Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Heidi Komulainen Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi Sari Raassina Irja Sokka Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Kirsi Soininen Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja markkinointijohtaja II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat 70-82

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Hetti Rytsy Taisto Toppinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa, Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 70 71, 74, osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin ja 75 78, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien ja osalta liite A seuraava valitusosoitus :n 79 osalta liite B

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Käsitellyt asiat Nro Liite/ Otsikko Sivu viite* 1 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kuopion hakeutuminen kasvusopimusmenettelyyn ja Innovatiiviset 7 kaupungin INKA -ohjelmaan * Teollisuushallin myynti, Teollisuustie 5, Karttula Edustajien valinta kuntapäiville Ouluun Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin asettaminen vuosiksi Luottamushenkilöiden nimeäminen Varkaus-Kuopio-Iisalmi - 13 kehityskäytävä ohjausryhmään 8 77 Edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan vuosille Joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmä Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Keskeneräiset valtuustoaloitteet * Kh:n tiedonantoja 26 Muutoksenhaku ja Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus Liite B kaupunginhallitus / kuntalain mukainen valitusosoitus 30

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 71 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Hetti Rytsy ja Tapio Tolppanen. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Hetti Rytsy ja Taisto Toppinen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 72 Asianro 3799/ /2012 Kuopion hakeutuminen kasvusopimusmenettelyyn ja Innovatiiviset kaupungin INKA - ohjelmaan Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen Talous- ja strategiapalvelu Työ- ja elinkeinoministeriö on päivätyllä kirjeellään käynnistänyt haun valtion ja kaupunkiseutujen väliseen kasvusopimusmenettelyyn sekä Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan. Hakuohjeet ovat oheisena liitteenä. Hakeutumisesta vastaa keskuskaupunki ja allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjallisena ja sähköisenä esityksenä mennessä. Kasvusopimusten tavoitteena on vahvistaa suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina ja palveluiden kehittäjänä. Sopimusten avulla tuetaan kaupunkiseutujen strategisten painopisteiden kehittämistä valtion ja kaupunkiseutujen kumppanuudella. Valtion puolelta kasvusopimusprosessin valmisteluvastuu on työ- ja elinkeinoministeriöllä. Lisäksi valtionpuolelta mukana ovat ao. ELY-keskus sekä sopimusten teemoista riippuen opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenneja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja Tekes. Kasvusopimusmenettelyn piirissä ovat kaupunkipolitiikan toimenpideohjelman mukaisesti Helsingin seudun metropolialue ja muut yli asukkaan kaupunkiseudut. Lisäksi kansallisesti merkittävien teemojen kehittämisessä voidaan ottaa käyttöön teemakohtaisia kasvusopimuksia kaupunkiverkostojen ja valtion kesken. Kaupunkiseudut vastaavat itse omien tavoitteidensa ja painopisteidensä määrittämisestä. Kuopion kaupunki on yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa valmistellut Kuopion kasvuohjelman ja Kuopion innovaatiokeskittymäohjelman. Valmisteluprosessit yksityiskohtaisemmin ovat esitetty kummassakin ohjelmaasiakirjassa. Kasvuohjelma pohjautuu kaupungin strategiaan, jonka valmisteluun osallistui laajasti kaupungin eri sidosryhmiä, kaupunkilaisia ja naapurikuntia. Ohjelman painopisteet sisältävät ne priorisoidut toimenpiteet, joilla edistetään alueen kasvua ja kilpailukykyä. Esitettyjen toimenpiteiden vaatimien resurssitarkastelujen yhteydessä on arvioitu niiden suhde tulevaan rakennerahastotoimintaan. Kyseinen tarkastelu muodostaa Kuopion rakennerahastosuunnitelman, joka täsmentyy osana neuvottelumenettelyä ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien valmistelua. INKA-ohjelman tavoitteena on tukea innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien luomiseksi. Ohjelma tukee kaupunkiseutujen erikoistumista vahvuuksiinsa ja kansainvälisesti merkittävän osaamisen kasautumista kannustamalla keskittymiä strategisten painopistevalintojen tekemiseen ja laajapohjaiseen julkisen sektorin ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön. Toimintaajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä liiketoimintaa luoden ja hyödyntäen

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) uuden tyyppisiä kehitysympäristöjä valtion, yritysten ja kaupunkiseutujen yhteistyönä. Ohjelmalla pyritään toteuttamaan isoja pilotointi- ja kehittämishankkeita sekä rakentamaan paikallisilla toimilla entistä parempia toimintaedellytyksiä innovaatiotoimijoiden ankkuroitumiselle suomalaisiin keskittymiin. Kuopion kasvuohjelma sisältää esityksen Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan, josta on laadittu erillinen ohjelma-asiakirja. INKA-ohjelman painopistevalinnat ovat siten osa kasvusopimusta ja sen yhteydessä käytävää kasvusopimusmenettelyä. Esitys vetovoimaisen innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi on valmisteltu laajapohjaisesti eri toimijoiden ja laajan yritysryhmän kanssa. Esitetyt kehittämiskokonaisuudet ja niiden kärkiteemat edustavat maailman tasoista huippuosaamista, globaalia liiketoimintakysyntää ja kansallisesti selkeästi profiloituneita kokonaisuuksia. Ohjelman valmistelusta on vastannut Kuopio Innovation Oy, jota myös esitetään tulevaa ohjelmaa hallinnoivaksi toimijaksi. Kuopion kasvuohjelma sekä innovaatiokeskittymäohjelma tukevat Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon maakuntaohjelman, ELY-keskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston strategisia painopisteitä. Tavoitteet tukevat myös Kuopiossa sijaitsevan laajan tutkimuslaitoskokonaisuuden kansallisia tavoitteita. Ohjelmien tavoitteita tukevat kaikki Kuopion toiminnallisen alueen kaupungit ja kunnat sekä Pohjois- Savon maakunnan alueella toimivat elinkeinojen kehittämisorganisaatiot. Esitys Esitän, että Kuopion kaupunki esittää Kuopion kasvuohjelmaa kasvusopimusmenettelyyn ja Terve ihminen Turvallinen ympäristö innovaatiokeskittymäohjelmaa Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan. Liitteet /2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hakuohje /2012 Kuopion kasvuohjelma /2012 Kuopion innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma Valmistelija Sirpa Lätti-Hyvönen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kh hyväksyy kehittämisjohtajan esityksen Päätös Kaupunginjohtaja Paronen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Raassina poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 73 Asianro 756/ /2013 Teollisuushallin myynti, Teollisuustie 5, Karttula Kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen Toimitilajohtaminen Karttulan kuntaliitoksen yhteydessä siirtyi osoitteessa Teollisuustie 5 sijaitseva teollisuushalli Kuopion kaupungin omistukseen. Rakennus on valmistunut v ja se on pinta-alaltaan 279,5 m 2. Rakennuksella ei ole tasearvoa eikä sen sähkö-, vesi- ja lämpöliittymillä ole erillisarvoa. Kohteen ylläpitokulut ovat noin euroa vuodessa. Rakennus on ollut vuokrattuna saakka leipomoalan yritykselle. Rakennuksen myynnin yhteydessä Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen tonttipalveluyksikkö tekee päätöksen tontin vuokraamisesta. Rakennusta on markkinoitu Kuopion kaupungin Vapaat toimitilat -sivustolla. Teollisuushallista on saatu hyväksyttävissä oleva euron suuruinen ostotarjous. Vaikutusten arviointi Esitys Päätöksellä ei ole ilmastopoliittisia vaikutuksia. Esitän Kuopion kaupunginhallitukselle, että Karttulassa, osoitteessa Teollisuustie 5 sijaitseva teollisuushalli myydään Jouni Vuorijärvelle ja Pentti Tarvaiselle oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Liitteet Viiteaineisto 4 756/2013 Kauppakirjaluonnos 756/2013 Arviokirja 756/2013 Kiinteistön vuokrauspäätös Valmistelija Jouni Tiihonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy kiinteistökehitysasiantuntijan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 74 Asianro 1397/ /2013 Edustajien valinta kuntapäiville Ouluun Kutsu Suomen Kuntaliitto: Aika ja paikka Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Valtuusto määrää kokouspaikan ja -ajan. Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Ouluun Kokouspaikkana on Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2. Teema Kuntapäivien teema on Osaava kunta Kuntapäiväedustajien valinta Jäsenkunnat (kunnanhallitus tai -valtuusto) saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Kunnan asukasluvulla tarkoitetaan väestötietojärjestelmän kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukaslukua. Kunnan asukasluku Edustajia Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Päätöksenteko kuntapäivillä Kullakin varsinaisella edustajalla on kuntapäivillä päätöstä tehtäessä yksi ääni. Oikeus ottaa keskusteluun osaa kuntapäivillä on myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, yhdistyksen toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajilla

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) sekä henkilöillä, joille kuntapäivät tämän oikeuden myöntää. Käsiteltävät asiat Varsinaisten kuntapäivien on 1. käsiteltävä hallituksen antama, valtuuston hyväksymä kertomus kuntapäivien jälkeen tapahtuneesta yhdistyksen toiminnasta 2. päätettävä valtuuston jäsenten palkkioista ja korvauksista; ja 3. valittava valtuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraaviin varsinaisiin kuntapäiviin kestäväksi toimikaudeksi. Ilmoitus osanottajista Kirjallinen ilmoitus kunnan edustajista ja muista osanottajista on tehtävä liiton hallitukselle viimeistään Käytännön kokous- ja majoitusjärjestelyjä koskeva kirje on lähetetty lähetetty kunnille. Osanottomaksu Kokouksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään kustakin kunnan lähettämästä osanottajasta 450 euron suuruinen osanottomaksu. Kuntapäivien esityslista Kuntapäivien esityslista lähetetään kunnille viimeistään kuukautta ennen kuntapäiviä eli Kuntia pyydetään toimittamaan esityslista valitsemilleen kuntapäiväedustajille. Merkitään, että Kuopion kaupungista valitaan asukasluvun perusteella kuntapäiville kahdeksan (8) edustajaa. Liitteet /2013 Kuntapäivät 2013 käytännön järjestelyt ja ohjelma Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. valitsee kuntapäiville Ouluun kahdeksan edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varaedustajan. Päätös Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 75 Asianro 152/ /2013 Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin asettaminen vuosiksi Kuopion kaupungin jakaman Savonia-kirjallisuuspalkinnon palkintoraadin toimikausi on päättynyt vuoden 2012 lopussa. Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan nimennyt Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin jäsenet vuosiksi seuraavassa kokoonpanossa: - Jaakko Kosunen, puheenjohtajana - Annukka Airaksisen, varapuheenjohtajana - Elina Itkonen - Matti Karttunen ( saakka) - Seppo Kononen - Varpu Puskala - Outi Turunen - Alpo Virtanen Sihteerinä on toiminut johdon sihteeri Anja Niskanen. Kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti vuoden 2012 tuotannon perusteella Savonia-palkinto jaettiin Seuraava palkinto jaetaan vuoden 2014 alussa. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. valitsee Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin vuosiksi ja nimeää raadille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Savonia-palkintoraadin sihteerinä toimii johdon sihteeri Kirsti Hietanen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja nimesi Savonia-kirjallisuusraatiin seuraavat henkilöt: - Puskala Varpu (puheenjohtaja) - Kosunen Jaakko (varapuheenjohtaja) - Hublin Marja-Leena - Ismail Atik - Kononen Seppo - Liukkonen Jukka - Röppänen Neeta - Vanhanen Matti - Vilpponen-Salmela Terttu.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 76 Asianro 1384/ /2013 Luottamushenkilöiden nimeäminen Varkaus-Kuopio-Iisalmi -kehityskäytävä ohjausryhmään Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupungit muodostavat vaikutusalueineen Pohjois-Savon ja Itä-Suomen kehityksen kannalta tärkeän kehityskäytävän (ns. VKI-kehityskäytävä). Käytävä on luontaisesti toimivin ja yhtenäisin työssäkäynti- ja asiointialue Itä-Suomessa. VKI-kaupungit ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Vuonna 2010 laadittiin VKIesiselvitys, josta nostettiin esiin viisi tärkeää yhteistä kehittämisteemaa yhdessä edistettäväksi. Ko. teemat olivat kaupunkien strategioiden yhteensovitus, VKI-vyöhykkeen rakennemallit, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö, palvelualueselvitys ja yhteinen markkinointihanke. Markkinointihanke toteutetaan vuosina Kaupunginhallitukset nimesivät keväällä 2011 edustajansa ns. VKI - ohjausryhmään. Ohjausryhmä on muodostunut kaupunkien johtavista luottamushenkilöistä ja kaupunginjohtajista. Kuopiolaisia ohjausryhmän luottamushenkilöitä ovat edellisellä valtuustokaudella olleet Sari Raassina, Leila Savolainen, Irja Sokka sekä Harri Auvinen (tuli Hetti Rytsyn tilalle lokakuussa 2012). Ohjausryhmän kokoontuu noin 2 kertaa/vuosi linjaamaan toiminnan tavoitteita, käymään tarvittavaa taustakeskustelua sekä arvioimaan saavutettuja tuloksia. Ohjausryhmän sihteeritehtävät hoidetaan kaupunkien kesken vuorotellen kokouksen pitopaikan mukaan. VKI-ohjausryhmän vuoden 2013 ensimmäinen kokous pidettiin Iisalmen Kulttuurikeskuksessa maanantaina Iisalmen ja Varkauden kaupungit olivat nimenneet uudet edustajansa tähän kokoukseen, mutta Kuopio ei, koska johtavien luottamushenkilöiden nimitykset eivät olleet vielä varmistuneet. Iisalmen kaupunki on toivonut, että osallistujat VKI-ohjausryhmän kokouksiin olisivat uusista puheenjohtajistoista, mutta kaupungit päättävät asiasta itse. Seuraava VKI-ohjausryhmän kokous pidetään klo 9.30 alkaen Kuopiossa. Valmistelija Tero Piippo puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää neljä luottamushenkilöä Varkaus-Kuopio-Iisalmi kehityskäytävä ohjausryhmään.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Päätös nimesi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: - Kantanen Pekka - Rytsy Hetti - Pulkkinen Jukka - Auvinen Harri.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 77 Asianro 1432/ /2013 Edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan vuosille Kaupungin yhteistyötoimikunta käsittelee kaupunkitasoiset, laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat yhteistoiminta-asiat. Lisäksi se käsittelee tarvittaessa kaupunkitasoiset, laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojelun yhteistoiminta-asiat. on nimennyt yhteistyötoimikuntaan neljä edustajaa ja näille henkilökohtaisen varaedustajan. Toimikaudella kaupunginhallituksen edustajina toimivat yhteistyötoimikunnassa: - Hetti Rytsy / Kaarina Mönkkönen lukien (puheenjohtaja), varaedustaja Eeva Heinonen - Hannu Kananen, varaedustaja Leila Savolainen - Pekka Kantanen, varaedustaja Sari Raassina - Neeta Röppänen, varaedustaja Pekka Kaartinen Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää neljä edustajaa ja näille henkilökohtaisen varaedustajan yhteistyötoimikuntaan, joista yhden toimikunnan puheenjohtajaksi toimikaudelle Päätös nimesi yhteistyötoimikuntaan seuraavat henkilöt: - Berg-Väänänen Nelli, varajäsen Kantanen Pekka - Ruotsalainen Pauli, varajäsen Komulainen Heidi - Rytsy Hetti, varajäsen Tolppanen Tapio - Röppänen Neeta, varajäsen Pulkkinen Jukka.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 78 Asianro 3719/ /2012 Joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmä Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Konsernipalvelu Kuopio- Siilinjärvi -alueella on päätetty noudattaa joukkoliikennepalvelujen järjestämisessä EU:n palvelusopimusasetusta (PSA). Kaupunkiliikenteessä (paikallisliikenne ja Kuopio-Siilinjärvi lähiliikenne) järjestämistavaksi on valittu alueelliset käyttöoikeussopimukset. Maaseutuliikenteen järjestämistavasta ei ole vielä päätöstä tehty. Käyttöoikeussopimukset kilpailutetaan kuluvana vuonna. Tarjouskilpailu tulee järjestää siten, että tarjouspyynnöt julkaistaan viimeistään kesäkuussa ja tarjouskilpailu ratkaistaan viimeistään lokakuussa. Tarjousaika jää varsin lyhyeksi etenkin uusille yrittäjille. Käyttöoikeussopimusten tarjouskilpailuasiakirjojen valmistelu on käynnissä. Kilpailutusasiakirjoja valmistellaan työryhmässä, jossa on edustus Paikallisliikenneliitto ry:stä sekä Kuopion lisäksi 7:ltä muulta keskisuurelta kaupunkiseudulta. Kuopio on tilannut kilpailuasiakirjojen laatimista varten taustaselvitystyön WSP Finland Oy:ltä yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon ELY:n kanssa. Työ sisältää kilpailukohteiden tarkan määrittelyn lisäksi markkina-, varikko- ja kalustoselvitykset sekä lippujärjestelmävaihtoehtojen (tariffialueet) tarkastelun. Lisäksi työ sisältää kilpailutusasiakirjojen viimeistelyn. Viranomaisen tulee määritellä kilpailutusasiakirjoihin mm. kilpailukohteet, tariffivyöhykkeet, vyöhykkeillä käytettävät lipputuotteet sekä niiden asiakashinnat sekä noudatettava korvausmalli. Lisäksi tulee määritellä kalustovaatimukset, sopimusten kesto, tarvittava sanktiojärjestelmä sekä mahdollinen bonusjärjestelmä. Näillä kaikilla on vaikutusta tarjousten hintatasoon ja siten Kuopion ja Siilinjärven kustannuksiin. Tämän vuoksi tehtäviin ratkaisuihin tarvitaan päättäjien näkemyksiä. Näiden näkemysten kokoamiseksi esitetään kilpailutuksen valmistelua varten nimettäväksi ohjausryhmä, jossa olisi molemmista kunnista 3 luottamushenkilöä ja 1 asiantuntija. Ohjausryhmän tehtävänä olisi em. linjausten määrittelyn lisäksi osallistua tarjouskilpailun ratkaisun valmisteluun. Esitys Esitän, että sekä Kuopion kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan 3 edustajaa sekä asiantuntijaksi joukkoliikenneinsinööri Seija Pasasen joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmään. Valmistelija Seija Pasanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmään keskuudestaan kolme (3) edustajaa sekä asiantuntijaksi joukkoliikenneinsinööri Seija Pasasen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: - Kaartinen Pekka - Karkkonen Veijo - Kantanen Pekka.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 79 Asianro 3971/ /2012 Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen City-pilkki Suurkalasavotta on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan päätökseen olla myöntämättä tapahtuma-avustusta. Tapahtumaryhmän lausunto City-pilkki Suurkalasavotan oikaisuvaatimukseen kaupunginjohtajan päätöksestä : Toiminimi Kalasavotta haki jätetyllä hakemuksella 3000 euron tapahtuma-avustusta maaliskuussa 2013 järjestettävän City pilkki suurkalasavottaan liittyvään kirjolohien lisäistutukseen Valkeisen lampeen sekä valtakunnalliseen ennakkomarkkinointiin. Lisäperusteluissa hakija mainitsee, että tapahtuman markkinointia Pietarin alueelle selvitetään yhdistettynä kilpailu- ja ostosmatkana. Selvitys tehtiin syyskuussa. Tapahtuma-avustushakemuksen mukaan yksipäiväiseen tapahtumaan odotettiin 500 osallistujaa Kuopiosta ja 500 Kuopion ulkopuolelta. Ulkomaista osanottajista mainittiin, että tapahtumaa suunnitellaan markkinoitavaksi Pietarissa. Vuonna 2012 City pilkki -tapahtumalle myönnettiin 700 euron tapahtumaavustus sitomattomasta määrärahasta. Tapahtumien arviointiperusteet Tapahtumaryhmä on arvioinut toiminimi Kalasavotan hakemusta kaupungin trategian asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tapahtumia on arvioitu ja pisteytetty seuraavien kriteerien mukaisesti: - kansainvälisyyspotentiaali - nuoret ja opiskelijat kohderyhmänä - kehitys- ja kasvumahdollisuudet - tukemisen tavoitteena on taloudellisten, imagollisten ja sosiokulttuuristen vaikutusten aikaansaaminen Tapahtumien taloudellisia vaikutuksia voidaan tarkastella mm. ulkopaikkakuntalaisten kävijöiden määrällä ja tapahtumapaikkakunnalla vietetyn ajan pituudella Tapahtumien imagovaikutuksia - millaista sisältöä tapahtumat tuottavat kaupungille ja miten profiloivat kaupungista syntyvää mielikuvaa.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) - miten kaupunki voi hyödyntää tapahtumia omassa markkinoinnissaan. Sosiokulttuurisilla vaikutuksilla arvioidaan tapahtumien vaikutusta esim. kansalaistoiminnan edistämiseen sekä yleisesti vaikutuksia asukkaiden viihtyvyyteen. Tapahtuma-avustuksia on viimeisten vuosien aikana kohdennettu aiempaa voimakkaammin kaupunkikuvallisesti, markkinoinnillisesti ja taloudellisesti merkittävimpiin tapahtumiin. Oikaisuvaatimuksessa mainittu sampien istutus on kustannettu kaupungin kalastustoimiston budjetista eikä uuden kilpailusarjan perustamiskustannukset ole tapahtuma-avustuksen arvioinnissa merkitsevä tekijä. Pikemminkin kaupungin istuttamat sammet tukevat tapahtuman markkinointia. Kuopion Matkailupalvelu on jo markkinoinut tapahtumaa Venäjällä sosiaalisen median ja Visitlakeland.ru verkkopalvelun kautta sekä avustanut venäjänkielisten käännösten teossa. Matkailupalvelun ilmaiset suomen ja vieraskieliset markkinointikanavat ovat edelleen tapahtumajärjestäjän käytettävissä. Näin tapahtuman markkinoiminen ulkomaille ei ole vain kaupungin tuen varassa. Tapahtumaryhmä on arvioidessaan City-pilkki Suurkalasavotta -tapahtumaa todennut, että tapahtuma on positiivinen ja omaa mahdollisesti kehityspotentiaalia, mutta vaikuttavuus kaikissa arviointikriteereissä on vielä niin pieni, että tapahtuma ei täytä tapahtuma-avustuksen myöntämisen kriteereitä. City-pilkki Suurkalasavotan oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan liiteaineistona. Esitys Tapahtumaryhmä esittää, että toiminimi Suurkalasavotan oikaisuvaatimus hylätään, koska tapahtuma ei täytä riittävästi tapahtuma-avustusten arvioinnissa käytettäviä arviointikriteereitä. Liitteet /2012 Oikaisuvaatimus Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy tapahtumaryhmän esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 80 Asianro 103/ /2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta valtuutettua Seuraavien vuosien aikana eläkkeelle siirtyvien kuopiolaisten määrä kasvaa merkittävästi. Työelämän jättävillä kuntalaisille on paljon osaamista ja kokemusta yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen toiminnan eri sektoreilta. Eläkkeelle siirtyminen vapauttaa sekä ajallista että toiminnallista resurssia muihin tehtäviin. Vastaavasti Kuopio strategiansa mukaisesti pyrkii aktivoimaan kuntalaisia osallisuuteen ja omaehtoiseen terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Eläkkeelle siirtyminen ja sitä seuraavat vuodet ovat myös yksilön näkökulmasta kriittistä aikaa. Mielekäs tekeminen ja arkipäivän toiminnassa mukanaolo vähentää syrjäytymisriskiä ja lisää toiminnallisia ja terveitä vuosia ihmisen elämään. Kuopiossa on lukuisia sekä 3-sektorin että julkisen palvelujärjestelmän sisäisiä harrastus- ja toimintamahdollisuuksia, jotka sopivat erinomaisesti eläkkeelle siirtyville kuntalaisille. Nämä toiminnat mahdollistavat paitsi uusien taitojen oppimista, toimintakyvyn ylläpitämistä, että omien taitojen ja osaamisen siirtämistä toisille vastaavassa tilanteessa oleville. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin työnimellä" Sinulla on paljon annettavaa"- vapaa- ja omaehtoisen toiminnan messutapahtuman järjestämiseksi. Tapahtuman tavoitteena on saattaa yhteen eläkkeelle siirtyviä kuntalaisia ja 3-sektorin organisaatioita sekä kertoa kaupungin järjestämistä liikunta- ja vapaa-ajan palveluista, ja sitä kautta lisätä eläkkeelle siirtyvien tietoa ja kiinnostusta aktiivisen elämäntavan ylläpitämiseksi. Perusajatuksena on, että kaupunki koordinoisi tapahtuman ja tarjoisi sille tarvittavat tilat. Myös muiden mahdollisten tahojen, esim. oppilaitokset, halukkuutta yhteistyöhön on syytä kartoittaa. Lausunto hyvinvoinnin edistämisen lautakunta : Hyvinvoinnin Edistämisen Johtaja Heli Norja Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Sari Raassina, Taisto Toppinen ja 42 muuta kunnanvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen , jossa esitetään, että kaupunki koordinoisi eläkkeelle siirtyville kuntalaisille messutapahtuman, jossa esiteltäisiin kaupungin ja järjestöjen vapaa-ajan- ja harrastusmahdollisuuksia. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tehtävänä on kaupungin strategian mukaisesti aktivoida kaupunkilaiset toimimaan oman hyvinvointinsa edistäjinä. Kansalaistoiminnan edistämisessä keskitytään ennaltaehkäisevien hyvin-

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) vointipalveluiden koordinointiin ja järjestämiseen monien yhteistyötahojen kanssa. Keskeisimpinä yhteistyökumppaneina ovat kaupungin toiset palvelualueet sekä järjestöt ja yhdistykset. Kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä tärkeällä sijalla on vertaisohjaaja- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koordinointi. Kuopion kaupungin hyvinvointipalvelut järjestävät erilaisia toimintamahdollisuuksia ikäihmisille. Tavoitteena on, että kuntalaiset löytävät oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen sopivat palvelut joko kaupungin tai yksityisen sektorin tarjoamista mahdollisuuksista. Kuopion kaupungin hyvinvointipalveluiden tarjoamia palveluja ikäihmisille: Eläkeläisten hyvinvointikortti, joka oikeuttaa uinti- ja kuntosalipalveluiden käyttöön uimahalleissa ja Kuopio-hallissa. Hinta 58 /vuosi. Niiralan uimahallin seniorikuntosalitoiminta, myös ohjattuna. Kansalaisopiston kurssitarjonta n. 200 eri toimipaikassa ympäri kaupunkia, osassa myös päiväkursseja. Sovelletut liikuntaryhmät senioreille ja Arkeen Voimaa-ryhmät pitkäaikaissairaille Vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden koulutus liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä Arkeen Voimaa-ryhmien ohjaajiksi. Kulttuuriluotsitoiminta lisää kulttuurin saavutettavuutta niille ikäihmisille, jotka asuvat kotona ja joiden on vaikea päästä liikkumaan itsenäisesti. Kulttuuriluotsi on kulttuurista kiinnostunut vapaaehtoinen vertaisohjaaja, joka on kumppanina jakamassa kulttuurikokemuksia. Liikettä niveliin-oppaan kokoaminen, johon on kootaan myös järjestöjen liikuntatarjonta ikäihmisille Kulttuurirohdot-oppaan kokoaminen ja painatus, johon on koottu ikäihmisille suunnattua kulttuuritarjontaa Starttikurssien järjestäminen mm. Liikunnasta Virtaa eläkevuosiin-kurssi. Starttikurssien tavoitteena on kurssilaisten opastaminen olemassa oleviin liikuntapalveluihin mm. kansalaisopiston ryhmiin ja yksityisiin palveluihin. Myös eläkevalmennuskurssit kaupungin työntekijöille. Kino KuvaKukon yhteistyö ISAK ry:n kanssa Hopeatähdet- elokuvakerhon toiminnassa, jolloin tarjotaan mm. päivänäytöksiä Kaupungin asukastupatoiminta tarjoaa alustan monenlaiseen toimintaan eri asuinalueilla Liikuntapaikkaverkosto sekä ulkoilu- ja virkistysalueet tarjoavat hyvän mahdollisuuden omaehtoiseen harrastamiseen Kaupungin teatteri, kirjastot, museot ja musiikkikeskus tarjoavat taide-elämyksiä kaikille kuntalaisille Asiakkaan kotona tapahtuvan yhteisötaidetoiminta tarjoaa palvelua niille, jotka eivät syystä tai toisesta (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset) hakeudu tai löydä aktivoivien palvelujen piiriin. Toiminta pyrkii antamaan taiteen keinoin mahdollisuuden pysähtyä arjessa oman elämän ääreen pohtimaan sitä, miten tähän hetkeen on tultu ja miten tästä eteenpäin. Tarkoituksena on edesauttaa ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden tunteen, oman elämänhallinnan ja keskinäisen yhteisöllisyyden lisääntymistä. Valtuustoaloitteessa esitetään messutapahtuman järjestämistä erityisesti eläkkeelle siirtyville kuntalaisille. Kansalaistoiminnan yksikkö on vuosittain

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-17:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot