Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki"

Transkriptio

1 ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla alkuvuodesta 2015 käytyyn asiantuntijakeskusteluun (www.debattibaari.fi/ilmasto). Moderaattorimme tiedetoimittaja Elina Venesmäen briiffi kokoaa akateemisestikin korkeatasoisen asiantuntijajoukon keskustelut seitsemäksi ajankohtaiseksi kysymykseksi ja vastaukseksi, joiden toivotaan edesauttavan asiapohjaista julkista keskustelua: 1. Ilmasto muuttuu. Kuinka suuri muutos ihmiskunnan pitää tehdä? 2. Riittääkö uusiutuva energia? 3. Vai pitääkö ottaa kaikki keinot käyttöön? 4. Missä mennään sähkön varastoinnissa? 5. Voiko kysynnän sääntely auttaa säästämään energiaa? 6. Tarvitaanko energiatukia ja millaisia? 7. Löytyykö ratkaisu ruohonjuuritasolta? Briiffin toimitustyö rahoitettiin joukkorahoituspalvelun kautta. Debattibaarin tiedepilottia tukivat lisäksi Tieteen tiedotus ry ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta sekä Faktabaari- hanke. Debattibaari jalostaa asiantuntijatietoa journalismin ja julkisen päätöksenteon tueksi ja tuo fiksun ja selkeän asiakeskustelun kaikkien kansalaisten ulottuville. Lisätietoa tiedepilotimme kokemuksista Tieteessä Tapahtuu -lehden (1/2015) artikkelista

2 1. Ilmasto muuttuu. Kuinka suuri muutos ihmiskunnan pitää tehdä? Tällä hetkellä maailman ilmasto on lämmennyt noin 0,8 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Suomessa lämpötila on noussut jo yli kaksi astetta. Kasvihuonekaasupäästökeskustelu keskittyy harmittavan usein vain sähköenergian tuotantoon, sanoo energiatehokkuuden professori Jero Ahola Lappeenrannan yliopistosta. Sähköenergian ja lämmön tuotanto vastaavat vain neljäsosasta kasvihuonepäästöistä. Ahola summaa, että jos tavoitteena on vähentää ilmastopäästöjä globaalisti 80 prosenttia, pitkälti päästöistä vapaaksi pitää saada: sähköenergian ja lämmön tuotanto, liikenne sekä kemikaalien ja lannoitteiden tuotanto. Metsäpinta-alan pienentämisen on loputtava. Valtava haaste. Miten tämä onnistuu? 2. Riittääkö uusiutuva energia? Suuri keskustelunaihe tällä hetkellä on, riittävätkö uusiutuvat energialähteet Suomen ja maailman tarpeisiin. Tammikuussa Debattibaarin keskustelun aikana Lappeenrannan yliopisto julkaisi professori Christian Breyerin tutkimusryhmän tutkimuksen, jonka mukaan energiantuotanto sataprosenttisesti uusiutuvilla polttoaineilla on mahdollista ja jopa taloudellisesti kannattavaa. Professori Seppo Valkealahti Tampereen teknillisestä yliopistosta sanoo, että keskeiset uusiutuvat energialähteet (vesi-, tuuli- ja aurinkovoima) ovat jo nyt täysin kilpailukykyisiä useimmilla markkina-alueilla ilman tukia. Lähivuosina keskeiset uusiutuvat energialähteet (vesi- tuuli- ja aurinkovoima) tulevat olemaan selvästi edullisin tapa tuottaa sähköenergiaa suurimmassa osassa maailmaa. Sähkön tuotannossa muutos uusiutuviin energialähteisiin on hänestä siis vääjäämätön. Vuonna 2013 jo yli puolet rakennetusta uudesta sähköenergian tuotantokapasiteetista perustui uusiutuvaan energiaan. Energiaprofessori Peter Lund toi Twitterissä mukaan keskusteluun mielipidekirjoituksensa, jossa hän ihmetteli, miksi Helsinki aikoo korvata kivihiilen puulla sen sijaan, että miettisi uudenaikaisempia ratkaisuja. Nyt suunnitteilla oleva voimalaitosinvestointi sitoisi Helsingin kymmeniksi vuosiksi vanhaan teknologiaan, ja hänestä pitäisi ainakin pitää ovet auki uusille ideoille. Lundin mukaan Helsinki voisi tuottaa 60 prosenttia sähköstään tuulella ja 40 prosenttia rakennuksiin sijoitettavilla aurinkopaneeleilla. Kaukolämpöä voi ehkä tulevaisuudessa tuottaa geotermisellä energialla. Pääkaupunki toimii esimerkkinä koko Suomelle. Lund sanoo, että päästöjen osalta 100 prosenttia uusiutuvaa Suomessa vuonna 2050 ei liene vielä tarpeen, noin 80 prosentin osuus riittänee. Jotta energiajärjestelmä toimisi ja oletetaan, ettei energian varastointikysymystä ole vielä täysin ratkaistu, bioenergian merkitys eri muodoissaan tulee olemaan tärkeä, meillä ainakin 50 prosenttia kaikesta energiasta. Energian käytön tehostaminen on toinen kriittinen tekijä, jota ilman uusiutuvien osuutta ei kyetä nostamaan korkealle. Professori Lund lisää, että uusia tekniikoita pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti, myös talouskasvun ja uusien työpaikkojen kannalta, joissa uusiutuvat ja tehostaminen ovat kansainvälisten arvioiden ja empiirisen tiedon perusteella paras vaihtoehto. Siis suosimalla suomalaista energiaa, uusiutuvia ja tehostamista, voitaisiin luoda yli uutta työpaikkaa. Ydinvoima ja CCS eivät näitä meille luo. 2

3 Sadan prosentin tavoite kerää Debattibaarissa myös kritiikkiä. Aktivisti Janne Korhonen sanoo, että uusiutuvien rajoitteista tulisi puhua ajoissa. Hänestä sataprosenttisesti uusiutuvien vaatiminen on uhkapeliä ja skenaarioissa luotetaan poikkeuksetta tekniikan kehittyvän juuri halutulla tavalla ja erittäin merkittävien kulutussäästöjen toteutuvan ongelmitta. Lisäksi vaaditut energiantuotannon rakennusnopeudet ovat huikeita. 3. Vai pitääkö ottaa kaikki keinot käyttöön? Kyllä pitää, sanoo moni Debattibaarin keskustelija. VTT:n tutkija Ilkka Hannulan mielestä ratkaisujen etsiminen uusista suunnista ei ole välttämätön edellytys ilmastonmuutoksen hidastamiselle. Hänestä päästöjen kasvu voidaan ohjata kestävämmälle uralle investoimalla massiivisesti olemassa oleviin kaupallisiin ratkaisuihin (mm. energiatehokkuus, tuuli, aurinko, ydinvoima, CCS, bioenergia, ). Aktivisti Janne Korhonen sanoo, että ilmastonmuutoksen torjunta on jo nyt uhkapeliä ja tarvitsemme varmuuden vuoksi kaikkia keinoja. Tähän kuuluu paitsi hiilidioksidin varastointi ja talteenotto CCS, myös paljon ydinvoimaa. Lisäksi tarvitsemme valtavasti energiansäästöä, metsittämistä ja niin edelleen. Laajamittaisen biomassan energiakäytön ongelmiin ollaan hänestä vasta heräämässä. Uusia hiilivoimaloita ei hänestä pitäisi rakentaa ainakaan ennen kuin CCS (hiilidioksidin talteenotto ja säilöntä) on todellisuutta, mutta ydinvoimalla voidaan hänestä vähentää päästöjä nopeammin kuin millään muulla keinolla. Energiatalouden professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta, myös Suomen ilmastopaneelin jäsen, sanoo, että ilmastonmuutoksen tehokkaaseen globaaliin hillintään tarvitaan kaikkia keinoja, myös CCS:ää. Hän ei usko, että fossiilisten resurssien haltijat pidättäytyisivät niiden käytöstä. Myös professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan yliopistosta uskoo, että CCS ei kannata vielä, mutta on arvokas asia tulevaisuudessa. Niin kauan kuin päästöoikeus on niin halpa kuin nyt, CCS ei kannata, koska CCS laskee uuden hiilivoimalan hyötysuhdetta 43 prosentista noin 38 prosenttiin, eli hiiltä pitää polttaa 15 prosenttia enemmän. Jos päästöoikeus nousee 30 euroon hiilidioksiditonnilta, CCS alkaa olla kannattavaa. 4. Missä mennään sähkön varastoinnissa? Nyt puhutaan paljon sähkön varastoinnin mahdollisuuksista. Sähkötekniikan professori Seppo Valkealahti Tampereen teknillisestä yliopistosta sanoo, että sähkön varastoinnin kehitystyö on vasta alussa. Hänen mukaansa kaikki kehitystrendit indikoivat, että tämän vuosikymmenen loppupuolella selvästi yli puolet uudesta rakennettavasta sähköenergia tuotantokapasiteetista tulee olemaan säätilasta riippuvaista aurinko- ja tuulivoimaa. Jo kymmenen vuoden päästä tuotanto kattaa noin 20 prosenttia sähkön tuotannosta ja aurinko- ja tuulivoima alkavat dominoida sähköenergiajärjestelmässä. Tulevien tarpeiden mukaisen voimajärjestelmän kehittäminen on lähes alkutekijöissään. Tähän tulee Valkealahdesta varautua etukäteen tutkimalla, kehittämällä ja suunnittelemalla 3

4 järjestelmän toimintaperiaatteet uusiksi vastaamaan tulevaa tuotantoa. Hänestä tarvitaan esim. kansallinen tutkimusohjelma tutkimaan tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmää. Lyhyemmällä tähtäimellä tutkimus tukisi suomalaista vientiteollisuutta eli suomalainen teollisuus voisi olla merkittävä globaali tulevaisuuden järjestelmätoimittaja. Valkealahdesta Suomessa tulee panostaa aurinkokenno- ja tuulivoiman sekä tulevaisuuden energiajärjestelmien tutkimukseen ja kehittämiseen, jotka ovat globaalisti merkittävimmät tulevaisuuden sähköntuotantomuodot. Siellä on parhaat mahdollisuudet vientituotteille, ja Suomessa on vahva alan teollisuus. Muut uusiutuvan energian lähteet, kuten bioenergia tai vesivoima, tarjoavat hänestä vain marginaalista kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia. 5. Voiko kysynnän sääntely auttaa säästämään energiaa? Kyllä voi, sanoo VTT:n erikoistutkija Pekka Koponen, ilman ei pärjätä. Säätövoiman tuottaminen pelkästään keskitetysti ja verkkoja vahvistamalla on kallista ja ympäristövaikutuksiltaan kestämätöntä. Sähkön varastointikin on kallista, häviöllistä ja silläkin on ympäristövaikutuksensa. Koponen kertoo, että periaatteessa lähes kaikki kuormat, kuten pumppaus, lämmitys ja jäähdytys ovat ohjattavissa. Varsinkin kun kuormat nykyisin liittyvät sähköverkkoon taajuusmuuttajien ja tasasuuntaajien välityksellä. Suomessa on esimerkiksi yli 1 GW pientalojen lämmityskuormaa, jonka voisi muuttaa dynaamiseksi. Eli yksinkertaistettuna lämmitettäisiin talojen lämpövarastoa ja käyttövettä, kun sähköä on liikaa. Koposta mietityttää, onko erilaisten välivarastojen kuten vesitornien käytöstä luopumisessa menty liian pitkälle. Ne olisivat mainio ohjattava kuorma. Kysyntäpuolen potentiaalia saataisiin Koposesta riittävästi käyttöön seuraavasti laitevaatimusten ja rakennusmääräysten avulla näin: 1) Rakennuskannan lämmönvaraavuuden ja ohjausmahdollisuuksien ei annettaisi hävitä. 2) Kulutuslaitteille ja sähkön pientuotannolle asetettaisiin taajuusvastevaatimuksia ja -kannustimia. 3) Lämpöpumppuihin pitäisi saada pakolliseksi valmistajasta riippumaton ohjausliitäntä. Etäohjaus on jo lähes kaikissa, mutta kunkin lämpöpumppuvalmistajan omalla protokollalla. 4) Myös sähköautojen lataus kannattaa vaatia ohjattavaksi heti latauspisteitä toteutettaessa. Ohjattavissa olevalle sähköä käyttävälle lämmitykselle pitäisi saada sille kuuluva arvo esimerkiksi energiatodistuksissa. Kysynnän jousto pitäisi saada mukaan myös energiakatselmuksiin. U.S. Department of Energyn tutkimuksissa päädyttiin siihen, että jopa kolmasosa sähköjärjestelmän huipputehosta kannattaisi olla nopeasti taajuuden mukaan ohjattavaa kuormaa. Haitta kuluttajille on olematon, mutta sähköjärjestelmän kustannukset, päästöt ja käyttövarmuus paranisivat huomattavasti. 6. Tarvitaanko energiatukia ja millaisia? Debattibaarissa puhuttiin paljon siitä, että fossiilisen energian saamista suurista tuista pitäisi päästä eroon. Myös Suomi tukee fossiilienergiaa runsaasti. 4

5 Energia-alan ammattilainen Aki Suokko sanoo, että suurin fossiilisen energian tuki lienee se, että haitat eivät ole sisäistettynä polttoaineiden hinnassa. Uusiutuvan energian tuki voidaan puolestaan ajatella miinusmerkkisenä verona. Fossiilienergian ilmastohaitat voitaisiin hänestä huomioida tehokkaasti kansainvälisellä päästöoikeuskaupalla. Professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan yliopistosta sanoo, että fossiilisen energian ja ydinenergian tutkiminen saa paljon tukia. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallituksen energiaosasto rahoitti uusiutuvaa M$, fossiilista M$ ja ydinenergiaa M. Tuki uusiutuvien tutkimukseen oli alle viidennes tästä. Tietokirjailija Rauli Partanen huomauttaa, että fossiilisten valtavat globaalit tuet koostuvat suurelta osin öljyn-/kaasuntuottajamaiden omille kansalaisilleen tarjoamasta halvasta polttoaineesta (Iran, Saudit, Venezuela, Venäjä) ja ne voidaan periaatteessa voi nähdä myös jonkinlaisena osana näiden maiden sosiaaliturvaa. Partasesta tämä ei ole hyvä asia, mutta voi olla rohkeaa toivoa, että nämä tuet saataisiin käännettyä uusiutuvia tukemaan. Toki länsimaissakin kohteita on. Energia-asiantuntija Ville Karttunen sanoo, että uusiutuvien polttoaineiden pitää voittaa fossiiliset polttoaineet vapailla markkinoilla. Niin kauan kuin fossiiliset polttoaineet ovat halvempia kuin uusiutuvat, niille löytyy aina kysyntää. Professori Seppo Valkealahti Tampereen teknillisestä yliopistosta sanoo, että uusiutuvat energialähteet ovat jo täysin kilpailukykyisiä useissa osissa maailmaa. Energiatukien poistaminen olisi hänestä siksi tehokas tapa torjua ilmastomuutosta ja lisätä uusiutuvien käyttöä. Professori Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo, että siirtymisessä kestävään energiatalouteen vallitsevat hinnat eivät ole ainoa tärkeä asia. Monet Suomessa käyttäytyvät jo nyt strategisesti ymmärtäen, että kannattaa kulkea kärjessä energiamurroksessa. Suomen strategian ydin on biotalous, cleantech ja digitalisaatio eli työllisyyden hakeminen kasvavilta ilmastonmuutoksen torjunnan markkinoilta. Edistyksellisiltä kotimarkkinoilta voimme ponnistaa vientiin. Tarvitaan panostuksia teknologiaan ja kaupallistamiseen, energiatehokkuutta edistäviä normeja ja hallinnollisteknisten esteiden raivaamista. Lisäksi uusiutuviin investoimista kannattaa tukea, koska fossiilisia tuetaan rajusti ja päästöoikeudet näyttävät pysyvän pitkään halpoina. 7. Löytyykö ratkaisu ruohonjuuritasolta? Kyllä, mutta ei pelkästään. Myös kansallisia ja kansainvälistä ohjailua tarvitaan. VTT:n tutkijan Ilkka Hannulan mukaan ilmastonmuutoksen hillintä on lähinnä tahdon asia. Ihmiskunnalta ei puutu teknisiä tai taloudellisia resursseja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. (Esimerkiksi Nicholas Stern sanoo, että ilmastonmuutoksen hillintä maksaisi prosentin maailman bkt:sta). Ongelmana on globaaliin sopimuksen puute. Maat ovat haluttomia uhrauksiin mikäli eivät saa takeita siitä että muut maat tekevät samoin. Toisaalta monissa maissa tehdään alueellisesti paljon kunnianhimoisempia ratkaisuja kuin kansallisella tasolla. Tietokirjailija Rauli Partanen sanoo, että molemmat tarvitaan. Paikallisella tasolla tekeminen on kannustavaa ja kouriintuntuvaa ja tulokset tulevat ilmi nopeasti. Mutta iso kokonaisuus ratkaisee. Yksinkertaistaen: jos hiilelle ei saada globaalia nousevaa hintaa, paikalliset hienotkin ratkaisut johtavat ainakin osittain siihen, että fossiilisten suhteellinen markkinahinta halpenee, ja joku muu kuluttaa ne. Energia-alan ammattilainen Aki Suokko sanoo, että ilmastonmuutoksen hillinnän kustannuksista on esitetty paljon hyvinkin tarkkoja lukuja, kuten 0,06 % BKT:sta seuraavat 50 vuotta. Lukujen 5

6 taustalla olevat mallit ovat hänestä kuitenkin hyvin yksinkertaisia, eivätkä pysty ottamaan muun muassa eri teknologioiden kustannuksien ja kuluttamisen epävarmuuksia huomioon. Hiilelle on hänestä saatava sosiaaliset haitat huomioiva hinta ja sen aiheuttama taakka on jaettava oikeudenmukaisesti. Tämä voi hidastaa talouskasvua merkittävästi. Debattibaarin keskustelussa löytyi paljon pieniä ideoita ongelmaan. Professori Anne Jalkala Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo, että laumakäyttäytymisen mekanismia voidaan hyödyntää muun muassa aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen käyttöönotossa. Stanfordin yliopiston tutkijat ovat osoittaneet, että kun postinumeroalueelle asennetaan 10 prosenttia enemmän aurinkopaneeleja, se johtaa myöhemmin 54 prosentin lisäykseen aurinkopaneelien käyttöönotossa samalla alueella. Tarvitaan demonstraatiokohteita, koska ne vähentävät ostajan kokemaa riskiä. Professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan yliopistosta sanoo, että meidän pitäisi siirtyä päästörajoituksista tuotannon dekarbonisointiin. Siksi tarvitaan tuotteille selkeä avainlipun kaltainen merkki vähähiilinen tuote niin, että esimerkiksi 2/3 tuotannosta olisi aina vähähiilistä. Hänestä kannattaisi myös asettaa 500 kgco2/mwh päästöraja uusille voimalaitoksille Yhdysvaltojen mallin mukaan. Suomessa tämä tarkoittaisi, että ainakaan pelkkää turvetta ei voisi enää polttaa. Päästörajan voisi laittaa myös niin että esimerkiksi 15 vuoden päästä kaikkien olemassa olevien voimaloiden pitäisi täyttää tuo taso. Tietokirjailija Rauli Partanen totesi tähän, ettei millekään polttoon perustuvalle energiantuotannolle ole enää tilaa. IEA:n mukaan vuodesta 2017 eteenpäin kaiken rakennettu voimalaitos- ja tuotantoinfran pitää olla päästöneutraalia. Länsimaiden päästövähennysten pitää olla karkeasti kolme prosenttia vuodessa 2050 asti. Energiatekniikan opiskelija Paula Sankelo Aalto-yliopistosta sanoo, että ilmastokriisiä eivät torju vihreät kuluttajat, vaan aktiiviset kansalaiset ja vastuulliset päättäjät. Keskeistä on pitää fokus siinä, kuinka voisimme saada fossiilisia polttoaineita tuottavat ja polttavat teollisuudenalat siirtymään nopeasti kohti vähähiilisiä tuotannonaloja ja toimintamalleja. Koska kannattavat liiketoiminnan alat eivät muuta tuottavia toimintamallejaan vapaaehtoisesti, päättäjillä on vastuu päästöjen rajoittamisesta riittävän nopealla aikataululla. Kansalaiseksi itsensä esittelevä Kari Vahtiala toivoo, että yksityisten ihmisten uusiutuvan energian hankinnoista tehtäisiin nykyistä kannattavampia. Siis sähköverkkoon kytkeytymistä pitäisi helpottaa nykyisestä ja verkkoon syötetylle energialle pitäisi saada kohtuullinen hinta. Hän uskoo, että näillä toimenpiteillä sadattuhannet kotitaloudet olisivat valmiita sijoittamaan euroa tähän tekniikkaan. Käytännön toteuttaja Markku Nivakoski Kainuusta kertoo esimerkin uusiutuvan energian hankkeesta Kainuussa, jossa on alennettu kuluttaja-asiakkaan maksamaa hintaa verotuksen kautta niin, että kysyntä suuntautuu uusiutuvilla tuotettuun energiaan. Ajankohtaiset kysymykset tuulivoiman syöttötariffin kalleudesta ja energiapuun tuista voidaan hänestä myös korvata järkevällä verotuksella. Energia-asiantuntija Ville Karttunen sanoo, että Suomen energiapolitiikka pitäisi saada linjaan globaalien ongelmien kanssa. Niin, että energiapolitiikka tukisi sellaisia energiantuotannon ratkaisuja, jotka voidaan ensin koeponnistaa Suomessa ja sitten helposti siirtää vaikkapa Kiinaan. Suomella on osaamisen ja teknologian puolesta hyvät edellytykset luoda ratkaisuja globaaleihin energiantuotannon päästöihin. 6

7 Tuotantotalouden professori Anne Jalkala Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo, että Suomen keskeisin rooli globaalien ilmastopäästöjen kitkemisessä on ennen kaikkea puhtaamman teknologian kehittäjänä ja kaupallistajana. Kehittämisessä olemme jo hyviä, kaupallistamisessa emme niinkään. Psykiatrian professori (emer.) Johannes Lehtonen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että avain väestön ja päättäjien ilmastokäyttäytymiseen on positiivisen muutosmotivaation herättäminen. Nyt väestössä vallitsee lähinnä hiljainen huolestuneisuus. Sen tulisi kehittyä muutoshalukkuudeksi, jonka vallitessa ekologisesti terve energian tuotanto ja kulutus nähdään tavoittelemisen arvoisina ja myönteisinä asioina. Hänen mukaansa motivaatio voi syntyä laajasta ja rehellisestä keskustelusta. Ensin täytyy myöntää, että uhka on mittasuhteiltaan suuri ja luonteeltaan hyvin monimutkainen. Yksi tavoite keskustelulle olisi hänestä tehdä ilmastonmuutos arkisesti tutuksi niin, ettei se kuulostaisi ja tuntuisi tuomiopäivän asialta. Sama koskee keskustelua energiatuotannon ja säästöjen ratkaisumalleista. Medialla ja poliitikoilla on hyvin tärkeä rooli keskustelussa. Kun tosiasiat uskalletaan nähdä, muutoshalu herää itsestään. Koko keskustelu löytyy osoitteesta Tähän yhteenvetoon on pyydetty myös tarkennuksia keskusteluun osallistuneilta. Debattibaari.fi/ilmasto-sivun keskusteluun osallistuivat: Jero Ahola, energiatehokkuuden professori, Lappeenrannan yliopisto Ilkka Hannula, tutkija, VTT Anne Jalkala, tuotantotalouden professori, Lappeenrannan yliopisto Ville Karttunen, energia-asiantuntija Pekka Koponen, erikoistutkija, VTT Janne Korhonen, jatko-opiskelija, Aalto-yliopisto Timo Järvensivu, tutkija, yrittäjä Johannes Lehtonen, psykiatrian professori (emer.), Itä-Suomen yliopisto Raimo Lovio, ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori, Aalto-yliopisto Markku Nivakoski, projektipäällikkö, Kainuun Etu Oy Veijo Pakarinen, energiakonsultti Rauli Partanen, tietokirjailija (energia ja ilmasto) Paula Sankelo, energiatekniikan opiskelija, Aalto-yliopisto Jyri Seppälä, professori, Suomen ympäristökeskus, Suomen ilmastopaneelin jäsen Juho Satti, OTM, kauppatieteen yo, eduskuntavaaliehdokas (kesk.) Aki Suokko, energia-alan ammattilainen Sanna Syri, energiatalouden professori, Aalto yliopisto, Suomen ilmastopaneelin jäsen Jukka Tuomela, matematiikan professori, Itä.Suomen yliopisto Kari Vahtiala, kansalainen Esa Vakkilainen, professori, uusiutuvat energiajärjestelmät, Lappeenrannan yliopisto Seppo Valkealahti, sähkötekniikan professori, Tampereen teknillinen yliopisto Annikki Vehniäinen, kuitutekniikan ammattilainen Keskustelua moderoi ja tämän briiffin laati tiedetoimittaja Elina Venesmäki, Lisätietoja Debattibaarista: 7

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen.

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen. Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen Talokin voi säästää Rakennukset käyttävät noin 40 prosenttia maailman energiasta. Ne ovat myös kohde, jossa kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää myös

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Miten uusi teknologia tulee uskottavaksi: esimerkkinä maalämpö Suomessa

Miten uusi teknologia tulee uskottavaksi: esimerkkinä maalämpö Suomessa EVA HEISKANEN, RAIMO LOVIO & KIMMO LOUHIJA Miten uusi teknologia tulee uskottavaksi: esimerkkinä maalämpö Suomessa TIIVISTELMÄ Uusien teknologioiden tekeminen tutuiksi ja sen pohjalta hyväksyttäviksi,

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen suomi Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen Suomi eero eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-anttila TEOllINEN SUOMI Tuotannon uudistuminen kriisin jälkeen

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot