ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE ; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014"

Transkriptio

1 1(8) Päivämäärä Dnro /032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE ; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot vuosiksi päätöksellään Dnro 442/032/ Päätöksen mukaisesti alueellisen metsäneuvoston kokoonpanoa voidaan toimikauden aikana muuttaa metsäkeskuksen (asettamishetkellä 13 itsenäistä) päätöksellä. Suomen metsäkeskus on koonnut maa- ja metsätalousministeriön käyttöön tehtyihin muutoksiin perustuvat listaukset ( tilanne), minkä lisäksi ministeriöön on saapunut yksittäisiä ilmoituksia muutoksista lokamarraskuussa Tämä päätös perustuu näihin ajantasaisiin tietoihin. Suomen metsäkeskus valmistelee organisaatiouudistusta vuoden 2014 aikana siten, että uusi organisaatio astuisi voimaan vuoden 2015 alusta. Uudistus aiheuttaa muutoksia voimassa olevaan lakiin Suomen metsäkeskuksesta (418/2011). Maa- ja metsätalousministeriö näkee tarkoituksenmukaiseksi jatkaa alueellisten metsäneuvostojen toimikautta vuoden 2014 loppuun, minkä jälkeen metsäneuvostojen toiminnasta päätetään uudelleen huomioiden metsäkeskuslain muutokset. Alueelliset metsäneuvostot jatkavat tällä päätöksellä saakka seuraavassa kokoonpanossa: Rannikon alueyksikön alueella: maanviljelijä Stefan T h ö l i x, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja metsänhoitaja Mikael A m i n o f f, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja aluejohtaja Karen W i k - P o r t i n, Suomen metsäkeskus metsänhoidon ja luonnonhoidon asiantuntija Annikka S e l a n d e r, Suomen metsäkeskus, sihteeri Etelärannikolla: tarkastaja Stina A b r a h a m s s o n, Åbolands skogsägarförbund ympäristönsuojelupäällikkö Anne A n t m a n, Natur och Miljö r.f. kehittämispäällikkö Mikael B ä c k m a n, UPM Kymmene Abp ohjelmavastaava Britt-Mari F a g e r s t r ö m, Yrkeshögskolan Novia markkinointipäällikkö Guy F r a n s m a n, Stora Enso Abp tarkastaja Kirsi H e l l a s, Uudenmaan ELY-keskus maanviljelijä Mats H a g m a n, ÅSP maanviljelijä Henrika H u s b e r g, Skogsägarförbundet Kusten järjestösihteeri Petra I n g o, Finlands svenska 4H ryhmäpäällikkö Maria K o n s i n - P a l v a, Uudenmaan ELY-keskus reviirineuvoja Benjamin L e h a m, METO maanviljelijä Mårten M a l m s t r ö m, NSP ympäristösuunnittelija Lasse R e k o l a, Uudenmaan liitto yrittäjä Magnus T r ä s k m a n, Finlands svenska maskinföretagare MMT Jari V a r j o, Metsäntutkimuslaitos MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel

2 Lounais-Suomi: Pohjanmaalla: ympäristö- ja terveystarkastaja Sonja G r ö n h o l m, Natur och Miljö r.f. kaavoitusjohtaja Ann H o l m, Pohjanmaan liitto yrittäjä Tomas H o l m, Finlands svenska maskinföretagare MMM Kristian K a r l s s o n, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Tomas L å n g g å r d, ÖSP metsätalousinsinööri Johan N y n ä s, METO toiminnanjohtaja Jan S l o t t e, Skogsvårdsföreningen Österbotten luontoympäristöyksikön päällikkö Esa K o s k e n n i e m i, Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus maanviljelijä Bo S t o r s j ö, Skogsägarförbundet Kusten ostopäällikkö Rodney S t r a n d v a l l, UPM Kymmene Abp kasvintarkastuspäällikkö Fredrik S t r ö m, Pohjanmaan ELY-keskus koulutus- ja kehitysvastaava Harriet S u n d h o l m, Finlands svenska 4H piiripäällikkö Thomas S u n d q v i s t, MetsäGroup metsätalousopettaja Henrik Ö s t m a n, Yrkesakademin i Östebotten alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Pauli H o l l o, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Arto T e i t t i n e n, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja ylijohtaja Risto T i m o n e n, Varsinais-Suomen ELY-keskus ryhmän päällikkö Leena A h t o l a - H e i n o n e n, Satakunnan ja V-S ELY-keskus metsänomistaja Airi K u l m a l a, Metsänomistajat johtaja Marko M ä k i - H a k o l a, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi rehtori Juha-Pekka K o i v u s a l o, Länsirannikon koulutus Oy, WinNova riistapäällikkö Antti I m p o l a, Suomen riistakeskus koneyrittäjä Aatto R e k o l a, Satakunnan ja L-S koneyrittäjät opettaja Raimo H a k i l a, Satakunnan ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri metsäpäällikkö Juha M ä k i, Suomen Sahat ry toiminnanjohtaja Hannu J u s t e n, Metsänhoitoyhdistys Länsi-Metsä ja Karhu metsäasiakaspäällikkö Jaakko I s o-m a r k k u, UPM piiripäällikkö Pekka K a n t o l a, Metsäliitto Osuuskunta johtaja Jori U u s i t a l o, Metsäntutkimuslaitos alueiden käytön johtaja Päivi L i u s k a-k a n k a a n p ä ä, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto johtaja Harri M ä e n p ä ä, Lounais-Suomen ja Satakunnan 4H-piiri hankintapäällikkö Jarmo R e i m a n, Stora Enso Metsä Häme-Uusimaa: metsänomistaja Eine R o s e n b e r g - R i i h i m ä k i, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Antti K o s k i m ä k i, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja viestintäsihteeri Leena L e v ä n e n, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, sihteeri koulutuspäällikkö Tuovi A a l t o, Hyria Koulutus Oy jalostusmetsänhoitaja Risto H a g q v i s t, Metsäntutkimuslaitos maakuntajohta Jari P a r k k o n e n, Päijät-Hämeen liitto johtaja Helena H e r t t u a i n e n, Etelä-Suomen 4H-piiri ry ylitarkastaja Rauni I t k o n e n, Hämeen ELY-keskus toiminnanjohtaja Eija V a l l i u s, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ympäristöpäällikkö Risto M u r t o, Lohjan kaupunki puheenjohtaja Matti M ä k i a h o, Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry riistapäällikkö Jyri R a u h a l a, Suomen riistakeskus Etelä-Häme metsuri Erkki P e n k a r i, Puu- ja erityisalojen liitto ry piiripäällikkö Petri T a h v a n a i n e n, Metsäliitto Osuuskunta puheenjohtaja Timo R i u k k a, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme metsätalousjohtaja Jorma S a a r i m a a, UPM Metsä johtokunnan jäsen Arto Savolainen, Metsäalan asiantuntijat ry Häme-Uusimaa 2

3 3 johtaja Pekka S a v o l a i n e n, Hämeen ELY-keskus johtaja Esko L a i t i n e n, Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi koneyrittäjä Hannu S i r è n, Etelä-Suomen Koneyrittäjät ry metsäpäällikkö Jussi T o r p o, Versowood Oy hallituksen jäsen Timo Tuomola, Etelä-Hämeen metsänhoitajat ry Kaakkois-Suomi: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Antti R ä m ä, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Pekka V a i n i k k a, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja edistämispäällikkö Seppo R e p o, Suomen metsäkeskus, neuvoston sihteeri maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Ari B e r g, Etelä-Karjalan liitto ympäristösuunnittelija Henrik F r a n k, Kymenlaakson liitto ylitarkastaja Tuula T a n s k a, Kaakkois -Suomen ELY-keskus toiminnanjohtaja Timo P a r t i n e n, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi puheenjohtaja Mikko L a s s i l a, Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi maanviljelijä Jaakko K o s k i n e n, MTK, Kaakkois-Suomi palvelupäällikkö Antero P a r t a n e n, ProAgria Etelä-Suomi aluejohtaja Janne P a r t a n e n, Stora-Enso Oyj kehitysjohtaja Esa K o r h o n e n, UPM-Kymmene Oyj piiripäällikkö Jari M a k k o n e n, Metsäliitto toimitusjohtaja Pekka T. K a u r a n e n, Harvestia Oy maaseutuasiamies Juha R a u t i o, Imatran seudun kehitysyhtiö lehtori Jyri M u l a r i, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu toiminnanjohtaja Pasi V u o r i k o s k i, Vuoksen 4 h-piiri koneyrittäjä Esko L i l j a n d e r, Koneyrittäjät metsuri Jarno P e s u, Puu- ja erityisalojen liitto riistapäällikkö Erkki K i u k a s, Kymen Riistanhoitopiiri Kimmo S a a r i n e n, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri Lassi K u j a l a, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri metsätalousinsinööri Taina L o n k a, METO Kaakkois-Suomi vanhempi tutkija Sinikka V ä s t i l ä, Metsäntutkimuslaitos Pirkanmaa: talousneuvos Ilkka J u u s e l a, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja järjestöagrologi Päivi F a l l s t r ö m, MTK-Pirkanmaa alueneuvoja Ilkka H e i n o n e n, METO- Metsäalan asiantuntijat ry Häme aluetoimittaja Sirkka I s o - E t t a l a, Aamulehti metsätalousinsinööri Tapio K a i s l a, Pirkanmaan lintuyhdistys toiminnanjohtaja Harri K a t a j a m ä k i, Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys johtaja Päivi K i v i r a n t a, Hämeen 4H-piiri riistapäällikkö Jani K ö r h ä m ö, Suomen riistakeskus Pohjois-Häme metsuri Heikki L e h t o n e n, Puu- ja erityisalojen liitto piiripäällikkö Hannu L e p p ä j ä r v i, Metsäliitto Osuuskunta hankintajohtaja Erkki M e t s o l a, UPM Metsä metsänhoitaja Sini M i e t t i n e n, Hämeen metsänhoitajat ry viestintäpäällikkö Heli M u t k a l a - K ä h k ö n e n, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi metsänomistaja Mirjam H o k k a n e n, Tampereen Seudun Metsänomistajat ry yrittäjä Matti M ä k e l ä, Pirkanmaan koneyrittäjät toimitusjohtaja Jyri N e n o n e n, Kinnaskoski Oy maakuntajohtaja Esa H a l m e, Pirkanmaan liitto koulutuspäällikkö Ari V a n a m o, Tampereen ammattikorkeakoulu hankintapäällikkö Jarmo R e i m a n, Stora Enso Oyj kehityspäällikkö Mikko R i s t i m ä k i, Urjalan kunta yrittäjä Jussi R ö n n i, Metsäpalveluyrittäjät kansanedustaja Arto S a t o n e n, kansanedustaja

4 4 aluejohtaja Heikki S a v o l a i n e n, Metsähallitus johtaja Arto S o r r i, Metsäkeskus Pirkanmaa maanviljelijä Jarmo T o u k o l a, metsänomistajat aluejohtaja Jori Uusitalo, Metsäntutkimuslaitos johtaja Ulla K o i v u s a a r i, Pirkanmaan ELY-keskus Etelä-Savo: emäntä Sari L a n t t a, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Antti H e i k k i l ä, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja koneyrittäjä Hannu H o k k a n e n, Etelä-Savon Koneyrittäjät ry. lehtori Raili K a u t i a i n e n, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri toiminnanjohtaja Markku K a k r i a i n e n, Etelä-Savon maakuntaliitto maanviljelijä Mauri R u u t h, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry riistapäällikkö Petri V a r t i a i n e n, Suomen riistakeskus, Etelä-Savo vastuualueen päällikkö Juha P u l l i a i n e n, Etelä-Savon ELY-keskus yksikön päällikkö, Vesa T o i v o l a, Etelä-Savon ELY-keskus johtaja Pirjo S i i s k o n e n, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti metsätalousinsinööri Kaija S i i k a v i r t a, METO Etelä-Savon alueyhdistys ry erikoissuunnittelija Petri S i l v e n n o i n e n, Metsähallitus, luontopalvelut asiakaspäällikkö Martti V e n ä l ä i n e n, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Sami H e i k k i n e n, MTK Etelä-Savo metsätilan omistaja Seppo N y k ä n e n, Pieksämäen metsänomistajat ry maatilayrittäjä Tuomo L a i t i n e n, Pro Agria Etelä-Savo metsuri Heikki N u p p o n e n, Puu- ja erityisalojen liitto ry toiminnanjohtaja Aura H e i k u r a, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry/mhyt yksikön johtaja Olli K i v i j ä r v i, Suur-Savon Metsänhoitajat ry liiketoimintajohtaja Heikki T i r k k o n e n, Suur-Savon Sähkö Oy päällikkö Petri K o s o n e n, YLE Etelä-Savon Radio ostopäällikkö Matti S a l o, Metsäliitto aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso Oyj toimitusjohtaja Arto H u u r i n a i n e n, Tornator Oy energiapuujohtaja Matti H a l i n e n, UPM Metsä toimitusjohtaja Jukka S u o m a l a i n e n, Etelä-Savon Yrittäjät ry. koulutusjohtaja Jukka M ä n t y l ä, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalous Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: maa- ja metsätalousyrittäjä Marjatta E l o m a a, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Jorma V i e r u l a, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja edistämispalveluiden päällikkö Pertti M ä k i - H a k o l a, Suomen metsäkeskus, sihteeri tutkija, asiakaspäällikkö Paula J y l h ä, Metsäntutkimuslaitos yksikönjohtaja Hanna-Mari L a i t a l a, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto puheenjohtaja Johanna Ka n k a a n p ä ä, MTK Etelä-Pohjanmaa ryhmäpäällikkö Ritva R i n t a - P u k k a, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toiminnanjohtaja Marjatta P o h j o n e n, Etelä-Pohjanmaan 4H-piiri MMT, dosentti Risto L a u h a n e n, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu johtaja Marko M ä k i - H a k o l a, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi toiminnanjohtaja Juha L a i t i n e n, Metsänhoitoyhdistys Keskipohjanmaa luonnonsuojelupäällikkö Esa K o s k e n n i e m i, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus puheenjohtaja Seppo J. O j a l a, Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri piiripäällikkö Tomi S a i n e, Metsä Group aluejohtaja Janne S e i l o, UPM Metsä hankintaesimies Mika Y l ö n e n, Stora Enso Metsä metsäpalvelupäällikkö Heikki V e s t e r i, L&T Biowatti Oy riistapäällikkö Mikael L u o m a, Suomen riistakeskus, Pohjanmaa yrittäjä Jukka V a i n i o n p ä ä, Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäjät ry

5 5 maakuntajohtaja Asko P e l t o l a, Etelä-Pohjanmaan liitto ohjelmapäällikkö Teppo R e k i l ä, Keski-Pohjanmaan liitto metsätalousinsinööri Lars B j ö r k g å r d, Pohjanmaan ELY-keskus metsuri Lasse V e r t a n e n, Puu- ja erityisalojen liitto ry taloustoimittaja Arto T a k a l a m p i, Ilkka-lehti hallituksen puheenjohtaja Markku P a j a l a, Metsänhoitoyhdistys Keskipohja metsänhoidonneuvoja Matti S a a r e n p ä ä, Metsänhoitoyhdistys JärviLakia professori Sami K u r k i, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti metsäpäällikkö Juha A n t t i l a, Luopajärven Saha Oy Keski-Suomi: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Johannes L e p p ä n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Helena R e i m a n, Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja edistämispalvelujen päällikkö Ari N i k k o l a, Suomen metsäkeskus, sihteeri metsänhoitaja, maanviljelijä Mikko T i i r o l a, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi toiminnanjohtaja Ilpo P e n t i n p u r o, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi kehityspäällikkö Jussi L i n n a l a, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi toiminnanjohtaja Kari K u u s n i e m i, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys metsäneuvoja Pentti K a i h l a n i e m i, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi metsänhoitopäällikkö Tuomo V e h m a s, Metsähallitus hankintapäällikkö Ilpo L e h t o n e n, UPM Metsä piiripäällikkö Matti R o s s i, Metsäliitto aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso Oyj, Metsä toimitusjohtaja Heikki P i e s a l a, Vapo Timber Oy toimitusjohtaja Pekka K a u r a n e n, Harvestia Oy hallituksen puheenjohtaja Keijo M i k k o n e n, FM Timber Team Oy metsäpalvelupäällikkö Matti V a i n i o n p ä ä, L&T Biowatti Oy metsäpalveluyrittäjä Helena P i r k k a l a i n e n, Metsä-Pirkka Ky metsätyöntekijä Hannu O l l i k a i n e n, Puu- ja erityisalojen liitto kehittämispäällikkö Markku P a a n a n e n, Bioenergiasta elinvoimaa, METO Metsäalan asiantuntijat ry metsäkoneyrittäjä Hannu H i e k k a l a, Koneyrittäjien liitto ry erikoistutkija Heikki S m o l a n d e r, Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoki riistanhoidonneuvoja Olli K u r s u la, Suomen riistakeskus, Keski-Suomi yksikön päällikkö Ulla M e h t o - H ä m ä l ä i n e n, Keski-Suomen ELY-keskus johtaja Kari L e h t i n e n, Keski-Suomen ELY-keskus johtaja Seppo K o s o n e n, Keski-Suomen ELY-keskus ohjelmapäällikkö Pirjo P e r ä a h o, Keski-Suomen liitto professori Markku K u i t u n e n, Jyväskylän yliopisto metsänhoitaja Pekka Ä ä n i s m a a, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu koulutuspäällikkö Ari S a l m e l a, Jämsän ammattiopisto, metsäala toiminnanjohtaja Pekka-Juhani K u i t t o, Finbio ry toiminnanjohtaja Ritva V a r i s, Puumiesten liitto johtaja Vesa L a i t i n e n, ProAgria Keski-Suomi ry. puheenjohtaja Reijo L i n d s t r ö m, Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry johtaja Raija K u m p u l a, Keski-Suomen 4H-piiri ympäristösuojelujärjestön edustus tms tutkija, FT Tero T o i v a n e n, Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pohjois-Savo: maanviljelijä Pekka T e n h u n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Risto H e l l e, Suomen metsäkeskus edistämispalveluiden päällikkö Markku R e m e s, Suomen metsäkeskus, sihteeri kansanedustaja Kari R a j a m ä k i Mhy Savotta hallituksen jäsen Tapani P i t k ä n e n, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi riistapäällikkö Jouni T a n s k a n e n, Suomen riistakeskus, Pohjois-Savo

6 6 ostojohtaja Pekka R a j a l a, UPM Metsä hankintapäällikkö Kauko M u s t o n e n, Keitele Forest Oy toiminnanjohtaja Kari P a l o j ä r v i, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry metsänhoitaja Jarkko P a r t a n e n, Pohjois-Savon metsänhoitajat ry toimitusjohtaja Matti N i i r a n e n, Kuopion kauppakamari professori Matti M a l t a m o, Itä-Suomen yliopisto metsuri Aimo K o r k a l a i n e n, Puu- ja erityisalojen liitto koneyrittäjä Ari M o i l a n e n, Koneyrittäjien liitto ry aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso Oyj, Savon hankinta-alue hankintapäällikkö Matti V o u t i l a i n e n, Kuopion Energia Oy johtaja Juha V e n ä l ä i n e n, Pohjois-Savon 4H-piiri laatuasiantuntija Juha L a i t i n e n, Metsähallitus metsäneuvoja Merja V ä i s ä n e n, Itä-Suomen metsätoimistot Oy piiripäällikkö Hannu K a r j u l a, Metsäliitto aluepäällikkö Jari T a k k i n e n, Harvestia metsätalousinsinööri Juhani K o r h o n e n, Meto Pohjois-Savo aluekehityspäällikkö Jari J ä ä s k e l ä i n e n, Pohjois-Savon liitto ylitarkastaja Anne G r ö n l u n d, Pohjois-Savon ELY-keskus FM Risto I h a n t o l a, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry toimittaja Kaija K e r v i n e n, Yleisradio Oy, radion uutistoimitus erikoistutkija Timo S a k s a, Metsäntutkimuslaitos metsäasiantuntija Minna K a r p p i n e n, Metsänhoitoyhdistys Savotta Pohjois-Karjala: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Pauli L a a s o n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Anssi N i s k a n e n, Suomen metsäkeskus kehittämispäällikkö Sanna K a s u r i n e n, Suomen metsäkeskus metsäsuunnittelupäällikkö Kyösti H a s s i n e n, Suomen metsäkeskus metsä- ja energiaryhmän puheenjohtaja Ari A l s i o, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastuualueen päällikkö Pekka T a h v a n a i n e n, Pohjois-Karjalan ELY-keskus yksikön päällikkö Aarne W a h l g r e n, Pohjois-Karjalan ELY-keskus aluejohtaja Timo P a r t a n e n, Fortum Heat ympäristöasiantuntija Arto K a m m o n e n, Metsähallitus suojelubiologi Kaisa J u n n i n e n, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry riistapäällikkö Juha K u i t t i n e n, Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala metsäpalvelupäällikkö Ilkka H ä m ä l ä i n e n, METO-Metsäalan asiantuntijat ry opiskelija Markus M e l i n, Pohjois-Karjalan metsänhoitajat ry metsuri Kalevi T a l l u s, Puu- ja erityisalojen liitto ry koneyrittäjä Tapani V a r i s, Koneyrittäjien liitto ry toimitusjohtaja Markku R ä s ä n e n, Itä-Suomen metsätoimistot Oy yksikön johtaja Jari P a r v i a i n e n, Metsäntutkimuslaitos dosentti Heli P e l t o l a, Itä-Suomen yliopisto toiminnanjohtaja Johanna R i n n e k a r i, ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset lehtori Esa E t e l ä t a l o, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu aluejohtaja Riku K o s k i n e n, Stora Enso viestintäjohtaja Aili P i i r o n e n, UPM-Kymmene piiripäällikkö Janne N i s s i n e n, Metsäliitto toiminnanjohtaja Ari K a r h a p ä ä, Metsänomistajien liitto Pohjois-Karjala yrittäjä Ella K ä r k i, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala Kainuu: metsäneuvoston puheenjohtaja Reijo V i r k k u n e n, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja puheenjohtaja Reijo M ä ä t t ä, Kajaanin metsänomistajat ry. puheenjohtaja Heikki M o i l a n e n, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi varapuheenjohtaja Marjut S i l v a s t, Kainuun metsänhoitoyhdistykset aluejohtaja Veikko H i l t u n e n, Metsähallitus/Metsätalous

7 7 puiston johtaja Kerttu H ä r k ö n e n, Metsähallitus/Luontopalvelut johtaja Jorma S a a r i m a a, UPM-Kymmene Metsä piiripäällikkö Ville K e s k i n e n, Metsäliitto aluejohtaja Olli-Pekka A h o n e n, Stora Enso Oyj johtaja Eila V a l t a n e n, Kuhmon kaupunki maanviljelijä Jari K o m u l a i n e n, Kainuun Etu Oy suunnittelujohtaja Hannu H e i k k i n e n, Kainuun liitto kehittämispäällikkö Juha M ä ä t t ä, Kainuun ELY-keskus biologi Maarit V a i n i o, Kainuun ELY-keskus riistapäällikkö Jukka K e r ä n e n, Suomen riistakeskus, Kainuu toiminnanjohtaja Minna K o m u l a i n e n, ProAgria Kainuu piirin johtaja Seija H e i k k i n e n, Kainuun 4H-piiri maanviljelijä Ari K o m u l a i n e n, MTK-Kainuu puheenjohtaja Tapani P ä ä k k ö n e n, Meto Kainuu ry. maankäyttö ja ympäristöpäällikkö Merja V ä i s ä n e n, Kainuun metsänhoitajat ry. puheenjohtaja Martti S e p p ä n e n, Puu- ja erityisalojen liitto puheenjohtaja Markku H a v e r i n e n, Kainuun koneyrittäjät Hannele K a r h u, Kainuun metsäpalveluyrittäjät ympäristönsuojelutarkastaja Paula M a l i n e n, Kajaanin kaupunki Pohjois-Pohjanmaa: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Osmo P a l d a n i u s, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Olli-Pekka A h o n e n, Stora Enso Oyj toiminnanjohtaja Pertti M o i l a n e n, Metsänhoitoyhdistys Muhos hankintapäällikkö Pentti H a a t a j a, Vapo Oy vt. toimitusjohtaja Noora P a j a l a, Metsäsuunnittelu Hollanti Oy yrittäjä Reijo H o l t i n k o s k i, Pohjanmaan koneyrittäjät ry maanviljelijä Sanna I s o l a, Pohjois-Pohjanmaan liitto johtaja Maria I s o l a h t i, Oulun 4H-piiri maanviljelijä Kalervo J o k i n e n, MTK-Pohjois-Pohjanmaa ylitarkastaja Jaana R i n t a l a, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus puheenjohtaja Kari K e s k i t a l o, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri taimitarhanjohtaja Katri K o s k i - S i n k o, Pohjan Taimi Oy johtaja Eero K u b i n, Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen tutkimusyksikkö projektipäällikkö Vesa K r ö k k i, Humanpolis Rokua kehityspäällikkö Timo K ä h k ö n e n, Haapaveden Teknologiakylä Oy ympäristöpäällikkö Sami O k s a, UPM Kymmene Oyj metsänomistaja Juhani K u m p u s a l o, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi metsuri Voitto V å g, Puu- ja erityisalojen liitto metsäpalvelupäällikkö Timo M a r t t i l a, L&T Biowatti Oy ostopäällikkö Heikki P a r p a l a, Metsäliitto johtaja Niilo P i i s i l ä, Suomen metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa toiminnanjohtaja Manu P u r o l a, Metsänomistajien liitto Keski-Pohjanmaa metsätilanomistaja Juhani P ä ä k k ö, Oulun seudun Metsätilanomistajat ry alueasiantuntija Satu H e i k k i l ä, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry kehittämispäällikkö Tiina S u u t a r i, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimistopäällikkö Matti S ä r k e l ä, Paliskuntain yhdistys intendentti Kaarlo K a t i s k o s k i, Museovirasto MMT yliopettaja Jukka T i k k a n e n, Oulun seudun ammattikorkeakoulu aluejohtaja Pertti T u o m i, Metsähallitus, Oulu toiminnanohjaaja Sinikka U u s i t a l o, Suomen riistakeskus, Oulu hankintapäällikkö Pertti V a n h a l a, Oulun Energia Oy metsäpäällikkö Hannu V i r r a n n i e m i, PK-sahat, Pölkky Oy

8 8 Lappi: alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Mikko S a r a j ä r v i, Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja aluejohtaja Heli V i i r i, Suomen metsäkeskus aluejohtaja Martti V a r m o l a, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Hannu V ä l i k a n g a s, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi toiminnanjohtaja Veijo E k o n o j a, Metsänhoitoyhdistykset metsänhoitaja Seija N e v a l a, Lapin ELY-keskus luonnonsuojelupäällikkö Päivi L u n d v a l l, Lapin ELY-keskus kehittämisjohtaja Maiju H y r y, Lapin liitto suunnittelupäällikkö Lauri K a r v o n e n, Metsähallitus hoitokunnan puheenjohtaja Eero T ö r m ä n e n, Lapin riistakeskus lehtori Sirkka J o k e l a, Rovaniemen ammattikorkeakoulu piiripäällikkö Jarkko P a r p a l a, Metsäliitto Osuuskunta Group metsuri Arto T u i s k u, Puu- ja erityisalojen liitto poroisäntä Jukka K n u u t i, Paliskuntain yhdistys ry. metsäkoneyrittäjä Matti K a n t o l a, Lapin Koneyrittäjät ry. aluejohtaja Olli-Pekka A h o n e n, Stora Enso Oyj kasvatustieteiden maisteri Petra M a g g a-v a r s i n, Saamelaiskäräjät metsätalousinsinööri Tapani N i e m i m u u k k o, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry ympäristövalvonnan päällikkö Erkki L e h t o n i e m i, Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta Alueellisen metsäneuvoston tehtävänä on toimia metsäkeskuksen alueyksiköiden tukena metsälain mukaisten alueellisten metsäohjelmien suunnittelussa, seurannassa ja toimeenpanossa sekä seurata ja ottaa kantaa muihin metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin kuten lakisääteiseen maakunnan suunnitteluun. Alueellisen metsäneuvoston kokoonpanoa voidaan toimikauden aikana muuttaa metsäkeskuksen alueyksikön päätöksellä. Alueyksikkö kutsuu metsäneuvostolle sihteerin ellei sihteeriä ole jo tässä päätöksessä erikseen nimetty. Metsäneuvosto voi tarvittaessa jakaantua jaostoiksi sekä perustaa työvaliokuntia ja teemaryhmiä. Metsäneuvosto päättää omista toimintatavoistaan. Varajäsenien käyttäminen metsäneuvoston työskentelyssä on suotavaa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Metsäneuvos Marja Kokkonen

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; AJANTASAISTETTU KOKOONPANO

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; AJANTASAISTETTU KOKOONPANO 1(8) Päivämäärä 15.6.2011 Dnro Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; AJANTASAISTETTU KOKOONPANO Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot vuosiksi 2010-2013 päätöksellään

Lisätiedot

Maakunnallisten metsäneuvostojen nimeäminen v. 2015

Maakunnallisten metsäneuvostojen nimeäminen v. 2015 1 (7) Maakunnallisten metsäneuvostojen nimeäminen v. 2015 Edellisten metsäneuvostojen toimikausi päättyi v. 2014 vuoden lopussa. Metsäkeskuslain muutos astui voimaan 1.1.2015. Sen mukaan siirtymäsäädösten

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

1(7) 14.2.2007 4124/621/2006. Metsäkeskukset ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN

1(7) 14.2.2007 4124/621/2006. Metsäkeskukset ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN 1(7) Päivämäärä Dnro 14.2.2007 4124/621/2006 Metsäkeskukset Viite Asia ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut metsäkeskusten esityksestä alueelliset

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015 Yritysesittely Metsäteho Oy 2015 Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Mukana myös: Pilk Kings, Vaasa Vaasa, 14.3.2017 Osallistujat: 83 kilpailijaa / 16 joukkuetta Yleinen miessarja 38 kilpailijaa 1. Petri Luoma-Keturi

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardi: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

fil fil.ri 1(8) Suomen metsäkeskus Julkisen palvelun yksikkö

fil fil.ri 1(8) Suomen metsäkeskus Julkisen palvelun yksikkö Ä4II fil fil fil.ri 6.5.2015 1(8) 356/032/2015 Suomen metsäkeskus Julkisen palvelun yksikkö Viite Asia MAAKUNNALLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN AJALLE 15.5.2015-14.5.2019 Suomen metsäkeskuksesta annetun

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Sirpa Karjalainen, ylitarkastaja, MMM. Markku Wulff, tulosaluejohtaja, AMK/Savonia. täydennyskoulutuskeskus

Sirpa Karjalainen, ylitarkastaja, MMM. Markku Wulff, tulosaluejohtaja, AMK/Savonia. täydennyskoulutuskeskus Alueellisen palvelutoiminnan edustajina: Tuija Helsky, projektijohtaja, LounaFood,Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Marko Jori, kehityspäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti Marja-Leena Hirvonen, koulutusalavastaava,

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Kansainvälisten lajien SM-kilpailut 2016 Mäntsälän Ampumaurheilukeskus Hirvihaarantie 725 HIRVIHAARA Eurooppalainen metsästysammunta 29.5.2016 Yhdistelmäkilpailu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen 18.9. 2014 Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Aiheet Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yhteisten vesialueiden

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Hiihdon ja ampumahiihdon SM-kilpailut 15. 17.3.2011 Kalajoki Sprintti NYL A-finaali 1.5 km V Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Pauliina Mäkelä Helsingin pol 5.06,0 2. Miia Lehtinen Pirkanmaan po 5.06,5

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(17) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 5,3 1,14 522 522 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 2,65

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 1(20) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 86 86 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 54 54 TK3 Keskitalo

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava 18-19.7.2010 Järj. Lahden OnkiTeam Erä1 Erä2 Sij Kilpailija Seura Sarja Paikka Paino Pist Paikka Paino Pist. Yht.paino Yht.Pist. 1 Lasse Laukkarinen Fish m D67 1781 1 E86

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6,

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Helsinki politiikka Metsien käsittely ja puunkojuu Kansainvälinen

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Jäsenluettelo Finedu-säätiön valtuuskunta, 29 jäsentä Jäsenlista vahvistettu valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 13.5.2014

Jäsenluettelo Finedu-säätiön valtuuskunta, 29 jäsentä Jäsenlista vahvistettu valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 13.5.2014 1 Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Finedu-säätiö Jäsenluettelo Finedu-säätiön valtuuskunta, 29 jäsentä Jäsenlista vahvistettu valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 13.5.2014 Varsinainen jäsen

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän

Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän kehityksen koordinaattori katri närhi kouluttaja Kati

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

SAKU ry: talvikisat Keilailu Miehet kilpasarja

SAKU ry: talvikisat Keilailu Miehet kilpasarja Miehet kilpasarja Oppilaitos Etunimi Sukunimi Tasoitus 1.sarja 2.sarja 3.sarja 4.sarja 5.sarja Yht. Yhteensä 1 Lapin ammattiopisto Matti Kukkula 70 192 200 256 279 256 1183 1253 2 Kainuun ammattioppilaitos

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot