1(7) /621/2006. Metsäkeskukset ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(7) 14.2.2007 4124/621/2006. Metsäkeskukset ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN"

Transkriptio

1 1(7) Päivämäärä Dnro /621/2006 Metsäkeskukset Viite Asia ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut metsäkeskusten esityksestä alueelliset metsäneuvostot toimikaudeksi seuraavissa kokoonpanoissa: Kusten: lantbruksråd Runar Lillandt, Kustens skogscentral, ordförande jordbrukare Mikael Antell, Kustens skogscentral, viceordförande direktör Karen Wik-Portin, Kustens skogscentral skogsförbättringschef Peter Mattbäck; Kustens skogscentral, sekreterare Sydkusten: inspektör Kirsi Hellas, Nylands miljöcentral marknadsföringschef Guy Fransman, Stora Enso Abp entreprenör Magnus Träskman, Finlands sv. Maskinföretagare lektor Johnny Sved, Yrkeshögskolan Sydväst inspektör Stina Holmberg, Åbolands skogsägarförbund jordbrukare Henrika Husberg, Nylands skogsägarförbund avdelningschef Olavi Nieminen, Nylands TE-Central verksamhetsledare Bernt Nordman, Natur och Miljö verksamhetsledare Hed-Mari Björkell, Finlands svenska 4H jordbrukare Mats Hagman, Åbolands sv. lantbruksproducentförbund revirinstruktör Ulrika Wahlberg, METO Metsäalan asiantuntijat ry landskapsdirektör Jaakko Mikkola, Östra Nylands förbund/nylands förbund Österbotten: överinspektör Karl-Erik Storberg, Västra Finlands miljöcentral distrikdirektör Juha Levonen, Metsäliitto Andelslaget skogschef Sixten Sunabacka, UPM-Kymmene Abp entreprenör Tomas Holm, Finlands sv. Maskinföretagare lektor Karl-Gustav Ingo, Svenska Yrkesinstitutet bonde Olav Store, Skogsägarförbundet Kusten verksamhetsledare Jan Slotte, Skogsägarförbundet Kusten strukturstödschef Maria Swanljung, Österbottens TE-Central miljövårdssekreterare Ralf Wistbacka, Natur och Miljö verksamhetsledare Mikael Blomqvist, Finlands svenska 4H lantbrukare Bo Storsjö, Österbottens sv. lantbruksproducentförbund skogsbruksingenjör Anders Hjortman, METO Metsäalan asiantuntijat ry styrelseordförande Allan Blom, Österbottens förbund MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh. (09) faksi (09) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn (09) fax (09) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel fax

2 2 Lounais-Suomi: johtokunnan puheenjohtaja Seppo Jokela, Lounais-Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Kari Nieminen, Lounais-Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja osastopäällikkö Risto Skyttä, Varsinais-Suomen/Satakunnan TE-Keskus lehtori Irma Haanperä, Turun Seudun Metsänomistajat ry/satakunnan Metsänomistajat ry metsuri Juha Vastamaa, Puu- ja erityisalojen liitto ry johtaja Jukka Koivumäki, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi apulaisrehtori Ilkka Harkkila, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos/porin Metsäopisto riistapäällikkö Mauri Krusberg, Satakunnan/Varsinais-Suomen riistanhoitopiiri koneurakoitsija Toivo Lammela, Satakunnan/Lounais-Suomen koneyrittäjät aluepäällikkö Hannu Klemola, Varsinais-Suomen/Satakunnan luonnonsuojelupiiri metsäpäällikkö Taisto Lehti, Suomen Sahat ry toiminnanjohtaja Tiina Lietzen, Marttilan metsänhoitoyhdistys/teljän metsänhoitoyhdistys kehitysjohtaja Erkki Metsola, UPM Metsä aluejohtaja Antti Maaranta, Metsäliitto Osuuskunta johtaja Jori Uusitalo, Metsäntutkimuslaitos maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto, Satakuntaliitto/Varsinais-Suomen liitto toiminnanjohtaja Marjukka Frisk, Lounais-Suomen/Satakunnan 4H-piiri yli-insinööri Outi Engström, Lounais-Suomen ympäristökeskus aluejohtaja Pekka T. Rajala, Stora Enso Metsä Häme-Uusimaa: johtaja Reivo Järvenpää, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, puheenjohtaja johtaja Antti Koskimäki, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, varapuheenjohtaja viestintäsihteeri Leena Levänen, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, sihteeri aikuiskoulutusvastaava Tuovi Aalto-Kallonen, Uudenmaan maaseutuopisto ylitarkastaja Rauni Itkonen, Hämeen ympäristökeskus johtaja Helena Herttuainen, Etelä-Suomen 4H-piiri ry ympäristöpäällikkö Risto Murto, Lohjan kaupunki kansanedustaja Tuija Nurmi, Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry riistapäällikkö Reijo Orava, Uudenmaan riistanhoitopiiri puheenjohtaja Olavi Peltola, Metsänomistajien Liitto Etelä-Suomi ry johtaja Pekka Savolainen, Hämeen TE-keskus koneyrittäjä Hannu Sirèn, Etelä-Suomen Koneyrittäjät ry metsänomistaja Tuula Vanhatalo, Metsänhoitoyhdistys Keski-Uusimaa toiminnanjohtaja Timo Leirimaa, Metsänhoitoyhdistys OMA toimitusjohtaja Kari Wuolijoki, Koskitukki Oy hankintajohtaja Jorma Saarimaa, Metsäteollisuus, UPM Metsä aluejohtaja Antti Maaranta, Metsäliitto Osuuskunta metsuri Erkki Penkari, Puu- ja erityisalojen liitto ry hallituksen jäsen Jukka Ruuhijärvi, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry maakuntajohtaja Esa Halme, Päijät-Hämeen liitto hallituksen jäsen Timo Tuomola, Etelä-Hämeen metsänhoitajat ry johtokunnan jäsen Arto Savolainen, METO Häme-Uusimaa alueyhdistys ry Kaakkois-Suomi: maanviljelijä Markku Jäppinen, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Anna Rakemaa, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja (Raimo Vanhala asti) osastopäällikkö Tuula Säynätmäki, Kaakkois-Suomen TE-keskus ylitarkastaja Antti Puhalainen, Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus professori Kari Mielikäinen, Metsäntutkimuslaitos riistapäällikkö Erkki Kiukas, Kymen Riistanhoitopiiri metsänhoitaja Mika Salminen, Kymen-Vuoksen 4 H-piiri ympäristösuunnittelija Frank Hering, Kymenlaakson liitto johtaja Timo Mallinen, Pro Agria Kymenlaakso maanviljelijä Juha Saikko, MTK - Etelä-Karjala

3 toiminnanjohtaja Pekka Vainikka, Kaakkois-Suomen metsänomistajien liitto ry lehtori Pekka Kuitunen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu hankintajohtaja Jorma Saarimaa, UPM Metsä aluejohtaja Pekka T. Rajala, Stora Enso Oyj aluejohtaja Olli Laitinen, Metsäliitto Osuuskunta koneyrittäjä Esko Liljander, Koneyrittäjien liitto metsuri Jarno Pesu, Puu- ja erityisalojen liitto aluepäällikkö Kaarina Tiainen, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri johtaja Tapio Suutarla, Metsänhoitajaliitto ry. (vuosi 2008) metsätalousinsinööri Taina Lonka, METO- Metsäalan asiantuntijat ry. (vuodet 2007 ja 2009) Pirkanmaa: maanviljelijä Ilkka Kuusela, Pirkanmaan metsäkeskus, puheenjohtaja metsuri Oiva Entonen, Puu- ja erityisalojen liitto ry alueneuvoja Ilkka Heinonen, METO- Metsäalan asiantuntijat ry Häme kunnanjohtaja Mauri Heinonen, Vilppulan kunta projektipäällikkö Harri Helin, Ekokumppanit Oy toiminnanjohtaja Harri Katajamäki, Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys aluepäällikkö Heli Mutkala-Kähkönen, Länsi-Suomen metsänomistajien liitto ry riistapäällikkö Jani Körhämö, Pohjois-Hämeen riistanhoitopiiri ry toimitusjohtaja Pasi Lahtinen, Visuvesi Oy aluejohtaja Juha Levonen, Metsäliitto Osuuskunta aluejohtaja Pekka T. Rajala, Stora Enso Oyj järjestöagrologi Päivi Fallström, MTK-Pirkanmaa ry urakoitsija Matti Mäkelä, Tammermaan koneurakoitsijat maakuntajohtaja Jussi V. Niemi, Pirkanmaan liitto aluejohtaja Heikki Savolainen, Metsähallitus maanviljelijä Jarmo Toukola, metsänomistajat johtaja Jori Uusitalo, Metsäntutkimuslaitos yrittäjä Jussi Rönni, metsäpalveluyrittäjät johtaja Riitta Varpe, Pirkanmaan TE-keskus johtaja Päivi Kiviranta, Hämeen 4H-piiri koulutuspäällikkö Aura Loikkanen, Tampereen ammattikorkeakoulu aluetoimittaja Sirkka Iso-Ettala, Aamulehti metsänomistaja Mirjam Hokkanen, Tampereen seudun metsänomistajat ry johtaja Ulla Koivusaari, Pirkanmaan ympäristökeskus projektipäällikkö Minna Rautalin, Hämeen metsänhoitajat ry Etelä-Savo: kunnallisneuvos Kauko Rauhansalo, Metsäkeskus Etelä-Savo, puheenjohtaja johtaja Hannu Vehviläinen, Metsäkeskus Etelä-Savo, varapuheenjohtaja koneyrittäjä Ari Ruottinen, Etelä-Savon Koneyrittäjät ry. lehtori Raili Kautiainen, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri tekninen johtaja Aarno Happonen, Etelä-Savon liitto riistapäällikkö Petri Vartiainen, Etelä-Savon riistanhoitopiiri johtaja Matti Kellokumpu, Etelä-Savon TE-keskus johtaja Heikki Teräsvirta, Etelä-Savon ympäristökeskus toimitusjohtaja Timo Laitinen, Etelä-Savon Yrittäjät ry johtaja Pirjo Siiskonen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti metsätalousinsinööri Kaija Siikavirta, METO Etelä-Savon alueyhdistys ry suojelubiologi Tuula Kurikka, Metsähallitus, luontopalvelut toiminnanjohtaja Kari Sikanen, Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo aluejohtaja Olli Laitinen, Metsäliitto Osuuskunta metsätilan omistaja Marjatta Vauhkonen, Pieksämäen metsänomistajat ry maa- ja metsätalousyrittäjä Esko Kinnunen, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry metsätalousinsinööri Katriina Huttunen, Metsäntutkimuslaitos koulutusjohtaja Jukka Mäntylä, Mikkelin ammattikorkeakoulu 3

4 4 maanviljelijä Sami Heikkinen, MTK Etelä-Savo maanviljelijä Risto Salminen, Pro Agria Etelä-Savo ry metsuri Raimo Tikka, Puu- ja erityisalojen liitto ry aluejohtaja Sami Honkanen, Stora Enso Oyj metsänhoitaja Mauri Miettinen, Suur-Savon Metsänhoitajat ry liiketoimintajohtaja Heikki Tirkkonen, Suur-Savon Sähkö Oy toimitusjohtaja Arto Huurinainen, Tornator Oy metsänhoitaja Esko Pakkanen, UPM Metsä uutispäällikkö Marja Hyttinen, YLE Etelä-Savon Radio Etelä-Pohjanmaa maanviljelijä Marjatta Elomaa, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Jorma Vierula, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, varapuheenjohtaja maanviljelijä Antero Ojala, Länsi-Suomen metsänomistajien liitto toiminnanjohtaja Manu Purola, Keski-Pohjanmaan metsänomistajien liitto hallituksen puheenjohtaja Kari Tyynelä, Keskipohjan metsänhoitoyhdistys emäntä Johanna Kankaanpää, MTK Etelä-Pohjanmaa toiminnanjohtaja Matti Saarenpää, Lappajärven metsänhoitoyhdistys johtaja Raimo Harjunen, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus MTI Lars Björkgård, Pohjanmaan TE-keskus suunnittelupäällikkö Kauppi Virkkala, Keski-Pohjanmaan liitto maakuntajohtaja Aski Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto aluejohtaja Juha Levonen, Metsäliitto Osuuskunta ostojohtaja Pekka Rajala, UPM Metsä johtaja Pertti Sevola, Länsi-Suomen ympäristökeskus metsuri Lasse Vertanen, Puu- ja erityisalojen liitto ry yrittäjä Jukka Vainionpää, Koneyrittäjien liitto puheenjohtaja Terhi-Katariina Ala-Risku, Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri johtaja Jussi Saramäki, Metsäntutkimuslaitos rehtori Tapani Tasanen, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu riistapäällikkö Jarkko Nurmi, Pohjanmaan Riistanhoitopiiri johtaja Sauli Tuikka, Keski-Pohjanmaan 4H-piiri aluejohtaja Juhapekka Mutanen, Stora Enso Oyj puheenjohtaja Sari Koskela, Ilmajoen metsänhoitoyhdistys lehtori Helena Merisaari, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Keski-Suomi: johtokunnan puheenjohtaja Johannes Leppänen, Keski-Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Ari Eini, Keski-Suomen metsäkeskus viestintäpäällikkö Ari Nikkola, Keski-Suomen metsäkeskus metsänhoitaja, maanviljelijä Mikko Tiirola, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi toiminnanjohtaja Tapio Viinikka, Metsänhoitoyhdistys Metso toiminnanjohtaja Ilpo Pentinpuro, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi toiminnanjohtaja Kari Kuusniemi, Metsänhoitoyhdistys Päijänne ostojohtaja Pekka Rajala, UPM Metsä aluejohtaja Harri Hyppänen, Metsäliitto Osuuskunta aluejohtaja Juhapekka Mutanen, Stora Enso Oyj metsäpäällikkö Aaro Hiltunen, Vapo Timber Oy puheenjohtaja Reijo Lindström, Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry yrittäjä Hannu Hiekkala, Koneyrittäjien liitto ry toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, Finbio ry metsuri Hannu Ollikainen, Puu- ja erityisalojen liitto ry kehityspäällikkö Markku Paananen, Jyväskylä Innovation Oy toiminnanjohtaja Ritva Varis, Puumiesten liitto metsänhoitopäällikkö Tuomo Vehmas, Metsähallitus toiminnanjohtaja Raija Kumpula, Keski-Suomen 4H-piiri riistanhoidonneuvoja Olli Kursula, Keski-Suomen riistanhoitopiiri

5 johtaja Heikki Smolander, Metsäntutkimuslaitos professori Markku Kuitunen, Jyväskylän yliopisto johtaja Risto Palokangas, Keski-Suomen ympäristökeskus esimies, taloustoimitus, Keijo Lehto, Keskisuomalainen ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto johtaja Heikki Aurasmaa, Keski-Suomen TE-keskus arkkitehti Kaisa Hirvaskoski, Pro Agria Keski-Suomi yrittäjä Helena Pirkkalainen, Metsä-Pirkka Ky koulutusjohtaja Ari Salmela, Jämsänkosken metsäoppilaitos koulutuspäällikkö Jukka Nikkilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, luonnonvaraininstituutti ympäristönsuojelusihteeri Heikki Sihvonen, luontoharrastaja Pohjois-Savo: johtokunnan puheenjohtaja Olavi Juntunen, Pohjois-Savon metsäkeskus, puheenjohtaja kansanedustaja Eero Lämsä professori Toini Holopainen, Kuopion yliopisto DI Maija Rissanen, Savon Voima Lämpö Oy ylitarkastaja Irja Lehtonen, Pohjois-Savon TE-keskus toimittaja Kaija Kervinen, Yleisradio Oy maanviljelijä Sirpa Lintunen, Kuopion kauppakamari metsäpäällikkö Aarne Lehtosaari, Keitele Forest Oy aluejohtaja Markku Vainio, Metsähallitus filosofian maisteri Risto Ihantola, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry. metsäneuvoja Veli-Matti Komu, METO Pohjois-Savo ry riistapäällikkö Jouni Tanskanen, Pohjois-Savon riistanhoitopiiri koneyrittäjä Ari Moilanen, Koneyrittäjien liitto ry toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, SKAL Itä-Suomi ry johtaja Heikki Smolander, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Pekka Hintikka, Pohjois-Savon metsänomistajien liitto ry ylitarkastaja Anne Grönlund, Pohjois-Savon ympäristökeskus metsuri Aimo Korkalainen, Puu- ja erityisalojen liitto xx aluejohtaja Juhapekka Mutanen, Stora Enso Oyj aluejohtaja Harri Hyppänen, Metsäliitto Osuuskunta ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, UPM Metsä tutkimuspäällikkö Juhani Pirskanen, Pohjois-Savon liitto kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen, Pohjois-Savon metsänhoitajat ry johtaja Juha Venäläinen, Pohjois-Savon 4H-piiri ry johtaja Olavi Rautiainen, Pohjois-Savon metsäkeskus Pohjois-Karjala: metsätalousyrittäjä Pauli Laasonen, puheenjohtaja (Markku Heikkinen asti) johtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan metsäkeskus metsäsuunnittelupäällikkö Kyösti Hassinen, Pohjos-Karjalan metsäkeskus metsäryhmän puheenjohtaja Ari Alsio, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osastopäällikkö Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan TE-keskus ympäristönsuojelupäällikkö Aarne Wahlgren, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus toiminnanjohtaja Matti Saramäki, Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistykset ja metsänomistajien liitto aluejohtaja Sami Honkanen, Metsäteollisuus ry metsänhoitopäällikö Matti Ikonen, Metsähallitus tutkija Kaisa Junninen, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry riistapäällikkö Juha Kuittinen, Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri hankintapäällikkö Ilkka Hämäläinen, METO-Metsäalan asiantuntijat ry johtaja Anssi Niskanen, Pohjois-Karjalan metsänhoitajat ry metsuri Kalevi Tallus, Puu- ja erityisalojen liitto ry koneyrittäjä Tapani Varis, Koneyrittäjien liitto ry toimintayksikön johtaja Jari Parviainen, Metsäntutkimuslaitos dosentti Heli Peltola, Joensuun yliopisto 5

6 6 toiminnanjohtaja Johanna Rinnekari, ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset koulutusohjelmajohtaja Esa Etelätalo, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Kainuu: johtokunnan puheenjohtaja Reijo Virkkunen, Kainuun metsäkeskus, puheenjohtaja koneyrittäjä Asko Piirainen, Kainuun koneyrittäjät ry metsänhoito- ja ympäristöpäällikkö Merja Väisänen, Kainuun metsänhoitajat ry aluejohtaja Jari Hurskainen, Metsäliitto Osuuskunta aluejohtaja Jouko Mattanen, Stora Enso Oyj metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, UPM Metsä toiminnanjohtaja Heikki Rahko, Kainuun metsänomistajien liitto aluejohtaja Veikko Hiltunen, Metsähallitus, Metsätalous metsuri Martti Seppänen, Puuliitto osastopäällikkö Sirkka-Liisa Markkanen, Kainuun ympäristökeskus toiminnanjohtaja Minna Komulainen, Pro Agria Kainuu kaupunginjohtaja Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki metsätalousinsinööri Tapani Pääkkönen, METO-Kainuu ry puistonjohtaja Kerttu Härkönen, Metsähallitus, Luontopalvelut riistapäällikkö Jukka Keränen, Kainuun riistanhoitopiiri piirisihteeri Virpi Juvonen, Kainuun luonnonsuojelupiiri puheenjohtaja Kalevi Manninen, Kajaanin seudun metsänomistajat ry toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen, Oulujärvi Leader ry toiminnanjohtaja Anneli Määttä, Kainuun Naisyrittäjyys Leader koordinaattori Jari Komulainen, Kainuun Etu Oy puheenjohtaja Ritva Huovinen, Kainuun 4H-piiri maakuntajohtaja Hannu Leskinen, Kainuun maakunta-kuntayhtymä johtaja Alpo Jokelainen, Kainuun TE-keskus emäntä Soile Mulari, MTK-Kainuu Pohjois-Pohjanmaa: johtokunnan puheenjohtaja Osmo Paldanius, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, puheenjohtaja matkailuyrittäjä/metsätilanomistaja Kyösti Aikkila, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto hankintapäällikkö Pentti Haataja, Vapo Oy toiminnanjohtaja Mikko Harju, Oulun Seudun metsänhoitoyhdistys porotalousneuvoja Niilo Hoikkala, Paliskuntain yhdistys yrittäjä Reijo Holtinkoski, Koneyrittäjät ry aluejohtaja Jari Hurskainen, Metsäliitto Osuuskunta maanviljelijä Kalervo Jokinen, MTK-Pohjois-Pohjanmaa ylitarkastaja Kirsi Kalliokoski, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus metsätilanomistaja Martti Koivu Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry. taimitarhanjohtaja Katri Koski-Sinko, Pohjan Taimi Oy metsäyhdyshenkilö Lea Keränen, Oulun 4H-piiri puheenjohtaja Juhani Kumpusalo, MHY Kalajokilaakso hanke-esimies Janne Kyrö, Kalajoen matkailuinstituutti kehittämispäällikkö Tiina Lämsä, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus metsuri Asko Löytynoja, Puu- ja erityisalojen liitto ry aluejohtaja Jouko Mattanen, Stora Enso Oyj työnjohtaja Jaakko Nikulainen, Honkamajat Oy opiskelija Tarja Pasma, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri johtaja Niilo Piisilä, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa toiminnanjohtaja Manu Purola, Keski-Pohjanmaan metsänomistajien liitto tutkija MTT Marja-Leena Päätalo, Metsäntutkimuslaitos maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Pauli Saapunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto intendentti Helena Taskinen, Museovirasto MMT yliopettaja Jukka Tikkanen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu aluejohtaja Pertti Tuomi, Metsähallitus toiminnanohjaaja Sinikka Uusitalo, Oulun riistanhoitopiiri

7 7 operaatiopäällikkö Pertti Vanhala, Biowatti Oy metsälousinsinööri Eero Vierimaa, METO- Metsäalan Asiantuntijat ry metsäpäällikkö Hannu Virranniemi, Pölkky Oy piiripäällikkö Teuvo Vähäkainu, UPM Metsä Lappi: johtokunnan puheenjohtaja Mikko Sarajärvi, Lapin metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Jukka Ylimartimo, Lapin metsäkeskus yliopettaja Helena Tormilainen, Lapin metsänhoitajat ry riistapäällikkö Teuvo Eskola, Lapin riistanhoitopiiri lehtori Sirkka Jokela, Rovaniemen ammattikorkeakoulu metsätalousinsinööri Markku Kuortti, Lapin luonnonsuojelupiiri ry koneurakoitsija, Heikki Kuusela, Lapin Koneyrittäjäin Liitto ry metsuri Arto Tuisku, Puu- ja erityisalojen liitto ry poromies Hannu Magga, Saamelaiskäräjät aluejohtaja Jouko Mattanen, Stora Enso Oyj aluejohtaja Jari Hurskainen, Metsäliitto Osuuskunta kenttäesimies Tapani Niemimuukko, Metsäalan asiantuntijat METO-Lappi ry. aluejohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus tulosaluepäällikkö Ykä Karjalainen, Lapin ympäristökeskus kehittämisjohtaja Maiju Hyry, Lapin liitto erikoisasiantuntija Pentti Tolvanen, Lapin TE-keskus tutkimusaseman johtaja Martti Varmola, Metsäntutkimuslaitos poroisäntä Jukka Knuuti, Paliskuntainyhdistys ry maaseutuyrittäjä Pentti Rytisalo, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto toiminnanjohtaja Veijo Ekonoja, Länsi-Rajan metsänhoitoyhdistys johtaja Matti Ylimommo, Pro Agria Lappi ry toimialapäällikkö Pasi Lehmuspelto, Geologian tutkimuskeskus, Pohjois-Suomen yksikkö Alueellisen metsäneuvoston tehtävänä on toimia metsäkeskusten tukena metsälain (1093/1996) 4 :n mukaisten metsätalouden alueellisten tavoiteohjelmien (nk. alueellisten metsäohjelmien) suunnittelussa, seurannassa ja toimeenpanossa sekä seurata ja ottaa kantaa muihin metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin kuten lakisääteiseen maakunnan suunnitteluun. Alueellisen metsäneuvoston kokoonpanoa voidaan toimikauden aikana muuttaa metsäkeskuksen päätöksellä. Metsäkeskus kutsuu metsäneuvostolle sihteerin ellei sihteeriä ole jo tässä päätöksessä erikseen nimetty. Metsäneuvosto voi tarvittaessa jakaantua jaostoiksi sekä perustaa työvaliokuntia ja teemaryhmiä. Metsäneuvosto päättää omista toimintatavoistaan. Varajäsenien käyttäminen metsäneuvoston työskentelyssä on suotavaa. Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Pääsihteeri Marja Kokkonen

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

SM-hirvenjuoksu - Tuloskooste 06.07.2016

SM-hirvenjuoksu - Tuloskooste 06.07.2016 SM-hirvenjuoksu Vesanto, 02.08.2014-03.08.2014 Normaltävlingar M Namn Nr Trakt Löpning Bedömning Skytte Poäng 1. Keikko Tommi 44 Sa 294 (19:06) 292 (-1m/-3m) 576 (96) 1162 2. Ypyä Antti 46 Kp 300 (18:07)

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.3.2016 STL 6v 1km 500 11.00.00 VAKANTTI 501 11.00.30 VAKANTTI 502 11.01.00 VAKANTTI 503 11.01.30 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat r 504 11.02.00

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet ... karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet Esko Huhtaniemi Maanantai aamu Anna-Leena Kannisto Tauno Laakso Lentäjät Kesport Pudasjärvi MuViKa. Rautaruukin Urheilukalastajat

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN 1. 8. Kokkonen Jouni Meri-Lapin urheilukalastajat 9780 2. 6. Uusitalo Jari Meri-Lapin urheilukalastajat 5545 3. 41. Ohtonen Kari 5520 4. 17. Sipola Jani Keminseudun

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset M30 Sija 1 Joukkue: LIMINGAN NIITTOMIEHET (1) Aika: 8:47:40 2 Juha-Matti Heinonen FIN M30 2:52:08 89 Pauli Turtinen FIN M40 2:52:13 79 Jani Määttä FIN M40 3:03:19

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot