Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

2 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN... 1 MAKSUTTOMAT PALVELUT... 1 MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI ALENTAMINEN... 1 VIIVÄSTYSKORKO JA MAKSUJEN ULOSOTTO... 2 MAKSUKYKYÄ MÄÄRITELTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT TULOT... 2 TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET... 2 MAKSUKATTO... 2 PERHEPALVELUT... 3 AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT... 3 VAMMAISPALVELUT... 3 Lyhytaikaisen hoidon maksu... 3 Päivähoito... 3 Kuljetuspalvelut... 3 Tiklin ylläpitokorvaus... 4 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu... 4 KOTIHOITO- JA VANHUSPALVELUT... 4 Kotihoidon maksut... 4 Kotihoidon palveluseteli... 5 Palveluasumisen palveluseteli... 5 Palveluasuminen... 5 Perhehoito... 5 Seniorien perhehoitokylän asiakasmaksut... 6 Kotihoidon tilapäisen käynnin maksu... 6 Kotihoidon enimmäismaksu... 6 Arkiapu... 6 Tukipalvelut... 6 Turvapalvelut... 7 Jalkojen hoito... 7 Visiitin kuntosalin maksu... 7 Ateriapalvelut... 7 Ruokahuoltomaksu... 8 PÄIVÄHOIDON JA LYHYTAIKAISHOIDON MAKSUT... 8 Päivähoito ja lyhytaikaishoito, joka ei sisälly maksukattoon... 8 Lyhytaikaishoito, joka sisältyy maksukattoon... 8 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu... 8 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO... 8 PALVELUTALOJEN TILAVUOKRAT... 9 Hovirinnan palvelukeskuksen, Palvelutalo Värttinän ja Tupasvillan palvelutalon... 9 TERVEYSPALVELUT...10 Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu (terveyskeskusmaksu)...10 Yksilökohtainen fysioterapia...10 Sarjassa annettava hoito...10 Lyhytaikainen laitoshoito...10 Kotisairaalan asiakasmaksu...10 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu...11 Päivä- ja yöhoidon maksu...11 Kuntoutushoidon maksu...11 Maksu lääkärintodistuksesta ja hammaslääkärin todistuksesta...11 Tieliikennelaissa säädetty todistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi...11 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu...12 Pitkäaikainen laitoshoito...12 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito...12 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut, poliklinikkamaksu...13 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT...13 Ateriamaksu Napissa ja Plätyssä...13

3 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUT TILOJEN, KENTTIEN YM. HINNAT...14 Harvaluodon sauna (kesä-elokuu)...14 Hovirannan sauna...14 Kansalaisopiston auditorio...14 Kentät...14 Keskusliikuntapuiston kokoustila...15 Keskusliikuntapuiston kuntosali...15 Koriston talli...15 Kuntokoulu Kaarina...15 Kultanummen kentän kokoustila...16 Kuuslahti...16 Littoisten monitoimitalo...16 Nuorisotilat...17 Kuusisto...17 Pontela...17 Pontelan kuntosali...17 Piikkiön liikuntahalli...17 Siirrettävät katsomot...17 Uimahalli...18 Vapari...19 Vuolahden leirialue...19 Koulujen liikuntasalit...19

4 1 Perusturvalautakunta, taksa hyväksytty alkaen Muutos: Lisäys Paikantava turvapuhelin alkaen Muutoksia alkaen Palvelutalojen tilavuokrat alkaen Indeksitarkistukset alkaen Muutos: Lisäys Kotisairaalan asiakasmaksu alkaen Muutos: Lisäys Seniorien perhehoitokylän asiakasmaksut alkaen Muutoksia alkaen Muutos: Lisäys Palvelutalojen tilavuokriin Tupasvillan palvelutalo alkaen Muutos: Lisäys Sijaisomaishoidon asiakasmaksu omaishoidon tuessa alkaen PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) perusteella voidaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista periä maksu käyttäjältä. Konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 6 :n kohdan mukaan perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista sekä toimialan muista maksuista ja myyntihinnoista siltä osin kuin tehtävää ei ole määrätty viranhaltijalle. MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN Maksu tulee tarkistaa silloin, kun - palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut; - kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet; - maksu osoittautuu virheelliseksi; tai - kun muutetaan kotihoitoasiakkaalle laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn perusteena olevat maksut pyritään tarkistamaan vuosittain. MAKSUTTOMAT PALVELUT Maksuttomista palveluista on säädetty asiakasmaksulain 4 ja 5 :ssä. MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI ALENTAMINEN Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava

5 2 siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. VIIVÄSTYSKORKO JA MAKSUJEN ULOSOTTO Perusturvalautakunnan palvelusta perittävän maksun eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään asiakkaalta viivästyskorkoa korkolain mukaan. Tässä maksutaksassa määrätyt maksut ja viivästyskorko saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty. MAKSUKYKYÄ MÄÄRITELTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT TULOT Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevat tulot sekä tulot, joita ei oteta huomioon, on määritelty asiakasmaksulain 10 b :ssä. Kotona annettavan palvelun maksun määräämisen perusteena olevat tulot sekä tulot, joita ei oteta huomioon, on määritelty asiakasmaksuasetuksen 27 ja 29 :ssä. TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET MAKSUKATTO Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevista tuloista tehtävät vähennykset on määritelty asiakasmaksulain 10 c :ssä. Kotona annettavan palvelun maksun määräämisen perusteena olevista tuloista tehtävät vähennykset on määritelty asiakasmaksuasetuksen 30 :ssä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietyille asiakasmaksuille on hyväksytty maksukatto, joka on 679 euroa / kalenterivuosi. Tämä merkitsee sitä, että kalenterivuoden aikana maksetaan vain maksukattoon saakka lainsäädännöllä säädettyjä maksukattoon sisältyviä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja. Maksukaton piiriin kuuluvat maksut on määritelty asiakasmaksulain 6 a :ssä.

6 3 PERHEPALVELUT Lastensuojelulain mukaisten asiakasmaksujen osalta noudatetaan perusturvalautakunnan erillispäätöstä AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUT Lyhytaikaisen hoidon maksu Päivähoito Kuljetuspalvelut Lyhytaikaishoidosta peritään asumispalveluyksikkö Pirrassa sosiaalihuoltolain perusteella 38,10 euroa/vrk. Kehitysvammalain mukaan peritään 23,10 euroa/vrk (sisältää ruokahuolto- ja asumismaksun, ei sisällä korvausta hoidosta ja huolenpidosta). Mikäli asiakas osallistuu toimintakeskuksen tai vastaavaan toimintaan, jossa hän maksaa ylläpito- ja ateriakorvauksen, vähennetään asiakkaan maksama ateria / ylläpitomaksu. Päivähoito (max 6 tuntia) asumispalveluyksikössä, ei sisälly kuljetusta. Sosiaalihuoltolain mukaan 10,70 euroa, kehitysvammalain mukaan 8,40 euroa. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään liittyvää matkaa kuukaudessa Kaarinan ja lähikuntien (Turku, Lieto, Parainen, Paimio) alueella. Maksuasetuksen 6 :ssä tarkoitetusta kuljetuspalveluista peritään seuraavat omavastuuosuudet: Yhdensuuntainen matka: Matkahuollon voimassaolevan vakiovuoron hinnaston mukainen aikuisen kertalipun hinta (lapsen kertalipun hinta alle 12-vuotiaalta lapselta) Yhdensuuntainen opiskelu- tai työmatka 1,50 euroa Kaarinan kaupungin ja lähikuntien ulkopuolelle suuntautuvat matkat julkisen kulkuneuvon maksun suuruinen korvaus Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaalla on oikeus matkustaa ilmaiseksi palveluliikenteen busseissa näyttämällä taksikorttinsa.

7 4 Tiklin ylläpitokorvaus 4,80 euroa/kokopäivä Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu 11,30 hoitopäivältä Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito on järjestetty asumispalvelu- tai laitoshoitoyksikössä tai sijaisomaishoitona. Maksu peritään hoitovuorokaudelta. KOTIHOITO- JA VANHUSPALVELUT Kotihoidon maksut Kotihoidon maksut määräytyvät henkilölukumäärän ja maksukyvyn perusteella silloin, kun on kysymyksessä säännöllinen ja jatkuva kotona annettava apu (asiakkaalle määritellään kuukausimaksu). Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Henkilömäärä Tuloraja Maksuprosentti euroa/kk Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Kaava ja selvitys 1 tunti on 1 % Esimerkki Asiakkaan bruttotulot ovat 900 euroa. Hän asuu yksin, joten maksu on yhden hengen talouden mukaan. 900 euroa 563 euroa = 337 euroa

8 5 Kotihoitotunteja on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa 20 tuntia/kuukausi. Maksu lasketaan: Kotihoidon palveluseteli 20 tuntia (%) x 337 euroa = 67,40 euroa/ kk 100 Jos tunteja on yli 35 yhden hengen taloudessa, ylimenevältä osalta ei peritä maksua. Sosiaalihuoltolain 29 b :n 1 momentissa tarkoitettu jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on vähintään 27 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti. Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvon määräämisessä noudatettavat tulorajat ovat samat kuin edellä kotihoidon maksussa. Jos palveluja järjestetään palvelusetelillä, palvelun käyttäjältä ei peritä asiakasmaksua. Palveluasumisen palveluseteli Palveluasuminen Perhehoito Jos palveluasuminen järjestetään palvelusetelillä, palvelun käyttäjältä ei peritä asiakasmaksua Palveluasumisen yhteydessä annettavaan säännölliseen ja jatkuvaan kotona annettavaan palveluun sovelletaan edellä määritettyä kotihoidon maksua. Sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 :ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain (417/2007) perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c :ssä säädetty pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään ikäihmisiltä 25 /vrk. paitsi tilanteissa, joissa perhehoito on järjestetty omaishoitajan vapaan ajaksi, jolloin ei peritä maksua. Osavuorokautisesta perhehoidosta peritään ikäihmisiltä 15 /vrk. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa.

9 6 Seniorien perhehoitokylän asiakasmaksut Hoitomaksun määrittely perustuu säännöllisen kotihoidon maksuun, maksuprosentti on 35 %. Ateriapalvelumaksu on 14,90 euroa/ateriapäivä. Kotihoidon tilapäisen käynnin maksu Lääkärin käynnistä peritään 14,70 euroa/käynti, muun henkilön käynnistä 9,30 euroa/käynti. Jos työn suorittamiseen osallistuu kaksi työntekijää, peritään maksu kaksinkertaisena. Kotihoidon enimmäismaksu Arkiapu Palvelun tuottamisesta aiheutuva kustannus, joka voidaan enintään periä asiakkaalta, on 71,00 euroa/tunti. Tukipalvelut Nuoret Pajamestarit ry:n Arkiavun palveluiden piiriin asiakkaat ohjautuvat kotihoidon kautta. Arkiavun palvelun kuukausibruttotuloraja on euroa/asiakas ja euroa/pariskunta. Tukipalveluiden järjestämisestä peritään seuraavat asiakasmaksut: Kylvetys/sauna 8,90 euroa. Kylvetys/sauna + kuljetus 13,50 euroa Kylvetys-/saunapalvelussa: yhdensuuntainen matka 2,30 euroa, menopaluu 4,60 euroa. Pyykkipalvelu, koneellinen (Hovirinta, Värttinä) 8,35 Kauppa- ja asiointipalvelu 6,20 euroa. Hoitajakutsu palveluasumisessa (Hovirinta, Värttinä) 17,80 /kk Lääkkeiden jako kaupungin toimipisteissä 6,60 euroa/kerta Vähintään 20 %:n sotainvalidien palvelut (alv 0 %): (Valtiokonttorilta perittävät korvaukset) Siivouspalvelu, maksu enintään 24,80 euroa/tunti Pyykkipalvelukustannuksista korvataan enintään euroa/vuosi/asiakas Kuljetuspalvelut euroa/vuosi Paikantava turvapuhelin - asennus 55,00 euroa - kk-maksu 50,00 euroa/kuukausi

10 7 Turvapalvelut Turvapuhelin rannekkeineen - kotipuhelinliittymä 5,63 euroa/kk/liittymä - gsm-liittymä 11,78 euroa/kk/liittymä Liikeilmaisin 10,24 euroa/kk/ilmaisin Ovihälytin 10,24 euroa/kk/hälytin Palohälytin 10,24 euroa/kk/hälytin Laitteiston asennus ja käyttöopastus 29,70 euroa/puhelin Hälytysten vastaanottopalvelu 1,54 euroa/puhelin/kk Auttamiskäynti, kiinteä hinta 29,70 euroa/käynti Vanamon hälytyspuhelin, auttamiskäynti niille asukkaille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon asiakkaita 9,65 euroa/käynti Jalkojen hoito Visiitin kuntosalin maksu Kaarinakodissa lyhytaikaishoidossa ja kotihoidossa olevien asiakkaiden jalkojen hoitomaksu on 27,15 euroa hoitokertaa kohti. Visiittikortti erityisryhmille ja eläkeläisille Visiittikortti ulkopaikkakuntalaisille erityisryhmille ja eläkeläisille 30,00 /kausi 35,00 /kausi Ateriapalvelut Yksityiset hoitopaikat ja järjestöt, koko tilan käyttömaksu 40,00 /tunti (sis. alv 10 %) Kaarinan kaupungin työntekijöiden kertamaksu sisäisessä laskutuksessa 5,00 (alv 0 %) 70 vuotta täyttäneille kaarinalaisille myönnettävän kortin hintaan sisältyy myös Visiitin kuntosalin käyttöoikeus. Visiitin kuntosalin käyttö on maksutonta säännöllisen kotihoidon, omaishoidon, palveluasumisen, laitoshoidon ja työ- ja päivätoiminnan asiakkaille sekä veteraanitunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen. Kotiin kuljetetut ateriat Hovirinta, Värttinä ateriapalvelut Lounas 6,00 Vierasateria 7,20 Aamiainen 3,00 Päiväkahvi 2,00 7,50 euroa/ateria

11 8 Ruokahuoltomaksu Kaarinakodin ateriapalvelumaksu Tupasvillan ryhmäkodin ateriapalvelumaksu Hovirinta, Värttinä ateriapalvelumaksu Sotainvalidien ateriapalvelu, lounassetelit 14,90 euroa/ateriapäivä 16,70 euroa/ateriapäivä 17,30 euroa/ateriapäivä 10,00 euroa/ateria PÄIVÄHOIDON JA LYHYTAIKAISHOIDON MAKSUT Päivähoito ja lyhytaikaishoito, joka ei sisälly maksukattoon Lyhytaikaishoito palvelukeskuksessa ja palveluasumisyksiköissä Päivä- ja yöhoito palvelukeskuksessa, palveluasumisyksikössä Päivä- ja yöhoito palvelukeskuksessa, palveluasumisyksikössä, kun päivä- ja yöhoitoon ei sisälly kuljetusta Osapäivähoito (maks. 3 tuntia) palveluasumisyksikössä, kun päivähoitoon ei sisälly kuljetusta eikä ruokaa 38,10 euroa/vrk 17,60 euroa/vrk 12,70 euroa/vrk 6,35 euroa /vrk Lyhytaikaishoito, joka sisältyy maksukattoon Lyhytaikaishoito laitoksessa 38,10 euroa/vrk - maksukaton täyttymisen jälkeen 17,60 euroa/vrk Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu 11,30 hoitopäivältä Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito on järjestetty asumispalvelu- tai laitoshoitoyksikössä. Maksu peritään hoitovuorokaudelta. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein

12 9 yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat laitoshoidossa, puolisoiden tuloja ei lasketa yhteen, vaan sekä vaimon että miehen hoitomaksu määräytyy hänen omien tulojensa perusteella. Maksu saa tällöin olla enintään 85 prosenttia nettotuloista. PALVELUTALOJEN TILAVUOKRAT Hovirinnan palvelukeskuksen, Palvelutalo Värttinän ja Tupasvillan palvelutalon Ruokasali / kokoustilat - aukioloaikana (klo 8 16) kaksi ensimmäistä tuntia 22,00 seuraavat tunnit a 9,00 - muuna aikana kaksi ensimmäistä tuntia 33,00 seuraavat tunnit lisäksi a 11,00 kaarinalaiset seurat ja yhdistykset - aukioloaikana 16,50 - muuna aikana kaksi ensimmäistä tuntia 33,00 seuraavat tunnit lisäksi a 11,00 Kaarinalaisille eläkeläis- ja vammaisyhdistyksille tilojen käyttö on maksutonta Palvelutalojen asukkailla ja henkilökunnalla on oikeus käyttää eo. tiloja maksutta perhejuhliin.

13 10 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu (terveyskeskusmaksu) Käyntimaksu 16,10, joka peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana Terveyskeskusmaksu peritään vain 18 vuotta täyttäneeltä. Maksusta ovat vapautettuja henkilöt, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 mom:n 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta. Maksut kerryttävät maksukattoa. Yksilökohtainen fysioterapia Sarjassa annettava hoito Lyhytaikainen laitoshoito 8,80 jokaiselta hoitokerralta. Maksua ei terveyskeskuksessamme peritä alle 18-vuotiaalta. Maksu kerryttää maksukattoa. 8,80 jokaiselta hoitokerralta Maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä on 45 hoitokertaa kalenterivuodessa. Meillä maksu peritään lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavista fysioterapian ostopalveluista. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Maksu kerryttää maksukattoa. 38,10 hoitopäivältä 17,60 hoitopäivältä maksukaton täyttymisen jälkeen yli 18 v. Maksu peritään sekä saapumis- että lähtöpäivältä. Jos asiakas siirtyy meiltä toiseen hoitolaitokseen, lähtöpäivältä ei maksua peritä. Alle 18-vuotiailta voidaan periä laitoshoitomaksua vain seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. Maksut kerryttävät maksukattoa. Kotisairaalan asiakasmaksu 20,00 hoitopäivältä 10,00 hoitopäivältä maksukaton täyttymisen jälkeen Maksu sisältää - kotisairaalan henkilökunnan hoidon aikana suorittamat käynnit. - lääkehoidon, jota tarvitaan potilaan akuutin kotisairaalaan johtaneen sairauden takia esim. suonensisäinen antibioottihoito. Lääkityksen muuttuessa pitkäaikaiseksi tai pysyväksi potilas saa siitä reseptin ja vastaa itse lääkekustannuksista.

14 11 Jos potilaalle aloitetaan kotisairaalassa uusi lääkehoito esim. sydän- tai verenpainelääke, hän saa siitä reseptin ja vastaa itse pysyväislääkkeensä kustannuksista. - kotisairaalan lääkärin määräämät vitamiini-, neste ja ravintovalmisteet, jotka annostellaan suonensisäisesti tai pistoksina. - kyseiseen hoitojaksoon liittyvät hoitotarvikkeet. Maksu ei kerrytä maksukattoa. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu 11,30 hoitopäivältä Päivä- ja yöhoidon maksu Kuntoutushoidon maksu Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito on järjestetty terveyskeskuksen sairaalan vuodeosastolla. Maksu peritään hoitovuorokaudelta. Maksu ei kerrytä maksukattoa 17,60 hoitokerralta Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksen sairaalassa hoidettavana vain joko päivällä tai yöllä, peritään häneltä päivä- tai yöhoidosta enintään 17,60 euroa vuorokaudelta. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän kalenterivuonna. Maksu kerryttää maksukattoa. 13,20 hoitopäivältä Maksu koskee vain lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 :n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettua vammaista henkilöä. Muulta palvelun käyttäjältä peritään laitoshoitona annetusta kuntouttavasta hoidosta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksu kerryttää maksukattoa. Maksu lääkärintodistuksesta ja hammaslääkärin todistuksesta 39,60 Tieliikennelaissa säädetty todistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi 47,70 Lääkärintodistusmaksua ei peritä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskelijaterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). B-lausunto on maksuton silloin, kun se on kirjoitettu pelkästään sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa varten. Tarkemmin maksulliset ja maksuttomat todistukset on määritelty erillisessä luettelossa. Korkeampi 47,70 asiakasmaksu peritään ns. ajokorttitodistuksesta eli ajokorttilupahakemukseen liitettävästä lääkärintodistuksesta iän perusteella tarvittavasta lääkärintodistuksesta terveydentilan valvontaa varten tarvittavasta lääkärintodistuksesta. Todistusmaksujen perimiselle ei ole ikärajaa. Maksu ei kerrytä maksukattoa.

