Pappilan Posti kevät 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pappilan Posti kevät 2011"

Transkriptio

1 Pappilan Posti kevät

2 Pääsiäistervehdykset Espoon hiippakunnasta Avaa ikkunat, anna kevätvalon uudistaa Kirkas valo tunkee sisään vinttikamma rii - ni. Avaan ikkunat ulos keväiseen raikkauteen ja hetkessä voimakas ulkoilma puhaltaa tilaan uutta henkeä. Kuin uudistuisi itsekin. On lähdön ja muutoksen tuntua. Kun seitsemän vuotta sitten istutimme omenapuun piispalan puutarhaan ja talo siunattiin Espoon hiippakunnan olo huoneeksi, yhteiseksi kohtaamisen paikaksi, rakennus oli erilainen, koskematon. Nyt kun availen ikkunoita, ymmärrän, että pappilat ja piispalat eivät olekaan enää pelkästään pysyviä, rajattuja paikkoja, rakennusten historiallisia jatkumoja. Ne ovat enemmänkin avoimia ja alati muuttuvia tiloja, minusta riippumattomia. Piispala tilana verkostoituu kaikkiin niihin vuorovaikutuksiin ja kohtaamisiin, sosiaalisiin suhteisiin, joiden ulottuvuudet yltävät lähelle ja kauas. Täällä ovat kohdanneet vihittävät papit ja diakonit, seurakuntien ja kirkolliskokouksen edustajat, yliopistojen, kaupunkien ja kuntien päättäjät, ystävähiippakuntavieraat, monet ilon, surun ja hädän kokeneet, mutta myös kiertävät taulukauppiaat, remonttimiehet, kikattavat virpojat, yölliset puhelin soittajat jopa uskolliset citykanimme, jotka majoittuvat puutarhaan vuodesta toiseen. Toivon, että siunaus ulottuu jatkossakin näiden verkostojen kautta eteenpäin tässä Jumalan ja ihmisten maailmassa. Pappilan Postin toimituskunta halusi aukaista ikkunat ja ovet ulos maailmaan ja katsoa, mitä kuuluu hiippakuntamme ulkomaisiin ystävyyspappiloihin. Kun avaa ikkunat ja katsoo miten muualla, oppii itsekin uutta. Myös lehden kuvitus haluaa Anna Rauhalan maalauksilla kertoa, miten voimakas merkitys on valolla tilan ja ihmisen uudistajana. Hyvää pääsiäistä piispalan vinttikammarista Tuuli Heikka Pääsiäinen on vapautusliike Martti Luther kirjoitti vuonna 1520 kirjan Kristityn vapaudesta. Siitä tuli luterilaisen uskon peruskirja. Vapauden alku on Kristuksen ristissä ja ylösnousemuksessa. Kaikki vapaus perustuu Lutherin mieles - tä Jeesuksen sanoihin: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Pääsiäinen on vapauden juhla. Kristuksen kuolema ja ylösnousemus tekevät meidät Jumalan edessä kelvollisiksi. Tekoja ja hurskautta ei tarvita. Saamme levätä hänen lähellään. Kristus on vapauttanut meidät. Kelpaamme Jumalalle ristin ja ylösnousemuksen tähden. Siksi tahdomme koko sydämestämme vapautta myös lähim mäiselle. Jumalan aloittama vapautusliike pyrkii rikkomaan ne siteet, jotka estävät ihmisiä olemaan vapaita. Ihmisten vapautta loukataan sekä Suomessa että erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa. Omassa maassamme yhä kasvava joukko suomalaisia elää köyhyys - rajan alapuolella. Lapset kokevat väkivaltaa ja kiusaamista. Vanhukset kokevat ihmisarvonsa loukatuksi, kun heidät jäte tään yksin. Hyvinvoivat matkaavat huvipursillaan samaan aikaan kun köyhien vene vuotaa. Vapauden tarve on erityisen suuri eteläisen pallonpuoliskon köyhissä maissa. Piispat antoivat viime syksynä kannanoton, jossa he esittivät köyhimpien maiden ruokaturvan ottamista hallitusohjelmaan. Emme saa sulkeutua omien rajojemme sisään. Vapaus on avautumista sinne, missä hätä on suurin. Maatamme uhkaa käpertyminen omiin huoliin. Ihmiskunnan yhteiset kivut unohtuvat. Kristuksen aloittama vapautusliike sulkee kuitenkin sisälleen erityisen lämpimästi ihmiskunnan kaikkein heikoimmat. Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus on läsnä heidän kärsimyksessään. Pääsiäisen vapautusliikkeeseen kuuluu jokaisen ihmisen jakamaton ihmisarvo. Siksi kristityt suhtautuvat erityisen kriittisesti ihmisarvon loukkauksiin. Pääsiäisen vapauttava valo lämmittää siellä, missä ihmisiä on alistettu ja syrjäytetty. Huolehdimme erityisesti vähemmistöistä ja marginaaliin ajetuista. Vapautusliikkeen on aina palattava juurilleen. Ilman ristiä ja ylösnousemusta kaikki ponnistelut ovat suorittamista. Rakkaus kuihtuu ilman Kristuksen rakkaut ta. Siksi on palattava yhä uudestaan hänen sanoihinsa: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Siunattua pääsiäistä 2011 Mikko Heikka 2 3

3 SEK on pieni kirkko maailmanlaajuisessa anglikaanikirkossa. Se ei kuulu kuitenkaan viralliseen Englannin Anglikaanikirkkoon eikä ole osa Skotlannin valtiokirkkoa, mikä on presbyteerinen. SEKillä ei ole arkkipiispaa; piispainkokous valitsee keskuudestaan piispan, joka kutsuu koolle kokoukset ja johtaa niissä puhetta (Primus inter Pares). Suurimmat 7 hiip pakunnasta ovat Edinburghin ja Glas gown hiippakunnat. Nainen voidaan valita piis paksi, mutta toistaiseksi tätä ei ole tapahtunut. Palkattujen pappien lisäksi kirkossa on seurakunnissa avustavia palkat to - mia pappeja, jotka voivat olla muualla kokopäivätyössä. On sairaala-, vankila- ja oppilaitospappeja sekä teologeja, jotka opettavat yliopistoissa. SEK, joka ei saa rahaa valtiolta, vastaa papin palkkauksesta ja asunnosta. Pienissä tai köyhemmillä alueilla toimivissa seurakunnissa tämä on usein vaikeaa. Edinburghin episkopaalinen hiippakunta ja Espoon hiippakunta ovat solmineet kesken ään ystävyyden ja työntekijät ovat tehneet tutustumiskäyntejä puolin ja toisin. Piispapari Brian ja Lissa Smith vierailivat seurueineen Suomessa lokakuussa 2010 Pappisperheiden haasteet Skotlannissa Meillä Skotlannissa pappisperheissä papin - puolisoilla on useimmiten oma työ, koska papin palkka on pieni. Työ on myös tärkeä oman identi teetin kannalta. On useita pareja, joissa molemmat ovat papinvirkaan vihittyjä, ja he voivat työskennellä samassa tai eri seurakunnassa. Puolison tehtävänä on antaa käytännöllistä ja hen kistä tukea papin työssä sekä estää työpai neiden heijastuminen perheen elämään. Skotlannin episkopaalinen kirkko (SEK) Monet puolisot ovat mielellään mukana seurakunnan käytännön työssä, pyhä koulussa, juhlien järjestämisessä, koti- ja ulkomaisten projektien varainkeräyksessä, ryhmien vetämisessä jne. Pap pilan vieraanvaraisuutta pidetään tärkeänä, vaikka tasapainoilu avoimien ovien ja yksityisyyden välillä voi olla joskus vaikeaa. Perhe valokeilassa Koska kirkkomme papisto asuu yhteisönsä keskellä, papin perhe on aina valokeilas sa. Lasten kasvattaminen seurakunnan kes kellä on oma ongelmansa. Jotkut seura kunta - laiset juoruavat ja arvostelevat lasten käytöstä, vanhempien keskinäisiä suhtei ta ja lastenkasvatusta. Kohtuuttomia vaatimuksia saatetaan asettaa papille, puolisolle ja lapsille esimerkkinä olemisesta. Jos he eivät tähän pysty, heidän epäonnistumisensa on suurempi kuin muiden. Vaikea on myös tilanne, jossa seurakuntalaiset arvostelevat papin ratkaisuja ja toimia, vaikka perhe saattaa tuntea näiden ratkaisujen syyt ja taustat, mutta se ei voi julkisesti puolustaa asioiden luottamuksellisuuden vuoksi. Yhteiset kokoontumiset vahvistavat Yksi suurimpia haasteita papin perheelle on pitkälti maallistunut, ei kirkossa käyvä ympäröivä yhteiskunta ja siinä voimakkaasti vaikuttava uskonnonvastaisuus. Pappilan lapsia voidaan kiusata, ivata ja pitää kummajaisina. Tästä johtuen he saattavat tuntea tarvetta olla tavallisempia kuin muut, mikä johtaa ongelmakäyttäytymi seen ja vaikeuksiin vanhempien kanssa. Perheen sisäisiin ongelmiin, joita vaikeuttaa näkyvällä paikalla oleminen, pappi ei saa tukea yhteisöltä, jota hän palvelee. Puoliso saattaa tuntea itsensä erityisen yksinäiseksi, kun ei halua omilla ongelmillaan vaikeuttaa tilannetta. Niinpä on tärkeää, että papit ja pappien puolisot voivat kokoontua ja keskustella vapaasti kaikista näistä haasteista. Säännöllisiä kokoontumisia haittaa Skotlannin kirkon maantieteellinen hajanaisuus. Edinburghin hiippakunnassa piispa pitää joka vuosi kolmesta neljään juhlaa joulun alla papeille, heidän puolisoilleen Kuva: Ystävyydestä ja rauhasta todisti myös Senaatintorin nallenäyttely, johon piispa Brian Smith (takana vas.), kansainvälisten asioiden hoitaja Anne Pankhurst, tuomiorovasti John Arms (edessä vas.) ja piispatar Lissa Smith tutustuivat Espoon hiippakuntavierailun aikana syksyllä ja muille hiippakunnassa toimiville. Olemme järjestäneet lounastapaamisia pappien puolisoille sekä erikseen pappien leskille. Joka vuosi järjestetään jumalanpalvelus ja lounas eläkepapeille ja heidän puolisoilleen tai leskilleen. Näissä yhteisissä tilaisuuksissa samoin kuin henkilökohtaisissa kontakteissa paikallistasolla voimme tukea toisiamme ja keskustella yhteisistä kokemuksista. Suuri lahja ja etuoikeus On kannustavaa elää yhteisössä, jossa on yhteiset päämäärät, ryhmässä, jonka jäsenet voi oppia tuntemaan hyvin ja jossa vallitsee molemminpuolinen apu ja tuki. Koska pappi tekee työtä kotoa käsin, hänen aikatau lun - sa joustaa paremmin ja hän pystyy muissa amma teis sa työskenteleviä paremmin auttamaan lasten koulukuljetuksissa, kotitehtävissä, nukku maan menossa ja heidän kuun telemisessaan. Pappilassa asumisen etuja on myös se, että seurakunta vastaa sen huolta misesta ja korjauksista. Skotlannin pappiloissa aja - tellaan, että on suurenmoinen etuoikeus olla mukana seurakuntalaisten iloissa ja suruissa. Lissa Smith Edinburgh (Käännös Kirsti Turunen) 4 5

4 kuvat: anna RAUHALAn maalaukset Noomi, ruut ja viljapelto Jään katsomaan naisen perään. Kuka hän on? Erilainen, pakolainen, vieras kaunotar. Katse maahan luotuna hän kerää ohrantähkiä leikkuu väen jäljessä. Hänelle ei olisi tilaa, mutta lain mukaan oikeus on. Oman heimon luo olisi matkaa vain 50 kilometriä, mutta matka tuntuu ikuisuudelta. Mihin palaisi, sillä mies on kuollut, kuten appi ja miehen velikin? Nainen on kiinni Noomi-anopissaan, vanhassa leskinaisessa, jonka elämänarvoista hän ei ole päässyt irti. Sinun Jumalasi on minun Jumalani lausuttiin yksinkertaisena uskontunnustuksena pölyisellä tiellä Mooabin maasta kohti Betlehemiä. Arkinen yhdessäolo, asenteet, suhtautuminen elämään ja kuolemaan olivat puhutelleet Kemos-juma laa palvellutta nuorta mooabilaista miniää. Kaksi eri-ikäistä naista liittyi yhteen keskellä kuolemaa, pakolaisuutta ja paluuta Matkakumppanina Ruut kotiin. Ruut teki oman ratkaisunsa, vaikka käly Orpa kääntyi ja palasi takaisin. Tönimistä ja loukkaavia sanoa pellolla. Mitä olet tullut meidän leipäämme syömään katseita, vihaa ja halveksuntaa. Mutta kun on lähtenyt seuraamaan elävää Jumalaa, saa avun. Viljapellon omistajan asenne on häkellyttävä. Pysy täällä, kerää rauhassa, olen kieltänyt omiani koskemasta sinuun, joka olet vieras ja muukalainen. Minä jään noiden sanojen alle kysele - mään omia asenteitani tänään, tässä maassa. Odota rauhassa, tyttäreni kuuluisi kai jokaisen anopin sanoa miniälleen. Teemme sen minkä voimme, uskallamme huomiseen, vaikka emme näkisi toivoa. Minä, joka voin lukea koko Ruutin kirjan neljä lukua hetkessä, näen miten paljon oli todellista toivoa. Enemmän kuin he olisivat osanneet ikinä odottaa. Kun anoppi saapui kotikaupunkiinsa, hän ilmoittautui Maraksi, murheelliseksi. Jumalan käsi oli ollut raskaana hänen yllään ja siksi oli palattava tyhjin käsin, köyhänä. Hän ei siinä kohtaa lukua voinut aavistaa, että hänen rikkautensa kulki hänen vieressään Ruutin muodossa. Naisen, joka sai sukulunastajan ansiosta osakseen kunniallisen vaimon osan. Naisen, joka sai synnyttää kuningas Daavidin isoisän. Olen häkeltynyt. Jumala valitsee oman suunnitelmansa toteuttamiseen siis hä net, joka ei kuulu sisäpiiriin, jonka juuret ovat väärässä uskonnossa, joka on yhteiskunnan alinta kastia, leski, avuton, toisten armoilla. Jumala ei katso ihmistä niin kuin ihminen katsoo. Hän näkee sen, mitä hänestä voi tulla kun saa mahdollisuu den. Jumala näkee sydämen laadun. Tahtoisin saada sellaiset silmät, jotka näkevät miniöitteni, poikieni, lapsenlapseni, työtoverini, ystävieni sydämen laadun. Että aavistaisin, mitä heistä voi tulla, kun rohkaisen ja annan kiitosta. Soisin voivani katsoa itseänikin tällä tavalla. Maija Nyman Lohja 6 7

5 Anna Rauhalan taulut hehkuvat Kuva: Ihmiset ja valo kiinnostavat taiteilija Anna Rauhalaa. Kuva: Annika Kyrönseppä Kävelen äskettäin heränneen kevätauringon kilossa pitkin hiljaista katua, jonka varrella on kodikkaita omakotitaloja lähes Hyvin kään keskustassa. Olen perillä ja keltaisen talon ulko-ovessa lukee Rauhala. Kodin pöydillä on kukkakimppuja, jotka ovat muistuttamassa taidenäyttelyn avajaisjuhlasta. Talossa asuva, kahdeksanhenkisen perheen äiti, Anna Rauha la on ollut avaamassa kolmatta omaa taide näyttelyään Ikkunasta kujille Lepovillassa Hyvinkäällä. Anna on Ruutin, Severin, Pekon, Eeron, Hilda-Marian ja Maijun äiti, sekä hän on papinpuoliso, teologi, diakoni sekä taidemaalari. Hän kertoo, että tai teen tekeminen on kuulunut hänen elämään sä aina. Lapsuudenkodissa piirreltiin pal jon. Annan äiti maalaa, myös isoisä harrasti piirtämistä ja suvussa on useita taiteilijoita. Vakavammin Anna aloitti maalaamisen parikymppisenä, kun ystäväpariskunta pyysi Annaa tekemään taulun heidän hääkuvastaan. Ihmiset ja valo ovat olleet alusta alkaen kiinnostavia aiheita. Ikkunasta kujille -näyttelyssä Annalla on teoksia, joissa hän kuvaa tuttuja paikkoja, kuten Kittilän mummolan vinttiä, jonka tunnelma teki Annaan syvän vaikutuksen, Hyvin kään taidetalon ikkunaa ja portaikkoa sekä toisaalta kaukaisia Rooman kujia ja portaikkoja, mitkä hehkuvat upeissa, voimakkaissa punaisen sävyissä. Synkkä kivinen, harmaa katu Roomassa muuttaa luonnettaan, kun sen maalaa leiskuvilla väreillä. Annan taulujen sävyt ovat muuttuneet voimakkaammiksi vähitellen. Lasten syntymän jälkeen ne ovat kirkastuneet. Hän arvelee, että arjen intensiivisyys ja vauhti isossa perheessä heijastuvat hänen värimaailmaansa, värit ovat mielentila. Oman tyylin löytäminen on ollut vuosien säännöllisen tekemisen tulosta ja se muuttuu koko ajan, myös värien osalta. Anna on harrastanut valokuvausta ja sen vuoksi pitää myös rakennusten ja kaupunkinäkymien maalaamisesta. Taulujensa kautta Anna Rauhala haluaa välittää omaa vakaumustaan ja arvo maailmaansa. Teologin ja diakonin opinnot ovat antaneet paljon ulottuvuuksia taulujen ja piirrosten tekemiseen. Raamatun naiset ovat inspiroineet Annaa, mutta hän kokee tärkeäksi saada kuvattua naiset historiallisesti oikein. Kristillisistä aiheista on tehty paljon tauluja ja se nostaa kynnystä maalata niitä, koska uuden näkökulman löytäminen voi olla vaikeaa. Taulujen tekeminen on Annan omaa aikaa, yksin olemista, mikä on tärkeää vastapainoa ison perheen äidille. Suuret kiitokset saa puoliso, joka on rohkaissut ja tukenut taiteen tekemisessä, kuten myös omat sekä appivanhemmat. Viime syksynä Anna Rauhala on aloittanut opinnot Hyvinkään taidekoulun iltalinjalla. Hän on omien näyttelyi den sä lisäksi osallistunut useisiin yhteisnäyt te - lyihin ja kuuluu Länsi-Uudenmaan taiteilijaseuraan sekä Hyvinkään Taidekiltaan. Suunnitteilla on yhteisnäyttely äidin kans - sa Lohjalla ensi syksynä. Anna toimii Hyvinkään työkeskuksessa taidepiirin ohjaajana sekä pitää ikäihmisten yliopis toa Hyvinkään opistossa. Olen tällainen seka työläinen, hän määrittelee työuraansa. Olemme istuneet mukavasti kahvikupin ääressä ja puhuneet taiteesta, sen tekemisestä ja muustakin. Ympärillä pyö rii nuorta väkeä, vielä pieniäkin. Kotiin tullaan ja taas mennään; toiset soittotunnille, toiset jalkapalloharjoituksiin, mutta sulassa sovussa. Joku piirtää keskittyneesti omassa huoneessaan. Pienimmäinen ottaa kaikessa rauhassa päikkärei tä isän seurassa. Anna myhäilee tyytyväisenä ja on onnellinen perheestään sekä siitä, että on saanut viime aikoina keskittyä maalaamiseen, koska haaveilee vielä lisäopinnoista ja toiveena on saada kuvaamataidonopettajan pätevyys. Olohuoneessa on uusi taulu telineessä ja maalit ovat vasta kuivumassa. Maarit Järvinen Hyvinkää kuva: anna RAUHALAn maalaus Majakalla 8 9

6 Suomen Jotain Papinpuolisoiden vanhaa Liiton kesäpäivät jotain uutta Mikkelissä LAUANTAI Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie Ovet avautuvat, tervetuloa Alkupiiri Pirkko Yrjölä, Maria Häkkinen, Markku Salmi Soppaa ja särvintä Valokuvaus Koti mielessä - näkökulmia taloon ja sisustamiseen pappispariskunta Johanna ja Juha Tanska Kahvia ja rättänää Naisten pankin esittely, Kaarina Nieminen Kesäpäivien koru, Anni Ingnatius Muinaispukunäytös Vuosikokous Sapuskaa Lottalupaus näyttelijä-ohjaaja Tarja Pyhähuhta Pikkupurtavaa Iltarukous kelttiläiseen tapaan Marja-Leena Nieminen ja Eija Peura SUNNUNTAI Maaseurakunnan kirkko ja Kirkonmäen seurakuntatalo, Otavankatu Aamukävely vanhalla hautausmaalla tuomiorovasti emer. Simo S. Salo Piispanmessu Kirkon esittely, kirkkoherra Risto T. Nieminen Pitopöytä ja loppupiiri Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 5.8. mennessä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin Senja Mäkelälle, p. (015) tai Ilmoittauduttaessa on mainittava mahdollinen erityisruokavalio. Kuljetusapua? Jos tarvitset kuljetusapua Mikkelin matkakeskuksesta, jätä yhteystietosi ilmoittautumisen yhteydessä, niin pyrimme järjestämään kyydin. Osallistumismaksut Osallistumismaksu kattaa ohjelman ja ruokailut. Lauantai-sunnuntai 60 euroa Lauantai 30 euroa Sunnuntai 35 euroa Maksu 5.8. mennessä tilille Papinpuolisoiden kesäpäivät, , viestiin osallistujan nimi. Matka-avustus Liitolta on mahdollisuus hakea matkaavustusta. Yhteyshenkilö Helena Aalto, p Majoitus Kesäpäiville osallistujille ei ole järjestetty majoitusta, vaan jokainen hoitaa sen itse. Hyviä vaihtoehtoja Mikkelissä ovat esimerkiksi Hotelli Cumulus, p. (015) Sokos Hotel Vaakuna, p. (015) Hotelli Uusikuu, p. (015) Lisätietoja Lisätietoja kesäpäivistä saa liiton kotisivuilta, sekä Maria Häkkiseltä, p , TERVETULOA KESÄPÄIVILLE MIKKELIIN! Terttu-Liisa Huokuna, Maria Häkkinen, Marja-Leena Nieminen, Eija Peura ja Helena Salmi

7 Palmut ja eukalyptuspuut huojuvat kotimme lähipuistossa. Kyyhkyset kujertavat ja yksinäinen kukko tepastelee puiston käytävällä. Kanat seuraavat sitä kauempaa. Puistossa on kaksi suihkulähdettä ja kaupungin työmiehet pitävät huolta siitä, että jokainen ruohonkorsi on aina ojennuksessa. Puiston vieressä aukeaa hiekkaranta ja venesatama Välimerelle. Täältä alkaa kävelymatkamme töihin kaupungin keskustaan. Eläkkeellä seurakuntatyöhön Espanjaan Olemme mieheni Sakarin kanssa Costa Blancan suomalaisen seurakunnan talvityöntekijöinä Torreviejassa, joka on seurak unnan kotipaikka. Olemme eläkeläisiä, jotka Kirkkohallitus valitsi hakemusten perusteella jatkamaan kirkollista työtä Costa Blancalla. Seitsemän kuukauden työ jakso alkaa lähestyä loppuaan. Seurakunnan toi minta päättyy huhtikuun lopussa alkaakseen taas uudelleen lokakuun alussa. Seura kuntalaisemme ovat muuttolintuja, jotka lähtevät kesäksi kotiin Suomeen ja palaa vat syyskylmien alettua takaisin lämpimään. Missä mantelipuut kukkivat Pääosa ihmisistä on eläkeikäisiä, jotka työelämän jälkeen ovat hakeutuneet terveytensä vuoksi Etelä-Euroopan lämpöön. Ensimmäisiä huomioitamme olikin se, miten moninaisia, vaikeitakin sairauksia he kantavat mukanaan ja silti elävät täällä kohtuullisen normaalia elämää. Monelle ihmiselle kimmokkeena Espanjaan muuttoon on ollut lääkärin kehotus hankkiutua lämpimämpään ilmastoon, jos aikoo pysyä hengissä. Kahden osa-aikaiseksi palkatun työntekijän, papin ja kanttorin, resurssit eivät yksin riittäisi siihen monipuoliseen toimintaan, mitä seurakunnassamme on tarjolla viikoittain. Työhön osallistuu myös suuri joukko innokkaita, sitoutu nei - ta vapaaehtoisia, jotka antavat oman ammattitaitonsa ja osaamisensa yhteiseen käyttöön. Seurakuntakodilla on joka päivä avoinna kahvio, jota naiset hoitavat. Kävijälle tarjotaan kahvin kanssa tuoretta pullaa ja voileipiä. Kahviosta saa tietoa kaikista tulevista tapahtumista ja ensikertalaiselle kerrotaan auliisti seurakunnan toi minnasta. Laulava seurakunta hämmästyttää Yhteinen jumalanpalvelus joka toinen viikko on seurakunnan keskeisin kokoontumismuoto. Torreviejan keskustan katolisessa kirkossa vietetty messu joka toinen lauantai kokoaa yhteen keskimäärin 100 suomalaista. Kirkkokuoron osuus messus - sa on erityisen tärkeä. He toimivat esilaulajina ja esittävät myös omia lauluja jokaisessa messussa. Yhteisen virren väke - vä veisuuperinne on suuri ilonaiheem - me täällä. Myös messun liturgiset laulut osataan hyvin. Joskus jumalanpalvelukseemme osallistuu espanjalaisia vain kuullakseen yhteistä laulua. Heillä kun ei ole tällaista perinnettä omissa messuissaan. Adventin, itsenäisyyspäivän ja joulun jumalanpalvelukset kokoavat väkeä kirkon täyteen, samoin kauneimmat joululaulut. Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto, johon jäsenet valitaan seurakunnan syyskokouksessa. Kolehdit, kahvion tuotto, myyjäiset, arpajaiset, kirpputorit, lahjoitukset ym. ovat tärkeitä tulonlähteitä, joista seurakunnan talous muodostuu. Tällainen toiminta oli meille tuttua jo 1970-luvulta Australiasta, jossa olimme siirtolaistyössä. Suola hoitaa ja työllistää Päällisin puolin elämä täällä näyttää soljuvan eteenpäin mutkattomasti. Pinnan alla on kuitenkin huoli maan tulevaisuudesta. Espanjan talous on kriisissä ja työttömyys lisääntyy. Kaupungilla näkyy yhä enemmän tyhjiä liikehuoneistoja, joita on vaikea vuokrata eteenpäin. Ihmiset ovat yritte liäitä, mutta oman kahvilan tai pienen putiikin pyörittäminen ei kannata, sillä asiakkaita on harvakseltaan. Torreviejassa ei ole teollisuutta, sillä on tehty tietoinen päätös siitä, että kaupungin terveellistä ilmaa ei pilata nykyaikaisen teollisuuden tuottamilla saasteilla. Kaksi suurta suolajärveä Las Salinas takaavat alueelle ainutlaatuisen makroilmas ton, joka on erityisen terveellinen. Euroopan suurin suolatehdas työllistää lähes 500 ihmistä. Torreviejan asukasluku oli vuodenvaihteessa reilut hen keä sisältäen 177 eri kansallisuutta. Muiden EU-maiden kansalaiset tuovat maahan kaivattua valuuttaa ja talviaikaan kannattelevat paikallisia yrityksiä. Kesällä kaupungin väkiluku turistien myötä vähintäänkin kolminkertaistuu. Kevät on saapunut Espanjaan. Mantelipuut kukkivat ja appelsiinit kypsyvät tarhoissaan. Välimereltä puhaltaa leuto tuuli. Auringonpaiste lämmittää ja Torreviejan terveellinen, suolan kyllästämä ilma on helppoa hengittää. Vanhat miehet kokoontuvat aamuisin rannalle onkimaan. Kukko kiekuu puistossa. Muuttolintujen matkassa Suomeen ja takaisin Olemme nyt eläneet ensimmäisen talven täällä etelässä. Se olikin kylmempi kuin mitä luulimme. Yhteiskuntaan sopeutuminen on ollut helppoa. Espanjalaiset ovat ystävällisiä ja auttavaisia ja tottuneet ympärillä asuviin ulkomaalaisiin. Vähitellen olemme oppineet siihen, että siestan aikana kaikki on kiinni. Kielitaidon kart tuessa olemme löytäneet kaupoista tarvitsemamme tavarat. Sanakirja on ollut ahkerassa käytössä. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut hieno kokemus ja toiveenamme onkin tulla takaisin ensi syksynä. Maija Vuorinen talvikanttori, Costa Blancan suom. srk. Sakari Vuorinen talvipappi, Costa Blancan suom. srk. Torrevieja, Espanja Vuoriset ovat jääneet eläkkeelle Tuusulan seurakunnan kirkkoherran ja kanttorin viroista

8 Papinpuolisona Unkarissa Emese Joób Albert on Budapestin kyljessä sijait sevan Gödöllön kaupungin luteri lai sen seurakunnan kirkkoherran Gabor Albertin puoliso. Perheessä on neljä lasta: tyttäret Julianna Annikki 14 v., Janka Aino 12 v., Anna Leona 10 v. sekä kuopuspoika János Árpád 3 v. Emese itse on Gödöllön musiik ki - opiston pianonsoiton ja kansan musiikin opettaja ja hän myös esiintyy muusikkona. Ystävyyden side Sujuvaa suomea puhuvan Emesen yhteydet Suomeen juontavat juurensa jo hänen isoisäänsä Oliver Joóbiin, joka opiskeli täällä teologiaa 1930-luvulla. Suomi teki häneen lähtemättömän vaikutuksen. Myöhemmin Emesen isäkin halusi tänne työskentelemään ja toimi 1980-luvulla kansanmusiikin tutkijana Sibelius Akate miassa. Niinpä Emese asui lapsena ja nuorena perheensä kanssa Suomessa yhteensä kuusi vuotta. Tärkeätä hänelle Suomessa oli laulaminen Tapiolan kuorossa, jossa itse sain tutustua Emeseen laulaessamme vierustovereina viiden vuoden ajan. Näin alkoi ystävyytemme, joka nyt jatkuu myös seurakuntayhteytenä Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ja Gödöllön luterilaisen seurakunnan kesken. Gödöllön asukkaan kaupun - gissa katolisia on , kalvinisteja ja luterilaisia tuhat. Luterilaisen seurakunnan ainut palkattu työntekijä on kirkkoherra, muu työ on vapaaehtoisten varassa. Papinpuoliso on keskeisessä asemassa kantamassa vastuuta seurakunnasta ja organisoimassa vapaaehtoisten toimintaa. Letunpaistoa pappilan keittiössä Albertin perheen koti on perinteinen pappila aivan kirkon yhteydessä. Seura - kuntalaiset asioivat pappilassa, puhelin soi, ja kaikki kirjoitustaitoiset perheen - jäsenet ottavat vastaan viestejä kirkkoherralle, joka aamupäivisin opettaa lukiossa uskontoa. Kun seurakunnan nuortenillan lopuksi ryhmä jää pappilan keittiöön paistamaan lettuja ja eteinen on täynnä kenkiä, Emese kertoo ajattelevansa, että näin nuoret tutustuvat kirkkoonsa. Emese itse johtaa seurakunnan kuoroa. Omien messujen ja konserttien lisäksi Gödöllön katolisen, kalvinistisen ja luterilaisen kirkon kuorot esittävät joka vuosi yhdessä jonkin oratorion tai muun suurteoksen. Hienoa käytännön ekumeniaa siis. Emese toimii myös seurakunnan lapsi- ja pyhäkoulutyössä yhdessä muiden äitien kanssa sekä osallistuu vuo - sittaisen lasten kesäleirin järjestämiseen pappilan pihapiirissä missäs muuallakaan! Pappispariskunnan puolikas Kysymykseeni kutsumuksesta papinpuolisona Emese vastaa, että kutsumus muodos tui hänelle vähitellen. Kun Emese ja Gabor menivät naimisiin, Gabor toimi pappina pienessä kylässä maaseudulla. Siellä ihmisillä oli tarkat vaatimukset papin puolisoa kohtaan, aina pukeutumista myöten. Tämä oli nuorelle papinrouvalle vaikeaa aikaa. Edelleenkin Emese huomaa joskus ihmisten yrittävän käyttäytyä, kun nämä kuulevat hänen olevan naimisis sa pa pin kanssa. Nykyään hän ei enää mietis - kele, millainen hänen pitäisi olla, vaan elää ihmisten keskuudessa parhaan taiton- sa mukaan. Hän tuntee aidosti olevansa pappispariskunnan toinen puoli unkarin kielessäkin sanan puoliso juurena on puolikas. Papinpuolisona hän tuntee ole vansa omalla paikallaan ja myös saa - vansa seurakuntalaisilta valtavasti rakkau t- ta osakseen. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkokuoro vierailee Gödöllön seurakunnassa huhtikuun alussa konsertoimassa ja viettämässä yhteistä messua. Tuliaisiksi me viemme mm. Lasten Keskuksen musiikkimateriaalia, jota Emese voi käyttää lapsiryhmiensä ja kuoronsa kanssa seurakunnassa. Innolla odotamme, millaista hengellistä ja henkistä hyvää saamme itsellemme kotiin tuotavaksi. Minna Vihko kuva: anna rauhalan maalaus: gellert-kukkula, budabest 14 15

9 Ikkunoista kujille Espoon piispalan pääsiäispasha 200 g voita 1 dl sokeria 500 g maitorahkaa 2 keltuaista 2 tl vaniljasokeria ½-1 sitruunan mehu 2 rkl mantelirouhetta raastettua appelsiininkuorta raastettua sitruunankuorta 2 rkl rusinoita 2 rkl sukaattia 3 dl kuohukermaa 2 munanvalkuaista Sekoita huoneenlämpöinen voi ja sokeri tasaiseksi massaksi ja lisää maitorahka ja keltuaiset. Mausta sitruunamehulla, vaniljasokerilla, appelsiinin- ja sitruunankuorilla. Lisää mantelirouhe, rusinat ja sukaatti. Voit käyttää myös muita kuivattuja hedelmiä ja kirsikoita. Kääntele viimeksi sekaan vaahdotettu kerma ja kovaksi vaahdoksi vatkatut valkuaiset. Kaada seos sideharsolla vuorattuun pashamuottiin tai siivilään, pane lautaselle valumaan ja jääkaappiin vuorokaudeksi. Annos on iso, voit puolittaa määrän. Pääsiäispöydässä pashan kyljessä kirjaimet XB kertovat meille: Kristus nousi kuolleista. Viereisellä sivulla Anna Rauhalan maalauksia: ylinnä vas. Assisi ylinnä oik. Lateraalikirkon sivulaiva alinna vas. Portaikko alinna oik. Ikkuna Sattumuksia Tapahtui jo seurusteluaikanamme, ja silloin ajattelin, että tällaisia keskustelujako tulen papinpuolisona kuulemaan. Kun hain sulhaseni ja minun kihlasormuksia kultasepänliikkeestä kaiverruksesta, myyjä kysyi minulta, mitä tuleva mieheni tekee työkseen. Kerroin hänen olevan pappi ja myyjä huudahti spontaanisti: No se on sitten synnitön mies! Minä tietysti häkellyin ja sain vain vastatuksi: Kyllä me kaikki ollaan yhtä syntisiä ihmisiä

10 Ruustina rovastin rinnalla Kuva: Ruusti Mika Pynnönen tutustui kirkkoherra-vaimonsa Ulla Rosenqvistin ja Tuusulan seurakuntalaisten kanssa Tansaniaan marraskuussa Kun vaimo kaksi vuotta sitten valittiin Tuusulan kirkkoherraksi, olin innoissani hänen puolestaan. Samalla tuntui siltä, että minäkin sain tehtävän seurakunnas sa. Odotimme innolla kevättä, sillä olimme laittaneet kotimme Porvoossa myyntiin ja toivoimme saavamme sen kaupaksi, jotta pääsisimme hankkimaan asuntoa Tuusulasta. Mieli ei malttanut odottaa, vaan tietysti taloja piti käydä jo katsomassa. Muutama mukava vaihtoehto olikin tarjolla, vaan eipä mennyt talomme kau - paksi. Vaimo sai rovastin arvon, ja pikku - hiljaa myös minä aloin sopeutua etäruustin rooliin. Olen usein miettinyt, miksi välillä Jumalan suunnitelma näyttää selvältä, aivan kuin polku aukeaisi edessä avoime na. Jalat eivät kuitenkaan vain liiku oike aan suun taan. Milloin mikäkin este on tiellä ja lopul ta polkukin hämärtyy, ja sitä tuumaa, että kuvittelinkohan vain. Liekö Jumala huomannutkaan, että tässä kohden olisi apu ollut paikallaan. No, suurimman osan ajasta sitä vain puurtaa päivästä toi seen eikä ehdi polkuja ajattelemaan, ilta rukouk - sena vain huokaa, että hoida sinä Isä Jumala, kun minulla on nämä omat huolet. Uskon, että ruustilla on paikkansa seurakunnassa. Mikä se sitten voisi olla? Mielellään sitä joskus vaikka johtaisi koko orkesteria, laittaisi taloudenpidon kuntoon ja siinä samassa hoituisi kyllä jumalanpalveluselämä ja muutkin toiminnot! Mutta nehän taitavat olla tuon rovas - tin vastuulla. Pitäisikös sitä sitten vanhanajan ruustinnan tavoin keitellä kahvia ja paistella maukkaita pullia? Saunanläm mi - tyksen seurakuntalaisille voisin vielä ruus tin hommiini ottaa, mutta että pullia paistamaan... Näin etä-ruustina olen valitettavan harvoin mukana seurakuntamme toiminnassa. Eivät ole seurakuntalaiset saaneet saunanlämmitystä, eivät edes jyväshyvän pakastepullia. Kun sitten iltaisin keskustelen vaimon kanssa milloin mistäkin seurakuntaan tai esimiehenä olemiseen liittyvästä asiasta, sitä muistaa, että tätähän se ruustina oleminen perimmältään on: tämän oman rovastin tukemista, kuuntelemista, joskus uuden idean ja ajatuksen jakamista. Tosin usein törmään siihen miehen ja vaimon väliseen ongelmaan, että kun mies jo innolla ratkaisee eteen tullutta haastetta, niin vaimo oikeastaan haluaisikin vain kuuntelijan rinnalleen. Ja taas opin kantapään kautta ruustina olemista. Mika Pynnönen Tuusula ja Porvoo INFO- NURKKAUS Kun Kotisivuista Hyvä lukija. Pidät kädessäsi historiallista lehteä. Tämä Pappilan Postin numero on nimittäin ensimmäinen, joka ilmestyy myös sähköisesti Papinpuolisoiden Liiton upouusilla kotisivuilla. Sivujen aikaan saaminen on ollut käynnissä jo pari vuotta. Nyt olemme vihdoin niin pitkällä, että kotisivujamme voit lukea osoitteessa Sivujen takana on MurMur-niminen alan yritys ja niiden ylläpitäjänä on juuri aloittanut Mika Helin, papinpuoliso hänkin. menet sivuille, huomaat, että ne ovat keskeneräiset. Tämä johtuu osittain siitä, että muutama niitä koskeva isohko päätös on tekemättä. Tarkoitus on selvittää, kuka jatkossa haluaa vain sähköisen lehden, kuka taas perinteisen paperiversion, otammeko käyttöön salasanan lehden lukemista varten jne. Yritämme kuitenkin edetä mahdollisimman nopeasti. Kotisivuilla on jo nyt keskustelupalsta, johon voit lähettää postia. Otamme mieluusti vastaan myös ajatuksia ja toiveita sivujen sisällöstä. Samoin voit lähettää mieltäsi askarruttavia kysymyksiä, joihin toivot perheneuvojan vastausta. Tälle palstalle lähetetyt kysymykset ja niiden vastaukset pysyvät nimettöminä. Pyrimme kotisivujen kautta antamaan ajankohtaista tietoa liittomme toiminnasta. Pirkko Yrjölä, puheenjohtaja 18 19

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal 1 FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal Kumppani FOCUS-Nepal Hankkeen kuvaus FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, joka työskentelee erityisesti

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille Ohjeita vainajan omaisille Satakunnan sairaanhoitopiiri Päivitys 05/2016 Päivittäjä PA, rt 2 Hyvä omainen Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009 Työssäoppimispaikkamme oli Fuengirolassa. (Costa del sol) Kaupunki: Fuengirola Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Lähin lentokenttä: Málaga

Lisätiedot

MARIA VOITELEE JEESUKSEN

MARIA VOITELEE JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MARIA VOITELEE JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka on Betania, kylä lähellä Jerusalemia. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Antti Waleri Lehtinen Coll.832

Antti Waleri Lehtinen Coll.832 Luettelo 768 Antti Waleri Lehtinen Coll.832 Käsikirjoituskokoelma Kansalliskirjasto Antti Waleri Lehtinen (12.3.1874 9.6.1961) Director cantus, kanttori, säveltäjä. Antti Waleri Lehtinen opiskeli Helsingin

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot