Sami Nikander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sami Nikander 7.5.2015"

Transkriptio

1 Kokousmuistio 1/ (3) Sami Nikander Ympäristöjaoston kokous 1/2015 Aika Torstai, klo Paikka Läsnä Kumiteollisuus ry, Helsinki Sirkka Leppänen, Nokian Renkaat Oyj (puheenjohtaja) Tiina Sailavuo, Marwe Oy Pertti Turunen, Teknikum Oy Timo Wrang, Reka Kumi Oy Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry (kohta 7) Merja Vuori, Kemianteollisuus ry (kohta 8) Sami Nikander, Kumiteollisuus ry (sihteeri) 1 Kokoustilan turvajärjestelyt ja kokouksen avaus Ennen kokouksen avausta Sami Nikander kävi läpi kokoustilan turvajärjestelyt. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 2 Esityslistan hyväksyminen Kokouskutsussa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 3 Edellisen kokouksen muistio Edellinen kokous oli pidetty Siitä laadittu muistio käytiin lyhyesti läpi ja hyväksyttiin muutoksitta. 4 Kuulumiset ETRMA:n suunnalta Sami Nikander kävi läpi ETRMA:n Chemicals Groupin, Environmental Groupin ja H&S Groupin meneillään olevat asiat. Sami Nikanderin esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä. Todettiin, että CLP-hake on tarpeen, sillä se tuottaa jäsenyrityksille niiden tarvitsemaan informaatiota kustannustehokkaasti. Lisäksi projektin yhteydessä tehtävissä liukoisuustesteissä olisi hyvä kiinnittää huomiota erityisesti ZnO:n liukoisuustietoihin, joskin suomalaisessa kumiteollisuudessa käytettävät pitoisuudet ovat alempia (yleensä aktivaattorimateriaali, ei käytetä vulkanoinnissa), kuin projektin papereissa mainitut. Olisi myös hyvä, että testit osoittaisivat yhdisteen pysyvän osana kumimatriisia, eikä liukoisuutta käytännössä ole. Rubber chemicals monitoring reportin osalta todettiin ETRMA:n tekevän hyvää työtä. Pertti Turunen oli käynyt läpi nyt laaditun raportin 8. version ja tehnyt koosteet yleisimmin suomalaisessa kumiteollisuudessa käytetyistä aineista. Kooste on osana esitysmateriaalia. EU:n non-toxic environment strategia ei ollut jäsenille tuttu. Sovittiin, että Nikander selvittää asiaa enemmän Kemianteollisuus ry:n suunnalla ja toimittaa aihetta käsittelevää informaatiota.(lisäinformaatio lisätty liitteenä olevaan kokousesitykseen) Kumiteollisuus ry PL 4 Eteläranta 10 Puh Y-tunnus Helsinki Faksi Kotipaikka Helsinki

2 Kumiteollisuus ry Kokousmuistio 1/ (3) Sami Nikander Food contact -aiheen osalta todettiin, että osoittamismenetelmä on tarpeen. Nykyisin on haastavaan löytää laboratoriota, joka pystyy tarvittavat migraatiotestit tekemään ja antamaan tarvittavat analyysitulokset. Pääsyy tähän on soveltuvien testimenetelmien puute. PAH:n osalta todettiin, että suurin havaittu riski liittyy siihen, että vientituotteita vietäessä törmätään vaatimukseen standardinmukaisten testien tekemisestä. Tällä hetkellä maailmalta löytyy 6 laboratoriota, jotka vaadittavat testit pystyvät tekemään, joten testausajat saattavat venyä pitkiksi. ETRMA:n laatiman ZnO -positiopaperin yhteydessä keskusteltiin siitä, että olisiko mahdollista lisätä ETRMA:n laatimat positio-paperit Kumiteollisuus ry:n webbisivuille. Sovittiin, että Nikander selvittää asiaa. Todettiin, että nano-asioihin liittyvä keskustelu on taas yltymässä. Kumiteollisuudessa on nanomateriaaleja laajasti käytössä (esim. nokimusta, silika), joten yrityksissä on hyvä varautua mahdollisiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin. 5 Energiatehokkuus Sami Nikander kävi läpi parhaillaan menossa olevien energiatehokkuussopimusneuvottelujen tilanteen. Parhaillaan neuvotellaan sopimustekstien sisällöstä TEM:n kanssa. Tekstisisältöön liittyviä neuvotteluja on käyty koko kevättalven ja kevään ajan. Kesäkuun alussa pitäisi sopimustekstin sisällön olla selvillä. Elinkeinoelämä on jakanut neuvottelutavoitteensa kolmeen koriin: puiteohjelma, toimenpideohjelma ja yritys. Tavoitteena on välttää päällekkäiset ohjauskeinot, säilyttää nykyrakenne sekä kirjata mahdollisimman vähän numeerisia tavoitteita itse sopimusteksteihin. Nämä käyvät tarkemmin ilmi liitteenä olevasta kokousesityksestä. Uuden sopimusjärjestelmän on tarkoitus olla toiminnassa Sustainable Natural Rubber -hanke Sami Nikander antoi lyhyen tilannekatsauksen hankkeen tilanteesta. Suomalaisista kumiteollisuuden yrityksistä hankkeeseen on liittynyt Nokian Renkaat Oyj. Todettiin, että suurin haaste tuntuu olevan saada tarvittavat pilotointiprojektit käyntiin. 7 Bio- ja kiertotalous Mitä se on ja miten kumiteollisuuden yritykset voivat siitä hyötyä? Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry:sta kertoi Kemianteollisuus ry:n työstä bio- ja kiertotalouden edunvalvonnassa. Pohjakallion esitysmateriaali on mukana liitteenä olevassa kokousesityksessä. Sovittiin, että asiakokonaisuuden edistymiseen palataan seuraavassa kokouksessa. Todettiin, että kumiteollisuudessa on paljon bio- ja kiertotalouteen liittyvää toimintaa, joka on osa normaalia toimintaa, eikä sitä oikein osata mieltää liittyvän tähän kokonaisuuteen. Lisäksi viime vuosina on myös tullut uusia materiaaleja, jotka aiemmin ovat pohjautuneet ei-uusiutuvaan ketjuun, esim. EPDM (sokeriruoko -> etanoli -> eteeni -> EPDM), luonnonkuitua sisältävät vahvikemateriaalit ja renkaiden liisaus. Pohjakallio toivoikin yrityksiltä esimerkkejä, joita voisi käyttää osana aiheeseen liittyvää edunvalvontaa

3 Kumiteollisuus ry Kokousmuistio 1/ (3) Sami Nikander 8 Responsible Care Käytännönläheinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma 9 Muut asiat Merja Vuori, Kemianteollisuus ry.sta esitteli kemianteollisuuden käytännönläheistä vastuullisuusohjelmaa, Responsible Care. Vuoren esitysmateriaali on mukana liitteenä olevassa kokousesityksessä. Todettiin, että kumiteollisuus ry:n jäsenyrityksistä Nokian Renkaat Oyj on jo sitoutunut ohjelmaan. Myös muiden jäsenyritysten on hyvä harkita sitoutumista, sillä esim. ohjelman syntyvien indikaattoritietojen myös yritykselle syntyy kustannustehokkaasti kattava kuva omasta vastuullisuustyöstään, jota voi hyödyntää mm. asiakaskontakteissa sekä kertoessa omasta vastuullisuustyöstään muille sidosryhmille. Käytiin läpi toimintasuunnitelmaan jaostolle kirjattujen toimenpiteiden edistymisen tilanne sekä hallituksen kokouksessa vuodelle 2015 kirjatut toimenpiteet. Todettiin, että edistyminen on edennyt suunnitellusti ja kesken olevien hankkeiden eteneminen riippuu pitkälti ETRMA:n materiaalien tuotantoaikatauluista. 10 Seuraava kokous Sami Nikander kertoi lyhyesti Kumiteollisuus ry:n työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin selvityshankkeen tilanteesta. Alkuvuodesta toteutetun webbikyselyn tulokset on analysoitu ja niitä täydentämään on tehty kattava haastattelukierros jäsenyrityksissä. Parhaillaan laaditaan koostetta kyselykierrosten tuloksista. Ehdotukset jatkotoimiksi esitellään Kumiteollisuus ry:n hallitukselle sen seuraavassa, kesäkuussa pidettävässä, kokouksessa. Seuraavan kokous päätettiin pitää maanantaina klo 13 alkaen. Kokouspaikkana on Nokian Renkaat Oyj. 11 Kokouksen päättäminen Sirkka Leppänen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. Liitteet Jakelu Tiedoksi Sami Nikanderin esitysmateriaali (sisältää Pohjakallion ja Vuoren esitykset), ETRMA:n RCMP raportin 8. versio Jaoston jäsenet Kumiteollisuus ry:n jäsenyritykset

4 Ympäristöjaoston kokous Kumiteollisuus ry, Helsinki Ehdotus kokouksen työjärjestykseksi 1. Kokoustilan turvajärjestelyt ja kokouksen avaus 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen muistio 4. Kuulumiset ETMA:n suunnalta 5. Energiatehokkuus 6. Sustainable Natural Rubber ajankohtaista 7. Bio ja kiertotalous Mitä se on ja miten kumiteollisuuden yritykset voivat siitä hyötyä? (Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry) 8. Responsible Care Käytännönläheinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma (Merja Vuori, Kemianteollisuus ry) 9. Muut asiat 1. Toimintasuunnitelman tilanne ja mahdollinen päivitys 10. Seuraava kokous 11. Kokouksen päättäminen

5 Kuulumiset ETRMA:n suunnalta Chemicals Group (viimeisin kokous pidetty ) CLP classification of uncured rubber mixtures Kumiteollisuuden eurooppalainen järjestö ETRMA on käynnistämässä kumiseosten uudistuvaan luokitukseen (ns. CLP luokitus) kohdistuvaan selvitys ja tutkimushanketta, joka olisi tarkoitus viedä läpi tämän vuoden kuluessa. Hanke liittyy voimaantulleeseen uudistuneeseen kemikaaliturvallisuuslakiin (ns. Seveso III), jonka myötä tiettyjä CLP luokituksia omaavia aineita käyttävät laitokset joutuvat uusien velvoitteiden piiriin, laajimmillaan turvallisuusselvitysvelvoitteiden kohteeksi. Lisäksi luokitusmuutoksilla on vaikutusta myös jätehuoltoon ja tuotteiden kuljetuksiin. Tavalla tai toisella asia siis koskettaa jokaista kumiteollisuuden yritystä Hankkeessa on tarkoitus tutkia asiaa kumiseosten kannalta ja luoda niihin liittyvään luokitukseen tarvittava tietomäärä hankkeessa mukana olevien tahojen käyttöön. Olemalla mukana kerätty luokitukseen vaadittava tieto olisi kumiteollisuus ry:n jäsenyritysten käytössä. Erityisen kriittinen on uusi, liukoisuuteen liittyvän tiedon hankinta. Olemalla mukana yhteishankkeessa vältytään siltä riskiltä, että jäsenyritykset joutuisivat hankkimaan tarvittavat tiedot itse. Kumiteollisuus ry:n hallitus päätti osallistumisesta, mukana ollaan Hanke viedään läpi 2015 kuluessa Sami Nikander

6 Chemicals Group (viimeisin kokous pidetty ) Rubber chemicals monitoring report 8. versio julkaistu New chapter ECHA Compliance check: Substances potentially subject to compliance checks during 2015 New restriction intention for DEHP: Restriction under Article 69(2) on the four classified phthalates in articles. Depending on the outcome of the assessment, the scope of the restriction might be broad or targeted specifically to articles or article groups that are the main contributors to exposure of the general population. Risk Management Option Analysis (RMOA) under development on rubber substances Tiedonkeruun tärkeyttä korostettu, koska aineet voivat päätyä kandidaattilistalla ja lopulta jopa REACH:n liite XIV mukaiseen lupamenettelyyn. Pirelli tekee alustavan arvion niistä kumiyhdisteistä, jotka voisivat RMOA:n kohteeksi ECHA lisäsi listalle 137 ainetta, joista 46 on ETRMA:n mukaan käytössä kumiteollisuudessa Sami Nikander Chemicals Group (viimeisin kokous pidetty ) Rubber chemicals prioritization process Toinen vaihe viety läpi (Suomi kommentoi myös). Perustettiin ryhmä analysoimaan saatu informaatio ja ehdottamaan toimenpiteitä. Jokaisesta priorisoidusta aineesta on tarpeen laatia dossier. Ryhmä aloittaa työnsä Synthetic rubber definition Taustalla keskustelu silikonikumien tulliluokittelusta. Nyt luokassa 39, kun ETRMA haluaisia luokkaan 40. Määritelmäehdotukset 2018 EU Strategy on non tocix environment Food contact Developing migration testing guidelines for non plastics materials ETRMA vastuussa TPE ja kumia käsittelevien ohjeiden laadinnasta. Seuraava kokous pidetään Onko asia akuutti Suomessa? PAH survey ETRMA fact sheet on the use of Zinc Oxide in the rubber industry Sami Nikander

7 Synonyymi BHT / Ionol Pigment Yellow 83 Epoxy Novolac resin EHA ZDBC SDMC Polyetylenglykol Pigment orange 13 Galaxolid MBTS Isobornyl metacrylate DTDP Pigment Yellow 12 Isopropanoli Oxirane TOT DPTU BMI H&S Group (viimeisin kokous pidetty ) Kokouksen asiat käyty läpi ympäristöjaoston Työn painopiste RFTF toiminnassa Strategy on rubber fumes toteutus ETRMA:n asiantuntijoiden ja TTL:n tapaaminen hankeehdotuksen tiimoilta toteutettiin Hyvä tapaaminen, osapuolet tietoisia toisensa ajatuksista. ETRMA:n RFTF pohtii, miten TTL:n hanketta voitaisiin hyödyntää Parhaillaan fokus on yksittäisiä aineita mittaavien testimenetelmien standardisoinnissa Ajatuksena on mahdollisesti hyödyntää TTL:n osaamista altistustiedon tuottamisessa sitten, kun nämä menetelmät ovat valmiina Haasteena on se, että TTL haluaisi edetä varmasti jo ennen standardien valmistumista... TTL ilmoitti , että rahoitus vulkanointihuurujen genotoksisuutta selvittävään hankeosioon on käytettävä jo kuluvan vuoden aikana Ei voida odottaa laajemman hankekokonaisuuden toteutumista, vaan toteutettava erillisenä ja rahoituksesta johtuen vain yhdessä yrityksessä Käyty alustavia keskusteluja Teknikum Oy:n kanssa Sami Nikander

8 Non toxic Environment NTE taustaa EU:n 7. ympäristönsuojelun toimintaohjelma (7. EAP) sisälsi velvoitteen komissiolle valmistella vuoteen 2018 Non-toxic environment strategia, jossa huomioidaan erityisesti Nanomateriaalit Hormonitoimintaa häiritsevät aineet Kemikaalien yhteisvaikutukset Tuotteiden (esineiden) sisältämät kemikaalit Työtä vetää DG ENV ja siihen on palkattu Ruotsin KEMI:stä asiantuntija 7 MS (DK, SW, DE, BE, AU, FR, NL) pyrkivät nostamaan NTE:n statusta ympäristöneuvostossa 12/2014 Yllä lueteltuja aihealueita koskeva ensimmäinen ehdotus ennakoidaan tulevan vielä 2015 Eliisa Irpola

9 Edunvalvonta Non-toxic Environmentin suhteen CEFIC tehnyt eduvalvontasuunnitelman ja työnjaon NTE:stä ei tule seurata uutta lainsäädäntöä, säädöspohja on nyt jo erittäin kattava. Toimeenpanoa voi toki tehostaa Teollisuus on jo kauan sitoutunut kemikaalien terveydelle ja ympäristölle haitallisten vaikutusten ehkäisyyn Mittaustarkkuuden paranemisesta, taustapitoisuuksista yms seuraa, että pitoisuutta 0 ei tulla saavuttamaan, tämän ei tulisi olla tavoitteena, varsinkaan jos ei aiheudu haittaa. Suomessa vastuuviranomaisina YM ja STM Viranomaiset Suomessa ottavat kantaa vasta komission ehdotukseen, eivät osallistu sen valmisteluun aktiivisesti Ehdotus on luvattu käydä järjestöjen kanssa yhdessä läpi sen ilmestyttyä Eliisa Irpola Energiatehokkuus 6

10 Energiatehokkuussopimukset Taustaa Suomi sitoutunut % kasvihuonekaasupäästövähennykseen 2050 mennessä EU 2030 päätelmissä ei sitova EU tason 27% energiatehokkuustavoite EED:n artikla 7 tuo säästötavoitteen 1,5% vuodessa ( ) Elinkeinoelämä ja TEM ovat tehneet aiesopimuksen, jossa energiatehokkuussopimukset on otettu keinoksi energiatehokkuustavoitteiden täyttämiseksi Nykyisiä sopimuksia on viilattava vastaamaan EUvaatimuksia Neuvotteluprosessi käynnissä Sami Nikander Energiatehokkuussopimukset Neuvotteluprosessi Neuvottelut aloitetaan 1-2/2015 Sopimuksen sisällön muotoilu 2-6/2015 Keskustelu komission kanssa art 8 (5) tulkinnasta 6-8/2015 Hyväksyntäkierrokse t liitoissa 2-4/2016 Sopimuspohjat valmiina 1/2016 Sopimustekstien hiominen 8-12/2015 Allekirjoitustilaisuus Säätytalolla 9/2016 Liittymisasiakirjat Energiavirastolle 10-12/2016 Sopimusjärjestelmä toiminnassa Sami Nikander

11 Energiatehokkuussopimukset Sisällön hahmotus menossa Elinkeinoelämä jakanut tavoitteensa kolmeen koriin (puite, toimenpideohjelma ja yritys) Pyritään välttämään päällekkäiset ohjauskeinot esim. päästökaupan kanssa Säilytetään nykyrakenne Puitesopimuksen tavoite 28 TWhkum vuosina , joka perustuu energiatehokkuusdirektiiviin ja jota on sitouduttu tavoittelemaan aiesopimuksella. Siihen päästään raportoimalla vuosittain sama määrä tehostamistoimia kuin aiempinakin vuosina. seurantaa varten Motiva laskisi toteuman direktiivin mukaisesti ja vertaisi tavoiteuraan vuosittain optiokauden tavoite vuodelle 2025 muodostuisi yritysten ilmoittamista tavoitteista; tätä pitäisi tarkistaa lainsäädännön varmistuttua 2020 jälkeiselle ajalle Sami Nikander Energiatehokkuussopimukset Sisällön hahmotus menossa Toimenpideohjelman tavoitteet kattavuustavoitteet voisi pitää pääsääntöisesti samoina muutos vain, jos huomattu niiden olevan selvästi väärällä tasolla. puitesopimuksen tavoitetta 28 TWhkum ei jaettaisi toimenpideohjelmiin (TEMillä todennäköisesti halu jakaa tämä vuositavoiteprosenteiksi toimenpideohjelmiin ja yritystasolle) toimenpideohjelman tavoitteen voisi koota yritysten omista tavoitteista ja seurata siten sopimustoiminnan etenemistä jokaisella toimialalla erikseen Yrityksen tavoitteet yritys asettaa itselleen tehostamistavoitteen vuodelle 2020 ja optiokauden loppuun vuodelle Vaihtoehto, jota ei haluttaisi asetetaan tavoitteet saman lailla eri toimenpideohjelmille ja yrityksille kuin nykykautena: keskisuurille 1 % vuodessa, energian tuotannolle energiamäärätavoite, energiapalveluille energiamäärätavoite ja energiavaltaisille joko sopia ryhmätavoite tai jatkaa ilman sitä. Sami Nikander

12 Sustainable Natural Rubber hanke The International Rubber Study Groupin (IRSG) hanke Esitelty tarkemmin edellisessä kokouksessa Tällä hetkellä 36 jäsenmaata ja 120 teollisuusjäsentä Kts. Jatkuvasti laajentuva NR liittyi maaliskuussa 2015 Käytännön testaus tuoteketjussa vielä alkuvaiheessa

13 Katsaus kuluneeseen vuoteen 2014 ja vilkaisu vuoteen 2015 Kumiteollisuus ry:n strategia 2014? Tarkoitus Toiminta-alueet Strategiset painopistealueet Tavoite Kumiteollisuus ry:n tarkoituksena on edistää jäsenyritysten kilpailukykyä Palkkaratkaisut Työmarkkinat Työehtosopimukset Vuoropuhelu Toimialan näkyvyys Lainsäädäntö Elinvoimaiset jäsenyritykset Elinkeinopolitiikka Osaava henkilöstö Standardisointi Vastuullisuus

14 Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Palkkaratkaisut Maltillinen ratkaisu Uudet neuvottelut 2015 Vuoropuhelu Seminaari Teemana osaamisen kehittäminen, opas julkaistu Toimialan näkyvyys Artikkelit (3) Esitykset (3) Toimialakatsaus, Startel Webbisivu-uudistus Vientiteollisuus tutuksi ja fuksi kampanjat Sidosryhmäyhteistyö Lainsäädäntö Perusseurantaa tehostettu Kumihuurut- ja pölyt PAH Aktiivisesti mukana eri sidosryhmien toiminnassa, kuten SKY, K-I, Alihankinta, Kumin TAT, ETRMA, Kemian ja EK:n verkostot, vientiliittoyhteistyö. YSL-kokonaisuudistus, jätelainsäädäntö, REACH, ETRMA:n 3 vuotinen kumihuurutja pölyt lobbaus PAH:sta laaditaan jäsenyritysten käyttöön lainsäädäntöön ja ETRMA:n tuottamaan materiaaliin pohjautuva kooste. Ensimmäinen versio valmiina, vielä käännettävä suomeksi Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Osaava henkilöstö Räätälöidyt koulutukset, käynnissä yhdessä jäsenyrityksessä Kumi-Instituutin koulutusseminaari keväällä 2014 Kumialan perustutkinto uudistettu Standardisointi 2 KV ja 2 EU komiteaa Yli 600 standardia 109 aktiivista työkohdetta Lähes 200 erilaista äänestystä tai kyselyä 8 yritysjäsentä 2 kokousta Edustaja 1 eurooppalaisessa kokouksessa Koulutusjaoston toiminalle haettava uutta suuntaa. Asiaa viedään eteenpäin palaverissa. Standardisointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan tasalla vaatimusten suhteen

15 Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Vastuullisuus Energiatehokkuusdirekti ivin vaikutukset kumiteollisuuteen Kumituotteiden endof-life vaihtoehtojen selvittäminen Elinkaari-informaatiota käsittelevä kartoitus Tilanne selvitetty, yritykset selviävät parhaiten lainsäädännön velvoitteista liittymällä vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimuksen kemian toimenpideohjelmaan Vaihtoehtoja selvitetty ympäristöjaoston kokouksissa. Kumituotteiden osalta on mahdollista toteuttaa kiertotalous. Haasteina materiaalivirrat, logistiikka ja rahoitus Toteutetaan 2015, kunhan ETRMA:sta saata informaatio tiedossa Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Vastuullisuus Turvallisuuskulttuurin parantaminen Työturvallisuuskorttikoulutuks en läpivienti jäsenyrityksissä mahdollisimman kattavasti 2015 loppuun mennessä etenee. Yleisen turvallisuustoiminnan kehittäminen osana kumiteollisuuden TAT:n toimintaa. Osateemana kumiteollisuuden seminaarissa. Turvallisuus&työhyvinvointiesiselvitys aloitettu Kumihuuruista ja pölyistä sekä PAH:sta laaditaan jäsenyritysten käyttöön lainsäädäntöön ja ETRMA:n tuottamaan materiaaliin pohjautuva kooste. Ensimmäinen versio valmiina, vielä käännettävä suomeksi

16 Vuodelle 2015 jo ajoitettua toimintaa Imago & vetovoima Vetovoimahankkeet, webbiviestinnän monipuolistaminen, artikkelit, tilastotiedon kehittäminen, kumiteollisuuden esiin nostaminen esim. biotaloudessa jne. Kesätyölaskuri, tutustu työelämään ja tienaa (edistetään peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, ammattistarttialaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään, 355 /2 vko), harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä käsittelevä opas Lainsäädäntö Kumihuurut ja pölyt, ympäristönsuojelulain uudistus, REACH Koulutus Jaoston toiminnan uudelleenorganisointi ja fokusointi Standardisointi Eurooppalaiseen ja KV työhön osallistumisen tehostaminen Työmarkkinat Palkkaneuvottelut 2015, valmistautuminen 2016 tes kierrokselle, työmarkkina asioiden koulutus Vastuullisuus End of life tiedon jalostaminen lopulliseen muotoon, elinkaari informaatioselvitys, turvallisuus & työhyvintointiselvitys ja jatkotoimet sekä seminaari, työturvallisuuskorttiprojektin läpivienti Bio- ja kiertotalous ja kemianteollisuus Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry 13

17 Arizona Chemical: mäntyöljyjalosteita moniin eri tuotteisiin Liimat Parantaa liimojen tarttuvuutta ja sitkeyttä Edistää kestävää kehitystä Tiet ja rakentaminen Laajentaa kierrätysmateriaalien käyttöä Parantaa tiemerkintöjen kirkkautta ja kestävyyttä Renkaat Parantaa ajoturvallisuutta Vähentää polttoaineen kulutusta Kemian välituotteet Pinnoitteet Voiteluaineet Kaivos- ja öljyteollisuuden sovellukset 14

18 Nokian Renkaat: turvallisuutta parantavia kumisekoituksia ja rengasrakenteita, joissa hyödynnetään luonnonmateriaaleja Ainutlaatuista talvipitoa. Nokian Hakkapeliitta -talvirenkaat. Kumisekoituksiin lisätty rypsiöljy tuo repimislujuutta sekä lisää lumi- ja jääpitoa. Lisää ajokilometrejä. Nokian Hakka Green -kesärenkaat. Kumisekoituksiin lisätty mäntyöljy parantaa kulumiskestävyyttä. Enemmän turvallisuutta ja kestävyyttä. Selluloosapohjainen viskoosikoordi lujittaa renkaiden rakennetta. Lisätietoja: puh Biovian: biologisten lääkkeiden sopimuskehitys ja -valmistus GMP-palvelut Biologiset tuotantoprosessit Solupankkien GMP-valmistus ja säilytys Aseptinen täyttö Prosessikehitys QC-analyysipalvelu 15

19 CPKelco: valmistaa CMC:tä*, Cellulose gum, moniin eri sovelluksiin Pyykinpesuaineet CMC ehkäisee lian takaisin tarttumista tekstiileihin Öljynporaus CMC on porausnesteen lisäaine, joka mm. edes-auttaa kiviaineksen poistoa ja tiivistää porauskaivoa Jugurtit CMC toimii sakeuttamisaineena Paperin valmistus CMC toimii päällystyksessä side- ja voiteluaineena Jäätelöt CMC sitoo veden jäätelöön eli estää jäähileen muodostumista * Selluloosan johdannainen Kiilto: tärkkelystä sisältäviä tapettiliimoja Pellolta seinään tärkkelyksen tie 16

20 Plastiroll: valmistaa ja kehittää tärkkelyksestä biohajoavia pakkausmateriaaleja Biohajoava pussi vihannesten pakkaamiseen Suomessa innovoitu uusi materiaali, joka otettiin kesällä 2013 käyttöön kotimaassa kolmessa Pirkka-vihanneksessa Tuotteille parempi säilyvyys Kompostoituva Hyvät pakkausominaisuudet Neste Oil: innovatiivinen NEXBTL-teknologia uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen Mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai eläinrasvan jalostuksen uusiutuvaksi NEXBTL-dieseliksi. Raaka-aineena mm. kasviöljyjä, eläinperäisiä jäterasvoja sekä kasviöljyjen jalostuksessa syntyviä sivutuotteita Maailman laadukkain ja puhtain uusiutuva diesel-polttoaine Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainepohjasta yli 60 %, ja tavoitteena osuuden jatkuva kasvattaminen 17

21 Biotalous on nousussa Yrityksessämme biotalous on Osa strategiaa: ohjaa toimintoja ja valintoja Kiinnostuksen kohde ja osa toimintaa 8 % 28 % Seurannan kohde, mutta ei vielä osa toimintaa Kiinnostava ja ajankohtainen 10 vuoden sisällä Merkityksetön ainakin seuraavat 10 vuotta 52 % 4 % 8 % %-osuus vastanneista 0% 20% 40% 60% Milloin bioperäisiä raaka-aineita kemian tuotteisiin? 17 %: yli 10 vuoden kuluttua, jos sittenkään 9 %: 10 vuoden sisällä 35 %: bioa käytetään jo %-osuus vastanneista 39 %: 5 vuoden sisällä 18

22 Avainasemassa sivuvirrat ja raaka-ainepohjan uudistaminen Yrityksessämme biotalouden näkökulmasta mietitään Sivuvirtojen ja jätteiden 37 % uudenlaista käsittelyä Tuotteiden raaka-aineiden 30 % uudistamista Uusiutuvan energian käyttöä 30 % Teknologioiden kehittämistä Regulaation luomia mahdollisuuksia Uusien tuotteiden valmistusta Uusia markkinoita biotuotteille %-osuus vastanneista 0% 10% 20% 30% 40% Erilaiset bioraaka-aineet kiinnostavat Yrityksemme on kiinnostunut Puubiomassoista Muista kasviperäisistä biomassoista Muun teollisuuden sivuvirroista Elintarviketeollisuuden sivuvirroista Eläinrasvoista ja/tai kasviöljyistä Maatalouden sivuvirroista 19 % 30 % 30 % Kalatalouden sivuvirroista Mikrobien tuottamista yhdisteistä Kotieläintalouden sivuvirroista Levämassoista %-osuus vastanneista 0% 10% 20% 30% 40% 19

23 Haasteena biopohjaisten raaka-aineiden saatavuus Suomessa on EU:n suurin biokapasiteetti asukasta kohden, miten saada se kestävästi ja tehokkaasti käyttöön? Biopohjaisten jalosteiden käyttäjiä on enemmän kuin niitä, jotka valmistavat eri jakeita biomassoista Suuret biomassan jalostajat eivät aina pysty toimittamaan pieniä ainevirtoja pk-yrityksille Pitäisikö perustaa pk-biojalostamoja? Tarvitaanko suurten yritysten kylkeen pienempiä toimijoita jotka välittävät biojakeita ja -jalosteita yrityksille? Otettava huomioon myös tuontibiomassojen saatavuus Tarvitaan uudenlaisia arvoverkkoja & toiminnan tapoja Esim. BioIsoprene monomeeri, joka valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista (hiilihydraatit) biotekniikan avulla. Yhteistyössä mukana DuPont Industrial Biosciences & Goodyear Tire and Rubber 20

24 Materiaali- ja energiatehokkuus Päästöjen minimointi Turvallisuus, työhyvinvointi Bioperäisten raakaaineiden osuuden kasvu Vihreä talous Kiertotalous Biotalous Kiertotalous neitseellinen raaka-aine suorapoltto sijoitus kaatopaikalle 21

25 Kiertotaloudessa luodaan uusia toiminnan tapoja ja palveluja- renkaiden leasing palvelu: MICHELIN Fleet Solutions V lähtien Michelin Fleet Solutions:lla ollut renkaiden leasingpalvelun asiakkaana 290,000 ajoneuvoa 23 eri maassa Euroopassa 50% of suurista rekkafirmoista on ulkoistanut renkaiden hallinnan ja huollon Kiertotaloudessa luodaan uusia tapoja materiaalien uusiokäyttöön - rengasrouheen hyödyntäminen jätevesien puhdistuksessa Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimeksiannosta Apila Groupin tekemissä testeissä rengasrouheesta rakennettu biosuodatin poisti jätevesistä hyvin kiintoainesta, mm. keskimäärin % fosforista, % typestä ja % ammoniumtypestä Tutkimuksen kohteena nyt myös se, voiko pidätetyn fosforin ja typen saada talteen ravinnekierrossa hyödynnettäväksi 22

26 Kiertotaloudessa luodaan tapoja pilkkoa materiaalit- jätekumin pyrolyysi Kuva: Ecomation Kiertotaloudessa luodaan teknologioita käänteisiin kemiallisiin reaktioihinjätekumin devulkanisointi Esim. 23

27 Bio- ja kiertotalouden fokuksessa yhteistyö Sähkö & lämpö Rehut Energia liikenteeseen kuntien,valtion EU:n hallinto yritykset sijoittajat kuluttajat Biokemikaalit jätehuolto t&k: yliopistot, maa-&metsätilat muut laitokset järjestöt poliitikot media oppilaitokset Ruoka Materiaalit Tekno- logiat- Raakaaineet Kiertotalouden pelisääntöjä luodaan parhaillaan EU-tasolla valmisteilla kiertotalouspaketti - Komission valmistelutyö: Roadmap-Circular Economy Strategy. - Parlamentin valmistelutyö: Sirpa Pietikäisen Draft report on resource efficiency: moving towards a circular economy rence=pe &format=pdf&language=en&secondref=01 Suomessa toimii YM:n vetämä jätealan strateginen työryhmä, ja ministeriöiden (TEM, YM, MMM) yhteistyönä valmisteilla kannat/ näkökulmia kiertotalouspakettiin Kemianteollisuus ry keräämässä yhteen jäsentensä näkemyksiä vaikuttamistyön terävöittämiseksi 24

28 KT ry:n bio- ja kiertotaloustyön puitteet 2015 Kansainvälinen yhteistyö: CEFIC, EuropaBio, Bio-TIC, standardisointi IKEM, EU biotalouspaneeli, Horizon 2020 etc. Kansallinen yhteistyö: BT-paneeli, BT-foorumi, ministeriöt, poliitikot, Teollisuusliitot, Tekes, Suomen Akatemia, VTT, SYKE, FIBIC, Kokkolan yliopistokeskus, Smart- ChemistryPark Raisiossa jne. KT ry:n valiokunnat Toimiston väen BTpalaverit Suomen kansallinen biotalousstrategia 25

29 TEM, MMM, YM: Biotalous on ratkaisu Biotalous: Käyttää biologisia luonnonvaroja kestävästi tuotteiden, energian, ravinnon ja palveluiden tuottamiseen Pyrkii: vähentämään riippuvuutta fossiilisista raaka aineista ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous on talouden seuraava aalto, joka tuottaa talouskasvua ja hyvinvointia. Suomi on biotalouden suurvalta. Meillä on runsaasti luonnonvaroja, osaamista ja notkeutta. 26

30 Biotalouden merkitys Suomelle Liikevaihto yhteensä 60 mrd 2025 mennessä Suomi tavoittelee biotalouden tuotoksen kasvattamista 100 miljardiin euroon ja tämän kasvun myötä uutta biotalouden työpaikkaa. Osuus työllisistä 13% Biotalous yhdistää puunjalostusta, kemiaa, energiaa, rakentamista, teknologiaa sekä ravinto ja hyvinvointiratkaisuja. Osuus viennistä 26% Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta. Suomen biotalousstrategia Strategiset päämäärät 1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA 3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE 4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS Toimeenpano ja seuranta Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta 27

31 Biotalouden arvoketjut Puunjalostus Biomassat Kemia Energia Ruoka Rakentaminen Ekosysteemipalvelut Tuotteet Osaaminen Biotalous hyödyntää puhtaita teknologioita (cleantech) tuottaessaan tuotteita ja palveluita kestävästi. Biotalous Euroopassa 28

32 EU:n biotalousstrategia EU, 2012 Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Avainteemoja mm. i) Investointi tutkimukseen, innovaatioihin, taitoon ii) Enemmän politiikan eri alojen vuorovaikutusta ja sidosryhmien sitoutumista iii) Markkinoiden ja kilpailukyvyn parantaminen Euroopassa Implementointi: mm. Biotalousobservatorio https://biobs.jrc.ec.europa.eu/ Biotalouspaneeli Biopohjaisten tuotteiden markkinat kasvussa Biomuovien markkinoiden arvioitu kasvu on n. 20 % (tuotannon kasvu 3,5 miljoonasta tonnista 20 miljoonaan tonniin, ) (European bioplastics, ) Vuonna % maailman kemianteollisuuden tuotannosta hyödyntää bioteknologiaa (McKinsey) Vuonna % Euroopan kemianteollisuuden tuotannosta biopohjaista (Bio-based Industries PPP) 29

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Suomen kemianteollisuus biotaloudessa 2013 toteutetun selvityksen tulokset

Suomen kemianteollisuus biotaloudessa 2013 toteutetun selvityksen tulokset Suomen kemianteollisuus biotaloudessa 2013 toteutetun selvityksen tulokset Katme Consulting Oy 2013 Selvityksen tulokset 2 Selvityksen tausta Jo kauan ennen kuin varsinaista biotalouden käsitettä oli edes

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Kemianteollisuus biotaloudessa. Kokkola Material Week 2017

Kemianteollisuus biotaloudessa. Kokkola Material Week 2017 Kemianteollisuus biotaloudessa Kokkola Material Week 2017 Kemianteollisuudella on iso merkitys Suomen taloudelle Liikevaihto 20 mrd, Osuus tavaraviennistä 19 %, Osuus teollisuustuotannosta 20 % Arvonlisäys

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Biotalous. Esimerkkejä biotaloudesta Suomen kemianteollisuudessa

Biotalous. Esimerkkejä biotaloudesta Suomen kemianteollisuudessa Biotalous Esimerkkejä biotaloudesta Suomen kemianteollisuudessa 1 2 Aga: Puhtaan energian ja ilmaston innovaatiota Nesteytetty maakaasu (LNG) Vähentää meriliikenteen ja teollisuuden päästöjä Happi Tehostaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA. Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS

HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA. Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS Suomen tulevaisuuden visio: Suomi 2025 yhdessä rakennettu Tilannekuva/SWOT Kestävä kasvu ja julkinen

Lisätiedot

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM LYNETin Tutkimuspäivä 2016 Ministeriön toimialaan kuuluvat mm. Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Sami Nikander, Kumiteollisuus ry (sihteeri) Ennen kokouksen avausta puheenjohtaja kävi läpi kokoustilan turvajärjestelyt.

Sami Nikander, Kumiteollisuus ry (sihteeri) Ennen kokouksen avausta puheenjohtaja kävi läpi kokoustilan turvajärjestelyt. Kokousmuistio 1/2016 1 (4) Sami Nikander Ympäristöjaoston kokous 1/2016 Aika Torstai, klo 13.00-14.45 Paikka Läsnä Nokian Renkaat Oyj, Nokia Sirkka Leppänen, Nokian Renkaat Oyj (puheenjohtaja) Mira Juutilainen,

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

- Potentiaalia innovaatioiksi

- Potentiaalia innovaatioiksi - Potentiaalia innovaatioiksi Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon,

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Metsäperäisten sivuvirtojen hyödyntäminen: esimerkkejä Kemianteollisuus ry Elokuu 2017

Metsäperäisten sivuvirtojen hyödyntäminen: esimerkkejä Kemianteollisuus ry Elokuu 2017 Metsäperäisten sivuvirtojen hyödyntäminen: esimerkkejä kemianteollisuudesta @MaijaPohjakalli Kemianteollisuus ry Elokuu 2017 Kemianteollisuus ry yli 400 jäsenyritystä Kemianteollisuus 20 % Suomen tavaraviennistä

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 2 Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 VAETS vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Energiatehokkuustavoitteet

Lisätiedot

Biotalouden mahdollisuudet. Jouko Niinimäki & Antti Haapala Oulun yliopisto

Biotalouden mahdollisuudet. Jouko Niinimäki & Antti Haapala Oulun yliopisto Biotalouden mahdollisuudet EU:n energiaomavaraisuus ja -turvallisuus EU:n raaka-aineomavaraisuus ja turvallisuus EU:n kestävän kehityksen tavoitteet Metsäteollisuuden rakennemuutos Suomen metsäala on merkittävässä

Lisätiedot

Kemianteollisuus & kierto- ja biotalous

Kemianteollisuus & kierto- ja biotalous Kemianteollisuus & kierto- ja biotalous Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry 15.10.2015 Raakaaineiden niukkuus Kestävyys Globaali talouskriisi Vihreä talous Kiertotalous Biotalous Kiertotalous koskee

Lisätiedot

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Kohti kestävää luonnonvarataloutta Pohjois-Savossa Hankkeet luonnonvarastrategian toteuttajina SAKKY 11.11.2014 Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Jari Mutanen, johtaja,

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Kiertotalous, kestävä kehitys ja puhtaat teknologiat

Kiertotalous, kestävä kehitys ja puhtaat teknologiat Kiertotalous, kestävä kehitys ja puhtaat teknologiat luovat tulevaisuuden liiketoimintaa Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry Kemianteollisuus ry yli 400 jäsenyritystä Kemianteollisuudella on iso merkitys

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

Biotalousstrategiabiotaloudella. kehittymään

Biotalousstrategiabiotaloudella. kehittymään Biotalousstrategiabiotaloudella maaseutu kehittymään Birgitta Vainio-Mattila Maa- ja metsätalousministeriö 18.3.2015 24.3.2015 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet

Lisätiedot

ja sen mahdollisuudet Suomelle

ja sen mahdollisuudet Suomelle ja sen mahdollisuudet Suomelle Asmo Honkanen, Luonnonvarakeskus 29.9.2015 Kuopio Biotalous on seuraava talouden aalto Biotalous on osa talouden uutta aaltoa, jossa resurssiviisaus ja luonnonvarojen kestävän

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

EU:n kiertotalouspaketti, toimintasuunnitelma. Merja Saarnilehto, YM Eduskunta, SuV työjaoston ja YVa yhteiskokous

EU:n kiertotalouspaketti, toimintasuunnitelma. Merja Saarnilehto, YM Eduskunta, SuV työjaoston ja YVa yhteiskokous EU:n kiertotalouspaketti, toimintasuunnitelma Merja Saarnilehto, YM Eduskunta, SuV työjaoston ja YVa yhteiskokous 11.3.2016 EU:n kiertotalouspaketti Komissio antoi 2.12.2015 uuden kiertotalouspaketin,

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen. Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5.

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen. Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5.2016 Käsittelyvaihe Komission ehdotus, kiertotalouspaketti 2.12.2015

Lisätiedot

Sinisen Biotalouden mahdollisuudet

Sinisen Biotalouden mahdollisuudet Sinisen Biotalouden mahdollisuudet MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA KESTÄVÄ KEHITYS 19.3.2015 Säätytalo Asmo Honkanen, LUKE Timo Halonen, MMM Biotalous on seuraava talouden aalto Biotalous on osa

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely

Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely 1 Keskeinen sijainti kasvavalla kaupunkiseudulla Nokia ja Pirkanmaa Pirkanmaalla asuu yli 505 000 henkeä, mikä tekee siitä Suomen toiseksi suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

Kemianteollisuuden näkemyksiä. Vientiliittojen jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä

Kemianteollisuuden näkemyksiä. Vientiliittojen jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä Kemianteollisuuden näkemyksiä Vientiliittojen jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä 17.3.2014 Sami Nikander 14.3.2014 1 Resurssiviisasta taloutta hahmotelma Resurssien rajallisuus ja samanaikainen taloudellisen

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja 29.-30.1.2013 Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma Kestävän kaivostoiminnan kehittäminen Kaivostoiminnan kansainvälisyys ja kotimaisen tuotannon

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan nykytila Kolme rinnakkaista tavoitetta vuoteen 2020 ( 20-20-20 ) 1) Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimuksen agenda - Edellinen tutkimusagenda on tehty 2008 - Hyvä, mutta edellyttää päivitystä

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Kestävä kaivostoiminta III Kaivosten ja prosessiteollisuuden sivuvirtojen tuotteistaminen Vuokatti 13.6.2013 Maija Uusisuo Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra. Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016

Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra. Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Resurssitehokkuus ja rakentaminen Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Rakentamisen resurssitehokkuudessa voimakas sääntelyn ote Energiatehokkuus

Lisätiedot

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä Eurooppalaiset ja valtakunnalliset energiatehokkuustavoitteet, kuinka yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa vähähiilisin ja energiatehokkain ratkaisuin? Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016,

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila Luonnonvarakeskus ilkka.p.laurila@luke.fi Salaojituksen Tukisäätiö 13.5.2015 Luke 133 pv (tai 117 v) Toiminta

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen. Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015

Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen. Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Riitta Juvonen 2.6.2015 1 Sisältö Prosessiala Kemianteollisuus Tilanne ja näkymät tällä hetkellä

Lisätiedot

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet Viking Amorella: tiedostus- ja koulutusristeily 3.2. 2016 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VARELY/ Kalatalouspalvelut

Lisätiedot

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia 26.4.2017 Maarit Lindström Metsäteollisuus ry Asuminen tekoäly kaupungistuminen Robotiikka Digitalisaatio Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen 20.5.2016 Esityksen sisältö 1. Yritys lyhyesti 2. Uusiutuva diesel 3. Ajankohtaista ympäristövaliokunnalle Nesteen strategia

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Henrik Rainio, Kuntatalous Tuulia Innala, Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinat 15.9.2016 Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Biotaloudesta liiketoimintaa myös Varsinais-Suomeen Resurssiviisas tulevaisuus - Cleantech ja biotalous tarvitsevat pot

Biotaloudesta liiketoimintaa myös Varsinais-Suomeen Resurssiviisas tulevaisuus - Cleantech ja biotalous tarvitsevat pot Biotaloudesta liiketoimintaa myös Varsinais-Suomeen Resurssiviisas tulevaisuus - Cleantech ja biotalous tarvitsevat pot 7.3.2014 Turku Heikki Aro Tekes DM 1093542 Copyright Tekes Mikä biotalous? Tekes

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Suuren valiokunnan työjaoston ja ympäristövaliokunnan avoin kuulemistilaisuus Kari Herlevi, Sitra 11.3.2016 Sitra Kari Herlevi 11.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen

Lisätiedot

MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa

MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa Liisa Saarenmaa 19.3.2015 24.3.2015 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat

Lisätiedot

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Nvm Sirpa Karjalainen Maa- ja metsätalousministeriö CAP valmistelut vuonna 2013 Irlannin puheenjohtajuuskauden tavoiteaikataulu 24. 25.6. Maatalouden ministerineuvosto,

Lisätiedot

Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - kansallinen materiaalitehokkuusohjelma Ohjelman tavoite ja puitteet Yritysten työkalujen kehittäminen

Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - kansallinen materiaalitehokkuusohjelma Ohjelman tavoite ja puitteet Yritysten työkalujen kehittäminen Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - kansallinen materiaalitehokkuusohjelma Ohjelman tavoite ja puitteet Yritysten työkalujen kehittäminen Erja Fagerlund TEM Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman

Lisätiedot

Eurooppa matkalla energiaunioniin

Eurooppa matkalla energiaunioniin Eurooppa matkalla energiaunioniin ylijohtaja Riku Huttunen ET:n syysseminaari, Helsinki, 19.11.2015 Esityksen teemat EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 Energiaunioni Toimeenpano EU-toimet

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS YGOFORUM-seminaari 2.11.2016 Henrik Österlund 3.11.2016 1 TAUSTAA MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNALLE 3.11.2016 Materiaalitehokkuuden sopimustoiminnan

Lisätiedot

Biotaloudesta uutta osaamista ja yrittäjyyttä maaseudulle

Biotaloudesta uutta osaamista ja yrittäjyyttä maaseudulle Biotaloudesta uutta osaamista ja yrittäjyyttä maaseudulle MTK:n METSÄPOLITIIKAN AMK-KONFERENSSI 25.3.2015 Kehitysjohtaja Markus Lassheikki biotalous - mitä se on - metsässä on kasvupotentiaalia - uutta

Lisätiedot

Älykäs ja ekologinen

Älykäs ja ekologinen Älykäs ja ekologinen Bio-, vesi- ja kiertotalouden edelläkävijä Nokian, Tampereen ja Ylöjärven Kolmenkulmaan on rakentumassa täysin uudenlainen yrityspuisto. ECO3-alueella kehitämme yhdessä bio-, vesi-

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Tavoitteena CBD:n 10. osapuolikokouksen päätösten kansallinen tulkinta ja toimeenpano

Lisätiedot

- KASVAVA MAHDOLLISUUS

- KASVAVA MAHDOLLISUUS - KASVAVA MAHDOLLISUUS Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

BIOFEM - naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois- Karjalan biotalousbisneksessä

BIOFEM - naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois- Karjalan biotalousbisneksessä 2 BIOFEM - naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois- Karjalan biotalousbisneksessä Riina Siikanen, Karelia-amk.12.2014 Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle -seminaari 3 Biotalouden käsite Biotaloudella

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 Forestenergy 2020, Jyväskylä 8.10.2014 Pekka Tervo, TEM Komission tiedonanto ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille 2020-2030 (annettu 21.1.2014)

Lisätiedot

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Mikael Ohlström, johtava asiantuntija Toimittajataustainfo Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa

Lisätiedot

Kiertotaloustoimet erilaisissa arvoketjuissa I Ilkka Hippinen, Motiva Oy

Kiertotaloustoimet erilaisissa arvoketjuissa I Ilkka Hippinen, Motiva Oy Kiertotaloustoimet erilaisissa arvoketjuissa 24.08.2017 I Ilkka Hippinen, Motiva Oy Tavoite Täsmennetään kansallisen kiertotalouden tiekartan ja hallitusohjelman kiertotaloustoimien toimeenpanon kannalta

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

Sinisen biotalouden näkymät. Timo Halonen Maa- ja metsätalousministeriö Vaasa 27.10.2015

Sinisen biotalouden näkymät. Timo Halonen Maa- ja metsätalousministeriö Vaasa 27.10.2015 Sinisen biotalouden näkymät Timo Halonen Maa- ja metsätalousministeriö Vaasa 27.10.2015 Biotalous on seuraava talouden aalto Biotalous on osa talouden uutta aaltoa, jossa resurssiviisaus ja luonnonvarojen

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Luonnos 9.3.2017 9.3.2017 1 Toiminta-ajatus Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista kansainvälisessä

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Merkinnät hankinnan apuna Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Kiilto Family -konserni Suomalainen perheyritys, perustettu 1919 Tampereella Henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Mitä on sininen biotalous? Miten se tulee näkymään?

Mitä on sininen biotalous? Miten se tulee näkymään? Mitä on sininen biotalous? Miten se tulee näkymään? Kaija Saarni Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 30.10.2014 Biotalous? Mitä on sininen biotalous? Suomen askeleet? Biotalous Määrittely haastavaa

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Merja Turunen, Ympäristöministeriö 12.2.2016 Hallitusohjelma BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 1. Hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Luonnonvarat ja kestävä talous

Luonnonvarat ja kestävä talous Luonnonvarat ja kestävä talous - Tekesin toimet jatkossa BioRefine ja Vesi loppuseminaari 26.11.2012 Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Tekesin sisällölliset painopisteet Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot