KORAANI TIIVISTETTYNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORAANI TIIVISTETTYNÄ"

Transkriptio

1 -Näytekappale KORAANI TIIVISTETTYNÄ Veijo Fiskaali 2014! 1

2 ! 2

3 JOHDANTO Koraanin tiivistäminen on osoittanut minulle sen, miten piilossa asiat ovat Koraanissa. Perinteisesti Koraanin tietosanakirjoissa ja selitysteoksissa viitataan vain muutamiin Koraanin jakeisiin kunkin aiheen alla. Paljon on niissä jätetty kertomatta. Tämän kirjan projekti alkoi Islam oppaan sivuilta löytyvästä suomenkielisestä Koraanista, jonka jakeet jaoin sisältöjensä mukaan. Tämän suomenkielisen Koraanin käännöksessä oli kuitenkin huomattavia poikkeuksia muihin käyttämiini käännöksiin. Kirjamuodossa olevat käännös-koraanit ovat keskenään samankaltaisempia ja niiden sisältöön olen tässä tiivistelmässä pääosin luottanut. Päälähteenäni on ollut M.A.S. Abdel Haleemin englanninkielinen uudempi käännös. Tässä käännöksessä on jo useita kielitieteellisiä huomioita ja käännösvaihtoehtoja, vaikka käännös on vielä kaukana täydellisestä, eikä ole erottunut muslimiteologien selitysteoksista. Koraanin tiivistelmästä on poistettu Jumalan ylistykset, kääntäjien tekemät profeetta Muhammad -lisäykset ja muut lisäykset sekä pyritty poistamaan jo pieni osa tulkintateosten perusteella tehdyistä käännöksistä. Eniten Koraanista on poistettu toistoa. Yksi asia pyritään mainitsemaan vain kerran ja loput on merkitty toistoksi jaenumerolla kunkin aiheen loppuun. Poistot on tehty kuitenkin niin, että tiivistelmä sisältää kaikki opilliset asiat kuin tiivistämätön Koraani. Profeettakertomukset olen jättänyt tästä tiivistelmästä pois, koska ne ovat muodoltaan lähes samanlaiset kuin Raamatussa kerrotaan ja ne käydään läpi evankelis-luterilaisessa kasvatuksessa. Niistä tulen kuitenkin tuottamaan myöhemmin oman vertailevan teoksensa ja esittelen niihin liittyvää tutkimusta. Tutkimusta profeetta-kertomuksista onkin runsaasti tarjolla. Suurin teema Koraanissa on uskonnonvapauteen liittyvä keskustelu. Tähän keskusteluun liittyy runsaasti uhkailua, helvettiä ja paratiisia. Uskonnonvapauden alla on toistoja, jotka kuuluvat samalla myös paratiisista ja helvetista sekä väkivallasta kertovien jakeiden alle. Aina ei ole ollut yksinkertaista laittaa jotain jaetta tietyn otsikon alle. Koraanin tiivistelmäprojektini on kestänyt kahden vuoden ajan työn ohessa. Projektin ei ole tarkoitus päättyä tähän. Koraania voidaan kääntää lukuisilla eri tavoilla ja joukossa on sanoja sekä ilmauksia, joita ei voida kääntää millekään kielelle, koska todisteita käännösten tueksi ei ole. Käännöksissä on turvauduttu usein erilaisiin muslimiteologien selitysteoksiin ja annettu käännöksiäkin, joita varsinaisesta Koraanista ei löydy. Varmuutta ei myöskään ole siitä, mikä on alkuperäinen Koraani, koska se on muuttunut aikaa myöten useisiin otteisiin niin kirjoitusta-! 3

4 pojen vaihtuessa kuin lukijoidensa sekä kirjureiden käsissä. Koraaniin on ilmiselvästi tehty lisäyksiä jälkikäteen. Myöhemmin olisi hyvä erottaa nämäkin jakeet tiivistelmästä. Tulevaisuudessa tiivistelmää on tarkoitus laajentaa ja edelleen tarkentaa. Tähän prosessiin kelpaavat yleisöltä tieteellisesti perustellut huomiot ja viittaukset tieteellisiin lähdeteoksiin. Muistutan vielä, että tämä teos on vain yksi lukuisista selitysteoksista, joita Koraanista on tehty. Lyhenteet HA = Hämeen-Anttila, J Johdatus Koraaniin. -a = Koraani käänt. Jussi Aro, Armas Salonen & Knut Tallqvist, f = Koraani käänt. Jaakko Hämeen-Anttila, e = Koraani käänt. M.A.S. Abdel Haleem, u = Koraani käänt. Jaakko Hämeen-Anttila, 2013! 4

5 Rukoilu 1:2-3-f-e, 17:111-e-f Ylistys Jumalalle, maailmojen armeliaalle Valtiaalle ja maailmanlopun mestarille, 1:5-f-e, 3:51-f Sinua palvelemme. Sinua huudamme avuksi. 2:3-f-e, 2:83-f-e uskovat vain näkymättömään Jumalaan, elävät rukoillen ja kuluttavat saamastaan hyvään, 2:43-e-f, 2:110-e-f. harjoittakaa rukoilemista säännöllisesti, antakaa almuja ja kumartakaa yhdessä muiden kumartavien kanssa. 2:45-e Etsikää apua rukouksesta ja kärsivällisyydestä, vaikka se on vaikeaa muille paitsi nöyräsydämisille. 2:125, 127-e Abraham ja Ishmael rakensivat Talon suojaksi. Abrahamia ja Ishmaelia komennettiin puhdistamaan Taloni niille, jotka kiertävät sitä, ja niille, jotka kumartavat ja kyyristyvät palvoakseen. 2:128-e Näytä Herra, miten palvoa ja hyväksy katumisemme. 2:143-e Me vain asetimme suunnan, johon toiset suuntasivat profeetan perässä ja toiset kääntyivät kannoillaan. 2: e Kun olet alkanut, käänny kohti Pyhää Moskeijaa 2:152-e. Muistakaa siis Minua, niin Minä olen muistava teitä. Olkaa Minulle kiitollisia. 2:153-e. Te jotka uskotte, etsikää apua kärsivällisyydestä ja rukouksesta. Jumala on kärsivällisten kanssa. 2:203-e. Muistelkaa Jumalaa määrättyinä päivinä. Jos joku lähtee paria päivää aiemmin, niin ei hänelle sitä viaksi lueta, tai jos joku viivähtää, ei hänellekään sitä syyksi lueta, kunhan hän vain muistaa Jumalan. 2:238-e. Huolehtikaa rukouksistanne. Rukoilkaa parhaalla tavalla. Olkaa hartaina Jumalan edessä.! 5

6 2:239-e-f. Jos teillä on vaaran pelko, niin rukoilkaa vaikkapa kävellessänne tai ratsun selässä, mutta kun olette turvassa, niin rukoilkaa Jumalaa siten, kuin Hän on opettanut teille sen, mitä ette ennen tietäneet. 3:8-e-f. Herra, älä salli sydämemme eksyä kavaluuteen, sen jälkeen kuin olet antanut meille ohjauksesi, vaan suo meille armosi. 3:15-16-f. Jumala näkee palvelijansa, jotka sanovat: Herra, me uskomme; anna anteeksi meille syntimme ja varjele meitä Tulen tuskilta,. 3:17-f-e. Palvelijat ovat kärsivällisiä, totuudellisia, hurskaita, jakavat omaisuudestaan ja ennen aamunkoittoa/aamuisin rukoilevat syntejään anteeksi. 3:96-f-e Ensimmäinen ihmisille annettu temppeli oli Bakassa. 4:43-e. Te, jotka uskotte, älkää tulko humalassa rukoilen lähelle ennen kuin tiedät, mitä olet sanomassa. Älä myöskään lähesty rituaalisesti epäpuhtaana. Moskeijan läpi voit kuitenkin kulkea tai kulkea normaalisti ollessasi matkalla. Huolehdi puhtaudesta myös yhdynnän ja vessassakäynnin jälkeen. 4: f-e. Kun olette vaelluksella, ei teille lueta synniksi, jos lyhennätte rukoustanne pelätessänne uskottoman hyökkäävän kimppuunne; uskottomat ovat teidän ilmeisiä vihollisianne. Kun sinä olet uskovien keskuudessa ja asetat heidät rukoilemaan, niin seisköön osa sinun kanssasi aseet mukanaan. Kun he ovat tehneet kumarruksensa, siirtykööt he taakse ja tulkoon toinen joukko, joka ei vielä ole rukoillut, ja rukoilkoon sinun kanssasi; kuitenkin olkoot he varuillaan ja pitäkööt hekin aseensa saapuvilla. 4:102-e-f. Ne, jotka ovat uskottomia, toivoisivat, ettette pitäisi huolta aseistanne ja kuormastostanne, jotta he voisivat yhtäkkiä syöksyä päällenne. Teille ei lueta syyksi, jos panette pois aseenne rankkasateen teitä rasittaessa tai sairaina ollessanne. Mutta noudattakaa yleensä varovaisuutta. 4:103-f. Rukouksen päätyttyä muistakaa Jumalaa, kun seisotte, istutte tai makaatte. Kun olette turvassa, niin suorittakaa varsinaiset rukousmenot. Uskovaisille on säädetty rukoilemaan määräaikoina.! 6

7 Uskonnonvapaus 2:4-5-e. He, jotka uskovat sinulle ja ennen sinua lähetettyyn johdatukseen, ja joilla on luja usko kuolemanjälkeiseen elämään. He seuraavat Herran johdatusta ja tulevat menestymään. 2:6-7-e. Heitä, jotka eivät usko, ei ole merkitystä varoitatko heitä vai et, koska he eivät usko. Jumala on sinetöinyt heidän sydämensä ja korvansa ja heidän silmänsä on peitetty. He tulevat toiminaan väärin / ansaitsemaan suuren kärsimyksen. 2:8-10-f-e. Jotkut ihmiset sanovat: Me uskomme Jumalaan ja viimeiseen päivään, eivätkä kuitenkaan usko. He tahtovat pettää Jumalaa ja niitä, jotka uskovat, mutta he eivät petä ketään muita kuin itsensä. He eivät ymmärrä. Tauti kalvaa heidän sydäntään, ja Jumala on pahentanut heidän sairauttaan! Heitä odottaa tuskallinen rangaistus, koska he ovat jatkuvasti valehdelleet. 2:11-13-f-e. Kun heille sanotaan: "Älkää aiheuttako pahaa maan päällä", he vastaavat: "Me teemme vain hyvää." He ovat kuitenkin pahantekijöitä, vaikka eivät ymmärrä sitä. Kun heille sanotaan: "Uskokaa niin kuin toisetkin uskovat!", he vastaavat: "Pitäisikö meidän uskoa niin kuin hullut uskovat?" Eivätkö he juuri ole hulluja? Mutta he ovat tietämättömiä. 2:135-e. He sanovat: Kääntykää juutalaisiksi tai kristityiksi, niin tulette oikealle tielle. Sano: Ei, me seuraamme kunniallisen Aabrahamin oppia, koska hän ei asettanut muita Jumalan rinnalle. 2:160-e. Jos he katuvat, tekevät parannuksen ja julistavat totuutta, Minä varmasti hyväksyn heidän katumisensa. 2:170-e. Kun heille sanotaan: Noudattakaa, mitä Jumala on ilmaissut, he vastaavat: Ei, noudatamme isiemme tapoja. Mitä vielä! Silloinkin, kun heidän isänsä eivät mitään ymmärtäneet eivätkä olleet opastettuja?! 7

8 KIRJALLISUUS Koraanit -a = 1957: Kääntäjät: Jussi Aro, Armas Salonen, Knut Tallqvist. WSOY, Porvoo -f = 1995: kääntäjä: Jaakko Hämeen-Anttila. Basam Books, Helsinki. -e = 2010: kääntäjä: M.A.S. Abdel Haleem. Oxford University Press, Oxford -u = 2013: kääntäjä: Jaakko Hämeen-Anttila. Basam Books, Helsinki Muu kirjallisuus Ahmed, L Women and Gender in Islam. Yale University Press, Yale. Aro, J Abrahamin perilliset. WSOY, Porvoo. Barnstone, W The Other Bible. HarperSanFrancisco, New York. Bennett, C Studying Islam. Continuum International Publishing Group, Lontoo. Brown, D A New Introduction to Islam. Blackwell Publishing, Oxford. Cahen, C Koran IX.29. Teoksessa: What the Koran Really Says Campbell, J Creative Mythology. Souvenir Press, Lontoo. Carmichael, J The Shaping of the Arabs. Unwin Brothers, Lontoo. Déroche, F Written Transmission. Teoksessa: The Blackwell Companion to the Qur an. Blackwell Publishing, Oxford Carter, M Foreign Vocabulary. Teoksessa The Blackwell Companion to the Qur an. Blackwell Publishing, Oxford Gilliot, C Creation of a Fixed Text. Teoksessa: The Cambridge Companion to the Qur an. Cambridge University Press, Cambridge Glassé C The Concise Encyclopaedia of Islam. Stacey International, Lontoo. Holm-Nielsen, S Vanha Testamentti. Teoksessa: Raamattu ja sen kulttuurihistoria, nide 1. Otava, Helsinki Hoyland, R. G Seeing Islam as Others Saw it. Darwin Press, New Jersey. Hämeen-Anttila, J Islamin monimuotoisuus. Gaudeamus, Helsinki. Hämeen-Anttila, J Johdatus Koraaniin. Gaudeamus, Helsinki. Ibn Warraq, Introduction. Teoksessa: What the Koran Really Says. Katsh, A. I Judaism in Islam. Sepher-Hermon Press, New York.! 8

9 Lambden, S. N Islam. Teoksessa: The Bible and Culture. Blackwell Publishing, Oxford Lester, T What is the Koran?. Teoksessa: What the Koran Really Says. Mingana, A Syriac Influence on the Style of the Koran. Teoksessa: What the Koran Really Says Mir, M Language. Teoksessa: The Blackwell Companion to the Qur an. Blackwell Publishing, Oxford Motzki, H Alternative Accounts of the Qur an s Formation. Teoksessa: The Cambridge Companion to the Qur an. Cambridge University Press, Cambridge Nevo, Y. D. & Koren, J Crossroads to Islam. Prometheus Books, New York. Newby, G. D A History of the Jews of Arabia. University of South Carolina, Columbia. Nye, M Religion, The Basics. Routledge, Lontoo. Pyysiäinen, I Jumalan selitys. Otava, Keuruu. Robinson, F Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print. Modern Asian Studies Rosenthal, F Some Minor Problems in the Qur aan. Teoksessa: What the Koran Really Says Sfar, M In Search of the Original Koran. Prometheus Books, New York. Siddiqui, M Kuinka Koraania luetaan. Like, Helsinki. Watt, M Early Islam. Edinburgh University Press, Edinburgh.! 9

Aatelinen Quran Noble Kuran

Aatelinen Quran Noble Kuran Aatelinen Quran Noble Kuran Käännös -lta Merkitys Kotona Suomen Kieli Formatting by William Brown 1 Esittää -lta Sisällys Esittää -lta Sisällys... i SURA 1. AL-FAATIHA (AVAUKSEN SUURA)... 1 SURA 2. AL-BAKARAA(LEHMÄN

Lisätiedot

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Vain yksi viesti! Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. 1 Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille,

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Ajankohtainen tjö Ellen G. White 1993 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

14. Totisesti, Minà olen Jumala, eikã ole muuta jumalaa kuin MinÃ. Sentà hden palvele Minua ja suorita rukouksesi pitã en Minut mielessã si.

14. Totisesti, Minà olen Jumala, eikã ole muuta jumalaa kuin MinÃ. Sentà hden palvele Minua ja suorita rukouksesi pitã en Minut mielessã si. QURAN ( FINNISH ) 20 - TA-HA (Ta-Ha:n suura) 1. Taa Haa. 2. Emme ole lã hettã nyt sinulle Koraania tehdã ksemme sinua onnettomaksi, 3. vaan jotta se olisi kehoitus Jumalaa pelkã à ville, 4. Hà nen lã hettã

Lisätiedot

Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille Raamattuhetki hiippakunnallisessa diakoniapäivässä 23.4.

Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille Raamattuhetki hiippakunnallisessa diakoniapäivässä 23.4. 1 Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille Raamattuhetki hiippakunnallisessa diakoniapäivässä 23.4.2015 Kuopiossa hiippakuntadekaani, TT Sakari Häkkinen, tuomiokapituli Kun meillä

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7 Raamatunlauseita luettavaksi ja opeteltavaksi: Tulosta, leikkaa irti ja ota mukaan kalenterisi väliin tai lompakkoosi. Lue ja opettele ulkoa esim. kaksi jaetta viikossa vaikkapa bussissa tai junassa istuessasi.

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Armo riittää. 6. vsk. 5. valtakunnallinen Kristus-juhla 8. 9.8.2009

Armo riittää. 6. vsk. 5. valtakunnallinen Kristus-juhla 8. 9.8.2009 Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta Numero 3 6. vsk 22.6.2009 Opettele luottamaan Jumalan armolupauksiin Kun Raamattu puhuu syntien anteeksi saamisesta, se kuvaa sitä mm. vaihtokauppana meidän

Lisätiedot

Koraanin lukeminen (1, osa 8; Uusittu lehdestä 7)

Koraanin lukeminen (1, osa 8; Uusittu lehdestä 7) 18 Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äleihi wä äälihi wä sälläm, määräsi "häntä, joka rukoili huonosti" resitoimaan Älfäätihän rukouksessaan, mutta kehotti häntä, joka ei kyennyt muistamaan sitä, sanomaan:

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle

Lisätiedot

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Apt:t. 1:8 N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme.

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme. RUKOUS, JULISTUS JA PALVELU Mark. 1:29-39 29. Synagogasta poistuttuaan he menivät heti Simonin ja Andreaksen taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. 30. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja heti he kertoivat

Lisätiedot

Kerran pelastettu, aina pelastettu?

Kerran pelastettu, aina pelastettu? ustannus Kerran pelastettu, aina pelastettu? - Tutkielma perinnöstä ja peräänantamattomuudesta - David Pawson Copyright David Pawson 1996 Originally published in English under the title Once saved, always

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

Jumala ei ole hylännyt kansaansa

Jumala ei ole hylännyt kansaansa 1 Roomalaiskirjeen selitys 28 Room. 11:1 10 Jumala ei ole hylännyt kansaansa Edellä olemme käsitelleet sitä, kuinka apostoli Paavalin mukaan juutalaisten yritys saavuttaa Jumalalle kelpaaminen hänen lakiaan

Lisätiedot

Uusi taivas ja uusi maa

Uusi taivas ja uusi maa Esko Murto Ilm. 21-22 Uusi taivas ja uusi maa Ilmestyskirja tekee valtavan paljon viitteitä Vanhaan testamenttiin osin siksi, että se näin osoittautuu Vanhan testamentin profetioiden lopulliseksi selitykseksi.

Lisätiedot

Pysy uskossa Herran armoon

Pysy uskossa Herran armoon Armo riittää Numero 4 20.10.2004 Olavi Peltola Pysy uskossa Herran armoon Mielestäni todelliset peruspiirteet ja -ohjeet Jumalan valtakunnan työstä tässä pahan vallassa olevassa maailmassa saadaan roomalaiskirjeen

Lisätiedot

Pelastus kuuluu kaikille

Pelastus kuuluu kaikille 1 Roomalaiskirjeen selitys 26 Room. 10: 5 21 Pelastus kuuluu kaikille Kuten jo moneen kertaan on todettu, tässä nyt käsittelyn alla olevassa Paavalin Roomalaiskirjeessä pääteemana on se, miten ihmisestä

Lisätiedot

Pelkoa ei rakkaudessa ole

Pelkoa ei rakkaudessa ole Pelkoa ei rakkaudessa ole Jumalan Armoa ja Rauhaa teille hyvät ystävät! On hieno asia se, kun saamme vapaasti kokoontua Jumalan sanan äärelle. Tätä herkkua ei kaikissa maissa ole. Monet kristityt joutuvat

Lisätiedot

Sievissä 12.lokakuuta 2013

Sievissä 12.lokakuuta 2013 Sievissä 12.lokakuuta 2013 61. Usko ainoastaan Alkurukous/tervetuloa Aluksi Kun myös uusia kuulijoita tulee päivittäin näille luennoille, pieni informaatio on tämän tästä tarpeellinen. Luennon papyrus-versio

Lisätiedot

Pyyntöjä Jumalalle. Pyyntöjä Jumalalle. Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa. Ja vastaa : Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi;

Pyyntöjä Jumalalle. Pyyntöjä Jumalalle. Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa. Ja vastaa : Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; Pyyntöjä Jumalalle. Tälle illalle on annettu aiheeksi Pyyntöjä Jumalalle. Aihehan kertoo siitä, että meillä Luojan luomilla ihmisillä on erilaisia tarpeita, joihin pyydämme Jumalalta apua. Meillä on pyyntöjä

Lisätiedot

Ystäväkirje. Ev. lut. lähimmäislähetys ry. Elokuu 2013 nro 2

Ystäväkirje. Ev. lut. lähimmäislähetys ry. Elokuu 2013 nro 2 Ystäväkirje Elokuu 2013 nro 2 Sun Henkesi sateen alle, mun sieluni uupunut vie. Oi kirkasta huokaavalle, ristin siunattu kaita tie. Ev. lut. lähimmäislähetys ry Osoite: Lehtomäen koti Lehtomäentie 211

Lisätiedot