SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus"

Transkriptio

1 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Aika klo 16:00-17:27 Paikka Tampereen palvelualan ammattiopisto, Haapasen Huvila, Palomäentie 23, Tampere sekä Teams Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 62 Pöytäkirjantarkastajat 5 63 SASKY koulutuskuntayhtymän turvallisuustoimintojen kokonaiskatsaus 6 64 Viranhaltijapäätökset 8 65 Kuntayhtymäjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin 9 66 Sopimus Hämeenkyrön kansalaisopiston toiminnan siirtämisestä SASKY koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi alkaen 67 SASKY koulutuskuntayhtymän palvelukseen siirtyvää henkilöstöä koskeva sopimus Hämeenkyrön kansalaisopiston osalta Ammatillisen koulutuksen yhteishaun tulokset Yleissivistävän koulutuksen yhteishaun tulokset TE-palvelujen uudistus SASKY koulutuskuntayhtymän tietotilinpäätös Kiinteistön ostaminen, Kauppakatu 10, Tampere Talousarvion 2022 Investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos/vammalan ammattikoulu Ilmoitusasiat Talousarvion 2022 investointiosan määrärahan käyttötarkoituksen muutos/vammalan ammattikoulu 24

2 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Saapuvilla olleet jäsenet Lamminmäki Ari Seppälä Juhani puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja Tuominen Mauri 2. varapuheenjohtaja Teams Aronen Tommi 3. varapuheenjohtaja Jokinen Maria Karala Salla Teams Teams Kiirasmaa Kati Kivimäki Jukka Koskinen Timo Kuisma Aulikki Kulonpää Irmeli Mäkelä Kalle Mäki Rauno Nordfors Hannele Riihimäki Tarja Valavuo Tatu Teams Teams Teams Teams Teams Välimäki Erkki Wakkala Marja Poissa Muut osallistujat Antti Lahti Anja Kakkuri kuntayhtymäjohtaja, esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

3 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Huhtala Pasi turvallisuuskoordinaattori 63 klo Allekirjoitukset Ari Lamminmäki puheenjohtaja Anja Kakkuri pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Salla Karala pöytäkirjantarkastaja Kati Kiirasmaa pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito SASKY koulutuskuntayhtymän tietoverkko ( alkaen

4 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Perustelut Hyväksyttiin. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallintosääntö 105 : Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu/esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kuntalaki 103 : Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. kielto

5 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Pöytäkirjantarkastajat ehdotus Perustelut Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Salla Karala ja Kati Kiirasmaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Salla Karala ja Kati Kiirasmaa. Hallintosääntö 125 : Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. kielto

6 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ SASKY koulutuskuntayhtymän turvallisuustoimintojen kokonaiskatsaus 146/ /2022 Yhtymähallitus Valmistelija Lisätietoja antaa, puh , ehdotus Esittelijä Perustelut Hyväksyttiin. Kuntayhtymäjohtaja antaa katsauksen turvallisuuden kokonaisuudesta ja yhtymähallitus merkitsee katsauksen saaduksi tiedoksi. SASKY koulutuskuntayhtymässä on valmisteltu ja hyväksytty yhtymähallituksessa valmiussuunnitelman ns. yleinen osa. Tällä hetkellä on valmistelussa koulutuskuntayhtymän yksikkötasoiset valmiussuunnitelmat. Lisäksi kuntayhtymän oppilaitoksissa järjestetään säännöllisesti pelastautumis- ja turvallisuusharjoituksia. kielto 63 Valmistelija Turvallisuuskoordinaattori Pasi Huhtala Lisätietoja antaa, puh , Hyväksyttiin.

7 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ ehdotus Esittelijä Kokouskäsittely Perustelut Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja merkitsee annetun katsauksen tiedoksi. Tämän pykälän esittelyn ajan paikalla turvallisuuskoordinaattori Pasi Huhtala klo SASKY koulutuskuntayhtymässä on toteutettu useita turvallisuutta parantavia ja kehittäviä toimenpiteitä vuosina Koulutuskuntayhtymän turvallisuuskoordinaattori Pasi Huhtala antaa katsauksen koko kuntayhtymän turvallisuus- ja valmiustilanteesta. Oheismateriaalina on yleisesitys aiheesta. kielto

8 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Viranhaltijapäätökset Valmistelija Lisätietoja antaa, puh , ehdotus Esittelijä Perustelut Hyväksyttiin. Yhtymähallitus päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduksi ja toteaa, että yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden viranhaltijapäätösten päätösluettelot ajalta toimitetaan esityslistan liitteenä hallintosäännön 29 :n mukaisesti. Yhtymähallitus on päätöksellään rajannut otto-oikeuden piirissä olevia asioita. kielto

9 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymäjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin Valmistelija Lisätietoja antaa, puh , ehdotus Esittelijä Merkittiin tiedoksi. Kuntayhtymäjohtaja antaa yhtymähallitukselle katsauksen ajankohtaisista asioista. kielto

10 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Sopimus Hämeenkyrön kansalaisopiston toiminnan siirtämisestä SASKY koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi alkaen 138/ / Valmistelija Yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka Simberg Lisätietoja antaa Yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka Simberg, puh , ehdotus Esittelijä Perustelut Tiedoksi Hyväksyttiin. Yhtymähallitus päättää hyväksyä sopimuksen Hämeenkyrön kunnan kansalaisopiston toiminnan siirtämisestä SASKY koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi alkaen. Liitteenä sopimus Hämeenkyrön kunnan kansalaisopiston toiminnan siirtämisestä. Yleissivistävän koulutuksen johtaja, Hämeenkyrön kunta Oikaisuvaatimus Liitteet 1 Sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä pohja

11 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ SASKY koulutuskuntayhtymän palvelukseen siirtyvää henkilöstöä koskeva sopimus Hämeenkyrön kansalaisopiston osalta 138/ / Valmistelija Yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka Simberg Lisätietoja antaa Yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka Simberg, puh , ehdotus Esittelijä Hyväksyttiin. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Hämeenkyrön kansalaisopiston henkilöstöä koskevan sopimuksen. Kokouskäsittely Perustelut Tiedoksi Liitteenä siirtyvää henkilöstöä koskeva sopimus. Yleissivistävän koulutuksen johtaja, Hämeenkyrön kunta Oikaisuvaatimus Liitteet 2 Sopimus siirtyvästä henkilöstöstä, Hämeenkyrön kansalaisopisto

12 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Ammatillisen koulutuksen yhteishaun tulokset / / Valmistelija Ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro Lisätietoja antaa Ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro, puh , ehdotus Esittelijä Perustelut Hyväksyttiin. Yhtymähallitus päättää merkitä ammatillisen koulutuksen yhteishaun tulokset 2022 tiedoksi. SASKY koulutuskuntayhtymän vetovoima yhteishaussa kasvoi edelleen vuoteen 2021 verrattuna. Hakijamäärän tasaisen kasvun myötä pystymme vastaamaan työelämän osaajatarpeeseen aiempaa paremmin. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalle toivotaan lisää hakijoita hoitajamitoituksen tuoman osaajatarpeen kattamiseen. Lisäksi teknologiateollisuus sekä ravintola- ja cateringala tarvitsevat lisää osaavaa työvoimaa. Saskyn oppilaitosten ammatilliseen koulutukseen oli hakijoita kaikkiaan Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 668. Näistä tutkintoon valmentavaan koulutukseen hakeutui 25 oppilasta. Yhteishaun suosittuja aloja olivat sähkö- ja automaatioala, koneja tuotantotekniikka, talotekniikka, liiketoiminta, tietotekniikka, kuvallinen ilmaisu (graafinen suunnittelu) ja maatalousala. Sosiaali- ja terveysalan, elintarvikealan sekä ravintola- ja cateringalan hakijamäärissä oli pientä laskua edellisiin vuosiin nähden, vaikka ko. alojen työllisyysnäkymät ovatkin tällä hetkellä hyvät ja aloilla kärsitään jopa työvoimapulasta. Pienentyneet hakijamäärät saattavat selittyä osittain korona-ajan tuomilla

13 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ muutoksilla sekä osittain myös negatiivisella julkisella keskustelulla ko. aloista. Yhteishaussa oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana myös TUVA-koulutus (Tutkintoon valmentava koulutus), joka antaa valmiuksia toisen asteen koulutuksen suorittamista varten. TUVA korvaa ja yhdistää aiemmat perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). TUVA-koulutukseen riitti hyvin hakijoita koko Saskyn toimintaalueella. Saskyn opiskelijamäärä Tampereella on jatkanut kasvuaan viime vuosina. Yhteishaussa Tampereen palvelualan ammattiopistoon oli nyt enemmän hakijoita kuin vuosi sitten. Mäntän seudun koulutuskeskuksessa kone- ja tuotantotekniikan koulutusten vetovoimaisuus yhteishaussa oli poikkeuksellisen hyvä. Alan vetovoimaisuuteen alueella ovat vaikuttaneet alan oppimisympäristöihin tehdyt investoinnit sekä yhteistyö ja yhteinen medianäkyvyys yritysten kanssa. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa yhteishaussa suosituimpia linjoja olivat Ammatti-instituutti Iisakin sähkö- ja automaatioala sekä talotekniikka, myös rakennusalan hakijamäärät ovat nousseet aiempiin vuosiin nähden. Ko. alueen oppilaitoksista Ikaalisten käsija taideteollisuusoppilaitokseen ja Osaran maaseutuopetusyksikköön opiskelijat hakevat suurimmaksi osaksi jatkuvassa haussa. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa yhteishaun hakijamäärä laski hieman aiempiin vuosiin verrattuna, kun taas Sastamalan oppilaitosten hakijamäärissä oli selvää nousua viime vuoteen verrattuna. Koulutuksiin on mahdollista hakea myös jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Tämä hakuväylä on tarkoitettu kaikille muille paitsi juuri peruskoulunsa päättäville hakijoille. Jatkuvan haun määrät ovat

14 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ olleet edelleen voimakkaassa kasvussa, esimerkiksi vuonna 2021 jatkuvan haun kautta tuli peräti 78 % kaikista Saskyn opiskelijoista. Saskyssa on useita aloja, joilla jatkuva haku on pääasiallinen hakumuoto. Näitä aloja ovat esimerkiksi lentokoneasennus, taideteollisuusala, sosiaali- ja terveysala, puutarha-ala sekä luonto- ja ympäristöala. Myös alkanut työllisyyden kuntakokeilu on lisännyt jatkuvan haun kautta tulevien hakijoiden määrää. Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan yhteishaussa hakeneille aikaisintaan ja opinnot alkavat heillä Saskyn oppilaitoksissa elokuussa Oheismateriaalina yhteenveto ja PowerPoint-esitys opiskelijahausta. kielto

15 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yleissivistävän koulutuksen yhteishaun tulokset / / Valmistelija Yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka Simberg Lisätietoja antaa Yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka Simberg, puh , ehdotus Esittelijä Perustelut Hyväksyttiin. Yhtymähallitus päättää merkitä yleissivistävän koulutuksen yhteishaun tulokset tiedoksi. Saskyn lukioiden ensisijaisten hakijoiden määrä kevään yhteishaussa pieneni 15 % (-12 hakijaa). Tämä johtui Ikaalisten lukion ensisijaisten hakijoiden huomattavasta vähentymisestä. Vuonna 202, ensisijaisia hakijoita Ikaalisiin oli 38. Kevään 2022 haussa hakijoita oli 18. Ruoveden lukion ensisijaisten hakijoiden määrä kokonaisuudessaan nousi. Eläinlääketieteellisen linjan kiinnostus laski 35 % (-7 hakijaa), ratsastuslinjan hakijamäärä kasvoi lähes kaksinkertaiseksi (+9 hakijaa), yleislinjan hakijamäärä kasvoi 2,6 % (+5 hakijaa) ja urheilulinjan hakijamäärä lisääntyi 14 % (+1 hakija). Ikaalisten lukion hakijamäärissä ei vielä näy uuden kampuksen mahdollisuuksien tuomaa nostetta. Aloittavien opiskelijoiden määrä voi vielä nousta, kun yhteishaun tulokset tulevat. Ikaalisten lukioon oli 24 toissijaista hakijaa ja todennäköistä on, että kaikki eivät pääse haluamaansa ensisijaiseen hakutoivepaikkaan. Ruoveden hakijatilanne on hyvä eikä uusia opiskelijoita kyetä ottamaan juurikaan ensisijaisia hakijoita enempää ilman, että

16 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ kustannukset nousevat, kun perusopetusryhmiä joudutaan perustamaan lisää. Toiselle hakutoivesijalle Ruoveden lukion oli asettanut 31 hakijaa. Osa näistä on varmasti hakenut ensisijaisena toiveena jollekin toiselle Ruoveden lukion linjalle. kielto

17 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ TE-palvelujen uudistus 249/ / Valmistelija Lisätietoja antaa, puh , Hyväksyttiin. Muutettu päätösehdotus Yhtymähallitus keskustelee esityksen perusteella TE-palvelut 2024 uudistuksesta sekä esittää lisäksi SASKY koulutuskuntayhtymän toiveena, että jäsenkunnat yhteisesti yhteistyössä Saskyn kanssa koordinoisivat lakiluonnoksen lausuntokokonaisuutta. ehdotus Yhtymähallitus keskustelee esityksen perusteella TE-palvelut 2024 uudistuksesta sekä merkitsee asian tiedoksi. Esittelijä Perustelut SASKY koulutuskuntayhtymä on käynyt keskustelun TE-palvelut 2024 uudistuksesta jäsenkuntien kuntajohtajakokouksessa TEpalvelut 2024 uudistuksessa valtiolta kunnille siirtyvät osittain TEtoimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen tehtävät. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi on useita vaihtoehtoja, mm. kunnat, monen kunnan yhteinen isäntäkuntamalli sekä kuntayhtymät. TE-palvelut 2024 lakiluonnos on tulossa lausunnolle ja lausuntoaika on kesäkuun loppupuolelle mennessä. Jäsenkuntien kanssa sovittiin, että lausunnoissa tehdään mahdollisesti yhteistyötä.

18 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus on käsitellyt tätä asiaa aiemmin kokouksessaan Oheismateriaalina on Saskyn jäsenkuntien kuntajohtajohtajakokouksessa annettu PowerPoint-esitys. Tiedoksi Jäsenkunnat kielto

19 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ SASKY koulutuskuntayhtymän tietotilinpäätös / / Valmistelija Tietosuojavastaava Ritva Lahtinen, tietohallintopäällikkö Petri Pelkonen sekä hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri Lisätietoja antaa Hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri, puh , ehdotus Esittelijä Perustelut Hyväksyttiin. Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisesti SASKY koulutuskuntayhtymän tietotilinpäätöksen vuodelta SASKY koulutuskuntayhtymälle on laadittu vuoden 2021 osalta raportti tiedonhallinnan, tietoturvan ja tietosuojan toteutumisesta eli ns. tietotilinpäätös. Tietotilinpäätöksessä kuvataan keskeisiä toimenpiteitä, kuinka SASKY koulutuskuntayhtymä huolehtii asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötiedoista ja yksityisyydestä. Tietotilinpäätöksen tarkoitus on kuvata ja arvioida tietosuojaa ja tietoturvaa SASKY koulutuskuntayhtymässä. Tietotilinpäätöksellä vastataan myös EU Yleinen tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuteen (artikla 24, Rekisterinpitäjän vastuu). Tiedoksi Tietosuojavastaava, Hallinto- ja talousjohtaja kielto Liitteet 3 Tietotilinpäätös 2021

20 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kiinteistön ostaminen, Kauppakatu 10, Tampere 252/ / Valmistelija Lisätietoja antaa, puh , Hyväksyttiin. ehdotus Yhtymähallitus hyväksyy kiinteistön , Kauppakatu 10, Tampere, ostamisen liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. Esittelijä Perustelut Yhtymähallitus on käsitellyt Tampereen palvelualan ammattiopiston tilatarpeita kokouksissaan ja Yhtymäkokous on käsitellyt asiaa kokouksessaan ten mukaisesti SASKY koulutuskuntayhtymä teki ostotarjouksen Tampereen kaupungin Kauppakatu 10:ssä sijaitsevasta kiinteistöstä Tontilla sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas Yo-talo -niminen rakennus, joka on rakennettu vuonna 1901, sekä vuonna 1902 rakennettu piharakennus. Kiinteistörekisterin mukaan tontin pinta-ala on 2129 m2. Alueella on voimassa asemakaava nro 8418, joka on tullut voimaan Tontti on asemakaavassa osoitettu keskustatoimintojen korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa kulttuuriympäristöön soveltuvaa häiriötöntä kulttuuri- ja liiketoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa (C-7). Sisäpihalle on merkitty ohjeellinen alueen osa (i-17), joka on rakennettava ja istutettava viihtyisäksi korttelin yhteiseksi oleskelualueeksi. Lisäksi sisäpihan läpi tulisi olla

21 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ jalankulun mahdollistavat kulkuyhteydet. Autopaikkavaatimus on 10 autopaikkaa. Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja. Rakennukset on osoitettu sr-8 -merkinnällä, jonka perusteella rakennus on rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennuksia ei saa purkaa. Rakennusoikeutta on yhteensä k-em2. Pääosa kohteen tiloista on vuokrattu ravintolatoimintoihin. Osa toisen kerroksen tiloista on tyhjillään. Kohteesta on laadittu vuonna 2015 kuntoarvio, jossa rakennuksen kunnon todettiin ikä ja kokonaisuus huomioiden olleen melko hyvä. Korjausehdotuksia kuntoarviossa on esitetty runsaasti. Viiden vuoden tarkastelujaksolle on esitetty kaikkiaan euron korjaukset. Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta on kokouksessaan hyväksynyt SASKY koulutuskuntayhtymän ostotarjouksen osoitteessa Kauppakatu 10 olevasta tontista ja sillä olevasta Yo-talo -nimisestä rakennuksesta sekä piharakennuksesta. Kauppahinta on Hinta vastaa kohteen käypää markkina-arvoa, jonka on määritellyt riippumaton AKA-arvioitsija. Kiinteistö ostetaan ehdolla, että kohteella voi harjoittaa opetustoimintaa. Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Kauppakirjaluonnos on liitteenä. Tiedoksi Kuntayhtymäjohtaja, Tampereen kaupunki Oikaisuvaatimus Liitteet 4 Kauppakirjaluonnos Kauppakatu 10, Tampere

22 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Talousarvion 2022 Investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos/vammalan ammattikoulu 253/ / Valmistelija Lisätietoja antaa, puh , Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. ehdotus Esittelijä Yhtymähallitus päättää muuttaa Vammalan ammattikoulun Rakirakentamiseen myönnetyn määrärahan käyttötarkoitusta siten, että euroa siirretään käytettäväksi Haapasen Huvilan kiviaidan rakentamiseen. Perustelut Kivien valmistus on toteutettu opiskelijatyönä vuosien aikana Vammalan ammattikoulussa. Asia on käsitelty rakennustoimikunnassa. Kiviaidan rakentaminen toteutetaan keväällä ja kesällä Tiedoksi Kiinteistöpäällikkö, Sastamalan oppilaitosten rehtori, Tampereen palvelualan oppilaitoksen rehtori, Hallinto- ja talousjohtaja Oikaisuvaatimus

23 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Ilmoitusasiat Valmistelija ehdotus Hyväksyttiin. Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kuntatalouden tiedotteet 8/2022 ja 9/2022 Kuntaliiton yleiskirje 4/ Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiakysely sidosryhmille Kuntaliitto innovaatiobarometri 2022 kysely Venäjän hyökkäyksen vaikutukset - kysely varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiakysely sidosryhmille Opetushallituksen rehtorikysely Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta Kutsu Kansalaisopistojen liiton ylimääräiseen liittokokoukseen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kysely koulutuksen järjestäjille maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksesta kielto

24 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Talousarvion 2022 investointiosan määrärahan käyttötarkoituksen muutos/vammalan ammattikoulu 253/ / Valmistelija Lisätietoja antaa Rehtori Kirsi Nikali-Rauva Rehtori Kirsi Nikali-Rauva, puh , Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. ehdotus Esittelijä Perustelut Yhtymähallitus päättää muuttaa talousarvion 2022 investointiosan Vammalan ammattikoulun RaKi-hankkeen määrärahan käyttötarkoitusta siten, että euroa siirretään käytettäväksi Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston konehallin ulkovuorauksen ja ikkunoiden uusimiseen. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikölle on myönnetty määräraha opetuksen konehallin ulkovuorauksen ja ikkunoiden uusimiseen talousarvion 2022 investointiosaan. Opetuksen konehallin ulkovuorauksen ja ikkunoiden uusiminen oli kilpailutuksessa Cloudia-järjestelmässä ja annetut tarjoukset avattiin Tarjous saatiin kahdelta tarjoajalta ja molemmilta pyydettiin lisäselvityksiä tarjouksiin, jotka he toimittivat mennessä. Halvin tarjous oli (alv 0%). Puuttuva määräraha euroa voitaisiin siirtää Vammalan ammattikoulun RaKi-hankkeelle myönnetystä määrärahasta.

25 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tiedoksi Sastamalan oppilaitosten rehtori, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston rehtori, Hallinto- ja talousjohtaja, Kiinteistöpäällikkö Oikaisuvaatimus

26 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ ohje koskee pykäliä: 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 74 kielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

27 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ ohje koskee pykäliä: 66, 67, 72, 73, 75 Oikaisuvaatimusohjeet Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta tai sen jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava SASKY koulutuskuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Tiedoksisaanti Tavallista tiedoksiantoa käytettäessä asianosainen on saanut tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin. Tavallista sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosainen on saanut tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

28 SASKY koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän jäsenkunnan tai sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus. Kirjaamon yhteystiedot: Postiosoite: Ratakatu 36, Sastamala Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisu (valituksen kohteena oleva päätös) miten päätöstä halutaan oikaistavaksi millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja tä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää SASKY koulutuskuntayhtymän kirjaamosta. Postiosoite: Ratakatu 36, Sastamala Sähköpostiosoite:

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Mäntyharju Pöytäkirja 3/2018 1 (11) Aika 20.03.2018, klo 18:01-18:36 Paikka Kunnantalo, Kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Kirjaston

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 22.01.2019, klo 18:07-19:27 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 21.11.2018 klo 17:15-19:30 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 43 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 09.01.2019, klo 08:30-11:25 Paikka Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto, Rautalampi Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 12.12.2018 klo 16:00-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 48 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa. Puumala Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (5) 37 Kappalaisenkujan, Ruoritien ja Kalliomäentien perusparannus PuuDno-2015-317 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Savo-Karjalan Vesi-

Lisätiedot

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (12) Aika 04.06.2018, klo 17:47-20:51 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (17) Aika 23.05.2017, klo 18:07-21:09 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Työllisyysvarojen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2018 1 (5) Sivistyslautakunta, 63, 01.06.2017 Sivistyslautakunta, 113, 13.12.2017 Sivistyslautakunta, 15, 21.02.2018 15 Sivistystoimialan viranhaltijoiden hallintosäännössä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 ( 10) Aika 12.11.2018, klo 16:05-17:36 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kekkonen Käsitellyt asiat 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/2018 1 ( 9) Aika 22.10.2018, klo 15:32-16:11 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (9) Aika 16.11.2017, klo 16:55-17:26 Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2 Käsitellyt asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus 52 Rakennusvalvonnan

Lisätiedot

38 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

38 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/2018 1 (11) Aika 05.03.2018, klo 17:40-17:48 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastus 37 Kettupolun päiväkodin

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/ ( 16) Ristiinan aluejohtokunta

Mikkeli Pöytäkirja 4/ ( 16) Ristiinan aluejohtokunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2018 1 ( 16) Aika 05.09.2018, klo 17:00-18:04 Paikka Metsä linna, Kitereentie 13, Ristiina Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 31.10.2018 klo 17:15-18:55 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Aika 23.03.2016, klo 16:30-16:46 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Laskujen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 12) Aika 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 8) Aika 12.04.2018, klo 07:37-08:45 Paikka Käsitellyt asiat Jä rvenpä ä - talo, Terijoki kokoushuone, 2. kerros 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 12) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 12) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 ( 12) Aika, klo 13:03-16:06 Paikka Käsitellyt asiat Kainuun ammattiopisto, rak Oppi 4, ravintola Vimpeli, kabinetti, Opintie 3, 87100 Kajaani 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 n toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla HEL 2017-006468 T 00 01 00 Päätös päätti siirtää toimivaltaansa hallintosäännön 15 luvun 6 :n 1 kohdan

Lisätiedot

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta:

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta: Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) MliDno-2017-163 Nuijamiehen, Pursialan ja valtatie 15 melu- ja tärinäselvitys Mikkelin kaupunki on pyytänyt tarjousta Nuijamiehen, Pursialan ja Valtatie 15 melu-

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 18:00-18:49 Paikka Liikuntahalli Kisala Käsitellyt asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan tarkastus 69 Elokuvateatteri

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2018-713 Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 3 (3/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 14.6.2018 92 päättänyt valita Veikkolan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2017-244 : Kt 51 eteläinen aluehoitourakka lisätyö 7 (4/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 31.8.2017 15 valinnut kantatien

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta Laihia Pöytäkirja 1/2019 1 ( 17) Aika 24.01.2019, klo 13:00-16:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Tampereen palvelualan ammattiopisto, Koulukatu 18, Tampere

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Tampereen palvelualan ammattiopisto, Koulukatu 18, Tampere SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2018 211 Yhtymähallitus 13.11.2018 Tämä pöytäkirja on tarkistamaton ja allekirjoittamaton Aika 13.11.2018 klo 16:00-16:46 Paikka Tampereen palvelualan ammattiopisto,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 287 Rasitesopimuksen hyväksyminen ja liittäminen tontin pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen (Mellunkylä, Kontula, tontit 47021/3 ja 20) HEL 2016-010661 T 10 01 01 05

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 04.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18:00 19:15 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 66 Asuntotontin (pientalo, 1 050 k-m²) lyhytaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Kaarelan Helmelle rakennusluvan hakemista varten (Kaarela, Honkasuo, 33351/1) HEL

Lisätiedot

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri Pöytäkirja 3/2019 1/12 Tarkastuslautakunta 2019-2021 16.4.2019 KOKOUSTIEDOT Aika tiistai 16.4.2019 klo 13.00-16.00 Paikka Kouvolan Hovioikeudentalo, kokoustila Presidentti Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 Johtokunnan kokous Aika: Maanantaina 26.3.2018 klo 18.03 Paikka: n opettajainhuone, Tietokuja 1 Paikalla: Pesonen, Kajosaari, Raitala, Paavola, Martelius, Joki, Salminen, Hirsto, Nieminen, Oppilasedustaja

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2018 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 4.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18.05 18.46 Kokouspaikka Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Lisätiedot

Terveyspalveluiden toimintakäsikirjaan on päivitetty maksutaksatiedot.

Terveyspalveluiden toimintakäsikirjaan on päivitetty maksutaksatiedot. Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 6 Toimintakäsikirjat 2016 MjuDno-2016-84 Valmistelija / lisätiedot: Markku T Tuunainen markku.tuunainen@mantyharju.fi Liitteet 1 Liite5.Toimintakäsikirja 2016

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 27.05.2019 Kokousaika 27.5.2019 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 51 Asunto- ja toimitilatontin myynti osto-option perusteella Asunto Oy Helsingin Helmitornille (Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45179/3) HEL 2017-003063 T 10 01 01 01

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Päätös Pormestari päätti, että Fulbright Suomi -säätiö saa järjestää Fulbrightjuhlatilaisuuden

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Päätös Pormestari päätti, että Fulbright Suomi -säätiö saa järjestää Fulbrightjuhlatilaisuuden Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 87 Edustus: Fulbright Suomi -säätiön Fulbright-juhlatilaisuus kaupungintalolla 16.5.2018 HEL 2017-011662 T 00 04 03 Päätös päätti, että Fulbright Suomi -säätiö saa järjestää

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti:

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti: Hämeenkyrö Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 7 Vesihuoltolaitoksen taksamuutos; lietteen hinta HMKDno-2016-227 Valmistelija / lisätiedot: Pirkko-Liisa Vänttinen pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-380, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin. Hankinnan kohde Teräskaiteen valmistus ja asennus Jerikonmäen kuntoportaisiin. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Kaarlo Virtanen Anne Lahtinen Jouni Salmirinne Vuokko Mustonen

Kaarlo Virtanen Anne Lahtinen Jouni Salmirinne Vuokko Mustonen PALOHEINÄN ALA-ASTEEN JOHTOKUNNAN KOKOUS AIKA 22.3.2018 klo 17.35 18.32 PAIKKA, opettajainhuone KUTSUTUT puheenjohtaja Marika Paananen varapuheenjohtaja Mirka Reinman jäsenet Jukka Ranua Kaarlo Virtanen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 110 Asuntotontin (kaupunkipientalo) lyhytaikainen vuokraaminen yksityishenkilöille rakennusluvan hakemista varten (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 41302/9) HEL 2017-003458

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 105 Asuntontin (pientalo, 1 080 k-m2) lyhytaikainen vuokraaminen rakennusluvan hakemista varten Asunto Oy Helsingin Peltokylänraitti 8:lle (Suutarila, Siltamäki, tontti

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 18 Kai Huhdan vuokrasopimuksen siirto Timo Kuismalle osoitteessa Kivipyykintie 9 A 8, 00710 Helsinki HEL 2016-000735 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 9/ (11) Kunnanhallitus Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Laihia Pöytäkirja 9/ (11) Kunnanhallitus Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen Laihia Pöytäkirja 9/2018 1 (11) Aika 17.04.2018, klo 16:45-16:52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 141 Pöytäkirjan tarkistus 142 Maanvuokrasopimus/Isootupa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 13 Asuntotontin (AK 1 900 k-m²) lyhytaikainen vuokraaminen Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 42:lle rakennusluvan hakemista varten (Mellunkylä, Mellunmäki, tontti

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 12.2.2019 KARAMZININ KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 12.02.2019 klo 18.30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Vakanssinumero 5000992257, mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroosin toimivalta henkilöstöasioissa 31.08.2017 alkaen Kunnanvaltuusto on

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja 13.09.2017 14 1 Dnro D/3189/02.08.00.01/2017 Hankintapäätös huonekaluista perheryhmäkoti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 VirgoCohesion Oy, toimisto-. työ-,varasto- ja keittiötilan vuokraus osoitteesta Lapinlahdenkatu 16 HEL 2016-005644 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n Tilakeskuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto 16/2015 Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto 16/2015 Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 76 Liiketilan vuokraus osoitteessa Tyynenmerenkatu 6 HEL 2015-008770 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti vuokrata Liikkeen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 52 Helsingin Leijona Oy, autohallipaikan vuokraus osoitteessa Pohjoisesplanadi 19/Unioninkatu 28 HEL 2016-000787 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n Tilakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) johtaja 55 Kalasataman keskuksen kortteleihin 10620 ja 10621 sijoitettavien vesi-, jätevesi- ja hulevesijohtojen kunnossapitovastuita koskeva sopimus (Sörnäinen, Kalasatama)

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 92 E-Fa La Oy, uusi vuokrasopimus osoitteessa Kanavakatu 6, Tulli- ja pakkahuone HEL 2016-003438 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 12.04.2017, klo 18:00-18:14 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Tasatulosten ratkaiseminen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 11) Työllisyysjaosto

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 11) Työllisyysjaosto Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 ( 11) Aika 26.09.2018, klo 15:02-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kekkonen Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 77 Linja-autojen pysäköintiä varten vuokratun alueen sijainnin muuttaminen (Nobina Finland South Oy, Roihupelto) HEL 2016-002716 T 10 01 01 04 S0145-314 Päätös Vuokranantaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 296 Aalto-yliopisto, tilan lyhytaikainen vuokraaminen osoitteessa Katajanokanlaituri 5 HEL 2016-013633 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yrityspalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 129 Asuntotontin (AK) lyhytaikainen vuokraaminen Setlementtiasunnot Oy:lle rakennusluvan hakemista varten (Laajasalo, Borgströminmäki, tontti 49096/2) HEL 2016-002597

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ (6)

PÖYTÄKIRJA 3/ (6) PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (6) 24.9.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 24.9.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Jennifer

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 34 Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman huoneiston A 1 maksaminen ja huoneiston hallinto HEL 2016-007197 T 10 01 04 Päätös Päätöksen perustelut päätti suorittaa hitas-määrärahoista

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (8) TOPPELUNDIN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 7.2.2018 klo 18.00 Paikka: Toppelundin koulu, opettajainhuone Läsnä: Anna Forssen (pj.), Nora Lehtinen, Risto Schiray, Mikko

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 44 Edustus: Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät Helsingissä 9. - 10.10.2017 HEL 2017-001530 T 00 04 03 Päätös Päätöksen perustelut Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 19 HKL- Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien uusiminen HEL 2016-000433 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 344 Toimistotilojen vuokraus Salpauslento Oy:lle Malmin lentokentältä HEL 2016-014275 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirasto klo 9-15 Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirasto klo 9-15 Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 32 Valvontajaosto AIKA 18.03.2019 klo 18:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Aksels Tuulikki jäsen Piispa-Jespars Seija jäsen Hokkanen Raimo jäsen Mikkelä Eero esittelijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto 36/2015 Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto 36/2015 Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 195 Asuinhuoneiston vuokraus osoitteessa Uusi Porvoontie 390 HEL 2015-012134 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Kiinteistöviraston tilakeskuksen yrityspalveluiden

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.5.2018 klo 16.30-17.40 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot