Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Martti Repo, Seija Ristimaa, Viljo Saukko, Ritva Vatjus, Esko Vinkki, Heino Vuorenmaa, puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA Antti Rantakangas, kaupunginvaltuuston pj., poistui kokouksesta OLLEET klo Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä klo Maria Isosalo, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä (poissa klo ) LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi TARKASTUSTAPA Päivi Määtän ja Heikki Halla-ahon. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Erkki Rytky Pöytäkirjanpitäjä Maria Isosalo PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA Maanantai ALLEKIRJOITUKSET Jouko Luukkonen klo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Päivi Määttä Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Heikki Halla-aho Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen uusiminen Työsuojelun toimintaohjelma Vastaus Jaakko Haukipuron oikaisuvaatimukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 43 / Mieluskylän asuntolan myynti ,44,45,45a Takkulahden ranta-asemakaavan muutos , 47 Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta Uimahallin peruskorjauksen suunnittelutyöryhmän nimeäminen , 48a Ydinkeskustan kehittäminen Vakanssien täyttöluvat Kirjelmät 147 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus POHJOIS-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN UUSIMINEN (Valm. vs. hallintojohtaja) Aluehallintouudistus edellyttää maakunnan liittojen perussopimuksien muuttamista. Perussopimuksessa on määriteltävä maakunnan liittojen perussopimuksien mukainen yhteistoiminta-alue ja sen tehtävät sekä päätöksenteko. Lisäksi liitolle tulee uusia lakisääteisiä tehtäviä, jotka on syytä kirjata perussopimukseen. Uutta perussopimusta on valmisteltu virkatyönä Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Esityslistan liitteenä nro 39/2010 on luonnos Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimukseksi. Perussopimusluonnosta on esitelty jäsenkuntien kuntajohtajille. Kuntajohtajista ja liiton virkamiehistä koostuva ryhmä valmisteli perussopimusluonnoksen viimeistellyn version maakuntahallituksen käsiteltäväksi, maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan perussopimusluonnoksen lähetettäväksi Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien kunnanvaltuustojen käsiteltäväksi. Kun riittävä määrä jäsenkuntia on allekirjoittanut perussopimuksen, voidaan sen voimaantulo vahvistaa. Kunnanvaltuustojen päätöksiä toivotaan viimeistään Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää liitteen nro 39/2010 mukaisen sopimusluonnoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

4 Kaupunginhallitus TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA (Valm. vs. hallintojohtaja) Työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n nojalla työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työsuojelupäällikkö on laatinut liitteenä nro 40/2010 olevan työsuojelun toimintaohjelman. Työsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty yhteistyötoimikunnan kokouksessa Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen nro 40/2010 mukaisen työsuojelun toimintaohjelman. Hyväksyttiin.

5 Kaupunginhallitus VASTAUS JAAKKO HAUKIPURON OIKAISUVAATIMUKSEEN KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 43 / Khall (Valm. tekninen johtaja) Jaakko Haukipuro on jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 43/2010 ( ). Oikaisuvaatimuksessa pyydetään kumoamaan kyseinen päätös. Keskeisenä perusteena oikaisuvaatimuksessa on väitetty kiinteistövälittäjän antama lupaus suullisen tarjouksen pätevyydestä tasavertaisena kirjallisen tarjouksen kanssa. Oikaisuvaatimus liitteineen on liitteenä nro 36/2010. Yleisenä periaatteena tarjousten käsittelyssä kaupunginhallituksessa on se, että tarjousten on oltava kirjallisia. Sama periaate on ollut käytössä mm. koulukiinteistöjen myynnin yhteydessä, joissa kiinteistövälittäjänä toimi sama yritys. Kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt asiaan liittyen vain yhden kirjallisen tarjouksen, joka vastasi kohteesta pyydettyä hintaa. Kaupunginjohtaja ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hylätä Jaakko Haukipuron oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunginhallituksen päätöstä Käsittely: Kaupunginjohtaja antoi kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall (Valm. vs. hallintojohtaja) Liitteenä nro 41/2010 on Laaksojen OP-Kiinteistökeskuksen myyntineuvottelija Olli Kanniaisen selostus tapahtumista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hylätä Jaakko Haukipuron oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunginhallituksen päätöstä Hyväksyttiin.

6 Kaupunginhallitus MIELUSKYLÄN ASUNTOLAN MYYNTI (Valm. maankäyttöinsinööri) Op-Kiinteistökeskuksen Haapaveden toimisto on Haapaveden kaupungin toimeksiannosta markkinoinut Mieluskylän koulun asuinrakennuksen myyntiä. Asuntolarakennus on tiilirakenteinen ja se on valmistunut v Rakennuksessa on kaksi asuinkerrosta, kellari ja ullakko ja siinä on yhteensä kuusi asuinhuoneistoa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 746 kerros-m 2 ja sen tilavuus on 2120 m 3. Rakennukseen ei ole sen käytön aikana tehty perusteellista peruskorjausta. Asuntolasta on T:mi Jouni Eilola jättänyt euron suuruisen ostotarjouksen. Kauppaneuvotteluissa on soviteltu mm. kauppaan sisällytettävän tontin rajaamisesta, lämmitysjärjestelyistä, liittymistä ja tieyhteydestä: tieyhteys tontille tulee Sysirantaan kuljettavasta maantieliittymästä, kauppaan ei sisälly sähkö- eikä vesiliittymää eikä koulurakennuksesta nyt johdettavaa lämpöä, jätevedet ostaja saa johtaa koulun pienpuhdistamoon kulloinkin voimassa olevaa jätevesimaksua vastaan, ostaja saa oikeuden asentaa Mielushovitilalle (peltoalue asuntolasta joelle päin) maalämpöputkiston asuntolan lämmönlähteeksi yhdessä erikseen sovittavaan paikkaan. Kaupunginvaltuusto on oikeuttanut kaupunginhallituksen päättämään rakennettujen kiinteistöjen kauppahinnasta. Kauppakirjan tekeminen sisältyy kiinteistövälittäjän toimeksiantoon. Liitteenä nro 42/2010 on kauppakirjaluonnos ja karttakuva kiinteistöstä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä T:mi Jouni Eilolalle Mieluskylän koulun asuntolarakennuksen ja sen tontiksi erotettavan noin 3340 m 2 :n suuruisen määräalan euron kauppahinnalla liitteenä nro 42/2010 olevassa kauppakirjaluonnoksessa esitetyillä ehdoilla. Käsittely: Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavan tarkennukset päätösehdotukseen: Kaupunginhallitus antaa kaupunginjohtajalle oikeuden tarkentaa kauppakirjaa ja sen liitekarttaa erityisesti tien osalta koulun henkilökunnan ja ostajan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.

7 Kaupunginhallitus Hyväksyttiin.

8 Kaupunginhallitus TAKKULAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle MRL:n 63 :ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muutoin, mitä MRL:n 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä. Takkulahden ranta-kaavan (hyväksytty valtuustossa) maanomistajat Vesa Pantsar, Maire Paavola, Jarno Jussila, Raija Knuutila, Mikko Pekkala ja Janne Rytky ovat jättäneet Haapaveden kaupungille Takkulahden rantakaavan kortteleita 5, 6 ja 7 sekä näiden välisiä viheralueita ja korttelien 4, 5 ja 6 välistä M-aluetta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavamuutosalueen rajausta osoittavan otteen kaavakartasta. Kaavamuutostarve on syntynyt maanomistajien tavoitteesta muuttaa kaavassa lomaasuntojen korttelialueeksi osoitetut alueet korttelit 6 ja 7 erillispientalojen korttelialueeksi. Kummassakin korttelissa on ollut vakituista asutusta jo yli 20 vuotta. Muutoksella on tarkoitus muuttaa kaksi RA I korttelialuetta AO I kortteleiksi, joissa rakennusoikeus olisi 10 % (e = 0,1), nykyinen rakennusoikeus RA tonteilla on 80 kerros-m 2. Liitteenä nro 51/2008 on osallistumisja arviointisuunnitelma ja kartta kaavamuutosalueen rajaamisesta. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee em. maanomistajien esittämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja toteaa, että sillä ei ole huomauttamista kyseiseen kaavoitushankkeen aloittamiseen edellyttäen, että kaavamuutoksen jälkeenkin kaavoituksen kohteena olevissa kortteleissa jätevesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti sekä että kaavoituksesta huolehtivat maanomistajat maksavat kaupungille MRL:n ja MRA:n säädösten mukaan tarpeellisten kaavakäsittelyvaiheiden kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset. Hyväksyttiin. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Takkulahden ranta-asemakaava-alueen maanomistajat ovat teettäneet arkkitehti Kimmo Heikkilällä SAFA, Ylivieskasta ranta-asemakaavan luonnoksen ja sen perusteella on käyty Haapaveden kaupungin koollekutsumana viranomaisneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa

9 Kaupunginhallitus Viranomaisneuvottelun jälkeen luonnosvaiheesta on työstetty ehdotusvaihe (suunnittelija ja maanomistajat), joka on esitelty ympäristökeskukselle ja sen esittämien näkemysten perusteella ehdotusta on edelleen tarkennettu. Hyväksymiskäsittelyyn ranta-asemakaavaehdotus on kaupungille jätetty Takkulahden ranta-asemakaavan muutosehdotuksessa esitetään muutettavaksi vanhaa ranta-kaavaa seuraavasti: - yksi AM-rakennuspaikka muutetaan AO-rakennuspaikaksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen takia, kaava-alueen vanhoille M- alueille. - esitetään kuusi uutta AO-rakennuspaikkaa, joista kolme sijoittuu Etelälahden maantien varteen ja neljä sijoittuu yksityisteiden varsille. Mikään näistä uusista AO-paikoista ei ole rantarakentamispaikkoja. - esitetään neljää nykyistä RA-rakennuspaikkaa muutettaviksi AOrakennuspaikoiksi (näistä yksi on jo poikkeamisluvalla rakennuttu AOna). - esitetään nykyisten RA-rakennuspaikkojen rakennusoikeutta lisättä väksi 80 m 2 :stä 120 m 2 :iin, jolloin 80 m 2 :n loma-asunnon lisäksi saisi rakentaa 20 m 2 :n saunan ja 20 m 2 :n varastorakennuksen. Ranta-asemakaavaehdotus ei lisää uusia rantarakentamisen paikkoja vaan lisää pelkästään niiden rakentamisoikeutta. Lähivirkistysalueiden määrä ja pinta-alat kaava-alueella säilyy myös aikaisemman suuruisina samoin venevalkamien määrä ja rantaan johtavien kulkuyhteyksien määrä säilyvät. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 33. :n 1. momentin mukaan rantaasemakaavaa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä asemakaavasta MRA:n 5 ja 6 luvussa säädetään. Esityslistan liitteenä nro 71/2009 on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liitteenä nro 72/2009 on viranomaisneuvottelumuistio , liitteenä 73/2009 on kaavaselostus ja liitteenä 74/2009 on Takkulahden ranta-asemakaavaehdotus. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Takkulahden ranta-asemakaava-alueen maanomistajien esittämän ranta-asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot Pohjois-Pohjanmaan Liitolta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden ympäristöterveyslautakunnalta, Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. Hyväksyttiin.

10 Kaupunginhallitus Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Takkulahden ranta-asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä Nähtävänäpitoaikana kaavaehdotuksesta antoivat lausunnon Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskus, Tiehallinnon Oulun tiepiiri, Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunta, Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Haapaveden ympäristöterveyslautakunta (ympäristöpalvelut Helmi). Lausuntojen perusteella pidettiin toinen viranomaisneuvottelu, jossa käytiin perusteellisesti läpi kaavaehdotuksen rakennetta ja sisältöä. Viranomaisneuvottelussa kävi ilmi, että nähtävänä pidettyä ehdotusta ei voi maankäyttö- ja rakennuslaissa olevien ranta-asemakaavaa koskevien säännösten nojalla sisältönsä takia hyväksyä. Neuvottelussa esille tulleiden seikkojen perusteella on kaavasuunnittelija työstänyt kaavaehdotusta edelleen ja maanomistajien kesken kaavaehdotuksen käsittelyssä osa maanomistajista päätyi siihen, että jättäytyvät kaavamuutoksesta pois. Tällä tavalla supistettuna kaavamuutosehdotus koskee nyt Takkulahden rantakaavan kortteleita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 ja korttelin 10 tonttia 2. Korttelit 8, 9 ja korttelin 10 tontti 1 sekä näihin liittyvät M-alueet jäävät muutosehdotuksen ulkopuolelle. Kaavaehdotuksen tarkennukset ovat niin suuret, että ehdotus on asetettava julkisesti nähtävänä pidettäväksi 30 vuorokauden ajaksi ja siitä on pyydettävä viranomaislausunnot. aiemmin toimitettu nähtävänä pito täyttää luonnosvaiheen kuulemisen edellytykset. Edellä selostetulla tavalla tarkennettu ranta-asemakaavaehdotus on liitteenä nro 43/2010, kaavaselostus on liitteenä nro 44/2010 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 45/2010. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Takkulahden ranta-asemakaava-alueen maanomistajien esittämän ranta-asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtävänä pidettäväksi Lisäksi kaupunginhallitus päättää pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois- Pohjanmaan Ely-keskukselta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Haapaveden ympäristöterveyslautakunnalta. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösehdotus ja liitteen nro 45a/2010 mukainen tarkennettu ranta-asemakaavaehdotus.

11 Kaupunginhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA (Valm. tekninen johtaja) Haapaveden kaupunginhallituksen päätöksestä on tehty Oulun hallinto-oikeudelle valitus. Tehty valitus on liitteenä nro 46/2010. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Oulun hallinto-oikeudelle liitteenä nro 47/2010 olevan selitysluonnoksen mukaisen selityksen. Hyväksyttiin.

12 Kaupunginhallitus UIMAHALLIN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN (Valm. kaupunginjohtaja) Opetusministeriön liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa on varattu Haapaveden uimahallin (Kiinteistö Oy Kuntotalo) peruskorjaukseen Hankkeen alustava kustannusarvio on Vuoden 2010 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa peruskorjaukseen (uima/liikuntahalli) on varattu tälle vuodelle suunnittelurahoitusta, vuodelle 2011 ja vuodelle Hankkeen etenemiseksi on syytä nimetä suunnittelutyötyhmä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää uimahallin peruskorjauksen suunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hankkeen suunnitelmat kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi mennessä. Työryhmään nimetään vapaa-aikatoiminnan ltk:n ja teknisen ltk:n puheenjohtajat, edustaja kaupunginhallituksesta, tekninen johtaja, sivistysjohtaja ja liikuntasihteeri. Työryhmän tulee suunnittelutyön aikana kuulla uimahallin käyttäjiä sekä tarvittaessa ao. taloyhtiön muita osakkaita. Lisäksi kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa. Käsittely: Heikki Halla-aho esitti, että kaupunginhallituksesta valitaan kaksi edustajaa, Halla-aho esitti Erkki Rytkyä ja Viljo Saukkoa. Muita ehdotuksia ei tullut. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Työryhmään valittiin kaupunginhallituksen edustajiksi Erkki Rytky (pj.) ja Viljo Saukko.

13 Kaupunginhallitus YDINKESKUSTAN KEHITTÄMINEN Khall (Valm. kaupunginjohtaja) Vuoden 2010 talousarvion investointiosassa on varattu ydinkeskustan kehittämiseen. Määrärahaa ei ole kohdennettu tarkemmin. Ydinkeskustan kehittämistä on pohdittu 2000-luvulla kahdessakin Pohjois- Pohjanmaan liiton vetämässä hankkeessa, joissa on ollut mukana myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto. Hankkeiden aikana on tehty myös Haapaveden keskustan osalta ideasuunnittelua. Nämä suunnitelmat tulee ottaa huomioon varatun määrärahan käytössä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus: 1. nimeää työryhmän valmistelemaan ydinkeskustan kehittämiseen varatun määrärahan käyttämistä; 2. nimeää työryhmään 2 jäsentä kaupunginhallituksesta, joista toisen puheenjohtajaksi, sekä teknisen johtajan ja elinkeinojohtajan; sekä 3. antaa työryhmälle tehtäväksi laatia ehdotus mennessä. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kaupunginhallitus nimeää työryhmään 2 sijasta 4 jäsentä kaupunginhallituksesta. Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Työryhmään nimettiin Erkki Rytky (pj.), Ritva Vatjus, Viljo Saukko ja Martti Repo. Khall Liitteenä nro 48/2010 on työryhmän raportti. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee työryhmän raportin tiedoksi ja antaa teknisen osaston tehtäväksi toteuttaa raportissa esitetyt välittömät toimenpiteet vuoden 2010 talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Pitkän aikavälin toimenpiteistä päätetään kustakin myöhemmin erikseen. Käsittely: Heikki Halla-aho esitti Eskon Vinkin kannattamana, että yksityisille kiinteistönomistajille lähetettävään kirjelmään (liite nro 48a/2010 kohta 4) lisätään ilmoitus siitä, että kaupunki tarjoaa apua risukkojen raivaamisessa, mikäli siihen on työllisyysprojektin kautta mahdollisuus.

14 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että työryhmä antaa syyskuussa 2010 kaupunginhallitukselle raportin tehdyistä toimenpiteistä. Hyväksyttiin.

