Kokousaika Maanantaina klo Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti"

Transkriptio

1 Kokousaika Maanantaina klo Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Metsäkallio Kari varapuheenjohtaja Huopainen Markku jäsen Karhu Asmo " Kurppa Erkki " Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu Väkevä Terttu " Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Tanskanen Ville valtuuston I varapuheenjohtaja Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Poissa Heikkilä Aki, jäsen Lisäksi paikalla oli Ville Tanskasen henkilökohtaisena avustajana Eeva Tanskanen Muut osallistujat Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Haikonen Tarja kunnankamreeri, pöytäkirjanpitäjä Liikanen Harri tekninen johtaja, asiantuntija klo Hartikainen Pertti kaavoittaja, asiantuntija klo Asiat :t Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hilkka Suoanttila Aika ja paikka Taavetissa Allekirjoitukset Tarja Haikonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kaisu Suoknuuti Päivi Kärmeniemi Aika ja paikka Taavetissa, kunnanvirastossa, perjantaina klo Virka-asema Allekirjoitus kunnankamreeri Tarja Haikonen

2 151 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall. 84 Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 152 NTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 85 Kunnan hallintosäännön 17 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa pu heenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. on päättänyt pöytäkirjan tarkastamistavasta ja tarkastamisajankohdasta kokouksessaan ja edellä mainitun päätöksen mukaan kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka suorittavat tarkastamisen kokouspäivää seuraavana keskiviikkona. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana perjantaina kello 9 14 kunnantalolla. valitsee keskuudestaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä suorittamaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen. Ehdotetaan valittavaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Asmo Karhu ja Päivi Kärmeniemi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että Asmo Karhun tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kaisu Suoknuuti.

4 153 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Khall. 86 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Luumäen kunnassa on vuodesta 2002 alkaen koottu henkilöstöraportti kunnan strategisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuvälineeksi. Henkilöstöraportti kuvaa toteutunutta kehitystä, mutta sen tarkoituksena on myös olla apuna varauduttaessa tulevaan aikaan. Henkilöstöraportti on osa kunnan tilinpäätöstä. Se on toimintakertomuksen osa, joka kuitenkin on laadittu ja koottu erillisenä asiakirjana. Raportti on käsitelty johtoryhmässä. Henkilöstöä koskevat tunnusluvut kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin, minkä johdosta raportti käsitellään myös yt-toimikunnassa. Raportti on tarkoitettu henkilöstöjohtamisen apuvälineeksi luottamushenkilöille, kunnan johdolle ja kaikille esimiehille sekä henkilöstön itsensä käyttöön. Tavoitteena on, että esimiehet käsittelisivät raportin yhdessä oman henkilöstönsä kanssa. Henkilöstöraportti 2011 on otettu oheiseksi liitteeksi. Henkilöstöraportti 2011 julkaistaan sähköisenä kunnan nettiilla sen jälkeen, kun valtuusto on raportin käsitellyt. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää merkitä henkilöstöraportin 2011 tietoonsa saatetuksi ja toimittaa asiakirjan edelleen valtuuston tietoon ja käsiteltäväksi. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus merkitsi henkilöstöraportin 2011 tietoonsa saatetuksi ja päätti toimittaa asiakirjan edelleen valtuuston tietoon ja käsiteltäväksi.

5 154 TULOSKORTIT VUODELTA 2011 JA VUODELLE 2012 Khall. 87 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kunnan strategiaprosessiin kuuluu valtuuston hyväksymä kuntastrategia, jossa on määritelty vuoteen 2015 asti kunnan toiminnan painopisteet, päämäärät ja menestystekijät. Strategiset painopisteet kuntastrategiassa ovat: - asuminen ja ympäristö - palvelut - talous ja henkilöstö - elinkeinot. Valtuuston hyväksymän kuntastrategian pohjalta kunnanhallitus/sen asettamat työryhmät sekä lautakunnat ovat laatineet peruspalveluiden turvaamiseen liittyvät kehittämisstrategiat, jotka ovat elinkeinostrategia, hyvinvointistrategia sekä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen strategia. Strategiaprosessiin liittyen ottaen huomioon vuosittaisen talousarvion mahdollistamat resurssit lautakunnat ja viraston johtoryhmä ovat laatineet tuloskortit, joille kirjataan vuosittaiset tavoitteet, vastuut, aikataulut ja mittarit. Nämä kortit laaditaan vuodelle Tuloskorttien avulla seurataan myös vuosittain asetettujen tavoitteiden toteutumista. Nämä kortit on laadittu vuodelta Liitteeksi on otettu: 1. vuoden 2011 tuloskortit, joihin on punaisella merkitty toteutumistilanne, ja 2. vuoden 2012 tuloskortit Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen tutustuu liitteeksi otettuihin tuloskortteihin, merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tietoon. merkitsi tuloskortit tietoonsa saatetuiksi ja päätti saattaa ne edelleen valtuuston tietoon.

6 155 KUNNAN ETERA-ELÄKERAHASTON SIIRTO EKSOTELLE Khall. 88 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi vaikeavammaiselle henkilölle. Henkilökohtaisessa avussa avustettava henkilö on yksityisen työnantajan asemassa ja vastaa työnantajavelvoitteista. Eksote (kunta) korvaa avustettavalle velvoitteista aiheutuvat kustannukset vammaispalvelulain 9 perusteella. Henkilökohtaisen avun ohjaus ja neuvonta sekä avustajien palkanlaskentapalvelut hoidetaan Kaakkois-Suomen alueella keskitetysti (Socom Oy/Henkka). Myös työnantajavelvoitteisiin perustuvat vakuutukset (työeläke- ja työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutus) olisi tarkoituksenmukaista järjestää keskitetysti, jolloin saavutettaisiin synergiaetuja sekä vakuutus-, tilitoimisto- että hallintokustannuksissa. Tämä edellyttää, että kuntayhtymä (Eksote) ryhtyy sijaismaksajaksi työnantajan sijaan. Kun Eksote toimii sijaismaksajana, tarkoittaa se käytännössä sitä, että Eksote tekee Eteran kanssa yhden sopimuksen. Tällä yhdellä sopimuksella tilitetään kaikkien vammaisten henkilöiden avustajien TyEL-maksut. Vaikka vakuutussopimus tehdään esim. Eteran ja Eksoten välille, ei Eksote ole varsinainen vakuutuksenottaja. Vammainen henkilö on edelleen juridinen työnantaja. Samoin Eksote sijaismaksaja tekee verottajan ja vahinkoyhtiön (tapaturma ja ryhmähenkivakuutus) kanssa yhdet sopimukset. Eksoten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen ja vammaispalvelupäällikkö Riitta Hakoma ovat osoittaneet Eksoten palvelusopimuskunnille kirjeen, jossa he ovat ilmoittaneet, että Eksote hoitaa perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntiensa puolesta vaikeavammaisen henkilön avustajapalvelujen toteutuksen. Eksote aikoo tehdä päätökset sijaismaksajaksi ryhtymisestä ja vakuutusten keskittämisestä vaikeavammaisten henkilöiden avustajapalvelujen toteuttamisessa. Eksoten esitys perustuu Socom Oy:n Kaakkois-Suomen kaikille kunnille tekemään aloitteeseen. Kymenlaakson kunnat ovat jo tehneet päätökset ryhtymisestä sijaismaksajaksi. Maa-, metsä-, rakennus- ja satama-alan työt (LEL), sekä tilapäiset työsuhteet (TaEL) oli ennen vakuutettava vain LEL Työeläkekassassa (nimenmuutos 2003 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera), tämän vuoksi rahasto on vain Eterassa. TyEL (työntekijöiden eläkelaki) tuli voimaan , tällöin lakkautettiin TEL, LEL ja TaEL eläkela-

7 156 ki. Työsuhteet kunnan palveluksessa vakuutetaan kuntien eläkevakuutuksessa alkaen. Eläkevakuutusyhtiöt eivät voi kilpailla lakisääteisen eläkevakuutuksen hinnalla. Työeläkevakuutusmaksut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEL 152 ja 153 ) perusteella. Kunnille on LEL- ja TaELvakuutusten osalta kertynyt vuoteen 2007 saakka LEL ja TaELmaksuihin perustuneita eläkerahastoja vain Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteraan. Eteran rahasto-osuudet on mahdollista hyödyntää tulevien vakuutusmaksujen asiakashyvityksinä vain sijaissuorittajana. Mikäli kunta/kuntayhtymä toimii sijaismaksajana, voi kunta/kuntayhtymä ottaa vakuutuksen mistä tahansa valitsemastaan yhtiöstä. Nykyisen lainsäädännön puitteissa kunnat eivät voi enää muiden työntekijäryhmien osalta hyödyntää Eteran rahasto- ja asiakashyvitystä eläkemaksuissa. Tällä hetkellä rahasto-osuus on maksussa olevien vanhojen eläkkeiden osalta syöpyvä. Kuntien palvelujohtajat, Eksote ja Eteran asiakaspäällikkö Tarja Tunttunen ovat neuvotelleet kuntien eläkerahastojen siirtämisestä Eksotelle ja päätyneet yhteisesti esittämään, että palvelusopimuskunnat siirtävät Eteran eläkerahastonsa Eksotelle lukien, siten että Eksote ryhtyy vammaispalvelulaissa määriteltyjen vaikeavammaisten henkilöiden eläke- ja muiden lakisääteisten vakuutusmaksujen sijaismaksajaksi. Siirron käytännön toteutus edellyttää, että päätös siitä tehdään ja ilmoitetaan Eteralle maaliskuun puoliväliin mennessä Etera on luovuttanut kunkin kunnan ja Eksoten tasoisen arviolaskelman rahastojen asiakashyvitysten kehityksestä vuoteen 2019 asti. Laskennassa on käytetty palkkoja marraskuuhun 2011 saakka, kuluvan vuoden vakuutusmaksuprosenttia sekä yleistä palkkakehitysindeksiä, joka on keskimäärin 4 prosenttia. Mikäli Eksoten toiminta vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sijaismaksajana lakkaa tulee työnantaja vastuu siirtää uudelle toimijalle, joka vastaa toiminnan järjestämisestä kaikkien Eksoten kuntien (rahastoluovutuspäätöksen tehneiden kuntien) puolesta. Rahaston luovutus on lopullista eikä sitä voida myöhemmin perua tai luovutettua rahaston osuutta palauttaa. Vastaanottajan rahastoa ei voida myöhemminkään jakaa osiin ja luovuttaa osina eteenpäin. Rahasto-osuuksia ei voi saada takaisin eikä niitä voida muutenkaan hyödyntää kunnan toiminnassa.

8 157 Esittelijä kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää siirtää Eteran eläkerahastot takautuvasti Eksotelle lukien. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 158 MÄÄRÄALAA KOSKEVA TARJOUS/HALME Khall. 89 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Jouko Halme, Kari Halme, Helena Halme-Sihvola ja Anneli Halme ovat päivätyllä kirjeellään tarjonneet kunnan ostettavaksi omistamiaan maa-alueita seuraavasti: Pinta-ala yhteensä 11,5 ha. Alue koostuu kahdesta määräalasta liitteen 3 kartan mukaisesti käsittäen n. 0,4 ha määräalan Halmenimisestä tilasta RNo 1:1067, kiinteistötunnus ja n. 11,1 ha määräala Mäkikumpu-nimisestä tilasta RNo 1:1068, kiinteistötunnus Aluetta tarjotaan kokonaishinnalla euroa (4,52 /m2). Kiinteistö myydään rasitteista vapaana. Kiinteistöllä ei sijaitse rakennuksia. ostaja vastaa tästä kaupasta menevästä varainsiirtoverosta sekä kaikista muista kaupan aiheuttamista maksuista ml. lohkomis- ja maanmittauskulut sekä kaupanvahvistusmaksut. Myyjä vastaa mahdollisesta kauppaan liittyvästä luovutusvoiton veroista. Maanomistajien kesken käytyjen neuvottelujen 14.2.ja lopputuloksena kunnan edustajat ovat esittäneet vastatarjouksenaan ostohinnaksi 3,5 /m2. Maanomistajat ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kunnan tekemän vastatarjouksen. Maanomistajat ovat neuvotteluissa tuoneet esiin, että määräalaa rasittaa vuokrasopimus, joka on voimassa vuoden 2013 loppuun. Tältä osin vuokrasopimus siinä sovittuine oikeuksineen ja velvoitteineen siirtyy kunnalle omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Talousarviossa on vuodelle 2012 varattu euroa kiinteistöjen ostamiseen. Tekninen johtaja Harri Liikanen on asiantuntijana kunnanhallituksen kuultavana tämän asian kohdalla. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen ehdottaa valtuustolle, että valtuusto tekisi päätöksen, jonka mukaan Luumäen kunta ostaa edellä mainittujen maanomistajien omistamat Taavetissa sijaitsevat määräalat:

10 159 Halme-nimiseen tilaan R:No 1:1067, kiinteistötunnus kuuluva määräala noin 0,4 ha ja Mäkikumpu-nimiseen tilaan RNo 1:1068, kiinteistötunnus , kuuluva määräala noin 11,1 ha oheisen liitekartan mukaan euron kauppahinnalla (n. 3,5 /m2) oikeutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan tilaa koskeva kauppakirja sen jälkeen kun em. valtuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä mainitun kaupan rahoittamiseksi valtuusto hyväksyy kunnan kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan/kiinteistöjen ostaminen euron lisämäärärahan Kunnanhallituksen jäsen Asmo Karhu ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta klo ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asmo Karhu palasi kokoushuoneeseen klo tämän asian tultua käsitellyksi.

11 160 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Khall. 87 Valmistelija: hallintojohtaja Terttu Heimala p. (05) Markku Rusanen on toimittanut kunnanhallitukselle liitteeksi otetun kirjelmän, jossa hän maanomistajana esittää, että kunta käynnistäisi rantaosayleiskaavan muutosprosessin Luumäen kunnan Kontulan kylässä Rusasen omistamalla tilalla RN:o 1:22. Kaavan laatijana toimii FCG Planeko Oy. Alueen osayleiskaavamuutoksella halutaan siirtää lomarakennuspaikka kiinteistön1:122 alueelta pohjoispuolen Suur-Terveenlammen rannalta suuremman vesistön, Kivijärven rantaan kiinteistön 1:77 alueelle. Kaavaratkaisun kannalta oleellista on se, että tilalle 1:122 on nykyisessä kaavassa osoitettu kaksi rakennuspaikkaa, joista toinen sijaitsee voimassaolevan kaavan mukaan tilan eteläosassa Kivijärven rannalla. Paikka on rakentamaton. Toinen rakennuspaikka sijaitsee tilan pohjoisosassa, Suur-Terveenlammen rannalla, tällä paikalla on yksi lomarakennus ja vaja, joita ollaan purkamassa. Rakennuspaikka on ollut aikaisemmin vuokrakäytössä, eikä vuokrasopimusta enää ole jatkettu. Kaavamuutoksen tarkoituksena on siirtää pohjoispuolen lomarakennuspaikka Kivijärven rannalle, alueella voimassaolevan rantayleiskaavaan merkityn rakennuspaikan viereen. Markku Rusasen esityksen johdosta on pyydetty kunnan teknisen osaston lausunto, jonka mukaan vapaan rantaviivan määrä ei muutoksella käytännössä muutu, Suur-Terveenlammella se kasvaa ja Kivijärven rannalla vähenee. Suur-Terveenlammen rakennuspaikalla sijaitsevat rakennukset tulee ennen kaavan vahvistamista olla puretut ja rakennuspaikka tulee olla saatettuna luonnontilaan. Teknisellä osastolla ei ole huomautettavaa FCG Planeko Oy:n toimimisesta kaavoittajana. Tekninen osasto katsoo tarkoituksenmukaiseksi tässä yhteydessä keskustella pienten kaavamuutoksien käsittelytavoista ja kaavoituksen aloittamiskynnyksestä tulevia tapauksia varten. Tekninen osasto katsoo, että erityisesti rantaosayleiskaavan vähäisille ja yksittäisille muutoksille tulisi sopia pelisäännöt esimerkiksi siten, että muutoksia käsitellään yhtenä könttänä kerran vuodessa olipa muutosesityksiä yksi tai useampia. Teknisen osaston lausunto kokonaisuudessaan on otettu oheiseksi liitteeksi.

12 161 Samoin liitteeksi on otettu kunnanhallitukselle toimitettu Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Esittelijä: hallintojohtaja Terttu Heimala päättää 1. ryhtyä toimenpiteisiin Kivijärven rantaosayleiskaavan muuttamiseksi Suur-Terveenlammen osalta maanomistajan esittämällä tavalla sillä edellytyksellä, että maanomistaja vastaa kaikista kaavan laadintaan liittyvistä kustannuksista; 2. hyväksyä kaavan laatijaksi FCG Planeko Oy:n/Antti Hirvikallion; 3. hyväksyä päivätyn Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosta koskevan luonnoksen ja sitä vastaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisina ja asettaa ne MRA:n 30 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi; 4. tiedottaa kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osallisille viranomaisille ja pyytää heiltä lausunnot sekä kuulla osallisia maanomistajia (naapuritilat). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 210 Valmistelija: hallintojohtaja Terttu Heimala p. (05) Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosta koskeva luonnos ja sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRA:n 30 :n mukaisesti yleisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävillä olosta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla kuulutuksella nro 49/2008, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä Luumäen lehden numerossa 12/2008.

13 162 Nähtävillä oloaikana kunnanhallitukselle on jätetty yksi (1) huomautus allekirjoittajina Ulla-Maija Sarkkinen, Anne Järvinen ja Leena Vainionpää. Huomautuskirjelmä on otettu oheiseksi liitteeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty ja saatu lausunnot seuraavilta osallisilta viranomaisilta: - Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus - Etelä-Karjalan liitto - Luumäen kunnan tekninen lautakunta - Luumäen kunnan ympäristölautakunta. Em. lausunnot on otettu oheisiksi liitteiksi. Edellä mainitusta huomautuksesta ja lausunnoista kaavoittaja on antanut omat vastineensa ja esittää, että kunnanhallitus asettaisi päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Mainitut kaava-asiakirjat päivämäärältä on otettu oheisiksi liitteiksi. Esittelijä: kunnanjohtaja Paavo Tyrväinen päättää 1. hyväksyä kaavan laatijan vastineessa esitetyt kaavoittajan näkemykset ja ehdotuksen liitteen mukaisina; 2. asettaa Kivijärven rantaosayleiskaavan muutoksen päivämäärältä yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi; 3. pyytää nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta kirjalliset lausunnot osallisilta viranomaisilta; ja 4. ilmoittaa kirjallisesti kaavaehdotuksen nähtävillä olosta toisella paikkakunnalla asuville naapuritilojen omistajille. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 163 Khall. 20 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Yleiskaavamuutoksen suunnittelu käynnistettiin jo vuonna 2008, jolloin kaavamuutos oli luonnoksena ja ehdotuksena nähtävillä (MRA 30 ja 19 ). Kaavamuutosta ei kuitenkaan viety silloin hyväksymiskäsittelyyn mm. Terveenlammen puoleisen rakennuspaikan maisemoinnin keskeneräisyyden takia. Tekniseltä johtajalta saadun tiedon mukaan maisemointi on nyt suoritettu. Maanomistaja on ottanut asian uudelleen esille kaavoittajan kanssa vuoden 2010 lopulla. Kaavoittaja ja maakuntamuseon edustajan kävivät uudelleen tutustumassa alueeseen elokuussa Alueen linnoitusrakenteet kartoitettiin tarkkuus-gps:llä ja ne merkittiin uuteen kaavaehdotukseen. Kaavaehdotus muuttui vuoden 2008 versiosta niin paljon, että kaavaehdotus (päivätty ) on tarpeen laittaa uudelleen nähtäville (MRA 19 ). Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää 1. asettaa Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen, päivämäärältä yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi; 2. pyytää nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta kirjalliset lausunnot osallisilta viranomaisilta, joita on - Etelä-Karjalan liitto - Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue - Etelä-Karjalan museo - Museovirasto - Luumäen kunnan ympäristölautakunta - Luumäen kunnan tekninen lautakunta 3. ilmoittaa kirjallisesti kaavaehdotuksen nähtävillä olosta toisella paikkakunnalla asuville naapuritilojen omistajille

15 164 Merkittiin, että tekninen johtaja Harri Liikanen oli kunnanhallituksen kuultavana tämän asian kohdalla ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 90 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosta koskeva kaavaehdotus on ollut MRA:n 19 :n mukaisesti yleisesti nähtävänä välisen ajan. Nähtävilläolosta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla, Luumäen Lehdessä sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Toisella paikkakunnalla asuville naapuritilojen omistajille on ilmoitettu kirjallisesti kaavaehdotuksen nähtävillä olosta. Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty huomautuksia. Kaavaehdotuksesta saadut viranomaislausunnot sekä kaavoittajan vastineet lausuntoihin on kopioitu esityslistan liitteeksi. Liitteenä ovat myös kaavaselostus, kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja kaavamääräykset. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kivijärven rantaosayleiskaavaa koskevan muutoksen liitteiden mukaisena. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 165 VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA Khall. 91 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa paitsi valtuuston päätösten valmistelusta myös niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. Tässä kokouksessa kunnanhallitus päättää valtuuston kokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen tutustuu valtuuston päätöksiin ja toteaa, että päätökset voidaan täytäntöönpanna sellaisenaan, koska valtuustokäsittelyyn ei ole sisältynyt Kuntalain 56 :ssä mainittuja laillisuusesteitä. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 166 LAUSUNTO SAVITAIPALEEN KUNNAN RAKENNUSJÄJRESTYSEHDOTUKSESTA Khall. 92 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Savitaipaleen kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa rakennusjärjestysehdotuksen yleisesti nähtäville MRA 6 :n mukaan 30 päivän ajaksi. on nähtävillä Savitaipaleen Lupa- ja toimitusjaosto pyytää Luumäen kunnan lausuntoa rakennusjärjestysehdotuksesta. käsittelyä varten asian johdosta on pyydetty ja saatu teknisen osaston lausunto, jossa ei ole huomauttamista liitteeksi otetusta Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. Teknisen johtajan lausunto on otettu oheiseksi liitteeksi. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää ilmoittaa lausuntonaan Savitaipaleen kunnalle, ettei Luumäen kunnalla ole huomautettavaa lausunnolle lähetetystä Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 167 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKO- KOUKSEEN Khall. 93 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina klo alkaen Kymenlaakson Sähkö Oy:n keskustoimipaikassa, Yhdystie 7, Elimäki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen asialista on otettu oheiseksi liitteeksi. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää nimetä edustajan Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja kunnanhallitus nimesi Asmo Karhun kunnan edustajaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

19 168 TAAVETIN ASEMAKAAVAN PÄIVITTÄMINEN, KAAVOITUKSEN ALOITTAMINEN JA KAA- VOITTAJAN VALINTA Tekn.ltk 16 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen p Taavetin asemakaavan päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi osin vanhentuneena ja osin alueiden kehittämisen näkökulmasta. Päivitystyötä tehdään yhteistyössä alueen maanomistajien, viihtyisyyssuunnittelun ja liikenneturvallisuussuunnittelun kanssa. Tekninen osasto on esityslistan liitteenä olevalla, päivätyllä, tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia Taavetin asemakaavan päivittämisestä. Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen HILMAilmoituskanavalla. Tarjouksensa jättivät määräaikaan klo mennessä Ramboll Oy, Karttaako Oy, FCG Oy, Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki Oy, Pöyry Oy ja Airix Ympäristö Oy. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Esittelijä: tekninen johtaja Harri Liikanen Asemakaavoitustarjousten laajuudesta ja monimuotoisuudesta johtuen tarjousvertailu ei valmistunut ajoissa, asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. ehdotus hyväksyttiin. Tekn.ltk Taavetin asemakaavan päivittämistä koskeva tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu jaetaan esityslistan liitteenä. Esittelijä: tekninen johtaja Harri Liikanen Tekninen lautakunta päättää em. asiakirjoihin perustuen valita Taavetin asemakaavan päivittäjäksi kokonaistaloudellisesti edullisimman

20 169 tarjouksen tehneen Karttaako Oy:n päivätyn tarjouksen mukaisesti hintaan euroa (alv 0 %). Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se tekee päätöksen Taavetin asemakaavan päivityksen aloittamisesta ja hyväksyy Karttaako Oy:n kaavan laatijaksi. ehdotus hyväksyttiin. Khall Kaavahanketta koskeva yleinen esittelytilaisuus sekä kaavan laatijan tapaamistilaisuus on pidetty kunnantalolla , jossa on esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnosta. Esittelijä: kunnanjohtaja Terttu Heimala päättää 1. käynnistää Taavetin asemakaavan päivityksen 2. hyväksyä kaavan laatijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Karttaako Oy:n teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti 3. asettaa liitteeksi otetun Taavetin asemakaavan päivitystä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) MRL:n 63 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja toimittaa OAS:in osallisille viranomaisille, joita ovat: - Luumäen kunnan tekninen lautakunta - Luumäen kunnan ympäristölautakunta - Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue - Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue - Etelä-Karjalan liitto - Etelä-Karjalan museo - Museovirasto - Liikenneviraston rataosasto - Kymenlaakson Sähkö Oy - Puhelinyhtiöt

21 170 Kunnanhallituksen jäsenet Aki Heikkilä, Erkki Kurppa, Terttu Väkevä, Asmo Karhu ja Ville Tanskanen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta klo ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen jäsenet Aki Heikkilä, Erkki Kurppa, Terttu Väkevä, Asmo Karhu ja Ville Tanskanen palasivat kokoushuoneeseen klo tämän asian tultua käsitellyksi. Khall. 39 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen p Taavetin asemakaavan päivittämisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli MRL:n 63 :n ja MRA:n 30 :n mukaisesti yleisesti nähtävillä välisen ajan. Taavetin asemakaavan päivitystyötä on tehty syksyn sekä talven aikana ja päivitettävä kokonaisuus on tarkentunut prosessin kuluessa. Liitteeksi on otettu ns. kaavarunko, jossa kaavoitettava kokonaisuus ja kaavamerkinnät on esitetty. Lopullinen kaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen valmistuu myöhemmin. Kaavoituskokonaisuus on suhteellisen laaja ja monimuotoinen, huomioon otettavia asioita sekä maanomistajia on paljon. Tarkoituksena on, että kaavarunko laitetaan yleisesti nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, jolloin kuntalaiset ja maanomistajat voivat tutustua kokonaisuuteen ja mahdollisia tarkennuksia voidaan tehdä jo ennen luonnosvaihetta. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää asettaa kaavarungon yleisesti nähtäville 14 vuorokauden ajaksi

22 171 Kunnanhallituksen jäsenet Aki Heikkilä, Erkki Kurppa, Terttu Väkevä, Asmo Karhu ja Ville Tanskanen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta klo ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen jäsenet Aki Heikkilä, Erkki Kurppa, Terttu Väkevä, Asmo Karhu ja Ville Tanskanen palasivat kokoushuoneeseen klo tämän asian tultua käsitellyksi. Khall. 94 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Taavetin asemakaavan päivittämistä koskeva kaavarunko on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavoittaja on toimittanut kunnanhallituksen käsiteltäväksi liitteeksi otetut kaavaluonnoksen, selostuksen sekä kaavamerkinnät. Liitteenä on myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siitä saadut lausunnot Etelä-Karjalan museolta ja museovirastolta. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen päättää 1. asettaa liitteen mukaisen Taavetin keskeisten alueiden asemakaavan päivittämistä koskevan kaavaluonnoksen MRA:n 30 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 2. pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot osallisilta viranomaisilta: - Luumäen kunnan tekninen lautakunta - Luumäen kunnan ympäristölautakunta - Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue

23 172 - Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue - Etelä-Karjalan liitto - Etelä-Karjalan museo - Museovirasto - Liikenneviraston rataosasto - Kymenlaakson Sähkö Oy - Puhelinyhtiöt Merkittiin, että kaavan laatija DI Pertti Hartikainen oli kunnanhallituksen kuultavana tämän asian johdosta. Asmo Karhu, Erkki Kurppa ja Ville Tanskanen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta klo ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asmo Karhu, Erkki Kurppa ja Ville Tanskanen palasivat kokoushuoneeseen klo tämän asian tultua käsitellyksi.

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot