KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus AIKA klo 16:48-18:52 PAIKKA Etäkokous, Teams / Pohjolankatu 4-6, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 63 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 64 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 65 Yhtymähallituksen työskentelyperiaatteet 7 66 Yhtymähallituksen työjaos kaudella Kuntayhtymän johtaja/rehtorin ajankohtaisia asioita 9 68 Koulutuksen toimialojen ajankohtaisia asioita Yhteishaku Pedagogisen päällikön viran perustaminen Osavuosikatsaus Vuoden 2020 arviointikertomus Itä-Savon koulutuskuntayhtymän monijäsenisen toimielimen 16 kokoonpano 74 Itä-Savon koulutuskuntayhtymän oppilaitoskohtaisen 18 opiskelijahuoltoryhmän kokoonpano 75 Yhtymävaltuuston kokouksen päätökset Yhtymähallituksen kokousaikataulu loppuvuodelle Viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat Muut asiat Kokouksen päättäminen 25

2 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot JÄSENET LÄSNÄ Lajunen Petri Yhtymähallituksen pj. Matilainen Jouni Yhtymähallituksen vpj. Turtiainen Tarja Jäsen Autio Hannamari :41 Jäsen Etäyhteys Tilaéus Tiina Jäsen Etäyhteys Lotta Mia Estelle Jäsen Turunen Pekka Jäsen Kosonen Seppo Jäsen Puputti Seija Varajäsen JÄSENET POISSA Metsälä Sanna Jäsen Kautonen Kirsi Toimialajohtaja MUUT LÄSNÄ Loikkanen Tuomas Yhtymävaltuuston pj. Räisänen Timo Yhtymävaltuuston 1. vpj. Pennanen Kari Yhtymävaltuuston 2. vpj. Paajanen Antti Yhtymävaltuuston 3. vpj. Mustonen Jukka Kuntayhtymän johtaja / rehtori Welsby Timo :23 Toimialajohtaja Juuti Taina Hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri/Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarja Turtiainen Seppo Kosonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa

3 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Kuntalain 103 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 124 :n mukaan kokouskutusun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yh Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Turtiainen ja Seppo Kosonen.

5 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Yh Esitys Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

6 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen työskentelyperiaatteet Yh Uusi yhtymähallitus kokoontuu valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen uudistuneella kokoonpanolla. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallintosääntö määrittelee tiettyjä asioita kokouskäytänteisiin liittyen, mutta toimielimen on myös mahdollista vaikuttaa omaan työskentelytapaan. Yhtymähallituksen työskentelyn edellytysten mahdollistamiseksi käydään puheenjohtajien johdolla periaatteellinen keskustelu hallituksen työskentelytavoista sekä kokousten käytännön järjestelyistä ja muista kokouskäytänteistä. Valmistelija Hallintojohtaja Taina Juuti, Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus käy keskustelun aiheesta ja päättää kokouskäytänteiden yleiset periaatteet. Yhtymähallitus päätti, että: kokoukset pidetään edelleen hybridimallilla ja etäyhtydellä osallistuminen on mahdollista ryhmäkokouksille ei ole pääsääntöisesti tarvetta, kokouksia voidaan järjestää pyydettäessä kokouskutsut ja -materiaalit toimitetaan entiseen tapaan huomioiden hallintosäännön määräykset

7 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen työjaos kaudella Yh Hallintovalmistelun ja päätöksenteon tukemiseksi yhtymähallitus on ni men nyt keskuudestaan työjaoksen, johon on kuulunut kolme yhtymähallituksen jäsentä. Menneellä kaudella työjaoksen jäseninä ovat olleet yhtymähallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yksi yhtymähallituksen jäsen. Viranhaltijoiden edustajana työjaoksessa ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, hallintojohtaja sekä tarvittaessa asiantuntijoina muita viranhaltijoita. Työjaoksen puheenjohtajana on toiminut yhtymähallituksen puheenjohtaja. Valmistelija Kuntayhtymän johtaja/rehtori Jukka Mustonen, Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus nimeää työjaokseen kaudelle yh ty mähal li tuk sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden yh tymä hal li tuk sen jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhty mä hal li tuk sen puheenjohtaja toimii yhtymähallituksen työjaoksen pu heen joh ta ja na. Työjaokseen kuuluvat lisäksi esittelijänä kuntayhtymän johtaja/rehtori sekä hallintojohtaja. Tarvittaessa työjaos voi kutsua kokoukseen muita kuntayhtymän asiantuntijoita. Yhtymähallitus päättää nimetä työjaokseen Petri Lajusen, Jouni Matilaisen sekä Seppo Kososen. Varajäseneksi valiittiin Sanna Metsälä.

