JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Aika klo 13:00-13:39 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 19 Joensuun kaupungin ravintopalvelun ateriakuljetusten hankintaa (17458) koskeva hankintaoikaisuvaatimus 20 Ravintopalvelun ateriakuljetukset ja Kaupunkirakenneyksikön joukkoliikennekuljetukset 5 7 Kiihtelysvaarassa (19451) hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus 21 Toimistotarvikkeiden hankintaa (SEU16824) koskeva hankintaoikaisuvaatimus 9 22 Hankintapäällikön tekemät päätökset Osavuosikatsaus Joensuun seudun hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle Verensokerimittarin testiliuskojen ja -kasettien mittareineen ja aloituspakkauksineen (omaseuranta) (SEU12957) hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus 26 Verensokerimittarin testiliuskojen ja -kasettien mittareineen ja aloituspakkauksineen (omaseuranta) (SEU12957) hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus 18 21

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Läsnä Oinonen Veijo Puheenjohtaja Ikonen Matti jäsen Lampio Eija jäsen Nevanto Jari jäsen Tähkiö Johanna jäsen Poissa Ikonen Hilkka jäsen Nevalainen Ilari 1. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Veijo Oinonen puheenjohtaja Merja Penttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Matti Ikonen pöytäkirjan tarkastaja Eija Lampio pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Edellä oleva tarkastetu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joensuun seudun hankintatoimistossa (Länsikatu 15, rak. 4A 2.krs) 17. päivästä syyskuuta 2014 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Merja Penttinen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HTJK 17 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta HTJK 18 Hankintapäällikön päätösehdotus: Hankintatoimen johtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Ikonen ja Eija Lampio. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Joensuun kaupungin ravintopalvelun ateriakuljetusten hankintaa (17458) koskeva hankintaoikaisuvaatimus 4043/02.08/2014 HTJK 19 Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin teknisen keskuksen Ravintopalvelun ateriakuljetuksien hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kohteissa 1 18 sopimuskaudelle viiden (5) kuukauden + seitsemän (7) kuukauden optiomahdollisuus yhteisestä sopimuksesta tarjouspyynnön mukaisesti. Kohteessa 17 kuljetus saattaa alkaa alkaen ja kuljetus on maanantaista sunnuntaihin Kohteessa 19 Kotilahti Senioripiha osalta sopimusaika on Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianosaisille kirjeellä. Valintaperusteena on hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin. Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 pistettä. Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikkö teki hankintapäätöksen hankinnasta tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin ja valituksen alaiseen kohderyhmään valittavaksi toimittajaksi tuli Itella Oyj. Kontio-Kuljetus Oy on lähettänyt hankintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen , joka on liitteenä. Valittaja hakee hankintaoikaisuvaatimuksessaan oikaisua hankintapäätökseen kohteen 12 osalta. Valittaja ilmoittaa, että Kontio-Kuljetus Oy:n tarjous oli tarjousvertailun mukaan kolmanneksi edullisin ja Itella Oyj:n tarjous on ollut edullisin, joten hankintapäätös on ollut oikea. Kuitenkin valittaja vaatii, että hankintapäätös kyseisen kohteen osalta tulisi kumota, koska valittaja on laskenut tarjoushintansa sen hetkisen ajomäärän mukaan eikä tarjouspyynnössä ilmoitetun ajomäärän mukaisesti. Tarjouspyynnössä on kyseisen kohteen osalta ilmoitettu seuraavaa: KOHDE 12: Siilainen 4 Reittikuvaelma: Siilainen Aavaranta Noljakka Kuusela Marjala Kytö - Siilainen Pisin reitti: 19 km Pudotuspaikkoja: kpl ja keskimäärin 15,3 pudotusta/pv Valittaja on tehnyt tarjouksensa perustuen vanhaan sopimuskauteen, jolloin

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta pudotuksia oli vielä noin 36 kpl/pv. Sillä, että onko valittaja laskenut tarjoushintansa tarjouspyynnössä ilmoitetusta pudotusmäärästä suuremmalla pudotusmäärällä ei vaikuta tarjousvertailuun millään tavalla. Tarjousvertailu sekä hankintapäätös tehdään tarjouspyynnössä ilmoitettujen tietojen perusteella. Tarjoajan tulee tehdä tarjouksensa tarjouspyynnössä ilmoitettujen tietojen ja vaatimusten mukaisesti. Tarjous on lopullinen sekä tarjoajan että hankintayksikön näkökulmasta eikä sitä myöskään valitusmenettelyä hyödyntämällä voi jälkikäteen parantaa. Hankintapäällikön päätösehdotus: Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta päättää, että Kontio-Kuljetus Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus hylätään edellä mainituilla perusteilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Joensuun kaupungin ravintopalvelun ateriakuljetusten hankintaa (17458) koskeva hankintaoikaisuvaatimus

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Ravintopalvelun ateriakuljetukset ja Kaupunkirakenneyksikön joukkoliikennekuljetukset Kiihtelysvaarassa (19451) hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus 4045/02.08/2014 HTJK 20 Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin teknisen keskuksen Ravintopalvelun ateriakuljetuksien ja Kaupunkirakenneyksikön joukkoliikennekuljetuksien hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kohde 1 ruokakuljetukset Kohde 2 joukkoliikenne Kohde 3 ruokakuljetukset ja joukkoliikenne Kohteissa 1-3 sopimuskaudelle yhden (1) vuoden optiomahdollisuus yhteisestä sopimuksesta tarjouspyynnön mukaisesti. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianosaisille kirjeellä. Valintaperusteena on hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin. Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 pistettä. Kohteet 1 ja 2 keskeytetään määrärahojen riittämättömyyden vuoksi, koska molempiin kohteisiin saadut tarjoukset ylittävät kyseisiin kohteisiin varatut määrärahat. Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikkö päätti , että sopimus Joensuun kaupungin teknisen keskuksen Ravintopalvelun ateriakuljetuksien ja Kaupunkirakenneyksikön joukkoliikennekuljetuksien hankinnasta tehdään kohteeseen 3 ruokakuljetukset ja joukkoliikenne edullisimman tarjouksen tehneen Savo-Karjalan Linja Oy:n kanssa; ja kohteiden 1 ja 2 osalta hankinta keskeytetään. Kontio-Kuljetus Oy on lähettänyt hankintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen, joka on liitteenä. Valittaja vaatii, että päätöstä muutetaan siten, että Kontio-Kuljetus Oy saa hoidettavakseen kohteen 1, jonka hankinta keskeytettiin määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Valittaja olettaa oikaisuvaatimuksessaan, että kyseinen hankinta kuuluu arvoltaan noin euron luokkaan. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla pidä paikkansa. Hankinta on ilmoitettu kansallisena hankintailmoituksena, jolloin hankinnan arvo on sopimuskausi mukaan lukien optiokausi maksimissaan alle euroa. Mikäli hankinnan ennakoitu arvo olisi euroa tai sen yli, niin tällöin hankinta olisi tullut ilmoittaa EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Koska hankinta on ollut kansallinen hankinta niin tällöin hankintaan käytettävät määrärahat eivät ole missään tapauksessa yli EU-kynnysarvon suuruiset.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Valittaja on laskenut halvimman mahdollisen kohteiden 1 ja 2 yhdistelmän, jolloin vuosikustannus on ollut euroa sis. alv. 0 % eli kahden vuoden ajanjaksolla (sopimuskausi mukaan lukien optiokausi) hankinnan kustannus olisi ollut kyseisten kohteiden yhdistelmänä euroa sis. alv. 0 % eli huomattavasti hankintaan varatut määrärahat. Joensuun kaupungin logistikko Juha-Matti Alasen mukaan sekä kohteeseen 1 että kohteeseen 2 saapuneet tarjoukset ylittivät kohdekohtaiset varatut määrärahat. Kohteen 1 tai kohteen 2 valinta olisi aiheuttanut tilanteen, jolloin toisen kohteen toteuttaminen olisi muodostunut kustannuksiltaan mahdottomaksi. Ainoa toteutettavissa oleva vaihtoehto on kohde 3, jossa ruokakuljetukset ja joukkoliikenne on yhdistetty samaan kuljetukseen. Tämän mallin vuosikustannus on euroa sis. alv. 0 % eli kahden vuoden ajalla yhteensä euroa sis. alv. 0 %, mikäli optio otettaisiin käyttöön. Tällöin hankinta pysyy määrärahojen puitteissa. Hankintayksiköllä on oikeus määritellä hankintaan varatut määrärahat ja luonnollisesti hankintayksikön tulee toimia omien määrärahojensa puitteissa. Mikäli hankintaan varatut määrärahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen tietyllä tavalla niin tällöin kyseinen hankinta joudutaan keskeyttämään. Hankintapäällikön päätösehdotus: Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta päättää, että Kontio-Kuljetus Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus hylätään edellä mainituilla perusteilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Ravintopalvelun ateriakuljetukset ja Kaupunkirakenneyksikön joukkoliikennekuljetukset Kiihtelysvaarassa (19451) hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Toimistotarvikkeiden hankintaa (SEU16824) koskeva hankintaoikaisuvaatimus 4042/02.08/2014 HTJK 21 Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti toimistotarvikkeiden hankinnan tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla sopimuskaudelle yhden (1) vuoden optio ajalle Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianosaisille kirjeellä. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy. Toimittajien järjestys määräytyy siis pisteiden perusteilla. Voittaja on ensisijainen toimittaja. Toiseksi tullut toissijainen jne. Hankinnassa ovat mukana seuraavat tahot: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Heinäveden kunta Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuun Tiedepuisto Oy Puhas Oy Hankintasopimukseen on mahdollista yhteistyötahojen liittyä myös jälkikäteen. Hankinnan ennakoitu arvo on sopimuskaudelta optio mukaan lukien noin euroa. Tarjouspyyntö julkaistiin ja määräaikaan klo mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta: - X-Partner Joensuu Oy - Koneva Oy - Staples Finland Oy - Lyreco Oy - Pohjois-Karjalan Systema Oy

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Lyreco Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut alkaaliparistojen kokojen LR 3 ja LR 6 kohtiin molempiin LR 6 -koon alkaaliparistoa. Tarjoajan tarjouksessa ilmoittama tuotenumero myös osoittaa tarjoajan verkkokaupassa pariston olevan LR 6 -koon paristo. Staples Finland Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnön kohtaan "Irtolyijy, kovuus B-H (1 ras = 12 lyijyä) 0,7 mm" 0,5 mm irtolyijyä, joka myös kovuudeltaan (2H) on kovempi kuin tarjouspyynnössä vaadittu. Kyseisen tuotteen kohdalla oli tarjousaikana esitetty kysymys, että voiko kyseiseen kohtaan tarjota 0,5 mm irtolyijyä, mikä oli vastauksissa yksiselitteisesti kielletty. X-Partner Joensuu Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnön kohtaan "Irtolyijy, kovuus B-H (1 ras = 12 lyijyä) 0,7 mm" 0,5 mm irtolyijyä, joka myös kovuudeltaan (2H) on kovempi kuin tarjouspyynnössä vaadittu. Kyseisen tuotteen kohdalla oli tarjousaikana esitetty kysymys, että voiko kyseiseen kohtaan tarjota 0,5 mm irtolyijyä, mikä oli vastauksissa yksiselitteisesti kielletty. Lisäksi mm. kohtaan "Liimapuikko, stick, vesipohjainen, koko n. 15 g" tarjoaja on tarjonnut tuotetta, jonka koko ei pysy asetetussa +-10 % toleranssissa kyseisen tuotteen kohdalla. Koneva Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnön kohtaan "Laskukonerulla valkaistu, 57 mm x 40 m" tuotetta, jonka pituus ei ole +-10 % toleranssin sisällä. Lisäksi mm. kohtaan "Kirjanpäällysmuovit (kontaktimuovit), materiaali kirkas PVC 90 mic., 40 cm X 15 m" tarjoaja on tarjonnut tuotetta, jonka leveys eikä myöskään pituus ole asetetun +-10 % toleranssin sisällä; ja kohtaan "Liimapuikko, stick, vesipohjainen, koko n. 15 g" tarjoaja on tarjonnut tuotetta, jonka koko ei pysy asetetussa +-10 % toleranssissa kyseisen tuotteen kohdalla. Tarjous on lopullinen sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta eikä sitä voida saattaa jälkikäteen tarjouspyynnön mukaiseksi tai sallia tarjouksen parantamista tarjousajan päättymisen jälkeen. Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikkö päätti , että sopimus toimistotarvikkeiden hankinnasta tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla sopimuskaudelle tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Pohjois-Karjalan Systema Oy:n kanssa. Päätös mahdollisen option käytöstä tehdään erikseen. Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia ei ole enempää kuin yksi niin tästä johtuen valitaan vain yksi toimittaja. Mikäli toimittaja syyllistyy sopimusvuoden aikana kolmeen (3) sopimusrikkomukseen, sopimus puretaan ja hankinta joudutaan tässä tilanteessa kilpailuttamaan uudestaan. Staples Finland Oy on lähettänyt hankintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen , joka on liitteenä. Valittaja vaatii päätöksen kumoamista ja virheellisen menettelyn korjaamista. Valittaja viittaa valituksensa perusteluissa Lyreco Oy:n tarjoukseen, jonka

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta hankintayksikkö oli hylännyt sillä perusteella, Lyreco Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut alkaaliparistojen kokojen LR 3 ja LR 6 kohtiin molempiin LR 6 -koon alkaaliparistoa. Tarjoajan tarjouksessa ilmoittama tuotenumero myös osoittaa tarjoajan verkkokaupassa pariston olevan LR 6 -koon paristo. Valittaja ei kuitenkaan tuo esille sitä tosiasiaa, että Lyreco Oy on tarjouksessaan ilmoittanut molempien tuotteiden kohtaan saman tuotekoodin lisäksi myös tuotenimen kohdalle tuotteen PK4 MAXELL AA/LR6 PARISTO SHRINK. Tästä tuotenimestä on selvästi luettavissa, että kyseessä on LR6 koon alkaaliparisto. Kyseinen Lyreco Oy:n ilmaisu tarjouksessa on selvä ja tarjous on lopullinen sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta eikä sitä voida saattaa jälkikäteen tarjouspyynnön mukaiseksi tai sallia tarjouksen parantamista tarjousajan päättymisen jälkeen. Mikäli hankintayksikkö olisi sallinut kyseisen kohdan täsmentämisen, niin tällöin hankintayksikkö olisi menetellyt hankintalain vastaisesti. Valittajan mielestä myös Pohjois-Karjalan Systema Oy:n tarjous tulisi hylätä tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjoaja on ilmoittanut kohtiin Karttaneula, eri värejä, pyöreä nuppi ja Korjausrulla saman tuotekoodin. Tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessa tuotenimeksi kohtaan Karttaneula, eri värejä, pyöreä nuppi tuotteen Karttaneula Actual värilajitelma sekä kohtaan Korjausrulla tuotenimen Korjausrulla Actual. Huolimatta siitä, että molempien tuotteiden kohdalla on sama tuotekoodi, niin tarjouksessa ilmoitetuista tuotenimistä voidaan päätellä selvästi, että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita. Ennen hankintapäätöksen tekemistä, hankintayksikkö on käynyt tarjoajan luona tarkistamassa tarjoajan tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuudet ja niiden soveltuvuuden toimistokäyttöön. Tässä yhteydessä on tarkistettu myös valituksenalaiset tuotteet ja todettu myös niiden olevan tarjouspyynnön mukaiset. Lisäksi tuotenimien oikeellisuuteen ja tuotteiden tarkistukseen perustuen pelkästään saman tuotekoodin toistuminen kahdessa kohdassa voidaan katsoa kirjoitusvirheeseen rinnastettavaksi ilmaisuerehdykseksi, jonka täsmentäminenkin olisi hankintalaissa sallittua. Markkinaoikeus on käsitellyt vastaavanlaisia tapauksia mm. asioissa MAO:545/10 ja MAO:369/10. Näissä tapauksissa Markkinaoikeus on katsonut, että huolimatta tuotekoodin virheellisyydestä tai tuotekoodin toistumisesta ei tarjoajaa ole tullut tästä syystä hylätä. Joensuun seudun hankintatoimen tapauksessa Pohjois-Karjalan Systema Oy:n tarjouksen hylkääminen pelkän virheellisen tuotekoodin perusteella olisi vastoin Markkinaoikeuden oikeuskäytäntöä sekä olisi tarjoajaa kohtaan kohtuuton seuraamus, koska esitetyistä tuotenimistä käy selville tarjotun tuotteen tarjouspyynnön mukaisuus sekä lisäksi hankintatoimi on kädestä pitäen tarkistanut tarjotut tuotteet toimittajan tiloissa. Hankintapäällikön päätösehdotus: Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta päättää, että Staples Finland Oy:n

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta tekemä hankintaoikaisuvaatimus hylätään edellä mainituilla perusteilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Toimistotarvikkeiden hankintaa (SEU16824) koskeva hankintaoikaisuvaatimus

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Hankintapäällikön tekemät päätökset 4063/02.08/2014 HTJK 22 Hankintapäällikkö on tehnyt Joensuun kaupungin hallintosäännön puitteissa seuraavat päätökset: Päätöspöytäkirja / Siivouspalvelujen kohteiden kilpailuttaminen V Päätöspöytäkirja SEU15908 / Valurautaputket Päätöspöytäkirja / Farmariauto 1kpl Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle Päätöspöytäkirja / Metsäsuunnittelu Joensuun kaupungin Tuupovaaran kaupunginosassa Päätöspöytäkirja / Uimaharjun teknisen työn työkalut ja koneet Päätöspöytäkirja SEU16412 / Tuoreen leivän ja leipomotuotteiden hankinta Päätöspöytäkirja SEU16824 / Toimistotarvikkeet Päätöspöytäkirja / Cognos-lisenssien hankinta Päätöspöytäkirja / Laboratoriopalvelu ruoka-, vesi- ja puhtausnäytteille Päätöspöytäkirja SEU02606 / Voiteluaineet (-öljyt) Päätöspöytäkirja SEU04554 / Lehdet Päätöspöytäkirja SEU02725 / Ruokailu- ja tarjoiluastiat ja -välineet Päätöspöytäkirja / Laulutapahtuman äänentoisto Päätöspöytäkirja / Laulutapahtuman oppilaskuljetukset Päätöspöytäkirja / Laulutapahtuman oppilaskuljetukset , Niinivaara, Rantakylä, Utra, Eno, Uimaharju ja Niittylahti Päätöspöytäkirja SEU05142 / Kiinnitystarvikkeet Päätöspöytäkirja SEU05163 / Huoltamotankkaukset Päätöspöytäkirja SEU03791 / Hammastekniset oikomishoidolliset- ja proteettiset työt Päätöspöytäkirja / Joen Yö -tapahtuman tuotantopalvelut Päätöspöytäkirja / Koulukuljetukset Liperin kunnan alueella Päätöspöytäkirja / Koulukuljetukset - Liperin kunta Päätöspöytäkirja SEU12556 / Kalsium- ja magnesiumkloridi Päätöspöytäkirja SEU03412 / Koulu- ja päivakotitarvikkeet Päätöspöytäkirja SEU05773 / Monitoimilaitteet Päätöspöytäkirja / Info-TV järjestelmien hankinta Päätöspöytäkirja SEU17179 / Asioimis- ja puhelintulkkauspalvelut Päätöspöytäkirja / Hoivasängyt, hygieniapatjat ja yöpöydät Päätöspöytäkirja / Öljyntorjuntaveneen peruskorjaus Päätöspöytäkirja SEU18534 / Betoniset reunatuet Päätöspöytäkirja / Toimeentuloasiakkaiden erikoishammasteknikkopalvelut Päätöspöytäkirja / Lieksan kaupungin koulukuljetukset Päätöspöytäkirja / Kokouspaketti (internaatti) n. 270 henkilölle Päätöspöytäkirja / Päivätoiminnan kuljetukset - Kotipihan

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta toimintakeskus (kausi ) Päätöspöytäkirja / Kuljetukset Ammattiopisto Luoviin (Liperi) ja Joensuun kaupungin päivätoimintaan (lukuvuosi ) Päätöspöytäkirja / Koulukuljetukset Joensuun Kiihtelysvaarassa (lukuvuosi ) Päätöspöytäkirja / Ravintopalvelun ateriakuljetukset ja Kaupunkirakenneyksikön joukkoliikennekuljetukset Kiihtelysvaarassa Päätöspöytäkirja / Ravintopalvelun ateriakuljetukset - Joensuun kaupunki Päätöspöytäkirja / Ravintopalvelun ateriakuljetukset - Joensuun kaupunki Päätöspöytäkirja SEU12957 / Verensokerimittarin testiliuskat ja -kasetit mittareineen ja aloituspakkauksineen (omaseuranta) Päätöspöytäkirja / Mehtimäen kilpajäähallin nimen myynti Päätöspöytäkirja SEU12957 / Verensokerimittarin testiliuskat ja -kasetit mittareineen ja aloituspakkauksineen (omaseuranta) Päätöspöytäkirja SEU19771 / ATK-laitteet ja -tarvikkeet (A4-tulostimet) Hankintapäällikön päätösehdotus: Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi, eikä ota niitä kuntalain 51 :n ja Joensuun kaupungin hallintosäännön 14 :n nojalla johtokunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Osavuosikatsaus /02.08/2014 HTJK 23 Joensuun seudun hankintatoimen osavuosikatsaus liitteenä. Hankintapäällikön päätösehdotus: Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Osavuosikatsaus

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Joensuun seudun hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle /02.08/2014 HTJK 24 Joensuun seudun hankintatoimen yksi tärkeimmistä tavoitteista on vähentää yhteistoimintasopimusten allekirjoittaneiden tahojen omaa täysipäiväistä tai oman toiminnan ohessa tapahtuvaa kilpailuttamista ja saada tahot siirtämään kilpailuttamistarpeitaan yhä enenevässä määrin hankintatoimelle, koska hankintatoimella on ajantasaisin tieto ja laajin kokemus hankintojen kilpailuttamisesta hankintalain mukaisesti. Joensuun seudun hankintatoimessa työskentelee tällä hetkellä hankintapäällikkö, hankintasuunnittelija, hankinta-asiantuntija, kolme hankintasihteeriä ja yksi toimistosihteeri. Vuonna 2013 hankintatoimi teki yhteensä noin 200 kilpailutusta, joiden yhteisarvo oli noin miljoonaa euroa. Ennuste vuodelle 2014 on noin 200 kilpailutusta. Uusi hankintadirektiivi sekä tuleva hankintalaki tulevat vaikuttamaan hankintojen sähköistämiseen. Tulevaisuudessa kaikki kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa sähköisesti ja tämä asettaa hankintatoimen yhteistyötahot uudenlaisen pohdinnan äärelle: antaako kaikki kilpailutukset hankintatoimen tehtäväksi vai hankkiako oma kilpailutusjärjestelmä. Kuntakierroksen perusteella halukkuus siirtää kilpailutukset hankintatoimen tehtäväksi on suuri. Tästä johtuen hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2015 sisältää varauksen henkilöstömäärän kasvattamiselle kolmella hengellä. Lisäksi hankintojen luonne on muuttumassa. Hankinnoilta kaivataan innovatiivisuutta sekä sosiaalista vastuuta ympäristöasioita unohtamatta. Lisäksi sopimusaikaista seurantaa pyritään kehittämään vuoden 2015 aikana. Edella mainitut muutokset aiheuttavat sen, että samalla, kun hankintatoimen tulee pystyä kasvattamaan kilpailutusmääränsä vastatakseen kilpailutuspalveluiden kysyntään niin samalla hankintojen suunnitteluun ja seurantaan tulee varata nykyistä enemmän aikaa ja resursseja. Henkilöstömäärän muutos ja sen vaikutukset tilatarpeisiin ja muihin kustannuksiin sekä sisäisten palveluiden kustannusnousut aiheuttavat hankintatoimen kustannusten nousun vuodelle Tilien kohdalla, joihin ei henkilöstölisäys ole vaikuttanut, hankintatoimi on pyrkinyt pienentämään kustannuksia mahdollisuuksien mukaan. Vaikka talousarvio ennakoi kustannusten nousua niin silti hankintatoimen vuosibudjetti on pieni ja hankintatoimen kilpailutuskustannukset ovat alhaiset. Lisäksi hankintatoimen erilliskilpailutusten määrä on kasvanut entisestään, joka puolestaan vaikuttaa esimerkiksi Joensuun kaupungin maksuosuusprosenttia pienentävästi, koska Joensuun kaupunki maksaaerilliskilpailutuksistaan kiinteän prosentin mukaan erikseen. Huolimatta siitä, että hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2015 on suurempi kuin vuoden 2014 talousarvio, ei yhteistyötahojen vuosittaiset keskimääräiset maksuosuudet kasva. Tämä johtuu hankintatoimen vuonna 2012 käyttöön otetusta komissiomallista. Vuodelle 2015 komissiomallin tuottamia

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta tuloja on arvioitu tulevan noin euroa. Komissiomallin käyttöönotto ei ole vaikuttanut kilpailutuksissa hintoja nostavasti. Yhteistyötahojen vuosittaiset kustannukset talousarvionoususta huolimatta tippuvat noin 32 %. Vuonna 2016 hankintatoimen tavoitteena on toimia täysin komissiomallin varassa, jolloin vuosilaskutuksesta luovutaan. Hankintapäällikön päätösehdotus: Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen 2015 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Joensuun seudun hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2015 Liite 6 Joensuun seudun hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2015 / Tilierittely

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Verensokerimittarin testiliuskojen ja -kasettien mittareineen ja aloituspakkauksineen (omaseuranta) (SEU12957) hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus 4130/02.08/2014 HTJK 25 Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti omaseurantakäyttöön soveltuvien verensokerimittarin testiliuskojen ja -kasettien mittareineen ja aloituspakkauksineen hankinnan sopimuskaudelle yhden (1) vuoden optiomahdollisuus yhteisestä sopimuksesta ajalle Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianosaisille kirjeellä. Hankintamalli on useamman toimittajan puitejärjestely seuraavasti: POS 1 / Kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta ottaen huomioon kokonaistaloudellinen edullisuus sekä tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen yksilölliset tarpeet huomioiden. POS 2 ja POS 3 / Yhden (1) toimittajan puitejärjestely / kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Hankinnassa ovat mukana seuraavat tahot: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon kunta Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä Heinäveden kunta Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Hankintasopimukseen on mahdollista yhteistyötahojen liittyä myös jälkikäteen. Hankinnan ennakoitu arvo on sopimuskaudelta optio mukaan lukien noin euroa. Tarjouspyyntö julkaistiin ja määräaikaan klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 6 tarjousta: - Roche Diagnostics Oy - Roche Diagnostics Oy - Bayer Oy

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Bayer Oy - Bayer Oy - Abbott Diabetes Care Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin. Kilpailutuksessa käytettiin sähköistä huutokauppaa. Huutokauppakutsu lähetettiin Kutsun mukaan huutokauppa alkaa klo 08:00 ja kutsun mukaan huutokauppa päättyy klo 09:00:00 tai 15 minuuttia viimeisen huudon jälkeen. Huutokaupassa ei menty jatkoajalle. Kun verrataan huutokaupalla saavutettuja hintoja verrattuna nykyisiin sopimushintoihin, huutokaupalla saavutettiin noin euron säästö vuositasolla eli koko sopimuskaudella mahdollinen optiokausi mukaan lukien noin euron säästö. Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikkö päätti , että sopimus omaseurantakäyttöön soveltuvien verensokerimittarin testiliuskojen ja -kasettien mittareineen ja aloituspakkauksineen hankinnasta sopimuskaudelle tehdään kohderyhmittäin kokonaistaloudellisimmat tarjoukset tehneiden seuraavien toimittajien kanssa: - Abbott Diabetes Care - Bayer Oy - Roche Diagnostics Oy Bayer Oy on lähettänyt hankintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen , joka on liitteenä. Valittaja vaatii hankintaoikaisun tekemistä ja Abbott Diabetes Caren tarjouksen hylkäämistä POS 1:n osalta. Tarjouspyynnössä on ollut verensokerimittarien ja -liuskojen osalta seuraava vaatimus: "Testausvälineiden tarkkuusvaatimukset tulee olla testattu ISO 15197:2013 -standardin vaatimusten mukaisesti riippumattomassa EU-alueen laboratoriossa. 95% tuloksista tulee olla ±15%:n sisällä vertailumenetelmään verrattuna. Testausvälineiden tarkkuus on testattu vähintään kolmella (3) liuskaerällä. Liuskaerien välinen ero saa olla korkeintaan ±5%. Todistus puolueettoman laboratorion (esim. SKUP, Scandinavian evaluation of laboratory equipment for primary healthcare) tekemästä testistä ja testin tuloksista ladattava." Kyseiseen kohtaan tarjoaja on ladannut SKUP-raportin, johon valittaja viittaa valituksensa kohdassa 5, sekä tarjouksessaan salaiseksi ilmoittamansa potilastestauksen tulokset. Valittajan käsittelemät muut liitteet ovat olleet Abbott Diabetes Caren muita liitteitä, joiden merkitys on ollut tarjouksen yhteydessä vain informatiivinen. Abbott Diabetes Care on toimittanut hankintatoimelle yhden julkisen testausraportin, joka osoittaa tehdyn potilastestauksen kolmella liuskaerällä ja testauksen tulokset ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaiset.

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintatoimen johtokunta Lisäksi Abbott Diabetes Care on esittänyt hankintatoimelle myös raportin potilastestauksesta, jossa testaus on suoritettu neljällä liuskaerällä. Tutkimuksen on tehnyt Huslab, testausraportti hyväksytty Tuloksena on ollut, että tarjotun mittarin ja liuskan tarkkuus on 99,6 % eli täyttää vaatimukset selvästi. Kyseinen raportti on ilmoitettu salaiseksi, joten tästä johtuen hankintatoimi ei ole pystynyt kyseistä raporttia toimittamaan valittajalle muiden tarjousdokumenttien mukana. Abbott Diabetes Care on osoittanut edellä mainituilla raporteilla hankintatoimelle, että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaiset. Hankintapäällikön päätösehdotus: Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta päättää, että Bayer Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus hylätään edellä mainituilla perusteilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Verensokerimittarin testiliuskojen ja -kasettien mittareineen ja aloituspakkauksineen (omaseuranta) (SEU12957) hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 20.15 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka klo 19.35 asti

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot