1(7) /621/2006. Metsäkeskukset ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(7) 14.2.2007 4124/621/2006. Metsäkeskukset ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN"

Transkriptio

1 1(7) Päivämäärä Dnro /621/2006 Metsäkeskukset Viite Asia ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut metsäkeskusten esityksestä alueelliset metsäneuvostot toimikaudeksi seuraavissa kokoonpanoissa: Kusten: lantbruksråd Runar Lillandt, Kustens skogscentral, ordförande jordbrukare Mikael Antell, Kustens skogscentral, viceordförande direktör Karen Wik-Portin, Kustens skogscentral skogsförbättringschef Peter Mattbäck; Kustens skogscentral, sekreterare Sydkusten: inspektör Kirsi Hellas, Nylands miljöcentral marknadsföringschef Guy Fransman, Stora Enso Abp entreprenör Magnus Träskman, Finlands sv. Maskinföretagare lektor Johnny Sved, Yrkeshögskolan Sydväst inspektör Stina Holmberg, Åbolands skogsägarförbund jordbrukare Henrika Husberg, Nylands skogsägarförbund avdelningschef Olavi Nieminen, Nylands TE-Central verksamhetsledare Bernt Nordman, Natur och Miljö verksamhetsledare Hed-Mari Björkell, Finlands svenska 4H jordbrukare Mats Hagman, Åbolands sv. lantbruksproducentförbund revirinstruktör Ulrika Wahlberg, METO Metsäalan asiantuntijat ry landskapsdirektör Jaakko Mikkola, Östra Nylands förbund/nylands förbund Österbotten: överinspektör Karl-Erik Storberg, Västra Finlands miljöcentral distrikdirektör Juha Levonen, Metsäliitto Andelslaget skogschef Sixten Sunabacka, UPM-Kymmene Abp entreprenör Tomas Holm, Finlands sv. Maskinföretagare lektor Karl-Gustav Ingo, Svenska Yrkesinstitutet bonde Olav Store, Skogsägarförbundet Kusten verksamhetsledare Jan Slotte, Skogsägarförbundet Kusten strukturstödschef Maria Swanljung, Österbottens TE-Central miljövårdssekreterare Ralf Wistbacka, Natur och Miljö verksamhetsledare Mikael Blomqvist, Finlands svenska 4H lantbrukare Bo Storsjö, Österbottens sv. lantbruksproducentförbund skogsbruksingenjör Anders Hjortman, METO Metsäalan asiantuntijat ry styrelseordförande Allan Blom, Österbottens förbund MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh. (09) faksi (09) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn (09) fax (09) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel fax

2 2 Lounais-Suomi: johtokunnan puheenjohtaja Seppo Jokela, Lounais-Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Kari Nieminen, Lounais-Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja osastopäällikkö Risto Skyttä, Varsinais-Suomen/Satakunnan TE-Keskus lehtori Irma Haanperä, Turun Seudun Metsänomistajat ry/satakunnan Metsänomistajat ry metsuri Juha Vastamaa, Puu- ja erityisalojen liitto ry johtaja Jukka Koivumäki, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi apulaisrehtori Ilkka Harkkila, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos/porin Metsäopisto riistapäällikkö Mauri Krusberg, Satakunnan/Varsinais-Suomen riistanhoitopiiri koneurakoitsija Toivo Lammela, Satakunnan/Lounais-Suomen koneyrittäjät aluepäällikkö Hannu Klemola, Varsinais-Suomen/Satakunnan luonnonsuojelupiiri metsäpäällikkö Taisto Lehti, Suomen Sahat ry toiminnanjohtaja Tiina Lietzen, Marttilan metsänhoitoyhdistys/teljän metsänhoitoyhdistys kehitysjohtaja Erkki Metsola, UPM Metsä aluejohtaja Antti Maaranta, Metsäliitto Osuuskunta johtaja Jori Uusitalo, Metsäntutkimuslaitos maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto, Satakuntaliitto/Varsinais-Suomen liitto toiminnanjohtaja Marjukka Frisk, Lounais-Suomen/Satakunnan 4H-piiri yli-insinööri Outi Engström, Lounais-Suomen ympäristökeskus aluejohtaja Pekka T. Rajala, Stora Enso Metsä Häme-Uusimaa: johtaja Reivo Järvenpää, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, puheenjohtaja johtaja Antti Koskimäki, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, varapuheenjohtaja viestintäsihteeri Leena Levänen, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, sihteeri aikuiskoulutusvastaava Tuovi Aalto-Kallonen, Uudenmaan maaseutuopisto ylitarkastaja Rauni Itkonen, Hämeen ympäristökeskus johtaja Helena Herttuainen, Etelä-Suomen 4H-piiri ry ympäristöpäällikkö Risto Murto, Lohjan kaupunki kansanedustaja Tuija Nurmi, Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry riistapäällikkö Reijo Orava, Uudenmaan riistanhoitopiiri puheenjohtaja Olavi Peltola, Metsänomistajien Liitto Etelä-Suomi ry johtaja Pekka Savolainen, Hämeen TE-keskus koneyrittäjä Hannu Sirèn, Etelä-Suomen Koneyrittäjät ry metsänomistaja Tuula Vanhatalo, Metsänhoitoyhdistys Keski-Uusimaa toiminnanjohtaja Timo Leirimaa, Metsänhoitoyhdistys OMA toimitusjohtaja Kari Wuolijoki, Koskitukki Oy hankintajohtaja Jorma Saarimaa, Metsäteollisuus, UPM Metsä aluejohtaja Antti Maaranta, Metsäliitto Osuuskunta metsuri Erkki Penkari, Puu- ja erityisalojen liitto ry hallituksen jäsen Jukka Ruuhijärvi, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry maakuntajohtaja Esa Halme, Päijät-Hämeen liitto hallituksen jäsen Timo Tuomola, Etelä-Hämeen metsänhoitajat ry johtokunnan jäsen Arto Savolainen, METO Häme-Uusimaa alueyhdistys ry Kaakkois-Suomi: maanviljelijä Markku Jäppinen, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Anna Rakemaa, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, varapuheenjohtaja (Raimo Vanhala asti) osastopäällikkö Tuula Säynätmäki, Kaakkois-Suomen TE-keskus ylitarkastaja Antti Puhalainen, Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus professori Kari Mielikäinen, Metsäntutkimuslaitos riistapäällikkö Erkki Kiukas, Kymen Riistanhoitopiiri metsänhoitaja Mika Salminen, Kymen-Vuoksen 4 H-piiri ympäristösuunnittelija Frank Hering, Kymenlaakson liitto johtaja Timo Mallinen, Pro Agria Kymenlaakso maanviljelijä Juha Saikko, MTK - Etelä-Karjala

3 toiminnanjohtaja Pekka Vainikka, Kaakkois-Suomen metsänomistajien liitto ry lehtori Pekka Kuitunen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu hankintajohtaja Jorma Saarimaa, UPM Metsä aluejohtaja Pekka T. Rajala, Stora Enso Oyj aluejohtaja Olli Laitinen, Metsäliitto Osuuskunta koneyrittäjä Esko Liljander, Koneyrittäjien liitto metsuri Jarno Pesu, Puu- ja erityisalojen liitto aluepäällikkö Kaarina Tiainen, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri johtaja Tapio Suutarla, Metsänhoitajaliitto ry. (vuosi 2008) metsätalousinsinööri Taina Lonka, METO- Metsäalan asiantuntijat ry. (vuodet 2007 ja 2009) Pirkanmaa: maanviljelijä Ilkka Kuusela, Pirkanmaan metsäkeskus, puheenjohtaja metsuri Oiva Entonen, Puu- ja erityisalojen liitto ry alueneuvoja Ilkka Heinonen, METO- Metsäalan asiantuntijat ry Häme kunnanjohtaja Mauri Heinonen, Vilppulan kunta projektipäällikkö Harri Helin, Ekokumppanit Oy toiminnanjohtaja Harri Katajamäki, Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys aluepäällikkö Heli Mutkala-Kähkönen, Länsi-Suomen metsänomistajien liitto ry riistapäällikkö Jani Körhämö, Pohjois-Hämeen riistanhoitopiiri ry toimitusjohtaja Pasi Lahtinen, Visuvesi Oy aluejohtaja Juha Levonen, Metsäliitto Osuuskunta aluejohtaja Pekka T. Rajala, Stora Enso Oyj järjestöagrologi Päivi Fallström, MTK-Pirkanmaa ry urakoitsija Matti Mäkelä, Tammermaan koneurakoitsijat maakuntajohtaja Jussi V. Niemi, Pirkanmaan liitto aluejohtaja Heikki Savolainen, Metsähallitus maanviljelijä Jarmo Toukola, metsänomistajat johtaja Jori Uusitalo, Metsäntutkimuslaitos yrittäjä Jussi Rönni, metsäpalveluyrittäjät johtaja Riitta Varpe, Pirkanmaan TE-keskus johtaja Päivi Kiviranta, Hämeen 4H-piiri koulutuspäällikkö Aura Loikkanen, Tampereen ammattikorkeakoulu aluetoimittaja Sirkka Iso-Ettala, Aamulehti metsänomistaja Mirjam Hokkanen, Tampereen seudun metsänomistajat ry johtaja Ulla Koivusaari, Pirkanmaan ympäristökeskus projektipäällikkö Minna Rautalin, Hämeen metsänhoitajat ry Etelä-Savo: kunnallisneuvos Kauko Rauhansalo, Metsäkeskus Etelä-Savo, puheenjohtaja johtaja Hannu Vehviläinen, Metsäkeskus Etelä-Savo, varapuheenjohtaja koneyrittäjä Ari Ruottinen, Etelä-Savon Koneyrittäjät ry. lehtori Raili Kautiainen, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri tekninen johtaja Aarno Happonen, Etelä-Savon liitto riistapäällikkö Petri Vartiainen, Etelä-Savon riistanhoitopiiri johtaja Matti Kellokumpu, Etelä-Savon TE-keskus johtaja Heikki Teräsvirta, Etelä-Savon ympäristökeskus toimitusjohtaja Timo Laitinen, Etelä-Savon Yrittäjät ry johtaja Pirjo Siiskonen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti metsätalousinsinööri Kaija Siikavirta, METO Etelä-Savon alueyhdistys ry suojelubiologi Tuula Kurikka, Metsähallitus, luontopalvelut toiminnanjohtaja Kari Sikanen, Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo aluejohtaja Olli Laitinen, Metsäliitto Osuuskunta metsätilan omistaja Marjatta Vauhkonen, Pieksämäen metsänomistajat ry maa- ja metsätalousyrittäjä Esko Kinnunen, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry metsätalousinsinööri Katriina Huttunen, Metsäntutkimuslaitos koulutusjohtaja Jukka Mäntylä, Mikkelin ammattikorkeakoulu 3

4 4 maanviljelijä Sami Heikkinen, MTK Etelä-Savo maanviljelijä Risto Salminen, Pro Agria Etelä-Savo ry metsuri Raimo Tikka, Puu- ja erityisalojen liitto ry aluejohtaja Sami Honkanen, Stora Enso Oyj metsänhoitaja Mauri Miettinen, Suur-Savon Metsänhoitajat ry liiketoimintajohtaja Heikki Tirkkonen, Suur-Savon Sähkö Oy toimitusjohtaja Arto Huurinainen, Tornator Oy metsänhoitaja Esko Pakkanen, UPM Metsä uutispäällikkö Marja Hyttinen, YLE Etelä-Savon Radio Etelä-Pohjanmaa maanviljelijä Marjatta Elomaa, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Jorma Vierula, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, varapuheenjohtaja maanviljelijä Antero Ojala, Länsi-Suomen metsänomistajien liitto toiminnanjohtaja Manu Purola, Keski-Pohjanmaan metsänomistajien liitto hallituksen puheenjohtaja Kari Tyynelä, Keskipohjan metsänhoitoyhdistys emäntä Johanna Kankaanpää, MTK Etelä-Pohjanmaa toiminnanjohtaja Matti Saarenpää, Lappajärven metsänhoitoyhdistys johtaja Raimo Harjunen, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus MTI Lars Björkgård, Pohjanmaan TE-keskus suunnittelupäällikkö Kauppi Virkkala, Keski-Pohjanmaan liitto maakuntajohtaja Aski Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto aluejohtaja Juha Levonen, Metsäliitto Osuuskunta ostojohtaja Pekka Rajala, UPM Metsä johtaja Pertti Sevola, Länsi-Suomen ympäristökeskus metsuri Lasse Vertanen, Puu- ja erityisalojen liitto ry yrittäjä Jukka Vainionpää, Koneyrittäjien liitto puheenjohtaja Terhi-Katariina Ala-Risku, Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri johtaja Jussi Saramäki, Metsäntutkimuslaitos rehtori Tapani Tasanen, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu riistapäällikkö Jarkko Nurmi, Pohjanmaan Riistanhoitopiiri johtaja Sauli Tuikka, Keski-Pohjanmaan 4H-piiri aluejohtaja Juhapekka Mutanen, Stora Enso Oyj puheenjohtaja Sari Koskela, Ilmajoen metsänhoitoyhdistys lehtori Helena Merisaari, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Keski-Suomi: johtokunnan puheenjohtaja Johannes Leppänen, Keski-Suomen metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Ari Eini, Keski-Suomen metsäkeskus viestintäpäällikkö Ari Nikkola, Keski-Suomen metsäkeskus metsänhoitaja, maanviljelijä Mikko Tiirola, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi toiminnanjohtaja Tapio Viinikka, Metsänhoitoyhdistys Metso toiminnanjohtaja Ilpo Pentinpuro, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi toiminnanjohtaja Kari Kuusniemi, Metsänhoitoyhdistys Päijänne ostojohtaja Pekka Rajala, UPM Metsä aluejohtaja Harri Hyppänen, Metsäliitto Osuuskunta aluejohtaja Juhapekka Mutanen, Stora Enso Oyj metsäpäällikkö Aaro Hiltunen, Vapo Timber Oy puheenjohtaja Reijo Lindström, Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry yrittäjä Hannu Hiekkala, Koneyrittäjien liitto ry toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, Finbio ry metsuri Hannu Ollikainen, Puu- ja erityisalojen liitto ry kehityspäällikkö Markku Paananen, Jyväskylä Innovation Oy toiminnanjohtaja Ritva Varis, Puumiesten liitto metsänhoitopäällikkö Tuomo Vehmas, Metsähallitus toiminnanjohtaja Raija Kumpula, Keski-Suomen 4H-piiri riistanhoidonneuvoja Olli Kursula, Keski-Suomen riistanhoitopiiri

5 johtaja Heikki Smolander, Metsäntutkimuslaitos professori Markku Kuitunen, Jyväskylän yliopisto johtaja Risto Palokangas, Keski-Suomen ympäristökeskus esimies, taloustoimitus, Keijo Lehto, Keskisuomalainen ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto johtaja Heikki Aurasmaa, Keski-Suomen TE-keskus arkkitehti Kaisa Hirvaskoski, Pro Agria Keski-Suomi yrittäjä Helena Pirkkalainen, Metsä-Pirkka Ky koulutusjohtaja Ari Salmela, Jämsänkosken metsäoppilaitos koulutuspäällikkö Jukka Nikkilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, luonnonvaraininstituutti ympäristönsuojelusihteeri Heikki Sihvonen, luontoharrastaja Pohjois-Savo: johtokunnan puheenjohtaja Olavi Juntunen, Pohjois-Savon metsäkeskus, puheenjohtaja kansanedustaja Eero Lämsä professori Toini Holopainen, Kuopion yliopisto DI Maija Rissanen, Savon Voima Lämpö Oy ylitarkastaja Irja Lehtonen, Pohjois-Savon TE-keskus toimittaja Kaija Kervinen, Yleisradio Oy maanviljelijä Sirpa Lintunen, Kuopion kauppakamari metsäpäällikkö Aarne Lehtosaari, Keitele Forest Oy aluejohtaja Markku Vainio, Metsähallitus filosofian maisteri Risto Ihantola, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry. metsäneuvoja Veli-Matti Komu, METO Pohjois-Savo ry riistapäällikkö Jouni Tanskanen, Pohjois-Savon riistanhoitopiiri koneyrittäjä Ari Moilanen, Koneyrittäjien liitto ry toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, SKAL Itä-Suomi ry johtaja Heikki Smolander, Metsäntutkimuslaitos maanviljelijä Pekka Hintikka, Pohjois-Savon metsänomistajien liitto ry ylitarkastaja Anne Grönlund, Pohjois-Savon ympäristökeskus metsuri Aimo Korkalainen, Puu- ja erityisalojen liitto xx aluejohtaja Juhapekka Mutanen, Stora Enso Oyj aluejohtaja Harri Hyppänen, Metsäliitto Osuuskunta ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, UPM Metsä tutkimuspäällikkö Juhani Pirskanen, Pohjois-Savon liitto kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen, Pohjois-Savon metsänhoitajat ry johtaja Juha Venäläinen, Pohjois-Savon 4H-piiri ry johtaja Olavi Rautiainen, Pohjois-Savon metsäkeskus Pohjois-Karjala: metsätalousyrittäjä Pauli Laasonen, puheenjohtaja (Markku Heikkinen asti) johtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan metsäkeskus metsäsuunnittelupäällikkö Kyösti Hassinen, Pohjos-Karjalan metsäkeskus metsäryhmän puheenjohtaja Ari Alsio, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osastopäällikkö Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan TE-keskus ympäristönsuojelupäällikkö Aarne Wahlgren, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus toiminnanjohtaja Matti Saramäki, Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistykset ja metsänomistajien liitto aluejohtaja Sami Honkanen, Metsäteollisuus ry metsänhoitopäällikö Matti Ikonen, Metsähallitus tutkija Kaisa Junninen, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry riistapäällikkö Juha Kuittinen, Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri hankintapäällikkö Ilkka Hämäläinen, METO-Metsäalan asiantuntijat ry johtaja Anssi Niskanen, Pohjois-Karjalan metsänhoitajat ry metsuri Kalevi Tallus, Puu- ja erityisalojen liitto ry koneyrittäjä Tapani Varis, Koneyrittäjien liitto ry toimintayksikön johtaja Jari Parviainen, Metsäntutkimuslaitos dosentti Heli Peltola, Joensuun yliopisto 5

6 6 toiminnanjohtaja Johanna Rinnekari, ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset koulutusohjelmajohtaja Esa Etelätalo, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Kainuu: johtokunnan puheenjohtaja Reijo Virkkunen, Kainuun metsäkeskus, puheenjohtaja koneyrittäjä Asko Piirainen, Kainuun koneyrittäjät ry metsänhoito- ja ympäristöpäällikkö Merja Väisänen, Kainuun metsänhoitajat ry aluejohtaja Jari Hurskainen, Metsäliitto Osuuskunta aluejohtaja Jouko Mattanen, Stora Enso Oyj metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, UPM Metsä toiminnanjohtaja Heikki Rahko, Kainuun metsänomistajien liitto aluejohtaja Veikko Hiltunen, Metsähallitus, Metsätalous metsuri Martti Seppänen, Puuliitto osastopäällikkö Sirkka-Liisa Markkanen, Kainuun ympäristökeskus toiminnanjohtaja Minna Komulainen, Pro Agria Kainuu kaupunginjohtaja Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki metsätalousinsinööri Tapani Pääkkönen, METO-Kainuu ry puistonjohtaja Kerttu Härkönen, Metsähallitus, Luontopalvelut riistapäällikkö Jukka Keränen, Kainuun riistanhoitopiiri piirisihteeri Virpi Juvonen, Kainuun luonnonsuojelupiiri puheenjohtaja Kalevi Manninen, Kajaanin seudun metsänomistajat ry toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen, Oulujärvi Leader ry toiminnanjohtaja Anneli Määttä, Kainuun Naisyrittäjyys Leader koordinaattori Jari Komulainen, Kainuun Etu Oy puheenjohtaja Ritva Huovinen, Kainuun 4H-piiri maakuntajohtaja Hannu Leskinen, Kainuun maakunta-kuntayhtymä johtaja Alpo Jokelainen, Kainuun TE-keskus emäntä Soile Mulari, MTK-Kainuu Pohjois-Pohjanmaa: johtokunnan puheenjohtaja Osmo Paldanius, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, puheenjohtaja matkailuyrittäjä/metsätilanomistaja Kyösti Aikkila, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto hankintapäällikkö Pentti Haataja, Vapo Oy toiminnanjohtaja Mikko Harju, Oulun Seudun metsänhoitoyhdistys porotalousneuvoja Niilo Hoikkala, Paliskuntain yhdistys yrittäjä Reijo Holtinkoski, Koneyrittäjät ry aluejohtaja Jari Hurskainen, Metsäliitto Osuuskunta maanviljelijä Kalervo Jokinen, MTK-Pohjois-Pohjanmaa ylitarkastaja Kirsi Kalliokoski, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus metsätilanomistaja Martti Koivu Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry. taimitarhanjohtaja Katri Koski-Sinko, Pohjan Taimi Oy metsäyhdyshenkilö Lea Keränen, Oulun 4H-piiri puheenjohtaja Juhani Kumpusalo, MHY Kalajokilaakso hanke-esimies Janne Kyrö, Kalajoen matkailuinstituutti kehittämispäällikkö Tiina Lämsä, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus metsuri Asko Löytynoja, Puu- ja erityisalojen liitto ry aluejohtaja Jouko Mattanen, Stora Enso Oyj työnjohtaja Jaakko Nikulainen, Honkamajat Oy opiskelija Tarja Pasma, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri johtaja Niilo Piisilä, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa toiminnanjohtaja Manu Purola, Keski-Pohjanmaan metsänomistajien liitto tutkija MTT Marja-Leena Päätalo, Metsäntutkimuslaitos maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Pauli Saapunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto intendentti Helena Taskinen, Museovirasto MMT yliopettaja Jukka Tikkanen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu aluejohtaja Pertti Tuomi, Metsähallitus toiminnanohjaaja Sinikka Uusitalo, Oulun riistanhoitopiiri

7 7 operaatiopäällikkö Pertti Vanhala, Biowatti Oy metsälousinsinööri Eero Vierimaa, METO- Metsäalan Asiantuntijat ry metsäpäällikkö Hannu Virranniemi, Pölkky Oy piiripäällikkö Teuvo Vähäkainu, UPM Metsä Lappi: johtokunnan puheenjohtaja Mikko Sarajärvi, Lapin metsäkeskus, puheenjohtaja johtaja Jukka Ylimartimo, Lapin metsäkeskus yliopettaja Helena Tormilainen, Lapin metsänhoitajat ry riistapäällikkö Teuvo Eskola, Lapin riistanhoitopiiri lehtori Sirkka Jokela, Rovaniemen ammattikorkeakoulu metsätalousinsinööri Markku Kuortti, Lapin luonnonsuojelupiiri ry koneurakoitsija, Heikki Kuusela, Lapin Koneyrittäjäin Liitto ry metsuri Arto Tuisku, Puu- ja erityisalojen liitto ry poromies Hannu Magga, Saamelaiskäräjät aluejohtaja Jouko Mattanen, Stora Enso Oyj aluejohtaja Jari Hurskainen, Metsäliitto Osuuskunta kenttäesimies Tapani Niemimuukko, Metsäalan asiantuntijat METO-Lappi ry. aluejohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus tulosaluepäällikkö Ykä Karjalainen, Lapin ympäristökeskus kehittämisjohtaja Maiju Hyry, Lapin liitto erikoisasiantuntija Pentti Tolvanen, Lapin TE-keskus tutkimusaseman johtaja Martti Varmola, Metsäntutkimuslaitos poroisäntä Jukka Knuuti, Paliskuntainyhdistys ry maaseutuyrittäjä Pentti Rytisalo, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto toiminnanjohtaja Veijo Ekonoja, Länsi-Rajan metsänhoitoyhdistys johtaja Matti Ylimommo, Pro Agria Lappi ry toimialapäällikkö Pasi Lehmuspelto, Geologian tutkimuskeskus, Pohjois-Suomen yksikkö Alueellisen metsäneuvoston tehtävänä on toimia metsäkeskusten tukena metsälain (1093/1996) 4 :n mukaisten metsätalouden alueellisten tavoiteohjelmien (nk. alueellisten metsäohjelmien) suunnittelussa, seurannassa ja toimeenpanossa sekä seurata ja ottaa kantaa muihin metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin kuten lakisääteiseen maakunnan suunnitteluun. Alueellisen metsäneuvoston kokoonpanoa voidaan toimikauden aikana muuttaa metsäkeskuksen päätöksellä. Metsäkeskus kutsuu metsäneuvostolle sihteerin ellei sihteeriä ole jo tässä päätöksessä erikseen nimetty. Metsäneuvosto voi tarvittaessa jakaantua jaostoiksi sekä perustaa työvaliokuntia ja teemaryhmiä. Metsäneuvosto päättää omista toimintatavoistaan. Varajäsenien käyttäminen metsäneuvoston työskentelyssä on suotavaa. Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Pääsihteeri Marja Kokkonen

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt metsäkeskusten johtokuntien jäseniksi toimikaudelle 1.1.2008 31.12.2011 seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 Tässä listassa ovat julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot siinä laajuudessa kuin ovat halunneet

Lisätiedot

Keski-Suomen ympäristökeskus, Maija Mussaari Keski-Suomen ympäristökeskus, Johanna Viljanen Metsäkeskus Keski-Suomi, Seija Tiitinen-Salmela

Keski-Suomen ympäristökeskus, Maija Mussaari Keski-Suomen ympäristökeskus, Johanna Viljanen Metsäkeskus Keski-Suomi, Seija Tiitinen-Salmela OHJELMA Keski-Suomi Perinnebiotoopit Monimuotoisuus Metsätalous Maastokohteet ja seminaaripaikka Torstai 9. lokakuuta Keski-Suomen ympäristökeskus, Maija Mussaari Keski-Suomen ympäristökeskus, Johanna

Lisätiedot

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 Tässä listassa ovat julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot siinä laajuudessa kuin ovat halunneet

Lisätiedot

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Puuliiton vaalit 2014 Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Vaalipiiri: 01 - Mekaanisen metsäteollisuuden vaalipiiri Lähetetty: 14687 Hyväksytty: 6074 Valitaan: 17 Äänestys %: 41,4% Sija

Lisätiedot

Vuokatti Hiihtoon 9.3. klo 16 mennessä ilmoittautuneet:

Vuokatti Hiihtoon 9.3. klo 16 mennessä ilmoittautuneet: Vuokatti Hiihtoon 9.3. klo 16 mennessä ilmoittautuneet: Aartonen Elisa Savon Lähivakuutus Kuopio 30 km V Aho Raimo HK Haapajärvi 60 km V Ahola Heikki Ikaalisten kauppa- ja kulttuuriopettajat ry Kyröskoski

Lisätiedot

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Matrikkelin täydennysliite Kirjasta poisjääneet oppilasartikkelit (Marraskuu 2011) Aarni Pentti Tapio s. 28.2.1958. 1974 yo. 1977. Ahola Kauko Antero s. 10.10.1954 Lumijoki.

Lisätiedot

AUTOLIIKENTEEN TYÖNANTAJALIITTO ry. HANNU PARVELA 4789 9370 0400 423 610 oik.kand., toimitusjohtaja. Faksi 588 5022

AUTOLIIKENTEEN TYÖNANTAJALIITTO ry. HANNU PARVELA 4789 9370 0400 423 610 oik.kand., toimitusjohtaja. Faksi 588 5022 EK:n jäsenliitot AUTOLIIKENTEEN TYÖNANTAJALIITTO ry Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf Employers Federation of Road Transport Nuijamiestentie 7 A, 00400 Helsinki Puh. (09) 4789 9480 Faksi (09) 588 3995

Lisätiedot

Aluejohtokunnat. EK 2014 Valiokunnat 1

Aluejohtokunnat. EK 2014 Valiokunnat 1 Aluejohtokunnat 2014 EK 2014 Valiokunnat 1 Sisällysluettelo ALUEJOHTOKUNNAT 2014 Etelä-Pohjanmaan aluejohtokunta...3 Etelä-Savon aluejohtokunta...4 Hämeen aluejohtokunta...5 Kaakkois-Suomen aluejohtokunta...6

Lisätiedot

Allekirjoittajat 16.2.2014

Allekirjoittajat 16.2.2014 Allekirjoittajat 16.2.2014 Vetoomuksessa on tähän mennessä 595 allekirjoittajaa, joista ainakin 333 on tohtoreita ja 222 vähintään dosentteja. Joukossa on 147 professoria, 3 tutkimusjohtajaa, 8 yliopiston

Lisätiedot

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 1. KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä

Lisätiedot

Vuokattihiihto 22.3.2014 Tulokset

Vuokattihiihto 22.3.2014 Tulokset 60 km V/N 1 1592 Anni Angeria Iisalmen Visa 3.20.59,5 3.20.13,0 1.05.36,2 2.12.31,4 2 1604 Sirpa Pääkkönen Sotkamon Jymy 3.29.18,0 + 8.18,5 3.28.53,8 1.05.56,7 2.17.09,3 3 1589 Satu Pöntiö 3.32.35,1 +

Lisätiedot

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain Kalevan Kierroksella Kerrat (vain 90km hyväksytään) Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain 90km perinteinen Naiset yleinen Nro Nimi Seura 1013 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA 2 1009 ALI

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1 Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET M30 100 m Tuuli: +1.1 1. Heikki Polojärvi Oulun Pyrintö 11,72 2. Riku Hassi Oulun Ikiliikkujat 11,93 3. Sami Koivunen Noormarkun Nopsa

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

KULTAISET ELÄMÄNTYÖMERKIT 2010

KULTAISET ELÄMÄNTYÖMERKIT 2010 KULTAISET ELÄMÄNTYÖMERKIT 2010 Yrittäjä Lars Äkerberg, Oy Matkahuolto Ab Yrittäjä Raija Åkerberg, Oy Matkahuolto Ab Vuokko Aulikki Lehto, Yrittävä Suupohja Oy Tekninen asiantuntija Seppo Piilonen, Ekokem

Lisätiedot

LAMMIN. puhelinluettelo 2012. Julkaisija: Lammin Yrittäjät ry

LAMMIN. puhelinluettelo 2012. Julkaisija: Lammin Yrittäjät ry LAMMIN puhelinluettelo 2012 Julkaisija: Lammin Yrittäjät ry 2 Valitse Sinäkin suomalainen pankki, joka on täällä perustettu ja täällä pysyy. Lammi Kirsi Pallas toimitusjohtaja 010 548 6011 Jussi Pohto

Lisätiedot

LIVE - liikkumisen ohjauksen verkoston jäsenet 2015

LIVE - liikkumisen ohjauksen verkoston jäsenet 2015 LIVE - liikkumisen ohjauksen verkoston jäsenet 2015 Aalto Arja Aaltonen Riikka Aaltonen Stella Aalto-Nevalainen Päivi Aarnikko Heljä Ahola Olavi Aho-Mantila Jaakko Ahonen Mari Ahti Olli Ahtiainen Anna-Kaisa

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242 Hölkkäkerrat Pirkan Hölkkä sunnuntaina 7.10.2012 Ennakkoilmoittautuneet 1 NAISET YLEINEN 2 MIEHET YLEINEN 3 M40 4 M50 5 KÄVELIJÄT 6 N40 7 M60 8 N50 9 TALKOOHÖLKKÄ Nimi Seura Sarja Nro AALI TUIJA KAUPIN

Lisätiedot

RYHMÄ 1 Piirien ja paikallisyhdistysten suhde ja yhteistoiminta (Pj. Kristian Von Essen & siht. Petteri Nisula) Kokoustila: luokkahuone 205 (2.

RYHMÄ 1 Piirien ja paikallisyhdistysten suhde ja yhteistoiminta (Pj. Kristian Von Essen & siht. Petteri Nisula) Kokoustila: luokkahuone 205 (2. RYHMÄ 1 Piirien ja paikallisyhdistysten suhde ja yhteistoiminta (Pj. Kristian Von Essen & siht. Petteri Nisula) Kokoustila: luokkahuone 205 (2. krs) Aalto Olli Helsingin Vihreä piiriyhdistys ry 1 Apia

Lisätiedot

KULTAISEN ELÄMÄNTYÖMERKIN SAAJAT 2009

KULTAISEN ELÄMÄNTYÖMERKIN SAAJAT 2009 KULTAISEN ELÄMÄNTYÖMERKIN SAAJAT 2009 Toimitusjohtaja Seppo Kupi, Nokian Renkaat Oyj Antero Perkiö, Heinolan Sahakoneet Oy Olli Antero Kaski, Länsi-Suomen Sähkötukku Oy Varastomyyjä Sakari Lapinkangas,

Lisätiedot

18.11.2013 Pohjoismaiden paikka Euroopassa Nordens plats i Europa Seminaarin puheenjohtaja / Seminariets ordförande Luennoitsijat / Föreläsare

18.11.2013 Pohjoismaiden paikka Euroopassa Nordens plats i Europa Seminaarin puheenjohtaja / Seminariets ordförande Luennoitsijat / Föreläsare 18.11.2013 Pohjoismaiden paikka Euroopassa Nordens plats i Europa Seminaarin puheenjohtaja / Seminariets ordförande Baba Lybeck Journalist, producent Luennoitsijat / Föreläsare Anders Rusk Ordförande Pohjola-Norden

Lisätiedot

Sivu 1/9 Kalevan Kierros 2014 Luistelu 08.02.2014 Tuusulanjärvi MAL22 28,3 km (Lähti 7, Keskeytti 0, Hylätty 0) 1 453 Juho Tuominen 1:13:28 659.85 2 634 Antti Järvenpää Kuntokonnat 1:17:28 +4:00 595.22

Lisätiedot

YLIKIIMINGIN PALVELUMUISTIO. Ykilooki. Rengasliike KEIHÄSKOSKI KY

YLIKIIMINGIN PALVELUMUISTIO. Ykilooki. Rengasliike KEIHÄSKOSKI KY YLIKIIMINGIN PALVELUMUISTIO Ykilooki Rengasliike KEIHÄSKOSKI KY Rengasmyynti Asennus Korjaus Hydrauliikkaletkut TOUKOKUU 2012 Pekka 0400 581 360 Teollisuustie 1, 91300 Ylikiiminki rengasliike@keihaskoski.fi

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain

Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain M30 SM-maraton 1 8 Niko Tolonen Tampereen Maratonklubi 02:48:22 02:48:19 2 2 Juha-Matti Heinonen Limingan Niittomiehet 02:52:08 03:47 02:52:07 3 1 Lasse

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2009 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2009

LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2009 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2009 LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2009 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2009 SUKUNIMI Efternamn ETUNIMI Förnamn SYNTY- MÄVUOSI Födelseår TITTELI Titel KOTIPAIKKA Hemort EHDOTTAJA Förslagsställare

Lisätiedot