8 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtaja/rehtorin ajankohtaisia asioita Yh Kuntayhtymän johtaja / rehtori Jukka Mustonen esittelee ko kouk sessa ajankohtaisia asioita mm. seuraavista aiheista: Strategiaprosessin tilanne (sanoituksia tarkemmin kokouksessa) Koronatilanne, ajankohtaiskatsaus Rekrytoinnit, tilannekatsaus Muut ajankohtaiset asiat Valmistelija Kuntayhtymän johtaja / rehtori Jukka Mustonen, Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi strategiatyön tilanteen sekä muut kuntayhtymän johtaja / rehtori Jukka Mustosen esit te le mät ajankohtaiset asiat.

9 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Koulutuksen toimialojen ajankohtaisia asioita Yh Toimialajohtajat Kirsi Kautonen ja Timo Welsby esittelevät ko koukses sa koulutuksen toimialojen ajankohtaisia asioita mm. seuraavista aiheista Opiskelijavuositilanne Keskeyttäneet Uudet alkavat koulutukset, verkkototeutukset Muut ajankohtaiset asiat Valmistelija Toimialajohtaja Kirsi Kautonen, ja toimialajohtaja Timo Welsby, Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi toimialajohtajien Kirsi Kautonen ja Timo Welsby esittelemät ajankohtaiset asiat. Kuntayhtymän johtaja/rehtorin muutettu esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi toimialajohtaja Timo Welsbyn esittelemät ajankohtaiset asiat. Hannamari Autio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 17:41.

10 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhteishaku 2022 Yh Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla uudistus, joka keväästä 2022 toisi kaikki valtakunnalliset yhteiset haut yhteiseen toisen asteen yhteishakuun. Jos uudistus toteutetaan ehdotusten mukaisesti, uuteen yhteiseen hakuun tulee nykyisten koulutusten lisäksi myös kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut pitkät linjat ja uusi tutkintoon valmenteva koulutus (TUVA). Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää yhteishaun 2022 aikataulusta samassa yhteydessä kuin uudistetusta yhteishaun asetuksesta ja valintaperusteasetuksesta. Näin ollen koulutuksenjärjestäjillä ei ole vielä tässä vaiheessa syksyä tiedossa tarkkaa päivämäärää, jolloin alkava koulutustarjonta tulee olla päivitettynä opintopolkuun. Oletettavasti tämän tulee kuitenkin tapahtua lokakuun aikana. Tarkempi listaus yhteishakuun 2022 avattavista perustutkinnoista sekä Valma-koulutuksesta esitellään kokouksessa. Valmistelija Toimialajohtaja Kirsi Kautonen, , toimialajohtaja Timo Welsby, Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä esitetyt yhteishakuun 2022 avattavat perustutkinnot sekä Valma-koulutuksen. Timo Welsby poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Liitteet 1 Yhteishaku 2022

11 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Pedagogisen päällikön viran perustaminen Yh Itä-Savon koulutuskuntayhtymän organisaatio uudistettiin kuluvan vuoden aikana vastaamaan nykyistä toimintamallia. Organisaatiouudistuksen yhteydessä perustettiin koulutuksen toimialoja tukemaan koulutuspedagogiikka ja ohjaus -vastuualue, jossa käytännön työstä vastasi virkasuhteisena tiimipäällikkö ja vastuualueen esimiehenä pedagoginen päällikkö. Ko. toimintakokonaisuutta tiimipäällikön virkavastuulla hoitanut henkilö on hänen omasta toiveestaan siirretty toiseen virkaan ja työtehtävät on järjestelty uudelleen. Vastuualueella on tarpeen tehdä hallinnollisten asioiden valmistelua ja päätöksentekoa, joka sisältää julkisen vallan käyttöä. Kuntalain mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa, joten vastuualueelle on tarpeen perustaa virkasuhde päätöksenteon mahdollistamiseksi. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 37 mukaan yhtymähallitus päättää muiden kuin kuntayhtymän johtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Valmistelija Kuntayhtymän johtaja / rehtori Jukka Mustonen, Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus päättää perustaa pedagogisen päällikön viran (nro 125). Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä ammatillisen opettajan pätevyys.

12 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Osavuosikatsaus Yh Kuluvan vuoden alussa tulivat voimaan valtioneuvoston asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä kunnan tilinpäätöksessä esittetävistä tiedoista (525/2020). Asetuksissa määrittellään kuntien ja kuntayhtymien uusi talouden raportointivelvollisuus. Asetuksien mukaan kuntaorganisaatioden tulee jatkossa toimittaa taloustiedot Valtionkonttorin tietovarantoon neljännesvuosittain. Muutoksen myötä myös Itä-Savon koulutuskuntayhtymän talouden raportointi muutetaan vastaamaan asetuksien mukaista raportointiaikataulua ja kirjanpitolautakunnan antamaa ohjetta osavuosikatsausten laadinnasta. Puolivuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden oleelliset tapahtumat, talousarvion toteutumisvertailun sekä uutena elementtinä ennusteen koko vuoden tuotoista ja kuluista. Valmistelija Hallintojohtaja Taina Juuti, Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän osavuosikatsauksen Liitteet 2 Samiedu_osavuosikatsaus

13 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Vuoden 2020 arviointikertomus Tarkltk Kuntalain (410/2015) 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain yhtymävaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Esitys Tarkastuslautakunta käy alustavan keskustelun arviointikertomuksen sisällöstä ja päättä arviointikertomuksen laatimisesta. Tarkltk Esitys Tarkastuslautakunta laatii ja allekirjoittaa arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta tekee yhtymävaltuustolle seuraavan esityksen: 1. Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020, käy keskustelun sisällöstä ja lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. 1. Yhtymävaltuusto pyytää yhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunnon tulee olla yhtymävaltuuston käsiteltävänä viimeistään kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Yv Tarkastuslautakunnan esitys Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020, käy keskustelun sisällöstä ja

14 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. Yhtymävaltuusto pyytää yhtymähallituksen lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunnon tulee olla yhtymävaltuuston käsiteltävänä viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Yhtymävaltuusto hyväksyi tehdyn esityksen. Yh Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta on tuonut esille arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 huomioita liittyen kuntayhtymän toimintaan ja talouteen. Tarkastuslautakunta kiittää monien prosessien ja talouden hallinnan laadukkaasta hoitamisesta sekä nostaa esille huomioita erilaisista kehittämiskohteista. Johtavat viranhaltijat ja vastuualueiden päälliköt ovat tutustuneet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ja sen pohjalta on koottu poimintoja ja huomioita jo tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus antaa aihetta. Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja päättää antaa lausuntonaan yhtymävaltuustolle liitteenä olevat huomiot ja toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Liitteet 3 Arviointikertomus Arviointikertomuksen huomiot 2020

15 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Itä-Savon koulutuskuntayhtymän monijäsenisen toimielimen kokoonpano Yh Laki ammatillisesta koulutuksesta (2017/531) 93 säätää menettelystä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa ja kurinpitotoimissa. Pykälän 1. mom. todetaan, että opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksenjärjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 11 mukaan Yhtymähallitus nimeää monijäsenisen opiskeluasioiden toimikunnan enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Toimikuntaan valitaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka edustavat koulutuksen järjestäjää, opiskelijahuoltoa, opettajia, tyäelämää ja opiskelijoita. Yhtymähallitus määrää toimikunnan muista kuin opiskelijajäsenistä toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aikaisemmasta lainsäädännöstä poiketen opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan. Käytännössä tämä tulee esille silloin, kun opiskelija vakavasti laiminlyö velvollisuuksiaan tai väärin käyttää oikeuksiaan työpaikoilla. Jotta näissä tapauksissa on mahdollisuus saattaa asia riittävän nopeasti toimielimen käsiteltäväksi, tulisi koulutuksen järjestäjällä olla hallinnollisesti riittävän joustava tapa toimia lain edellyttämällä tavalla. Toimivallan määrääminen työpaikan edustajan nimeämisessä kuntayhtymän johtajalle yksikertaistaa ja nopeuttaa hallinnollista päätöksentekoa. Valmistelija Kuntayhtymän johtaja / rehtori Jukka Mustonen, Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys 1) Yhtymähallitus nimeää opiskeluasioiden monijäsenisen toimikunnan seuraavasti: Koulutuksen järjestäjän edustaja Pj. Vesa Väänänen, varajäsen Timo Huoman Opettajan edustaja

16 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Vpj. Kaisa Saarelainen, varajäsen Eero Knaapi Opiskelijahuollon edustajat, joista kokoukseen osallistuu pääsääntöisesti vain yksi Riitta Turtiainen, varajäsen Sari Rantanen Mervi Juuti, varajäsen Eetu Nissinen Opiskelijoiden edustaja Jorma Simonen Työelämän edustaja Mari Teittinen (Sosteri), varajäsen Carita Röpelinen (Savonlinnan toimintakeskus) 2) Yhtymähallitus päättää, että opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa kuntayhtymän johtaja nimeää toimielimeen tapauskohtaisesti tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työantajan edustajan. 3) Yhtymähallitus päättää, että korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta päättää kuntayhtymän johtaja. 4) Yhtymähallitus päättää, että toimielimen yksittäisiä jäseniä on mahdollista vaihtaa toimielimen toimikauden aikana ilmoittamalla vaihdoksesta kuntayhtymän johtajalle sekä kirjaamalla henkilövaihdos toimielimen pöytäkirjaan.

17 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Itä-Savon koulutuskuntayhtymän oppilaitoskohtaisen opiskelijahuoltoryhmän kokoonpano Yh Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (2013/1287) 14 :n mukaan oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuoltoryhmässä asioita käsitellään vain yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla, ei yksittäisen opiskelijan näkökulmasta, joten työskentelyyn voivat osallistua myös opiskelijat, huoltajat tai ulkopuoliset yhteistyökumppanit käsiteltävän aiheen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa ryhmä voi myös kuulla asiantuntijoita. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 12 mukaan Yhtymähallitus nimeää monialaisen opiskeluhuollon toimikunnan enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Toimikuntaan nimetään vähintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka edustavat koulutuksen järjestäjää, opiskelijahuoltoa, opettajia ja opiskelijoita. Yhtymähallitus määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valmistelija Kuntayhtymän johtaja / rehtori Jukka Mustonen, Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus nimeää opiskeluasioiden monijäsenisen toimikunnan seuraavasti: Koulutuksen järjestäjän edustaja Pj. Sari Jaskio, varajäsen Anne Taiponen Opettajan edustaja Vpj. Pekka Kipinoinen, varajäsen Sari Siren Helena Immonen, varajäsen Juha-Antti Heikkinen Opiskelijahuollon edustajat, joista kokoukseen osallistuu pääsääntöisesti vain yksi Tilda Salo, varajäsen Sanna Niemelä Sari Rantanen, varajäsen Riitta Turtiainen Sinikka Tolvanen, varajäsen Satu Jakonen Mervi Juuti, varajäsen Eetu Nissinen Opiskelijoiden edustaja Jorma Simonen Työelämän edustaja

18 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Hanna Herttuainen (Savonlinnan kaupunki, etsivä nuorisotyö), varajäsen koulutuskoordinaattori, nimetään myöhemmin (Sosteri) Lisäksi yhtymähallitus päättää, että toimielimen yksittäisiä jäseniä on mahdollista vaihtaa toimielimen toimikauden aikana ilmoittamalla vaihdoksesta kuntayhtymän johtajalle sekä kirjaamalla henkilövaihdos toimielimen pöytäkirjaan.

19 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätökset Yh Kuntayhtymän johtaja/rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja toimeenpantavaksi, että yhtymävaltuusto on kokouksessaan valinnut toimikaudelle yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tuomas Loikkasen yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Timo Räisäsen yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi Kari Pennasen yhtymävaltuuston 3. varapuheenjohtajaksi Antti Paajasen 23 valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan seuraavat varsinaiset ja varajäsenet Sami Heikkinen, varajäsen Asko Järveläinen Thomas Svensk, varajäsen Ville-Veikko Valjus Mauno Heiskanen, varajäsen Eemeli Leminen Ruth Lähdeaho-Kero, varajäsen Iida Hämäläinen Katja Korhonen, varajäsen Pia Vokkolainen 24 valinnut toimikaudeksi seuraavat yhtymähallituksen varsinaset ja varajäsenet Petri Lajunen, varajäsen Henna Pylkkänen Jouni Matilainen, varajäsen Ari Lybeck Tarja Turtiainen, varajäsen Satu Jalvanti-Hannikainen Hannamari Autio, varajäsen Liisa Ruottinen-Partanen Tiina Tilaeus, varajäsen Anna Vaskelainen Mia Estelle Lotta, varajäsen Mauri Wessmann Pekka Turunen, varajäsen Ossi Kosonen Seppo Kosonen, varajäsen Kari Kaiponen Sanna Metsälä, varajäsen Seija Puputti Lisäksi puheenjohtajaksi valittiin Petri Lajunen ja varapuheenjohtajaksi Jouni Matilainen. 25 merkinnyt tiedoksi ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta Keskustan valtuustoryhmä SDP:n valtuustoryhmä Perussuomalaisten valtuustoryhmä Liikkeellä Nyt valtuustoryhmä Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 27 päättänyt, että uusille luottamushenkilöille järjestetään valtuustoseminaari

20 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen kokousaikataulu loppuvuodelle Yh Esitys Yhtymähallituksen syksylle 2021 suunnitellut alustavat kokousajankohdat ovat sekä Yhtymähallitus päätti, että syksyllä 2021 pidettävien kokousten ajankohdat ovat sekä

21 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat Yh Viranhaltijapäätökset ajalta ovat olleet luettavissa yhtymähallituksen jäsenille jaetussa One Drivekansiossa sekä paperiversiona paikan päällä kokouksessa. Esitys Yhtymähallitus merkitsee edellä olevat päätökset tiedoksi ja päättää, ettei niitä oteta yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

22 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Muut asiat Yh Merkitiin tiedoksi, ettei muita asioita ollut.

23 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Kokouksen päättäminen Yh Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:52.

24 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ Itä-Savon koulutuskuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET Itä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokous MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 136 (410/ 2015) mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 62-65, 67-68, 71-72, OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kuntalain 134 (410/ 2015) mukaan yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä seuraavien päätösten osalta kirjallisen oikaisuvaatimuksen 66, 69-70, Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Itä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukselle ja toimitetaan Kuntayhtymän virastoon osoitteella Itä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus Pohjolankatu 4, Savonlinna Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävää 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

25 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunnan jäsen. Kuntalain 135, 410/2015 mukaan seuraavaan/ yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus Osoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio/ PL 1774, KUOPIO Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen saa tehdä sillä perusteelle, että: 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3. päätös on muuten lainvastainen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti on 250 euroa. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa / NÄHTÄVÄNÄ PITO Pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville julkiseen tietoverkkoon organisaatio/ yhtymävaltuusto ja -hallitus.

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 23 Tarkastuslautakunta 06.05.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 18

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 14 Tarkastuslautakunta 13.03.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 12

Lisätiedot

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 14.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2018 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Läsnä Ilkka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 89 Tekninen lautakunta 01.07.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 46 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut

KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Aika Paikka Perjantai 31.5.2019 klo 14.00, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen: Vesa Haapala, puheenjohtaja Riitta-Maija Hokkanen Tiina Huilaja Ville Häkkinen Anna-Liisa

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama)

M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2015 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:00-14:30 Paikka Läsnä M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama) Ilkka

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2019 12 Tarkastuslautakunta Aika 19.03.2019 klo 10:00-12:18 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.12.2016 kello 13:00-16:30 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2018 38 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.09.2018 klo 12:00-12:45 Kokouspaikka Kirjolan koulu, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 23 Ajankohtaisasiat

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 3/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 27.9.2018 klo 16.15-17.30 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Laura Suomalainen,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 9.4.2018 klo 17.10-19.11

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 12.11.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 2/2019

Tarkastuslautakunta 2/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 2/2019 Kokousaika: 18.4.2019 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.5.2018 klo 16.30-17.40 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

36 Koulutuksen järjestäjän edustajan nimeäminen Sora-lainsäädännön mukaiseen toimielimeen (yhteistoiminta-alueen asia)

36 Koulutuksen järjestäjän edustajan nimeäminen Sora-lainsäädännön mukaiseen toimielimeen (yhteistoiminta-alueen asia) Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2017 1 (5) 36 Koulutuksen järjestäjän edustajan nimeäminen Sora-lainsäädännön mukaiseen toimielimeen (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6249/00.01.05/2017 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 4/2018

Tarkastuslautakunta 4/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 4/2018 Kokousaika: 28.5.2018 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/19 1 (5) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 20.5.2019 klo 16.00 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 21. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 21. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 21 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) keskiviikko 3.4.2019 klo 17.00

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (8) TOPPELUNDIN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 7.2.2018 klo 18.00 Paikka: Toppelundin koulu, opettajainhuone Läsnä: Anna Forssen (pj.), Nora Lehtinen, Risto Schiray, Mikko

Lisätiedot

Poissa: Tuija Seppänen, Sivistystoimi, Päätöksenteon tukiyksikkö

Poissa: Tuija Seppänen, Sivistystoimi, Päätöksenteon tukiyksikkö PÖYTÄKIRJA 1/19 1 (8) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 4.2.2019 klo 16.10-17.30 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Laura Suomalainen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 16.4.2018 klo 18.00

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Sataedu Ulvila, kokoushuone Trumetari

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Sataedu Ulvila, kokoushuone Trumetari Yhtymähallitus 29.8.2019 1 AIKA Torstai 29.5.2019 klo 17.00 17.22 PAIKKA Sataedu Ulvila, kokoushuone Trumetari PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Katri Kujanpää, puheenjohtaja Pasi Koski,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 21.9.2017 1 AIKA Torstai 21.9.2017 klo 17.00-17.54 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Katri Kujanpää, puheenjohtaja Pasi Koski, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2019 1 ( 13) Aika 23.04.2019, klo 08:30-11:55 Paikka Tammerkoski Käsitellyt asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu. pöytäkirjan pitäjä

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu. pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirja 3/2016 1 Henkilöstöjaosto Aika 11.10.2016 kello 14:05-15:30 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Parikka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 7/2018

Tarkastuslautakunta 7/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 7/2018 Kokousaika: 13.12.2018 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 1/2019

Tarkastuslautakunta 1/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 1/2019 Kokousaika: 23.1.2019 klo 14.00 14.55 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 32. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 32. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 32 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 7.5.2018 klo 18.07-21.35

Lisätiedot

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 12.03.2019 tiistai klo 17:00-17:45 Paikka Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Janne Mäki-Imppula,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 42. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 42. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 42 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) keskiviikko 8.5.2019 kello

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 35. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 35. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) torstai 2.5.2019 kello 17.00

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 2/2018

Tarkastuslautakunta 2/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 2/2018 Kokousaika: 17.4.2018 klo 16.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/ ( 11) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/ ( 11) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 1 ( 11) Aika 27.05.2019, klo 08:30-11:20 Paikka Nä sijä rvi Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastajat 34 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 4/18 1 (8) TOPPELUNDIN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistai klo 18.00 Paikka: Toppelundin koulu, opettajainhuone Läsnä: Anna Forssen (pj.), Juha Jauhiainen, Laura Riuttanen, Jouko Markkanen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Terho Kari Jäsen Lähti kokouksesta: 17:05

Terho Kari Jäsen Lähti kokouksesta: 17:05 AIKA 13.12.2018 15:02-17:28 PAIKKA Toimistotalo Ruori, neuvotteluhuone Norppa C6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 77 Hoivajohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Aika: 26.08.2015 klo 17:00-20:57 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 118 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019 Johtokunnan kokous 4.6.2019 Pöytäkirja 7/2019 PÖYTÄKIRJA 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 4.6.2019 klo 10.07 12.15 Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio (rak 1A, C-rappu,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 12.01.2018 10:00-11:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot