Imatra2013. Palvelurakenne- ja organisaatiouudistus. Alueiden kehittamisehdotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatra2013. Palvelurakenne- ja organisaatiouudistus. Alueiden kehittamisehdotukset"

Transkriptio

1 Imatra2013 Palvelurakenne- ja organisaatiouudistus Alueiden kehittamisehdotukset

2 2.4 Vuoksenniska ja kaupungin pohjoisosat Ikaryhmittainen vaestokehitys v Vaestokehitys ikaryhmittain Vuoksenniska ja kaupungin pohjoisosat B Kuva 7. Vaestokehitys ikaryhmittain Vuoksenniskalla ja kaupungin pohjoisosissa vuosina 2000, 2007 ja ennusteet vuosille 2010 ja 2013 Tyopaikat toimialoittain vuonna 2007 Tyopaikat toimialoittain Vuoksenniskalla ja kaupungin pohjoisosissa v O Muut yhteiskunnalliset ja henkilokohtaiset palvelut N Terveydenhuolto-ja sosiaalipajveiut M Koulutus L Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus : \0 K Kiinteisto-, vuokraus-ja tutkimuspalvelut, liike-elaman palvelut ^ 90 J Rahoitustoiminta IKuljetus, varastointijatietoliikenne ^ ^ ^ M 330 H Majoitus-jaravitsemistoiminta G Tukku-ja vahittaiskauppa, huolto, korjaus F Rakentaminen E Sahko-, kaasu-ja vesihuolto D Teollisuus C Kaivostoiminta ja louhinta B Kalatalous A Maa-, riista- ja metsatalous Kuva 8. Tyopaikat toimialoittain Vuoksenniskalla ja kaupungin pohjoisosissa vuonna

3 nm^tra201 Alueen kehittaminen Immalan ranta-alue > Rantaraitin jatkaminen Myllyksenkadulta Kohokujalle (ja hiihtomaahan?) ja valaiseminen. > Alueen kunnossapidon ohjeistaminen raivaussuunnitelmalla asukasyhdistykselle (toteutus). > Venepaikkojen parantaminen asukkaiden toimesta (soraa tms.) > Kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen rannan lahella Rautiosta Kymalahden suuntaan golf-kentan alueen kautta. > Immalan uimalaitoksen ranta-alueen laajentaminen Rajavartioston puolelle. Tyyiia Raution kylaraitille > Liikenteen ja paikoituksen jarjestelyt Siwan ja R-kioskin pihoilla ja valilla. > Katualueen selkeampi rajaaminen, istutuksia alueelle (ent. Osuuspankin edusta hoitamaton). > Paikoitusalue paivakodin kentan/tenniskentan kohdalle. > Jatepisteen ulkoasun parantaminen tai siirto hieman syrjemmalle. > Katulamppujen uusiminen kauniimmiksi. > Bussikatoksen (keskella kylaa) uusiminen samanlaiseksi kuin Kaukopaankadulla ja Niskapietilantie 18 kohdalla. Kaukopaan koulun piha-alue > Viihtyisyyden lisaaminen pihan kunnostuksella ja kasvillisuuden lisaamisella. Muu kehittaminen > Opetuspalveluiden taloudellinen ja tasapuolinen jarjestaminen on ensiarvoista. Vuoksenniskan alueen 2. asteen koulutustarjontaan voidaan vaikuttaa tehostamalla jo alkanutta seudullista lukioyhteistyota pohjoisten kuntien kanssa, mikali muut kunnat ovat tahan halukkaita. > Opetuksen kehittaminen yhdessa niin, etta Vuoksenniskan ja seutukunnan lukiopalvelut sailyvat vetovoimaisina. Pienten ja keskikokoisten lukioiden kurssitarjonta ei enaa pysty yksin vastaamaan jatkuvasti uudistuvan ylioppilastutkinnon vaatimuksiin. 12

4 BIP\TRA 201 > Onnistuessaan seudullinen yhteistyo turvaa lukion saavutettavuuden yli kuntarajojen ja mahdollistaa yhteisen laajan kurssitarjonnan. Yhteinen opetussuunnitelma ja kurssitarjonta tekevat koulutuksesta mybs taloudellista. > Ennen kaikkea seutulukio takaa nuorille mahdollisuuden opiskeluun omalla lahialueella tai omassa kunnassa. Alueesta ei silloin mybskaan muodostu vain seniorikansalaisten kaupunginosaa tai autioituvaa kylaa. Vuoksenniska ja sen lahialue elaa ja voi hyvin silloin, kun emme "meneta" nuoriamme muualle, vaan pystymme tarjoamaan heille omalla alueellaan laadukasta, tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa opetusta. > Seutukunnallinen yhteistyb syventaa lisaksi lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyota ja tarjoaa mahdollisuuden kahden tutkinnon koulutuksen tehostamiseen. Ammatillista perustutkintoa ja samanaikaisesti lukiota opiskelevalle tarjoutuu mahdollisuus opiskella lukioaineita halutessaan omalla paikkakunnallaan, etalukiossa iltaajoilla tai verkkokursseina. > Seutulukio tehostaa mybs etalukio- ja verkko-opetuksen kayttba ja uusien tieto- ja viestintatekniikkamallien kehittamista niin, etta opetuksen tasavertaisuus ja korkea laatu sailyvat. Korkean laadun takaavat laaja-alaisen kurssitarjonnan lisaksi erilaiset viestintamuodot videoneuvottelusta, metsalukiosta, kansainvalisesta yhteisopetuksesta, lahiopetukseen ja lukiodiplomien suorittamiseen. > Uudet viestimet siirtavat ja tallentavat tietoa tehokkaasti ja aikaa jaa enemman asioiden pohtimiseen ja omaksumiseen ja uuden luomiseen. > Kaikkiin kouluihin riittaa oppilaita luokilla 1-6, yhden opetusryhman koko n. 20 oppilasta jokaiselle luokalle kussakin koulussa. > Vuoksenniskan koulu tulee v olemaan 7-9-luokkien yleisopetuksen osalta 3-sarjainen (n oppilasta/luokka-aste) yht. n. 190 oppilasta. > Kaukopaan kouluun on mahdollista sijoittaa esim. seutuyhteistybn kautta lisaantyvaa pienryhmaopetusta. > Paivakotien rakennemuutos on toteutettu v > Virasojan koululta vapautuu yksi luokkatila, sinne on mahdollista sijoittaa yksi paivahoitoryhma lisaa, jos perhepaivahoitopaikoista on pulaa. > Pienryhmaopetusta erityisoppilaille (emu, edy) Vuoksenniskan ja Kaukopaan kouluissa. > Harjaantumisopetusta (eha) Vuoksenniskan koulussa. 13

5 > Eta- ja kuvayhteysopetuksena a2-kielen opetusta 5. luokalta ja b2- kielen opetusta 8. luokalta lahtien esim. venaja, ranska ja saksa. > Et-ja ortodoksiuskonnon opetusta. > Varhaiskasvatuspalveluja yhteistyossa pohjoisten kuntien kanssa, jos nama kunnat ovat siihen halukkaita. > Paiva- ja vuorohoito- seka esiopetuspalveluja on mahdollista tarjota myos pohjoispaan yhteistyokunnille. > Kaupungin tai muiden yhteisbjen palvelut, joiden oletetaan sailyvan tulevaisuudessa ovat Kaukopaan koulu, Raution paivakoti, Raution kylatupa (Raution kaupunginosayhdistys), Raution palvelutalo (Imatran Palvelutaloyhdistys) ja Raution toimintakeskus (Satakielen Laulu ry). > INTOa Tyosta ry. toimii sosiaalisen tybllistamisen toimialalla. Yhdistys kehittaa ja yllapitaa sosiaalista tyollistamista seka sita tukevia toimintamalleja hankkeistamisen ja palvelutuotannon avulla. Palvelutuotteita ovat mielenterveyskuntoutujien yksilb- ja ryhmapalvelut, nuorten tybpajatoiminta, tyb-ja toimintakyvyn arvioinnit, toimintakykya yllapitavat ja parantavat yksilb- ja ryhmapalvelut seka tybvoimapoliittiset koulutukset. Yhdistys yllapitaa tybpajoja, jotka tarjoavat mm. siivous-, lounasruokala-, kudonta-, atk- ja huonekalujen kunnostuspalveluja Imatran seudun asukkaille, yhteisbille ja yrityksille. Liikunta, nuoriso ja vapaa-aikapalvelut > Monipuolisen lahiliikuntapaikan rakentaminen Vuoksenniskan koulun alueelle, jossa huomioidaan erityisryhmien tarpeet. Paikka varustetaan ulkokuntosali-valineilla, monipuolisella peiikentalla ja leikkivalineilla. > Koulun alueen laheisyydessa kiertavan kuntoradan peruskorjaaminen ja valaistuksen lisaaminen. Kentan yhteydessa olevan kuntosalin uudistaminen. > Urheilukentan palveluiden monipuolistaminen. Urheilu-, jalkapallo-ja tenniskentat ovat hyvin hoidettuja ja niiden kayttbaste on korkea. Lahiliikuntapaikalla on huomioitu ohjatun terveysliikunnan tarve. > Lempeenlietteen rannasta viihtyisa keskus, joka on aktiivisessa kaytbssa. Se tarjoaa kayttajille hyvin hoidetun uimarannan lisaksi beach volley -kentan, leikkipaikan ja rantakahvilan. Uimaranta toimii kesaisin asukkaiden "olohuoneena". Toinen yieinen uimaranta on Rautiossa. > Alueella olevien koulujen kentat ovat koululaisten ja jarjestbjen kayttba varten. Kumppanuustalon liikuntasali on iltaisin jarjestbjen kaytbssa, paivisin salia kayttavat paivakoti, fysioterapia, ten/eysliikunta, ryhmat ja jarjestbt. 14

6 DMATRA 201 > Nuorisokahvila keskustaan katutasoon, joka on auki iltapaivisin ja iltaisin. Nuorisokahvila on viihtyisa ja tun/allinen kohtaamispaikka, johon kaikkien on helppo tulla. Nuorisokahvilan toiminnasta vastaa moniammatillinen tyoryhma. Kahvilan toiminnassa on hyodynnetty mybs kolmas sektori. Kahvila on nolla promille paikka. > Nuoriso-ohjaajat tekevat tiivista yhteistyota koulun henkilbkunnan kanssa. Avointen ovien toiminnasta vahennetyt resurssit suunnataan kohdennettuun nuorisotybhbn ja pienryhmatoimintoihin. Edella mainituissa toiminnoissa hybdynnetaan moniammatillista tybotetta, jolloin yhteistybta tekevat esimerkiksi nuoriso-ohjaajat, seurakunnasta ja kunnalta, sosiaalitybntekijat, koulun henkilbkunta ja kolmas sektori. > Lahikirjaston asemaa Vuoksenniskalla tulee kaikin tavoin tukea. Yhteispalvelupisteena seka kaupungin ja alueen toimijoiden infonnaatiokeskuksena sen tarve tulee korostumaan. > Nuorille tilat hybdyntavia aktiviteetteja. Esim. alueen nuorten itse valmistama elokuva (kulttuurin ja nuorisopuolen yhteistyb) omine esitysmahdollisuuksineen (Bio Vuoksi) voi kohottaa yhteenkuuluvuutta ja ohjata yhteiseen tekemiseen. > Nuorisotoimen ja seurojen yhteistyblla nuorille mielekasta tekemista illoiksi ja viikonlopuiksi. Miten mieluummin korjataan kuin rikotaan! > Maailman ja Suomen tuoreimmat elokuvat pybrivat Bio Vuoksessa. Golf-kentta on golfin kasvaneen harrastajaryhman tiiviissa kaytbssa. Tanssin han-astajat kokoontuvat viikoittain tanssimaan suosittujen esiintyjien tahdittamana kolmannen sektorin jarjestamiin tilaisuuksiin Vuoksenniskan tybvaentalolle. Alueen lime > Teollisuuden (Stora Enso, Harakka, Immolan kartano, vanha keskus ja tori satamassa) kehitysvaiheeseen sijoittuvat tarinat ylelsbtilaisuuksiksi (alueella on viela paljon asioiden tietajia ja muistajia). Tassa asiassa asukkaat, yhdistykset, kaupungin vapaa-aikatoimi, museotoimi ja lahikirjasto voivat toimia yhteistybssa. > Nakyvyytta Vuoksenniskalle. Kaupungin parhaat lahekkain olevat suuret kokoontumistilat (Tybvaentalo, Bio Vuoksi, Vuoksenniskan koulu) mahdollistavat suurtenkin massatilaisuuksien jarjestamisen (valtakunnalliset kokoukset, messut jne.) > Vapaiden liikehuoneistojen kayttaminen esim. lyhytaikaisiin nayttelyihin. Katukuva elavbityy ja kulttuuritarjonta tulee lahelle ihmisia. > Rautionkylan-Huhtasen alueen merkityksen korostaminen viihtyisana omakotialueena esim. kesaisilla kylakekkereilla yhdessa asukasyhdistysten kanssa. Erityisesti on nostettava esille Immalanjarven keskeinen vaikutus kaupunginosan viihtyvyydessa. 15

7 imatra 201 > Vuoksenniskalle viihtyisa kesainen ulkokokoontumistila (kahvila, puisto, Immalanjarvi hyodyntaen), missa on mahdollisuus jarjestaa esim. lauluiltoja, luentoja jne. > Rautatien taakse rakentuvan uuden keskuksen suunnittelussa on huomioitava siella asioivien paikallisten asukkaiden viihtyvyys seka ohitustielta poikkeavien houkuteltavuus. Ensivaikutelma on ratkaiseva seuraavia kertoja ajatellen! > Vuoksenniskan omaleimaista "kaupunki kaupungissa" -tunnelmaa korostaen paikallisten asukkaiden innostaminen vahvaan kulttuuripohjaan perustuen toimimaan alueensa parhaaksi. > YIeisilmeen parantaminen houkuttelevammaksi ja kauniimmaksi (imagon parantaminen). Yhtenainen ilme koko keskustan kadulle. Kylan asukkaiden panostaminen ilmeen parantamiseen mybs omissa pihoissaan ja yhteisissa tiloissa jne. > Toimintojen elvyttaminen vaikka talkootbilla (taloyhtibt ja kylayhdistykset ja seurat). Pienella taloudellisella tuella. Muutaman sadan euron tuki voi olla merkittava. Jarjestetaan pieni kilpailu, jossa pyydetaan suunnittelemaan toimiva, kaunis ja puhdas kyla, katu tms. seka pieni huomion osoitus. Lehteen juttuja Vuoksenniskan elpyvasta asukasyhteisbsta. Houkutuksia, ideoita kansalaisilta. > Eri tapahtumien joka "kylassa" ei pelkastaan Imatrankoskella elavbittaminen ja kierrattaminen. Joko samat tapahtumat eri aikaan molemmissa "paissa" tai vuorosysteemilla. Ensin joku tapahtuma Imatrankoskella sitten toinen tapahtuma Vuoksenniskalla jne. Saataisiin eri osaamista ja eri paikkoja tutuiksi koko Imatralla. > Kauppojen laajat aukioloajat heti aamusta, etteivat ruokolahtelaiset ja jopa vuoksenniskalaiset aja ohi Imatralle. > Nuoret ja vanhat toimimaan keskustaan pois takapihoilta. Avoimella paikalla rbtbkset on vaikeampi tehda. Nuorten vastuuttaminen huolehtimaan paikoista ja siisteydesta. Mybs nuorten suosimat ketjuruokalat saattaisivat kiinnostua Vuoksenniskan liikehuoneistoista. > Erikoisliikkeiden eli pienten putiikkien houkutteleminen mybs Niskalle vaikka edullisemmilla vuokrilla ja pienilla liiketiloilla. Naapurimaan ostosmatkailijat suosivat putiikkeja ja erikoistuotteita (merkkitavaroita). > Vanhan patsaan (pieni pissaava poika) esiin tuominen ja ymparistbn kohennus. > Vuoksenniskan lukiolaisten toiveena on upean harjuluonnon sailyttaminen ja hybdyntaminen. > Huomion kiinnittaminen koko Vuoksenniskan alueen valaistukseen pybrateilla, latujen ja reittien varrella. 16

8 > Vapaiden liiketilojen markkinoinnin kehittaminen. > Kesabussi, osta lomapassi ja aja ostoksille Imatrankoski-Mansikkala- Vuoksenniska valilla. Bussien kyljet myydaan yrittajille mainostilaksi. > Immalan ranta -alueen kehittaminen ohikulkeville lomalaisille virkistaytymispaikaksi. Siisti uimaranta ja kesakioski. > Kauppojen aukioloaikojen tarkentaminen. Kesa/talvi aukioloajat. > Elektroninen infotaulu matkailijoille ja kaupunkilaisille. Paivan tapahtumat esilla infotaululla seka kaupungin nettisivuilla. > Kaupunginosan siisteys tulee ottaa teemaksi ajatuksella "Siisteys ja puhtaus luo viihtyisyytta seka kaupallisuutta". > llkivallan torjumiseksi kadulle webbikamera. Tarkkailun jarjestaminen? > Muualta muuttaneille Stora Enson tybntekijoille on heti jarjestynyt paivahoitopaikat ja asunnot Ruokolahdelta. Miksi Imatralta ei naita pystyta jarjestamaan? > Vuoksenniskan asunnoista houkuttelevia. Ne sijaitsevat kuitenkin hyvien linja-autoyhteyksien varrella. > Miten saavutettaisiin Saimaa? Vuoksenniskalla ainut sataman kohta Imatralla, josta olisi mahdollisuus menna kavellen kauppaan. Onko realistinen ajatus? Satama tehdasalueella - tun/allisuus- ym. tekijat. > Taloyhtiot, kaupunginosayhdistykset ja seurat mukaan talkoisiin miettimaan Vuoksenniskan elavoittamista. > Vanha jaahalli kayttobn urheiluseuroille esim. jalkapalloilijoille. Kaupunki voi poistaa kylmalaitteet ja luovuttaa hallin siina kunnossa seurojen kayttoon siten, etta ne huolehtivat kayttokustannuksista. > Kilpailun jarjestaminen arkkitehtiopiskelijoille, jossa he harjoitustbina suunnittelevat Vuoksenniskan ilmetta. > Mietittava mika on kaupungin ja asukasyhdistysten rooli. Jotkin asiat kuuluvat kaupungin kehitettavaksi ja osa asukkaiden. Kaupunginosien aktivointi saatava syntymaan yhteisbissa itsessaan. > lloisen karjalaisuuden mieliin palauttaminen. YIeisbnosastot taynna negatiivista kirjoittelua. Joskus sita saa lukea mybs paikallislehden paakirjoituksestakin. > Kylayhdistyksien vetajien kurssittaminen toimimaan alueillaan. > Toiminta-avustukset alueille. Pienikin raha kannustaisi, esim Paikallislehteen juttuja mita avustuksilla on saatu aikaan. Julkinen nakyvyys kannustaisi muitakin mukaan. 17

9 > Jokaiselle Imatran "kylalle" sille ominainen tapahtuma. Esim. Lietteella rantalentista, Kuparilla kattohaikarat, Ukoskassa metsaretket, Meltolassa lintujen bongausta jne. Tapahtumat keraisivat perheita yhteen ja tutustumaan muihinkin kaupunginosiin. > Alvar Aallon Kolmen Ristin Kirkon, golfkentan, Immalanjan/en, Neitsytniemen kartanon ja Vuoksen hybdyntaminen matkailullisesti. Selkeat viitoitukset, etteivat matkailijat aja ohi. > Taideyhdistyksen kesakursseja Imatralle. Taideoppilaitos naihin suunnitelmiin mukaan. > Vuoksenniskalle keskittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen rypas. Tama ei leimaa aluetta vaan tybpaikkojen lisaantyessa tybntekijat asettuvat asumaankin Vuoksenniskalle. > Sairaalan remontin ja uusien ryhmakotien mybta kauniit siistiksi laitetut pihapiirit nostavat kaupunginosan imagoa. > Parkkipaikkaongelman ratkaiseminen. > Kaupallisten vetovoimatekijbiden (kaavoitus) lisaaminen. > llkivaltaongelman ratkaiseminen. > Liiketilojen tuunaus: nyt vapaat liiketilat osaksi sopimattomia nykyaikaiseen liiketoimintaan. Tyopaikkojen kehitys - > Kaakkois-Suomen rajavartioston koko henkilbstbn maaraa on suunniteitu kasvatettavan hieman nykyisesta. Imatran seudulla kasvu kohdistunee Pelkolaan, mutta enimmakseen Imatran seudun etelapuolelle Nuijamaanja Vaalimaan alueelle. > Immolassa toimii Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta seka Raja-ja merivartiokoulun Imatran koulutuskeskus ja kouluun kuuluva Erikoisrajajaakarikomppania. Immolan alueen tybpaikat ovat kaytannbssa meiko pysyvia, ja pidemmalla aikavalilla alueelle voi tulla muutama tybpaikka lisaa. > Rajavartiolaitoksen henkilbstbn vaihtuvuudesta johtuen Imatralle Immolaan tai lahialueille tulee joka tapauksessa uusia henkilbita tbihin. Naille viihtyisan asuinymparistbn ja houkuttelevan kauppakeskittyman tarjoaminen Vuoksenniskalla vetaisi heita sinne mybs asumaan. > Stora Enson tybpaikkojen maara on laskenut viime vuosina. V Stora Ensolla oli Imatralla n tybntekijaa ja v n tybntekijaa. On vaikea esittaa luotettavaa arviota tulevasta kehityksesta. 18

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista Tampereen kaupunki - Osallistu - Valma - Taustatietoa Keskustelu Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää Yhteenveto kommenteista Kaavoitusohjelmaan voi ottaa kantaa Valmassa Lue lisää Yhteenveto

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI LASTEN PÄIVÄHOITO Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.5.2010 Tiivistelmä Päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa perheille

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT...3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE JA ENNUSTEET...5 Väestö...5 Työpaikat...7 Maatalous...8 Palvelut...9 Kuopion

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorelan, Toivalan ja Jännevirran perusraportit ja tiivistelmät Siilinjärvi 2012 Sellaiset kehittämisehdotukset, joita tässä raportissa ei ole tai joita ei esitetty

Lisätiedot

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Paikka: Cursor Oy, Kotka Osallistujat: Kts. liite 1. Muistio: Timo Hämäläinen, Marja

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Palvelurakenneselvitys

Palvelurakenneselvitys Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Palvelurakenneselvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 KAUPAN PALVELUT 5 Rauman kaupan nykytilanne 5 Kaupan kehitysnäkymät Raumalla Ostovoiman kehitysennuste

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot