Yliaktuaari Heikki Haveri KO 1971:2 Amanuenssi H-K. Hämäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliaktuaari Heikki Haveri KO 1971:2 Amanuenssi H-K. Hämäläinen"

Transkriptio

1 * TP Arkist? T L A S T T E D T U S Statistisk rapprt 1971 TSTLLNEN PÄÄTMST, Helsinki STATSTSKA CENTRALBYRÄN, Helsingfrs A r k is t Tiedustelut-Förfrägningar Pvm -Datum, N Yliaktuaari Heikki Haveri K 1971: Amanuenssi H-K. Hämäläinen ENNAKKTETJA TEKNLLSN PPTKSN SYKSYLLÄ 1970 PPKS PYRKNESTÄ JA TETUSTA Tämän ennakk!ilastn tiedt kskevat syksyllä 1970 teknillisiin ppilaitksiin ppilaiksi pyrkineitä ja tettuja. Pyrkijä- määrätiet jen rinnalla n esitetty myös niiden Henkilöiden määrä, jtka lupuivat ikeudestaan sallistua pääsykkeeseen tai alittaa piskelu. ppilaiksi tettujen uusien ppilaiden määrän lisäksi n tilastssa tietja myös uusien ppilaiden yleissivistävästä phjakulutuksesta sekä siitä, kuinka mni li saanut ammatillista kulutusta yleissivistävän kulutuksen lisäksi. Tilaststa käy ilmi myös vapaaksi jääneiden alituspaikkjen määrä.. Alituspaikkja jää käyttämättä jk siksi, että jllekin pintlinjalle ei le tarpeeksi pyrkijöitä tai siksi, että ei le llut riittävästi sellaisia pyrkijöitä, jtka lisivat tulleet hyväksytyiksi pääsykkeissa. Kulutus n ryhmitelty maaliskuussa 1971 julkaistavan kulutuksen yleislukittelun mukaisesti 1). Tauluissa 1 ja kulutusryhmät vat Kulutuslukittelun 4-numerisen eli pintalajattelun mukaisia. Taulussa, jssa tiedt esitetään 5-numerisen ryhmittelyn mukaisina eli pintlinjittain, eivät kulutusnimikkeet aina esiiiiny juuri siinä mudssa kuin ppilaitkset niitä itse käyttävät. Tämä jhtuu siitä, että samasta kulutuksesta vi lla käytössä : - KulUtuslukittelu, Tilastkeskus, Käsikirjja N: JAKAJA: Valtin painatuskeskus. Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin /75 iö.0 /0/PV/4t D STR JBU TÖ R : Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfrs 10. Telefn /75

2 hieman tisistaan pikkeavia nimityksiä tai tisaalta kaikkia pieniä yksityiskhtaisia erja ei le käytännöllisten syiden vuksi mahdllista ttaa humin. Aluejat vat ppilaitsten sijaintikunnan mukaisia. Kunnat vat taulussa työvimapiirien mukaisessa järjestyksessä. Tiivistäen vidaan tdeta, että teknillisiin ppilaitksiin tettiin nin 1/ pyrkineistä. Suuresta keskimääräisestä pyrkijämäärästä hulimatta jäi alituspaikkja käyttämättä yli 00. Uusien ppilaiden phjakulutusta tarkasteltaessa vidaan tdeta, että teknikkkulutukseen tetuista li yli 60 $ saanut ammatillista kulutusta yleissivistävän kulutuksen lisäksi. nsinöörikulutuksen salta vastaava luku li nin 5 /.

3 S S Ä L T Ö Taulu Sivu 1 ppilaiksi pyrkineet ja tetut kulutusasteen ja -alan sekä phjakulutuksen mukaan 1 ppilaiksi pyrkineet ja tetut ppilaitksen sijaintikunnan, ppilaitksen, pintlinjan ja phjakulutuksen mukaan '-8 Syksyllä 1970 alitusryhmissä ppilaina lleiden arviitu valmistuminen valmistumisvuden, kulutusasteen ja -alan mukaan työvimapiireittäin 9-10 Taulussa käytetyt symblit 0m.sjtaja_0ppilaitksen nimen khdalla leva kirjain sittaa mistajan seuraavasti: V = valti K - kunta. 1 = kuntainliitt Y = yksityinen A = Ahvenanmaa petuskieli. Js pintlinjanimikkeen perässä ei le kirjainta, n petuskieli sumi. Js petuskieli n rutsi, n pintlinjanimikkeen perässä kirjain.e,

4 T CL 7 C z 4 4 (M C' H?«E»f ^A ph n j 0 H -H»H s fmm4 v*0 hr p-h in phin ' H 4 4 H rcm CC rg ph mm 4 ph ph cg L - m cg ph Uin m - 1 * C TSTLLNEN PÄTMST ac Ui z a n x x * ^ ^ p h at h- m m cg C C cr* ph cg ph. H ' z se ph cg cg r C ' C ph C U ic CL m p H ph ph ph cg C & in 4* 4- cc r 0 cc ' in z ph ph ' cg cg cg s rg C C r *-* ph ph 4* 4* m * i H ph 4 f** n g g 14* r rg cg cg * M r cg rg * ph ph C Cl» C H e- in ph r r 4* cg ph e* cg cg m. 0 ' p-h cg ph g* r ph cg cg cg ph cg ph cg K p h C ph r C cg cg c 00 C ^ C ph / ph h- C i a* in cg ph ph 1- ph ph rg 0 s0 r ph r H in A ph pph CL in «4- C f- 4- ph CC r cg r c r 11 * ' cg C ph a» K ph H 1 p 1 ~ M- ph «n - 4- M* ph 4- in 4 C PH CL m h in in ph ph r «n0 cg C T C Ui ph ph ' C cg ph cg r m cg 4* rg r r r ph H ui * PH M cg cg r ph m m ph a» Ui a c C C CL p h «C z K C - 4 cg ph in in e- r in in r r 4 cg m m ' & t cc ' M e- Ui cg * in rg C 4- e- cg cg cg 4* r cg -4* cg r H* n0 cg C C ph cc h- M* 4- c r 4* 4. 4 *0 ph ( r ph 4 PH cc CL n CL LL 1 1-.' C ph 0 M* ph «cg r0 r ph cg m C cg s0 C C a - m in h- p m -H rg ph cg m m p H 4* 4* cg r r m s0 «n ui 4* cg r r ph cg ph ph ' 1-4 C _l HH h-. -l * H C- cg C N r 00 C ph ' M- 4 4 C 00 H ** -H 4 cg r M* 4* s0 «4- r r r r r ph PH C cg cg 4 z ~ C p h z l w C cg C r in rg ph cg rg cg 0" 4- H cg C cg cg 4 r r Ui c r in m e- cc 4- -H ph 4* ph in cg 4 4 in 0 n0 z r ph rg 0 cg rg cg ph m in ph «r ph 4 4 cg ph r r r»h - CL - 4- cg cg cg H ph in in H «H ph a L in cg in e- rg rg 4- ph ph ph m p4 4" 4* ph rg H C C cg p H r r CL *»H cg cg ph ph in in n0 *- H M M L C L ph z C «C C c C w z n z PH z z p h»-4 H h- z PH z PH C z a. c z»-4 C k- PH z PH CL * z PH z z C _J z z C PH z h- U CC C s * fh H- z PH a z cc c -J 1 LU CC z PH z PH c0 - CL C cc C H, z CL a PH *"5 PH K -» p -1 L U PH PH C i a CL z Ui "5 z L C c H C d a. G- PH H PH H PH L Ci /** PH PH PH PH PH PH PH C~1 1. CJ U J CC cc cc CC CC CC a CL H m g i 1 0 H* K- J z r n n n rl cl PH PH PH» «w ph PH PH PH PH PH ui z z z HL. z z «e. PH - - PH LM z z z z z z z z z z CL l ph PH PH PH PH PH PH Cl CL ph J Cr c C C C C C C Ö l C c _J n z z 7 z z z 1 z z C k- k- ] PH PH PH PH PH PH - H PH PH cg z CM i CM =a m ph cg r g ph 4- in ph rg r n U ph ph ph H rg cg rg rg rg rg H ph ph ph cg cg cg U pj -ph en n H g- 'f M- 4 M* '5 M* M* -4 ' M- «4-4 4* x x 'f 4»g* 4 * 4 4 d m m in in in in m «0

5 a 0 z W -4 z (/ d - - i / 'N ^ 'ú 'f ( \ j ^ C N ' C T» c i r» c c ^ ( 0 ^ r J ^ ^ í i í 'r - í ( j ' r t r inj j c m c m «c m m c c m c m ^ cucm h h ^ - j ^ ' - ^ h M ^ ^ ^ * * 4» 4 j i 1 l 1 l Í 4 C c- * i - w * W t/i : & a. a D / z c* 4 t W-4 -J ~ r 4 rsj -J 00.J. W u at a. n u. w k 4 km z w w el ' Q 4 -J M CL K 4 0 CL w w» 4 W 0 z 4 z (A * 0 4 J 4 a. z n 4 0 «- 4 CL. w 4 w z. -J 4 w w 4 W Û* a. 4 4 w 4 -J 5 4 cc a 4 CL CL 0. 0 z H U. 1 4 w 4 * t a ui 4 a 4 4 z 4 - j -J u a * 5/ w Uj a n z 4 CL a 4 a - C - tt 0. ' a CL 4 w z 4 ^ 4 4 _J w Uf _i 4 4 z a 4 a cl w n 0 CM 4 w H CÛ W 0, w -j 4 z. 4 4 CL 4 a.. K 0 0 * -4 U-4 CM c ^ CM la r ^ CM CM,-4 CM h-'i-p^'cfmcinia «-4 ^ «h ^ ' 0s ^CMCM^f'í CMCM^CM^'t^'r-CM» 0s -4 C4 A Ce m m ' 'r f w ^ ^ L n ^ - ^ C M h n N N r c* a ö a 4 A r -^ -c M C M -^ c -r-c ^ M * cm r ^ ^ 0 r- «í f** N w, * ^ ^ ^ ^ i n j C M 4r-r-44rM *4rsi^cc 4 4 -M**J* cm cm N ^ ^ H H c i r i ( ^ r ' C f f ' M, 'û -^ M ^ N ^ ' ^ c c 4 r- H f M f S l N M N N» 4 H H D D -i 6 nô CMCM D Cf CM 4 ' ' N ( S i l ( \ - ( N ( \ ^ - J M N N f *,*fff(\ha' 'NJ'-'-HN-'H-4 CMC-ki 4. ö ~ * ( M A ^«f CACíACcfCM(rriACMCMtMCMPíCMrCfACflAA H CM D' r ^ im fm f» f» *4 f-«m ^ ^ í C ' í ^ ^ ^ r M M - f M h C ' í f f l ' N ^ H C 0 A ^ * í, C M 4,^ ( J ' 0 ' p-4 r*4 «-H 4 r-1 \J CM 4.-H 4 4 ^ 4* 4 ( f CMCM 4 4 NJ CMCCMC 4 " C CM0 0 C CMCM C'lA'fM^Û^C^Nh'NC''sŒiA'' inc-fit'c' CMc 0 ' «0 0 4 CM4-AA'.-h ' C n c ' A 4 C M. CM'ÛCgcMlMC-^CM'' r4»-4 CC CMCM CMCM a c ccc c c c ac z w 0 z w z W W ' 0 U z W 0 c W4 W 4 C 4 4 W z 4 w 4 W LU 4 w z 4 w 4 w 4 z 4 _J 4 C z 4 uj D t~ M4 C 0 -J 4 4 z L D LU z U4 4 4 _l 4 0 z z 4 4 W u_ z 4 z w z z z LU z» ' 4 ' _J 4 W. 4 x C 0 «J cn 0 z U 4 4 C Wwu -J CL CL 4 -* wz - w4 1 LU 4 w 4 W4 1 4 G_ W z 4 0 Wz z 4 4 -j W -J 4 z -J Û LU CÍ 0 w 4 0 U w WCL C LU z U -J W4 z * _ j 5Cvw-q. c: 1 t s: «* i ai c z cwcia:q:cíc ú: :--K c c a: C C 4-4» * xx5rxxxx~ *4 J* *«- ^. CCz z z z z z «- * ~, w * 4 ^tuluajlulu U J h h ( - l - l - h h h K CMflA'a* CMr « r-4 ^ '4*4'4-'í 'í 'Í' «t 't4-4 u j i D U J ' a i a i i D U J * - i V - h- l _Ji ^A'^fiA^rgrm' eg 4* ta *0 4 -J A A A r -44,,r«-* 4 - * m A A A A 4 ^4 r4 ^4 fp4 «-4 «-4 ^ 4 ^4 4 4 *4 « «_* 4'44 4*4, 'J 4''Î 4 4-'î'*4' M''ï 4'Û.Û. J* «M*A AAAAAAAA -J WWw z z z w www W W z z z z z r la ' 4 r s 4 4 ^ m ia m cm cm «* 4 in a n a a a a w V) i/j z 4 4 -J 4 4 a. CL Û. a

6 i,v ía- -J s» ra ' A «J- r la 4 vt *û a. ST 4* H4 H» *» x c c Nr\j4-4*4" - -: im * x m rsí ~ -i w ra ra la * cm CM Al * «4 r-4 «fmímaj a a $ y» 1- -J c «- -J ; cc LU a. H u. ««te ^. bi ai Uj uj, Al CL A» N * ' CM CMAJ P^ K H c mu cû L M ra W h- A -4* si* ra ra ' û 7* CA â. «4* i-j u - ra» L CL ' M* CDC -*» W AJ AJ AJ * - «A * -J -* Al»M a.»m M CL - v~ s C 4* CMAJ h- AJ AJ * û ' CL U. 1 ra ' ' CL. uj CM M «J V- *- ^4* A LU 4 U Cc C0 ' a: AJ AJ 0 s - H ^ AJ CL - fa H Û ai ce i ce M uj * la z. z. ce c n J c ü K U. H M 0 0 A s bi ( J J ^ N la cm M m h r-4 m m ra ra4* r- H rj (\ fvj N ra ra %c i4" ' CMCM(M CMfA ra CA 0 ' l A 4, 4 4 CD(JND0 C b i b i LU^ *m 0 _ bi A a c '4- - m l a f ^ ^ H ' û ^ ' û CM M «M ra ra ra 0 ' C ^ N ^ J, r ^ ^ m i n ' ^ í ' } - s * ' } '»h h ^ h N h h '-*^ h a œ a 4 r A i r \ r A L A C ' s C A j u ' \ 4 ' ra 4* -4* 4* m cm cm~ cm * m - h h n* û i i A N ' N ' Û ' 0 ' Û irararacm4*farncmraracm^cnrararara 4- 'T 4* i 'û(maôiaûnhnc''rrl5'c'c' (A f-4 lataínia'd ' nj-cnjcmaj. ''n la ia'a N(MF-4in'0'C''F,' - N C \ rw H H H H sj* ^ s f «J uj bi c/ ^ a i L.. b i v ld ci. t '/ bi bi ~ LU * CiLU* -Abi bi la ~ bi LU bi b i y V - U bi Ü bi-- - si i ^ c: bi erce: û 'Îr--hH ujz uj a h - - l ^ i. ' l H C U J b Û.1 a u uj iz z -*-*«j h,-,jjlu**c:lull z CMMCMCM C C C C CMCMCMCM CMAJCMCM cc a a S CA û. ï LU K J K i J u j i/i z 1 b i b : 1 * : Ó 1-4 V - t i K z Ü H -» te te te te 1 b i 1 V » 1 K. F-* * te 1 *. z 1 1 M z c C C i c i. c i ce ce ût - y L * 1 z iti b i b i b i b i b i b i la h V i b b i b i bc z 1 V A 1 U J a -. «w 1 * z «M M w. ~ y z z z»-4 1 z z z z ) (A 1 z z ««F-4 *-* -0 ) p* z a 1 i b i b i b b i (A 0 * H b i ü 1 b i b i 1. * : z ' t 1 z J h F - L -» u_ H 1- H* K V FF» M t 4 1» h - L.^1 U» - x i É i A J ra w f 4 h - ^1 ra m CM ra ' A J ra m A J ra ra z i «A ' 1 T f 4 i " 4 F^ f - z n «la z M r 4 f 4 F 4 CM la A - A» f~4 la A* 1 1 F»4 la _ J h - F 4 f 4 «e x 1 *4 f4 A J F 4 _ -1 «4 a 1 i» 4 z M z»4* M* 4 Û - c l z 4 vt 4- CL z C i *4-4 'T M- vt *A N*, 7 4 " *4- _ CL C il 4- Cl CL l. U J r M* c r CC *4* r 4* *4 4 4 M- i n 0 a 1 vt 0 1 *4* rt cl a h - H Q i * 1- b i q b 1 a c q H u e q C CA b J c i LU bi LU

7 _J «ex 0 t VJ * i V» ' m rg r - m m rg 1 n,4* g-.* m rg rg -* cm 4 4 w rg cg a» g -. g- - n; cg rg 4.w w W C V cc LU Û. l u_ 00» * M V) ex 0 *»4 0 -w 00 M V) CÛ M VJ LU e* ex f n a» 0 ex V) m»h 00 ex m fcw ex VJ k- UÜ Q k-. ex u. i k- ex uj 0 _J K* kw 00 VJ e H *- Ü k- ex. H - i i 4- 'J' NÍm m m r g (M cg g- g* g* ' m m m m m n m m m 5 LU 00 V u 0 V LU» * LU LU * J V) V N C V V y~ J -J * ' «K -«0 - J _J *-i a -4 V _J K ex J- n e. CL v i CV * a cd a x a tl 0 ' n- in * ' ' m n m m n wi rg ^ -«r g* g- v C ^ N ^ C c a D h n n c «cc m «-«nj 4 0 tn m in m f n r g g - N c c f ^ i n ^ i M N n ^ N f g i g m c 4 m '-* ' m m m em em r g c g - h ^ ^ 1 c g 1»» r 4 * ^!N in ^ c g cg cg»~i - h ^ ' ' ' ' s r ^ 's 'C N r ~ r - * r - n j r - n j «eg m rg. c g* m ' -* m m m eg cm eg cm --i h h wi ^ f-i c c c g- cm cm w, m m m m m m m in ' n m i i r~i M eg eg 'f '- ' ' ' ^ h H m ^ i ^ c N N ^ 4 ' c 10 ir» m in cm eg m m m N m m m m r g ^ c g m c M m m eg eg 4 «n m in! 4* g* g* * r» c c c i i i esi cm rg isr^r-'rgmp^f^cv/^-r-r'. fl h h h N ^ 4 1 m m m cm cg n j e g m e g e g - m m m 0 m m m m m m m m g, r * - g * c M g * m g akeggmc'0'.-4ccöc in r- cm rg rg - ^ N i n ^ i s c c g c c M n ^ g s N i N ^ ^ f f i r»4 e 4 «* * 4 r 4 w4 f * r~4» 4» 4 r-4 «m «4» ' " (S CS CM V m LU 00 k- V k- z z V 00 kw kw -U V e V - _j t~4 0 V _j 0 t~4 V- * 1 V -U kw k- h- 1 * kwk- k- ( t_4 W4 kw w k- i -J _J _J V kw LU * «LU k- kw LU h- V CL k- 0 k-» V Cl V 0 * m -J _J LU z a y - V j_.j * } kw V e a LU 1 4 V V V k- h- i 1 h- V L- k-» 1 _J» 4 k-4 kw kw kw kw kw k-4 «*r { 0 - h- kw u (_' u u - k* 1 V kw J 1 S. V) V t l_ 1 *»-4 * 7 * k* *_ k 4 V.kW kw t kw kw kw kw. V LU 1 kw. 1 M *0 00 Ó V V V V 1 LU _ m V 1 LU LU 7* y kw k* J K- r 1 k- k- k- k- k- k- k- M kw w M kw kw kw -J W 1 0 k* m c rg J k~4 w* rg m r-4 H L 1. cd J j m k r- r«\ _4 m k- k» r~ esi m kw 1-4. CL j 4 m rg.mi -.4 kj * 4 _4 r-4 rg rs kw k* J g* g* CL CL cj 'S" g- g- g- g g.* g- g- g- g- g- g* g g g- a. H g- g- 1J g- g- / n m m m n m n n un in 0 C H CM eg rg m m m g M l N C N N ^ M - ' ' û «m m m m m m m m - * 1 *-* m m m m ' ' ^ ' m m m m (Mesi-* cm cm rg * * m»-h - * m g* g* c c ^ H i n ^ ^ r m m m r - r - r - e g r - m m m f M ' ' J r-4» r-4 ' m tu. H-VJ u «~ 0 - V - LU w h U «w üj *: x LU LU h- k- 00 G -i k- :t 00 VJ h * V) J * V) V) LÜ V) vi' V) Û... V) LU ÜJ e x x C_ C - )- x x x 1 ^ Ü h V) M ««z - : - -» * V) V V V) t V) LU LU LULU * J k- *- -«* * - g- g- g- ex e. m - g x

8 ' " _4 (M M C\J st S C C m - f v f - J r t N i M d - j N N N «f fa C ' C N x J m r *0 «CM (M tn J tn {\j r\j t (M CM ^ U0 n U l U0 C C C CT * bi " KANSAK. B=KESKK. C=SA KESKK. D=Y E = SA LUK. F = PERUSK.(KESK K,G=PERUSK.(VH.KU N KESKK ),H=PERUSK.8LK, =KANSANP L r x *:U. L ai tn,- c c c r -r ^ sd c c LU LU. n m m *-*.-s * \J MCsJ f-i ^ cnjcmcm c\j cm 4 ^ 4 * 4 * rn 4* 4*»-«*h cm m cm m»~4 * «*-4 r4 4 L w tn m tn m cm ct cm en r m a sd in M c c a D r» c h 'ö ^ \f en c c c cm r m r -4 in tn m cm cm cn c r r _j tn n n n m» v cm m tn n n cm nj m*m*4-. z l K (Nj m r cm n j -* c c c n n n CCT n- - M- r r r cm cm tn n tn m ' ct C C CC -* 4* 4* 4* 4* cm n n P r r r r c c c * 4 l.. / 0 CM «M CM 0 tn C CM in r 0 0 C.«4 CM tn 0 C C CM 4* CM C M* r m sd cm cm CM C C 0 r c m r CM CM r r r im r CM 0 C C r r4 r 4 -*4 1 CM (M c m h- h- P 4»-4 i l SD CT' in n in ^ 4* M* CM CM (M 4 0 r C p1 r4 CM. r*4 CM in in n C SD C 00 a «-f (M CM CM -H i-h 4 f-4 n tn tn»»4» 4 r C C C _J - C C C C tn tn tn m 4* CM ' SD -» 4 rs *4 H i r r r sr M* 4* 4 - «-0-1 «t bi r CM - tn r r r CT» 4 in n tn tn r -4 4* M CT' (CT M* CM M" M* 4* i H* r 4* r -r M* in C C c C CM CT CT' CT' m r 4* C C C CM CM M- M* M- M* * r-4 / 4 r4 r*4. 4 H sr M- M* H r -4 r r r (M 4 SD SD s a - * t z «a L bi «x: L bi * L L D z L -* L L x i Cxi y- K- i bi» a * bi bi L L bi 00 i K-»-1» a: K-» 14 bi y 4 «-* bi 00 V bi bi 1 z t- w! bi i 1 M L i Ci CD bi L» 4 L a : z 00 CL a: LU i h- hi - a. ai 0 * 4-HL L a k- L L k- L L _J -J *-4 a L LU _J a L _J l. L z _j L LU»-4 CC L L *» a «1 fc-4 bi t 1 1 Cu v LU 1 z V 1 * * J» V- r 1 CL- r» bi e e»! ' * J. l t»» V4 1» r 1. «e»» x a i ) - h- CC i y~ 1 1 y-i a cc i - bi bi - * 1 _j Li 1 v/ bi 1 bi bi bi bi V L 1 V- L l bi bi L 1 V bi L. 1 k bi bi - L «*» z - M 1 t 4 *. 4! 1 V * r v*h 1 W-4 h- k ~ r LU ) L LU z «-«n L 1 0 L 1»-4 y-4 L 1 bi bi a id s/ bi v 00 L 1 k*. bi bi bi V V bi V L L a l/ " w l LU * K- h- 1 LU h- V- 1 LU i_ 1 V-4 V 1 1 _J» 4- V- t j J 1 h- K h- h- t r 1 «T 1 k- fc-4 1 v «* i «- -J a l - 1 y a - 1 ««_J # 4r ^ cö 4 f 4h- _J i CM (CT T 4 CM4 4 t H in SD 4 1 r-4 4 4CMCM4 1 4 *- J 4 r CM e ' 4 4 r- 4 r- '-4-4 h-4 1 LU r- 4 * V 4-4 i CL 4-4 CM CL V n*4 _. k- LU bi 4-4 CM 4 CL CM CM 4 CM 4 CL h 1-4 LM e M-» CL _J r M" M- a CL * 1 st M- vt vj- st a CL VJ bi T st Cl CL H 4- Nj- sr -r r C CC a i : "T 4* a 4 r M* M" a a H sj- sr M* tn in VJ 'f M- d 4* M* 4* tn in Q. CL N/ a bi H bi 1 bi bi J 1 1

9 t «Cl s: 0 x t AH z t H m m c S c m m t c ' m m m r ^ - m m c v j CM * «m- 4^ 4* - h * f*»r- c cd c n r*- m M e» t! i j i -J C «-1 0 /) a ÜJ CU 1 u. t A pp* t-h t ai 0, z ' 0 M ' *c «PH 0 t t-h t CÛ M t LU 0 :.J 0. l 0 A P-* z CU M t \ -J AH r»* AH t CL PH «H CL «z t LU a LU 0. M LL, t a 0 t_-p z _J - 1- AH t c H z u AH z 0 a. H Q ph m c\j ' rsj N r\i - ' f H J 1 CM \l ' C f - h - m m c c ^ «Í (M «CM (N M CM CM r - *r- «' ' ph ph r~*ph m m m ^ n ph ^ 4* h 4' cm f - r - m m m m ph cm c cm cm * ^ m cm 4* r- p- m ph H ph ph H CM n j CM ph H»H ph ph m in ' H ' ph 0' c h 4 í\j n j cm m m m - i \ s cm cm 4 in h m - h.m ' 0s C7- ph ph ph Ui UM fsj H H CM (N CM h ' H «H ph ph in m in m. m m m % 4 h- ' m m m ( M C M C M M C M m m m 0'hUlC0*s* ph ph CM f"- f*- f * m4 * Ts- c'4'7* h h c p H p H r H m m m r ph ph ph ph phcmcm ph ph CM CM M- ' r - c - m m m (n j œ h h n? ^ vû h ' * c m h m cm m m en m cm mm m * c m -h - h cm cm cm «cm CM ph -H m ph M s}* ph ph i *H ph «H 4 - m ' C N-Hs''min ph ph CM H (Ni f* H 4 4 ph M CM ' ' -4* ph ph "4* 4 " M CM 4- M 40 CM CM 0 mcmcmcmphphph»h CM CT'CM CM CM (vj 4 H U U B M A h u m 4 n m h 4-CM m A S c n m M - c n m in m 4- ph e- m m m n h 4 j - n ui m m *h cm cm cm cr m r- ph ph ^4 ph m m m ' ph cm cm cm h h. *«1 r- e- cm m m *.J «z C z C «t t t e t C C z t c C PH z c z z C ez z t t PH z t H AH PH z e a PH C z LU a z h H* M w z 10 PH PH 7 C LU H t V 1- C 0 PH «-H LU _J PH z *r» PH te H- PH * z t C 10 pj ai t z t PH K C 0 z u; «-Hh-. t 0 AH z t 0 t AH C PH z 0 C C z m t a t CU li. t 0 z _J z z Í 0 C z 0 z K l0 0 0 z z y : z c 0 CL z PH a c t 0, t z a C c 0 xc C 0 z 1 LU z t z 0 PH C : AH C 1 z ' A H LU 1 z t t t A A A V C h* 5_ A A» 1 PH A A.A PH PH 1 *-H A A A t z A A A A 'A PH PH A A A A A APH PH AH 1 A AH 10 a 0 1 PH e 0 G c i. a 5~ i 0 AH 0 0.' 1 K i PH t z 0 0 t PH V - t i 0 0 e 0 ~ C 1 z PH AH PH z z z 1 z p PH PH z AH PH M PH «PH z z z e PH PH PH PH PH AH z z z 1 A-* LU z z z PH t 1 z z t 1 - z z z z z PH PH PH 00.L z z z z z z PH PH PH m c z "Í H H- '^0t z t C t a PH C C c t l 'z z PH 1 PH L" ) z z z»h z CU z z PH V-» 1 0 z 1 AH _J PH 1 PH 1 ) -HPH ph PH PH PH AH 1 z 4 V aq - z - 1 e «4 1 AH ) z CM -H v CM rh )- 1 m HpH H J z CM m CM ph m ph CM ph CM CM ph m m CM CM ph 1 G u4 ;ph r- r- ph z AH d ph L m PH c t m h- r- ph m r- z PH ph ph m f'-r- ph m r- AH _i C ph ph ph ph H PH CL J h ph ph CM AH ' c0 r-hph ~H H ph ph P-: ph ph p4 ph ph ph p~i ph ph *PH Ci ph z dj x 4* 4-4-4* 4* z M '4 4* sj* a Cl C 4-4* * 4-4* 4 CL z 4- z C. û4 M" 4 4" m m z 4 4-4* e 0. d 4-4* '" 4" 4 m m L 0 M* " m m m D xj 0 4* 5 Q, CL 1 _J J. PH 0 a li e -4 H i

10 t =KANSAK. B = KESKK. C = SA KESKK. D=Y E=SA LUK. F=PERUSK.i(KESKK),G=PERUSK.{VÄH.KUN KESK K ),ri= PERUSK.8LK, = KANSANP n d A r h - x cd Ui Q. A J A A A j r r m sö cc 04 j j T-4 L 'A A J J i A -Ji - *' J.%jr J 04J H J - i A C s f 04 r ' i m J J 04 C J (\i --0 v 4 CC 4) J J sj* m r m ~4 4 m m m j m m m J J s i sj- sf A ' i C ' ' 0 ' * h C C C 4 04m m m N ^ H H H a j r c z - x «t - A a.. J a ^ x f. a u j? _ l * t C z ~ : id Cd CL - «_ j c. - D a. * 04 m m m f A A A C, C J 04 ;i ^ j* ^4 i4» i-j r ( - 4 H ( T l r t (Y m m m C' 4* a sj* m m m f-4 j a a a A J J A m 4-4 m f i m mrim40jj*-r- - 4 ~ «'i r ^ s j ^ f ~ 4 ^ -»» 4 r-4»4 r 4 H '0*" f* ^ c - j - r n s»~4-»w 04 r~~^ J -4 4, C 4-4* 4* m 04 J 04 CT C C -4 A A A ( \ J H f n H H H l ^ ' 0 ' 4 ' m c m r ' i ' i ' i 04 j J c - a c^ cc c 04 H H r j ' C sf* c -r m m J m - J (VJ i i 4 - A (N h N 4* J 04 J st C C C 4*A 4-H04 * r~-4-4c n0 4r 4r 4 A M* ' -J* A m m m m r-* J r- - C C C i - 04 T ' m 04 J 04 A A «4 H m m m rh A A A A H r 4 4*4 r- h- r- f id id A A 9 id _J J «A U * A id id id en «- A C A A cd id h~ k- cd k ««A a t-4 t-4 «A -J ~*. id t 4 A k~ id A - h~ id id id t-4id id i i 4 id id M e: h* CL cd cd cd cd cd CL CL cd cd k x A A a. A A h* A A cd A CL : e : a 7 K* A A a CL A v~* A } c5 A 4-4 A CL A i K- 1 _j V-.id k" h id 1 ' *» V 1 id k- k- 4 *» *V \ id CL 1 id 1.»»-» e* &H-» { * t» x t id *x 1 H* } M H- 1 H* Ci CC h- - V 1 cd cd cd - k- a 1 id 1 id id d 1 * h id id id ( k* id id 1 id v; A 1 id id s id A 1. ~4.i A l 4 «ii id id v~ * A 1 id id - A 1 id id «1 4-4 «1 h- *- 1 x t-44-4t «c 1 A 1 44 i A 1 l: 71 « A 1 x A 1 *! t id id id 71 1 M A A A 1 id v: id A A A 1 id s/ id V v~ f.-4v~ x *-4 V~ i J * 1 ' 1 71 _J tt H k-4 _J H- h- h- f l k- u- k M x cd h- x 1 id! -M C _! an c f-*v0 L- -\ 4 r- ( 1 r- 4 * 1 04 m 04 m J~ 'dl A rj t-4-4 : r~t ' \ A 4 '4' w a.t-4-h - r- *if- 0- i m 1 A 1 4c. w ] f 4 4C_ L- A : 4 r -i j * j icl h- m CL -H « a x J CL V 4* CL CL sf -T 4"Cl CL r f 4" -4* CL Cl cu nt 4* U- -r U"CL Cl ^1 st -r CL CL } Cd vf- c a H. vt vt 'T a 'T -i vt A A A a nt sj*vja A A cdj 6«r -T LM 'T id A H id id q S idq : M M 04 m - rvj

11 ! =!ANSAK. 8 = KESKK. C = SA KESKK. 0=Y0 E=SA.LUK. F=PERUSK.! KESK K ), G=P ERUSK. (VH. KU N KESKlk)»H = PERiJSK.8LK» = KAMSA'J0P n. l r u. i a U a *-* 00 N -. r c A (M st 4* 'i ^ N 5 «i r ai aj cm -M ru M a la 1 C '. C* A 0 ai 4* sf sir r r r H r - l l A f g N v C s Q H M N M A sf CM ' 7* CM A CM AJ c ^-«ss '4, 4- '4' r r r c C c C h- C EA vala "0» 4 «4, 4 A AJ PJ 1 4 r * H H C f (Tl ai _l f 4 r r r a j cm a j a j - M - ^ A j c x x A A j c M f f r r r r r r aj aj aj (M CM A JA! 4 r r r *-4 CM A CM A ' ' ' 0 J h -4 AJ A A A AJ AJ AJ CM L A e x - y sr «r- r- M A A A ( C i h - A *0 Ä A A CL f AJ A s f s f s f 4 h U J 00 * t-4 r r r r Ai CM Ai A r A J i r A C N A J A j CCÖC CM A (M AJ r r r r r c r r c x x x a j a i a j a i t r - - CM CM AJ r A f M r s- A ' h * ( 7 ' l A 4 ' 4 f C C C 0 - s0 Ai AJ AJ H H ^ 4 f*4(\ h -t l f y 1 s f 1 * a i c m 4 M "r r r r r c c ai aj -f sf sf ' A- 4) A A A *0 ' v0 CMr c -4c CA A 0 C C C A p-44 4 c c * -' CMr 4 4*-4 ' t M*'J' ' t 4rrt CA ' ' r r r r r- sf «i- - ^4 4r 4x 0 0 A CT' 0"' ' r*h Cl - «ai L ic CC L es: i -4 L isi m «00 v^ 00 A-»- W4 L L 4 4L L L - J *i A- LV-4.. x r vei h-4\/ ai cc CC 1 4CCL0 eri - : 4 t-4 L 1-4L L CL -* 0 1 L Ci L L 1 K : CL L ' 1 *i e 1 *-«L 7 L j L Cl L ' y~t L t * JJ 1 C. j. 1 _! \ * -. A* i 'jc L e n. A- 1 CL i e. t 4 K-t 1 1 * f* «* e» r» f-«1. t 1-4 e» 4. Tp Ci ci. 1 ö A- a e CC cc 1 e 's i K 1. M Nj/ L 1 1 P L ic ' _«- 1 1C 4i--*» % -4 L! L * p" L l0l a LL) 1 A- i 1 L JJ 4-4 l 1 4-4A- y- * LU i i 1 4 _J m T fc-4-l. 1 4 c J 1 A- r AJ r.a -J H 4 A- 1 AJ r - r-» J 4 4» 4«4C- j 4-4 cl L~ i f~4 4 f- 4 4" sf C_ CL 1 " -T Cl G. * S *r CL st A A a a r n V4- -r CL CL Ci» L «L L ei 0 ci : x ^ 1. - L 1. A- - L V-4e x pr "0 L "0 L i L LLL e 1 t ^! 1 4 A 1-4) 1 1.' 1 ~r 1 A- ;l!» 4r r r A A A- A- A- 1 r f A- * 4 1-4Cl AJ CL Cl * vj- J* sj- Cl A. H -r CL? i! r vi* a. vf c r A a.5j -r vf 4- a a U4 Ci 01 1 i KK PPTKSET YHTEENSÄ L6! i 'n

12 i K /) a n u n v a n a - a- a- ccjmrvjrvjccc -* cm rg (nj s i /) 's u M U ' C AN cv in c a j in a j (M (M AN an i a a* (NJ J a j a j AJ PJ r.4 fc\ AN x tr» * 4 UN AJ CD C UN A - a j z 0 01 m vi a? C f- JS- C A - 00 CC A vi UN N AN UN A 1 A4 04 A J J Mi 0 0 M ^ z ** LU h - cc CL AJ (A m AN N AJ A A A N AJ A4 A - Ç0' UN UN ' 0 UN UN UN UN A AJ (NJ A4 C0 CL a i AJ H AN n A il r i H-* 0 H n AJ v0 C C C * U AN * CA CA n r-4 «H *~4 ' H H H a 4 n H Q H t' fl a a i 00 H C AN. * 4 r*4 ti - J tl C UN UN CA CA CA n - J H * 4 AN AN AN n H-. 11 n M i n n tl il t v C0 A * v0 A C C0 C0 n il i~4 4 C0 h AJ AN AN AN m - J. r-t A A LT n CA UN CL CL a s : s* lf\ UN A UN *0 UN AJ N AJ N N AN AJ --4 AN sfví 0 AJ (NJ.A4 AJ AN AN v0 C0 UN A A4 A mí t 00 1 H J _ =5 Ni A - «* Mí a i CA CA CA ' ' -4 a i A C0 Q Mi Mi r Mi ' MÍ «î Mi Mi 00 Mi _J Mi Mi Mi Mi * «MÍ Mi Mi Mi w Mi 0 Mi H-» Mi L k 4 L LU N-«u_. L Mi 1-4 Mi e 0 00»-«A- t-4 A~ * zz Mi LU Mi Mi 0 Mi Mi LU Mi 00 Mi h- Mi LU ai A LU t «0H-» A* ~ Mi _ J ce - A- î.ci LU - Mi - V 4 * - ' Mi V. " Mi ce 00* KN 1 U-t Mi CL.A- a i Mi Cl.. ci CC 04 C a i t H * i a AJ H C : + k 4 LU H Mi 00 1 AN H t ' Mi ce Mi CL - A- r* Mi L Ci Cl Mi C- Mi "0 q t- «. -5 j " N 'A 5 1. e. - CA Ü - «V t-» *» r» ä i î 1 a ' CL H r~* H a C a Ci ce «1 ex _«r--4 h a i Mi Mi Mi Mi Mi Md Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi d CA 1 i 00 V* Mi MÍ Mi Mi. f Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi 1 ' 1 M * 0 u* *-4 w -H 41- ) * w *-- * k *- «*-* Md. \ - Md zz.? c AJ Md zz 7" AN Md! 7* AT T "?zz 0» e A rd li 1 Mi Mi Mi Mi * C A- l S MÍ M? Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi.e t 00 \ x c i J CA H LU LU a i a CA -H Mq CL H zz cl ' Md _ J H A- r-4 CLj A- 1- A- H* A- a - r~* A- î \~ A- A- C - 1 *-4 f-4 - c-i WM *. 1 M» 4 -$ r - AJ AN M 4 VÍ- UN A- r-4 AJ AN -A H UN ad 4 H 00AJ - î r-4»*4 r-4 rg CM AJ AJ AJ AJ AJ AJ -1 4 r 4-4 H A c T vt li H ^4- S.C vj- J" sa»a A xa A A A A l A A n Mi a a c * v" vt 5 '! sc s^- xa xt -t A A l.a UN v n f-~ AJ K i 1- S U C0 A A AJ AJ AJ r -t 4 AJ A4 AJ AJ AJ AN AN C C n UN A A4 AJ AN

13 S J) VALMSTUMSVUS T Y Ö V M A P R KULUTUSASTE JA -A HELS. TURKU TAMP. KUV. VAASA JYVAS. KUP JEN. KAJ. ULU RVAN. YHTEENSÄ c innj- f-* rsjfnrsj «b sjfmfvfsir^tniirilala ram* st 0 PM A - C «D a s r t\i a a a rsj - c cc fa 0 b-*cf* c* C (M M fsi 0(NJ C' *Q* r-4 M- A A A ia sf m aj \j cm i raf c cc A C CM A A A J r-m r- rj (T1 C n i M ( j, ' (7 r-4 Cvl N CsJ M* A *0 ' -* fsj r1. «-*Ö c s A A A & r 4 r» f** N r r r 1*7 C 1*7 1*7 «* s1-4 «V-.1 C A K j 7», -* A 1*7b7C LU LU L) _J y -. LJ51 V * y - * w. e a7 * h- L):7 ) M - tl. x L«7 Cl A * K H* 1*7 c 07 a i7 a. *4* #- «* * * -*. V c «t ' c7 ri7ig7-cc aic7» 4 r-s ö _J -Ö 7 ) h- i «-M M C C c A C A A ( 4 7 x Q- *~ - 4 A r- * 4rs)r r~4 r 4r 4 r-irs)a) rs» *? sf' M"vtA sf A A A.A A A A i muk' rätvllii iy^vniti";

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=."fl: ä; E!, \ ins:" qgg ;._ EE üg.

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=.fl: ä; E!, \ ins: qgg ;._ EE üg. t AJ 1., t4 t4 \J : h J \) (.) \ ( J r ) tḡr (u (1) m * t *h& r( t{ L.C g :LA( g9; p ö m. gr iop ö O t : U 0J (U.p JJ! ä; >

Lisätiedot

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b I RAUTARUUKKI Oy I RAUTUVAARAN YlVlPÄ.RISTi-)N ALUEELLI- MALMINETSINTÄ NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 0/7b I 3.2. - 30.4.976 osa II -- TUTKIMUSALUE LAATIJA I JAKELU KUNTA LAAT.PVM HYV. SlVlOY OU ma KARTTALEHTI

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja

Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja iillh Tilastokeskus W Statistikcentralen S VT Rahoitus 1997:27 Finansiering Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja Finansmarknadens mänadsserier Tilastokeskus Tilastoarkisto 1997,-heinäkuu - juli Joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

l, ; i.'s ä E.ä E o gäästaefiiä,ggäeäeää;äggtää EI ;äe E H * eaä* E E 8EP.E .e= äe eääege F EEE;säääg lee sa 8NY ExE öe äec E= : ;H ä a(ü

l, ; i.'s ä E.ä E o gäästaefiiä,ggäeäeää;äggtää EI ;äe E H * eaä* E E 8EP.E .e= äe eääege F EEE;säääg lee sa 8NY ExE öe äec E= : ;H ä a(ü ,. 8\ ( P ;! l, ;.'s ä.ä >. u.a ä q x ö ä : ; ä ;äe * eä* 8P. ee s $e ää ä F äsä ff ääsfä,ääää;äää ä eääe F ;säää le sa r T e q ( r "j (,{,!. r JJ fl *r ( + T r {rl J Y '( S YC T 8Y C0 ( (f J, r, C,9 l

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta 1 (33) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK SY/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain ( / ) 49 :n 3

Lisätiedot

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY KAIRAREIÄN NO 44 SIVUSUUNAMIAUS HYVELÄSSÄ MARRASKUUSSA 98 SU0\JEL\I MAINJ[ OY FlNNEXPLORAlON & ESPOO 27..98 HANNU SILVENNOINEN,. Dl 2 KAIRAREIÄN NO 44 SIVUSUUNAMIAUS HYVELÄSSÄ MARRASKUUSSA 98. s I s Ä

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg',

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg', !P9) (?trtrr('l rl 9< l ( r,r^iüfl.l ltrt ;ä r!! (r, t 6 t, rti 'le )( ö O RRZöF;ä x öö 1 74ö 9 jii\rtr lrl l jipäp. ldrrr_.^!. 9r. i P.^vä P. t!! v 7 ' '.ä e.q i >6l( t (p C ] ä il; ', +t n l ( e iei

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

=*' igäiäigä$jii,äägääggägääfä. E'EEEEiäs*'ääääEäggägäiiläägäääägäää. i;giggggäggg äg;gfggäiggis. E Ei. ä jggä;fäfäää. e;egelgäf EEE : !

=*' igäiäigä$jii,äägääggägääfä. E'EEEEiäs*'ääääEäggägäiiläägäääägäää. i;giggggäggg äg;gfggäiggis. E Ei. ä jggä;fäfäää. e;egelgäf EEE : ! l d=. ö^ 3k 4rcna lc ' *O\ J * '\ tia.2 t :q(cblz c i;iä ä;fäis il 6! iää; iäiäää 9 S # öt == cf) \n.vdtd &= e;läf ;:c cj '5 'tr=lz ä jä;fäfäää c5 FrO! =*' ":rf : 6 Ä'^üi= iu l n. :S Xn.!.< V,; :;,^?'=.!.=Na'tY

Lisätiedot

äiäää?l älägcläälii äisrä lää äää

äiäää?l älägcläälii äisrä lää äää E m vf z ln7 r vr ll n U d \r .Tl vr r E0.Tl : N. ' 6 J n n 5 EF g m : ' ".E q ' v { m i. 'n 9. E!. G r'.n ff ge re E'l n,. q (f,,r L : n 6 :. G N. +.:, lrf s 'T ^ x vr L : @ : L 5 T g G H liäiiiiii$ä1läl

Lisätiedot

+ () 4 Abä. o t-{ +J t4. -s. -r) -^.b. L,'iI. o I=={ ) ts{ A L] l--.l. l*4. op{ cta-rff" ii F{ H H. !Jrl) ..:

+ () 4 Abä. o t-{ +J t4. -s. -r) -^.b. L,'iI. o I=={ ) ts{ A L] l--.l. l*4. op{ cta-rff ii F{ H H. !Jrl) ..: \ H + t4 + to t{ F{ O 4, ) e) 4 Abä,.,'i M ^.b 4 r), U) A ] l.l { ) t{ ) C5 t< cff" rl) t{ A p{ H H ii F{ c l4 ä..: v \ \ \ ) ) \ R V) A ) \ g'ä$ää e;'ü ä; {3;t:Hfä F",r ri 3 äääätäää c;{r;l ä:ärugärlsä:h$

Lisätiedot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot Tilastkeskus fjl tatistikcentralen T (F VT Rahitus 1992:25 Finansiering Luttvirrat Kreditströar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet 18.7.1992 Ulkailta ueen yönnetyt pitkäaikaiset lutt 1 0 0 rd k 80 60 40

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

g - s Eä;t;i;s!itää# EiäErE ii:ääg Eä E *läeäfiäeräsil* E sis $ä äce:;!ääfät ;1*iEs ;tää:gi g;ää*f ;ij !äef ä:e'geä;:ä Elä tä Efiäilii: ; g E

g - s Eä;t;i;s!itää# EiäErE ii:ääg Eä E *läeäfiäeräsil* E sis $ä äce:;!ääfät ;1*iEs ;tää:gi g;ää*f ;ij !äef ä:e'geä;:ä Elä tä Efiäilii: ; g E H!äf ä'gä;ä lä tä fäl ; $ä äc;!ääfät ;1* ;tääg ä;t;;!tää# är ääg ä *läääeräl* tä*äätäääägtätg B g - ü ;;*ä9äää g;ää*f ' g ;j ä u e *; t t ;; t ü t p ä; u ä; e r * g t g U ).l t r A ä O.* 6) l- C ) t n

Lisätiedot

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei x""ru

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei xru HAKMUS (TLMOTTUS) KUNTIN RAK N N USVALVO NTAVI RAN OMAISLL ä R"t"u"trp, f Timepidelupa!Timepiaeilmitus I Purkamistupa! Uaisematytitupa Rakeussuuittelutel rtävå vaatiwus a c 1. Rakeuspaikka Kuta / Kaupuki

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä!SWIA 0 \ S-ZSOTOOP DZDATA S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA SÄVIÄN S-ISOTOOPPIDATA ANALYYSITULOSTEN SELITYKSET VASEMMALTA OIKEALLE LABORATORIOKOODI

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

-lllii;i i Eiää: Iiiii:; ä;äiäeiäi

-lllii;i i Eiää: Iiiii:; ä;äiäeiäi I z v x 'uz1zz?z., d!?.,rtz l t! r zx x tru tl Ifl Ag, lp llg l!q?6 ff -lll I 'g l 1 II giigur gtl,l9 t grliffglgi ggrygtgg , ur?.1,ä.r 'r,!,tzlt "z'.1 {r,? yr,! rz fl. r F g g!fi z,. g! q I?!?+ t f g

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

1i; i S;Ji'l i. ?::Z+i?; i i räf. i:ä;äi +;la=;iilsi*t li +t ' ?1*1i+;s iii:e: riile s:: : ri;-r2=" ii1js:?i_?7-i17;i i

1i; i S;Ji'l i. ?::Z+i?; i i räf. i:ä;äi +;la=;iilsi*t li +t ' ?1*1i+;s iii:e: riile s:: : ri;-r2= ii1js:?i_?7-i17;i i ,.24 1,? V ) J.,, q " < ^ ; > ). p. Ä I +, 1. ) d. + 1 \ d ; t l r Y ^ L j. 1 > \ 7. r 7 5 r r E,^.. l, 2 9 ; r t 9 j J l 2 1 ; Y,7, ) r 4.. ; G / ) ^ ^ ^ 7 ^ t. r P l t L ) 2 4 P? D 9 ; F I*, 1.. ) /

Lisätiedot

Asuntojen hinnat. lk oa , 2. neljännes. Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983 = 100 ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset (kerrostalot)

Asuntojen hinnat. lk oa , 2. neljännes. Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983 = 100 ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset (kerrostalot) Tilastkeskus fa. 5 ^ 7 Statistikcentralen 'M Asuminen 1990:7 Bencfe lk a 90 Asuntjen hinnat 1990, 2. neljännes 17. 9. 1990 A su n tjen hintaindeksi 1 9 8 = 1 0 0 % -m uuts ed. v u si ed. nelj. N im ellish

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. SwithLine, Kuormankytkimet OT Kuormankytkimet OT Kuormankytkimet OT I e AC22, 415V P AC23, 415V 160A

Pienjännitekojeet. SwithLine, Kuormankytkimet OT Kuormankytkimet OT Kuormankytkimet OT I e AC22, 415V P AC23, 415V 160A Pienjännitekojeet withline, Kuormankytkimet T 16...160 Esite T30F 01_06/05_01 Kuormankytkimet T16...160 Kuormankytkimet T16...160 T16-ET T16-E 5-63ET 5-63E T80E T100-125ET T100-125E T125A-160E e AC, 415V

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport»o»«*, Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar

tilastotiedotus statistisk rapport»o»«*, Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar tilasttiedtus statistisk rapprt»»«*, Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar äivi Keinänen Maija-Liisa Kskinen ^'90-58001 Tel äiväys - Datu / N : -N r 1980 15..1980 TY 1980:8 TYÖVIMATIEDUSIELUN

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi Krstuks syntymän klnd krekk 1 F G7 7 G7 K ln es pe Hrs tu n th Hrsts j n U r n rn, n r hn des, j n n rn gl ln de n n he, p, V, r, n ne rs n p strhn Vthem he r ks ms k p ss, ss. l, 9 7. 8. F G7 7 G7 En

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008 S rj v Pljärv Pä väylly Rj Rjr R T Päväv v Oj Lä öyälä äää j Prj Sr rä v rj I vä Vh Sj U Rääyää hh rj P J Pl rä Ar rvj Al-A Pr löyrä l Th Plr Pä Plä h Uh Tv Tl Oj Slä Rj Al v Prä-r Tl Ojrä Rää Läj Vjh

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Raskan Sanomat. N:o 2, perjantaina 5. lokakuuta 2018 KARAN TALON ASIAKASLEHTI

Raskan Sanomat. N:o 2, perjantaina 5. lokakuuta 2018 KARAN TALON ASIAKASLEHTI R S N: 2, pj 5. l 2018 KARAN TALON ASIAKASLEHTI www.l. Ol ll K: K Jp K Tl O p, j j l pl 1990-lll. Y pl ll ll d l j lj. Alp l l pö j ll p jl Rll Hlg Kpl d. Vll ll j pll l ö. S l pllj j ö j. K Tl O R l lljöö

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Ruskon Laakeritie 22

Ruskon Laakeritie 22 äi äättä Rs Lri lvsitrstl.... g Sittll sijitt rär rl vl-lll (), issä dll sj vl-l (.) ltvll. lvdt lsvt Rsj yyösjärv j sjärv tt rär. sj vl-l it-l ~ l-l äi äättä.. g Lri vl-lt äi äättä Al läisyydssä lss lv

Lisätiedot

4 AVililco. c- 1c o o i i n ix t. vonf. S g h a n ^t z. moni - ääni siksi "" s avittanut ( Toin en p a i n o s. HELSINGISSÄ,

4 AVililco. c- 1c o o i i n ix t. vonf. S g h a n ^t z. moni - ääni siksi  s avittanut ( Toin en p a i n o s. HELSINGISSÄ, jy t / 5r/ 4 AVililco c- 1c o o i i n ix t vonf. S g h a n ^t z M a n a i a n u k a * s o i a ia a l i e moni - ääni siksi "" s avittanut ( Toin en p a i n o s. HELSINGISSÄ, 1871. G.W.Edlundin k u stan

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisi* rapport Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar

tilastotiedotus statistisi* rapport Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar tilasttiedtus statistisi* rapprt Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar Tapi ksanen Hannu Siitnen Aune Rautakangas Puh. 90-5800 Tel. Päiväys - Datum 2.6.980 3. 6.80 ISSN 0355-2357

Lisätiedot

sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639

sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639 DLL sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639 *************************** ISO 639 *************************** () ab aa af sq am ar hy as ay az ba eu bn dz bh bi br bg my be 299 ( ) ( ) () () km ca zh

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

LUKUTAIDON ENSI ALKEET RIAATIN KOULUTYÖN METODINEN JAOSTO KARJALAN VALISTUSASIAIN KANSANKOMISSA KUSTANNUSOSUUSKUNTA KIRJA

LUKUTAIDON ENSI ALKEET RIAATIN KOULUTYÖN METODINEN JAOSTO KARJALAN VALISTUSASIAIN KANSANKOMISSA KUSTANNUSOSUUSKUNTA KIRJA KARJALAN VALISTUSASIAIN KANSANKOMISSA RIAATIN KOULUTYÖN METODINEN JAOSTO LUKUTAIDON ENSI ALKEET DIDAKTISTA LUKUAINEISTOA AAPISKIRJA-KAUDELLE I-AS- TEEN TYÖKOULUSSA ÄHAAKTHHECKMft MATEPMAJI ÄJlfl BVKBAPHOrO

Lisätiedot

40, oouokok, R VAKO LA VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Koetusselostus 935. Test report

40, oouokok, R VAKO LA VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Koetusselostus 935. Test report VAKO LA 40, ukk, R "Helsinki 100 12 Helsinki 53 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute f Engineering in Agriculture and Frestry 1977 Ketusselstus 935 Test

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi VIRTAUSMITTARI UPONOR SMART S 2022148 BT40 JAKOTUKKIIN PALUUVENTTIILI UPONOR SMART S JAKOTUKKIIN JAKOTUKKI DANFOSS FBH-F RST 2+2 LATTIALÄMMITYS 2+2 VIRTAUKSEN

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

r\rvio metsd maa n a rvosta

r\rvio metsd maa n a rvosta r\rv metsd maa n a rvsta Omstaja Skalatva 8B,B3ha Kunta l(yl Tla Rn: Ala, ha 791 t\32. Rahkla B:2 88,8 Laatjan allekrjtus TSPOO 25.8.219 Teemu Saarnen KTM,LKV Pertt Saarnen Lsdtetja MTT-I I(V Arv phjautuu

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

CHEVROLET JA FORD OSIEN

CHEVROLET JA FORD OSIEN 1939 CHEVROLET JA FORD OSEN HNNASTO SUOMEN AUTOVARUSTE TURKU YLOPSTONKATU 7 PUH: KONTTOR 3908, MYYMÄLÄ JA VARASTO 3907, 3917 SÄHKÖ O S: AUTOVARUSTE :60 335285 335446-7-8(84018) 335679 335977 335978 337709

Lisätiedot

indeksitiedotus indexrapport

indeksitiedotus indexrapport indeksitiedtus indexrapprt Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum 1975 n : - nr rkist Juhani Lauranne 15.02.1975 KH 1975;1 I20/40 nna-liisa Halnen! I20/42 KULUTTJHINTINDEKSI

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

ää!ääää ääälrirtiiti

ää!ääää ääälrirtiiti v giiäiääiääi EiääliI ä äilliiääi;fiiääiiäiilii lääiieffi iääi!:;ääti ää!ääää ääälrirtiiti v A oo 5: t.l \J o "-! a ) i < \ J O 11 F z tiie;t; E!.ääEäE ii ze }E ieee:::eee etiä!ä! äerie;icfe giä:lä :iffiti

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Luottovirrat. Luottojen nostot ja kuoletukset. Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet. Mrd mk. *) Elinkustannusindeksi 1984/1V = 100

Luottovirrat. Luottojen nostot ja kuoletukset. Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet. Mrd mk. *) Elinkustannusindeksi 1984/1V = 100 Tilastokeskus Statistikcentralen SVT Rahoitus 1992:3 Finansiering Tilastoarkist S t a l i s l i k a r l c i v e t Luottovirrat Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet 24.1.1992 Mrd mk Luottojen

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 34 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1152 RYHMÄ 191 VUOSI 1985 ASTIANPESUKONEIDEN

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

indeksitiedotus indexrapport

indeksitiedotus indexrapport e indeksitiedtus indexrapprt ÖkApP^v^; Tilastkeskus Statistikcentralen 1974 Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys Datum n : - nr Juhani Lauranne 10020/40 Anna-Liisa Halnen 10020/42 15*02.1974 KH 1974*1 KULUTTAJAN

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

/^ TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA

/^ TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA / TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA K1RKKON U'vM t. f #*'. KYKKS.ÄTT Hankkvan ykkn tedt Ykkn nm Yhdykuntateknkka Vamtejan nm Rt Utranen Hanknnan nm Krkknummen vanhan kunnantmtn perukrjau, rakennuurakka arjupyynnn

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNINEN SELVITYS. Asemakaava nro Särkänniemen alueen asemakaavan muutoksen aiheuttamat johto- ja putkisiirrot 1 (3) 7.6.

KUNNALLISTEKNINEN SELVITYS. Asemakaava nro Särkänniemen alueen asemakaavan muutoksen aiheuttamat johto- ja putkisiirrot 1 (3) 7.6. Särä l v h jh- j rr () UALLST SLTYS Särä l v h jh- j rr Av r J Sv,., A-öör Sl O A-öör O., www..f Y- - Särä l v h jh- j rr () Rr lj Rr ällää Särä l v h läö, vjhj j jävvärd l j v v lj ljj ll lj. Lj v jl

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

ä fe{e! *ääreä:xää;ä;

ä fe{e! *ääreä:xää;ä; 0 G ts $:ä::; ;ä üü b:üp :; ä{;ä:ü:ä*t:ä;ää ;;: *;ss x ;ä;ä; # nä ;ääs ää ä:ä;:;ä :; :ä:,s r :[e; ärr :ä:ärär :t'äs :ääs* äär.eeä: R-:t,'ß 'äe äb S: säääärs;ää;;;äääää ss? ääsä : e#es# P s.s#'.9# üeph

Lisätiedot

Modulplan. Für die Ausbildung im Fachseminar Bildende Kunst. Stand: Februar 2012

Modulplan. Für die Ausbildung im Fachseminar Bildende Kunst. Stand: Februar 2012 Mdulplan Für die Ausbildung im Fahseminar Bildende Kunst Stand: Februar 2012 g) g 5 5F. F s r s # 5 P g e ä F g F 9b ; ä: -+ F- -.+ s,t $ ;.e üe ü i ; ö F ä t ä$ lil ä ä H * H äg Hä fiäfä;äf;ää äääägäfi

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Eo C)sl. oarl. d to E= J. o-= o cy) =uo. f,e. ic v. .o6. .9o. äji. :ir. ijo 96. {c o o. ';i _o. :fe. C=?i. t-l +) (- c rt, u0 C.

Eo C)sl. oarl. d to E= J. o-= o cy) =uo. f,e. ic v. .o6. .9o. äji. :ir. ijo 96. {c o o. ';i _o. :fe. C=?i. t-l +) (- c rt, u0 C. C C C)l A\ d Y) L P C v J J rl, ( 0 C.6 +) ( j 96.9 :r : C (Db]? d '; _ äj r, { . 3 k l: d d 6 60QOO:ddO 96.l ä.c p _ : 6 äp l P C..86 p r5 r!l (, ō J. J rl r O 6!6 (5 ) ä dl r l { ::: :: :: 6e g r : ;

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 34 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, o 34 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 974 ELSK 976 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 7/2018

Päätöspöytäkirja 7/2018 Päätöspöytäkirja 7/28 Päätöspvm 17.5.28 Yleishallin Prin kaupunki Sivistysimiala Dnr PORI/182/12.4./28 Yhteiset palvelut yksikön päällikkö Otsikk MeriPrin uimahallin vurt 1.9.2829.4.29 Asian esittely ja

Lisätiedot