15 12 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu Pitkäaikainen laitoshoito 39,60 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 39,60 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Maksu ei kerrytä maksukattoa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat laitoshoidossa, puolisoiden tuloja ei lasketa yhteen, vaan sekä vaimon että miehen hoitomaksu määräytyy hänen omien tulojensa perusteella. Maksu saa tällöin olla enintään 85 prosenttia nettotuloista. Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään perusmaksuna suuhygienistin vastaanotolla 8,00 euroa käynniltä, hammaslääkärin vastaanotolla 10,30 euroa käynniltä ja erikoishammaslääkärin vastaanotolla 14,90 euroa käynniltä. Perusmaksujen lisäksi peritään kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut: 1) Kuvantamistutkimukset hammaskuvalta 6,60 leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 14,70 2) Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 6,60 3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:

16 13 vaativuusluokka maksu 0 2 6, , , , ,20 4) Proteettiset toimenpiteet maksu a) proteesin pohjaus 42,90 b) proteesin korjaus 29,30 c) akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 d) kruunut ja sillat hampaalta 143,20 e) rankaproteesi 173,90 Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Maksut eivät kerrytä maksukattoa. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut, poliklinikkamaksu 32,10 - silmänpohjankuvaus MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Ateriamaksu Napissa ja Plätyssä Kertaostona 4,00 euroa / ateria. Ennakkoon ostettuna viiden tai kymmenen kappaleen erissä, à 3,20 euroa. Aktivoiduille kahden tunnin lisätyöstä /toimintapäivä saa aterian. Aktivoimattomat, kahden tunnin työstä toimintakeskuksessa saa aterian. Vähintään kuuden tunnin työosuustyöstä /toimintapäivä saa työosuusrahan lisäksi aterian. Kahvimaksua peritään joko 0,30 euroa / kupillinen tai 6,00 / alkava kk.

17 14 Kansalaistoiminnan lautakunta, taksat hyväksytty ja alkaen Muutos: Kuntokoulun 20 kerran maksu alkaen Lisäys: Keskusliikuntapuiston ja Kultanummen kentän kokoustilat alkaen Muutos: Piikkiön liikuntahallin maksut alkaen Muutoksia maksuihin alkaen Muutoksia Kaarinan uimahallin ja Kuntokoulu Kaarinan maksuihin alkaen Lisäys: Pontelan kuntosalin maksu alkaen HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUT TILOJEN, KENTTIEN YM. HINNAT Harvaluodon sauna (kesä-elokuu) Hovirannan sauna - aikuiset 2,00 - alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 - alle 4 v. ilmaiseksi - kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (9 %) 30,00 15,00 alle 18 v. - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) 40,65 - kaarinalaiset yhdistykset (alv 23 %) 50,00 - muut vuokraajat 100,00 Kansalaisopiston auditorio Kentät Aukioloaika määrittyy kansalaisopiston vahtimestarin työajan mukaan. - omat hallintokunnat paitsi Hovirinnan koulu (alv 0 %) * aukioloaikoina 16,26 * muina aikoina 48,78 - kaarinalaiset seurat ja yhdistykset / tunti (alv 23 %) * aukioloaikoina 20,00 * muina aikoina 60,00 - muut käyttäjät / tunti * aukioloaikoina 40,00 * muina aikoina 60,00 Kesäaikana; Nurmikentät / Keskurin, Littoisten ja Rungon KHT - omat seurat ei maksua - ulkopaikkakuntalaiset seurat + muut 60,00/h + ALV 9 %

18 15 Lämmitettävänä aikana; Keskurin KHT - omat seurat 60,00/h + ALV 9 % - ulkopaikkakuntalaiset seurat + muut 120,00/h + ALV 9 % Keskusliikuntapuiston kokoustila - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) * aukioloaikana / h 8,13 * muuna aikana / h 24,39 - muut vuokraajat / tunti (alv 23 %) * aukioloaikoina 10,00 * muuna aikana 30,00 - kaarinalaiset seurat/yhdistykset * aukioloaikana / h 5,00 * muuna aikana / h 30,00 Keskusliikuntapuiston kuntosali Koriston talli Kuntokoulu Kaarina Hinnat sisältävät alv:n 9 % - vuosikortti 120,00 - kausikortti 75,00 - kertamaksu 4,00 - eläkeläiset, kertamaksu 2,00 Selvitetään vuokraamista kokonaan ulkopuoliselle. Kertamaksu 7,50 Kertamaksu (opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, ym.) 5,50 Sarjakortti; 10 krt 60,00 20 krt 110,00 50 krt 230,00 10 krt (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset) 45,00 10 krt (eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, ym.) klo ,00 KUNTOSALIN HINNAT SISÄLTÄVÄT MYÖS UINNIN JA SAUNAN! Ohjelman teko 20,00 In Body -testi; * Yksilötesti 20,00 * Ryhmät/hlö, väh. 3 hlöä 15,00 Kuntokoulu ohjauspaketti 70,00 Ladattava kortti 5,00

19 16 HUOM!!! Sarjakortit ovat voimassa 2 vuotta ostopäivästä (Käyttämättömiä kertoja ei hyvitetä). Kertakortit ovat voimassa ostopäivän. Kultanummen kentän kokoustila Kuuslahti - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) 8,13 - muut vuokraajat / tunti (alv 23 %) 10,00 - kaarinalaiset seurat/yhdistykset 5,00 - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) 40,65 - kaarinalaiset yhdistykset (alv 23 %) 50,00 - muut vuokraajat 100,00 Littoisten monitoimitalo Juhlasali + opetuskeittiö - aukioloaikana / h 20,00 - muuna aikana / h 30,00 - kaarinalaiset seurat/yhdistykset * aukioloaikana / h 10,00 * muuna aikana / h 30,00 - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) * aukioloaikana / h 16,26 * muuna aikana / h 24,39 - vakiovuorot (ei opetuskeittiö) maksuton Kokoustilat - aukioloaikana / h 10,00 - muuna aikana / h 30,00 - kaarinalaiset seurat/yhdistykset * aukioloaikana / h 5,00 * muuna aikana / h 30,00 - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) * aukioloaikana / h 8,13 * muuna aikana / h 24,39 Opetuskeittiö - opetuskeittiönä tai ruoan valmistukseen kaikilla käyttäjillä sama * aukioloaikana / h 20,00 * muuna aikana / h 30,00 - kokoustilana kokoustilamaksu Liikuntahalli - sulkapallo h / kenttä 10,00 - ark. klo 8 15 h/kenttä 5,00

20 17 Nuorisotilat - lentopallo h / 1/3 sali 15,00 - aukioloajan ulkopuolinen käyttö / h 40,00 - koko liikuntahalli / h 30,00 - kaupalliset/ulkopuoliset tapahtumat / h 60,00 Kuntosali - vuosikortti 120,00 - kausikortti 75,00 - kertamaksu 4,00 - eläkeläiset, kertamaksu 2,00 Kuusisto - arkisin kaarinalaisten nuorisojärjestöjen käyttö maksutonta - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (ALV 0 %) 8,13 - muut kaarinalaiset yhdistykset / h 10,00 - muut vuokraajat / h 20,00 Pontela - kaarinalaisten järjestöjen ja yhdistysten pääsymaksulliset tms. tilaisuudet (tanssit ym.) 10,00 / h - muut vuokraajat 120,00 / h - kaupungin eri hallintokunnilta ja lautakunnilta ei peritä maksua - tiloja luovutetaan korvauksetta paikallisten järjestöjen, yhdistysten ja vastaavien omiin sisäisiin toimintoihin - nuorisotapahtumien järjestämisestä ei peritä maksua - vakiovuorojen aikana tapahtuvasta toiminnasta ei peritä maksua Pontelan kuntosali Piikkiön liikuntahalli Siirrettävät katsomot - vuosikortti 120,00 - sulkapallo h/kenttä 10,00 - ark. klo 8 15 h/kenttä 5,00 - lentopallo h / 1/3 sali 15,00 - aukioloajan ulkopuolinen käyttö / h 40,00 - koko liikuntahalli / h 30,00 - kaupalliset/ulkopuoliset tapahtumat / h 60,00-60 hengen katsomot (2 kpl) * 1 kk 500 / kpl + alv 23 % * 2 vko 300 / kpl + alv 23 %

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %)

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %) Kansalaistoiminnan ltk 8.6.2010, liite 24/2010 Kansalaistoiminnan lautakunta 18.1.2011 9 Kansalaistoiminnan lautakunta 3.6.2014 36 Kansalaistoiminnan lautakunta 4.11.2014 77 1 HYVINVOINNIN EDISTÄMISPALVELUT

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN... 1 MAKSUTTOMAT PALVELUT... 2 MAKSUN PERIMÄTTÄ

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN Maksut kotiin annettavista palveluista 1.2.2015 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30 Liite Perusturvalautakunta 13.12.2017 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 alkaen: nyk.maksu uusi Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan.

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan. Liite 2 Perusturvalautakunta 9 18.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia 734/1992 sekä asetusta (710/1982) on muutettu 6.6.2008.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta ja yhteislautakunta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.1.2015, 5 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2 Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen Terveyspalvelut Vanha hinta Hinta 1.1.2010 Terveyskeskuksen kertakäynti 12,80 13,70 TERVEYSKESKUSMAKSU

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista.

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. 1 LAPUAN KAUPUNKI Liite 4 / Perla 19.12.2013 Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 2 Sisällys KAUNIAISTEN KAUPUNKI... 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT... 1 ASIAKASMAKSUT... 1 1.

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT Perusturvalautakunta 14.12.2017 63 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.12.2012 80 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sivu 1 / 7 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN VIHTI KARKKILA NUMMI-PUSULA Kyh 13.12.2011 137 Kyh liite 4 Kyh 24.1.2012 5 Kyh liite 3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut:

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 18.12.2015 Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 75 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Asiakasmaksu Terveyskeskuksen avohoidon maksut Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016. Perusturvalautakunta 16.12.2015 4

LAPUAN KAUPUNKI Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016. Perusturvalautakunta 16.12.2015 4 LAPUAN KAUPUNKI Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 4 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Liite 106 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2009. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2010-2011

Liite 106 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2009. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2010-2011 1 Liite 106 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2009 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2010-2011 2 KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

PTL 1/10.12.2015 147 Perusturvalautakunnan hyväksymä 10.12.2015 Dno 955/02.05.00/2015

PTL 1/10.12.2015 147 Perusturvalautakunnan hyväksymä 10.12.2015 Dno 955/02.05.00/2015 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Luettavuuden parantamiseksi kohdat, joissa maksu ei muutu, ovat vuoden 2016 sarakkeessa tyhjiä. A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin

Lisätiedot

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja,

Lisätiedot

KANGASALAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO

KANGASALAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kaupungin hallintosäännön 8 6- kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 Sivu 1 (10) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista

Lisätiedot