ORDINARIE VÅRFÖRBUNDSMÖTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORDINARIE VÅRFÖRBUNDSMÖTE"

Transkriptio

1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS ORDINARIE VÅRFÖRBUNDSMÖTE

2 SISÄLTÖ INNEHÅLL Kokouskutsu - Mötesllelse 3 Hallituksen esitys vaalivaliokunnaksi 4 Esityslista 5 Toimintakertomus Lapsi ja Nuorisotoiminta 6 Harrasteliikunta 8 Kilpapurjehdustoiminta 11 Nopeuskilpailutoiminta 12 Huippu-urheilu 14 Järjestötoiminta 16 Hallinto 18 Tuloslaskelma ja Tase 20 Toimialakohtainen tulos 21 Toimikuntien ja toimintojen tuloserittely 22 Seurojen ja luokkaliittojen äänimäärät Muistiinpanot 32 Ahventie 4 A ESPOO (0) Telefax +358 (0) Kansikuva: Ossi Hakulinen Sivu 2 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

3 Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallitus kutsuu liiton jäsenyhdistykset sääntömääräiseen kevätliittokokoukseen Aika Lauantaina klo 12:00 Paikka Suomen Liikunta ja Urheilu, neuvottelutilat. Radiokatu 20. Pasila Helsinki Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 11:00 ja päättyy klo 11:45. Sääntöjen 8 :n mukaisesti äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenen valtuuttama henkilö, jonka tulee olla jonkun jäsenyhdistyksen jäsen. Sama henkilö saa edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokousedustaja voi ottaa liittokokoukseen avustajakseen tarkkailijoita, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Tarkkailijoiden määrä ei saa ylittää kahta (2) eikä jäsenyhdistyksen äänimäärää. HUOM! Kevätliittokokoukseen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään sähköpostilla tai puh Segling och Båtsport i Finland rf:s styrelse kallar förbundets medlemsföreningar till ordinarie vårförbundsmöte Tid lördagen den 14. april 2012 kl. 12:00 Plats Suomen Liikunta ja Urheilu / Finlands Idrott, konferensutrymmen Radiogatan 20, Böle Helsingfors. Mottagning av fullmakter sker på mötesplatsen kl. 11:00 11:45 En medlems rösträtt vid förbundsmötet utövas av en av medlemmen befullmäktigad person, som måste vara medlem i någon medlemsförening. Samma person får företräda högst tre (3) medlemmar. Mötesdelegaten får till förbundsmötet som sina medhjälpare ta med sig observatörer, vilka har yttranderätt men inte rösträtt. Observatörernas antal får inte överstiga två (2) eller medlemsföreningens röstetal. OBS! Mötesdeltagarna ombeds anmäla sig på förhand, senast den per e-post eller tel Tervetuloa! Välkommen! SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 3 (32)

4 SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF ESITYS FÖRSLAG HALLITUKSEN ESITYS KEVÄTLIITTOKOKOUKSELLE STYRELSENS FÖRSLAG TILL VÅRFÖRBUNDSMÖTET Hallitus esittää kevätliittokokoukselle seuraavia luottamushenkilövalintoja: Styrelsen föreslår vårförbundsmötet följande förtroendemannaval: Vaalivaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä: Ordförande, viceordförande och tre övriga medlemmar till valutskottet: Puheenjohtaja/ordförande Hannu Salo Lahden Purjehdusseura Varapuheenjohtaja/viceordförande Esa Sahlman Suomen Moottoriveneklubi Jäsenet/medlemmar Timo Telkola Turun Pursiseura Tapani Vieri Erik O. Wallin Vaasan Moottorivenekerho Nyländska Jaktklubben Sivu 4 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

5 KEVÄTLIITTOKOKOUS VÅR FÖRBUNDSMÖTE Aika Lauantaina klo 12:00 Tid Lördagen den kl. 12:00 Paikka Plats Suomen Liikunta ja Urheilu, Radiokatu 20, Helsinki Suomen Liikunta ja Urheilu / Finlands Idrott, konferensutrymmen Radiogatan 20, Böle Helsingfors. Käsiteltävät asiat - Ärenden 1. Kokouksen avaus Öppnande av mötet 2. Todetaan läsnä olevat jäsenseurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät Konstaterande av närvarande medlemsföreningar och klassförbund samt deras röstetal 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Konstateras mötets lagenlighet och beslutsförhet 4. Päätetään äänestystavasta Beslut om röstningsförfarande 5. Työjärjestyksen vahvistaminen Bekräftande av arbetsordningen 6. Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Val av mötets ordförande och viceordförande 7. Kokouksen sihteerin valinta Val av mötets sekreterare 8. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta Val av två protokolljusterare och två rösträknare 9. Esitetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Föredras Segling och Båtsport i Finland rfs verksamhetsberättelse och bokslut Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2011 sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto Föredras styrelsens verksamhetsberättelse 2011 samt bokslut och revisorernas utlåtande 11. Käsitellään ja vahvistetaan tilinpäätös 2011 Fattas beslut om fastställande bokslutet Päätetään vastuuvapaudesta Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet 13. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalivaliokuntaan Val av ordförande, viceordförande och tre övriga medlemmar till valutskottet 14. Muut asiat * Matkapurjehdus- ja veneilytoimikunnan nimenvaihto Veneilytoimikunnaksi * Veneturvallisuus- ja tekninen toiminnon nimenvaihto Veneilyturvallisuustoiminnoksi * Keskustelu Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenyydestä Övriga ärenden * Långfärdsseglings- och båtsportkommittén byter namn till Båtsportkommittén * Båtsäkerhet och teknisk funktion byter namn till Båtsportsäkerhets kommittén * Diskussion om Segling och Båtsport i Finland:s medlemskap 15. Kokouksen päättäminen Avslutande av mötet SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 5 (32)

6 1. JOHDANTO Vuoden 2011 lopussa liitolla oli jäsenenä 331 seuraa, 42 luokkaliittoa ja henkilöjäsentä. Suuri järjestäytyneen veneilyn määrä antaa liitollemme paljon mahdollisuuksia ja velvollisuuksia edistää veneilyä ja purjehdusta Suomessa. Toimintavuoden alusta lähdimme rakentamaan uuden liittomme Suomen Purjehdus ja Veneilyn kulttuuria, rakenteita ja toimintaa. Kävimme läpi kummankin vanhan liiton, Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilyliiton toimintaa ja tapoja tehdä asioita sekä tarkastelimme miten näitä voimme kehittää uudessa liitossa. Kävimme vuoropuhelua tiivisti eri seurojen ja muiden sidosryhmiemme kanssa, koska halusimme tietää, minkälainen rooli heidän mielestään liitolla pitäisi olla jotta edistäisimme parhaalla mahdollisella tavalla veneilyä. Hallinnollisella puolella tarkasteltiin yhdistyneen liiton henkilökunnan työtehtäviä ja resursseja. Tämän johdosta liiton rakenneuudistusprosessi päätettiin aloittaa toukokuussa. Tavoitteena oli keskittää resursseja enemmän tukifunktioista ydintoimintoihin ja kyetä palvelemaan seuroja ja luokkaliittoja entistä tehokkaammin ja siirtää hallinnon kuluja itse toimintaan. Vuoden alussa lanseerattu uusi organisaatiorakenne toimeenpantiin ja työmallien selkeyttämiseksi laadittiin liitolle uusi Johtosääntö. Strategiaprosessi aloitettiin myös keväällä 2011, jonka tarkoituksena oli aloittaa seurojen, luokkaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa hyvä vuoropuhelu veneilyn tilanteesta, liiton roolista ja miten voimme yhdessä luoda lajillemme hyvän tulevaisuuden. Liiton sääntömääräinen kevätliittokokous järjestettiin Espoossa liiton toimitiloissa. Sääntömääräinen syysliittokokous järjestettiin Espoon Hanasaaressa. Vuoden lopulla liiton toimisto muutti uusiin toimitiloihin Ahventielle Espooseen. 2. LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA Järjestettiin junioripurjehduspäivät Varalan urheiluopistolla , jonka teemana oli terve urheilija. Tapahtumaan osallistui 46 seura-aktiivia ja 72 junioria. Osallistuttiin Nuoren Suomen organisoimaan Your Move -suurtapahtumaan Ensimmäistä kertaa järjestettävä nuorten liikunta- ja urheilutapahtuma kokosi Helsinkiin kuuden päivän aikana yli kouluikäistä. SPV:n piste sijaitsi Töölönlahdella, jossa oli mahdollisuus kokeilla purjehdusta RS Vision -veneillä, harjoitella kumiveneellä ajoa, kokeilla sähkösimulaattoria sekä ajaa kauko-ohjattavilla Micro Magic -veneillä. SPV:n piste oli avoin Sivu 6 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

7 kaikille halukkaille eikä vaatinut Your Move -ranneketta. Your Move työllistämistuen avulla pystyttiin palkkaamaan kokopäiväinen työntekijä. Myös Open Europeans kisojen yhteydessä ( ) järjestettiin purjehdus- ja moottoriveneajo kokeilua. Purjehduskokeilu tapahtui Laser16-veneillä. Suoraan seuroihin kohdistuvaa tutortoimintaa jatkettiin tarjoamalla seuroille räätälöityä tutorointia, illan mittaisia seuraohjaajakoulutuksia sekä veneilykoulu-leirejä. Tutor-paketin osti kaksi seuraa ja seuraohjaajakoulutus järjestettiin yhdeksässä ja veneilykoulu vieraili kahdeksassa eri seurassa. Viidestä sinettiseurasta auditoitiin neljä seuraa, minkä seurauksena KVP menetti sinetin. Tällä hetkellä SPV:n sinettiseuroja on EPS, LPS, TaPS ja STO (Sailing Team Oulu). Ohjaajakoulutusten sisällöt tarkastettiin ja yhtenäistettiin Purjehtijaliiton ja Veneilyliiton koulutusjärjestelmät. Ohjaajakoulutusta järjestettiin seuraavasti: Junioripäällikkökoulutus, EPS (Espoo),10 osallistujaa Junioriohjaajan starttikurssi, TPS (Turku), 8 osallistujaa ja Junioripurjehdusohjaajan peruskurssi iltakurssina, EPS (Espoo), 11 osallistujaa Junioripurjehdusohjaajan peruskurssi,eps (Espoo), 11 osallistujaa 10.,11.,16. ja 18.5 Junioripurjehdusohjaajan peruskurssi iltakurssina, TPS (Turku), 7 osallistujaa Junioripurjehdusohjaajan peruskurssi, EPS (Espoo), 16 osallistujaa Junioripurjehdusohjaajan jatkokurssi, EPS (Espoo), 20 osallistujaa Järjestettiin yhteistyössä opti- ja zoom8-liittojen kanssa kahdeksan avointa leiriä sekä arvokisoihin valmistavat leirit: Avoin optileiri, NJK (Helsinki), 63 osallistujaa, 5 valmentajaa Avoin zoom8 leiri Helsinki HSS, 14 osallistujaa, 2 valmentajaa Avoin optileiri, HSS (Helsinki), 38 osallistujaa, 5 valmentajaa Avoin Zoom8 leiri OTPS Oulu+ ranking, 14 osallistujaa, 2 valmentajaa Avoin optileiri, TaPS (Tampere), 9 osallistujaa, 2 valmentajaa PM-leiri, EPS (Espoo), 37 osallistujaa, 4 valmentajaa zoom8 MM- leiri Hanko, 21 osallistujaa, 2 valmentajaa Zoom8 MM 2011 Hanko, 24 osallistujaa, 4 valmentajaa Junioriluokkien yhteinen syyslomaleiri, LP (Lohja) ja Kisakallio, 23 osallistujaa, Autettiin Suomen Optimistijollaliittoa haastaja- ja kadettisarjojen kilpailukalenterien kokoamisessa ja opastettiin seuroja harjoitusmerkkijärjestelmän käytössä. Ohjaajien tukimateriaalia kehitettiin päivittämällä harjoituskirjaa, ohjaajan opas -materiaalia sekä harjoituspankkia. SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 7 (32)

8 3. HARRASTELIIKUNTA (Aikuisliikunta) Matkapurjehdus ja veneilytoiminta Suomen Purjehdus ja Veneily osallistui Vene 11 Båt messuille, jossa esiteltiin seuratoiminnan merkitystä harrasteveneilyn osalta, teemalla Liity seuraan ja saa useita etuja. Neljänä päivänä esitettiin lisäksi ohjelmalavalla matkaveneilyn tietoiskuja. Osastolla saatiin yli 200 matkaveneilyn kontaktia. Elokuussa oltiin mukana Uiva 2011 Flytande näyttelyssä, ensimmäistä kertaa omalla SPV teltalla. Liity seuraan -teemaa jatkettiin. Solmukoulussa kävi harjoittelemassa n. 200 henkilöä ja Optimistijolla simulaattorissa n. 50 nuorta sai tuntumaa purjehtimisen saloista. Kesän aikana järjestettiin erilaisia veneilytapahtumia: - Köydet Irti Kasta Loss, valtakunnallisia koko perheen veneilykilpailuja järjestettiin elokuun viikonloppuina. Viidellä paikkakunnalla, Vaasasta Virolahdelle, osallistui 56 venekuntaa (n. 200 henkilöä) ja 9 eri seuraa. - Volvo Penta veneretkeilykilpailuun osallistui touko-lokakuun aikana 81 venekuntaa (n. 270 henkilöä) ja 10 eri seuraa. - Merikarttanavigointikilpailuihin osallistui vuoden lopulla 81 kilpailijaa, joista 16 oli navigointi-, 3 meripelastus- ja 3 SPV seuroista. Eskaadereita ja tapaamia järjestettiin kesä-heinäkuussa: - Ennätyksellisen myöhäinen helatorstai, 2.6. keräsi Tallinnan Old City Marinaan 33 venekuntaa ja 100 henkilöä, peräti 16:sta eri jäsenseurasta. Ainutlaatuista olivat tapaamiset useilla eri tasoilla, sillä kahden maan amiraalit, meripelastusseurat, purjehdus- ja veneilyliitot, lukuisat eri seurat sekä toistasataa veneilijää pääsivät tutustumaan toisiinsa. - Kesälomaeskaaderi Riianlahdelle ja Pärnu Jahtklubille puolestaan keräsi 20 venekuntaa ja 60 veneilijää, 10:stä rannikkoseudun eri jäsenseurasta, aina Raumaa myöten. - Osa veneilijöistä jatkoi vielä lomamatkaansa Puolan ICCY Gdansk tapaamiseen. Välimerelle järjestettiin kaksi lomapurjehdusta pidentämään veneilykautta. Keväällä Turkin ja syksyllä Kroatian vuokravenepurjehduksiin osallistui n. 80 henkilöä, täysinä venekuntina eri puolilta Suomea, useasta eri jäsenseurasta. Yhdistyneen liiton painoarvo huomattiin edunvalvonnassa, kun useasta eri foorumista saatiin osallistumiskutsuja. Kansallisesti osallistuttiin mm. Kunto 50 juhlaseminaariin ja Valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin sekä Merisääseurantaryhmän, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ja Veneilyjaoston kokouksiin ja Itämeren oppimispolun verkostokokoukseen. Kansainvälisesti osallistuttiin mm. Baltic Sea Cruising Network BSCN, Sivu 8 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

9 European Boating Association EBA, Nordiska Båtrådet NBR ja International Council of Cruising Yachts ICCY -kokouksiin. Veneturvallisuus ja tekninen toiminto Toiminta käynnistyi sujuvasti, koska turvallisuuden yhteistyöryhmä toimi jo aikaisempien liittojen aikana. Koulutuksen laadun parantamiseksi toiminnon jäseniä osallistui opetustaitoja kehittävälle kurssille syksyllä. Toiminto sai n. 30 katsastusaiheesta poikkeavaa kysymystä tai ehdotusta, joihin vastattiin. Perälipun käyttö, hätämerkinantovälineet ja veneiden rekisteröinti työllistivät eniten. Toiminto kokoontui 10 kertaa. Jäsenten ammattitaidon ylläpitämiseksi kutsuttiin seitsemän kokouksen alustajaksi ulkopuolinen asiantuntija. Katsastusmateriaalit, kuten pöytäkirjat, katsastuskäsikirja, venetodistus ja tarrat muokattiin uuden liiton mukaisiksi ja niiden sisällöt päivitettiin. Samoin katsastajan perus- ja uusijakurssien koulutusmateriaali päivitettiin. Katsastusinfo toimitettiin kolme kertaa. Katsastajan 2-päiväisiä peruskursseja 1-päiväisiä uusijakursseja pidettiin yhteensä 13 kpl; Espoon lisäksi Tampere 2, Kuopio 2, Vaasa 2 ja Turku 1. Alueellisilla kursseilla avustivat liiton paikalliset toimijat. Helsingin venemessuilla päivystettiin liiton Katsastus-ständillä täydet 10 päivää. Turun messuilla pidettiin veneturvallisuudesta yleisöluento. Turun aluejohtajakokouksessa ja Helveneen kokouksessa pidettiin turvallisuusaiheiset esitykset. Onnettomuustutkintakeskukselle laadittiin pyydetty lausunto veneonnettomuustapauksesta. Samoin laadittiin ja esiteltiin liitolta pyydetty kannanotto huvivenedirektiiviehdotukseen Eduskunnan Liikenne- ja Viestintävaliokunnalle. Lippukomitea Lippukomitea osallistui täysipäiväisesti Vene 11 -messuille liiton osastolla. Uusia lippuerikoismerkkejä saatiin hyväksytyksi 5 kpl ja lisäksi valmisteltiin neljää muuta merkkiasiaa. Lippukomiteassa suunniteltiin SPV:n lippuerikoismerkki, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyi, sekä siihen perustuvat ansiomerkit. Liitolla on nyt oma veneseuralippu, jota sen edeltäjillä ei koskaan ollut. Komitean tiedustelun jälkeen saatiin Liikenne- ja viestintäministeriöstä uusi tulkinta Suomen lipun ja veneseuralipun käytöstä ulkomaalaisomistuksen yhteydessä, mikä helpottaa veneseuralipun käyttömahdollisuuksia. Liputusohje 2012 valmisteltiin ja sille saatiin liittohallituksen hyväksyntä (uusi painos Vene 12 messuille). Lippukomitean toimesta tiedotettiin liputus- ja lippumerkkiasioissa alan julkaisuissa ja vastattiin seurojen lippumerkkejä ja liputusta koskeviin kyselyihin. Piirrettiin uudet originaalit HSK:n ja RMVK:n lippumerkeistä seurojen pyynnöstä. Ylläpidettiin ja täydennettiin SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 9 (32)

10 lippumerkkirekisteriä ja -arkistoa. Purjehtijan Vuosikirjaan 2011 luovutettiin ajantasaiset digitaaliset lippumerkit. Lippukomitea kokoontui kuluneen toimintavuoden aikana 8 kertaa. Venesatamakomitea Venesatamakomitean satamarekisterissä oli käyntisatamaa, joista rannikolla 512 ja sisävesillä 797. Näissä satamissa on samat numerot kirjoissa ja kartoissa. Vuoden aikana komitean jäsenet ovat käyneet noin kolmasosassa satamista. Kaudelle asetetussa satamavalintatoimintaryhmässä oli edustettuna Veneilyliitto, Purjehtijaliitto ja Merikarhut. Toimintaryhmä palkitsi vuoden 2010 verkkoäänestyksen pohjalta Vuoden vierassatamaksi 2011 Tammisaaren ja Suosikkisatamiksi Jussarön (Suomenlahti), Stenskärin (Saaristomeri ja Ahvenanmaa) ja Ruuhonsaaren (Vuoksen vesistö). Toimikunnan kaudelle asettama satamavalintatoimintaryhmä järjesti verkkoäänestyksen kesällä-syksyllä Venesatamakomitea postitti satamakyselyt Vuoksen vesistön yli 400 satamaan, tietojen päivittämiseksi. Lisäksi valmisteltiin B, G ja L merikarttasarjojen satamatietoja Liikennevirastolle. Venesatamakomiteassa oli maanlaajuisesti 7 jäsentä ja kokoukset pidettiin sähköpostilla ja puhelimilla. Matkaveneilyn koulutustoiminta Veneilykursseilla koulutettiin vuoden aikana seuraavasti: Veneilijän peruskurssi 17 henkilöä Veneilijän kurssi 84 henkilöä Venepäällikkökurssi 31 henkilöä CEVNI tutkinto 133 henkilöä Veneilijän ensiapukurssi 77 henkilöä. Auktorisoituja purjehduskouluja oli 36 kpl. Purjehduskoulutusta annettiin yhteistyössä PORY:n kanssa seuraavasti: Purjehtijakurssi 533 henkilöä Perämieskurssi 106 henkilöä Päällikkökurssi 26 henkilöä Myöskin koulutettiin 14 Purjehdusohjaajaa ja 8 Purjehdusopettajaa. Koulutustoiminta aloitti molempien vanhojen liittojen koulutusjärjestelmien harmonisointityön. Sivu 10 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

11 Kilpapurjehdustoiminta Helsingin EM kilpailuihin valmistautuminen näkyi toiminnassa koulutustarpeiden lisäämisellä. Suomi isännöi mm. kansainvälistä tuomarikurssia. Kurssijärjestelyt saivat kiitosta kansainvälisesti. Uusi hallintomatriisi otettiin käyttöön. Kautta hallitsi jaostojen ja toimikuntien työkenttien organisointi. Myös liiton toimihenkilöiden työtehtävien muutokset elokuussa vaikuttivat kauden toimintojen suunnitteluun sekä käytännön työn tekemiseen. Kilpailutoiminnan koulutukset (purjehdus ja nopeusveneily) Seuravalmentaja Taso I koulutus uudistettiin vuoden aikana. Koulutuksen aloitti 14 kurssilaista osallistuen niin teoriajaksoille Vierumäellä kuin lajiosioille eri luokkien leireillä. Koulutus suoritettiin yhdessä Suomen Urheiluopiston kanssa kansainvälinen tuomarikurssi tuomarikurssi kilpailujärjestäjä kurssi aluetuomarikurssi erotuomarikurssi Itroduktion till kappseglings arrangemang NKT toimitsijakoulutus avomeripurjehtijoiden koulutuspäivä kilpailupäällikkökurssi kansallinen tuomarikurssi kilpailunjärjestäjä kurssi tulostenlaskentakurssi erotuomarikurssi NKT immersion-testi 2.4, 24.10, ja sääntöseminaarit kilpailunjärjestäjä kurssi Kilpapurjehduksen kauden 2011 parhaat saavutukset (ei olympialuokat): Kenneth Thelén: 5.5 Kultapokaali ja MM 1. Henrik Tenström: 6 mr ja MM 1. Vicktor Silén Zoom8 MM 2. Alex Grönblom Zoom8 MM 3. Miikka Nikkilä: E-jolla PM 1. Julia Toroi: E-jolla PM 3. Marko Dahlberg: 2.4mR MM 2. Rikard Bjurström: 2.4mR MM 3. Kotimaassa järjestetyt arvokilpailut: Olympialuokkien EM 2011, Helsinki SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 11 (32)

12 5.5M MM2011 HSS, Helsinki 6mr MM2011 NJK, Helsinki Zoom8 MM 2011, Hanko Kilpapurjehdus; tekninen jaos Teknisen jaoston toimintaa vuonna 2012 hallitsi kesä-heinäkuussa järjestettyjen EM-kilpailujen veneiden tarkastustoiminnat yhdessä asianomaisten kansainvälisten luokkaliittojen kanssa. Tarkastukset sujuivat hyvin, tilat olivat tähän työhön erinomaiset ja palaute kilpailijoilta ja valmentajilta oli pääosin hyvin positiivista. Bengt Gustafssonin johdolla mukana oli 20 eri henkilöä oli tekemässä mittauksia ja näistä 5-6 auktorisoituja mittamiehiä. Kansainväliseen ISAF:n kokoukseen syksyllä osallistui Bengt Gustafsson. Virossa pidettiin ISAFin toimesta keväällä kansainväliseksi mittamieheksi pyrkiville henkilöille pakollinen koulutus, johon osallistui kolme suomalaista. Nopeuskilpailutoiminta Kauden painopisteteitä oli junioritoiminnan lisääminen ja kehittäminen. Nopeuskilpailutoimikunta tuki erityisesti suunniteltuja juniorileirejä. Saatujen kokemusten perusteella jatketaan edelleen 2012 kauden painopistealueena juniori- ja nuortenluokat. Kansainvälisesti tiimit osallistuivat kiitettävin tuloksin arvokilpailuihin. Ohjaajalisenssejä oli 83 kpl, SM-osakilpailuja 12 kpl (4 rata + 8 offshore). Tiimejä ulkomailla ja arvokilpailuissa rata- ja OFFShore luokissa oli yhteensä 10 kpl. Junioriluokissa kilpaili 14 venettä ja kauden aikana pidettiin kaksi juniorileiriä. Lisäksi SJ15 luokka oli esillä nuorten suurtapahtumassa Your Move Hirvensalmen Veneilijät järjestivät onnistuneesti O250 luokan MM kilpailut. Kansainvälinen palaute järjestelyistä oli hyvää. Nopeuskilpailujen kansainvälisessä toiminnassa olimme aktiivisesti mukana: PM-kokous Oslossa (Valtonen, Fabritius, Roms) UIM Cominoff kokous Istanbulissa (Fabritius) UIM General Assembly, Abu Dhabissa (Fabritius, Valtonen) Valtonen Offshore cockpit kokouksessa Ruotsissa (Täby) Fabritius UIM:n valvojana Off 225-sarjan MM-kilpailussa Turkissa (Van) Valtonen UIM:n valvojana Off 3C:n MM-kilpailussa Ruotsissa (Oskarshamn) Kansainvälisesti menestyimme monessa eri luokassa: Off 3C MM 2. Marcus Johnsson / Lauri Lampen (Ruotsi) T400 EM 1. Juho-Matti Manninen (Puola) T400 PM 1. Juho-Matti Manninen (Puola) Off 3B PM 1. Jonas Gustafsson / Jan Gustafsson (Ruotsi) F1 Nations Cup 5. Meeri Painio - Risto Painio (Singapore) Sivu 12 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

13 F1 MM 7. Sami Seliö (Sarja) O 250 MM 6. Riku Lehtonen O 250 MM 8. Pertti Virnala O 250 MM 9. Ilkka Rytkönen O 250 MM 11. Sami Reinikainen GT30 Viron mestaruus 2. Tuukka Lehtonen GT30 Viron mestaruus 3. (jaettu sija) Riku Virtanen O250 Viron Mestaruus 1. Esa Rytkönen S550 Viron Mestaruus 3. Harri Lehti Baltian mestaruus (Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä) GT30 Baltian Mestaruus 2. Tuukka Lehtonen GT30 Baltian Mestaruus 3. Riku Virtanen O250 Baltian Mestaruus 2. Pertti Virnala O250 Baltian Mestaruus 3. Esa Rytkönen S550 Baltian Mestaruus 6. Harri Lehti GT30 Euroopan Mestaruus 8. Riku Virtanen GT30 Euroopan Mestaruus 9. Tuukka Lehtonen F4S Eurofin Trophy 4. Filip Roms Vammaispurjehdus Kurssit uusille harrastajille järjestettiin Tampereella (4.5.ja 21.6.), Turussa (15.5. ja 3.9.) ja Espoossa ( ). EPS:n (Espoo) ja TPS:n (Turku) harjoitteluryhmät harjoittelivat kahdessa ryhmässä kahtena eri iltana: kilpailijat sekä aloittelevat ja matkapurjehdukseen tähtäävät harrastajat. Lisäksi syntyi uusi ryhmä HSS:lle Helsinkiin. Ryhmä harjoitteli (3-4 henkilöä) Ellioteilla kesäkuusta elokuun loppuun viikoittain. Uusia purjehtijoita oli myös NPS:lla (Naantali) ja HSK:lla (Helsinki). Kehitysvammaisten Special Olympics kisat olivat Ateenassa Suomesta oli mukana 10 hengen purjehdusjoukkue (4 purjehtijaa, 4 partneria, 2 valmentajaa) ja noin 30 hengen kannustusjoukko. SM-kilpailut järjestettiin Espoossa (EPS) Kilpailuissa käytettiin äänipoijuja apuna. Osallistujia 7 venekuntaa yhteensä 13 henkilöä. Muutaman vuoden tauon jälkeen pidettiin Soveltavan purjehduksen kurssi Porissa Sataesteetön tapahtuman yhteydessä. (Pori / BSF ) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 13 (32)

14 4. KILPA- JA HUIPPU-URHEILU Maajoukkuetoiminta Maajoukkue -ryhmään ja Haastajat -ryhmään kuului kaudella urheilijaa. Ryhmien toiminta perustui toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Ryhmien tavoitteeksi asetettiin maapaikkojen saavuttaminen ISAF:in karsintajärjestelmän mukaisesti ja menestyminen Lontoon Olympialaisissa ja Paralympialaisissa Ulkomainen leiritys järjestettiin yhteistyössä eri maiden huippupurjehtijoiden ja valmentajien kanssa. Maajoukkuepurjehtijoiden fyysiset testit järjestettiin yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa Vierumäellä. Kansainvälisiä arvokilpailutuloksia olympialuokissa 2011: MM 9. Laser Radial Sari Multala MM 12. Laser Radial Tuula Tenkanen MM 11. Finn Tapio Nirkko MM16., EM 11. RSX Tuuli Petäjä MM 22., EM 10., 470 Joonas Lindgren, Niklas Lindgren MM 19., Test Event 8. 49er Lauri Lehtinen, Kalle Bask Test Event 1. Match Race Silja Lehtinen-Silja Kanerva-Mikaela Wulff MM mr Niko Salomaa, Paralympialaiset Arvokilpailutuloksia kansainvälisissä luokissa: MM mr Kenneth Thelen MM 1. 6 mr classic category Henrik Tenström ISAF Youth Worlds: Laser Radial, 18. sija Camilla Cedercreutz-Noora Ruskola Laser Std, 28. Otso Ahvonen Nuorten MM-kilpailut: j-mm 3. j-em 1. laser std Kaarle Tapper Valmennus Valmennustoiminnan suuntaviivat jakautuivat neljään osaan; 1) seuroissa tapahtuva perusvalmennus, 2) alue- ja luokkaliittovalmennus, 3) harjoittelukeskuksissa tapahtuva nuorten huippuvalmennus ja 4) olympiavalmennus. Olympiavalmennus Suomen Purjehdus ja Veneilyn valmennusjärjestelmä koostui kilpailukaudella kahdesta valmennusryhmästä eli Maajoukkue ja Haastajat ryhmästä. Ryhmien valintakriteerit perustuivat kansainväliseen kilpailumenestykseen MM- ja EM -kilpailuissa. Sivu 14 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

15 Liiton valmennuksen linjauksista on vastannut valmennuspäällikkö yhteistyössä Valmennus- ja huippupurjehdustoimikunnan (VHT) kanssa. Liiton valmentajaresursseina ovat toimineet kolme nuorten olympiavalmentajaa (NOV), valmennuskoordinaattori ja maajoukkuevalmentaja. Nuorten olympiavalmentajat ovat toimineet 49er, 470 ja laser standard luokissa. Pääosin valmennustoimintaa jatkettiin vuonna 2009 Suomen Purjehtijaliiton laatiman olympiaprojekti-suunnitelman mukaisena. Vuoden 2011 aikana jatkettiin kilpailukauden 2009 lopussa käynnistettyä Tiedon harmonisointi projektia. Projektin tavoite oli tarjota liiton painopisteluokkien valmentajille, maajoukkueurheilijoille ja valmentajille sekä nuorten huippuvalmennusryhmän, N-ryhmän, urheilijoille lajin huipputietämystä meteorologian ja virtapurjehduksen alalta sekä jatkettiin yhteistyössä KiHun asiantuntijan kanssa psyykkisen valmennuksen koulutus- ja seurantapakettia. Maajoukkueelle ja Haastajat ryhmälle räätälöitiin ohjatut viikottaiset fyysisen valmennuksen yhteisharjoitukset. Toimintaa vetivät fyysisen urheiluvalmennuksen ammattivalmentajat, harjoitukset koostuivat Pilates-, yleiskoordinaatio- ja -liikkuvuusharjoittelusta. Tarkoituksena oli mm. vähentää vammautumisriskiä muun harjoittelun ja kilpailun yhteydessä. Kohderyhmää laajennettiin kauden aikana sisältäen myös N-ryhmän urheilijat. Valmennusryhmien käytössä oli valmennuksen tukitoimina asiantuntijaryhmä, kattaen lihashuollon, psykologian, ruokailun, asennekasvatuksen, lääkäripalvelut ja veneiden teknisen huollon. Asiantuntijaryhmään kuului suuri määrä eri alojen asiantuntijoita. Nuorten valmennustoiminta Kaudella nuorten huippujen valmennusryhmän, N ryhmän, toimintaa tehostettiin ja ryhmäkokoa tiivistettiin edelliseen kauteen verrattuna. Urheilijoiden pitkän tähtäimen tavoite on menestys olympiakisoissa. Ryhmän jäsenten lyhyen tähtäimen tavoitteet laaditaan aina vuosittain ja ne tähtäävät erityisesti ISAF Youth Worlds - luokkien ja olympialuokkien arvokisamenestyksiin. Valmennusryhmän jäsenille järjestettiin viikottaista iltapäivisin toteutettua lajiharjoittelua ja viikonloppuleiritystä sekä viikottaista Pilates-, yleiskoordinaatio- ja liikkuvuusharjoittelua. N-ryhmän toimintaan on kuulunut kuivaleirejä, teoriailtoja, ohjattuja fysiikkaharjoituksia ja henkilökohtaisten kehitys- ja valmennusohjelmien tekeminen ja seuranta. Ryhmän purjehtijoille järjestettiin fyysiset testit yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. Harjoittelukeskustoiminta Suomen Purjehdus ja Veneily jatkoi huippu-urheiluun keskittyvien harjoittelukeskuksien kehittämistyötä yhteistyössä toimintaan sitoutuneiden jäsenseurojen (NJK, HSK ja EPS), urheiluopistojen ja urheilulukioiden kanssa. Liiton harjoittelukeskusten painopisteluokat ovat olleet 49er, 470 ja laser standard. SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 15 (32)

16 Keskustoiminnan tavoitteena on vastata jatkuvasti kovenevaan kansainväliseen kilpailuun luomalla nuorille suomalaisille purjehtijoille mahdollisuus täysvaltaiseen harjoitteluun ja samanaikaisesti myös opintojen suorittamiseen. Harjoittelukeskuksen puitteissa urheilijan kehityksestä vastaa valmennustiimi, joka tukee urheilijan laji- ja oheisharjoittelun kaikkia osa-alueita sisältäen myös opinto-ohjauksen. Anti-doping työ Suomen Purjehdus ja Veneily jatkoi aktiivista työtä anti-doping rintamalla yhteistyössä ADT, Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja Kansainvälisen Purjehtijaliiton kanssa. Maajoukkueen ja valmennusryhmien urheilijoita testattiin niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Dopingsääntöjen muutoksista on tiedotettu kaikille SPV:n valmennettaville. Nuortenryhmissä säännöt on käyty läpi ja niiden soveltamista on harjoiteltu. 5. VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTI Viestintä on yhtenäistänyt kahden eri liiton toiminnat yhdeksi. Osittain tämä työ jatkuu vielä vuonna 2012 ja markkinoinnin osalta työ on myös kesken. Uutta markkinointiajattelua kehittämään ja edistämään on perustettu markkinointijaos vuoden lopulla. Käytännön tiedotustyötä varten toiminto ehdotti tiedottajan palkkaamista vuonna 2012, koska tehtävien hoitaminen ei onnistu niiden laajuuden vuoksi tilapäis- ja luottamushenkilöstön voimin. Jäsentiedotuksessa keskeinen väline oli liiton lehti Nautic, joka ilmestyi kuusi kertaa. Lehdestä laadittiin lukijatutkimus syksyllä. Tutkimuksessa lehti sai lukijoilta hyvät arviot. Lehden kehittämistä varten saatiin samalla hyviä linjauksia. Vuoden lopussa julkaisemisesta tehtiin uusi kustannussopimus vuoden 2012 alusta alkaen Business to Business Mediat (BBM) Oy:n kanssa. Sopimus sisältää vuosittain Nauticin kuusi numeroa ja lehden sivumäärä laajenee samalla. Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä on käytetty nopeaa ja säännöllistä webtiedotusta liiton internetsivuilla. Seuroille on lähetetty kuukausittain jäsenkirje. Erityiskohteena vuoden aikana olivat Helsingin vesillä järjestetyt EM-kilpailut, joiden tiedotukseen liitto osallistui. Tuleva olympiavuosi näkyi myös Australian Perthissa järjestetyissä kilpailuissa, joissa suomalaiset saavuttivat mainiosti olympialaisten maapaikkoja. Liitto tiedotti Perthin kisoista Suomeen, jossa media seurasi kisamenestystä laajasti. Sivu 16 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2006 1 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2006 568 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 47 Jäsenmäärä

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012 SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY Toimintakertomus 2012 2 1 ESIPUHE... 5 2 VUODEN 2012 KOHOKOHTIA HIGHLIGHTS OF YEAR 2012... 6 3 JÄRJESTÖHALLINTO... 9 3.1 Yleistä... 9 3.2 Talous... 9 3.3 Hallitus... 10 3.3.1

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 2010

Vuosikertomus Årsberättelse 2010 Vuosikertomus Årsberättelse 2010 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Sukeltaminen on Suomessa vuodenajoista huolimatta ympärivuotista toimintaa, samoin kuin Sukeltajaliiton ja sen hallituksen, valiokuntien ja työryhmien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN

Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN Hallitus 01.04.2015 Vuosikokous 22.04.2015 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet

Lisätiedot

Perheveneilyteema kantoi myös Vene 15 Båt -messuilla

Perheveneilyteema kantoi myös Vene 15 Båt -messuilla Suomen Purjehdus ja Veneily ry Uutiskirje helmikuu 2015 Perheveneilyteema kantoi myös Vene 15 Båt -messuilla Kuten monet teistä huomasivatkin, oli liitto jälleen vahvasti esillä Vene 15 Båt - messuilla.

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse

Vuosikertomus. Årsberättelse Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Venealan Keskusliitto Finnboat ry Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf Hyvät jäsenet, Kulunut vuosi ei tuonut kovin suurta helpotusta venealan maailmanlaajuiseen tilanteeseen.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011

SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011 SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011 År 2011 minskade antalet registrerade golfutövare i Europa för första gången på över 20 år. I slutet av året fanns nästan 4,4 miljoner golfspelare i Europa. Minskningen,

Lisätiedot

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012 Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. KATSAUS VUOTEEN 2012... 5 1.1. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.2.

Lisätiedot

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 1 YLEISTÄ...3 SISÄLTÖ ALUEELLINEN TOIMINTA... 26 LIITON NIMEÄMÄT HENKILÖT... 50 HALLINTO...5 Valtuusto...6 Liittohallitus...6

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50)

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton toimintaympäristö... 6 1.2. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.3. Liiton

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse

Vuosikertomus. Årsberättelse Vuosikertomus 2010 Årsberättelse Venealan Keskusliitto Finnboat ry Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf Hyvät jäsenet, Maailmantalous kääntyi vuonna 2010 selvästi kohti parempaa. Myös venealalla tapahtui

Lisätiedot

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. LAHDEN PURJEHDUSSEURA RY:N VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS Aika 27.04.2015 klo 19.00 Paikka Kesäravintola Myllysaari, Lahti Esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO, TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 2. Hallinto 4 3. Yhteiskuntavastuu 6 4. Reilun pelin eettiset painotukset

Lisätiedot

Vimppeli 2011 - sisällysluettelo

Vimppeli 2011 - sisällysluettelo VIMPPELI 2011 Imatran Purjehdusseura ry:n 1 vuosijulkaisu ImPS Vimppeli 2011 - sisällysluettelo Sisältö Pääkirjoitus Hallitus ja toimihenkilöt Suomen Purjehdus ja Veneily ry Toimintakalenteri Immen purjehdus

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta...

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta... AKKMot or s por tr y V U O S I K A T S A U S 2 0 1 2 1 SISÄLTÖ Puheenjohtajan tervehdys... 2 Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu... 7 Nuorisotoiminta... 9 Järjestötoiminta... 10 Kansainvälinen toiminta...

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2014 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2014 Juhlavuosikirjamateriaalia seuralle Sataman sähköt, viesti kaupungilta

Lisätiedot

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6.

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6. Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013 Arvoisa vuosikokousosanottaja Heinolan vuosikokous Vierumäen luonnonläheisessä ja -kauniissa ympäristössä on viiden heinolalaisen

Lisätiedot

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14.

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2015 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2015 Vuosikirjamateriaalia Vartioinnista/vartioinnin sääntömuutos 2015 Sähköpostiosoitteiden

Lisätiedot

Sulasolin vuosi 2010

Sulasolin vuosi 2010 Sulasolin vuosi 2010 Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli Sulasolin liittokokousvuosi. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että hallinnossa tapahtuu muutoksia, koska hallituksen jäsenet ja mahdollisesti koko

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Suomen voimisteluliitto. VUOSIkErTOMUS. 1 www.voimistelu.fi

Suomen voimisteluliitto. VUOSIkErTOMUS. 1 www.voimistelu.fi Suomen voimisteluliitto VUOSIkErTOMUS 2014 VOIMISTELULIITTO VUOSIkErTOMUS 2014 1 www.voimistelu.fi Kuva: aki rask kannen kuva: Jouko keski-säntti Suomen voimisteluliitto SvoLi ry. Hämeentie 105 A 00550

Lisätiedot

Lahden Purjehdusseuran jäsenlehti 2/2014

Lahden Purjehdusseuran jäsenlehti 2/2014 PILSSI Lahden Purjehdusseuran jäsenlehti 2/2014 Tässä numerossa: Toimisto kesäksi Myllysaareen Kevätkokous Kilpailukausi alkaa Junioreiden toimintamuutoksia Muista katsastukset Kommodorin sana Myllysaaresta

Lisätiedot