ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE ; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014"

Transkriptio

1 1(8) Päivämäärä Dnro /032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE ; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot vuosiksi päätöksellään Dnro 442/032/ Päätöksen mukaisesti alueellisen metsäneuvoston kokoonpanoa voidaan toimikauden aikana muuttaa metsäkeskuksen (asettamishetkellä 13 itsenäistä) päätöksellä. Suomen metsäkeskus on koonnut maa- ja metsätalousministeriön käyttöön tehtyihin muutoksiin perustuvat listaukset ( tilanne), minkä lisäksi ministeriöön on saapunut yksittäisiä ilmoituksia muutoksista lokamarraskuussa Tämä päätös perustuu näihin ajantasaisiin tietoihin. Suomen metsäkeskus valmistelee organisaatiouudistusta vuoden 2014 aikana siten, että uusi organisaatio astuisi voimaan vuoden 2015 alusta. Uudistus aiheuttaa muutoksia voimassa olevaan lakiin Suomen metsäkeskuksesta (418/2011). Maa- ja metsätalousministeriö näkee tarkoituksenmukaiseksi jatkaa alueellisten metsäneuvostojen toimikautta vuoden 2014 loppuun, minkä jälkeen metsäneuvostojen toiminnasta päätetään uudelleen huomioiden metsäkeskuslain muutokset. Alueelliset metsäneuvostot jatkavat tällä päätöksellä saakka seuraavassa kokoonpanossa: Rannikon alueyksikön alueella: maanviljelijä Stefan T h ö l i x, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja metsänhoitaja Mikael A m i n o f f, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja aluejohtaja Karen W i k - P o r t i n, Suomen metsäkeskus metsänhoidon ja luonnonhoidon asiantuntija Annikka S e l a n d e r, Suomen metsäkeskus, sihteeri Etelärannikolla: tarkastaja Stina A b r a h a m s s o n, Åbolands skogsägarförbund ympäristönsuojelupäällikkö Anne A n t m a n, Natur och Miljö r.f. kehittämispäällikkö Mikael B ä c k m a n, UPM Kymmene Abp ohjelmavastaava Britt-Mari F a g e r s t r ö m, Yrkeshögskolan Novia markkinointipäällikkö Guy F r a n s m a n, Stora Enso Abp tarkastaja Kirsi H e l l a s, Uudenmaan ELY-keskus maanviljelijä Mats H a g m a n, ÅSP maanviljelijä Henrika H u s b e r g, Skogsägarförbundet Kusten järjestösihteeri Petra I n g o, Finlands svenska 4H ryhmäpäällikkö Maria K o n s i n - P a l v a, Uudenmaan ELY-keskus reviirineuvoja Benjamin L e h a m, METO maanviljelijä Mårten M a l m s t r ö m, NSP ympäristösuunnittelija Lasse R e k o l a, Uudenmaan liitto yrittäjä Magnus T r ä s k m a n, Finlands svenska maskinföretagare MMT Jari V a r j o, Metsäntutkimuslaitos MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel

2 Lounais-Suomi: Pohjanmaalla: ympäristö- ja terveystarkastaja Sonja G r ö n h o l m, Natur och Miljö r.f. kaavoitusjohtaja Ann H o l m, Pohjanmaan liitto yrittäjä Tomas H o l m, Finlands svenska maskinföretagare MMM Kristian K a r l s s o n, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Tomas L å n g g å r d, ÖSP metsätalousinsinööri Johan N y n ä s, METO toiminnanjohtaja Jan S l o t t e, Skogsvårdsföreningen Österbotten luontoympäristöyksikön päällikkö Esa K o s k e n n i e m i, Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus maanviljelijä Bo S t o r s j ö, Skogsägarförbundet Kusten ostopäällikkö Rodney S t r a n d v a l l, UPM Kymmene Abp kasvintarkastuspäällikkö Fredrik S t r ö m, Pohjanmaan ELY-keskus koulutus- ja kehitysvastaava Harriet S u n d h o l m, Finlands svenska 4H piiripäällikkö Thomas S u n d q v i s t, MetsäGroup metsätalousopettaja Henrik Ö s t m a n, Yrkesakademin i Östebotten alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Pauli H o l l o, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Arto T e i t t i n e n, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja ylijohtaja Risto T i m o n e n, Varsinais-Suomen ELY-keskus ryhmän päällikkö Leena A h t o l a - H e i n o n e n, Satakunnan ja V-S ELY-keskus metsänomistaja Airi K u l m a l a, Metsänomistajat johtaja Marko M ä k i - H a k o l a, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi rehtori Juha-Pekka K o i v u s a l o, Länsirannikon koulutus Oy, WinNova riistapäällikkö Antti I m p o l a, Suomen riistakeskus koneyrittäjä Aatto R e k o l a, Satakunnan ja L-S koneyrittäjät opettaja Raimo H a k i l a, Satakunnan ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri metsäpäällikkö Juha M ä k i, Suomen Sahat ry toiminnanjohtaja Hannu J u s t e n, Metsänhoitoyhdistys Länsi-Metsä ja Karhu metsäasiakaspäällikkö Jaakko I s o-m a r k k u, UPM piiripäällikkö Pekka K a n t o l a, Metsäliitto Osuuskunta johtaja Jori U u s i t a l o, Metsäntutkimuslaitos alueiden käytön johtaja Päivi L i u s k a-k a n k a a n p ä ä, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto johtaja Harri M ä e n p ä ä, Lounais-Suomen ja Satakunnan 4H-piiri hankintapäällikkö Jarmo R e i m a n, Stora Enso Metsä Häme-Uusimaa: metsänomistaja Eine R o s e n b e r g - R i i h i m ä k i, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Antti K o s k i m ä k i, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja viestintäsihteeri Leena L e v ä n e n, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, sihteeri koulutuspäällikkö Tuovi A a l t o, Hyria Koulutus Oy jalostusmetsänhoitaja Risto H a g q v i s t, Metsäntutkimuslaitos maakuntajohta Jari P a r k k o n e n, Päijät-Hämeen liitto johtaja Helena H e r t t u a i n e n, Etelä-Suomen 4H-piiri ry ylitarkastaja Rauni I t k o n e n, Hämeen ELY-keskus toiminnanjohtaja Eija V a l l i u s, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ympäristöpäällikkö Risto M u r t o, Lohjan kaupunki puheenjohtaja Matti M ä k i a h o, Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry riistapäällikkö Jyri R a u h a l a, Suomen riistakeskus Etelä-Häme metsuri Erkki P e n k a r i, Puu- ja erityisalojen liitto ry piiripäällikkö Petri T a h v a n a i n e n, Metsäliitto Osuuskunta puheenjohtaja Timo R i u k k a, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme metsätalousjohtaja Jorma S a a r i m a a, UPM Metsä johtokunnan jäsen Arto Savolainen, Metsäalan asiantuntijat ry Häme-Uusimaa 2

3 3 johtaja Pekka S a v o l a i n e n, Hämeen ELY-keskus johtaja Esko L a i t i n e n, Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi koneyrittäjä Hannu S i r è n, Etelä-Suomen Koneyrittäjät ry metsäpäällikkö Jussi T o r p o, Versowood Oy hallituksen jäsen Timo Tuomola, Etelä-Hämeen metsänhoitajat ry Kaakkois-Suomi: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Antti R ä m ä, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Pekka V a i n i k k a, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja edistämispäällikkö Seppo R e p o, Suomen metsäkeskus, neuvoston sihteeri maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Ari B e r g, Etelä-Karjalan liitto ympäristösuunnittelija Henrik F r a n k, Kymenlaakson liitto ylitarkastaja Tuula T a n s k a, Kaakkois -Suomen ELY-keskus toiminnanjohtaja Timo P a r t i n e n, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi puheenjohtaja Mikko L a s s i l a, Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi maanviljelijä Jaakko K o s k i n e n, MTK, Kaakkois-Suomi palvelupäällikkö Antero P a r t a n e n, ProAgria Etelä-Suomi aluejohtaja Janne P a r t a n e n, Stora-Enso Oyj kehitysjohtaja Esa K o r h o n e n, UPM-Kymmene Oyj piiripäällikkö Jari M a k k o n e n, Metsäliitto toimitusjohtaja Pekka T. K a u r a n e n, Harvestia Oy maaseutuasiamies Juha R a u t i o, Imatran seudun kehitysyhtiö lehtori Jyri M u l a r i, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu toiminnanjohtaja Pasi V u o r i k o s k i, Vuoksen 4 h-piiri koneyrittäjä Esko L i l j a n d e r, Koneyrittäjät metsuri Jarno P e s u, Puu- ja erityisalojen liitto riistapäällikkö Erkki K i u k a s, Kymen Riistanhoitopiiri Kimmo S a a r i n e n, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri Lassi K u j a l a, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri metsätalousinsinööri Taina L o n k a, METO Kaakkois-Suomi vanhempi tutkija Sinikka V ä s t i l ä, Metsäntutkimuslaitos Pirkanmaa: talousneuvos Ilkka J u u s e l a, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja järjestöagrologi Päivi F a l l s t r ö m, MTK-Pirkanmaa alueneuvoja Ilkka H e i n o n e n, METO- Metsäalan asiantuntijat ry Häme aluetoimittaja Sirkka I s o - E t t a l a, Aamulehti metsätalousinsinööri Tapio K a i s l a, Pirkanmaan lintuyhdistys toiminnanjohtaja Harri K a t a j a m ä k i, Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys johtaja Päivi K i v i r a n t a, Hämeen 4H-piiri riistapäällikkö Jani K ö r h ä m ö, Suomen riistakeskus Pohjois-Häme metsuri Heikki L e h t o n e n, Puu- ja erityisalojen liitto piiripäällikkö Hannu L e p p ä j ä r v i, Metsäliitto Osuuskunta hankintajohtaja Erkki M e t s o l a, UPM Metsä metsänhoitaja Sini M i e t t i n e n, Hämeen metsänhoitajat ry viestintäpäällikkö Heli M u t k a l a - K ä h k ö n e n, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi metsänomistaja Mirjam H o k k a n e n, Tampereen Seudun Metsänomistajat ry yrittäjä Matti M ä k e l ä, Pirkanmaan koneyrittäjät toimitusjohtaja Jyri N e n o n e n, Kinnaskoski Oy maakuntajohtaja Esa H a l m e, Pirkanmaan liitto koulutuspäällikkö Ari V a n a m o, Tampereen ammattikorkeakoulu hankintapäällikkö Jarmo R e i m a n, Stora Enso Oyj kehityspäällikkö Mikko R i s t i m ä k i, Urjalan kunta yrittäjä Jussi R ö n n i, Metsäpalveluyrittäjät kansanedustaja Arto S a t o n e n, kansanedustaja

4 4 aluejohtaja Heikki S a v o l a i n e n, Metsähallitus johtaja Arto S o r r i, Metsäkeskus Pirkanmaa maanviljelijä Jarmo T o u k o l a, metsänomistajat aluejohtaja Jori Uusitalo, Metsäntutkimuslaitos johtaja Ulla K o i v u s a a r i, Pirkanmaan ELY-keskus Etelä-Savo: emäntä Sari L a n t t a, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Antti H e i k k i l ä, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja koneyrittäjä Hannu H o k k a n e n, Etelä-Savon Koneyrittäjät ry. lehtori Raili K a u t i a i n e n, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri toiminnanjohtaja Markku K a k r i a i n e n, Etelä-Savon maakuntaliitto maanviljelijä Mauri R u u t h, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry riistapäällikkö Petri V a r t i a i n e n, Suomen riistakeskus, Etelä-Savo vastuualueen päällikkö Juha P u l l i a i n e n, Etelä-Savon ELY-keskus yksikön päällikkö, Vesa T o i v o l a, Etelä-Savon ELY-keskus johtaja Pirjo S i i s k o n e n, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti metsätalousinsinööri Kaija S i i k a v i r t a, METO Etelä-Savon alueyhdistys ry erikoissuunnittelija Petri S i l v e n n o i n e n, Metsähallitus, luontopalvelut asiakaspäällikkö Martti V e n ä l ä i n e n, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Sami H e i k k i n e n, MTK Etelä-Savo metsätilan omistaja Seppo N y k ä n e n, Pieksämäen metsänomistajat ry maatilayrittäjä Tuomo L a i t i n e n, Pro Agria Etelä-Savo metsuri Heikki N u p p o n e n, Puu- ja erityisalojen liitto ry toiminnanjohtaja Aura H e i k u r a, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry/mhyt yksikön johtaja Olli K i v i j ä r v i, Suur-Savon Metsänhoitajat ry liiketoimintajohtaja Heikki T i r k k o n e n, Suur-Savon Sähkö Oy päällikkö Petri K o s o n e n, YLE Etelä-Savon Radio ostopäällikkö Matti S a l o, Metsäliitto aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso Oyj toimitusjohtaja Arto H u u r i n a i n e n, Tornator Oy energiapuujohtaja Matti H a l i n e n, UPM Metsä toimitusjohtaja Jukka S u o m a l a i n e n, Etelä-Savon Yrittäjät ry. koulutusjohtaja Jukka M ä n t y l ä, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalous Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: maa- ja metsätalousyrittäjä Marjatta E l o m a a, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Jorma V i e r u l a, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja edistämispalveluiden päällikkö Pertti M ä k i - H a k o l a, Suomen metsäkeskus, sihteeri tutkija, asiakaspäällikkö Paula J y l h ä, Metsäntutkimuslaitos yksikönjohtaja Hanna-Mari L a i t a l a, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto puheenjohtaja Johanna Ka n k a a n p ä ä, MTK Etelä-Pohjanmaa ryhmäpäällikkö Ritva R i n t a - P u k k a, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toiminnanjohtaja Marjatta P o h j o n e n, Etelä-Pohjanmaan 4H-piiri MMT, dosentti Risto L a u h a n e n, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu johtaja Marko M ä k i - H a k o l a, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi toiminnanjohtaja Juha L a i t i n e n, Metsänhoitoyhdistys Keskipohjanmaa luonnonsuojelupäällikkö Esa K o s k e n n i e m i, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus puheenjohtaja Seppo J. O j a l a, Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri piiripäällikkö Tomi S a i n e, Metsä Group aluejohtaja Janne S e i l o, UPM Metsä hankintaesimies Mika Y l ö n e n, Stora Enso Metsä metsäpalvelupäällikkö Heikki V e s t e r i, L&T Biowatti Oy riistapäällikkö Mikael L u o m a, Suomen riistakeskus, Pohjanmaa yrittäjä Jukka V a i n i o n p ä ä, Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäjät ry

5 5 maakuntajohtaja Asko P e l t o l a, Etelä-Pohjanmaan liitto ohjelmapäällikkö Teppo R e k i l ä, Keski-Pohjanmaan liitto metsätalousinsinööri Lars B j ö r k g å r d, Pohjanmaan ELY-keskus metsuri Lasse V e r t a n e n, Puu- ja erityisalojen liitto ry taloustoimittaja Arto T a k a l a m p i, Ilkka-lehti hallituksen puheenjohtaja Markku P a j a l a, Metsänhoitoyhdistys Keskipohja metsänhoidonneuvoja Matti S a a r e n p ä ä, Metsänhoitoyhdistys JärviLakia professori Sami K u r k i, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti metsäpäällikkö Juha A n t t i l a, Luopajärven Saha Oy Keski-Suomi: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Johannes L e p p ä n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Helena R e i m a n, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja edistämispalvelujen päällikkö Ari N i k k o l a, Suomen metsäkeskus, sihteeri metsänhoitaja, maanviljelijä Mikko T i i r o l a, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi toiminnanjohtaja Ilpo P e n t i n p u r o, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi kehityspäällikkö Jussi L i n n a l a, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi toiminnanjohtaja Kari K u u s n i e m i, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys metsäneuvoja Pentti K a i h l a n i e m i, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi metsänhoitopäällikkö Tuomo V e h m a s, Metsähallitus hankintapäällikkö Ilpo L e h t o n e n, UPM Metsä piiripäällikkö Matti R o s s i, Metsäliitto aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso Oyj, Metsä toimitusjohtaja Heikki P i e s a l a, Vapo Timber Oy toimitusjohtaja Pekka K a u r a n e n, Harvestia Oy hallituksen puheenjohtaja Keijo M i k k o n e n, FM Timber Team Oy metsäpalvelupäällikkö Matti V a i n i o n p ä ä, L&T Biowatti Oy metsäpalveluyrittäjä Helena P i r k k a l a i n e n, Metsä-Pirkka Ky metsätyöntekijä Hannu O l l i k a i n e n, Puu- ja erityisalojen liitto kehittämispäällikkö Markku P a a n a n e n, Bioenergiasta elinvoimaa, METO Metsäalan asiantuntijat ry metsäkoneyrittäjä Hannu H i e k k a l a, Koneyrittäjien liitto ry erikoistutkija Heikki S m o l a n d e r, Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoki riistanhoidonneuvoja Olli K u r s u la, Suomen riistakeskus, Keski-Suomi yksikön päällikkö Ulla M e h t o - H ä m ä l ä i n e n, Keski-Suomen ELY-keskus johtaja Kari L e h t i n e n, Keski-Suomen ELY-keskus johtaja Seppo K o s o n e n, Keski-Suomen ELY-keskus ohjelmapäällikkö Pirjo P e r ä a h o, Keski-Suomen liitto professori Markku K u i t u n e n, Jyväskylän yliopisto metsänhoitaja Pekka Ä ä n i s m a a, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu koulutuspäällikkö Ari S a l m e l a, Jämsän ammattiopisto, metsäala toiminnanjohtaja Pekka-Juhani K u i t t o, Finbio ry toiminnanjohtaja Ritva V a r i s, Puumiesten liitto johtaja Vesa L a i t i n e n, ProAgria Keski-Suomi ry. puheenjohtaja Reijo L i n d s t r ö m, Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry johtaja Raija K u m p u l a, Keski-Suomen 4H-piiri ympäristösuojelujärjestön edustus tms tutkija, FT Tero T o i v a n e n, Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pohjois-Savo: maanviljelijä Pekka T e n h u n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Risto H e l l e, Suomen metsäkeskus edistämispalveluiden päällikkö Markku R e m e s, Suomen metsäkeskus, sihteeri kansanedustaja Kari R a j a m ä k i Mhy Savotta hallituksen jäsen Tapani P i t k ä n e n, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi riistapäällikkö Jouni T a n s k a n e n, Suomen riistakeskus, Pohjois-Savo

6 6 ostojohtaja Pekka R a j a l a, UPM Metsä hankintapäällikkö Kauko M u s t o n e n, Keitele Forest Oy toiminnanjohtaja Kari P a l o j ä r v i, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry metsänhoitaja Jarkko P a r t a n e n, Pohjois-Savon metsänhoitajat ry toimitusjohtaja Matti N i i r a n e n, Kuopion kauppakamari professori Matti M a l t a m o, Itä-Suomen yliopisto metsuri Aimo K o r k a l a i n e n, Puu- ja erityisalojen liitto koneyrittäjä Ari M o i l a n e n, Koneyrittäjien liitto ry aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso Oyj, Savon hankinta-alue hankintapäällikkö Matti V o u t i l a i n e n, Kuopion Energia Oy johtaja Juha V e n ä l ä i n e n, Pohjois-Savon 4H-piiri laatuasiantuntija Juha L a i t i n e n, Metsähallitus metsäneuvoja Merja V ä i s ä n e n, Itä-Suomen metsätoimistot Oy piiripäällikkö Hannu K a r j u l a, Metsäliitto aluepäällikkö Jari T a k k i n e n, Harvestia metsätalousinsinööri Juhani K o r h o n e n, Meto Pohjois-Savo aluekehityspäällikkö Jari J ä ä s k e l ä i n e n, Pohjois-Savon liitto ylitarkastaja Anne G r ö n l u n d, Pohjois-Savon ELY-keskus FM Risto I h a n t o l a, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry toimittaja Kaija K e r v i n e n, Yleisradio Oy, radion uutistoimitus erikoistutkija Timo S a k s a, Metsäntutkimuslaitos metsäasiantuntija Minna K a r p p i n e n, Metsänhoitoyhdistys Savotta Pohjois-Karjala: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Pauli L a a s o n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Anssi N i s k a n e n, Suomen metsäkeskus kehittämispäällikkö Sanna K a s u r i n e n, Suomen metsäkeskus metsäsuunnittelupäällikkö Kyösti H a s s i n e n, Suomen metsäkeskus metsä- ja energiaryhmän puheenjohtaja Ari A l s i o, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastuualueen päällikkö Pekka T a h v a n a i n e n, Pohjois-Karjalan ELY-keskus yksikön päällikkö Aarne W a h l g r e n, Pohjois-Karjalan ELY-keskus aluejohtaja Timo P a r t a n e n, Fortum Heat ympäristöasiantuntija Arto K a m m o n e n, Metsähallitus suojelubiologi Kaisa J u n n i n e n, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry riistapäällikkö Juha K u i t t i n e n, Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala metsäpalvelupäällikkö Ilkka H ä m ä l ä i n e n, METO-Metsäalan asiantuntijat ry opiskelija Markus M e l i n, Pohjois-Karjalan metsänhoitajat ry metsuri Kalevi T a l l u s, Puu- ja erityisalojen liitto ry koneyrittäjä Tapani V a r i s, Koneyrittäjien liitto ry toimitusjohtaja Markku R ä s ä n e n, Itä-Suomen metsätoimistot Oy yksikön johtaja Jari P a r v i a i n e n, Metsäntutkimuslaitos dosentti Heli P e l t o l a, Itä-Suomen yliopisto toiminnanjohtaja Johanna R i n n e k a r i, ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset lehtori Esa E t e l ä t a l o, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso viestintäjohtaja Aili P i i r o n e n, UPM-Kymmene piiripäällikkö Janne N i s s i n e n, Metsäliitto toiminnanjohtaja Ari K a r h a p ä ä, Metsänomistajien liitto Pohjois-Karjala yrittäjä Ella K ä r k i, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala Kainuu: metsäneuvoston puheenjohtaja Reijo V i r k k u n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja puheenjohtaja Reijo M ä ä t t ä, Kajaanin metsänomistajat ry. puheenjohtaja Heikki M o i l a n e n, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi varapuheenjohtaja Marjut S i l v a s t, Kainuun metsänhoitoyhdistykset aluejohtaja Veikko H i l t u n e n, Metsähallitus/Metsätalous

7 7 puiston johtaja Kerttu H ä r k ö n e n, Metsähallitus/Luontopalvelut johtaja Jorma S a a r i m a a, UPM-Kymmene Metsä piiripäällikkö Ville K e s k i n e n, Metsäliitto aluejohtaja Olli-Pekka A h o n e n, Stora Enso Oyj johtaja Eila V a l t a n e n, Kuhmon kaupunki maanviljelijä Jari K o m u l a i n e n, Kainuun Etu Oy suunnittelujohtaja Hannu H e i k k i n e n, Kainuun liitto kehittämispäällikkö Juha M ä ä t t ä, Kainuun ELY-keskus biologi Maarit V a i n i o, Kainuun ELY-keskus riistapäällikkö Jukka K e r ä n e n, Suomen riistakeskus, Kainuu toiminnanjohtaja Minna K o m u l a i n e n, ProAgria Kainuu piirin johtaja Seija H e i k k i n e n, Kainuun 4H-piiri maanviljelijä Ari K o m u l a i n e n, MTK-Kainuu puheenjohtaja Tapani P ä ä k k ö n e n, Meto Kainuu ry. maankäyttö ja ympäristöpäällikkö Merja V ä i s ä n e n, Kainuun metsänhoitajat ry. puheenjohtaja Martti S e p p ä n e n, Puu- ja erityisalojen liitto puheenjohtaja Markku H a v e r i n e n, Kainuun koneyrittäjät Hannele K a r h u, Kainuun metsäpalveluyrittäjät ympäristönsuojelutarkastaja Paula M a l i n e n, Kajaanin kaupunki Pohjois-Pohjanmaa: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Osmo P a l d a n i u s, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Olli-Pekka A h o n e n, Stora Enso Oyj toiminnanjohtaja Pertti M o i l a n e n, Metsänhoitoyhdistys Muhos hankintapäällikkö Pentti H a a t a j a, Vapo Oy vt. toimitusjohtaja Noora P a j a l a, Metsäsuunnittelu Hollanti Oy yrittäjä Reijo H o l t i n k o s k i, Pohjanmaan koneyrittäjät ry maanviljelijä Sanna I s o l a, Pohjois-Pohjanmaan liitto johtaja Maria I s o l a h t i, Oulun 4H-piiri maanviljelijä Kalervo J o k i n e n, MTK-Pohjois-Pohjanmaa ylitarkastaja Jaana R i n t a l a, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus puheenjohtaja Kari K e s k i t a l o, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri taimitarhanjohtaja Katri K o s k i - S i n k o, Pohjan Taimi Oy johtaja Eero K u b i n, Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen tutkimusyksikkö projektipäällikkö Vesa K r ö k k i, Humanpolis Rokua kehityspäällikkö Timo K ä h k ö n e n, Haapaveden Teknologiakylä Oy ympäristöpäällikkö Sami O k s a, UPM Kymmene Oyj metsänomistaja Juhani K u m p u s a l o, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi metsuri Voitto V å g, Puu- ja erityisalojen liitto metsäpalvelupäällikkö Timo M a r t t i l a, L&T Biowatti Oy ostopäällikkö Heikki P a r p a l a, Metsäliitto johtaja Niilo P i i s i l ä, Suomen metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa toiminnanjohtaja Manu P u r o l a, Metsänomistajien liitto Keski-Pohjanmaa metsätilanomistaja Juhani P ä ä k k ö, Oulun seudun Metsätilanomistajat ry alueasiantuntija Satu H e i k k i l ä, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry kehittämispäällikkö Tiina S u u t a r i, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimistopäällikkö Matti S ä r k e l ä, Paliskuntain yhdistys intendentti Kaarlo K a t i s k o s k i, Museovirasto MMT yliopettaja Jukka T i k k a n e n, Oulun seudun ammattikorkeakoulu aluejohtaja Pertti T u o m i, Metsähallitus, Oulu toiminnanohjaaja Sinikka U u s i t a l o, Suomen riistakeskus, Oulu hankintapäällikkö Pertti V a n h a l a, Oulun Energia Oy metsäpäällikkö Hannu V i r r a n n i e m i, PK-sahat, Pölkky Oy

8 8 Lappi: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Mikko S a r a j ä r v i, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Heli V i i r i, Suomen metsäkeskus aluejohtaja Martti V a r m o l a, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Hannu V ä l i k a n g a s, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi toiminnanjohtaja Veijo E k o n o j a, Metsänhoitoyhdistykset metsänhoitaja Seija N e v a l a, Lapin ELY-keskus luonnonsuojelupäällikkö Päivi L u n d v a l l, Lapin ELY-keskus kehittämisjohtaja Maiju H y r y, Lapin liitto suunnittelupäällikkö Lauri K a r v o n e n, Metsähallitus hoitokunnan puheenjohtaja Eero T ö r m ä n e n, Lapin riistakeskus lehtori Sirkka J o k e l a, Rovaniemen ammattikorkeakoulu piiripäällikkö Jarkko P a r p a l a, Metsäliitto Osuuskunta Group metsuri Arto T u i s k u, Puu- ja erityisalojen liitto poroisäntä Jukka K n u u t i, Paliskuntain yhdistys ry. metsäkoneyrittäjä Matti K a n t o l a, Lapin Koneyrittäjät ry. aluejohtaja Olli-Pekka A h o n e n, Stora Enso Oyj kasvatustieteiden maisteri Petra M a g g a-v a r s i n, Saamelaiskäräjät metsätalousinsinööri Tapani N i e m i m u u k k o, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry ympäristövalvonnan päällikkö Erkki L e h t o n i e m i, Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta Alueellisen metsäneuvoston tehtävänä on toimia metsäkeskuksen alueyksiköiden tukena metsälain mukaisten alueellisten metsäohjelmien suunnittelussa, seurannassa ja toimeenpanossa sekä seurata ja ottaa kantaa muihin metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin kuten lakisääteiseen maakunnan suunnitteluun. Alueellisen metsäneuvoston kokoonpanoa voidaan toimikauden aikana muuttaa metsäkeskuksen alueyksikön päätöksellä. Alueyksikkö kutsuu metsäneuvostolle sihteerin ellei sihteeriä ole jo tässä päätöksessä erikseen nimetty. Metsäneuvosto voi tarvittaessa jakaantua jaostoiksi sekä perustaa työvaliokuntia ja teemaryhmiä. Metsäneuvosto päättää omista toimintatavoistaan. Varajäsenien käyttäminen metsäneuvoston työskentelyssä on suotavaa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Metsäneuvos Marja Kokkonen

Keski-Suomen ympäristökeskus, Maija Mussaari Keski-Suomen ympäristökeskus, Johanna Viljanen Metsäkeskus Keski-Suomi, Seija Tiitinen-Salmela

Keski-Suomen ympäristökeskus, Maija Mussaari Keski-Suomen ympäristökeskus, Johanna Viljanen Metsäkeskus Keski-Suomi, Seija Tiitinen-Salmela OHJELMA Keski-Suomi Perinnebiotoopit Monimuotoisuus Metsätalous Maastokohteet ja seminaaripaikka Torstai 9. lokakuuta Keski-Suomen ympäristökeskus, Maija Mussaari Keski-Suomen ympäristökeskus, Johanna

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - SiV - 1997-2014 2015-06-15

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - SiV - 1997-2014 2015-06-15 SiV HE 142/2000 vp 13.2.2001 H Aadeli Sirkka puheenjohtaja Tekstiiliopettajaliitto ry SiV HE 244/2014 vp 21.11.2014 H Aakkula Immo hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö SiV HE 244/2014 vp 21.1.2015

Lisätiedot

-Puoliso Maria Tuomaantytär. Syntynyt arviolta 1730. Emäntä. Kuollut 80-vuotiaana 22.11.1810 Mäntsälä.

-Puoliso Maria Tuomaantytär. Syntynyt arviolta 1730. Emäntä. Kuollut 80-vuotiaana 22.11.1810 Mäntsälä. MÄNTSÄLÄN TAPPERIT, sukutaulut 22.09.2010 ESIPOLVET Taulu 1. I. Juho Elgström. Talollinen Mäntsälä, Levanto, Hannula. Syntynyt noin 1728-1733. Kuollut halvaukseen 78 vuotiaana 1.7.1806 Mäntsälä, Levanto

Lisätiedot

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 Tässä listassa ovat julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot siinä laajuudessa kuin ovat halunneet

Lisätiedot

TyV HE 112/2006 vp 11.10.2006 Kuultavana H Aaltonen Jussi sihteeri Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, mies- ja mediajaosto

TyV HE 112/2006 vp 11.10.2006 Kuultavana H Aaltonen Jussi sihteeri Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, mies- ja mediajaosto TyV HE 161/2014 vp 7.10.2014 H Aaltela Tapani hallitussihteeri sosiaali- ja terveysministeriö TyV HE 163/2010 vp 15.10.2010 H Aaltela Tapani hallitussihteeri sosiaali- ja terveysministeriö TyV HE 172/2010

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

YLIKIIMINGIN PALVELUMUISTIO. Ykilooki. Rengasliike KEIHÄSKOSKI KY

YLIKIIMINGIN PALVELUMUISTIO. Ykilooki. Rengasliike KEIHÄSKOSKI KY YLIKIIMINGIN PALVELUMUISTIO Ykilooki Rengasliike KEIHÄSKOSKI KY Rengasmyynti Asennus Korjaus Hydrauliikkaletkut TOUKOKUU 2012 Pekka 0400 581 360 Teollisuustie 1, 91300 Ylikiiminki rengasliike@keihaskoski.fi

Lisätiedot

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - LaV - 1997-2014 2015-06-15

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - LaV - 1997-2014 2015-06-15 LaV HE 166/2014 vp 10.10.2014 H Aakkula Immo hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö LaV HE 12/2006 vp 18.5.2006 H Aalto Esa hallintoneuvos korkein hallinto-oikeus LaV HE 191/2012 vp 13.3.2013 H

Lisätiedot

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 Mikä SuomiAreena? SuomiAreena on kahdeksan päivän mittainen yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Porissa 12.-19.7.2014.

Lisätiedot

KULTAISEN ELÄMÄNTYÖMERKIN SAAJAT 2009

KULTAISEN ELÄMÄNTYÖMERKIN SAAJAT 2009 KULTAISEN ELÄMÄNTYÖMERKIN SAAJAT 2009 Toimitusjohtaja Seppo Kupi, Nokian Renkaat Oyj Antero Perkiö, Heinolan Sahakoneet Oy Olli Antero Kaski, Länsi-Suomen Sähkötukku Oy Varastomyyjä Sakari Lapinkangas,

Lisätiedot

Kiinteistövirasto Hakkarainen Marko Hankekehitysinsinööri Helsingin seurakuntayhtymä HELSINKI Harju Marja Hankepäällikkö Espoon kaupunki

Kiinteistövirasto Hakkarainen Marko Hankekehitysinsinööri Helsingin seurakuntayhtymä HELSINKI Harju Marja Hankepäällikkö Espoon kaupunki 1 Osallistuja Yritys Paikkakunta Aalto Aleksi Tekniikan ylioppilas Aalto-yliopiston insinööritieteiden Aaltonen Markku Suunnittelupäällikkö Finavia Oyj Aaltonen Pia Projektipäällikkö Alko Oy Ahoniemi Anu

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT

SALON KAUPUNKI VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT KUULUTUS SALON KAUPUNKI VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT KUNNALLISVAALIEN TULOS Salossa lokakuun 26. päivänä 2008 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut vuosiksi

Lisätiedot

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ LEHDISTÖTIEDOTE 1(10) Ulvilantie 23 B 13 Julkaisuvapaa 15.3.2004 klo 13 00350 HELSINKI Risto Hyvärinen/AK 15.3.2004 Puh. (09) 560 7470 METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA

Lisätiedot

Liite hallituksen kertomukseen

Liite hallituksen kertomukseen Liite hallituksen kertomukseen Valtuuskunta 1.4.2004 31.3.2007 Marja Hyöty, Tampere, Jan Lindgren, Espoo, vara Terttuliisa Ahokas, Helsinki Outi Aikio, Oulu Olavi Airaksinen, Kuopio Roberto Blanco Sequeiros,

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Nimi Toimikausi Säännöt Tilintarkastajat Päätös ja edustajat

Nimi Toimikausi Säännöt Tilintarkastajat Päätös ja edustajat A. R. Winterin Muistosäätiö 3 vuotta. Seppo Kovala (2009 2012) ja Pekka Kivekäs (2008 2011) Säätiön sääntöjen 6 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Nordea Pankki Suomi Oyj nimeää

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2010 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2010

LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2010 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2010 LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2010 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2010 ANSIORISTI KULTAISENA Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guld SUKUNIMI Efternamn ETUNIMI Förnamn SYNTYMÄ- VUOSI Födelseår

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Ehdokkaiden suhtautuminen pakolliseen ruotsin kieleen YLE vaalikone Yhteenvedossa kaikki ne kansanedustajaehdokkaat, jotka tulivat

Lisätiedot

RYHMÄ 1 Piirien ja paikallisyhdistysten suhde ja yhteistoiminta (Pj. Kristian Von Essen & siht. Petteri Nisula) Kokoustila: luokkahuone 205 (2.

RYHMÄ 1 Piirien ja paikallisyhdistysten suhde ja yhteistoiminta (Pj. Kristian Von Essen & siht. Petteri Nisula) Kokoustila: luokkahuone 205 (2. RYHMÄ 1 Piirien ja paikallisyhdistysten suhde ja yhteistoiminta (Pj. Kristian Von Essen & siht. Petteri Nisula) Kokoustila: luokkahuone 205 (2. krs) Aalto Olli Helsingin Vihreä piiriyhdistys ry 1 Apia

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hyväksytty puoluehallituksessa 10.3.2012 ja 30.3.2012 Vahvistettavaksi puoluevaltuuskunnassa 1.4.2012 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2

Lisätiedot

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi!

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi! * Sisäänpääsy ja tilaisuudet ovat ilmaisia * Kuntatalo Käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, Helsinki Järjestäjät Kuntalehti ja keskiviikkona 15.9.2010 klo 9.00 17.00 torstaina 16.9.2010 klo 9.00

Lisätiedot

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin 30.6.2005 Jyrki Vesikansa Sjöstedt-sukukirjan täydennysosa 2005 Johdanto-osat ja kuvatekstit ALKUPÄÄ - kansi (tulee Kristo Vesikansalta lähipäivinä) Sjöstedt-suku 2005 Täydennysosa vuoden 1976 sukukirjaan.

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI 2013... - 2 - PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TALOUSVUOSI 2013... - 3 - KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA... - 6 - KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN

Lisätiedot