TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS

2 Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet. Rakennuksessa on tapahtunut muutamia kosteusvaurioita sekä todettu epäilyksiä sisäilmaongelmista. Tutkimuksessa todettiin, että rakennuksen salaojitus alkaa olla käyttöikänsä päässä. Samoin piha-alueet ovat osittain kunnostuksen tarpeessa. Ulko- ja väliseinärakenteisiin tehdyssä pintakosteuskartoituksessa seinät todettiin kuiviksi eikä niissä havaittu pinnoitevaurioita. Ulkoseinien lämmöneristeistä otetuissa materiaalinäytteissä todettiin mikrobianalyysillä viitteitä vaurioista. Vuotoilman mukana kerroksellisessa ulkoseinässä esiintyvät epäpuhtaudet kulkeutuvat ilmavirtausten mukana sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua. Välipohjassa todettiin myös vanhan kosteusvaurion aiheuttama paikallinen mikrobivaurio. Suosittelemme välipohjan ja ulkoseinien liittymien järjestelmällistä tiivistämistä epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseksi. Julkisivun korjaustarpeita ovat perusmuurin ja ikkunapalkkien betonikorjaukset sekä julkisivun liikuntasaumojen uusimiset. Osa ikkunoista alkaa olla uusimisen tarpeessa. Pääosin ikkunat ovat kuitenkin huollettavissa. Ikkunoita korjattaessa on huomioitava ikkunapellitysten uusimiset tarvittavassa laajuudessa. Vesikate alkaa olla käyttöikänsä päässä joiltain osin ja lopuillakin osilla on enää muutamia vuosia käyttöikää jäljellä. Suosittelemme uusimaan vesikatteet kokonaisuudessaan tulevan peruskorjauksen yhteydessä. Kerhotilojen rikkinäisistä akustolevyistä voi irrota kuituja sisäilmaan. Suosittelemme poistamaan ne, mikäli tilat ovat vakituisessa käytössä. Vesikattokorjaukset alkavat olla joiltain osin kiireellisiä, sillä viitteitä vuodoista on jo havaittu. Pikaisena huoltotoimena suosittelemme puhdistamaan katot ja kattokaivot. Vanhemman rakennusosan kellarissa sijaitsevan teknisen tilan putkikanaalissa oli tutkimushetkellä vettä. Suosittelemme taloteknistä kuntoarviota.

3 Tutkimusselostus 3 (43) Sisällys 1 Yleistiedot Tutkimuksen ajankohta ja tavoite Tutkimusmenetelmät Tutkimuskohteen kuvaus Lähtötiedot Kohteessa suoritetut korjaukset Piha-alueet ja perusmuurit Rakenne Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Julkisivut Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Alapohja Rakenne Havainnot Kosteusmittaukset Rakenneavaukset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Ulkoseinät ja väliseinät Rakenne Havainnot Rakenneavaukset ja mikrobinäytteet Merkkiainekokeet Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Välipohjat Rakenne Havainnot Rakenneavaukset ja mikrobinäytteet Merkkiainekoe Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Yläpohja ja vesikatto Rakenne Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Ikkunat ja ulko-ovet Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Yhdyskäytävä Rakenne Havainnot Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Yhteenveto suositelluista toimenpiteitä... 42

4 1 Yleistiedot Kohde Tilaaja Tutkimuksen tekijät Voisalmentie Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi / Tilakeskus Villimiehenkatu Lappeenranta Yhteyshenkilö: Aila Vallius Vahanen Lappeenranta, Vahanen Suunnittelupalvelut Oy Luukkaantori LAPPEENRANTA Yhteyshenkilöt: Timo Suhonen, p Anna Vuokko, p Laura Hongisto, p Tutkimusselostus 4 (43) Projektinumero 1321 VOISALMEN KOULU 1.1 Tutkimuksen ajankohta ja tavoite ssa tehtiin Lappeenrannan Teknisen toimen tilakeskuksen toimeksiannosta rakenne- ja kosteustekninen kuntoselvitys kesällä Kohteesta tehtiin samassa yhteydessä myös haitta-ainetutkimus, josta on erillinen raportti. Kuntoselvityksen tarkoituksena on antaa lähtötiedot kohteen tulevaa peruskorjausta varten, jotta peruskorjauksessa voitaisiin keskittyä korjaamaan ne rakenteet, jotka ovat ongelmallisia tai riskialttiita. Tutkimus ei sisältänyt rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän tutkimista. 1.2 Tutkimusmenetelmät Kenttätutkimuksissa käytettiin aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä Gann Hydrotest B50 -mittapää ja LG1-lukulaiteyhdistelmää. Käytetyn laitteen asteikko on Pintakosteudenilmaisin kohdistetaan suoraan mitattavan rakenteen pintaan ja laitteistolla havaitut arvot luetaan näytöstä. Pintakosteustutkimukset ovat ainetta rikkomattomia vertailututkimuksia, joissa samasta rakenteesta eri kohdista havaittuja arvoja verrataan keskenään. Näin saadaan kartoitettua alueet, joissa on mahdollisesti muusta

5 Tutkimusselostus 5 (43) alueesta poikkeavia lukemia. Pintakosteudenilmaisimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat, teräkset, eri materiaalien koostumukset ja rakenteiden pintaosien vaihtelut. Pintakosteuskartoituksen tuloksia varmennettiin paikoin mittaamalla lattiapinnoitteiden alapuolinen suhteellinen kosteus ja lämpötila Vaisala Oy:n HMP42 mittapäällä. Mittaus tehtiin asentamalla mittapää lattiapinnoitteen alle pinnoitteeseen tehdyn viillon kautta. Viilto tiivistettiin ja mittapään annettiin tasaantua 20 minuuttia, jonka jälkeen tulokset luettiin HMI41 näyttölaitteella. Mittapään mittaustarkkuus suhteellisen kosteuden osalta on vähintään ± 2 prosenttiyksikköä. Käytetyt anturit kalibroidaan Vahanen Oy:ssä kahden kuukauden välein. Rakennuksen ulkoseinä- ja lattiarakenteiden tiiviyttä tutkittiin Sensistor 9012 WRS merkkiaineanalysaattorilla ja anturilla H21. Merkkiainekokeessa laskettiin typen ja vedyn seoskaasua (5 % H % N2) tutkittavaan rakenteeseen tai tilaan. Analysaattorilla paikallistettiin rakenteista kohdat, joista kaasu virtasi huonetiloihin. Kohteessa suoritettiin rakenneavauksia alapohjiin, ulkoseinärakenteisiin ja välipohjiin. Alapohjien rakenneavauksilla selvitettiin alapohjien kapillaarikatkorakenteita. Rakenneavausten yhteydessä ulkoseinien ja välipohjien lämmöneristeistä otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Lisäksi väestönsuojasta otettiin pyyhintänäyte asbestianalyysia varten tarkoituksena varmistaa asbestipurun onnistuminen. 2 Tutkimuskohteen kuvaus 3 Lähtötiedot Kohde sijaitsee Lappeenrannassa Voisalmen kaupunginosassa. Koulu on tehty kahdessa osassa vuosina 1970 ja Rakennusosat ovat yhteydessä toisiinsa toisen kerroksen korkeudella kulkevalla yhdyskäytävällä. Rakennus 1 on rakennettu vuonna Siihen on tehty uudet wc-tilat 2000-luvulla. Rakennus 2 on rakennettu vuonna 1978 ja sitä on laajennettu vuonna 2002, kun kouluun on tehty uusi keittiö. Rakennuksessa toimii koulun lisäksi myös Voisalmen kirjasto. Rakennusten kellari- ja pohjakerroksen kantava runkona ovat betonipilarit ja palkit. Välipohjat ovat betonirakenteisia ylälaattapalkistoja. Alapohja on maanvarainen betonilaatta. Väliseinät ovat pääosin tiilirakenteisia. Yläpohjatilat ovat puurakenteisia ja molemmissa rakennuksissa on bitumikermitasakatto. Ulkoseinärakenne on tiili-villatiili. Julkisivut ovat puhtaaksi muurattua tiiltä. Lähtötietojen mukaan rakennus 1:n opetustiloissa 107, 212, 214 ja 215 oli epäilyjä sisäilmaongelmista. Lähtötiedoiksi Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi luovutti koulun ajan tasalle päivitetyt arkkitehtipohjat ja julkisivukuvat keittiön korjauksen ajalta sekä koulun kosteusvaurioselvitykset ja näihin liittyvät raportit. Lisäksi rakennusten alkuperäiset pii-

6 Tutkimusselostus 6 (43) rustukset noudettiin kaupungin arkistosta kuntoselvityksen lähtötiedoiksi. Kuntoselvitystä tehdessä olivat käytössä seuraavat lähdeaineistot: 1970 Koulun 1-vaiheen rakennuspiirustukset 1976 Koulun 2-vaiheen rakennuspiirustukset ja rakennusselostus 1997, 2002, 2004 Sisäilmaryhmän tarkastusmuistiot 2000, 2006, 2010 Lappeenrannan ympäristötoimen tarkastusmuistiot ja - kertomukset 2000 Arkkitehdin ajantasapohjapiirustukset koulun tiloista 2002 Aluekeittiön peruskorjauspiirustukset ja työselitys 2006 Aluekeittiön raepesukoneen muutospiirustukset ja työselitys 2006 Rakentajain konevuokraamon kosteuskartoitusraportti luokkahuoneen lattian pintakosteuksista 2006 Lappeenrannan ympäristötoimen huoneilmamikrobitutkimus harjaantumisopetustilasta 2007 IV-konehuoneen muutossuunnitelmat 2007 päivitetyt julkisivupiirustukset 2010 Polygon Finland Oy:n kosteuskartoitusraportti IV-konehuoneen kosteusvauriosta 2011 Polygon Finland Oy:n kosteuskartoitusraportti luokan 1B katosta Alkuperäisistä rakennepiirustuksista havaittiin, että peruskallio sijaitsee paikoin hyvin lähellä rakennusten alapohjia. Rakennukset on perustettu kalliolle. 3.1 Kohteessa suoritetut korjaukset Lähtötiedoista käy ilmi vuoden 2002 keittiömuutos, josta on olemassa piirustukset ja työselostukset. Muutoin kohteessa on tehty lähinnä normaaliin huoltoon ja vahinkoihin kuuluvia korjauksia ja muita tilamuutoksia, joista ei ole saatavilla suunnitelmia. Kiinteistössä on suoritettu lähtötietojen mukaan seuraavia korjauksia ja muutostöitä: 2002 Aluekeittiön peruskorjaus 2006 Raepesukoneen sijoittaminen aluekeittiöön 2007 IV-konehuoneen rakentaminen rakennuksen 1 vesikatolle 2010 Rakennus 2, IV-konehuoneen vesivahingon korjaukset Muita pienimuotoisia vahinkoremontteja ja tilamuutoksia molemmissa rakennuksissa 4 Piha-alueet ja perusmuurit 4.1 Rakenne Alkuperäisten suunnitelmien mukaan rakennukset on perustettu peruskallion päälle. Piirustusten mukaan rakennusten läheisyydessä peruskallion korkeusvaihtelut ovat noin 9 m. Kantavien pilareiden koot vaihtelevat 250x x500 välillä. Rakennus 1:n perusmuurit on valettu rakennuksen päädyissä suoraan kallion päälle ilman antu-

7 4.2 Havainnot Tutkimusselostus 7 (43) roita. Korkeimmillaan kallioon asti ulottuvat perusmuurirakenteet ovat yli 4 m korkeita betoniperusmuureja. Peruskallioon nähden korkeissa kohdissa mm korkeat perusmuurit on toteutettu kantavien betonipilareiden varaan paikallavalettuina seinäpalkkirakenteina (sokkelipalkit). Sokkelipalkit ovat 300 mm tai 350 mm paksuja. Rakennuksessa 1 maanpinnan yläpuolella näkyvät sokkelipinnat ovat konsolimaisia perusmuureja, jotka eriytyvät maanpinnan alapuolisista sokkelipalkeista. Rakenne muistuttaa valesokkelia siten, että lattiapinta on alempana kuin sokkelin yläpinta. Ulkoseinän eristeet alkavat kuitenkin lattiapinnan päältä ja lattiapinta on maanpinnan yläpuolella. Sokkelin ulkokonsolikuoren ja kantavan perusmuurin välissä on n. 50 mm kova lämmöneriste, joka yhtyy ulkoseinien mineraalivillalämmöneristeeseen. Maata vasten olevat betoniseinäpinnat (kellariseinät, perusmuurit, VSS-seinät) ovat piirustusten mukaan kosteuseristettyjä. Koulun piha-alueet on pääosin päällystetty 400x400 betonilaatoilla. Rakennuksen 1 eteläpuolella on myös hiekkapintaa ja peruskalliota. Betonilaatoitukset ovat liikkuneet, joten piha on paikoin epätasainen. Kuva 1. Koulun päällystetty sisäpiha. Kuva 2. Rakennuksen 1 eteläpuoli. Rakennuksen 2 pohjoispuolella sijaitsee aluekeittiön lastauspiha ja henkilökunnan paikoitusalueet, jotka on päällystetty asfaltilla. Paikoitusalueet ovat tyydyttävässä kunnossa, kaadot ovat toimivat ja alueella on riittävästi sadevesikaivoja. Kuva 3. Aluekeittiön lastausalue. Kuva 4. Henkilökunnan paikoitusalue.

8 Tutkimusselostus 8 (43) Koulun itäpuolella sijaitsee koulun piha-alueita ja urheilukenttä. Piha-alueen pinnat viettävät koulusta poispäin laskeutuen urheilukentälle. Piha-alueet ovat siistit. Kuva 5. Koulun piha-aluetta. Kuva 6. Koulun urheilukenttä. Rakennukset on salaojitettu tiiliputkella. Tutkimuksessa todettiin, että salaojakaivoissa oli vettä vähän tai ei ollenkaan. Vedenpinta oli silmämääräisesti arvioiden reilusti lattiapintaa alempana myös rakennuksen alapihan puolella. Kirjaston oven läheisyydessä on kaivo, jossa on uppopumppu. Osa salaojakaivojen betoniosista on huonokuntoisia. Salaojakaivoissa oli roskia ja puun kappaleita. Välipihalla yksi sadevesikaivon kansi on maanpintaa korkeammalla. Kuva 7. Salaojakaivo rakennuksen 1 takapihan puolella. Kaivo on lähes tyhjä. Kuva 8. Salaojakaivon kannen reuna on huonokuntoinen. Kuva 9. Salaojakaivon pohjalla on roskia. Kuva 10. Sadevesikaivon kansi on ympäröivää maata korkeammalla.

9 Tutkimusselostus 9 (43) Pääosin perusmuurien vierustat on päällystetty. Rakennus 2:n sisäpihalla ja itäjulkisivulla pensasistutukset ovat lähellä perusmuuria ja pohjoisjulkisivulla kerhotiloja vasten on nurmialue, jota ei ole erotettu perusmuurista esim. kivetyksellä tai sepelikaistalla. Rakennuksen 2 pohjoispuolella nurmialueella perusmuuriin on kuitenkin asennettu perusmuurilevyt. Pensasistutusten kohdilla perusmuurilevyjä tai muita perusmuurin vedeneristysrakenteita ei havaittu. Rakennus 1:n vierustat ovat pääosin päällystettyjä ympäri rakennuksen. Maanpintojen kallistukset ovat ulkoseiniltä poispäin. Kuva 11. Pensasistutukset ovat lähellä perusmuuria. Kuva 12. Viheralue ulottuu perusmuuriin kiinni. Molempien rakennusten perusmuurien pinnoilla oli nähtävissä kosteuden aiheuttamaa maalipinnoitteen irtoamista ja kulumaa sekä paikoin myös raudoitteiden korroosiovaurioita. Rakennus 2:n itäjulkisivulla perusmuuri on haljennut läheltä ulkoseinän liikuntasaumaa. Lisäksi samalla julkisivulla oli nähtävissä toinen perusmuurin halkeama, joka on koko näkyvissä olevan perusmuurirakenteen korkuinen. Kuva 13. Rakennus I:n perusmuurialueita. Kuva 14. Rakennus I:n perusmuurialueita.

10 Tutkimusselostus 10 (43) Kuva 15. Perusmuurin raudoitteen korroosiovaurio rakennuksessa 1 Kuva 16. Perusmuurin raudoitteiden korroosiovaurioita rakennuksessa 1 Kuva 17. Perusmuurin raudoitteen korroosiovaurio rakennuksessa 2 Kuva 18. Halkeama perusmuurissa rakennuksessa Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on huomauttanut pihalaattojen epätasaisuudesta tarkastuskertomuksessaan ja muistuttanut asiasta uudestaan tarkastuskertomuksessaan Tarkastuskertomusten mukaan pihan epätasaisuuden on ilmoitettu aiheuttavan vahinkoriskin koulun oppilaille. Suosittelemme pihaalueiden betonilaattapintojen korjausta tasaiseksi siten, että koulun oppilaiden kompastumis- ja vahinkoriskit saadaan pienennettyä. Muutoin piha-alueissa ei ole välitöntä korjaustarvetta. Asvalttialueilla on vielä käyttöikää jäljellä. Salaojissa ei ollut tutkittaessa paljoa vettä. Tiilisalaojaputket alkavat kuitenkin olla teknisen käyttöikänsä päässä. Ongelmaksi voivat muodostua mm. puiden juuret, jotka saattavat kasvaa tiiliputkista läpi aikaa myöten. Pikaisena korjauksena suosittelemme puhdistamaan salaojakaivot sekä tarkistamaan kaivojen kansien asettumisen ympäristöön. Tällä hetkellä ainakin yhden kaivon kannen osalta voi olla jopa riski, että se menee pois paikoiltaan. Suosittelemme salaojien uusimista tulevaisuudessa piha-alueiden peruskorjauksen yhteydessä. Perusmuurien kunnossapidon kannalta on tärkeää, että pihan sade- ja sulamisvedet eivät pääse rasittamaan perusmuuri- ja sitä kautta ulkoseinärakenteita. Pensasistutuksia ja viheralueita tulisi välttää perusmuurien välittömässä läheisyydessä. Perusmuuri-

11 5 Julkisivut 5.1 Havainnot Tutkimusselostus 11 (43) en vedeneristysrakenteita suositellaan aina perusmuurien suojaksi, vaikka kosteusrasitus olisikin vähäinen. Rakennus 2:n perusmuurirakenteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Rakennus 1:n perusmuurirakenteissa havaittiin enemmän betoni- ja raudoitevaurioita. Rakennus 2:n itäjulkisivulla näkyvä selkeä halkeama ulkoseinän liikuntasauman kohdalla johtuu todennäköisesti liikuntasauman puutteesta perusmuurissa. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan perustuksiin ja perusmuurirakenteisiin ei ole suunniteltu liikuntasaumoja. Perusmuurirakenteet voidaan korjata betonikorjausjärjestelmällä, jolloin tulevat korjatuksi myös muut pintavauriot ja pinnoitteiden lohkeilut. Betoni- ja raudoitekorjaustoimenpiteiden jälkeen perusmuurit voidaan pinnoittaa kohteeseen soveltuvilla pinnoitteilla tai maaleilla. Rakennuksen julkisivut ovat alkuperäisessä kunnossa. Julkisivupinnat ovat puhtaaksi muurattuja. Rakennus 1 ulkoseinässä ei ole suunnitelmien mukaan tuuletusväliä eikä julkisivujen tiilimuurauksissa ole havaittavissa tuuletusrakoja. Julkisivupinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Pohjoisjulkisivun pinnoilla on nähtävillä ajan aiheuttamaa vanhenemista sekä ilkivaltaisen sotkemisen puhdistuksesta aiheutunutta kulumista. Selkeitä tiilimuurauksen vaurioita tai rapautumista ei havaittu. Kuva 19. Rakennus 1 julkisivumuurauksessa ei ole tuuletusrakoja. Kuva 20. Seinistä on puhdistettu sotkuja, mikä on kuluttanut seinän pintaa. Rakennus 2 julkisivun tiilimuurauksessa on tuuletusraot. Tuuletusraot on asennettu julkisivuissa myös ikkuna-aukkojen yläpuolelle. Tiilipinnoilla on havaittavissa kuviotekstuuri. Rakennuksen 2 tiilijulkisivupinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Julkisivuilla on nähtävissä vain vähäisiä vaurioita tai puutteita. Itäjulkisivulla yhdyskäytävän puoleisessa päädyssä yläpohjan tuuletusaukon venttiili puuttuu kokonaan. Julkisivuissa on liikuntasaumoja, joissa saumamassat ovat vanhentuneet ja alkaneet murtua.

12 Tutkimusselostus 12 (43) Kuva 21. Rakennus 2:n julkisivuissa on tuuletusraot Kuva 22. Rakennus 2:n tiilissä on kuviotekstuuri. Kuva 23. Julkisivun yleisilmettä. Kuva 24. Yläpohjan tuuletusaukon venttiili puuttuu. Kuva 25. Liikuntasaumat ovat vanhentuneet. Kuva 26. Liikuntasaumaa länsijulkisivulla. Koulun aluekeittiön lastauslaituri on rakennettu rakennuksen 2 keittiön yhteyteen vuonna Laiturin julkisivupinnat ovat peltielementtejä ja ne ovat pääosin hyväkuntoiset. Lastauslaiturin sisäänkäynnin kohdalla on käytöstä johtuvia kolhuja, mutta vauriot ovat lähinnä kosmeettisia.

13 Tutkimusselostus 13 (43) Kuva 27. Aluekeittiön lastauslaituri. Kuva 28. Sisäänkäynnin pelleissä on pientä kolhiintumista. Ikkunaylityspalkeissa on isoja vaaka- ja pystyhalkeamia. Halkeamat esiintyvät pääosin samoissa kohdissa; ikkunapalkkien yläpinnoissa ja palkkien päädyissä. Alkuperäisten piirustusten mukaan palkit on raudoitettu 10 mm harjateräksillä ja kannakoitu 60 mm leveillä U-teräksillä ulkoseinien sisäkuoresta. Alkuperäisten piirustusten mukaan aukonylityspalkit ovat 165x165, 200x165 tai 195x200 kokoisia betonipalkkeja, joiden ulkonurkissa on 10 mm harjateräkset. Palkkien haat ovat 6 mm harjaterästä ja niitä on palkeissa 300 mm välein. Pienimmät ikkunaylityspalkit on kannateltu väli- tai yläpohjien suurennetuista reunapalkeista 65 mm leveillä U-teräksillä mm välein. 195x200 palkeissa kannattelevat U-teräkset ovat 100 mm leveitä ja niitä on 450 mm välein. Kannattelevat U-teräkset on piirustusten mukaan suojabetonoitu terästen ympäriltä. Kuva 29. Ikkunapalkin halkeamia länsijulkisivulla. Kuva 30. Ikkunapalkin halkeamia pohjoisjulkisivulla. 5.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Julkisivujen pinnat ovat hyvässä kunnossa, eikä niihin kohdistu suurta korjaustarvetta tällä hetkellä. Rakennus 2:n itäjulkisivulta puuttuva yläpohjan tuuletusventtiili tulee uusia, jotta linnut ja muut eläimet eivät pääsisi vaurioittamaan yläpohjan rakenteita ja lämmöneristeitä. Rakennus 2:n liikuntasaumat alkavat olla käyttöikänsä päässä ja suosittelemme uusimaan ne tulevien korjausten yhteydessä. Vanhentuneet saumat aiheuttavat riskin sadevesien pääsystä rakenteeseen ja sitä kautta seinärakenteen vaurioitumiseen.

14 6 Alapohja 6.1 Rakenne 6.2 Havainnot Tutkimusselostus 14 (43) Ikkunanylityspalkkien halkeamat sijoittuvat pääosin palkkien yläreunoihin ja päätyihin. Halkeamat johtuvat todennäköisesti eri rakenneosien liikkumisesta tai palkeille kohdistuneesta rasituksesta. Betoniraudoitteiden ruostumiseen viittaavaa halkeilua havaittiin vain paikoin. Halkeamien kautta rakenteeseen pääsevä vesi voi kuitenkin nopeuttaa raudoitteiden ruostumista. Suosittelemme ikkunanylityspalkeille korjausta betonikorjausmenetelmillä erillisten rakennesuunnitelmien mukaan. Korjauksen jälkeen palkki voidaan pinnoittaa järjestelmään soveltuvilla pinnoitteilla tai maalilla. Rakennuksen 1 alapohja rakennuksen itäpuolella on alkuperäisten suunnitelmien ja rakenneavausten (RAK 16) mukaan ylhäältä alaspäin: betonilaatta 50 mm kevytsoralämmöneriste 130 mm (ulkoseinien reuna-alueilla 200 mm) bitumisively betonilaatta 70/140 mm karkea soratäyttö Rakennuksen 1 alapohjarakenteena länsipuolella on teräsbetonipalkki-laatta-rakenne (ylälaattapalkisto). Suunnitelmien mukaan alapohjan palkit ovat 200 mm paksuja ja mm korkeita. Rakenteessa on 140 mm paksuinen laatta. Todennäköisesti louhinnan seurauksena alapohjan kantavaksi rakenteeksi on tehty ylälaattapalkisto. Muuten rakenne on, kuten itäpuolella. Alimman betonilaatan pinnassa on suunnitelmien mukaan kosteuseristys, joka jatkuu yhtenäisenä betonisokkelin sisäpinnalla julkisivumuurauksen alapintaan asti. Porrashuoneiden maanvaraisissa lattioissa ei ole lämmöneristettä. Suunnitelmien mukaan lattioiden alapuolella on noin 300 mm paksu, kerroksina tiivistetty karkea soratäyttö, jonka alla on maatäyttöä. Väestönsuojan alapohjarakenteena on maanvarainen 300 mm betonilaatta. Lämmöneristettä ei ole. Rakennuksen 2 alapohja on maanvarainen. Alapohjarakenne on alkuperäisten suunnitelmien mukaan: betonilaatta 80 mm EPS-lämmöneriste 50 mm (ulkoseinien reuna-alueilla 2000 mm leveydellä mm) muovikelmu koneellisesti tiivistetty karkea soratäyttö 200 mm (salaojituskerrokseksi) Rakennus I:n ensimmäisessä kerroksessa tehdyssä pintakosteuskartoituksessa mitattiin pääosin normaaleja kosteuslukemia. Muutamat paikalliset kohonneet kosteuslukemat sijaitsivat sattumanvaraisissa paikoissa, eivätkä olleet säännöllisiä, kuten ulkoseinien vierustoilla tai pilarien läheisyydessä. Vanhat muovilaatat rakoilevat saumoistaan. Ra-

15 Tutkimusselostus 15 (43) kojen kautta pääsee muun muassa kengistä ja siivouksesta aiheutuvaa kosteutta lattian betonirakenteisiin. Tilan 107 lattian kosteustilannetta tutkittiin pintakosteusmittauksen lisäksi ns. viiltomittauksella, jossa suhteellinen kosteus mitataan lattiapinnoitteen alta. Mitattu kosteuslukema oli normaali. Kuva 31. Rakennuksen I pohjakerroksen pinnoitteena on pääosin muovimattoa Kuva 32. Lattiapäällysteiden rakoja esiintyy paikoin. Rakennus 1:n kellarikerroksessa sijaitsee väestönsuojatilat sekä teknisiä tiloja. Tilojen lattiapinnat ovat maalattuja. Tilaajalta saadun tiedon mukaan teknisen tilan lattiakaivon yhteydessä on pumppaamo, joka pumppaa teknisen tilan ja väestösuojan lattiakaivojen veden viemäriin, koska ne sijaitsevat viemärin korkoa alempana. Väestösuojassa on betonisyvennys, jossa sijaitsee viemärisulku. Betonisyvennyksessä oli tutkimushetkellä vettä, samoin kuin teknisen tilan lattiassa sijaitsevassa kaivossa. Teknisen tilan lattiassa sijaitsevaan toiseen kaivoon johti valurautaviemäreitä, jotka olivat lähes tukkeessa. Kuva 33. Rakennus 1 tekninen tila. Kuva 34. Kaivossa oli tutkimushetkellä vettä Rakennus 2:n 1. kerroksessa sijaitsevat koulun hallinnolliset tilat, koulun aluekeittiö, liikunta-/ juhlasali, henkilökunnan tiloja sekä opetustiloja. Rakennus 2:n halkaisee liikuntasauma, jonka pohjoispuolelle jäävät kokonaisuudessaan aluekeittiö, ruokailutilat, liikuntasali ja liikuntasalin märkätilat. Liikuntasauman eteläpuolella sijaitsevat kanslia, pääaula, akvaarioluokka, terveydenhoitajan tilat sekä muutamia opetustiloja. Liikuntasauman eteläpuoliset alapohjat ovat pääosin maanvaraisia rakenteita, pois lukien

16 Tutkimusselostus 16 (43) kanslia, jonka alapuolella sijaitsevat pohjakerroksessa väestönsuojatilat, sähköpääkeskukset ja lämmönjakohuone. Käyttötilojen lattiapinnat ovat pääosin vinyylilaattapintaisia. Pintakosteusmittaustulokset olivat pääosin normaaleja lukuun ottamatta käytävien reunojen naulakoiden alusia ja terveydenhoitajan tilan väliseinän läheisyydestä mitattuja kohonneita kosteuslukemia ja kosteuden aiheuttamia pinnoitevauriota. Kosteusmittauksia tarkennettiin lattiapinnoitteen alle tehdyillä viiltomittauksilla. Mittaustulokset ovat taulukossa 1. Kuva 35. Opetustilat ovat muovivinyylilaattapintaisia. Kuva 36. Käytävät ovat muovivinyylilaattapintaisia. Naulakoiden alla havaittiin kohonneita kosteuslukemia pintakosteusindikaattorilla. Kuva 37. Terveydenhoitajan huone Kuva 38. Terveydenhoitajan odotushuone, kohonneita kosteuksia mitattiin sohvan takaa Rakennuksessa 2 liikuntasauman pohjoispuolella sijaitsee koulun liikunta-/ juhlasali, jonka lattiarakenne on osittain maanvarainen. Liikuntasalin lattian pintamateriaali on muovilaattaa. Liikuntasalin pohjoispäädyn alapuolella sijaitsevat pohjakerroksen kerho- ja kirjastotilat. Lappeenrannan ympäristötoimen katselmuksessa todettiin, että liikuntasalin lattia on huonossa kunnossa. Ympäristötoimen mukaan muovilaatat irtoilevat jossain määrin. Tehdyssä kuntoselvityksessä havaittiin laatoissa pientä irtoamista.

17 Tutkimusselostus 17 (43) Kuva 39. Liikunta- / juhlasali. Kuva 40. Liikunta- / juhlasali. Pohjakerroksen käyttötiloissa, kuten kirjastossa ja kerhotiloissa lattiamateriaalina ovat pääosin hyväkuntoiset vinyylilaatat. Rakennus 2:n pohjakerroksessa sijaitsevat kirjaston ja kerhotilojen lisäksi nykyiset ja entiset tekniset tilat sekä väestönsuojatilat. Käyttötarkoitukseltaan toissijaisten tilojen ja käytävän lattiapintana on hierretty ja maalattu betonipinta. Näiden lattiapintojen pintakosteusmittaustulokset olivat pääosin normaalit. Käytävän päässä, lämpöhuoneen ja sähköpääkeskuksen käytävän reunoilla sekä entisessä sähköpääkeskuksessa havaittiin kohonneita kosteuslukemia ja kalkkihärmää. Lisäksi lämmönjakohuoneessa havaittiin vanhoja jälkiä lämpöputkien vesivuodoista. Kuva 41. Kirjaston lattian vinyylilaattaa. Kuva 42. Kerhotilojen lattian vinyylilaattaa. Kuva 43. Käytävien ja tilojen betonilattioiden pinnat ovat maalattuja. Kuva 44. Käytävän reunoilla havaittiin kohonnutta kosteutta ja kalkkihärmää.

18 6.3 Kosteusmittaukset Tutkimusselostus 18 (43) Maanvastaisten alapohjien lattianpäällysteen alta, mattoliimasta mitattiin kosteuspitoisuutta viiltomittausmenetelmällä. Kosteusmittaukset tehtiin kohtiin, joissa havaittiin korkeampia pintakosteudenilmaisimen lukemia, sekä vertailun vuoksi kohtiin joissa havaittiin normaaleja pintakosteuden lukemia. Viiltomittausten tulokset on esitetty taulukossa 1 ja mittauspaikat on merkitty liitteen 1 pohjakuviin. Taulukko 1. Alapohjarakenteiden viiltomittausten tulokset. Taulukossa on esitetty myös lämpötilan (t) ja suhteellisen kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs). Sisäilman olosuhteet on mitattu lattian rajasta kosteusmittauspisteen vierestä. Mittapiste Materiaali t (ºC) RH (%) abs (g/m V1, luokka 146 vinyylilaatta 18, ,3 V2, käytävä 41 vinyylilaatta 17,9 89,2 13,6 V3, terveydenhoitajan odotustila vinyylilaatta 18,1 67,5 10,4 V4, terveydenhoitajan huone 148 vinyylilaatta 17,5 45,1 6,7 V5, opettajien huone 108 vinyylilaatta 19,5 55,4 9,3 V6, opettajien huoneen takahuone vinyylilaatta 17,6 47,0 7,1 V7, luokkahuone 204 (välipohja) vinyylilaatta 18,3 49,7 7,8 V8, luokkahuone 107 muovimatto 23,0 69,2 14,2 ) 6.4 Rakenneavaukset Rakennuksen 2 alapohjaan tehtiin rakenneavaukset kerhotilan lattiaan (RAK1), teknisten tilojen käytävälle (RAK2) ja siivoustilaan (RAK 8). Avausten tarkempi sijainti on merkitty raportin liitteenä olevaan pohjakuvaan. Avauksilla haluttiin varmistua rakenteen suunnitelmien mukaisuudesta, sekä arvioida maatäytön kapillaarisuusominaisuuksia. Alapohjarakenne oli ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava: mm pintabetonilaatta 50 mm polystyreenieriste muovikelmu hiekka Kerhotilan kohdalla betonilaatta oli 60 mm paksu. Betonilaatassa oli halkeilua ja porattu pintalaattapala halkesi osiin porauksen jälkeen. Molemmissa avauksissa todettiin, että täyttöhiekka oli hienojakoista ja kosteaa.

19 Tutkimusselostus 19 (43) Kuva 45. Kerhotilan lattian rakenneavaus. Kuva 46. Alapohjan rakenne. Kuva 47. Käytävän lattian rakenneavaus. Kuva 48. Alapohjan rakenne käytävällä. Käyttäjien mukaan siivoustilan läheisyydessä on havaittu hajuhaittaa ja epäilyjä sisäilmaongelmista. Rakennepiirustusten mukaan varaston ympäröivät väliseinärakenteet ovat tiiltä ja yläpohja ja alapohjarakenteet pääasiassa betonia. RAK8:n alapohjarakenne oli ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava: - 85 mm pintabetonilaatta - 50 mm polystyreenieriste - muovi - hiekkatäyttö Maatäyttönä oleva hiekka oli melko hienojakoista, mutta kuivaa. Kuva 49. Rakenneavaus siivoajien välinevarastossa Kuva 50. RAK 8 hiekkatäyttöä.

20 Tutkimusselostus 20 (43) Rakennus 1 siivoushuoneen (tila 114) lattiaan tehtiin rakenneavaus (RAK 16) rakennekerrosten selvittämiseksi. 50 mm pintabetonilaatta n. 130 mm kevytsorabetoni bitumisively noin 100 mm betonilaatta. hiekkatäyttö Kuva 51. Siivoushuoneen rakenneavaus RAK 16. Kuva 52. Alapohjan rakennekerrokset. Opetustilassa 106 tehtiin lattiaan rakenneavaus (RAK 17), jolla haluttiin varmistua alapohjarakenteen suunnitelmien mukaisuudesta rakennuksen toisessa päässä. Rakenne oli ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava: mm pintabetonilaatta n. 160 mm kevytsoraeristekerros bitumisively noin 120 mm betonilaatta. ilmatila hiekkatäyttö Kuva 53. Rakenneavaus RAK 17 lattiassa, tila 106

21 Tutkimusselostus 21 (43) 6.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Ensimmäisen kerroksen osalta alapohjassa ei todettu viitteitä kosteusongelmista. Alapohjan täyttönä oleva hiekka ei toimi kapillaarikatkona, mutta hiekka oli kuivaa. Lisäksi pohjalaatan päällä oleva ehjä bitumisively pidättää kosteuden nousemisen eristekerrokseen. Lattioissa havaitut paikalliset kohonneet kosteudet ja niihin liittyvät irtoilevat lattialaatat liittyvät materiaalien normaaliin ikääntymiseen ja käytön aiheuttamiin kosteusrasituksiin. Rakennuksessa 1 kellaritilojen teknisissä tiloissa sekä väestönsuojatiloissa on betonisia lattiakaivoja, joissa oli tutkimushetkellä reilusti vettä. Lisäksi kaivoissa havaittiin tukkeutuneita putkia. Rakennus 1:n kellaritilat ovat louhittu kallioon, joten salaojavedet saattavat kerääntyä tähän louhittuun osaan kallion pintoja pitkin. Suosittelemme LVIteknistä tutkimusta, jossa selvitetään kellarin kaivojen merkitys. Rakennus 2 maanvaraisten lattiarakenteiden pintamateriaalit ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Maanvaraisissa lattioissa on paikallisia pinnoitevaurioita, lähinnä kulkukäytävillä. Vanhojen vinyylilaattojen vauriot ovat tavanomaisia. Laatat voidaan uusimalla paikallisesti tai kokonaisuuksina. Rakennus 2 pohjakerroksen osalla tehdyissä rakenneavauksissa havaittiin, että alapohjarakenteen alapuolinen hiekkatäyttö on kosteaa, mikä johtuu alapuolisesta kosteudennoususta. Hiekkatäyttö ei toimi kapillaarikatkona. Pohjakerroksen pintamateriaaleissa ei havaittu kosteuden aiheuttamia vaurioita tai ongelmia. Tulevaisuudessa suosittelemme valitsemaan alapohjan pinnoitteeksi sellaiset materiaalit, jotka läpäisevät vesihöyryä ja sallivat alapuolisten rakenteiden kuivumisen sisätiloihin. Liikuntasalissa lattiapinnoite rakoilee paikallisesti. Ilmeisesti pinnoite on alkuperäinen. Todennäköisesti kyseessä on normaali rakennusmateriaalin ikääntyminen ja lattiapinta olisi aiheellista uusia lähiaikoina. Koska tila on liikuntasali ja siellä juostaan (mahdollisesti jopa paljain jaloin), irtoilevat pinnoitteet aiheuttavat loukkaantumisriskin. Muilta osin rakennus 2 1. kerroksessa ei havaittu ongelmia maanvaraisissa lattiarakenteissa. Siivoojien välinevaraston alapohjassa maatäytön todettiin olevan kuivaa. Viiltomittauksissa tulokset olivat pääosin normaaleja. Käytävän korkeat kosteuslukemat sijaitsevat vaatenaulakoiden alla, ja niiden todennäköinen aiheuttaja on ulkokengistä ja vaatteista valunut vesi. Vuosien kuluessa vesi pääsee vinyylilaattojen saumojen kautta betonilaattaan, mutta kuivuu hitaammin laattojen alta. Ilmiö on varsin selkeä ja se toistuu myös rakennus 1:n osalla. Rakennus 2:n 1. kerroksen lattian pintamateriaalissa havaittiin betonilaatan halkeamien aiheuttamia paikallisia halkeamia. Edellä esitetyt korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma, vaan korjaustoimenpiteet vaativat erillistä suunnittelua. Lattiarakenteiden ja lattiaulkoseinäliittymien tiiveyden parantamisen yhteydessä rakennuksen painesuhteet muuttuvat ja siksi ilmanvaihtojärjestelmä tulee säätää vastaamaan muuttuneita paineolosuhteita. Rakennuksen painesuhteiden tulisi olla lähellä 0 Pa siten, että rakennus on kuitenkin hieman alipaineinen.

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 TUTKIMUSSELOSTUS Liikuntasaliosan ulkoseinien tutkimukset 10.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 14 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSKUIVAUS OY

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSKUIVAUS OY Vastaanottaja: Oiva Turunen Kohde: 20170025 Sulkavan koulukeskus Koulutie 8 58700 Sulkava Tilaaja: Oiva Turunen p. 044 417 5842 Tilaus pvm: 16.1.2017 Yhteyshenkilö: Oiva Turunen p. 044 417 5842 oiva.turunen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Kiinteistön perustiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4 Aikaisemmin todetut

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 itäsiipi pohjoi- nen etelä län- Kuvat 1, 2, 3. Rakennuksessa on tehty pohjakuviin merkityillä alueilla sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi rakenneavauksia. Rakenneavausten ja rakennetutkimusten

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy

Kosteuskartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI Sammontie 6 06150 PORVOO Toimeksianto: Kosteuskartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Tilaaja:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/ Kartoitusraportti Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/3920 5.5.2015 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Kellarin auditorion, aulan ja wc-tilojen kosteuskartoitus. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy

Kellarin auditorion, aulan ja wc-tilojen kosteuskartoitus. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Linnankosken Lukio Piispankatu 24-26 06100 PORVOO Kellarin auditorion, aulan ja wc-tilojen

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 27.5.2014 Päärakennus, valmistunut v. 1980 Navettarakennus, valmistunut 1900- luvun alkupuolella Terhi Markkula, Hanna Tuovinen, Vahanen

Lisätiedot

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014 T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT... 2 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA... 3 3 HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET... 4 3.1 Alapohja... 4 Kosteuskartoitus...

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Martinussali Martinlaaksontie 16 01620 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Sami

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (9) 26.6.2012 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Katriinankuja 4 01760 VANTAA

Katriinankuja 4 01760 VANTAA Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot