*) Hakemus toimitetaan ARAan vasta sen jälkeen, kun ensisijainen korvausvastuu on ratkaistu (myyjän kaupanvastuu, vakuutus, muu sopimus tms.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "*) Hakemus toimitetaan ARAan vasta sen jälkeen, kun ensisijainen korvausvastuu on ratkaistu (myyjän kaupanvastuu, vakuutus, muu sopimus tms."

Transkriptio

1 Toimitetaan kiinteistön sijaintikuntaan. Hakuaika päättyy Terveyshaitta-avustuksia voi hakea jatkuvasti. KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS Omakotitalo tai osakehuoneisto Kunta Kunta Hakemus saapunut kuntaan, pvm Avustusmuoto Vanhusväestön tai vammaisten asuntojen korjaustoimenpide Ruokakunnan jäsenistä on 65 vuotta täyttäneitä Ruokakuntaan kuuluu vammaisia Ruokakuntaan kuuluu sotainvalidi Ruokakuntaan kuuluu muu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski Tunnuksen numero Antopäivä Terveyshaittojen poistamisen edellyttämä fcorjaustoimenpide Kiinteistön/asunnon kaupantekopäivä *) Hakemus toimitetaan ARAan vasta sen jälkeen, kun ensisijainen korvausvastuu on ratkaistu (myyjän kaupanvastuu, vakuutus, muu sopimus tms.) Hakija Muu, mikä Hakijan nimi Henkilötunnus Hakija on omistaja vuokralainen tai '' r-i kiiniii LJ asumisoikeuden haltija U ^^ Hakija asuu korjattavassa m el asu korjaavassa asunnossa Arvo tai ammatti Puhelin kotiin toimeen Postiosoite Postinumero Ja postitoimipaikka Sähköpostiosoite Rahalaitos ja tilin numero, jolle avustus maksetaan Asiainhoitajan nimi ja osoite Puhelin Asukkaat Asunnossa asuva ruokakunta 65 vuotta täyttäneen asukkaan nimi Henkilötunnus 65 vuotta täyttäneen asukkaan nimi Henkilötunnus Vammaisen asukkaan nimi Henkilötunnus Muun asukkaan nimi Muun asukkaan nimi3> Henkilötunnus Henkilötunnus Muun asukkaan nimi31 Henkilötunnus Asuinrakennus Rakennuksen osoite/yhäön nimi (as. oy) Kilnteistötunnus Kaupunki/Kunta Kunnanosa Kortteli nro/tilan nimi TontU/RNo Terveyshaitta Huonelstotyyppi Asunnossa on h+keittiö/kk terveyshaitta Selvitys terveydellisestä haittatekljästä annetaan erillisellä liitteellä m' Rakennuksen valmlstumisvuosi 1) Seh/itys korjaus-ja kunnossapitovastuusta (sopimus, yhtiöjärjestys tai lainkohta) 2) Mahdollista vain terveyshaitta-avustuksessa 3) Muista henkilöistä esitetään tarvittaessa erillinen lisäselvitys Lomake ARA 35 Sivu 1/4

2 Korjaustoimenpltoetja kustannukset Suoritettavat toimenpiteet". Tenreyshaitta-avustusta haettaessa hakijan Ilmoittamat välttämättömät toin in poistamiseksi ko. asuinrakennuksesta sekä arvio niiden kustannuksista. Kustannus 'hteensä Tulot Hakija Nykyiset kuukausitulot, tarkistettu tulo. Hakijaruokakunnan huomioonotettavat tulot yhteensä, Puoliso Muu Varallisuus Muu Ruokakunnan Jäsen omistaa tai on omistanut perusparannettavan rakennuksen lisäksi muita asuntoja ja kiinteistöjä 3 ei D kyllä, selvitettävä erillisellä liitteellä Ruokakunnan jäsenen muu varallisuus (kaikki kohda täytettävä)" kulkuneuvot Avustuksen myöntämiseen vaikuttavan varallisuuden mflärä (käyvät myyntlarvot) osakkeet ja arvopaperit yms. Velat muut varat (sisältää mm. pankkitilin) -lakijaruokakunnan velat nykyiseen kiinteistöön/asuntoon eiinkeinotoimintaan Avustuksen myöntämiseen vaikuttavan velan määrä muuhun, mihin 1) Kustannusten arvioinnissa voidaan apuna käyttää lomaketta YM 33a. 21 Tu.tola, v?ra"';"u.ss81.v"etää" ''"sh'sasun" 'ssa hakijaruokakunnan osaba. Vuokra-asuntoon tukea myönnettäessä huomioon otetaan vuokralaisen tulot ja varallisuus (vanhusväestön ja vammaisten avustus). Lomake ARA 35 Sivu 2/4

3 Rahoitus toimenpiteeseen on saatu - muuta avustusta, mitä (esim. valtiokonttorin avustus) - tai korvausta (esim. vakuutus tai myyjä) ' LJ haettu saalu, minkä verran rakennustarvikkeita omaa työtä, talkootyötä muut lainat, ) mitä oma rahoitus haettu avustusmäärä Muut selvitykset Perustelut tai lisäselvitykset Korjauskustannukset yhteensä Päiväys ja allekirjoitus Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus Nimen selvennys KUNNAN MERKINTÖJÄ Avustuksen määräksi hyväksytty, pvm Hakemuksen mukaiset työt suoritettu, pvm Toteutuneet kustannukset, pvm Tarkistettu avustus, pvm Avustuksen maksatus hakijalle, pvm YHTEENSÄ Mahdollinen peruutuspäätös, pvm (Leima) Viranomaisen allekirjoitus Nimen selvennys 1) Lainalupaus luotonantajalta. Lomake ARA 35 Sivu 3/4

4 LIITTEET Lomake täytettävä huolellisesti kalkkien kohtien osalta Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen avustus sekä avustukset kiinteistökohtaisten talousvesijärjestelmien parantamiseen työnantajan todistus nykyisistä kuukausituloista ja/tai vastaava todistus nykyisistä eläketuloista ja tapaturma- yms. korvauksista (bruttotulot) mokakunnan kaikkia yli 18-vuotiaita jäseniä koskevat verotuspäätöksetja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosat viimeksi toimitetusta verotuksesta jäljennös rintamasotilas-, rintamapalvelu-, rintama- tai veteraanitunnusta koskevasta asiakirjasta vammaisetuuksista kansaneläkelaitoksen päätös kiinteistöverolippu hakemista edelliseltä vuodelta varallisuusselvitys (kiinteistöt, osakkeet, pankkitilit yms.) jäljennös asuntoa koskevasta vuokrasopimuksesta tai selvitys asumisoikeudesta, mikäli asunto ei ole omistajan omassa käytössä (el talousvesijärjestelmään avustusta haettaessa) korjaussuunnitelma (tarpeelliset piirustukset ja työselitykset) - kustannusarvio (kustannusten arvioinnissa voidaan apuna käyttää lomaketta YM 33a) pääpiirrustukset korjattavasta rakennuksesta (esim. vanhat rakennuslupapiimstukset) tarvittaessa muut kunnan edellyttämät selvitykset Terveyshaitta-avustus jäljennös kiinteistön kauppakirjasta, kaupanteon yhteydessä laadittu kuntokartoitus tai -arvio selvitys myyjän korjausvastuusta pääpiirustukset korjattavasta rakennuksesta (rakennuksen rakennuslupakuvat) kunnan terveysviranomaisen lausunto terveyshaitasta tai kosteusvauriosta vaurio- tai kosteuskartoitusselvitykset tai -raportit korjaussuunnitelmat, työselitykset, kustannusarvio verotuspäätöksetja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosat viimeksi toimitetusta verotuksesta kiinteistöverolippu hakemista edeltävältä vuodelta todistukset nykyisistä tuloista varallisuusselvitys todistukset veloista selvitys muista korvauksista rahoitussuunnitelma kunnan lausunto korjaustoimenpiteistä ja kustannuksista muut tarvittavat asiakirjat perusteluna hakemukselle (esim. sosiaaliviranomaisen lausunto tarvittaessa tai pyydettäessä) Lomake ARA 35 Sivu 4/4

5 ara Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus SELVITYS KOKO RUOKAKUNNAN VARALLISUUDESTA Liite korjausavustushakemukseen (kaikki kohdat täytettävä huolellisesti) Kunta Hakijan nimi Korjattavan asunnon lisäksi asunnossa asuva ruokakunta omistaa tai on omistanut ja luovuttanut viime vuosina muita asuntoja tai kiinteistöjä (asunto-osakkeet, metsävaratyms.) D Ei Kyllä, selvitys mitä Kulkuneuvot (merkki, vuosimalli) Arvopaperit esim. osakkeet, rahastosijoitukset ja vastaavat (mitä, lukumäärä, arvo euroina) Muut varat (mm. pankkitilien saldot euroina) Selvitys poikkeuksellisista kuluista: Mahdolliset sairaus-/hoitokulut Asunto-osakeyhtiötalon päätetyt tulevat korjaukset Muut kulut Päiväys ja allekiijoitus/allekirjoitukset Lomake ARA 35L

6 1/10 Omakotitalon perusparantaminen Toimenpide-ja kustannusluettelo YM 33a Hakija: Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak. kustindeksi 106, 9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1. 1 Vesikatto -vesikaton uusiminen (kate + mateet) -vesikatteen korjaus -vesikatteen uusintamaalaus -räystäskourujen ja syöksyjen uusiminen -seinä-ja kattnäkkaiden uusiminen (1+1 ) -räystäslaudoituksen uusiminen ja korjaus -räystäskourujen ja syöksyjen uusiminen -lumieste Hakija täyttää Yks. Määrä Yksikköhinta m" m' m' 70, 00 36, , , 00 35, 00 90, 00 Kustannus yhteensä Määrä Yksikköhinta 70,00 36, 00 18, , , 00 35, 00 90, Yläpohja -yläpohjan uusiminen ja korjaus -yläpohjan lisäeris. yläp. ilman rakennemuutoksia -yläpohjan lisäeristys alapuolelta (100 mm) 18, 00 18, Ulkoseinä -ikkuna tai oviaukon avaaminen tai sulkeminen -ulkovuorauksen uusiminen (sis. maalauksen) -ulkoseinän lisäeristys ulkopuolelta (50mm) -ulkoseinän lisäeristys sisäpuolelta (50 mm) -ulkovuorauksen uusintamaalaus m2 m2 m" m2 205, 00 75, 00 26, , 00 75, 00 26, Tuuletettu alapohja -puurakenteisen alapohjan purku -uusi puurakenteinen alapohja (lautalattia) -alapohjan lisäeristys (100mm) alapuolella -lautalattian uusiminen ja lämpöeristyksen tarkastus 70, 00 75, 00 70, 00 75, Maanvarainen alapohja -maanvaraisen betonilaatan uusiminen -lattiakallistusten tarkistus ja korjaus 80, 00 33, 00 80, 00 33, Ikkunat -ikk. uusiminen 3-lasiseksi, aukko 1,5 - -ikk. uusiminen 3-lasiseksi, aukko m2 -ikk, uusiminen 3-Iasiseksi, aukko alle 1, 0 m2 -ikkunan lisälasin asennus (n. 1,5 m2/) -ikkunan kunnostus (maalaus+tiivisteet+tilkinnät) -ikkunan maalaus 040, , , , , , ,00 885, ,00 310, , , Ulko-ovet "ulko-oven uusiminen -ulko-oven kunnostus -ulko-oven maalaus Kohta 1 yhteensä 1 165, , , , , , 00 2.Rakennusosiin kohdistuvat toimenpiteet 2. 1 Perustukset -maankaivu ja täyttö, matalapemstus (h=1,0m) -maankaivu ja täyttö, normaalipemstus (h=1,7m) -perustuksen vahvistus/oikaisu -perustusten veden ja kosteuden eristys -routaeristys -salaoja ja salaqjan tarkastusputket -sadevesiputket -salaoja- ja sadevesikaivot , , 00 40, 00 22, , 00

7 2/ Hormit -vanhan hormisfon tai tulisijan purku -varaava takka (hormista erikseen) -muuratun homniston rakentaminen(2hormja) -sisäpiipun asentaminen -hormiston yläosan kunnostus -savupiipun pellitys vesikatolla -savupiipun sadesuojapelti m3 Jm Hakija täyttää Yks. Määrä Yksikköhinta 245, , , , 00 Kustannus yhteensä Määrä Yksikköhinta 245, , , Väliseinät -oviaukon avaaminen tai sulkeminen puuseinään -uuden levyväliseinän rakentaminen -uuden tiilrväliseinän rakentaminen -vanhan seinän kunnostus m' m2 m" 205, 00 95, 00 32,00 205, 00 95,00 32, Sisäovet -välioven uusiminen karmeineen -välioven kunnostus ja maalaus -välioven maalaus (kunnossapitotoimenpide) 300, , , , Välipohjat -aukon tekeminen tai sulkeminen puuvälipohjaan -puuvälipohjan purku -puuvälipohjan uusiminen -lattialevytyksen uusiminen -lattiakallistusten tarkistus ja korjaus 175, 00 65, 00 33, , 00 65, 00 33, Portaat -sisäportaan rakentaminen -sisäportaan kunnostus -ulkoportaan uusiminen tai kunnostus -ulkoportaan rakentaminen kaiteineen 2 225, , , , , , Ulkotasotja pan/ekkeet -parvekkeen rakentaminen 1 910, , 00 Kohta 2 yhteensä 3. Huonetiloihin kohdistuvat toimenpiteet Pinnoitteet lasketaan huoneen lattiapinte-alan mukaan. Ovet, väliseinät ja LVIS-työt lasketaan erikseen Asuinhuoneet -komerot -pinnoitteet (lattiapinta-ala) m2 1) 485, , , , Vaatehuone -kalusteet ja vamsteet -pinnoitteet m'1) 580, , Eteinen ja porrashuone -vaatehyllykkö -komerot -pinnoitteet, eteinen -pinnoitteet, porrashuone im m'1) 305, , , , , Tuulikaappi -pinnoitteet m'1) 3.5 Tekniset tilat -pinnoitteet (lattiapinta-ala) 80,00 80, 00

8 3/ Keittiö ja kodinhoitohuone -hyllykomerot -yläkaapit -alakaapit 'astianpesupöydän tskansi (1600 mm ) -työtaso -tiesi -jää-pakastinkaappi -liesituuletin -pinnoitteet (lattiapinta-ala) -pesukone Hakija täyttää Yks. Määrä Yksikkö- Kustannus im m2 hinta 420, , , , , , , 00 yhteensä Määrä Yksikköhinta 420,00 420, , , , , , WC -kalusteet vamsteet -pintarakenteet ja pinnoitteet m2 1) 2 535, , Pukuhuone -kalusteet ja varusteet -pinnoitteet m'1) 235, , , , Kylpyhuone -kalusteet ja varusteet -vesieristys -pintarakenteet Ja pinnoitteet m2 1) 225, , , , Sauna -lauteet -kiuas -pinnoitteet ja pintarakenteet -saunan lattian vesieristys ja laatoitus m" 385, , , , , , , Muut huonetilat -kalusteet -pinnoitteet kohta 3 yhteensä 4. LVI-laitteet (n. 105 m2 lämmitettävää tilaa, sis. rakennusaputyöt) 4. 1 Lämmönkehitys Vesi- ja viemäriverkoston kust. ei sis. vesipisteitä. -kaukolämmön alakeskus säätölaitteineen -kiint. polttoaineen lämmitysjärjest.sis varaajasäiliön -öljylämmityskattila laltteineen Ja öljysätliö -maanpäällinen öljysäiliö (1, 5 m'3) -varaava sähkölämmitys (varaajasäiliö 1,5-2,5 m3) -lämpöpumppujärjestelmä(pumppu+putkisto) -lämpöpumppujärjestelmä(putkiston kaivutyö tai porakai\ -ilmalämpöpumppu asennettuna 4 750, , , , , , , , , , , , , Lämmönjakelu -lämpöjohtoverkosto ja radiaattorit term. venttiileineen -suora sähköfämmitys (ilman käyttövesivaraajaa) -radiaattorin uusiminen (vesikierto) piste -radiaattonn uusiminen (suora sähkö) piste -lattialämmityksen rakentaminen (esim. pesuhuone 5 m2; -patteritennostaatin uusiminen 4 835, , , 00 45, , , , 00 45, 00

9 wa 4. 3 Vesijohtolaitteet vesipisteen hintaan sls. liitosjohdot) -vesijohtoverkosto eristyksineen (KV+LV) -uusi pesukoneliitäntä tai pihakastelupiste -uusi 1-otesekoittaja -uusi pesualtaan termostaatäsekoitteja -uusi termostaatti suihkusekoittaja ja suihkutanko -uusi pesuallas viemäriliitoksineen -kylpyämme tai suihkuallas vamsteineen -lämminvesivaraaja, suora sähkölammitys -ulkopuolinen vesijohto (sis. maatyöt) -talokohtainen vesilaitos (esim. porakaivo) -vesijohtoverkosto eristyksineen (KV+LV) piste Hakija täyttää Yks. Määrä Yksikköhinta 3 500, , , ,00 370, , , 00 46, ,00 Kustannus yhteensä Määrä Yksikköhinta 3 500,00 140, , , , , , 00 46, , Viemärilaitteet -rakennuksen sisäpuolinen viemäriverkosto -wc-istuimen uusiminen -uusi lattiakaivo -rakennuksen ulkopuol. viemärijohto -viemärin tarkastuskaivo h=2500 mm -talokohtainen jätevesihuolto (saostuskaivo, imeytyskentt kp] 2 500, , , , ,00 180, , llmanvaihtolaftteet -korvausilma-/poistoilmaventtiilin asentaminen -koneellinen poistoilmanvaihto -koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto -kylpyhuonepuhallin asennettuna L kohta 4 yhteensä 3 500, ,00 250, , , , Sähkö- ja telelaitteet 5.1 Pääkeskus -1. vaihe mittarikeskus mittareineen -3. vaihe mittarikeskus mittareineen -sulake- ja ryhmäkeskuksen laajennus 465, , , , Kulutuspisteet (olevan verkoston täydennyd) -vahvavirtapiste(valopiste, pistorasia) -antennipiste -puhelinpiste -vikavirtasuojaus 120, 00 85,00 120,00 120,00 85, , 00 Omakotitalon sähköistys kokonaisuudessaan ilman sahkölämmitystä (ks. kohdat 4. 1 ja 4. 2) asm2 Kohta 5 yhteensä 6. Rakennuksen ulkopuolinen laajennus 6. 1 Laajennus tai erillinen talousrakennus: - huoneistoalan perushinta, johon sis. pemstukset Kohtien 2, 3, 4 ja 5 toimenpiteet hinnoitellaan erikseen -laajennuksessa olevien rakennusos. toimenpiteet (kohta 2) -laajannuksessa olevien huonetilojen toimenpiteet (kohta 3) -laajennuksen LVI-jäijestelmä (kohta 4) -laajennuksen sätiköjärjestelmä (kohta 5) 995, , Puurakenteinen kylmä varasto , Puurakenteisen kuistin rakentaminen Kohta 6 yhteensä 845, , Purkutyöt (rakennusosiin sisältymättömät kustannukset)

10 5/10 8. Piha-atueesean kohdistuvat toimenpiteet (esitettävä erillislaskelmin) A Kohdat yhteensä (ALV 24%) YHTEENVETO PERUSPARANNUSHANKKEEN KUSTANNUKSISTA B. Rakennuttajakustannukset (n. 5 % kohdasta A) n. Suunnittelu-, tutkimus-, valvonta-, kopio-ja rahoituskulut sekä rak.lupamaksut C. Liittymismaksut, (vesi, viemäri ja sähkö, kaukolämpö) Hinnoittelu ao. kunnan tariffin mukaisesti D. Pemsparannushankkeen kustannukset yhteensä (kohdat A+C+D) (ilman alueellista kalleusmuutosta) E. Lainoittamattomien kunnossapitokustannusten osuus kohdasta D F. Lainoittamattomien liike- ym. tilojen rakennuskustannusten osuus kohdasta D G. Lainoitettavat perusparannuskustannukset (E-F-G) yhteensä 5 % Päiväys, allekirjoitus ja kohteen laajuustiedot Paikka ja aika Asuntopinta-ala, (am ) Bruttopinta-ala, (bnn ) Allekirjoitus ja nimenselvennys Puhelin 1) Mahdollisen indeksikoijauksen ja paikkakuntekohtaisen kalleusmuutoksen suorittaa kunnan viranomainen.

Terveyshaitta-avustusohje 2014

Terveyshaitta-avustusohje 2014 Terveyshaitta-avustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 OHJE TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2014... 3 2 HAKUMENETTELY... 3 3 TERVEYSHAITAN TOTEAMINEN, KORJAUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO... 3 4 MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30.1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje

Korjaus- ja energia-avustusohje Asumisen rahoitus- Ja kehittämiskeskus Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30. 1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia-

Lisätiedot

Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan.

Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. ASUNTOHAKEMUS Vuokra-asunto Vuokra-asunnon vaihto Numero Vuosi HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet

Lisätiedot

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin/matkapuhelin. Kyllä En. Postinumero ja -toimipaikka

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin/matkapuhelin. Kyllä En. Postinumero ja -toimipaikka Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. ASUNTOHAKEMUS Vuokra-asunto Vuokra-asunnon vaihto Numero Vuosi HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet

Lisätiedot

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin/matkapuhelin. Kyllä En. Postinumero ja -toimipaikka

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin/matkapuhelin. Kyllä En. Postinumero ja -toimipaikka Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. ASUNTOHAKEMUS Vuokra-asunto Vuokra-asunnon vaihto Numero Vuosi HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

Hissin rakentaminen Energia-avustus; haetut toimenpiteet erilliselle liitteelle. Postinumero ja postitoimipaikka

Hissin rakentaminen Energia-avustus; haetut toimenpiteet erilliselle liitteelle. Postinumero ja postitoimipaikka VALTION ASUNTORAHASTO KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöyhtiö Muu, mikä Kunta Kunta Hakemus saapunut kuntaan, pvm Avustusmuoto Taloyhtiön tiedot Kuntoarvion laadinta Korjaustoimenpide asuntoosakeyhtiössä

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK)

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Tarkastuspäivä suomenkiinteistotarkastus.fi 2(52) JOHDANTO Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

Vuorokausi (24h) ennen tarkastusta. Ennen tarkastusta ja sen aikana VALMISTAUTUMISOHJE KUNTOTARKASTUKSEEN. Tarvittavat asiakirjat.

Vuorokausi (24h) ennen tarkastusta. Ennen tarkastusta ja sen aikana VALMISTAUTUMISOHJE KUNTOTARKASTUKSEEN. Tarvittavat asiakirjat. VALMISTAUTUMISOHJE KUNTOTARKASTUKSEEN Vuorokausi (24h) ennen tarkastusta Pintoja ei tule kastella noin vuorokausi ennen tarkastusta (pesuhuone, sauna, kylpyhuone). Mikäli suihkussa käynti on välttämätöntä

Lisätiedot

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1 ASUNTOHAKEMUS Hakemus on voimassa 4kk jättöpäivästä Hakijoilta tarkistetaan luottotiedot luottotietorekisteristä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Nykyinen osoite Postinumero Toimipaikka Arvo tai ammatti Työnantaja

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. KOrjaushankkeet tutuiksi. onnistu taloyhtiösi hallituksessa

Omataloyhtiö.fi. KOrjaushankkeet tutuiksi. onnistu taloyhtiösi hallituksessa Talvi 2013 Omataloyhtiö.fi KOrjaushankkeet tutuiksi onnistu taloyhtiösi hallituksessa Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Uutuus lattia- asennuksiin Mahdollisuus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 6 Yleistä 7 Ulko-ovet ja yhteiset tilat 7 Jätehuolto 7 Pysäköinti ja huoltoajo 7 Huoneistot 8 Parvekkeet ja terassipihat

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu Tarkastuspäivä 15.6.2015 Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU tel. 0400 439 600 e-mail hannu.partanen@laulutalo.fi Metsolankatu 15 b, 80260

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo TSt,ANP/1/toukokuu 2007/1000/Kyriiri/Rakennustieto Oy KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ Tilaajan ohje kuntotarkastus, asuintalot, asuntokauppa, tilaaminen granskning, bostadsbesiktning, bostadshus,

Lisätiedot

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013)

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013) ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 (päivitetty 27.6.2013) 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1 HAKUAJAT... 5 1.1 Korkotukilainat... 5 1.2 Muut avustukset ja akordit... 5 1.3 Takauslainat vuokrataloille... 5 1.4 Kunnan

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ 1(11) TILAAJAN OHJE KH 90-00393 (toukokuu 2007)

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ 1(11) TILAAJAN OHJE KH 90-00393 (toukokuu 2007) ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ 1(11) TILAAJAN OHJE KH 90-00393 (toukokuu 2007) YLEISTÄ Rakennustiedon kaksi ohjekorttia, LVI 01-10413, KH 90-00393(tilaajan ohje) ja LVI 01-10414, KH 90-00394(suoritusohje) ja

Lisätiedot

Asumisen opas ikääntyville

Asumisen opas ikääntyville Sisältö Lukijalle... 1 Asumisen vaihtoehdot... 2 Itsenäinen asuminen... 2 Vuokra-asunto... 2 Asumisoikeusasunto... 3 Omistusasuminen... 3 Tuettu asuminen... 4 Yksityiset seniori- ja palvelutalot... 4 Kunnalliset

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Julkisten palvelurakennusten kunto ja korjaaminen

Julkisten palvelurakennusten kunto ja korjaaminen Julkisten palvelurakennusten kunto ja korjaaminen Voitte käyttää tätä lomaketta apuna ennen vastaamista internet-lomakkeelle. Lomake kannattaa selailla läpi kokonaiskuvan saamiseksi. Voitte halutessanne

Lisätiedot