Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Aika klo 18:00-19:12 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen Sinikka Hiltunen Heikki Kahanpää Hjalmar (Jammu) Kare Terhi Koivunen Pasi Kojonen Juha Kotonen Satu Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo Lonka Merja Luoma-aho Maria Ojala Veikko Pasila Olli Peltola Anniina Pitkänen Jyrki Soikkeli Vesa Seppälä Merja Suhonen Hannu Holmström Jari Tuomainen Janne Tuomala Riitta Yli-Kaitala Markku Saarelma Markku Salonen Jarkko Temonen Tuukka varavaltuutettu (Salonen Jarkko) ja :ssä 9 todettu tulleen valtuuston jäseneksi varavaltuutettu (Temonen Tuukka) Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Karhu Marja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 8-15 :t

2 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Ojalan ja Juha Kojosen sekä :ssä 8 Hannu Suhosen Veikko Ojalan tilalle. Valtuusto määräsi samalla, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Allekirjoitukset Esa Lehtinen puheenjohtaja Marja Karhu pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kausalassa Veikko Ojala Juha Kojonen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Hannu Suhonen, klo Iitin Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Pöytäkirjanpitäjä Marja Karhu

3 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Käsitellyt asiat Pykälä nro Sivu 8 Vesa-Matti Virtasen ilmoitus vaalikelpoisuuden menettämisestä ja 36 luottamustoimien täyttäminen 9 Jarkko Salosen eronpyyntö luottamustoimista ja muutos 39 kunnanhallituksen ja -valtuuston kokoonpanoon 10 Kunnanhallituksen jäsenen vaali Kunnanhallituksen puheenjohtajan vaali Valtuustoaloite ennakoivan perhetyön kehittämiseksi Iitin kunnassa 45 sekä luottamushenkilöiden perehdyttäminen kyseiseen toimintaan 13 Kuntalaisaloite, elintaparyhmien toiminnan kehittäminen Liite 1 Periaatepäätös, päätöksenteko-organisaatio alkaen Liite 2 Valtuustoaloitteet 52

4 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vesa-Matti Virtasen ilmoitus vaalikelpoisuuden menettämisestä ja luottamustoimien täyttäminen 11/ /2013 Kunnanhallitus Kiinteistötoimitusten uskottu mies Vesa-Matti Virtanen on ilmoittanut muuttaneensa pois Iitistä Kuntalain 33 :n 1. momentin mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Lain 37 :n mkaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. pannaan täytäntöön heti. Kunnanvaltuusto on tehnyt seuraavat valinnat: ääniä Pekka Mukula 23 Mirja Helineva 23 Aimo Ruusunen 22 Veikko Ikonen 23 Vesa-Matti Virtanen 23 Vesa Soikkeli 24 Veikko Ojala 5 Kunnanvaltuuston valitsi kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi seuraavat: Vesa Soikkeli Pekka Mukula Mirja Helineva Veikko Ikonen Vesa-Matti Virtanen Aimo Ruusunen. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa Vesa-Matti Virtasen luottamustoimen kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

5 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Vesa-Matti Virtasen tilalle kiinteistötoimitusten uskottun miehen jäljellä olevaksi kaudeksi. Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavaksi: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa Vesa-Matti Virtasen luottamustoimen kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Vesa-Matti Virtasen tilalle kiinteistötoimitusten uskottun miehen jäljellä olevaksi kaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto toteaa Vesa-Matti Virtasen luottamustoimen kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Kunnanvaltuusto valitsee Vesa-Matti Virtasen tilalle kiinteistötoimitusten uskotun miehen jäljellä olevaksi kaudeksi. kunnanvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Merja Lonka esitti, että Vesa-Matti Virtasen tilalle kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi kaudeksi valitaan Matti Tarula. Valtuutettu Hannu Suhonen esitti Veikko Ojalaa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty sekä Matti Tarulaa että Veikko Ojalaa, on suoritettava äänestys ja teki seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen: suoritetaan suljettu lippuäänestys, äänestyslippuun kirjoitetaan enintään 1 nimi ja eniten ääniä saanut tulee valituksi kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi kaudeksi; esitetty on Matti Tarulaa ja Veikko Ojalaa..

6 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Veikko Ojalan tilalle tämän asian osalta Hannu Suhosen. Valtuusto suoritti vaalin. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskun ajaksi klo Vaalin tulos ilmoitettiin valtuustolle: vaalissa annettiin 26 äänestyslippua ja ne jakautuivat seuraavasti: Matti Tarula 19 ääntä, Veikko Ojala 5 ääntä, hylättyjä 2 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Matti Tarula on saanut eniten ääniä ja on näin ollen tullut valituksi kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi kaudeksi. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuston todenneen Vesa-Matti Virtasen luottamustoimen kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja kunnanvaltuuston päättäneen valita Matti Tarulan Vesa-Matti Virtasen tilalle kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi kaudeksi. Valtuutettu Hannu Suhonen käytti tämän asian käsittelyn jälkeen työjärjestyspuheenvuoron, jossa hän esitti, että kunnanvaltuusto ottaa käsiteltäväksi valtuuston enemmistön toiminnan, koska enemmistö on rikkonut kuntalain 1 :ää laiminlyömällä kunnan asukkaiden hyvinvoinnin sulkemalla terveyskeskuksen vuodeosaston ja kaksi koulua eikä ole huolehtinut kuntalain mukaisista kuulemisista. Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Hannu Suhosen asia ei kuulu valtuuston toimivaltaan eikä asiaa oteta käsiteltäväksi.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Jarkko Salosen eronpyyntö luottamustoimista ja muutos kunnanhallituksen ja -valtuuston kokoonpanoon 11/ /2013 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen puheenjohtaja valtuutettu Jarkko Salonen pyytää kirjeellään eroa luottamustehtävistään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Hän kuuluu Keskustapuolueen valtuustoryhmään, jonka 1. varavaltuutettu on Vesa Soikkeli ja 2. varavaltuutettu Petri Mettälä. Kuntalain 410/ luvun 70 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 410/ luvun 72 2 momentin mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Lisäksi Kuntalain 410/ luvun 73 1 ja 3 momentin mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö eikä kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. myöntää Jarkko Saloselle eron kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenyydestä 2. toteaa, että Keskustapuolueen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Vesa Soikkeli tulee kunnanvaltuuston jäseneksi. kunnahallitus: Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto 1. myöntää Jarkko Saloselle eron kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenyydestä 2. toteaa, että Keskustapuolueen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Vesa Soikkeli tulee kunnanvaltuuston jäseneksi. kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

9 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen jäsenen vaali 11/ /2013 Kunnanhallitus Valtuutettu Jarkko Salonen on pyytänyt kirjeellään eroa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenyydestä. Kuntalain 410/ luvun 70 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto käsittelee eronpyynnön erillisenä. Jarkko Salonen on kunnanhallituksen jäsen. Kunnanhallitus : pj. Salonen Jarkko Koivunen Pasi 1. vpj Kare Terhi Pirinen Jarkko Holmström Jari 2. vpj Drockila Leif Kankkunen Antti Kahanpää Hjalmar Ojala Veikko Lehtinen Seppo Tarula Matti Seppälä Merja Luoma-aho Maria Peltola Anniina Lonka Merja Kotonen Satu Tuomala Riitta Tuomainen Janne Alatalo Liisa Hiltunen Heikki Kojonen Juha kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Jarkko Salosen tilalle jäsenen kunnanhallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto valitsee Jarkko Salosen tilalla jäsenen kunnanhallitukseen

10 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. kunnanvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Olli Pasila esitti, että Jarkko Salosen tilalle valitaan Merja Lonka, ja että Longan varajäsenenä jatkaa Pasi Koivunen, joka on toiminut tähän asti Jarkko Salosen varajäsenenä. Lisäksi Pasila esitti, että Merja Longan tilalle Anniina Peltolan varajäseneksi valitaan Janne Aalto. Valtuutettu Hannu Suhonen esitti, että kunnanhallitus jatkaisi 9-jäsenisenä jäljellä olevan toimikauden loppuun eikä ketään valittaisi Jarkko Salosen tilalle. Hannu Suhosen vastaehdotusta ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Suhosen esitystä ei voida ottaa tässä käsiteltäväksi, koska voimassa olevaa hallintosääntöä tulee noudattaa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen yksimielisesti valtuutettu Olli Pasilan ehdotuksen mukaisesti valita Merja Longan Jarkko Salosen tilalle jäseneksi kunnanhallitukseen kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja Merja Longan tilalle Anniina Peltolan varajäseneksi Janne Aallon; Merja Longan varajäsen on Pasi Koivunen. Kunnanhallituksen kokoonpano on kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan jäljellä olevan toimikauden seuraava: Varsinainen jäsen: Varajäsen: Lonka Merja Koivunen Pasi 1. vpj Kare Terhi Holmström Jari 2. vpj Drockila Leif Kankkunen Antti Kahanpää Hjalmar Ojala Veikko Lehtinen Seppo Tarula Matti Seppälä Merja Luoma-aho Maria Peltola Anniina Aalto Janne Kotonen Satu Tuomala Riitta Tuomainen Janne Alatalo Liisa Hiltunen Heikki Kojonen Juha

11 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen puheenjohtajan vaali 11/ /2013 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Salonen on pyytänyt eroa kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsenyydestä päivätyllä kirjeellään. Kuntalain 410/ luvun 70 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Jarkko Salonen on kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus : pj. Salonen Jarkko Koivunen Pasi 1. vpj Kare Terhi Pirinen Jarkko Holmström Jari 2. vpj Drockila Leif Kankkunen Antti Kahanpää Hjalmar Ojala Veikko Lehtinen Seppo Tarula Matti Seppälä Merja Luoma-aho Maria Peltola Anniina Lonka Merja Kotonen Satu Tuomala Riitta Tuomainen Janne Alatalo Liisa Hiltunen Heikki Kojonen Juha kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Jarkko Salosen tilalle puheenjohtajan kunnanhallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto

12 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto valitsee Jarkko Salosen tilalle puheenjohtajan kunnanhallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. kunnanvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Merja Lonka esitti Anniina Peltolaa Jarkko Salosen tilalle kunnanhallituksen puheenjohtajaksi kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuutettu Hannu Suhonen vaati suljetun lippuäänestyksen suorittamista. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon klo ajaksi. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että on suoritettava suljettu lippuäänestys ja teki seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen: suoritetaan suljettu lippuäänestys, lippuun kirjoitetaan enintään 1 nimi ja eniten ääniä saanut tulee valituksi kunnanhallituksen puheenjohtajaksi kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että äänestää voi vain yhtä kunnanhallituksen kymmenestä varsinaisesta jäsenestä, jotka ovat valtuuston tämän kokouksen edellisessä pykälässä päätetyn mukaiset. Valtuusto suoritti vaalin. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskun ajaksi klo Vaalin tulos ilmoitettiin valtuustolle: vaalissa annettiin 26 äänestyslippua ja ne jakautuivat seuraavasti: Anniina Peltola 19 ääntä, Terhi Kare 1 ääni, tyhjiä 4 ääntä ja hylättyjä 2 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Anniina Peltola on saanut eniten ääniä ja on näin ollen tullut valituksi kunnanhallituksen puheenjohtajaksi kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen valita Anniina Peltolan Jarkko Salosen tilalle kunnanhallituksen puheenjohtajaksi kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite ennakoivan perhetyön kehittämiseksi Iitin kunnassa sekä luottamushenkilöiden perehdyttäminen kyseiseen toimintaan 552/ /2015 Kunnanhallitus Perusturvalautakunnalle on osoitettu 22 Iitin kunnanvaltuutetun allekirjoittama valtuustoaloite ennakoivan perhetyön kehittämiseksi Iitin kunnassa ja luottamushenkilöiden perehdyttämiseksi kyseiseen toimintaan. Perusturvalautakunta on käsitellyt aloitteen kokouksessaan ja vastauksessaan todennut muun muassa seuraavaa: Aavan sosiaalitoimi on tehnyt aloitteeseen liittyen muutoksia toiminnassa. Kesästä 2015 alkaen Iitin perhetyöntekijän työpanosta ei ole enää kohdennettu Nastolaan, vaan hän on työskennellyt kokoaikaisesti Iitissä. Nastolan toisen uuden työntekijän työpanosta on ollut myös mahdollisuus saada Iittiin tarvittaessa. Vuonna 2014 tehdyn Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintatyön aikana on keskusteltu kolmannen sektorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja on päädytty siihen, että jo säännöllisten tapaamisten järjestäminen olisi hyvä alku jatkuvalle suunnitelmalliselle ja tavoitteelliselle kehittämis- ja yhteistyölle. Lapsiperheiden sosiaalityössä on oma tukiperhe- ja tukihenkilöpankki, josta vastaa perhetyön koordinaattori. Pankissa on n. 70 perhettä koko Aavan alueella. Tukiperhepalvelut ovat mahdollisia ilman lastensuojelun asiakkuutta. Haasteena on tukiperheiden rekrytointi. Perusturvalautakunta on esittänyt Iitin kunnanvaltuustolle syksyn 2015 valtuustokokouksen yhteyteen järjestettäväksi sosiaalitoimen perehdytystilaisuutta. Hyvinvointikuntayhtymän vastuulle kuuluviin asioihin liittyvä kokonaisperehdytys järjestetään mahdollisuuksien mukaan osana uuden valtuustokauden alussa järjestettäviä perehdytystilaisuuksia syksyllä kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen valmistelun ja toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen valmistelun ja toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntalaisaloite, elintaparyhmien toiminnan kehittäminen 584/ /2015 Kunnanhallitus Perusturvalautakunnalle on osoitettu aloite elintaparyhmien toiminnan kehittämisestä Iitissä. Aloitteessa ehdotetaan, että elintaparyhmien toimintaa lähdetään vahvistamaan ja kehittämään ja laaditaan niille Ikihyvän kaltainen moniammatillinen toimintamalli. Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysyhtymän toimintamallina on järjestää valmosairauksien ja diabeteksen sairastumisriskissä olevalle aikuisväestölle ryhmämuotoista elintapaneuvontaa. Ohjautuminen ryhmiin tapahtuu hoitajien vastaanottojen kautta. Ppk Aavassa terveydenhoitaja on vetänyt Ikihyvä -mallin mukaista elintaparyhmää Iitissä ja Nastolassa. Asiakkaat ohjatuvat ryhmiin vastaanottotoimen kautta. Perusturvalautakunta toivoo, että Ppk Aava selvittäisi mahdollisuuksia lisätä resursseja ennakoivaan elintapaneuvontaan sekä lisäksi selvittäisi yhteistyössä Iitin kunnan liikuntatoimen kanssa mahdollisuudet sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen yhteistyöstä elintaparyhmien toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi perusturvalautakunta toivoo, että palvelukeskus Koivulehdon kylpytilojen käytön periaatteita selkeytetään kunnan eri sektoreiden yhteistyönä. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa, että Iitin kunnan liikuntatoimen mahdollisuudet yhteistyöhön elintaparyhmien toiminnan kehittämisessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa selvitetään ja yhteydenpito yhtymän ja kunnan työntekijöiden kesken pyritään pitämään aktiivisena. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen valmistelun ja toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

16 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen valmistelun ja toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. kunnanvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Olli Pasila esitti, että aloite pidetään vielä vireillä yhteistyömuotojen ja tilojen käyttöperiaatteiden selvittämiseksi ja läpikäymiseksi. Valtuutettu Riitta Tuomala kannatti Olli Pasilan vastaehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Olli Pasilan tekemän, kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen siitä, että aloite pidetään edelleen vireillä. Kunnanvaltuusto hyväksyi sen yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen yksimielisesti, että aloite pidetään edelleen vireillä.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Periaatepäätös, päätöksenteko-organisaatio alkaen 848/ /2017 Kunnanhallitus Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan , mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Tällöin kunnissa on oltava hyväksyttynä kuntalain 90 :n mukainen hallintosääntö. Uuden kuntalain mukaan kunnalla ei enää tule olla erillisiä johtosääntöjä, vaan ainoastaan yksi hallintosääntö, johon tulee koota esimerkiksi mahdolliset erikseen säädetyt valtuuston työjärjestys ja muut johtosäännöt. Hallintosäännön kokonaisuudistus valmistellaan valtuuston toukokuun kokoukseen päätettäväksi. Keskeinen osa hallintosääntöä ovat määräykset kunnan toimielimistä. Jotta hallintosääntöä voidaan valmistella, on tarpeen linjata toimielinorganisaatio periaatetasolla. Toimielinorganisaatiota on tarkasteltu huomioiden kunnan tehtävissä vuoden 2019 alussa tapahtuvaksi esitetyt muutokset. Sivistyspalvelujen päävastuualueella on perusteltua siirtyä yhden lautakunnan malliin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on pitänyt kuluneella valtuustokaudella keskimäärin 5 kokousta vuodessa ja käsiteltyjä päätösasioita on ollut noin 50 vuodessa. Koulutuslautakunnalla ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on yhteinen esittelijä ja osin samoja asioita käsitellään kummassakin lautakunnassa. Teknisellä lautakunnalla on perinteisesti ollut yksityistiejaosto. Erillisen jaoston ylläpitäminen rajallisen asiamäärän vuoksi ei ole perusteltua vaan asiat voidaan käsitellä teknisessä lautakunnassa. Myös kaavoitustoimikunnasta erillisenä toimielimenä voidaan luopua. Kausalan alueen asemakaavojen päivitystyö on loppusuoralla ja jatkossa kaavoitustyö tapahtunee pienemmissä kokonaisuuksissa. Tarkoituksenmukaista on jakaa tehtävät uudelleen kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan kesken. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen, puh kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrittää periaatelinjauksena hallintosäännön valmistelun pohjaksi seuraavan

18 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ organisaatiorakenteen: - Kunnanhallitus 9 jäsentä - Tarkastuslautakunta 7 jäsentä - Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä - Sivistyslautakunta 9 jäsentä - Tekninen lautakunta 9 jäsentä - Rakennuslautakunta 9 jäsentä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa, kaavoitustoimikuntaa ja teknisen lautakunnan yksityistiejaostoa ei enää alkaen ole. Näiden tehtävät jaetaan hallintosäännössä edellä luetelluille toimielimille. Keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että koulutuslautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta säilytetään erillisinä lautakuntina nykyisen lautakuntarakenteen mukaisena. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen esittää kunnanvaltuustolle, että se määrittää periaatelinjauksena hallintosäännön valmistelun pohjaksi seuraavan organisaatiorakenteen: - Kunnanhallitus 9 jäsentä - Tarkastuslautakunta 7 jäsentä - Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä - Koulutuslautakunta 9 jäsentä - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 9 jäsentä - Tekninen lautakunta 9 jäsentä - Rakennuslautakunta 9 jäsentä Kaavoitustoimikuntaa ja teknisen lautakunnan yksityistiejaostoa ei enää alkaen ole. Näiden tehtävät jaetaan hallintosäännössä edellä luetelluille toimielimille Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto määrittää periaatelinjauksena hallintosäännön valmistelun pohjaksi seuraavan organisaatiorakenteen: - Kunnanhallitus 9 jäsentä - Tarkastuslautakunta 7 jäsentä

19 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä - Koulutuslautakunta 9 jäsentä - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 9 jäsentä - Tekninen lautakunta 9 jäsentä - Rakennuslautakunta 9 jäsentä Kaavoitustoimikuntaa ja teknisen lautakunnan yksityistiejaostoa ei enää alkaen ole. Näiden tehtävät jaetaan hallintosäännössä edellä luetelluille toimielimille kunnanvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Markku Yli-Kaitala teki ponsiesityksen, että hallintosäännön ja organisaatiorakenteen valmistelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten parhaiten huomioidaan ja turvataan Iitin kunnan myönteinen kehitys mm. elinkeinotoimen resurssoinnilla ja toimintamalleilla. Ponsiehdotusta ei kannatettu. Valtuutettu Hannu Suhonen esitti, että hallintosäännön ja organisaatiorakenteen valmistelussa tulee Iitti-tiimi poistaa lainvastaisena ja perustaa sosiaali- ja terveyslautakunta, liikuntalautakunta sekä henkilöstölautakunta, joilla on tärkeä merkitys. Hannu Suhosen vastaehdotusta ei kannatettu. Valtuutettu Janne Aalto esitti, että hallintosäännön ja organisaatiorakenteen valmistelussa pidetään vielä yksityistiejaosto teknisen lautakunnan jaostona ja asiaa tarkastellaan uudestaan sitten, kun vireillä oleva yksityistielain uudistus tulee voimaan. Valtuutettu Markku Yli-Kaitala kannatti Janne Aallon vastaehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Markku Yli-Kaitalan ponsiesityksen ja Hannu Suhosen vastaehdotuksen kannattamattomina rauenneen. Puheenjohtaja totesi, että vaikka valtuutettu Markku Yli-Kaitalan ponsiesitystä ei kannatettu, mutta koska useassa puheenpuorossa tuli esille, että tulossa olevat isot investoinnit (KymiRing ja Kimolan kanava) ja muutkin asiat vaativat elinkeinopolitiikan terävöittämistä, niin evästyksenä viranhaltijoille ja kunnanhallitukselle voidaan todeta, että asian valmistelussa tulee ottaa tämä huomioon. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kunnanvaltuusto hyväksyä yksimielisesti valtuutettu Janne Aallon vastaehdotuksen siitä, että hallintosäännön ja organisaatiorakenteen valmistelussa yksityistiejaosto pidetään vielä teknisen lautakunnan jaostona ja asiaa yksityistiejaoston osalta tarkastellaan uudestaan sitten, kun vireillä oleva yksityistielain uudistus tulee voimaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi sen yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poiketen siltä osin kuin yksityistiejaosto esitettiin poistettavaksi, että yksityistiejaosto pidetään edelleen teknisen lautakunnan jaostona ja asiaa yksityistiejaoston osalta asiaa tarkastellaan uudestaan

20 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ sitten, kun vireillä oleva yksityistielain uudistus tulee voimaan. Valtuutettu Hannu Suhonen jätti päätöksen eriävän mielipiteen kirjallisena koskien Iitti-tiimin poistamista ja sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä liikuntalautakunnan ja henkilöstölautakunnan perustamistarvetta. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä 1.

21 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Valtuustoaloitteet Kunnanvaltuusto Kokouskutsussa mainittujen asioiden jälkeen jätettiin seuraava valtuustoaloite: Hannu Suhosen aloite siitä, että Iitin kunta ei toteuta ns. Kiky-sopimuksen huononnuksia vaan säilyttää palkkaetuudet nykyisellä tasolla. : Kunnanvaltuusto: Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa aloitteen vastaan valmistelua varten. Aloite on pöytäkirjan liitteenä 2.

22 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKUOHJE; KV MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta: (Pykälät ja valituskieltojen perusteet) VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät: 8-11 saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnanvaltuuston päätöksistä, pykälät: saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. (hallintovalitus) Valitusviranomainen Muutosta haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: Asiakaspalvelu on avoinna Valitusaika Tiedoksisaanti Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on ollut nähtävillä: Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirja Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinmaksulain (1455/2014) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 6/2017 178 Kunnanvaltuusto 05.09.2017 Aika 05.09.2017 klo 18:00-19:12 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Heinonen Sinikka. Kankkunen Antti. Laaksonen Kyllikki Lehtinen Eemeli. Mertakorpi Siiri Mettälä Petri. Saarelma Markku Savelainen Atte

Heinonen Sinikka. Kankkunen Antti. Laaksonen Kyllikki Lehtinen Eemeli. Mertakorpi Siiri Mettälä Petri. Saarelma Markku Savelainen Atte Iitin kunta Pöytäkirja 2/2018 15 Kunnanvaltuusto 27.03.2018 Aika 27.03.2018 klo 18:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet valtuutetut Aalto Janne Alestalo Riitta Dahl Mika Drockila Leif

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 258 Kunnanvaltuusto 30.12.2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 12/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 277, 23.10.2017 Kaupunginhallitus, 552, 25.09.2017 277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 13.10.2014 244 Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2011 valtuustoaloitteen pohjalta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 182, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 317, 29.05.2017 182 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3252/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki Tarkastuslautakunta 10.9.2018 Pöytäkirja 5/2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS PÖYTÄKIRJAAN OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuviranomainen Tarkastuslautakunnan päätöksiin,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 179, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 314, 29.05.2017 179 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3249/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 234 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 83 27.10.2015 Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 19.10.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 12.03.2019 tiistai klo 17:00-17:45 Paikka Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Janne Mäki-Imppula,

Lisätiedot

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa.

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa. AIKA Maanantai 17.12.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo 12.00 Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa. TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Heinonen Sinikka. Kankkunen Antti. Laaksonen Kyllikki Lehtinen Eemeli. Mertakorpi Siiri Mettälä Petri. Saarelma Markku Savelainen Atte

Heinonen Sinikka. Kankkunen Antti. Laaksonen Kyllikki Lehtinen Eemeli. Mertakorpi Siiri Mettälä Petri. Saarelma Markku Savelainen Atte Iitin kunta Pöytäkirja 5/2019 92 Kunnanvaltuusto 18.06.2019 Aika 18.06.2019 klo 18:00-20:42 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet valtuutetut Aalto Janne Alestalo Riitta Dahl Mika Eklund Marko

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 14.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanhallitus 58 20.03.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 187, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 322, 29.05.2017 187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2020 TRE:3467/00.03.01/2017

Lisätiedot

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kunnanhallitus 139 01.06.2015 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä 270/00.01.00/2013

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Poissa Koivunen Pasi puheenjohtaja Nokelainen Erja Vahvelainen Arto

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Poissa Koivunen Pasi puheenjohtaja Nokelainen Erja Vahvelainen Arto Iitin kunta Pöytäkirja 3/2017 56 Rakennuslautakunta 05.04.2017 Aika 05.04.2017 klo 18:00-18:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Vierumäki Juha

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja Iitin kunta Pöytäkirja 9/2016 166 Rakennuslautakunta 05.10.2016 Aika 05.10.2016 klo 18:00-18:21 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Koivunen Pasi

Lisätiedot

Keskiviikko klo 12.00

Keskiviikko klo 12.00 PELLON KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2019 Kokousaika Kokouspaikka Käsitellyt asiat Asia no Keskiviikko klo 12.00 Kunnanvirasto Valtuustosali 1 Järjestäytyminen 2 Kuulemiset 3 Muut asiat Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54 Rakennuslautakunta 16.10.2018 52 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2018 Kokousaika 16.10.2018 klo 15.00 15.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. ASIAT 1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 101, 24.04.2017 Kaupunginhallitus, 217, 10.04.2017 101 Hallintosäännön muuttaminen TRE:6898/00.01.01/2016 Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, 101

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 163, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 287, 15.05.2017 163 Tarkastuslautakunnan vaali TRE:3268/00.03.01/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, 163 Valmistelija

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 211, 14.08.2017 Kaupunginhallitus, 319, 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto, 184, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 433, 26.06.2017 211 Kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 2/2019

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 2/2019 PELLON KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 2/2019 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko. klo 9.00 Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia no 1 Järjestäytyminen 2 Kuulemiset 3 Muut asiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 AIKA 05.09.2018 klo 16:00-16:15 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2019 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2019 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2019 1 Kunnanvaltuusto Aika 04.06.2019 16:00-16:13 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Lauantai 7.10.2017 KOKOUSPAIKKA Tallinna, Tallink City hotelli KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 382 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 81, 20.03.2017 Kaupunginhallitus, 152, 06.03.2017 81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2019

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2019 PELLON KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2019 Kokousaika Tiistai. klo 9.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Asia no 1 Järjestäytyminen 2 Kuulemiset 3 Tytäryhteisön sisäinen valvonta

Lisätiedot

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 12.11.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2017 45 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:30-17:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Tarkastuslautakunta 20.12.2017 Aika 20.12.2017 klo 09:03-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/19 1 (5) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 20.5.2019 klo 16.00 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 151 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 74 23.06.2015 Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 579/00.00.00/2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00 28.11.2018 1 (7) Kokousaika ke 28.11.2018 kello 16:00-17:00 Kokouspaikka Lottalan kahvihuone Osallistujat Ala-Katara Severi Puheenjohtaja Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Markus Varapuheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 83 24.05.2016 Aika 24.05.2016 klo 15:00-16:00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 85 45 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 161, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 285, 15.05.2017 161 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali TRE:3194/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 89 Tekninen lautakunta 01.07.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 46 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2018 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Läsnä Ilkka

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 152, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 358, 29.05.2017 152 Kaupunginhallituksen vaali TRE:3180/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, 152 Valmistelija

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 10.4.2018 klo 18.30 19.22 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 3/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 27.9.2018 klo 16.15-17.30 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Laura Suomalainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 158, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 282, 15.05.2017 158 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaali TRE:3187/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017,

Lisätiedot