15 Kaupunginhallitus VAKANSSIEN TÄYTTÖLUVAT (Valm. vs. hallintojohtaja) 1. Työterveyshoitajan toimen TYÖPU T sijaisuus Pulkkilan tk:ssa ajalle Terveydenhoitajan toimen NEUPI T sijaisuus Piippolan neuvolassa ajalle Terveydenhoitajan toimen NEUHA T sijaisuus Haapaveden neuvolaan ajalle Luokanopettajan viransijaisuus ajalle (Keskustan ala-asteet). 5. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle (Keskustan ala-asteet). 6. Luokanopettajan virka nro 137 toistaiseksi (Keskustan ala-asteet). 7. Luokanopettajan virka nro 121 toistaiseksi (Keskustan ala-asteet). 8. Erityisluokanopettajan virka nro 1001 (harjaantumisopetukseen), toistaiseksi. 9. Erityisopetukseen päätoiminen tuntiopettaja (luokkamuotoinen, yksilöllistetty opetus sijoituspaikkana Koivurinteen koulu), ajalle Erityisopetukseen päätoiminen tuntiopettaja (luokkamuotoinen, yksilöllistetty opetus sijoituspaikkana Koivurinteen koulu), ajalle Esiopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ajalle (Mieluskylän koulu). Kaupungin koululaitokseen palkattavien koulunkäyntiavustajien päätoimiset toimet. Koulunkäyntiavustajien sijoituspaikat määritellään lukuvuosittain tarpeen mukaan. 12. Päätoiminen koulunkäyntiavustajan toimi, toistaiseksi. 13. Päätoiminen koulunkäyntiavustajan toimi, toistaiseksi. 14. Päätoiminen koulunkäyntiavustajan toimi, toistaiseksi. 15. Päätoiminen koulunkäyntiavustajan toimi, toistaiseksi.

16 Kaupunginhallitus Päätoiminen koulunkäyntiavustajan toimi, toistaiseksi. 17. Päätoiminen koulunkäyntiavustajan / uinninvalvojan toimi, toistaiseksi. Em. opettajien ja koulunkäyntiavustajien tehtäviin on kaupungin talousarviossa määrärahat. Lukuvuoden osalta opetusryhmien määrissä ei tapahdu oleellisia muutoksia. Kaupungin strategiaryhmässä on linjattu, että kouluverkon osalta lukuvuoden toiminta säilyy entisellään. Itäpuolen (Aittolan ja Vattukylän koulujen) opetuksen järjestelyistä lukuvuotta ja siitä eteenpäin tehdään päätökset syksyllä 2010 laadittavan talousarvion yhteydessä. Kaupungin koululaitoksen opettajien lähivuosien eläköityminen mahdollistaa em. kahden viran täyttämisen toistaiseksi. Koulunkäyntiavustajia on tällä hetkellä Haapaveden koululaitoksessa 24, joista 13 on määräaikaisessa työsuhteessa (2 sijaisia). Näistä nyt kuuden toimen osalta anotaan vakinaistamista, koska koulunkäyntiavustajien tarve on kasvanut ja tehtävät ovat siten pysyväisluonteisia. Täyttölupa-anomukset ovat oheislukemistona. Esitetyt täyttöluvat ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisia eikä niiden täyttäminen vaikeuta valmisteltavien toimenpiteiden toteuttamista. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus myöntää em. vakansseille täyttöluvat. Hyväksyttiin. Merk. Antti Rantakangas poistui kokouksesta klo

17 Kaupunginhallitus KIRJELMÄT (Valm. vs. hallintojohtaja) 1. Suomen Musiikkioppilaitosten liitto r.y.: Anteeksipyyntö. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan liitto: Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen. Saapunut Kuntaliitto: Yleiskirje 7/80/2010; Merenkulun ympäristönsuojelulaki voimaan Saapunut As Oy Haapaveden Lauttaranta: Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Saapunut Jokilaaksojen pelastuslaitos: Vuoden 2009 tilinpäätösehdotus. Saapunut Paakkilan kannatusyhdistys ry.: Selvitys vuoden 2009 apurahan käytöstä. Saapunut Keskipiste-Leader ry.: Tiedoksi/ Leader-tuen kuntaosuuden maksatustilanne. Saapunut Sisäasiainministeriö: Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi. Saapunut Haapaveden seurakunta: Seurakunnan edustajan nimeäminen Myyrilän tulevaa käyttöä pohtivaan työryhmään. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Kutsu pidettävään valtuuston kokoukseen. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Hallituksen kokouksen pöytäkirja. Saapunut Kuntaliitto: Kuntatalous 1/10. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan liitto: Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen. Saapunut Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän hallitus: Tiedoksi pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapunut Kuntien eläkevakuutus: Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. Saapunut

18 Kaupunginhallitus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Tarkastuskertomus nro 10/2121 työsuojelutarkastuksesta, joka on pidetty Saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Tarkastuskertomus nro 10/2122 työsuojelutarkastuksesta, joka on pidetty Saapunut Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee em. kirjelmät tiedoksi. Hyväksyttiin. Merk. Maria Isosalo poistui paikalta klo Jouko Luukkonen toimi tämän ajan pöytäkirjanpitäjänä.

19 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 67, 71, 72, 74, 76 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 68, 69, 70, 73, 75 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 68, 69, 70, 73, 75 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

20 Kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot