1 1S!3 urr«1 LÄHETE 7941/14. Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 1S!3 urr«1 LÄHETE 7941/14. Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:"

Transkriptio

1 1 1S!3 urr«1 ITÅ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. las, PL 1744, KUOPIO Puhelin Faksi Sähköposti LÄHETE 7941/ /14/2299 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus Keskussairaalantie 6 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPllRIN KY SAVONLINNA Saap DN:o JS(o/()0,6/. ô:!,. tzjd!j/,3 Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista sekä täytäntöönpanon kieltämisen että pääasian osalta. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat. 3. Laatimaan luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Täytäntöönpanokieltoa koskeva lausunto, edellä pyydetyt asiakirjat sekä tämä lähete liitteineen tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään Lausunto pääasian osalta tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään ~~ lainkäyttösihteeri Puhelujen hintatiedot: alkuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. LIITTEET asiakirjat

2 Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL 1744, Kuopio p ITÄ-SUOMEN HALU!",JTO-OH<EUS 3 O SAAPUNUT Pyydämme, että kirjaatte liitteenä olevan valituksen Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää lukien Valitusasia Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätös Asia Päivystysasetuksen voimaantulon ( ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelu rakenteessa ja Savonlinnan keskussairaalaan synnytysosaston lakkauttaminen sekä päivystyksen vähentäminen. Valitus näiden päätösten kumoamiseksi. Savonlinnassa Pekka Tiainen Aate Laukkanen Pasi Pekkonen ti~, ;._ io PU-u-.<~~ ~/?

3 Lähettäjä: Lähetetty: :37 Vastaanottaja: Aihe: Kunnallisvalitus Savonlinnan keskussairaalan synnytysosastonlakkauttarnisesta ITÄ-SUOMEN HALL/f\lTO-O!i<EU JD SAAPUNUT S Kuopion hallinto-oikeus Puíjonkatu 29 A, 2. krs PL 1744, Kuopio p Pyydämme, että kírjaatte liitteenä olevan valituksen Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää lukien Valitusasia Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätös Asia Päivystysasetuksen voimaantulon { ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelu rakenteessa ja Savonlinnan keskussairaalaan synnytysosaston lakkauttaminen sekä päivystyksen vähentäminen. Valitus näiden päätösten kumoamiseksi. Savonlinnassa Pekka Tiainen Aate Laukkanen Pasi Pekkanen

4 1 Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL 1744, KUOPIO Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää lukien ITÄ.-SUOt!.EN HA1_U>FO-Olt<EUS 3 O SAAPUNUT Päiitös josta valitetaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätös Asia Päivystysasetuksen voimaantulon ( ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelurakenteessa ja Savonlinnan keskussairaalaan synnytysosaston lakkauttaminen 3I sekä päivystyksen vähentäminen. Va1itus näiden päätösten kumoamiseksi. Yvalt 9 Liite nro 1; Kooste päivystysasetuksen selvityspyynnön sisällöstä Päätöksen sisältö, josta vaalítetaan: Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro selvitti päivystysasetuksen sisältöä muuttuneessa tilanteessa. Valtuuston puheenjohtaja Anja Kuuramaa esitti, että kuntayhtymävaltuusto päättää päivystysasetuksen voimaantulosta seuraavaa: O Itä-Savon sairaanhoitopiirin toimii lukien ns. I-tason päivystys sairaalana O synnytysten päättymisajankohdaksi vahvistetaan [1 vs. johtajaylilääkäri, vs. hallintoylihoitaja ja vs. sairaan hoitopiirin johtaja käynnistävät yhteistyöneuvottelut muiden erva-sairaan hoito piirien kanssa päivystysasetuksen toimeenpanoon liittyvistä yhteistyökysymyksistä tavoitteena saada riittävät perusteet vuoden 2015 talousarvion toimintatavoitteiden ja tarvittavien määrärahavarauksien tekemiseksi talousarvioesitykseen valtuusto tekee tarpeelliset päätökset tarkennuksista nyt päätettävien linjausten lisäksi". Muutosesitys Esitämme, että -Savonlinnan keskussairaalan synnytysosaston lakkauttaminen kumotaan -päivystyksen heikentämispäätös kumotaan ja asia käsitellään uudelleen päivystys parenunin turvaavalla tavalla -päätetään, että AVI:lla ei ollut oikeutta tehdä päätöstä synnytysosaston lakkauttamisesta eikä sairaanhoitopiirin siihen nojaava päätös siksikään ole pätevä -on selvitettävä päätöksen lainmukaisuus, koska asia kuuluu kunnallisen itsehallinnon piiriin ja on katsottava että Valvira ylittää toimivaltansa asiassa, eikä päätöstä voida tehdä Valviran päätöksen perusteella, eikä myöskään asetuksen perusteella ilman eduskunnan käsittelyä, ja on katsottava, että myös asetusta on sovellettu virheellisesti -on tehtävä selvitys synnytysturvallisuuden kannalta, koska on ilmeistä että lakkautus huonontaa synnytysturvallisuutta

5 -on tehtävä selvitys kustannuksista ottaen huomioon kaikki kustannukset -on saatava selvitys, mitä lakkautuksen taustalla cm, koska valtakunnallisissa suunnitelmissa on ollut esillä Savonlinnan keskussairaalan lakkauttaminen, mitä vastan synnytysosaston lakkautus on osa vähittäistä Savonlinnan keskussairaalan alasajoa -on selvitettävä muut vaihtoehdot sairaelatolmintojen järjestämlseen kuin synnytysosaston lopettaminen ja päivystyksen näin voimakas heikentäminen. Siten pyydämme hallinto-oikeutta ratkaisemaan, että päätös on tehty niin puutteellisen tiedon ja selvitysten pohjalta, että niiden pohjalta ei asiaa voida ratkaista ja asettaa synnytysturvallisuus vaaranalaiseksi ja huonontamalla lapsiperheiden asemaa Savonlinnan seudulla ja Itä-Savossa. Pyydämme hallinto-oikeutta myöskin ratkaisemaan, että päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä viemättä asiaa kunnan valtuustoihin, vaikka kyseessä on kuntien itsehallintoon kuuluva asia, eikä asiaa ole ratkaistu myöskään eduskunnassa eikä edes hallituksen asetustasolla. Pyydämme ratkaisemaan, että synnytysosaston lakkauttaminen loukkaa vakavasti Itä-Savon ja Savonlinnan seudun asukkaiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia ja suuntautuu kotiseudun kehittämistä vastaan. Päätöstä ei ole lupa toimeenpanna valituksen käsittelyn aikana, jos toimeenpano mitätöin oikaisun. Tässä asiassa on toimeenpanon jälkeen vaikea palauttaa tilannetta ennalleen. Muutosvaatimuksen perusteet Valvira katsoo, että keskeisin potilasturvallisuutta vaarantava tekijä Savonlinnan keskussairaalassa on synnytys- ja anestesialääkärin sekä leikkaustiimin vapaamuotoinen päivystys. Valvira katsoo, että turvallinen synnytysten hoito edellyttää mahdollisuutta välittömään keisarinleikkaukseen. Valvira ei anna selvitystä, miten välittömän keisarinleikkauksen tarvetta edistää se, että äitien on mentävä 1-2,5 tunnin ajomatkan päähän Mikkeliin, Kuopioon, Joensuuhun tai Lappeenrantaan verrattuna siihen, että leik.kaava lääkäri soitetaan kotoaan muutamien minuuttien ajomatkan päästä. Tosiasiassa synnytysosaston lakkauttaminen vaarantaa potilasturvallisuutta näissä kriittisissä keisarinleikkaustilanteissa ja kasvattaa matkasynnytysten määrää ja aiheuttaa synnyttäj ille haittaa ja turvattomuutta. Synnytysturvallisuutta vähentää samoin matka.synnytysten lisääntyminen, mitä näissä turvallisuusvertailuissa ei ole otettu huomioon. Asia liittyy päätökseen, jossa sairaalasta tulisi vuoden 2015 alusta alkaen niin sanottu ykköstason päivystyssairaala,jossa leikkaussalit palvelevat arkisin iltakymmeneen ja viikonloppuisin kello 18.aan. Ympärîvuorokautista leikkaus valmiutta ylläpidettäisiin jatkossa vain neljänä päivänä kuukaudessa. Taustak.si on sanottu tuore päivystysasetus sekä Valviran selvityspyyntö liittyen. Valviran väitteeseen, jonka mukaan synnytyksiä ei voida hoitaa Savonlinnan sairaalassa potilasturvallisuutta vaarantamatta, vaikka näin on tapahtunut vuosikymmenet.

6 Tosiasiassa kyse ei ole synnytysturvallisuudesta, vaan henkilöstön karsimisesta, joka kohdístuessaan synnytysosestccn heikentää sen edellytyksiä. Kuuden kätilön suunniteltu vähentäminen ja se, että ei olisi synnytyslääkäriä, tarkastellaan myös taloudellisesti virheellisesti, kun ei oteta huomioon kaikkia tekijöitä. Tosiasiallinen säästö yhteiskunnalle on vain osa palkkausmenosta, koska palkoista maksetaan verot ja sosiaaliturvamaksut takaisin yhteiskunnalle ja yhteiskunnalle tulee sosiaaliturvamenoja, jos vähennetty henkilöstö ei saa muualta työtä. Synnytykset pitkiin matkan päässä merkitsevät huomattavia matkakustannuksia synnyttäjille ja heidän omaisilleen joita ei näissä säëstöleskelmlsaa ole otettu huomioon. Kustannukset ovat eräs asia, mutta olennainen asia on turvallisuus. Kaikki synnytykset eivät edes siirtyisi Mikkeliin, vaan Etelä-Savon itäisimmältä laidalta mennään Joensuuhun ja Lappeenranta ottaisi todennäköisesti vastaan synnyttäjiä, ja mahdollisesti myös Kuopio. Tällainen tilanne vaikeuttaisi synnytyskuijetustenjärjestämistäja toisi monenlaista epäselvyyttä kun synnyttäjiä ripoteltaisiin eri paikkoihin yhden selkeän paikan sijasta. Asiassa vedotaan myös päivystysasetukseen. Synnytysturvallisuus ei kuitenkaan heikennyt päivystysasetuksen vuoksi, vaan se edellyttää tarpeellisia toimia. Ei tällaisten toimien tarve heikennä synnytysturvallísuutta nykyisestään, mutta sitä voidaan parantaa. Perusteeksi on myös esitetty, että Savonlinnan keskussairaalassa ei tulevaisuudessa tehtäisi päivystysluonteisia leikkauksia yöaikaan ja tämä merkitsisi myös synnytysosaston loppumista. Tämä osoittaa, että kyse on laajemmasta supistamishankkeestaja heikennys kohdistuisi synnytyksiin sekä niitä laajemmin. On oikeampaa keskittää esim. tekonivelleikkauksia tai muuta ei-akuuttia hoitoa kuin synnytyksiä jossa synnytyspaikan tulee olla tarpeeksi lähellä. Savonlinnan kannalta olisi saatava mahdollisuus, että sairaala voisi jatkossakin tehdä päivystys I uonteisia leikkauksia päivisin ja iltaisin eli sellaisina vuorokaudenaikoina, kun kirurgit ja leikkaustiimit joka tapauksessa ovat paikalla suunniteltuja Ieikkauksia varten. Ei ole perusteltua estää päivystysluonteiset leikkaukset kaikkina vuorokaudenaikoina Savonlinnassa ja käyttää tätä synnytysosaston lopettamisen perusteena. Asia koskee olennaisesti kuntien itsehallintoa ja on käsiteltävä kunnallisen itsehallinnon perusteella kuntien valtuustoissa. Sairaanhoitopiiri voi käsitellä sille annettuja tehtäviä, muttei näin perustavantärkeässä asiassa sivuuttaa kuntia. Valviralla ei ole toimivaltaa ratkaista tämän suuruusluokan asiaa loukkaamatta kunnallista itsehallintoa. Päivystysasetus kuten myös Valviran puuttuminen asiaan puuttuu kuntien päätösvaltaan sellaisella tavalla, että asia tulee käsitellä eduskunnassa. Nykyisiä päätöksiä ei voida pitää lain mukaisina. Huoli on, että päätös on tosiasiassa osa suunnitelmaa ajaa alas ja lakkauttaa Savonlinnan keskussairaala. Huoleen antavat aiheen kartat, joita eri tilaisuuksissa on esitelty, joissa Savonlinna keskussairaala on merkitty lakk.autettavaksi perusteluna sairaalatoimen tehostaminen. Asia on laajemmin osa sitä että monissa asioissa on esitetty ja esitetään heikennyksiä Savonlinnan seudun asemaan.

7 4 Päinvastaisessa kehityksessä, kun seutua saadaan kehitettyä eteenpäin, synnytysten määrä päinvastoin lisääntyy. Liite: Päätös, josta valitetaan, viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä että kriittiset synnytystilanteet voidaan hoitaa muualla Valituksen allekirjoittajat Savon.linnassa Úz ç-; ~~ Pekka Tiainen Vanhaväylä 24 B Helsinki p t; ~ L \\_ Aate Laukkanen Kiviapajantie Piojärvi p ir~~! P~si ;e - onen Nuottaniementie Savonlinna p (le,-'t t~ :/Zu.{ / J? 4/J /<--'-.U~~~7,.. 7 (Jt ç r Yl / r-e: 2 pff'//_5't! ~?(k'er.6 «,:.,-/, '/

8 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuntayhtymävaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ Kokousai ka kello 10:00-11 :35 Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, C-sali (C-rak.) 3 O. 1íl 7íl1l OSALLISTUJAT Läsnä Kautonen Tuomo Kuuramaa Anja Haikonen Matti Kokkonen Auvo Kämäräinen Liisa Vihavainen Satu Helander Karoliina Loikkanen Tuomas Makkonen Aila Niskanen Juha Ronkanen Onni Röpelinen-Pitkänen Carita Vaarnamo Varpu Valjakka Markku Litmanen Virve Partanen Jari Ralli Kaisa jäsen (Enonkoski 1 ääntä) jäsen (Enonkoski 1 ääntä) jäsen (Rantasalmi 1 ääntä) jäsen (Rantasalmi 1 ääntä) Jäsen (Rantasalmi 1 ääntä) jäsen (Rantasalmi 1 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Sulkava 1 ääni) jäsen (Sulkava 1 ääni) jäsen (Sulkava 1 ääni) Muu Poissa Martikainen Pekka Peitsaro Panu Nousiainen Pekka Silvennoinen Ari Myllys Ahti Laamanen Heli Lyytinen Eeva Niiranen Lauri Stenberg Eija Summanen Kari vs. sairaanhoitopiirin johtaja, pöytäkirjanpitäjä vs. johtajaylilääkäri yhtymähallituksen puheenjohtaja yhtymähallituksen I-varapuheenjohtaja yhtymähallituksen I I-varapuheenjohtaja yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen jäsen (Sulkava) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkastusta pa Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenkuntien aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa olevat Savonlinnan kaupungin edustajat Onni Ronkanen ja Carita Röpelinen-Pitkänen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Anja Kuuramaa puheenjohtaja Pekka Martikainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoiminta Tämän kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Onni Ronkanen Carita Röpelinen-Pitkänen

9 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuntayhtymävaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Itä-Savon sairaanhoitopiirin keskushallinnossa, Savonlinnan keskussairaalan F 1-rakennuksen 6. kerros, kello Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Pekka Martikainen

10 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Ku ntayhtym äva Itu u sto PÖYTÄKIRJA 2/ Sisällysluettelo Pykälä Arviointikertomuksen 2013 johdosta tehtävät toimenpiteet Päivystysasetuksen voimaantulon ( ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelurakenteessa Talousarvion 2014 muutokset Suunnitelma osastonsihteeri-, varahenkilöstö- ja rekrytointiyksikön perustamisesta 2015 Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimialajohtajan viran täyttäminen ( ), vakanssi nro 9310 Hallintoylihoitajan (vakanssinro 2000) virkavaali

11 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA K~ n. Yh!}'.mä va Itu u sto ~ ~ _- ---~~ Päivystysasetuksen voimaantulon ( ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelurakenteessa 130/ /2014 Yhall Elokuussa 2013 allekirjoitettu päivystysasetus luo yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Asetuksen keskeisin tavoite on parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Tähän pyritään varmistamalla riittävät voimavarat ja asiantuntemus etenkin sairaanhoidon vaativilla erikoisaloilla. Asetus on annettu terveydenhuoltolain 50 :n nojalla ja sitä sovelletaan laissa tarkoitettuun kiireelliseen hoitoon. Terveydenhuoltolaissa kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Asetuksessa säädetään kiireellisen hoidon perusteista yleisesti. Lisäksi asetuksessa säädetään päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, erityisesti niillä erikoisaloilla, joissa potilaiden yhdenvertaisuus, potilasturvallisuus ja päivystyspalvelujen laatu vaativat erityisiä järjestelyjä. Päivystysasetus tulee voimaan vuoden 2015 ja synnytysten osalta vuoden 2017 alussa. Keskeiset Savonlinnan keskussairaalassa vaadittavat toiminnanmuutokset koskevat sekä kirurgiaa, että synnytyksiä. Kirurgiasta todetaan asetuksessa 13 3 mom. "Muussa kirurgista leikkaustoimintaa harjoittavassa terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa potilas otetaan seurattavaksi sairaalaan vuodeosastolle, on oltava oireiden tai hoidon haittavaikutusten edellyttämä toimintaan soveltuvan kirurgisen erikoisalan päivystys. Toimintayksikössä on oltava välittömästi saatavilla laillistettu lääkäri, jolla on mahdollisuus neuvotella potilaan hoidosta kirurgisten alojen erikoislääkärin kanssa. Kirurgisten alojen erikoislääkärin on tarvittaessa saavuttava nopeasti potilasta hoitavaan yksikköön ja arvioitava hoidon tarve sekä huolehdittava tarvittaessa potilaan siirrosta ympärivuorokautista kirurgista leikkaushoitoa antavaan yksikköön jälkeen Savonlinnan keskussairaalassa leikkaussaleissa ei ole yöpäivystystä, mikäli synnytyksetkin päättyvät Leikkaustoiminta tullaan rajoittamaan todennäköisesti välille klo " Synnytyksiin liittyvä 14 astuu voimaan Päivystysasetuksen edellytykset voimaan tulon yhteydessä ovat: kiireellisen hoidon antamiseen tarvittava määrä kätilöitä ja leikkausta avustavaa henkilökuntaa sekä tarvittavat tilat, välineet ja laitteet

12 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymävaltuusto ,, ~ ,.. välitön valmius sikiön voinnin seurantaan sekä lapsen ja äidin hoidon tarpeen arviointiin, tarvittavaan välittömään hoitoon, tehostettuun valvontaan sekä hoidon edellyttämiin laboratoriotutkimuksiin ja verensiirtoihin. välittömästi saatavilla naistentautien- ja synnytysten sekä anestesiologian. erikoislääkärit tai synnytysten hoitoon ja anestesiologiaan hyvin perehtyneet lääkärit. Tarvittaessa naistentautien- ja synnytysten sekä anestesiologian erikoislääkärin on saavuttava nopeasti synnytysyksikköön silloin, kun erikoislääkäri ei ole välittömästi vastaamassa hoidosta. saatavilla nopeasti lastentautien erikoislääkäri tai lastentautien hoitoon hyvin perehtynyt lääkäri, jolla on mahdollisuus neuvotella hoidosta lastentautien erikoislääkärin kanssa. Tarvittaessa lastentautien erikoislääkärin on saavuttava nopeasti päivystysyksikköön. Mikäli synnytyksiä Savonlinnan keskussairaalassa jatketaan jälkeen, joudutaan leikkaussali henkilökunta pitämään edelleen nykyisen muotoisessa varallaolossa päivystysaikaan. Päätösehdotus: päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Savonlinnan keskussairaala siirtyy I-tason päivystäväksi sairaalaksi ja toiminnot mukautetaan päivystysasetuksen vaatimusten mukaisiksi. Ellei sosiaali- ja terveysministeriön alaisen valvontaviranomaisen (VALVI RA) Savonlinnan keskussairaalan synnytystoimintaa koskevasta selvityksestä ja siitä annettavassa päätöksestä muuta johdu (velvoittava määräys sairaalapäivystyksen toteuttamisesta), kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää hallitukselle valtuudet lopettaa synnytystoiminta Savonlinnan keskussairaalassa viimeistään mennessä. Päätös: päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten edellyttäen yksityiskohtaista esitystä palvelurakenteesta ja toimintojen järjestämisestä kustannus- ja henkilöstövaikutuksineen. Lisätietoja antaa asian valmistelija, vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro, puh ja esittelijä, sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen, puh Yhall Lisäselvitykseen liittyen virkamiestyönä valmistellaan erikoissairaanhoidon rakenneuudistusta sekä samanaikaisesti portaattoman hoitomallin kuvaamista, jossa selvityksessä palvelurakenteen ja toimintojen järjestämisen kustannus- ja henkilöstövaiku-

13 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA.Kuntayhtymäva.ltu.usto _ inves tukset ovat keskeinen osa selvitystä prosessikuvauksen, tointitarpeiden kuin myös ostopalvelutarpeiden ohella. Voimassa olevan ja voimaan astuvan ns. päivystysasetuksen mukaiset, sairaalaa koskevat ratkaisut tulee suunnitella ja päättää viipymättä vaikkakin optimaalisin tilanne on käsitellä portaattoman hoitomallin ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistuksen linjaukset valmisteilla olevan kokonaisselvityksen perusteella. Vaikka päivystysasetuksen mukainen velvoite synnytystoiminnan järjestämisen osalta poikkeaa päivystysasetuksen voimaantuloajasta myöhempään ajankohtaan ( lukien), valtion valvontaviraston Valviran sairaanhoitopiireille lähettämä kuulemiskirje sisältää Valviran linjauksen synnytystoiminnan lopettamisesta Savonlinnan keskussairaalassa viimeistään Tämä velvoite edellyttää kuulemislausunnon ohella oman päätöksentekojärjestelmän mukaisesti velvoitteen päättää asiasta viipymättä. Sairaanhoitopiirin johtaja on väli päätöksellään pyytänyt selvitykset sekä päivystystoiminnan järjestämismallista ja vielä erityisesti synnytystoiminnan järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista ao. toiminnoista vastaavilta esimiehiltä kuin myös lääketieteen ja hoitotyön johtavilta viran haltijoilta sekä talouspäälliköitä ja toimistopäälliköltä mennessä. Liite nro 1; Kooste päivystysasetuksen selvityspyynnön sisällöstä Kaikille selvityspyynnön saajille lähetetyssä välipäätöksessä on samansisältöinen alkuosa ja lopuksi kuvaus asian etenemisestä päätöksenteossa. Liitteessä on lisäksi kullekin selvityksen antajalle asetettu valikoidut kysymykset painottuen viranhaltijoiden tehtävästä ja asemasta. Vastaukset on koottu kunkin selvityksen antaneen viranhaltijan kysymyserittelyn jälkeen. Keskushallinnon johtoryhmä on käsitellyt saadut selvitykset kokouksessaan ja yhteisenä esityksenään esittää päivystysasetuksen ja Valviran kuulemiskirjeen johdosta tehtävistä toimenpiteistä ja toteutusaikataulusta seuraavaa: "Toteamus kannanoton laajuuteen (vain voimassa oleva päivystysasetusn AL VIRA.D kuulemiskirjeen johdosta muodostettava kanta synnytystoiminnan toteutuksesta. Esittelyssä korostetaan esityksen perustuvan voimassa olevan päivystysasetuksen määräyksiin ja Valviran lähettämään kuulemiskirjeen perusteisiin. Sairaalatoiminnan määrittyminen ns. I-tason päivystyssairaalana Viranhaltijoilta saadut selvitykset tukevat esityksen tekemistä I-tason mukaisena.

14 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA KuntayhtYmävaltuusto ª9:9.~1_Q_1_ Määrittää ilta-aikainen toiminta leikkaussaleissa Leikkaussalitoimintaa on arkisin 7:30-22:00, viikonloppuisin 10:00-18:00. Neljänä päivänä kuukaudessa ympärivuorokautinen leikkausvalmius (vaativa kirurgia). Esittää synnytysten päättymisajankohta Yksimielisen esityksen mukaan synnytystoiminta päättyy Valtuuttaa viranhaltijat käynnistämään yhteistyöneuvottelut ervasairaanhoitopiirien kanssa (laajuus) ensi tilassa jo ennen valtuustokäsittelyä (kenelle valtuudet myönnetään, missä aikataulussa tehtävä suoritettava). Koska rakennemuutos koskee erityisesti erikoissairaanhoitoa, on tarpeen valtuuttaa johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja talouspäällikkö pikaisesti käynnistämään yhteistyöneuvottelut. Johtoryhmä totesi vielä yksimielisesti, että mikäli päivystysasetuksen muutokset toteutuvat julki tulleiden linjausten mukaisena, valtuuston tulee tehdä tarpeelliset päätökset viipymättä." Päätösehdotus: päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se toteaisi ja hyväksyisi liitteen nro 1 selvityspyyntöön liittyvien vastausten perusteella päivystysasetuksen toimeenpanosta sekä Valviran kuulemiskirjeen johdosta suoritettavaksi seuraavat toimenpiteet: toteaisi valmistelutyön perustuneen voimassa olevan päivystysasetuksen määräyksiin ja Valviran lähettämään kuulemiskirjeen perusteisiin Itä-Savon sairaanhoitopiirin toimivan lukien ns. I-tason päivystyssairaalana määrittää ilta-aikainen toiminta leikkaussaleissa toteutettavaksi seuraavasti. leikkaussalitoimintaa on arkisin 7:30-22:00, viikonloppuisin 10:00-18:00 neljänä päivänä kuukaudessa ympärivuorokautinen leikkausvalmius (vaativa kirurgia) synnytysten päättymisajankohdaksi vahvistetaan valtuuttaa vs. johtajaylilääkärin, vs. hallintoylíhoitajan ja talouspäällikön pikaisesti käynnistämään yhteistyöneuvottelut muiden erva-sairaanhoitopiirien kanssa päivystysasetuksen toimeenpanoon liittyvistä yhteistyökysymyksistä tavoitteena saada riittävät perusteet vuoden 2015 talousarvion toimintatavoitteiden ja tarvittavien määrärahavarauksien tekemiseksi talousarvioesitykseen mikäli päivystysasetuksen muutokset toteutuvat julkitulleiden linjausten mukaisena, valtuuston tulee tehdä tarpeelliset

15 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunta~ht,,mävaltuusto _~ }ilq_ª:_~o 14 Päätös: päätökset tarkennuksista nyt päätettävien linjausten lisäksi viipymättä. Keskustelun jälkeen kuntayhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen siten täydennettynä, että käytävissä neuvotteluissa muiden sairaanhoitopiirien kanssa korostetaan kumppanuusnäkökulmaa ja että palvelujen tuottajien hintavertailu on suoritettu valmisteluvaiheessa. Lisätietoja antaa asian valmistelija, vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro, puh ja vs. hallintoylihoitaja Riitta Sipinen, puh sekä esittelijä, sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen, puh Yvalt 9 Liite nro 1; Kooste päivystysasetuksen selvityspyynnön sisällöstä Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro selvitti päivystysasetuksen sisältöä muuttuneessa tilanteessa. Valtuuston puheenjohtaja Anja Kuuramaa esitti, että kuntayhtymävaltuusto päättää päivystysasetuksen voimaantulosta seuraavaa: Itä-Savon sairaanhoitopiirin toimii lukien ns. I-tason päivystyssairaalana synnytysten päättymisajankohdaksi vahvistetaan vs. johtajaylilääkäri, vs. hallintoylihoitaja ja vs. sairaanhoitopiirin johtaja käynnistävat yhteistyöneuvottelut muiden erva-sairaanhoitopiirien kanssa päivystysasetuksen toimeenpanoon liittyvistä yhteistyökysymyksistä tavoitteena saada riittävät perusteet vuoden 2015 talousarvion toimintatavoitteiden ja tarvittavien määrärahavarauksien tekemiseksi talousarvioesitykseen valtuusto tekee tarpeelliset päätökset tarkennuksista nyt päätettävien linjausten lisäksi Kuntayhtymävaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan esityksen päätökseksi asiassa. Lisätietoja antaa asian valmistelijat, vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro, puh ja vs. hallintoylihoitaja Riitta Sipinen, puh sekä esittelijä, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pekka Martikainen, puh

16 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymävaltuusto KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus ja Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, valitusperusteet velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta tai sen jäsen. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Muu muutoksenhakuviranomainen (alistusasiat), osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusviranomainen ja valitusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Itä-Suomen hallinto-oikeus 30 päivää Puijonkatu 29A, 2.krs PL 1744, KUOPIO Lisätietoja o Luovutettu asianosaiselle ~. -~,s~i~~ekka Tiainen Keskushallinto ([ r L f J_ Maria Sairanen -e.[) te.e, rg?: _._-_e,..., _ Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Î7]r';i p~-...j o Muulla tavoin, miten Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Liitetään pöytäkirjan otteeseen.

17 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunta;thtymäv_a_ltu_u_s_to, ~9 3_0_.0_9_._20_1_4 ~ Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: ~nass he: rtikainen pöytäki anpitäjä, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

18 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL KUOPIO Puhelin Faksi Sähköposti DIAARILEHTI Dnro: 11762/14 4. jaosto Saapunut: Vireille: Kokonaiskäsittelyn alkamispäivä: Huomautukset Pyydetty täytäntöönpanon kieltoa Asia 2299 Muu kunnallisasia Valitus Asian kuvaus Päivystysasetuksen voimaantulon ( ) johdosta suoritettavat muutoksen erikoissairaanhoidon palvelurakenteessa Muutoksenhaunalainen päätös Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto nro:9 Muutoksenhakija Pekka Tiainen, Helsinki Aate Laukkanen, Savonlinna Pasi Pekkonen, Savonlinna

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 187, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 322, 29.05.2017 187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2020 TRE:3467/00.03.01/2017

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot