusinen R:no 2:13 Kihniön kunnan Niskoksen kylään. Määräalallle haetaan rakennuslupaa kerrosalaltaan omakotitalo 154 m 2, autotalli 56 m 2 ja pihasauna 8,5 m 2. Määräala sijaitsee vähimmillään yli 1 km etäisyydellä Nerkoojärvestä. Vesihuolto Nerkoon vesiosuuskunnan verkostosta ja jätevesien käsittely kiinteistökohtaisesti. Naapurien kuuleminen suoritettu hakijan toimesta. Lausunto pyydetty paloviranomaiselta. Aineisto kokouksessa. Esittelijä: Rakennusluvat myönnetään haetusti, huomioiden paloviranomaisen lausunto. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Tekninen lautakunta LAUSUNTO, TIEVALAISTUKSEN YÖSAMMUTUS PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN ALUEELLA Pirkanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa tievalaistuksen yösammutuksesta Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Pirkanmaan kunnilta. Tievalaistuksen yösammutukset ovat osa julkishallinnon energiansäästötavoitetta ja koskevat koko maata. Tavoitteena on säästää noin 6 % energiakustannuksissa, joka vastaa 1,2 miljoonaa euroa vuositasolla. Lausuntopyyntö on liitteenä. Esittelijä: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan laatiman lausunnon pyydetyin kommentein. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT - Lausunto, PIRELY Kunnostusojitussuunnitelma Koskenaho nro , Kihniö Esittelijä Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi, eikä otto-oikeutta käytetä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekninen lautakunta keskusteli seuraavista asioista: - Lausuntopyyntö, LSSAVI - Kihniön rakennusjärjestyksen uusiminen - Rakennusmiehen palkkaaminen / ulkoistaminen - Sulkuejärven käytöstä poistettu jätevesiputki Puumilassa klo KVVY:n järjestämä jätevesineuvonta tilaisuus Alakoululla huutokauppa - Tekninen johtaja lomalla viikko Seuraava tekninen lautakunta , aineisto 20.6 mennessä. Esityslista

17 Tekninen lautakunta SUUNNITTELUTARVERATKAISU, VARASTOHALLIN RAKENTAMINEN, METASOR OY Metasor Oy hakee suunnittelutarveratkaisua varastohallin rakentamista varten Kihniön kunnan Kihniön kylässä omistamalleen tilalle Mäntyrinne tilasta RN:o 70:7, tilalla on 2008 rakennettu 597,6 m2 teollisuushalli. Tila sijaitsee 60 metriä vahvistetun asemakaava-alueen ulkopuolella Teollisuustien varressa. Asemakaavassa oleva lähin alue on merkitty teollisuusalueeksi ja teollisuustontin tehokkuusluku on 0,40. Tila on liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. MRL 137 :n mukaan rakennusluvan myöntäminen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella jolla ole hyväksyttyä asemakaavaa edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä ei virkistystarpeiden turvaamista. Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen mukaan suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16 :n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Kihniö, Kihniönkylä, n m2:n tila Mäntyrinne RN:o 70:7. Rakennustoimenpide Varastorakennus, kerrosala 315 m2, kerrosluku 1. Rakentamisrajoitus Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella. Naapurien kuuleminen Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Viranomaislausuntoja Pirkanmaan ympäristökeskukselta, muulta valtion viranomaiselta tai maakuntaliitolta ei ole tästä hakemuksesta pyydetty, koska poikkeaminen ei koske niiden toimialaa, eikä koske: - aluetta, jota koskevat erityiset valtakunnalliset tavoitteet, - luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta, - rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta, - maakuntakaavassa virkistys- tai suojelukohteeksi varattua aluetta.

18 Tekninen lautakunta Esittelijä: Tekninen lautakunta toteaa, että hakemuksen mukainen rakentaminen täyttää rakentamiselle MRL 137 :ssä asetetut erityiset edellytykset. Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä asutuksen muulle järjestämiselle. Ei aiheuta haitallista yhdyskuntarakenteen kehitystä eikä vaikeuta luonnon arvojen säilyttämistä. Tämä päätös on voimassa yhden vuoden, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, joka tapahtuu pöytäkirjan tarkastamista seuraavana päivänä eli Päätös lähetetään tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukselle. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 18.00 18.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 28.9.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 28.9.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 28.9.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 28.9.2011 klo 16.30 18.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.08.2011 kello 17.00 19.27 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 30.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot