Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee"

Transkriptio

1

2 Sisallysluettelo Mikä on kaksoistutkinto? Mitä kaksoistutkinto-opiskelu vaatii ja antaa? Kaksoistutkinto-opiskelun perusasiat Riihimäen lukiossa Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen - Ilmoittautuminen - Kurkistuskurssi - Kaksoistutkinto ei sovellukaan Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee Oman opinto-ohjelman suunnittelu Ylioppilastutkinto Lukujärjestyksen teko Apua pulmatilanteissa Kaksoistutkintolaisen lukiosanastoa 2

3 Mika on kaksoistutkinto Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan opiskelua, jossa ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija suorittaa sekä ammatilliseen tutkintoon että ylioppilastutkintoon vaadittavat opinnot rinnakkain. Ammatillinen oppilaitos on opiskelijan kotikoulu ja Riihimäen lukiossa opiskelija suorittaa ylioppilastutkintoon valmistavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Lukio-opinnoilla opiskelija korvaa ammatillisten opintojen yhteisiä ja vapaasti valittavia opintoja. Opintojen kesto on tällöin 3-4 vuotta ja onnistuneen opiskelun päätteeksi opiskelija voi saada palkakseen sekä ammatillisen- että ylioppilastutkinnon. Mita kaksoistutkinto- opiskelu vaatii ja antaa Kaksoistutkinto vaatii opiskelijalta ennen kaikkea motivaatiota, sitoutumista, sitkeyttä ja opiskelutaitoja. Motivaatio tarkoittaa halua oppia ja opiskella, sitoutuminen ja sitkeys pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta opintojen suorittamisessa. Omien opiskelutaitojen tunteminen ja kyky käyttää niitä tehokkaasti ovat perusta sille, että oppiminen onnistuu ja opiskelija voi saavuttaa tavoitteensa. Hyödyllisiä kaksoistutkintolaisen ominaisuuksia ovat myös - Kyky huolehtia omista asioista ja ottaa selvää epäselvistä asioista - Aktiivisuus omien opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa - Kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisissa opiskelukulttuureissa - Ahkeruus ja halu oppia sekä teoreettisesti ja käytännönläheisesti - Päämäärätietous ja periksiantamattomuus opintojen suorittamisessa eli kotitehtävien tekemisessä päivittäin sekä kokeisiin valmistautumisessa Konkreettisina mittareina kaksoistutkinto-opiskeluun voidaan pitää peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoa, jonka tulisi olla yli 7,0. Myös äidinkielen, matematiikan, A-kielen (englanti) ja B kielen (ruotsi) arvosanojen olisi hyvä olla 7 tai parempi peruskoulun päättötodistuksessa. Moni nuori haluaa kaksoistutkinto-opiskelulla vaikuttaa mahdollisuuksiin työelämässä, parantaa jatkoopintovalmiuksiaan tai ylipäätään kehittää itseään monipuolisena käytännön sekä teoreettisten taitojen osaajana. Aloitetaanpa kaksoistutkinto-opinnot myös sen vuoksi, että halutaan erottua massasta tai näyttää itselle ja muille oman osaamisen laaja-alaisuus. 3

4 Kaksoistutkinto-opiskelun perusasiat Riihimaen lukiossa Riihimäen lukiossa kaksoistutkinto-opiskelija vuorottelee ammatillisten ja lukio-opintojen välillä. Opiskelijan arjessa tämä tarkoittaa, että välillä hän opiskelee jaksoja ammatillisessa oppilaitoksessa ja välillä lukiossa. Lukiojaksojen määrä ja sijoittuminen kouluvuoteen riippuu pääsääntöisesti ammatillisista opinnoista. Esimerkiksi kun muut ammatillisen perustutkinnon opiskelukaverit suorittavat yhteisiä opintoja ammattioppilaitoksessa, kaksoistutkinto-opiskelija opiskelee saman jakson ajan lukiossa. Joskus myös työssäoppimisjakson (TOP) aikana voidaan opiskella lukiossa, jolloin kaksoistutkintolainen suorittaa vastaavan TOP-jakson vaikka kesälomalla. Kaksoistukintolainen opiskelee opinnoistaan yleensä viisi jaksoa lukiossa. Tällöin jokaiseen jaksoon on valittava keskimäärin kuusi kurssia, sillä yhdellä lukiokurssilla korvaa yhden opintoviikon ammatillisesta tutkinnosta. Näin kurssimääräksi kertyy lukio-opintojen aikana vähintään 30 kurssia/ opintoviikkoa. Alla olevassa kuvassa kuvataan kaksoistutkinto-opintojen rakenne pääpiirteissään suhteessa ammatilliseen perustutkinnon rakenteeseen. Vihreällä taustalla on merkitty ammattioppilaitoksessa suoritettavat opintokokonaisuudet, punaisella lukiossa opiskeltavat kokonaisuudet Riihimäen lukiossa on vuosittain aloittanut noin kaksoistutkinto-opiskelijaa. Ylioppilastutkinnon lähestyessä kaksoistutkinto-opiskelijoiden määrä on yleensä vähentynyt vajaaseen puoleen tästä. Tämä kuvaa kaksoistutkinnon vaativuutta ja haasteellisuutta. 4

5 Kaksoistutkinnossa alkuun Ilmoittautuminen kaksoistutkinnon suorittajaksi tapahtuu tämän esitteen lopussa olevalla liitteellä. Palauta se lukion opinto-ohjaajalle kaksoistutkinto-opiskelijoiden infotilaisuudessa ilmoitettavaan päivämäärään mennessä. Riihimäen lukion osoite on Koulukatu 5, 30 Riihimäki. Kurkistuskurssilla tarkoitetaan mahdollisuutta tutustua lukio- opiskeluun ja se antaa mahdollisuuden myös miettiä kaksoistutkintoopintoihin sitoutumista. Riihimäen lukiossa kurkistuskurssi on englannin (ENA).kurssi, joka järjestetään lukion 2. jakson aikana toisen asteen oppilaitosten yhteistoiminta-aikana eli tiistaisin ja perjantaisin klo ja torstaisin klo Jokaisen kaksoistutkintoa suunnittelevan olisi hyvä osallistua tälle kurkistuskurssille. Kaikissa ammatillisissa opinnoissa ei kuitenkaan ole mahdollista osallistua kurssiin perjantaiaamuisin ja tästä asiasta sovitaan kurssin opettajan kanssa. Hän myös kertoo poissaolotuntien korvaavuudet. Muista poissaoloista on tuotava kirjallinen selvitys Riihimäen lukion Opinto-oppaassa olevien ohjeiden mukaisesti. Jos kaksoistutkinto ei jostain syystä sovellukaan sinulle opiskelumuodoksi, siitä on ehdottomasti tehtävä ilmoitus lukion opinto-ohjaajalle. Hänen yhteystietonsa löydät lukion internetsivuilta Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika Kaksoistutkinnon voit suorittaa kolmessa, kolmessa ja puolessa tai neljässä vuodessa. Kolmen vuoden ohjelma kannattaa valita, jos tavoitteena on päästä mahdollisimman nopeasti työelämään tai jatko-opintoihin. Tällöin sitoudut käyttämään opintojen valinnaisuuden lähes kokonaan lukio-opintoihin. Opiskelutahtisi on melko tiivis ja sinun on tehtävä muutamia kursseja itsenäisesti opiskellen tai iltaisin aikuislukiossa. Opiskelusuunnitelmasi voidaan laatia joustavammaksi, jos käytät opiskeluun kolme ja puoli tai neljä vuotta. Lisävuosi mahdollistaa mm. ammatillisten valinnaisten opintojen ja/tai lukion syventävien kurssien opiskelun. Pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa opiskelevien ja ne kirjoittavien opiskelijoiden kannattaa suunnitella opintonsa 3,5 4 vuoden pituisiksi, koska molemmissa aineissa on paljon pakollisia/ syventäviä kursseja. Jos haluat myös lukion päättötodistuksen eli suorittaa kolmoistutkinnon, opiskeluaikasi on vähintään neljä vuotta. 5

6 6

7 Oman opinto-ohjelman suunnittelu Kaksoistutkintolaisen tulee opintojaan suunnitellessa ottaa huomioon. Ammatillisiin opintoihin vaadittavien kurssien suorittaminen (kaikille yhteiset ja vapaasti valittavat opinnot), jolloin jos kaksoistutkinnon suorittaminen jostain syystä keskeytyy, opiskelijalla on mahdollisuus valmistua ammatillisista opinnoistaan 2. Ylioppilastutkintoon valmistavien kurssien suorittaminen Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Ylioppilaskirjoitukset perustuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja. Lukiossa järjestettävistä soveltavista kursseista kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat opiskelevat yleensä vain yokirjoituksiin valmentavia ns. abi-kursseja. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näet Riihimäen lukion kurssimäärät eri aineissa. Kurssiselosteesta tai Riihimäen lukion www-sivuilta löydät tarkempia tietoja kurssien sisällöistä. 7

8 Pakolliset Syventävät Soveltavat Valtakunnalliset Valtakunnalliset Koulukohtaiset Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) B ruotsi (RUB) A englanti (ENA) A saksa (SAA) B2 saksa (SAB2) B2 ranska (RAB2) B3 saksa (SAB3) B3 ranska (RAB3) B3 espanja (EAB3) B3 venäjä (VEB3) B3 latina (LAB3) Pitkä matematiikka (MAA) Lyhyt matematiikka (MAB) Fysiikka (FY) Kemia (KE) Biologia (BI) Maantiede (GE) Uskonto (UE) Elämänkatsomustieto (ET) Filosofia (FI) Psykologia (PS) Historia (HI) Yhteiskuntaoppi (YH) Liikunta (LT/LP) Musiikki (MU) Kuvataide (KU) Opinto ohjaus (OP) 2 3 Tietotekniikka (AT) Terveystieto (TE) Ilmaisutaito (IT) 2 3 Kuorotoiminta (MUK) Soitinopetus ja yhtyemusiikki Urheiluvalmennus (UV)

9 Ylioppilastutkinto Ylioppilaskokeessa opiskelijan on osallistuttava vähintään neljän aineen kokeeseen, joista yksi on äidinkieli. Kaksi tai kolme valitaan seuraavista oppiaineista - A -kieli (yleensä ENA) - B-kieli (yleensä RUB) tai - matematiikka (lyhyt = MAB, pitkä = MAA) Näistä yhden aineen on oltava A- tasoa eli pitkä oppimäärä. Tämän lisäksi opiskelija voi valita yhden kirjoitettavan aineen reaaliaineiden joukosta. Neljän pakollisen aineen lisäksi opiskelija voi osallistua useammankin aineen ylioppilaskokeeseen. Kaksoistutkintolaisen kannattaa miettiä omaa ylioppilaskirjoitussuunnitelmaansa huomioiden seuraavat seikat - pystyt opiskelemaan mahdollisimman paljon kursseja aineista, joiden ylioppilaskokeeseen aikoo osallistua - ammatillisten opintojen ja osaamisen hyödyntäminen esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville terveystieto on usein luonnollinen kirjoitettava aine kun taas sähköalan opiskelijalle pitkä matematiikka ja fysiikka - opintojen sujuminen ko. aineessa lukiossa - omat kiinnostuksensa ja harrastuneisuus Kaksoistutkinto-opiskelijan tulee siis alusta asti tai viimeistään opintojensa toisena vuonna toden teolla miettiä millaisen opinto- ja ylioppilaskirjoitussuunnitelman itselleen laatii. Ylioppilaskirjoituksiin osallistumisen voi hajauttaa kolmeen peräkkäiseen kirjoituskertaan ja jokaiselle niistä on osallistuttava. Lukion opinto-ohjaajalta voit saada ohjausta oman opiskelusuunnitelman tekemisessä. Liitteessä 2 on lomake, jonka avulla voi sekä tehdä omaa opiskelusuunnitelmaa että seurata opintojen toteutumista. 9

10 Lukujarjestyksen teko Jokainen kaksoistutkintolainen tekee omien suunnitelmiensa ja tavoitteidensa pohjalta lukiojaksojensa henkilökohtaisen lukujärjestyksen. Lukujärjestys tehdään Wilma-järjestelmään, joka löytyy osoitteesta https://wilma.riihimaki.fi tai lukion kotisivujen kautta. Kaksositutkintolainen ei aina voi edetä kursseilla niiden suoritusjärjestyksessä mm. siksi ettei kurssia järjestetä opiskelijan lukiojaksolla tai kurssien opiskelijamäärä on täynnä. Wilma-tunnukset, ohjauksen ja opastuksen opintosuunnitelman sekä lukujärjestyksen tekoon opiskelija saa lukion opinto-ohjaajalta. Lukujärjestys tulee olla tehtynä viikko ennen seuraavan jakson alkua. Seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat kaksoistutkintolaiset tekevät jo ennen kesälomaa lukion opintoohjaajan ilmoittamana aikana. Tästä kuten muistakin lukion ajankohtaisista asioista tiedotetaan Wilman ja koulun nettisivujen kautta. Apua pulmatilanteissa Kaksoistutkintolaisen kotikoulu on ammatillinen oppilaitos. Siellä häntä ohjataan opiskeluun ja järjestetään terveydenhoito yms. palvelut. Lukion opinto-ohjaajat ja henkilökunta taas ohjaa lukio-opinnoissa, niiden suunnittelussa ja ylioppilaskirjoituksissa. Lukion opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät koulun wwwsivuilta 0

11 Kaksoistutkintolaisen lukiosanastoa Arviointi tehdään jokaisen jakson lopussa, jolloin se on myös nähtävissä Wilmassa. Opintoohjaajat lähettävät jaksoarvioinnit myös opiskelijan kotiosoitteeseen sekä ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaajalle. Lukiossa arvosteluasteikko on 4-0 sekä S= suoritettu, P= puuttuva suoritus, K= kesken ja H= hylätty. 4-arvosanan saa uusia kerran ilmoittautumalla uusintaan, joka pidetään seuraavan jakson alussa. Myös P:n eli puuttuvan suorituksen tehtävät tai koe tulee suorittaa seuraavan jakson loppuun mennessä. Tarkempia tietoja uusinnoista ja mm. etenemisesteestä löydät Opinto-oppaasta. Jaksotiedote jaetaan aina ennen uuden jakson alkua ja siellä kerrotaan mm. ruokailuvuorot ja muita jaksossa tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Kurssiselosteessa kuvataan mm. jokaisen Opinto-oppaassa kerrotaan lukio-opiskeluun liittyvät tärkeimmät ohjeet ja aikataulut. Oppikirjaluettelo on koulun www-sivuilla. Jokaiselle opiskelemalleen kurssille opiskelijan tulee hankkia kurssille vaadittavat kirjat ennen kurssin alkamista. Oppilaskunta järjestää jaksojen vaihteessa myös kirjakirppistä, jolloin on mahdollista ostaa osa oppikirjoista huokeamalla hinnalla. Poissaolot selvitetään Opinto-oppaan taka- osassa olevassa ilmoitusosassa. Jokainen poissaolo tulee selvittää HETI seuraavalla tunnilla kurssin opettajalle. Selvittämättömät ja asiattomat poissaolot voivat johtaa kurssin keskeytymiseen. Paras tapa on ilmoittaa opettajalle esim. sairaudesta heti sen alkaessa Wilma-viestillä. Pidempiin poissaoloihin myöntää luvan ryhmänohjaaja (-3 päivää) tai rehtori(yli 3 päivää). Poissaolo ei tarkoita, että kurssilla opiskeluja asioita tai tehtyjä tehtäviä saa laiminlyödä vaan ne on opiskeltava itsenäisesti. lukiokurssin sisältö ja suoritustavat. HUOM! Kaksoistutkintolaisen on opintosuunnitelmaa tehdessään valittava sellaisia kursseja, joista saa numeroarvioinnin. Tällöin hänen arvosanansa voidaan muuntaa ammatillisen perustutkinnon arvosanoiksi Riihimäen aikuislukiossa asteikolla -3. kaksoistutkintolainen voi opiskella esimerkiksi kursseja, jotka eivät muutoin mahdu hänen Koeviikko on jokaisen jakson lopussa ja silloin opiskelusuunnitelmaansa tai hän haluaa nopeuttaa opiskelijoiden päiväohjelma koostuu aamupäivällä omaa opiskelutahtiaan. Aikuislukio toimii pidettävästä oppiaineen kokeesta, lounaasta ja samassa tiloissa päivälukion kanssa, mutta iltapäivällä pidettävästä seuraavan päivän kokeen opiskelijaksi on ilmoittauduttava aikuislukion valmistelutunnista. Koeviikon jälkeen, seuraavan kansliassa. Kaksoistutkintolainen siirtyy myös jakson alussa on kokeiden palautuspäivä, jolloin aikuislukion opiskelijaksi, jos hän saa ammatillisen opettajat jakavat arvostellut kokeet takaisin perustutkinnon valmiiksi ennen ylioppilastutukintoa. opiskelijoille. Koeviikolla ei siis ole normaaleja Käytännössä opiskelu kuitenkin tapahtuu edelleen oppitunteja ja kokeiden järjestämispäivät kerrotaan päivälukion kursseilla. Opinto-oppaassa. Tarkemman koekohtaisen aikataulun opettajat ilmoittavat kurssin viimeisellä ROT eli ryhmänohjaajan tuokio pidetään joka tunnilla tiistai kello ryhmänohjaajan (opinto. ohjaajan) ilmoittamassa luokassa. Tiistaisin koulu Kolmoistutkinto tarkoittaa opintoja, joiden jatkuu Riihimäen lukiossa kello 5.55 saakka. tuloksena opiskelija suorittaa ammatillisen Kaksoistutkintolaiselle osallistuminen ROT:n on perustutkinnon, ylioppilastutukinnon ja lukion lukiojaksoilla pakollista. oppimäärän. Lukion oppimäärä suoritetaan aikuislukion kurssivaatimusten mukaisesti.

12 Taitto Toni Martikainen 2

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 Sisältö Äidinkieli ja kirjallisuus... 2 Vieraat kielet... 3 Englanti... 3 Espanja... 3 Ranska... 3 A-ruotsi... 4 B-ruotsi... 4 Saksa (A-kieli ja B3-kieli)... 4 Matematiikka... 6 Lyhyt matematiikka...

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion lukio-opas 2015 2016 Sisällys Tervetuloa lukioon... 3 Opiskelu lukiossa... 5 Kuopion lukioiden kielitarjonta... 7 Kuopion lukioiden

Lisätiedot

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN OPETUS- SUUN N I TEL M A 1.8.2005 YLEINEN OSA E U R A N L U K I O 2010 P ä i v i t e t t y 31.3.2 0 1 0 2 Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset...

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset... RAAHEN LUKIO Merikatu 1 92100 RAAHE Puhelin: (08) 4393 413 tai 044 4393 413 / rehtori (08) 4393 429 tai 044 4393 429 / apulaisrehtori (08) 4393 414 tai 044 4393 414 / kanslia (08) 4393 416 / kanslia (08)

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat...

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 1 Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 10 Ryhmänohjaajat... 12 Koeviikot ja kuulustelut...

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Opinto-opas 2014 2015 Sisällys Yhteystietoja... 2 Kansliassa asiointi... 3 Opiskelijatodistukset ja -kortit... 4 Tiedottaminen... 6 Yhteystietojen päivittäminen...

Lisätiedot

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 TÖÖLÖN YHTEISKOULU LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 Kädessäsi on Töölön yhteiskoulun lukion opinto-opas. Opinto-opas on karttasi lukio-opintojesi suunnittelussa. Opas sisältää

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot