Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke"

Transkriptio

1 Versio 1.05 Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

2 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 2 (41) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus Dokumentti julkaistu Täsmennetty poiminnan alkkatietoilmoitukset uuttuva eläkejärjestelynumero vapaaehtoisen poimintaehdon Eläkevakuutuslaki selitettä Korjattu kirjoitusvirheet palvelun alkkatietoilmoitukset useita maksajia, useita tulonsaajia /Subscriptionarameters/IdCodearameter tietojen määrityksessä Korjattu kirjoitusvirhe: Lisätty puuttuva tieto /Subscriptionarameters/IdCodearameter/arameterType alkkatietoilmoitukset useita maksajia, useita tulonsaajia parametrien määritykseen. Lisätty kappale 3.2 Sijaismaksaja, jossa on täsmennetty sijaismaksajatilanteeseen liittyviä aineistojen poimintaehtoja. äivitetty reaaliaikaisen WS-kanavan kautta jaettavien aineistojen poimintaehtojen tyypit vastaamaan DataRequestToIR-skeemaan tehtyjä muutoksia. alkkatietoilmoitukset - yksi tulonsaaja: Muutosten poimintaväli muutettu Timespanarameter => TimespanTimearameter. alkkatietoilmoitukset - yksi maksaja: Muutosten poimintaväli muutettu Timespanarameter => TimespanTimearameter. alkkatietoilmoitukset - yksi työeläkejärjestelynumero: Muutosten poimintaväli muutettu Timespanarameter => TimespanTimearameter. Työnantajan erillisilmoitukset - yksi maksaja: Muutosten poimintaväli muutettu Timespanarameter => TimespanTimearameter. Työnantajan erillisilmoitukset - yksi työeläkejärjestelynumero: Muutosten poimintaväli muutettu Timespanarameter => TimespanTimearameter. Osapuolelle lähetetyt viestit: Muutosten poimintaväli muutettu Timespanarameter => TimespanTimearameter Täsmennetty edelleen kappaletta 3.2 Sijaismaksaja (sijaismaksajatilanteeseen liittyvät aineistojen poimintaehdot). Lisätty aineisto Maksajan palkkatietojen yhteenveto. Lisätty aineisto alkkatietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä. Lisätty aineistoon alkkatietoilmoitukset - useita tulonsaajia poimintaehto oissaolojen aikaväli. Lisätty aineistoon alkkatietoilmoitukset - useita maksajia, useita tulonsaajia poimintaehto oissaolojen aikaväli. Lisätty aineistoon alkkatietoilmoitukset - yksi tulonsaaja poimintaehto oissaolojen aikaväli Lisätty reaaliaikaisen Web Service -kanavan jakelupalvelu alkkatietoilmoitukset yksi maksaja, yksi tulonsaaja.

3 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 3 (41) SISÄLLYS 1 Johdanto Tietojen jakelu tulorekisteristä Tietojen jakelun kanavat Skeemarakenteet alkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston yleisrakenne Tietojen jakelu SFT-rajapinnan kautta Tietojen jakelu reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta Yleistä tietojen jakamisesta Asiakkaan tunnistetiedot Sijaismaksaja Tiedonsaantioikeudet Tietojen yksilöintitiedot Johdetut tiedot Koodistot Aineistotilaus Aineistotilauksen perusteella jaettavat aineistot alkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat alkkatietoilmoitukset useita tulonsaajia alkkatietoilmoitukset useita maksajia alkkatietoilmoitukset useita maksajia, useita tulonsaajia alkkatietoilmoitukset useita työeläkelaitoksia alkkatietoilmoitukset puuttuva työeläkejärjestelynumero alkkatietoilmoitukset useita ilmoitusviitteitä Työnantajan erillisilmoitukset kaikki maksajat Työnantajan erillisilmoitukset useita maksajia Työnantajan erillisilmoitukset - useita työeläkelaitoksia Osapuolelle lähetetyt viestit Osapuolen käyttäjien käyttölokitiedot Maksajan palkkatietojen yhteenveto Reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta jaettavat aineistot alkkatietoilmoitukset - yksi tulonsaaja alkkatietoilmoitukset - yksi maksaja alkkatietoilmoitukset - yksi maksaja, yksi tulonsaaja alkkatietoilmoitukset - yksi työeläkejärjestelynumero Työnantajan erillisilmoitukset - yksi maksaja Työnantajan erillisilmoitukset yksi työeläkejärjestelynumero Osapuolelle lähetetyt viestit... 41

4 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 4 (41) 1 JOHDANTO Tässä dokumentissa kuvataan tietojen jakelu tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta. Dokumentissa esitellään teknisen rajapinnan kautta tietoa jakavat palvelut yleisellä tasolla. Tulorekisteristä jaettavien aineistojen skeemamuodot on kuvattu erillisissä dokumenteissa. 2 TIETOJEN JAKELU TULOREKISTERISTÄ 2.1 Tietojen jakelun kanavat Tulorekisteristä jaetaan tietoja seuraavien kanavien kautta: Tulorekisterin palveluiden käyttäjä Web-lomake Web Service Reaaliaikainen Latauspalvelu Aineistotilauksen perusteella SFT Viivästetty Sähköinen asiointipalvelu Tekninen rajapinta Kuva 1. Tietojen jakelun kanavat. Sähköisessä asiointipalvelussa tulorekisterin palveluiden käyttäjä voi hakea tulorekisteristä tietoja oman käyttäjäroolinsa ja tiedonsaantioikeuksiensa puitteissa. Sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeilla tietoja voidaan kysellä reaaliaikaisesti. Sähköisen asiointipalvelusta voidaan myös hakea aineistotilaustoiminnon kautta ennalta tilattuja aineistoja. Teknisen rajapinnan kautta tietoja jaetaan SFT-rajapinnan kautta sekä reaaliaikaisilla Web Service -palveluilla. SFTrajapinnan kautta voidaan hakea aineistotilaustoiminnon kautta ennalta tilattuja aineistoja. Reaaliaikaisilla Web Service -palvelukutsuilla voidaan hakea rajattuja tietomääriä, esimerkiksi yhden tulonsaajan palkkatietoilmoituksia rajatulta maksupäiväväliltä. Web Service -rajapinnasta käytetään tässä kuvauksessa myös termiä WS-rajapinta. Lisäksi tulorekisteristä toimitetaan paperisen asioinnin kautta kirjeitä ja raportteja. 2.2 Skeemarakenteet Tulorekisterin tekninen rajapinta jakelee XML-muotoisia aineistoja. Erityyppisiä tietoja sisältävillä aineistoilla on omat skeemarakenteensa. Tietojen jakelun skeemat on esitetty taulukossa 1. Tulorekisteristä jaettava tieto alkkatietoilmoitukset Työnantajan erillisilmoitukset Skeema WageReportsFromIR ayersummaryreportsfromir

5 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 5 (41) Viestit Lokitiedot Taulukko 1. Tietojen jakelun skeemat. MessagesFromIR LogDataFromIR Skeemarakenteisiin tulee todennäköisesti myöhemmin muutoksia, esimerkiksi vuosimuutosten ja tulorekisterin uusien toiminnallisuuksien käyttöönoton yhteydessä. Skeemamuutokset pyritään mahdollisuuksien mukaan suunnittelemaan siten, että aiempaa skeemaa täydennetään uusilla, skeeman näkökulmasta vapaaehtoisilla, tiedoilla. Tällöin samalla skeemalla voi toimittaa ja hakea tietoja riippumatta siitä, että mihin ajankohtaan ne kohdistuvat. Skeeman muuttuessa teknisen rajapinnan käyttäjän tulee päivittää uusi skeemaversio omaan järjestelmäänsä, jos tulorekisteriin halutaan toimittaa tai tulorekisteristä halutaan vastaanottaa muuttuneen skeeman mukaisia uusia tietoja. Jos osapuoli käyttää synkronista WS-rajapintaa, osapuolen tulee kutsua uuden skeeman mukaista rajapintapalvelua. Tulorekisteri poimii aineistot aineistotilauksella tai WS-palvelupyynnössä annetun skeemaversion mukaisina. 2.3 alkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston yleisrakenne Tulorekisteriin toimitettavan palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston ja tulorekisteristä toimitettavan palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston rakenteellisia eroja on esitetty kuvassa 2. Maksajan tulorekisteriin toimittamassa aineistossa aineiston tiedot ja maksamisen tiedot (palkanmaksukauden tiedot, maksajan tiedot) annetaan vain kerran ja ne ovat yhteisiä aineiston kaikille ilmoituksille. Tulorekisteristä tiedon käyttäjälle jaettavat palkkatietoilmoituksia sisältävät aineistot koostuvat tyypillisesti monissa eri aineistoissa tulorekisteriin toimitetuista ilmoituksista, joten tiedon käyttäjälle jaettavissa aineistoissa maksamisen tiedot ovat ilmoituskohtaisia. Samalla tavalla ilmoituskohtaisia ovat ne aineiston yleistiedot, jotka välitetään edelleen tiedon käyttäjälle. Tiedon käyttäjälle jaettavassa aineistossa on lisäksi aineistokohtaisia poiminnan yleistietoja, esimerkiksi poimintahetkeä ja poimintaparametreja koskevaa tietoa sekä poiminnan yhteenvetotietoja. Aineisto toimittajalta Aineiston yleistiedot Maksamisen tiedot alkkatietoilmoitus Ilmoituksen yleistiedot Tulonsaajan tiedot Tulolajin tiedot Ilmoituksen muut tiedot Tulorekisteri Aineisto käyttäjälle oiminnan yleistiedot alkkatietoilmoitus Aineiston yleistiedot Maksamisen tiedot Ilmoituksen yleistiedot Tulonsaajan tiedot Tulolajin tiedot Ilmoituksen muut tiedot Kuva 2. alkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston yleisrakenne.

6 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 6 (41) 2.4 Tietojen jakelu SFT-rajapinnan kautta Tietojen jakelun periaate SFT-rajapinnan kautta on esitetty kuvassa 3. Tulorekisteri Tallentaa tilauksen 1 Aineistotilaus SubscriptionsToIR Tiedon käyttäjä Tekee aineistotilauksen oimintaaikataulu Muodostaa aineiston Jakelee aineiston 2 Nouto WageReportsFromIR ayersummaryreportsfromir MessagesFromIR LogDataFromIR Noutaa aineiston Noutoaikataulu Kuva 3. Tietojen jakelu SFT-rajapinnan kautta. Tiedon käyttäjä tekee aineistotilauksen tulorekisteriin. Aineistotilauksen voi toimittaa teknisen palvelurajapinnan kautta tai sen voi tallentaa sähköisessä asiointipalvelussa. Tulorekisteri käynnistää tietojen poiminnan aineistotilauksella annetun poiminta-aikataulun mukaisesti. Tulorekisteri muodostaa aineiston ja tallentaa sen tulorekisteriin tiedon käyttäjän noudettavaksi. Tiedon käyttäjä noutaa aineiston noutoaikataulunsa mukaisesti. Noutoaikataulu tulee sovittaa poiminta-aikatauluun ja siinä tulee huomioida aineiston muodostamiseen tulorekisterissä tarvittava aika. Tiedon käyttäjän tulee varautua siihen, että jos aineisto ei ole noutohetkellä valmistunut, noutoa on yritettävä jonkin ajan kuluttua uudelleen. Jos aineistotilaus on tyypiltään jatkuva tilaus, aineiston muodostaminen, jakelu ja nouto toistuvat säännöllisesti poiminta- ja noutoaikataulun mukaisesti.

7 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 7 (41) 2.5 Tietojen jakelu reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta Tietojen jakelun periaate reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta on esitetty kuvassa 4. Tulorekisteri Vastaanottaa palvelupyynnön 1 alvelupyyntö DataRequestToIR Tiedon käyttäjä Lähettää palvelupyynnön Käsittelee palvelupyynnön Muodostaa palautteen 2 alaute WageReportsFromIR ayersummaryreportsfromir MessagesFromIR Vastaanottaa palautteen Kuva 4. Tietojen jakelu reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta. Tiedon käyttäjä lähettää tulorekisterin tekniseen rajapintaan reaaliaikaisen synkronisen WS-palvelupyynnön. Reaaliaikainen WS-rajapinta on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa tietotarve on välitön ja yksittäinen. Reaaliaikaisia palveluita voidaan käyttää esimerkiksi integroitaessa tiedon käyttäjän oma käyttöliittymäsovellus tulorekisterin palveluihin, jolloin tiedon käyttäjän omaan käyttöliittymänäkymään voidaan hakea tulorekisteristä ajantasaiset tiedot. Tulorekisteri vastaanottaa palvelupyynnön, poimii pyydetyt tiedot ja muodostaa palautteen palvelun kutsujalle. Tiedon käyttäjä saa synkronisen palautteen vastauksena palvelupyyntöön.

8 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 8 (41) 3 YLEISTÄ TIETOJEN JAKAMISESTA 3.1 Asiakkaan tunnistetiedot Jos palkkatietoilmoitusaineiston poimintaehdoksi aineistotilauksella tai WS-palvelupyynnössä annetaan tulonsaajan suomalainen henkilötunnus, aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa: tulonsaajan tunnisteeksi on ilmoitettu poimintaehtona annettu suomalainen henkilötunnus tai tulonsaajan tunnisteeksi on ilmoitettu sellainen Y-tunnus, joka tulorekisterin perustiedoissa on liitetty poimintaehtona annettuun suomalaiseen henkilötunnukseen. Vastaavasti, jos aineiston poimintaehtona on annettu tulonsaajan Y-tunnus, aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa tulonsaajan tunnisteeksi on ilmoitettu poimintaehtona annettu Y-tunnus tai siihen tulorekisterissä liitetty suomalainen henkilötunnus. Jos palkkatietoilmoitusaineiston tai työnantajan erillisilmoitusaineiston poimintaehdoksi annetaan maksajan suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus, ilmoitukset poimitaan aineistoon samalla periaatteella. 3.2 Sijaismaksaja Jos palkkatietoilmoitusaineiston poimintaehdoksi aineistotilauksella tai WS-palvelupyynnössä annetaan maksaja ja aineiston sisällön yhteydessä ei ole muuta määritelty, aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa: maksajaksi (ayer-tietoryhmä) on ilmoitettu poimintaehtona annettu maksaja tai työnantajaksi (Substituteayer-tietoryhmä) on ilmoitettu poimintaehtona annettu maksaja. 3.3 Tiedonsaantioikeudet Tulorekisteri jakaa tietoja tiedon käyttäjien tiedonsaantioikeuksien mukaisesti. Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiilit ja niiden mukaisesti teknisen rajapinnan kautta luovutettavat tietosisällöt määritetään tulorekisterin tiedonsaantioikeuksissa. Tiedonsaantiprofiilit nimetään ja niiden perusteella jaettava tietosisältö määritellään osapuolikohtaisesti. Tiedonsaantiprofiilien osapuolikohtaista lukumäärää ei ole rajoitettu. Jokaiselle tiedon käyttäjäorganisaatiolle voidaan määritellä käyttäjäorganisaation liiketoimintaprosessien ja niihin liittyvien tiedonsaantioikeuksien näkökulmasta tarvittava määrä sisällöltään erilaisia tiedonsaantiprofiileja, joiden mukaisesti aineistoja voidaan tilata teknisen rajapinnan kautta. Eri tietokokonaisuuksille määritellään omat tiedonsaantiprofiilinsa. alkkatietoilmoituksen tietosisällölle ja työnantajan erillisilmoituksen tietosisällölle määritellään omat osapuolikohtaiset tiedonsaantiprofiilit. Aineistotilauksella kerrotaan sen tiedonsaantiprofiilin tunniste, jonka mukaisesti aineisto halutaan poimittavan. Vastaavasti Web Service -rajapinnan palvelupyynnössä annetaan se tiedonsaantiprofiili, jonka mukaisesti palvelupyynnön halutaan palauttavan tiedot. Tiedonsaantiprofiilien periaatetta on havainnollistettu kuvassa 5. Kuvassa on esitetty tiedon käyttäjäorganisaatioiden A ja B palkkatietoilmoituksen tietosisältöä koskevat (tietosisällöltään yksinkertaistetut) profiilit. rofiilissa on lueteltu ne tiedot, jotka käyttäjäorganisaatiolle profiilin mukaisesti jaetaan. Kuvassa tiedon käyttäjäorganisaatio A:lla on kolme tiedonsaantiprofiilia, joiden tietosisältö voidaan vapaasti määritellä organisaation tiedonsaantioikeuksien puitteissa. Kahdella eri organisaatiolla voi periaatteessa olla samanniminen profiili, jonka tietosisältö on organisaatiokohtainen (kuvassa profiili Z). Käyttäjäorganisaation tiedonsaantioikeuteen voi vaikuttaa myös tiedon sisältö. Esimerkiksi palkkatietoilmoituksella ilmoitettavien poissaolojen syykoodin arvo vaikuttaa siihen, että jaetaanko syykoodi käyttäjäorganisaatiolle, jos syykoodi sisältyy poiminnassa sovellettavaan profiiliin.

9 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 9 (41) Tiedon käyttäjäorganisaatio A Tiedon käyttäjäorganisaatio B rofiili X rofiili Y rofiili Z rofiili Q rofiili Z tieto 1 tieto 2 tieto 4 tieto 1 tieto 2 tieto 3 tieto 4 tieto 5 tieto 1 tieto 3 tieto 6 tieto 1 tieto 2 tieto 4 tieto 1 tieto 4 tieto 5 tieto 6 Kuva 5. Tietojen luovuttaminen tiedonsaantiprofiilien mukaisesti. Osapuolelle luovutettaviin tietoihin vaikuttavat lisäksi osapuolikohtaiset, esimerkiksi tulonsaajan ikään liittyvät rajoitukset. 3.4 Tietojen yksilöintitiedot alkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus Maksaja yksilöi palkkatietoilmoituksen maksajan ilmoitusviitteellä (ReportId). Maksajan ilmoitusviite yksilöi kaikki tietyn maksajan palkkatietoilmoitukset. Tulorekisteri antaa palkkatietoilmoitukselle yksilöllisen tulorekisterin ilmoitusviitteen (IRReportId). Tulorekisterin ilmoitusviite yksilöi kaikki palkkatietoilmoitukset tulorekisterissä. Tiedon käyttäjän suositellaan käyttävän tulorekisterin ilmoitusviitettä palkkatietoilmoituksen yksilöivänä tietona omassa järjestelmässään. Tulorekisteri antaa uudelle palkkatietoilmoitukselle versionumeron 1 (ReportVersion). Uuden ilmoituksen tila on Voimassa. Tulorekisterin ilmoitusviite ja versionumero yhdessä yksilöivät palkkatietoilmoitusversion. Kun maksaja ylläpitää palkkatietoilmoituksen tietoja ja toimittaa tulorekisteriin korvaavan palkkatietoilmoituksen, tulorekisteri muodostaa ilmoituksesta uuden version ja antaa sille yhtä suuremman versionumeron, kuin mikä on korvattavan palkkatietoilmoitusversion numero. Tulorekisterin ilmoitusviite ja maksajan ilmoitusviite säilyvät samoina kuin palkkatietoilmoituksen aiemmassa versiossa. Uuden ilmoitusversion tila on Voimassa. Kun maksaja toimittaa tulorekisteriin mitätöivän palkkatietoilmoituksen, tulorekisteri muodostaa ilmoituksesta uuden (tietosisällöltään aiempaa ilmoitusversiota vastaavan) version ja antaa sille yhtä suuremman versionumeron, kuin mikä on mitätöitävän palkkatietoilmoitusversion numero. Tulorekisterin ilmoitusviite ja maksajan ilmoitusviite säilyvät samoina kuin palkkatietoilmoituksen aiemmassa versiossa. Uuden ilmoitusversion tila on Mitätöity. Aiempia ilmoitusversioita ei korvaamisen tai mitätöinnin yhteydessä ylläpidetä. Näin meneteltäessä tiedon käyttäjä voi tilata tulorekisteristä uusia ja muuttuneita palkkatietoilmoituksia esimerkiksi päivittäin poimittavalla jatkuvalla tilauksella ja tulorekisteri osaa muutosaikaleimojen perusteella poimia halutulla muutosaikavälillä tulorekisteriin talletetut ilmoitusversiot. alkkatietoilmoituksen tilaa ja yksilöintitietoja ilmoituksen korvaamisen ja mitätöinnin yhteydessä on havainnollistettu kuvassa 6.

10 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 10 (41) Ilmoituksen korvaaminen alkkatietoilmoitus Maksajan ilmoitusviite (ReportId) Tulorekisterin ilmoitusviite (IRReportId) Versionumero = 2 (ReportVersion) Tila = Voimassa (ReportStatus) Versionumero =1 Tila = Voimassa Ilmoituksen mitätöiminen alkkatietoilmoitus Maksajan ilmoitusviite (ReportId) Tulorekisterin ilmoitusviite (IRReportId) Versionumero = 2 (ReportVersion) Tila = Mitätöity (ReportStatus) Versionumero =1 Tila = Voimassa Kuva 6. alkkatietoilmoituksen yksilöintitiedot ja versionumerointi. Työnantajan erillisilmoitusten viitteiden käsittely tapahtuu palkkatietoilmoituksia vastaavalla tavalla. Maksaja yksilöi ilmoituksen maksajan ilmoitusviitteellä. Maksajan ilmoitusviite yksilöi kaikki tietyn maksajan työnantajan erillisilmoitukset. Tulorekisteri antaa ilmoitukselle yksilöllisen tulorekisterin ilmoitusviitteen. Tulorekisterin ilmoitusviite yksilöi kaikki työnantajan erillisilmoitukset tulorekisterissä. Tiedon käyttäjän suositellaan käyttävän tulorekisterin ilmoitusviitettä työnantajan erillisilmoituksen yksilöivänä tietona omassa järjestelmässään. Työnantajan erillisilmoitusten ilmoitusversioiden hallinta, versionumerointi ja ilmoituksen tilan hallinta uuden ilmoituksen toimittamisen, ilmoituksen korvaamisen ja ilmoituksen mitätöinnin yhteydessä tapahtuvat samalla tavalla kuin palkkatietoilmoitusta käsiteltäessä. Siirtäessään palkkatietoilmoitusta tai työnantajan erillisilmoitusta teknisen rajapinnan kautta omaan järjestelmäänsä tiedon käyttäjän tulee tarkistaa, onko käyttäjän järjestelmässä jo olemassa ilmoitus samalla tulorekisterin ilmoitusviitteellä: 1. Jos samalla tulorekisterin ilmoitusviitteellä ei löydy aiemmin siirrettyä ilmoitusta, tiedon käyttäjä tallentaa ilmoituksen. Siirrettävän ilmoituksen versionumero voi olla suurempi kuin 1, jos ilmoitusta ei ole aiemmin poimittu tiedon käyttäjälle ja ilmoituksesta on muodostunut tulorekisteriin useita versioita. Versionumero voi olla suurempi kuin 1 myös siinä tapauksessa, että tiedon käyttäjällä ei ole ollut tiedonsaantioikeutta ilmoituksen aiempiin versioihin. 2. Jos samalla tulorekisterin ilmoitusviitteellä löytyy aiemmin siirretty ilmoitus, tiedon käyttäjän tulee tarkistaa, että nyt siirrettävä ilmoitusversio on versionumeroltaan suurempi kuin käyttäjän järjestelmässä jo oleva ilmoitusversio. o o Jos versionumero on suurempi, tiedon käyttäjä tallentaa uuden ilmoitusversion omaan järjestelmäänsä (uusi versio korvaa vanhan version). Jos versionumero on yhtä suuri (tai pienempi), kysymyksessä on sama versio kuin aiemmin siirretty (tai vanhentunut versio). Tiedon käyttäjä ei tallenna versiota omaan järjestelmäänsä. Tulorekisterin toimittaman ilmoitusversion tila voi olla Voimassa tai Mitätöity Viestit Tulorekisteri antaa viestille yksilöllisen tulorekisterin viestiviitteen (IRMessageId). Tulorekisterin viestiviite yksilöi kaikki tulorekisteriin talletetut viestit. Siirtäessään viestejä teknisen rajapinnan kautta viestin saajan tulee tarkistaa, onko saajan omassa järjestelmässä jo olemassa viesti samalla tulorekisterin viestiviitteellä. Jos viesti löytyy, viestin saajan ei tarvitse tallentaa viestiä. Viestin tietoja ei voi ylläpitää tulorekisterissä, joten aiemmin siirretyn viestin tiedot eivät koskaan muutu Sähköisen asiointipalvelun käyttölokitiedot Tulorekisteri yksilöi käyttölokin lokitapahtumat tulorekisterin lokitapahtumaviitteellä (IRLogEventId).

11 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 11 (41) Siirtäessään lokitapahtumia teknisen rajapinnan kautta omaan järjestelmäänsä vastaanottajan tulee tarkistaa, onko vastaanottajan omassa järjestelmässä jo olemassa lokitapahtuma samalla tulorekisterin lokitapahtumaviitteellä. Jos lokitapahtuma löytyy, vastaanottajan ei tarvitse tallentaa tietoa, sillä käyttölokitiedot eivät koskaan muutu. 3.5 Johdetut tiedot Teknisen rajapinnan kautta tapahtuvassa tietojen jakelussa periaatteena on, että tulorekisteri jakaa tiedot samansisältöisinä kuin ne on vastaanotettu tulorekisteriin (tiedon käyttäjien tiedonsaantioikeudet huomioiden). Tämän periaatteen mukaisesti tulorekisteri jakaa tulotietoilmoitukset tiedon käyttäjille samansisältöisinä kuin ne on vastaanotettu maksajilta, eikä jakele ilmoituksien tiedoista johdettuja muita tietoja. Tulorekisteri ei summaa ilmoitusten tietoja teknisen rajapinnan kautta jaettaviin aineistoihin, vaan tiedon käyttäjien on itse muodostettava omissa prosesseissaan tarvitsemansa summatiedot ja muut johdetut tiedot tulorekisterin toimittamasta raakadatasta. Teknisen rajapinnan kautta jaettavissa ns. täsmäytysaineistoissa voi kuitenkin olla myös summatason tietoa. 3.6 Koodistot Teknisen rajapinnan sanomien tietosisältöön liittyvät koodistot on kuvattu erillisissä dokumenteissa.

12 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 12 (41) 4 AINEISTOTILAUS Aineistotilaus koostuu päätilauksesta ja siihen liittyvistä alitilauksista. Alitilausten lukumäärää päätilauksella ei ole rajoitettu. Alitilauksella kerrotaan tiedot tilattavasta aineistosta ja aineiston poimintaehdot. Kaikilla päätilaukseen liittyvillä alitilauksilla on sama voimassaoloaika ja ne poimitaan samanaikaisesti. Jokaisesta alitilauksesta muodostetaan jokaisella poimintakerralla oma aineistonsa. Aineistotilauksen rakennetta on havainnollistettu kuvassa 7. äätilaus Tilaajan päätilausviite Tulorekisterin päätilausviite Voimassaoloaika oiminta-aikataulu Alitilaus 1 Aineiston tyyppi oimintaehdot Alitilaus 2 Aineiston tyyppi oimintaehdot poimittu aineisto poimittu aineisto Kuva 7. Aineistotilauksen rakenne. Aineistotilauksen toimittaminen tulorekisteriin on kuvattu dokumentissa Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin. Aineistotilaus toimitetaan tulorekisteriin skeemalla SubscriptionsToIR. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen toimittaminen-skeemat-aineistotilaukset. Tulorekisteri yksilöi poimitun aineiston tulorekisterin poimintaviitteellä (IRQueryId). Jokaisella tulorekisteristä poimitulla aineistolla on oma tulorekisterin poimintaviite, joka on mukana poiminnan muodostaman aineistotiedoston nimessä.

13 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 13 (41) 5 AINEISTOTILAUKSEN ERUSTEELLA JAETTAVAT AINEISTOT Tässä kappaleessa kuvataan teknisen rajapinnan kautta jaettavat aineistot, jotka muodostetaan aineistotilauksen perusteella. Aineistojen esittelyn yhteydessä kuvataan aineistojen yleiset poimintaehdot ja niiden soveltaminen. Yleisten poimintaehtojen lisäksi poimintaa ohjaavat osapuolikohtaiset ehdot ja lisärajaukset (esimerkiksi ikärajoihin liittyvät tiedonsaantioikeudet), jotka kuvataan erillisessä dokumentissa. Tietotaulukoissa oleva sarake V/ kertoo, että onko tieto tai poimintaehto pakollinen kyseistä aineistoa koskevalla aineistotilauksella. Tässä kuvauksessa aineistotilauksen skeemasta on esitetty vain poimintaehtojen ymmärtämisen kannalta olennaiset tietoelementit. 5.1 alkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat Aineistoon poimitaan kaikkien tulonsaajien palkkatietoilmoitukset. Aineistoon poimitaan tietyllä aikavälillä tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet ilmoitukset. oimintaa voi lisäksi rajata Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tiedolla. Aineisto muodostetaan WageReportsFromIR-skeeman mukaisesti. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu-skeemat-alkkatietoilmoitukset. Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. äätilauksen (MainSubscription) tiedot: Jakelukanava (DeliveryChannelCode) 1 SFT Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) 1, 2 Kertatilaus, Jatkuva tilaus Muutosten poimintavälin alkuhetki (ModifiedTimespanStart) Muutosten poimintavälin loppuhetki (ModifiedTimespanEnd) Alitilauksen (Subscription) tiedot: V oiminnan kohteena ovat ne ilmoitusten versiot (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on tallennettu tulorekisteriin annetulla muutosten poimintavälillä (Muutosten poimintavälin alkuhetki - Muutosten poimintavälin loppuhetki). Voi antaa vain kertatilaukselle. Jos kertatilaukselle ei ole annettu muutosten poimintavälin loppuhetkeä, loppuhetkenä käytetään poimintahetkeä (poiminnan päivä ja kellonaika). Jatkuvalla tilauksella muutosten poimintavälin loppuhetki on poimintahetki. Aineiston tyyppi (QueryDataType) 300 alkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat Tiedonsaantiprofiili (Queryrofile) Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili, jonka mukaan aineisto poimitaan. Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion) oimintaehdot (Subscriptionarameters): oimintaehto kertoo, että poimitaanko kustakin ilmoituksesta vain annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai kaikki ilmoitusversiot. Skeemaversio, jonka mukaisesti aineisto muodostetaan. /Timespanarameter V oimintaehto Maksupäivän aikaväli. Maksupäivän aikavälejä voi antaa useita (enintään 20). /arametertype 4 Maksupäivän aikaväli Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joiden Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on jollakin annetuista aikaväleistä.

14 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 14 (41)

15 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 15 (41) 5.2 alkkatietoilmoitukset useita tulonsaajia Aineistoon poimitaan tilauksella lueteltujen tulonsaajien palkkatietoilmoitukset. Aineistoon poimitaan tietyllä aikavälillä tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet ilmoitukset. oimintaa voi lisäksi rajata tulonsaajakohtaisesti Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tiedolla, ansaintakaudella ja poissaolojen aikavälillä. Aineisto muodostetaan WageReportsFromIR-skeeman mukaisesti. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu-skeemat-alkkatietoilmoitukset. Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. äätilauksen (MainSubscription) tiedot: Jakelukanava (DeliveryChannelCode) 1 SFT Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) 1, 2 Kertatilaus, Jatkuva tilaus Muutosten poimintavälin alkuhetki (ModifiedTimespanStart) Muutosten poimintavälin loppuhetki (ModifiedTimespanEnd) Alitilauksen (Subscription) tiedot: V oiminnan kohteena ovat ne ilmoitusten versiot (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on tallennettu tulorekisteriin annetulla muutosten poimintavälillä (Muutosten poimintavälin alkuhetki - Muutosten poimintavälin loppuhetki). Voi antaa vain kertatilaukselle. Jos kertatilaukselle ei ole annettu muutosten poimintavälin loppuhetkeä, loppuhetkenä käytetään poimintahetkeä (poiminnan päivä ja kellonaika). Jatkuvalla tilauksella muutosten poimintavälin loppuhetki on poimintahetki. Aineiston tyyppi (QueryDataType) 301 alkkatietoilmoitukset useita tulonsaajia Tiedonsaantiprofiili (Queryrofile) Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili, jonka mukaan aineisto poimitaan. Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion) Luettelo poimittavista asiakkaista (IdCodeList): /CodeListType 1 Lista tulonsaajia /CodeItems/CodeItem /IdType /IdCode /IdCountryCode oimintaehto kertoo, että poimitaanko kustakin ilmoituksesta vain annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai kaikki ilmoitusversiot. Skeemaversio, jonka mukaisesti aineisto muodostetaan. oiminnan kohteena olevat tulonsaajat. Tilauksella annetaan yksi CodeItem-elementti jokaista poimittavaa tulonsaajaa kohti. Tulonsaajan tunnistetiedot Tulonsaajan tunnistetiedot Tulonsaajan tunnistetiedot /Subscriptionarameters/Timespanarameter V oimintaehto Maksupäivän aikaväli. Maksupäivän aikavälit annetaan tulonsaajakohtaisesti ja niitä voi antaa yhdelle tulonsaajalle useita (enintään 20). /arametertype 4 Maksupäivän aikaväli Aineistoon poimitaan ne tulonsaajan ilmoitukset, joiden Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on jollakin poimintaehtona annetuista aikaväleistä. /Subscriptionarameters/Timespanarameter V oimintaehto Ansaintakauden aikaväli. Ansaintakauden aikavälit annetaan tulonsaajakohtaisesti ja niitä voi antaa yhdelle tulonsaajalle useita (enintään 20).

16 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 16 (41) /arametertype 5 Ansaintakauden aikaväli Aineistoon poimitaan ne tulonsaajan ilmoitukset, joilla on annettu sellainen ansaintakausi, joka sisältyy kokonaan tai osittain jollekin poimintaehtona annetuista ansaintakauden aikaväleistä. /Subscriptionarameters/Timespanarameter V oimintaehto oissaolojen aikaväli. oissaolojen aikavälit annetaan tulonsaajakohtaisesti ja niitä voi antaa yhdelle tulonsaajalle useita (enintään 20). /arametertype 18 oissaolojen aikaväli Aineistoon poimitaan ne tulonsaajan ilmoitukset, joissa jokin seuraavista ajanjaksoista sisältyy kokonaan tai osittain jollekin poimintaehtona annetuista poissaolojen aikaväleistä: oissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä - oissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä alkaton poissaolo: oissaolojakson alkupäivä - oissaolojakson loppupäivä alkallinen poissaolo: oissaolojakson alkupäivä - oissaolojakson loppupäivä oimintaehtojen soveltaminen: Aineistoon poimitaan annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettuja poiminnan kohteena olevien tulonsaajien palkkatietoilmoituksia. Jos tulonsaajalle on rajauksena annettu sekä maksupäivän aikavälejä että ansaintakauden aikavälejä, aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joiden Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on jollakin poimintaehtona annetuista maksupäivän aikaväleistä ja joilla on annettu ansaintakausi, joka sisältyy kokonaan tai osittain jollekin poimintaehtona annetuista ansaintakauden aikaväleistä. oimintaehto oissaolojen aikaväli yhdistetään muihin poimintaehtoihin vastaavalla tavalla, eli se yhdistetään lisärajauksena muihin annettuihin poimintaehtoihin.

17 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 17 (41) 5.3 alkkatietoilmoitukset useita maksajia Aineistoon poimitaan tilauksella lueteltujen maksajien toimittamat palkkatietoilmoitukset. Aineistoon poimitaan tietyllä aikavälillä tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet ilmoitukset. oimintaa voi lisäksi rajata maksajakohtaisesti Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tiedolla sekä työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla. Aineisto muodostetaan WageReportsFromIR-skeeman mukaisesti. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu-skeemat-alkkatietoilmoitukset. Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. äätilauksen (MainSubscription) tiedot: Jakelukanava (DeliveryChannelCode) 1 SFT Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) 1, 2 Kertatilaus, Jatkuva tilaus Muutosten poimintavälin alkuhetki (ModifiedTimespanStart) Muutosten poimintavälin loppuhetki (ModifiedTimespanEnd) Alitilauksen (Subscription) tiedot: V oiminnan kohteena ovat ne ilmoitusten versiot (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on tallennettu tulorekisteriin annetulla muutosten poimintavälillä (Muutosten poimintavälin alkuhetki - Muutosten poimintavälin loppuhetki). Voi antaa vain kertatilaukselle. Jos kertatilaukselle ei ole annettu muutosten poimintavälin loppuhetkeä, loppuhetkenä käytetään poimintahetkeä (poiminnan päivä ja kellonaika). Jatkuvalla tilauksella muutosten poimintavälin loppuhetki on poimintahetki. Aineiston tyyppi (QueryDataType) 302 alkkatietoilmoitukset useita maksajia Tiedonsaantiprofiili (Queryrofile) Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili, jonka mukaan aineisto poimitaan. Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion) Luettelo poimittavista asiakkaista (IdCodeList): /CodeListType 2 Lista maksajia /CodeItems/CodeItem /IdType /IdCode /IdCountryCode oimintaehto kertoo, että poimitaanko kustakin ilmoituksesta vain annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai kaikki ilmoitusversiot. Skeemaversio, jonka mukaisesti aineisto muodostetaan. oiminnan kohteena olevat maksajat. Tilauksella annetaan yksi CodeItem-elementti jokaista poimittavaa maksajaa kohti. Maksajan tunnistetiedot Maksajan tunnistetiedot Maksajan tunnistetiedot /Subscriptionarameters/Timespanarameter V oimintaehto Maksupäivän aikaväli. Maksupäivän aikavälit annetaan maksajakohtaisesti ja niitä voi antaa yhdelle maksajalle useita (enintään 20). /arametertype 4 Maksupäivän aikaväli Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joiden Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on jollakin poimintaehtona annetuista aikaväleistä. /Subscriptionarameters/Valuearameter V oimintaehto Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero. Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerot annetaan maksajakohtaisesti ja niitä voi antaa yhdelle maksajalle useita (enintään 20).

18 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 18 (41) Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joilla on annettu jokin poimintaehtona annetuista työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeroista. /arametertype 8 Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero oimintaehtojen soveltaminen: Aineistoon poimitaan annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettuja poiminnan kohteena olevien maksajien palkkatietoilmoituksia. Jos maksajalle on rajauksena annettu sekä maksupäivän aikavälejä että työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeroita, aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joiden Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on jollakin poimintaehtona annetuista maksupäivän aikaväleistä ja joiden työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero on jokin poimintaehtona annetuista numeroista.

19 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 19 (41) 5.4 alkkatietoilmoitukset useita maksajia, useita tulonsaajia Aineistoon poimitaan ne tilauksella lueteltujen maksajien toimittamat palkkatietoilmoitukset, joissa tulonsaajina ovat tilauksella luetellut tulonsaajat. Tulonsaajat annetaan tilauksella maksajakohtaisesti. Aineistoon voidaan tilata poimittavaksi esimerkiksi maksajan M1 tulosaajille T1 ja T2 maksamat palkat sekä maksajan M2 tulosaajille T3 ja T4 maksamat palkat. Aineistoon poimitaan tietyllä aikavälillä tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet ilmoitukset. oimintaa voi lisäksi rajata maksaja-tulonsaajakohtaisesti Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tiedolla ja poissaolojen aikavälillä. Aineisto muodostetaan WageReportsFromIR-skeeman mukaisesti. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu-skeemat-alkkatietoilmoitukset. Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. äätilauksen (MainSubscription) tiedot: Jakelukanava (DeliveryChannelCode) 1 SFT Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) 1, 2 Kertatilaus, Jatkuva tilaus Muutosten poimintavälin alkuhetki (ModifiedTimespanStart) Muutosten poimintavälin loppuhetki (ModifiedTimespanEnd) Alitilauksen (Subscription) tiedot: V oiminnan kohteena ovat ne ilmoitusten versiot (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on tallennettu tulorekisteriin annetulla muutosten poimintavälillä (Muutosten poimintavälin alkuhetki - Muutosten poimintavälin loppuhetki). Voi antaa vain kertatilaukselle. Jos kertatilaukselle ei ole annettu muutosten poimintavälin loppuhetkeä, loppuhetkenä käytetään poimintahetkeä (poiminnan päivä ja kellonaika). Jatkuvalla tilauksella muutosten poimintavälin loppuhetki on poimintahetki. Aineiston tyyppi (QueryDataType) 303 alkkatietoilmoitukset useita maksajia, useita tulonsaajia Tiedonsaantiprofiili (Queryrofile) Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili, jonka mukaan aineisto poimitaan. Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion) Luettelo poimittavista asiakkaista (IdCodeList): /CodeListType 2 Lista maksajia /CodeItems/CodeItem /IdType /IdCode /IdCountryCode oimintaehto kertoo, että poimitaanko kustakin ilmoituksesta vain annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai kaikki ilmoitusversiot. Skeemaversio, jonka mukaisesti aineisto muodostetaan. oiminnan kohteena olevat maksaja-tulonsaaja-parit. Tilauksella annetaan yksi CodeItem-elementti jokaista poimittavaa maksaja-tulonsaaja-paria kohti. Maksajan tunnistetiedot Maksajan tunnistetiedot Maksajan tunnistetiedot /Subscriptionarameters/IdCodearameter oimintaehto Tulonsaaja. Aineistoon poimitaan maksajan tulonsaajalle toimittamat ilmoitukset. /arametertype 7 Tulonsaaja /IdType /IdCode /IdCountryCode Tulonsaajan tunnistetiedot Tulonsaajan tunnistetiedot Tulonsaajan tunnistetiedot /Subscriptionarameters/Timespanarameter V oimintaehto Maksupäivän aikaväli.

20 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 20 (41) /arametertype 4 Maksupäivän aikaväli Maksupäivän aikavälit annetaan maksaja-tulonsaajakohtaisesti ja niitä voi antaa yhdelle maksaja-tulonsaaja-parille useita (enintään 20). Aineistoon poimitaan ne maksajan tulonsaajalle toimittamat ilmoitukset, joiden Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on jollakin poimintaehtona annetuista aikaväleistä. /Subscriptionarameters/Timespanarameter V oimintaehto oissaolojen aikaväli. oissaolojen aikavälit annetaan maksaja-tulonsaajakohtaisesti ja niitä voi antaa yhdelle maksaja-tulonsaaja-parille useita (enintään 20). /arametertype 18 oissaolojen aikaväli Aineistoon poimitaan ne maksajan tulonsaajalle toimittamat ilmoitukset, joissa jokin seuraavista ajanjaksoista sisältyy kokonaan tai osittain jollekin poimintaehtona annetuista poissaolojen aikaväleistä: oissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä - oissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä alkaton poissaolo: oissaolojakson alkupäivä - oissaolojakson loppupäivä alkallinen poissaolo: oissaolojakson alkupäivä - oissaolojakson loppupäivä

21 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 21 (41) 5.5 alkkatietoilmoitukset useita työeläkelaitoksia Aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa työeläkelaitoksen yhtiötunnus on jokin tilauksella annetuista tunnuksista. Aineistoon poimitaan tietyllä aikavälillä tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet ilmoitukset. oimintaa voi lisäksi rajata Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tiedolla, jolloin rajaus koskee kaikkia tilauksella annettuja työeläkelaitoksia. Aineisto muodostetaan WageReportsFromIR-skeeman mukaisesti. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu-skeemat-alkkatietoilmoitukset. Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. äätilauksen (MainSubscription) tiedot: Jakelukanava (DeliveryChannelCode) 1 SFT Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) 1, 2 Kertatilaus, Jatkuva tilaus Muutosten poimintavälin alkuhetki (ModifiedTimespanStart) Muutosten poimintavälin loppuhetki (ModifiedTimespanEnd) Alitilauksen (Subscription) tiedot: V oiminnan kohteena ovat ne ilmoitusten versiot (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on tallennettu tulorekisteriin annetulla muutosten poimintavälillä (Muutosten poimintavälin alkuhetki - Muutosten poimintavälin loppuhetki). Voi antaa vain kertatilaukselle. Jos kertatilaukselle ei ole annettu muutosten poimintavälin loppuhetkeä, loppuhetkenä käytetään poimintahetkeä (poiminnan päivä ja kellonaika). Jatkuvalla tilauksella muutosten poimintavälin loppuhetki on poimintahetki. Aineiston tyyppi (QueryDataType) 304 alkkatietoilmoitukset useita työeläkelaitoksia Tiedonsaantiprofiili (Queryrofile) Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili, jonka mukaan aineisto poimitaan. Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion) oimintaehdot (Subscriptionarameters): oimintaehto kertoo, että poimitaanko kustakin ilmoituksesta vain annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai kaikki ilmoitusversiot. Skeemaversio, jonka mukaisesti aineisto muodostetaan. /Valuearameter oimintaehto Työeläkelaitoksen yhtiötunnus. Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksia voi antaa useita (enintään 20). /arametertype 10 Työeläkelaitoksen yhtiötunnus Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joiden Työeläkelaitoksen yhtiötunnus -tieto on jokin poimintaehtona annetuista. /Timespanarameter V oimintaehto Maksupäivän aikaväli. Maksupäivän aikavälejä voi antaa useita (enintään 20). /arametertype 4 Maksupäivän aikaväli Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joiden Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on jollakin poimintaehtona annetuista aikaväleistä.

22 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 22 (41) 5.6 alkkatietoilmoitukset puuttuva työeläkejärjestelynumero Aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa ei ole tulonsaajan työeläkejärjestelynumeroa. Aineistoon poimitaan tietyllä aikavälillä tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet ilmoitukset. oimintaa voi lisäksi rajata Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tiedolla sekä Eläkevakuutuslaki -tiedolla. Aineisto muodostetaan WageReportsFromIR-skeeman mukaisesti. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu-skeemat-alkkatietoilmoitukset. Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. äätilauksen (MainSubscription) tiedot: Jakelukanava (DeliveryChannelCode) 1 SFT Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) 1, 2 Kertatilaus, Jatkuva tilaus Muutosten poimintavälin alkuhetki (ModifiedTimespanStart) Muutosten poimintavälin loppuhetki (ModifiedTimespanEnd) Alitilauksen (Subscription) tiedot: V oiminnan kohteena ovat ne ilmoitusten versiot (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on tallennettu tulorekisteriin annetulla muutosten poimintavälillä (Muutosten poimintavälin alkuhetki - Muutosten poimintavälin loppuhetki). Voi antaa vain kertatilaukselle. Jos kertatilaukselle ei ole annettu muutosten poimintavälin loppuhetkeä, loppuhetkenä käytetään poimintahetkeä (poiminnan päivä ja kellonaika). Jatkuvalla tilauksella muutosten poimintavälin loppuhetki on poimintahetki. Aineiston tyyppi (QueryDataType) 305 alkkatietoilmoitukset puuttuva työeläkejärjestelynumero Tiedonsaantiprofiili (Queryrofile) Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili, jonka mukaan aineisto poimitaan. Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion) oimintaehdot (Subscriptionarameters): oimintaehto kertoo, että poimitaanko kustakin ilmoituksesta vain annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai kaikki ilmoitusversiot. Skeemaversio, jonka mukaisesti aineisto muodostetaan. /Timespanarameter V oimintaehto Maksupäivän aikaväli. Maksupäivän aikavälejä voi antaa useita (enintään 20). /arametertype 4 Maksupäivän aikaväli Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joiden Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on jollakin poimintaehtona annetuista aikaväleistä. /Valuearameter V oimintaehto Eläkevakuutuslaki. Eläkevakuutuslakeja voi antaa vain yhden. /arametertype 12 Eläkevakuutuslaki Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joissa Eläkevakuutuslaki -tieto on poimintaehtona annettu. oimintaehtoa voidaan käyttää lisärajauksena, jos halutaan poimia vain MYEL - tai YEL -eläkevakuutuslain mukaiset palkkatietoilmoitukset.

23 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 23 (41) 5.7 alkkatietoilmoitukset useita ilmoitusviitteitä Aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa tulorekisterin ilmoitusviite on jokin tilauksella annetuista ilmoitusviitteistä. Aineisto muodostetaan WageReportsFromIR-skeeman mukaisesti. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu-skeemat-alkkatietoilmoitukset. Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. äätilauksen (MainSubscription) tiedot: Jakelukanava (DeliveryChannelCode) 1 SFT Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) 1 Kertatilaus Alitilauksen (Subscription) tiedot: Aineiston tyyppi (QueryDataType) 314 alkkatietoilmoitukset useita ilmoitusviitteitä Tiedonsaantiprofiili (Queryrofile) Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili, jonka mukaan aineisto poimitaan. Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion) oimintaehdot (Subscriptionarameters): oimintaehto kertoo, että poimitaanko kustakin ilmoituksesta vain annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai kaikki ilmoitusversiot. Skeemaversio, jonka mukaisesti aineisto muodostetaan. /Valuearameter oimintaehto Tulorekisterin ilmoitusviite. Tulorekisterin ilmoitusviitteitä voi antaa useita (enintään 200). /arametertype 17 Tulorekisterin ilmoitusviite Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joissa Tulorekisterin ilmoitusviite on jokin poimintaehtona annetuista.

24 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 24 (41) 5.8 Työnantajan erillisilmoitukset kaikki maksajat Aineistoon poimitaan kaikkien maksajien toimittamat työnantajan erillisilmoitukset. Aineistoon poimitaan tietyllä aikavälillä tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet ilmoitukset. oimintaa voi lisäksi rajata ilmoituksen kohdekaudella. Aineisto muodostetaan ayersummaryreportsfromir -skeeman mukaisesti. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu-skeemat-työnantajan erillisilmoitukset. Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. äätilauksen (MainSubscription) tiedot: Jakelukanava (DeliveryChannelCode) 1 SFT Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) 1, 2 Kertatilaus, Jatkuva tilaus Muutosten poimintavälin alkuhetki (ModifiedTimespanStart) Muutosten poimintavälin loppuhetki (ModifiedTimespanEnd) Alitilauksen (Subscription) tiedot: V oiminnan kohteena ovat ne ilmoitusten versiot (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on tallennettu tulorekisteriin annetulla muutosten poimintavälillä (Muutosten poimintavälin alkuhetki - Muutosten poimintavälin loppuhetki). Voi antaa vain kertatilaukselle. Jos kertatilaukselle ei ole annettu muutosten poimintavälin loppuhetkeä, loppuhetkenä käytetään poimintahetkeä (poiminnan päivä ja kellonaika). Jatkuvalla tilauksella muutosten poimintavälin loppuhetki on poimintahetki. Aineiston tyyppi (QueryDataType) 306 Työnantajan erillisilmoitukset - kaikki maksajat Tiedonsaantiprofiili (Queryrofile) Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili, jonka mukaan aineisto poimitaan. Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion) oimintaehdot (Subscriptionarameters): oimintaehto kertoo, että poimitaanko kustakin ilmoituksesta vain annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai kaikki ilmoitusversiot. Skeemaversio, jonka mukaisesti aineisto muodostetaan. /Timespanarameter V oimintaehto Kohdekauden aikaväli. Kohdekauden aikavälejä voi antaa useita (enintään 20). /arametertype 3 Kohdekauden aikaväli Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joilla annettu kohdekausi sisältyy kokonaan tai osittain jollekin poimintaehtona annetuista kohdekauden aikaväleistä.

25 Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 25 (41) 5.9 Työnantajan erillisilmoitukset useita maksajia Aineistoon poimitaan tilauksella lueteltujen maksajien toimittamat työnantajan erillisilmoitukset. Aineistoon poimitaan tietyllä aikavälillä tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet ilmoitukset. oimintaa voi lisäksi rajata maksajakohtaisesti ilmoituksen kohdekaudella sekä työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla. Aineisto muodostetaan ayersummaryreportsfromir -skeeman mukaisesti. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu-skeemat-työnantajan erillisilmoitukset. Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. äätilauksen (MainSubscription) tiedot: Jakelukanava (DeliveryChannelCode) 1 SFT Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) 1, 2 Kertatilaus, Jatkuva tilaus Muutosten poimintavälin alkuhetki (ModifiedTimespanStart) Muutosten poimintavälin loppuhetki (ModifiedTimespanEnd) Alitilauksen (Subscription) tiedot: V oiminnan kohteena ovat ne ilmoitusten versiot (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on tallennettu tulorekisteriin annetulla muutosten poimintavälillä (Muutosten poimintavälin alkuhetki - Muutosten poimintavälin loppuhetki). Voi antaa vain kertatilaukselle. Jos kertatilaukselle ei ole annettu muutosten poimintavälin loppuhetkeä, loppuhetkenä käytetään poimintahetkeä (poiminnan päivä ja kellonaika). Jatkuvalla tilauksella muutosten poimintavälin loppuhetki on poimintahetki. Aineiston tyyppi (QueryDataType) 307 Työnantajan erillisilmoitukset useita maksajia Tiedonsaantiprofiili (Queryrofile) Tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili, jonka mukaan aineisto poimitaan. Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion) Luettelo poimittavista asiakkaista (IdCodeList): /CodeListType 2 Lista maksajia /CodeItems/CodeItem /IdType /IdCode /IdCountryCode oimintaehto kertoo, että poimitaanko kustakin ilmoituksesta vain annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai kaikki ilmoitusversiot. Skeemaversio, jonka mukaisesti aineisto muodostetaan. oiminnan kohteena olevat maksajat. Tilauksella annetaan yksi CodeItem-elementti jokaista poimittavaa maksajaa kohti. Maksajan tunnistetiedot Maksajan tunnistetiedot Maksajan tunnistetiedot /Subscriptionarameters/Timespanarameter V oimintaehto Kohdekausi. Kohdekauden aikavälit annetaan maksajakohtaisesti ja niitä voi antaa yhdelle maksajalle useita (enintään 20). /arametertype 3 Kohdekauden aikaväli Aineistoon poimitaan ne ilmoitukset, joilla annettu kohdekausi sisältyy kokonaan tai osittain jollekin poimintaehtona annetuista kohdekauden aikaväleistä. /Subscriptionarameters/Valuearameter V oimintaehto Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero. Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerot annetaan maksajakohtaisesti ja niitä voi antaa yhdelle maksajalle useita (enintään 20).

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 2 (35) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.07 Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 2 (56) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2 (43) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2 (40) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

Aineistotilaus Esimerkki 5 Palkkatietoilmoitukset useita maksajia 2, kertatilaus

Aineistotilaus Esimerkki 5 Palkkatietoilmoitukset useita maksajia 2, kertatilaus Versio 1.0 Aineistotilaus Esimerkki 5 Palkkatietoilmoitukset useita maksajia 2, kertatilaus Aineistotilaus Esimerkki 5: Palkkatietoilmoitukset - useita maksajia 2, kertatilaus 2 (9) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

Aineistotilaus Esimerkki 7 Palkkatietoilmoitukset useita aineistoja, kertatilaus

Aineistotilaus Esimerkki 7 Palkkatietoilmoitukset useita aineistoja, kertatilaus Versio 1.01 Aineistotilaus Esimerkki 7 Palkkatietoilmoitukset useita aineistoja, kertatilaus Aineistotilaus Esimerkki 7: Palkkatietoilmoitukset - useita aineistoja, kertatilaus 2 (10) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri TULOREKISTERI

TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri TULOREKISTERI 1 (5) Tulorekisteriyksikkö TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri 1.1.2019 00055 TULOREKISTERI TULOREKISTERIN TOIMITUSSELOSTE 31.12.2018 Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 klo 12. Tulorekisterin tuotantoversio

Lisätiedot

Aineistotilaus Esimerkki 4 Palkkatietoilmoitukset useita maksajia 1, jatkuva tilaus

Aineistotilaus Esimerkki 4 Palkkatietoilmoitukset useita maksajia 1, jatkuva tilaus Versio 1.0 Aineistotilaus Esimerkki 4 Palkkatietoilmoitukset useita maksajia 1, jatkuva tilaus Aineistotilaus Esimerkki 4: Palkkatietoilmoitukset - useita maksajia 1, jatkuva tilaus 2 (9) Versiohistoria

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot 2 (15) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Aineistotilaus Esimerkki 2 Palkkatietoilmoitukset useita tulonsaajia 1, jatkuva tilaus

Aineistotilaus Esimerkki 2 Palkkatietoilmoitukset useita tulonsaajia 1, jatkuva tilaus Versio 1.0 Aineistotilaus Esimerkki 2 Palkkatietoilmoitukset useita tulonsaajia 1, jatkuva tilaus Aineistotilaus Esimerkki 2: Palkkatietoilmoitukset useita tulonsaajia 1, jatkuva tilaus 2 (9) Versiohistoria

Lisätiedot

Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan kehitysversio

Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan kehitysversio 1 (5) Kansallisen tulorekisterin perustamishanke PL 325 00052 VERO TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaus 21.12. kehitysversio TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 20.12.2018 Huoltokatko

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset 2 (21) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (26) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Viestit 2 (20) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Maksajan palkkatietojen yhteenveto Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Maksajan palkkatietojen yhteenveto Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Tietojen jakelu Skeemat Maksajan palkkatietojen yhteenveto Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Maksajan palkkatietojen yhteenveto 2 (32) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.07 Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset 2 (24) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Aineistotilaus Esimerkki 1 Palkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus

Aineistotilaus Esimerkki 1 Palkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus Versio 1.0 Aineistotilaus Esimerkki 1 Palkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus Aineistotilaus Esimerkki 1: Palkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus 2 (8) Versiohistoria

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (19) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (22) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke ersio 1.05 Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (29) ersiohistoria ersio Päivämäärä

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Viestit 2 (21) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (12) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.05 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Virhekoodi Selite ADV0010 Postinumero puuttuu ja se on pakollinen. ADV0020 Postitoimipaikka puuttuu ja se on pakollinen. ADV0050 Katuosoite ja PL

Virhekoodi Selite ADV0010 Postinumero puuttuu ja se on pakollinen. ADV0020 Postitoimipaikka puuttuu ja se on pakollinen. ADV0050 Katuosoite ja PL Virhekoodi Selite ADV0010 Postinumero puuttuu ja se on pakollinen. ADV0020 Postitoimipaikka puuttuu ja se on pakollinen. ADV0050 Katuosoite ja PL puuttuvat ja vähintään toinen niistä on pakollinen. AV0250

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7 Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (15 vuotta) Korvaava ilmoitus

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7 Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (15 vuotta) Korvaava ilmoitus Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7 Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (15 vuotta) Korvaava ilmoitus Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7: Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (21) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi 1(12) Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 1.1. Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 2. Erillisilmoitukseen liittyvät asetukset 3 3. Erillisilmoituksen käyttötapaukset

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2020 Tulorekisteriyksikkö

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2020 Tulorekisteriyksikkö Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2020 Tulorekisteriyksikkö Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2020 2 (24) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje Versio 1.02 Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 1 Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017

Lisätiedot

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje Versio 1.01 Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 1 Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017

Lisätiedot

Koodistot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Koodistot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. Koodistot 3 (13) SISÄLLYS 1 KOODISTOT... 5 1.1

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 10 Poissaolotiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 10 Poissaolotiedot Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 10 Poissaolotiedot Palkkatietoilmoitus Esimerkki 10: Poissaolotiedot 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017 Dokumentti julkaistu. Palkkatietoilmoitus

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI

ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI 26.11.2018 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Hyvä tietää... 4 2. Palkkaohjelman muutokset... 6 3. Ilmoittaminen...

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.05 Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (24) Versiohistoria

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 11 Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna tulona

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 11 Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna tulona Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 11 Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna tulona Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 11: Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (23) Versiohistoria

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 9 Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 9 Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 9 Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi Palkkatietoilmoitukset Esimerkki 9: Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017

Lisätiedot

Tulotiedot - Laskentasääntöjä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tulotiedot - Laskentasääntöjä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tulotiedot - Laskentasääntöjä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.00 9.4.2018 Dokumentti julkaistu. 1.01

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.05 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (17) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4 Julkisyhteisö maksajana

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4 Julkisyhteisö maksajana Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4 Julkisyhteisö maksajana Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4: Julkisyhteisö maksajana 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 1 Sopimustyönantaja, perustapaus

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 1 Sopimustyönantaja, perustapaus Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 1 Sopimustyönantaja, perustapaus Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 1: Sopimustyönantaja, perustapaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017

Lisätiedot

Koodistot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 stot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke stot 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. 1.01 31.8.2017 stoon Maksajan tyyppi (PayerType) on lisätty

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2 Tilapäinen työnantaja

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2 Tilapäinen työnantaja Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2 Tilapäinen työnantaja Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2: Tilapäinen työnantaja 2 (12) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 13 Takaisinperintä, bruttoperintä

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 13 Takaisinperintä, bruttoperintä Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 13 Takaisinperintä, bruttoperintä Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 13: Takaisinperintä, bruttoperintä 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 22.1.2018

Lisätiedot

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi versio

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi versio 1 (7) Kansallisen tulorekisterin perustamishanke PL 325 00052 VERO TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaus 13.8. kehitysversio, toimitusselosteen täydennys TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 12 Perusteeton etu, liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 12 Perusteeton etu, liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 12 Perusteeton etu, liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 22.1.2018 Uusi dokumentti. 3 (10) SISÄLLYS 1 Palkkatietoilmoitus...

Lisätiedot

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje Versio 1.0 Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 1 Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 18 Työkorvaus, tulonsaajana luonnollinen henkilö

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 18 Työkorvaus, tulonsaajana luonnollinen henkilö Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 18 Työkorvaus, tulonsaajana luonnollinen henkilö Palkkatietoilmoitus - Esimerkki 18: Työkorvaus, tulonsaajana luonnollinen henkilö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 16 Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 16 Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 16 Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 16: Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla 2 (13) Versiohistoria

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Etuustietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Etuustietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke ersio 1.02 Tietojen jakelu Skeemat Etuustietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2 (51) ersiohistoria ersio Päivämäärä Kuvaus 1.00 26.9.2018

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 6 Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 6 Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 6 Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja Palkkatietoilmoitus Esimerkki 6: Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja 2 (11) Versiohistoria

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8: Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen 2 (12) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Zip-tiedosto sovelluskehittäjälle Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Zip-tiedosto sovelluskehittäjälle Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.07 Tekninen rajapinta Zip-tiedosto sovelluskehittäjälle Kansallisen tulorekisterin perustamishanke SISÄLLYS 1 Versiohistoria... 3 2 Zip-tiedoston sisältö... 6 2.1 WSDL-kuvaukset... 6 2.2 XSD-skeematiedostot...

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 17 Kustannusten korvaukset

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 17 Kustannusten korvaukset Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 17 Kustannusten korvaukset Palkkatietoilmoitus - Esimerkki 17: Kustannusten korvaukset 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 23.4.2018 Uusi dokumentti.

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Zip-tiedosto sovelluskehittäjälle Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Zip-tiedosto sovelluskehittäjälle Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.11 Kansallisen tulorekisterin perustamishanke SISÄLLYS 1 Versiohistoria... 3 2 Zip-tiedoston sisältö... 6 2.1 WSDL-kuvaukset... 6 2.2 XSD-skeematiedostot... 6 2.3 Sanomarakenne-esimerkit... 6

Lisätiedot

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille?

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Kuntamarkkinat 12.9.2018 Mirka Piirainen, toiminnallinen vastaava, Verohallinto 13.9.2018 Tulorekisteri on mahdollistaja Kunnat työnantajana: Tulorekisteri yksinkertaistaa

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.05 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (8) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Tulorekisteri - Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Tulorekisteri - Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Tulorekisteri - Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.5.2019 Agenda Tulorekisterin alkuvuosi Alkuvuoden ilmiöitä Katsaus tulotietojärjestelmän vuosimuutoksiin 23.5..2019 2 Tulorekisterin

Lisätiedot

Tulorekisteri kunnille

Tulorekisteri kunnille Tulorekisteri kunnille Taloustorstai 13.6.2019 Agenda 1. Tulorekisterin tietojen hyödyntäminen - yleistä 2. Tiedon käyttäjän roolit ja profiilit ja valtuudet 3. Kunnat tulorekisterin tietojen käyttäjinä

Lisätiedot

Tekninen rajapinta - Soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta - Soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tekninen rajapinta - Soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Soveltamisohje 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2 (50) Versiohistoria Versio äivämäärä

Lisätiedot

Tulorekisteri kunnille. Mirkka Piirainen Tulorekisteriyksikkö, Verohallinto

Tulorekisteri kunnille. Mirkka Piirainen Tulorekisteriyksikkö, Verohallinto Tulorekisteri kunnille Mirkka Piirainen Tulorekisteriyksikkö, Verohallinto Tulorekisterin kuulumiset Mitä kunnissa täytyy tehdä syksyn 2019 aikana? Lopuksi Tulorekisteri digitalisoi julkisia palveluita

Lisätiedot

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri on sähköinen tietokanta palkka-, eläke-, ja etuustiedoille Yksi rekisteri yksi standardoitu tapa toimia Tulorekisteri

Lisätiedot

Tulorekisteri

Tulorekisteri Tulorekisteri Mikä tulorekisteri on? Yksi rekisteri yksi standardoitu tapa toimia Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla Tiedon

Lisätiedot

Tulorekisteri tulee

Tulorekisteri tulee Tulorekisteri tulee 1.1.2019 Agenda 1.Periaatteet ja aikataulu 2.Palkkatietojen ilmoittaminen 3.Eläkkeet ja etuudet 4.Kunnat tietojen käyttäjinä 5.Yhteystiedot ja lisätietoja 1. Periaatteet ja aikataulu

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (7) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Tulorekisteri kunnille

Tulorekisteri kunnille Tulorekisteri kunnille Taloustorstai 25.10.2018 Heli Reuter-Laakso Verohallinto Tulorekisteri on mahdollistaja Kunta työnantajana: Tulorekisteri yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis-

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Sisällys Yleistä... 2 Palkkatietojen ilmoittaminen... 2 Ilmoitusaineiston muodostaminen... 2 Ilmoitusaineiston tarkastelu... 3 Ilmoitusten

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka Ohjelmistokehitys Skype-klinikka 4.1.2019 Joulukuun versiopäivitys 17.12. Joulukuun version tuotantotestiin siirto oli 10.12.2018 ja tuotantoonsiirto 17.12.2018 XML-aineistojen käsittelyn nopeuttaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta tulorekisteriin valmistautuminen

Ajankohtaista Kelasta tulorekisteriin valmistautuminen Ajankohtaista Kelasta tulorekisteriin valmistautuminen Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen Vastaava suunnittelija Kehittämispalvelut Kela Tulorekisteriin valmistautuminen Kelassa Työnantajan

Lisätiedot

Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen. Verkkoseminaari

Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen. Verkkoseminaari Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen Verkkoseminaari 8.5.2018 Esityksen sisältö Keskeistä korjaamismenettelystä Virheellisen tiedon korjaaminen Väärin perustein maksetun tulon korjaaminen Takaisinperityn

Lisätiedot

Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017

Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017 Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017 Keskeiset periaatteet Palkkojen vuosi-ilmoittaminen loppuu. Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset annetaan vuodelta 2018. 1.1.2019 alkaen

Lisätiedot

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka Ohjelmistokehitys Skype-klinikka 1.2.2019 Tammikuussa tuotantoon meni Ennakoiva huolto Yhteisöjen 2019 formaatit ja TaMo-tarkistukset Poikkeuksena ilmoitukset 6B, 7A, 7M, 6U ja 81 jotka tulevat vasta maaliskuun

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 Tulorekisteriyksikkö

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 Tulorekisteriyksikkö Versio 1.0 Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 Tulorekisteriyksikkö Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 2 (88) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.07 Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2 (92) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Opas päivärahojen hakemiseen tulorekisterin palkkatietoilmoituksella Päivitetty 15.4.2019 Sisällysluettelo Mitä Kela edellyttää työnantajalta?

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin web servicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin web servicepalvelun 1 (5) Muutokset suoran sanoma-asioinnin web servicepalvelun XML-skeemoihin v1.21 muutos 02.05.2019 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus... 3 3 Jakelupaketti... 3 4 Uusien

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palkkatietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palkkatietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke ersio 1.05 Tietojen jakelu Skeemat Palkkatietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palkkatietoilmoitukset 2 (85) ersiohistoria ersio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.06 Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2 (92) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1 (5) Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1. Mikä on tulorekisteri? Tulorekisteri on sähköinen kansallinen tietokanta, jota ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Lisätiedot

Tulorekisteri: Lähetyksen tilanteet Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Lähetyksen tilanteet Visma Fivaldi Tulorekisteri: Lähetyksen tilanteet Visma Fivaldi 1(32) Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 1.1 Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 2 Ensimmäisen ilmoituksen lähetys 3 2.1 Ilmoitus kokonaan hyväksytty 3 2.2 Ilmoitus

Lisätiedot

Työnantajan erillisilmoitus (TULOR 6103) - Täyttöohje. Tulorekisteri

Työnantajan erillisilmoitus (TULOR 6103) - Täyttöohje. Tulorekisteri Työnantajan erillisilmoitus (TULOR 6103) - Täyttöohje Tulorekisteri Työnantajan erillisilmoitus - täyttöohje 2 (6) SISÄLLYS Yleistä työnantajan erillisilmoituksen antamisesta... 3 Ilmoituksen tunnistetiedot...

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

Etuustietoilmoitus Esimerkki 1 Ansionmenetyskorvaus (liikennevakuutus), siihen liittyvä palkansaajamaksujen vähennys ja ennakonpidätys

Etuustietoilmoitus Esimerkki 1 Ansionmenetyskorvaus (liikennevakuutus), siihen liittyvä palkansaajamaksujen vähennys ja ennakonpidätys Versio 1.0 Etuustietoilmoitus Esimerkki 1 Ansionmenetyskorvaus (liikennevakuutus), siihen liittyvä palkansaajamaksujen vähennys ja ennakonpidätys Etuustietoilmoitukset - Esimerkki 1: Ansionmenetyskorvaus

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palkkatietoilmoitukset 2020 Tulorekisteriyksikkö

Tietojen jakelu Skeemat Palkkatietoilmoitukset 2020 Tulorekisteriyksikkö ersio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palkkatietoilmoitukset 2020 Tulorekisteriyksikkö Tietojen jakelu Skeemat Palkkatietoilmoitukset 2020 2 (85) ersiohistoria ersio Päivämäärä Kuvaus 1.0 27.6.2019 Julkaistu

Lisätiedot

Varautuminen tulorekisteriin

Varautuminen tulorekisteriin Varautuminen tulorekisteriin Kunta ja tulorekisteri Kunta voi toimia työnantajana -> palkka- ja muiden ansiotulojen ilmoittaminen tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen sijaismaksajana ja avustettavan puolesta

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Opas päivärahojen ja perhevapaakorvauksen hakemiseen tulorekisterin palkkatietoilmoituksella Sisällysluettelo Mitä Kela edellyttää työnantajalta?

Lisätiedot

Tulorekisteri yhdistyksille Verkkoseminaari

Tulorekisteri yhdistyksille Verkkoseminaari Tulorekisteri yhdistyksille Verkkoseminaari 1 Aiheet Yleistä tulorekisteristä Ilmoittaminen ja korjaaminen Ohjeita ilmoittamiseen Seuraamusmaksut ja muuta huomioitavaa 2 Tulorekisteri Tiedon käyttäjät

Lisätiedot

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Rajapintakuvaus 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu

Lisätiedot

Tulorekisteri pienyrittäjille. Verkkoseminaari

Tulorekisteri pienyrittäjille. Verkkoseminaari Tulorekisteri pienyrittäjille Verkkoseminaari 11.4.2019 Agenda Yleistä tulorekisteristä Ilmoittaminen ja korjaaminen Ohjeita ilmoittamiseen 11.4.2019 2 Yleistä tulorekisteristä Tulorekisteri Tiedon käyttäjät

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Ajankohtaista tulorekisteristä. Verkkoseminaari

Ajankohtaista tulorekisteristä. Verkkoseminaari Ajankohtaista tulorekisteristä Verkkoseminaari 31.1.2019 Aiheet Tulorekisteri otettiin käyttöön Ohjeita tulorekisterin käyttöön Ohjeita ilmoittamiseen Miten virheelliset tiedot korjataan? Seuraamusmaksut

Lisätiedot