MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet Cleantech Finland Bioenergy / Miktech Oy Osatoteuttaja: Navitas Kehitys Oy Toteutusalue: Etelä-Savo, Pohjois-Savo Rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70%), josta Pohjois-Savon liiton osuus on 50 % Hankkeen kokonaiskustannukset ovat TEM on käynnistänyt Cleantechin strategisen ohjelman (CSO) vuonna Ohjelman kautta pyritään saamaan aikaiseksi merkittävää uutta liiketoimintaa ja avaamaan uusia kansainvälisiä markkinoita kotimaisille yrityksille. Ylimaakunnallisena Pohjois- ja Etelä-Savossa toimintansa käynnistävä hanke pääsee mukaan em. ohjelmaan jolloin kansainvälisten markkinoiden mahdollisuudet avautuvat nopeammin ja konkreettisemmin kuin paikallisesti itse toimien. Tämä hanke kehittää bioenergia-alan yritysten valmiuksia kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Se muodostaa kansallisen bioenergia-alan toimialaryhmän Cleantech Finlandiin, joka näin pilotoi toimintaansa Pohjois- ja Etelä-Savon maakunnissa. Hankkeen toiminnan kautta ja pysyvänä toimena sen jälkeenkin pyritään siihen, että syntyy vakiintuneita tai pysyviä myyntikanavia valituilla kohdemarkkinaalueilla (kartoitettuja markkinoita mm. CSO:n/TEM:n kautta). Yksi keino on perustaa vientirenkaita. Lisäksi hankkeella kehitetään invest in toimintaa, joilla toiminnoilla on mahdollista yrittää saada maakuntiin uusia kv. teknologiatoimintoja ja investointeja. Yhteistyötä tehdään Invest In Finlandin kanssa, joka aloittaa Itä- Suomessa toimintaansa v Tämä tukee osaltaan maakuntaohjelman toteuttamista, missä tavoitteeksi oli määritelty Invest in Finland toimintojen alueellistaminen. Lisäksi hanke edistää toimillaan Itä- Suomen Bioenergiaohjelmassa 2020 määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Hankkeeseen ja sen rahoittamiseen ovat jo sitoutuneet seuraavat yritykset ja muut toimijat (lisäksi muutamia tulossa lisää): Andritz/Savonlinna ja Varkaus, Ettenplan Design Center/Varkaus, YIT teollisuus/varkaus, Clean Flame/Varkaus, Nordic Power Service/Varkaus, Saimatec Engineering/Savonlinna, Inray/Mikkeli, MHG Systems/Mikkeli, Kärkimurskaus/Mikkeli, Fibrocom/Mikkeli, sekä Suur-Savon Energiasäätiö, Miktech, ja Navitas Kehitys Oy.. Suomalaisen Games for Health liiketoiminnan kehittäminen / Savonia-ammatti-korkeakoulu Rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus, Tekes Teema: hyvinvointi Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (90%) ja kokonaiskustannukset

2 Games for Health -liiketoiminta on tapa tuottaa taloudellisesti kannattavia digitaalisia pelejä ja pelillisiä sovelluksia, joita käytetään terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutuksen edistämiseen. Näitä sovelluksia käytetään pelikonsoleilla, tietokoneilla, tableteilla ja matkapuhelimilla. Niitä jaetaan joko tallenteina DVD-levyillä tai ladattavina sovelluksina matkapuhelin- ja internetverkossa. Games for Health -sovelluksia käytetään digitaalisissa käyttöympäristöissä joko yksin tai yhdessä yhteisöllisissä verkkoympäristöissä (esim. Facebook) sekä fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhdistävissä kokonaisuuksissa (esim. liikuntapuistot). Projektissa tuotetaan tutkimustietoa Games for Health -sovellusten terveyshyödyistä ja liiketoimintamalleista. Tutkimus helpottaa uusien Games for Health -sovellusten tuotteistamista ja kaupallistamista. Projekti koostuu neljästä työpaketista: - Pelit sambialaisen kyläyhteisön terveyskasvatuksessa - Pellillisten sovellusten kuntoutumista edistävien vaikutusten mittaaminen - Pelikonseptien ja käyttäjien käyttökokemus ja vuorovaikutus- prototypointi - liiketoiminta- ja ansaintamallit, arvoverkot ja jakelukanavat 2. Health ProPeli suomalaisen Games for Health liiketoiminnan kehittäminen / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus, Tekes Teema: hyvinvointi Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (90 %) ja kokonaiskustannukset Games for Health -liiketoiminta on tapa tuottaa taloudellisesti kannattavia digitaalisia pelejä ja pelillisiä sovelluksia, joita käytetään terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutuksen edistämiseen. Näitä sovelluksia käytetään pelikonsoleilla, tietokoneilla, tableteilla ja matkapuhelimilla. Niitä jaetaan joko tallenteina DVD-levyillä tai ladattavina sovelluksina matkapuhelin- ja internetverkossa. Games for Health -sovelluksia käytetään digitaalisissa käyttöympäristöissä joko yksin tai yhdessä yhteisöllisissä verkkoympäristöissä (esim. Facebook) sekä fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhdistävissä kokonaisuuksissa (esim. liikuntapuistot). Projektissa tuotetaan tutkimustietoa Games for Health -sovellusten terveyshyödyistä ja liiketoimintamalleista. Tutkimus helpottaa uusien Games for Health -sovellusten tuotteistamista ja kaupallistamista. Lasten ja nuorten liikkuminen (Itä-Suomen yliopiston toteuttama työpaketti osana edellä mainittua hanketta): Työpaketissa tutkitaan miten liikunnallisesti aktiivisten pelien käyttö vaikuttaa lasten ja nuorten liikkumiseen kokonaisuutena, motivaatioon, oman kehon ja motoriikan hahmottamiseen ja terveystietoisuuteen yleensä.. Lentokonepalosimulaattori / Pelastusopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset Aiemmin lentokenttäpelastustoiminnan opetusta on voitu toteuttaa ainoastaan teoriaopetuksena. Käytännön harjoitteet on koettu kuitenkin tarpeelliseksi osaksi lentokenttäpelastus erikoisalueen koulutuksen järjestämistä. Finavia ja Pelastusopisto ovat sopineet lentoasemahenkilöstön koulutuksen aloittamisesta

3 syksyllä 2013 Kuopiossa. Koulutukseen kuuluu perus- ja kertauskursseja sekä paloharjoituksia. Hankittavaa lentokonepalosimulaattoria hyödynnetään koulutuksen järjestämisessä. Lentokonepalosimulaattori sijoitetaan Pelastusopiston harjoitusalueelle, jossa on voimassa ympäristölupaehdot, jotka mahdollistavat palavilla materiaaleilla tehtävät harjoitukset. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu yhdessä Finavian kanssa huomioiden erityisesti lentokenttäpelastustoiminnan erityispiirteet. Koulutusmoduleja voidaan hyödyntää tutkintoon johtavassa koulutuksessa (pelastajakoulutus, insinööri AMK, alipäällystökoulutus, hätäkeskuspäivystäjäkoulutus) sekä varautumis- ja täydennyskoulutuksessa. Pelastusopisto vastaa 95% Suomen pelastustoimen ammattilaisten kouluttamisesta ja vastaa myös pelastustoimen täydennyskoulutuksesta sekä pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Lentokonepalosimulaattori täydentää aiemmin EAKR tuella toteutettujen huoneistopalosimulaattorin ja vaarallisten aineiden harjoituskentän muodostamaa pelastusalan koulutuksen oppimisympäristöä Pelastusopiston harjoitusalueella. Lentokonepalosimulaattori on myös tunnistettu Pelastusopiston harjoitusalueen toimintojen selvitystyön suunnitelmassa uudeksi merkittäväksi kehittämiskokonaisuudeksi. 3. TL 3 Soinlahden teollisuusalueen rakentaminen / Iisalmen kaupunki Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (50 %) ja kokonaiskustannukset Projektin keskeisin toimenpide ovat uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen. Teollisuusalueen toteutuksella luodaan alueella toimivien teollisuusyritysten ja sinne sijoittuvien uusien puunjalostusja metallialan yritysten kannalta yhteistoiminnasta ja logistisista ratkaisuista syntyviä kustannushyötyjä. Uusi yhtenäinen teollisuusalue edistää mahdollisuutta maakunnan raaka-aineiden hyödyntämiseen ja luo mahdollisuuden osaamisen ja toiminnan kasvuun kyseisellä alueella. Projektin tavoitteena on sekä yritysmäärän että työpaikkamäärän merkittävä lisääminen teollisuusalueelle sijoittuvien yrityksiin. Toimenpiteillä mahdollistetaan alueella olevien nykyisten teollisuusyritysten laajennustarpeet, luodaan puun jatkojalostuksen ja teknologiateollisuus yritysten entistä parempi logistiikka ja kehitysmahdollisuus. Projektin toimenpiteet antavat merkittävän kasvusysäyksen alueen yritysten edelleen kehittämiselle. Toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksesta syntyy alueelle vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä alueen saavutettavuus paranee. Strategisten kumppanuuksien sekä verkoston hallinta synnyttävät uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi Soinlahden alueen kehittäminen tuo synenergiaa energian siirtoon ja logistisiin ratkaisuihin liittyen läheisen Peltomäen ympäristöpuisto teollisuusalueen kanssa. BIAS Bioinformatiikan infrastruktuurin kehittäminen terveystieteissä / Itä-Suomen yliopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset

4 Projektin tavoite on terveys-, hyvinvointi- ja bioalojen toimijoiden bioinformatiikka osaamisen ja koulutuksen toimintaedellytysten kehittäminen ja vahvistaminen. Terveys-, hyvinvointi- ja bioalojen haasteena on valtavan datamäärän tehokas hyödyntäminen. Kerätty data on pystyttävä jalostamaan ja yhdistämään ymmärrykseksi, jota voidaan järkevästi ja kustannustehokkaasti hyödyntää. Tämä analysointiongelma voidaan ratkaista bioinformatiikka osaamisen kehittämisen avulla. Bioinformatiikka on ala joka yhdistää tietojenkäsittelyä, tilastotiedettä ja matematiikkaa tutkimusongelmien ratkaisemiseksi kerätyllä datalla. Bioinformatiikka sisältää mm. laajojen tietoaineistojen hallintaa, data analyysejä ja ohjelmistokehitystä. Bioinformatiikan infrastruktuurin ja osaamisen kehittämistä hyödyntävät sekä terveydenhuollon toimijat kuten Fimea, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/kuopion yliopistollinen sairaala, tutkimuslaitokset kuten Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, koulutusorganisaatiot kuten Itä-Suomen yliopiston eri laitokset (mm. terveys-, metsä- ja ympäristötieteet) ja Savonia-ammattikorkeakoulu (teknologia- ja ympäristöala) sekä terveys-, hyvinvointi-, bio- ja ICT- alan yritykset. Projektiin läheisesti liittyvässä ESR osiossa (PSELY keskus) kehitetään bioinformatiikan osaamista ja koulutusta, joka tulee osaksi terveyden biotieteiden koulutusohjelmia. Bioinformatiikkaan on jatkossa mahdollisuus erikoistua ja suorittaa sivuaineopintoja. 4 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 3 Bioinformatiikan osaamisen ja koulutuksen kehittäminen Itä-Suomessa / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Terveys-, hyvinvointi ja bioalat ovat Kuopion seudun ja Itä-Suomen yliopiston keskeisiä vahvuusalueita. Tutkimuksen lisäksi näihin aloihin liittyvä lääke- ja elintarvikekehitys ja potilastyö tuottavat kasvavissa määrin tutkimusdataa. Haasteena on tämän valtavan datamäärän tehokas hyödyntäminen ja nämä analysointiongelmat ovat ratkaistavissa ainoastaan bioinformatiikan keinoin. Bioinformatiikka on ala joka yhdistää tietojenkäsittelyä, tilastotiedettä ja matematiikkaa bio- ja lääketieteen ongelmien ratkaisuun. Pullonkaulana bioinformatiikan hyödyntämisessä on maailmanlaajuinen pula osaavista bioinformaatikoista. Itä-Suomen alueella bioinformatiikan osaamista hyödyntävät mm. Fimea, Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), terveys- ja bioalan yritykset sekä tutkimuslaitokset. Alueellinen bioinformatiikan osaajien tarve on useita kymmeniä, kasvaen lähivuosina satoihin. Osaajia tarvitaan, mutta heitä on erittäin vaikea saada pysymään alueella tai rekrytoida sen ulkopuolelta. Haasteena on myös työnantajapuolen kokemattomuus bioinformatiikan hyödyntämisessä ja johtamisessa. Yritykset ja tutkimusryhmät eivät tunne riittävän hyvin bioinformatiikkaan liittyvää käytännön työtä, eivätkä osaa arvioida omia tarpeitaan ja vaadittuja resursseja. Projektin tarkoituksena on kehittämällä paikallista bioinformatiikan osaamista sekä koulutus- ja tutkimusedellytyksiä, turvata terveys- ja bioalan koulutuksen, tutkimuksen ja kaupallistamisen tulevaisuus Itä- Suomessa Hankkeeseen liittyy Pohjois-Savon liittoon jätetty EAKR-hanke BIAS Bioinformatiikan infrastruktuurin kehittäminen terveystieteissä.

5 5 TL 3 Pohjois-Savon hankinta-asiamies / IS-Hankinta Oy Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Hanke tukee myönteisellä tavalla mikro- ja pk-yrityksiä, sillä hankintaosaamisen kehittymisen kautta pienemmillä toimijoilla on myös mahdollisuus päästä mukaan kuntien kilpailutusprosesseihin mm. sote-, koulutus- ja elintarvikesektoreiden hankinnoissa. Julkiset hankinnat vaativat nykyisin erityisosaamista, jota tämän hankkeen myötä kehitetään. Hankkeen pysyvänä vaikutuksena IS-hankinnalle pystytään vakinaistamaan vähintään yksi kokoaikainen hankinta-asiamies, jonka osaaminen ja resurssit ovat kuntien ja yritysten käytettävissä myös hankkeen jälkeen. Hankeaika sisältää paljon koulutusta kunnissa, joka mahdollistetaan suuremmalla volyymilla kuin mitä olisi mahdollista tehdä jos hanketta ei rahoitettaisi. Hanke on ns. starttivaihe parempaan ja pysyvämpään hankintaosaamiseen Pohjois-Savon maakunnassa. Lähes kaikki Pohjois-Savon kunnat ovat nykyisin IS-hankinnan osakkaita ja ne ovat sitoutuneet hankkeen tavoitteisiin laajasti. Kuntien mukanaolo ja kuntien kautta koottu osarahoitus osoittaa, että hanke on maakunnallisesti tärkeä ja sille on tarvetta. Hankkeen palvelut tulevat koskevaan kaikkia Pohjois-Savon kuntia. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä. Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä.

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot