Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11"

Transkriptio

1 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki MM-Turva Oy

2 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) KIINTEISTÖN YHTEYSTIEDOT KOY Vilhonvuorenkatu 11, Vilhonvuorenkatu, Helsinki Omistaja: GNBFIN Vilhonvuori Isännöinti: Newsec Oy Asset Management Oy puh Isännöitsijä: Mika Säisänen puh Huoltoyhtiö: ISS Palvelut puh Turvallisuuspäällikkö: Mika Säisänen puh Väestönsuojanhoitaja: Juhani Laine puh

3 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) SISÄLLYSLUETTELO 1 PELASTUSSUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄMÄÄRÄ PELASTUSTOIMILAKI JA -ASETUS Lain sisältö Suunnitelman sisältö ja suunnitteluvelvollisuus TYÖTURVALLISUUSLAKI KUNNAN ASETTAMAT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET MUUT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KIINTEISTÖN TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistön omistaja Isännöinti Kiinteistön toiminnallinen kuvaus Sijainti ja saavutettavuus Henkilökunta ja asiakkaat RAKENTEELLINEN SUOJELU RAKENNUSTEKNIIKKA JA YLEISTIEDOT VÄESTÖNSUOJA JA RAKENTEELLINEN SUOJELU Kiinteistön väestönsuojat YHTEYDENPITO KIINTEISTÖSSÄ SÄHKÖPÄÄKESKUS JA VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ LÄMMITYS JA ILMASTOINTI KÄYTTÖVESI VIEMÄRÖINTI JÄTEHUOLTO VARTIOINTI JA KULUNVALVONTA KIINTEISTÖNHUOLTO TURVALLISUUS- JA SAMMUTUSLAITTEET SEKÄ HÄLYTTÄMINEN AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO AUTOMAATTINEN PALOILMOITINLAITTEISTO SAVUNPOISTO TURVA- JA POISTUMISTIEMERKKIVALOT SEKÄ TURVALLISUUSOPASTEET ALKUSAMMUTUSKALUSTO Pikapalopostit Käsisammuttimet SISÄINEN HÄLYTTÄMINEN KIINTEISTÖN LÄHIALUEEN HÄLYTTÄMINEN KIINTEISTÖN EVAKUOIMINEN VAARATILANTEET JA NIIDEN EHKÄISY TULIPALO TULIPALON EHKÄISY TULITYÖT Määritelmät, määräykset ja vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet ÖLJYVUOTO, KAASU-, MYRKKY- TAI KEMIKAALIVAARA JÄRJESTYSHÄIRIÖ JA UHKAUS...14

4 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) 5.6 POMMIUHKA MURTO / VARKAUS VESIVAHINKO SÄHKÖKATKO SAIRAUSKOHTAUS JA TAPATURMA YLEINEN SIISTEYS JA JÄRJESTYS POIKKEUSOLOT Säteilyvaara TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA HÄTÄILMOITUS TULIPALO KOKOONTUMISPAIKKA ÖLJYVAHINKO, TULIPALO TAI KEMIKAALIONNETTOMUUS LÄHIALUEELLA JÄRJESTYSHÄIRIÖ JA UHKAUS POMMIUHKA MURTO/VARKAUS VESIVAHINKO SÄHKÖKATKO SAIRAUSKOHTAUS TAI TAPATURMA Tajuttoman ensiapu: Sokkipotilaan oireet: Sokkipotilaan hoito: Elvytys RADIOAKTIIVINEN LASKEUMA SUOJELUORGANISAATIO JA MATERIAALI SUOJELUORGANISAATIO VÄESTÖNSUOJAN JA SUOJELUHENKILÖSTÖN MATERIAALI SUOJELUHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT Turvallisuuspäällikkö Yritysten ja osastojen vastaavat Henkilökunta Ohjeet siivoojille HENKILÖKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA SUOJELU- JA TURVALLISUUSKOULUTUS VÄESTÖNSUOJAN KÄYTTÖÖNOTTO VÄESTÖNSUOJASTA VASTAAVA LIITTYMINEN KAUPUNGIN PELASTUSPALVELUUN JA VÄESTÖNSUOJELUUN ENNAKKOVARAUTUMINEN SUUNNITELMAN JAKELU JA TARKISTAMINEN 25

5 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) 1 PELASTUSSUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄMÄÄRÄ Pelastussuunnitelman tarkoituksena on kiinteistön alueella olevien ihmisten ja omaisuuden suojaaminen sekä yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Pelastussuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistön ja sen yritysten henkilökunnan perehdyttämiseksi vallitseviin riskeihin ja niiden ehkäisemiseen sekä toimimaan oikein mahdollisessa tulipalo- tai muussa onnettomuus ja vaaratilanteessa. Jotta suunnitelma vastaisi tarkoitustaan, tulee kiinteistön, sen yritysten johdon ja suojelun vastuuhenkilöiden sitoutua noudattamaan suunnitelmaa ja huolehtia, että kaikki työntekijät saavat koulutusta suojeluasioissa. Pelastussuunnitelma kattaa myös perusteet poikkeusolojen tai siihen verrattavan onnettomuuden sattuessa. Suojelu toteutetaan yritysten ja kiinteistön oman henkilökunnan sekä viranomaisten avulla. 1.2 PELASTUSTOIMILAKI JA -ASETUS Lain sisältö Pelastustoimilain 561/1999, 9 määrää seuraavaa; asetuksessa säädettävän rakennuksen omistajan ja haltijan, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittajan, viraston, laitoksen ja muun yhteisön on laadittava suunnitelma 8 tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastustoimilain 561/1999, 8 omatoiminen varautuminen. Pelastustoimilain 9 :ssä mainitut tahot ovat velvollisia varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Jos samassa rakennuksessa on useampia suunnitelman laatimiseen velvoitettuja, rakennuksen omistaja tai hänen edustajansa ja huoneiston haltija huolehtivat yhteistyössä rakennuksessa yhteisesti tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta, jollei muuta ole sovittu. Suunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava kunnan pelastusviranomaiselle kunnan antamien ohjeiden mukaisesti sekä tiedotettava siitä asianomaisen kohteen asukkaille, työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla Suunnitelman sisältö ja suunnitteluvelvollisuus Pelastustoimiasetus 857/1999, 10 turvallisuussuunnitelma. Pelastustoimilain 9 :n 3 mom. tarkoitetussa suunnitelmassa on selvitettävä: Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset; Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet; Suojeluhenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan; Tarvittava suojelumateriaali sekä suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa.

6 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) 1.3 TYÖTURVALLISUUSLAKI Työturvallisuuslain 26 :n mukaan työntekijälle on annettava tarpeelliset suojeluohjeet tulenkäsittelyssä, tulenvaaraa aiheuttavasta työskentelystä, tulenvaarallisten tai räjähtävien aineiden käsittelystä ja säilyttämisestä. Lisäksi työntekijän tulee osata tehdä hätäilmoitus, hälyttää palokunta, sulkea palo-ovet ja poistua ja poistaa ihmiset tarvittaessa nopeasti tiloista tai kiinteistöstä sekä muista toimista tilanteesta riippuen. Työturvallisuuslain 36 :n mukaan ensiavun antamiseksi tapaturman tai sairastumisen sattuessa tulee työpaikalla tai välittömässä läheisyydessä olla riittävästi, tarkoituksen mukaisia lääketarvikkeita, sidos-, ja ensiapuvälineitä ja tarvikkeita. Työntekijöille on annettava selvät ohjeet, mihin toimenpiteisiin tapaturman sattuessa on nopean avun hankkimiseksi ryhdyttävä. 1.4 KUNNAN ASETTAMAT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Kunnan viranomaiset voivat antaa ohjeita tai määräyksiä siten kuin se heidän toimivaltaansa kuuluu, helpotuksia lain tai määräysten vaatimuksiin tai jopa kiristää vaatimuksia. 1.5 MUUT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Kiinteistön omistaja tai haltija voi antaa omia ohjeita tilojen käytöstä tai muiden toimintojen tekemiseen, kuitenkin siten ettei niillä rikota lakia tai määräyksiä. 1.6 KIINTEISTÖN TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistön omistaja Kiinteistön omistaa GNBFIN Vilhonvuori Isännöinti Newsec Oy Asset Management Oy hoitaa kiinteistön isännöinnin Kiinteistön toiminnallinen kuvaus Kiinteistössä toimii seuraavia yrityksiä: Vuokralainen Sijainti Yhteyshenkilö Advertising Agency Helsinki Laplandia Vilhonvuorenkatu 11 B 8, 5 krs Arni Soini Dream Oy puh Bellcrest Käännökset Oy Sörnäisten Rantatie 27 C, 4 krs Erik Miller puh Broadcast Text International Oy Sörnäisten Rantatie 27 C 11, 5 krs Paula Kaurismäki puh Combat Academy Oy Vilhonvuorenkatu 11 C, 3-4 krs Kangas Ari puh CSI Helsinki Oy Vilhovuorenkatu 11 C, 5 krs Jari Loiri puh Helsinki Times Vilhovuorenkatu 11 B, 7 krs Laura Seppälä puh Ecosite Oy ED-Mark Oy Vilhonvuorenkatu 11 A tila B101 Magnus Borgström puh Electro Zone T:mi Vilhonvuorenkatu 11 A 11, 5 krs Reijo Lappalainen puh Etno Fitness Vilhovuorenkatu 11 A, 4 krs Satu Kallio puh

7 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) Flow Festival (Osuuskunta Nospirit) Vilhonvuorenkatu 11 B, 8 krs Kallio Tuomas puh Fotonokka Vilhovorenkatu 11 A, 6 krs Tapio Sutela puh Helen Sähköverkko Oy Helsingin kaupunki, Taloushallinto palvelu Sörnäisten rantatie 27 A 1-7 krs Grönfeldt Guy Hoodnext Oy Sörnäisten Rantatie 27 B,1 krs Olli Nurmi puh Inside E Oy Kansan Uutiset Oy Vilhovuorenkatu 11 C 7 Tarja Erdogan puh, KaupunkiPlus Oy Sörnäisten rantatie 27 C, 4 krs Salonen Merja puh Lasertekstittämö Euro Lab Finland Oy Vilhovuorenkatu 11 A 13, 5 krs Mikael Suoranta puh Lighthouse Network Ltd Oy Vilhonvuorenkatu 11 D Martti Ojares puh Moukafilm Vilhovuorenkatu 11 B, 5 krs Oskar Forsten puh Ofidell Ky Sörnäisten Rantatie 27 A, kellari Jaakko Lindel puh Oy Cubio Communications Ltd Vilhonvuorenkatu 11 A, 5 krs Johann Wall Puh Oy Lars Krogius Ab Vilhonvuorenkatu 11 B 10 Oy Lars Krogius Industrial Ab Vilhonvuorenkatu 11 C, 8 krs Helena Heikkinen puh Patmos Lähetyssäätiö Vilhovuorenkatu 11 D, 6 krs Väinö Ylipahkala Potkastudios Oy Vilhovuorenkatu 11 A 16, 6 krs Hilkka Potka puh Primulator Sörnäisten Rantatie 27 C 1 Ilkka Tähtinen puh Palmia Ravintola 27 Sörnäisten Rantatie 27, 7 krs Tiina Varvi puh Punainen nappi Tmi Vilhovuorenkatu 11 C, 1krs Heljä Heiska puh Satakerta Oy Vilhovuorenkatu 11 C, 9 krs Anja Söderholm puh Studio Fotonokka Oy Vilhonvuorenkatu 11 A puh Suomen Käsityön Ystävät Oy Vilhonvuorenkatu 11 A 10, 4 krs Jenni Mikkonen puh Tanssikoulu/Tanssiopisto Vilhovuorenkatu 11 A, 1 krs Hanna Vuokko puh TeliaSonera Finland Oyj TV 7 Vilhovuorenkatu 11 D, 10 krs Seppo Räty puh Trenne Trading Oy Vilhonvuorenkatu 11 C, 1 krs Peppe Morelli puh Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö R.y Sörnäisten Rantatie 27 C 4 Hannu Mäkinen puh Who's next LAB Sörnäisten rantatie 27 B Olli Nurmi Sijainti ja saavutettavuus Kiinteistö on sijoitettu rakennusluvan mukaisesti. Rakennusluvan yhteydessä on kiinteistölle suunniteltu pelastustiet, jotka on hyväksytty ja jotka on pidettävä vapaana ja avoinna pelastusajoneuvoja varten kaikissa olosuhteissa Henkilökunta ja asiakkaat Henkilökunta koostuu liike- ja toimistotilojen työntekijöistä. Asiakkaat ovat liike- ja toimistotilojen asiakaskuntaa. Asiakkaiden määrä ei ole kiinteä vaan vaihtelee päivittäin.

8 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) 2 RAKENTEELLINEN SUOJELU 2.1 RAKENNUSTEKNIIKKA JA YLEISTIEDOT kiinteistön käyttötarkoitus: Toimisto- ja liikekiinteistö. rakennus on valmistunut vuonna: Rantasiipi 1989, Katu- ja Pihasiipi rakennuksen pinta-ala m 2. kiinteistön lämmityksenä on kaukolämpö, liitetty myös kaukokylmään. kiinteistössä on koneellinen ilmastointi. palo-osastointi toteutettu kerrososastointina ja käyttötapaosastointina Kiinteistön tilajärjestelyt ja poistumistiet on esitetty liitteinä olevissa piirustuksissa. Paloluokka P1. Kiinteistö koostuu kolmesta eri rakennuksesta: Rantasiipi kellarikerros + 7 maanpäällistä kerrosta (Sörnäisten rantatie 27 A- ja B) Katusiipi: kellarikerros ja 6 maanpäällistä kerrosta (Vilhonvuorenkatu 11 A- ja B, sekä Sörnäisten rantatie 27 C) Pihasiipi: 10 maanpäällistä kerrosta (Vilhonvuorenkatu 11 C-, D- ja E) D-portaaseen käynti pihan puolelta. Osastojen välillä on määräysten mukaiset palo-ovet, jotka rajoittavat palon ja palokaasujen leviämistä osastosta toiseen. Palo-ovet tulee pitää suljettuina ja kunnossa. 2.2 VÄESTÖNSUOJA JA RAKENTEELLINEN SUOJELU Rakenteellinen suojelu tarkoittaa väestön ja omaisuuden suojaamista suojarakentein. Suojarakenteita ovat väestönsuojat, tilapäiset suojat ja muut suojarakenteet. Väestönsuojaa saadaan käyttää sellaiseen tarkoitukseen, että se on kunnostettavissa 24 h:ssa varsinaiseen käyttötarkoitukseen eli väestönsuojaksi. Kiinteistössä on kaksi väestönsuojaa. Väestönsuojat sijaitsevat kellarikerroksessa käynti suojiin tapahtuu portaiden A ja B:n kautta, sekä autohallista. Suojapaikkoja on varattu koko kiinteistön henkilöstölle. Varustus on paikallisen pelastusviranomaisen ohjeiden mukainen Kiinteistön väestönsuojat Väestönsuojat sijaitsevat kellarikerroksessa käynti suojiin tapahtuu portaiden A ja B:n kautta, sekä autohallista. Suojapaikkoja on varattu koko kiinteistön henkilöstölle YHTEYDENPITO KIINTEISTÖSSÄ Kiinteistön yhteydenpito hätätilanteessa hoidetaan käyttäen: puhelinta ääni- ja käsimerkkejä

9 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) 2.4 SÄHKÖPÄÄKESKUS JA VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ Sähköpääkeskukset 2 kpl sijaitsevat Katusiivessä, Vilhonvuorenkatu 11 A, kellarikerros ja Rantasiivessä Sörnäisten rantatie 27 A kellarikerros niiden yhteydessä ovat sähköpääkatkaisijat. Sähkönjaon katkotilanteita varten kiinteistössä ei ole erillistä varavoimajärjestelmää. 2.5 LÄMMITYS JA ILMASTOINTI Kiinteistön peruslämmityksenä on kaukolämpö. Lämmönjakohuoneet sijaitsevat kellarikerroksessa sprinklerhuoneessa ja toinen Vilhonvuorenkadun puolella. Ilmastointikonehuoneita on useita ja ne sijaitsevat Ranta-, Katu- ja Pihasiipien katoilla 1/katto. Ilmastointi voidaan pysäyttää ilmastointikonehuoneista sekä hätä seis painikkeista. 2.6 KÄYTTÖVESI Kiinteistö kuuluu Helsingin kaupungin yleiseen vesijohtoverkkoon. Veden pääsulut sijaitsevat Sörnäisten rantatie 27 A-portaan kellarikerroksessa sprinklerhuoneessa ja toinen Vilhonvuorenkatu 11 A-portaan kellarissa (pihan puolella). 2.7 VIEMÄRÖINTI Kiinteistön viemärit on kytketty Helsingin kaupungin yleiseen viemäriverkkoon. 2.8 JÄTEHUOLTO Jätteet kerätään jäteastioihin. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Biojätteet ja paperi lajitellaan erilleen. 2.9 VARTIOINTI JA KULUNVALVONTA Kiinteistön vartioinnista vastaa Turvatiimi Oy Puh Talpan vartioinnista vastaa Palmia Oy puh: KIINTEISTÖNHUOLTO Kiinteistönhuollosta vastaa ISS Palvelut Oy. 3 TURVALLISUUS- JA SAMMUTUSLAITTEET SEKÄ HÄLYTTÄMINEN 3.1 AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO Kiinteistössä on automaattinen sammutuslaitteisto, jonka venttiili on sprinklerhuoneessa ja syöttöliittimet ovat katutasossa Sörnäisten rantatie 27 Aportaan vieressä. Sprinkleri suutin järjestelmä on Sörnäistenrantatie 27 kellari ja kerrokset AUTOMAATTINEN PALOILMOITINLAITTEISTO Kiinteistössä ei ole automaattista paloilmoitinlaitteistoa.kiinteistössä on sprinkleri ja kaksi palokelloa. Puhelin ja lähetti ilmoitus.

10 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) Keskus sijaitsee Sörnäisten rantatie 27 autohallin yhteydessä. Laitteistolle on nimettävä hoitaja, joka pitää laitteiston toimintakunnossa kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Laitteisto on määräaikaistarkastettava tarkastuslaitoksen antaman tarkastusvälin mukaisesti. 4 SAVUNPOISTO Savunpoiston tarkoituksena tulipalotilanteessa on: ylläpitää riittävää näkyvyyttä, jotta poistuminen rakennuksesta onnistuu ja että sammutustyöt voidaan aloittaa tehokkaasti ja turvallisesti helpottaa pelastushenkilöstön toimintaa muodostamalla palotilaan savuton korvausilmavyöhyke, jossa on hyvä näkyvyys, alhainen lämpötila ja puhdas ilma jäähdyttää ja vähentää savukaasuja tilassa ja näin ollen estää tai viivästyttää yleissyttymistä ja palon siirtymistä täyden palamisen vaiheeseen sekä vähentää savukaasujen aiheuttamaa lämpörasitusta rakenteille sekä vähentää palo- ja savukaasujen rasitusta koneille, laitteille ja muille rakennuksen pintamateriaaleille. Kiinteistö on varustettu savunpoistolla. Luukut ovat manuaalisia eikä niissä ole laukaisu tai avauslaitteita. Paloviranomaiset toteuttavat ja määräävät savunpoiston onnettomuustilanteissa. Savunpoistoluukut on pidettävä toimintakunnossa ja niiden toimintamekanismi on tarkastettava säännöllisesti. 4.1 TURVA- JA POISTUMISTIEMERKKIVALOT SEKÄ TURVALLISUUSOPASTEET Kiinteistön uloskäytävät ja opastus niille on hoidettu sähkönjakelusta riippumattomalla merkkivalaistuksella sekä lisäksi jälkiheijastavilla poistumisopasteilla. Nämä helpottavat poistumista hätätilanteessa ja sähkökatkoksen aikana. Rakennuksessa on turva- ja merkkivalaistukselle 6 keskusta, jotka sijaitsevat 1. Sörnäisten rantatie 27 A (kellari kerroksessa sähkökeskus) 2. Sörnäisten rantatie 27 C (2. kerros porrashuone) 3. Vilhonvuorenkatu 11 A (kellari kerroksessa) 4. Vilhonvuorenkatu 11 B (1. kerros sähkökeskus) 5. Vilhonvuorenkatu 11 C (2. kerros tekstiilityötila) 6. Vilhonvuorenkatu 11 D (1. kerros sähkökeskus) Järjestelmä on testattava neljä kertaa vuodessa ja sen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Järjestelmän huollosta ja koestamisesta vastaa kiinteistön talohuoltoyhtiö. Yritysten henkilökunnan on tiedettävä poistumistiet omista ja yhteisistä tiloistansa. Poistumistiet on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin. 4.2 ALKUSAMMUTUSKALUSTO Kiinteistön yleisissä tiloissa ja yritysten tiloissa on alkusammuttimia, kerroksittain ja tilakohtaisesti hiilidioksidisammuttimet, pikapalopostit, sammutuspeitteet, sekä sprinklerjärjestelmä alueilla: autohalli, sekä 1-5 kerrokset Sörnäisten rantatien

11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) puolella. Cubion tiloissa on vuokralaisen oma sammutusjärjestelmä. Kiinteistön omistaja vastaa omistamiensa sammutuslaitteistojen määräaikaistarkastuksista ja huolloista Pikapalopostit Pikapalopostit ovat rakennuksen perusalkusammutuskalustoa. Ne on pidettävä kunnossa ja niiden edustat vapaana tavarasta. Lisäksi ne on testattava määräajoin niiden toiminnan varmistamiseksi. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on tiedettävä pikapalopostien toiminta ja osattava käyttää niitä Käsisammuttimet Kiinteistössä on lisäksi käsisammuttimia, jotka täydentävät pikapalopostiverkostoa. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on tiedettävä käsisammuttimien toiminta ja on osattava käyttää niitä. Kiinteistön käsisammuttimet on tarkastettava tai huollettava joka toinen vuosi, poikkeuksena kylmissä, kosteissa tai kuumissa tiloissa säilytettävät käsisammuttimet, jotka tarkastetaan vuosittain. Tarkastuksista vastaa hyväksytty huoltoliike. 4.3 SISÄINEN HÄLYTTÄMINEN Tulipalo- tai muussa onnettomuustilanteessa kiinteistön henkilökunta hälytetään puhelimitse, lähetti, sekä ääni(palokelloin)- ja käsimerkein. 4.4 KIINTEISTÖN LÄHIALUEEN HÄLYTTÄMINEN Mikäli kiinteistössä sattuu tulipalo, on siitä tiedotettava lähialueen yrityksiä ja asukkaita. Tiedottaminen tapahtuu puhelimitse, radion välityksellä tai lähetin välityksellä. Pelastusviranomaiset johtavat tiedotustoimintaa saapumisensa jälkeen. 4.5 KIINTEISTÖN EVAKUOIMINEN Ensisijaisesti kiinteistön henkilökunnan toimintaa johtaa turvallisuuspäällikkö ja jokaisen alueen vastaava. Yritysten toiminnasta vastaava henkilö vastaa oman alueen henkilöiden turvaan pääsystä saatuaan tiedon vaarasta. Kiinteistöjen evakuoiminen käynnistetään tilanteen mukaan alueittain. Ohjeet välitetään puhelimitse tai lähetin välityksellä. Myymälöiden vastuuhenkilöiden on mietittävä toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle. Etukäteen on suunniteltava miten kiinteistö tyhjennetään ja mitä tehtäviä annetaan kullekin henkilökuntaan kuuluvalle. Onnettomuustilanteessa viranomaiset viimekädessä vastaavat ja hyvin usein antavat evakuointikäskyn. 5 VAARATILANTEET JA NIIDEN EHKÄISY 5.1 TULIPALO Kiinteistössä on useita eri mahdollisuuksia tulipalon syttymiseen. Tekniset laitteet ja muut sähköllä toimivat kojeet ja laitteet voivat syttyä oikosulun, vian tai

12 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) ylikuumentumisen seurauksena palamaan. Tupakointi sekä ilkivalta voivat olla myös tulipalon syttymissyynä. Tulityöt on mainittu erikseen kohdassa tulityöt. Tulipalon kehittyminen Alkusammutuksen kannalta tärkein vaihe on syttymisvaihe, joka kestää muutaman minuutin. Syttymisvaiheessa palon sammuttaminen onnistuu usein jollain alkusammuttimella. Syttymisvaiheen jälkeen tapahtuu lieskahdus, jolloin savukaasutkin syttyvät palamaan ja lämpötilat nousevat nopeasti C 0, tällöin alkusammutus on vaikea ja vaarallista toteuttaa. Tulipalon vaaralliset ominaisuudet Tulipalon nopeus, yleensä 2-3 minuutissa voi kehittyä täydeksi palamiseksi Savun valtava määrä ja myrkyllisyys, % uhreista kuolee savuun Rajallinen näkyvyys < 1m suuntavaisto katoaa ihmiseltä palon kuumuus: 150 C 0 :ssa keuhkot tuhoutuvat Lämpösäteily on runsasta, joustinpatjan lämpöteho on 1MW kun taas sähkökiukaan teho on 6-10 kw Tulipalon leviäminen ja leviämismahdollisuudet Rakennuspalon kulkuun vaikuttaa oleellisesti sisällä vallitsevat paineolosuhteet. Kuumat savukaasut nousevat kylmää ilmaa kevyimpinä ylöspäin ja kylmä ilma pysyy ja painuu alaspäin. Huoneessa vallitsee savupiippuvaikutus. Lisäksi paloosastoinnin toimivuus vaikuttaa oleellisesti savukaasujen ja sitä kautta tulipalon leviämiseen rakennuksessa. Savukaasujen ylipaineesta johtuvat vaaratekijät Ylipaine kiihdyttää palamisnopeutta Ylipaineinen savukaasu virtaa avoimista ovista, ikkunoista ja muista pienistäkin raoista ja salpautumaton palo-ovi voi aueta ylipaineen vaikutuksesta, jolloin palo leviää osastosta tai tilasta toiseen Tulipalon leviämisen estäminen ja hidastaminen Tulipalon leviämistä voidaan estää seuraavin toimenpitein: Ajoissa aloitetulla alkusammutuksella Palotilassa ja osastoivissa rakenteissa olevien ovien ja ikkunoiden sulkemisella ja kiinnipitämisellä Sulkemalla kiinteistöjen ilmanvaihto ja pitämällä ilmanvaihtolaitoksen palopellit kunnossa Johtamalla savukaasut hallitusti pois, esim. savunpoistoluukuista ja -ikkunoista Turhaa palokuormaa poistamalla Seuraavassa on esitetty tulipalon riskikohteet ja mahdolliset aiheuttajat: tupakointi ja muu huolimattomuus ilkivalta vika sähkölaitteissa tulityöt ja muut remontit 5.2 TULIPALON EHKÄISY Tupakointi ei ole sallittua muualla kuin sille erikseen osoitetussa paikassa ja ulkona. Tuhka-astiat on palamattomasta materiaalista ja tuhka-astiaan on muiden roskien laittaminen kielletty. Mahdollisuuksien mukaan astiassa on kansi. Mahdolliset tulityöt suoritetaan vakuutusyhtiöiden tulityöohjeiden mukaan, jolloin riski tulipaloon on mahdollisimman vähäinen. Henkilökunnan on seurattava omien ja kiinteistön sähkölaitteiden kuntoa säännöllisesti. Kiinteistön sähkölaitteiden kunnosta on raportoitava huoltoliikkeelle tai isännöitsijälle, jotta ne saadaan ajoissa korjattua. Omat

13 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) sähkölaitteet pidetään kunnossa, huolletaan ja korjataan jos niissä havaitaan vikaa. Yritysten henkilökunta huolehtii omilla alueillaan ja yhteisillä alueilla siitä, ettei ilkivaltaiselle käyttäytymiselle anneta mahdollisuutta. Poistumisteillä, ulkona seinustoilla tai lastauskatoksessa ei säilytetä palavaa materiaalia, vaan ne ja jätteet pidetään niille osoitetussa paikassa josta ne säännöllisesti poistetaan. Palavat nesteet ja kaasut pidetään turvallisesti ja määräysten mukaisesti erillään sytytyslähteistä. Avotulta ja muuta vaaraa aiheuttavaa toimintaa palavien nesteiden läheisyydessä tulee välttää, jos niin joudutaan tekemään, on varotoimien oltava riittävät. 5.3 TULITYÖT Määritelmät, määräykset ja vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet Määritelmät Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja joissa aiheutuu palovaaraa. Tällaisia ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Vakituinen tulityöpaikka on tulitöiden tekemiseen hyväksytty palotekninen osasto tai rajattu alue, joka on erotettu suuremmasta tilasta ja suojattu siten, että tulityöt voidaan tehdä turvallisesti ja tilassa on tarvittava alkusammutuskalusto. Tilapäisellä tulityöpaikalla tarkoitetaan kaikkia niitä työpaikkoja, jotka eivät täytä em. vaatimuksia. Määräykset Avotulen käyttö ja tupakoiminen on kielletty tulenaroilla paikoilla ja helposti syttyvien aineiden läheisyydessä. Paloviranomainen voi kieltää avotulen teon ja tupakoinnin muuallakin kuin 1 momentissa mainituissa paikoissa ja myöntää vapautuksen kiellosta, jos olosuhteet sen sallivat. Milloin rakennuksessa tai rakennelmassa ryhdytään suorittamaan sellaisia korjaustai muuta työtä, jonka johdosta palovaara tuntuvasti lisääntyy, omistajan tai haltijan on ryhdyttävä riittäviin varotoimiin. työtä suoritettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet Vakuutussopimuksiin kuuluu suojeluohjeet tulitöistä ja katto- ja vedeneristystöiden tulitöistä. Kiinteistössä suoritettavissa tulitöissä noudatetaan vakuutusyhtiöiden ohjeita tulitöistä. Kiinteistön turvallisuuspäällikkö myöntää tarvittavat luvat ja antaa turvallisuusohjeet. Työn suorittajalla tulee olla erillinen tulityölupakortti. 5.4 ÖLJYVUOTO, KAASU-, MYRKKY- TAI KEMIKAALIVAARA Autohallien autoissa on pieniä määriä autokemikaaleja, mutta varsinaiseen kiinteistön yritysten toimintaan niitä ei sisälly. Suurkeittiöissä voi olla vähäisissä määrin palovaarallisia tuotteita kuten paistorasvaa tai kaasuja. Varavoimakoneen öljysäiliö on omassa altaassaan. Sen tila tulee tarkastaa ajoittain.

14 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) 5.5 JÄRJESTYSHÄIRIÖ JA UHKAUS Ongelmia sattuu asiakaspalvelutilanteissa ja kiinteistössä työskentelevä henkilökunta tai asiakkaat saattavat joutua muun häiriköinnin kohteeksi. 5.6 POMMIUHKA Pommiuhkaus annetaan useimmiten puhelimitse. Puhelimeen vastaavien henkilöiden tulee olla valmiina ja tietää toiminta mahdollisessa uhkatilanteessa. Katso liite. 5.7 MURTO / VARKAUS Murtoa tai varkautta ehkäiseviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi: tarkkaile oudosti käyttäytyviä asiattomia henkilöitä älä luota liikaa vaatteisiin ja muihin yritysnimiin tai tunnuksiin pidä arvokkaat esineet ja laitteet poissa näkyvistä anna hyvä kuva turvatoimista ennakkoon 5.8 VESIVAHINKO Kiinteistössä saattaa syntyä vesivahinkoja mm. seuraavista syistä: vesijohtovuoto keskuslämmitysveden vuoto kattovuoto viemärin tukkeutuminen sadevesiviemärin tukkeutuminen Vesivahingon ehkäisy Pidetään kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet kunnossa ja ilmoitetaan epäkohdista huoltoliikkeelle tai isännöitsijälle. Lisäksi pidetään vedelle alttiit tavarat suojassa, niin ettei vesi pääse vahingoittamaan niitä. 5.9 SÄHKÖKATKO Yleiseen sähköverkkoon saattaa tulla vika tai häiriö, joka aiheuttaa sähkökatkoksen. Sähkökatkos aiheuttaa kiinteistön valaistuksen sammumisen ja ainoastaan turva- ja merkkivalaistus jää toimimaan. Hämärä valo aiheuttaa vaaraa työskentelyssä ja liikkumisessa kiinteistössä SAIRAUSKOHTAUS JA TAPATURMA Henkilökunnalle, vieraille tai ulkopuolisille kiinteistössä asioiville voi sattua sairauskohtaus tai tapaturma, jolloin henkilökunta joutuu aloittamaan tarvittavat ensitoimenpiteet, ensiavun antamisen ja lisäavun hälyttämisen. Mahdollisia tapaturmia ovat mm. sähkötapaturmat, kaatumiset ja putoamiset. Henkilökunnan tulee hallita riittävän hyvin ensiavun perusperiaatteet ja saada ensiapukoulutusta. Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ovat työntekijöiden perehdyttäminen työtehtäviinsä, ensiapukoulutus, suojavaatetus, suojavälineiden ja suojalaitteiden pitäminen kunnossa, kiinteistön kunnossapitäminen sekä muut työsuojelutoimenpiteet. Jokaisen työntekijän on tiedettävä työpaikkansa riskit ja osattava toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

15 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) 5.11 YLEINEN SIISTEYS JA JÄRJESTYS Poistumisteillä ja uloskäytävillä ei saa säilyttää mitään tavaraa, joka aiheuttaisi vaaraa mahdollisessa onnettomuustilanteessa kiinteistöstä poistuville tai pelastajille. Varastoissa ei saa asettaa tavaraa liian lähelle valaisimia, joista aiheutuu palovaara. Varastoinnissa, tavaran säilytyksessä ja somistamisessa on huomioitava, että turvaopasteet, poistumisreittivalot ja alkusammutuskalusto ovat aina hyvin havaittavissa. Osastoivat palo-ovet tulee pitää kiinni POIKKEUSOLOT Säteilyvaara Radioaktiivinen laskeuma voi syntyä ydinräjähdyksen, ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena tai muusta onnettomuudesta jossa radioaktiivinen aine on osallisena. Radioaktiivinen aine liikkuu ilmavirtojen mukana pitkiäkin matkoja. Suomessa on kattava säteilyn valvontaverkko, jonka automaattiasemien mittaustulokset välittyvät suoraan sisäasiainministeriön pelastusosastolle. Viranomaiset tiedottavat säteilyvaarasta yleisellä vaaramerkillä. Viranomaishälytysraja on 0,4 mikro Sv/h. Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ovat kiinteistöjen väestönsuojan valmiustason ylläpito siten, että se voidaan 24h aikana laittaa toimintakuntoon. Väestönsuojan ja suojeluhenkilöstön materiaalit pidetään valmiina ja kunnossa. 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on osattava tehdä hätäilmoitus ja ryhtyä kykyjensä ja taitojensa mukaisesti pelastustehtäviin. 6.1 HÄTÄILMOITUS Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112 tai poliisi silloin kun omat voimavarat eivät riitä hallitsemaan syntynyttä vaaratilannetta tai silloin kun tarvitaan erikoisosaamista selvittämään ongelmatilanne. HUOM! Ilmoita aina esimiehellesi, MITÄ ja MISSÄ on tapahtunut! Hätäilmoituksessa huomioitavaa: 1. MITÄ ON TAPAHTUNUT tulipalo ja sen laajuus muu onnettomuus mikä aine vuotanut 2. MISSÄ ON TAPAHTUNUT tarkka osoite mahdolliset ajo-ohjeet oppaan paikka 3. LISÄTIEDOT kuka soittaa (paikka ja puhelinnumero)

16 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) onko ihmisiä vaarassa onko erityisvaaraa räjähdys vaaralliset aineet 4. ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN SAAT LUVAN! Tee hätäilmoitus aina, kun: epäilet tulipaloa et saa selville savun tai hajun alkuperää tulipalon vaara on ilmeinen (syttyvän nesteen tai kaasun vuoto) on tapahtunut vaarallisten kemikaalien onnettomuus nopea apu on tarpeen ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamiseksi 6.2 TULIPALO 1. PELASTA vaarassa olevat ohjaa henkilökunta ja asiakkaat ulos turvallista reittiä HUOM: Hissin käyttö tulipalon aikana on kielletty liiku matalana savuisissa tiloissa, näet paremmin varmista, että kaikki ihmiset ovat poistuneet 2. ILMOITA hätäkeskukseen 112 ilmoita tulipalosta aina hätäkeskukseen kerro kuka soittaa ja mistä numerosta soitetaan kerro mitä ja missä on tapahtunut (tarkka osoite) kerro onko vaarassa olevia tai muuta erityisvaara, kuten vaaralliset aineet kerro miten on opastus järjestetty älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan 3. SAMMUTA käytä lähintä tarkoituksenmukaista alkusammutusvälinettä (pikapalopostia, käsisammutinta, sammutuspeitettä) pysäytä käynnissä olevat koneet ja laitteet poista ylimääräinen syttyvä materiaali tulen läheisyydestä jos mahdollista, katkaise virta palavasta sähkölaitteesta ennen sammuttamista 4. RAJOITA jos et pysty sammuttamaan paloa, sulje tilan ovet, ikkunat ja luukut pysäytä ilmastointi 5. OPASTA järjestä opastus palokunnalle, joka saapuu n. 6 min. kuluttua hätäilmoituksesta anna tiedot tapahtuneesta johtavalle paloviranomaiselle HUOM! tutustu osastollasi ja sen lähellä olevaan sammutuskalustoon ennakolta ja opettele käyttämään sitä ole aina tietoinen lähimmästä paloilmoituspainikkeesta

17 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) jaa hätätilanteessa toimenpidetehtävät useammalle henkilökuntaan kuuluvalle, esim. muiden yritysten hälyttäminen poistuminen kiinteistöstä (rauhallisesti) syttyneen palon sammuttaminen (valitse oikea alkusammutusväline, liiku matalana savun täyttämässä tilassa) hätäilmoituksen tekeminen hätäkeskukseen naapureiden varoittaminen palon rajoittaminen palokunnan opastaminen ensiapu harkitse oikea toimenpidejärjestys valitse turvalliset poistumisreitit asiakkaille ja muille henkilökunnalle tunne vastuusi työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta palokunnan saavuttua, ole johtavan paloviranomaisen käytettävissä (opastus, henkilötiedot, omaisuuden siirtäminen turvaan) KIINTEISTÖN TYHJENTÄMINEN IHMISISTÄ: Ko. tilanteessa suojeluvastuuhenkilö tiedottaa alueittain ohjeet kiinteistöjen tyhjentämisestä. Jokaisen vastuuhenkilön tulee johtaa tyhjentämisoperaatiota alueellaan, sekä huolehtia, että kaikki ovat poistuneet. Vastuuhenkilöiden tulee laskea henkilökunta kokoontumispaikalla ja raportoida tapahtuneesta turvallisuuspäällikölle. 6.3 KOKOONTUMISPAIKKA Kokoontumispaikkana on SISÄPIHA. Varalla Vilhovuorenkatu 11 A edusta. Ja Helsingin Energian piha, Ohjatusti. 6.4 ÖLJYVAHINKO, TULIPALO TAI KEMIKAALIONNETTOMUUS LÄHIALUEELLA 1. Pelasta henkilökunta ja asiakkaat sekä tyhjennä kiinteistö, mikäli mahdollista turvalliseen suuntaan. 2. Ilmoita viranomaisille onnettomuudesta. (Ilmoita aina varmistukseksi) 3. Sulje ilmastointi etteivät kaasut pääse kiinteistön sisälle. 4. Opasta palokuntaa tarvittaessa 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 6.5 JÄRJESTYSHÄIRIÖ JA UHKAUS säilytä rauhallisuutesi kuuntele uhkaajaa ja myönnä esitetyt väitteet ääritilanteessa pyri estämään voimankäyttö, pakene ja huuda apua

18 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) 6.6 POMMIUHKA Päivämäärä kellonaika Vastaanottaja Uhkasoiton sanamuoto YLLÄPIDÄ PUHELUA ole rauhallinen ja ystävällinen, pitkitä puhelua. tarkista onko sisäinen vai ulkoinen puhelu KYSY Pommin paikka? Milloin räjähtää? Minkä näköinen pommi on? Mitä räjähdettä siinä on? Miksi pommi on asennettu? Soittajan nimi? SELVITÄ Henkilöllisyys mies nainen aikuinen lapsi Mielentila kiihtynyt rauhallinen päihtynyt ei mikään Puhe nopeaa hidasta selkeää epäselvää huolellista kiroilevaa puhevika Murre paikallinen vieras murre (mikä?) ulkomaalainen (mikä?) Taustaäänet koneet musiikki liikenne ihmisäänet ILMOITA hätäkeskukseen 112 kiinteistöjen työjohdolle, joka hälyttää suojeluorganisaation. Turvallisuuspäällikkö tai yritysten vastuuhenkilöt tekevät päätöksen evakuoinnista ennen viranomaisen saapumista.

19 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) 6.7 MURTO/VARKAUS ENNALTAEHKÄISY: Kaikki kiinteistöjen ovet tulee olla suljettuina siten, etteivät asiattomat pääse sisätiloihin. Käytetään vakuutusyhtiöiden hyväksymiä lukitusmenetelmiä ja lukkoja. Varsinaisen työajan ulkopuolella epäilyttäville kiinteistöön pyrkiville ei saa avata ovea, vaan heistä on tehtävä ilmoitus poliisille. HAVAITESSASI MURRON / VARKAUDEN 1. ÄLÄ TURMELE JÄLKIÄ. 2. ILMOITA hätäkeskukseen 112 ja turvallisuuspäällikölle, joka hälyttää yrityksen vastaavan paikalle. 3. OTA TUNTOMERKIT VARKAASTA jos mahdollista. 6.8 VESIVAHINKO 1. Ilmoita yrityksen vastuuhenkilölle, joka hälyttää huoltohenkilökunnan ja suojeluorganisaation tarvittaessa hätäkeskukseen 112 tarvittaessa muille kiinteistössä oleville ATK-osastolle alemmissa ja viereisissä tiloissa oleville 2. Torju vesivahinko sulje vuoto, jos mahdollista (venttiili tms.) suojaa koneet muovilla valuvalta vedeltä kerää valuva vesi astioihin sulje kiinteistöjen veden pääsulkuventtiili, joka sijaitsee sprinklerhuoneessa 6.9 SÄHKÖKATKO Mikäli kiinteistössä ei ole varavoimakonetta mahdollisten sähkökatkosten varalle, jokainen yritys huolehtii itse poikkeusjärjestelyistä mahdollisten sähkökatkosten ajaksi. Kiinteistössä olevan merkkivalaistuksen akkujen on valaistava vähintään 30 minuuttia. 1. Varaa käsivalaisin tai muu valon lähde. 2. Ilmoita kiinteistöjen huoltomiehelle tai energialaitoksen vikapäivystykseen. 3. Jos sähkökatkos kestää pitkään, pyri rajoittamaan ulko-ovien aukioloa, jotta kiinteistöjen lämpö ei pääsisi laskemaan nopeasti SAIRAUSKOHTAUS TAI TAPATURMA 1. AUTA LOUKKAANTUNUTTA 2. ALOITA TARVITTAVA ENSIAPU 3. HÄLYTÄ APUA hätäkeskuksesta TUTKI POTILAS JA TOIMI OIREIDEN VAATIMALLA TAVALLA 5. OPASTA APU PAIKALLE JA AUTA TARVITTAESSA

20 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc (27) Tajuttoman ensiapu: Aseta kylkiasentoon, pidä hengitystiet avoinna Pidä lämpimänä Hälytä apua soittamalla hätäkeskukseen Sokkipotilaan oireet: Kylmänhikisyys Nopeutunut syke Alentunut verenpaine Rauhattomuus Sokkipotilaan hoito: Aseta makuuasentoon Kohota alaraajoja Pidä lämpimänä Pidä hengitystiet avoinna Hälytä apua, Elvytys Sydänpysähdykseen annettu peruselvytys eli painelu puhalluselvytys on tehokkainta ensiapua. Sen avulla saadaan sydämeen ja aivoihin kierrätettyä verta, jolloin palauttamattomien kudosvaurioiden kehittyminen hidastuu. Sydänpysähdyksen toteaminen Puhuttele ja ravistele potilasta Siirrä potilas vaakatasoon kovalle alustalle Tarkista hengitys > nouseeko rintakehä? tunnetko ilmavirtauksen? Avaa hengitystie > kohota leukaa, varmista ettei nielussa ole estettä Tunnustele kaulavaltimolta pulssi Lisäavun hälyttäminen Elottoman potilaan toteamisen yhteydessä hälytä lisäapua elvytykseen Hälytä 112 Ilmatien avaaminen sekä puhalluselvytys Tarkista suu > poista vierasesineet ja löysät tekohampaat Käännä päätä sivulle ja valuta esim. oksennus sormilla avustamalla Hengitystiet avataan otsasta painamalla sekä samanaikaisesti leuasta nostamalla Sieraimet puristetaan kiinni otsaa painavan käden sormilla Puhalla ilmaa potilaan keuhkoihin tasaisella puhalluksella Puhallus uusitaan > seuraa, että potilaan rintakehä kohoaa puhalluksen tahdissa Paineluelvytys Aloita paineluelvytys Aseta kämmenet ristikkäin rinnan alakolmanneksen päälle Painosyvyys 4-5 cm Käytä oman kehon painoa avuksi nojaamalla potilaan päällä kyynärvarret suorina Painelutiheys pyritään pitämään tasolla kertaa minuutissa Nosta potilaan alaraajat koholle, se tehostaa veren paluuta sydämeen ELVYTETTÄESSÄ PUHALLUSTEN JA PAINELUJEN SUHDE ON 50:1 JOTTA VERENKIERRON MINIMITASO SAAVUTETTAISIIN, ON ELVYTYKSEN OLTAVA KESKEYTYMÄTÖNTÄ

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. VAARATILANNEARVIO 3. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan paloturvallisuusohje 4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi.

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. KOTISI TURVALLISUUS on sinun vastuullasi Me kaikki vaikutamme oman elinympäristömme turvallisuuteen. Onnettomuudet tulevat aina yllätyksenä, eikä niitä kaikkia

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Päivittäiset onnettomuudet VAARATILANNEHuoneistopalo VAIKUTUSVälitön uhka huoneistossa oleville, välillinen uhka muille

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi.

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Tietoa ja ohjeita onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin KOTI JA VAPAA-AIKA Oma koti on yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta tapaturmasta

Lisätiedot

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A - Päivitetty 18.12.2014 2, (16) S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 YLEISTÄ 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 Riskienarviointi 2.2 Turvallisuuskävelyt

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Kari Sirén Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla Opinnäytetyö 30.4.2010 Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto

Lisätiedot

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen Vuokralaisen opas Kuva: Päivi Pasanen Hyvä vuokralainen Tämä opas on tehty sinua varten. Se kertoo Kiinteistö Oy Kiurunkulman toiminnasta ja asumisesta sen asunnoissa. Opas tarjoaa sinulle monenlaista

Lisätiedot

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIETOJA... 1 2. JALKAPALLO-OTTELUIDEN PERUSTIEDOT... 2 3.

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma

POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma KIINTEISTÖN PELASTUSSUUNNITELMA ASIAKASKÄYTTÖÖN POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma SGL TURVAPALVELUT Oy Sanna Suinila, Aki Äijälä JOHDANTO JA ESITIEDOT Tilaaja: Laatijat: Kohteet: Rauman kaupunki, vs.kulttuuri-

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille 2011 Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille 1 Kuva: Timo Mäki, Vesilahti Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Ilona Hussi 14.9.2011 2 Sisällys Johdanto 4 Markkinointi 5 Hinnoittelu

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Kuva: Timo Mäki, Vesilahti 1 Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Ilona Hussi 14.9.2011 Pieniä lisäyksiä ja muotoiluja 28.9.2011, Anna

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot