Utajärven kunnan päätös Rokuan alueen ulkoilureittien talvikunnossapidon hankinnasta, KH , 351/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utajärven kunnan päätös Rokuan alueen ulkoilureittien talvikunnossapidon hankinnasta, KH , 351/"

Transkriptio

1 HANKINTAOIKAISUA KOSKEVA VAATIMUS UTAJÄRVI Utajärven kunnanhallitukselle Oikaisuvaatimuksen tekijä Aarne Vainiokangas Oy y-tunnus Kotipaikka: Muhos Osoite: Hiltulantie 3, Utajärvi Puhelinnumero: Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee: Vaatimukset: PERUSTELUT Utajärven kunnan päätös Rokuan alueen ulkoilureittien talvikunnossapidon hankinnasta, KH , 351/ /2021 Aarne Vainiokangas Oy vaatii, että Utajärven kunnanhallitus oikaisee yllä mainittua päätöstään siten, että Rokuan alueen ulkoilureittien talvikunnossapidon urakoitsijaksikaudelle valitaan Aarne Vainiokangas Oy. Utajärven kunta on pyytänyt urakkatarjouksia Rokuan latujen ja reitistöjen kunnossapidosta. Tarjouspyynnössä on eritelty ilmoitettaviksi tiedoiksi ja liitteiksi laatusuunnitelma, tarjouslomake ja yritysesittely/referenssidokumentti. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu arvioinnin ja vertailun tehtävän neljässä vaiheessa. Tarjoajien kelpoisuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisen jälkeen vertailussa huomioidaan hinta (max 70 pistettä) ja laatusuunnitelma (max. 30 pistettä). Utajärven kunta on tarjouksia vertailtuaan päätynyt valitsemaan Rokuan talvireittien kunnossapitourakoitsijaksi T&V Väliaho Oy:n kokonaispisteillä 92. Aarne Vainiokangas Oy on tullut vertailussa toiseksi kokonaispisteillä 83,43. Tarjouspyynnössä on todettu, että halvin hinta saa 70 pistettä ja 1 % hintaeroa vastaa 1 pistettä arvioinnissa. Päätöksen yhteydessä ei ole ilmoitettu tarkempaa erittelyä arvioinnista. Aarne Vainiokangas Oy on siten päätellyt tarjouspyynnön laskentamallin ja päätöksessä ilmoitettujen kokonaispisteiden perusteella sen, mikä on ollut tarjouskilpailun voittaneen T&V Väliaho oy:n ja toiseksi tulleen Aarne Vainiokangas Oy:n pisteytys. T&V Väliaho Oy on halvimmalla hinnallaan saanut 70 pistettä ja siten laadusta 22 pistettä. Aarne Vainiokangas Oy on toiseksi halvimmalla hinnalla saanut n. 66,5 pistettä (( ) / = 0, eli 3,53535 % eli noin 3,5 pistettä). Siten Aarne Vainiokangas Oy:n laatupisteet olisivat n. 16,93 (83,43-66,5), eli hieman yli viisi pistettä T&V Väliaho Oy:n laatupisteitä heikommat.

2 Aarne Vainiokangas Oy pitää ilmoitettuja laatupisteitä vaarin arvioituina. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan, että laatuarvioinnissa huomioidaan tarjoajan referenssit/kokemus ja koulutus, kalusto, resurssit ja toiminnan laatukuvaus. Kun verrataan Aarne Vainiokangas Oy:n ja T&V Väliaho Oy:n ilmoittamia laatusuunnitelmia, voidaan havaita Aarne Vainiokangas Oy:n olevan käytännössä näissä kaikissa laadultaan T&V Väliaho Oy:tä edellä: Referenssit/kokemus T&V Väliaho Oy on perustettu vuonna Yhtiö ilmoittanut, että yhtiön palveluksessa oleva Mauno Pesonen on ajanut Rukakeskuksen rinnekonetta 20 vuotta. Kesäajat Pesonen on ollut tienhoitotöissä. Rokuan latuja Pesonen on ajanut kaksi vuotta Rakennusliike Karjaluoto Oy:n palveluksessa. Yhtiön kahdella muulla työntekijällä, Tommi Väliaholla ja Valtteri Väliaholla ei ole ilmoitettu olevan ladunajokokemusta lainkaan. Pääsääntöiseksi koneen kuljettajaksi on ilmoitettu Mauno Pesonen ja tarvittaessa Tommi Väliaho tai Valtteri Väliaho. Referensseinä yhtiö on ilmoittanut valokuituverkon rakentamisen, sähkökaapelointityöt ja vuoden kokemuksen Muhoksen kunnan valolatujen hoidosta ja Tervareitistön kunnosta. Aarne Vainiokangas Oy on ollut olemassa n. 30 vuotta. Noin 20 vuoden ajan yhtiön tekemiin töihin on kuulunut latujen hoito. Latujen hoidosta vastaaviksi henkilöiksi on ilmoitettu Eetu Vainiokangas ja Aapo Vainiokangas, joista Eetu Vainiokankaalla on lähes 10 vuoden kokemus latujen hoidosta ja Aapo Vainiokankaalla muutaman talven kokemus. Varakuskeista Aarne Vainiokankaalla on 20 vuoden kokemus latujen ajosta ja Jyrki Seppäsellä 10 vuoden. Yhtiö on ilmoittanut työreferenssinään Utajärven ja Rokuan latujen hoitamisen edellisten 20 talven ajan muutamaa talvea lukuun ottamatta. Aarne Vainiokankaan näkemyksen mukaan tarjouspyynnön ja urakoinnin kohteen kannalta olennaista työkokemusta ja referenssejä vertaamalla Aarne Vainiokangas Oy:n laatupisteiden tulee selvästi olla T&V Väliaho Oy:n laatupisteitä korkeammat. Aarne Vainiokangas Oy:n henkilöstöllä on huomattavasti enemmän työkokemusta latujen ajosta kuin T&V Väliaho Oy:n henkilöstöllä: Aarne Vainiokangas Oy:n kaikilla työntekijöillä on latujen kunnossapitokokemusta muutamasta vuodesta noin 20 vuoteen, T&V Väliaho Oy:n työntekijöistä latujen kunnossapitoon liittyvää kokemusta on vain yhdellä työntekijältä ja sekin käytännössä kahden talven ajalta. Lisäksi Aarne Vainiokangas Oy:n kokemus on pitkälti nimenomaan niistä laduista, joiden kunnossapitoon tarjousta on pyydetty. Aarne Vainiokangas Oy katsoo, ettei muilla referensseillä tai työkokemuksella, kuten sähkökaapelointitöillä tai esimerkiksi puuauton ajamisella voida katsoa olevan tarjouskilpailun kannalta olennaista merkitystä. Huomautettakoon, että Aarne Vainiokangas Oy:llä on myös kokemusta ja referenssejä muista kuin latujen kunnossapitoon liittyvistä töistä, mutta niiden ei voida katsoa liittyvän nyt pyydettyyn tarjoukseen ja laatuarviointiin.

3 Koulutus Kummankaan yhtiön laatusuunnitelmassa ei ole ollut mainintaa työntekijöiden koulutuksesta, vaan ainoastaan henkilöstön työkokemus. T&V Väliaho Oy on ilmoittanut, että yrityksen työntekijöiltä löytyy kaikki tarvittavat kortit, mitä kyseinen työtehtävä vaatii ja lisäksi yhtiö kouluttaa tarvittaessa. Liikenneturvallisuuden ja ympäristöasioiden on ilmoitettu olevan erityisen tärkeitä. Aarne Vainiokangas Oy:n laatusuunnitelmassa on todettu, että työ- ja liikenneturvallisuus on hoidettu perehdyttämällä kaikki työtä tekevät asiaankuuluvalla tavalla. Lisäksi todetaan, että kaikki yhtiön työntekijät ovat tehneet urakkaan kuuluvia töitä ja siten tietävät, kuinka laadukasta työtä heidän tulee tehdä. Perehdyttämisen on todettu toteutetun viimeisten vuosien aikana tekemällä töitä urakka-alueella. Aarne Vainiokangas Oy toteaa, että ottaen huomioon työn sisältö, merkittävä osa työhön kouluttautumisella tulee työntekemisen ja siten alan työkokemuksen kautta, joka Aarne Vainiokangas Oy:llä on selvästi kattavampi. Lisäksi Aarne Vainiokangas Oy ilmoittaa tarvittavan perehdytyksen jo olevan olemassa. T&V Väliaho ilmoittaa työntekijöillään olevan "kaikki tarvittavat kortit, mitä kyseinen työtehtävä vaatii" ja kouluttavansa henkilöstöä tarvittaessa. Kirjaus antaa ymmärtää, että latujen kunnossapitoon ilmoitettuja varahenkilöitä ei vielä ole tarvittavaan työhön perehdytetty, vaikka muodollisesti työn edellyttämät kortit ovat olemassa. Kalusto T&V Väliaho Oy on ilmoittanut kalustokseen Paana-latukoneen, joka hoitaa Muhoksen latuja sekä ison telamönkijän, jolla latupohjia on jyrätty syksyllä vetämällä rullaa. Rokuan latu-urakkaan on ilmoitettu hankittavan vuoden 2010 mallia olevan PistenBully P100 -koneen. Muu T&V Väliaho Oy:n ilmoittama kalusto on Aarne Vainiokangas Oy:n näkemyksen mukaan merkityksetöntä latujen kunnossapidon kannalta. T&V Väliaho Oy on ilmoittanut, että Rokuan konetta tullaan säilyttämään stadionin alueella. Aarne Vainiokangas Oy on ilmoittanut käytössään olevan kolme latukonetta: Paana 100 vm. 2001, jossa jyrsin, latuhöylä, lisäjyrsimellä varustettu latuhöylä sekä purseenpoistaja vasemmalla reunalla Paana 270 vm. 1998, jossa jyrsin, latuhöylä sekä lisäjyrsimellä varustettu latuhöylä ja Paana 320 vm. 1999, jossa jyrsin ja kaksi latuhöylää. Lisäksi Aarne Vainiokangas Oy on ilmoittanut käytössään olevan kaksi moottorikelkkaa tarvittavine lisävarusteineen (vedettävä pölkky, lana sekä leikkaava latuhöylä. Tämä kalusto on siis käytettävissä mm. latupohjien kunnossapitoon. Myös Aarne Vainiokangas Oy:n Rokualla töissä olevaa konetta tultaisiin säilyttämään stadionilla. Lisäksi on todettu, että varakone saadaan paikalle tarvittaessa omalla kuljetuskalustolla nopeasti. On selvää, että myös Aarne Vainiokangas Oy:llä on muutakin kalustoa liiketoimintaansa varten, mutta luonnollisesti ainoastaan latujen kunnossapidon kannalta olennainen kalusto on laatusuunnitelmaan kirjattu.

4 Kalustoa vertailemalla on selvää, että Aarne Vainiokangas Oy:llä tulee olla merkittävästi korkeammat laatupisteet kuin T&V Väliaho Oy:llä. Aarne Vainiokangas Oy:llä on valmiina kalusto varakalustoineen, kun puolestaan T&V Väliaho Oy on ilmoittanut olemassa olevan kaluston olevan käytössä Muhoksen laduilla. T&V Väliaho Oy ei ole ilmoittanut varakaluston osalta mitään ja tarjouspyynnön kohteena olevaan urakkaan liittyvää kalustoa T&V Väliaho Oy:llä ei tarjousvaiheessa ole ollut vielä olemassakaan. Aarne Vainiokangas Oy pitää ongelmallisena ja muiden tarjoajien kannalta epäoikeudenmukaisena sekä myös tarjouspyynnön edellytysten vastaisena sitä, että arvoa ei anneta riittävästi olemassa olevalle kalustolle. Resurssit Kuten edellä kuvatusta ilmenee, Aarne Vainiokangas Oy:llä on paitsi henkilöstön ja sillä olevan työkokemuksen, myös kaluston osalta huomattavasti paremmat resurssit huolehtia Rokuan alueen latujen kunnossapidosta. Mahdollisessa häiriötilanteessa T&V Väliaho Oy on huomattavasti Aarne Vainiokangas Oy:tä haavoittuvampi kaluston vaillinaisuuden ja henkilöstön osaamisen osalta. Mikäli esimerkiksi konerikko tapahtuu, Muhoksella töissä oleva kone ei ole välttämättä siirrettävissä Rokuan reitistölle. Aarne Vainiokangas Oy:llä on huolehdittavanaan myös Utajärven taajaman ladut. Yhtiöllä on kolme latukonetta, joten häiriötilanteessa tarvittava kalusto löytyy kummankaan kunnossapitokohteen työn siitä kärsimättä. Toiminnan laatukuvaus T&V Väliaho Oy on ilmoittanut Mauno Pesosen päivystävän itsenäisesti ja tekevän tarvittavat työtehtävät latuverkolla. T&V Väliaho Oy on kuvannut ladunajojärjestyksen ja ilmoittanut kuskin olevan alati saatavilla. T&V Väliaho Oy on ilmoittanut, että mahdolliset äkilliset työt ja erityistapaukset tehdään tilaajan mukaan ja sovitetaan työn mukaan. Aarne Vainiokangas Oy on ilmoittanut, että ensin ajetaan valaistut ladut hiihtokuntoon ja sen jälkeen lähdetään pidemmille reiteille. Sään tarkkailu hoidetaan seuraamalla eri sääpalveluja aktiivisesti. Äkilliset tapaukset hoituvat ongelmitta henkilöstömäärän ollessa kattava. Molemmat tarjoajat ovat todenneet vuoropuhelun toteutettavan pääsääntöisesti puhelimitse ja ilmoittaneet, että muitakin viestintäkanavia ja -mahdollisuuksia on. Molempien yhtiöiden koneet on myös tunnistettavissa yhtiön koneiksi. T&V Väliaho Oy on maininnut yrityksen nimen ilmenevän myös työntekijän työvaatetuksesta. T&V Väliaho Oy on ilmoittanut laatua seurattavan työmaapäiväkirjan ja päivittäisen viestinnän avulla. Koneista tehdään ensimmäisen kerran työmaalle tuotaessa vastaanottotarkastus ja kone tarkastetaan viikoittain ja tarkastus dokumentoidaan pöytäkirjaan. Aarne Vainiokangas Oy on ilmoittanut, että työntekijöillä on kokemuksensa vuoksi tieto, miten kohteessa tehdään laadukasta työtä ja että laatua seurataan ja tarkkaillaan jatkuvasti työn ohessa. Tilaaja saa reaaliaikaisen tiedon töiden

5 etenemisestä Fluentin kautta sekä pyydettäessä kuvia urakka-alueelta. kerätään Fluentin seurantajärjestelmän kautta. Raportit Laatukuvausten osalta tarjoajien välillä ei ole Aarne Vainiokangas Oy:n näkemyksen mukaan merkittävää eroa. Joskin asiakirjoista ei ilmene se, onko T&V Väliaho Oy:n päävastuulliseksi kuljettajaksi määritelty Mauno Pesonen ensisijaisessa vastuussa myös Muhoksen reiteistä ottaen huomioon, että T&V Väliaho Oy:ssä ainoastaan Pesosella on latujen kunnossapidosta kokemusta. Laatupisteiden vertailu aiempaan päätökseen Aarne Vainiokangas Oy kiinnittää huomiota myös siihen, että Utajärven kunta on käytännössä täysin identtisellä tarjouspyynnöllä koskien Utajärven taajaman latuja saanut Aarne Vainiokangas Oy:ltä vastaavan laatusuunnitelman kuin Rokuan latujen kunnossapidon tarjouskilpailussa. Molemmissa tapauksissa tarjouspyynnössä on ilmoitettu seuraavaa: "Urakoitsijan tulee tehdä tarjouspyynnön mukana olevalle laatusuunnitelma mallipohjalle toiminnan kuvaus. Laatusuunnitelma on tarjouspyynnön vertailussa pisteytettävä dokumentti (30 pistettä). Laatuarvioinnissa huomioidaan tarjoajan referenssit/kokemus ja koulutus, kalusto, resurssit, toiminnan laatukuvaus." Utajärven taajaman latujen kunnossapidon tarjouskilpailussa Aarne Vainiokangas Oy:n laatupisteet on arvioitu täysiksi, eli tuossakin tarjouspyynnössä ilmoitetun enimmäismäärän 30 pisteen arvoisiksi. Tämä on tapahtunut vain noin kaksi kuukautta ennen Rokuan latujen kunnossapidosta tehtyä päätöstä. Oheistamme tarjouspyynnön ja tarjousten vertailun sekä pöytäkirjanotteen liitteiksi. Vastaavaa laadun määrittelyä koskevaa vertailua ei ole tehty Rokuan latujen kunnossapidon osalta kuin Utajärven taajaman latujen osalta. Mitään perusteltua syytä pudottaa laatupisteitä lähes 17 pisteellä - jos lainkaan - ei ole kuitenkaan ollut ottaen huomioon, että molemmissa tarjouskilpailuissa ilmoitetulla kalustolla ja henkilöstöllä on selvää, että Aarne Vainiokangas Oy:llä on resurssit ja kokemus tehdä kunnossapitotyöt kahdella latualueella myös mahdolliset häiriötapaukset huomioiden. T&V Väliaho Oy:llä ei voida katsoa vastaavaa valmiutta olevan. Utajärven taajamaalueen latujen kunnossapidon osalta esimerkiksi kilpailevan tarjoajan kalustoa koskevia laatupisteitä on pudotettu viiteen, koska tarjoaja ei ole ilmoittanut varakalustoa eikä soveltuvaa kalustoa esim. monitoimiuralle. Aarne Vainiokangas Oy on saanut - muiden kriteerien ohella - kaluston osalta täydet laatupisteet. Tuossa vertailussa Aarne Vainiokangas Oy on saanut täydet pisteet myös referensseistään, jotka Rokuan latualueenkin tapauksessa on katsottava selvästi olevan T&V Väliaho Oy:n referenssejä vahvemmat.

6 Oikaisuvaatimus Edellä mainituin perustein Aarne Vainiokangas Oy vaatii, että Utajärven kunta oikaisee päätöstään valita T&V Väliaho Oy Rokuan alueen ulkoilureittien talvikunnossapidon urakoitsijaksi siten, että urakoitsijaksi valitaan Aarne Vainiokangas Oy. Lisätietoja asiassa antaa asianajaja, varatuomari Terhi Karjala, Asianajotoimisto Castren & Castren Oy, Oulu. Sähköposti puh Oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi M Karjalalle em. sähköpostiosoitteeseen. Utajärvellä Aarne Vainiokangas Oy if~~~ Eetu Vainiokangas Hallituksen jäsen LIITTEET 1. Utajärven taajama-alueen latujen kunnossapidon tarjouspyyntö 2. Utajärven taajama-alueen latujen kunnossapidon tarjousten vertailu 3. Utajärven taajama-alueen latujen kunnossapidon päätös

7 irefox about:blank UTAJÄRVEN KUNTA Elinympäristöpalvelut PL UTAJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ TAAJAMAN LATUJEN KUNNOSSAPITO UTAJÄRVEN KUNTA Kohde Utajärven kunnan elinympäristöpalvelut pyytää tarjousta hankittavasta kirkon kylän latujen kunnossapltourakasta talvi kausina (neljä talvikautta). Palvelusopimuksen kattohinnaksi kunta budjetoi euroa alv 0% eli euroa/talvikausi. Neljän vuoden palvelusopimuksesta tehdyt kattohinnan ylittävät tarjoukset hylätään. Sopimuskausi Nyt pyydettävä kunnossapitourakka on urakka-ajaltaan neljävuotinen käsittäen kunnossapitokaudet , , ja Urakkasopimukseen sisältyy myös mahdollinen optio seuraaville kahdelle talvikaudelle. Optio.voidaan toteuttaa tilaajan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella ilman uutta tarjouskierrosta ja option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken viimeistään Tarjouspyyntöasiaklrjat Urakkatarjous tulee tehdä tähän tarjouspyyntöön ja seuraaviin asiakirjoihin perustuen. tarjouspyyntö sopimusmalli/urakkasisältö tarjouslomake kartat Urakoitsijan tekemä laatusuunnitelma Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE) klo 10:55

8 irefox about:blank Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja pyydetyn sisältöisenä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta tarjousportaall.f palvelun kautta. Ilmoitettavat tiedot ja liitteet laatusuunnitelma tarjouslomake yritysesittely/referenssi dokumentti Urakoitsijan tulee tehdä tarjouspyynnön mukana olevalle laatusuunnitelma mallipohjalle toiminnan kuvaus. Laatusuunnitelma on tarjouspyynnön vertailussa pisteytettävä dokumentti (30 pistettä). Laatuarvlolnnlssa huomioidaan tarjoajan referenssit/kokemus ja koulutus, kalusto, resurssit, toiminnan laatu kuvaus. Tarjouksentekijällä on oltava tilaajavastuudokumentit esittää vaadittaessa. Dokumentit tarkistetaan viimeistään sopimusneuvottelujen yhteydessä. Dokumentit ei saa olla kahta kuukautta vanhempia tarkistushetkestä Jos tarjouksen antaja aikoo käyttää aliurakoitsijoita, on vastaava selvitys annettava myös heidän osaltaan. Hlntatledot/tarjouslomake Tarjouksessa on ilmoitettava kokonaishinta koko scptmuskaudetle ja tarjous tulee tehdä tarlouslomaketta käyttäen. Laskentakaava hintaeron pistevtvksessä. Halvin hinta saa 70 pistettä. 1% hintaeroa vastaa 1 pistettä arvioinnissa. Urakkamuoto on kokonaisurakka ja urakan kohteena on sopimusmallissa mainitut hiihtoladut ja monitoimireitti. Kunnostusohjeet ja ohjelmat ilmenevät pääpiirtein soplmusmalll/urakkastsältö dokumentissa. Maksatus tapahtuu laadittavan maksuerätaulukon mukaisesti. Koneiden siirrot kuuluvat hintaan. Hinta on sitovana voimassa koko sopimuskauden. / klo 10:55

9 about:blank Laskutus ja maksuehdot Tarjous on tehtävä maksuehdolla 14 päivää netto laskun saapumisesta. Laskutus esim. kuukausittain. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä [ättöpälvästä, Tarjousten käsittely ja valintaperusteet Vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan parhaan pisteytyksen saanut tarjous. Myöhästyneenä saapuneet tarjoukset hylätään. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki yli urakkaan budjetoidun ( alv 0%) ylittävät tarjoukset Määräajassa saapuneiden tarjousten arviointi ja vertailu tehdään neljässä vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Hintavertailu (70 pistettä max.) 4. Laatusuunnitelma (30 pistettä max.) Muut ehdot Muilta osin noudatetaan Alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE 2003 sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 Palvelut. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- ja ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia. Hankintasopimus Valitun urakoitsijan kanssa tehdään kirjallinen urakkasopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua kunnanhallituksen tekemästä hankinta päätöksestä. / klo 10:55

10 irefox about:blank Tarjousten jättäminen Tarjoukset on toimitettava tarjousportaali.f palvelun kautta klo mennessä. Lisätiedot tarjouspyynnöstä Päivi Väänänen ympäristötyönjohtaja p pa ivi. vaa rvi. f Utajärven kunta, elinympärlstöpalvelut Petri Leskinen Elinympäristöjohtaja / klo 10:55

11 .;,:; s:: «:! :;5 ~ ::l 0.D «:! \0 V) ö - 0 ::s2 - N 0 N ' 0 Tarjoustel'l vertailu LattJjen ku.lilnossaplto UtajäFVeill kumta Hinta {70i %,, 70 tflistet.tä} Aarne Valniokanga.s OY/ 9SOOOe l?;!steet 1/M Peat Ay Pisteet 70, 98SOOe 66 Laadun määrittel:v Käytettävä kalusto Ja vairal<a:!usto (10 %,,10 pistettä} l-lenkilöstö ja koulutus (5 %, 5 plstettä} laatusuunnitelma (5 %, S pistettä) Referenssit va.staa.vista kohteista (10%. 10 pi,stettä) S {VM Peat Ay ei ote ilmoittanut 11arakalustoa, ei,kä soveltuvaa kalustoa, esim monitoimiuralle) 5 (Mo,!emmifla varaheakilöstöä) S (laatusuuonitelmat esitetty) 3 (VM Peat Ay ei ole esittänyt referenssejä 1.atujenhoidosta tai vastaavasta työstä, joka on, urakan pääkohde) PISTEET Utajärvi /~,r.7./,.(.,.,',,~:,_;p:':;=,,. ""'!1;11,, 11..,f'm~--- i i _}anne Heikkinen 1--' Rakennustarkastaja ~.,..--1.,. ' / ( t,:f.jf:{ 'M, ~..,. f. _~ / ~16- L-, Esko S!lets \l 'I Käyttöteknlkko,~ r... ~ ""; -~ ':;::.. ' /,,. /?. / -.-' f..il/.~ / 'l ~I,, / c (J-,,.. c.. -c... a ,. -t_ Päivi Väänänen Ympäristötyön johtaja X <8,g

12 about:blank UTAJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus 192 OTE PÖYTÄKIRJASTA Latujen kunnossapitourakka Utajärvi taajamareitit KH / /2021 VALMISTELIJA: Vs. elinympäristöjohtaja Janne Heikkinen, p Utajärven taajamanreittien talvikunnossapito on kilpailutettu Cloudiassa. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli kello Kilpailutuksen kohteena oli Utajärven taajaman latujen talvlkunnossaplto välisenä aikana. Kunnossapito alue koostuu seuraavista reiteistä: Taajaman valaistu latu n. 3,2 km Urheilukentän hiihtolatu n. 0,4 km Sotkan hiihtoreitti (Tervareltlstöä, Merilänhaara) n. 8,0 km Monitoimireitti (Utajärvl-Ahrnas Lintutornl) n. 24 km. Määräaikaan klo mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät: Aarne Vainiokangas Oy VM Peat Ay Tarjoukset pisteytettiin seuraavasti: hinta 70 pistettä, laadun määrittely 30 pistettä. Pisteytysvertailussa Aarne Vainiokangas Oy sai 100 pistettä ja VM Peat Ay 84 pistettä. KUNNANJOHTAJA: Utajärven taajaman reittien kunnossapitourakoitsijaksi valitaan Aarne Vainiokangas Oy liitteenä olevan vertailupisteytyksen mukaisesti. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Asian käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pentti Tuovinen ja Pentti Räisänen palasivat kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo Eero Pirttikoski palasi kokoukseen klo klo 10:56

13 refox about:blank UTAJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus 192 OTE PÖYTÄKIRJASTA Otteen oikeaksi todistaa Utajärven kunnassa Eeva-Kaisa Karhu palvelueslmles klo 10:56

14 1. C relox about:blank UTAJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus 192 OTE PÖYTÄKIRJASTA Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 192 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen olkalsuvaatlrnuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikalsuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatirnus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedokslsaannlsta. Oikaisuvaatirnus on toimitettava Utajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukloloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikalsuvaatlrnusajan viimeinen päivä on pvhäpälvä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa olkaisuvaatlrnuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Utajärven kunnanhallitus. Kirjaamon yhteystiedot: Postiosoite: PL 18, Utajärvi Käyntiosoite: Vanhatie 46, Utajärvi Sähköpostiosoite: Utajärven kunnan asiointipiste Kirjaamon aukloloalka on maanantaista torstaisin klo , perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo Oikaisuvaatlrnuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatlmus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua miten päätöstä halutaan oikaistavaksi klo 10:56

15 about:blank UTAJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus 192 OTE PÖYTÄKIRJASTA millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikalsuvaatlmuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. / klo 10:56

16 1.,, irerox ') about:blank UTAJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus 192 OTE PÖYTÄKIRJASTA Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Utajärven kunnan klrjaamosta. Pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivulla. Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka 011 lähetetty / klo 10:56

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta:

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta: Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) MliDno-2017-163 Nuijamiehen, Pursialan ja valtatie 15 melu- ja tärinäselvitys Mikkelin kaupunki on pyytänyt tarjousta Nuijamiehen, Pursialan ja Valtatie 15 melu-

Lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa. Puumala Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (5) 37 Kappalaisenkujan, Ruoritien ja Kalliomäentien perusparannus PuuDno-2015-317 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Savo-Karjalan Vesi-

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 35, Ilmastokatu -pienhankinnat HEL 2015-013693 T 02 08 02 01 SELVITYS LÄMMÖNTALTEENOTOSTA KIVIJALKARAVINTOLOISTA ISO ROOBERTINKADULLA Päätös Päätöksen perustelut Vs.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-749, Kantvikin vedenhankinnan vaihtoehtojen selvitys Hankinnan kohde Vesihuoltolaitos on pyytänyt tarjouksia Kantvikin alueen vedenhankinnan vaihtoehtoselvityksestä.

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 62, Ilmastokatu -pienhankinnat HEL 2015-013693 T 02 08 02 01 Ilmastokadun tulosviestintä sekä tulosten ja datan visualisointi Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Ylläpitotoimisto Toimistopäällikkö KYT

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Ylläpitotoimisto Toimistopäällikkö KYT Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 13 Ruovikonniitto Helsingin puistorannoilla 2016, toimittajan valinta, Tmi Asmo Paloniitty, 16 800 euroa (alv 0 %) HEL 2016-008549 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja 13.09.2017 14 1 Dnro D/3189/02.08.00.01/2017 Hankintapäätös huonekaluista perheryhmäkoti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-380, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin. Hankinnan kohde Teräskaiteen valmistus ja asennus Jerikonmäen kuntoportaisiin. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-1008 Gesterbyn Suomenkielisen koulun rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus Hankinnan kohde Gesterbyn Suomenkielisen koulun

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2018-713 Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 3 (3/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 14.6.2018 92 päättänyt valita Veikkolan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Ikäihmisten keskitetyn neuvonta- ja palveluohjausyksikön toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon konsultointi- ja asiantuntijatuen pienhankinta HEL 2017-002255 T 02

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2018 1 (5) Sivistyslautakunta, 63, 01.06.2017 Sivistyslautakunta, 113, 13.12.2017 Sivistyslautakunta, 15, 21.02.2018 15 Sivistystoimialan viranhaltijoiden hallintosäännössä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-480 Musiikkiopiston pianohankinta/ tarjouskilpailun ratkaiseminen Hankinnan kohde Musiikkiopiston pianot Tarjouspyyntö ja hankintamenettely Kirkkonummen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

Toimitilajohtaja Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019)

Toimitilajohtaja Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019) Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019) Vireillepanija Päätös ja perustelut Myllylän koulun peruskorjauksen toteuttaminen edellyttää arkkitehtija pääsuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 23 Vuosaaren kaatopaikka bentoniittimatto ja salaojamatto vuodeksi 2016 HEL 2015-013516 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2017-244 : Kt 51 eteläinen aluehoitourakka lisätyö 7 (4/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 31.8.2017 15 valinnut kantatien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) johtaja 51 Hankinta, mobiili karttapohjainen oppimisympäristö, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala HEL 2018-007201 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Toimialajohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Helsingin viherkerrointyökalun päivittäminen, hankinta HEL 2017-003068 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n 13.3.2017

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2018-1448, vesihuollon häiriötiedotepalvelun hankinta Hankinnan kohde Kirkkonummen Vesi on hankkinut 2015 häiriötiedotuspalvelun Unified Messaging Systems

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-359 Asianhallintasuunnittelijan toimen täyttäminen, vakanssinro 2000991832 Asianhallintasuunnittelijan toimi vapautuu 1.8.2017 aiemman toimenhaltijan

Lisätiedot

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (12) Aika 04.06.2018, klo 17:47-20:51 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkirjasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkirjasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2 Asiakastutkimuksen hankinta HEL 2016-002168 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia Informatum Research Oy:lta Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 24 Kisahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen HEL 2015-005665 T 02 08 01 00 Päätös Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 33 Asukaslehti Helsinki-infon jakelun tilaaminen vuodeksi 2017 HEL 2016-013780 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Rakentamispalvelu Stara, LP Mustakivi, kahluualtaan kunnostus HEL 2017-004170 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti keskeyttää "Leikkipuisto Mustakivi,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 164 Heka Lassila Hopeatie 20 ja Äyripolku 1 pohjarakennesuunnittelu HEL 2016-006360 T 02 08 03 01 Att 7303017 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa toimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 216 Yleisen alueen käyttö terassialueena, Pupu, Mannerheimintie 4, 3. kaupunginosa Kaartinkaupunki HEL 2017-005356 T 10 01 01 04 Päätös Päätöksen perustelut n alueidenkäytön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Tietokeskus 2/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Tietokeskus 2/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaupungin tietokeskuksen arkistotietokannan hankinta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Tietokeskuksen johtaja päätti hyväksyä Mikkelin

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 15 Enter - etsivän nuorisotyön sähköisen järjestelmän ylläpidon hankinta HEL 2014-006109 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Enter -etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 19 Peltikaton korjaus, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaustyöt HEL 2016-001099 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa rakennusprojektit toimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginmuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginmuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 25, digimarkkinoinnin hankinta Tulos Helsinki Oy:ltä HEL 2016-004304 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia digitaalisen markkinoinnin kehittämistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto Asemakaavapäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto Asemakaavapäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 4 Konsulttisopimus, joka koskee Malmin lentokentän ympäristöhistoriallista selvitystä HEL 2016-000847 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tehdä konsulttisopimuksen

Lisätiedot

Porin kaupunki. Päiväys

Porin kaupunki. Päiväys Päiväys 22.05.2018 1/2 Hankintayksikkö Päätös Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö Purku-urakka Puunaulakatu 6 B nimisen kiinteistön purkutyöt Hankinnan kohde: Hankinta koskee Karjaranta kaupunginosan alueella

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-639, vesihuoltolaitoksen lukituksen uusiminen Hankinnan kohde Kirkkonummen Vesi on pyytänyt tarjoukset lukituksen uusimisesta. Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 378 Yleisen alueen käyttö terassialueena, korvaava päätös, Ravintola Dacca, Itämerenkatu 16, 20. kaupunginosa Länsisatama HEL 2016-008639 T 10 01 01 04 HEL 2015-002136

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 44/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 44/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 100 HKL:n henkilöstö- ja liikelahjapalvelun tilaaminen (35H/15) HEL 2015-013210 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata HKL:n henkilöstö- ja liikelahjapalvelun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Taksikuljetukset liikennöintiyksikössä 2016 HEL 2016-005280 T 01 02 01 07 Päätös Päätöksen perustelut Yksikönjohtaja päätti tilata liikennöintiyksikön käyttöön taksikortteja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

4 Yleisen alueen käyttö terassialueena, Ravintola Sörkan Ruusu, Pääskylänrinne 3, 10. kaupunginosa Sörnäinen. Päätös

4 Yleisen alueen käyttö terassialueena, Ravintola Sörkan Ruusu, Pääskylänrinne 3, 10. kaupunginosa Sörnäinen. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 4 Yleisen alueen käyttö terassialueena, Ravintola Sörkan Ruusu, Pääskylänrinne 3, 10. kaupunginosa Sörnäinen HEL 2017-005529 T 10 01 01 04 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Torikahvilapaikan vuokraaminen Lätty Helsingille Fredrikin torilta HEL 2017-000616 T 10 01 01 04 Sopimus nro 13438 Päätös päätti vuokrata Fredrikin torilta Lätty Helsingille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 110 Asuntotontin (kaupunkipientalo) lyhytaikainen vuokraaminen yksityishenkilöille rakennusluvan hakemista varten (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 41302/9) HEL 2017-003458

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 41 Yleisen alueen käyttö terassialueena, Rymy-Eetu, Erottajanaukio, 3. kaupunginosa Kaartinkaupunki HEL 2016-000830 T 10 01 01 04 Päätös Päätöksen perustelut n alueidenkäytön

Lisätiedot

Sähköisten rakennuslupadokumenttien siirto Lupapiste-arkistoon

Sähköisten rakennuslupadokumenttien siirto Lupapiste-arkistoon Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankinta- ym. sopimukset 1 / 2018 Sähköisten rakennuslupadokumenttien siirto Lupapiste-arkistoon Selostus ja perustelu Kuopion kaupungilla on skannattuja rakennuslupadokumentteja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 37/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 37/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 88 OHJA-ohjelmiston ylläpidon tilaaminen vuoden 2015 loppuun HEL 2011-009762 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana Trapeze Finland

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Taloushallintopalvelu-liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 10 Talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalveluiden hankinta, H042-17 HEL 2017-003206 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 23 Tutkimuspalvelusopimus Perinteisten toteutusmallien kehittäminen (PETOKE) -projektiin ajalla 3.4.2017-31.12.2019 HEL 2017-005404 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta Otteet Ote Hankinta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta Otteet Ote Hankinta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 33 Raitiovaunujen siirtokuljetusten tilaaminen HEL 2017-003003 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana 30 kpl raitiovaunujen siirtokuljetuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Tukkutori

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Tukkutori Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Kilpailutus Kauppatorin kesäravintolapaikat 1 ja 2 kesäkaudeksi 2016 HEL 2016-001950 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vuokrata ruoanvalmistus- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Liikuntavirasto Hallintopalvelut Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Liikuntavirasto Hallintopalvelut Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 21, kauppatorin väliaikaisen laiturin kannen korotus HEL 2016-007956 T 02 08 03 01 Päätös päätti tilata kauppatorin väliaikaisen laiturin kannen korotuksen Suomen Vesityö

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Vaihteenohjausjärjestelmän hankinta koekäyttöön HEL 2017-006988 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana vaihteenohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 22.01.2019, klo 18:07-19:27 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 8, Stadin aikuisopiston S2-opettajan määräaikainen virka, työavain 25-213-17 HEL 2017-002463 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori päätti kokonaisarvion

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 19 HKL- Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien uusiminen HEL 2016-000433 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 323 Yleisen alueen käyttö terassialueena, Ravintola KOM/Marrot Oy, Kapteeninkatu 26, 5. kaupunginosa Punavuori HEL 2016-008065 T 10 01 01 04 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Vesimittarien vaihto / Nilsiä

Vesimittarien vaihto / Nilsiä Kuopion Vesi Liikelaitos Päätöspöytäkirja 1 (5) Vesimittarien vaihto / Nilsiä Hankinta- ym. sopimukset 4 / 2019 Selostus ja perustelu Kuopion Vesi Liikelaitos vaihtaa vesimittarit noin 10 vuoden välein

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Eläintarhan skeittipuiston rakennustyön tilaaminen HEL 2015-009893 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata Eläintarhan skeittipuiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu Tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu Tilasto- ja tietopalvelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 3 6Aika-hankkeen yrittäjille ja yritysten työntekijöille suunnatun koulutuksen hankinta HEL 2016-011556 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut Tietokeskuksen tilasto-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 MetroMonitor-palvelun jatko HEL 2016-009001 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana Mattersoft Oy:ltä ylläpitopalvelusopimuksen jatkon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto Kaupunginarkkitehti

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto Kaupunginarkkitehti Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 n arkkitehtuuriosaston toimistopäälliköiden sijaiset HEL 2017-001933 T 00 01 00 Päätös päätti, että arkkitehtuuriosaston toimistopäälliköiden sijaisina toimivat seuraavassa

Lisätiedot

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (17) Aika 23.05.2017, klo 18:07-21:09 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Työllisyysvarojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 253 Yleisen alueen käyttö terassialueena, Blancco Grill & Döner, Hiihtomäentie 14, 43. kaupunginosa Herttoniemi HEL 2016-005800 T 10 01 01 04 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 61 Sähköbussien pikalatausasemien perustustyöt HEL 2017-004394 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana sähköbussien pikalatausjärjestelmän

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 8) Aika 12.04.2018, klo 07:37-08:45 Paikka Käsitellyt asiat Jä rvenpä ä - talo, Terijoki kokoushuone, 2. kerros 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti:

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti: Hämeenkyrö Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 7 Vesihuoltolaitoksen taksamuutos; lietteen hinta HMKDno-2016-227 Valmistelija / lisätiedot: Pirkko-Liisa Vänttinen pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Opetustoimen johtaja Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Opetustoimen johtaja Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-785 Masalan koulun liikuntavälineiden hankinta/ tarjouskilpailun ratkaiseminen Hankinnan kohde Masalankoulun liikuntavälineet Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Lisätiedot