Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

2 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN... 1 MAKSUTTOMAT PALVELUT... 1 MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI ALENTAMINEN... 1 VIIVÄSTYSKORKO JA MAKSUJEN ULOSOTTO... 2 MAKSUKYKYÄ MÄÄRITELTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT TULOT... 2 TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET... 2 MAKSUKATTO... 2 PERHEPALVELUT... 3 AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT... 3 VAMMAISPALVELUT... 3 Lyhytaikaisen hoidon maksu... 3 Päivähoito... 3 Kuljetuspalvelut... 3 Tiklin ylläpitokorvaus... 4 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu... 4 KOTIHOITO- JA VANHUSPALVELUT... 4 Kotihoidon maksut... 4 Kotihoidon palveluseteli... 5 Palveluasumisen palveluseteli... 5 Palveluasuminen... 5 Perhehoito... 5 Seniorien perhehoitokylän asiakasmaksut... 6 Kotihoidon tilapäisen käynnin maksu... 6 Kotihoidon enimmäismaksu... 6 Arkiapu... 6 Tukipalvelut... 6 Turvapalvelut... 7 Jalkojen hoito... 7 Visiitin kuntosalin maksu... 7 Ateriapalvelut... 7 Ruokahuoltomaksu... 8 PÄIVÄHOIDON JA LYHYTAIKAISHOIDON MAKSUT... 8 Päivähoito ja lyhytaikaishoito, joka ei sisälly maksukattoon... 8 Lyhytaikaishoito, joka sisältyy maksukattoon... 8 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu... 8 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO... 8 PALVELUTALOJEN TILAVUOKRAT... 9 Hovirinnan palvelukeskuksen, Palvelutalo Värttinän ja Tupasvillan palvelutalon... 9 TERVEYSPALVELUT...10 Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu (terveyskeskusmaksu)...10 Yksilökohtainen fysioterapia...10 Sarjassa annettava hoito...10 Lyhytaikainen laitoshoito...10 Kotisairaalan asiakasmaksu...10 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu...11 Päivä- ja yöhoidon maksu...11 Kuntoutushoidon maksu...11 Maksu lääkärintodistuksesta ja hammaslääkärin todistuksesta...11 Tieliikennelaissa säädetty todistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi...11 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu...12 Pitkäaikainen laitoshoito...12 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito...12 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut, poliklinikkamaksu...13 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT...13 Ateriamaksu Napissa ja Plätyssä...13

3 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUT TILOJEN, KENTTIEN YM. HINNAT...14 Harvaluodon sauna (kesä-elokuu)...14 Hovirannan sauna...14 Kansalaisopiston auditorio...14 Kentät...14 Keskusliikuntapuiston kokoustila...15 Keskusliikuntapuiston kuntosali...15 Koriston talli...15 Kuntokoulu Kaarina...15 Kultanummen kentän kokoustila...16 Kuuslahti...16 Littoisten monitoimitalo...16 Nuorisotilat...17 Kuusisto...17 Pontela...17 Pontelan kuntosali...17 Piikkiön liikuntahalli...17 Siirrettävät katsomot...17 Uimahalli...18 Vapari...19 Vuolahden leirialue...19 Koulujen liikuntasalit...19

4 1 Perusturvalautakunta, taksa hyväksytty alkaen Muutos: Lisäys Paikantava turvapuhelin alkaen Muutoksia alkaen Palvelutalojen tilavuokrat alkaen Indeksitarkistukset alkaen Muutos: Lisäys Kotisairaalan asiakasmaksu alkaen Muutos: Lisäys Seniorien perhehoitokylän asiakasmaksut alkaen Muutoksia alkaen Muutos: Lisäys Palvelutalojen tilavuokriin Tupasvillan palvelutalo alkaen Muutos: Lisäys Sijaisomaishoidon asiakasmaksu omaishoidon tuessa alkaen PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) perusteella voidaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista periä maksu käyttäjältä. Konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 6 :n kohdan mukaan perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista sekä toimialan muista maksuista ja myyntihinnoista siltä osin kuin tehtävää ei ole määrätty viranhaltijalle. MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN Maksu tulee tarkistaa silloin, kun - palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut; - kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet; - maksu osoittautuu virheelliseksi; tai - kun muutetaan kotihoitoasiakkaalle laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn perusteena olevat maksut pyritään tarkistamaan vuosittain. MAKSUTTOMAT PALVELUT Maksuttomista palveluista on säädetty asiakasmaksulain 4 ja 5 :ssä. MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI ALENTAMINEN Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava

5 2 siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. VIIVÄSTYSKORKO JA MAKSUJEN ULOSOTTO Perusturvalautakunnan palvelusta perittävän maksun eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään asiakkaalta viivästyskorkoa korkolain mukaan. Tässä maksutaksassa määrätyt maksut ja viivästyskorko saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty. MAKSUKYKYÄ MÄÄRITELTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT TULOT Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevat tulot sekä tulot, joita ei oteta huomioon, on määritelty asiakasmaksulain 10 b :ssä. Kotona annettavan palvelun maksun määräämisen perusteena olevat tulot sekä tulot, joita ei oteta huomioon, on määritelty asiakasmaksuasetuksen 27 ja 29 :ssä. TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET MAKSUKATTO Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevista tuloista tehtävät vähennykset on määritelty asiakasmaksulain 10 c :ssä. Kotona annettavan palvelun maksun määräämisen perusteena olevista tuloista tehtävät vähennykset on määritelty asiakasmaksuasetuksen 30 :ssä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietyille asiakasmaksuille on hyväksytty maksukatto, joka on 679 euroa / kalenterivuosi. Tämä merkitsee sitä, että kalenterivuoden aikana maksetaan vain maksukattoon saakka lainsäädännöllä säädettyjä maksukattoon sisältyviä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja. Maksukaton piiriin kuuluvat maksut on määritelty asiakasmaksulain 6 a :ssä.

6 3 PERHEPALVELUT Lastensuojelulain mukaisten asiakasmaksujen osalta noudatetaan perusturvalautakunnan erillispäätöstä AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUT Lyhytaikaisen hoidon maksu Päivähoito Kuljetuspalvelut Lyhytaikaishoidosta peritään asumispalveluyksikkö Pirrassa sosiaalihuoltolain perusteella 38,10 euroa/vrk. Kehitysvammalain mukaan peritään 23,10 euroa/vrk (sisältää ruokahuolto- ja asumismaksun, ei sisällä korvausta hoidosta ja huolenpidosta). Mikäli asiakas osallistuu toimintakeskuksen tai vastaavaan toimintaan, jossa hän maksaa ylläpito- ja ateriakorvauksen, vähennetään asiakkaan maksama ateria / ylläpitomaksu. Päivähoito (max 6 tuntia) asumispalveluyksikössä, ei sisälly kuljetusta. Sosiaalihuoltolain mukaan 10,70 euroa, kehitysvammalain mukaan 8,40 euroa. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään liittyvää matkaa kuukaudessa Kaarinan ja lähikuntien (Turku, Lieto, Parainen, Paimio) alueella. Maksuasetuksen 6 :ssä tarkoitetusta kuljetuspalveluista peritään seuraavat omavastuuosuudet: Yhdensuuntainen matka: Matkahuollon voimassaolevan vakiovuoron hinnaston mukainen aikuisen kertalipun hinta (lapsen kertalipun hinta alle 12-vuotiaalta lapselta) Yhdensuuntainen opiskelu- tai työmatka 1,50 euroa Kaarinan kaupungin ja lähikuntien ulkopuolelle suuntautuvat matkat julkisen kulkuneuvon maksun suuruinen korvaus Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaalla on oikeus matkustaa ilmaiseksi palveluliikenteen busseissa näyttämällä taksikorttinsa.

7 4 Tiklin ylläpitokorvaus 4,80 euroa/kokopäivä Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu 11,30 hoitopäivältä Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito on järjestetty asumispalvelu- tai laitoshoitoyksikössä tai sijaisomaishoitona. Maksu peritään hoitovuorokaudelta. KOTIHOITO- JA VANHUSPALVELUT Kotihoidon maksut Kotihoidon maksut määräytyvät henkilölukumäärän ja maksukyvyn perusteella silloin, kun on kysymyksessä säännöllinen ja jatkuva kotona annettava apu (asiakkaalle määritellään kuukausimaksu). Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Henkilömäärä Tuloraja Maksuprosentti euroa/kk Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Kaava ja selvitys 1 tunti on 1 % Esimerkki Asiakkaan bruttotulot ovat 900 euroa. Hän asuu yksin, joten maksu on yhden hengen talouden mukaan. 900 euroa 563 euroa = 337 euroa

8 5 Kotihoitotunteja on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa 20 tuntia/kuukausi. Maksu lasketaan: Kotihoidon palveluseteli 20 tuntia (%) x 337 euroa = 67,40 euroa/ kk 100 Jos tunteja on yli 35 yhden hengen taloudessa, ylimenevältä osalta ei peritä maksua. Sosiaalihuoltolain 29 b :n 1 momentissa tarkoitettu jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on vähintään 27 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti. Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvon määräämisessä noudatettavat tulorajat ovat samat kuin edellä kotihoidon maksussa. Jos palveluja järjestetään palvelusetelillä, palvelun käyttäjältä ei peritä asiakasmaksua. Palveluasumisen palveluseteli Palveluasuminen Perhehoito Jos palveluasuminen järjestetään palvelusetelillä, palvelun käyttäjältä ei peritä asiakasmaksua Palveluasumisen yhteydessä annettavaan säännölliseen ja jatkuvaan kotona annettavaan palveluun sovelletaan edellä määritettyä kotihoidon maksua. Sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 :ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain (417/2007) perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c :ssä säädetty pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään ikäihmisiltä 25 /vrk. paitsi tilanteissa, joissa perhehoito on järjestetty omaishoitajan vapaan ajaksi, jolloin ei peritä maksua. Osavuorokautisesta perhehoidosta peritään ikäihmisiltä 15 /vrk. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa.

9 6 Seniorien perhehoitokylän asiakasmaksut Hoitomaksun määrittely perustuu säännöllisen kotihoidon maksuun, maksuprosentti on 35 %. Ateriapalvelumaksu on 14,90 euroa/ateriapäivä. Kotihoidon tilapäisen käynnin maksu Lääkärin käynnistä peritään 14,70 euroa/käynti, muun henkilön käynnistä 9,30 euroa/käynti. Jos työn suorittamiseen osallistuu kaksi työntekijää, peritään maksu kaksinkertaisena. Kotihoidon enimmäismaksu Arkiapu Palvelun tuottamisesta aiheutuva kustannus, joka voidaan enintään periä asiakkaalta, on 71,00 euroa/tunti. Tukipalvelut Nuoret Pajamestarit ry:n Arkiavun palveluiden piiriin asiakkaat ohjautuvat kotihoidon kautta. Arkiavun palvelun kuukausibruttotuloraja on euroa/asiakas ja euroa/pariskunta. Tukipalveluiden järjestämisestä peritään seuraavat asiakasmaksut: Kylvetys/sauna 8,90 euroa. Kylvetys/sauna + kuljetus 13,50 euroa Kylvetys-/saunapalvelussa: yhdensuuntainen matka 2,30 euroa, menopaluu 4,60 euroa. Pyykkipalvelu, koneellinen (Hovirinta, Värttinä) 8,35 Kauppa- ja asiointipalvelu 6,20 euroa. Hoitajakutsu palveluasumisessa (Hovirinta, Värttinä) 17,80 /kk Lääkkeiden jako kaupungin toimipisteissä 6,60 euroa/kerta Vähintään 20 %:n sotainvalidien palvelut (alv 0 %): (Valtiokonttorilta perittävät korvaukset) Siivouspalvelu, maksu enintään 24,80 euroa/tunti Pyykkipalvelukustannuksista korvataan enintään euroa/vuosi/asiakas Kuljetuspalvelut euroa/vuosi Paikantava turvapuhelin - asennus 55,00 euroa - kk-maksu 50,00 euroa/kuukausi

10 7 Turvapalvelut Turvapuhelin rannekkeineen - kotipuhelinliittymä 5,63 euroa/kk/liittymä - gsm-liittymä 11,78 euroa/kk/liittymä Liikeilmaisin 10,24 euroa/kk/ilmaisin Ovihälytin 10,24 euroa/kk/hälytin Palohälytin 10,24 euroa/kk/hälytin Laitteiston asennus ja käyttöopastus 29,70 euroa/puhelin Hälytysten vastaanottopalvelu 1,54 euroa/puhelin/kk Auttamiskäynti, kiinteä hinta 29,70 euroa/käynti Vanamon hälytyspuhelin, auttamiskäynti niille asukkaille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon asiakkaita 9,65 euroa/käynti Jalkojen hoito Visiitin kuntosalin maksu Kaarinakodissa lyhytaikaishoidossa ja kotihoidossa olevien asiakkaiden jalkojen hoitomaksu on 27,15 euroa hoitokertaa kohti. Visiittikortti erityisryhmille ja eläkeläisille Visiittikortti ulkopaikkakuntalaisille erityisryhmille ja eläkeläisille 30,00 /kausi 35,00 /kausi Ateriapalvelut Yksityiset hoitopaikat ja järjestöt, koko tilan käyttömaksu 40,00 /tunti (sis. alv 10 %) Kaarinan kaupungin työntekijöiden kertamaksu sisäisessä laskutuksessa 5,00 (alv 0 %) 70 vuotta täyttäneille kaarinalaisille myönnettävän kortin hintaan sisältyy myös Visiitin kuntosalin käyttöoikeus. Visiitin kuntosalin käyttö on maksutonta säännöllisen kotihoidon, omaishoidon, palveluasumisen, laitoshoidon ja työ- ja päivätoiminnan asiakkaille sekä veteraanitunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen. Kotiin kuljetetut ateriat Hovirinta, Värttinä ateriapalvelut Lounas 6,00 Vierasateria 7,20 Aamiainen 3,00 Päiväkahvi 2,00 7,50 euroa/ateria

11 8 Ruokahuoltomaksu Kaarinakodin ateriapalvelumaksu Tupasvillan ryhmäkodin ateriapalvelumaksu Hovirinta, Värttinä ateriapalvelumaksu Sotainvalidien ateriapalvelu, lounassetelit 14,90 euroa/ateriapäivä 16,70 euroa/ateriapäivä 17,30 euroa/ateriapäivä 10,00 euroa/ateria PÄIVÄHOIDON JA LYHYTAIKAISHOIDON MAKSUT Päivähoito ja lyhytaikaishoito, joka ei sisälly maksukattoon Lyhytaikaishoito palvelukeskuksessa ja palveluasumisyksiköissä Päivä- ja yöhoito palvelukeskuksessa, palveluasumisyksikössä Päivä- ja yöhoito palvelukeskuksessa, palveluasumisyksikössä, kun päivä- ja yöhoitoon ei sisälly kuljetusta Osapäivähoito (maks. 3 tuntia) palveluasumisyksikössä, kun päivähoitoon ei sisälly kuljetusta eikä ruokaa 38,10 euroa/vrk 17,60 euroa/vrk 12,70 euroa/vrk 6,35 euroa /vrk Lyhytaikaishoito, joka sisältyy maksukattoon Lyhytaikaishoito laitoksessa 38,10 euroa/vrk - maksukaton täyttymisen jälkeen 17,60 euroa/vrk Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu 11,30 hoitopäivältä Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito on järjestetty asumispalvelu- tai laitoshoitoyksikössä. Maksu peritään hoitovuorokaudelta. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein

12 9 yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat laitoshoidossa, puolisoiden tuloja ei lasketa yhteen, vaan sekä vaimon että miehen hoitomaksu määräytyy hänen omien tulojensa perusteella. Maksu saa tällöin olla enintään 85 prosenttia nettotuloista. PALVELUTALOJEN TILAVUOKRAT Hovirinnan palvelukeskuksen, Palvelutalo Värttinän ja Tupasvillan palvelutalon Ruokasali / kokoustilat - aukioloaikana (klo 8 16) kaksi ensimmäistä tuntia 22,00 seuraavat tunnit a 9,00 - muuna aikana kaksi ensimmäistä tuntia 33,00 seuraavat tunnit lisäksi a 11,00 kaarinalaiset seurat ja yhdistykset - aukioloaikana 16,50 - muuna aikana kaksi ensimmäistä tuntia 33,00 seuraavat tunnit lisäksi a 11,00 Kaarinalaisille eläkeläis- ja vammaisyhdistyksille tilojen käyttö on maksutonta Palvelutalojen asukkailla ja henkilökunnalla on oikeus käyttää eo. tiloja maksutta perhejuhliin.

13 10 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu (terveyskeskusmaksu) Käyntimaksu 16,10, joka peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana Terveyskeskusmaksu peritään vain 18 vuotta täyttäneeltä. Maksusta ovat vapautettuja henkilöt, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 mom:n 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta. Maksut kerryttävät maksukattoa. Yksilökohtainen fysioterapia Sarjassa annettava hoito Lyhytaikainen laitoshoito 8,80 jokaiselta hoitokerralta. Maksua ei terveyskeskuksessamme peritä alle 18-vuotiaalta. Maksu kerryttää maksukattoa. 8,80 jokaiselta hoitokerralta Maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä on 45 hoitokertaa kalenterivuodessa. Meillä maksu peritään lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavista fysioterapian ostopalveluista. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Maksu kerryttää maksukattoa. 38,10 hoitopäivältä 17,60 hoitopäivältä maksukaton täyttymisen jälkeen yli 18 v. Maksu peritään sekä saapumis- että lähtöpäivältä. Jos asiakas siirtyy meiltä toiseen hoitolaitokseen, lähtöpäivältä ei maksua peritä. Alle 18-vuotiailta voidaan periä laitoshoitomaksua vain seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. Maksut kerryttävät maksukattoa. Kotisairaalan asiakasmaksu 20,00 hoitopäivältä 10,00 hoitopäivältä maksukaton täyttymisen jälkeen Maksu sisältää - kotisairaalan henkilökunnan hoidon aikana suorittamat käynnit. - lääkehoidon, jota tarvitaan potilaan akuutin kotisairaalaan johtaneen sairauden takia esim. suonensisäinen antibioottihoito. Lääkityksen muuttuessa pitkäaikaiseksi tai pysyväksi potilas saa siitä reseptin ja vastaa itse lääkekustannuksista.

14 11 Jos potilaalle aloitetaan kotisairaalassa uusi lääkehoito esim. sydän- tai verenpainelääke, hän saa siitä reseptin ja vastaa itse pysyväislääkkeensä kustannuksista. - kotisairaalan lääkärin määräämät vitamiini-, neste ja ravintovalmisteet, jotka annostellaan suonensisäisesti tai pistoksina. - kyseiseen hoitojaksoon liittyvät hoitotarvikkeet. Maksu ei kerrytä maksukattoa. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu 11,30 hoitopäivältä Päivä- ja yöhoidon maksu Kuntoutushoidon maksu Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito on järjestetty terveyskeskuksen sairaalan vuodeosastolla. Maksu peritään hoitovuorokaudelta. Maksu ei kerrytä maksukattoa 17,60 hoitokerralta Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksen sairaalassa hoidettavana vain joko päivällä tai yöllä, peritään häneltä päivä- tai yöhoidosta enintään 17,60 euroa vuorokaudelta. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän kalenterivuonna. Maksu kerryttää maksukattoa. 13,20 hoitopäivältä Maksu koskee vain lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 :n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettua vammaista henkilöä. Muulta palvelun käyttäjältä peritään laitoshoitona annetusta kuntouttavasta hoidosta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksu kerryttää maksukattoa. Maksu lääkärintodistuksesta ja hammaslääkärin todistuksesta 39,60 Tieliikennelaissa säädetty todistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi 47,70 Lääkärintodistusmaksua ei peritä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskelijaterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). B-lausunto on maksuton silloin, kun se on kirjoitettu pelkästään sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa varten. Tarkemmin maksulliset ja maksuttomat todistukset on määritelty erillisessä luettelossa. Korkeampi 47,70 asiakasmaksu peritään ns. ajokorttitodistuksesta eli ajokorttilupahakemukseen liitettävästä lääkärintodistuksesta iän perusteella tarvittavasta lääkärintodistuksesta terveydentilan valvontaa varten tarvittavasta lääkärintodistuksesta. Todistusmaksujen perimiselle ei ole ikärajaa. Maksu ei kerrytä maksukattoa.

15 12 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu Pitkäaikainen laitoshoito 39,60 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 39,60 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Maksu ei kerrytä maksukattoa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat laitoshoidossa, puolisoiden tuloja ei lasketa yhteen, vaan sekä vaimon että miehen hoitomaksu määräytyy hänen omien tulojensa perusteella. Maksu saa tällöin olla enintään 85 prosenttia nettotuloista. Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään perusmaksuna suuhygienistin vastaanotolla 8,00 euroa käynniltä, hammaslääkärin vastaanotolla 10,30 euroa käynniltä ja erikoishammaslääkärin vastaanotolla 14,90 euroa käynniltä. Perusmaksujen lisäksi peritään kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut: 1) Kuvantamistutkimukset hammaskuvalta 6,60 leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 14,70 2) Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 6,60 3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:

16 13 vaativuusluokka maksu 0 2 6, , , , ,20 4) Proteettiset toimenpiteet maksu a) proteesin pohjaus 42,90 b) proteesin korjaus 29,30 c) akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 d) kruunut ja sillat hampaalta 143,20 e) rankaproteesi 173,90 Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Maksut eivät kerrytä maksukattoa. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut, poliklinikkamaksu 32,10 - silmänpohjankuvaus MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Ateriamaksu Napissa ja Plätyssä Kertaostona 4,00 euroa / ateria. Ennakkoon ostettuna viiden tai kymmenen kappaleen erissä, à 3,20 euroa. Aktivoiduille kahden tunnin lisätyöstä /toimintapäivä saa aterian. Aktivoimattomat, kahden tunnin työstä toimintakeskuksessa saa aterian. Vähintään kuuden tunnin työosuustyöstä /toimintapäivä saa työosuusrahan lisäksi aterian. Kahvimaksua peritään joko 0,30 euroa / kupillinen tai 6,00 / alkava kk.

17 14 Kansalaistoiminnan lautakunta, taksat hyväksytty ja alkaen Muutos: Kuntokoulun 20 kerran maksu alkaen Lisäys: Keskusliikuntapuiston ja Kultanummen kentän kokoustilat alkaen Muutos: Piikkiön liikuntahallin maksut alkaen Muutoksia maksuihin alkaen Muutoksia Kaarinan uimahallin ja Kuntokoulu Kaarinan maksuihin alkaen Lisäys: Pontelan kuntosalin maksu alkaen HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUT TILOJEN, KENTTIEN YM. HINNAT Harvaluodon sauna (kesä-elokuu) Hovirannan sauna - aikuiset 2,00 - alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 - alle 4 v. ilmaiseksi - kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (9 %) 30,00 15,00 alle 18 v. - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) 40,65 - kaarinalaiset yhdistykset (alv 23 %) 50,00 - muut vuokraajat 100,00 Kansalaisopiston auditorio Kentät Aukioloaika määrittyy kansalaisopiston vahtimestarin työajan mukaan. - omat hallintokunnat paitsi Hovirinnan koulu (alv 0 %) * aukioloaikoina 16,26 * muina aikoina 48,78 - kaarinalaiset seurat ja yhdistykset / tunti (alv 23 %) * aukioloaikoina 20,00 * muina aikoina 60,00 - muut käyttäjät / tunti * aukioloaikoina 40,00 * muina aikoina 60,00 Kesäaikana; Nurmikentät / Keskurin, Littoisten ja Rungon KHT - omat seurat ei maksua - ulkopaikkakuntalaiset seurat + muut 60,00/h + ALV 9 %

18 15 Lämmitettävänä aikana; Keskurin KHT - omat seurat 60,00/h + ALV 9 % - ulkopaikkakuntalaiset seurat + muut 120,00/h + ALV 9 % Keskusliikuntapuiston kokoustila - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) * aukioloaikana / h 8,13 * muuna aikana / h 24,39 - muut vuokraajat / tunti (alv 23 %) * aukioloaikoina 10,00 * muuna aikana 30,00 - kaarinalaiset seurat/yhdistykset * aukioloaikana / h 5,00 * muuna aikana / h 30,00 Keskusliikuntapuiston kuntosali Koriston talli Kuntokoulu Kaarina Hinnat sisältävät alv:n 9 % - vuosikortti 120,00 - kausikortti 75,00 - kertamaksu 4,00 - eläkeläiset, kertamaksu 2,00 Selvitetään vuokraamista kokonaan ulkopuoliselle. Kertamaksu 7,50 Kertamaksu (opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, ym.) 5,50 Sarjakortti; 10 krt 60,00 20 krt 110,00 50 krt 230,00 10 krt (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset) 45,00 10 krt (eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, ym.) klo ,00 KUNTOSALIN HINNAT SISÄLTÄVÄT MYÖS UINNIN JA SAUNAN! Ohjelman teko 20,00 In Body -testi; * Yksilötesti 20,00 * Ryhmät/hlö, väh. 3 hlöä 15,00 Kuntokoulu ohjauspaketti 70,00 Ladattava kortti 5,00

19 16 HUOM!!! Sarjakortit ovat voimassa 2 vuotta ostopäivästä (Käyttämättömiä kertoja ei hyvitetä). Kertakortit ovat voimassa ostopäivän. Kultanummen kentän kokoustila Kuuslahti - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) 8,13 - muut vuokraajat / tunti (alv 23 %) 10,00 - kaarinalaiset seurat/yhdistykset 5,00 - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) 40,65 - kaarinalaiset yhdistykset (alv 23 %) 50,00 - muut vuokraajat 100,00 Littoisten monitoimitalo Juhlasali + opetuskeittiö - aukioloaikana / h 20,00 - muuna aikana / h 30,00 - kaarinalaiset seurat/yhdistykset * aukioloaikana / h 10,00 * muuna aikana / h 30,00 - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) * aukioloaikana / h 16,26 * muuna aikana / h 24,39 - vakiovuorot (ei opetuskeittiö) maksuton Kokoustilat - aukioloaikana / h 10,00 - muuna aikana / h 30,00 - kaarinalaiset seurat/yhdistykset * aukioloaikana / h 5,00 * muuna aikana / h 30,00 - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (alv 0 %) * aukioloaikana / h 8,13 * muuna aikana / h 24,39 Opetuskeittiö - opetuskeittiönä tai ruoan valmistukseen kaikilla käyttäjillä sama * aukioloaikana / h 20,00 * muuna aikana / h 30,00 - kokoustilana kokoustilamaksu Liikuntahalli - sulkapallo h / kenttä 10,00 - ark. klo 8 15 h/kenttä 5,00

20 17 Nuorisotilat - lentopallo h / 1/3 sali 15,00 - aukioloajan ulkopuolinen käyttö / h 40,00 - koko liikuntahalli / h 30,00 - kaupalliset/ulkopuoliset tapahtumat / h 60,00 Kuntosali - vuosikortti 120,00 - kausikortti 75,00 - kertamaksu 4,00 - eläkeläiset, kertamaksu 2,00 Kuusisto - arkisin kaarinalaisten nuorisojärjestöjen käyttö maksutonta - kaupungin omat hallintokunnat, koulut, päiväkodit jne. (ALV 0 %) 8,13 - muut kaarinalaiset yhdistykset / h 10,00 - muut vuokraajat / h 20,00 Pontela - kaarinalaisten järjestöjen ja yhdistysten pääsymaksulliset tms. tilaisuudet (tanssit ym.) 10,00 / h - muut vuokraajat 120,00 / h - kaupungin eri hallintokunnilta ja lautakunnilta ei peritä maksua - tiloja luovutetaan korvauksetta paikallisten järjestöjen, yhdistysten ja vastaavien omiin sisäisiin toimintoihin - nuorisotapahtumien järjestämisestä ei peritä maksua - vakiovuorojen aikana tapahtuvasta toiminnasta ei peritä maksua Pontelan kuntosali Piikkiön liikuntahalli Siirrettävät katsomot - vuosikortti 120,00 - sulkapallo h/kenttä 10,00 - ark. klo 8 15 h/kenttä 5,00 - lentopallo h / 1/3 sali 15,00 - aukioloajan ulkopuolinen käyttö / h 40,00 - koko liikuntahalli / h 30,00 - kaupalliset/ulkopuoliset tapahtumat / h 60,00-60 hengen katsomot (2 kpl) * 1 kk 500 / kpl + alv 23 % * 2 vko 300 / kpl + alv 23 %

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot