Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Heidi Komulainen Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi Sari Raassina Irja Sokka Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Kirsi Soininen Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja markkinointijohtaja II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat 70-82

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Hetti Rytsy Taisto Toppinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa, Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 70 71, 74, osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin ja 75 78, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien ja osalta liite A seuraava valitusosoitus :n 79 osalta liite B

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Käsitellyt asiat Nro Liite/ Otsikko Sivu viite* 1 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kuopion hakeutuminen kasvusopimusmenettelyyn ja Innovatiiviset 7 kaupungin INKA -ohjelmaan * Teollisuushallin myynti, Teollisuustie 5, Karttula Edustajien valinta kuntapäiville Ouluun Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin asettaminen vuosiksi Luottamushenkilöiden nimeäminen Varkaus-Kuopio-Iisalmi - 13 kehityskäytävä ohjausryhmään 8 77 Edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan vuosille Joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmä Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Keskeneräiset valtuustoaloitteet * Kh:n tiedonantoja 26 Muutoksenhaku ja Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus Liite B kaupunginhallitus / kuntalain mukainen valitusosoitus 30

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 71 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Hetti Rytsy ja Tapio Tolppanen. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Hetti Rytsy ja Taisto Toppinen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 72 Asianro 3799/ /2012 Kuopion hakeutuminen kasvusopimusmenettelyyn ja Innovatiiviset kaupungin INKA - ohjelmaan Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen Talous- ja strategiapalvelu Työ- ja elinkeinoministeriö on päivätyllä kirjeellään käynnistänyt haun valtion ja kaupunkiseutujen väliseen kasvusopimusmenettelyyn sekä Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan. Hakuohjeet ovat oheisena liitteenä. Hakeutumisesta vastaa keskuskaupunki ja allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjallisena ja sähköisenä esityksenä mennessä. Kasvusopimusten tavoitteena on vahvistaa suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina ja palveluiden kehittäjänä. Sopimusten avulla tuetaan kaupunkiseutujen strategisten painopisteiden kehittämistä valtion ja kaupunkiseutujen kumppanuudella. Valtion puolelta kasvusopimusprosessin valmisteluvastuu on työ- ja elinkeinoministeriöllä. Lisäksi valtionpuolelta mukana ovat ao. ELY-keskus sekä sopimusten teemoista riippuen opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenneja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja Tekes. Kasvusopimusmenettelyn piirissä ovat kaupunkipolitiikan toimenpideohjelman mukaisesti Helsingin seudun metropolialue ja muut yli asukkaan kaupunkiseudut. Lisäksi kansallisesti merkittävien teemojen kehittämisessä voidaan ottaa käyttöön teemakohtaisia kasvusopimuksia kaupunkiverkostojen ja valtion kesken. Kaupunkiseudut vastaavat itse omien tavoitteidensa ja painopisteidensä määrittämisestä. Kuopion kaupunki on yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa valmistellut Kuopion kasvuohjelman ja Kuopion innovaatiokeskittymäohjelman. Valmisteluprosessit yksityiskohtaisemmin ovat esitetty kummassakin ohjelmaasiakirjassa. Kasvuohjelma pohjautuu kaupungin strategiaan, jonka valmisteluun osallistui laajasti kaupungin eri sidosryhmiä, kaupunkilaisia ja naapurikuntia. Ohjelman painopisteet sisältävät ne priorisoidut toimenpiteet, joilla edistetään alueen kasvua ja kilpailukykyä. Esitettyjen toimenpiteiden vaatimien resurssitarkastelujen yhteydessä on arvioitu niiden suhde tulevaan rakennerahastotoimintaan. Kyseinen tarkastelu muodostaa Kuopion rakennerahastosuunnitelman, joka täsmentyy osana neuvottelumenettelyä ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien valmistelua. INKA-ohjelman tavoitteena on tukea innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien luomiseksi. Ohjelma tukee kaupunkiseutujen erikoistumista vahvuuksiinsa ja kansainvälisesti merkittävän osaamisen kasautumista kannustamalla keskittymiä strategisten painopistevalintojen tekemiseen ja laajapohjaiseen julkisen sektorin ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön. Toimintaajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä liiketoimintaa luoden ja hyödyntäen

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) uuden tyyppisiä kehitysympäristöjä valtion, yritysten ja kaupunkiseutujen yhteistyönä. Ohjelmalla pyritään toteuttamaan isoja pilotointi- ja kehittämishankkeita sekä rakentamaan paikallisilla toimilla entistä parempia toimintaedellytyksiä innovaatiotoimijoiden ankkuroitumiselle suomalaisiin keskittymiin. Kuopion kasvuohjelma sisältää esityksen Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan, josta on laadittu erillinen ohjelma-asiakirja. INKA-ohjelman painopistevalinnat ovat siten osa kasvusopimusta ja sen yhteydessä käytävää kasvusopimusmenettelyä. Esitys vetovoimaisen innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi on valmisteltu laajapohjaisesti eri toimijoiden ja laajan yritysryhmän kanssa. Esitetyt kehittämiskokonaisuudet ja niiden kärkiteemat edustavat maailman tasoista huippuosaamista, globaalia liiketoimintakysyntää ja kansallisesti selkeästi profiloituneita kokonaisuuksia. Ohjelman valmistelusta on vastannut Kuopio Innovation Oy, jota myös esitetään tulevaa ohjelmaa hallinnoivaksi toimijaksi. Kuopion kasvuohjelma sekä innovaatiokeskittymäohjelma tukevat Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon maakuntaohjelman, ELY-keskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston strategisia painopisteitä. Tavoitteet tukevat myös Kuopiossa sijaitsevan laajan tutkimuslaitoskokonaisuuden kansallisia tavoitteita. Ohjelmien tavoitteita tukevat kaikki Kuopion toiminnallisen alueen kaupungit ja kunnat sekä Pohjois- Savon maakunnan alueella toimivat elinkeinojen kehittämisorganisaatiot. Esitys Esitän, että Kuopion kaupunki esittää Kuopion kasvuohjelmaa kasvusopimusmenettelyyn ja Terve ihminen Turvallinen ympäristö innovaatiokeskittymäohjelmaa Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaan. Liitteet /2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hakuohje /2012 Kuopion kasvuohjelma /2012 Kuopion innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma Valmistelija Sirpa Lätti-Hyvönen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kh hyväksyy kehittämisjohtajan esityksen Päätös Kaupunginjohtaja Paronen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Raassina poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 73 Asianro 756/ /2013 Teollisuushallin myynti, Teollisuustie 5, Karttula Kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen Toimitilajohtaminen Karttulan kuntaliitoksen yhteydessä siirtyi osoitteessa Teollisuustie 5 sijaitseva teollisuushalli Kuopion kaupungin omistukseen. Rakennus on valmistunut v ja se on pinta-alaltaan 279,5 m 2. Rakennuksella ei ole tasearvoa eikä sen sähkö-, vesi- ja lämpöliittymillä ole erillisarvoa. Kohteen ylläpitokulut ovat noin euroa vuodessa. Rakennus on ollut vuokrattuna saakka leipomoalan yritykselle. Rakennuksen myynnin yhteydessä Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen tonttipalveluyksikkö tekee päätöksen tontin vuokraamisesta. Rakennusta on markkinoitu Kuopion kaupungin Vapaat toimitilat -sivustolla. Teollisuushallista on saatu hyväksyttävissä oleva euron suuruinen ostotarjous. Vaikutusten arviointi Esitys Päätöksellä ei ole ilmastopoliittisia vaikutuksia. Esitän Kuopion kaupunginhallitukselle, että Karttulassa, osoitteessa Teollisuustie 5 sijaitseva teollisuushalli myydään Jouni Vuorijärvelle ja Pentti Tarvaiselle oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Liitteet Viiteaineisto 4 756/2013 Kauppakirjaluonnos 756/2013 Arviokirja 756/2013 Kiinteistön vuokrauspäätös Valmistelija Jouni Tiihonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy kiinteistökehitysasiantuntijan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 74 Asianro 1397/ /2013 Edustajien valinta kuntapäiville Ouluun Kutsu Suomen Kuntaliitto: Aika ja paikka Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Valtuusto määrää kokouspaikan ja -ajan. Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Ouluun Kokouspaikkana on Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2. Teema Kuntapäivien teema on Osaava kunta Kuntapäiväedustajien valinta Jäsenkunnat (kunnanhallitus tai -valtuusto) saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Kunnan asukasluvulla tarkoitetaan väestötietojärjestelmän kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukaslukua. Kunnan asukasluku Edustajia Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Päätöksenteko kuntapäivillä Kullakin varsinaisella edustajalla on kuntapäivillä päätöstä tehtäessä yksi ääni. Oikeus ottaa keskusteluun osaa kuntapäivillä on myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, yhdistyksen toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajilla

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) sekä henkilöillä, joille kuntapäivät tämän oikeuden myöntää. Käsiteltävät asiat Varsinaisten kuntapäivien on 1. käsiteltävä hallituksen antama, valtuuston hyväksymä kertomus kuntapäivien jälkeen tapahtuneesta yhdistyksen toiminnasta 2. päätettävä valtuuston jäsenten palkkioista ja korvauksista; ja 3. valittava valtuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraaviin varsinaisiin kuntapäiviin kestäväksi toimikaudeksi. Ilmoitus osanottajista Kirjallinen ilmoitus kunnan edustajista ja muista osanottajista on tehtävä liiton hallitukselle viimeistään Käytännön kokous- ja majoitusjärjestelyjä koskeva kirje on lähetetty lähetetty kunnille. Osanottomaksu Kokouksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään kustakin kunnan lähettämästä osanottajasta 450 euron suuruinen osanottomaksu. Kuntapäivien esityslista Kuntapäivien esityslista lähetetään kunnille viimeistään kuukautta ennen kuntapäiviä eli Kuntia pyydetään toimittamaan esityslista valitsemilleen kuntapäiväedustajille. Merkitään, että Kuopion kaupungista valitaan asukasluvun perusteella kuntapäiville kahdeksan (8) edustajaa. Liitteet /2013 Kuntapäivät 2013 käytännön järjestelyt ja ohjelma Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. valitsee kuntapäiville Ouluun kahdeksan edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varaedustajan. Päätös Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 75 Asianro 152/ /2013 Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin asettaminen vuosiksi Kuopion kaupungin jakaman Savonia-kirjallisuuspalkinnon palkintoraadin toimikausi on päättynyt vuoden 2012 lopussa. Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan nimennyt Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin jäsenet vuosiksi seuraavassa kokoonpanossa: - Jaakko Kosunen, puheenjohtajana - Annukka Airaksisen, varapuheenjohtajana - Elina Itkonen - Matti Karttunen ( saakka) - Seppo Kononen - Varpu Puskala - Outi Turunen - Alpo Virtanen Sihteerinä on toiminut johdon sihteeri Anja Niskanen. Kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti vuoden 2012 tuotannon perusteella Savonia-palkinto jaettiin Seuraava palkinto jaetaan vuoden 2014 alussa. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. valitsee Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin vuosiksi ja nimeää raadille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Savonia-palkintoraadin sihteerinä toimii johdon sihteeri Kirsti Hietanen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja nimesi Savonia-kirjallisuusraatiin seuraavat henkilöt: - Puskala Varpu (puheenjohtaja) - Kosunen Jaakko (varapuheenjohtaja) - Hublin Marja-Leena - Ismail Atik - Kononen Seppo - Liukkonen Jukka - Röppänen Neeta - Vanhanen Matti - Vilpponen-Salmela Terttu.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 76 Asianro 1384/ /2013 Luottamushenkilöiden nimeäminen Varkaus-Kuopio-Iisalmi -kehityskäytävä ohjausryhmään Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupungit muodostavat vaikutusalueineen Pohjois-Savon ja Itä-Suomen kehityksen kannalta tärkeän kehityskäytävän (ns. VKI-kehityskäytävä). Käytävä on luontaisesti toimivin ja yhtenäisin työssäkäynti- ja asiointialue Itä-Suomessa. VKI-kaupungit ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Vuonna 2010 laadittiin VKIesiselvitys, josta nostettiin esiin viisi tärkeää yhteistä kehittämisteemaa yhdessä edistettäväksi. Ko. teemat olivat kaupunkien strategioiden yhteensovitus, VKI-vyöhykkeen rakennemallit, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö, palvelualueselvitys ja yhteinen markkinointihanke. Markkinointihanke toteutetaan vuosina Kaupunginhallitukset nimesivät keväällä 2011 edustajansa ns. VKI - ohjausryhmään. Ohjausryhmä on muodostunut kaupunkien johtavista luottamushenkilöistä ja kaupunginjohtajista. Kuopiolaisia ohjausryhmän luottamushenkilöitä ovat edellisellä valtuustokaudella olleet Sari Raassina, Leila Savolainen, Irja Sokka sekä Harri Auvinen (tuli Hetti Rytsyn tilalle lokakuussa 2012). Ohjausryhmän kokoontuu noin 2 kertaa/vuosi linjaamaan toiminnan tavoitteita, käymään tarvittavaa taustakeskustelua sekä arvioimaan saavutettuja tuloksia. Ohjausryhmän sihteeritehtävät hoidetaan kaupunkien kesken vuorotellen kokouksen pitopaikan mukaan. VKI-ohjausryhmän vuoden 2013 ensimmäinen kokous pidettiin Iisalmen Kulttuurikeskuksessa maanantaina Iisalmen ja Varkauden kaupungit olivat nimenneet uudet edustajansa tähän kokoukseen, mutta Kuopio ei, koska johtavien luottamushenkilöiden nimitykset eivät olleet vielä varmistuneet. Iisalmen kaupunki on toivonut, että osallistujat VKI-ohjausryhmän kokouksiin olisivat uusista puheenjohtajistoista, mutta kaupungit päättävät asiasta itse. Seuraava VKI-ohjausryhmän kokous pidetään klo 9.30 alkaen Kuopiossa. Valmistelija Tero Piippo puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää neljä luottamushenkilöä Varkaus-Kuopio-Iisalmi kehityskäytävä ohjausryhmään.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Päätös nimesi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: - Kantanen Pekka - Rytsy Hetti - Pulkkinen Jukka - Auvinen Harri.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 77 Asianro 1432/ /2013 Edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan vuosille Kaupungin yhteistyötoimikunta käsittelee kaupunkitasoiset, laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat yhteistoiminta-asiat. Lisäksi se käsittelee tarvittaessa kaupunkitasoiset, laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojelun yhteistoiminta-asiat. on nimennyt yhteistyötoimikuntaan neljä edustajaa ja näille henkilökohtaisen varaedustajan. Toimikaudella kaupunginhallituksen edustajina toimivat yhteistyötoimikunnassa: - Hetti Rytsy / Kaarina Mönkkönen lukien (puheenjohtaja), varaedustaja Eeva Heinonen - Hannu Kananen, varaedustaja Leila Savolainen - Pekka Kantanen, varaedustaja Sari Raassina - Neeta Röppänen, varaedustaja Pekka Kaartinen Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää neljä edustajaa ja näille henkilökohtaisen varaedustajan yhteistyötoimikuntaan, joista yhden toimikunnan puheenjohtajaksi toimikaudelle Päätös nimesi yhteistyötoimikuntaan seuraavat henkilöt: - Berg-Väänänen Nelli, varajäsen Kantanen Pekka - Ruotsalainen Pauli, varajäsen Komulainen Heidi - Rytsy Hetti, varajäsen Tolppanen Tapio - Röppänen Neeta, varajäsen Pulkkinen Jukka.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 78 Asianro 3719/ /2012 Joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmä Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Konsernipalvelu Kuopio- Siilinjärvi -alueella on päätetty noudattaa joukkoliikennepalvelujen järjestämisessä EU:n palvelusopimusasetusta (PSA). Kaupunkiliikenteessä (paikallisliikenne ja Kuopio-Siilinjärvi lähiliikenne) järjestämistavaksi on valittu alueelliset käyttöoikeussopimukset. Maaseutuliikenteen järjestämistavasta ei ole vielä päätöstä tehty. Käyttöoikeussopimukset kilpailutetaan kuluvana vuonna. Tarjouskilpailu tulee järjestää siten, että tarjouspyynnöt julkaistaan viimeistään kesäkuussa ja tarjouskilpailu ratkaistaan viimeistään lokakuussa. Tarjousaika jää varsin lyhyeksi etenkin uusille yrittäjille. Käyttöoikeussopimusten tarjouskilpailuasiakirjojen valmistelu on käynnissä. Kilpailutusasiakirjoja valmistellaan työryhmässä, jossa on edustus Paikallisliikenneliitto ry:stä sekä Kuopion lisäksi 7:ltä muulta keskisuurelta kaupunkiseudulta. Kuopio on tilannut kilpailuasiakirjojen laatimista varten taustaselvitystyön WSP Finland Oy:ltä yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon ELY:n kanssa. Työ sisältää kilpailukohteiden tarkan määrittelyn lisäksi markkina-, varikko- ja kalustoselvitykset sekä lippujärjestelmävaihtoehtojen (tariffialueet) tarkastelun. Lisäksi työ sisältää kilpailutusasiakirjojen viimeistelyn. Viranomaisen tulee määritellä kilpailutusasiakirjoihin mm. kilpailukohteet, tariffivyöhykkeet, vyöhykkeillä käytettävät lipputuotteet sekä niiden asiakashinnat sekä noudatettava korvausmalli. Lisäksi tulee määritellä kalustovaatimukset, sopimusten kesto, tarvittava sanktiojärjestelmä sekä mahdollinen bonusjärjestelmä. Näillä kaikilla on vaikutusta tarjousten hintatasoon ja siten Kuopion ja Siilinjärven kustannuksiin. Tämän vuoksi tehtäviin ratkaisuihin tarvitaan päättäjien näkemyksiä. Näiden näkemysten kokoamiseksi esitetään kilpailutuksen valmistelua varten nimettäväksi ohjausryhmä, jossa olisi molemmista kunnista 3 luottamushenkilöä ja 1 asiantuntija. Ohjausryhmän tehtävänä olisi em. linjausten määrittelyn lisäksi osallistua tarjouskilpailun ratkaisun valmisteluun. Esitys Esitän, että sekä Kuopion kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan 3 edustajaa sekä asiantuntijaksi joukkoliikenneinsinööri Seija Pasasen joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmään. Valmistelija Seija Pasanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää joukkoliikenteen kilpailutuksen ohjausryhmään keskuudestaan kolme (3) edustajaa sekä asiantuntijaksi joukkoliikenneinsinööri Seija Pasasen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: - Kaartinen Pekka - Karkkonen Veijo - Kantanen Pekka.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 79 Asianro 3971/ /2012 Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen City-pilkki Suurkalasavotta on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan päätökseen olla myöntämättä tapahtuma-avustusta. Tapahtumaryhmän lausunto City-pilkki Suurkalasavotan oikaisuvaatimukseen kaupunginjohtajan päätöksestä : Toiminimi Kalasavotta haki jätetyllä hakemuksella 3000 euron tapahtuma-avustusta maaliskuussa 2013 järjestettävän City pilkki suurkalasavottaan liittyvään kirjolohien lisäistutukseen Valkeisen lampeen sekä valtakunnalliseen ennakkomarkkinointiin. Lisäperusteluissa hakija mainitsee, että tapahtuman markkinointia Pietarin alueelle selvitetään yhdistettynä kilpailu- ja ostosmatkana. Selvitys tehtiin syyskuussa. Tapahtuma-avustushakemuksen mukaan yksipäiväiseen tapahtumaan odotettiin 500 osallistujaa Kuopiosta ja 500 Kuopion ulkopuolelta. Ulkomaista osanottajista mainittiin, että tapahtumaa suunnitellaan markkinoitavaksi Pietarissa. Vuonna 2012 City pilkki -tapahtumalle myönnettiin 700 euron tapahtumaavustus sitomattomasta määrärahasta. Tapahtumien arviointiperusteet Tapahtumaryhmä on arvioinut toiminimi Kalasavotan hakemusta kaupungin trategian asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tapahtumia on arvioitu ja pisteytetty seuraavien kriteerien mukaisesti: - kansainvälisyyspotentiaali - nuoret ja opiskelijat kohderyhmänä - kehitys- ja kasvumahdollisuudet - tukemisen tavoitteena on taloudellisten, imagollisten ja sosiokulttuuristen vaikutusten aikaansaaminen Tapahtumien taloudellisia vaikutuksia voidaan tarkastella mm. ulkopaikkakuntalaisten kävijöiden määrällä ja tapahtumapaikkakunnalla vietetyn ajan pituudella Tapahtumien imagovaikutuksia - millaista sisältöä tapahtumat tuottavat kaupungille ja miten profiloivat kaupungista syntyvää mielikuvaa.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) - miten kaupunki voi hyödyntää tapahtumia omassa markkinoinnissaan. Sosiokulttuurisilla vaikutuksilla arvioidaan tapahtumien vaikutusta esim. kansalaistoiminnan edistämiseen sekä yleisesti vaikutuksia asukkaiden viihtyvyyteen. Tapahtuma-avustuksia on viimeisten vuosien aikana kohdennettu aiempaa voimakkaammin kaupunkikuvallisesti, markkinoinnillisesti ja taloudellisesti merkittävimpiin tapahtumiin. Oikaisuvaatimuksessa mainittu sampien istutus on kustannettu kaupungin kalastustoimiston budjetista eikä uuden kilpailusarjan perustamiskustannukset ole tapahtuma-avustuksen arvioinnissa merkitsevä tekijä. Pikemminkin kaupungin istuttamat sammet tukevat tapahtuman markkinointia. Kuopion Matkailupalvelu on jo markkinoinut tapahtumaa Venäjällä sosiaalisen median ja Visitlakeland.ru verkkopalvelun kautta sekä avustanut venäjänkielisten käännösten teossa. Matkailupalvelun ilmaiset suomen ja vieraskieliset markkinointikanavat ovat edelleen tapahtumajärjestäjän käytettävissä. Näin tapahtuman markkinoiminen ulkomaille ei ole vain kaupungin tuen varassa. Tapahtumaryhmä on arvioidessaan City-pilkki Suurkalasavotta -tapahtumaa todennut, että tapahtuma on positiivinen ja omaa mahdollisesti kehityspotentiaalia, mutta vaikuttavuus kaikissa arviointikriteereissä on vielä niin pieni, että tapahtuma ei täytä tapahtuma-avustuksen myöntämisen kriteereitä. City-pilkki Suurkalasavotan oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan liiteaineistona. Esitys Tapahtumaryhmä esittää, että toiminimi Suurkalasavotan oikaisuvaatimus hylätään, koska tapahtuma ei täytä riittävästi tapahtuma-avustusten arvioinnissa käytettäviä arviointikriteereitä. Liitteet /2012 Oikaisuvaatimus Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy tapahtumaryhmän esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) 80 Asianro 103/ /2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta valtuutettua Seuraavien vuosien aikana eläkkeelle siirtyvien kuopiolaisten määrä kasvaa merkittävästi. Työelämän jättävillä kuntalaisille on paljon osaamista ja kokemusta yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen toiminnan eri sektoreilta. Eläkkeelle siirtyminen vapauttaa sekä ajallista että toiminnallista resurssia muihin tehtäviin. Vastaavasti Kuopio strategiansa mukaisesti pyrkii aktivoimaan kuntalaisia osallisuuteen ja omaehtoiseen terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Eläkkeelle siirtyminen ja sitä seuraavat vuodet ovat myös yksilön näkökulmasta kriittistä aikaa. Mielekäs tekeminen ja arkipäivän toiminnassa mukanaolo vähentää syrjäytymisriskiä ja lisää toiminnallisia ja terveitä vuosia ihmisen elämään. Kuopiossa on lukuisia sekä 3-sektorin että julkisen palvelujärjestelmän sisäisiä harrastus- ja toimintamahdollisuuksia, jotka sopivat erinomaisesti eläkkeelle siirtyville kuntalaisille. Nämä toiminnat mahdollistavat paitsi uusien taitojen oppimista, toimintakyvyn ylläpitämistä, että omien taitojen ja osaamisen siirtämistä toisille vastaavassa tilanteessa oleville. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin työnimellä" Sinulla on paljon annettavaa"- vapaa- ja omaehtoisen toiminnan messutapahtuman järjestämiseksi. Tapahtuman tavoitteena on saattaa yhteen eläkkeelle siirtyviä kuntalaisia ja 3-sektorin organisaatioita sekä kertoa kaupungin järjestämistä liikunta- ja vapaa-ajan palveluista, ja sitä kautta lisätä eläkkeelle siirtyvien tietoa ja kiinnostusta aktiivisen elämäntavan ylläpitämiseksi. Perusajatuksena on, että kaupunki koordinoisi tapahtuman ja tarjoisi sille tarvittavat tilat. Myös muiden mahdollisten tahojen, esim. oppilaitokset, halukkuutta yhteistyöhön on syytä kartoittaa. Lausunto hyvinvoinnin edistämisen lautakunta : Hyvinvoinnin Edistämisen Johtaja Heli Norja Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Sari Raassina, Taisto Toppinen ja 42 muuta kunnanvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen , jossa esitetään, että kaupunki koordinoisi eläkkeelle siirtyville kuntalaisille messutapahtuman, jossa esiteltäisiin kaupungin ja järjestöjen vapaa-ajan- ja harrastusmahdollisuuksia. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tehtävänä on kaupungin strategian mukaisesti aktivoida kaupunkilaiset toimimaan oman hyvinvointinsa edistäjinä. Kansalaistoiminnan edistämisessä keskitytään ennaltaehkäisevien hyvin-

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (31) vointipalveluiden koordinointiin ja järjestämiseen monien yhteistyötahojen kanssa. Keskeisimpinä yhteistyökumppaneina ovat kaupungin toiset palvelualueet sekä järjestöt ja yhdistykset. Kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä tärkeällä sijalla on vertaisohjaaja- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koordinointi. Kuopion kaupungin hyvinvointipalvelut järjestävät erilaisia toimintamahdollisuuksia ikäihmisille. Tavoitteena on, että kuntalaiset löytävät oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen sopivat palvelut joko kaupungin tai yksityisen sektorin tarjoamista mahdollisuuksista. Kuopion kaupungin hyvinvointipalveluiden tarjoamia palveluja ikäihmisille: Eläkeläisten hyvinvointikortti, joka oikeuttaa uinti- ja kuntosalipalveluiden käyttöön uimahalleissa ja Kuopio-hallissa. Hinta 58 /vuosi. Niiralan uimahallin seniorikuntosalitoiminta, myös ohjattuna. Kansalaisopiston kurssitarjonta n. 200 eri toimipaikassa ympäri kaupunkia, osassa myös päiväkursseja. Sovelletut liikuntaryhmät senioreille ja Arkeen Voimaa-ryhmät pitkäaikaissairaille Vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden koulutus liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä Arkeen Voimaa-ryhmien ohjaajiksi. Kulttuuriluotsitoiminta lisää kulttuurin saavutettavuutta niille ikäihmisille, jotka asuvat kotona ja joiden on vaikea päästä liikkumaan itsenäisesti. Kulttuuriluotsi on kulttuurista kiinnostunut vapaaehtoinen vertaisohjaaja, joka on kumppanina jakamassa kulttuurikokemuksia. Liikettä niveliin-oppaan kokoaminen, johon on kootaan myös järjestöjen liikuntatarjonta ikäihmisille Kulttuurirohdot-oppaan kokoaminen ja painatus, johon on koottu ikäihmisille suunnattua kulttuuritarjontaa Starttikurssien järjestäminen mm. Liikunnasta Virtaa eläkevuosiin-kurssi. Starttikurssien tavoitteena on kurssilaisten opastaminen olemassa oleviin liikuntapalveluihin mm. kansalaisopiston ryhmiin ja yksityisiin palveluihin. Myös eläkevalmennuskurssit kaupungin työntekijöille. Kino KuvaKukon yhteistyö ISAK ry:n kanssa Hopeatähdet- elokuvakerhon toiminnassa, jolloin tarjotaan mm. päivänäytöksiä Kaupungin asukastupatoiminta tarjoaa alustan monenlaiseen toimintaan eri asuinalueilla Liikuntapaikkaverkosto sekä ulkoilu- ja virkistysalueet tarjoavat hyvän mahdollisuuden omaehtoiseen harrastamiseen Kaupungin teatteri, kirjastot, museot ja musiikkikeskus tarjoavat taide-elämyksiä kaikille kuntalaisille Asiakkaan kotona tapahtuvan yhteisötaidetoiminta tarjoaa palvelua niille, jotka eivät syystä tai toisesta (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset) hakeudu tai löydä aktivoivien palvelujen piiriin. Toiminta pyrkii antamaan taiteen keinoin mahdollisuuden pysähtyä arjessa oman elämän ääreen pohtimaan sitä, miten tähän hetkeen on tultu ja miten tästä eteenpäin. Tarkoituksena on edesauttaa ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden tunteen, oman elämänhallinnan ja keskinäisen yhteisöllisyyden lisääntymistä. Valtuustoaloitteessa esitetään messutapahtuman järjestämistä erityisesti eläkkeelle siirtyville kuntalaisille. Kansalaistoiminnan yksikkö on vuosittain

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 80 Asianro 103/12.03.01/2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite 27.2.2012 Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) 13.11.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) 13.11.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:55 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Juankosken ruukkialueenkiinteistö-, toimitila- ja tapahtumaympäristöjen kehittäminen

Juankosken ruukkialueenkiinteistö-, toimitila- ja tapahtumaympäristöjen kehittäminen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Elinkeinoasiat 11 / 2017 Juankosken ruukkialueenkiinteistö-, toimitila- ja tapahtumaympäristöjen kehittäminen Selostus ja perustelu Juankosken Ruukki ry on esittänyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Tehtävä Tietohallinto Asianro 7556/2017 Tietohallintojohtaja

Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Tehtävä Tietohallinto Asianro 7556/2017 Tietohallintojohtaja Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Hankinta- ym. sopimukset 9 / 2017 Tietomallipohjaisen toimintamallin koulutuksen ja konsultoinnin hankinta Selostus ja perustelu Kaupunkiympäristö palvelualueen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän täyttäminen

Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän täyttäminen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Palveluesimiehen virkaa ja tehtävää hakeneet Henkilöstöasiat 1 / 2018 Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 81, 20.03.2017 Kaupunginhallitus, 152, 06.03.2017 81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien

Lisätiedot

Hankintapäätös / Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut työikäisille asiakkaille

Hankintapäätös / Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut työikäisille asiakkaille Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Tukeva-työvalmennussäätiö Hannu Miettinen Teollisuuskatu 1 70620 KUOPIO Hankinta- ym. sopimukset 2 / 2017 Hankintapäätös / Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut työikäisille

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot - case Savilahti seminaarin ja työpajan järjestämisen

Asumisen uudet muodot - case Savilahti seminaarin ja työpajan järjestämisen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Hankinta- ym. sopimukset 6 / 2017 Asumisen uudet muodot - case Savilahti seminaarin ja työpajan järjestämisen tilaus Selostus ja perustelu Savilahti-projektiin kuuluva

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

Lokerokaappien hankinta liikuntapaikka -yksikköön

Lokerokaappien hankinta liikuntapaikka -yksikköön Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) BLC Turva Oy Leväsentie 7 70700 Kuopio Lokerokaappien hankinta liikuntapaikka -yksikköön Hankinta- ym. sopimukset 18 / 2017 Selostus ja perustelu Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 125 25.03.2013. 125 Asianro 75/00.02.09/2013. Kh:lle saapuneet kirjeet ym.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 125 25.03.2013. 125 Asianro 75/00.02.09/2013. Kh:lle saapuneet kirjeet ym. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 125 Asianro 75/00.02.09/2013 Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet ym.: Luottamushenkilöiden palkkioiden maksuaikataulu vuonna 2013: Jakso Ilmoitukset klo

Lisätiedot

Yrityspalvelun esitys (Kiihdyttämö Health Accelerator -mentorointi)- hankkeen rahoituksesta (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut, AIKO, Pohjois-Savon

Yrityspalvelun esitys (Kiihdyttämö Health Accelerator -mentorointi)- hankkeen rahoituksesta (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut, AIKO, Pohjois-Savon Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Kasve Oy Suokatu 36 A 32 70110 Kuopio Elinkeinoasiat 3 / 2017 Yrityspalvelun esitys (Kiihdyttämö Health Accelerator -mentorointi)- hankkeen rahoituksesta (Alueelliset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Kiinteistön Koivunotko ostaminen

Kiinteistön Koivunotko ostaminen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Kiinteistön Koivunotko 297-433-7-72 ostaminen Vuokraus ja varausasiat 43 / 2017 Selostus ja perustelu Ranta-Toivala on mahdollinen vaihtoehto Vanuvuoren aluetta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 / (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitos, Varikkokatu 2, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 / (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitos, Varikkokatu 2, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 / 2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitos, Varikkokatu 2, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot