ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE ; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014"

Transkriptio

1 1(8) Päivämäärä Dnro /032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE ; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot vuosiksi päätöksellään Dnro 442/032/ Päätöksen mukaisesti alueellisen metsäneuvoston kokoonpanoa voidaan toimikauden aikana muuttaa metsäkeskuksen (asettamishetkellä 13 itsenäistä) päätöksellä. Suomen metsäkeskus on koonnut maa- ja metsätalousministeriön käyttöön tehtyihin muutoksiin perustuvat listaukset ( tilanne), minkä lisäksi ministeriöön on saapunut yksittäisiä ilmoituksia muutoksista lokamarraskuussa Tämä päätös perustuu näihin ajantasaisiin tietoihin. Suomen metsäkeskus valmistelee organisaatiouudistusta vuoden 2014 aikana siten, että uusi organisaatio astuisi voimaan vuoden 2015 alusta. Uudistus aiheuttaa muutoksia voimassa olevaan lakiin Suomen metsäkeskuksesta (418/2011). Maa- ja metsätalousministeriö näkee tarkoituksenmukaiseksi jatkaa alueellisten metsäneuvostojen toimikautta vuoden 2014 loppuun, minkä jälkeen metsäneuvostojen toiminnasta päätetään uudelleen huomioiden metsäkeskuslain muutokset. Alueelliset metsäneuvostot jatkavat tällä päätöksellä saakka seuraavassa kokoonpanossa: Rannikon alueyksikön alueella: maanviljelijä Stefan T h ö l i x, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja metsänhoitaja Mikael A m i n o f f, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja aluejohtaja Karen W i k - P o r t i n, Suomen metsäkeskus metsänhoidon ja luonnonhoidon asiantuntija Annikka S e l a n d e r, Suomen metsäkeskus, sihteeri Etelärannikolla: tarkastaja Stina A b r a h a m s s o n, Åbolands skogsägarförbund ympäristönsuojelupäällikkö Anne A n t m a n, Natur och Miljö r.f. kehittämispäällikkö Mikael B ä c k m a n, UPM Kymmene Abp ohjelmavastaava Britt-Mari F a g e r s t r ö m, Yrkeshögskolan Novia markkinointipäällikkö Guy F r a n s m a n, Stora Enso Abp tarkastaja Kirsi H e l l a s, Uudenmaan ELY-keskus maanviljelijä Mats H a g m a n, ÅSP maanviljelijä Henrika H u s b e r g, Skogsägarförbundet Kusten järjestösihteeri Petra I n g o, Finlands svenska 4H ryhmäpäällikkö Maria K o n s i n - P a l v a, Uudenmaan ELY-keskus reviirineuvoja Benjamin L e h a m, METO maanviljelijä Mårten M a l m s t r ö m, NSP ympäristösuunnittelija Lasse R e k o l a, Uudenmaan liitto yrittäjä Magnus T r ä s k m a n, Finlands svenska maskinföretagare MMT Jari V a r j o, Metsäntutkimuslaitos MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel

2 Lounais-Suomi: Pohjanmaalla: ympäristö- ja terveystarkastaja Sonja G r ö n h o l m, Natur och Miljö r.f. kaavoitusjohtaja Ann H o l m, Pohjanmaan liitto yrittäjä Tomas H o l m, Finlands svenska maskinföretagare MMM Kristian K a r l s s o n, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Tomas L å n g g å r d, ÖSP metsätalousinsinööri Johan N y n ä s, METO toiminnanjohtaja Jan S l o t t e, Skogsvårdsföreningen Österbotten luontoympäristöyksikön päällikkö Esa K o s k e n n i e m i, Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus maanviljelijä Bo S t o r s j ö, Skogsägarförbundet Kusten ostopäällikkö Rodney S t r a n d v a l l, UPM Kymmene Abp kasvintarkastuspäällikkö Fredrik S t r ö m, Pohjanmaan ELY-keskus koulutus- ja kehitysvastaava Harriet S u n d h o l m, Finlands svenska 4H piiripäällikkö Thomas S u n d q v i s t, MetsäGroup metsätalousopettaja Henrik Ö s t m a n, Yrkesakademin i Östebotten alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Pauli H o l l o, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Arto T e i t t i n e n, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja ylijohtaja Risto T i m o n e n, Varsinais-Suomen ELY-keskus ryhmän päällikkö Leena A h t o l a - H e i n o n e n, Satakunnan ja V-S ELY-keskus metsänomistaja Airi K u l m a l a, Metsänomistajat johtaja Marko M ä k i - H a k o l a, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi rehtori Juha-Pekka K o i v u s a l o, Länsirannikon koulutus Oy, WinNova riistapäällikkö Antti I m p o l a, Suomen riistakeskus koneyrittäjä Aatto R e k o l a, Satakunnan ja L-S koneyrittäjät opettaja Raimo H a k i l a, Satakunnan ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri metsäpäällikkö Juha M ä k i, Suomen Sahat ry toiminnanjohtaja Hannu J u s t e n, Metsänhoitoyhdistys Länsi-Metsä ja Karhu metsäasiakaspäällikkö Jaakko I s o-m a r k k u, UPM piiripäällikkö Pekka K a n t o l a, Metsäliitto Osuuskunta johtaja Jori U u s i t a l o, Metsäntutkimuslaitos alueiden käytön johtaja Päivi L i u s k a-k a n k a a n p ä ä, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto johtaja Harri M ä e n p ä ä, Lounais-Suomen ja Satakunnan 4H-piiri hankintapäällikkö Jarmo R e i m a n, Stora Enso Metsä Häme-Uusimaa: metsänomistaja Eine R o s e n b e r g - R i i h i m ä k i, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Antti K o s k i m ä k i, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja viestintäsihteeri Leena L e v ä n e n, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, sihteeri koulutuspäällikkö Tuovi A a l t o, Hyria Koulutus Oy jalostusmetsänhoitaja Risto H a g q v i s t, Metsäntutkimuslaitos maakuntajohta Jari P a r k k o n e n, Päijät-Hämeen liitto johtaja Helena H e r t t u a i n e n, Etelä-Suomen 4H-piiri ry ylitarkastaja Rauni I t k o n e n, Hämeen ELY-keskus toiminnanjohtaja Eija V a l l i u s, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ympäristöpäällikkö Risto M u r t o, Lohjan kaupunki puheenjohtaja Matti M ä k i a h o, Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry riistapäällikkö Jyri R a u h a l a, Suomen riistakeskus Etelä-Häme metsuri Erkki P e n k a r i, Puu- ja erityisalojen liitto ry piiripäällikkö Petri T a h v a n a i n e n, Metsäliitto Osuuskunta puheenjohtaja Timo R i u k k a, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme metsätalousjohtaja Jorma S a a r i m a a, UPM Metsä johtokunnan jäsen Arto Savolainen, Metsäalan asiantuntijat ry Häme-Uusimaa 2

3 3 johtaja Pekka S a v o l a i n e n, Hämeen ELY-keskus johtaja Esko L a i t i n e n, Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi koneyrittäjä Hannu S i r è n, Etelä-Suomen Koneyrittäjät ry metsäpäällikkö Jussi T o r p o, Versowood Oy hallituksen jäsen Timo Tuomola, Etelä-Hämeen metsänhoitajat ry Kaakkois-Suomi: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Antti R ä m ä, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Pekka V a i n i k k a, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja edistämispäällikkö Seppo R e p o, Suomen metsäkeskus, neuvoston sihteeri maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Ari B e r g, Etelä-Karjalan liitto ympäristösuunnittelija Henrik F r a n k, Kymenlaakson liitto ylitarkastaja Tuula T a n s k a, Kaakkois -Suomen ELY-keskus toiminnanjohtaja Timo P a r t i n e n, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi puheenjohtaja Mikko L a s s i l a, Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi maanviljelijä Jaakko K o s k i n e n, MTK, Kaakkois-Suomi palvelupäällikkö Antero P a r t a n e n, ProAgria Etelä-Suomi aluejohtaja Janne P a r t a n e n, Stora-Enso Oyj kehitysjohtaja Esa K o r h o n e n, UPM-Kymmene Oyj piiripäällikkö Jari M a k k o n e n, Metsäliitto toimitusjohtaja Pekka T. K a u r a n e n, Harvestia Oy maaseutuasiamies Juha R a u t i o, Imatran seudun kehitysyhtiö lehtori Jyri M u l a r i, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu toiminnanjohtaja Pasi V u o r i k o s k i, Vuoksen 4 h-piiri koneyrittäjä Esko L i l j a n d e r, Koneyrittäjät metsuri Jarno P e s u, Puu- ja erityisalojen liitto riistapäällikkö Erkki K i u k a s, Kymen Riistanhoitopiiri Kimmo S a a r i n e n, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri Lassi K u j a l a, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri metsätalousinsinööri Taina L o n k a, METO Kaakkois-Suomi vanhempi tutkija Sinikka V ä s t i l ä, Metsäntutkimuslaitos Pirkanmaa: talousneuvos Ilkka J u u s e l a, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja järjestöagrologi Päivi F a l l s t r ö m, MTK-Pirkanmaa alueneuvoja Ilkka H e i n o n e n, METO- Metsäalan asiantuntijat ry Häme aluetoimittaja Sirkka I s o - E t t a l a, Aamulehti metsätalousinsinööri Tapio K a i s l a, Pirkanmaan lintuyhdistys toiminnanjohtaja Harri K a t a j a m ä k i, Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys johtaja Päivi K i v i r a n t a, Hämeen 4H-piiri riistapäällikkö Jani K ö r h ä m ö, Suomen riistakeskus Pohjois-Häme metsuri Heikki L e h t o n e n, Puu- ja erityisalojen liitto piiripäällikkö Hannu L e p p ä j ä r v i, Metsäliitto Osuuskunta hankintajohtaja Erkki M e t s o l a, UPM Metsä metsänhoitaja Sini M i e t t i n e n, Hämeen metsänhoitajat ry viestintäpäällikkö Heli M u t k a l a - K ä h k ö n e n, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi metsänomistaja Mirjam H o k k a n e n, Tampereen Seudun Metsänomistajat ry yrittäjä Matti M ä k e l ä, Pirkanmaan koneyrittäjät toimitusjohtaja Jyri N e n o n e n, Kinnaskoski Oy maakuntajohtaja Esa H a l m e, Pirkanmaan liitto koulutuspäällikkö Ari V a n a m o, Tampereen ammattikorkeakoulu hankintapäällikkö Jarmo R e i m a n, Stora Enso Oyj kehityspäällikkö Mikko R i s t i m ä k i, Urjalan kunta yrittäjä Jussi R ö n n i, Metsäpalveluyrittäjät kansanedustaja Arto S a t o n e n, kansanedustaja

4 4 aluejohtaja Heikki S a v o l a i n e n, Metsähallitus johtaja Arto S o r r i, Metsäkeskus Pirkanmaa maanviljelijä Jarmo T o u k o l a, metsänomistajat aluejohtaja Jori Uusitalo, Metsäntutkimuslaitos johtaja Ulla K o i v u s a a r i, Pirkanmaan ELY-keskus Etelä-Savo: emäntä Sari L a n t t a, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Antti H e i k k i l ä, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja koneyrittäjä Hannu H o k k a n e n, Etelä-Savon Koneyrittäjät ry. lehtori Raili K a u t i a i n e n, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri toiminnanjohtaja Markku K a k r i a i n e n, Etelä-Savon maakuntaliitto maanviljelijä Mauri R u u t h, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry riistapäällikkö Petri V a r t i a i n e n, Suomen riistakeskus, Etelä-Savo vastuualueen päällikkö Juha P u l l i a i n e n, Etelä-Savon ELY-keskus yksikön päällikkö, Vesa T o i v o l a, Etelä-Savon ELY-keskus johtaja Pirjo S i i s k o n e n, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti metsätalousinsinööri Kaija S i i k a v i r t a, METO Etelä-Savon alueyhdistys ry erikoissuunnittelija Petri S i l v e n n o i n e n, Metsähallitus, luontopalvelut asiakaspäällikkö Martti V e n ä l ä i n e n, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Sami H e i k k i n e n, MTK Etelä-Savo metsätilan omistaja Seppo N y k ä n e n, Pieksämäen metsänomistajat ry maatilayrittäjä Tuomo L a i t i n e n, Pro Agria Etelä-Savo metsuri Heikki N u p p o n e n, Puu- ja erityisalojen liitto ry toiminnanjohtaja Aura H e i k u r a, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry/mhyt yksikön johtaja Olli K i v i j ä r v i, Suur-Savon Metsänhoitajat ry liiketoimintajohtaja Heikki T i r k k o n e n, Suur-Savon Sähkö Oy päällikkö Petri K o s o n e n, YLE Etelä-Savon Radio ostopäällikkö Matti S a l o, Metsäliitto aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso Oyj toimitusjohtaja Arto H u u r i n a i n e n, Tornator Oy energiapuujohtaja Matti H a l i n e n, UPM Metsä toimitusjohtaja Jukka S u o m a l a i n e n, Etelä-Savon Yrittäjät ry. koulutusjohtaja Jukka M ä n t y l ä, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalous Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: maa- ja metsätalousyrittäjä Marjatta E l o m a a, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Jorma V i e r u l a, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja edistämispalveluiden päällikkö Pertti M ä k i - H a k o l a, Suomen metsäkeskus, sihteeri tutkija, asiakaspäällikkö Paula J y l h ä, Metsäntutkimuslaitos yksikönjohtaja Hanna-Mari L a i t a l a, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto puheenjohtaja Johanna Ka n k a a n p ä ä, MTK Etelä-Pohjanmaa ryhmäpäällikkö Ritva R i n t a - P u k k a, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toiminnanjohtaja Marjatta P o h j o n e n, Etelä-Pohjanmaan 4H-piiri MMT, dosentti Risto L a u h a n e n, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu johtaja Marko M ä k i - H a k o l a, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi toiminnanjohtaja Juha L a i t i n e n, Metsänhoitoyhdistys Keskipohjanmaa luonnonsuojelupäällikkö Esa K o s k e n n i e m i, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus puheenjohtaja Seppo J. O j a l a, Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri piiripäällikkö Tomi S a i n e, Metsä Group aluejohtaja Janne S e i l o, UPM Metsä hankintaesimies Mika Y l ö n e n, Stora Enso Metsä metsäpalvelupäällikkö Heikki V e s t e r i, L&T Biowatti Oy riistapäällikkö Mikael L u o m a, Suomen riistakeskus, Pohjanmaa yrittäjä Jukka V a i n i o n p ä ä, Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäjät ry

5 5 maakuntajohtaja Asko P e l t o l a, Etelä-Pohjanmaan liitto ohjelmapäällikkö Teppo R e k i l ä, Keski-Pohjanmaan liitto metsätalousinsinööri Lars B j ö r k g å r d, Pohjanmaan ELY-keskus metsuri Lasse V e r t a n e n, Puu- ja erityisalojen liitto ry taloustoimittaja Arto T a k a l a m p i, Ilkka-lehti hallituksen puheenjohtaja Markku P a j a l a, Metsänhoitoyhdistys Keskipohja metsänhoidonneuvoja Matti S a a r e n p ä ä, Metsänhoitoyhdistys JärviLakia professori Sami K u r k i, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti metsäpäällikkö Juha A n t t i l a, Luopajärven Saha Oy Keski-Suomi: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Johannes L e p p ä n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Helena R e i m a n, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja edistämispalvelujen päällikkö Ari N i k k o l a, Suomen metsäkeskus, sihteeri metsänhoitaja, maanviljelijä Mikko T i i r o l a, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi toiminnanjohtaja Ilpo P e n t i n p u r o, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi kehityspäällikkö Jussi L i n n a l a, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi toiminnanjohtaja Kari K u u s n i e m i, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys metsäneuvoja Pentti K a i h l a n i e m i, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi metsänhoitopäällikkö Tuomo V e h m a s, Metsähallitus hankintapäällikkö Ilpo L e h t o n e n, UPM Metsä piiripäällikkö Matti R o s s i, Metsäliitto aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso Oyj, Metsä toimitusjohtaja Heikki P i e s a l a, Vapo Timber Oy toimitusjohtaja Pekka K a u r a n e n, Harvestia Oy hallituksen puheenjohtaja Keijo M i k k o n e n, FM Timber Team Oy metsäpalvelupäällikkö Matti V a i n i o n p ä ä, L&T Biowatti Oy metsäpalveluyrittäjä Helena P i r k k a l a i n e n, Metsä-Pirkka Ky metsätyöntekijä Hannu O l l i k a i n e n, Puu- ja erityisalojen liitto kehittämispäällikkö Markku P a a n a n e n, Bioenergiasta elinvoimaa, METO Metsäalan asiantuntijat ry metsäkoneyrittäjä Hannu H i e k k a l a, Koneyrittäjien liitto ry erikoistutkija Heikki S m o l a n d e r, Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoki riistanhoidonneuvoja Olli K u r s u la, Suomen riistakeskus, Keski-Suomi yksikön päällikkö Ulla M e h t o - H ä m ä l ä i n e n, Keski-Suomen ELY-keskus johtaja Kari L e h t i n e n, Keski-Suomen ELY-keskus johtaja Seppo K o s o n e n, Keski-Suomen ELY-keskus ohjelmapäällikkö Pirjo P e r ä a h o, Keski-Suomen liitto professori Markku K u i t u n e n, Jyväskylän yliopisto metsänhoitaja Pekka Ä ä n i s m a a, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu koulutuspäällikkö Ari S a l m e l a, Jämsän ammattiopisto, metsäala toiminnanjohtaja Pekka-Juhani K u i t t o, Finbio ry toiminnanjohtaja Ritva V a r i s, Puumiesten liitto johtaja Vesa L a i t i n e n, ProAgria Keski-Suomi ry. puheenjohtaja Reijo L i n d s t r ö m, Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry johtaja Raija K u m p u l a, Keski-Suomen 4H-piiri ympäristösuojelujärjestön edustus tms tutkija, FT Tero T o i v a n e n, Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pohjois-Savo: maanviljelijä Pekka T e n h u n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Risto H e l l e, Suomen metsäkeskus edistämispalveluiden päällikkö Markku R e m e s, Suomen metsäkeskus, sihteeri kansanedustaja Kari R a j a m ä k i Mhy Savotta hallituksen jäsen Tapani P i t k ä n e n, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi riistapäällikkö Jouni T a n s k a n e n, Suomen riistakeskus, Pohjois-Savo

6 6 ostojohtaja Pekka R a j a l a, UPM Metsä hankintapäällikkö Kauko M u s t o n e n, Keitele Forest Oy toiminnanjohtaja Kari P a l o j ä r v i, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry metsänhoitaja Jarkko P a r t a n e n, Pohjois-Savon metsänhoitajat ry toimitusjohtaja Matti N i i r a n e n, Kuopion kauppakamari professori Matti M a l t a m o, Itä-Suomen yliopisto metsuri Aimo K o r k a l a i n e n, Puu- ja erityisalojen liitto koneyrittäjä Ari M o i l a n e n, Koneyrittäjien liitto ry aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso Oyj, Savon hankinta-alue hankintapäällikkö Matti V o u t i l a i n e n, Kuopion Energia Oy johtaja Juha V e n ä l ä i n e n, Pohjois-Savon 4H-piiri laatuasiantuntija Juha L a i t i n e n, Metsähallitus metsäneuvoja Merja V ä i s ä n e n, Itä-Suomen metsätoimistot Oy piiripäällikkö Hannu K a r j u l a, Metsäliitto aluepäällikkö Jari T a k k i n e n, Harvestia metsätalousinsinööri Juhani K o r h o n e n, Meto Pohjois-Savo aluekehityspäällikkö Jari J ä ä s k e l ä i n e n, Pohjois-Savon liitto ylitarkastaja Anne G r ö n l u n d, Pohjois-Savon ELY-keskus FM Risto I h a n t o l a, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry toimittaja Kaija K e r v i n e n, Yleisradio Oy, radion uutistoimitus erikoistutkija Timo S a k s a, Metsäntutkimuslaitos metsäasiantuntija Minna K a r p p i n e n, Metsänhoitoyhdistys Savotta Pohjois-Karjala: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Pauli L a a s o n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Anssi N i s k a n e n, Suomen metsäkeskus kehittämispäällikkö Sanna K a s u r i n e n, Suomen metsäkeskus metsäsuunnittelupäällikkö Kyösti H a s s i n e n, Suomen metsäkeskus metsä- ja energiaryhmän puheenjohtaja Ari A l s i o, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastuualueen päällikkö Pekka T a h v a n a i n e n, Pohjois-Karjalan ELY-keskus yksikön päällikkö Aarne W a h l g r e n, Pohjois-Karjalan ELY-keskus aluejohtaja Timo P a r t a n e n, Fortum Heat ympäristöasiantuntija Arto K a m m o n e n, Metsähallitus suojelubiologi Kaisa J u n n i n e n, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry riistapäällikkö Juha K u i t t i n e n, Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala metsäpalvelupäällikkö Ilkka H ä m ä l ä i n e n, METO-Metsäalan asiantuntijat ry opiskelija Markus M e l i n, Pohjois-Karjalan metsänhoitajat ry metsuri Kalevi T a l l u s, Puu- ja erityisalojen liitto ry koneyrittäjä Tapani V a r i s, Koneyrittäjien liitto ry toimitusjohtaja Markku R ä s ä n e n, Itä-Suomen metsätoimistot Oy yksikön johtaja Jari P a r v i a i n e n, Metsäntutkimuslaitos dosentti Heli P e l t o l a, Itä-Suomen yliopisto toiminnanjohtaja Johanna R i n n e k a r i, ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset lehtori Esa E t e l ä t a l o, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso viestintäjohtaja Aili P i i r o n e n, UPM-Kymmene piiripäällikkö Janne N i s s i n e n, Metsäliitto toiminnanjohtaja Ari K a r h a p ä ä, Metsänomistajien liitto Pohjois-Karjala yrittäjä Ella K ä r k i, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala Kainuu: metsäneuvoston puheenjohtaja Reijo V i r k k u n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja puheenjohtaja Reijo M ä ä t t ä, Kajaanin metsänomistajat ry. puheenjohtaja Heikki M o i l a n e n, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi varapuheenjohtaja Marjut S i l v a s t, Kainuun metsänhoitoyhdistykset aluejohtaja Veikko H i l t u n e n, Metsähallitus/Metsätalous

7 7 puiston johtaja Kerttu H ä r k ö n e n, Metsähallitus/Luontopalvelut johtaja Jorma S a a r i m a a, UPM-Kymmene Metsä piiripäällikkö Ville K e s k i n e n, Metsäliitto aluejohtaja Olli-Pekka A h o n e n, Stora Enso Oyj johtaja Eila V a l t a n e n, Kuhmon kaupunki maanviljelijä Jari K o m u l a i n e n, Kainuun Etu Oy suunnittelujohtaja Hannu H e i k k i n e n, Kainuun liitto kehittämispäällikkö Juha M ä ä t t ä, Kainuun ELY-keskus biologi Maarit V a i n i o, Kainuun ELY-keskus riistapäällikkö Jukka K e r ä n e n, Suomen riistakeskus, Kainuu toiminnanjohtaja Minna K o m u l a i n e n, ProAgria Kainuu piirin johtaja Seija H e i k k i n e n, Kainuun 4H-piiri maanviljelijä Ari K o m u l a i n e n, MTK-Kainuu puheenjohtaja Tapani P ä ä k k ö n e n, Meto Kainuu ry. maankäyttö ja ympäristöpäällikkö Merja V ä i s ä n e n, Kainuun metsänhoitajat ry. puheenjohtaja Martti S e p p ä n e n, Puu- ja erityisalojen liitto puheenjohtaja Markku H a v e r i n e n, Kainuun koneyrittäjät Hannele K a r h u, Kainuun metsäpalveluyrittäjät ympäristönsuojelutarkastaja Paula M a l i n e n, Kajaanin kaupunki Pohjois-Pohjanmaa: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Osmo P a l d a n i u s, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Olli-Pekka A h o n e n, Stora Enso Oyj toiminnanjohtaja Pertti M o i l a n e n, Metsänhoitoyhdistys Muhos hankintapäällikkö Pentti H a a t a j a, Vapo Oy vt. toimitusjohtaja Noora P a j a l a, Metsäsuunnittelu Hollanti Oy yrittäjä Reijo H o l t i n k o s k i, Pohjanmaan koneyrittäjät ry maanviljelijä Sanna I s o l a, Pohjois-Pohjanmaan liitto johtaja Maria I s o l a h t i, Oulun 4H-piiri maanviljelijä Kalervo J o k i n e n, MTK-Pohjois-Pohjanmaa ylitarkastaja Jaana R i n t a l a, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus puheenjohtaja Kari K e s k i t a l o, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri taimitarhanjohtaja Katri K o s k i - S i n k o, Pohjan Taimi Oy johtaja Eero K u b i n, Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen tutkimusyksikkö projektipäällikkö Vesa K r ö k k i, Humanpolis Rokua kehityspäällikkö Timo K ä h k ö n e n, Haapaveden Teknologiakylä Oy ympäristöpäällikkö Sami O k s a, UPM Kymmene Oyj metsänomistaja Juhani K u m p u s a l o, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi metsuri Voitto V å g, Puu- ja erityisalojen liitto metsäpalvelupäällikkö Timo M a r t t i l a, L&T Biowatti Oy ostopäällikkö Heikki P a r p a l a, Metsäliitto johtaja Niilo P i i s i l ä, Suomen metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa toiminnanjohtaja Manu P u r o l a, Metsänomistajien liitto Keski-Pohjanmaa metsätilanomistaja Juhani P ä ä k k ö, Oulun seudun Metsätilanomistajat ry alueasiantuntija Satu H e i k k i l ä, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry kehittämispäällikkö Tiina S u u t a r i, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimistopäällikkö Matti S ä r k e l ä, Paliskuntain yhdistys intendentti Kaarlo K a t i s k o s k i, Museovirasto MMT yliopettaja Jukka T i k k a n e n, Oulun seudun ammattikorkeakoulu aluejohtaja Pertti T u o m i, Metsähallitus, Oulu toiminnanohjaaja Sinikka U u s i t a l o, Suomen riistakeskus, Oulu hankintapäällikkö Pertti V a n h a l a, Oulun Energia Oy metsäpäällikkö Hannu V i r r a n n i e m i, PK-sahat, Pölkky Oy

8 8 Lappi: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Mikko S a r a j ä r v i, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Heli V i i r i, Suomen metsäkeskus aluejohtaja Martti V a r m o l a, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Hannu V ä l i k a n g a s, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi toiminnanjohtaja Veijo E k o n o j a, Metsänhoitoyhdistykset metsänhoitaja Seija N e v a l a, Lapin ELY-keskus luonnonsuojelupäällikkö Päivi L u n d v a l l, Lapin ELY-keskus kehittämisjohtaja Maiju H y r y, Lapin liitto suunnittelupäällikkö Lauri K a r v o n e n, Metsähallitus hoitokunnan puheenjohtaja Eero T ö r m ä n e n, Lapin riistakeskus lehtori Sirkka J o k e l a, Rovaniemen ammattikorkeakoulu piiripäällikkö Jarkko P a r p a l a, Metsäliitto Osuuskunta Group metsuri Arto T u i s k u, Puu- ja erityisalojen liitto poroisäntä Jukka K n u u t i, Paliskuntain yhdistys ry. metsäkoneyrittäjä Matti K a n t o l a, Lapin Koneyrittäjät ry. aluejohtaja Olli-Pekka A h o n e n, Stora Enso Oyj kasvatustieteiden maisteri Petra M a g g a-v a r s i n, Saamelaiskäräjät metsätalousinsinööri Tapani N i e m i m u u k k o, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry ympäristövalvonnan päällikkö Erkki L e h t o n i e m i, Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta Alueellisen metsäneuvoston tehtävänä on toimia metsäkeskuksen alueyksiköiden tukena metsälain mukaisten alueellisten metsäohjelmien suunnittelussa, seurannassa ja toimeenpanossa sekä seurata ja ottaa kantaa muihin metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin kuten lakisääteiseen maakunnan suunnitteluun. Alueellisen metsäneuvoston kokoonpanoa voidaan toimikauden aikana muuttaa metsäkeskuksen alueyksikön päätöksellä. Alueyksikkö kutsuu metsäneuvostolle sihteerin ellei sihteeriä ole jo tässä päätöksessä erikseen nimetty. Metsäneuvosto voi tarvittaessa jakaantua jaostoiksi sekä perustaa työvaliokuntia ja teemaryhmiä. Metsäneuvosto päättää omista toimintatavoistaan. Varajäsenien käyttäminen metsäneuvoston työskentelyssä on suotavaa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Metsäneuvos Marja Kokkonen

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN 1. 8. Kokkonen Jouni Meri-Lapin urheilukalastajat 9780 2. 6. Uusitalo Jari Meri-Lapin urheilukalastajat 5545 3. 41. Ohtonen Kari 5520 4. 17. Sipola Jani Keminseudun

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Raahen Vesan puheenjohtajat, johtokunnat, yleisurheilujaostot, 1982-2010

Raahen Vesan puheenjohtajat, johtokunnat, yleisurheilujaostot, 1982-2010 1 Raahen Vesan puheenjohtajat, johtokunnat, yleisurheilujaostot, 1982-2010 Puheenjohtajat (viimeisen 30 vuoden ajalta) Lumiaho, Kauko 1980-1989 Lehtikangas, Seppo, 1990-1991 Turpeinen, Pentti, -1992 Ukonaho,

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot