Pappilan Posti kevät 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pappilan Posti kevät 2011"

Transkriptio

1 Pappilan Posti kevät

2 Pääsiäistervehdykset Espoon hiippakunnasta Avaa ikkunat, anna kevätvalon uudistaa Kirkas valo tunkee sisään vinttikamma rii - ni. Avaan ikkunat ulos keväiseen raikkauteen ja hetkessä voimakas ulkoilma puhaltaa tilaan uutta henkeä. Kuin uudistuisi itsekin. On lähdön ja muutoksen tuntua. Kun seitsemän vuotta sitten istutimme omenapuun piispalan puutarhaan ja talo siunattiin Espoon hiippakunnan olo huoneeksi, yhteiseksi kohtaamisen paikaksi, rakennus oli erilainen, koskematon. Nyt kun availen ikkunoita, ymmärrän, että pappilat ja piispalat eivät olekaan enää pelkästään pysyviä, rajattuja paikkoja, rakennusten historiallisia jatkumoja. Ne ovat enemmänkin avoimia ja alati muuttuvia tiloja, minusta riippumattomia. Piispala tilana verkostoituu kaikkiin niihin vuorovaikutuksiin ja kohtaamisiin, sosiaalisiin suhteisiin, joiden ulottuvuudet yltävät lähelle ja kauas. Täällä ovat kohdanneet vihittävät papit ja diakonit, seurakuntien ja kirkolliskokouksen edustajat, yliopistojen, kaupunkien ja kuntien päättäjät, ystävähiippakuntavieraat, monet ilon, surun ja hädän kokeneet, mutta myös kiertävät taulukauppiaat, remonttimiehet, kikattavat virpojat, yölliset puhelin soittajat jopa uskolliset citykanimme, jotka majoittuvat puutarhaan vuodesta toiseen. Toivon, että siunaus ulottuu jatkossakin näiden verkostojen kautta eteenpäin tässä Jumalan ja ihmisten maailmassa. Pappilan Postin toimituskunta halusi aukaista ikkunat ja ovet ulos maailmaan ja katsoa, mitä kuuluu hiippakuntamme ulkomaisiin ystävyyspappiloihin. Kun avaa ikkunat ja katsoo miten muualla, oppii itsekin uutta. Myös lehden kuvitus haluaa Anna Rauhalan maalauksilla kertoa, miten voimakas merkitys on valolla tilan ja ihmisen uudistajana. Hyvää pääsiäistä piispalan vinttikammarista Tuuli Heikka Pääsiäinen on vapautusliike Martti Luther kirjoitti vuonna 1520 kirjan Kristityn vapaudesta. Siitä tuli luterilaisen uskon peruskirja. Vapauden alku on Kristuksen ristissä ja ylösnousemuksessa. Kaikki vapaus perustuu Lutherin mieles - tä Jeesuksen sanoihin: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Pääsiäinen on vapauden juhla. Kristuksen kuolema ja ylösnousemus tekevät meidät Jumalan edessä kelvollisiksi. Tekoja ja hurskautta ei tarvita. Saamme levätä hänen lähellään. Kristus on vapauttanut meidät. Kelpaamme Jumalalle ristin ja ylösnousemuksen tähden. Siksi tahdomme koko sydämestämme vapautta myös lähim mäiselle. Jumalan aloittama vapautusliike pyrkii rikkomaan ne siteet, jotka estävät ihmisiä olemaan vapaita. Ihmisten vapautta loukataan sekä Suomessa että erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa. Omassa maassamme yhä kasvava joukko suomalaisia elää köyhyys - rajan alapuolella. Lapset kokevat väkivaltaa ja kiusaamista. Vanhukset kokevat ihmisarvonsa loukatuksi, kun heidät jäte tään yksin. Hyvinvoivat matkaavat huvipursillaan samaan aikaan kun köyhien vene vuotaa. Vapauden tarve on erityisen suuri eteläisen pallonpuoliskon köyhissä maissa. Piispat antoivat viime syksynä kannanoton, jossa he esittivät köyhimpien maiden ruokaturvan ottamista hallitusohjelmaan. Emme saa sulkeutua omien rajojemme sisään. Vapaus on avautumista sinne, missä hätä on suurin. Maatamme uhkaa käpertyminen omiin huoliin. Ihmiskunnan yhteiset kivut unohtuvat. Kristuksen aloittama vapautusliike sulkee kuitenkin sisälleen erityisen lämpimästi ihmiskunnan kaikkein heikoimmat. Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus on läsnä heidän kärsimyksessään. Pääsiäisen vapautusliikkeeseen kuuluu jokaisen ihmisen jakamaton ihmisarvo. Siksi kristityt suhtautuvat erityisen kriittisesti ihmisarvon loukkauksiin. Pääsiäisen vapauttava valo lämmittää siellä, missä ihmisiä on alistettu ja syrjäytetty. Huolehdimme erityisesti vähemmistöistä ja marginaaliin ajetuista. Vapautusliikkeen on aina palattava juurilleen. Ilman ristiä ja ylösnousemusta kaikki ponnistelut ovat suorittamista. Rakkaus kuihtuu ilman Kristuksen rakkaut ta. Siksi on palattava yhä uudestaan hänen sanoihinsa: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Siunattua pääsiäistä 2011 Mikko Heikka 2 3

