TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS

2 Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet. Rakennuksessa on tapahtunut muutamia kosteusvaurioita sekä todettu epäilyksiä sisäilmaongelmista. Tutkimuksessa todettiin, että rakennuksen salaojitus alkaa olla käyttöikänsä päässä. Samoin piha-alueet ovat osittain kunnostuksen tarpeessa. Ulko- ja väliseinärakenteisiin tehdyssä pintakosteuskartoituksessa seinät todettiin kuiviksi eikä niissä havaittu pinnoitevaurioita. Ulkoseinien lämmöneristeistä otetuissa materiaalinäytteissä todettiin mikrobianalyysillä viitteitä vaurioista. Vuotoilman mukana kerroksellisessa ulkoseinässä esiintyvät epäpuhtaudet kulkeutuvat ilmavirtausten mukana sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua. Välipohjassa todettiin myös vanhan kosteusvaurion aiheuttama paikallinen mikrobivaurio. Suosittelemme välipohjan ja ulkoseinien liittymien järjestelmällistä tiivistämistä epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseksi. Julkisivun korjaustarpeita ovat perusmuurin ja ikkunapalkkien betonikorjaukset sekä julkisivun liikuntasaumojen uusimiset. Osa ikkunoista alkaa olla uusimisen tarpeessa. Pääosin ikkunat ovat kuitenkin huollettavissa. Ikkunoita korjattaessa on huomioitava ikkunapellitysten uusimiset tarvittavassa laajuudessa. Vesikate alkaa olla käyttöikänsä päässä joiltain osin ja lopuillakin osilla on enää muutamia vuosia käyttöikää jäljellä. Suosittelemme uusimaan vesikatteet kokonaisuudessaan tulevan peruskorjauksen yhteydessä. Kerhotilojen rikkinäisistä akustolevyistä voi irrota kuituja sisäilmaan. Suosittelemme poistamaan ne, mikäli tilat ovat vakituisessa käytössä. Vesikattokorjaukset alkavat olla joiltain osin kiireellisiä, sillä viitteitä vuodoista on jo havaittu. Pikaisena huoltotoimena suosittelemme puhdistamaan katot ja kattokaivot. Vanhemman rakennusosan kellarissa sijaitsevan teknisen tilan putkikanaalissa oli tutkimushetkellä vettä. Suosittelemme taloteknistä kuntoarviota.

3 Tutkimusselostus 3 (43) Sisällys 1 Yleistiedot Tutkimuksen ajankohta ja tavoite Tutkimusmenetelmät Tutkimuskohteen kuvaus Lähtötiedot Kohteessa suoritetut korjaukset Piha-alueet ja perusmuurit Rakenne Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Julkisivut Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Alapohja Rakenne Havainnot Kosteusmittaukset Rakenneavaukset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Ulkoseinät ja väliseinät Rakenne Havainnot Rakenneavaukset ja mikrobinäytteet Merkkiainekokeet Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Välipohjat Rakenne Havainnot Rakenneavaukset ja mikrobinäytteet Merkkiainekoe Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Yläpohja ja vesikatto Rakenne Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Ikkunat ja ulko-ovet Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Yhdyskäytävä Rakenne Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Yhteenveto suositelluista toimenpiteitä... 42

4 1 Yleistiedot Kohde Tilaaja Tutkimuksen tekijät Voisalmentie Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi / Tilakeskus Villimiehenkatu Lappeenranta Yhteyshenkilö: Aila Vallius Vahanen Lappeenranta, Vahanen Suunnittelupalvelut Oy Luukkaantori LAPPEENRANTA Yhteyshenkilöt: Timo Suhonen, p Anna Vuokko, p Laura Hongisto, p Tutkimusselostus 4 (43) Projektinumero 1321 VOISALMEN KOULU 1.1 Tutkimuksen ajankohta ja tavoite ssa tehtiin Lappeenrannan Teknisen toimen tilakeskuksen toimeksiannosta rakenne- ja kosteustekninen kuntoselvitys kesällä Kohteesta tehtiin samassa yhteydessä myös haitta-ainetutkimus, josta on erillinen raportti. Kuntoselvityksen tarkoituksena on antaa lähtötiedot kohteen tulevaa peruskorjausta varten, jotta peruskorjauksessa voitaisiin keskittyä korjaamaan ne rakenteet, jotka ovat ongelmallisia tai riskialttiita. Tutkimus ei sisältänyt rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän tutkimista. 1.2 Tutkimusmenetelmät Kenttätutkimuksissa käytettiin aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä Gann Hydrotest B50 -mittapää ja LG1-lukulaiteyhdistelmää. Käytetyn laitteen asteikko on Pintakosteudenilmaisin kohdistetaan suoraan mitattavan rakenteen pintaan ja laitteistolla havaitut arvot luetaan näytöstä. Pintakosteustutkimukset ovat ainetta rikkomattomia vertailututkimuksia, joissa samasta rakenteesta eri kohdista havaittuja arvoja verrataan keskenään. Näin saadaan kartoitettua alueet, joissa on mahdollisesti muusta

5 Tutkimusselostus 5 (43) alueesta poikkeavia lukemia. Pintakosteudenilmaisimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat, teräkset, eri materiaalien koostumukset ja rakenteiden pintaosien vaihtelut. Pintakosteuskartoituksen tuloksia varmennettiin paikoin mittaamalla lattiapinnoitteiden alapuolinen suhteellinen kosteus ja lämpötila Vaisala Oy:n HMP42 mittapäällä. Mittaus tehtiin asentamalla mittapää lattiapinnoitteen alle pinnoitteeseen tehdyn viillon kautta. Viilto tiivistettiin ja mittapään annettiin tasaantua 20 minuuttia, jonka jälkeen tulokset luettiin HMI41 näyttölaitteella. Mittapään mittaustarkkuus suhteellisen kosteuden osalta on vähintään ± 2 prosenttiyksikköä. Käytetyt anturit kalibroidaan Vahanen Oy:ssä kahden kuukauden välein. Rakennuksen ulkoseinä- ja lattiarakenteiden tiiviyttä tutkittiin Sensistor 9012 WRS merkkiaineanalysaattorilla ja anturilla H21. Merkkiainekokeessa laskettiin typen ja vedyn seoskaasua (5 % H % N2) tutkittavaan rakenteeseen tai tilaan. Analysaattorilla paikallistettiin rakenteista kohdat, joista kaasu virtasi huonetiloihin. Kohteessa suoritettiin rakenneavauksia alapohjiin, ulkoseinärakenteisiin ja välipohjiin. Alapohjien rakenneavauksilla selvitettiin alapohjien kapillaarikatkorakenteita. Rakenneavausten yhteydessä ulkoseinien ja välipohjien lämmöneristeistä otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Lisäksi väestönsuojasta otettiin pyyhintänäyte asbestianalyysia varten tarkoituksena varmistaa asbestipurun onnistuminen. 2 Tutkimuskohteen kuvaus 3 Lähtötiedot Kohde sijaitsee Lappeenrannassa Voisalmen kaupunginosassa. Koulu on tehty kahdessa osassa vuosina 1970 ja Rakennusosat ovat yhteydessä toisiinsa toisen kerroksen korkeudella kulkevalla yhdyskäytävällä. Rakennus 1 on rakennettu vuonna Siihen on tehty uudet wc-tilat 2000-luvulla. Rakennus 2 on rakennettu vuonna 1978 ja sitä on laajennettu vuonna 2002, kun kouluun on tehty uusi keittiö. Rakennuksessa toimii koulun lisäksi myös Voisalmen kirjasto. Rakennusten kellari- ja pohjakerroksen kantava runkona ovat betonipilarit ja palkit. Välipohjat ovat betonirakenteisia ylälaattapalkistoja. Alapohja on maanvarainen betonilaatta. Väliseinät ovat pääosin tiilirakenteisia. Yläpohjatilat ovat puurakenteisia ja molemmissa rakennuksissa on bitumikermitasakatto. Ulkoseinärakenne on tiili-villatiili. Julkisivut ovat puhtaaksi muurattua tiiltä. Lähtötietojen mukaan rakennus 1:n opetustiloissa 107, 212, 214 ja 215 oli epäilyjä sisäilmaongelmista. Lähtötiedoiksi Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi luovutti koulun ajan tasalle päivitetyt arkkitehtipohjat ja julkisivukuvat keittiön korjauksen ajalta sekä koulun kosteusvaurioselvitykset ja näihin liittyvät raportit. Lisäksi rakennusten alkuperäiset pii-

6 Tutkimusselostus 6 (43) rustukset noudettiin kaupungin arkistosta kuntoselvityksen lähtötiedoiksi. Kuntoselvitystä tehdessä olivat käytössä seuraavat lähdeaineistot: 1970 Koulun 1-vaiheen rakennuspiirustukset 1976 Koulun 2-vaiheen rakennuspiirustukset ja rakennusselostus 1997, 2002, 2004 Sisäilmaryhmän tarkastusmuistiot 2000, 2006, 2010 Lappeenrannan ympäristötoimen tarkastusmuistiot ja - kertomukset 2000 Arkkitehdin ajantasapohjapiirustukset koulun tiloista 2002 Aluekeittiön peruskorjauspiirustukset ja työselitys 2006 Aluekeittiön raepesukoneen muutospiirustukset ja työselitys 2006 Rakentajain konevuokraamon kosteuskartoitusraportti luokkahuoneen lattian pintakosteuksista 2006 Lappeenrannan ympäristötoimen huoneilmamikrobitutkimus harjaantumisopetustilasta 2007 IV-konehuoneen muutossuunnitelmat 2007 päivitetyt julkisivupiirustukset 2010 Polygon Finland Oy:n kosteuskartoitusraportti IV-konehuoneen kosteusvauriosta 2011 Polygon Finland Oy:n kosteuskartoitusraportti luokan 1B katosta Alkuperäisistä rakennepiirustuksista havaittiin, että peruskallio sijaitsee paikoin hyvin lähellä rakennusten alapohjia. Rakennukset on perustettu kalliolle. 3.1 Kohteessa suoritetut korjaukset Lähtötiedoista käy ilmi vuoden 2002 keittiömuutos, josta on olemassa piirustukset ja työselostukset. Muutoin kohteessa on tehty lähinnä normaaliin huoltoon ja vahinkoihin kuuluvia korjauksia ja muita tilamuutoksia, joista ei ole saatavilla suunnitelmia. Kiinteistössä on suoritettu lähtötietojen mukaan seuraavia korjauksia ja muutostöitä: 2002 Aluekeittiön peruskorjaus 2006 Raepesukoneen sijoittaminen aluekeittiöön 2007 IV-konehuoneen rakentaminen rakennuksen 1 vesikatolle 2010 Rakennus 2, IV-konehuoneen vesivahingon korjaukset Muita pienimuotoisia vahinkoremontteja ja tilamuutoksia molemmissa rakennuksissa 4 Piha-alueet ja perusmuurit 4.1 Rakenne Alkuperäisten suunnitelmien mukaan rakennukset on perustettu peruskallion päälle. Piirustusten mukaan rakennusten läheisyydessä peruskallion korkeusvaihtelut ovat noin 9 m. Kantavien pilareiden koot vaihtelevat 250x x500 välillä. Rakennus 1:n perusmuurit on valettu rakennuksen päädyissä suoraan kallion päälle ilman antu-

7 4.2 Havainnot Tutkimusselostus 7 (43) roita. Korkeimmillaan kallioon asti ulottuvat perusmuurirakenteet ovat yli 4 m korkeita betoniperusmuureja. Peruskallioon nähden korkeissa kohdissa mm korkeat perusmuurit on toteutettu kantavien betonipilareiden varaan paikallavalettuina seinäpalkkirakenteina (sokkelipalkit). Sokkelipalkit ovat 300 mm tai 350 mm paksuja. Rakennuksessa 1 maanpinnan yläpuolella näkyvät sokkelipinnat ovat konsolimaisia perusmuureja, jotka eriytyvät maanpinnan alapuolisista sokkelipalkeista. Rakenne muistuttaa valesokkelia siten, että lattiapinta on alempana kuin sokkelin yläpinta. Ulkoseinän eristeet alkavat kuitenkin lattiapinnan päältä ja lattiapinta on maanpinnan yläpuolella. Sokkelin ulkokonsolikuoren ja kantavan perusmuurin välissä on n. 50 mm kova lämmöneriste, joka yhtyy ulkoseinien mineraalivillalämmöneristeeseen. Maata vasten olevat betoniseinäpinnat (kellariseinät, perusmuurit, VSS-seinät) ovat piirustusten mukaan kosteuseristettyjä. Koulun piha-alueet on pääosin päällystetty 400x400 betonilaatoilla. Rakennuksen 1 eteläpuolella on myös hiekkapintaa ja peruskalliota. Betonilaatoitukset ovat liikkuneet, joten piha on paikoin epätasainen. Kuva 1. Koulun päällystetty sisäpiha. Kuva 2. Rakennuksen 1 eteläpuoli. Rakennuksen 2 pohjoispuolella sijaitsee aluekeittiön lastauspiha ja henkilökunnan paikoitusalueet, jotka on päällystetty asfaltilla. Paikoitusalueet ovat tyydyttävässä kunnossa, kaadot ovat toimivat ja alueella on riittävästi sadevesikaivoja. Kuva 3. Aluekeittiön lastausalue. Kuva 4. Henkilökunnan paikoitusalue.

8 Tutkimusselostus 8 (43) Koulun itäpuolella sijaitsee koulun piha-alueita ja urheilukenttä. Piha-alueen pinnat viettävät koulusta poispäin laskeutuen urheilukentälle. Piha-alueet ovat siistit. Kuva 5. Koulun piha-aluetta. Kuva 6. Koulun urheilukenttä. Rakennukset on salaojitettu tiiliputkella. Tutkimuksessa todettiin, että salaojakaivoissa oli vettä vähän tai ei ollenkaan. Vedenpinta oli silmämääräisesti arvioiden reilusti lattiapintaa alempana myös rakennuksen alapihan puolella. Kirjaston oven läheisyydessä on kaivo, jossa on uppopumppu. Osa salaojakaivojen betoniosista on huonokuntoisia. Salaojakaivoissa oli roskia ja puun kappaleita. Välipihalla yksi sadevesikaivon kansi on maanpintaa korkeammalla. Kuva 7. Salaojakaivo rakennuksen 1 takapihan puolella. Kaivo on lähes tyhjä. Kuva 8. Salaojakaivon kannen reuna on huonokuntoinen. Kuva 9. Salaojakaivon pohjalla on roskia. Kuva 10. Sadevesikaivon kansi on ympäröivää maata korkeammalla.

9 Tutkimusselostus 9 (43) Pääosin perusmuurien vierustat on päällystetty. Rakennus 2:n sisäpihalla ja itäjulkisivulla pensasistutukset ovat lähellä perusmuuria ja pohjoisjulkisivulla kerhotiloja vasten on nurmialue, jota ei ole erotettu perusmuurista esim. kivetyksellä tai sepelikaistalla. Rakennuksen 2 pohjoispuolella nurmialueella perusmuuriin on kuitenkin asennettu perusmuurilevyt. Pensasistutusten kohdilla perusmuurilevyjä tai muita perusmuurin vedeneristysrakenteita ei havaittu. Rakennus 1:n vierustat ovat pääosin päällystettyjä ympäri rakennuksen. Maanpintojen kallistukset ovat ulkoseiniltä poispäin. Kuva 11. Pensasistutukset ovat lähellä perusmuuria. Kuva 12. Viheralue ulottuu perusmuuriin kiinni. Molempien rakennusten perusmuurien pinnoilla oli nähtävissä kosteuden aiheuttamaa maalipinnoitteen irtoamista ja kulumaa sekä paikoin myös raudoitteiden korroosiovaurioita. Rakennus 2:n itäjulkisivulla perusmuuri on haljennut läheltä ulkoseinän liikuntasaumaa. Lisäksi samalla julkisivulla oli nähtävissä toinen perusmuurin halkeama, joka on koko näkyvissä olevan perusmuurirakenteen korkuinen. Kuva 13. Rakennus I:n perusmuurialueita. Kuva 14. Rakennus I:n perusmuurialueita.

10 Tutkimusselostus 10 (43) Kuva 15. Perusmuurin raudoitteen korroosiovaurio rakennuksessa 1 Kuva 16. Perusmuurin raudoitteiden korroosiovaurioita rakennuksessa 1 Kuva 17. Perusmuurin raudoitteen korroosiovaurio rakennuksessa 2 Kuva 18. Halkeama perusmuurissa rakennuksessa Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on huomauttanut pihalaattojen epätasaisuudesta tarkastuskertomuksessaan ja muistuttanut asiasta uudestaan tarkastuskertomuksessaan Tarkastuskertomusten mukaan pihan epätasaisuuden on ilmoitettu aiheuttavan vahinkoriskin koulun oppilaille. Suosittelemme pihaalueiden betonilaattapintojen korjausta tasaiseksi siten, että koulun oppilaiden kompastumis- ja vahinkoriskit saadaan pienennettyä. Muutoin piha-alueissa ei ole välitöntä korjaustarvetta. Asvalttialueilla on vielä käyttöikää jäljellä. Salaojissa ei ollut tutkittaessa paljoa vettä. Tiilisalaojaputket alkavat kuitenkin olla teknisen käyttöikänsä päässä. Ongelmaksi voivat muodostua mm. puiden juuret, jotka saattavat kasvaa tiiliputkista läpi aikaa myöten. Pikaisena korjauksena suosittelemme puhdistamaan salaojakaivot sekä tarkistamaan kaivojen kansien asettumisen ympäristöön. Tällä hetkellä ainakin yhden kaivon kannen osalta voi olla jopa riski, että se menee pois paikoiltaan. Suosittelemme salaojien uusimista tulevaisuudessa piha-alueiden peruskorjauksen yhteydessä. Perusmuurien kunnossapidon kannalta on tärkeää, että pihan sade- ja sulamisvedet eivät pääse rasittamaan perusmuuri- ja sitä kautta ulkoseinärakenteita. Pensasistutuksia ja viheralueita tulisi välttää perusmuurien välittömässä läheisyydessä. Perusmuuri-

11 5 Julkisivut 5.1 Havainnot Tutkimusselostus 11 (43) en vedeneristysrakenteita suositellaan aina perusmuurien suojaksi, vaikka kosteusrasitus olisikin vähäinen. Rakennus 2:n perusmuurirakenteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Rakennus 1:n perusmuurirakenteissa havaittiin enemmän betoni- ja raudoitevaurioita. Rakennus 2:n itäjulkisivulla näkyvä selkeä halkeama ulkoseinän liikuntasauman kohdalla johtuu todennäköisesti liikuntasauman puutteesta perusmuurissa. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan perustuksiin ja perusmuurirakenteisiin ei ole suunniteltu liikuntasaumoja. Perusmuurirakenteet voidaan korjata betonikorjausjärjestelmällä, jolloin tulevat korjatuksi myös muut pintavauriot ja pinnoitteiden lohkeilut. Betoni- ja raudoitekorjaustoimenpiteiden jälkeen perusmuurit voidaan pinnoittaa kohteeseen soveltuvilla pinnoitteilla tai maaleilla. Rakennuksen julkisivut ovat alkuperäisessä kunnossa. Julkisivupinnat ovat puhtaaksi muurattuja. Rakennus 1 ulkoseinässä ei ole suunnitelmien mukaan tuuletusväliä eikä julkisivujen tiilimuurauksissa ole havaittavissa tuuletusrakoja. Julkisivupinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Pohjoisjulkisivun pinnoilla on nähtävillä ajan aiheuttamaa vanhenemista sekä ilkivaltaisen sotkemisen puhdistuksesta aiheutunutta kulumista. Selkeitä tiilimuurauksen vaurioita tai rapautumista ei havaittu. Kuva 19. Rakennus 1 julkisivumuurauksessa ei ole tuuletusrakoja. Kuva 20. Seinistä on puhdistettu sotkuja, mikä on kuluttanut seinän pintaa. Rakennus 2 julkisivun tiilimuurauksessa on tuuletusraot. Tuuletusraot on asennettu julkisivuissa myös ikkuna-aukkojen yläpuolelle. Tiilipinnoilla on havaittavissa kuviotekstuuri. Rakennuksen 2 tiilijulkisivupinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Julkisivuilla on nähtävissä vain vähäisiä vaurioita tai puutteita. Itäjulkisivulla yhdyskäytävän puoleisessa päädyssä yläpohjan tuuletusaukon venttiili puuttuu kokonaan. Julkisivuissa on liikuntasaumoja, joissa saumamassat ovat vanhentuneet ja alkaneet murtua.

12 Tutkimusselostus 12 (43) Kuva 21. Rakennus 2:n julkisivuissa on tuuletusraot Kuva 22. Rakennus 2:n tiilissä on kuviotekstuuri. Kuva 23. Julkisivun yleisilmettä. Kuva 24. Yläpohjan tuuletusaukon venttiili puuttuu. Kuva 25. Liikuntasaumat ovat vanhentuneet. Kuva 26. Liikuntasaumaa länsijulkisivulla. Koulun aluekeittiön lastauslaituri on rakennettu rakennuksen 2 keittiön yhteyteen vuonna Laiturin julkisivupinnat ovat peltielementtejä ja ne ovat pääosin hyväkuntoiset. Lastauslaiturin sisäänkäynnin kohdalla on käytöstä johtuvia kolhuja, mutta vauriot ovat lähinnä kosmeettisia.

13 Tutkimusselostus 13 (43) Kuva 27. Aluekeittiön lastauslaituri. Kuva 28. Sisäänkäynnin pelleissä on pientä kolhiintumista. Ikkunaylityspalkeissa on isoja vaaka- ja pystyhalkeamia. Halkeamat esiintyvät pääosin samoissa kohdissa; ikkunapalkkien yläpinnoissa ja palkkien päädyissä. Alkuperäisten piirustusten mukaan palkit on raudoitettu 10 mm harjateräksillä ja kannakoitu 60 mm leveillä U-teräksillä ulkoseinien sisäkuoresta. Alkuperäisten piirustusten mukaan aukonylityspalkit ovat 165x165, 200x165 tai 195x200 kokoisia betonipalkkeja, joiden ulkonurkissa on 10 mm harjateräkset. Palkkien haat ovat 6 mm harjaterästä ja niitä on palkeissa 300 mm välein. Pienimmät ikkunaylityspalkit on kannateltu väli- tai yläpohjien suurennetuista reunapalkeista 65 mm leveillä U-teräksillä mm välein. 195x200 palkeissa kannattelevat U-teräkset ovat 100 mm leveitä ja niitä on 450 mm välein. Kannattelevat U-teräkset on piirustusten mukaan suojabetonoitu terästen ympäriltä. Kuva 29. Ikkunapalkin halkeamia länsijulkisivulla. Kuva 30. Ikkunapalkin halkeamia pohjoisjulkisivulla. 5.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Julkisivujen pinnat ovat hyvässä kunnossa, eikä niihin kohdistu suurta korjaustarvetta tällä hetkellä. Rakennus 2:n itäjulkisivulta puuttuva yläpohjan tuuletusventtiili tulee uusia, jotta linnut ja muut eläimet eivät pääsisi vaurioittamaan yläpohjan rakenteita ja lämmöneristeitä. Rakennus 2:n liikuntasaumat alkavat olla käyttöikänsä päässä ja suosittelemme uusimaan ne tulevien korjausten yhteydessä. Vanhentuneet saumat aiheuttavat riskin sadevesien pääsystä rakenteeseen ja sitä kautta seinärakenteen vaurioitumiseen.

14 6 Alapohja 6.1 Rakenne 6.2 Havainnot Tutkimusselostus 14 (43) Ikkunanylityspalkkien halkeamat sijoittuvat pääosin palkkien yläreunoihin ja päätyihin. Halkeamat johtuvat todennäköisesti eri rakenneosien liikkumisesta tai palkeille kohdistuneesta rasituksesta. Betoniraudoitteiden ruostumiseen viittaavaa halkeilua havaittiin vain paikoin. Halkeamien kautta rakenteeseen pääsevä vesi voi kuitenkin nopeuttaa raudoitteiden ruostumista. Suosittelemme ikkunanylityspalkeille korjausta betonikorjausmenetelmillä erillisten rakennesuunnitelmien mukaan. Korjauksen jälkeen palkki voidaan pinnoittaa järjestelmään soveltuvilla pinnoitteilla tai maalilla. Rakennuksen 1 alapohja rakennuksen itäpuolella on alkuperäisten suunnitelmien ja rakenneavausten (RAK 16) mukaan ylhäältä alaspäin: betonilaatta 50 mm kevytsoralämmöneriste 130 mm (ulkoseinien reuna-alueilla 200 mm) bitumisively betonilaatta 70/140 mm karkea soratäyttö Rakennuksen 1 alapohjarakenteena länsipuolella on teräsbetonipalkki-laatta-rakenne (ylälaattapalkisto). Suunnitelmien mukaan alapohjan palkit ovat 200 mm paksuja ja mm korkeita. Rakenteessa on 140 mm paksuinen laatta. Todennäköisesti louhinnan seurauksena alapohjan kantavaksi rakenteeksi on tehty ylälaattapalkisto. Muuten rakenne on, kuten itäpuolella. Alimman betonilaatan pinnassa on suunnitelmien mukaan kosteuseristys, joka jatkuu yhtenäisenä betonisokkelin sisäpinnalla julkisivumuurauksen alapintaan asti. Porrashuoneiden maanvaraisissa lattioissa ei ole lämmöneristettä. Suunnitelmien mukaan lattioiden alapuolella on noin 300 mm paksu, kerroksina tiivistetty karkea soratäyttö, jonka alla on maatäyttöä. Väestönsuojan alapohjarakenteena on maanvarainen 300 mm betonilaatta. Lämmöneristettä ei ole. Rakennuksen 2 alapohja on maanvarainen. Alapohjarakenne on alkuperäisten suunnitelmien mukaan: betonilaatta 80 mm EPS-lämmöneriste 50 mm (ulkoseinien reuna-alueilla 2000 mm leveydellä mm) muovikelmu koneellisesti tiivistetty karkea soratäyttö 200 mm (salaojituskerrokseksi) Rakennus I:n ensimmäisessä kerroksessa tehdyssä pintakosteuskartoituksessa mitattiin pääosin normaaleja kosteuslukemia. Muutamat paikalliset kohonneet kosteuslukemat sijaitsivat sattumanvaraisissa paikoissa, eivätkä olleet säännöllisiä, kuten ulkoseinien vierustoilla tai pilarien läheisyydessä. Vanhat muovilaatat rakoilevat saumoistaan. Ra-

15 Tutkimusselostus 15 (43) kojen kautta pääsee muun muassa kengistä ja siivouksesta aiheutuvaa kosteutta lattian betonirakenteisiin. Tilan 107 lattian kosteustilannetta tutkittiin pintakosteusmittauksen lisäksi ns. viiltomittauksella, jossa suhteellinen kosteus mitataan lattiapinnoitteen alta. Mitattu kosteuslukema oli normaali. Kuva 31. Rakennuksen I pohjakerroksen pinnoitteena on pääosin muovimattoa Kuva 32. Lattiapäällysteiden rakoja esiintyy paikoin. Rakennus 1:n kellarikerroksessa sijaitsee väestönsuojatilat sekä teknisiä tiloja. Tilojen lattiapinnat ovat maalattuja. Tilaajalta saadun tiedon mukaan teknisen tilan lattiakaivon yhteydessä on pumppaamo, joka pumppaa teknisen tilan ja väestösuojan lattiakaivojen veden viemäriin, koska ne sijaitsevat viemärin korkoa alempana. Väestösuojassa on betonisyvennys, jossa sijaitsee viemärisulku. Betonisyvennyksessä oli tutkimushetkellä vettä, samoin kuin teknisen tilan lattiassa sijaitsevassa kaivossa. Teknisen tilan lattiassa sijaitsevaan toiseen kaivoon johti valurautaviemäreitä, jotka olivat lähes tukkeessa. Kuva 33. Rakennus 1 tekninen tila. Kuva 34. Kaivossa oli tutkimushetkellä vettä Rakennus 2:n 1. kerroksessa sijaitsevat koulun hallinnolliset tilat, koulun aluekeittiö, liikunta-/ juhlasali, henkilökunnan tiloja sekä opetustiloja. Rakennus 2:n halkaisee liikuntasauma, jonka pohjoispuolelle jäävät kokonaisuudessaan aluekeittiö, ruokailutilat, liikuntasali ja liikuntasalin märkätilat. Liikuntasauman eteläpuolella sijaitsevat kanslia, pääaula, akvaarioluokka, terveydenhoitajan tilat sekä muutamia opetustiloja. Liikuntasauman eteläpuoliset alapohjat ovat pääosin maanvaraisia rakenteita, pois lukien

16 Tutkimusselostus 16 (43) kanslia, jonka alapuolella sijaitsevat pohjakerroksessa väestönsuojatilat, sähköpääkeskukset ja lämmönjakohuone. Käyttötilojen lattiapinnat ovat pääosin vinyylilaattapintaisia. Pintakosteusmittaustulokset olivat pääosin normaaleja lukuun ottamatta käytävien reunojen naulakoiden alusia ja terveydenhoitajan tilan väliseinän läheisyydestä mitattuja kohonneita kosteuslukemia ja kosteuden aiheuttamia pinnoitevauriota. Kosteusmittauksia tarkennettiin lattiapinnoitteen alle tehdyillä viiltomittauksilla. Mittaustulokset ovat taulukossa 1. Kuva 35. Opetustilat ovat muovivinyylilaattapintaisia. Kuva 36. Käytävät ovat muovivinyylilaattapintaisia. Naulakoiden alla havaittiin kohonneita kosteuslukemia pintakosteusindikaattorilla. Kuva 37. Terveydenhoitajan huone Kuva 38. Terveydenhoitajan odotushuone, kohonneita kosteuksia mitattiin sohvan takaa Rakennuksessa 2 liikuntasauman pohjoispuolella sijaitsee koulun liikunta-/ juhlasali, jonka lattiarakenne on osittain maanvarainen. Liikuntasalin lattian pintamateriaali on muovilaattaa. Liikuntasalin pohjoispäädyn alapuolella sijaitsevat pohjakerroksen kerho- ja kirjastotilat. Lappeenrannan ympäristötoimen katselmuksessa todettiin, että liikuntasalin lattia on huonossa kunnossa. Ympäristötoimen mukaan muovilaatat irtoilevat jossain määrin. Tehdyssä kuntoselvityksessä havaittiin laatoissa pientä irtoamista.

17 Tutkimusselostus 17 (43) Kuva 39. Liikunta- / juhlasali. Kuva 40. Liikunta- / juhlasali. Pohjakerroksen käyttötiloissa, kuten kirjastossa ja kerhotiloissa lattiamateriaalina ovat pääosin hyväkuntoiset vinyylilaatat. Rakennus 2:n pohjakerroksessa sijaitsevat kirjaston ja kerhotilojen lisäksi nykyiset ja entiset tekniset tilat sekä väestönsuojatilat. Käyttötarkoitukseltaan toissijaisten tilojen ja käytävän lattiapintana on hierretty ja maalattu betonipinta. Näiden lattiapintojen pintakosteusmittaustulokset olivat pääosin normaalit. Käytävän päässä, lämpöhuoneen ja sähköpääkeskuksen käytävän reunoilla sekä entisessä sähköpääkeskuksessa havaittiin kohonneita kosteuslukemia ja kalkkihärmää. Lisäksi lämmönjakohuoneessa havaittiin vanhoja jälkiä lämpöputkien vesivuodoista. Kuva 41. Kirjaston lattian vinyylilaattaa. Kuva 42. Kerhotilojen lattian vinyylilaattaa. Kuva 43. Käytävien ja tilojen betonilattioiden pinnat ovat maalattuja. Kuva 44. Käytävän reunoilla havaittiin kohonnutta kosteutta ja kalkkihärmää.

18 6.3 Kosteusmittaukset Tutkimusselostus 18 (43) Maanvastaisten alapohjien lattianpäällysteen alta, mattoliimasta mitattiin kosteuspitoisuutta viiltomittausmenetelmällä. Kosteusmittaukset tehtiin kohtiin, joissa havaittiin korkeampia pintakosteudenilmaisimen lukemia, sekä vertailun vuoksi kohtiin joissa havaittiin normaaleja pintakosteuden lukemia. Viiltomittausten tulokset on esitetty taulukossa 1 ja mittauspaikat on merkitty liitteen 1 pohjakuviin. Taulukko 1. Alapohjarakenteiden viiltomittausten tulokset. Taulukossa on esitetty myös lämpötilan (t) ja suhteellisen kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs). Sisäilman olosuhteet on mitattu lattian rajasta kosteusmittauspisteen vierestä. Mittapiste Materiaali t (ºC) RH (%) abs (g/m V1, luokka 146 vinyylilaatta 18, ,3 V2, käytävä 41 vinyylilaatta 17,9 89,2 13,6 V3, terveydenhoitajan odotustila vinyylilaatta 18,1 67,5 10,4 V4, terveydenhoitajan huone 148 vinyylilaatta 17,5 45,1 6,7 V5, opettajien huone 108 vinyylilaatta 19,5 55,4 9,3 V6, opettajien huoneen takahuone vinyylilaatta 17,6 47,0 7,1 V7, luokkahuone 204 (välipohja) vinyylilaatta 18,3 49,7 7,8 V8, luokkahuone 107 muovimatto 23,0 69,2 14,2 ) 6.4 Rakenneavaukset Rakennuksen 2 alapohjaan tehtiin rakenneavaukset kerhotilan lattiaan (RAK1), teknisten tilojen käytävälle (RAK2) ja siivoustilaan (RAK 8). Avausten tarkempi sijainti on merkitty raportin liitteenä olevaan pohjakuvaan. Avauksilla haluttiin varmistua rakenteen suunnitelmien mukaisuudesta, sekä arvioida maatäytön kapillaarisuusominaisuuksia. Alapohjarakenne oli ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava: mm pintabetonilaatta 50 mm polystyreenieriste muovikelmu hiekka Kerhotilan kohdalla betonilaatta oli 60 mm paksu. Betonilaatassa oli halkeilua ja porattu pintalaattapala halkesi osiin porauksen jälkeen. Molemmissa avauksissa todettiin, että täyttöhiekka oli hienojakoista ja kosteaa.

19 Tutkimusselostus 19 (43) Kuva 45. Kerhotilan lattian rakenneavaus. Kuva 46. Alapohjan rakenne. Kuva 47. Käytävän lattian rakenneavaus. Kuva 48. Alapohjan rakenne käytävällä. Käyttäjien mukaan siivoustilan läheisyydessä on havaittu hajuhaittaa ja epäilyjä sisäilmaongelmista. Rakennepiirustusten mukaan varaston ympäröivät väliseinärakenteet ovat tiiltä ja yläpohja ja alapohjarakenteet pääasiassa betonia. RAK8:n alapohjarakenne oli ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava: - 85 mm pintabetonilaatta - 50 mm polystyreenieriste - muovi - hiekkatäyttö Maatäyttönä oleva hiekka oli melko hienojakoista, mutta kuivaa. Kuva 49. Rakenneavaus siivoajien välinevarastossa Kuva 50. RAK 8 hiekkatäyttöä.

20 Tutkimusselostus 20 (43) Rakennus 1 siivoushuoneen (tila 114) lattiaan tehtiin rakenneavaus (RAK 16) rakennekerrosten selvittämiseksi. 50 mm pintabetonilaatta n. 130 mm kevytsorabetoni bitumisively noin 100 mm betonilaatta. hiekkatäyttö Kuva 51. Siivoushuoneen rakenneavaus RAK 16. Kuva 52. Alapohjan rakennekerrokset. Opetustilassa 106 tehtiin lattiaan rakenneavaus (RAK 17), jolla haluttiin varmistua alapohjarakenteen suunnitelmien mukaisuudesta rakennuksen toisessa päässä. Rakenne oli ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava: mm pintabetonilaatta n. 160 mm kevytsoraeristekerros bitumisively noin 120 mm betonilaatta. ilmatila hiekkatäyttö Kuva 53. Rakenneavaus RAK 17 lattiassa, tila 106

21 Tutkimusselostus 21 (43) 6.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Ensimmäisen kerroksen osalta alapohjassa ei todettu viitteitä kosteusongelmista. Alapohjan täyttönä oleva hiekka ei toimi kapillaarikatkona, mutta hiekka oli kuivaa. Lisäksi pohjalaatan päällä oleva ehjä bitumisively pidättää kosteuden nousemisen eristekerrokseen. Lattioissa havaitut paikalliset kohonneet kosteudet ja niihin liittyvät irtoilevat lattialaatat liittyvät materiaalien normaaliin ikääntymiseen ja käytön aiheuttamiin kosteusrasituksiin. Rakennuksessa 1 kellaritilojen teknisissä tiloissa sekä väestönsuojatiloissa on betonisia lattiakaivoja, joissa oli tutkimushetkellä reilusti vettä. Lisäksi kaivoissa havaittiin tukkeutuneita putkia. Rakennus 1:n kellaritilat ovat louhittu kallioon, joten salaojavedet saattavat kerääntyä tähän louhittuun osaan kallion pintoja pitkin. Suosittelemme LVIteknistä tutkimusta, jossa selvitetään kellarin kaivojen merkitys. Rakennus 2 maanvaraisten lattiarakenteiden pintamateriaalit ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Maanvaraisissa lattioissa on paikallisia pinnoitevaurioita, lähinnä kulkukäytävillä. Vanhojen vinyylilaattojen vauriot ovat tavanomaisia. Laatat voidaan uusimalla paikallisesti tai kokonaisuuksina. Rakennus 2 pohjakerroksen osalla tehdyissä rakenneavauksissa havaittiin, että alapohjarakenteen alapuolinen hiekkatäyttö on kosteaa, mikä johtuu alapuolisesta kosteudennoususta. Hiekkatäyttö ei toimi kapillaarikatkona. Pohjakerroksen pintamateriaaleissa ei havaittu kosteuden aiheuttamia vaurioita tai ongelmia. Tulevaisuudessa suosittelemme valitsemaan alapohjan pinnoitteeksi sellaiset materiaalit, jotka läpäisevät vesihöyryä ja sallivat alapuolisten rakenteiden kuivumisen sisätiloihin. Liikuntasalissa lattiapinnoite rakoilee paikallisesti. Ilmeisesti pinnoite on alkuperäinen. Todennäköisesti kyseessä on normaali rakennusmateriaalin ikääntyminen ja lattiapinta olisi aiheellista uusia lähiaikoina. Koska tila on liikuntasali ja siellä juostaan (mahdollisesti jopa paljain jaloin), irtoilevat pinnoitteet aiheuttavat loukkaantumisriskin. Muilta osin rakennus 2 1. kerroksessa ei havaittu ongelmia maanvaraisissa lattiarakenteissa. Siivoojien välinevaraston alapohjassa maatäytön todettiin olevan kuivaa. Viiltomittauksissa tulokset olivat pääosin normaaleja. Käytävän korkeat kosteuslukemat sijaitsevat vaatenaulakoiden alla, ja niiden todennäköinen aiheuttaja on ulkokengistä ja vaatteista valunut vesi. Vuosien kuluessa vesi pääsee vinyylilaattojen saumojen kautta betonilaattaan, mutta kuivuu hitaammin laattojen alta. Ilmiö on varsin selkeä ja se toistuu myös rakennus 1:n osalla. Rakennus 2:n 1. kerroksen lattian pintamateriaalissa havaittiin betonilaatan halkeamien aiheuttamia paikallisia halkeamia. Edellä esitetyt korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma, vaan korjaustoimenpiteet vaativat erillistä suunnittelua. Lattiarakenteiden ja lattiaulkoseinäliittymien tiiveyden parantamisen yhteydessä rakennuksen painesuhteet muuttuvat ja siksi ilmanvaihtojärjestelmä tulee säätää vastaamaan muuttuneita paineolosuhteita. Rakennuksen painesuhteiden tulisi olla lähellä 0 Pa siten, että rakennus on kuitenkin hieman alipaineinen.

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA 21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI MYLLYMÄEN KOULU OPETUSKEITTIÖ 104 LATTIAN KOSTEUSMITTAUKSET 30.3.2012

TUTKIMUSRAPORTTI MYLLYMÄEN KOULU OPETUSKEITTIÖ 104 LATTIAN KOSTEUSMITTAUKSET 30.3.2012 TUTKIMUSRAPORTTI MYLLYMÄEN KOULU OPETUSKEITTIÖ 104 LATTIAN KOSTEUSMITTAUKSET Tutkimusraportti 2 (15) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, Tilakeskus PROJEKTI: 304977 IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie Vantaa. Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus

Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie Vantaa. Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kosteusvauriokartoitus 2 Kohdekäyntipäivä 18.4.2013 Martinkyläntie 3, 01670 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Seurantaraportti Valkoisenlähteentie Vantaa 86/

KARTOITUSRAPORTTI. Seurantaraportti Valkoisenlähteentie Vantaa 86/ Seurantaraportti Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa 86/3342 28.8.2014 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 5 KÄYTETTY

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

LPK VANHAINEN Soittajantie 10

LPK VANHAINEN Soittajantie 10 LPK VANHAINEN Soittajantie 10 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja sisäilmatutkimukset 7.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Rakennetekninen arviointi rakennuksien peruskorjattavuudesta Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Sivu 2 / 16 Sisällys 1. Yleistä... 3

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 30 17501 Padasjoki Raportti Työnumero: 051121701076 Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki Kosteuskartoitus

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 Sivu 1 / 13 Vastaanottaja: Lounaismaan OP Kiinteistökeskus Oy Reima Hakala Sibeliuksenkatu 3 30100 FORSSA KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 As Oy Forssan Nikkilän-Hovi Tyhjä liiketila (entinen ravintola

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy TUTKIMUSRAPORTTI Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina Työ nro T15018 Kotka 5.6.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, p. 05-2255 500

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh:

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh: Kosteuskartoitusraportti 1(7) VAHINKOTIEDOT Työkohde: Hevoshaan koulu (Asunto) Puh: Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: 0400 615 428 Asukas: Osoite: Puh: Kartoitusaika: 01.11.2005 Kartoittaja: Juha

Lisätiedot