MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ. Toimintaympäristökatsaus 2018/I KONSERNIHALLINTO Timo Widbom & Roosa Nieminen

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ. Toimintaympäristökatsaus 2018/I KONSERNIHALLINTO Timo Widbom & Roosa Nieminen"

Transkriptio

1 MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ Toimintaympäristökatsaus 2018/I 1

2 SISÄLLYS 1. TYÖLLISYYS- JA ELINVOIMAOHJELMA TYÖLLISYYSKEHITYS VÄESTÖKEHITYS YLEINEN PORIN SEUDUN KEHITYS AJANKOHTAISTA 43 2

3 TYÖLLISYYSOHJELMAN TAVOITTEIDEN JA PÄÄMITTARIEN TOTEUTUMINEN TAVOITTEET JA TAVOITETASO 1. TYÖPAIKKOJEN NETTOLISÄYS 1700 TYÖPAIKKAA VUOTEEN 2025 MENNESSÄ TOTEUMA Ei ole toistaiseksi toteutumassa: työpaikkojen nettolisäys on ollut negatiivinen vuosina TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMINEN: 72 %:IIN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ Ei ole toistaiseksi toteutumassa: työllisyysaste 63,9 % vuoden 2016 lopussa 3. TYÖTTÖMYYSASTEEN ALENEMINEN 27 SUURIMMAN KUNNAN KESKIARVON TASOLLE VUODEN 2018 LOPPUUN MENNESSÄ Ei ole toistaiseksi toteutumassa: Porin työttömyysasteen vuosikeskiarvo +1,6 %-yksikköä tavoitetta korkeampi 4. PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS 10 SUURIMMAN KAUPUNGIN KESKIARVON TASOLLA On toteutumassa: Porin pitkäaikaistyöttömyysaste oli 32,3 % huhtikuussa 2018 ja 10 suurimman kaupungin keskiarvoa alempi. 5. AKTIVOINTIASTE 15 SUURIMMAN KAUPUNGIN KESKIARVON TASOLLA On toteutunut: Porin aktivointiaste oli neljänneksi korkein 20 suurimman kaupungin joukossa tammikuussa NUORISOTYÖTTÖMYYDEN ALENEMINEN 11 %:IIN KAIKISTA TYÖTTÖMISTÄ VUODEN 2018 LOPPUUN MENNESSÄ Ei ole toistaiseksi toteutumassa: nuorisotyöttömyys oli 15,5 % huhtikuussa 2018 eli 4,5 %-yks. tavoitetta korkeampi. 7. TOTEUTETAAN TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEEN LIITYVIÄ INNOVATIIVISIA KOKEILUJA YHTEISTYÖSSÄ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA On toteutumassa: alueellinen kokeilu käynnistyi ja ohjaamohanke yhdessä Rauman kanssa alkoi

4 ELINVOIMAOHJELMAN TAVOITTEIDEN JA PÄÄMITTARIEN TOTEUTUMINEN TAVOITTEET JA TAVOITETASO 1. PORIN TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMINEN JA TYÖLLISYYSASTE 20 SUURIMMAN KAUPUNGIN KESKIARVON TASOLLE TOTEUMA Ei ole toistaiseksi toteutumassa: 20 suurimman kaupungin työllisyysaste 66,2 % vuoden 2016 lopussa ja Pori jäljessä -2,3 %-yksikköä 2. PORIN KAUPUNGIN VEROTULOKERTYMÄN MUUTOS POSI- TIIVINEN JA SUHTEEESSA KOKO MAAN KEHITYKSEEN Osittain toteutumassa: Porin verotulokertymä on kasvanut alkuvuonna 2017, mutta on jäljessä koko maan kehitystä 3. PALKKASUMMAN JA LIIKEVAIHDON KEHITYS POSITIIVINEN SATAKUNNAN YRITYKSISSÄ Osittain toteutunut: yritysten liikevaihto kasvoi 1,8 % ja palkkasumma 0,4 % heinä-syyskuussa 2016, mutta vähemmän kuin koko maassa 4. ELINVOIMAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Toteutunut ja täsmentynyt 5. ELINVOIMAOHJELMAN KETJUJEN ELINVOIMALUPAUSTEN TOTEUTTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN Toteutunut ja toimenpiteet käynnissä 6. ERI TOIMIJOIDEN OSALLISTAMINEN MUKAAN OHJELMATYÖHÖN Toteutunut 4

5 5

6 PORIN TYÖLLISYYSKEHITYS JA TILANNE VUODEN 2018 HUHTIKUUSSA Porin työllisyysaste oli 63,9 % vuonna Hallitusohjelman tavoite on 72 %. Porissa oli keskimäärin avointa työpaikkaa kuukaudessa tammihuhtikuussa Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut noin 550:llä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Porissa oli työtöntä työnhakijaa huhtikuussa Työttömien määrä on laskenut noin 690:llä henkilöllä vuoden 2018 alusta. Porin työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 12,2 % tammi-huhtikuussa Työttömyysaste on laskenut 2,1 %-yksikköä vuoden 2017 vuosikeskiarvoon verrattuna. Porin pitkäaikaistyöttömien, alle 25-vuotiaiden työttömien ja yli 50- vuotiaiden työttömien määrät ovat laskeneet vuoden 2017 tammikuusta vuoden 2018 tammikuuhun keskimäärin 20 %:lla Porin aktivointiaste oli neljänneksi korkein 20 suurimman kaupungin joukossa tammikuussa

7 63,9 % Porin työllisyysaste vuonna ,9 66,8 66,2 65, ,1 63,9 Kuvio 1. Porin työllisyysaste (%) vuosina (Lähde: Tilastokeskus, Kuntien avainluvut) Graafissa kuvataan työllisyysasteen (%) kehitystä vuosina Työllisyysasteella tarkoitetaan kaikkien vuotiaiden työllisten prosenttiosuutta suhteessa saman ikäiseen väestöön. Nykyisen hallitusohjelman tavoite on saada työllisyysaste nostettua 72 prosenttiin. Työllisyysaste on heikentynyt Porissa vuodesta 2011 alkaen. 7

8 6 792 Terveys- ja sosiaalipalvelut työllistivät edelleen eniten porilaisia vuonna Kuvio 2. Porin työllisten lukumäärät toimialoittain vuosina (Lähde: Tilastokeskus) Graafi kuvaa työllisten lukumääriä eri toimialoittain vuosien 2013 ja 2015 välillä. Ylivoimaisesti eniten työllisiä kaikkina vuosina oli terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla. Seuraavaksi suurimmat porilaisia työllistävät toimialat ovat teollisuus ja tukku- ja vähittäiskauppa. Työllisten määrä on laskenut määrällisesti eniten teollisuuden toimialalla vuosien aikana. 8

9 -0,6 % Porin työntekijöiden palkkasumman vuosimuutos% vuonna ,0 % Porin kaikkien yritysten liikevaihdon vuosimuutos% vuonna ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6, Palkkasumman muutos% Liikevaihdon muutos% Kuvio 3. Porin työntekijöiden palkkasumman ja yritysten liikevaihdon vuosimuutos%:t vuosina (Lähde: Satamittari) Graafissa on kuvattu Porin työntekijöiden palkkasumman ja yritysten liikevaihdon vuosittaiset muutosprosentit vuosien 2012 ja 2016 välillä edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkasumma on työntekijöille maksettavien bruttopalkkojen summa. Liikevaihto puolestaan on myyntituottojen summa, josta arvonlisävero on vähennetty. Palkkasummassa ei ole ollut havaittavissa suuria muutoksia vuosien aikana. Palkkasumman vuosimuutosprosentti on vaihdellut 3,9 %:n ja -1,0 %:n välillä. Liikevaihdon kasvu on hidastunut vuoteen 2012 asti, jonka jälkeen liikevaihdon vuosimuutosprosentti on mennyt negatiiviseksi eli liikevaihto on alkanut pienentyä. 9

10 1229 Avointen työpaikkojen määrä keskimäärin Porissa tammi-huhtikuussa Kuvio 5. Porin avoimien työpaikkojen määrä kuukausittain vuosina /4 (Lähde: Satakunnan ELYkeskus, työllisyyskatsaukset) 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Graafissa on kuvattu TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä kuukausittain Porissa vuosina /4. Avoimien työpaikkojen määrissä on suurta vaihtelua niin vuosien kuin kuukausienkin välillä. Kuvatulla aikavälillä eniten avoimia työpaikkoja on ollut vuoden 2018 helmikuussa (1454). Alhaisimmillaan avoimien työpaikkojen määrä oli vuoden 2014 joulukuussa (211). Avointen työpaikkojen määrä on nousussa. Vuoden 2018 alkupuolella avoimia työpaikkoja on ollut huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. 10

11 4 436 Työtöntä työnhakijaa Porissa 2018 huhtikuussa Kuvio 6. Työttömien työnhakijoiden määrä Porissa kuukausittain vuosina /4 (Lähde: TEM, Työllisyystilasto TK14A) Graafi kuvaa työttömien työnhakijoiden määriä kuukausittain Porissa vuosina /4. Työttömien työnhakijoiden määrä vaihtelee kuukausittain: esimerkiksi touko-elokuussa työttömien määrä yleensä nousee oppilaitoksista valmistuneiden määrän noustessa. Vuoden 2016 syys-lokakuun työttömien työnhakijoiden määrän äkillinen nousu johtui suurimmaksi osaksi Porin kaupungissa tehdyistä lomautuksista. Työttömien työnhakijoiden määrä on alentunut kuukausi kuukaudelta vuoden 2018 alkupuoliskon aikana. Yleensä joulukuu tekee poikkeuksen työttömien työhakijoiden määrän kasvaessa. 11

12 12,2 % Porin työttömyysasteen keskiarvo vuoden 2018 huhtikuuhun mennessä 18,0 16,0 14,0 13,8 15,0 16,3 17,0 14,3 12,0 12,6 12,4 12,3 12,2 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Kuvio 7. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo vuosina /4 (Lähde: TEM, Työllisyystilasto TK14A) 0, Graafissa kuvataan Porin työttömyysasteen (%) kehitystä vuosien /4 välisenä aikana. Työttömyysaste on vuotiaiden työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta eli työllisistä ja työttömistä luvun trendi on ollut nouseva, mutta vuoden 2017 aikana työttömyysaste on kääntynyt laskuun luvun aikana työttömyysaste on ollut alhaisimmillaan vuonna 2018 huhtikuuhun mennessä (12,2 %) ja korkeimmillaan vuonna 2016 (17,0 %). 12

13 11. Porin työttömyysaste oli kymmenenneksi korkein 27 suurimman kaupungin joukossa huhtikuussa ,3 15,2 14,8 13,1 12,9 12,9 12,7 12,5 12,5 12,2 12, ,8 10,7 9,8 9,3 9,3 9,1 9 8,8 8,7 8,6 8, ,1 7,9 6, Kuvio 8. Porin työttömyysaste verrattuna 27 suurimman kaupungin työttömyysasteeseen huhtikuussa 2018 (Lähde: TEM, Työllisyystilasto TK14A) Graafissa on verrattu Porin työttömyysastetta 27 suurimpaan kaupunkiin vuoden 2018 huhtikuussa. 27 kaupungin työttömyysasteiden keskiarvo oli 10,9 %. Porin työttömyysaste oli 1,3 %-yksikköä keskiarvoa korkeampi. Nurmijärven työttömyysaste oli alhaisin ja Kotkan korkein 27 suurimman kaupungin joukossa. 13

14 1 724 Porin pitkäaikaistyöttömien määrä vuoden 2017 joulukuussa Kuvio 10. Pitkäaikaistyöttömien määrä Porissa kuukausittain vuosina (Lähde: Satakunnan ELY-keskus, työllisyyskatsaukset) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Graafi kuvaa Porin pitkäaikaistyöttömien määriä vuosien välillä. Pitkäaikaistyöttömäksi määritellään henkilö, joka on ollut 12 kuukauden ajan tai pidempään yhtäjaksoisesti työttömänä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut tasaisesti laskussa vuoden 2017 tammikuusta alkaen. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli alhaisimmillaan vuoden 2014 alussa (1823). Eniten pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2016 tammikuussa (2 338). 14

15 689 Alle 25-vuotiasta työtöntä Porissa huhtikuussa Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kuvio 11. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrät Porissa kuukausittain vuosina /4 (Lähde: Satakunnan ELY-keskus, työllisyyskatsaukset) Graafi kuvaa alle 25-vuotiaiden työttömien määriä Porissa kuukausittain vuosina /4. Eri vuosien välillä on ollut havaittavissa yhteneväisyyttä alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kuukausittaisessa kehityksessä. Nuorten työttömyys kasvaa koulujen päätyttyä toukokuussa ja alenee koulujen alkamisen jälkeen syyskuussa. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on ollut laskussa vuosittain. Nuorten työttömien määrä oli tammi-huhtikuussa 2018 alempi kuin vastaavana ajankohtana vuosina

16 1757 Yli 50-vuotiasta työtöntä Porissa huhtikuussa Kuvio 12. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kuukausittain /4 (Lähde: Satakunnan ELY-keskus, työllisyyskatsaukset) Graafi kuvaa yli 50-vuotiaiden työttömien määrää kuukausittain vuosien 2014 ja 2018/4 välillä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on ollut laskussa vuoden 2017 alusta alkaen ja huhtikuussa 2018 määrä oli koko tarkasteluajanjakson alhaisin; Eri vuosien väliset kuvaajat ovat pääsääntöisesti yhtäläisiä, lukuun ottamatta vuoden 2016 syyskuun rajua nousua Porin kaupungin lomautuksista johtuen. 16

17 Porin maksuosuus työmarkkinatuesta vuoden 2017 lopussa Kuvio 13. Porin maksuosuus työmarkkinatuesta kuukausittain (Lähde: kela.fi, Työmarkkinatukiseuranta) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Graafi kuvaa Porin maksuosuutta työmarkkinatuesta eli niin sanottuja sakkomaksuja kuukausittain vuodesta 2015 vuoteen Kunnat rahoittavat 50 % työmarkkinatuista sen jälkeen, kun työtön on saanut työmarkkinatukea 300 päivän ajan ja 70 % 1000 päivän ylittävästä työttömyydestä. Porin sakkomaksut vähenivät vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Sakkomaksut alenivat edelleen kuukausitasolla tarkasteltuna tammi-helmikuussa 2017, mutta ylittivät maalis-joulukuussa edellisen vuoden vastavan ajankohdan tason alkaneen Porin työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun avulla päästään kiinni yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneisiin ja pyritään katkaisemaan työttömyys ennen sen pitkittymistä. 17

18 38,7 % Porin aktivointiasteen vuosikeskiarvo vuonna Kuvio 14. Porin aktivointiasteen vuosikeskiarvot vuosina (Lähde: Kelasto, Työmarkkinatukiseuranta) Graafissa kuvataan Porin aktivointiasteen (%) vuosikeskiarvoja vuosien 2010 ja 2017 välillä. Aktivointiaste tarkoittaa aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien summasta. Aktivointiasteen vuosikeskiarvo on ollut nousussa vuodesta 2015 lähtien, joka on heijastunut KELA:n sakkomaksujen vähenemisenä. Porin aktivointiaste oli 38,7 % oli vuonna

19 4. Porin aktivointiaste oli neljänneksi korkein vuoden 2018 tammikuussa ,6 41, ,9 39,4 39,3 38,6 38,5 37,3 35,2 34,4 33,7 32,3 32,2 31,8 31,6 30,8 30,4 30,2 26, Kuvio 15. Porin aktivointiaste verrattuna 20 suurimpaan kaupunkiin tammikuussa 2018 (Lähde: Kelasto, Työmarkkinatukiseuranta) 0 Graafissa verrataan Porin aktivointiastetta (%) 20 suurimpaan kaupunkiin vuoden 2018 tammikuussa. Porin aktivointiaste oli neljänneksi korkein (39,9 %) 20 suurimman kaupungin joukossa. Aktivointiaste oli Poria korkeampi Vaasassa, Salossa ja Vantaalla. Aktivointiaste jäi alle 30 %:in tason vain Kuopiossa 19

20 20

21 PORIN VÄESTÖKEHITYS VUODEN 2017 TAMMI MAALISKUUSSA Porin väestönlisäys oli negatiivinen tammijoulukuussa 2017: yhteensä -302 henkilöä, mutta tammi-huhtikuussa 2018 väestönlisäys oli +9 henkilöä Pori saa muuttovoittoa maahanmuutosta, mutta luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivinen vuodesta 2010 alkaen. Porin väestöntiheys oli 73,6 hlö/km² vuoden 2017 lopussa. Pori on 20 suurimman kaupungin vertailussa 10. tiheimmin asuttu kaupunki. Pori on asukasluvultaan Suomen 10. suurin kaupunki huhtikuun lopussa 2018: erotus Poria seuraavaan Kouvolaan oli 584 henkilöä. 21

22 +9 Porin väestönlisäys vuoden tammihuhtikuussa Kuvio 1. Porin väestönlisäys kuukausittain vuosina /4 (Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten kuukausitiedot) Graafi kuvaa Porin väestönlisäystä kuukausittain vuosien 2014 ja 2018/4 välillä. Porin väestönlisäys oli korkeimmillaan elokuussa 2014 (+91). Alhaisimmillaan väestönlisäys oli puolestaan tammikuussa 2015 (-92). Vuonna 2017 väestönlisäys oli negatiivista tammijoulukuussa: Porin väestö väheni vuoden 2017 aikana 455 henkilöllä. Vuonna 2018 huhtikuun loppuun mennessä Porin väestönlisäys oli +9 henkilöä. 22

23 -2,49 Porin väestönlisäys 1000 asukasta kohden vuoden 2017 tammi-joulukuussa 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-2,49-10,00 Kuvio 2. Porin väestölisäys 1000 asukasta kohden verrattuna 20 suurimpaan kaupunkiin vuoden 2017 tammijoulukuussa, suhteutettuna vuoden 2017 joulukuun väkilukuun (Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten kuukausitiedot) -15,00 Graafissa verrataan 20 suurimman kaupungin väestönlisäystä suhteessa keskiväkiluvun tuhanteen asukkaaseen (promillea) tammijoulukuussa Väestönlisäys pitää sisällän luonnollisen väestönlisäyksen, kuntien välisen nettomuuton ja nettosiirtolaisuuden. Porin väestönlisäys oli -2,49 promillea tammi-joulukuussa Väestönlisäys oli vuoden aikana positiivinen 14 kaupungissa 20 suurimmasta kaupungista. Väestönlisäys oli suhteellisesti korkein pääkaupunkiseudun keskuskaupungeissa ja Tampereella. Väestönlisäys oli suhteellisesti negatiivisin Kouvolassa, Kotkassa ja Salossa. 23

24 +52 Porin kuntien välisen nettomuuton määrä vuoden 2018 huhtikuuhun mennessä Kuvio 3. Kuntien välinen nettomuutto kuukausittain vuosina /4 (Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten kuukausitiedot) Graafi kuvaa kuntien välistä nettomuuttoa kuukausittain vuodesta 2014 vuoden 2018 huhtikuuhun. Kuntien välinen nettomuutto tarkoittaa kuntien välisen tulomuuton ja lähtömuuton välistä erotusta. Alhaisimmillaan nettomuutto on ollut vuoden 2016 syyskuussa (-72). Korkeimmillaan nettomuutto oli elokuussa vuonna 2014 (+93). Pori on kärsinyt -341 henkilöä muuttotappiota kuntien välisestä muuttoliikkeestä tammi-joulukuussa Vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden nettomuuton määrä oli +52 henkilöä. 24

25 61 Nettosiirtolaisuuden määrä tammi-huhtikuussa Kuvio 4. Määrällinen nettosiirtolaisuus Porissa kuukausittain vuosina /4 (Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten kuukausitiedot) Graafi kuvaa määrällistä nettosiirtolaisuutta kuukausittain Porissa vuosien 2014 ja 2018/4 välisenä aikana. Nettosiirtolaisuudella tarkoitetaan maahanmuuton ja maastamuuton välistä erotusta. Pori on saanut muuttovoittoa maahanmuutosta koko 2010-luvun ajan. Maahanmuutosta on tullut Porin väestökehityksen dynaamisin osatekijä. Pori sai yhteensä 200 henkilöä muuttovoittoa nettosiirtolaisuudesta tammi-joulukuussa Vuoden 2018 tammi-huhtikuussa nettosiirtolaisuuden määrä oli +61 henkilöä. 25

26 -115 Porin luonnollinen väestönlisäys vuoden 2018 tammi-huhtikuussa / /4; Kuvio 5. Porin luonnollinen määrällinen väestönlisäys vuosittain /4 (Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten kuukausitiedot) Graafi kuvaa Porin luonnollista väestönlisäystä vuodesta 2010 vuoden 2018 huhtikuuhun. Luonnollisella väestönlisäyksellä tarkoitetaan elävänä syntyneiden ja kuolleiden välistä erotusta. Luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivinen joka vuosi luvun aikana ja heikentynyt edelleen viime vuosina. Luonnollinen väestönlisäys oli lähes -400 henkilöä vuonna Vuoden 2017 aikana luonnollinen väestönlisäys oli edelleen vahvasti negatiivinen (-313 henkilöä). Vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden aikana Porin luonnollinen väestönlisäys on ollut -115 henkilöä. Porin tulevan väestökehityksen haasteena on samanaikaisesti syntyvyyden aleneminen ja kuolleisuuden kasvu. Muuttoliike on sen sijaan tasapainossa. 26

27 61 Porin nettosiirtolaisuus vuoden 2018 tammihuhtikuussa 52 Porin kuntien välinen nettomuutto tammihuhtikuussa vuonna Porin luonnollinen väestönlisäys tammihuhtikuussa /4-115 Kuvio 6. Porin väestökehityksen osatekijät vuosina /4 (Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten kuukausitiedot) -500 Kuntien välinen nettomuutto Nettosiirtolaisuus Porin luonnollinen väestönlisäys Graafissa vertaillaan kuntien välistä nettomuuttoa, nettosiirtolaisuutta ja luonnollista väestönlisäystä. Pori sai yhteensä henkilöä muuttovoittoa vuosina , mutta luonnollinen väestönlisäys oli henkilöä negatiivinen. Pori on saanut maahanmuutosta muuttovoittoa koko ajanjakson ajan. Pori sai muuttovoittoa kuntien välisestä muuttoliikkeestä vuosina , mutta on kääntynyt sen jälkeen muuttotappiolliseksi vuoden ensimmäinen neljännes on tuonut Porille taas muuttovoittoa. Luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivinen koko 2010-luvun ajan ja heikentyi edelleen merkittävästi vuonna Vuonna 2017 suuntaus kääntyi hieman. Ensimmäistä kertaa 2010-luvulla kuntien välinen nettomuutto alitti luonnollisen väestönkehityksen. 27

28 73,2 Porin väestötiheys vuoden 2018 alussa Kuvio 7. Porin väestötiheys verrattuna 20 suurimman kaupungin väestötiheyksiin (Lähde: Tilastokeskus, StatFintietokanta, Väestö) Rovaniemi 8,2 Mikkeli 21,3 Salo 26,7 Joensuu 31,9 Kouvola 32,9 Kuopio 36,5 Hämeenlinna 37,9 Seinäjoki 43,8 Lappeenranta 50,9 Oulu 67,9 PORI 73,2 Jyväskylä 119,7 Vaasa 184,8 Kotka 196,8 Lahti 260,2 Tampere 441,7 Turku 772,1 Espoo 893,5 Vantaa 935,6 Helsinki 3002,4 0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3500,0 Graafissa verrataan Porin väestöntiheyttä 20 suurimpaan kaupunkiin vuoden 2018 alussa. Pori on kansallisessa kontekstissa kaupunkimainen alue väestötiheydeltään Lavian liitoksen jälkeenkin. Porin väestötiheys oli 11:nneksi korkein 20 suurimman kaupungin joukossa vuonna Porissa asui 73,2 asukasta neliökilometrillä. Väestötiheys oli korkein pääkaupunkiseudun keskuskaupungeissa, Turussa, Tampereella ja Lahdessa. Väestötiheys oli alhaisin Rovaniemellä, Mikkelissä ja Salossa. 28

29 584 Porin ja Kouvolan väkiluvun ero 2018 huhtikuussa Kuvio 8. Porin ja Kouvolan väkiluku kuukausittain 2016/5 2018/4 (Lähde: Tilastokeskus, StatFintietokanta, Väestö Pori Kouvola Graafissa vertaillaan Porin ja Kouvolan väkiluvun kehitystä kuukausittain vuosina 2016/5 2018/4. Porin ja Kouvolan väkiluvut ovat lähentyneet toisiaan huomattavasti ajanjakson aikana. Porin ohitti Kouvolan väkiluvun heinäkuussa Vuoden 2018 huhtikuussa Porissa oli 584 asukasta enemmän kuin Kouvolassa. 29

30 30

31 YLEINEN PORIN SEUDUN KEHITYS VUODEN 2017 TAMMI-HUHTIKUUSSA Porissa tilitettyjen kunnallisverojen määrä aleni kalenterivuoden alusta -2,3 % tammi-joulukuussa Porissa tilitettyjen yhteisöverojen määrä nousi kalenterivuoden alusta 56,4 % tammi-huhtikuussa Porin vanhojen asuntojen neliöhinnat olivat 1405 /m² maaliskuussa Porin vanhojen asuntojen neliöhinnat olivat 3:nneksi alhaisimmat 20 suurimman kaupungin joukossa. Porissa oli 4,88 aloittanutta ja 1. vuosineljänneksen jälkeen 1,01 lopettanutta yritystä 1000 asukasta kohden vuonna Aloittaneiden yritysten määrä on nousussa ja lopettaneiden laskussa. Porissa oli 59,5 toimivaa yritystä 1000 asukasta kohden vuoden neljänneksellä. Vertailussa 20 suurimman kaupungin joukossa Pori sijoittui 7:nneksi. 31

32 263,8 milj. Porissa tilitettyjen kunnallisverojen summa kalenterivuonna , Kuvio 1. Tilitettyjen kunnallisverojen määrä ( ) kuukausittain Porissa (Lähde: vero.fi, Veronsaajien palvelut, Kausitilitys) Graafissa kuvataan Porissa tilitettyjen kunnallisverojen määrää kuukausittain vuosina Tilitettyjen kunnallisverojen määrien vaihtelut ovat olleet varsin vähäisiä lukuun ottamatta marraskuuta. Tilitettyjen kunnallisverojen määrä aleni -2,8 % kalenterivuoden alusta tammi-joulukuussa Koko maassa tilitettyjen kunnallisverojen määrä oli myönteisempi, muutos 0,1 %. 32

33 -2,8 % Porin kunnallisverojen määrän muutos% kalenterivuoden alusta joulukuussa ,0 0,0 0,1 0,1-2,0-4,0-1,5-2,5-1,2-2,2-0,3-0,5-0,3-1,6-1,8-1,6-1,2-0,4-0,5-0,3-0,4-1,7-1,8-1,6-2,6-2,8-6,0-8,0 Kuvio 2. Tilitettyjen kunnallisverojen määrän muutos%:t kalenterivuoden alusta Porissa ja koko maassa vuoden 2017 tammikuu-joulukuussa (Lähde: vero.fi, Veronsaajien palvelut, Kausitilitys) -10,0-12,0-9,0-9,9 KOKO MAA PORI Graafi kuvaa tilitettyjen kunnallisverojen määrän muutosprosentteja kalenterivuoden alusta Porissa ja koko maassa vuoden 2017 tammi-joulukuussa. Porissa tilitettyjen kunnallisverojen määrän muutosprosentti on ollut kaikkina kuukausina koko maan muutosprosenttia heikompi. 33

34 +56,4 % Porissa tilitettyjen yhteisöverojen määrän muutos kalenterivuoden alusta tammi-huhtikuussa Kuvio 3. Tilitettyjen yhteisöverojen määrä ( ) Porissa kuukausittain vuosina /4 (Lähde: vero.fi, Veronsaajien palvelut, Kausitilitys) Graafi kuvaa tilitettyjen yhteisöverojen määrää Porissa kuukausittain vuosina /4.Toukokuun kasvupiikki yhteisöverojen maksatuksessa perustuu verottajan jaksotuskäytäntöihin. Tilitettyjen yhteisöverojen määrä oli tammi-huhtikuussa korkeammalla tasolla kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Porin tilitettyjen yhteisöverojen määrä kasvoi 56,4 % kalenterivuoden alusta tammi-huhtikuussa Koko maassa yhteisöverot kasvoivat vielä Poriakin nopeammin (60,3 %) tammi-huhtikuussa

35 1 405 Porin vanhojen asuntojen neliöhinta vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Kuvio 4. Vanhojen asuntojen neliöhintojen ( /m²) kehitys Porissa /3 (Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta, Asuminen) Graafi kuvaa vanhojen asuntojen neliöhintojen ( /m²) kehitystä Porissa vuosina /3. Vanhat asunnot pitävät sisällään kaikki rivitalo-, paritalo- ja kerrostalo-osakkeet. Vanhojen asuntojen neliöhinnat ovat olleet nousujohteisia. Ylimmillään neliöhinta oli vuonna 2016 (1499 /m²). Porin vanhojen asuntojen neliöhinnat ovat nousseet vuodesta 2010 vuoteen 2017 yhteensä 97 /m². 35

36 2 699 Porin ja Helsingin vanhojen asuntojen neliöhintojen erotus Kuvio 6. Vanhojen asuntojen neliöhintojen ( /m²) kehitys Porissa verrattuna 20 suurimpaan kaupunkiin tammimaaliskuussa 2018 (Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta, Asuminen) 0 Graafi vertaa vanhojen asuntojen neliöhintojen ( /m²) kehitystä Porissa 20 suurimpaan kaupunkiin vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Porin vanhojen asuntojen neliöhinta oli vertailussa kolmanneksi alhaisin. Korkein neliöhinta oli Helsingissä (4 104 /m²) ja alhaisin puolestaan Kouvolassa (1 084 /m²). Porin ja Helsingin vanhojen asuntojen neliöhintojen välinen erotus oli todella suuri, lähes kolminkertainen. 36

37 94 Aloittaneiden yritysten määrä Porissa vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana Kuvio 9. Aloittaneet yritykset Porissa kvartaaleittain vuosina (Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta, Yritykset) I II III IV Graafi kuvaa aloittaneiden yritysten määrää kvartaaleittain Porissa vuosina Ensimmäisellä kvartaalilla aloittavien yritysten määrä on ollut suurin jokaisena tarkasteluajanjakson vuotena, kun taas vähiten aloittaneita yrityksiä on pääsääntöisesti ollut viimeisellä kvartaalilla jokaisena vuotena. Vuonna 2006 on ollut eniten aloittaneita yrityksiä (487) ja vähiten vuonna 2014 (335). Vuoden 2017 aikana aloittaneiden yritysten määrä oli Porissa yhteensä

38 74 Lopettaneiden yritysten määrä Porissa vuonna 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana Kuvio 10. Lopettaneet yritykset Porissa kvartaaleittain vuosina /I (Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta, Yritykset) I II III IV Graafi kuvaa lopettaneiden yritysten määriä Porissa kvartaaleittain vuosina /I. Lopettaneiden yritysten tiedot tulevat kvartaalin aloittaneiden yritysten tietoja jäljessä. Selvästi eniten lopettaneita yrityksiä on ollut jokaisen vuoden viimeisellä kvartaalilla. Eniten lopettaneita yrityksiä oli vuonna 2008 (391) ja vähiten vuonna 2010 (299). Vuonna 2017 lopettaneita yrityksiä oli ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä

39 4,88 Porissa aloittaneiden yritysten määrä 1000 asukasta kohden vuonna ,01 Porissa lopettaneiden yritysten määrä 1000 asukasta kohden 1. vuosineljänneksen jälkeen vuonna ,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 4,88 1,01 Kuvio 11. Porissa aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät vuosittain 1000 asukasta kohden vuosina (Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta, Yritykset) 0, Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Graafissa verrataan Porissa aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määriä vuosittain 1000 asukasta kohden vuosina Vuosi 2014 oli tarkasteluajanjaksolla ainoa vuosi, jolloin lopettaneita yrityksiä oli enemmän kuin aloittaneita. Vuoden 2017 lukujen perusteella aloittaneiden yritysten määrä on ollut kasvussa ja lopettaneiden laskussa 1000 asukasta kohden. Vuonna 2017 aloittaneita yrityksiä 1000 asukasta kohden oli 3,87 enemmän kuin lopettaneita, kun huomioon otetaan lopettaneet yritykset vain ensimmäisen neljänneksen aikana. 39

40 8. Porissa oli yhdenneksitoista eniten aloittavia yrityksiä 1000 asukasta kohden 20:stä suurimmasta kaupungista vuonna ,69 6,29 6,04 5,62 5,54 5,5 5 5,24 5,15 5,09 4,98 4,91 4,79 4,73 4,5 4 4,2 3,93 3,89 3,87 3,83 3, Kuvio 12. Porin aloittaneiden yritysten määrät 1000 asukasta kohden verrattuna 20 suurimpaan kaupunkiin vuonna 2017 (Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta, Yritykset) 0 Graafissa vertaillaan aloittaneiden yritysten määriä 1000 asukasta kohden 20 suurimmassa kaupungissa. Porissa aloittaneita yrityksiä 1000 asukasta kohden oli 4,91. Porin aloittaneiden yritysten määrä oli 11. korkein 20 suurimman kaupungin joukossa. Aloittaneiden yritysten määrä suhteessa väestöpohjaan oli korkein Helsingissä, Espoossa ja Turussa sekä alhaisin Kotkassa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa. 40

41 2013/I 2013/II 2013/III 2013/IV 2014/I 2014/II 2014/III 2014/IV 2015/I 2015/II 2015/III 2015/IV 2016/I 2016/II 2016/III 2016/IV 2017/I 59,87 Porin yrityskanta 1000 asukasta kohden vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä , Kuvio 13. Porin yrityskannan kehitys 1000 asukasta kohden kvartaaleittain vuosina 2013/I 2017/I (Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta, Yritykset) 55 Graafi kuvaa Porin yrityskannan kehitystä 1000 asukasta kohden kvartaaleittain vuosina 2013/I 2017/I. Porin yrityskanta on ollut hieman nousujohteista, mutta vaihteluväli on ollut kuitenkin suhteellisen pieni. Porin yrityskanta on vaihdellut 58,09:n ja 59,87:n välillä tarkasteluajanjakson aikana. 41

42 7. Porissa oli seitsemänneksi eniten toimivia yrityksiä suhteessa väestöpohjaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 92,4 73,9 64,3 62,3 62,2 60,5 59,5 58,7 58,1 56,0 56,0 50,0 53,0 53,0 52,0 51,1 51,0 50,5 50,0 48,2 47,1 40,0 30,0 20,0 10,0 Kuvio 14. Yrityskannan määrä 1000 asukasta kohden 20 suurimmassa kaupungissa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä (Lähde: Tilastokeskus, Yritykset) 0,0 Graafissa vertaillaan yrityskannan eli toimivien yritysten määrää 1000 asukasta kohden 20 suurimmassa kaupungissa vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Porissa oli 7:nneksi eniten toimivia yrityksiä suhteessa väestöpohjaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Yrityskanta oli suurin suhteessa asukaspohjaan Helsingissä, Salossa ja Seinäjoella sekä alhaisin Oulussa, Kotkassa ja Vantaalla. Erot kaupunkien välillä olivat suuret: esimerkiksi Oulussa oli lähes kaksi kertaa vähemmän toimivia yrityksiä suhteessa väestöpohjaan kuin Helsingissä. 42

43 AJAKOHTAST PIST NY HEI ITELLES YLÖS! PORI JAZZ SUOMI AREENA ASUNTOMESSUT KIRVATSIN JYTÄ PORISPERE PORIN PÄIVÄT

44 KIITOS 44

45 LISÄTIEDOT: Timo Widbom Tietopalveluasiantuntija p

MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ. Toimintaympäristökatsaus 2018/II KONSERNIHALLINTO Timo Widbom & Kristiina Laine

MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ. Toimintaympäristökatsaus 2018/II KONSERNIHALLINTO Timo Widbom & Kristiina Laine MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ Toimintaympäristökatsaus 2018/II 30.5.2018 KONSERNIHALLINTO Timo Widbom & Kristiina Laine 1 SISÄLLYS 1. TYÖLLISYYSKEHITYS 3 17 2. VÄESTÖKEHITYS 19 26 3. YLEINEN PORIN SEUDUN KEHITYS

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kolmannes vuosineljännes touko-elokuu 2016 Porin kaupungin strategiaympäristö Elinvoimaohjelma Työllisyysohjelma Porin kaupungin strategiaympäristö Kaupunkistrategia Hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA I neljännes (tammi-maaliskuu) 2014 Kuva: Antero Saari Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima Kuva: Jan Virtanen 1. Työllisyyskehitys

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Lokakuu-joulukuu 2013 Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys loka-joulukuussa 2013 1 (2) Satakunnan

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA. II neljännes (huhti-kesäkuu) 2015

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA. II neljännes (huhti-kesäkuu) 2015 MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA II neljännes (huhti-kesäkuu) 2015 1 TYÖLLISYYSKEHITYS 2 VÄESTÖKEHITYS 3 MUU YLEINEN KEHITYS 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyskehitys huhti-kesäkuussa 2015 Satakunnan työttömyysaste

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA II neljännes (huhtikuu-kesäkuu) 2014 Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen Kuva: Antero Saari Sisältö Alue- ja paikallistalouden kehitys

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa II neljännes/2013

Muutoksen suunnat Porissa II neljännes/2013 Muutoksen suunnat Porissa II neljännes/2013 Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.8.2013 Kuva: Jan Virtanen Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys Porin työllisyyden

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2013

Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2013 Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2013 Kuva: Jan Virtanen Kehittämisen vastuualue/timo Aro Keskeiset nostot yhteenvetona ensimmäisestä kvartaalista 2013 1) Porin työttömyysaste on muihin suuriin kaupunkeihin

Lisätiedot

Pauli Mero TYÖTTÖMYYS ALENEE LAHDESSA KAIKILLA RINTAMILLA

Pauli Mero TYÖTTÖMYYS ALENEE LAHDESSA KAIKILLA RINTAMILLA Pauli Mero 24.9.2019 TYÖTTÖMYYS ALENEE LAHDESSA KAIKILLA RINTAMILLA Työttömien kokonaismäärä samoin nuorisotyöttömien sekä pitkäaikaistyöttömien määrät vähenevät Lahdessa ripeästi. Myös työttömyysaste

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu muutokset 2013 Tammi-lokakuu Tampere Tampereen kaupunkiseutu Suurimmat kaupungit Suurimmat seutukunnat Tampereella lähes 220 200 asukasta Tampereen väkiluku lokakuun 2013 lopussa oli 220 194 asukasta.

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA I neljännes (tammi-maaliskuu) 2015 Kuva: Marko Mikkola 5.6.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 7/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-huhtikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2019

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2019 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/219 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 4/219 [1] Syntyneet Tammi-huhtikuussa 219 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt 24 lasta vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Porin tilastoikkuna Muutos- ja toimintaympäristökatsaus I neljännes/2012

Porin tilastoikkuna Muutos- ja toimintaympäristökatsaus I neljännes/2012 Porin tilastoikkuna Muutos- ja toimintaympäristökatsaus I neljännes/2012 Kehittämispäällikkö Timo Aro, 6.6.2012 Kuva: Jan Virtanen Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Verotulokehitys Kuva: Pekka Simonen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 4/218 [1] Syntyneet Tammi-huhtikuussa 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/217 [1] Syntyneet Vuonna 217 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/218 [1] Syntyneet Vuonna 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt viisi lasta vähemmän kuin edellisvuonna.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/214 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/218 [1] Syntyneet Tammi-heinäkuussa 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt viisi lasta enemmän kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/218 [1] Syntyneet Tammikuussa 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin vastaavana

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-elokuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-kesäkuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 13/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-syyskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 14/218 [1] Syntyneet Tammi-marraskuussa 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt neljä lasta enemmän kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 5/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-maaliskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2019

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2019 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/219 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 3/219 [1] Syntyneet Tammi-maaliskuussa 219 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt 14 lasta vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-toukokuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt suunnilleen saman verran

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/218 [1] Syntyneet Tammi-kesäkuussa 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt kymmenen lasta enemmän kuin

Lisätiedot

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 %

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 % 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 3 275 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,3 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 58,1 % Virolahti. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/218 [1] Syntyneet Tammi-syyskuussa 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt kuusi lasta enemmän kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 13/218 [1] Syntyneet Tammi-lokakuussa 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt 12 lasta enemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-heinäkuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 3/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammi-helmikuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/18 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/18 [1] Syntyneet Tammi-helmikuussa 18 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin vastaavana

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/218 [1] Syntyneet Tammi-elokuussa 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt kaksi lasta enemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Miten väestöennuste toteutettiin?

Miten väestöennuste toteutettiin? Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen (syntyvyys ja kuolleisuus, 2) kuntien väliseen nettomuuttoon

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain. Tähän kuuluu myös luonnollinen väestökehitys (kuolleet ja syntyneet) sekä maahanmuutto.

Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain. Tähän kuuluu myös luonnollinen väestökehitys (kuolleet ja syntyneet) sekä maahanmuutto. Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain. Lisäksi seuraamme työmarkkinatukea isoihin kaupunkeihin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/216 [1] Syntyneet Vuonna 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2019

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2019 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/19 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/19 [1] Syntyneet Tammikuussa 19 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt kaksi lasta enemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2019

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2019 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/19 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/19 [1] Syntyneet Tammi-helmikuussa 19 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt 13 lasta vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2019

Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-4/2019 20 18 16 14 12 2016 2017 2018 2019 10 10,5 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 14/216 [1] Syntyneet Tammi-marraskuussa 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kahtena

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia kuin

Lisätiedot

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 %

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 % Hamina 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 20 654 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,4 % Hamina. 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,3 % VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain. Tähän kuuluu myös luonnollinen väestökehitys (kuolleet ja syntyneet) sekä maahanmuutto.

Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain. Tähän kuuluu myös luonnollinen väestökehitys (kuolleet ja syntyneet) sekä maahanmuutto. Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain. Lisäksi seuraamme työmarkkinatukea isoihin kaupunkeihin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-helmikuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 16/215 [1] Syntyneet Vuonna 215 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain. Tähän kuuluu myös luonnollinen väestökehitys (kuolleet ja syntyneet) sekä maahanmuutto.

Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain. Tähän kuuluu myös luonnollinen väestökehitys (kuolleet ja syntyneet) sekä maahanmuutto. Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain. Lisäksi seuraamme työmarkkinatukea isoihin kaupunkeihin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain

Mikkelin kaupungin asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain Syyskuu 2017, hallintopalvelut Tilastot syyskuu

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 7/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

VIHDIN SISÄINEN VÄESTÖN- KEHITYS VUOSINA

VIHDIN SISÄINEN VÄESTÖN- KEHITYS VUOSINA VIHTI VIHDIN SISÄINEN VÄESTÖN- KEHITYS VUOSINA 2005-2016 Kartan jokaiseen kennoon on paikkatiedon avulla muodostettu 10 neliökilometrin alue, johon on summattu jokaisen Vihdin alueen sisällä asuva väestö

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 7/218 [1] Syntyneet Tammi-toukokuussa 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt saman verran lapsia kuin

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro 27.8.2013 Kunnille on annettu historiallinen mahdollisuus seutukunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen

Lisätiedot

Seinäjoen uusi elinkeinokatsaus 2017/1

Seinäjoen uusi elinkeinokatsaus 2017/1 Seinäjoen uusi elinkeinokatsaus 217/1 Into Seinäjoki 217/1 Esipuhe Sisällysluettelo 2 Hyvä lukija, Kädessäsi on Seinäjoen uusi elinkeinokatsaus. Katsaus on ensimmäinen laatuaan, ja se saa jatkoa puolivuosittain

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/215 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt hieman enemmän lapsia kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-7/2019 20 18 16 14 12 13,0 2016 2017 2018 2019 10 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 %

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 % Pyhtää 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 5 334 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) 0,8 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,9 % Pyhtää. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt hieman vähemmän

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/215 [1] SYNTYNEET Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 949 Muutos 10 kk -761 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa oli 173 949. Kymmenen kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2019

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-1/2019 20 18 16 14 12 11,9 2016 2017 2018 2019 10 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Tammikuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 %

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 % Miehikkälä 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 2 038 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -12,5 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 55,6 % Miehikkälä. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 3/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 3/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 3/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 4/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammi-maaliskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt neljä lasta enemmän

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 8 TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 28 Tampereen maaliskuun muuttotappio oli aiempia vuosia suurempi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereella asui maaliskuun

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2018

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2018 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-11/2018 20 18 16 % 2016 14 2017 12 10,9 10 2018 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Marraskuu 2018 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Työttömyyskatsaus Heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ja Turun seutukunnan työttömyys jatkoi laskuaan heinäkuussa Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui Turussa

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Työttömyyskatsaus Kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ja Turun seutukunnan työttömyys nopeassa laskussa Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui Turussa ja Turun

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Huhtikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Työttömyyskatsaus Huhtikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ja Turun seutukunnan työttömyys nopeassa laskussa Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui Turussa ja Turun

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot