Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Heidi Komulainen Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi Sari Raassina Irja Sokka Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Kirsi Soininen Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja markkinointijohtaja II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat 70-82

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Hetti Rytsy Taisto Toppinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa, Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 70 71, 74, osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin ja 75 78, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien ja osalta liite A seuraava valitusosoitus :n 79 osalta liite B

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Käsitellyt asiat Nro Liite/ Otsikko Sivu viite* 1 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kuopion hakeutuminen kasvusopimusmenettelyyn ja Innovatiiviset 7 kaupungin INKA -ohjelmaan * Teollisuushallin myynti, Teollisuustie 5, Karttula Edustajien valinta kuntapäiville Ouluun Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin asettaminen vuosiksi Luottamushenkilöiden nimeäminen Varkaus-Kuopio-Iisalmi - 13 kehityskäytävä ohjausryhmään 8 77 Edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan vuosille Joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmä Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Keskeneräiset valtuustoaloitteet * Kh:n tiedonantoja 26 Muutoksenhaku ja Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus Liite B kaupunginhallitus / kuntalain mukainen valitusosoitus 30

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 71 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Hetti Rytsy ja Tapio Tolppanen. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Hetti Rytsy ja Taisto Toppinen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 72 Asianro 3799/ /2012 Kuopion hakeutuminen kasvusopimusmenettelyyn ja Innovatiiviset kaupungin INKA - ohjelmaan Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen Talous- ja strategiapalvelu Työ- ja elinkeinoministeriö on päivätyllä kirjeellään käynnistänyt haun valtion ja kaupunkiseutujen väliseen kasvusopimusmenettelyyn sekä Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan. Hakuohjeet ovat oheisena liitteenä. Hakeutumisesta vastaa keskuskaupunki ja allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjallisena ja sähköisenä esityksenä mennessä. Kasvusopimusten tavoitteena on vahvistaa suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina ja palveluiden kehittäjänä. Sopimusten avulla tuetaan kaupunkiseutujen strategisten painopisteiden kehittämistä valtion ja kaupunkiseutujen kumppanuudella. Valtion puolelta kasvusopimusprosessin valmisteluvastuu on työ- ja elinkeinoministeriöllä. Lisäksi valtionpuolelta mukana ovat ao. ELY-keskus sekä sopimusten teemoista riippuen opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenneja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja Tekes. Kasvusopimusmenettelyn piirissä ovat kaupunkipolitiikan toimenpideohjelman mukaisesti Helsingin seudun metropolialue ja muut yli asukkaan kaupunkiseudut. Lisäksi kansallisesti merkittävien teemojen kehittämisessä voidaan ottaa käyttöön teemakohtaisia kasvusopimuksia kaupunkiverkostojen ja valtion kesken. Kaupunkiseudut vastaavat itse omien tavoitteidensa ja painopisteidensä määrittämisestä. Kuopion kaupunki on yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa valmistellut Kuopion kasvuohjelman ja Kuopion innovaatiokeskittymäohjelman. Valmisteluprosessit yksityiskohtaisemmin ovat esitetty kummassakin ohjelmaasiakirjassa. Kasvuohjelma pohjautuu kaupungin strategiaan, jonka valmisteluun osallistui laajasti kaupungin eri sidosryhmiä, kaupunkilaisia ja naapurikuntia. Ohjelman painopisteet sisältävät ne priorisoidut toimenpiteet, joilla edistetään alueen kasvua ja kilpailukykyä. Esitettyjen toimenpiteiden vaatimien resurssitarkastelujen yhteydessä on arvioitu niiden suhde tulevaan rakennerahastotoimintaan. Kyseinen tarkastelu muodostaa Kuopion rakennerahastosuunnitelman, joka täsmentyy osana neuvottelumenettelyä ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien valmistelua. INKA-ohjelman tavoitteena on tukea innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien luomiseksi. Ohjelma tukee kaupunkiseutujen erikoistumista vahvuuksiinsa ja kansainvälisesti merkittävän osaamisen kasautumista kannustamalla keskittymiä strategisten painopistevalintojen tekemiseen ja laajapohjaiseen julkisen sektorin ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön. Toimintaajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä liiketoimintaa luoden ja hyödyntäen

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) uuden tyyppisiä kehitysympäristöjä valtion, yritysten ja kaupunkiseutujen yhteistyönä. Ohjelmalla pyritään toteuttamaan isoja pilotointi- ja kehittämishankkeita sekä rakentamaan paikallisilla toimilla entistä parempia toimintaedellytyksiä innovaatiotoimijoiden ankkuroitumiselle suomalaisiin keskittymiin. Kuopion kasvuohjelma sisältää esityksen Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan, josta on laadittu erillinen ohjelma-asiakirja. INKA-ohjelman painopistevalinnat ovat siten osa kasvusopimusta ja sen yhteydessä käytävää kasvusopimusmenettelyä. Esitys vetovoimaisen innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi on valmisteltu laajapohjaisesti eri toimijoiden ja laajan yritysryhmän kanssa. Esitetyt kehittämiskokonaisuudet ja niiden kärkiteemat edustavat maailman tasoista huippuosaamista, globaalia liiketoimintakysyntää ja kansallisesti selkeästi profiloituneita kokonaisuuksia. Ohjelman valmistelusta on vastannut Kuopio Innovation Oy, jota myös esitetään tulevaa ohjelmaa hallinnoivaksi toimijaksi. Kuopion kasvuohjelma sekä innovaatiokeskittymäohjelma tukevat Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon maakuntaohjelman, ELY-keskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston strategisia painopisteitä. Tavoitteet tukevat myös Kuopiossa sijaitsevan laajan tutkimuslaitoskokonaisuuden kansallisia tavoitteita. Ohjelmien tavoitteita tukevat kaikki Kuopion toiminnallisen alueen kaupungit ja kunnat sekä Pohjois- Savon maakunnan alueella toimivat elinkeinojen kehittämisorganisaatiot. Esitys Esitän, että Kuopion kaupunki esittää Kuopion kasvuohjelmaa kasvusopimusmenettelyyn ja Terve ihminen Turvallinen ympäristö innovaatiokeskittymäohjelmaa Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan. Liitteet /2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hakuohje /2012 Kuopion kasvuohjelma /2012 Kuopion innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma Valmistelija Sirpa Lätti-Hyvönen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kh hyväksyy kehittämisjohtajan esityksen Päätös Kaupunginjohtaja Paronen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Raassina poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 73 Asianro 756/ /2013 Teollisuushallin myynti, Teollisuustie 5, Karttula Kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen Toimitilajohtaminen Karttulan kuntaliitoksen yhteydessä siirtyi osoitteessa Teollisuustie 5 sijaitseva teollisuushalli Kuopion kaupungin omistukseen. Rakennus on valmistunut v ja se on pinta-alaltaan 279,5 m 2. Rakennuksella ei ole tasearvoa eikä sen sähkö-, vesi- ja lämpöliittymillä ole erillisarvoa. Kohteen ylläpitokulut ovat noin euroa vuodessa. Rakennus on ollut vuokrattuna saakka leipomoalan yritykselle. Rakennuksen myynnin yhteydessä Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen tonttipalveluyksikkö tekee päätöksen tontin vuokraamisesta. Rakennusta on markkinoitu Kuopion kaupungin Vapaat toimitilat -sivustolla. Teollisuushallista on saatu hyväksyttävissä oleva euron suuruinen ostotarjous. Vaikutusten arviointi Esitys Päätöksellä ei ole ilmastopoliittisia vaikutuksia. Esitän Kuopion kaupunginhallitukselle, että Karttulassa, osoitteessa Teollisuustie 5 sijaitseva teollisuushalli myydään Jouni Vuorijärvelle ja Pentti Tarvaiselle oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Liitteet Viiteaineisto 4 756/2013 Kauppakirjaluonnos 756/2013 Arviokirja 756/2013 Kiinteistön vuokrauspäätös Valmistelija Jouni Tiihonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy kiinteistökehitysasiantuntijan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 74 Asianro 1397/ /2013 Edustajien valinta kuntapäiville Ouluun Kutsu Suomen Kuntaliitto: Aika ja paikka Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Valtuusto määrää kokouspaikan ja -ajan. Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Ouluun Kokouspaikkana on Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2. Teema Kuntapäivien teema on Osaava kunta Kuntapäiväedustajien valinta Jäsenkunnat (kunnanhallitus tai -valtuusto) saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Kunnan asukasluvulla tarkoitetaan väestötietojärjestelmän kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukaslukua. Kunnan asukasluku Edustajia Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Päätöksenteko kuntapäivillä Kullakin varsinaisella edustajalla on kuntapäivillä päätöstä tehtäessä yksi ääni. Oikeus ottaa keskusteluun osaa kuntapäivillä on myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, yhdistyksen toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajilla

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) sekä henkilöillä, joille kuntapäivät tämän oikeuden myöntää. Käsiteltävät asiat Varsinaisten kuntapäivien on 1. käsiteltävä hallituksen antama, valtuuston hyväksymä kertomus kuntapäivien jälkeen tapahtuneesta yhdistyksen toiminnasta 2. päätettävä valtuuston jäsenten palkkioista ja korvauksista; ja 3. valittava valtuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraaviin varsinaisiin kuntapäiviin kestäväksi toimikaudeksi. Ilmoitus osanottajista Kirjallinen ilmoitus kunnan edustajista ja muista osanottajista on tehtävä liiton hallitukselle viimeistään Käytännön kokous- ja majoitusjärjestelyjä koskeva kirje on lähetetty lähetetty kunnille. Osanottomaksu Kokouksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään kustakin kunnan lähettämästä osanottajasta 450 euron suuruinen osanottomaksu. Kuntapäivien esityslista Kuntapäivien esityslista lähetetään kunnille viimeistään kuukautta ennen kuntapäiviä eli Kuntia pyydetään toimittamaan esityslista valitsemilleen kuntapäiväedustajille. Merkitään, että Kuopion kaupungista valitaan asukasluvun perusteella kuntapäiville kahdeksan (8) edustajaa. Liitteet /2013 Kuntapäivät 2013 käytännön järjestelyt ja ohjelma Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. valitsee kuntapäiville Ouluun kahdeksan edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varaedustajan. Päätös Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 75 Asianro 152/ /2013 Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin asettaminen vuosiksi Kuopion kaupungin jakaman Savonia-kirjallisuuspalkinnon palkintoraadin toimikausi on päättynyt vuoden 2012 lopussa. Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan nimennyt Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin jäsenet vuosiksi seuraavassa kokoonpanossa: - Jaakko Kosunen, puheenjohtajana - Annukka Airaksisen, varapuheenjohtajana - Elina Itkonen - Matti Karttunen ( saakka) - Seppo Kononen - Varpu Puskala - Outi Turunen - Alpo Virtanen Sihteerinä on toiminut johdon sihteeri Anja Niskanen. Kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti vuoden 2012 tuotannon perusteella Savonia-palkinto jaettiin Seuraava palkinto jaetaan vuoden 2014 alussa. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. valitsee Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin vuosiksi ja nimeää raadille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Savonia-palkintoraadin sihteerinä toimii johdon sihteeri Kirsti Hietanen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja nimesi Savonia-kirjallisuusraatiin seuraavat henkilöt: - Puskala Varpu (puheenjohtaja) - Kosunen Jaakko (varapuheenjohtaja) - Hublin Marja-Leena - Ismail Atik - Kononen Seppo - Liukkonen Jukka - Röppänen Neeta - Vanhanen Matti - Vilpponen-Salmela Terttu.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 76 Asianro 1384/ /2013 Luottamushenkilöiden nimeäminen Varkaus-Kuopio-Iisalmi -kehityskäytävä ohjausryhmään Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupungit muodostavat vaikutusalueineen Pohjois-Savon ja Itä-Suomen kehityksen kannalta tärkeän kehityskäytävän (ns. VKI-kehityskäytävä). Käytävä on luontaisesti toimivin ja yhtenäisin työssäkäynti- ja asiointialue Itä-Suomessa. VKI-kaupungit ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Vuonna 2010 laadittiin VKIesiselvitys, josta nostettiin esiin viisi tärkeää yhteistä kehittämisteemaa yhdessä edistettäväksi. Ko. teemat olivat kaupunkien strategioiden yhteensovitus, VKI-vyöhykkeen rakennemallit, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö, palvelualueselvitys ja yhteinen markkinointihanke. Markkinointihanke toteutetaan vuosina Kaupunginhallitukset nimesivät keväällä 2011 edustajansa ns. VKI - ohjausryhmään. Ohjausryhmä on muodostunut kaupunkien johtavista luottamushenkilöistä ja kaupunginjohtajista. Kuopiolaisia ohjausryhmän luottamushenkilöitä ovat edellisellä valtuustokaudella olleet Sari Raassina, Leila Savolainen, Irja Sokka sekä Harri Auvinen (tuli Hetti Rytsyn tilalle lokakuussa 2012). Ohjausryhmän kokoontuu noin 2 kertaa/vuosi linjaamaan toiminnan tavoitteita, käymään tarvittavaa taustakeskustelua sekä arvioimaan saavutettuja tuloksia. Ohjausryhmän sihteeritehtävät hoidetaan kaupunkien kesken vuorotellen kokouksen pitopaikan mukaan. VKI-ohjausryhmän vuoden 2013 ensimmäinen kokous pidettiin Iisalmen Kulttuurikeskuksessa maanantaina Iisalmen ja Varkauden kaupungit olivat nimenneet uudet edustajansa tähän kokoukseen, mutta Kuopio ei, koska johtavien luottamushenkilöiden nimitykset eivät olleet vielä varmistuneet. Iisalmen kaupunki on toivonut, että osallistujat VKI-ohjausryhmän kokouksiin olisivat uusista puheenjohtajistoista, mutta kaupungit päättävät asiasta itse. Seuraava VKI-ohjausryhmän kokous pidetään klo 9.30 alkaen Kuopiossa. Valmistelija Tero Piippo puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää neljä luottamushenkilöä Varkaus-Kuopio-Iisalmi kehityskäytävä ohjausryhmään.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Päätös nimesi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: - Kantanen Pekka - Rytsy Hetti - Pulkkinen Jukka - Auvinen Harri.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 77 Asianro 1432/ /2013 Edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan vuosille Kaupungin yhteistyötoimikunta käsittelee kaupunkitasoiset, laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat yhteistoiminta-asiat. Lisäksi se käsittelee tarvittaessa kaupunkitasoiset, laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojelun yhteistoiminta-asiat. on nimennyt yhteistyötoimikuntaan neljä edustajaa ja näille henkilökohtaisen varaedustajan. Toimikaudella kaupunginhallituksen edustajina toimivat yhteistyötoimikunnassa: - Hetti Rytsy / Kaarina Mönkkönen lukien (puheenjohtaja), varaedustaja Eeva Heinonen - Hannu Kananen, varaedustaja Leila Savolainen - Pekka Kantanen, varaedustaja Sari Raassina - Neeta Röppänen, varaedustaja Pekka Kaartinen Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää neljä edustajaa ja näille henkilökohtaisen varaedustajan yhteistyötoimikuntaan, joista yhden toimikunnan puheenjohtajaksi toimikaudelle Päätös nimesi yhteistyötoimikuntaan seuraavat henkilöt: - Berg-Väänänen Nelli, varajäsen Kantanen Pekka - Ruotsalainen Pauli, varajäsen Komulainen Heidi - Rytsy Hetti, varajäsen Tolppanen Tapio - Röppänen Neeta, varajäsen Pulkkinen Jukka.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 78 Asianro 3719/ /2012 Joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmä Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Konsernipalvelu Kuopio- Siilinjärvi -alueella on päätetty noudattaa joukkoliikennepalvelujen järjestämisessä EU:n palvelusopimusasetusta (PSA). Kaupunkiliikenteessä (paikallisliikenne ja Kuopio-Siilinjärvi lähiliikenne) järjestämistavaksi on valittu alueelliset käyttöoikeussopimukset. Maaseutuliikenteen järjestämistavasta ei ole vielä päätöstä tehty. Käyttöoikeussopimukset kilpailutetaan kuluvana vuonna. Tarjouskilpailu tulee järjestää siten, että tarjouspyynnöt julkaistaan viimeistään kesäkuussa ja tarjouskilpailu ratkaistaan viimeistään lokakuussa. Tarjousaika jää varsin lyhyeksi etenkin uusille yrittäjille. Käyttöoikeussopimusten tarjouskilpailuasiakirjojen valmistelu on käynnissä. Kilpailutusasiakirjoja valmistellaan työryhmässä, jossa on edustus Paikallisliikenneliitto ry:stä sekä Kuopion lisäksi 7:ltä muulta keskisuurelta kaupunkiseudulta. Kuopio on tilannut kilpailuasiakirjojen laatimista varten taustaselvitystyön WSP Finland Oy:ltä yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon ELY:n kanssa. Työ sisältää kilpailukohteiden tarkan määrittelyn lisäksi markkina-, varikko- ja kalustoselvitykset sekä lippujärjestelmävaihtoehtojen (tariffialueet) tarkastelun. Lisäksi työ sisältää kilpailutusasiakirjojen viimeistelyn. Viranomaisen tulee määritellä kilpailutusasiakirjoihin mm. kilpailukohteet, tariffivyöhykkeet, vyöhykkeillä käytettävät lipputuotteet sekä niiden asiakashinnat sekä noudatettava korvausmalli. Lisäksi tulee määritellä kalustovaatimukset, sopimusten kesto, tarvittava sanktiojärjestelmä sekä mahdollinen bonusjärjestelmä. Näillä kaikilla on vaikutusta tarjousten hintatasoon ja siten Kuopion ja Siilinjärven kustannuksiin. Tämän vuoksi tehtäviin ratkaisuihin tarvitaan päättäjien näkemyksiä. Näiden näkemysten kokoamiseksi esitetään kilpailutuksen valmistelua varten nimettäväksi ohjausryhmä, jossa olisi molemmista kunnista 3 luottamushenkilöä ja 1 asiantuntija. Ohjausryhmän tehtävänä olisi em. linjausten määrittelyn lisäksi osallistua tarjouskilpailun ratkaisun valmisteluun. Esitys Esitän, että sekä Kuopion kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan 3 edustajaa sekä asiantuntijaksi joukkoliikenneinsinööri Seija Pasasen joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmään. Valmistelija Seija Pasanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmään keskuudestaan kolme (3) edustajaa sekä asiantuntijaksi joukkoliikenneinsinööri Seija Pasasen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: - Kaartinen Pekka - Karkkonen Veijo - Kantanen Pekka.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 79 Asianro 3971/ /2012 Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen City-pilkki Suurkalasavotta on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan päätökseen olla myöntämättä tapahtuma-avustusta. Tapahtumaryhmän lausunto City-pilkki Suurkalasavotan oikaisuvaatimukseen kaupunginjohtajan päätöksestä : Toiminimi Kalasavotta haki jätetyllä hakemuksella 3000 euron tapahtuma-avustusta maaliskuussa 2013 järjestettävän City pilkki suurkalasavottaan liittyvään kirjolohien lisäistutukseen Valkeisen lampeen sekä valtakunnalliseen ennakkomarkkinointiin. Lisäperusteluissa hakija mainitsee, että tapahtuman markkinointia Pietarin alueelle selvitetään yhdistettynä kilpailu- ja ostosmatkana. Selvitys tehtiin syyskuussa. Tapahtuma-avustushakemuksen mukaan yksipäiväiseen tapahtumaan odotettiin 500 osallistujaa Kuopiosta ja 500 Kuopion ulkopuolelta. Ulkomaista osanottajista mainittiin, että tapahtumaa suunnitellaan markkinoitavaksi Pietarissa. Vuonna 2012 City pilkki -tapahtumalle myönnettiin 700 euron tapahtumaavustus sitomattomasta määrärahasta. Tapahtumien arviointiperusteet Tapahtumaryhmä on arvioinut toiminimi Kalasavotan hakemusta kaupungin trategian asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tapahtumia on arvioitu ja pisteytetty seuraavien kriteerien mukaisesti: - kansainvälisyyspotentiaali - nuoret ja opiskelijat kohderyhmänä - kehitys- ja kasvumahdollisuudet - tukemisen tavoitteena on taloudellisten, imagollisten ja sosiokulttuuristen vaikutusten aikaansaaminen Tapahtumien taloudellisia vaikutuksia voidaan tarkastella mm. ulkopaikkakuntalaisten kävijöiden määrällä ja tapahtumapaikkakunnalla vietetyn ajan pituudella Tapahtumien imagovaikutuksia - millaista sisältöä tapahtumat tuottavat kaupungille ja miten profiloivat kaupungista syntyvää mielikuvaa.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) - miten kaupunki voi hyödyntää tapahtumia omassa markkinoinnissaan. Sosiokulttuurisilla vaikutuksilla arvioidaan tapahtumien vaikutusta esim. kansalaistoiminnan edistämiseen sekä yleisesti vaikutuksia asukkaiden viihtyvyyteen. Tapahtuma-avustuksia on viimeisten vuosien aikana kohdennettu aiempaa voimakkaammin kaupunkikuvallisesti, markkinoinnillisesti ja taloudellisesti merkittävimpiin tapahtumiin. Oikaisuvaatimuksessa mainittu sampien istutus on kustannettu kaupungin kalastustoimiston budjetista eikä uuden kilpailusarjan perustamiskustannukset ole tapahtuma-avustuksen arvioinnissa merkitsevä tekijä. Pikemminkin kaupungin istuttamat sammet tukevat tapahtuman markkinointia. Kuopion Matkailupalvelu on jo markkinoinut tapahtumaa Venäjällä sosiaalisen median ja Visitlakeland.ru verkkopalvelun kautta sekä avustanut venäjänkielisten käännösten teossa. Matkailupalvelun ilmaiset suomen ja vieraskieliset markkinointikanavat ovat edelleen tapahtumajärjestäjän käytettävissä. Näin tapahtuman markkinoiminen ulkomaille ei ole vain kaupungin tuen varassa. Tapahtumaryhmä on arvioidessaan City-pilkki Suurkalasavotta -tapahtumaa todennut, että tapahtuma on positiivinen ja omaa mahdollisesti kehityspotentiaalia, mutta vaikuttavuus kaikissa arviointikriteereissä on vielä niin pieni, että tapahtuma ei täytä tapahtuma-avustuksen myöntämisen kriteereitä. City-pilkki Suurkalasavotan oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan liiteaineistona. Esitys Tapahtumaryhmä esittää, että toiminimi Suurkalasavotan oikaisuvaatimus hylätään, koska tapahtuma ei täytä riittävästi tapahtuma-avustusten arvioinnissa käytettäviä arviointikriteereitä. Liitteet /2012 Oikaisuvaatimus Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy tapahtumaryhmän esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 80 Asianro 103/ /2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta valtuutettua Seuraavien vuosien aikana eläkkeelle siirtyvien kuopiolaisten määrä kasvaa merkittävästi. Työelämän jättävillä kuntalaisille on paljon osaamista ja kokemusta yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen toiminnan eri sektoreilta. Eläkkeelle siirtyminen vapauttaa sekä ajallista että toiminnallista resurssia muihin tehtäviin. Vastaavasti Kuopio strategiansa mukaisesti pyrkii aktivoimaan kuntalaisia osallisuuteen ja omaehtoiseen terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Eläkkeelle siirtyminen ja sitä seuraavat vuodet ovat myös yksilön näkökulmasta kriittistä aikaa. Mielekäs tekeminen ja arkipäivän toiminnassa mukanaolo vähentää syrjäytymisriskiä ja lisää toiminnallisia ja terveitä vuosia ihmisen elämään. Kuopiossa on lukuisia sekä 3-sektorin että julkisen palvelujärjestelmän sisäisiä harrastus- ja toimintamahdollisuuksia, jotka sopivat erinomaisesti eläkkeelle siirtyville kuntalaisille. Nämä toiminnat mahdollistavat paitsi uusien taitojen oppimista, toimintakyvyn ylläpitämistä, että omien taitojen ja osaamisen siirtämistä toisille vastaavassa tilanteessa oleville. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin työnimellä" Sinulla on paljon annettavaa"- vapaa- ja omaehtoisen toiminnan messutapahtuman järjestämiseksi. Tapahtuman tavoitteena on saattaa yhteen eläkkeelle siirtyviä kuntalaisia ja 3-sektorin organisaatioita sekä kertoa kaupungin järjestämistä liikunta- ja vapaa-ajan palveluista, ja sitä kautta lisätä eläkkeelle siirtyvien tietoa ja kiinnostusta aktiivisen elämäntavan ylläpitämiseksi. Perusajatuksena on, että kaupunki koordinoisi tapahtuman ja tarjoisi sille tarvittavat tilat. Myös muiden mahdollisten tahojen, esim. oppilaitokset, halukkuutta yhteistyöhön on syytä kartoittaa. Lausunto hyvinvoinnin edistämisen lautakunta : Hyvinvoinnin Edistämisen Johtaja Heli Norja Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Sari Raassina, Taisto Toppinen ja 42 muuta kunnanvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen , jossa esitetään, että kaupunki koordinoisi eläkkeelle siirtyville kuntalaisille messutapahtuman, jossa esiteltäisiin kaupungin ja järjestöjen vapaa-ajan- ja harrastusmahdollisuuksia. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tehtävänä on kaupungin strategian mukaisesti aktivoida kaupunkilaiset toimimaan oman hyvinvointinsa edistäjinä. Kansalaistoiminnan edistämisessä keskitytään ennaltaehkäisevien hyvin-

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) vointipalveluiden koordinointiin ja järjestämiseen monien yhteistyötahojen kanssa. Keskeisimpinä yhteistyökumppaneina ovat kaupungin toiset palvelualueet sekä järjestöt ja yhdistykset. Kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä tärkeällä sijalla on vertaisohjaaja- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koordinointi. Kuopion kaupungin hyvinvointipalvelut järjestävät erilaisia toimintamahdollisuuksia ikäihmisille. Tavoitteena on, että kuntalaiset löytävät oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen sopivat palvelut joko kaupungin tai yksityisen sektorin tarjoamista mahdollisuuksista. Kuopion kaupungin hyvinvointipalveluiden tarjoamia palveluja ikäihmisille: Eläkeläisten hyvinvointikortti, joka oikeuttaa uinti- ja kuntosalipalveluiden käyttöön uimahalleissa ja Kuopio-hallissa. Hinta 58 /vuosi. Niiralan uimahallin seniorikuntosalitoiminta, myös ohjattuna. Kansalaisopiston kurssitarjonta n. 200 eri toimipaikassa ympäri kaupunkia, osassa myös päiväkursseja. Sovelletut liikuntaryhmät senioreille ja Arkeen Voimaa-ryhmät pitkäaikaissairaille Vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden koulutus liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä Arkeen Voimaa-ryhmien ohjaajiksi. Kulttuuriluotsitoiminta lisää kulttuurin saavutettavuutta niille ikäihmisille, jotka asuvat kotona ja joiden on vaikea päästä liikkumaan itsenäisesti. Kulttuuriluotsi on kulttuurista kiinnostunut vapaaehtoinen vertaisohjaaja, joka on kumppanina jakamassa kulttuurikokemuksia. Liikettä niveliin-oppaan kokoaminen, johon on kootaan myös järjestöjen liikuntatarjonta ikäihmisille Kulttuurirohdot-oppaan kokoaminen ja painatus, johon on koottu ikäihmisille suunnattua kulttuuritarjontaa Starttikurssien järjestäminen mm. Liikunnasta Virtaa eläkevuosiin-kurssi. Starttikurssien tavoitteena on kurssilaisten opastaminen olemassa oleviin liikuntapalveluihin mm. kansalaisopiston ryhmiin ja yksityisiin palveluihin. Myös eläkevalmennuskurssit kaupungin työntekijöille. Kino KuvaKukon yhteistyö ISAK ry:n kanssa Hopeatähdet- elokuvakerhon toiminnassa, jolloin tarjotaan mm. päivänäytöksiä Kaupungin asukastupatoiminta tarjoaa alustan monenlaiseen toimintaan eri asuinalueilla Liikuntapaikkaverkosto sekä ulkoilu- ja virkistysalueet tarjoavat hyvän mahdollisuuden omaehtoiseen harrastamiseen Kaupungin teatteri, kirjastot, museot ja musiikkikeskus tarjoavat taide-elämyksiä kaikille kuntalaisille Asiakkaan kotona tapahtuvan yhteisötaidetoiminta tarjoaa palvelua niille, jotka eivät syystä tai toisesta (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset) hakeudu tai löydä aktivoivien palvelujen piiriin. Toiminta pyrkii antamaan taiteen keinoin mahdollisuuden pysähtyä arjessa oman elämän ääreen pohtimaan sitä, miten tähän hetkeen on tultu ja miten tästä eteenpäin. Tarkoituksena on edesauttaa ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden tunteen, oman elämänhallinnan ja keskinäisen yhteisöllisyyden lisääntymistä. Valtuustoaloitteessa esitetään messutapahtuman järjestämistä erityisesti eläkkeelle siirtyville kuntalaisille. Kansalaistoiminnan yksikkö on vuosittain

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) 13.11.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) 13.11.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:55 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 125 25.03.2013. 125 Asianro 75/00.02.09/2013. Kh:lle saapuneet kirjeet ym.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 125 25.03.2013. 125 Asianro 75/00.02.09/2013. Kh:lle saapuneet kirjeet ym. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 125 Asianro 75/00.02.09/2013 Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet ym.: Luottamushenkilöiden palkkioiden maksuaikataulu vuonna 2013: Jakso Ilmoitukset klo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot