Erätulet Mäntsälässä Uudenmaan Jahti Metsästäjien palvelumuistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erätulet Mäntsälässä 2009. Uudenmaan Jahti 2009. Metsästäjien palvelumuistio"

Transkriptio

1 Erätulet Mäntsälässä 2009 Uudenmaan Jahti 2009 Metsästäjien palvelumuistio 1

2 Uudenmaan Jahti 2009 Metsästäjien palvelumuistio Suomen Metsästäjäliitto Uudenmaan piiri ry Finlands Jägarförbunds Nylands Distrikt rf Julkaisutoimikunta: Timo Tanner, Pertti Oksanen, Tapio Halla ja Esko Lehtola Taitto: Esko Lehtola Paino: Forssan Kirjapaino Oy, Painos kpl SISÄLLYSLUETTELO Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajan tervehdys 4-5 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin puheenjohtajan tervehdys 6-7 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin hallituksen jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, toimihenkilöt ja toimisto 8-9 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin toimikunnat 9-10 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin tarkoitus, tehtävät ja Mäntsälän toimisto Tapahtumakalenteri 16 Koppelokurssi metsästysharrastuksesta kiinnostuneille naisille 18 Uudenmaan Erätulet 20 Eräkontti metsästäjän hovihankkija Uudistunut riistalaukussimulaattori Pienpetopyynnin tehokampanja 26 Uudenmaan Ampumaradat Turvallista jahtia kampanja 32 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin jäsenseurat Metso riistaleiri nuorille 43 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin kilpailukalenteri Magnus Paul Ky yli 90 vuoden perinteet Riistanhoitoyhdistysten metsästäjätutkinnon koulutustilaisuudet, metsästäjätutkinnot ja ampumakokeet 48, 58, 69 HyMa kilpailut v Suomen Metsästysmuseo Riistaruokaohjeita 54 Nuolukivi helppoa riistanhoitoa Pienpedot kuriin loukuilla Uudenmaan Kennelpiiri 60 Riistapolkukilpailut 61 Erämessut Korian Pioneeripuistossa Viltvårds- och utbildningstillfällen i distriktet Tilaa Metsästäjäliiton uutiskirje 66 Kartat edullisesti Metsästäjän karttakaupasta 68 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin pienpetojen vähentämiskilpailu

3 Metsästysseurojen merkitys ennen, nyt ja tulevaisuudessa Maamme ensimmäinen metsästysseura, Finlands Jagtförening perustettiin vuonna Sittemmin seurasta on käytetty paria muutakin ruotsinkielistä nimeä, suomenkieliseksi nimeksi vahvistettiin myöhemmin Suomen Metsästysyhdistys. Järjestäytyneen metsästyksen katsotaan alkaneen tuon ensimmäisen metsästysseuran perustamisesta. Järjestäytynyt metsästys on meillä siis hyvin nuorta verrattuna vaikkapa muihin Pohjoismaihin. Lähes ainoana syynä oli maamme pitkään jatkunut alistettu asema vuoteen 1809 saakka kuuluimme Ruotsiin ja tuosta vuodesta alkaen olimme osa Venäjän keisarikuntaa. Venäjällä suhtauduttiin suurin varauksin suomalaisten yhdistystoimintaan ylipäätään, vielä nuivemmin aseellista toimintaa harjoittavien yhteenliittymien perustamiseen. Niissä pelättiin, eikä aivan aiheetta, ryhdyttävän hellimään kansallismielisiä ajatuksia ja pyrittävän aikaa myöten edesauttamaan kansakunnan itsenäistymistä. Krimin sota, jonka aikana mm. engelsmanni seilasi kolmellasadalla laivalla Suomemme rannoilla, osoitti kuitenkin, että Venäjän kannalta olisi jopa eduksi, jos suomalaiset osaisivat pistää kampoihin vihollisille jo omilla rajoillaan. Englantilaisten hyökkäys osoitti, että Suomi tuolloin pysyi ulkoisen vihollisen uhatessa lojaalina keisarikunnalle. Niinpä ryhdyttiin erikoisluvin sallimaan sellaistenkin yhdistysten perustaminen, joiden ohjelmaan kuului aseellisten taitojen kehittäminen. Kauaa ei Finska Jagtförening ehtinyt olla maamme ainoa metsästysyhdistys, sillä jo samana vuonna perustettiin Vasa Läns Jagtförening (Vaasan läänin metsästysseura). Ja jatkoa seurasi. Osa perustetuista oli suuria lääninseuroja osa pienempiä. Ennen maamme itsenäistymistä meillä oli perustettu toistasataa metsästysseuraa. Tarkka lukumäärä ei tule koskaan selviämään, sillä läheskään kaikkien perustamiselle ja sääntöjen vahvistamiselle ei haettu senaatin lupaa, osan toiminta ei todennäköisesti päässyt koskaan kunnolla alkuun ja osa saattaa esiintyä eri lähteissä monellakin nimellä. Varhaisten seurojen toiminnasta Ensimmäisten seurojen toiminta oli hyvin monipuolista. Tärkeimpiin kuului valistustoiminta. Vaikka metsästysmääräykset luettiin tiedoksi kirkonmenojen yhteydessä, säädöksille ei paljoakaan annettu arvoa. Aika harva kansalainen taisi edes tietää metsästysoikeuden kuuluvan maanomistajalle. Salametsästys olikin hyvin yleistä, tavatonta ei ollut kautta vuoden tapahtunut hirvien luvaton ampuminenkaan. Monet metsästysseurat ryhtyivätkin levittämään metsästyslakitietoutta ja nimesivät metsästyksenvartijoita. Suomen Metsästysyhdistyksellä oli palveluksessaan jopa päätoimisia metsästysammattilaisia, pienimmissä seuroissa metsästyksenvartijat olivat usein sivutoimisia tai korvauksetta toimivia. Monien 1800-luvulla perustettujen seurojen ohjelmaan kuuluivat suurpetojahdit. Näin etenkin suurina susivuosina , jolloin sudet surmasivat 22 lasta ja aiheuttivat suuria kotieläintappioita. Riistanhoitokin on aina kuulunut metsästysseurojen ohjelmaan. Vielä 1900-luvun alkupuolella riistanhoito oli kuitenkin paljolti toisenlaista kuin nykyisin, jolloin työ painottuu suuressa määrin elinympäristöjen hoitoon. Tärkeimpinä riistanhoitotoimina vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä pidettiin petoeläinten hävittämistä. Ja petoeläimiksi luettiin kaikki, jotka söivät tai joiden kuviteltiin syövän riistaeläimiin kuuluvia tai niiden munia tahi niiden poikasia. Metsästysseurat myös vuokrasivat jahtimaita jäsentensä käyttöön. Maita saatettiin vuokrata hyvinkin kaukaa seuran kotikonnuista, sillä jäsenet saattoivat matkata muutaman hengen ryhminä jahtiin useaksi päiväksi ja asua maksua vastaan jossakin maalaistalossa. Täysin metsästysseurojen ansiota on, että maamme metsästysolot alkoivat kohentua ja metsästykselle ryhdyttiin antamaan muutakin kuin taloudellista arvoa. Työsarkaa seuroilla totisesti riitti omilla toimialueillaan, onneksi seurojen jäsenissä oli jo varhaisessa vaiheessa metsästysaatteen sisäistäneitä tulisieluja ja pyyteittä metsästyksen hyväksi puurtavia henkilöitä. Metsästysseurat tänään Metsästysseurat ovat jo kymmenien vuosien ajan olleet suomalaisen metsästyksen kivijalkoja. On mahdoton kuvitella millaista metsästys olisi, jos monet toiminnoista eivät tapahtuisi metsästysseurojen hoitamina. Olisiko meillä valtaisaa määrää monen puuhan keskuspaikkoina toimivia metsästysmajoja ja ampumaratoja? Tapahtuisiko riistanhoito suunnitelmallisesti? Entäpä kuka hoitaisi maanvuokra-asiat? Miten organisoitaisiin hirvijahdit? Vastaavantyyppisiä kysymyksiä voisi esittää suuren määrän ja kaikkiin vastauksena olisi, että perin juurin huonosti metsästysasiat olisivat, jos seuroja ei olisi olemassa. Lähes kaikkeen yhdistystoimintaan kaikkialla maailmassa liittyy nykyisin yksi suuri ja yhteinen huoli. Kysymyksessä on ukkoontuminen. Se tarkoittaa monien seurojen jäsenkunnan ikäjakauman painottumista lähelle eläkeikää. Tähän liittyy vielä se, että riittävästi uusia jäseniä ei läheskään aina ole tulossa riveistä poistuneiden tilalle. Syitä tilanteeseen on moniakin. Mikään niistä ei kuitenkaan ole sellainen, etteivätkö metsästysseurat saisi kehityksen suuntaan muutettua. Yleispätevää viisautta kukaan ulkopuolinen ei kuitenkaan voi antaa, jokaisen seuran on pohdittava tilannetta omalta kohdaltaan. Ja tulee toki muistaa, että kaikilla seuroilla jäsenyysasioissa ei ole ongelmia. Nykyisin moni metsästysseura on toimialueellaan eniten väkeä yhteenkokoava yhdistys valitettavan usein myös ainoa. Metsästysseuran sosiaalinen merkitys ei rajoitu pelkästään siihen, että suuri osa kylän miehistä osallistuu yhteisiin jahteihin, vaan erittäin odotettuja tapahtumia ovat myös seuran järjestämät hirvipeijaiset. Metsästysseuroissa vaalitaan myös suomalaista metsästyskulttuuria. Monet metsästäjät vieroksuvat tuota kulttuuri sanaa ja saattavat olla jopa sitä mieltä, että kulttuurista metsästyksen yhteydessä voidaan puhua vain keskisessä Euroopassa, jossa metsästystorvet raikaavat ja jahtiväen asut ovat viimeistä päälle fiinejä. Suunnilleen näin ajattelin minäkin vielä kolmisenkymmentä vuotta sitten. Käsitykseni täydelliseen muuttumiseen liittyy pitkähkö tarina, mutta joka tapauksessa tapahtumakulun päätteeksi maamme metsästykseen hyvin perehtynyt saksalainen metsästysjärjestömies piti minulle monituntisen esitelmän, jonka sisältönä oli, kuinka hieno ja ainutlaatuinen metsästyskulttuuri Suomessa on. Totta oli miehen jokainen sana meillä on todella hieno, omaperäinen metsästyskulttuuri. Saksalaisen ystäväni saarnan jälkeen opin arvostamaan sitä ja olen lukemattomissa tilaisuuksissa kertonut muille, että tästäkin asiasta voimme olla ylpeitä. Metsästysseurojen tulevaisuus Vaikka kansalaisille on nykyisin tarjolla enemmän harrastusmahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin, olen vakuuttunut, että metsästyksen suosio ei tule hiipumaan. Huolimatta yhteiskuntamme kaupungistumisesta, monilla meistä suomalaisista on ilmeisesti geeneissämme voimakas halu metsästää. Tästä kertoo sekin, että valtaosa kansalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti ja metsästyskortillisten määrä on suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin, uusia metsästäjiä on tullut vuosi vuodelta paljon enemmän kuin riistapoluilta on poistunut aktiivimetsästäjiä. Sikäli ajat ovat kuitenkin muuttuneet, että vielä parikymmentä vuotta sitten lähes kaikki uudet metsästäjät pyrkivät jäseneksi metsästysseuroihin. Pyrkijöitä oli jopa enemmän kuin voitiin ottaa. Tilanne on kuitenkin nopeasti muuttunut. Läheskään kaikki uudet metsästysuraansa aloittelevat eivät nykyisin pyrikään metsästysseuraan jäseneksi. Tämä on erityisen harmillista sellaisista metsästäjistä, jotka haluaisivat tulevienkin metsästäjäpolvien voivan viettää seuransa toiminnoissa runsaasti samanlaisia hyviä hetkiä, joista itse on päässyt osalliseksi. Asiaan liittyy tietysti huoli koko metsästysharrastuksen tulevaisuudesta metsästysseurojen aktiivinen toiminta takaa suomalaisen metsästyskulttuurin säilymisen. Se estää myös metsästysharrastuksen muuttumisen pelkäksi kaupalliseksi toiminnaksi, jossa jahtiin pääsyn, saaliin koon ja saaliin määrän ratkaisee pelkästään lompakon vahvuus. Selvää on, että monessa seurassa on nyt paikallaan pohtia tulevaisuutta. Miettiä pitää, miten seuran toiminta saadaan sellaiseksi, että seuran jäseneksi halutaan pyrkiä ja jäsenyydestä ollaan oikealla tavalla ylpeitä. Juha K. Kairikko Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja 4 5

4 ARVOISA LUKIJA FASAANISTA PIIRIMME TUNNUSELÄIN Kaikilla Suomen Metsästäjäliiton piireillä on oma Suomen Metsästäjäliiton suosittelema tunnuseläin. Esimerkiksi Lapin piirin tunnuseläin on karhu, Satakunnan piirin majava ja Etelä-Hämeen piirin Ilves. Uudenmaan piirin tunnuseläimeksi Suomen Metsästäjäliitto valitsi fasaanin. Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n hallitus on päättänyt pitämässään kokouksessa ottaa esitetyn tunnuseläimen fasaanin käyttöönsä. Liitto päätti jo vuosia sitten näistä piirien tunnuseläimistä. Meillä tämä tunnuseläimen käyttöönotto ei vuosikausiin piirihallitustamme oikein innostanut. Ajateltiin miten jäsenkunta voisi asian tiedostaa. Olisiko erilaiset merkit ja tunnukset vain sekoittamassa metsästäjien mielessä olevaa metsästäjäjärjestöjen olemassaoloa ja tehtäväkenttää. Tunnuseläinasia pulpahti kuitenkin pinnalle aivan sattumalta piirihallituksemme jäsen Esko Lehtolan ideasta kun hän teki viime vuonna tätä kädessäsi olevaa Uudenmaan Jahti palvelumuistion taittotyötä. Miten tunnuseläin sitten liittyy tähän muistioon? Vastaus on Uudenmaan Jahti 2008 palvelumuistion kansi, jossa on kuvattu komea fasaanikukko heinikossa Mutta miten sitten tämä kuva sai tunnuseläinasian vireille. Tämä Eskon idea syntyi sitä kansikuvan fasaania katsellessa. Esko on vuosia tehnyt erilaisia taitto- ja mainosalan töitä Visumark Oy yhtiössään ja hän teki ammattitaidollaan tämän kuvan innoittamana niin hienoja luonnoksia fasaanimerkistä, että piirihallituksemme alkoi innostumaan tunnuseläimen käyttöönotosta. Merkistä tehtiin erilaisia väri- ja tekstimuunnoksia ja lopulta kaikki olivat valmiit hyväksymään merkin ulkoasun. Liiton toiminnanjohtaja Eräneuvos Juha K Kairikko antoi myös oman lausuntonsa merkistä, onhan hän myös piirimme jäsen. Tunnuseläimestä on nyt teetetty pinssi, tarra ja samoin kangasmerkki. Uusi merkki erottuu metsästys- ja kilpailuasuissa selvästi mutta ei häiritsevän kirkkaana. Uusia merkkejä on nyt tilattavissa piiritoimistoltamme Piirihallituksellamme on tehnyt myös päätöksen fasaaniaiheisen pöytäviirin ulkoasusta ja ne ovat jo tilattu. Piirimme toiminnassa metsästysammunnan kilpailutoiminnalla on erittäin merkittävä asema. Kilpailijoita varten on myös suunniteltu oma fasaaniaiheinen kaulaan ripustettavat palkintomitalit kulta, hopea ja pronssi. Nämä mitallit ovat ensi kesänä ensimmäisen kerran jaossa piirimestaruuskilpailuissa. Piirin omat fasaaniaiheiset kultainen ja hopeinen kunniamerkki ovat vielä suunnittelun alaisina. Näille merkeille on tarvetta niissä tapauksissa, joissa henkilölle ei voida myöntää Suomen Metsästäjäliiton ansiomerkkiä. ROLL UP JULISTEET JA ESITTEET TERÄVÖITTÄMÄÄN PIIRIMME TIEDOTUSTA Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:llä on ollut usein mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin, joissa voimme esitellä piirimme ja Suomen Metsästäjäliiton toimintaa. Vuonna 2009 tapahtumia tulee olemaan todella runsaasti. Erilaisia erämessutapahtumia on kolme kappaletta. Uudenmaan 20V Erätulet Mäntsälässä. Piirimme kokoukset, erilaiset koulutustilaisuudet ja lukuisat juhlat sekä kilpailutapahtumat. Mietimme miten voimme helposti esitellä näissä tilaisuuksissa toimintaamme. Päätimme teettää roll up julisteet, joita on helppo kuljettaa ja pystyttää aina tapahtumapaikalla. Julisteiden tekstien ja kuvien valinta ei ollut helppoa. Asiaa aprikoitiin useaan kertaan mutta lopulta pääsimme yksimielisyyteen teksteistä ja kuvista. Asiaa vietiin kovalla touhulla eteenpäin ja kuinka ollakaan julisteet saatiin valmiiksi Uudenmaan Erätulille Myrskylään. Samassa yhteydessä kehittelimme vielä piirimme toimintaa esittelevän yleisesitteen, jota voidaan lehdykkänä jakaa erilaisissa tilaisuuksissa selventämää jäsenistölle ja suurelle yleisölle piirimme tarkoitusta ja päämääriä. MÄNTSÄLÄN TOIMISTO Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin toimisto on toiminut Mäntsälässä nyt kokonaisen vuoden. Aikaisemmin toimimme Sompiontiellä Helsingin Tapanilassa vuokratiloissa. Hankkimme oman toimiston joulukuussa Toimisto sijaitsee Mäntsälän keskustassa osoitteessa Keskuskatu 12 B 12 talon toisessa kerroksessa. Sijainti on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Mänsälään pääsee Helsingin ja Lahden suunnalta moottoritietä pitkin sekä Porvoon- ja Hangontien kautta. Lisäksi paikkakunnalle pääsee nopeasti junalla uuden Lahden oikoradan Mäntsälän aseman kautta. Toimistossa on riittävät tilat toimistolaitteille ja arkistolle. Tilat soveltuvat myös piirihallituksemme kokoontumistilaksi ja puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan työpöydille löytyy sieltä myös tilat. PIIRIN UUDET KOTISIVUT OTETTU KÄYTTÖÖN Piirin uudet kotisivut löytyvät nyt Metsästäjäliiton kotisivujen ohesta. Sivuja tullaan päivittämään säännöllisesti ja sivuilta tuleekin löytymään kattava tietopaketti piirin toiminnasta. Kilpailutoiminnan sivuilla tullaan esittämään kilpailujen tuloksia heti kilpailujen päättymisen jälkeen. Timo Tanner puheenjohtaja Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry 6 7

5 SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON UUDENMAAN PIIRI RY Hallituksen jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja toimihenkilöt Toimisto: Keskuskatu 12 B Mäntsälä. Puh Telefax Kotisivu: Toimisto on avoinna tiistaisin klo Piirihallitus Puheenjohtaja Timo Tanner PORNAINEN m.p Henkilökohtainen varajäsen Varapuheenjohtaja Veijo Karvonen Varajäsen Heikki Ruohonen KERAVA HYVINKÄÄ p.t , m.p p.k , mp Toiminnanjohtaja Pertti Oksanen Varajäsen Tarja Takamaa ORIMATTILA LAHTI m.p p.k m.p Fax k Hallituksen jäsen Bo-Krister Lindholm Varajäsen Rune Lindström SKOGBY HANGÖ BY m.p m.p E - mail: Hallituksen jäsen Timo Ristimäki Varajäsen Håkan Mansner KLAUKKALA KULLOONKYLÄ m.p p.k , m.p Hallituksen jäsen Tarja-Liisa Peltola Varajäsen Seppo Norres PORNAINEN PORNAINEN p.k m.p m.p Hallituksen jäsen Matti Reinikainen Varajäsen Harri Ulmanen HELSINKI HELSINKI p.k m.p m.p Tiliosoitteet: Aktia Säästöpankki Oyj Pornainen Tili n:o Varainhoitaja Tuula Tanner PORNAINEN m.p , Hallituksen jäsen Jaakko Nurmi Varajäsen Eero Mässeli LAUKKOSKI NUKARI m.p m.p Hallituksen jäsen Keijo Aalto Varajäsen Tiina Eklund VANTAA RIIHIMÄKI m.p m.p Hallituksen jäsen Bo Fred Varajäsen Carl-Gustav Ljunggren TAMMISAARI DRAGSVIK p.k m.p m.p Hallituksen jäsen Asta Jaakkola Varajäsen Matti Kainulainen KAUKALAMPI SÄLINKÄÄ p.k mp m.p Hallituksen jäsen Touko Koivisto Varajäsen Taisto Eloranta MÄNTSÄLÄ HAUTJÄRVI Im.p m.p Hallituksen jäsen Esko Lehtola Varajäsen Hanna-Leena Wejberg HYVINKÄÄ HYVINKÄÄ m.p m.p TOIMIKUNNAT 2009 Riistanhoitotoimikunta Puheenjohtaja Bo-Krister Lindholm SKOGBY m.p Bo Fred TAMMISAARI p.k mp Rune Lindström HANGÖ BY m.p Markku Ahonen VIRENOJA p.k m.p Carl-Gustav Ljunggren DRAKSVIK m.p Kilpailutoimikunta Puheenjohtaja Veijo Karvonen KERAVA p.t , m.p teknikum.com Ilma-aseiden lajijohtaja Timo Ristimäki KLAUKKALA p.m.p p.k p.t Tarja-Liisa Peltola PORNAINEN p.k m.p Heikki Ruohonen HYVINKÄÄ p.k , mp Haulikon lajijohtaja Mauri Nieminen HELSINKI p.k m.p

6 Hirvenjuoksun ja hiihdon lajijohtaja: Timo Minkkinen MÄNTSÄLÄ p.k m.p Asta Jaakkola KAUKALAMPI p.k m.p Tiina Eklund RIIHIMÄKI m.p Matti Reinikainen HELSINKI p.k m.p Tuomarikouluttajien vastuuhenkilö: Håkan Mansner KULLOONKYLÄ p.k m.p Tulevaisuus, EU- ja jäsenhankintatoimikunta Puheenjohtaja Tuomas Virtanen OITTI m.p E -mail: Mauri Eerola HYVINKÄÄ p.k m.p Seppo Rae ESPOO mp Esko Lehtola HYVINKÄÄ m.p Naistoimikunta Puheenjohtaja Tarja Takamaa LAHTI m.p Tuula Söderlund LAPPOHJA p.k m.p Maija Tavia VANTAA m.p Eija Höykälä ORIMATTILA m.p Erätulitoimikunta Puheenjoht. Timo Tanner PORNAINEN m.p Pertti Oksanen ORIMATTILA p.k fax.k m.p Keijo Aalto VANTAA m.p Touko Koivisto MÄNTSÄLÄ m.p Nuorisotoimikunta Puheenjohtaja: Jaakko Nurmi LAUKKOSKI m.p Kyösti Oksanen LAHTI m.p Juha Virtanen LAHTI m.p Tarmo Koskela KERKKOO m.p Jouko Matalamäki HIRVIHAARA m.p Power Partner VAIN YHDELTÄ SAAT JUURI SELLAISEN KUIN HALUAT UUDISTUNUT VALTRA-MALLISTO 2009 DIRECT VERSU ADVANCE HITECH CLASSIC Yksilöllisesti valmistettu Valtra tarjoaa mallivuonna 2009 entistäkin enemmän - Tervetuloa turvallisille traktorikaupoille. TERVETULOA HANAKAT-LIIKKEESEEN! LVI-VESALAINEN OY Maisalantie 14, Mäntsälä. Puh Palvelemme ma pe 7 17, la 9 13 Valtra - huomennakin. Kysy lisää. Lähimmän Valtra-myyjän yhteystiedot saat numerosta tai Valtra on AGCO-yhtymän kansainvälinen tuotemerkki 10 11

7 PIIRIN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT PIIRIN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT Piirin tarkoituksena on sopeuttaa maamme ikivanha eränkäynti ja sen perinteet nykyaikaan mukautuvaksi henkistä ja ruumiillista kuntoa kehittäväksi ja luonnon läheisyyteen vieväksi urheilumuodoksi. Näitä päämääriä silmälläpitäen se vaalii eränkäyntikulttuuria, edistää ja kehittää alueensa metsästys- ja riistanhoito-oloja ja on liiton ja niiden yhteisöjen ja henkilöiden yhdyssiteenä, jotka harrastavat metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri pyrkii: riistanhoitoalueiden muodostamista jäsenyhdistystensä perustettavien uusien metsästysyhdistysten sekä yksityisten metsästäjien ja riistanhoitajien toimesta. 3. Harjoittamaan toimintaa, joka edistää jäsenistön mahdollisuuksia päästä osalliseksi metsästyksen suomasta virkistyksestä, edistää aktiivista riistanhoitoa ja riistakantojen säästeliästä ja järkevää verotusta päämääränä metsästysmahdollisuuksien lisääminen ja jatkuvuuden turvaaminen, edistää valistuneisuutta metsästyslain määräysten noudattamiseksi ja metsästyskulttuurin kohottamiseksi sekä edistää metsästystaitoa ja metsästysaseiden käyttötaitoa asianmukaisella luvalla. KOULUTUSTOIMINTA Järjestötoiminta Yhdistyslakiin ja -rekisteriin liittyvät asiat Metsästyslakiin liittyvät asiat Seuratoiminta ja sen toimihenkilöiden koulutus Metsästysperinteen keruu ja tallennus Arkistointikurssit Esineistön keruu Riistanhoitokoulutus Riistanhoidon teemapäivät (talvi-, kevät-, kesä- ja syyspäivä riistalle). Tilaisuuksissa annetaan riistanhoitokoulutusta ja tutustutaan maastossa riistanhoitomenetelmiin Opastetaan jäsenyhdistyksiä riistanhoitosuunnitelmien laadinnassa Markku Ahonen opastaa nylkemistä pienpetokurssilla 1. Liittämään jäsenikseen alueellaan toimivat metsästys-yhdistykset ja toimimaan niiden yhteenliittymänä. Piirissä on nyt 226 jäsenseuraa ja 7243 jäsentä. 2. Saattamaan järjestyneet metsästysolot aikaan alueellaan edistämällä tarkoitustaan vastaavien metsästys- ja 4. Valvomaan jäsenistönsä harrasteeseen liittyviä etuja. Päämääriinsä piiri pyrkii järjestämällä kokouksia, neuvottelu- ja valistustilaisuuksia, kursseja, kilpailuja, näyttelyjä ja työskentelemällä yhteistoiminnassa muiden harrasteesta kiinnostuneiden liittojen yhteisöjen ja henkilöiden kanssa. Metsästysammuntatuomareiden koulutus metsästysammuntojen tuomareiden koulutustilaisuuksien ja tutkintojen järjestys Nuorisotyö kurssit ja leirit aiheena riistanhoito, metsästystaidot yhdistystoiminta ja aseenkäsittely KILPAILUTOIMINTA Nummi-Pusula Sammatti Karjalohja Lohja Karkkila Vihti Espoo Hyvinkää Vantaa Mäntsälä Askola Järvenpää Pornainen Nurmijärvi Tuusula Kerava Porvoo Sipoo Pukkila Orimattila Myrskylä Pernaja Artjärvi Lapinjärvi Liljendal Loviisa Ruotsinpyhtää Mahdollisuus osallistua lukuisiin metsästysammuntojen kilpailuihin ja valintakilpailujen kautta metsästysammuntojen Suomenmestaruuskilpailuihin. Kilpailujen järjestelyoikeuden antaa Suomen Metsästäjäliitto vuosittain anomuksesta, joillekin liiton 16 piiristä. Mestaruusammunnoissa kilpaillaan: metsästyshirviammunnassa metsästysluodikkoammunnassa metsästyshaulikkoammunnassa hirvenhiihdossa hirvenjuoksussa ilmahirviammunnassa ilmaluodikkoammunnassa Nuoria tulisi saada lisää riistanhoitotyöhön Pohja Karjaa Inkoo Siuntio Kauniainen Helsinki Kirkkonummi Tammisaari Hanko 12 13

8 SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON JÄSENETUJA Varmista laadulla! JAHTI - JAKT JÄSENLEHTI julkaisija Suomen Metsästäjäliitto jäsenille maksuttomana jäsenetuna ilmestyy neljä kertaa vuodessa monipuolista tietoa metsästyksestä, riistanhoidosta, metsästysseura- ja kilpailutoiminnasta nettijäsenrekisteri jäsenkortti OY ERÄKONTTI AB Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama postimyyntiyhtiö Laadukas ja edullinen tuotevalikoima - metsästysampumataulut - mitaleja, merkkejä - lomakkeita - metsästysasuja - kirjallisuutta - erätarvikkeita PIIRIN TOIMISTO MÄNTSÄLÄÄN Toimisto sijaitsee Mäntsälän keskustassa hyvien liikenneyhteyksien varrella Osoite on: Keskustie 12 B 12, 2. krs. Toimisto on avoinna tiistai-iltaisin. Käynti toimistolle on pihan puolelta. Uusi puhelinnumero on: TERVETULOA UUDENMAAN ERÄTULILLE MÄNTSÄLÄÄN 2009 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry on aloittanut yhteistyössä eri kuntien, kaupunkien, metsästysseurojen ja muiden luonnossa liikkuvien järjestöjen kanssa Uudenmaan Erätulet yleisötapahtumien järjestämisen. Uudenmaan Erätulet on yleisötapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille luontoa harrastuksissaan käyttäville henkilöille perheineen. Tapahtuma järjestetään vuosittain Uudenmaan eri kunnissa tai kaupungeissa aakkosjärjestyksessä. Ensimmäiset Erätulet syttyivät Artjärvellä vuonna Tapahtumassa on luontoaiheinen näyttely ja osallistuvien järjestöjen toiminnan esittelyä. Erätulet sytytetään kaikkien tapahtumaan osallistuvien järjestöjen toimesta. Tapahtumapaikalla on mahdollisuus nauttia hirvikeittoa, makkaraa, kahvia, kalaa sekä tehdä ostoksia. Valitse parhaat merkit rata-ammuntaan. Baschieri & Pellagri haulikonpatruunoilla on ammuttu mm. 8-Olympiakultaa, 2 kultamitalia Peging 2008 naisten Skeet ja Trap. B&P urheilupatruunat Competition ONE 12/70 24 g No: 9,5-8-7,5 Competition ONE 12/70 28 g No: 9,5-8-7,5 F2 Sub Sound 12/67 24 g No: 9,5-7,5 F2 Legend 12/70 24 g No: 9,5-8-7,5 F2 Legend 20/70 24 g No: 9,5-8-7,5 F2 Legend 20/70 28 g No: 9,5-8-7,5 F2 Mach 24 Olympic 12/70 24 g No: 9,5-8-7,5 F2 Mach 24 Olympic 12/70 28 g No: 9,5-8-7,5 F2 Flash Olympic 12/70 24 g No: 8-7,5-7 F2 Flash Olympic 12/70 28 g No: 8-7,5 Sporting&Compac 12/70 28 g No: 9,5-8-7,5 F2 Sporting Hi-Velo 12/70 28 g No: 7,5-7 UUTUUS Olympiakultaa FABARM AXIS 12 Sporting BLASER F 3, BROWNING ja FABARM haulikot Skeet, Trap ja Sporting ammuntaan. Klaukkala Lahnuksentie 3-tie Klaukkala TULEVAT ERÄTULET Mäntsälä 2009 Nummi-Pusula 2010 Nurmijärvi 2011 Orimattila 2012 Pornainen 2013 Porvoo 2014 Pukkila 2015 Tilaisuuteen on vapaa pääsy kaikille asiasta kiinnostuneille! LAADUN TUNTIJA Myymälä: Syrjäläntie 24, Klaukkala Puh. (09) , faksi (09) Avoinna: ma-pe Maahantuonti, Tukku- ja vähittäismyynti

9 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 Kurssit ja tapahtumat 3.3 PIIRIN 55. VUOSIKOKOUS klo Mäntsälä 9.2 TALVIPÄIVÄ RIISTALLE * Nahoitus klo Porlammi 7.4 SEURATOIMINTAKOULUTUS Ajankohtaista metsästysseurassa Metsästysseuran tehtävät Toimihenkilöiden tehtävät klo Askola Toukokuu KEVÄTPÄIVÄ RIISTALLE Kosteikkokoulutus * Kohde tutustuminen klo PIENPETOJEN VÄHENTÄMISKILPAILU TJÄDERLÄGER FÖR UNGDOMAR AVGIFTSBELAGT HANGÖ SYNDALENS LÄGEROMRÄD 1) NUORTEN METSO RIISTALEIRI 2) NUORTEN METSO RIISTALEIRI Erätaitojen koulutusta Riistanhoito Metsästysammunnan harjoittelua Metsästäjätutkinto Maksullinen Orimattila Humisevan Leirikeskus NAISTEN KOPPELOKURSSI Koulutusta metsästäjiksi aikoville naisille Metsästykseen osallistuminen Maksullinen Orimattila Salusjärven Leirikeskus PIENPETOJEN PYYNTIKOULUTUS * Tulokaspienpetojen metsästys SYYSPÄIVÄ RIISTALLE Nuoret metsästäjät * Jäsenhankinta klo RIISTARUOKIEN KOKKAUSKURSSI Naistoimikunta Marraskuu RIISTANRUOKINTA LAITTEIDEN VALMISTUS KURSSI SUURPETONEUVOJIEN KOULUTUS Jälkihavainnointi RH - toimikunta Turvallinen jahti kampanja UUDENMAAN ERÄTULET Mäntsälä TALVIPÄIVÄ RIISTALLE * Nahoituskurssi PIIRIN VUOSIKOKOUS METSÄSTYSSEURATOIMINNAN KOULUTUSTILAISUUS 2010 ERÄTULET Nummi- Pusula Riistanhoidon teemapäivien aikana tutustutaan paikallisten seurojen toimintatapoihin ja riistanhoitomene-telmiin. Tilaisuuksissa luennoidaan riistanhoidosta, riistan elinympäristön hoidosta ja kosteikkojen perus-tamisesta. Tilaisuuksien aikana opastetaan ja luennoidaan pienpetojen metsästyksestä, loukkujen- ja jalkanaru käytöstä. Metsästyskoirien käyttö metsästyksessä on myös esillä. Piirin kouluttamat riistanhoidon neuvojat avustavat pyydettäessä metsästysseuroja riistanhoitosuunnitelmien laadinnassa ja suurpetoneuvojat ovat metsästysseurojen käytettävissä jälkien tunnistamistehtä-vissä.. Kursseista ja tapahtumista tullaan tiedottamaan kiertokirjeissä, piirin internet sivuilla, paikallislehdissä ja Jahti-Jakt jäsenlehdessä

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Jäsenyhdistykset voivat jättää Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. tiedotteeseen julkaistavaksi tar- Julkaisija: Piiritoimisto,

Lisätiedot

Uudenmaan metsästäjien. palvelumuistio 2012

Uudenmaan metsästäjien. palvelumuistio 2012 Uudenmaan metsästäjien palvelumuistio 2012 1 Anna Grenfors Tervetuloa Erätaloon! Metsästäjäliitto ja Eräkontti toimivat yhteisissä tiloissa Riihimäellä, Lahden tien varrella sijaitsevassa Erätalossa. Metsästäjäliiton

Lisätiedot

SCHRÖDER. palvelumuistio 2014 SWAROVSKI. Uudenmaan metsästäjien. jo vuodesta 1896

SCHRÖDER. palvelumuistio 2014 SWAROVSKI. Uudenmaan metsästäjien. jo vuodesta 1896 Uudenmaan metsästäjien palvelumuistio 2014 SWAROVSKI jo vuodesta 1896 SCHRÖDER Unioninkatu 23 00170 HELSINKI p.09-656 656 info@schroder.fi 9:30-18 La 9:30-16 Täyden palvelun metsästys- ja kalastusliike.

Lisätiedot

Yhteenveto Uudenmaan läänin peruskartoista 2. Yhteenveto Keski-Uudenmaan yt-alueen peruskartoista 3

Yhteenveto Uudenmaan läänin peruskartoista 2. Yhteenveto Keski-Uudenmaan yt-alueen peruskartoista 3 UUDENMAAN LÄÄNIN PERUSKARTAT 1 : 20 000 Tähän liitteeseen on koottu Uudenmaan läänin peruskartta numerot ja niiden nimet. Keski-Uudenmaan yt-alueen kartat ovat salkussa nro 4 ja muut Uudenmaan läänin kartat

Lisätiedot

Uudenmaan metsästäjien. palvelumuistio 2013. Zeissin kiikarit myy Helsingissä Urheiluase Oy

Uudenmaan metsästäjien. palvelumuistio 2013. Zeissin kiikarit myy Helsingissä Urheiluase Oy Uudenmaan metsästäjien palvelumuistio 2013 Zeissin kiikarit myy Helsingissä Urheiluase Oy Urheiluase Oy on Helsinkiläinen vuonna 1942 perustettu urheiluammunan ja metsästyksen erikoisliike. Yritys tuo

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 Mäntsälä Puhelin 019 -- 6871

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Jäsenyhdistykset voivat jättää Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. tiedotteeseen julkaistavaksi tar- Julkaisija: Piiritoimisto,

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsenseurat Päivitetty 26.8.2015 22:39

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsenseurat Päivitetty 26.8.2015 22:39 Ahdenkallion Seudun Hirvimiehet ry Timo Valtonen Hyvinkää 040-530 7850 sihteeri@hirvimiehet.com Ahmon Eräveikot ry Jari Siren Karkkila 0500-938 326 jari.siren@kolumbus.fi Ajokoiramiehet ry Timo Niemi Ojakkala

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Uudenmaan Jahti 2008

Uudenmaan Jahti 2008 Uudenmaan Jahti 2008 Metsästäjien palvelumuistio Suomen Metsästäjäliitto Uudenmaan piiri ry Finlands Jägarförbunds Nylands Distrikt rf Julkaisutoimikunta: Timo Tanner, Pertti Oksanen ja Tapio Halla Taitto:

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen, nimenhuuto 4. 29 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5

Otsikko Sivu. 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen, nimenhuuto 4. 29 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 22.11.2012 klo 08:30-10:00 PAIKKA Finlandia-talo, Elissa-Sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen,

Lisätiedot

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI Turku 10m Liikkuvamaali, sarja N45 1. Tiina Aalto SMY 74 80 154 82 74 156 310 10m Liikkuvamaali, sarja N65 1. Kaija Häyrinen KAMS 83 83 166 63 52 115 281 10m Liikkuvamaali, sarja Y45 1. Markku Jetsonen

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Puhelin 019-6871 300 Fax 03-777 5301 Numero 4 / 2012

Lisätiedot

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja 8.11., Kouvola Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas 1 11.11. Toimiva ampumarataverkosto on elinehto suomalaiselle metsästykselle ja metsästäjien

Lisätiedot

55.0 db 60.0 db 65.0 db 70.0 db 75.0 db

55.0 db 60.0 db 65.0 db 70.0 db 75.0 db Liite 10, 1/10 Kaikki ampumaradat Liite 10, 2/10 Hirvirata 75m Liite 10, 3/10 Hirvirata 100m Liite 10, 4/10 Kiväärirata 150m Liite 10, 5/10 Kiväärirata 300m Liite 10, 6/10 Pienoishirvirata 50m Liite 10,

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 Mäntsälä Puhelin 019 -- 6871

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Puhelin 019-6871 300 Fax 03-777 5301 Numero 2 / 2013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 279 Taivalkoski TOIMINTA AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Aseet ja metsästys Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Apulaistoiminnanjohtaja Panu Hiidenmies Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästys turvallisuus -

Lisätiedot

palvelumuistio 2015 Uudenmaan metsästäjien SUOMEN PUOLUSTUKSEN MUISTOESINEITÄ 675,- 775,- LAATUA VAATIVILLE METSÄSTÄJILLE SEKÄ KILPA-AMPUJILLE Finland

palvelumuistio 2015 Uudenmaan metsästäjien SUOMEN PUOLUSTUKSEN MUISTOESINEITÄ 675,- 775,- LAATUA VAATIVILLE METSÄSTÄJILLE SEKÄ KILPA-AMPUJILLE Finland PRICE LIST Uudenmaan metsästäjien Finland palvelumuistio 2015 Delivery program No. 70 Valid from 30.10.2014 SUOMEN PUOLUSTUKSEN MUISTOESINEITÄ m/31 Suomi kp suujarrulla m/31 Suomi ykkösmalli 675,- 775,-

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Mäntsälän Rhy mestaruuskilpailut / Hirvi :31 1

Mäntsälän Rhy mestaruuskilpailut / Hirvi :31 1 Mäntsälän Rhy mestaruuskilpailut / Hirvi 1.9.2013 23:31 1 Sija Sarja Nimi Seuran nimi Hirvi 1 N Jaakkola Asta Kaukalammen Metsästysseura 95 2 N Torvasti Taina Kaukalammen Metsästysseura 93 3 N Kylmäniemi

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry Julkaisija: Piiritoimisto Osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 MÄNTSÄLÄ Puhelin: 019 6871 300 E-Mail:

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

AIKA 18.12.2001 kello 16.30. Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo

AIKA 18.12.2001 kello 16.30. Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.12.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA 18.12.2001 kello 16.30 PAIKKA SAAPUVILLA Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo Hannu Lukkarila Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 407 LIPERIN RIISTANHOITOYHDISTYS TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen

Lisätiedot

palvelumuistio 2016 Uudenmaan metsästäjien RADALLE 41 JA METSÄLLE Finland Täydellinen 38 esite / hinnasto netistä www.finnenterprise.

palvelumuistio 2016 Uudenmaan metsästäjien RADALLE 41 JA METSÄLLE Finland Täydellinen 38 esite / hinnasto netistä www.finnenterprise. e-by-side shotgun & under double rifle 8 PRICE LIST Uudenmaan metsästäjien Finland side double rifle, e-by-side shotgun 18 13 palvelumuistio 2016 Delivery program No. 70 22 18 25 Valid from 30.10.2014

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Ison radan arkea. Case Sipoon Keskusampumarata. Curt Sjöblom

Ison radan arkea. Case Sipoon Keskusampumarata. Curt Sjöblom Ison radan arkea Case Sipoon Keskusampumarata Curt Sjöblom NCC:n murskaamo Kaatopaikka Sipoon moottorirata Sipoon keskusampumarata SMY:n rata! Perustettu 1981! n. 40 km H:gin keskustasta! SSG:n omistama!

Lisätiedot

RATAKORTTI 50. Pääkäyttötarkoitus: Käyttöajat:

RATAKORTTI 50. Pääkäyttötarkoitus: Käyttöajat: RATAKORTTI 50. Paikallistason kilpailuja huolto/majoitustiloja Melun leviäminen ja riskit pohjavedelle selvitetty Raahe Olkijoen ampumarata Raahen kaupunki 2000 Seudullinen ampumakeskus 2 ha Itä Hirvi

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 17.55 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnä Helsinki Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

RIISTAMAALIJAOSTO RIISTAMAALI HIRVI 2010

RIISTAMAALIJAOSTO RIISTAMAALI HIRVI 2010 RIISTAMAALIJAOSTO Puheenjohtaja Martti Renfors 0400-188 638 Rah. hoitaja Mika Honkiniemi 040-8458 644 Ratavastaava Jouko Luoma 0500-621 270 Esko Eerilä 050-3286 345 Pentti Humaloja 040-5454 486 Hannu Järvenpää

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. YLEISTÄ Vuonna 2013 jaoston toiminnan keskipisteessä oli nuorten ampujien aluevalmennuksen ja leirityksen mahdollistaminen taloudellisesti

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄORGANISAATION TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

METSÄSTÄJÄORGANISAATION TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Metsästäjäin Keskusjärjestön hallitus on kokouksessaan 19.4.2007 tekemällään päätöksellä muuttanut 20.4.2005 vahvistamansa metsästäjäorganisaation ansiomerkkiohjesäännön kohdat 2.1. -2.3. Ansiomerkkiohjesääntö

Lisätiedot

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa Outokummun metsästysyhdistys Ry:n jäsentiedote 1/ 2012 Hyvä Outokummun metsästysyhdistyksen jäsen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.2.2012. Kokouksen alussa palkittiin OMY.n kolme parasta pienpetojen

Lisätiedot

RIISTAMAALI HIRVI 2015

RIISTAMAALI HIRVI 2015 RIISTAMAALI HIRVI 2015 RIISTAMAALIJAOSTO Puheenjohtaja Martti Renfors 0400-188 638 Rahaston hoit. Eino Pelkonen 040-5897 513 Ratavastaava Jouko Luoma 0500-621 270 Esko Eerilä 050-3286 345 Pentti Humaloja

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus SVA mestaruuskilpailut 28.-29.6.2008 Hirvi kertalaukaus Class Y45 Kertalaukaus 1 3 Matti Suoranta K-64 194 2 8 Jarmo Pyyhtiä K-64 181 3 4 Hannu Niemelä K-64 177 4 2 Kauno Mäkinen SäSA 154 5 5 Jyrki Pajari

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

PAIKKA City-hotelli, os. Pekankatu 9

PAIKKA City-hotelli, os. Pekankatu 9 ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 5.11.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA City-hotelli, os. Pekankatu 9 PAIKALLA Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi Ari Lohiniva Martti

Lisätiedot

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön pistooliammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Lahnuksen ampumarata, Espoo

Lahnuksen ampumarata, Espoo Lahnuksen ampumarata, Espoo Uusiutuva aselainsäädäntö seminaari Ampumaharrastusfoorumi 25.4.2014 Rantasipi Airport hotelli, Vantaa Ville Maijanen Puheenjohtaja (11.2.2014 alkaen) Espoon Ampumaratayhdistys

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS Suomen Ampumaurheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS ETELÄ-SUOMEN ALUE SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 1. YLEISTÄ Vuonna 2010 jaoston toiminnan kannalta suurin satsaus

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystuet Leader

Maaseutuohjelman yritystuet Leader Leader 2014-2020 Maaseutuohjelman yritystuet Leader Rahoitustuki- ja neuvontainfo, Nurmijärvi 3.3.2015 Esko Pietari, EMO ry Mitä on Leader-toiminta? Leader-ryhmät Yritystuet Tuen hakeminen Mitä on Leader-toiminta?

Lisätiedot

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys Metsäkauris : Ei kesäjahtia. Metsästysaika 1.9.2014 31.1.2015. Ajavaa koiraa käyttäen 28.9.2014 31.1.2015. Mattila-Harjan kyläosaston yhteinen saaliskiintiö

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa Kosken tl Erämaja 29. - 30.06.2013 Hirvi kertalaukaukset erä 1, lauantai 29.6.2013 klo 8.00-10.00 HUOM! Ampujaparista pienempi kilpailijanumero ampuu 1 tauluun 1 46 Asko Tiainen MKMS Y45 9 11 Ari Karhu

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

N50 N

N50 N SVA Riistamaali mestaruuskilpailu 23.-24.8.2014 Sipoo Hirvi 20 kertalaukaus Nimi Seura Ikäl. Tulos Ratko N50 N50 1000 0 1000 0 1 Savukari Sirkka ESA N50 83 67 150 0 N55 N55 1000 0 1000 0 1 Jaakkola Asta

Lisätiedot

Metsästäjäliiton riistanhoidon ansiomerkkisäännöt ja riistanhoidon ansiomerkkiesityslomake

Metsästäjäliiton riistanhoidon ansiomerkkisäännöt ja riistanhoidon ansiomerkkiesityslomake Tässä dokumentissa: Metsästäjäliiton ansiomerkkisäännöt ja ansiomerkkiesityslomake Metsästäjäliiton riistanhoidon ansiomerkkisäännöt ja riistanhoidon ansiomerkkiesityslomake Metsästäjäliiton ansiomerkkisäännöt

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

ROTARYPIIRI D 1420 30.8.2006

ROTARYPIIRI D 1420 30.8.2006 ROTARYPIIRI D 1420 30.8.2006 Aika Klubi Presidentti 2006/07 15.08. ti 16.00 Nurmijärvi - Klaukkala, hallitus x Juhani Brodkin 15.08. ti 17.30 Nurmijärvi - Klaukkala x Juhani Brodkin 21.08.-27.08.2006 21.08.

Lisätiedot

STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA

STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA METSÄSTYSSEURA STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA Historiikki vuosilta 1936-2006 Kirjoittanut Tapio Halla Historiikin teosta Edellinen historiikki vuonna 1986, 8 sivua ja liitteet Nyt 104 sivua ja liitteet

Lisätiedot

RATAKORTTI 53. Kemihaaran ampumarata Salla - - - - - Ei tiedossa Paikallinen - - - - - - - - Muuta: Radan tiedot puuttuvat.

RATAKORTTI 53. Kemihaaran ampumarata Salla - - - - - Ei tiedossa Paikallinen - - - - - - - - Muuta: Radan tiedot puuttuvat. 52 RATAKORTTI 52. Yhdistyksen jäsenmäärä: Pintaala: Huoltotilat Ampumakokeita, ei kilpailutoimintaa Sähköverkkoliitäntä ympäristölupaa (ei vaadittu) Savukosken riistanhoitoyhdistyksen ampumarata Savukoski

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014 Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Sarja N50 1) Sirkka Savukari ESA 157+153 310 2) Tiina Aalto SMY 170+138 308 Sarja N70 1) Kaija Häyrinen

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: 04600 Mäntsälä Puhelin 019 6871 300 Numero 10 / 2014 3.11.2014 Jäsenyhdistykset voivat

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat SaSA:n rata, Halikko, Hevonpää 04. - 06.09.2015 19:48:13 25m Olympiapistooli, sarja M 1. Olli Söderlund RSA 98 91 85 274 88 91 80 259 533 2. Hannes Frigård SA 96 93 82 271 92 86 82 260 531 3. Simo Saarenmaa

Lisätiedot

Hirvijohtajien koulutus 2011

Hirvijohtajien koulutus 2011 Hirvijohtajien koulutus 2011 Suomen riistakeskus Lappi Kemijärvi 19.9.2011 21.9.2011 Suomen riistakeskus 1 Metsästyksenjohtajan tehtävät (Ma 23 ) 1. Suunnitella käytännön metsästystapahtumat Passitus,

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) HIMANGAN METSÄTYSSEURA Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet : Himangan kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet

Lisätiedot

Kestävä riistatalous

Kestävä riistatalous Kestävä riistatalous Metsäakatemia 12.5.2016 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Finnish Hunters Association Metsästysharrastuksen kehittyminen Suomessa 1900-luvun alussa suuret nisäkkäät olivat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1)

ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) Toimintavuodelta 2002 Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan. 1.HALLINTO Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Tilastot tutkijan näkökulmasta

Tilastot tutkijan näkökulmasta 40 vuotta Tilastot tutkijan näkökulmasta Timo Klaukka Terveystutkimuksen päällikkö, Kela 19.11.2004 40 vuotta Tilastot ovat vaativa tietoaarteisto Tilastot ovat hyvä apuväline ja niistä voi jopa kiinnostua

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut Tyrrin Ampumaurheilukeskus 17. - 50m Pistooli, sarja N50 1. Jaana Salo HyMAS 77 87 74 80 318 USVAE 50m Pistooli, sarja M80 1. Sakari Paasonen LAS 77 79 83 77 316 2. Seppo Laitakari HVA 81 81 74 76 312

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014 Hyvinkään rhy Radan valvontapalaveri 2014 Yleistä Viimeaikaiset aseiden väärinkäytöt esim kouluissa ovat luoneet kielteistä asennoitumista aseita ja myös ampumaratoja kohtaan. Yhteiskunnan kielteinen asenne,

Lisätiedot

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1)

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) LIPERIN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) Toimintavuodelta 2010 Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää LIPERIN kunnan / kunnat 1. HALLINTO Hallitus (nimi, ammatti ja kotipaikka) Henkilökohtainen

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

SORAJALOSTEIDEN MYYNTI

SORAJALOSTEIDEN MYYNTI puh. 010 327 2220 asiakaspalvelu@ykkosmyynti.fi * Tarjoushinnat alueella Kerava, Järvenpää, Tuusula (Hyrylä, Kellokoski), Sipoo (Nikkilä), Vantaa (Korso, Linnanpelto, Nikinmäki), Mäntsälä, Pornainen. Muille

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot