TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA"

Transkriptio

1 Puolalanmäen lukio Lokakuu 2011 TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA Säilytä tämä seuraaviin ohjeisiin (huhtikuu 2012) asti! Nämä ohjeet perustuvat ylioppilastutkintolautakunnan viimeisimpiin tiedossa oleviin määräyksiin sekä ylioppilastutkintolakiin ja -asetukseen. Kokelaan velvollisuus on noudattaa kaikkia määräyksiä. Kokelas, joka ei tutustu ohjeisiin ja/tai ei osallistu pakollisiin info-tilaisuuksiin ja/tai ei seuraa yo-kirjoitusten virallisia ilmoitustauluja eikä kysy rehtorilta epäselväksi jääneitä asioita, on itse vastuussa mahdollisesta itselleen aiheutuvasta vahingosta. Huom! Keväällä 2012 kirjallisten kokeiden pitopaikkana ovat Puolalankoulun liikuntasalit osoitteessa Puutarhakatu 5. Ohjeita saleihin menosta ja niiden sijainnista sekä niihin tutustumisesta annetaan erikseen. Seuraa tiedotusta! Kevään 2012 ja syksyn 2012ohjeisiin voi tulla muutoksia. Seuraa Puolalanmäen lukion weppi-sivuja: Yo-kirjoitukset 1

2 SISÄLLYS 1. Perusteet 3 2a. Kirjoitettavat aineet 3 2b. Vieraskieliset kokelaat 5 3. Ilmoittautuminen, osallistumisoikeus ja maksut Kaavakkeet Osallistumisehdot ja oikeuden peruuttaminen Maksut 7 4. Kokeiden uusiminen 7 5. Sairaudet, vammat ja lukivaikeus Tilapäinen sairaus tai vamma Lukivaikeus Kuulovamma tai kuurous Pysyvä sairaus tai vamma 9 6. Vilppi Koepaperit ja muu materiaali Koetilaisuus. Vastausten kirjoittaminen Arvostelu. Todistukset Kompensoiminen Koekohtaiset lisäohjeet 15 12a. Kirjoitustilaisuudet keväällä a.1. Kuullun ymmärtämiskokeet 18 12a.2. Kirjalliset kokeet 19 Sivu 2

3 1. PERUSTEET Ylioppilastutkinto: - järjestetään koko maassa samaan aikaan keväällä ja syksyllä - kevään tutkinnon kuullun ymmärtämiskokeet ovat helmikuun puolivälissä ja kirjalliset maaliskuun loppupuolella - syksyn kokeet ovat syyskuun jälkipuoliskolla - tutkinto on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana = pitää osallistua kaikkiin pakollisiin kokeisiin laskettuna ensimmäisestä osallistumisesta jonkin aineen kokeeseen, muutoin on koko tutkinto uusittava - koko tutkinto on tehtävä samalla kielellä: suomeksi tai ruotsiksi 2a. KIRJOITETTAVAT AINEET 1. Pakolliset (Yhteensä 4 kpl) 2. Ylimääräiset (0 tai useampia) 1a. Kaikille pakollinen (1 kpl) - toinen kotimainen kieli - äidinkieli ja kirjallisuus (2 osasuoritusta) - reaaliaineen kokeita tai suomi toisena kielenä (1 osio) - matematiikka - vieraita kieliä 1b. Valittava kolme pakollista (3 kpl) - 1 toinen kotimainen kieli - 1 vieras kieli - 1 matematiikka - 1 reaaliaineen koe Kokeen tasot Kahta tasoa olevia kokeita järjestetään (tarkemmin ainekohtaisesti): - matematiikassa pitkä (M) ja lyhyt (N) - ruotsissa pitkä (BA) ja keskipitkä (BB) - vieraissa kielissä pitkä (XA, X=E,S,F,V,P) ja lyhyt (XC, X=E,S,F,V,P,T,G,L) Vähintään yhdessä näistä on pakollisena suoritettava pitkä koe. Kokeen saa vapaasti valita riippumatta lukio-opinnoista. Kokeen tasoa ei saa muuttaa kesken tutkinnon, paitsi hylkäystapauksessa, katso kohta 4. * Äidinkielen ja kirjallisuuden koe Koe koostuu kahdesta osasta, jotka tehdään eri päivinä: - tekstitaidon koe - esseekoe Molemmat kokeet on suoritettava, jotta saa hyväksytyn suorituksen. Tekstitaidon koe pidetään keväällä ensimmäistä kuullun ymmärtämiskoetta (joka on maanantaina) edeltävänä perjantaina ja esseekoe kirjallisten kokeiden ensimmäisenä koepäivänä. * Suomi toisena kielenä - koe 3

4 - pidetään samana päivänä kuin esseekoe (yksi koepäivä). - osallistua saa kokelas, jolla on väestörekisteriin merkittynä äidinkielenä jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame * Toisen kotimaisen kielen koe ja mahdollinen korvaaminen (BA ja BB) - kokeen voi korvata äidinkielen kokeella tässä kielessä, ts. suomenkielisessä kokeessa kirjoittaa äidinkielen ja modersmålin (eri tutkintokertoina) - kokelas, joka on vapautettu ruotsin kielen opiskelusta lukiossa, joutuu valitsemaan pakolliseksi kohdassa 1b yhden vieraan kielen, matematiikan ja yhden reaaliaineen kokeen * Vieraan kielen koe - pitkänä voi kirjoittaa englannin (EA), saksan (SA), ranskan (FA), venäjän (VA) ja espanjan (PA) - lyhyenä voi kirjoittaa seuraavat kielet: englanti (EC), saksa (SC), ranska (FC), venäjä (VC), 3 erilaista saamea, latina, espanja (PC), italia (TC), portugali (GC), latina (L1) - tutkintokertana voi osallistua vain yhteen pitkään kokeeseen sekä enintään kahteen lyhyeen kokeeseen * Reaaliaineiden kokeet (käytännön ohjeita myös kohdassa 11) 1. Reaaliaineiden kokeet suoritetaan yhtenä tai kahtena koepäivänä - yksi aine koepäivän aikana - koekerralla (=syksyllä tai keväällä) siis enintään kaksi ainetta 2. Kokeita hajauttamalla on mahdollista suorittaa useampia reaaliaineita, enimmillään kuusi eri reaaliaineen koetta (kaksi koetta kolmena peräkkäisenä koekertana). Halutessaan tutkintoa voi täydentää osallistumalla vielä useampiinkin reaaliaineiden kokeisiin. - vain yksi reaaliaine voi olla pakollinen - kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa 3. Kullakin koekerralla aineet kirjoitetaan kahden ryhmän joukosta, yksi aine yhden päivän aikana (ryhmien ajallinen järjestys vaihtelee vuosittain): 1. koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 2. koepäivä: evl. uskonto, ort. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto Valinta tehdään tutkintoon ilmoittauduttaessa ja se on sitova. Sen aineen kokeeseen on osallistuttava, mihin on ilmoittautunut. Uskontokunta ei määrää uskonto- tai elämänkatsomustiedon kokeeseen osallistumista. Lisäksi on kunkin reaaliaineen kokeessa mukana oppiainerajat ylittäviä kysymyksiä, ns. aihekokonaisuuksia 1-4 (n. 2) kpl. Niitä ei erikseen merkitä. 4. Annettujen tehtävien määrä/vastausten enimmäismäärä ja maksimipistemäärä - evl. uskonto 10/6 42 4

5 - ort. uskonto 10/ elämänkatsomustieto 10/ psykologia 10/ filosofia 10/ historia 10/ yhteiskuntaoppi 10/ fysiikka 13/ kemia 12/ biologia 12/ maantiede 10/ terveystieto 10/6 42 Kussakin kokeessa on 2 erityisen vaativaa tehtävää ("jokeria"), jotka merkitään + -merkillä ja laitetaan sarjan loppuun. Huom: maksimipistemäärä on siis kaikilla sama riippumatta siitä, onko vastannut jokereihin. Molempiin jokeritehtäviin saa vastata. Maksimipistemäärään pyrkiessään kokelaan on vastattava molempiin jokeritehtäviin. 5. Edellytykset reaalikokeeseen osallistumiselle - kirjoitettavassa aineessa on pakollisten kurssien oltava suoritetut - jos aineessa ei ole pakollisia kursseja, on oltava 2 kurssia (= psykologiassa suoritettu vanhan opsin mukaan 2 kurssia) 2b. VIERASKIELISET KOKELAAT Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin se, millä hän 1) suorittaa ylioppilastutkinnon tai muu kuin se, millä hän 2) suorittaa äidinkielen kokeen tai 3) koesuoritusta heikentää jokin muu kielellinen painava peruste (esim. pitkä koulunkäynti ulkomailla), lautakunta voi ottaa tämän huomioon arvostelussa. Vieraskielinen on myös 4) syntymäkuuro tai varhaislapsuudessa kuuroutunut kokelas (äidinkieli on tällöin viittomakieli). Selvitys vieraskielisyydestä liitteineen lähetetään lautakuntaan jokaisena tutkintokertana ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoitus tehdään lautakunnan laatimalle lomakkeelle. Kokelas voi halutessaan esittää lautakunnalle toivomuksen korotuksen kohdistamisesta tiettyyn kokeeseen. Kokelas tulee ajoissa neuvottelemaan rehtorin kanssa lausunnosta, johon hän myös antaa suostumuksensa. 3. ILMOITTAUTUMINEN, OSALLISTUMISOIKEUS JA MAKSUT Kevään 2012 tutkintoon on ilmoittauduttava ke mennessä ja syksyn 2012 tutkintoon on ilmoittauduttava ma mennessä ja. Kevään tutkintoon osallistuneiden ilmoittautumisia otetaan vastaan kanslian ilmoittamina aikoina, enintään to asti. Ilmoittautuminen on aina kirjallinen ja siihen merkitään: - onko kyseessä ilmoittautuminen tutkintoon tai erillisiin kokeisiin vai onko kyseessä hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusiminen tai tutkinnon täydentäminen 5

6 - mitkä kokeet kokelas kyseisenä tutkintokertana aikoo suorittaa - minkä tasoisia nämä kokeet ovat - mitkä ovat pakollisia ja mitkä ylimääräisiä - päiväys ja allekirjoitus. Ilmoittautuminen on sitova. Vain erityisen painavasta syystä voi lautakunta hakemuksesta mitätöidä ilmoittautumisen. Tällaisia syitä ovat esim. lääkärintodistuksella osoitettava osallistumisen estävä sairaus tai pysyvä opiskelu/työ ulkomailla tai että varusmies ei saa lupaa tutkinnon suorittamista varten. Ilmoittautumisesta seuraa maksamisvelvollisuus: maksu on ulosottokelpoinen Pakolliset kaavakkeet Koulussa jaetaan kolmenlaisia tutkinnon suorittamiseen liittyviä pakollisia kaavakkeita: 1) Suunnitelmakaavake kirjallisen hajautussuunnitelman tekoa varten. HUOM!: hajautussuunnitelman teko on pakollinen, mutta se ei ole sitova 2) Sitova ilmoittautumiskaavake 1 tiettyyn koekertaan (kevät tai syksy): aineet, joihin osallistuu ensimmäisen kerran 3) Sitova ilmoittautumiskaavake 2 tiettyyn koekertaan: aineet, joita uusii Hajautussuunnitelma tehdään ennen kuin kokelas ilmoittautuu ensimmäiseen kokeeseen. Käytännössä kaavake täytetään 2. opiskeluvuonna pakollisella OP1-kurssilla 4. jaksossa. Jos aloittaa kokeet 2. vuoden keväällä, se on tehtävä erikseen aikaisemmin! Kaavake säilytetään kansliassa. Kirjoita itsellesi muistiin tekemäsi suunnitelma! 3.2. Osallistumisehdot ja oikeuden peruuttaminen Osallistumisoikeuden ehtona on, että ennen kirjallista koetta kokelas täyttää kirjoitettavassa aineessa ainekohtaisesti määritellyt minimiopinnot (ks. koekohtaiset ohjeet, kohta 11). Äidinkielen osallistumisoikeuden on oltava valmis ennen tekstitaidon koetta. Rehtori voi erityisestä, perustellusta syystä myöntää osallistumisoikeuden, vaikka kokelas ei täytä minimivaatimuksia. Rehtorin on ilmoitettava lautakunnalle, ketkä ilmoittautuneet kokelaat eivät saa opintojen vajavaisuuden vuoksi osallistua kirjallisiin kokeisiin. Jos kokelas on osallistunut yhden kerran tutkintoon ja sen jälkeen ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai siihen rinnastettavan syyn (esim. vuoden pituinen varusmiespalvelu) vuoksi menettää kaksi peräkkäistä tutkintokertaa, voi hän hakemuksesta jatkaa tutkinnon suorittamista kahtena peräkkäisenä tutkintokertana. Hän säilyttää vastaavasti myös oikeuden uusia hylätty koe. Rehtori voi evätä osallistumisen tutkintoon tai tiettyyn kokeeseen, jos kokelas ei täytä lain ehtoja (L672/2005, 4 ). Rehtori tekee tästä kirjallisen päätöksen, joka lähetetään kokelaalle tiedoksi. Päätökseen saa hakea muutosta 14 vrk kuluttua tiedoksisaannista lääninhallitukselta. Sen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Rehtorin epäämispäätös voidaan panna toimeen, vaikka siitä olisi valitettu Maksut 6

7 Ylioppilastutkintomaksut: - perusmaksu tutkintokertaa kohden 27 - koekohtainen maksu. 28 Maksujen perinnän suorittaa Turun kaupungin opetuspalvelukeskus. Jos tutkintoon ilmoittautuminen mitätöidään, saa koekohtaiset maksut takaisin lautakunnalta hakemuksesta, mutta ei perusmaksua. (Hakemus tehtävä viimeistään kokeen suoritusvuoden loppuun mennessä.) 4. KOKEIDEN UUSIMINEN a) Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kahdesti kokeita välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran yhteydessä. Mikäli kokeita ei saa säädetyssä ajassa hyväksytysti suoritettua, on koko tutkinto uusittava. Jos hylkäys on tapahtunut pakollisen kokeen vaativamman tason kokeessa, voi uusinnan halutessaan suorittaa lyhyemmän oppimäärän mukaan. Kuitenkin on tutkintoon jäätävä yksi vaativamman tason pakollinen koe. Huom! Kesken tutkinnon (siis ennen kuin neljä pakollista on suoritettu) saa tasoa muuttaa vain hylkäämisen takia. Jos toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta on ilmoittautunut kielen äidinkielen kokeeseen, voi hylätyn kokeen suorittaa toisessa kotimaisessa. Jos kokelas, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame, on hylätty äidinkielen kokeessa, hän saa halutessaan uusia hylätyn kokeen osallistumalla suomi toisena kielenä -kokeeseen. b) Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa c) Tutkintoa voi myöhemmin - tutkinnon suoritettuaan - täydentää aineessa, jota ei ole alunperin kirjoittanut, tai aineen eritasoisella kokeella ilman aikarajaa d) Hylätyn ylimääräisen ja hylätyn kompensoidun pakollisen kokeen saa uusia kahdesti ilman aikarajaa. - Ylioppilaskirjoitusten kokeita voi alkaa uusia jo ennen kuin on saanut todistuksen eli siis ennen kuin vähintään neljä pakollista koetta on suoritettu Koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta johon hän ilman erityistä syytä jää saapumatta, katsotaan hylätyksi. Samoin käy kokeen, jota ei ole jätetty arvosteltavaksi. 7

8 5. SAIRAUDET, VAMMAT JA LUKIVAIKEUS Vastuu yhteydenotosta ja tietojen toimittamisesta rehtorille kaikissa seuraavissa tapauksissa on kokelaalla itsellään! 5.1. Tilapäinen sairaus tai vamma Jos koepäiviksi sattuu sairaus, on syytä hankkia lääkärintodistus, josta ilmenee sairauden ajankohta ja vaikutus kyseiseen kokeeseen. Kokeen arvosteluun ei tavallinen sairaus sinänsä vaikuta, mutta se otetaan tilanteen mukaan lieventävänä seikkana huomioon lautakunnan erillisessä käsittelyssä. Mikäli joku sairastuu ennen koetilaisuutta eikä pääse kouluun, on asiasta heti ilmoitettava rehtorille, jotta voidaan ennen valtakunnallista määräaikaa järjestää koe kokelaan kotona tai sairaalassa. Äkillisestä juuri ennen kokeiden alkamista tai niiden aikana sattuneesta, erityisjärjestelyjä vaativasta sairaudesta tai vammasta katso kohta Lukivaikeus Lukivaikeus otetaan arvostelussa huomioon riippuen sen asteesta (neliportainen asteikko). Jotta vaikeus tulee otetuksi huomioon, on noudatettava tarkasti ja yksityiskohtaisesti lautakunnan antamia määräyksiä! Pääsääntö: jotta hajautetun tutkinnon kaikkien tutkintokertojen suoritukset voidaan ottaa lopullista arvosanaa päätettäessä tarkasteltaviksi, lukilausunto pitää laatia ja erityisjärjestelyt hoitaa kuntoon ennen kuin kokelas ensimmäisen kerran osallistuu hajautettuun tutkintoon Tästä seuraa käytännössä, että hakemusasiat on hoidettava viimeistään 2. opiskeluvuoden syksyllä. Vaikeudet yo-tutkintoa ajatellen voidaan jakaa kahteen luokkaan: 1) Vaikeus ei vaadi erityisjärjestelyjä 2) Kokeessa tarvitaan erityisjärjestelyjä Kaikki hakemukset tehdään AINA lautakunnan laatimille kaavakkeille: - lausunto lukivaikeudesta - hakemus erityisjärjestelyistä. Selvitys lukivaikeudesta liitteineen lähetetään lautakuntaan jokaisena tutkintokertana ilmoittautumisen yhteydessä. Jos haluat, että lukivaikeus otetaan huomioon, tulet neuvottelemaan rehtorin luo viimeistään 2. opiskeluvuoden alkaessa, mutta mielellään jo heti lukion alkaessa. Ilman rehtorin kuulemista ei mitään hakemuksia voi lautakuntaan tehdä (lautakunnan määräys). Katso menettely lukitestauksessa. Lukion 1. vuoden alussa suoritetaan kaikille opiskelijoille lukiseula-testi. Testin perusteella kaupungin erityisopettaja ottaa kurssille keskivaikeat ja vaikeat (tai sellaisiksi epäiltävät) lukiopiskelijat. Heille tehdään oma erityinen opiskelusuunnitelma ja anotaan yo-lautakunnalta mahdolliset, yllä mainitut hakemukset. 8

9 Opiskelijan lukivaikeus otetaan huomioon koko lukioajan Kuulovamma tai kuurous Yo-lautakunta voi hakemuksesta myöntää kielten kuullunymmärtämiskokeisiin erityisjärjestelyjä tai vapauttaa tästä kokeen osasta kokonaan. Jotta vamma tulee otetuksi huomioon, on noudatettava tarkasti ja yksityiskohtaisesti lautakunnan antamia määräyksiä! Pääsääntö: jotta hajautetun tutkinnon kaikkien tutkintokertojen suoritukset voidaan ottaa lopullista arvosanaa päätettäessä tarkasteltaviksi, lausunnot pitää laatia ennen kuin kokelas ensimmäisen kerran osallistuu hajautettuun tutkintoon. Tästä seuraa käytännössä, että hakemusasiat on hoidettava viimeistään 2. opiskeluvuoden syksyllä. Hakemukset tehdään AINA lautakunnan laatimille kaavakkeille: vain lauta-kunnan kaavakkeille ohjeiden mukaisesti laaditut hakemukset otetaan huomioon! Jos haluat, että kuulovamma tai kuurous otetaan huomioon, tulet neuvottelemaan rehtorin luo viimeistään 2. opiskeluvuoden alkaessa, mutta mielellään jo heti lukion alkaessa. Tällöin saat yksityiskohtaista tietoa ja tarvittavat kaavakkeet. Ilman rehtorin kuulemista ei mitään hakemuksia voi lautakuntaan tehdä (lautakunnan määräys). Selvitys kuulovammasta tai kuuroudesta liitteineen lähetetään lautakuntaan jokaisena tutkintokertana. Kuulovamma tai kuurous otetaan huomioon opiskelijan koko lukioajan Pysyvä sairaus tai vamma Pysyvä sairaus tai vamma voidaan ottaa arvostelussa huomioon erillisen hakemuksen perusteella. Tällöin vaaditaan - lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys - erityisjärjestelyitä haettaessa AINA lautakunnan laatimalle lomakkeelle tehty hakemus Pääsääntö: jotta hajautetun tutkinnon kaikkien tutkintokertojen suoritukset voidaan ottaa lopullista arvosanaa päätettäessä tarkasteltaviksi, kaikki lausunnot pitää laatia ennen kuin kokelas ensimmäisen kerran osallistuu hajautettuun tutkintoon Tästä seuraa käytännössä, että hakemusasiat on hoidettava viimeistään 2. opiskeluvuoden syksyllä. Jos haluat, että sairaus tai vamma otetaan huomioon, tulet neuvottelemaan rehtorin luo viimeistään 2. opiskeluvuoden alkaessa, mutta mielellään jo heti lukion alkaessa. Tällöin saat yksityiskohtaista tietoa ja tarvittavat kaavakkeet. Ilman rehtorin kuulemista ei mitään hakemuksia voi lautakuntaan tehdä (lautakunnan määräys). Opiskelijan sairaus tai vamma otetaan huomioon koko lukioajan. Äkillisestä juuri ennen kokeiden alkamista tai niiden aikana sattuneesta sairaudesta tai vammasta, joka vaatii erityisjärjestelyitä, ilmoittaa rehtori heti lautakuntaan ja kokelas 9

10 saa suullisen luvan erityisjärjestelyihin. Rehtorin pitää siis saada tieto tapahtumasta heti. Kirjalliset hakemukset toimitetaan lautakuntaan mahdollisimman pian. 6. VILPPI Vilpistä, vilpin yrityksestä tai avustamisesta sekä tutkintojärjestyksen rikkomisesta seuraa meneillään olevan tutkintokerran kokeiden hylkääminen. Jokaisesta epäiltävästä tapauksesta pidetään kuulemistilaisuus, jossa mukana ovat kokelas, paikalla olleet valvojat, yksi todistajana oleva opettaja ja rehtori. Katso erityisesti matkapuhelimen tuontikielto kohdasta 12a/12b! Puhelimen tai muun viestimen löytyminen koetilasta kokeen aikana käsitellään aina vilpin yrityksenä. Päätökset tekee rehtori. Päätöksestä saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 7. KOEPAPERIT JA MUU MATERIAALI Koepapereina käytetään koulun antamia 10 mm arkkeja tai yo-lautakunnan kaavakkeita, joissa on koulun nimi ja numero painettuna. Matematiikan kokeessa jokaiselle ja reaaliaineiden kokeissa sitä tarvitsevalle (pyyntö valvojalle kuten lisäpaperia haluttaessa) jaetaan millimetripaperi. Kokelas kirjoittaa jokaiseen käyttämäänsä paperiin oman kokelasnumeronsa, täydellisen nimensä tekstaamalla sekä nimikirjoituksensa. Mitään omia papereita ei saa tuoda kirjoitussaliin. Koulun antamia arkkeja ei saa myöskään repiä eikä taittaa, vaan mahdollisesti tarvittavat puoliarkit annetaan valmiina. Erityisjärjestelyjen hakemisesta on omat ohjeensa kohdassa 5. Koetilaisuuteen saa tuoda - kirjoitusvälineet - sallitut laskimet/taulukot kokeissa, joissa laskinta/taulukkoja saa käyttää - evästä. Eväät tuodaan saliin ilman käärepapereita sekä makeiset irrallaan. Laukkujen tuominen saliin ei ole sallittua. Niille varataan oma säilytystila. Lompakot ja kukkarot, joissa ei ole matkapuhelinta, voi tuoda koetilan etuosaan. Katso matkaviestimen ja muiden elektronisten laitteiden tuontikielto kohdasta 12a/12b! Laskimet ja taulukot (laita nimesi ja kokelasnumerosi!) on jätettävä kansliaan ohjeiden mukaiseen määräaikaan mennessä. Ne ovat valmiiksi jaettuina kokeen alussa kokelaan pöydällä. Koekohtaisia ohjeita kohdassa KOETILAISUUS. VASTAUSTEN KIRJOITTAMINEN Kirjallisissa kokeissa ollaan paikalla viimeistään klo 8.30 ja kuullun ymmärtämiskokeissa niiden aikataulun mukaan. Kirjallinen koe kestää tasan kuusi tuntia rehtorin ilmoittamasta aloitushetkestä. Jos tekee kaksi lyhyen oppimäärän mukaista vieraan kielen ko- 10

11 etta tai on saanut lautakunnan erityisluvan, on koeaika yhteensä kahdeksan tuntia. Kuullun ymmärtämiskokeet kestävät vähän alle tunnin, josta ääninauhan osuus on n. 45 min. Kirjallisista kokeista saa poistua aikaisintaan klo Kuullun kokeet pidetään tarkan aikataulun mukaan, valtakunnallisiin ohjeisiin perustuen. Myöhästyminen johtaa siihen, ettei kokeeseen enää voi osallistua, koska tiettyjen kellonaikojen jälkeen on jokaisen vuoroaan odottavan kokelaan oltava valvonnan alaisena. Jos päivän ensimmäinen kuullunymmärtämiskoe järjestetään peräkkäisissä ryhmissä, on kaikkien tähän kokeeseen osallistuvien saavuttava ilmoitettuun tilaan rehtorin ilmoittamaan määräaikaan mennessä (yo-lautakunnan määräys). SEKÄ KUULLUN YMMÄRTÄMISKOKEISTA ETTÄ KIRJALLISISTA KO- KEISTA on lisäohjeet mm. kokeisiin saapumisajoista kohdassa 12a/12b. Jos kirjallisesta kokeesta myöhästyy, voi klo asti tulla kokeisiin. Myöhemmin saapuneet tulevat suoraan rehtorin luo. Aloittamaan pääsee vasta, kun lautakunnasta on saatu lupa. Kukaan ei pääse alkamaan klo jälkeen. Myöhästyminen ei siirrä kokeen päättymisaikaa, paitsi aivan erityisissä tapauksissa, joista on neuvoteltava lautakunnan kanssa. Salissa ei saa puhua keskenään, vilkuilla tai elehtiä toisille, nostaa kauemmas pudonneita esineitä lattialta eikä kysyä valvojalta mitään koetehtäviin liittyvää (ei ääneen eikä äänettömästi). Rehtori yhdessä opettajan kanssa antaa kokeen alussa ohjeita. Jos kokelas haluaa lisää paperia, jos tulee sairauskohtaus tai jokin esine putoaa kauaksi pulpetista, hän nostaa käden ylös. Kaikki kokeiden vastaamiseen liittyvät ohjeet löytyvät aina tehtäväpaperista. Jos tehtäväpaperissa oleva ohje on ristiriidassa jonkin etukäteistiedon kanssa, noudatetaan aina tehtäväpaperin ohjetta. Halutessaan wc:hen kokelas nousee seisomaan ja odottaa, että valvoja tulee viemään häntä. Lisäohjeita wc:hen menosta kohdassa 12a/12b. Käytettävät kynät puhtaaksikirjoituksissa Ohjeet on annettu koekohtaisesti kohdassa 11. Huomioitava kuitenkin erityisesti: - KAIKKI OPTISET lomakkeet aina pehmeällä LYIJYkynällä (myös henkilötiedot) - vieraiden kielten kirjallisen kokeen produktiivisissa vastauksissa sekä suomi 2. kielenä produktiivisissa suositellaan ainakin kirjoitelmassa kuula- tai mustekynää - missään kokeissa ei saa käyttää punaisia muste- tai värikyniä - korjauslakan käyttö on kiellettyä Puhtaaksikirjoitus on tehtävä virheettömästi ja siististi (myös lyijykynää käytettäessä!). Jos kuitenkin löytyy musteella tehtäessä myöhäisessä vaiheessa virhe, yliviivataan se siististi ja kirjoitetaan virheetön teksti jälkeen tai yläpuolelle. Epäselvät vastaukset tulkitaan lautakunnassa huonoimman vaihtoehdon mukaan. Luonnosteluun käytetyt suttupaperit yliviivataan aina. Niihin voi kirjoittaa "konsepti". Koko teksti (= kaikki rivit), jota ei ole tarkoitettu puhtaaksikirjoitukseksi, on yliviivattava! 11

12 Kokeista lähdettäessä palautetaan kaikki paperit ja tehtävät. (Tehtäväpaperin voi halutessaan myöhemmin hakea.) Yhteenvetona: - koetilaisuuteen on saavuttava ajoissa - matkapuhelimista ja elektronisista laitteista on kohdissa 12a ja 12b yksityiskohtaiset käyttökiellot (kanslia ei ole puhelinten säilytyspaikka) - nuuskan käyttö on kielletty eikä tupakointimahdollisuutta ole - eväät laitetaan ilman käärepapereita tai rasioita lautaselle (muovikelmuja voi käyttää) - kokeen aikana n. klo 12 tarjotaan koulun puolesta kahvi/tee, hedelmä ja sämpylä - kaikissa kokeissa teipataan piiloon juomapullojen ja pakkausten tekstit - salin istumajärjestys on joka kerta erilainen: ulkopuolella on luettelo, josta näkee kokelasnumeronsa ja salista löytää vastaavasti numeroidun pöydän. - kokeen alussa rehtori huutaa kokelaan nimen ja paikkanumeron, jolla varmistetaan kokeen alussa kokelaiden läsnäolo - pulpetilla ovat koepaperit, jotka on valmiiksi viivoitettu reunasta ja joihin on painettu koulun nimi ja numero (millimetripaperin saa reaaliaineen kokeessa valvojalta kättä nostamalla) - kokelas täyttää henkilötiedot kaikkiin koepapereihin, joihin on jotain kirjoittanut - koepapereita ei saa repiä pienemmiksi eikä taittaa - laskimet ja taulukot on muistettava tuoda tarkistettaviksi kansliaan ohjeiden mukaiseen määräaikaan mennessä - erikoislaskimet on esiteltävä matematiikan opettajalle viimeistään edellisenä päivänä, jotta voidaan tarkistaa laskinten luvallisuus - kokeissa saa käyttää tiettyjä ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymiä taulukoita, mutta mitään kaavoja ei saa siirtää taulukosta toiseen - kertaa eri kokeita koskevat vastausohjeet etukäteen ja katso tarkasti ohjeet kokeiden tehtäväpapereista (tehtäväpaperissa oleva ohje on aina määräävä ja sitä noudatetaan) - salista voi poistua yksi oppilas kerrallaan valvojan saattamana wc:hen (kohta 12a/12b) - kun tarvitset apua koetilaisuuden aikana (pudonneet esineet ym.), nosta käsi ylös - kirjallisista kokeista saa poistua aikaisintaan klo lopuksi: turha jännitys pois, mutta pieni "tenttikuume" ei ole välttämättä pahitteeksi! Salissa saavat olla paikalla kokelaiden lisäksi vain rehtori ja valvovat opettajat. Esimerkiksi tiedotusvälineiltä on pääsy kielletty lautakunnan määräyksellä! Poistuttuaan salista kokelas ei saa palata takaisin, esim. hakemaan unohtunutta lompakkoaan, ennen koetilaisuuden päättymistä. Jos kokeen aikana sattuu jotain yllättävää (kuten esimerkiksi sähkökatkos), toimitaan rauhallisesti, annettavien ohjeiden mukaan. 12

13 9. ARVOSTELU. TODISTUKSET Aineen opettajat käyvät läpi kaikki kokeet ja merkitsevät virheet ja pistemäärän alustavasti. Koska pisteytysperusteet vaihtelevat joka vuosi samoin kuin eri arvosanojen rajat, on koulun "arvostelun" perusteella tehtävissä vain erittäin varovaisia arvioita arvosanoista. Lisäksi joka vuosi arvostelu on suhteellista, ts. maassa annetaan tietyt prosentit tiettyjä arvosanoja. Siis: ylioppilastutkintolautakunta suorittaa varsinaisen ja lopullisen arvostelun. Opettajan tarkistamista kokeista voi jokainen kokelas henkilökohtaisesti kysellä alkuvaikutelmia opettajalta esim. lähtöpisteitä. Koesuorituksia ei saa näyttää kokelaille. Koesuoritukset ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Kun kaikki pakolliset kokeet on suoritettu, lähettää lautakunta automaattisesti ylioppilastodistuksen, jos kokelas saa lukion päättötodistuksen. Todistuksen saaminen edellyttää, että kokelas on oikeutettu saamaan lukion päättötodistuksen. Muutoin lautakunta antaa vain erillisen todistuksen hyväksytyistä kokeista. Yo-todistukseen on merkitty hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat paitsi kompensoidusta hylätty. Uusinnoista on merkitty parempi. Jos kokelas haluaa hajautetusta kokeesta "väliaikatietoja", lautakunnalta saa pyynnöstä maksullisen rekisteriotteen. Yo-lautakunta antaa keväällä ja syksyllä tietyille lehdille kaikkien Suomessa hyväksyttyjen nimet julkaistavaksi. Näkyviin eivät tule ne, joiden päättötodistuksen saanti on siirtynyt myöhemmäksi kuin yo-tutkinnon valmistuminen! Yo-lautakunnalle on ilmoitettava, onko kokelas oikeutettu saamaan päättötodistuksen: - keväällä 5.5. mennessä - syksyllä mennessä. 1. Määräaikoihin mennessä on kaikki muualla kuin Puolalanmäen lukiossa meneillään olevat opinnot opiskelijan itsensä ilmoitettava todistettavasti (opintokirja tai todistus oppilaitokselta tms.) koulusihteerille. 2. Itsenäisiä suorituksia ei oteta vastaan näiden määräaikojen jälkeen. 3. Uusia kursseja ei aloiteta näiden määräaikojen jälkeen. 4. Musiikissa soitinopetuksessa lisäksi seuraavat määräykset: - joka lukuvuosi opettajan on annettava suoritusmerkintä syksyn opinnoista, viimeistään joka lukuvuosi opettajan on annettava kevään opinnoista kurssiarvosana numeroin 4-10, viimeistään viikon 21 lopussa. Nämä määräykset ovat näkyvillä ilmoitustaululla ja koulun weppi-sivulla. Lisäksi niistä tiedotetaan lukuvuoden alkaessa. Niiden katsotaan siis olevan kaikkien tiedossa. Mitään poikkeuksia esimerkiksi määräaikojen jälkeen ilmoitettavista suorituksista ei tehdä! 13

14 Jokaisesta ylioppilastutkintoon kuuluvasta kokeesta annetaan arvosana ja sitä vastaava pistemäärä: laudatur l 7 pistettä (n. 5 %) eximia cum laude approbatur e 6 magna cum laude approbatur m 5 cum laude approbatur c 4 lubenter approbatur b 3 approbatur a 2 improbatur (hylätty) i 0 Matematiikan kokeesta merkitään lisäksi saatu pistemäärä/maksimipistemäärä. Jos kokelas haluaa, ettei hänen nimeään julkaista ylioppilaaksi tulleiden luettelossa, on hänen hyvissä ajoin ennen tutkintotulosten valmistumista pyydettävä kirjallisesti sekä koulua että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavasta nimilistasta. Jos koetulos vaikuttaa virheelliseltä, rehtori tai aineen opettaja voi esittää lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjeitse tarkistuspyynnön. Jos kokelas on tyytymätön kokeen arvosteluun, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus tehdään rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. Ennen tarkistuspyynnön lähettämistä on maksettava opetusministeriön vahvistama maksu, joka palautetaan, jos arvosana nousee. Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi, hänen on otettava yhteyttä rehtoriin ennen kokeiden alkamista. Vieraskielisyyden vaikutus otetaan huomioon erillisen hakemuksen perusteella. Lautakunnan arvostelijat eivät kokeita tarkistaessaan huomioi vieraskielisyyttä. Ohjeet ovat kohdassa 2b. 10. KOMPENSOIMINEN Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, hän saa tietyin edellytyksin hyväksytyn ylioppilastutkinnon, jos muiden aineiden suoritukset kompensoivat tämän hylätyn kokeen. Kompensaatio suoritetaan automaattisesti tietyn laskutavan mukaan, ellei kokelas ennen kirjoituksia sitä kiellä (kirjallinen pyyntö rehtorille). Jokaisesta kokeesta annetaan kompensaatioäänimäärä. Hylätyt suoritukset ovat tason mukaan jaettu neljään luokkaan: i+, i, i-, i=. Kustakin kokeesta annetaan kompensaatioääniä seuraavasti: l 7, e 6, m 5, c 4, b 3, a 2. Kompensaatio (hylkäysluokka/kompensaatiopisteet): i+ 12 i 14 i- 16 i= 18 14

15 11. KOEKOHTAISET LISÄOHJEET Aineiden yksityiskohtaisia ohjeita voi tarkemmin tiedustella aineen opettajilta. Yleissääntö: Tutustu jokaisen kokeen alussa tehtäväpaperissa oleviin ohjeisiin. Tehtäväpaperissa oleva ohje on epäselvissäkin tapauksissa se, mitä noudatetaan. * Äidinkielen koe 1. Tekstitaidon koe - koe kestää 6 tuntia - koetilaisuudessa jaetaan A4-kokoinen enintään 8-sivuinen vihko, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston - kokeessa testataan taitoa eritellä, tulkita ja arvioida tekstejä - tehtäviä on 5 ja niistä saa tehdä enintään 3 - yhden vastauksen pituus on noin 2 sivua - jokainen vastaus aloitetaan uudelta arkilta - vastaukset kirjoitetaan lyijykynällä siististi puhtaaksi 2. Esseekoe - koe kestää 6 tuntia - koetilaisuudessa jaetaan A4-kokoinen enintään 16-sivuinen vihko, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston - kokeessa kirjoitetaan joko aineistoaine tai otsikkoaine - kokeessa on vähintään 12 tehtävää, joista valitaan 1 - vastaus kirjoitetaan puhtaaksi muste- tai kuulakynällä 3. Kokeiden pisteytys Tekstitaidon kokeen vastaukset arvioidaan asteikolla 0-6. Vastausten yhteispistemäärä kerrotaan kolmella. Esseekoe arvioidaan asteikolla Lopullista arvosanaa varten pisteet lasketaan yhteen: maksimipistemäärä on = 114. Suomi toisena kielenä koe Osallistumisoikeus: äidinkielen kurssit 1-6 tai suomi toisena kielenä kursseista yhteensä 6 kurssia - yksi koe, joka tehdään äidinkielen esseekokeen kirjoituspäivänä - vastauspapereina ruutuarkit ja optinen lomake (katso kielten kokeiden ohjeet) - vastaukset lyijy-, kuula- tai mustekynällä - eri osiot eri arkeille Reaaliaineiden kokeet Osallistumisoikeus: kokeeseen kuuluvassa oppiaineessa pakolliset kurssit. 15

16 Ylioppilastutkinnon määräykset, jotka koskevat matematiikan koetta ja reaaliaineiden kokeita, uudistuvat. Uudet määräykset koskevat ensimmäistä kertaa kevään 2012 tutkintoa ja toimitetaan lukioihin vasta syksyn 2011 tutkinnon päättymisen jälkeen. Niistä tiedotetaan erikseen myöhemmin. - tarkista kokeen alussa, että sinulla on oikean aineen kysymykset - ensimmäinen (vastattava) vastaus kirjoitetaan kokoarkille - muut vastaukset joko koko- tai puoliarkeille vastattavasta aineesta riippuen: - kokoarkeille: psykologia, filosofia, historia, biologia, ev. lut. uskonto, ort. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede, terveystieto - puoliarkeille: fysiikka, kemia - arkit on valmiiksi jaettu ennen koetilaisuutta - yhdellä arkilla saa olla vain yksi vastaus (Voi jatkaa toiselle tyhjälle arkille) - kynän on oltava lyijykynä. (Värikyniä saa käyttää apuna, mutta ei punaista.) * Kielet Osallistumisoikeus: - vieras kieli ja ruotsi/a-taso, kurssit ruotsi/b-taso, kurssit vieras kieli/c-taso, yhteensä 3 kurssia - kokeissa käytettäviä tehtävätyyppejä on useita erilaisia, mutta etukäteen ei ilmoiteta, mitä niistä kyseisessä kokeessa tullaan käyttämään - kuullun ymmärtämiskoe on ruotsissa, englannissa, saksassa, ranskassa, venäjässä, espanjassa ja italiassa - optisesti tarkastettavaan lomakkeeseen ei merkitä vastauksia kirjaimilla, vaan ainoastaan mustaamalla valittua vaihtoehtoa vastaava soikio - alustavia merkintöjä optiseen lomakkeeseen voi tehdä tehtävävihkoon tai suttupaperiin Tyhjäksi jäänyt soikio on aina poikkeuksetta, peruuttamattomasti väärä vastaus! - kuullun kokeessa jaetaan optinen lomake, 1 kielikokeen vastauslomake, suttupaperi - kirjallisessa kokeessa jaetaan optinen lomake, kielikokeen vastauslomake ja kokoarkkeja (= A4-kokoon taitettu) - arkeille kirjoitetaan joka riville omalla käsialalla, aineen otsikko numeroidaan Kielikokeessa on eri osioiden vastaukset kirjoitettava tehtävävihossa määrätyille papereille. Väärään paikkaan kirjoitetusta vastauksesta voidaan vähentää pisteitä. - käytettävä kynä: vertaa edellä kohta 8 Saksan kielen kokeissa hyväksytään vain uusi oikeinkirjoitussäännöstö 16

17 * Matematiikka Osallistumisoikeus: - M-taso, kurssit N-taso, kurssit 1-6 Ylioppilastutkinnon määräykset, jotka koskevat matematiikan koetta ja reaaliaineiden kokeita, uudistuvat. Uudet määräykset koskevat ensimmäistä kertaa kevään 2012 tutkintoa ja toimitetaan lukioihin vasta syksyn 2011 tutkinnon päättymisen jälkeen. Niistä tiedotetaan erikseen myöhemmin. - kokeessa 15 tehtävää - enintään 10 tehtävään saa vastata - voi olla useampia saman tehtävän osioita - kirjoitusvälineenä lyijykynä - tehtävä n:o 1 tehdään kokoarkille - tehtävät n:o 2-15 tehdään puoliarkeille - samalla koko- tai puoliarkilla ei saa olla kahta tehtävää - tehtävää voi jatkaa puoliarkin toiselle puolelle, mutta edellisen sivun tietoja siirrettäessä on oltava huolellinen - tehtävää voi myös vielä jatkaa toiselle puoliarkille - puoliarkit laitetaan kokoarkin väliin - lisäksi jokaisella on käytössään "suttupaperia" - muista jättää taulukot ja laskimet tarkistettaviksi - ohjeet taulukoista ja laskimista samat kuin reaalikokeessa Pitkän matematiikan kokeessa on 2 ns. tähtitehtävää, jotka edellyttävät laajempaa ja syvällisempää käsittelyä: - ne sijoitetaan tehtäväsarjan loppuun ja merkitään tähdellä - perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin - nämä kaksi tehtävää arvostellaan asteikolla molempiin vaativiin tehtäviin saa vastata 12a. KIRJOITUSTILAISUUDET KEVÄÄLLÄ 2012 JOS JOKIN ASIA ON EPÄSELVÄÄ, KYSY REHTORILTA! Matkaviestimen tuominen koetiloihin, kirjallisissa kokeissa Puutarhakatu 5:n B-puolen ja kuullun ymmärtämiskokeissa Aurakatu 11:n koe- ja kerroksen tiloihin, on koepäivinä kielletty (klo 8.00 alkaen)! Elektronisia laitteita kuten mp3-soittimia ei saa tuoda koetilaan. 17

18 Kuullun ymmärtämiskokeet pidetään Aurakatu 11:n (Y-talo) tiloissa. Kuullun ymmärtämiskokeiden virallinen info-paikka on Y-talon 2. kerroksen ilmoitustaulu. Kirjalliset kokeet pidetään Puutarhakatu 5:n ala- ja yläsalissa, Myös kirjallisten kokeiden virallinen info-paikka on Y-talon 2. kerroksen ilmoitustaulu. Lukion kanslia ei ole puhelimien tai muiden laitteiden säilytyspaikka! Koulusihteerillä ei ole minkäänlaista velvollisuutta ottaa vastaan tai olla luovuttamassa takaisin erilaisia laitteita. Hänellä tai kenelläkään muulla koulussa ei myöskään ole minkäänlaista vastuuta ohjeiden vastaisesti jätetyistä laitteista. Laskimet sen sijaan on tuotava lukion kansliaan Aurakadulle ohjeiden mukaiseen määräaikaan mennessä. 12b.1. KUULLUN YMMÄRTÄMISKOKEET Tiedotukset ryhmäjaosta ja koetiloista ovat Y-talon virallisella ilmoitustaululla sekä lukion kotisivulla hyvissä ajoin ennen kokeita. Käytännön ohjeita: - merkittynä aikana olet valmiina odottamassa koetiloihin pääsyä ja olet ottanut vastausvälineet (pehmeät lyijykynät ja kumi) valmiiksi esille - koetilaan (luokkaan) ei saa tuoda mitään muuta kuin vastausvälineet, katso ohjeet matkaviestimistä - nenäliinoja ja lääkkeitä on saatavissa koetilassa Päivä Koe Kelloaika, jolloin JOKAISEN kokelaan on oltava valmiina tulemaan joko koetilaan tai valvottuun odotustilaan ma Vieras kieli, pitkä oppimäärä EA klo 8.10 SA " FA " VA ja PA " ti Ruotsi, pitkä ja keskipitkä BA ja BB klo 8.10 oppimäärä ke Vieras kieli, lyhyt oppimäärä SC klo

19 FC " VC " EC " PC ja TC " Annettu määräaika perustuu valtakunnallisiin ohjeisiin. Kokelas, joka ei tule ajoissa, ei saa osallistua kuullun kokeeseen! Jokainen vastaa itse siitä, että on ajoissa paikalla. 12b.2. KIRJALLISET KOKEET, Aika Klo 8.30 Paikka Puutarhakatu 5:n ala- ja yläsalissa VIRALLINEN INFO-PAIKKA: Aurakatu 11:n ilmoitustaulu 2. kerroksessa Kokeisiin saavutaan niin, että klo 8.30 kaikki ovat valmiina tulemaan saliin - tarjottimella vastausvälineet, ei kynäkoteloita - suklaat ja makeiset irrallaan, ei pakkauksia - eväät kelmussa, ei käärepapereita - kielten (myös suomi toisena kielenä) kokeissa mehupurkkien ja pullojen tekstien on oltava teipattu peittoon (suositus: juomat pulloissa, ei purkkeja) Huomioitavaa - koepäivinä kokelas ei siis saa tuoda matkaviestintä koetiloihin - jos kokelas yrittää tuoda matkaviestimen koetilaan, tapaus tutkitaan vilpin yrityksenä - tupakointitaukoja ei ole - nuuskan käyttö on kielletty - omia nenäliinoja ei saa tuoda, niitä jaetaan salissa - poistua saa vasta klo jälkeen WC:n käyttö - halutessaan wc:hen kokelas nousee seisomaan paikallaan - valvoja vie kokelaan wc:hen - wc:n ovea ei saa lukita - tullessaan wc:stä kokelas odottaa, kunnes opettaja on tilan tarkistanut Edessä oleva valvoja 1 ilmoittaa: Koe on päättynyt - kirjoittaminen lopetetaan heti - henkilötiedot voi vielä tarkistaa - koe kestää tasan kuusi tuntia siitä, kun rehtori ilmoittaa sen alkaneeksi (poikkeuksena kaksi C-kieltä kirjoittavat ja erityisluvan saaneet) 19

20 Päivä pe Koe Äidinkieli, tekstitaidon koe ma Äidinkieli, esseekoe tai Suomi toisena kielenä koe ke Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto pe Vieras kieli, pitkä oppimäärä (A) ma Ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (A ja B) ke Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia pe Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (M ja N) ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä (C) Kahden C-kielen kokeen kirjoittajilla on aikaa 8 tuntia. 20

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info Ylioppilastutkinto Lyseossa Info 2.2.2016 Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto saliin alkaa klo 8.30. Eväät, välineet ja vaatteet

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Yo-kokeiden koetilat. Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet. Yo-kokeessa oltava paikalla viimeistään. Myöhästyminen kokeesta. Älä myöhästy.

Yo-kokeiden koetilat. Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet. Yo-kokeessa oltava paikalla viimeistään. Myöhästyminen kokeesta. Älä myöhästy. Yo-kokeiden koetilat Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet Kiteen lukio 1.9.2015 Kyösti Värri Kuuntelukokeet 7. 9.9.: 33 ja 34 Kirjalliset kokeet: äidinkieli: valtuustosali (ja 25) reaalit: Arppen koulun

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Älä Tutkinnon muuta perustyylidiaa rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelukokeet Iltalukiossa (Eskelinkatu 4) Turun ammatti-instituutin

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Yo-kokeiden koetilat Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet

Yo-kokeiden koetilat Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet Yo-kokeiden koetilat Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet Kiteen lukio 7.9.2016 Kyösti Värri Kuuntelukokeet 12. 14.9.: 32, 33 ja 34 Sähköiset kokeet 19.9. ja 3.10.: atk-luokka Kirjalliset kokeet: Luettelo

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Ennen kirjallista koetta

Lisätiedot

Yo-info kevät Käytännön järjestelyjä

Yo-info kevät Käytännön järjestelyjä Yo-info kevät 2016 Käytännön järjestelyjä Ennen koetta Saavu koululle kirjoituspäivinä hyvissä ajoin: kuuntelut klo 8.15, kirjalliset kokeet klo 8.30. Mikäli myöhästyt kokeesta, on mahdollista, että et

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

KOEAIKATAULU KEVÄT 2016

KOEAIKATAULU KEVÄT 2016 Ohjeet kevään 2016 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville 1/6 KOEAIKATAULU KEVÄT 2016 KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET 1. Koepaikalle pitää saapua 30 minuuttia ennen kokeen merkittyä alkamisaikaa (esimerkiksi aamun

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

YO-kokelaan muistilista kevät

YO-kokelaan muistilista kevät YO-kokelaan muistilista kevät 2017 www.ylioppilastutkinto.fi PRELIMINÄÄRIT JA TENTIT Prelit ovat kurssikokeita ja/tai kenraaliharjoituksia yokokeisiin. Ilmoittaudu kurssin opettajalle, jos et ole kurssilla

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Ylioppilastutkinto Yleiset määräykset ja ohjeet Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu Abin aikataulua Kevään 2017 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Wilmassa. Ohjeet annetaan yo-infossa 6.10. Ilmoittautumiset pitää tehdä ke 16.11. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA TORSTAINA

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA TORSTAINA TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA TORSTAINA 19.1.2017 1 PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA (1/4): Valtakunnallinen kypsyyskoe, järjestetään kaikissa Suomen lukioissa samanaikaisesti.

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 13A - 12G 3.2.2016 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä (HE 31/2005 vp).

Lisätiedot

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Yleiset määräykset ja ohjeet Ylioppilastutkinto Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen

Lisätiedot

MUISTILISTA KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINTOA VARTEN

MUISTILISTA KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINTOA VARTEN MUISTILISTA KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINTOA VARTEN MARRASKUU 23 Kokelaiden kirjalliset ilmoittautumiset lukioon Erityisjärjestelyhakemukset liitteineen, lukilausunnot ja selvitykset vieraskielisyydestä

Lisätiedot

INFOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA KESKIVIIKKONA Opiskelijat kello 13 Huoltajat kello 18

INFOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA KESKIVIIKKONA Opiskelijat kello 13 Huoltajat kello 18 INFOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA KESKIVIIKKONA 2.11.2016 Opiskelijat kello 13 Huoltajat kello 18 1 PERUSTIETOJA YO-TUTKINNOSTA (1/4): Valtakunnallinen kypsyyskoe, järjestetään kaikissa Suomen lukioissa samanaikaisesti.

Lisätiedot

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Kevät 2016. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Kevät 2016. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO Kevät 2016 Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Marraskuu ABIN AIKATAULU Ilmoittautuminen kevään 2016 kirjoituksiin: Keväällä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat Wilmassa

Lisätiedot

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Syksy 2015. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Syksy 2015. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO Syksy 2015 Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Toukokuu ABIN AIKATAULU Ilmoittautuminen syksyn 2015 kirjoituksiin: Syksyllä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat Wilmassa

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 6.9.2016 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASTUTKINNON KOKEISIIN

OHJEITA YLIOPPILASTUTKINNON KOKEISIIN OHJEITA YLIOPPILASTUTKINNON KOKEISIIN Ennen koetta Taulukot ja laskimet 2 pv ennen klo 15.00 mennessä tarkastettaviksi kansliaan Päätä käytätkö koulun konetta vai omaa konetta sähk. yo-kirj (sa,sc, ff

Lisätiedot

Abit 2016 valmennus 2.9.2015

Abit 2016 valmennus 2.9.2015 Abit 2016 valmennus 2.9.2015 1 Abivalmennustilaisuudet v 1. osa ke 29.4.2015 klo 12.55 v 2. osa ke 2.9.2015 klo 12.55 13.55 v 3. osa ke 28.10.2015 klo 12.55 13.55 v 4. osa ke 13.1.2016 klo 12.55 13.55

Lisätiedot

1. Kirjoituspaikat ja -ajat 2. Mitä otetaan mukaan, mitä ei? 3. Miten toimia kirjoitussalissa? 4. Koekohtaisia ohjeita 5. Tiedätkö? Entä jos? 6.

1. Kirjoituspaikat ja -ajat 2. Mitä otetaan mukaan, mitä ei? 3. Miten toimia kirjoitussalissa? 4. Koekohtaisia ohjeita 5. Tiedätkö? Entä jos? 6. Syksy 2016 1. Kirjoituspaikat ja -ajat 2. Mitä otetaan mukaan, mitä ei? 3. Miten toimia kirjoitussalissa? 4. Koekohtaisia ohjeita 5. Tiedätkö? Entä jos? 6. Lakkiaiset Kuuntelut iltalukiossa, Eskelinkatu

Lisätiedot

Infoa kevään 2017 kirjoituksiin osallistuville kahden tutkinnon opiskelijoille

Infoa kevään 2017 kirjoituksiin osallistuville kahden tutkinnon opiskelijoille Infoa kevään 2017 kirjoituksiin osallistuville kahden tutkinnon opiskelijoille Matematiikan, fysiikan ja kemia kirjoittajat Tuo laskin tyhjättynä ja taulukkokirja puhdistettuna koetta edeltävänä päivänä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Jyväskylän Lyseon lukio ABI-INFO Osmo Polas

Jyväskylän Lyseon lukio ABI-INFO Osmo Polas ABI-INFO 15.11.2016 Osmo Polas Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkintoon kuuluu vähintään

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

KIRJOITTAJA- INFO SYKSY 2016 KOUVOLAN YHTEISLYSEO

KIRJOITTAJA- INFO SYKSY 2016 KOUVOLAN YHTEISLYSEO KIRJOITTAJA- INFO KOUVOLAN YHTEISLYSEO Yleistä Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa pakolliset kurssit suoritettu! Lue YTL:n kirje kokelaille www.ylioppilastutkinto.fi Sovi päällekkäiset

Lisätiedot

YO-info K rehtori Mika Strömberg

YO-info K rehtori Mika Strömberg YO-info K2017 19.1.2017 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2017 kirjoittajille

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2017 kirjoittajille YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2017 kirjoittajille 9.2.17 Kirjoituspäivät kevät 2017 Kuullunymmärtämiskokeet ma 13.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä klo 8.45-10.00

Lisätiedot

Tampereen aikuislukio

Tampereen aikuislukio Tampereen aikuislukio Abin opas kevät 2017 ilmoittautuminen marraskuu tutkintomaksu tammikuu abi-info II helmikuu ylioppilaskirjoitukset pe 10.2. alkaen kevään yhteishaku maaliskuu korotustentit huhtikuu

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

REHTORIN INFOA ABEILLE

REHTORIN INFOA ABEILLE REHTORIN INFOA ABEILLE 20.8.2012 JP Tanska YO-TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN www.ylioppilastutkinto.fi YTL antaa määräykset tutkinnon koejärjestelyistä. Rehtori vastaa tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä koulussa.

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kouvolan iltalukio, ALO 2

SISÄLLYSLUETTELO. Kouvolan iltalukio, ALO 2 ABIN OPAS KEVÄT 2017 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 Kevään 2017 koepäivät... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen... 6 Suoritusaika...

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Syksyn yo-kirjoitukset. Syksy 2016

Syksyn yo-kirjoitukset. Syksy 2016 Syksyn yo-kirjoitukset Syksy 2016 KIRJOITUSOIKEUS Pakolliset suoritettu ( ei kesken olevia ) Maksut maksettu/ perintä! Nelosten määrä: 2/3 hyväksyttyjä arvosanoja KUUNTELUT PAIKKA 4. krs MA 12.9. A-KIELET:

Lisätiedot

Ohjeita kirjoittajille

Ohjeita kirjoittajille Ohjeita kirjoittajille * Jos sairastun? Ilmoita sairastumisestasi HETI rehtorille 0504210991 (jos et saa kiinni niin Kansliaan 0504215430). Koulu pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään sinulle kokeen

Lisätiedot

ABI-INFO II /syksy 2013 Töölön yhteiskoulun aikuislukio 1855 Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet pidetään Töölön yhteiskoulun tiloissa.

ABI-INFO II /syksy 2013 Töölön yhteiskoulun aikuislukio 1855 Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet pidetään Töölön yhteiskoulun tiloissa. ABI-INFO II /syksy 2013 Töölön yhteiskoulun aikuislukio 1855 Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet pidetään Töölön yhteiskoulun tiloissa. PÄIVITÄ YHTEYSTIETOSI AIKUISLUKION KANSLIAAN! Oikeus osallistua ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 2. Tärkeä tietää 4. YO-tutkinnon rakenne 4. YO-tutkinnon suorittaminen 4. YO-kirjoitusten aloittaminen 6

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 2. Tärkeä tietää 4. YO-tutkinnon rakenne 4. YO-tutkinnon suorittaminen 4. YO-kirjoitusten aloittaminen 6 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 2 Tärkeä tietää 4 YO-tutkinnon rakenne 4 YO-tutkinnon suorittaminen 4 YO-kirjoitusten aloittaminen 6 Arvostelu ja tulokset 8 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

syksyllä 2016 kirjoittaville

syksyllä 2016 kirjoittaville Jyväskylän aikuislukio Sepänkatu 3 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 040 341 4660 / rehtori Puh. 040 341 4661 / koulusihteeri Sähköposti:paivi.hyvarinen@jao.fi www.jao.fi/aikuislukio ABI-OPAS syksyllä 2016 kirjoittaville

Lisätiedot

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS Yo-kokeessa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat on tuotava aikuislukion kansliaan tarkistettavaksi viimeistään yo-koetta edeltävänä päivänä kello 18 mennessä. Jos

Lisätiedot

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN http://www.ylioppilastutkinto.fi AJANKOHTA Tarkista päivämäärä YTL:n sivuilta (ks. osoite yllä). Keskiviikko 28.9.2016. Koe kestää klo 9.00-15.00. PAIKKA Tarkista

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Ryhmänohjaajan tuokio Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus 19.4.2016 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Kevät Lisätietoja:

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Kevät Lisätietoja: Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO Kevät 2017 Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Marraskuu ABIN AIKATAULU Ilmoittautuminen kevään 2017 kirjoituksiin: Keväällä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat Wilmassa

Lisätiedot