KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone JÄSENET VARAJÄSENET Mehto Antti, pj. x Varis Antti - Laaksonen Vappu, 1. vpj. x Hänninen Seija - Poikolainen Virpi, 2. vpj. - Jäntti Nina x Hytölä Matti - Huhtanen Sara - Kytölä Pentti x Kakko Matti - Minkkinen Mirja x Valkonen Olavi - Väisänen Simo x Manninen Timo - Valtuuston pj. Karhunen Pekka x Valtuuston I vpj. Oittinen Heikki x Valtuuston II vpj. Hämäläinen Mauri x MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Levänen Kari, kunnanjohtaja, esittelijä Hyppönen Jouko, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja t Antti Mehto Jouko Hyppönen Kari Levänen 46 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallitus valitsi aakkosjärjestyksen mukaisesti Vappu Laaksosen ja Nina Jäntin. Tarkastusaika Konnevedellä Vappu Laaksonen Nina Jäntti PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konneveden kunnantalossa kello 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Kunnansihteeri Jouko Hyppönen

2 Kunnanhallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN TAPIO ROSSILLE JA MARJA HYTÖSELLE Kh. 43 Esityslistan liite 1 Tapio Rossi ja Marja Hytönen haluaisivat ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Kärkkäiskylässä sijaitsevasta Pentinkulma-nimisestä tilasta (22:144). Määräalan pinta-ala on noin 950 m 2. Kauppahinta on euroa. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen kauppakirjan Konneveden kunnan puolesta. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN HARRI JA TUULA PARTISELLE Kh. 44 Esityslistan liite 2 Harri ja Tuula Partinen haluaisivat ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Kärkkäiskylässä sijaitsevasta Pentinkulma-nimisestä tilasta (22:144). Määräalan pinta-ala on noin 550 m 2. Kauppahinta on euroa. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen kauppakirjan Konneveden kunnan puolesta. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ JA TAKAUS SEN VASTUISTA SEKÄ VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYS- VALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ/VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kh Taustaa ja asian valmistelu Valtuusto on päätöksellään päättänyt osallistua Keski- Suomen haja-asutusalueiden nopeiden tietoliikenneyhteyksien toteuttamishankkeeseen kunnan alueella. Päätöksen mukaan kunta tekee pääomasijoituksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ön, antaa takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastuista Kuntarahoitukselle sekä osallistuu välillisesti määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä. Hankkeen tausta, perustelut ja tarkempi sisältö on kuvattu yllä mainitun valtuuston päätöksen yhteydessä. Valtuuston päätöksen lähtökohtana on ollut, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy perustetaan uutena yhtiönä ja kunta saa osuuden siitä tekemällä sijoituksen sen omaan pääomaan ja saamalla sen osakkeita. Tällä hetkellä kaupparekisterin toiminnassa on sen järjestämämuutoksen vuoksi merkittävää viivettä, minkä johdosta uuden yhtiön perustaminen voisi kestää kauan ja aiheuttaa merkittävää viivästystä hankkeen toteuttamiselle. Tämän vuoksi hankkeessa neuvonantajana toimiva Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy on perustanut valmiiksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n euron minimipääomalla. Valtuuston päätöksessä mainitun pääomasijoituksen sijasta kunta ostaa Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy:ltä/asianajaja Vesa Kokolta jäljempänä kuvatun osuuden yhtiöstä samalla hinnalla kuin osakkeet on merkitty. Tämän muutos on tekninen eikä se vaikuta lopputulokseen. Alkuvaiheessa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkaiksi tulevat ne kunnat, joiden valtuustojen päätös tulee lainvoimaiseksi. Osa kunnista on antanut valtuustonsa päätöksen kunnalle tiedoksi informaatiotarkoituksessa, mutta kunta ei ole näiden päätösten osalta asianosaisen asemassa. Tämän päätöksen tekemishetkellä ei ole vielä tiedossa, minkä kuntien päätökset tulevat lainvoimaiseksi ja siis mitkä kunnat osallistuvat hankkeeseen alusta alkaen, mutta tämä selviää hankkeeseen liittyvien asiakirjojen suunniteltuun allekirjoitushetkeen mennessä. Hankkeeseen liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat viimeistellään osallistuvien kuntien varmistuttua ja niihin tehdään tarvittavat tästä johtuvat

5 Kunnanhallitus täydennykset ja muutokset. Kunkin kunnan alkuperäinen valtuuston päätöksen mukainen vastuuasema pysyy kuitenkin samana eli siihen ei tule muutosta vaikka osallistuvat kunnat täsmentyvät myöhemmin. Valtuuston päätöksen mukaisesti järjestelyyn ja yhtiöön voi liittyä myöhemmin muita uusia kuntia yhdenvertaisin ehdoin. Uuden kunnan liittyminen toteutetaan siten, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy järjestää kyseiselle kunnalle suunnatun osakeannin, jolla uusi kunta saa uusia Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeita. Uuden kunnan omistusosuus määritellään samojen periaatteiden mukaan kuin jo mukana olevien kuntien. Samalla uusi kunta liittyy Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimuksen osapuoleksi. Tuolloin jo mukana olevien kuntien omistusosuus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:stä prosentuaalisesti pienenee, mutta samalla toki yhtiön varallisuus kasvaa. Kunkin kunnan alkuperäinen valtuuston päätöksen mukainen vastuuasema pysyy kuitenkin samana eli siihen ei tule muutosta uuden kunnan liittyessä muukaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön. Uuden kunnan liittyessä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ön tämä yhtiö nostaa uuden lainan, jolle uusi kunta antaa omavelkaisen takauksen. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy puolestaan antaa uudelle kunnalle vastavakuudeksi yrityskiinnityksiä vastaavin ehdoin kuin muut kunnat niitä saavat tässä alkuvaiheessa. Valtuusto on yllä mainitulla päätöksellään valtuuttanut hallituksen tarvittaessa tekemään sellaisia neuvotteluissa mahdollisesti ilmenevistä tarpeista johtuvia tarkennuksia Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen, jotka eivät ole luonteeltaan olennaisia. Yllä mainitun uusien kuntien liittymisjärjestelyn johdosta kyseisiin asiakirjoihin on tehty joitain tarkennuksia. Tarkennukset vastaavat valtuuston päätöksen mukaista liittymistä yhdenvertaisin ehdoin ja kunnan omistusosuuden ja suhteellisen takausvastuun muuttumista vastaavasti. Lisäksi on tehty joitain teknisiä tarkennuksia. Mainitut muutokset ja tarkennukset eivät ole olennaisia. Valtuusto on valtuuttanut muilta osin kunnanhallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevan lainan. Hankkeeseen liittyen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy oikeutetaan ottamaan vastaan ja käyttämään kunnan puolesta kunnalle myönnetty laajakaistatukilain mukainen tuki. Tuensaajan muutosta haetaan Keski-Suomen liitolta niiden kuntien osalta, jotka osallistuvat hankkeeseen. Tarkoituksena on, että varmuus Keski-Suomen liiton myönteisestä päätöksestä saadaan hankkeeseen liittyvien asiakirjojen allekirjoitustilaisuudessa.

6 Kunnanhallitus Kun nykyinen kunnan ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välinen operaattorisopimus siirtyy liiketoimintakaupassa Verkko-osuuskunta Kuuskaistalta Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle, niin kunta tulee suorittamaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle ne erääntyneet operaattorisopimuksen mukaiset maksuvelvoitteet, joiden maksamisesta kunta on mahdollisesti pidättäytynyt tähän saakka. 2. Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen mukaan 1) hyväksytään hankkeen ja siihen liittyvän osakkuus- ja rahoitussuunnitelman toteuttamisen edellyttämien asiakirjojen lopulliset versiot, pois lukien ne kohdat, joiden lopullinen muotoilu riippuu osallistuvista kunnista ja niiden määrästä ja jotka täsmennetään erikseen, 2) valtuutetaan kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hallintosäännön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen allekirjoittamaan kaikki hankkeeseen liittyvät asiakirjat sekä täsmentämään niihin hankkeeseen osallistuvat kunnat ja tekemään niihin muut täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täydennykset, 3) nimetään kunnan puolesta mahdolliset jäsenet Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi [ ] ja varajäseneksi [ ] ja nimettäväksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi [ ] ja varajäseneksi [ ], mikäli kunnalle tulee ko. hallituspaikka ja 4) päätetään kunnan mahdollisista jo erääntyneiden operaattorisopimuksen mukaisten maksujen suorittamisesta Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle. LIITTEET 1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeita koskeva kauppakirja 2. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouspöytäkirja 3. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 4. Nostettavan lainan ehtoyhteenveto 4.1. Lainan nostotaulukko 4.2. Lainan takaisinmaksutaulukko 5. Kuntarahoituksen tarjous Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle liitteineen 5.1. Takaajalta edellytettävät tiedot kunnan määräysvallassa olevan yhtiön asiakkuuteen liittyen 5.2. Luottoasiakirjat 5.3. Johdannaisyleissopimus

7 Kunnanhallitus Kunnan takaussitoumukset Kuntarahoitukselle 6.1. Lainan takaussitoumus 6.2. Johdannaisyleissopimuksen takaussitoumus 7. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus kunnille 8. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n välinen pääomalainasopimus 9. Yrityskiinnityksen panttaussopimus 10. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yrityskiinnitysrekisteriote 11. Vakuudenjakosopimus 12. Operaattorisopimus 13. Tarkastusraportti Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää I. hyväksyä seuraavat toimet ja hyväksyä ja allekirjoittaa niihin liittyvät asiakirjat: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus valtuuston edellä mainitulla päätöksellään hyväksymässä muodossa siten, että osallistuvat kunnat täsmennetään ja täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täydennykset tehdään ennen allekirjoitusta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeiden ostaminen Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy:ltä/Vesa Kokolta 0,025 euroa/osake kauppahinnalla oheisen kauppakirjan mukaisin ehdoin (Liite 1) sekä kauppahinnan maksaminen Sijoituksen tekeminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, määrältään yhteensä ,00 euroa. Tämä määrä vastaa kunnan kokonaisrahoitus/omistusosuutta kaikista Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävistä sijoituksista (kohta 2.3 alempana). 2. Valtuutetaan ja ohjeistetaan kunnan nimeämä yhtiökokousedustaja tekemään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouksessa seuraavat päätökset oheisen pöytäkirjaluonnoksen (Liite 2) mukaisesti 2.1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen valtuuston edellä mainitulla päätöksellään hyväksymään muotoon,

8 Kunnanhallitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta siten, että kunnan puolesta yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nimetään [ ] ja varajäseneksi [ ] sen mukaan kun kunta saa nimeämisoikeuden, mikä riippuu mukaan lähtevien kuntien maksuosuuksien suuruudesta ja 2.3. laajakaistahankkeeseen osallistuvien kuntien sijoituksen, jonka määrä riippuu hankkeeseen lähtevien kuntien määrästä ja siitä edelleen johtuvasta euromäärästä, tekeminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kuntien rahoitus- ja omistusosuuksien mukaisesti. 3. Valtuutetaan ja ohjeistetaan kunnan puolesta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitukseen nimettävä edustaja (mikäli kunta saa nimeämisoikeuden) tekemään yhtiön hallituksessa oheisen pöytäkirjaluonnoksen mukaisesti laajakaistahankkeen ja siihen liittyvän osakkuus- ja rahoitussuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvät päätökset ja toimet (Liite 3), mukaan lukien seuraavat toimet ja asiakirjat (joista osa edellyttää äänestämistä alla kuvattua Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n päätöstä vastaavan päätöksen puolesta myös Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouksessa tai hallituksessa, mikäli kunta saa niihin edustajan): 3.1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen, 3.2. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n toimitusjohtajan/ edustajan nimeäminen, 3.3. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen valtuuston edellä mainitulla päätöksellään hyväksymässä muodossa siten, että osallistuvat kunnat täsmennetään ja täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täydennykset tehdään ennen allekirjoitusta, 3.4. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen valtuuston edellä mainitulla päätöksellään hyväksymään muotoon yhtiökokouspäätöksellä, 3.5. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle merkittäväksi tarjottavien yhteensä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallussa olevan oman osakkeen merkitseminen euron merkintähintaan ja sijoituksen, jonka euromäärä riippuu mukaan lähtevien kuntien kokonaismäärästä ja sen mukaisesta yhteiseuromäärästä, tekeminen Keski- Suomen Valokuituverkot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,

9 Kunnanhallitus Pääomaltaan korkeintaan euron määräisen lainan (minkä määrä riippuu mukaan lähtevien kuntien kokonaismäärästä ja sen mukaisesta yhteiseuromäärästä) nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä oheisen ehtoyhteenvedon (Liite 4) sekä muiden tähän liittyvien asiakirjojen (Liite 5) ehtojen mukaisesti, 3.7. Yllä mainitun lainan korkoriskin suojaamiseksi tehtävään koronvaihtosopimukseen liittyvän johdannaisyleissopimuksen (Liite 5.3) hyväksyminen ja allekirjoittaminen, 3.8. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omistajina olevien kuntien yllä mainitun, yhtiön Kuntarahoitus Oyj:ltä ottaman pääomaltaan yhteensä enintään euron suuruisen lainan ja kyseiseen lainaan liittyvän koronvaihtosopimuksen (sekä siihen liittyvän johdannaisyleissopimuksen) vakuudeksi antamien omavelkaisten takausten hyväksyminen oheisten takaussopimusten (Liite 6) mukaisin ehdoin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus (Liite 7) takauksen antaneille kunnille Pääomaltaan enintään euron määräisen pääomalainan antaminen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle oheisen pääomalainasopimuksen (Liite 8) ehtojen mukaisesti, kaikkien muiden yllä mainittuun järjestelyyn liittyvien asiakirjojen, ilmoitusten, hakemusten ja vastaanottokuittausten (esim. rekisteriilmoitukset, panttausilmoitukset ja niiden hyväksynnät, tukipäätöksen siirtoasiakirjat, jne.) hyväksyminen ja allekirjoittaminen, sekä kaikkien muiden yllä mainittujen asiakirjojen (esim. osakkeiden kauppahinnan maksu) edellyttämien toimenpiteiden tekeminen, ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n edustajan/toimitusjohtajan valtuuttaminen yksin allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki edellä mainitut sekä kaikki muut kyseisen järjestelyn yhteydessä yhtiön allekirjoitettaviksi tulevat sopimukset ja muut asiakirjat ja täsmentämään niihin hankkeeseen osallistuvat kunnat ja tekemään muut täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täydennykset, Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n tilinkäyttöoikeuksista päättäminen, Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen.

10 Kunnanhallitus Kunta antaa pääomaltaan korkeintaan ,00 euron suuruisen rajoitetun omavelkaisen takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n liitteessä 5 yksilöidylle lainalle ja takaa yhtiön mainittuun lainaan liittyvän koronvaihtosopimuksen ja sen edellyttämän johdannaisyleissopimuksen oheisten takaussopimusten (Liite 6) mukaisin ehdoin. Takauksilla katetaan pääomaltaan enintään ,00 euron määräinen kunnan rahoitusosuus yhtiön lainojen pääomista sekä kyseisten lainojen suojaamiseen tehdyt koronvaihtosopimukset. Selvyyden vuoksi todettakoon, että takaukset kattavat pääoman lisäksi myös korot, viivästyskorot ja muut täytäntöönpanokustannukset. Takauksen piirissä olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan Keski- Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkojen hankintaan sekä valokuituverkon rakentamiseen. Takauksesta ei peritä takausprovisiota. Takauksen vastavakuutena on oheisen panttaussopimuksen (Liite 9) mukaisin ehdoin Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen eli myös valokuituverkkoon vahvistettu, liitteenä olevasta yrityskiinnitysrekisteriotteesta (Liite 10) ilmenevä yrityskiinnitys, johon liittyvät panttivelkakirjat (6 kpl) ovat pääomamäärältään yhteensä ,00 euroa. Vastavakuuden hallinnointi sekä kuntien oikeus ja keskinäinen etusijajärjestys vakuuksista mahdollisesti saataviin suorituksiin nähden määritellään kuntien kesken rahoitus/takausosuuksien suhteessa oheisen vakuudenjakosopimuksen (Liite 11) mukaisin ehdoin. 5. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy oikeutetaan ottamaan vastaan ja käyttämään kunnan puolesta kunnalle myönnetty laajakaistatukilain mukainen tuki. 6. Kunnan ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välisen allekirjoitetun operaattorisopimuksen (Liite 12) siirtäminen Keski- Suomen Valokuituverkot Oy:lle erillisen operaattorisopimukseen otettavan liitesopimuksen mukaisesti siten, että operaattorisopimukseen sisältyvä aikaisempi takauspäätös puretaan liitesopimuksen mukaisesti ja allekirjoituksin, kun liiketoimintajärjestely pannaan täytäntöön. Edellä mainitun operaattorisopimusten mukaan maksettavaksi erääntyneet kuntaosuudet maksetaan Keski-Suomen Valkokuituverkot Oy:lle. 7. Todetaan, että liiketoimintakaupan kohteena oleva liiketoiminta ja siihen liittyvät varat on tarkastettu ja tarkastuksesta on annettu oheinen raportti (Liite 13). 8. Kunta edellyttää, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy toimittaa kunnalle vuosittain raportin liiketoimintansa tilasta.

11 Kunnanhallitus II. hyväksyä ja allekirjoittaa kaikki muut yllä mainittuun järjestelyyn liittyvät asiakirjat, ilmoitukset, hakemukset ja vastaanottokuittaukset (esim. rekisteri-ilmoitukset, panttausilmoitukset ja niiden hyväksynnät, tukipäätöksen siirtoasiakirjat, jne.) riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisesti mainittu tässä pöytäkirjassa sekä tehdä kaikki muut yllä mainittujen asiakirjojen edellyttämät toimenpiteet (esim. osakkeiden kauppahinnan maksu). Valtuutettiin kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hallintosäännön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen, kukin yksin, allekirjoittamaan kunnan puolesta kaikki edellä I kohdassa ja tässä II kohdassa mainitut asiakirjat sekä kaikki muut kyseisen järjestelyn yhteydessä kunnan allekirjoitettaviksi tulevat sopimukset ja muut asiakirjat, täsmentämään sopimuksiin ja asiakirjoihin hankkeeseen osallistuvat kunnat ja tekemään niihin muut täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täydennykset, sekä tekemään kaikki muut yllä mainittujen asiakirjojen edellyttämät toimenpiteet. III. valtuuttaa kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hallintosäännön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen, kukin yksin, edustamaan kuntaa kohdan I.2 mukaisessa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouksessa (Liite 2 ja valtuuttaa ja ohjeistaa kunnanjohtaja tai hänen sijaisensa äänestämään yhtiökokouksessa kyseisessä kohdassa todetun mukaisten päätösten puolesta. IV. valtuuttaa kulloinkin virassa olevan kunnan kunnanjohtajan yksin tai hänen ollessaan estynyt kunnan hallintosäännön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen, kukin yksin, edustamaan kuntaa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouksessa, jossa päätetään uudelle, laajakaistahankkeeseen liittyvälle kunnalle suunnatusta osakeannista, ja velvoittaa hänet äänestämään yhtiökokouksessa kyseisessä kohdassa todetun mukaisten päätösesitysten puolesta. V. nimetä seuraavat henkilöt nimettäväksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi (jos ja kun kunnalle tulee ko. hallituspaikka nimeäminen tapahtuu Keski- Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouksessa); varsinainen jäsen [ ] varajäsen [ ]

12 Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Samalla kunnanhallitus päätti esittää kummankin yhtiön hallituksen jäseneksi Heikki Oittista ja varajäseneksi Simo Väisästä Kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 231 Kunnanvaltuusto 24.1.2012:

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot