Erätulet Mäntsälässä Uudenmaan Jahti Metsästäjien palvelumuistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erätulet Mäntsälässä 2009. Uudenmaan Jahti 2009. Metsästäjien palvelumuistio"

Transkriptio

1 Erätulet Mäntsälässä 2009 Uudenmaan Jahti 2009 Metsästäjien palvelumuistio 1

2 Uudenmaan Jahti 2009 Metsästäjien palvelumuistio Suomen Metsästäjäliitto Uudenmaan piiri ry Finlands Jägarförbunds Nylands Distrikt rf Julkaisutoimikunta: Timo Tanner, Pertti Oksanen, Tapio Halla ja Esko Lehtola Taitto: Esko Lehtola Paino: Forssan Kirjapaino Oy, Painos kpl SISÄLLYSLUETTELO Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajan tervehdys 4-5 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin puheenjohtajan tervehdys 6-7 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin hallituksen jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, toimihenkilöt ja toimisto 8-9 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin toimikunnat 9-10 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin tarkoitus, tehtävät ja Mäntsälän toimisto Tapahtumakalenteri 16 Koppelokurssi metsästysharrastuksesta kiinnostuneille naisille 18 Uudenmaan Erätulet 20 Eräkontti metsästäjän hovihankkija Uudistunut riistalaukussimulaattori Pienpetopyynnin tehokampanja 26 Uudenmaan Ampumaradat Turvallista jahtia kampanja 32 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin jäsenseurat Metso riistaleiri nuorille 43 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin kilpailukalenteri Magnus Paul Ky yli 90 vuoden perinteet Riistanhoitoyhdistysten metsästäjätutkinnon koulutustilaisuudet, metsästäjätutkinnot ja ampumakokeet 48, 58, 69 HyMa kilpailut v Suomen Metsästysmuseo Riistaruokaohjeita 54 Nuolukivi helppoa riistanhoitoa Pienpedot kuriin loukuilla Uudenmaan Kennelpiiri 60 Riistapolkukilpailut 61 Erämessut Korian Pioneeripuistossa Viltvårds- och utbildningstillfällen i distriktet Tilaa Metsästäjäliiton uutiskirje 66 Kartat edullisesti Metsästäjän karttakaupasta 68 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin pienpetojen vähentämiskilpailu

3 Metsästysseurojen merkitys ennen, nyt ja tulevaisuudessa Maamme ensimmäinen metsästysseura, Finlands Jagtförening perustettiin vuonna Sittemmin seurasta on käytetty paria muutakin ruotsinkielistä nimeä, suomenkieliseksi nimeksi vahvistettiin myöhemmin Suomen Metsästysyhdistys. Järjestäytyneen metsästyksen katsotaan alkaneen tuon ensimmäisen metsästysseuran perustamisesta. Järjestäytynyt metsästys on meillä siis hyvin nuorta verrattuna vaikkapa muihin Pohjoismaihin. Lähes ainoana syynä oli maamme pitkään jatkunut alistettu asema vuoteen 1809 saakka kuuluimme Ruotsiin ja tuosta vuodesta alkaen olimme osa Venäjän keisarikuntaa. Venäjällä suhtauduttiin suurin varauksin suomalaisten yhdistystoimintaan ylipäätään, vielä nuivemmin aseellista toimintaa harjoittavien yhteenliittymien perustamiseen. Niissä pelättiin, eikä aivan aiheetta, ryhdyttävän hellimään kansallismielisiä ajatuksia ja pyrittävän aikaa myöten edesauttamaan kansakunnan itsenäistymistä. Krimin sota, jonka aikana mm. engelsmanni seilasi kolmellasadalla laivalla Suomemme rannoilla, osoitti kuitenkin, että Venäjän kannalta olisi jopa eduksi, jos suomalaiset osaisivat pistää kampoihin vihollisille jo omilla rajoillaan. Englantilaisten hyökkäys osoitti, että Suomi tuolloin pysyi ulkoisen vihollisen uhatessa lojaalina keisarikunnalle. Niinpä ryhdyttiin erikoisluvin sallimaan sellaistenkin yhdistysten perustaminen, joiden ohjelmaan kuului aseellisten taitojen kehittäminen. Kauaa ei Finska Jagtförening ehtinyt olla maamme ainoa metsästysyhdistys, sillä jo samana vuonna perustettiin Vasa Läns Jagtförening (Vaasan läänin metsästysseura). Ja jatkoa seurasi. Osa perustetuista oli suuria lääninseuroja osa pienempiä. Ennen maamme itsenäistymistä meillä oli perustettu toistasataa metsästysseuraa. Tarkka lukumäärä ei tule koskaan selviämään, sillä läheskään kaikkien perustamiselle ja sääntöjen vahvistamiselle ei haettu senaatin lupaa, osan toiminta ei todennäköisesti päässyt koskaan kunnolla alkuun ja osa saattaa esiintyä eri lähteissä monellakin nimellä. Varhaisten seurojen toiminnasta Ensimmäisten seurojen toiminta oli hyvin monipuolista. Tärkeimpiin kuului valistustoiminta. Vaikka metsästysmääräykset luettiin tiedoksi kirkonmenojen yhteydessä, säädöksille ei paljoakaan annettu arvoa. Aika harva kansalainen taisi edes tietää metsästysoikeuden kuuluvan maanomistajalle. Salametsästys olikin hyvin yleistä, tavatonta ei ollut kautta vuoden tapahtunut hirvien luvaton ampuminenkaan. Monet metsästysseurat ryhtyivätkin levittämään metsästyslakitietoutta ja nimesivät metsästyksenvartijoita. Suomen Metsästysyhdistyksellä oli palveluksessaan jopa päätoimisia metsästysammattilaisia, pienimmissä seuroissa metsästyksenvartijat olivat usein sivutoimisia tai korvauksetta toimivia. Monien 1800-luvulla perustettujen seurojen ohjelmaan kuuluivat suurpetojahdit. Näin etenkin suurina susivuosina , jolloin sudet surmasivat 22 lasta ja aiheuttivat suuria kotieläintappioita. Riistanhoitokin on aina kuulunut metsästysseurojen ohjelmaan. Vielä 1900-luvun alkupuolella riistanhoito oli kuitenkin paljolti toisenlaista kuin nykyisin, jolloin työ painottuu suuressa määrin elinympäristöjen hoitoon. Tärkeimpinä riistanhoitotoimina vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä pidettiin petoeläinten hävittämistä. Ja petoeläimiksi luettiin kaikki, jotka söivät tai joiden kuviteltiin syövän riistaeläimiin kuuluvia tai niiden munia tahi niiden poikasia. Metsästysseurat myös vuokrasivat jahtimaita jäsentensä käyttöön. Maita saatettiin vuokrata hyvinkin kaukaa seuran kotikonnuista, sillä jäsenet saattoivat matkata muutaman hengen ryhminä jahtiin useaksi päiväksi ja asua maksua vastaan jossakin maalaistalossa. Täysin metsästysseurojen ansiota on, että maamme metsästysolot alkoivat kohentua ja metsästykselle ryhdyttiin antamaan muutakin kuin taloudellista arvoa. Työsarkaa seuroilla totisesti riitti omilla toimialueillaan, onneksi seurojen jäsenissä oli jo varhaisessa vaiheessa metsästysaatteen sisäistäneitä tulisieluja ja pyyteittä metsästyksen hyväksi puurtavia henkilöitä. Metsästysseurat tänään Metsästysseurat ovat jo kymmenien vuosien ajan olleet suomalaisen metsästyksen kivijalkoja. On mahdoton kuvitella millaista metsästys olisi, jos monet toiminnoista eivät tapahtuisi metsästysseurojen hoitamina. Olisiko meillä valtaisaa määrää monen puuhan keskuspaikkoina toimivia metsästysmajoja ja ampumaratoja? Tapahtuisiko riistanhoito suunnitelmallisesti? Entäpä kuka hoitaisi maanvuokra-asiat? Miten organisoitaisiin hirvijahdit? Vastaavantyyppisiä kysymyksiä voisi esittää suuren määrän ja kaikkiin vastauksena olisi, että perin juurin huonosti metsästysasiat olisivat, jos seuroja ei olisi olemassa. Lähes kaikkeen yhdistystoimintaan kaikkialla maailmassa liittyy nykyisin yksi suuri ja yhteinen huoli. Kysymyksessä on ukkoontuminen. Se tarkoittaa monien seurojen jäsenkunnan ikäjakauman painottumista lähelle eläkeikää. Tähän liittyy vielä se, että riittävästi uusia jäseniä ei läheskään aina ole tulossa riveistä poistuneiden tilalle. Syitä tilanteeseen on moniakin. Mikään niistä ei kuitenkaan ole sellainen, etteivätkö metsästysseurat saisi kehityksen suuntaan muutettua. Yleispätevää viisautta kukaan ulkopuolinen ei kuitenkaan voi antaa, jokaisen seuran on pohdittava tilannetta omalta kohdaltaan. Ja tulee toki muistaa, että kaikilla seuroilla jäsenyysasioissa ei ole ongelmia. Nykyisin moni metsästysseura on toimialueellaan eniten väkeä yhteenkokoava yhdistys valitettavan usein myös ainoa. Metsästysseuran sosiaalinen merkitys ei rajoitu pelkästään siihen, että suuri osa kylän miehistä osallistuu yhteisiin jahteihin, vaan erittäin odotettuja tapahtumia ovat myös seuran järjestämät hirvipeijaiset. Metsästysseuroissa vaalitaan myös suomalaista metsästyskulttuuria. Monet metsästäjät vieroksuvat tuota kulttuuri sanaa ja saattavat olla jopa sitä mieltä, että kulttuurista metsästyksen yhteydessä voidaan puhua vain keskisessä Euroopassa, jossa metsästystorvet raikaavat ja jahtiväen asut ovat viimeistä päälle fiinejä. Suunnilleen näin ajattelin minäkin vielä kolmisenkymmentä vuotta sitten. Käsitykseni täydelliseen muuttumiseen liittyy pitkähkö tarina, mutta joka tapauksessa tapahtumakulun päätteeksi maamme metsästykseen hyvin perehtynyt saksalainen metsästysjärjestömies piti minulle monituntisen esitelmän, jonka sisältönä oli, kuinka hieno ja ainutlaatuinen metsästyskulttuuri Suomessa on. Totta oli miehen jokainen sana meillä on todella hieno, omaperäinen metsästyskulttuuri. Saksalaisen ystäväni saarnan jälkeen opin arvostamaan sitä ja olen lukemattomissa tilaisuuksissa kertonut muille, että tästäkin asiasta voimme olla ylpeitä. Metsästysseurojen tulevaisuus Vaikka kansalaisille on nykyisin tarjolla enemmän harrastusmahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin, olen vakuuttunut, että metsästyksen suosio ei tule hiipumaan. Huolimatta yhteiskuntamme kaupungistumisesta, monilla meistä suomalaisista on ilmeisesti geeneissämme voimakas halu metsästää. Tästä kertoo sekin, että valtaosa kansalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti ja metsästyskortillisten määrä on suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin, uusia metsästäjiä on tullut vuosi vuodelta paljon enemmän kuin riistapoluilta on poistunut aktiivimetsästäjiä. Sikäli ajat ovat kuitenkin muuttuneet, että vielä parikymmentä vuotta sitten lähes kaikki uudet metsästäjät pyrkivät jäseneksi metsästysseuroihin. Pyrkijöitä oli jopa enemmän kuin voitiin ottaa. Tilanne on kuitenkin nopeasti muuttunut. Läheskään kaikki uudet metsästysuraansa aloittelevat eivät nykyisin pyrikään metsästysseuraan jäseneksi. Tämä on erityisen harmillista sellaisista metsästäjistä, jotka haluaisivat tulevienkin metsästäjäpolvien voivan viettää seuransa toiminnoissa runsaasti samanlaisia hyviä hetkiä, joista itse on päässyt osalliseksi. Asiaan liittyy tietysti huoli koko metsästysharrastuksen tulevaisuudesta metsästysseurojen aktiivinen toiminta takaa suomalaisen metsästyskulttuurin säilymisen. Se estää myös metsästysharrastuksen muuttumisen pelkäksi kaupalliseksi toiminnaksi, jossa jahtiin pääsyn, saaliin koon ja saaliin määrän ratkaisee pelkästään lompakon vahvuus. Selvää on, että monessa seurassa on nyt paikallaan pohtia tulevaisuutta. Miettiä pitää, miten seuran toiminta saadaan sellaiseksi, että seuran jäseneksi halutaan pyrkiä ja jäsenyydestä ollaan oikealla tavalla ylpeitä. Juha K. Kairikko Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja 4 5

4 ARVOISA LUKIJA FASAANISTA PIIRIMME TUNNUSELÄIN Kaikilla Suomen Metsästäjäliiton piireillä on oma Suomen Metsästäjäliiton suosittelema tunnuseläin. Esimerkiksi Lapin piirin tunnuseläin on karhu, Satakunnan piirin majava ja Etelä-Hämeen piirin Ilves. Uudenmaan piirin tunnuseläimeksi Suomen Metsästäjäliitto valitsi fasaanin. Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n hallitus on päättänyt pitämässään kokouksessa ottaa esitetyn tunnuseläimen fasaanin käyttöönsä. Liitto päätti jo vuosia sitten näistä piirien tunnuseläimistä. Meillä tämä tunnuseläimen käyttöönotto ei vuosikausiin piirihallitustamme oikein innostanut. Ajateltiin miten jäsenkunta voisi asian tiedostaa. Olisiko erilaiset merkit ja tunnukset vain sekoittamassa metsästäjien mielessä olevaa metsästäjäjärjestöjen olemassaoloa ja tehtäväkenttää. Tunnuseläinasia pulpahti kuitenkin pinnalle aivan sattumalta piirihallituksemme jäsen Esko Lehtolan ideasta kun hän teki viime vuonna tätä kädessäsi olevaa Uudenmaan Jahti palvelumuistion taittotyötä. Miten tunnuseläin sitten liittyy tähän muistioon? Vastaus on Uudenmaan Jahti 2008 palvelumuistion kansi, jossa on kuvattu komea fasaanikukko heinikossa Mutta miten sitten tämä kuva sai tunnuseläinasian vireille. Tämä Eskon idea syntyi sitä kansikuvan fasaania katsellessa. Esko on vuosia tehnyt erilaisia taitto- ja mainosalan töitä Visumark Oy yhtiössään ja hän teki ammattitaidollaan tämän kuvan innoittamana niin hienoja luonnoksia fasaanimerkistä, että piirihallituksemme alkoi innostumaan tunnuseläimen käyttöönotosta. Merkistä tehtiin erilaisia väri- ja tekstimuunnoksia ja lopulta kaikki olivat valmiit hyväksymään merkin ulkoasun. Liiton toiminnanjohtaja Eräneuvos Juha K Kairikko antoi myös oman lausuntonsa merkistä, onhan hän myös piirimme jäsen. Tunnuseläimestä on nyt teetetty pinssi, tarra ja samoin kangasmerkki. Uusi merkki erottuu metsästys- ja kilpailuasuissa selvästi mutta ei häiritsevän kirkkaana. Uusia merkkejä on nyt tilattavissa piiritoimistoltamme Piirihallituksellamme on tehnyt myös päätöksen fasaaniaiheisen pöytäviirin ulkoasusta ja ne ovat jo tilattu. Piirimme toiminnassa metsästysammunnan kilpailutoiminnalla on erittäin merkittävä asema. Kilpailijoita varten on myös suunniteltu oma fasaaniaiheinen kaulaan ripustettavat palkintomitalit kulta, hopea ja pronssi. Nämä mitallit ovat ensi kesänä ensimmäisen kerran jaossa piirimestaruuskilpailuissa. Piirin omat fasaaniaiheiset kultainen ja hopeinen kunniamerkki ovat vielä suunnittelun alaisina. Näille merkeille on tarvetta niissä tapauksissa, joissa henkilölle ei voida myöntää Suomen Metsästäjäliiton ansiomerkkiä. ROLL UP JULISTEET JA ESITTEET TERÄVÖITTÄMÄÄN PIIRIMME TIEDOTUSTA Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:llä on ollut usein mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin, joissa voimme esitellä piirimme ja Suomen Metsästäjäliiton toimintaa. Vuonna 2009 tapahtumia tulee olemaan todella runsaasti. Erilaisia erämessutapahtumia on kolme kappaletta. Uudenmaan 20V Erätulet Mäntsälässä. Piirimme kokoukset, erilaiset koulutustilaisuudet ja lukuisat juhlat sekä kilpailutapahtumat. Mietimme miten voimme helposti esitellä näissä tilaisuuksissa toimintaamme. Päätimme teettää roll up julisteet, joita on helppo kuljettaa ja pystyttää aina tapahtumapaikalla. Julisteiden tekstien ja kuvien valinta ei ollut helppoa. Asiaa aprikoitiin useaan kertaan mutta lopulta pääsimme yksimielisyyteen teksteistä ja kuvista. Asiaa vietiin kovalla touhulla eteenpäin ja kuinka ollakaan julisteet saatiin valmiiksi Uudenmaan Erätulille Myrskylään. Samassa yhteydessä kehittelimme vielä piirimme toimintaa esittelevän yleisesitteen, jota voidaan lehdykkänä jakaa erilaisissa tilaisuuksissa selventämää jäsenistölle ja suurelle yleisölle piirimme tarkoitusta ja päämääriä. MÄNTSÄLÄN TOIMISTO Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin toimisto on toiminut Mäntsälässä nyt kokonaisen vuoden. Aikaisemmin toimimme Sompiontiellä Helsingin Tapanilassa vuokratiloissa. Hankkimme oman toimiston joulukuussa Toimisto sijaitsee Mäntsälän keskustassa osoitteessa Keskuskatu 12 B 12 talon toisessa kerroksessa. Sijainti on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Mänsälään pääsee Helsingin ja Lahden suunnalta moottoritietä pitkin sekä Porvoon- ja Hangontien kautta. Lisäksi paikkakunnalle pääsee nopeasti junalla uuden Lahden oikoradan Mäntsälän aseman kautta. Toimistossa on riittävät tilat toimistolaitteille ja arkistolle. Tilat soveltuvat myös piirihallituksemme kokoontumistilaksi ja puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan työpöydille löytyy sieltä myös tilat. PIIRIN UUDET KOTISIVUT OTETTU KÄYTTÖÖN Piirin uudet kotisivut löytyvät nyt Metsästäjäliiton kotisivujen ohesta. Sivuja tullaan päivittämään säännöllisesti ja sivuilta tuleekin löytymään kattava tietopaketti piirin toiminnasta. Kilpailutoiminnan sivuilla tullaan esittämään kilpailujen tuloksia heti kilpailujen päättymisen jälkeen. Timo Tanner puheenjohtaja Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry 6 7

5 SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON UUDENMAAN PIIRI RY Hallituksen jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja toimihenkilöt Toimisto: Keskuskatu 12 B Mäntsälä. Puh Telefax Kotisivu: Toimisto on avoinna tiistaisin klo Piirihallitus Puheenjohtaja Timo Tanner PORNAINEN m.p Henkilökohtainen varajäsen Varapuheenjohtaja Veijo Karvonen Varajäsen Heikki Ruohonen KERAVA HYVINKÄÄ p.t , m.p p.k , mp Toiminnanjohtaja Pertti Oksanen Varajäsen Tarja Takamaa ORIMATTILA LAHTI m.p p.k m.p Fax k Hallituksen jäsen Bo-Krister Lindholm Varajäsen Rune Lindström SKOGBY HANGÖ BY m.p m.p E - mail: Hallituksen jäsen Timo Ristimäki Varajäsen Håkan Mansner KLAUKKALA KULLOONKYLÄ m.p p.k , m.p Hallituksen jäsen Tarja-Liisa Peltola Varajäsen Seppo Norres PORNAINEN PORNAINEN p.k m.p m.p Hallituksen jäsen Matti Reinikainen Varajäsen Harri Ulmanen HELSINKI HELSINKI p.k m.p m.p Tiliosoitteet: Aktia Säästöpankki Oyj Pornainen Tili n:o Varainhoitaja Tuula Tanner PORNAINEN m.p , Hallituksen jäsen Jaakko Nurmi Varajäsen Eero Mässeli LAUKKOSKI NUKARI m.p m.p Hallituksen jäsen Keijo Aalto Varajäsen Tiina Eklund VANTAA RIIHIMÄKI m.p m.p Hallituksen jäsen Bo Fred Varajäsen Carl-Gustav Ljunggren TAMMISAARI DRAGSVIK p.k m.p m.p Hallituksen jäsen Asta Jaakkola Varajäsen Matti Kainulainen KAUKALAMPI SÄLINKÄÄ p.k mp m.p Hallituksen jäsen Touko Koivisto Varajäsen Taisto Eloranta MÄNTSÄLÄ HAUTJÄRVI Im.p m.p Hallituksen jäsen Esko Lehtola Varajäsen Hanna-Leena Wejberg HYVINKÄÄ HYVINKÄÄ m.p m.p TOIMIKUNNAT 2009 Riistanhoitotoimikunta Puheenjohtaja Bo-Krister Lindholm SKOGBY m.p Bo Fred TAMMISAARI p.k mp Rune Lindström HANGÖ BY m.p Markku Ahonen VIRENOJA p.k m.p Carl-Gustav Ljunggren DRAKSVIK m.p Kilpailutoimikunta Puheenjohtaja Veijo Karvonen KERAVA p.t , m.p teknikum.com Ilma-aseiden lajijohtaja Timo Ristimäki KLAUKKALA p.m.p p.k p.t Tarja-Liisa Peltola PORNAINEN p.k m.p Heikki Ruohonen HYVINKÄÄ p.k , mp Haulikon lajijohtaja Mauri Nieminen HELSINKI p.k m.p

6 Hirvenjuoksun ja hiihdon lajijohtaja: Timo Minkkinen MÄNTSÄLÄ p.k m.p Asta Jaakkola KAUKALAMPI p.k m.p Tiina Eklund RIIHIMÄKI m.p Matti Reinikainen HELSINKI p.k m.p Tuomarikouluttajien vastuuhenkilö: Håkan Mansner KULLOONKYLÄ p.k m.p Tulevaisuus, EU- ja jäsenhankintatoimikunta Puheenjohtaja Tuomas Virtanen OITTI m.p E -mail: Mauri Eerola HYVINKÄÄ p.k m.p Seppo Rae ESPOO mp Esko Lehtola HYVINKÄÄ m.p Naistoimikunta Puheenjohtaja Tarja Takamaa LAHTI m.p Tuula Söderlund LAPPOHJA p.k m.p Maija Tavia VANTAA m.p Eija Höykälä ORIMATTILA m.p Erätulitoimikunta Puheenjoht. Timo Tanner PORNAINEN m.p Pertti Oksanen ORIMATTILA p.k fax.k m.p Keijo Aalto VANTAA m.p Touko Koivisto MÄNTSÄLÄ m.p Nuorisotoimikunta Puheenjohtaja: Jaakko Nurmi LAUKKOSKI m.p Kyösti Oksanen LAHTI m.p Juha Virtanen LAHTI m.p Tarmo Koskela KERKKOO m.p Jouko Matalamäki HIRVIHAARA m.p Power Partner VAIN YHDELTÄ SAAT JUURI SELLAISEN KUIN HALUAT UUDISTUNUT VALTRA-MALLISTO 2009 DIRECT VERSU ADVANCE HITECH CLASSIC Yksilöllisesti valmistettu Valtra tarjoaa mallivuonna 2009 entistäkin enemmän - Tervetuloa turvallisille traktorikaupoille. TERVETULOA HANAKAT-LIIKKEESEEN! LVI-VESALAINEN OY Maisalantie 14, Mäntsälä. Puh Palvelemme ma pe 7 17, la 9 13 Valtra - huomennakin. Kysy lisää. Lähimmän Valtra-myyjän yhteystiedot saat numerosta tai Valtra on AGCO-yhtymän kansainvälinen tuotemerkki 10 11

7 PIIRIN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT PIIRIN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT Piirin tarkoituksena on sopeuttaa maamme ikivanha eränkäynti ja sen perinteet nykyaikaan mukautuvaksi henkistä ja ruumiillista kuntoa kehittäväksi ja luonnon läheisyyteen vieväksi urheilumuodoksi. Näitä päämääriä silmälläpitäen se vaalii eränkäyntikulttuuria, edistää ja kehittää alueensa metsästys- ja riistanhoito-oloja ja on liiton ja niiden yhteisöjen ja henkilöiden yhdyssiteenä, jotka harrastavat metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri pyrkii: riistanhoitoalueiden muodostamista jäsenyhdistystensä perustettavien uusien metsästysyhdistysten sekä yksityisten metsästäjien ja riistanhoitajien toimesta. 3. Harjoittamaan toimintaa, joka edistää jäsenistön mahdollisuuksia päästä osalliseksi metsästyksen suomasta virkistyksestä, edistää aktiivista riistanhoitoa ja riistakantojen säästeliästä ja järkevää verotusta päämääränä metsästysmahdollisuuksien lisääminen ja jatkuvuuden turvaaminen, edistää valistuneisuutta metsästyslain määräysten noudattamiseksi ja metsästyskulttuurin kohottamiseksi sekä edistää metsästystaitoa ja metsästysaseiden käyttötaitoa asianmukaisella luvalla. KOULUTUSTOIMINTA Järjestötoiminta Yhdistyslakiin ja -rekisteriin liittyvät asiat Metsästyslakiin liittyvät asiat Seuratoiminta ja sen toimihenkilöiden koulutus Metsästysperinteen keruu ja tallennus Arkistointikurssit Esineistön keruu Riistanhoitokoulutus Riistanhoidon teemapäivät (talvi-, kevät-, kesä- ja syyspäivä riistalle). Tilaisuuksissa annetaan riistanhoitokoulutusta ja tutustutaan maastossa riistanhoitomenetelmiin Opastetaan jäsenyhdistyksiä riistanhoitosuunnitelmien laadinnassa Markku Ahonen opastaa nylkemistä pienpetokurssilla 1. Liittämään jäsenikseen alueellaan toimivat metsästys-yhdistykset ja toimimaan niiden yhteenliittymänä. Piirissä on nyt 226 jäsenseuraa ja 7243 jäsentä. 2. Saattamaan järjestyneet metsästysolot aikaan alueellaan edistämällä tarkoitustaan vastaavien metsästys- ja 4. Valvomaan jäsenistönsä harrasteeseen liittyviä etuja. Päämääriinsä piiri pyrkii järjestämällä kokouksia, neuvottelu- ja valistustilaisuuksia, kursseja, kilpailuja, näyttelyjä ja työskentelemällä yhteistoiminnassa muiden harrasteesta kiinnostuneiden liittojen yhteisöjen ja henkilöiden kanssa. Metsästysammuntatuomareiden koulutus metsästysammuntojen tuomareiden koulutustilaisuuksien ja tutkintojen järjestys Nuorisotyö kurssit ja leirit aiheena riistanhoito, metsästystaidot yhdistystoiminta ja aseenkäsittely KILPAILUTOIMINTA Nummi-Pusula Sammatti Karjalohja Lohja Karkkila Vihti Espoo Hyvinkää Vantaa Mäntsälä Askola Järvenpää Pornainen Nurmijärvi Tuusula Kerava Porvoo Sipoo Pukkila Orimattila Myrskylä Pernaja Artjärvi Lapinjärvi Liljendal Loviisa Ruotsinpyhtää Mahdollisuus osallistua lukuisiin metsästysammuntojen kilpailuihin ja valintakilpailujen kautta metsästysammuntojen Suomenmestaruuskilpailuihin. Kilpailujen järjestelyoikeuden antaa Suomen Metsästäjäliitto vuosittain anomuksesta, joillekin liiton 16 piiristä. Mestaruusammunnoissa kilpaillaan: metsästyshirviammunnassa metsästysluodikkoammunnassa metsästyshaulikkoammunnassa hirvenhiihdossa hirvenjuoksussa ilmahirviammunnassa ilmaluodikkoammunnassa Nuoria tulisi saada lisää riistanhoitotyöhön Pohja Karjaa Inkoo Siuntio Kauniainen Helsinki Kirkkonummi Tammisaari Hanko 12 13

8 SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON JÄSENETUJA Varmista laadulla! JAHTI - JAKT JÄSENLEHTI julkaisija Suomen Metsästäjäliitto jäsenille maksuttomana jäsenetuna ilmestyy neljä kertaa vuodessa monipuolista tietoa metsästyksestä, riistanhoidosta, metsästysseura- ja kilpailutoiminnasta nettijäsenrekisteri jäsenkortti OY ERÄKONTTI AB Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama postimyyntiyhtiö Laadukas ja edullinen tuotevalikoima - metsästysampumataulut - mitaleja, merkkejä - lomakkeita - metsästysasuja - kirjallisuutta - erätarvikkeita PIIRIN TOIMISTO MÄNTSÄLÄÄN Toimisto sijaitsee Mäntsälän keskustassa hyvien liikenneyhteyksien varrella Osoite on: Keskustie 12 B 12, 2. krs. Toimisto on avoinna tiistai-iltaisin. Käynti toimistolle on pihan puolelta. Uusi puhelinnumero on: TERVETULOA UUDENMAAN ERÄTULILLE MÄNTSÄLÄÄN 2009 Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry on aloittanut yhteistyössä eri kuntien, kaupunkien, metsästysseurojen ja muiden luonnossa liikkuvien järjestöjen kanssa Uudenmaan Erätulet yleisötapahtumien järjestämisen. Uudenmaan Erätulet on yleisötapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille luontoa harrastuksissaan käyttäville henkilöille perheineen. Tapahtuma järjestetään vuosittain Uudenmaan eri kunnissa tai kaupungeissa aakkosjärjestyksessä. Ensimmäiset Erätulet syttyivät Artjärvellä vuonna Tapahtumassa on luontoaiheinen näyttely ja osallistuvien järjestöjen toiminnan esittelyä. Erätulet sytytetään kaikkien tapahtumaan osallistuvien järjestöjen toimesta. Tapahtumapaikalla on mahdollisuus nauttia hirvikeittoa, makkaraa, kahvia, kalaa sekä tehdä ostoksia. Valitse parhaat merkit rata-ammuntaan. Baschieri & Pellagri haulikonpatruunoilla on ammuttu mm. 8-Olympiakultaa, 2 kultamitalia Peging 2008 naisten Skeet ja Trap. B&P urheilupatruunat Competition ONE 12/70 24 g No: 9,5-8-7,5 Competition ONE 12/70 28 g No: 9,5-8-7,5 F2 Sub Sound 12/67 24 g No: 9,5-7,5 F2 Legend 12/70 24 g No: 9,5-8-7,5 F2 Legend 20/70 24 g No: 9,5-8-7,5 F2 Legend 20/70 28 g No: 9,5-8-7,5 F2 Mach 24 Olympic 12/70 24 g No: 9,5-8-7,5 F2 Mach 24 Olympic 12/70 28 g No: 9,5-8-7,5 F2 Flash Olympic 12/70 24 g No: 8-7,5-7 F2 Flash Olympic 12/70 28 g No: 8-7,5 Sporting&Compac 12/70 28 g No: 9,5-8-7,5 F2 Sporting Hi-Velo 12/70 28 g No: 7,5-7 UUTUUS Olympiakultaa FABARM AXIS 12 Sporting BLASER F 3, BROWNING ja FABARM haulikot Skeet, Trap ja Sporting ammuntaan. Klaukkala Lahnuksentie 3-tie Klaukkala TULEVAT ERÄTULET Mäntsälä 2009 Nummi-Pusula 2010 Nurmijärvi 2011 Orimattila 2012 Pornainen 2013 Porvoo 2014 Pukkila 2015 Tilaisuuteen on vapaa pääsy kaikille asiasta kiinnostuneille! LAADUN TUNTIJA Myymälä: Syrjäläntie 24, Klaukkala Puh. (09) , faksi (09) Avoinna: ma-pe Maahantuonti, Tukku- ja vähittäismyynti

9 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 Kurssit ja tapahtumat 3.3 PIIRIN 55. VUOSIKOKOUS klo Mäntsälä 9.2 TALVIPÄIVÄ RIISTALLE * Nahoitus klo Porlammi 7.4 SEURATOIMINTAKOULUTUS Ajankohtaista metsästysseurassa Metsästysseuran tehtävät Toimihenkilöiden tehtävät klo Askola Toukokuu KEVÄTPÄIVÄ RIISTALLE Kosteikkokoulutus * Kohde tutustuminen klo PIENPETOJEN VÄHENTÄMISKILPAILU TJÄDERLÄGER FÖR UNGDOMAR AVGIFTSBELAGT HANGÖ SYNDALENS LÄGEROMRÄD 1) NUORTEN METSO RIISTALEIRI 2) NUORTEN METSO RIISTALEIRI Erätaitojen koulutusta Riistanhoito Metsästysammunnan harjoittelua Metsästäjätutkinto Maksullinen Orimattila Humisevan Leirikeskus NAISTEN KOPPELOKURSSI Koulutusta metsästäjiksi aikoville naisille Metsästykseen osallistuminen Maksullinen Orimattila Salusjärven Leirikeskus PIENPETOJEN PYYNTIKOULUTUS * Tulokaspienpetojen metsästys SYYSPÄIVÄ RIISTALLE Nuoret metsästäjät * Jäsenhankinta klo RIISTARUOKIEN KOKKAUSKURSSI Naistoimikunta Marraskuu RIISTANRUOKINTA LAITTEIDEN VALMISTUS KURSSI SUURPETONEUVOJIEN KOULUTUS Jälkihavainnointi RH - toimikunta Turvallinen jahti kampanja UUDENMAAN ERÄTULET Mäntsälä TALVIPÄIVÄ RIISTALLE * Nahoituskurssi PIIRIN VUOSIKOKOUS METSÄSTYSSEURATOIMINNAN KOULUTUSTILAISUUS 2010 ERÄTULET Nummi- Pusula Riistanhoidon teemapäivien aikana tutustutaan paikallisten seurojen toimintatapoihin ja riistanhoitomene-telmiin. Tilaisuuksissa luennoidaan riistanhoidosta, riistan elinympäristön hoidosta ja kosteikkojen perus-tamisesta. Tilaisuuksien aikana opastetaan ja luennoidaan pienpetojen metsästyksestä, loukkujen- ja jalkanaru käytöstä. Metsästyskoirien käyttö metsästyksessä on myös esillä. Piirin kouluttamat riistanhoidon neuvojat avustavat pyydettäessä metsästysseuroja riistanhoitosuunnitelmien laadinnassa ja suurpetoneuvojat ovat metsästysseurojen käytettävissä jälkien tunnistamistehtä-vissä.. Kursseista ja tapahtumista tullaan tiedottamaan kiertokirjeissä, piirin internet sivuilla, paikallislehdissä ja Jahti-Jakt jäsenlehdessä

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI Turku 10m Liikkuvamaali, sarja N45 1. Tiina Aalto SMY 74 80 154 82 74 156 310 10m Liikkuvamaali, sarja N65 1. Kaija Häyrinen KAMS 83 83 166 63 52 115 281 10m Liikkuvamaali, sarja Y45 1. Markku Jetsonen

Lisätiedot

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja 8.11., Kouvola Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas 1 11.11. Toimiva ampumarataverkosto on elinehto suomalaiselle metsästykselle ja metsästäjien

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry Julkaisija: Piiritoimisto Osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 MÄNTSÄLÄ Puhelin: 019 6871 300 E-Mail:

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Puhelin 019-6871 300 Fax 03-777 5301 Numero 2 / 2013

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Mäntsälän Rhy mestaruuskilpailut / Hirvi :31 1

Mäntsälän Rhy mestaruuskilpailut / Hirvi :31 1 Mäntsälän Rhy mestaruuskilpailut / Hirvi 1.9.2013 23:31 1 Sija Sarja Nimi Seuran nimi Hirvi 1 N Jaakkola Asta Kaukalammen Metsästysseura 95 2 N Torvasti Taina Kaukalammen Metsästysseura 93 3 N Kylmäniemi

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Riistamaali SM Sipoo Hirvi kertalaukaukset, sarja Y50

Riistamaali SM Sipoo Hirvi kertalaukaukset, sarja Y50 Sipoo 17. - Hirvi kertalaukaukset, sarja Y50 1. Jouko Mutka RS 93 92 185 90 93 183 368 95 2. Juhani Mäkitalo ESA 93 97 190 92 86 178 368 94 3. Pauli Kähönen ESA 85 93 178 93 88 181 359 4. Antero Rantala

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus SVA mestaruuskilpailut 28.-29.6.2008 Hirvi kertalaukaus Class Y45 Kertalaukaus 1 3 Matti Suoranta K-64 194 2 8 Jarmo Pyyhtiä K-64 181 3 4 Hannu Niemelä K-64 177 4 2 Kauno Mäkinen SäSA 154 5 5 Jyrki Pajari

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 706 Sotkamon riistanhoitoyhdistys TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa Kosken tl Erämaja 29. - 30.06.2013 Hirvi kertalaukaukset erä 1, lauantai 29.6.2013 klo 8.00-10.00 HUOM! Ampujaparista pienempi kilpailijanumero ampuu 1 tauluun 1 46 Asko Tiainen MKMS Y45 9 11 Ari Karhu

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄORGANISAATION TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

METSÄSTÄJÄORGANISAATION TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Metsästäjäin Keskusjärjestön hallitus on kokouksessaan 19.4.2007 tekemällään päätöksellä muuttanut 20.4.2005 vahvistamansa metsästäjäorganisaation ansiomerkkiohjesäännön kohdat 2.1. -2.3. Ansiomerkkiohjesääntö

Lisätiedot

N50 N

N50 N SVA Riistamaali mestaruuskilpailu 23.-24.8.2014 Sipoo Hirvi 20 kertalaukaus Nimi Seura Ikäl. Tulos Ratko N50 N50 1000 0 1000 0 1 Savukari Sirkka ESA N50 83 67 150 0 N55 N55 1000 0 1000 0 1 Jaakkola Asta

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa Outokummun metsästysyhdistys Ry:n jäsentiedote 1/ 2012 Hyvä Outokummun metsästysyhdistyksen jäsen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.2.2012. Kokouksen alussa palkittiin OMY.n kolme parasta pienpetojen

Lisätiedot

Ison radan arkea. Case Sipoon Keskusampumarata. Curt Sjöblom

Ison radan arkea. Case Sipoon Keskusampumarata. Curt Sjöblom Ison radan arkea Case Sipoon Keskusampumarata Curt Sjöblom NCC:n murskaamo Kaatopaikka Sipoon moottorirata Sipoon keskusampumarata SMY:n rata! Perustettu 1981! n. 40 km H:gin keskustasta! SSG:n omistama!

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS Suomen Ampumaurheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS ETELÄ-SUOMEN ALUE SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 1. YLEISTÄ Vuonna 2010 jaoston toiminnan kannalta suurin satsaus

Lisätiedot

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014 Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Sarja N50 1) Sirkka Savukari ESA 157+153 310 2) Tiina Aalto SMY 170+138 308 Sarja N70 1) Kaija Häyrinen

Lisätiedot

palvelumuistio 2016 Uudenmaan metsästäjien RADALLE 41 JA METSÄLLE Finland Täydellinen 38 esite / hinnasto netistä www.finnenterprise.

palvelumuistio 2016 Uudenmaan metsästäjien RADALLE 41 JA METSÄLLE Finland Täydellinen 38 esite / hinnasto netistä www.finnenterprise. e-by-side shotgun & under double rifle 8 PRICE LIST Uudenmaan metsästäjien Finland side double rifle, e-by-side shotgun 18 13 palvelumuistio 2016 Delivery program No. 70 22 18 25 Valid from 30.10.2014

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

XVIII A. Tiinuksen muistokilpailut

XVIII A. Tiinuksen muistokilpailut Hirvialhon koulu Viiala 13. - 15:21:00 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Antti Raittinen LamAs 96 97 97 99 98 94 581 2. Pekka Raittinen LamAs 94 93 96 95 97 96 571 3. Johan Fagerström RS 92 94 96 94 94

Lisätiedot

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat SaSA:n rata, Halikko, Hevonpää 04. - 06.09.2015 19:48:13 25m Olympiapistooli, sarja M 1. Olli Söderlund RSA 98 91 85 274 88 91 80 259 533 2. Hannes Frigård SA 96 93 82 271 92 86 82 260 531 3. Simo Saarenmaa

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA

STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA METSÄSTYSSEURA STYSSEURA TURHA TOIVO RY. 70 VUOTTA Historiikki vuosilta 1936-2006 Kirjoittanut Tapio Halla Historiikin teosta Edellinen historiikki vuonna 1986, 8 sivua ja liitteet Nyt 104 sivua ja liitteet

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut Tyrrin Ampumaurheilukeskus 17. - 50m Pistooli, sarja N50 1. Jaana Salo HyMAS 77 87 74 80 318 USVAE 50m Pistooli, sarja M80 1. Sakari Paasonen LAS 77 79 83 77 316 2. Seppo Laitakari HVA 81 81 74 76 312

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

RIISTAMAALI HIRVI 2014

RIISTAMAALI HIRVI 2014 RIISTAMAALI HIRVI 2014 RIISTAMAALIJAOSTO Puheenjohtaja Martti Renfors 0400-188 638 Rahaston hoit. Eino Pelkonen 040-5897 513 Ratavastaava Jouko Luoma 0500-621 270 Esko Eerilä 050-3286 345 Mika Honkiniemi

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) 19:37:16 Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeakiven ampumarata, Akaa 30. - 25m Isopistooli, sarja Y 1. Ari Meinander LAS 98 90 97 285 97 93 97 287 572 2. Marko Inovaara HlAS 94

Lisätiedot

Pistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailu, Mikkeli Kyrönpellon ampumarata

Pistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailu, Mikkeli Kyrönpellon ampumarata Pistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailu, Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 22. - 24.7.2016 50m Pistooli sarja M50 1. Heikki Oikari TiA 88 88 90 88 81 89 524 2. Arto Kormu HyMAS 89 84 85 84 87 93 522 3. Pasi

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017 Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017 Hirvenhiihto 11.02 Kajaani,Hoikanportti SM hirvenhiihto esikisa PK-piiri/Ilm. Tapio Kiiskiselle 0503232737 18.02 Ilomantsi Hirvenhiihto

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Tilastot tutkijan näkökulmasta

Tilastot tutkijan näkökulmasta 40 vuotta Tilastot tutkijan näkökulmasta Timo Klaukka Terveystutkimuksen päällikkö, Kela 19.11.2004 40 vuotta Tilastot ovat vaativa tietoaarteisto Tilastot ovat hyvä apuväline ja niistä voi jopa kiinnostua

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2011 Aika Tiistai 1.3.2011 klo 16.30-17.30 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

SM 300, IKÄKAUSISARJAT

SM 300, IKÄKAUSISARJAT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 12. - 21:17:42 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 98 99 99 296 2. Tapio Kajan KAMS 99 97 98 294 3. Jukka Nieminen LeA 93 100 98 291 12x 4. Jari Lehtinen KSA

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 17. - 11:37:39 50m Pistooli, sarja Y 1. Lars-Christian Schauman Pirkan 77 81 82 87 91 88 506 2. Joonas Knuuti Pirkan 83 85 76 80 88 93 505 3. Antti Jokinen Oulu 85 90 83 68 43 35 404 50m

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

10 m liikkuvanmaalin SAL mestaruus kilpailut Koskikeskuksen ampumarata, Tampere,

10 m liikkuvanmaalin SAL mestaruus kilpailut Koskikeskuksen ampumarata, Tampere, 10 m liikkuvanmaalin SAL mestaruus kilpailut Koskikeskuksen ampumarata, Tampere, 20.-21.2.2016 SAL SM, Liikkuvamaali normaalijuoksut, sarja N50 1 Tiina Aalto ESF N50 175 161 336 SE 2 Sirkka Savukari ESA

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results RIO-TRAP 7.9.206 7.09.206 7:0:52 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura 2 3 Yht. S-off Fin Yht. S-off 83 Nissilä Timo RMY 25 23 2 72 2 96 2 38 Yliluoma Juha MKMS 2 2 25 70 22 92 /5 3 20 Bäckman Marcus RS

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot