YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta"

Transkriptio

1 LIIKENNEONNETTOMUUDET JÄRVENPÄÄSSÄ VUOSINA

2

3 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 YHTEENVETO JOHDANTO ONNETTOMUUSKEHITYS JÄRVENPÄÄSSÄ ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET ONNETTOMUUSLAJIT JA -LUOKAT ONNETTOMUUKSIEN TAPAHTUMA-AJANKOHDAT ONNETTOMUUSPAIKAT ONNETTOMUUKSIEN KUSTANNUKSET LIITE 1 ONNETTOMUUSREKISTERIN SISÄLTÖKUVAUS LIITE 2. ONNETTOMUUSREKISTERIN KOODIEN TARKEMPI KUVAUS LIITE 3. ONNETTOMUUSTYYPPIKUVASTO sivu 1/23

4 YHTEENVETO Liikenneonnettomuuksien säännöllinen seuranta ja analysointi sekä tehdyistä havainnoista asukkaille ja päätöksentekijöille tiedottaminen ovat keskeinen osa Järvenpäässä tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Tässä muistiossa on analysoitu Järvenpään kaupungin alueella vuosina tapahtuneita liikenneonnettomuuksia. Analyysit perustuvat sekä Järvenpään kaupungin onnettomuusrekisteriin että Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoihin. Järvenpään kaupungin alueella tapahtui vuosien aikana yhteensä 224 poliisin tilastoimaa henkilövahinko-onnettomuutta eli keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä neljä henkeä ja loukkaantui 290 henkeä. Viime vuosina henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on lähtenyt hienoiseen laskuun. Asukasmäärään suhteutettuna Järvenpäässä tapahtuu jonkin verran enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia Uudellamaalla keskimäärin. Onnettomuuksien vakavuusaste on kuitenkin erittäin alhainen. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta ja sen kehittymisestä: - Kevyen liikenteen turvallisuustilanne Järvenpäässä on viime vuosina hieman parantunut, mutta edelleen kevyen liikenteen onnettomuuksien, jalankulun, pyöräilyn ja mopo-onnettomuuksien, yhteenlaskettu osuus on lähes puolet henkilövahinko-onnettomuuksista. - Erityisesti mopo-onnettomuuksien määrä on viime vuosina ollut kovassa kasvussa ja vuonna 2009 peräti joka kolmas liikenteessä loukkaantuneista oli mopoilija. - Ikäryhmittäin tarkasteltuna ja ikäryhmän kokoon suhteutettuna selvästi eniten onnettomuuksia tapahtuu nuorille vuotiaille. - Onnettomuusluokista yleisimmät (kun kaikki onnettomuudet mukana) ovat polkupyöräonnettomuus mopedionnettomuus. Autoliikenteen onnettomuuksista noin puolet oli erilaisia risteysonnettomuuksia ja kolmasosa yksittäisonnettomuuksia. - Sekä Polkupyörä- että mopo-onnettomuuksista kolme neljäsosaa oli kolarointeja auton kanssa. Polkupyöräonnettomuuksista viidennes oli mopon ja polkupyörän välisiä onnettomuuksia. - Vuosina tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista kolmannes tapahtui maantieverkolla. Maantieverkon onnettomuuksista reilu kolmannes tapahtui Pohjoisväylän liittymissä. Katuverkon henkilövahinko onnettomuuksista suurin osa sijoittui Helsingintielle, Kartanontielle, Rantakadulle ja Postikadulle. - Pohjoisväylän ja Helsingintien liittymä on onnettomuusmäärissä mitattuna kaupungin pahin onnettomuuspaikka. Onnettomuuksien vakavuuden kautta tarkasteltuna pahimmat liittymät ovat Postikatu/Sibeliuksenkatu ja Helsingintie/Mannilantie. - Kevyen liikenteen yksittäisistä ongelmakohteista merkittävin on Pohjoisväylän alittava Muorinpolun alikulkukäytävä, jossa tapahtuu useita kevyen liikenteen kulkijoiden (kävelijä, pyöräilijä, mopoilija) yhteentörmäyksiä vuosittain. Muita kevyen liikenteen kannalta onnettomuusalttiita paikkoja ovat mm. Mannilantien ja Helsingintien liittymä, Postikadun liittymät. sivu 2/23

5 1 JOHDANTO Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Järvenpäässä toimii kaupungin hallituksen nimeämä liikenneturvallisuustyöryhmä, yhteistyöfoorumi. Työryhmässä on edustus useammista kaupungin hallintokunnista, Liikenneturvasta ja poliisista sekä useista eri sidosryhmätahoista kuten Nuorisoparlamentista, Eläkeläisneuvostosta, Vammaisneuvostosta, Autoliitosta, A-Katsastuksesta, Järvenpään Taksista ja asukasyhdistyksistä. Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on edistää ja koordinoida kaupungissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä eri liikkujaryhmät monipuolisesti huomioiden. Aktiivisen seurannan kautta havaittuihin ongelmiin tai ongelmakohtiin työryhmä pyrkii puuttumaan mahdollisimman monialaisesti, joko liikenneympäristöä parantamalla, kasvatuksen, valistuksen tai tiedotuksen keinoin tai sitten poliisivalvontaa kohdentamalla. Liikenneonnettomuuksien säännöllinen seuranta ja analysointi sekä tehdyistä havainnoista asukkaille ja päätöksentekijöille tiedottaminen ovat keskeinen osa Järvenpäässä tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Onnettomuusrekisteri Järvenpään kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna Yhtenä jatkotoimenpiteenä suunnitelmassa esitettiin paikkatietopohjaisen liikenneonnettomuusrekisterin perustamista. Työ onnettomuusrekisterin perustamiseksi käynnistettiin syksyllä 2008 ja käyttöön rekisteri otettiin vuoden 2009 alusta. Liikenneonnettomuusrekisteri sisältää paikkaan sidottua tietoa poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista Järvenpään kaupungin alueella. Rekisteriin on tallennettu mm. tiedot onnettomuuspaikoista ja -ajankohdista, onnettomuuksien osallisista, vallinneista sää- ja kelioloista sekä onnettomuuksien seurauksista (vakavuudesta). Onnettomuusrekisterin avulla Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmä sekä seuraa Järvenpään liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä että laatii erilaisia analyysejä onnettomuuksien syistä, riskialteimmista liikkujaryhmistä tai esimerkiksi vaarallisimmista paikoista tieverkolla. Havaittuihin ongelmiin tai ongelmakohtiin työryhmä pyrkii puuttumaan mahdollisimman monialaisesti. Onnettomuusrekisteriä ylläpidetään jatkuvasti. Tällä hetkellä rekisteriin on tallennettu kaikki poliisin tietoon tulleet onnettomuustiedot vuosilta Kaikkiaan onnettomuusrekisteriin on kirjattu 786 kpl liikenneonnettomuuksia, joista 707 kpl (90 %) on saatu paikannettua kartalle (taulukko 1). Taulukko 1. Onnettomuusrekisterin onnettomuussisältö. KJ LJ OM YHT KARTALLA EI KARTALLA YHT % 27 % 72 % 100 % 90 % 10 % KJ= Kuolemaan johtanut onnettomuus LJ= Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus OM= Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus sivu 3/23

6 Onnettomuustietojen luotettavuus Järvenpään kaupungin onnettomuusrekisterin tietojen taustalla on Poliisiasiain tietojärjestelmästä PATJA:sta saadut tieliikenneonnettomuusaineistot. Onnettomuusseurannassa on myös hyödynnetyt valtakunnan virallista tieliikenneonnettomuustilastoa (Tilastokeskus) ja Tiehallinnon onnettomuustilastoa (maanteiden onnettomuudet), jotka perustuvat samaan poliisin keräämään aineistoon kuin onnettomuusrekisterin tiedot. PATJA-järjestelmä kattaa kaikki kuolemantapaukset ja henkilövahingoista noin viidenneksen. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on vaihtelevuutta. Puuttuvista loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa usein kyse on lievistä loukkaantumisista, joissa vahingot ovat pieniä ja korvauksesta sovitaan onnettomuuden osallisten kesken, tai pyöräilijöiden kaatumisonnettomuuksista, jotka voivat olla vakaviakin ja joissa uhri kuljetetaan sairaalahoitoon ilman, että poliisi tulee onnettomuuspaikalle tai saa muutoin tietoa onnettomuudesta. Suomen viralliset tieliikenneonnettomuustiedot löytyvät Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastosta. Tilasto perustuu poliisilta kolmesti kuukaudessa toimitettaviin aineistoihin. Tilastokeskuksessa aineistot tarkistetaan eli virheelliset tiedot korjataan ja puutteelliset tiedot täydennetään. Lisäksi Tilastokeskus täydentää poliisilta saamiaan tietoja kuolemansyytilastoista, rikostilastoista, ajoneuvorekisteristä, ajokorttirekisteristä, väestötietojärjestelmästä Tiehallinnolta, liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnilta ja lehdistä. Kuolintodistusten avulla poistetaan kuolleiden lukumäärästä ylipeitto, joka johtuu liikenteessä sairaskohtauksiin kuolleista (kansainvälinen sopimus). Kuolemansyytilastoista saatavien kuolintodistusten avulla kuolleiden kattavuus tieliikenneonnettomuustilastossa on 100 %. Vaikka tilastot eivät kerro koko totuutta liikenteen turvallisuudesta ja varsinkaan sen kokemisesta, ovat ne tärkeä työkalu toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa sekä liikenneturvallisuuden yleiskehityksen ja liikenneturvallisuustyön vaikutusten seurannassa. Tässä raportissa esitetyt analyysit perustuvat sekä Järvenpään onnettomuusrekisteriin (vuodet ) että Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoihin. Onnettomuuskasaumatarkasteluja lukuun ottamatta raportissa on keskitytty ainoastaan henkilövahinko-onnettomuuksien analysoimiseen. sivu 4/23

7 2 ONNETTOMUUSKEHITYS JÄRVENPÄÄSSÄ Järvenpään kaupungin alueella tapahtui vuosien aikana yhteensä 224 poliisin tilastoimaa henkilövahinko-onnettomuutta eli keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä neljä henkeä ja loukkaantui 290 henkeä. Onnettomuuksista reilu kolmannes (34 %) tapahtui Järvenpään alueen maanteillä ja kolme neljäsosaa katuverkolla. Viime vuosina henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on lähtenyt hienoiseen laskuun (kuva 1) Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys Järvenpäässä vuosina Kuolleita Loukkaantuneita Henkilövahinko-onnettomuuksia Kuva 1. Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys Järvenpäässä 2000-luvulla (Tilastokeskus). Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmä seuraa säännöllisesti vuonna 2007 liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista: liikennekuolemissa 0-visio ja henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa enintään 12 onnettomuutta vuonna Kuvassa 2 on havainnollistettu onnettomuuskehityksen suhdetta asetettuihin tavoitteisiin. Henkilövahinkoon johtaneiden tieliikenteen onnettomuuksien kehitys ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetettu vähentämistavoite Liikennekuolemat Henkilövahinko-onnettomuudet 70 onnettomuutta Kuva 2. Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys Järvenpäässä sekä vuosien onnettomuusaineistojen pohjalta asetettu pitkän aikavälin tavoite. sivu 5/23

8 Asukasmäärään suhteutettuna Järvenpäässä tapahtuu jonkin verran enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia Uudellamaalla keskimäärin. Keski- Uudenmaan kunnista vain Tuusulassa onnettomuusriski on Järvenpäätä korkeampi. Onnettomuuksien vakavuusaste, eli kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osuus henkilövahinko-onnettomuuksista, on Järvenpäässä kuitenkin erittäin alhainen (kuva 3). Onnettomuusriski Onnettomuuksien vakavuus 3,00 kuolemia/v/1000 asukasta loukkaantumisia/v/1000 asukasta ( ) 6,0 Kuollutta/100 heva-onn. (vuodet ) 2,50 5,0 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3 ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET Kuva 3. Onnettomuusriski ja vakavuusaste Keski-Uudenmaan kunnissa. Vuosina Järvenpään liikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista keskimäärin noin joka toinen (46 %) oli henkilöauton kuljettaja tai matkustajia. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden osuus onnettomuuksista oli noin neljännes (23 %) ja mopoilijoiden peräti noin viidennes (19 %) (kuva 4). 100 % Henkilövahinkojen jakautuminen tienkäyttäjäryhmittäin vuosina (kuolleet ja loukkaantuneet yht.) 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % ka Jalankulkija Polkupyörä Mopo Moottoripyörä Ha-kuljettaja Ha-matkustaja Muut Kuva 4. Järvenpään liikenteessä loukkaantuneiden ja kuolleiden jakautuminen tienkäyttäjäryhmittäin vuosina (Tilastokeskus). Eri liikkujaryhmien liikenneturvallisuuden kehitys on ollut hyvin erilainen kuin onnettomuuksien kokonaismäärän myönteinen kehitys antaa ymmärtää. Jalankulkijoiden ja autolla liikkuvien turvallisuus näyttäisi jonkin verran parantuntuneen. Myös pyöräilijöiden liikenneturvallisuudessa on havaittavissa selvää para- sivu 6/23

9 nemista vuosituhannen alkupuoliskosta, joskin aivan viime vuosina onnettomuuksia on taas tapahtunut keskimääristä enemmän (kuvat 4-6). Uudeksi vitsauksesi on noussut mopo-onnettomuudet, joissa loukkaantuneiden määrä on ollut selvässä kasvussa koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2009 joka kolmas (29 %) liikenteessä loukkaantuneista oli mopoilija (yhteensä 18 henkeä). Monet lievät onnettomuudet eivät tule tilastoihin, joten todellisuudessa onnettomuuksia sattuu tilastoissa ilmoitettuja määriä enemmän. Mopon kuljettajat ovat pääasiassa nuoria (kuvat 4-6). 35 % Eri tienkäyttäjäryhmien osuus henkilövahingoista vuosina (kuolleet ja loukkaantuneet yht.) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Jalankulkija Polkupyörä Mopo Moottoripyörä Ha-kuljettaja Ha-matkustaja Muut Kuva 5. Eri tienkäyttäjäryhmien osuus Järvenpään liikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista vuosina (Tilastokeskus). Kuolleet ja loukkaantuneet yht Kevyen liikenteen henkilövahingot ka Jalankulkija Polkupyörä Mopo Kuva 6. Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet (Tilastokeskus). Mopo-onnettomuuksien määrän kasvu on valtakunnallinen ilmiö. Tutkimusten mukaan moposta on tullut vaarallisin ajoneuvo kilometriä kohti. Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna. Valtaosa mopoiluonnettomuuksista on mopoilijan itsensä aiheuttamia: yhteenajot risteyksissä, suistumiset ja kaatumiset sekä peräänajot. Valppautta ja varovaisuutta vaaditaan entistä enemmän myös autoilijoilta, koska Järvenpäässäkin mopot liikkuvat taajama-alueella nykyisin ajoradalla. Itse sivu 7/23

10 asiassa nuorille mopoilijoille tehdyissä kyselyissä yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi ja pelon aiheeksi nuoret kokevat autoilijoiden välinpitämättömyyden. Ikäryhmittäin tarkasteltuna ja ikäryhmän kokoon suhteutettuna selvästi eniten onnettomuuksia tapahtuu nuorille, vuotiaille (kuva 7). Tämän ikäryhmän edustaja on ollut mukana joka neljännessä vuosina tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa Järvenpäässä. Yli 65-vuotiaiden osuus liikenneonnettomuuksien osallisista on tällä hetkellä noin 10 prosenttia, mutta tämän ikäryhmän koko on kasvamassa kovaa vauhtia. Paras tilanne on alle 15-vuotiailla, joita ei juuri näy Järvenpään alueen liikenneonnettomuustilastoissa. Liikenneonnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin (vuosien onnettomuudet, Järvenpään onnettomuusrekisteri) ikäryhmän osuus uhreista / ikäryhmän osuus väestöstä 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % ikäluokan osuus osallisista ikäluokan osuus väestöstä Ikäluokat Kuva 7. Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin ja ikäryhmien osuus (N=879). 4 ONNETTOMUUSLAJIT JA -LUOKAT Onnettomuuslaji määritellään liikenneonnettomuuden osallisten kulkutavan mukaan siten, että ns. heikoin osallinen on määräävä. Esimerkiksi mopon ja polkupyörän yhteenajo on polkupyöräonnettomuus. Onnettomuusluokka muodostetaan puolestaan osallisten määrän, osallislajin ja onnettomuustyypin perusteella. Vuosina Järvenpäässä tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista hieman alle puolet (43 %) oli auto-onnettomuuksia. Kevyen liikenteen onnettomuuksien, jalankulun, pyöräilyn ja mopo-onnettomuuksien, yhteenlaskettu osuus on lähes puolet (48 %) henkilövahinko-onnettomuuksista. Viime vuosina autoliikenteen osuus onnettomuuksista on koko ajan laskenut ja kevyen liikenteen osuus huolestuttavasti kasvanut. Mopo-onnettomuuksien hurja määrä vuonna 2009 näkyy kuvan 8 kaaviossa selvästi. Eri ikäryhmien onnettomuuslajeja tarkasteltaessa huomataan, että vuotiaille nuorille sattuu kaikista eniten henkilövahinkoja mopoonnettomuuksissa. Nuoria aikuisia, vuotiaita, on puolestaan erityisesti osallisena auto- ja mopo-onnettomuuksissa. Nuorten miesten riskialttiille ajotavalle on ominaista kova vauhti, lyhyet turvavälit, piittaamattomuus liikennesäännöistä ja ilman turvavyötä ajaminen. Jalan ja polkupyörällä liikkuessaan nuoret pärjäävät suhteellisen hyvin. Iäkkäille sattuneista onnettomuuksista valtaosa on ollut auto-onnettomuuksia. On kuitenkin huomattava, että onnettomuusrekisteristä puuttuu valtaosa liukastumistapaturmista. Iäkkäiden väestö- sivu 8/23

11 osuuden jatkuvasti kasvaessa korostuvat liikenneympäristön selkeyteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat entistä enemmän. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Henkilövahinko-onnettomuudet onnettomuuslajin mukaan vuosina ka Muu Auto-onnettomuus Moottoripyöräonnettomuus Mopo-onnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Kuva 8. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuuslajin mukaan. 100 % Onnettomuuslaji ikäryhmittäin 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Muu Auto-onnettomuus Moottoripyöräonnettomuus Mopo-onnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus 10 % 0 % Kuva 9. Onnettomuuslajit ikäryhmittäin (HUOM! Vuosien onnettomuustiedoissa alle 15-vuotiaita on mukana vain kolme henkeä). Onnettomuusluokista yleisimmät ovat polkupyöräonnettomuus (moottoriajoneuvo + polkupyörä tai polkupyörä + polkupyörä) ja mopedionnettomuus (mopo + muu moottoriajoneuvo tai mopo + mopo). Nämä onnettomuusluokat kattavat peräti 40 prosenttia vuosien henkilövahinkoonnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimpinä onnettomuusluokkina tulevat sitten autoliikenteen onnettomuudet eli yksittäisonnettomuudet (esim. tieltä suistumiset) ja risteämisonnettomuudet (kuva 10). Henkilövahinkoon johtaneista polkupyöräonnettomuuksista (47 kpl) kolme neljäsosaa (74 %) oli auton ja polkupyörän välisiä onnettomuuksia ja viidennes (19 %) mopon ja polkupyörän välisiä onnettomuuksia. Vain kaksi onnettomuutta oli kahden polkupyörän välisiä. Myös mopo-onnettomuuksista (37 kpl) noin kolme neljäsosaa (73 %) oli kolarointeja auton kanssa. Kahden mopon välisiä onnettomuuksia oli neljä kappaletta (11 %). sivu 9/23

12 Autoliikenteen onnettomuuksista kolmannes (31 %) oli yksittäisonnettomuuksia ja neljännes (24 %) risteämisonnettomuuksia. Muiden tyypillisten risteysonnettomuuksien (peräänajo- ja kääntymisonnettomuus) osuus on niin ikään noin neljänneksen (23 %). Toisin sanoen erilaiset risteysonnettomuudet muodostavat noin puolet autoliikenteen onnettomuuksista. Järvenpään alueella kulkevien maanteiden osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista on noin kolmanneksen. Maanteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa onnettomuuksien jakautuminen eri onnettomuusluokkiin poikkeaa selvästi katuverkon onnettomuuksista, kuten voidaan huomata kuvasta 11. Henkilövahinko-onnettomuudet onnettomuusluokittain polkupyöräonnettomuus mopedionnettomuus yksittäisonnettomuus risteämisonnettomuus jalankulkijaonnettomuus muu onnettomuus kääntymisonnettomuus peräänajo-onnettomuus kohtaamisonnettomuus hirvionnettomuus ohitusonnettomuus 0 % 0 % 3 % 5 % 7 % 7 % 9 % 12 % 18 % 17 % 22 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Kuva 10. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin. Henkilövahinko-onnettomuudet onnettomuusluokittain (maantiet ja kadut eroteltuna) polkupyöräonnettomuus mopedionnettomuus yksittäisonnettomuus risteämisonnettomuus jalankulkijaonnettomuus kääntymisonnettomuus peräänajo-onnettomuus muu onnettomuus kohtaamisonnettomuus hirvionnettomuus ohitusonnettomuus Kadut Maantiet 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Kuva 11. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin maanteillä ja kaduilla. sivu 10/23

13 5 ONNETTOMUUKSIEN TAPAHTUMA-AJANKOHDAT Onnettomuusrekisteriin on kirjattu jokaisen onnettomuuden osalta tieto tapahtuma-ajankohdasta. Kuvissa on esitetty henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien jakautuminen vuoden eri kuukausille, eri viikonpäiville ja eri vuorokauden ajankohtiin. Vuorokauden ajankohdista eniten onnettomuuksia tapahtuu iltapäivisin, jolloin liikennettäkin on usein eniten. Onnettomuuksista kolmasosa (29 %) tapahtuu aikajaksolla klo Noin viidennes (19 %) onnettomuuksista tapahtuu aikajaksolla klo ja lähes viidennes (17 %) aikajaksolla klo % Liikenneonnettomuuksien jakautuminen vuorokauden eri tunneille 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kuva 12. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen vuorokauden eri ajankohtiin. Vuodenaikoja tarkasteltaessa huomataan, että eniten onnettomuuksia tapahtuu kesäkuukausina ja syksyn pimeillä. Yöajan onnettomuudet näyttävät korostuvan huhti- ja toukokuussa ja aamuajan klo 6-9 onnettomuudet syys- ja lokakuussa. Viikonpäivistä onnettomuuksia tapahtuu eniten maanantaisin. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Liikenneonnettomuuksien jakautuminen eri kuukausille ja eri vuorokauden ajalle Kuva 13. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen eri kuukausille vuosina sivu 11/23

14 Liikenneonnettomuuksien jakautuminen eri viikonpäiville ja eri vuorokauden ajalle 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % ONNETTOMUUSPAIKAT Kuva 14. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen eri viikonpäiville vuosina Yleistietoa onnettomuuspaikoista Vuosina tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 34 % (73 kpl) tapahtui maantieverkolla. Maantieverkon onnettomuuksista suurin osa (38 %) tapahtui Pohjoisväylällä, erityisesti sen liittymissä. Katuverkon henkilövahinko onnettomuuksista suurin osa sijoittui puolestaan Helsingintielle, Kartanontielle, Rantakadulle ja Postikadulle. Lisäksi onnettomuusrekisterin avulla voidaan tehdä seuraavat yleiset onnettomuuspaikkaan liittyvät havainnot: - Kolme neljästä (74 %) henkilövahinkoon johtaneesta onnettomuudesta tapahtui taajamamerkin alueella. - Autoliikenteen onnettomuuksista taajamamerkin alueella tapahtui 56 %, mopo-onnettomuuksista 77 %, polkupyöräonnettomuuksista 91 % ja jalankulkijaonnettomuuksista 94 %. - Henkilövahinko-onnettomuuksista lähes puolet (45 %) tapahtui 40 km/h nopeusrajoituksen alueella. - Auto-onnettomuuksista 40 km/h nopeusrajoitusalueella tapahtui 33 % ja 60 km/h alueella 37 %. Polkupyöräonnettomuuksista 40 km/h alueella tapahtui 53 % ja jalankulkijaonnettomuuksista 78 %. Mopo-onnettomuuksista 40 % tapahtui 50 tai 60 km/h nopeusrajoitusalueella. Onnettomuuksien tarkemmat tapahtumapaikat on esitetty kuvissa sivu 12/23

15 Kuva 15. Liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat (paikannetut), koko kaupungin alue. Kuva 16. Liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat (paikannetut), keskustan alue. sivu 13/23

16 Kuva 17. Henkilövahinko-onnettomuuspaikat ja onnettomuuslaji, koko kaupungin alue. Kuva 18. Henkilövahinko-onnettomuuspaikat ja onnettomuuslaji, keskustan alue. sivu 14/23

17 Onnettomuuskasaumat ja vaarallisimmat paikat Kasaumatarkasteluissa etsitään sellaisia yksittäisiä paikkoja, joissa on tapahtunut useampia liikenneonnettomuuksia lähimpien vuosien aikana. Nyt tehdyissä tarkasteluissa edellytyksenä kasaumalle on ollut vähintään kaksi onnettomuutta enintään 50 metrin etäisyydellä toisistaan. Lisäksi poiketen muista tässä raportissa esitetyistä tarkasteluista on kasaumatarkastelut tehty kaikista tapahtuneista liikenneonnettomuuksista eli myös omaisuusvahingot huomioiden. Kasaumatarkasteluihin ei kuitenkaan ole otettu mukaan kiinteistöjen piha-alueilla, ajoradan ulkopuolella tapahtuneita, onnettomuuksia. Kasaumatarkastelujen perusteella (vuosien onnettomuudet) onnettomuusmäärässä mitattuna viiden kärki onnettomuusalteimmissa liittymissä on seuraava: 1. Pohjoisväylä/Helsingintie (4 kpl heva / 14 kpl omvah=18) 2. Helsingintie/Mannilantie (6/7 = 13) 3. Pohjoisväylä/Kaskitie (4/7 = 11) 4. Pohjoisväylä/Kinnarinkatu (2/8 = 10) Postikatu/Sibeliuksenkatu (5/5 = 10) Pohjoisväylä/Laurilantie (6/4 = 10) 5. Helsingintie/Myllytie (4/5 = 9) Vähänummentie/Vanha Valtatie (4/5 = 9) Kevyen liikenteen onnettomuudet korostuvat erityisesti Järvenpään keskustan alueella. Yksittäisistä ongelmakohteista merkittävin näyttäisi olevan Pohjoisväylän alittava Muorinpolun alikulkukäytävä, jossa tapahtuu useita kevyen liikenteen kulkijoiden (kävelijä, pyöräilijä, mopoilija) yhteentörmäyksiä vuosittain. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa ratkaisuksi on ehdotettu mm. kevyen liikenteen väylän suuntauksen korjaamista ja kevyen liikenteen kiertoliittymän rakentamista. Muita kevyen liikenteen kannalta onnettomuusalttiita paikkoja ovat mm. Mannilantien ja Helsingintien liittymä, Postikadun liittymät, Helsingintie City Marketin kohdalla sekä Kartanontien ja Seutulantien liittymän tuntumassa. Mopoilijoiden onnettomuudet hajautuvat eri puolille kaupunkia, mutta pientä kasautumista on havaittavissa yläkoulujen edustalla. Kasaumatarkastelut sekä onnettomuuden vakavuuden että onnettomuuslajin mukaan on esitetty kuvissa Kevyen liikenteen onnettomuuskasaumia on hahmoteltu kuvassa 23. sivu 15/23

18 Kuva 19. Onnettomuuskasaumat onnettomuuden vakavuuden mukaan, koko alue. Kuva 20. Onnettomuuskasaumat onnettomuuden vakavuuden mukaan, keskustan alue. sivu 16/23

19 Kuva 21. Onnettomuuskasaumat onnettomuuslajin mukaan, koko kaupungin alue. Kuva 22. Onnettomuuskasaumat onnettomuuslajin mukaan, keskustan alue. sivu 17/23

20 Kuva 23. Kevyen liikenteen onnettomuuspaikat (kaikki onnettomuudet). Pahimmat onnettomuuskasaumat (> 3 onnettomuutta vuosina ) ympyröitynä. Vaarallisimmat liittymät Onnettomuuspaikat voidaan asettaa vaarallisuusjärjestykseen myös tutkimalla onnettomuuksien määrän ohella onnettomuuksien vakavuutta n. IND5-luvulla mitattuna. IND5-luvussa painotetaan henkilövahinko-onnettomuuksia siten, että lukuun lasketaan kolmen vuoden henkilövahinko-onnettomuudet ja yhden viidesosan painolla omaisuusvahinko-onnettomuudet. Näin tarkastellen kymmenen vaarallisimman liittymän joukkoon kuuluisivat Järvenpäässä: 1. Postikatu/Sibeliuksenkatu (IND5 = 5,8) 2. Helsingintie/Mannilantie (IND5 =5,8) 3. Pohjoisväylä/Kaskitie (5,0) 4. Pohjoisväylä/Helsingintie (4,2) 5. Vanha Yhdystie/Kinnarinkatu (4,0) 6. Pohjoisväylä/Laurilantie (3,6) sivu 18/23

21 7. Vähänummentie/Puurtajankatu (3,2) 8. Postikatu/Tupalantie (3,2) 9. Sipoontie/Pohjoisväylä (2,8) Vähänummentie/Vanha Valtatie (2,8) Sibeliuksenväylä/Poikkitie (2,8) Helsingintie/Myllytie (2,8) 10. Vähänummentie/Ahertajankatu (2,6) Vanhankyläntie/Postikatu (2,6) HUOM! Liittymät eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään ilman liikennemäärätietoa. Kuva 24. Pahimmat onnettomuuspaikat Järvenpäässä (IND > 2,3). sivu 19/23

22 7 ONNETTOMUUKSIEN KUSTANNUKSET Liikennevahingoista aiheutuu mittavia menetyksiä yksilöille ja yhteiskunnalle. Menetyksiä voidaan mitata myös taloudellisin termein, vaikka terveyden tai hengen menetys ovat vaikeasti hinnoiteltavia. Onnettomuuksille määritetyt keskimääräiset yksikkökustannukset sisältävät sekä onnettomuuden aineelliset vahingot että uhrien hyvinvoinnille koituneet aineettomat menetykset: Kuolemaan johtanut onnettomuus: Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus: Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus: Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus: Kustannuksista kuntataholle kohdistuu arvioilta %. Järvenpäässä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien yhteiskunnalliset kustannukset tekevät vuodessa arvioilta noin 20 miljoonaa euroa, josta Järvenpään kaupungin osuus on noin 3-4 miljoonaa euroa. sivu 20/23

23 LIITE 1 ONNETTOMUUSREKISTERIN SISÄLTÖKUVAUS Tietolaji Tarkennus Koodi Arvot 1 Ilmoitustiedot poliisipiiri piiri 6910 kunta kunta 186 ilmoitustyyppi tyyppi "R/S" ilmoitusnumero numero " " ilmoitusvuosi vuosi "00" tunnistenumero tunniste vuosi "0000" + ilmoitusnumero "00000" paikannettu kartalle kartalla 1 = paikannettu, muuten 0 Tiehallinnon onnettomuusrekisteri onnrek 1 = on maanteiden onnettomuusrekisterissä 2 Tapahtuma-aika viikonpv vp "1 (ma)-7 (su)" päivä pv "01-31" kuukausi kk "01-12" vuosi v "00" tunti t "00-23" 3 Tapahtumapaikka / Tapahtumaosoite paikka xxxxx-xxxxx sijaintitiedot Tapahtumaosoite2 paikka2 selostuksesta katsottu tarkennus kaupunginosa alnro "01-25" k-osan nimi nimi xxxxx tie tie "00000" tienosa aosa "0000" etäisyys aet "00000" 4 Onnettomuusluokitus onnettomuustyyppi tyyppi "00-99" (ks. Liite 3) onnettomuusluokka luokka "1-13" (ks. Liite 2) onnettomuuslaji laji "1-5, 99 " (ks. Liite 2) 5 Onnettomuustiedot loukkaantuneita louk loukkaantuneiden määrä kuolleita kuol kuolleiden määrä omaisuusvahinkoon joht om "1 tai 0" loukkaantumiseen joht lj "1 tai 0" kuolemaan joht kj "1 tai 0" henkilövahinkoon joht heva "1 tai 0" onnettomuuden vakavuus vakavuus "1 KJ, 2 LJ, 3 OM" 6 Olosuhdetiedot nopeusrajoitus nopr " " (ks. Liite 2) tiepäällyste pääll "1-6" tien pinta pinta "1-7" lämpötila lämpö "+-00" tietyö ttyö "EI/KYLLÄ" valoisuus val "1-4" sää sää "1-7" paikka/tien osa sij "0-9" risteys rist "0-8" r-tasoristeys tasor "0-1" taajama taaj "EI/KYLLÄ" liikennevalot lv "1-4" tiepitäjä tp "1-3" 7 Osalliset 1. osallisen laji os 1 "00-99" (ks. Liite 2) - syntynyt sv1 "0000" - sukupuoli sp1 "M/N" 2. osallisen laji os 2 "00-99" - syntynyt sv2 "0000" - sukupuoli sp2 "M/N" 3. osallisen laji os 3 "00-99" - syntynyt sv3 "0000" - sukupuoli sp3 "M/N" osallisia yhteensä os yht "00-99" matkustajia yht. mat yht "00-99" 8 Huom. huom onnettomuuteen liittyviä huomioita sivu 21/23

24 LIITE 2. ONNETTOMUUSREKISTERIN KOODIEN TARKEMPI KUVAUS Onnettomuusluokka Onnettomuusluokka määritetään onnettomuustyypin ja osallislajin perusteella: 1 yksittäisonnettomuus 2 kääntymisonnettomuus 3 ohitusonnettomuus 4 risteämisonnettomuus 5 kohtaamisonnettomuus 6 peräänajo-onnettomuus 7 mopedionnettomuus 8 polkupyöräonnettomuus 9 jalankulkijaonnettomuus 10 hirvionnettomuus 11 peuraonnettomuus 12 muu eläinonnettomuus 13 muu onnettomuus Onnettomuustyyppi 0-99 Onnettomuustyypit tarkoittavat liitekuvan (liite 3) mukaisia yksinkertaistettuja liikenneonnettomuuden tapahtuman kuvauksia. Onnettomuuslaji Onnettomuuslaji määritellään liikenneonnettomuuden osallisten kulkutavan mukaan siten, että ns. heikoin osallinen on määräävä. Esimerkiksi mopon ja polkupyörän yhteenajo on polkupyöräonnettomuus (eikä tällainen onnettomuus siten näy mopo-onnettomuuksissa). Poikkeuksena on eläinonnettomuus, jonka onnettomuuslaji määritetään toisen osapuolen (ajoneuvo) mukaan: 1 Auto-onnettomuus (auto) 2 Moottoripyöräonnettomuus (mp) 3 Mopo-onnettomuus (mopo) 4 Muu moottoriajoneuvo-onnettomuus (auto) 5 Polkupyöräonnettomuus (pp) 6 Jalankulkijaonnettomuus (jk) 99 ei tietoa osallisista Päällyste 1 kestopäällyste 2 öljysora tai vast. 3 sora 4 kivi 5 betoni 6 muu Tien pinta 1 paljas, kuiva 2 paljas, märkä 3 urissa vettä 4 luminen 5 sohjoinen 6 jäinen 7 ajourat paljaat Valoisuus 1 päivänvalo 2 hämärä 3 pimeä (valaisematon) 4 tie valaistu Sää 1 kirkas 2 pilvipouta 3 sumu 4 vesisade 5 lumisade 6 räntäsade 7 raesade Onnettomuuspaikka 1 ajorata 2 suojatie 3 kevyen liikenteen väylä 4 pysäköintialue tai piha 5 muu 6 silta 7 lautta tai lossipaikka 8 eritasoliittymän ramppi 9 linja-autopysäkki Risteys 0 linjaonnettomuus (eli ei liittymässä) 1 tasa-arvo 2 kärkikolmio 3 STOP -merkki 4 liikennevalot 5 muu risteys 6 kärkikolmio, liikennevalot 7 STOP -merkki, liikennevalot 8 kiertoliittymä Liikennevalot 1 toiminnassa 2 vilkulla 3 ei toiminnassa 4 epäkunnossa Tienpitäjä 1 tiehallinto 2 kunta 3 yksityinen, muu Osallislaji 0 perävaunu pelkästään 10 jalankulkija 11 polkupyöräilijä 12 mopedi 20 kevytmoottoripyörä (< 125 cc) 21 moottoripyörä 30 henkilöauto 31 pakettiauto 32 kuorma-auto 33 linja-auto 40 traktori 41 erikoisauto 42 moottorikelkka 43 muu moottorikäyttöinen ajoneuvo 50 raitiovaunu 51 juna 60 muu kulkuneuvo 70 hirvi 71 peura 72 poro, 73 muu eläin 99 tuntematon kulkuväline sivu 22/23

25 LIITE 3. ONNETTOMUUSTYYPPIKUVASTO sivu 23/23

26

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 193 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1374 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 275 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 16 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn Yhteensä Yhteensä Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn 8 Yhteensä Yhteensä 9 9 Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 18 (

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 408 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 363 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 73 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu.%

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Joulukuu 2016 Liikenneonnettomuuksien kehitys Vuosina 2010-2014 Oulussa tapahtui vuodessa keskimäärin 800 liikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ Yhteenveto Onnettomuuskehitys, riskit ja vakavuus aluetasolla Onnettomuuksien osalliset ja osallisten

Lisätiedot

Onnettomuuskehitys Keski-Suomessa. HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA VUODESSA Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2016 ennakkotieto

Onnettomuuskehitys Keski-Suomessa. HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA VUODESSA Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2016 ennakkotieto Tiiviisti Keski-Suomen alueella tapahtuu keskimäärin 280 henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta vuodessa Onnettomuuksissa menehtyy vuosittain keskimäärin 13 henkilöä ja loukkaantuu keskimäärin

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot