ORDINARIE VÅRFÖRBUNDSMÖTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORDINARIE VÅRFÖRBUNDSMÖTE"

Transkriptio

1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS ORDINARIE VÅRFÖRBUNDSMÖTE

2 SISÄLTÖ INNEHÅLL Kokouskutsu - Mötesllelse 3 Hallituksen esitys vaalivaliokunnaksi 4 Esityslista 5 Toimintakertomus Lapsi ja Nuorisotoiminta 6 Harrasteliikunta 8 Kilpapurjehdustoiminta 11 Nopeuskilpailutoiminta 12 Huippu-urheilu 14 Järjestötoiminta 16 Hallinto 18 Tuloslaskelma ja Tase 20 Toimialakohtainen tulos 21 Toimikuntien ja toimintojen tuloserittely 22 Seurojen ja luokkaliittojen äänimäärät Muistiinpanot 32 Ahventie 4 A ESPOO (0) Telefax +358 (0) Kansikuva: Ossi Hakulinen Sivu 2 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

3 Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallitus kutsuu liiton jäsenyhdistykset sääntömääräiseen kevätliittokokoukseen Aika Lauantaina klo 12:00 Paikka Suomen Liikunta ja Urheilu, neuvottelutilat. Radiokatu 20. Pasila Helsinki Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 11:00 ja päättyy klo 11:45. Sääntöjen 8 :n mukaisesti äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenen valtuuttama henkilö, jonka tulee olla jonkun jäsenyhdistyksen jäsen. Sama henkilö saa edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokousedustaja voi ottaa liittokokoukseen avustajakseen tarkkailijoita, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Tarkkailijoiden määrä ei saa ylittää kahta (2) eikä jäsenyhdistyksen äänimäärää. HUOM! Kevätliittokokoukseen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään sähköpostilla tai puh Segling och Båtsport i Finland rf:s styrelse kallar förbundets medlemsföreningar till ordinarie vårförbundsmöte Tid lördagen den 14. april 2012 kl. 12:00 Plats Suomen Liikunta ja Urheilu / Finlands Idrott, konferensutrymmen Radiogatan 20, Böle Helsingfors. Mottagning av fullmakter sker på mötesplatsen kl. 11:00 11:45 En medlems rösträtt vid förbundsmötet utövas av en av medlemmen befullmäktigad person, som måste vara medlem i någon medlemsförening. Samma person får företräda högst tre (3) medlemmar. Mötesdelegaten får till förbundsmötet som sina medhjälpare ta med sig observatörer, vilka har yttranderätt men inte rösträtt. Observatörernas antal får inte överstiga två (2) eller medlemsföreningens röstetal. OBS! Mötesdeltagarna ombeds anmäla sig på förhand, senast den per e-post eller tel Tervetuloa! Välkommen! SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 3 (32)

4 SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF ESITYS FÖRSLAG HALLITUKSEN ESITYS KEVÄTLIITTOKOKOUKSELLE STYRELSENS FÖRSLAG TILL VÅRFÖRBUNDSMÖTET Hallitus esittää kevätliittokokoukselle seuraavia luottamushenkilövalintoja: Styrelsen föreslår vårförbundsmötet följande förtroendemannaval: Vaalivaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä: Ordförande, viceordförande och tre övriga medlemmar till valutskottet: Puheenjohtaja/ordförande Hannu Salo Lahden Purjehdusseura Varapuheenjohtaja/viceordförande Esa Sahlman Suomen Moottoriveneklubi Jäsenet/medlemmar Timo Telkola Turun Pursiseura Tapani Vieri Erik O. Wallin Vaasan Moottorivenekerho Nyländska Jaktklubben Sivu 4 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

5 KEVÄTLIITTOKOKOUS VÅR FÖRBUNDSMÖTE Aika Lauantaina klo 12:00 Tid Lördagen den kl. 12:00 Paikka Plats Suomen Liikunta ja Urheilu, Radiokatu 20, Helsinki Suomen Liikunta ja Urheilu / Finlands Idrott, konferensutrymmen Radiogatan 20, Böle Helsingfors. Käsiteltävät asiat - Ärenden 1. Kokouksen avaus Öppnande av mötet 2. Todetaan läsnä olevat jäsenseurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät Konstaterande av närvarande medlemsföreningar och klassförbund samt deras röstetal 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Konstateras mötets lagenlighet och beslutsförhet 4. Päätetään äänestystavasta Beslut om röstningsförfarande 5. Työjärjestyksen vahvistaminen Bekräftande av arbetsordningen 6. Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Val av mötets ordförande och viceordförande 7. Kokouksen sihteerin valinta Val av mötets sekreterare 8. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta Val av två protokolljusterare och två rösträknare 9. Esitetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Föredras Segling och Båtsport i Finland rfs verksamhetsberättelse och bokslut Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2011 sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto Föredras styrelsens verksamhetsberättelse 2011 samt bokslut och revisorernas utlåtande 11. Käsitellään ja vahvistetaan tilinpäätös 2011 Fattas beslut om fastställande bokslutet Päätetään vastuuvapaudesta Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet 13. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalivaliokuntaan Val av ordförande, viceordförande och tre övriga medlemmar till valutskottet 14. Muut asiat * Matkapurjehdus- ja veneilytoimikunnan nimenvaihto Veneilytoimikunnaksi * Veneturvallisuus- ja tekninen toiminnon nimenvaihto Veneilyturvallisuustoiminnoksi * Keskustelu Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenyydestä Övriga ärenden * Långfärdsseglings- och båtsportkommittén byter namn till Båtsportkommittén * Båtsäkerhet och teknisk funktion byter namn till Båtsportsäkerhets kommittén * Diskussion om Segling och Båtsport i Finland:s medlemskap 15. Kokouksen päättäminen Avslutande av mötet SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 5 (32)

6 1. JOHDANTO Vuoden 2011 lopussa liitolla oli jäsenenä 331 seuraa, 42 luokkaliittoa ja henkilöjäsentä. Suuri järjestäytyneen veneilyn määrä antaa liitollemme paljon mahdollisuuksia ja velvollisuuksia edistää veneilyä ja purjehdusta Suomessa. Toimintavuoden alusta lähdimme rakentamaan uuden liittomme Suomen Purjehdus ja Veneilyn kulttuuria, rakenteita ja toimintaa. Kävimme läpi kummankin vanhan liiton, Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilyliiton toimintaa ja tapoja tehdä asioita sekä tarkastelimme miten näitä voimme kehittää uudessa liitossa. Kävimme vuoropuhelua tiivisti eri seurojen ja muiden sidosryhmiemme kanssa, koska halusimme tietää, minkälainen rooli heidän mielestään liitolla pitäisi olla jotta edistäisimme parhaalla mahdollisella tavalla veneilyä. Hallinnollisella puolella tarkasteltiin yhdistyneen liiton henkilökunnan työtehtäviä ja resursseja. Tämän johdosta liiton rakenneuudistusprosessi päätettiin aloittaa toukokuussa. Tavoitteena oli keskittää resursseja enemmän tukifunktioista ydintoimintoihin ja kyetä palvelemaan seuroja ja luokkaliittoja entistä tehokkaammin ja siirtää hallinnon kuluja itse toimintaan. Vuoden alussa lanseerattu uusi organisaatiorakenne toimeenpantiin ja työmallien selkeyttämiseksi laadittiin liitolle uusi Johtosääntö. Strategiaprosessi aloitettiin myös keväällä 2011, jonka tarkoituksena oli aloittaa seurojen, luokkaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa hyvä vuoropuhelu veneilyn tilanteesta, liiton roolista ja miten voimme yhdessä luoda lajillemme hyvän tulevaisuuden. Liiton sääntömääräinen kevätliittokokous järjestettiin Espoossa liiton toimitiloissa. Sääntömääräinen syysliittokokous järjestettiin Espoon Hanasaaressa. Vuoden lopulla liiton toimisto muutti uusiin toimitiloihin Ahventielle Espooseen. 2. LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA Järjestettiin junioripurjehduspäivät Varalan urheiluopistolla , jonka teemana oli terve urheilija. Tapahtumaan osallistui 46 seura-aktiivia ja 72 junioria. Osallistuttiin Nuoren Suomen organisoimaan Your Move -suurtapahtumaan Ensimmäistä kertaa järjestettävä nuorten liikunta- ja urheilutapahtuma kokosi Helsinkiin kuuden päivän aikana yli kouluikäistä. SPV:n piste sijaitsi Töölönlahdella, jossa oli mahdollisuus kokeilla purjehdusta RS Vision -veneillä, harjoitella kumiveneellä ajoa, kokeilla sähkösimulaattoria sekä ajaa kauko-ohjattavilla Micro Magic -veneillä. SPV:n piste oli avoin Sivu 6 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

7 kaikille halukkaille eikä vaatinut Your Move -ranneketta. Your Move työllistämistuen avulla pystyttiin palkkaamaan kokopäiväinen työntekijä. Myös Open Europeans kisojen yhteydessä ( ) järjestettiin purjehdus- ja moottoriveneajo kokeilua. Purjehduskokeilu tapahtui Laser16-veneillä. Suoraan seuroihin kohdistuvaa tutortoimintaa jatkettiin tarjoamalla seuroille räätälöityä tutorointia, illan mittaisia seuraohjaajakoulutuksia sekä veneilykoulu-leirejä. Tutor-paketin osti kaksi seuraa ja seuraohjaajakoulutus järjestettiin yhdeksässä ja veneilykoulu vieraili kahdeksassa eri seurassa. Viidestä sinettiseurasta auditoitiin neljä seuraa, minkä seurauksena KVP menetti sinetin. Tällä hetkellä SPV:n sinettiseuroja on EPS, LPS, TaPS ja STO (Sailing Team Oulu). Ohjaajakoulutusten sisällöt tarkastettiin ja yhtenäistettiin Purjehtijaliiton ja Veneilyliiton koulutusjärjestelmät. Ohjaajakoulutusta järjestettiin seuraavasti: Junioripäällikkökoulutus, EPS (Espoo),10 osallistujaa Junioriohjaajan starttikurssi, TPS (Turku), 8 osallistujaa ja Junioripurjehdusohjaajan peruskurssi iltakurssina, EPS (Espoo), 11 osallistujaa Junioripurjehdusohjaajan peruskurssi,eps (Espoo), 11 osallistujaa 10.,11.,16. ja 18.5 Junioripurjehdusohjaajan peruskurssi iltakurssina, TPS (Turku), 7 osallistujaa Junioripurjehdusohjaajan peruskurssi, EPS (Espoo), 16 osallistujaa Junioripurjehdusohjaajan jatkokurssi, EPS (Espoo), 20 osallistujaa Järjestettiin yhteistyössä opti- ja zoom8-liittojen kanssa kahdeksan avointa leiriä sekä arvokisoihin valmistavat leirit: Avoin optileiri, NJK (Helsinki), 63 osallistujaa, 5 valmentajaa Avoin zoom8 leiri Helsinki HSS, 14 osallistujaa, 2 valmentajaa Avoin optileiri, HSS (Helsinki), 38 osallistujaa, 5 valmentajaa Avoin Zoom8 leiri OTPS Oulu+ ranking, 14 osallistujaa, 2 valmentajaa Avoin optileiri, TaPS (Tampere), 9 osallistujaa, 2 valmentajaa PM-leiri, EPS (Espoo), 37 osallistujaa, 4 valmentajaa zoom8 MM- leiri Hanko, 21 osallistujaa, 2 valmentajaa Zoom8 MM 2011 Hanko, 24 osallistujaa, 4 valmentajaa Junioriluokkien yhteinen syyslomaleiri, LP (Lohja) ja Kisakallio, 23 osallistujaa, Autettiin Suomen Optimistijollaliittoa haastaja- ja kadettisarjojen kilpailukalenterien kokoamisessa ja opastettiin seuroja harjoitusmerkkijärjestelmän käytössä. Ohjaajien tukimateriaalia kehitettiin päivittämällä harjoituskirjaa, ohjaajan opas -materiaalia sekä harjoituspankkia. SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 7 (32)

8 3. HARRASTELIIKUNTA (Aikuisliikunta) Matkapurjehdus ja veneilytoiminta Suomen Purjehdus ja Veneily osallistui Vene 11 Båt messuille, jossa esiteltiin seuratoiminnan merkitystä harrasteveneilyn osalta, teemalla Liity seuraan ja saa useita etuja. Neljänä päivänä esitettiin lisäksi ohjelmalavalla matkaveneilyn tietoiskuja. Osastolla saatiin yli 200 matkaveneilyn kontaktia. Elokuussa oltiin mukana Uiva 2011 Flytande näyttelyssä, ensimmäistä kertaa omalla SPV teltalla. Liity seuraan -teemaa jatkettiin. Solmukoulussa kävi harjoittelemassa n. 200 henkilöä ja Optimistijolla simulaattorissa n. 50 nuorta sai tuntumaa purjehtimisen saloista. Kesän aikana järjestettiin erilaisia veneilytapahtumia: - Köydet Irti Kasta Loss, valtakunnallisia koko perheen veneilykilpailuja järjestettiin elokuun viikonloppuina. Viidellä paikkakunnalla, Vaasasta Virolahdelle, osallistui 56 venekuntaa (n. 200 henkilöä) ja 9 eri seuraa. - Volvo Penta veneretkeilykilpailuun osallistui touko-lokakuun aikana 81 venekuntaa (n. 270 henkilöä) ja 10 eri seuraa. - Merikarttanavigointikilpailuihin osallistui vuoden lopulla 81 kilpailijaa, joista 16 oli navigointi-, 3 meripelastus- ja 3 SPV seuroista. Eskaadereita ja tapaamia järjestettiin kesä-heinäkuussa: - Ennätyksellisen myöhäinen helatorstai, 2.6. keräsi Tallinnan Old City Marinaan 33 venekuntaa ja 100 henkilöä, peräti 16:sta eri jäsenseurasta. Ainutlaatuista olivat tapaamiset useilla eri tasoilla, sillä kahden maan amiraalit, meripelastusseurat, purjehdus- ja veneilyliitot, lukuisat eri seurat sekä toistasataa veneilijää pääsivät tutustumaan toisiinsa. - Kesälomaeskaaderi Riianlahdelle ja Pärnu Jahtklubille puolestaan keräsi 20 venekuntaa ja 60 veneilijää, 10:stä rannikkoseudun eri jäsenseurasta, aina Raumaa myöten. - Osa veneilijöistä jatkoi vielä lomamatkaansa Puolan ICCY Gdansk tapaamiseen. Välimerelle järjestettiin kaksi lomapurjehdusta pidentämään veneilykautta. Keväällä Turkin ja syksyllä Kroatian vuokravenepurjehduksiin osallistui n. 80 henkilöä, täysinä venekuntina eri puolilta Suomea, useasta eri jäsenseurasta. Yhdistyneen liiton painoarvo huomattiin edunvalvonnassa, kun useasta eri foorumista saatiin osallistumiskutsuja. Kansallisesti osallistuttiin mm. Kunto 50 juhlaseminaariin ja Valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin sekä Merisääseurantaryhmän, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ja Veneilyjaoston kokouksiin ja Itämeren oppimispolun verkostokokoukseen. Kansainvälisesti osallistuttiin mm. Baltic Sea Cruising Network BSCN, Sivu 8 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

9 European Boating Association EBA, Nordiska Båtrådet NBR ja International Council of Cruising Yachts ICCY -kokouksiin. Veneturvallisuus ja tekninen toiminto Toiminta käynnistyi sujuvasti, koska turvallisuuden yhteistyöryhmä toimi jo aikaisempien liittojen aikana. Koulutuksen laadun parantamiseksi toiminnon jäseniä osallistui opetustaitoja kehittävälle kurssille syksyllä. Toiminto sai n. 30 katsastusaiheesta poikkeavaa kysymystä tai ehdotusta, joihin vastattiin. Perälipun käyttö, hätämerkinantovälineet ja veneiden rekisteröinti työllistivät eniten. Toiminto kokoontui 10 kertaa. Jäsenten ammattitaidon ylläpitämiseksi kutsuttiin seitsemän kokouksen alustajaksi ulkopuolinen asiantuntija. Katsastusmateriaalit, kuten pöytäkirjat, katsastuskäsikirja, venetodistus ja tarrat muokattiin uuden liiton mukaisiksi ja niiden sisällöt päivitettiin. Samoin katsastajan perus- ja uusijakurssien koulutusmateriaali päivitettiin. Katsastusinfo toimitettiin kolme kertaa. Katsastajan 2-päiväisiä peruskursseja 1-päiväisiä uusijakursseja pidettiin yhteensä 13 kpl; Espoon lisäksi Tampere 2, Kuopio 2, Vaasa 2 ja Turku 1. Alueellisilla kursseilla avustivat liiton paikalliset toimijat. Helsingin venemessuilla päivystettiin liiton Katsastus-ständillä täydet 10 päivää. Turun messuilla pidettiin veneturvallisuudesta yleisöluento. Turun aluejohtajakokouksessa ja Helveneen kokouksessa pidettiin turvallisuusaiheiset esitykset. Onnettomuustutkintakeskukselle laadittiin pyydetty lausunto veneonnettomuustapauksesta. Samoin laadittiin ja esiteltiin liitolta pyydetty kannanotto huvivenedirektiiviehdotukseen Eduskunnan Liikenne- ja Viestintävaliokunnalle. Lippukomitea Lippukomitea osallistui täysipäiväisesti Vene 11 -messuille liiton osastolla. Uusia lippuerikoismerkkejä saatiin hyväksytyksi 5 kpl ja lisäksi valmisteltiin neljää muuta merkkiasiaa. Lippukomiteassa suunniteltiin SPV:n lippuerikoismerkki, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyi, sekä siihen perustuvat ansiomerkit. Liitolla on nyt oma veneseuralippu, jota sen edeltäjillä ei koskaan ollut. Komitean tiedustelun jälkeen saatiin Liikenne- ja viestintäministeriöstä uusi tulkinta Suomen lipun ja veneseuralipun käytöstä ulkomaalaisomistuksen yhteydessä, mikä helpottaa veneseuralipun käyttömahdollisuuksia. Liputusohje 2012 valmisteltiin ja sille saatiin liittohallituksen hyväksyntä (uusi painos Vene 12 messuille). Lippukomitean toimesta tiedotettiin liputus- ja lippumerkkiasioissa alan julkaisuissa ja vastattiin seurojen lippumerkkejä ja liputusta koskeviin kyselyihin. Piirrettiin uudet originaalit HSK:n ja RMVK:n lippumerkeistä seurojen pyynnöstä. Ylläpidettiin ja täydennettiin SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 9 (32)

10 lippumerkkirekisteriä ja -arkistoa. Purjehtijan Vuosikirjaan 2011 luovutettiin ajantasaiset digitaaliset lippumerkit. Lippukomitea kokoontui kuluneen toimintavuoden aikana 8 kertaa. Venesatamakomitea Venesatamakomitean satamarekisterissä oli käyntisatamaa, joista rannikolla 512 ja sisävesillä 797. Näissä satamissa on samat numerot kirjoissa ja kartoissa. Vuoden aikana komitean jäsenet ovat käyneet noin kolmasosassa satamista. Kaudelle asetetussa satamavalintatoimintaryhmässä oli edustettuna Veneilyliitto, Purjehtijaliitto ja Merikarhut. Toimintaryhmä palkitsi vuoden 2010 verkkoäänestyksen pohjalta Vuoden vierassatamaksi 2011 Tammisaaren ja Suosikkisatamiksi Jussarön (Suomenlahti), Stenskärin (Saaristomeri ja Ahvenanmaa) ja Ruuhonsaaren (Vuoksen vesistö). Toimikunnan kaudelle asettama satamavalintatoimintaryhmä järjesti verkkoäänestyksen kesällä-syksyllä Venesatamakomitea postitti satamakyselyt Vuoksen vesistön yli 400 satamaan, tietojen päivittämiseksi. Lisäksi valmisteltiin B, G ja L merikarttasarjojen satamatietoja Liikennevirastolle. Venesatamakomiteassa oli maanlaajuisesti 7 jäsentä ja kokoukset pidettiin sähköpostilla ja puhelimilla. Matkaveneilyn koulutustoiminta Veneilykursseilla koulutettiin vuoden aikana seuraavasti: Veneilijän peruskurssi 17 henkilöä Veneilijän kurssi 84 henkilöä Venepäällikkökurssi 31 henkilöä CEVNI tutkinto 133 henkilöä Veneilijän ensiapukurssi 77 henkilöä. Auktorisoituja purjehduskouluja oli 36 kpl. Purjehduskoulutusta annettiin yhteistyössä PORY:n kanssa seuraavasti: Purjehtijakurssi 533 henkilöä Perämieskurssi 106 henkilöä Päällikkökurssi 26 henkilöä Myöskin koulutettiin 14 Purjehdusohjaajaa ja 8 Purjehdusopettajaa. Koulutustoiminta aloitti molempien vanhojen liittojen koulutusjärjestelmien harmonisointityön. Sivu 10 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

11 Kilpapurjehdustoiminta Helsingin EM kilpailuihin valmistautuminen näkyi toiminnassa koulutustarpeiden lisäämisellä. Suomi isännöi mm. kansainvälistä tuomarikurssia. Kurssijärjestelyt saivat kiitosta kansainvälisesti. Uusi hallintomatriisi otettiin käyttöön. Kautta hallitsi jaostojen ja toimikuntien työkenttien organisointi. Myös liiton toimihenkilöiden työtehtävien muutokset elokuussa vaikuttivat kauden toimintojen suunnitteluun sekä käytännön työn tekemiseen. Kilpailutoiminnan koulutukset (purjehdus ja nopeusveneily) Seuravalmentaja Taso I koulutus uudistettiin vuoden aikana. Koulutuksen aloitti 14 kurssilaista osallistuen niin teoriajaksoille Vierumäellä kuin lajiosioille eri luokkien leireillä. Koulutus suoritettiin yhdessä Suomen Urheiluopiston kanssa kansainvälinen tuomarikurssi tuomarikurssi kilpailujärjestäjä kurssi aluetuomarikurssi erotuomarikurssi Itroduktion till kappseglings arrangemang NKT toimitsijakoulutus avomeripurjehtijoiden koulutuspäivä kilpailupäällikkökurssi kansallinen tuomarikurssi kilpailunjärjestäjä kurssi tulostenlaskentakurssi erotuomarikurssi NKT immersion-testi 2.4, 24.10, ja sääntöseminaarit kilpailunjärjestäjä kurssi Kilpapurjehduksen kauden 2011 parhaat saavutukset (ei olympialuokat): Kenneth Thelén: 5.5 Kultapokaali ja MM 1. Henrik Tenström: 6 mr ja MM 1. Vicktor Silén Zoom8 MM 2. Alex Grönblom Zoom8 MM 3. Miikka Nikkilä: E-jolla PM 1. Julia Toroi: E-jolla PM 3. Marko Dahlberg: 2.4mR MM 2. Rikard Bjurström: 2.4mR MM 3. Kotimaassa järjestetyt arvokilpailut: Olympialuokkien EM 2011, Helsinki SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 11 (32)

12 5.5M MM2011 HSS, Helsinki 6mr MM2011 NJK, Helsinki Zoom8 MM 2011, Hanko Kilpapurjehdus; tekninen jaos Teknisen jaoston toimintaa vuonna 2012 hallitsi kesä-heinäkuussa järjestettyjen EM-kilpailujen veneiden tarkastustoiminnat yhdessä asianomaisten kansainvälisten luokkaliittojen kanssa. Tarkastukset sujuivat hyvin, tilat olivat tähän työhön erinomaiset ja palaute kilpailijoilta ja valmentajilta oli pääosin hyvin positiivista. Bengt Gustafssonin johdolla mukana oli 20 eri henkilöä oli tekemässä mittauksia ja näistä 5-6 auktorisoituja mittamiehiä. Kansainväliseen ISAF:n kokoukseen syksyllä osallistui Bengt Gustafsson. Virossa pidettiin ISAFin toimesta keväällä kansainväliseksi mittamieheksi pyrkiville henkilöille pakollinen koulutus, johon osallistui kolme suomalaista. Nopeuskilpailutoiminta Kauden painopisteteitä oli junioritoiminnan lisääminen ja kehittäminen. Nopeuskilpailutoimikunta tuki erityisesti suunniteltuja juniorileirejä. Saatujen kokemusten perusteella jatketaan edelleen 2012 kauden painopistealueena juniori- ja nuortenluokat. Kansainvälisesti tiimit osallistuivat kiitettävin tuloksin arvokilpailuihin. Ohjaajalisenssejä oli 83 kpl, SM-osakilpailuja 12 kpl (4 rata + 8 offshore). Tiimejä ulkomailla ja arvokilpailuissa rata- ja OFFShore luokissa oli yhteensä 10 kpl. Junioriluokissa kilpaili 14 venettä ja kauden aikana pidettiin kaksi juniorileiriä. Lisäksi SJ15 luokka oli esillä nuorten suurtapahtumassa Your Move Hirvensalmen Veneilijät järjestivät onnistuneesti O250 luokan MM kilpailut. Kansainvälinen palaute järjestelyistä oli hyvää. Nopeuskilpailujen kansainvälisessä toiminnassa olimme aktiivisesti mukana: PM-kokous Oslossa (Valtonen, Fabritius, Roms) UIM Cominoff kokous Istanbulissa (Fabritius) UIM General Assembly, Abu Dhabissa (Fabritius, Valtonen) Valtonen Offshore cockpit kokouksessa Ruotsissa (Täby) Fabritius UIM:n valvojana Off 225-sarjan MM-kilpailussa Turkissa (Van) Valtonen UIM:n valvojana Off 3C:n MM-kilpailussa Ruotsissa (Oskarshamn) Kansainvälisesti menestyimme monessa eri luokassa: Off 3C MM 2. Marcus Johnsson / Lauri Lampen (Ruotsi) T400 EM 1. Juho-Matti Manninen (Puola) T400 PM 1. Juho-Matti Manninen (Puola) Off 3B PM 1. Jonas Gustafsson / Jan Gustafsson (Ruotsi) F1 Nations Cup 5. Meeri Painio - Risto Painio (Singapore) Sivu 12 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

13 F1 MM 7. Sami Seliö (Sarja) O 250 MM 6. Riku Lehtonen O 250 MM 8. Pertti Virnala O 250 MM 9. Ilkka Rytkönen O 250 MM 11. Sami Reinikainen GT30 Viron mestaruus 2. Tuukka Lehtonen GT30 Viron mestaruus 3. (jaettu sija) Riku Virtanen O250 Viron Mestaruus 1. Esa Rytkönen S550 Viron Mestaruus 3. Harri Lehti Baltian mestaruus (Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä) GT30 Baltian Mestaruus 2. Tuukka Lehtonen GT30 Baltian Mestaruus 3. Riku Virtanen O250 Baltian Mestaruus 2. Pertti Virnala O250 Baltian Mestaruus 3. Esa Rytkönen S550 Baltian Mestaruus 6. Harri Lehti GT30 Euroopan Mestaruus 8. Riku Virtanen GT30 Euroopan Mestaruus 9. Tuukka Lehtonen F4S Eurofin Trophy 4. Filip Roms Vammaispurjehdus Kurssit uusille harrastajille järjestettiin Tampereella (4.5.ja 21.6.), Turussa (15.5. ja 3.9.) ja Espoossa ( ). EPS:n (Espoo) ja TPS:n (Turku) harjoitteluryhmät harjoittelivat kahdessa ryhmässä kahtena eri iltana: kilpailijat sekä aloittelevat ja matkapurjehdukseen tähtäävät harrastajat. Lisäksi syntyi uusi ryhmä HSS:lle Helsinkiin. Ryhmä harjoitteli (3-4 henkilöä) Ellioteilla kesäkuusta elokuun loppuun viikoittain. Uusia purjehtijoita oli myös NPS:lla (Naantali) ja HSK:lla (Helsinki). Kehitysvammaisten Special Olympics kisat olivat Ateenassa Suomesta oli mukana 10 hengen purjehdusjoukkue (4 purjehtijaa, 4 partneria, 2 valmentajaa) ja noin 30 hengen kannustusjoukko. SM-kilpailut järjestettiin Espoossa (EPS) Kilpailuissa käytettiin äänipoijuja apuna. Osallistujia 7 venekuntaa yhteensä 13 henkilöä. Muutaman vuoden tauon jälkeen pidettiin Soveltavan purjehduksen kurssi Porissa Sataesteetön tapahtuman yhteydessä. (Pori / BSF ) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 13 (32)

14 4. KILPA- JA HUIPPU-URHEILU Maajoukkuetoiminta Maajoukkue -ryhmään ja Haastajat -ryhmään kuului kaudella urheilijaa. Ryhmien toiminta perustui toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Ryhmien tavoitteeksi asetettiin maapaikkojen saavuttaminen ISAF:in karsintajärjestelmän mukaisesti ja menestyminen Lontoon Olympialaisissa ja Paralympialaisissa Ulkomainen leiritys järjestettiin yhteistyössä eri maiden huippupurjehtijoiden ja valmentajien kanssa. Maajoukkuepurjehtijoiden fyysiset testit järjestettiin yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa Vierumäellä. Kansainvälisiä arvokilpailutuloksia olympialuokissa 2011: MM 9. Laser Radial Sari Multala MM 12. Laser Radial Tuula Tenkanen MM 11. Finn Tapio Nirkko MM16., EM 11. RSX Tuuli Petäjä MM 22., EM 10., 470 Joonas Lindgren, Niklas Lindgren MM 19., Test Event 8. 49er Lauri Lehtinen, Kalle Bask Test Event 1. Match Race Silja Lehtinen-Silja Kanerva-Mikaela Wulff MM mr Niko Salomaa, Paralympialaiset Arvokilpailutuloksia kansainvälisissä luokissa: MM mr Kenneth Thelen MM 1. 6 mr classic category Henrik Tenström ISAF Youth Worlds: Laser Radial, 18. sija Camilla Cedercreutz-Noora Ruskola Laser Std, 28. Otso Ahvonen Nuorten MM-kilpailut: j-mm 3. j-em 1. laser std Kaarle Tapper Valmennus Valmennustoiminnan suuntaviivat jakautuivat neljään osaan; 1) seuroissa tapahtuva perusvalmennus, 2) alue- ja luokkaliittovalmennus, 3) harjoittelukeskuksissa tapahtuva nuorten huippuvalmennus ja 4) olympiavalmennus. Olympiavalmennus Suomen Purjehdus ja Veneilyn valmennusjärjestelmä koostui kilpailukaudella kahdesta valmennusryhmästä eli Maajoukkue ja Haastajat ryhmästä. Ryhmien valintakriteerit perustuivat kansainväliseen kilpailumenestykseen MM- ja EM -kilpailuissa. Sivu 14 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

15 Liiton valmennuksen linjauksista on vastannut valmennuspäällikkö yhteistyössä Valmennus- ja huippupurjehdustoimikunnan (VHT) kanssa. Liiton valmentajaresursseina ovat toimineet kolme nuorten olympiavalmentajaa (NOV), valmennuskoordinaattori ja maajoukkuevalmentaja. Nuorten olympiavalmentajat ovat toimineet 49er, 470 ja laser standard luokissa. Pääosin valmennustoimintaa jatkettiin vuonna 2009 Suomen Purjehtijaliiton laatiman olympiaprojekti-suunnitelman mukaisena. Vuoden 2011 aikana jatkettiin kilpailukauden 2009 lopussa käynnistettyä Tiedon harmonisointi projektia. Projektin tavoite oli tarjota liiton painopisteluokkien valmentajille, maajoukkueurheilijoille ja valmentajille sekä nuorten huippuvalmennusryhmän, N-ryhmän, urheilijoille lajin huipputietämystä meteorologian ja virtapurjehduksen alalta sekä jatkettiin yhteistyössä KiHun asiantuntijan kanssa psyykkisen valmennuksen koulutus- ja seurantapakettia. Maajoukkueelle ja Haastajat ryhmälle räätälöitiin ohjatut viikottaiset fyysisen valmennuksen yhteisharjoitukset. Toimintaa vetivät fyysisen urheiluvalmennuksen ammattivalmentajat, harjoitukset koostuivat Pilates-, yleiskoordinaatio- ja -liikkuvuusharjoittelusta. Tarkoituksena oli mm. vähentää vammautumisriskiä muun harjoittelun ja kilpailun yhteydessä. Kohderyhmää laajennettiin kauden aikana sisältäen myös N-ryhmän urheilijat. Valmennusryhmien käytössä oli valmennuksen tukitoimina asiantuntijaryhmä, kattaen lihashuollon, psykologian, ruokailun, asennekasvatuksen, lääkäripalvelut ja veneiden teknisen huollon. Asiantuntijaryhmään kuului suuri määrä eri alojen asiantuntijoita. Nuorten valmennustoiminta Kaudella nuorten huippujen valmennusryhmän, N ryhmän, toimintaa tehostettiin ja ryhmäkokoa tiivistettiin edelliseen kauteen verrattuna. Urheilijoiden pitkän tähtäimen tavoite on menestys olympiakisoissa. Ryhmän jäsenten lyhyen tähtäimen tavoitteet laaditaan aina vuosittain ja ne tähtäävät erityisesti ISAF Youth Worlds - luokkien ja olympialuokkien arvokisamenestyksiin. Valmennusryhmän jäsenille järjestettiin viikottaista iltapäivisin toteutettua lajiharjoittelua ja viikonloppuleiritystä sekä viikottaista Pilates-, yleiskoordinaatio- ja liikkuvuusharjoittelua. N-ryhmän toimintaan on kuulunut kuivaleirejä, teoriailtoja, ohjattuja fysiikkaharjoituksia ja henkilökohtaisten kehitys- ja valmennusohjelmien tekeminen ja seuranta. Ryhmän purjehtijoille järjestettiin fyysiset testit yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. Harjoittelukeskustoiminta Suomen Purjehdus ja Veneily jatkoi huippu-urheiluun keskittyvien harjoittelukeskuksien kehittämistyötä yhteistyössä toimintaan sitoutuneiden jäsenseurojen (NJK, HSK ja EPS), urheiluopistojen ja urheilulukioiden kanssa. Liiton harjoittelukeskusten painopisteluokat ovat olleet 49er, 470 ja laser standard. SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 15 (32)

16 Keskustoiminnan tavoitteena on vastata jatkuvasti kovenevaan kansainväliseen kilpailuun luomalla nuorille suomalaisille purjehtijoille mahdollisuus täysvaltaiseen harjoitteluun ja samanaikaisesti myös opintojen suorittamiseen. Harjoittelukeskuksen puitteissa urheilijan kehityksestä vastaa valmennustiimi, joka tukee urheilijan laji- ja oheisharjoittelun kaikkia osa-alueita sisältäen myös opinto-ohjauksen. Anti-doping työ Suomen Purjehdus ja Veneily jatkoi aktiivista työtä anti-doping rintamalla yhteistyössä ADT, Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja Kansainvälisen Purjehtijaliiton kanssa. Maajoukkueen ja valmennusryhmien urheilijoita testattiin niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Dopingsääntöjen muutoksista on tiedotettu kaikille SPV:n valmennettaville. Nuortenryhmissä säännöt on käyty läpi ja niiden soveltamista on harjoiteltu. 5. VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTI Viestintä on yhtenäistänyt kahden eri liiton toiminnat yhdeksi. Osittain tämä työ jatkuu vielä vuonna 2012 ja markkinoinnin osalta työ on myös kesken. Uutta markkinointiajattelua kehittämään ja edistämään on perustettu markkinointijaos vuoden lopulla. Käytännön tiedotustyötä varten toiminto ehdotti tiedottajan palkkaamista vuonna 2012, koska tehtävien hoitaminen ei onnistu niiden laajuuden vuoksi tilapäis- ja luottamushenkilöstön voimin. Jäsentiedotuksessa keskeinen väline oli liiton lehti Nautic, joka ilmestyi kuusi kertaa. Lehdestä laadittiin lukijatutkimus syksyllä. Tutkimuksessa lehti sai lukijoilta hyvät arviot. Lehden kehittämistä varten saatiin samalla hyviä linjauksia. Vuoden lopussa julkaisemisesta tehtiin uusi kustannussopimus vuoden 2012 alusta alkaen Business to Business Mediat (BBM) Oy:n kanssa. Sopimus sisältää vuosittain Nauticin kuusi numeroa ja lehden sivumäärä laajenee samalla. Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä on käytetty nopeaa ja säännöllistä webtiedotusta liiton internetsivuilla. Seuroille on lähetetty kuukausittain jäsenkirje. Erityiskohteena vuoden aikana olivat Helsingin vesillä järjestetyt EM-kilpailut, joiden tiedotukseen liitto osallistui. Tuleva olympiavuosi näkyi myös Australian Perthissa järjestetyissä kilpailuissa, joissa suomalaiset saavuttivat mainiosti olympialaisten maapaikkoja. Liitto tiedotti Perthin kisoista Suomeen, jossa media seurasi kisamenestystä laajasti. Sivu 16 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

17 6. JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoimikunta toteutti vuonna 2011 yhdessä liiton toimiston kanssa seurakyselyn selvittäen seurojen tarpeita ja toiveita. Tästä tehtiin yhteenvetoanalyysi, joka toimii liiton strategian painopistealueiden määrittämisen tukena. Vastausprosentti määräaikaan mennessä oli 22 %. Liitolla ja seuroilla käytössä olevien jäsen- ja venerekistereiden yhdenmukaistaminen ja toiminnallisuuden kehittäminen kattavammaksi tiedonhallinnan järjestelmäksi on nähty yhdeksi järjestötoimikunnan tärkeimmistä tehtävistä. Vuonna 2011 kerättiin tietoa seuroilla käytössä olevista rekisteripalveluista ja toteutettiin vertailu tarjolla olevista hallintojärjestelmävaihtoehdoista. Nykytilan ja toivetilan selvittämiseksi tilattiin konsulttiselvitys ja tämän perusteella on pyydetty tarjouksia toteutusvaihtoehdoista kiinnittäen huomiota mm. järjestelmien ylläpidon kustannuksiin. Toimikunta aloitti liiton tietohallintostrategian työstämisen. Se valmistuu vuoden 2012 aikana. Järjestötoimikunta toimi hallituksen pyynnöstä uuden liiton johtosäännön raamittajana ja teki tämän jälkeen hallitusta, toimikuntia ja toimintoja kuultuaan ehdotuksen itse johtosäännöstä liittokokouksen hyväksyttäväksi. Johtosääntö hyväksyttiin kokouksessa pienin muutoksin. Seurojen ja liiton välisen sekä seurojen kesken tapahtuvan tiedonkulun parantamiseksi aloitettiin aluetoiminta. Ajantasaisen informaation ja alueilta saatavien hyvien toimintamallien jakamiseksi kaikkien käyttöön järjestettiin kaksi aluejohtajatapaamista, joista toinen alkukesällä ja toinen syysliittokokouksen yhteydessä. Toimikunta järjesti yhdessä toimiston kanssa seuraseminaarin syysliittokokousviikonloppuna. Osallistujia seminaarissa oli 61. Illan päätteeksi järjestettiin kauden päätösjuhla, jossa jaettiin ansioituneille liiton kunniakirjat ja kiertopalkinnot. Osallistujia päätösjuhlassa oli KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Olimme jäsen monessa eri kansainvälisessä foorumissa vaikuttamassa veneilyyn. Osallistuimme mm. seuraavien kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja vuosikokouksiin: European Boating Association (EBA) European Sailing Federationin (EUROSAF) Kansainvälinen Purjehtijaliitto (ISAF) Kansainvälinen Moottoriveneliitto (U.I.M) International Council of Cruising Yachts (ICCY) International Federation for Disabled Sailing (IFDS) International Sailing Schools Association (ISSA) Nordic Sailing Federation (NSF) Nordbåt (NB) Nordiska Båtrådet (NBR) Nordiska mötet (NM) PIANC (AIPCN) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 17 (32)

18 Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle myönnettiin järjestämisvastuu Eurosafin vuosikokoukselle Vuosikokous pidettiin Helsingissä Marina Congress Centerissä. Kokousjärjestelyt sai hyvää palautetta osallistujilta. Eurosafin vuosikokousta edeltävinä päivinä ( ) Suomen Purjehdus ja Veneily ry järjesti Pohjoismaiden purjehdusliittojen (Nordic Sailing Federation) kevätkokouksen, johon osallistui edustajia Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista sekä Virosta. 8. HALLINTO- JA TALOUS Suomen Purjehtijaliitto ja Suomen Veneilyliitto yhdistivät toimintansa alkaen. Seurojen jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopulla , kun edellisellä tilikaudella jäseniä oli SPL:ssä ja SVEL:ssä Tilikauden 2011 lopulla seuroja ja luokkaliittoja oli 373 (vastaavasti seuroja oli ennen yhdistymistä SPL 227 ja SVEL 270. Seuroista molempiin liittoihin kuului 118). Suomen Purjehdus ja Veneily ry:llä oli marraskuussa 2011 työsuhteessa 9 vakituista ja yksi määräaikainen työntekijä. Vuoden 2011 tilinpäätös on ,25 ylijäämäinen. Osakkeet ja osuudet olivat hankintahinnoin ,84 ( ed. vuosi ,84 ). Poistoja on tehty vuonna 2011 yhteensä 7 796,04. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Liittohallitus 2011 vastuualueittain: Puheenjohtaja Juhani Kaskeala varapuheenjohtaja Hannu Salo Talous jäsenet Rikard Bjurström Huippukilpapurjehdus Juhani Soini Kilpapurjehdus Jussi Valtonen Nopeuskilpailut Jaakko Tarkkanen Matkapurjehdus Martti Laisi Matkaveneily Sampo Valjus Lapsi- ja nuorisotoiminta Iiro Suksi Kyösti Vesterinen Liiton toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajat (pj) ja varapuheenjohtajat (vpj) huippukilpapurjehdus, pj huippukilpapurjehdus, vpj kilpapurjehdus, pj kilpapurjehdus, vpj nopeuskilpailu, pj Rikard Bjurström, N Jyrki Järvi, NJK Freyr Riska, ESF Erik Wallin, NJK Jussi Valtonen, PV Sivu 18 (32) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

19 nopeuskilpailu, vpj matkapurjehdus, pj matkapurjehdus, vpj järjestö, pj järjestö, vpj veneturvallisuus ja tekninen, pj veneturvallisuus ja tekninen, vpj lapsi- ja nuoriso, pj lapsi- ja nuoriso, vpj viestintä- ja markkinointi, pj viestintä- ja markkinointi, vpj koulutus, pj koulutus, vpj Jari Lehtonen, HirVe Harri Sane, EPS Lars Hongelin, WS Pekka Lopmeri, M Petteri Mussalo, KuoPS Matti Niskanen, TMVK Yrjö Santaholma, Me Laura Hyryläinen, NJK Asmo Jaakkola, TaNS Risto Pynnönen, JVS Andrea Borenius, BS Esa Vahtera, NPS Hannu Seppänen, HVK Suomen Purjehdus ja Veneily palkitsi Vuoden Tekijät Iltagaalassaan seuraavasti: Vuoden seura: Nyländska Jaktklubben (NJK) Vuoden junioriseura: Helsingfors Segelsällskap (HSS) Vuoden luokkaliitto: Suomen E-jollaliitto Vuoden kilpapurjehtija olympialuokissa: Silja Lehtisen Audi Match Race Team Vuoden kilpapurjehtija kansainvälisissä luokissa: Kenneth Thelen miehistöineen Vuoden junioripurjehtija: Kaarle Tapper Vuoden valmentaja: Rikard Bjurström Vuoden seuravalmentaja: Leonardo Santos Vuoden kouluttaja: Mats Björklund Vuoden kilpailujärjestäjä: Kurt Lönnqvist Vuoden tapahtumajärjestäjä: Helsinki Sail Racing Management Suomen Purjehdus ja Veneily myönsi vuonna 2011 ansiomerkkejä seuraavasti: Pronssiset ansiomerkit Tellervo Parviainen, Haukilahden Venekerho Raili Hilakari, Haukilahden Venekerho Juha Mursula, Haukilahden Venekerho Leena Porola, Haukilahden Venekerho Hopeiset ansiomerkit Pertti Pennanen, Suomenlahden Meripurjehtijat Ari Vasara, Lappeenrannan Pursiseura Sakari Korhonen, Haukilahden Venekerho SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 19 (32)

20 TULOSLASKELMA Sivu 20 (32) VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,06 Henkilöstökulut , ,15 Poistot , ,97 Muut kulut , ,58 Kulut yhteensä , ,70 Tuotto-/kulujäämä , ,64 VARAINHANKINTA Tuotot , ,37 Kulut yhteensä 0,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä , ,27 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 441,10 77,26 Kulut -772, ,46 Tuotto-/kulujäämä , ,47 SATUNNAISET ERÄT Tuotot 56,86 0,00 Omatoiminen tuotto-/kulujäämä , ,47 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,53 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,53 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet , ,90 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 6 784, ,00 Saamiset Pitkäaikaiset , ,13 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,17 Muut sammaiset , ,54 Siirtosaamiset 2 731, ,00 Lyhytaikaiset saamiset yht , ,71 Saamiset yhteensä , ,84 Rahat ja pankkisaamiset , ,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,63 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastot , ,86 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,43 Tilikauden voitto (tappio) , ,53 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,82 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 0, ,00 Osotvelat , ,02 Muut velat , ,19 Siirtovelat , ,60 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,81 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,00 SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Seuraseminaari 19.11.2011 Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Lapsi ja nuorisotoiminta Ohjaajakoulutus Junioriohjaajan starttikurssi, junioripurjehdusohjaajan peruskurssi, junioripurjehdusohjaajan

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

ETELÄINEN ALUE - SÖDRA REGIONEN 2015 Pvm Järjestäjä Kilpailun nimi Luokat Rata-alue Radan pituus

ETELÄINEN ALUE - SÖDRA REGIONEN 2015 Pvm Järjestäjä Kilpailun nimi Luokat Rata-alue Radan pituus ETELÄINEN ALUE - SÖDRA REGIONEN 2015 Pvm Järjestäjä Kilpailun nimi Luokat Rata-alue Lähtöjä Maksu Viimeinen Kilpailuohjeet ja www-osoite Datum Arrangör Tävlingens namn Klasser Banområde Sista anm. Seglingsföreskrifter

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä avasi syysliittokokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä avasi syysliittokokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 22.11.2015 1 SYYSLllTTOKOKOUS Aika: Sunnuntaina 22.11.2014 klo. 11:00 Paikka: Kalastajatorppa, H e l s i n k i Läsnä: 72 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 767 1 Kokouksen avaus Suomen Purjehdus ja Veneily

Lisätiedot

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13. Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.20 Seuramme junioritoiminnan haasteet (Mikko) Parityö

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 27.4.2013 SISÄLTÖ Kokouskutsu 3 Hallituksen esitys vaalivaliokunnan kokoonpanoksi 4 Esityslista 5 Johtosäännön muutosesitys 6 Toimintakertomus 2012 8 1. Lapsi ja Nuorisotoiminta

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Vuosikokous Årsmöte

Vuosikokous Årsmöte Suomen RC-purjehtijat r.y. - Finlands RC-seglare r.f. Vuosikokous 1998 - Årsmöte 1998 Paikka ja aika: 7.2.1998 klo 11:00 Esbogård Kuninkaankartanontie 2 02780 ESPOO Liitteet: 1. Tilinpäätös 2. Tilintakastajan

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LASER LUOKKIEN SM/LM- KIERTOPALKINNOT (Säännöt löytyvät www.saillaser.fi FLA Liitto / Säännöt -osastolta)

LASER LUOKKIEN SM/LM- KIERTOPALKINNOT (Säännöt löytyvät www.saillaser.fi FLA Liitto / Säännöt -osastolta) LASER LUOKKIEN SM/LM- KIERTOPALKINNOT (Säännöt löytyvät www.saillaser.fi FLA Liitto / Säännöt -osastolta) A. STANDARD LUOKKA Päivitetty 18.8.2011 A 1. STANDARD LUOKAN KIERTOPALKINTO, kiertää 2000-2019:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SYYSLIITTOKOKOUS HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 20.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

SYYSLIITTOKOKOUS HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 20.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SYYSLIITTOKOKOUS HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 20.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Segling och Båtsport i Finland SISÄLTÖ INNEHÅLL Kokouskutsu - Mötesllelse 3 Esityslista 4 Vaalivaliokunnan esitys luottamushenkilövalinnoiksi

Lisätiedot

1. Lapsi ja Nuorisotoiminta 7. 2. Harrasteliikunta (Aikuisliikunta) 9

1. Lapsi ja Nuorisotoiminta 7. 2. Harrasteliikunta (Aikuisliikunta) 9 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 26.4.2014 SISÄLTÖ Kokouskutsu 3 Hallituksen esitys vaalivaliokunnan kokoonpanoksi 4 Esityslista 5 Toimintakertomus 2013 6 1. Lapsi ja Nuorisotoiminta 7 2. Harrasteliikunta

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS 23.11.2014

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS 23.11.2014 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS 23.11.2014 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 SISÄLTÖ sivu Kokouskutsu 3 Esityslista 4 Vaalilautakunnan esitys luottamushenkilövalinnoiksi 5 Toimintasuunnitelma 2015

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015

SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015 Imatran Purjehdusseura ry. MUISTIO 1. (5) SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015 Aika: La 24.10.2015 Paikka: Imatran Kylpylän Messi-kabinetti, Imatra 1. Kokouksen avaus :n puheenjohtaja Sauli Väisänen avasi

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen 6mR- liitto ry:n vuosikokous 2015

Suomen 6mR- liitto ry:n vuosikokous 2015 Suomen 6mR- liitto ry, Finlands 6mR- förbund rf 21. lokakuuta 2015 Suomen 6mR- liitto ry:n vuosikokous 2015 Aika: Keskiviikko, 21.10.2015, klo 18:00 Paikka: Brändö Seglare(BS) / Kulosaari 1. Kokouksen

Lisätiedot

Tapahtuma: Finn-jolla Ranking 3. Aika: 1. 2. syyskuuta 2012

Tapahtuma: Finn-jolla Ranking 3. Aika: 1. 2. syyskuuta 2012 Tapahtuma: Finn-jolla Ranking 3 Järjestäjät: Turun Pursiseura ry (TPS) sekä Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. (ASS) Turun Työväen Pursiseura ry (TTPS) Naantalin Purjehdusseura ry (NPS) Gullkrona Kryssarklubb

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS Suomen Ampumaurheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS ETELÄ-SUOMEN ALUE SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 1. YLEISTÄ Vuonna 2010 jaoston toiminnan kannalta suurin satsaus

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 21. 22.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 21. 22.11.2015. Lauantaina järjestetään Urheilufoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 101 Sievin Sisu 1 102 Hollolan Urheilijat -46 1 103 Teuvan Rivakka 1 104 Kiteen Urheilijat 1 105 Rajamäen Kehitys 1 106 Laukaan Urheilijat 1 107 Pöytyän Urheilijat 1 108 Leppävirran

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1120 koneet ja kalusto 1121 koneet ja kalusto 1125 joukkueiden koneet ja kalusto 1130 varusteet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMK junioripurjehduksen ohjelma 2015

EMK junioripurjehduksen ohjelma 2015 MK junioripurjehduksen ohjelma 2015 Kuukausi Tapahtuma Kuvaus Pvm Tammikuu Fysiikka Torstai- fysiikka (alkaa 8.1.) Helmikuu Fysiikka Torstai- fysiikka Muu Laskettelupäivä, Porvoo 28.2. Maaliskuu Kerho

Lisätiedot