3 SEK on pieni kirkko maailmanlaajuisessa anglikaanikirkossa. Se ei kuulu kuitenkaan viralliseen Englannin Anglikaanikirkkoon eikä ole osa Skotlannin valtiokirkkoa, mikä on presbyteerinen. SEKillä ei ole arkkipiispaa; piispainkokous valitsee keskuudestaan piispan, joka kutsuu koolle kokoukset ja johtaa niissä puhetta (Primus inter Pares). Suurimmat 7 hiip pakunnasta ovat Edinburghin ja Glas gown hiippakunnat. Nainen voidaan valita piis paksi, mutta toistaiseksi tätä ei ole tapahtunut. Palkattujen pappien lisäksi kirkossa on seurakunnissa avustavia palkat to - mia pappeja, jotka voivat olla muualla kokopäivätyössä. On sairaala-, vankila- ja oppilaitospappeja sekä teologeja, jotka opettavat yliopistoissa. SEK, joka ei saa rahaa valtiolta, vastaa papin palkkauksesta ja asunnosta. Pienissä tai köyhemmillä alueilla toimivissa seurakunnissa tämä on usein vaikeaa. Edinburghin episkopaalinen hiippakunta ja Espoon hiippakunta ovat solmineet kesken ään ystävyyden ja työntekijät ovat tehneet tutustumiskäyntejä puolin ja toisin. Piispapari Brian ja Lissa Smith vierailivat seurueineen Suomessa lokakuussa 2010 Pappisperheiden haasteet Skotlannissa Meillä Skotlannissa pappisperheissä papin - puolisoilla on useimmiten oma työ, koska papin palkka on pieni. Työ on myös tärkeä oman identi teetin kannalta. On useita pareja, joissa molemmat ovat papinvirkaan vihittyjä, ja he voivat työskennellä samassa tai eri seurakunnassa. Puolison tehtävänä on antaa käytännöllistä ja hen kistä tukea papin työssä sekä estää työpai neiden heijastuminen perheen elämään. Skotlannin episkopaalinen kirkko (SEK) Monet puolisot ovat mielellään mukana seurakunnan käytännön työssä, pyhä koulussa, juhlien järjestämisessä, koti- ja ulkomaisten projektien varainkeräyksessä, ryhmien vetämisessä jne. Pap pilan vieraanvaraisuutta pidetään tärkeänä, vaikka tasapainoilu avoimien ovien ja yksityisyyden välillä voi olla joskus vaikeaa. Perhe valokeilassa Koska kirkkomme papisto asuu yhteisönsä keskellä, papin perhe on aina valokeilas sa. Lasten kasvattaminen seurakunnan kes kellä on oma ongelmansa. Jotkut seura kunta - laiset juoruavat ja arvostelevat lasten käytöstä, vanhempien keskinäisiä suhtei ta ja lastenkasvatusta. Kohtuuttomia vaatimuksia saatetaan asettaa papille, puolisolle ja lapsille esimerkkinä olemisesta. Jos he eivät tähän pysty, heidän epäonnistumisensa on suurempi kuin muiden. Vaikea on myös tilanne, jossa seurakuntalaiset arvostelevat papin ratkaisuja ja toimia, vaikka perhe saattaa tuntea näiden ratkaisujen syyt ja taustat, mutta se ei voi julkisesti puolustaa asioiden luottamuksellisuuden vuoksi. Yhteiset kokoontumiset vahvistavat Yksi suurimpia haasteita papin perheelle on pitkälti maallistunut, ei kirkossa käyvä ympäröivä yhteiskunta ja siinä voimakkaasti vaikuttava uskonnonvastaisuus. Pappilan lapsia voidaan kiusata, ivata ja pitää kummajaisina. Tästä johtuen he saattavat tuntea tarvetta olla tavallisempia kuin muut, mikä johtaa ongelmakäyttäytymi seen ja vaikeuksiin vanhempien kanssa. Perheen sisäisiin ongelmiin, joita vaikeuttaa näkyvällä paikalla oleminen, pappi ei saa tukea yhteisöltä, jota hän palvelee. Puoliso saattaa tuntea itsensä erityisen yksinäiseksi, kun ei halua omilla ongelmillaan vaikeuttaa tilannetta. Niinpä on tärkeää, että papit ja pappien puolisot voivat kokoontua ja keskustella vapaasti kaikista näistä haasteista. Säännöllisiä kokoontumisia haittaa Skotlannin kirkon maantieteellinen hajanaisuus. Edinburghin hiippakunnassa piispa pitää joka vuosi kolmesta neljään juhlaa joulun alla papeille, heidän puolisoilleen Kuva: Ystävyydestä ja rauhasta todisti myös Senaatintorin nallenäyttely, johon piispa Brian Smith (takana vas.), kansainvälisten asioiden hoitaja Anne Pankhurst, tuomiorovasti John Arms (edessä vas.) ja piispatar Lissa Smith tutustuivat Espoon hiippakuntavierailun aikana syksyllä ja muille hiippakunnassa toimiville. Olemme järjestäneet lounastapaamisia pappien puolisoille sekä erikseen pappien leskille. Joka vuosi järjestetään jumalanpalvelus ja lounas eläkepapeille ja heidän puolisoilleen tai leskilleen. Näissä yhteisissä tilaisuuksissa samoin kuin henkilökohtaisissa kontakteissa paikallistasolla voimme tukea toisiamme ja keskustella yhteisistä kokemuksista. Suuri lahja ja etuoikeus On kannustavaa elää yhteisössä, jossa on yhteiset päämäärät, ryhmässä, jonka jäsenet voi oppia tuntemaan hyvin ja jossa vallitsee molemminpuolinen apu ja tuki. Koska pappi tekee työtä kotoa käsin, hänen aikatau lun - sa joustaa paremmin ja hän pystyy muissa amma teis sa työskenteleviä paremmin auttamaan lasten koulukuljetuksissa, kotitehtävissä, nukku maan menossa ja heidän kuun telemisessaan. Pappilassa asumisen etuja on myös se, että seurakunta vastaa sen huolta misesta ja korjauksista. Skotlannin pappiloissa aja - tellaan, että on suurenmoinen etuoikeus olla mukana seurakuntalaisten iloissa ja suruissa. Lissa Smith Edinburgh (Käännös Kirsti Turunen) 4 5

4 kuvat: anna RAUHALAn maalaukset Noomi, ruut ja viljapelto Jään katsomaan naisen perään. Kuka hän on? Erilainen, pakolainen, vieras kaunotar. Katse maahan luotuna hän kerää ohrantähkiä leikkuu väen jäljessä. Hänelle ei olisi tilaa, mutta lain mukaan oikeus on. Oman heimon luo olisi matkaa vain 50 kilometriä, mutta matka tuntuu ikuisuudelta. Mihin palaisi, sillä mies on kuollut, kuten appi ja miehen velikin? Nainen on kiinni Noomi-anopissaan, vanhassa leskinaisessa, jonka elämänarvoista hän ei ole päässyt irti. Sinun Jumalasi on minun Jumalani lausuttiin yksinkertaisena uskontunnustuksena pölyisellä tiellä Mooabin maasta kohti Betlehemiä. Arkinen yhdessäolo, asenteet, suhtautuminen elämään ja kuolemaan olivat puhutelleet Kemos-juma laa palvellutta nuorta mooabilaista miniää. Kaksi eri-ikäistä naista liittyi yhteen keskellä kuolemaa, pakolaisuutta ja paluuta Matkakumppanina Ruut kotiin. Ruut teki oman ratkaisunsa, vaikka käly Orpa kääntyi ja palasi takaisin. Tönimistä ja loukkaavia sanoa pellolla. Mitä olet tullut meidän leipäämme syömään katseita, vihaa ja halveksuntaa. Mutta kun on lähtenyt seuraamaan elävää Jumalaa, saa avun. Viljapellon omistajan asenne on häkellyttävä. Pysy täällä, kerää rauhassa, olen kieltänyt omiani koskemasta sinuun, joka olet vieras ja muukalainen. Minä jään noiden sanojen alle kysele - mään omia asenteitani tänään, tässä maassa. Odota rauhassa, tyttäreni kuuluisi kai jokaisen anopin sanoa miniälleen. Teemme sen minkä voimme, uskallamme huomiseen, vaikka emme näkisi toivoa. Minä, joka voin lukea koko Ruutin kirjan neljä lukua hetkessä, näen miten paljon oli todellista toivoa. Enemmän kuin he olisivat osanneet ikinä odottaa. Kun anoppi saapui kotikaupunkiinsa, hän ilmoittautui Maraksi, murheelliseksi. Jumalan käsi oli ollut raskaana hänen yllään ja siksi oli palattava tyhjin käsin, köyhänä. Hän ei siinä kohtaa lukua voinut aavistaa, että hänen rikkautensa kulki hänen vieressään Ruutin muodossa. Naisen, joka sai sukulunastajan ansiosta osakseen kunniallisen vaimon osan. Naisen, joka sai synnyttää kuningas Daavidin isoisän. Olen häkeltynyt. Jumala valitsee oman suunnitelmansa toteuttamiseen siis hä net, joka ei kuulu sisäpiiriin, jonka juuret ovat väärässä uskonnossa, joka on yhteiskunnan alinta kastia, leski, avuton, toisten armoilla. Jumala ei katso ihmistä niin kuin ihminen katsoo. Hän näkee sen, mitä hänestä voi tulla kun saa mahdollisuu den. Jumala näkee sydämen laadun. Tahtoisin saada sellaiset silmät, jotka näkevät miniöitteni, poikieni, lapsenlapseni, työtoverini, ystävieni sydämen laadun. Että aavistaisin, mitä heistä voi tulla, kun rohkaisen ja annan kiitosta. Soisin voivani katsoa itseänikin tällä tavalla. Maija Nyman Lohja 6 7

5 Anna Rauhalan taulut hehkuvat Kuva: Ihmiset ja valo kiinnostavat taiteilija Anna Rauhalaa. Kuva: Annika Kyrönseppä Kävelen äskettäin heränneen kevätauringon kilossa pitkin hiljaista katua, jonka varrella on kodikkaita omakotitaloja lähes Hyvin kään keskustassa. Olen perillä ja keltaisen talon ulko-ovessa lukee Rauhala. Kodin pöydillä on kukkakimppuja, jotka ovat muistuttamassa taidenäyttelyn avajaisjuhlasta. Talossa asuva, kahdeksanhenkisen perheen äiti, Anna Rauha la on ollut avaamassa kolmatta omaa taide näyttelyään Ikkunasta kujille Lepovillassa Hyvinkäällä. Anna on Ruutin, Severin, Pekon, Eeron, Hilda-Marian ja Maijun äiti, sekä hän on papinpuoliso, teologi, diakoni sekä taidemaalari. Hän kertoo, että tai teen tekeminen on kuulunut hänen elämään sä aina. Lapsuudenkodissa piirreltiin pal jon. Annan äiti maalaa, myös isoisä harrasti piirtämistä ja suvussa on useita taiteilijoita. Vakavammin Anna aloitti maalaamisen parikymppisenä, kun ystäväpariskunta pyysi Annaa tekemään taulun heidän hääkuvastaan. Ihmiset ja valo ovat olleet alusta alkaen kiinnostavia aiheita. Ikkunasta kujille -näyttelyssä Annalla on teoksia, joissa hän kuvaa tuttuja paikkoja, kuten Kittilän mummolan vinttiä, jonka tunnelma teki Annaan syvän vaikutuksen, Hyvin kään taidetalon ikkunaa ja portaikkoa sekä toisaalta kaukaisia Rooman kujia ja portaikkoja, mitkä hehkuvat upeissa, voimakkaissa punaisen sävyissä. Synkkä kivinen, harmaa katu Roomassa muuttaa luonnettaan, kun sen maalaa leiskuvilla väreillä. Annan taulujen sävyt ovat muuttuneet voimakkaammiksi vähitellen. Lasten syntymän jälkeen ne ovat kirkastuneet. Hän arvelee, että arjen intensiivisyys ja vauhti isossa perheessä heijastuvat hänen värimaailmaansa, värit ovat mielentila. Oman tyylin löytäminen on ollut vuosien säännöllisen tekemisen tulosta ja se muuttuu koko ajan, myös värien osalta. Anna on harrastanut valokuvausta ja sen vuoksi pitää myös rakennusten ja kaupunkinäkymien maalaamisesta. Taulujensa kautta Anna Rauhala haluaa välittää omaa vakaumustaan ja arvo maailmaansa. Teologin ja diakonin opinnot ovat antaneet paljon ulottuvuuksia taulujen ja piirrosten tekemiseen. Raamatun naiset ovat inspiroineet Annaa, mutta hän kokee tärkeäksi saada kuvattua naiset historiallisesti oikein. Kristillisistä aiheista on tehty paljon tauluja ja se nostaa kynnystä maalata niitä, koska uuden näkökulman löytäminen voi olla vaikeaa. Taulujen tekeminen on Annan omaa aikaa, yksin olemista, mikä on tärkeää vastapainoa ison perheen äidille. Suuret kiitokset saa puoliso, joka on rohkaissut ja tukenut taiteen tekemisessä, kuten myös omat sekä appivanhemmat. Viime syksynä Anna Rauhala on aloittanut opinnot Hyvinkään taidekoulun iltalinjalla. Hän on omien näyttelyi den sä lisäksi osallistunut useisiin yhteisnäyt te - lyihin ja kuuluu Länsi-Uudenmaan taiteilijaseuraan sekä Hyvinkään Taidekiltaan. Suunnitteilla on yhteisnäyttely äidin kans - sa Lohjalla ensi syksynä. Anna toimii Hyvinkään työkeskuksessa taidepiirin ohjaajana sekä pitää ikäihmisten yliopis toa Hyvinkään opistossa. Olen tällainen seka työläinen, hän määrittelee työuraansa. Olemme istuneet mukavasti kahvikupin ääressä ja puhuneet taiteesta, sen tekemisestä ja muustakin. Ympärillä pyö rii nuorta väkeä, vielä pieniäkin. Kotiin tullaan ja taas mennään; toiset soittotunnille, toiset jalkapalloharjoituksiin, mutta sulassa sovussa. Joku piirtää keskittyneesti omassa huoneessaan. Pienimmäinen ottaa kaikessa rauhassa päikkärei tä isän seurassa. Anna myhäilee tyytyväisenä ja on onnellinen perheestään sekä siitä, että on saanut viime aikoina keskittyä maalaamiseen, koska haaveilee vielä lisäopinnoista ja toiveena on saada kuvaamataidonopettajan pätevyys. Olohuoneessa on uusi taulu telineessä ja maalit ovat vasta kuivumassa. Maarit Järvinen Hyvinkää kuva: anna RAUHALAn maalaus Majakalla 8 9

6 Suomen Jotain Papinpuolisoiden vanhaa Liiton kesäpäivät jotain uutta Mikkelissä LAUANTAI Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie Ovet avautuvat, tervetuloa Alkupiiri Pirkko Yrjölä, Maria Häkkinen, Markku Salmi Soppaa ja särvintä Valokuvaus Koti mielessä - näkökulmia taloon ja sisustamiseen pappispariskunta Johanna ja Juha Tanska Kahvia ja rättänää Naisten pankin esittely, Kaarina Nieminen Kesäpäivien koru, Anni Ingnatius Muinaispukunäytös Vuosikokous Sapuskaa Lottalupaus näyttelijä-ohjaaja Tarja Pyhähuhta Pikkupurtavaa Iltarukous kelttiläiseen tapaan Marja-Leena Nieminen ja Eija Peura SUNNUNTAI Maaseurakunnan kirkko ja Kirkonmäen seurakuntatalo, Otavankatu Aamukävely vanhalla hautausmaalla tuomiorovasti emer. Simo S. Salo Piispanmessu Kirkon esittely, kirkkoherra Risto T. Nieminen Pitopöytä ja loppupiiri Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 5.8. mennessä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin Senja Mäkelälle, p. (015) tai Ilmoittauduttaessa on mainittava mahdollinen erityisruokavalio. Kuljetusapua? Jos tarvitset kuljetusapua Mikkelin matkakeskuksesta, jätä yhteystietosi ilmoittautumisen yhteydessä, niin pyrimme järjestämään kyydin. Osallistumismaksut Osallistumismaksu kattaa ohjelman ja ruokailut. Lauantai-sunnuntai 60 euroa Lauantai 30 euroa Sunnuntai 35 euroa Maksu 5.8. mennessä tilille Papinpuolisoiden kesäpäivät, , viestiin osallistujan nimi. Matka-avustus Liitolta on mahdollisuus hakea matkaavustusta. Yhteyshenkilö Helena Aalto, p Majoitus Kesäpäiville osallistujille ei ole järjestetty majoitusta, vaan jokainen hoitaa sen itse. Hyviä vaihtoehtoja Mikkelissä ovat esimerkiksi Hotelli Cumulus, p. (015) Sokos Hotel Vaakuna, p. (015) Hotelli Uusikuu, p. (015) Lisätietoja Lisätietoja kesäpäivistä saa liiton kotisivuilta, sekä Maria Häkkiseltä, p , TERVETULOA KESÄPÄIVILLE MIKKELIIN! Terttu-Liisa Huokuna, Maria Häkkinen, Marja-Leena Nieminen, Eija Peura ja Helena Salmi

7 Palmut ja eukalyptuspuut huojuvat kotimme lähipuistossa. Kyyhkyset kujertavat ja yksinäinen kukko tepastelee puiston käytävällä. Kanat seuraavat sitä kauempaa. Puistossa on kaksi suihkulähdettä ja kaupungin työmiehet pitävät huolta siitä, että jokainen ruohonkorsi on aina ojennuksessa. Puiston vieressä aukeaa hiekkaranta ja venesatama Välimerelle. Täältä alkaa kävelymatkamme töihin kaupungin keskustaan. Eläkkeellä seurakuntatyöhön Espanjaan Olemme mieheni Sakarin kanssa Costa Blancan suomalaisen seurakunnan talvityöntekijöinä Torreviejassa, joka on seurak unnan kotipaikka. Olemme eläkeläisiä, jotka Kirkkohallitus valitsi hakemusten perusteella jatkamaan kirkollista työtä Costa Blancalla. Seitsemän kuukauden työ jakso alkaa lähestyä loppuaan. Seurakunnan toi minta päättyy huhtikuun lopussa alkaakseen taas uudelleen lokakuun alussa. Seura kuntalaisemme ovat muuttolintuja, jotka lähtevät kesäksi kotiin Suomeen ja palaa vat syyskylmien alettua takaisin lämpimään. Missä mantelipuut kukkivat Pääosa ihmisistä on eläkeikäisiä, jotka työelämän jälkeen ovat hakeutuneet terveytensä vuoksi Etelä-Euroopan lämpöön. Ensimmäisiä huomioitamme olikin se, miten moninaisia, vaikeitakin sairauksia he kantavat mukanaan ja silti elävät täällä kohtuullisen normaalia elämää. Monelle ihmiselle kimmokkeena Espanjaan muuttoon on ollut lääkärin kehotus hankkiutua lämpimämpään ilmastoon, jos aikoo pysyä hengissä. Kahden osa-aikaiseksi palkatun työntekijän, papin ja kanttorin, resurssit eivät yksin riittäisi siihen monipuoliseen toimintaan, mitä seurakunnassamme on tarjolla viikoittain. Työhön osallistuu myös suuri joukko innokkaita, sitoutu nei - ta vapaaehtoisia, jotka antavat oman ammattitaitonsa ja osaamisensa yhteiseen käyttöön. Seurakuntakodilla on joka päivä avoinna kahvio, jota naiset hoitavat. Kävijälle tarjotaan kahvin kanssa tuoretta pullaa ja voileipiä. Kahviosta saa tietoa kaikista tulevista tapahtumista ja ensikertalaiselle kerrotaan auliisti seurakunnan toi minnasta. Laulava seurakunta hämmästyttää Yhteinen jumalanpalvelus joka toinen viikko on seurakunnan keskeisin kokoontumismuoto. Torreviejan keskustan katolisessa kirkossa vietetty messu joka toinen lauantai kokoaa yhteen keskimäärin 100 suomalaista. Kirkkokuoron osuus messus - sa on erityisen tärkeä. He toimivat esilaulajina ja esittävät myös omia lauluja jokaisessa messussa. Yhteisen virren väke - vä veisuuperinne on suuri ilonaiheem - me täällä. Myös messun liturgiset laulut osataan hyvin. Joskus jumalanpalvelukseemme osallistuu espanjalaisia vain kuullakseen yhteistä laulua. Heillä kun ei ole tällaista perinnettä omissa messuissaan. Adventin, itsenäisyyspäivän ja joulun jumalanpalvelukset kokoavat väkeä kirkon täyteen, samoin kauneimmat joululaulut. Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto, johon jäsenet valitaan seurakunnan syyskokouksessa. Kolehdit, kahvion tuotto, myyjäiset, arpajaiset, kirpputorit, lahjoitukset ym. ovat tärkeitä tulonlähteitä, joista seurakunnan talous muodostuu. Tällainen toiminta oli meille tuttua jo 1970-luvulta Australiasta, jossa olimme siirtolaistyössä. Suola hoitaa ja työllistää Päällisin puolin elämä täällä näyttää soljuvan eteenpäin mutkattomasti. Pinnan alla on kuitenkin huoli maan tulevaisuudesta. Espanjan talous on kriisissä ja työttömyys lisääntyy. Kaupungilla näkyy yhä enemmän tyhjiä liikehuoneistoja, joita on vaikea vuokrata eteenpäin. Ihmiset ovat yritte liäitä, mutta oman kahvilan tai pienen putiikin pyörittäminen ei kannata, sillä asiakkaita on harvakseltaan. Torreviejassa ei ole teollisuutta, sillä on tehty tietoinen päätös siitä, että kaupungin terveellistä ilmaa ei pilata nykyaikaisen teollisuuden tuottamilla saasteilla. Kaksi suurta suolajärveä Las Salinas takaavat alueelle ainutlaatuisen makroilmas ton, joka on erityisen terveellinen. Euroopan suurin suolatehdas työllistää lähes 500 ihmistä. Torreviejan asukasluku oli vuodenvaihteessa reilut hen keä sisältäen 177 eri kansallisuutta. Muiden EU-maiden kansalaiset tuovat maahan kaivattua valuuttaa ja talviaikaan kannattelevat paikallisia yrityksiä. Kesällä kaupungin väkiluku turistien myötä vähintäänkin kolminkertaistuu. Kevät on saapunut Espanjaan. Mantelipuut kukkivat ja appelsiinit kypsyvät tarhoissaan. Välimereltä puhaltaa leuto tuuli. Auringonpaiste lämmittää ja Torreviejan terveellinen, suolan kyllästämä ilma on helppoa hengittää. Vanhat miehet kokoontuvat aamuisin rannalle onkimaan. Kukko kiekuu puistossa. Muuttolintujen matkassa Suomeen ja takaisin Olemme nyt eläneet ensimmäisen talven täällä etelässä. Se olikin kylmempi kuin mitä luulimme. Yhteiskuntaan sopeutuminen on ollut helppoa. Espanjalaiset ovat ystävällisiä ja auttavaisia ja tottuneet ympärillä asuviin ulkomaalaisiin. Vähitellen olemme oppineet siihen, että siestan aikana kaikki on kiinni. Kielitaidon kart tuessa olemme löytäneet kaupoista tarvitsemamme tavarat. Sanakirja on ollut ahkerassa käytössä. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut hieno kokemus ja toiveenamme onkin tulla takaisin ensi syksynä. Maija Vuorinen talvikanttori, Costa Blancan suom. srk. Sakari Vuorinen talvipappi, Costa Blancan suom. srk. Torrevieja, Espanja Vuoriset ovat jääneet eläkkeelle Tuusulan seurakunnan kirkkoherran ja kanttorin viroista

8 Papinpuolisona Unkarissa Emese Joób Albert on Budapestin kyljessä sijait sevan Gödöllön kaupungin luteri lai sen seurakunnan kirkkoherran Gabor Albertin puoliso. Perheessä on neljä lasta: tyttäret Julianna Annikki 14 v., Janka Aino 12 v., Anna Leona 10 v. sekä kuopuspoika János Árpád 3 v. Emese itse on Gödöllön musiik ki - opiston pianonsoiton ja kansan musiikin opettaja ja hän myös esiintyy muusikkona. Ystävyyden side Sujuvaa suomea puhuvan Emesen yhteydet Suomeen juontavat juurensa jo hänen isoisäänsä Oliver Joóbiin, joka opiskeli täällä teologiaa 1930-luvulla. Suomi teki häneen lähtemättömän vaikutuksen. Myöhemmin Emesen isäkin halusi tänne työskentelemään ja toimi 1980-luvulla kansanmusiikin tutkijana Sibelius Akate miassa. Niinpä Emese asui lapsena ja nuorena perheensä kanssa Suomessa yhteensä kuusi vuotta. Tärkeätä hänelle Suomessa oli laulaminen Tapiolan kuorossa, jossa itse sain tutustua Emeseen laulaessamme vierustovereina viiden vuoden ajan. Näin alkoi ystävyytemme, joka nyt jatkuu myös seurakuntayhteytenä Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ja Gödöllön luterilaisen seurakunnan kesken. Gödöllön asukkaan kaupun - gissa katolisia on , kalvinisteja ja luterilaisia tuhat. Luterilaisen seurakunnan ainut palkattu työntekijä on kirkkoherra, muu työ on vapaaehtoisten varassa. Papinpuoliso on keskeisessä asemassa kantamassa vastuuta seurakunnasta ja organisoimassa vapaaehtoisten toimintaa. Letunpaistoa pappilan keittiössä Albertin perheen koti on perinteinen pappila aivan kirkon yhteydessä. Seura - kuntalaiset asioivat pappilassa, puhelin soi, ja kaikki kirjoitustaitoiset perheen - jäsenet ottavat vastaan viestejä kirkkoherralle, joka aamupäivisin opettaa lukiossa uskontoa. Kun seurakunnan nuortenillan lopuksi ryhmä jää pappilan keittiöön paistamaan lettuja ja eteinen on täynnä kenkiä, Emese kertoo ajattelevansa, että näin nuoret tutustuvat kirkkoonsa. Emese itse johtaa seurakunnan kuoroa. Omien messujen ja konserttien lisäksi Gödöllön katolisen, kalvinistisen ja luterilaisen kirkon kuorot esittävät joka vuosi yhdessä jonkin oratorion tai muun suurteoksen. Hienoa käytännön ekumeniaa siis. Emese toimii myös seurakunnan lapsi- ja pyhäkoulutyössä yhdessä muiden äitien kanssa sekä osallistuu vuo - sittaisen lasten kesäleirin järjestämiseen pappilan pihapiirissä missäs muuallakaan! Pappispariskunnan puolikas Kysymykseeni kutsumuksesta papinpuolisona Emese vastaa, että kutsumus muodos tui hänelle vähitellen. Kun Emese ja Gabor menivät naimisiin, Gabor toimi pappina pienessä kylässä maaseudulla. Siellä ihmisillä oli tarkat vaatimukset papin puolisoa kohtaan, aina pukeutumista myöten. Tämä oli nuorelle papinrouvalle vaikeaa aikaa. Edelleenkin Emese huomaa joskus ihmisten yrittävän käyttäytyä, kun nämä kuulevat hänen olevan naimisis sa pa pin kanssa. Nykyään hän ei enää mietis - kele, millainen hänen pitäisi olla, vaan elää ihmisten keskuudessa parhaan taiton- sa mukaan. Hän tuntee aidosti olevansa pappispariskunnan toinen puoli unkarin kielessäkin sanan puoliso juurena on puolikas. Papinpuolisona hän tuntee ole vansa omalla paikallaan ja myös saa - vansa seurakuntalaisilta valtavasti rakkau t- ta osakseen. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkokuoro vierailee Gödöllön seurakunnassa huhtikuun alussa konsertoimassa ja viettämässä yhteistä messua. Tuliaisiksi me viemme mm. Lasten Keskuksen musiikkimateriaalia, jota Emese voi käyttää lapsiryhmiensä ja kuoronsa kanssa seurakunnassa. Innolla odotamme, millaista hengellistä ja henkistä hyvää saamme itsellemme kotiin tuotavaksi. Minna Vihko kuva: anna rauhalan maalaus: gellert-kukkula, budabest 14 15

9 Ikkunoista kujille Espoon piispalan pääsiäispasha 200 g voita 1 dl sokeria 500 g maitorahkaa 2 keltuaista 2 tl vaniljasokeria ½-1 sitruunan mehu 2 rkl mantelirouhetta raastettua appelsiininkuorta raastettua sitruunankuorta 2 rkl rusinoita 2 rkl sukaattia 3 dl kuohukermaa 2 munanvalkuaista Sekoita huoneenlämpöinen voi ja sokeri tasaiseksi massaksi ja lisää maitorahka ja keltuaiset. Mausta sitruunamehulla, vaniljasokerilla, appelsiinin- ja sitruunankuorilla. Lisää mantelirouhe, rusinat ja sukaatti. Voit käyttää myös muita kuivattuja hedelmiä ja kirsikoita. Kääntele viimeksi sekaan vaahdotettu kerma ja kovaksi vaahdoksi vatkatut valkuaiset. Kaada seos sideharsolla vuorattuun pashamuottiin tai siivilään, pane lautaselle valumaan ja jääkaappiin vuorokaudeksi. Annos on iso, voit puolittaa määrän. Pääsiäispöydässä pashan kyljessä kirjaimet XB kertovat meille: Kristus nousi kuolleista. Viereisellä sivulla Anna Rauhalan maalauksia: ylinnä vas. Assisi ylinnä oik. Lateraalikirkon sivulaiva alinna vas. Portaikko alinna oik. Ikkuna Sattumuksia Tapahtui jo seurusteluaikanamme, ja silloin ajattelin, että tällaisia keskustelujako tulen papinpuolisona kuulemaan. Kun hain sulhaseni ja minun kihlasormuksia kultasepänliikkeestä kaiverruksesta, myyjä kysyi minulta, mitä tuleva mieheni tekee työkseen. Kerroin hänen olevan pappi ja myyjä huudahti spontaanisti: No se on sitten synnitön mies! Minä tietysti häkellyin ja sain vain vastatuksi: Kyllä me kaikki ollaan yhtä syntisiä ihmisiä

10 Ruustina rovastin rinnalla Kuva: Ruusti Mika Pynnönen tutustui kirkkoherra-vaimonsa Ulla Rosenqvistin ja Tuusulan seurakuntalaisten kanssa Tansaniaan marraskuussa Kun vaimo kaksi vuotta sitten valittiin Tuusulan kirkkoherraksi, olin innoissani hänen puolestaan. Samalla tuntui siltä, että minäkin sain tehtävän seurakunnas sa. Odotimme innolla kevättä, sillä olimme laittaneet kotimme Porvoossa myyntiin ja toivoimme saavamme sen kaupaksi, jotta pääsisimme hankkimaan asuntoa Tuusulasta. Mieli ei malttanut odottaa, vaan tietysti taloja piti käydä jo katsomassa. Muutama mukava vaihtoehto olikin tarjolla, vaan eipä mennyt talomme kau - paksi. Vaimo sai rovastin arvon, ja pikku - hiljaa myös minä aloin sopeutua etäruustin rooliin. Olen usein miettinyt, miksi välillä Jumalan suunnitelma näyttää selvältä, aivan kuin polku aukeaisi edessä avoime na. Jalat eivät kuitenkaan vain liiku oike aan suun taan. Milloin mikäkin este on tiellä ja lopul ta polkukin hämärtyy, ja sitä tuumaa, että kuvittelinkohan vain. Liekö Jumala huomannutkaan, että tässä kohden olisi apu ollut paikallaan. No, suurimman osan ajasta sitä vain puurtaa päivästä toi seen eikä ehdi polkuja ajattelemaan, ilta rukouk - sena vain huokaa, että hoida sinä Isä Jumala, kun minulla on nämä omat huolet. Uskon, että ruustilla on paikkansa seurakunnassa. Mikä se sitten voisi olla? Mielellään sitä joskus vaikka johtaisi koko orkesteria, laittaisi taloudenpidon kuntoon ja siinä samassa hoituisi kyllä jumalanpalveluselämä ja muutkin toiminnot! Mutta nehän taitavat olla tuon rovas - tin vastuulla. Pitäisikös sitä sitten vanhanajan ruustinnan tavoin keitellä kahvia ja paistella maukkaita pullia? Saunanläm mi - tyksen seurakuntalaisille voisin vielä ruus tin hommiini ottaa, mutta että pullia paistamaan... Näin etä-ruustina olen valitettavan harvoin mukana seurakuntamme toiminnassa. Eivät ole seurakuntalaiset saaneet saunanlämmitystä, eivät edes jyväshyvän pakastepullia. Kun sitten iltaisin keskustelen vaimon kanssa milloin mistäkin seurakuntaan tai esimiehenä olemiseen liittyvästä asiasta, sitä muistaa, että tätähän se ruustina oleminen perimmältään on: tämän oman rovastin tukemista, kuuntelemista, joskus uuden idean ja ajatuksen jakamista. Tosin usein törmään siihen miehen ja vaimon väliseen ongelmaan, että kun mies jo innolla ratkaisee eteen tullutta haastetta, niin vaimo oikeastaan haluaisikin vain kuuntelijan rinnalleen. Ja taas opin kantapään kautta ruustina olemista. Mika Pynnönen Tuusula ja Porvoo INFO- NURKKAUS Kun Kotisivuista Hyvä lukija. Pidät kädessäsi historiallista lehteä. Tämä Pappilan Postin numero on nimittäin ensimmäinen, joka ilmestyy myös sähköisesti Papinpuolisoiden Liiton upouusilla kotisivuilla. Sivujen aikaan saaminen on ollut käynnissä jo pari vuotta. Nyt olemme vihdoin niin pitkällä, että kotisivujamme voit lukea osoitteessa Sivujen takana on MurMur-niminen alan yritys ja niiden ylläpitäjänä on juuri aloittanut Mika Helin, papinpuoliso hänkin. menet sivuille, huomaat, että ne ovat keskeneräiset. Tämä johtuu osittain siitä, että muutama niitä koskeva isohko päätös on tekemättä. Tarkoitus on selvittää, kuka jatkossa haluaa vain sähköisen lehden, kuka taas perinteisen paperiversion, otammeko käyttöön salasanan lehden lukemista varten jne. Yritämme kuitenkin edetä mahdollisimman nopeasti. Kotisivuilla on jo nyt keskustelupalsta, johon voit lähettää postia. Otamme mieluusti vastaan myös ajatuksia ja toiveita sivujen sisällöstä. Samoin voit lähettää mieltäsi askarruttavia kysymyksiä, joihin toivot perheneuvojan vastausta. Tälle palstalle lähetetyt kysymykset ja niiden vastaukset pysyvät nimettöminä. Pyrimme kotisivujen kautta antamaan ajankohtaista tietoa liittomme toiminnasta. Pirkko Yrjölä, puheenjohtaja 18 19

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY 1 KASTE ON LAHJA Ylösnoussut Kristus antoi kirkolleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen!

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen! 祝 福 : 结 婚 Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne Lämpimät

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta Pääsiäisaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko, Tallinmäki 1 Su 24.3. klo 10 Palmusunnuntain messu Tiellä ken vaeltaa? Suomen Lähetysseuran

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee?

SISÄLTÖ. Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee? Teot SISÄLTÖ Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee? Lapsen taidot Tärkeitä kysymyksiä Yhteinen aika Tutkittua tietoa Teot ovat valintoja

Lisätiedot

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal 1 FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal Kumppani FOCUS-Nepal Hankkeen kuvaus FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, joka työskentelee erityisesti

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot