Tuki-info viljelijöille 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuki-info viljelijöille 2014"

Transkriptio

1 Tuki-info viljelijöille 2014 Tarkastajien terveiset Anne Koskinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

2 Valvontavelvoite Pohjois-Pohjamaalla 2014 Peltovalvontaan 6.25 % tuen hakijoista (n. 320 tilaa) Lannoitusvalvonnassa talvella valvotaan 5 % ympäristötuen hakijoista, valvontaotanta tehdään niistä tiloista, joille on tehty peltovalvonta Täydentävien ehtojen lannoitusvalvonta tehdään niille tiloille, joille on peltovalvonnan yhteydessä tarkastettu myös täydentävien ehtojen noudattaminen (1 % tuen hakijoista) Kasvipeitteisyys -lisätoimenpiteeseen sitoutuneille peltovalvotuille tehdään kasvipeitteisyysvalvonta ennen lumien tuloa tai keväällä heti lumien sulettua 2

3 Valvontavelvoite Pohjois-Pohjamaalla 2014 Eläinvalvontaan 5 % tuen hakijoista Lisäksi tukiehtojen hallinnollisia ristiintarkastuksia, pinta-alojen ristiintarkastuksia ja eläin ristiintarkastuksia Tilat valitaan valvontaan käyttäen sekä satunnaisettä painotettua otantaa 3

4 Valvonnan vuosikello Talvi Ympäristötuen ehtojen ristiintarkastukset Täydentävien ehtojen lopulliset seuraamukset Lannoitusvalvonnat Syksy Peltoalavalvonnat Pinta-alojen ristiintarkastukset Eläinvalvonnat Kevät Kasvipeitteisyysvalvonnat Pinta-alojen ristiintarkastukset Kesä Peltoalavalvonnat Kylvöalailmoitus

5 Valvonnoista ilmoittaminen Peltovalvonnasta pääsääntöisesti ilmoitetaan aikaisintaan 48 tuntia ennen valvontaa, mutta tarvittaessa voidaan joustaa max. 14 päivää. Eläintukien valvonnasta voidaan ilmoittaa aikaisintaan 48 tuntia ennen valvontaa. Valvontoja on tehtävä myös ennalta ilmoittamatta, mutta eläinsuojiin ei tarkastuksissa mennä ilman viljelijää tai hänen lupaansa. Viljelijä voi myös valtuuttaa kirjallisesti tai suullisesti jonkun toisen henkilön osallistumaan puolestaan valvontaan. 5

6 Virhetasoja tukijärjestelmissä (perustuvat Suomen komissiolle lähetettyihin valvontatilastoihin) 6

7 Kirjanpito kuntoon! (Ympäristötuki) Viljelysuunnitelma (kasvulohkot, kasvilajit ja lannoitus) Lohkokohtaiset muistiinpanot päivämäärineen (kasvulohko, pinta-ala, muokkaus, kylvö, kasvilaji, siemen-/taimimäärä, lannoitus, fosforin- ja typen määrät, fosforintasaus, kasvinsuojelutoimenpiteet, sadonkorjuu ja satotaso) Ostotositteet lannoitteista 7

8 Kirjanpito kuntoon! (Ympäristötuki) Viljavuustutkimukset Ei viittä vuotta vanhempia (puutarhakasveilla kolme vuotta), viljelysuunnitelman perustuttava voimassa olevaan viljavuustutkimukseen Yksi näyte peruslohkoa kohti, jos yli 0,5 ha. Yli 5 ha lohkoilta yksi näyte jokaista alkavaa 5 ha kohti Enintään 0,5 ha peruslohkojen näytteitä voi yhdistää aina 2 ha asti 8

9 Kirjanpito kuntoon! (Ympäristötuki) Kasvinsuojeluruiskun testaustodistus (viiden vuoden välein) Ruiskuttajan tutkintotodistus (viiden vuoden välein) Maatilan monimuotoisuuskartoitus Lnro 219 (tehty toisen sitoumusvuoden loppuun mennessä) 9

10 Seuraamusesimerkki (Ympäristötuki) Tila on tehnyt vuonna 2007 viisivuotisen ympäristötuen sitoumuksen, jota on jatkettu vuonna 2012 kahdella vuodella. Peltovalvonnassa vuonna 2014 todetaan, että tilan kaikki viljavuustutkimukset ovat vanhentuneet vuonna Tilalle määrätään viiden prosentin seuraamus valvontavuoden lisäksi ensimmäisen sitoumuksen alkamisvuoteen asti eli vuosille

11 Kirjanpito kuntoon! (Ympäristötuki) Lisätoimenpide: typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla Liukoinen typpi analysoitava 30 %:lla ympäristötukikelpoisesta pinta-alasta Näytteitä on otettava vähintään yksi viittä hehtaaria kohden Lisätoimenpide: ravinnetaseet Peltotase on laadittava kultakin kasvukaudelta sitoumusvuoden loppuun mennessä Ravinnetaseen toimenpidesuunnitelma toisen, neljännen ja kuudennen sitoumusvuoden jälkeen 11

12 Kirjanpito kuntoon! Vuokrasopimukset (Tilatuki) Suojavyöhyke-, perinnebiotooppi-, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen-, kosteikko- ja valumavesien käsittely- sopimuksissa lohkokohtainen hoitopäiväkirja (tai lohkokortti, johon kirjattuna hoitopäiväkirjassa vaadittavat asiat) (Ympäristötuen erityistukisopimukset) Makealla lupiinilla vakuustodistus tai ostokuitti (valkuais-ja öljykasvipalkkio) 12

13 Kirjanpito kuntoon! (Täydentävät ehdot) Lanta-analyysi (typpi) Kaikista lanta-lajeista, joita tilalla kertyy vuoden aikana yli 20m 3 Ei viittä vuotta vanhempi Myös vastaanotetusta lannasta Taulukkoarvoja voi käyttää ympäristötuen ehtojen mukaisten lannoitustasojen laskennassa, mutta nitraattiasetuksen (931/2000) kokonaistypen (170 kg/ha/vuosi) laskentaan käytetään oman analyysin tulosta Syksyllä levitetty lanta lasketaan ympäristötuessa seuraavan vuoden kasville, mutta nitraattiasetuksessa kuluvalle vuodelle 13

14 Kirjanpito kuntoon! (Täydentävät ehdot ja eläintuet) Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen (naudat, lampaat, vuohet, siat ja siipikarja) Korvamerkit (naudat, lampaat ja vuohet) Sikojen merkintä joko tatuoinnilla tai korvamerkillä ennen siirtoa toiseen pitopaikkaan Eläinluettelon pito (naudat, lampaat, vuohet, siat, siipikarja ja hevoset) Luetteloon merkittävä tapahtumat 3 päivän sisällä tapahtumasta Eläinrekisteri (naudat, lampaat, vuohet ja siat ja hevoset) Ilmoitukset rekisteriin 7 päivän sisällä tapahtumasta Karitsan syntymäilmoitukset 6 kk sisällä syntymästä Pitopaikkojen rekisteröinti (naudat, lampaat, vuohet, siat ja siipikarja) 14

15 Kirjanpito kuntoon! (eläintuet) Osto- ja myyntitositteet (Naudat, lampaat, vuohet, siat, siipikarja ja hevoset) Hevosten hallintatodistukset Hevosilla mikrosiru tai eläintunnistetiedot Kuttujen maitomääräkirjanpito Alkuperäisrotujen valvonnassa tarkastetaan lisäksi Rotupuhtaustodistukset poikiminen / karitsointi / varsominen 15

16 Seuraamusesimerkki (EU-nautapalkkio) Tilalla on 30 nautapalkkiota kerryttävää sonnia, joille tukivuoden aikana kertyy tukikelpoisuuspäiviä yhteensä Tilalla on valvontahetkellä myös kaksi merkitöntä alle 6kk ikäistä sonnia, nämä sonnit ovat mahdollisesti palkkiokelpoisia eläimiä. Kaksi alle 6 kk ikäistä sonnia hylätään valvonnassa. Tila merkitsee kys. sonnit ja myy ne ennen kuin sonnit tulevat palkkiokelpoisiksi. Seuraamus lasketaan seuraavasti: / 365 = 29,86 keskimääräinen hyväksyttyjen nautojen lukumäärä 2 / 29,86 x 100 % = 6,69 % seuraamusprosentti, jonka verran maksettavaa tukea alennetaan. Lisäksi valvonta laajenee täydentävien ehtojen eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnaksi, jolloin seuraamus voi tulla myös kaikkiin tilan EU- ja osarahoitteisiin tukiin. 16

17 Kirjanpito kuntoon! (Eläinten hyvinvoinnin tuki) Terveydenhuoltosopimus terveydenhuoltokäynnit ja suunnitelma Salmonellatodistukset Tuotantoseuranta Ruokintasuunnitelma Lääkintä-, sairaus- ja poistokirjanpito Varautumissuunnitelma Palo- ja pelastussuunnitelma (v sitoutuneet) Lisäksi tarkastetaan tilan valitsemien lisäehtojen vaatimusten täyttyminen ja niihin liittyvät asiakirjat 17

18 Kirjanpito kuntoon! (Täydentävät ehdot) Tuotantoeläinten lääkekirjanpito Eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot Lääkityksen antopäivämäärä Lääkkeen nimi ja määrä Lääkkeelle määrätty varoaika Lääkkeen myyjän nimi Lammas ja vuohitiloilla luettelo EU:n sisämarkkinaviennistä ja tuonnista tuontieläinten, -alkioiden ja sukusolujen osalta 18

19 Kirjanpito kuntoon! (Täydentävät ehdot) Maidontuotantotilojen vesitutkimukset kolmen vuoden välein Tutkimustodistus tai sopimus vesiosuuskunnan tai vesilaitoksen kanssa, tai tuottajalle osoitettu lasku veden käytöstä Automaattisen lypsylaitteiston erilleen ohjaamasta maidosta on tilalla kirjanpito vähintään vuoden ajalta Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle Tiedot maidon lämpötilaseurannasta vähintään vuoden ajalta Tulokset raakamaidon bakteeri- ja solupitoisuuksien mittauksista 19

20 Uutta valvonnoissa 2014 (Täydentävät ehdot) Täydentävien ehtojen rehuvalvontoja tehdään myös kasvinviljelytiloille (kasveja rehuksi viljeleviä) Otanta 1 % tuen hakijoista, peltovalvonnan yhteydessä 20

21 Uutta valvonnoissa 2014 (Täydentävät ehdot) Rehuvalvonnassa eläin- ja kasvitiloilla tarkastetaan: Tietojen kirjaamisvelvollisuus tilalle ostetun/vastikkeetta saadun, tilalta myydyn/luovutetun tai tilalla itse tuotetun rehun osalta (verokirjanpito, luomutilan tuotevirtakirjanpito sekä lohkokirjanpito) Jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet ja lääkerehut on varastoitu ja käsitelty asianmukaisesti rehuista ja eläinten pitopaikoista erillään Kasvinsuojeluaineiden käytöstä on kirjanpito (lohkokirjanpito) Biosidien (desinfiointiaineet, jyrsijämyrkyt sekä hyönteis ja punkkimyrkyt) käytöstä on kirjanpito (ostokuitit lisättynä määrillä ja käyttöajoilla) Rehut on hankittu rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta (http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/rehualan+toiminta/viljelijat +ja+kotielaintuottajat/rehualan+alkutuotannon+toimijat/) 21

22 Uutta valvonnoissa 2014 (Täydentävät ehdot) Rehuvarastojen merkintä Varaston tunniste (esim. laakasiilo 1) tulee näkyä kunkin rehuerän osalta kirjanpidossa Mikäli rehuvarasto on erotettavissa sijaintinsa puolesta muista rehuvarastoista, merkintää ei tarvitse ja rehuvaraston paikka riittää rehukirjanpidossa tunnisteeksi Varaston tunnisteiden puuttumisesta rehukirjanpidossa ei aiheudu laiminlyöntiä täydentäviin ehtoihin

23 Lisäksi eläintiloilla rehuvalvonnassa tarkastetaan: Eläinvalkuaisen käyttö (rehunäytteenotto) Lihaluujauhon ja verijauhon käyttö kielletty elintarviketuotantoeläimille Kullekin eläinlajille soveltuvan eläinvalkuaista sisältävän rehun käytön varmistaminen (merkinnät, säilytys, valmistus ja jakelu) Kalajauhon käyttö kielletty märehtijöille lukuun ottamatta vieroittamattomien märehtijöiden kaupallisia juottorehuja 23

24 ELY-Keskuksen yhteystietoja Peltovalvonta: Eläinvalvonta: Täydentävät ehdot: Ympäristötuki ja ympäristötuen erityistukisopimukset: Luomu:

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x 1 luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, muistilista

Täydentävät ehdot, muistilista Täydentävät ehdot, muistilista Muistilistaan koottu täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä ympäristöön, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015

Ympäristökorvaus 2015 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1 Entiset ja uudet maataloustuet 2 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt 12.12.2014 Manner-Suomen

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET 2006 KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 160 01 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Kuitutyypit... 3 1.2. Tuen saajat... 3 1.3.

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU Antti Hietala, Mavi: Luomukorvauksen ehdot sitoumuksen osa voidaan siirtää lohkojen mukana (siirtyvät lohkot eivät kuluta määrärahoja)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 luonnos 11.5.2015 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen marraskuussa 2014. Varmistathan lopulliset ehdot Tavoitteet ja tausta

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset investoinnit ja luomu 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Erityistukisopimusten muutokset 2015 Vuonna 2011 tai myöhemmin tehdyt ympäristötuen

Lisätiedot

Maaviesti. Kotimainen. Hyvä sato ympäristöä kuunnellen. Spelttileipää. kala on kestävä valinta. kevään juhlapöytään

Maaviesti. Kotimainen. Hyvä sato ympäristöä kuunnellen. Spelttileipää. kala on kestävä valinta. kevään juhlapöytään Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 2/2012 Hyvä sato ympäristöä kuunnellen Kotimainen kala on kestävä valinta Spelttileipää kevään juhlapöytään Tallirakennusprojekti on niin yrittäjälle

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 1 Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 14. Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella 184 Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa Suomen ympäristö 564 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Hannu Mikkola, Maarit Puumala, Marja Kallioniemi, Juha Grönroos, Antero Nikander ja Markku Holma Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa SUOMEN

Lisätiedot

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015 Eläintuet 2015-2019 Yleistä: kansalliset + eu:n tuet - Palauta lomake 184 (osallistuminen nautalammas- ja vuohieläinten tukijärjestelmään) tai täytä ilmoitus vipu-palvelussa viimeistään 30.4.2015 - Osallistuminen

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Keitto lämmittää talvipäivänä 26 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2015 Miten saada rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 TUTUSTU UUTEEN LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot