VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09"

Transkriptio

1 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS

2 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen opiskeluun. Tämä opas sisältää lukuisia käytännön asioita oppikirjoista, työpäivistä, vastaanottoajoista, kokeista jne. Kurssien opiskeluun liittyviä käytännön asioita löytyy lisäksi lukuvuoden kurssijärjestyksestä, jaksojen lukujärjestyksistä ja kurssien kurssiohjelmista, joita saa opettajalta kurssin alkaessa. Näistä selviävät mm. oppituntien ajat, tilat, koejärjestelyt, kokeiden palautukset yms. Mikäli ongelmia ilmaantuu, älä jää epätietoiseksi - kysy! Saattaa olla, että opiskelutoverisi tietää, opettajalta voi aina kysyä, toimistossa tunnetaan käytännön asiat, vahtimestarikin voi neuvoa. Opinto-ohjaaja selvittelee vastaanotollaan kurssivalintoja, lukujärjestyksiä, aikaisempien opintojen vastaavuuksia ja jatkoopintojen suunnittelua. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 2

3 Oppituntien kellonajat iltakursseilla Oppitunnin pituus 80 min Kurssi make1 maanantai ja keskiviikko Kurssi make2 maanantai ja keskiviikko Kurssi tito1 tiistai ja torstai Kurssi tito2 tiistai ja torstai Oppituntien kellonajat etäkurssien lähiopetuksessa Opetus on suurimmalta osaltaan järjestetty perjantai-iltaisin, joko 40 minuutin tai 80 minuutin mittaisina oppitunteina. Kullakin etäkurssilla on lähiopetusta neljä kertaa. Jakson alkaessa ja päättyessä on yksi tunti, niiden välisenä aikana kaksi pitempää kaksoistuntia. Lähiopetustuntien kellonajat ovat jakson alkaessa ja päättyessä Kurssi A , Kurssi B Kurssi C Kaksoistuntien ajat ovat klo ja Eri etäkurssien lähiopetustuntien sijoittelussa viidelle opetuspäivälle käytetään seuraavaa kaaviota: opetuskerta kurssit ABC AB CA BC ABC Opintosuunnitelmaa laadittaessa on huomattava, että kurssitaulukossa ovat samanaikaisesti opetettavat kurssit samalla vaakarivillä. Jakson lukujärjestykseen voi ottaa yhden kurssin kultakin vaakariviltä sekä iltakurssien että etäkurssien osalta. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 3

4 OPISKELU ILTAKOULUSSA Oppilaaksi ilmoittautuminen Kouluun ilmoittaudutaan koulun toimistossa täyttämällä henkilötietolomake. Ilmoittautuessa on hyvä olla mukana aikaisempien koulutodistusten jäljennökset. Lähes kaikki halukkaat lukion oppimäärän suorittajat on voitu ottaa oppilaiksi. Ennen lukukauden alkua järjestetään koululla tiedotustilaisuuksia uusille opiskelijoille. Opiskelupaikka varmistuu näihin tilaisuuksiin mennessä. Edellisenä lukuvuonna koulussa opiskelleiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Opintosuunnitelma Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, jossa sovitaan opiskeluaikataulu, valinnaiset oppiaineet ja -kurssit, lukioasteella osallistuminen päättökokeeseen jne. Tätä suunnitelmaa voidaan muuttaa opiskelun edistyessä. Lukion alusta aloittavien ohjelmassa ei valinnaisia kursseja ole kovinkaan paljoa ensimmäisen lukukauden aikana, mutta niiden, joilla on aikaisempia korvaavia opintoja, on syytä laatia opintosuunnitelma opinto-ohjaajan kanssa neuvotellen. Aikaisemmat vastaavat opinnot otetaan huomioon, mutta vastaavuuksista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa. Huomattava on, että saman numeroiset päivälukion kurssit eivät varsinkaan reaaliaineissa aina vastaa iltakoulun kursseja. Muutoinkin aiemmin suoritettujen kurssien vastaavuus on selvitettävä opintosuunnitelmaa laadittaessa, koska aikuislukion opetussuunnitelman mukaiset kurssisisällöt eivät kaikin osin ole samoja kuin päivälukioissa. Opiskeluaika Tavallinen opiskeluaikataulu perustuu kurssijärjestykseen, jonka mukaan lukio voidaan suorittaa noin kahden ja puolen vuoden aikana. Myös hitaampi tai nopeampi opiskeluvauhti on mahdollinen. Yli neljä vuotta kestäviin opintosuunnitelmiin on oltava rehtorin lupa. Aineopiskelijat Aineopiskelijoiksi sanotaan niitä, jotka opiskelevat vain tiettyjä oppiaineita, eivätkä suorita koko lukion oppimäärää. Aineopiskelijoiksi sanotaan myös niitä toisten, esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten oppilaita, jotka opiskelevat aikuislukiossa ylioppilastutkintoa varten tai täydentääkseen ainevalikoimaansa. Aineopiskelijan kurssimaksu on 53 euroa. Etälukio-opiskelu Aikuislukion kursseja järjestetään myös etäkursseina. Niillä osa oppitunneilla tapahtuvasta opiskelusta korvataan itsenäisesti suoritettavilla harjoitustehtävillä. Muutoin etälukiokurssit ovat samoja kuin muutkin aikuislukion kurssit. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 4

5 OPETUSJÄRJESTELYT Jaksot Lukuvuosi jaetaan viiteen jaksoon. Jakso sisältää opetuspäivää, 4-6 koepäivää ja palautuspäivän. Näiden lisäksi jaksolla on viisi etäkurssien lähiopetuspäivää. Kesällä (elokuussa tai kesäkuussa) on muita lyhyempi jakso ja sen aikana opiskellaan vain yksi kurssi tiiviissä aikataulussa. Kurssit on koulun "lukujärjestyksissä", siis kurssitaulukossa ja jaksokohtaisessa opetustilataulukossa sijoitettu neljään eri ajankohtaan, joita merkitään kirjaimilla make1, make2, tito1 ja tito2. Maanantaina ja keskiviikkona tunnit ovat luonnollisesti make ja tiistaina ja torstaina tunnit tito. Oppitunnin pituus on 80 min. Perjantaisin on etäkurssien lähiopetustunteja, joilla on oma aikataulunsa. Koepäivinä ohjelmassa on vain kokeet, jotka alkavat klo Palautuspäivänä pidetään yksi tunti kutakin kurssia järjestyksessä make1-make2 tito1-tito2 lukujärjestyksestä ilmenevän aikataulun mukaan. Lukujärjestys ja opiskeltavat aineet vaihtuvat jakson vaihtuessa. Etäkurssien lähiopetus on yleensä perjantaisin erillisen aikataulun mukaisesti. Etäkurssien koepäivät ovat samoja kuin iltakurssienkin, samaten palautuspäivänä kokeiden palautukset on sijoitettu samaan aikatauluun. Kurssit Kaikki eri oppiaineiden oppimäärät on jaettu kursseiksi, siis aihekokonaisuuksiksi, jotka on tarkoitettu opiskeltaviksi yhden jakson aikana. Kurssin opetukseen sisältyy 11 opetusrupeamaa, koe ja kokeen palautus. Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Ainekohtaisesti tästä voidaan poiketa. Etäkursseilla on yleensä neljä lähiopetuskertaa ja joukko ohjeiden mukaan suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimäärän kurssien lisäksi lukioasteen ohjelmassa on eri aineiden valinnaisia kursseja. Ne voi siis halutessaan sisällyttää opinto-ohjelmaan. Eri aineiden oppimäärien kurssimäärät näkyvät tuntijakotaulukosta, joka on jäljempänä tässä oppaassa. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 5

6 OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjausta järjestetään hajautetusti koko koulun käymisen aikana ohjaustuntien ja tiedotustilaisuuksien muodossa. Oppilaanohjaukseen sisältyy monenlaista asiaa: koulunkäyntiin liittyvät ja toisaalta tarvittaessa uransuunnitteluun ja jatko-opintomahdollisuuksiin liittyvät aihepiirit. Oppilaanohjauksen aiheista esimerkkeinä vaikkapa seuraavia: Opiskelu iltakoulussa, opetusjärjestelyt, arvostelu Opiskelutekniikkaa: miten luen, teen tehtäviä, valmistaudun kokeeseen jne. Ylioppilaskirjoitukset: ainevalinnat, järjestelyt, ilmoittautumiset Jatko-opiskelumahdollisuudet iltakoulun jälkeen, työvoimahallinnon palvelut Oppilaanohjaukseen sisältyy myös henkilökohtaisia vastaanottoja. Niihin on mahdollisuus pitkin lukuvuotta missä tahansa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä tai pulmissa, vaikkapa jatko-opintomahdollisuuksien selvittelemiseksi. Opintojen alussa täytyy kaikkien muissa kouluissa aiemmin vastaavia kursseja opiskelleiden sopia opintosuunnitelmastaan opinto-ohjaajan kanssa kurssien vastaavuuden ja lukujärjestyksen selvittämiseksi. Opinto-ohjaaja Reijo Grönthal on tavattavissa ilmoitustaululla olevan aikataulun mukaan. OPPILASKUNTA Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen. Oppilaskunnan tehtävänä on järjestää oppilaiden yhteistoimintaa sekä tehdä ehdotus tai antaa lausunto koulun järjestyssäännöistä ja muista koulun toimintaa koskevista asioista. Oppilaskunta voi tehdä ehdotuksia ja lausuntoja esim. opetussuunnitelmasta ja työsuunnitelmasta, oppikirjoista sekä opetusväline- ja kirjastohankinnoista. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 6

7 LUKIOASTEEN OPETUSSUUNNITELMA Lukioasteen opetussuunnitelma sisältää monenlaisia kursseja. Ensimmäisen ja tärkeimmän ryhmän muodostavat pakolliset kurssit. Niihinkin sisältyy jonkin verran valinnaisuutta: matematiikassa on kaksi erilaajuista oppimäärää ja elämänkatsomustiedon voi valita uskonnon asemasta. Pakollisten lisäksi on useissa oppiaineissa myös valinnaisia kursseja. Näitä on kahdenlaisia. Osa valinnaisista kursseista on kertaavia, osin tukiopetuksen luonteisia. Osa valinnaisesta oppimäärästä taas koostuu jatkokursseista, joilla opiskellaan uusia asioita. Opetussuunnitelmassa on lisäksi kokonaan valinnaisia oppiaineita. Lukiossa alkava vieras kieli (B3-kieli: espanja, saksa, ranska, venäjä) on valinnainen aine, samaten psykologia. Vähimmäiskurssimäärä Lukion oppimäärän suorittamiseksi on opiskeltava kaikki yhteiset, siis pakolliset kurssit. Lisäksi on opiskeltava valinnaisia kursseja niin monta, että tulee suoritetuksi vähintään 44 kurssia. Enemmänkin saa tietysti opiskella. Valinnaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia harkittaessa on pidettävä mielessä monenlaisia asiaan vaikuttavia seikkoja. Aiottuihin jatko-opintoihin tarvittavat aineet on tietysti syytä opiskella, ylioppilastutkinnon valinnaisuus sanelee tarpeita kielen ja matematiikan/reaaliaineiden kurssivalintoihin jne. Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voivat korvata aikuislukion kursseja. Esimerkiksi harjoitusaineiden (liikunta, musiikki, kuvaamataito jne.) kurssit voidaan tietyin edellytyksin lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuina; niitä ei yleensä järjestetä aikuislukiossa. Kaikkiin opetussuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin voi pyytää neuvoja opettajilta, opinto-ohjaajalta ja rehtorilta. Vähimmäiskurssimäärä alle 18 vuotiaina aloittaneille Niiden oppilaiden, jotka ovat aloittaneet lukion alle 18-vuotiaina, vähimmäiskurssimäärää on 48. Pakollisena lisänä on opinto-ohjelmaan sisällytettävä 2 kurssia taideaineita (musiikki ja/tai kuvaamataito) sekä 2 kurssia liikuntaa ja terveystietoa. Säännöstä sovelletaan kaikkiin lukion opinnot jossain oppilaitoksessa ennen 18 vuoden täyttämistä aloittaneisiin, ellei opinnoissa ole ollut yli vuoden mittaista taukoa. Koulua vaihtavan opiskelijan vähimmäiskurssimäärä Päivälukiosta aikuislukioon siirtyvän vähimmäiskurssimäärän täyttyminen lasketaan siten, että päivälukion 75 kurssista puuttuvasta määrästä on aikuislukiossa suoritettava 60%. Jos siis esimerkiksi päivälukiosssa on suoritettu 55 kurssia, puttuuva määrä on 20 ja aikuislukiossa on suoritettava 12 kurssia. Niihin on sisällytettävä kaikki aikuislukion oppimäärän pakolliset kurssit. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 7

8 Lukioasteen tuntijako alkaen Oppiaineet pakolliset valinnaiset kurssit kurssit Pakolliset aineet Äidinkieli 5 1- Vieras kieli, A 6 3- Vieras kieli, B 5 2- Matematiikka, lyhyt 6 2- tai pitkä Kuvamataito tai musiikki 2 ** Liikunta 1 ** Terveystieto 1 ** Yhteiskunnalliset ja katsomukselliset aineet Uskonto tai 1 elämänkatsomustieto Historia 3 Yhteiskuntaoppi 1 Filosofia 1 Luonnontieteelliset aineet Fysiikka 1 Kemia 1 Biologia 2 Maantieto 1 Psykologia 2 Muita aineita *) Vieras kieli, B3 6 Kuvaamataito 1 Musiikki 1 Liikunta 1 Tietotekniikka 2 Yhteensä vähintään 44/48 kursssia. Opiskelijan on suoritettava kaikki pakolliset kurssit ja valittava valinnaisista kursseista vähintään niin monta, että kokonaiskurssimäärä on 44. *) Muitten aineiden kursseja voivat korvata muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot. **) pakollisia vain alle 18 vuotiaina opinnot aloittaneille Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 8

9 KURSSIEN JA OPPIMÄÄRIEN SUORITUSSÄÄNNÖT Iltakurssit suoritetaan tavallisesti osallistumalla kurssin opetukseen ja kurssikokeeseen. Useilla kursseilla voi olla kokeen lisäksi erilaisia arvosteltavia kotitöitä, esseitä, aineita yms. Niiden suoritustapa selvitetään kurssisuunnitelmassa, jonka saa opettajalta kurssin alkaessa. Tehtävien hyväksytty suorittaminen kuuluu kurssin suorittamiseen. Hyväksytty suorittaminen Kurssi on suoritettu hyväksytysti, kun oppilas on ollut läsnä vähintään 2/3 pidetyistä oppitunneista, suorittanut kurssin pakolliset tehtävät ja osallistunut kurssikokeeseen ja saanut siitä hyväksytyn arvosanan (vähintään 5). kotona suoritettavat tehtävät, sekä kurssikoe. Suoritettu muutoin Kurssi on suoritettu, mutta ei hyväksytysti, kun edellä mainitut ehdot täyttyvät muuten, mutta oppilas on saanut kurssikokeesta hylätyn arvosanan (4 tai huonompi). Todistuksessa kurssin kohdalla on tällöin merkintä 4. On syytä huomata, että tyhjän paperin tai tai täysin ala-arvoisesti tehtyjen vastausten jättäminen kurssikokeessa antaa tarkoittaa, että kurssia ei ole suoritettu. Kurssia ei ole suoritettu, jos oppilas ilman pätevää syytä on ollut poissa yli 1/3 tunneista, tai ei ole tehnyt kurssiin kuuluvia harjoitustöitä, tai ei ole ollut kurssikokeessa. Mikäli poissaoloja on enemmän kuin 1/3 pidetyistä oppitunneista, voi rehtori tai opettaja myöntää luvan kurssikokeeseen osallistumiseen, jos poissaoloille on hyväksyttävä syy. Mikäli perusteita poissaoloille ei ole, on kurssi käytävä uudelleen, ennenkuin oppilas saa osallistua kurssin kokeenseen. Säännön tarkoitus on kannustaa läsnäoloon; sen on vuosien mittaan todettu vaikuttavan myönteisesti opiskelun edistymiseen. Säännön tarkoitus ei ole vaikeuttaa opiskelua; sairauden, työesteiden tai vastaavan johdosta tenttiluvan yleensä saa. Yli sallitun määrän poissa olleille voi kurssin opettaja tai opinto-ohjaaja antaa korvaavia harjoitustehtäviä, jotka on palautettava arvioitaviksi. Tiedot osakokeista tai välikuulusteluista ym. kurssiin liittyvistä suorituksista annetaan yleensä kurssin ensimmäisellä oppitunnilla jaettavassa kurssisuunnitelmassa. Etäkursseilla kurssin suorittamisen edellytyksenä on sen harjoitustehtävien suorittaminen kurssisuunnitelman mukaisesti ja kurssikokeen suoritus. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 9

10 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN edellyttää kaikkien sen pakollisten kurssien suorittamista, ja vähintään 2/3 oppimäärän pakollisista kursseista on suoritettava hyväksytysti. Näin esimerkiksi lyhyessä matematiikassa hyväksytysti suoritettuja kursseja on oltava vähintään 4 ja pitkässä matematiikassa 7. Joissakin aineissa, esim. matematiikka ja fysiikka, ei kurssien järjestys ole olennainen tiettyjen peruskurssien suorittamisen jälkeen. Kurssit voidaan näissä aineissa toteuttaa eri vuosina eri järjestyksessä. Oppimäärään voi sisältyä myös valinnaisia kursseja. Opiskelijan oma opintosuunnitelma määrittelee silloin, kuinka monta kurssia oppimäärään sisältyy. UUSINTAKUULUSTELUT Poissaolo kurssikokeesta Kurssin opetukseen osallistunut oppilas saa aina osallistua ko. kurssikokeeseen myöhemmin järjestettävän kurssin kokeen yhteydessä. Hyväksyttävästä syystä kokeesta poissa ollut saa suorittaa kurssin kokeen myös erikseen järjestettävässä uusintakuulustelussa. Hyväksyttäviä syitä ovat esim. työesteet, oma tai lapsen sairaus jne. Poissaolosta on tällaisessa tapauksessa ilmoitettava opettajalle etukäteen, mikäli mahdollista. Poissaolon syystä on annettava ao. opettajalle tai rehtorille selvitys viimeistään uusintakuulusteluun ilmoittauduttaessa. Selvitykseksi käy lääkärintodistus, työnantajan todistus tai vastaava. Uusintakuulusteluun on aina ilmoittauduttava täyttämällä erityinen lomake ja jättämällä se ilmoitettuun määräaikaan mennessä kansliaan. Määräaika on tavallisesti edellisenä tiistaina, mikäliuusintakuulustelu on perjantaina tai lauantaina. Suoritetun, mutta ei hyväksytysti suoritetun kurssin uusintakuulustelu Oppilaalla, jonka kurssikoetta ei ole hyväksytty, on oikeus osallistua erikseen järjestettävään uusintakuulusteluun seuraamatta kurssin opetusta. Korotussuorituksesta on syytä aina neuvotella asianomaisen opettajan kanssa. Hyväksytyn kurssin uudelleen suorittaminen Kunkin aineen kolme viimeksi käytyä hyväksyttyä kurssia saa aina käydä uudelleen tai opetusta seuraamatta osallistua kurssikokeeseen, kun se on opetusohjelmassa. Mikäli oppilaalla tällöin on kaksi kurssikoetta samana koepäivänä, on asiasta koejärjestelyjen vuoksi ilmoitettava ao. opettajille. Hyväksytysti suoritetun kurssin kurssikoetta ei saa suorittaa uudelleen uusintakuulustelujen yhteydessä. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 10

11 ARVOSTELU Kurssi Kukin kurssi arvostellaan aina erikseen ja muista kursseista riippumatta. Opetukseen osallistuminen on osa kurssin suorittamista. Kurssin lopussa on aina loppukoe. Opettaja merkitsee loppukokeen koepaperiin koearvosanan lisäksi myös kurssiarvosanan. Kurssiarvosanan riippuminen muista suorituksista kuin kurssikokeesta selvitetään yleensä kurssisuunnitelmassa. Oppimäärä Oppimäärä arvostellaan kustakin aineesta, kun se on suoritettu, siis kun kaikki pakolliset tai opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluvat kyseisen aineen kurssit on suoritettu ja kursseista 2/3 on suoritettu hyväksytyksi. Jos aineessa on sekä yhteisiä että valinnaisia kursseja, annetaan siitä yksi yhteinen arvosana. Oppimäärän arvosana lasketaan kurssiarvosanojen keskiarvona. Keskiarvoja laskettaessa pyöristetään 0,5 aina ylöspäin. Kouluun muista kouluista (esim. päivälukiosta) siirtyneille annetaan arvosanat yleensä iltakoulusuoritusten perusteella, mikäli niitä on riittävästi. Lukion päättötodistus Lukion päättötodistuksen saamisen ehtona on opinto-ohjelmaan kuuluvien oppimäärien (vähintään 44 tai 48 kurssia) hyväksytty suorittaminen. Kaikki kurssit, jotka kuuluvat vähimmäiskurssimäärään, otetaan mukaan arvosteluun. Todistukseen merkitään arvosanan lisäksi aineessa opiskeltu kurssimäärä. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään kirjallisesti rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin, voi opiskelija pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on anettava. TODISTUKSET Koulusta voi saada kolmenlaisia todistuksia: todistuksia suoritetuista opinnoista, todistuksia oppiaineen oppimäärän suorittamisesta ja perusasteen tai lukion päättötodistuksia. Suoritetuista opinnoista annettavaan todistukseen merkitään vain tässä koulussa suoritetut kurssit. Todistuksen saa koulun toimistosta pyynnöstä, yleensä noin kahden päivän toimitusajalla. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 11

12 Päättötodistuksiin merkitään myös aiemmat iltakoulukursseja vastaavat opinnot. Sellaisia esim. päiväkoulussa opiskeltuja aineita, jotka eivät kuulu iltakoulun opetussuunnitelmaan, ei todistuksiin merkitä. Nämä opinnot voi halutessaan esim. keskiasteen yhteishaussa näyttää toteen liittämällä niistä saadun todistuksen iltakoulutodistuksen liitteeksi. AINEOPISKELU Iltakoulussa voi myös opiskella vain yhtä tai muutamaa oppiainetta. Aineopiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka jatko-opintosuunnitelmiensa tai ammattinsa vuoksi tarvitsee tietyn oppiaineen suorittamista. Aineopiskelijoiden suorituksia koskevat samat ohjeet ja säännöt kuin varsinaisten oppilaidenkin suorituksia. Aineopiskelijana suoritetut opinnot ovat samoja kuin varsinaisten oppilaidenkin opinnot, ja siirtyminen varsinaisesta oppilaasta aineopiskelijaksi tai päinvastoin on mahdollista. Kaikista suoritetuista kursseista kirjoitetaan pyynnöstä todistus. Huomattava on, että muita kuin päättötodistuksia ei esimerkiksi keväällä kirjoiteta automaattisesti, vaan pyydettäessä n. 2 koulupäivän toimitusajalla. TUKIOPETUS Tukiopetus on tarkoitettu tilapäisten oppimisvaikeuksien voittamiseen. Esimerkiksi sairaudesta aiheutuneen poissaolon jälkeen saattaa ryhmän kiinni saaminen olla työlästä, jokin erityisen vaikea kohta vaatii lisäselvittelyä tms. Tarvittaessa voi tukiopetusta tiedustella asianomaisen aineen opettajalta tai rehtorilta. Tukiopetusta voidaan antaa kaiken suuruisille ryhmille, tarkoituksenmukaisuuden niin vaatiessa yhdelle oppilaalle tai koko kurssiryhmälle. Opettajana voi järjestelyjen vaatiessa toimia muukin kuin kyseisten kurssien opettaja. KESÄOPETUS Iltakoulun varsinaisen työajan lisäksi ovat kesällä ns. kesäjaksot kesä- ja elokuussa. Kesäjaksoilla järjestetään useimmiten kertaavia kursseja, mutta riittäväksi katsottavan oppilasmäärän ilmoittautuessa voidaan ohjelmaan ottaa muitakin kursseja. Kuluvana lukuvuonna kesäopetus on osa Aikuisopiston ns. kesäakatemian opetusohjelmaa, ja kurssit on tarkoitettu kaikkien vantaalaisten lukiolaisten käyttöön. Kesäjaksot ovat ajallisesti muita lyhyempiä. Näin ollen opiskelija voi yleensä osallistua vain yhteen kurssiin kerrallaan. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 12

13 YLIOPPILASTUTKINTO Osallistumisoikeus Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua siinä vaiheessa, kun opintosuunnitelman mukaan tutkintoaineen pakolliset kurssit tulevat opiskelluiksi ennen kirjoituksia ja lukion oppimäärän vähimmäiskursimäärä tulee täyteen. Hajauttamisen huomioiden opintosuunnitelmaa tehdään tällöin melko pitkäksi ajaksi eteenpäin, ja on hyvä arvioida mahdollisuudet sen läpiviemiseen realistisesti. Tutkinto on suoritettava kolmen kirjoituskerran aikana, ja samassa ajassa on saatava lukion oppimäärä kokonaan suoritettua. Osallistuminen ja hajauttaminen Ylioppilastutkintoon voi osallistua sekä keväällä että syksyllä. Tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana, siis kevät-syksy-kevät tai syksy-kevät-syksy. Mahdollista on tietysti suorittaa tutkinto kahdella tai yhdelläkin kirjoituskerralla. Kokeiden ajoitus Kokeisiin osana kuuluvat kuullun ymmärtämisen kokeet aloittavat kevään tutkinnon helmikuun alussa. Kirjoituskokeet ovat maalis-huhtikuussa. Syksyllä aikataulu on tiukempi. Kokeet ovat syyskuun jälkipuoliskolla. Ylioppilastutkinto järjestetään koulussa, mutta sitä valvoo ylioppilastutkintolautakunta, joka myös laatii tehtävät ja arvostelee suoritukset. Koulun opettajat suorittavat vain alustavan arvostelun. Lopulliset tulokset ja arvosanat riippuvat kokeen vaikeusasteesta sikäli, että valtakunnalliset keskiarvot ja eri arvosanojen suhteelliset osuudet pyritään pitämään vuosittain vakiona. Ylioppilastutkintolautakunta voi myös jälkikäteen jossain määrin muuttaa esim. kielikokeiden pisteytystä. On siis huomattava, että ylioppilastutkinto on koulun toiminnasta täysin erillään oleva järjestely, josta vastaa ylioppilastutkintolautakunta. Kokeen rakenne Ylioppilastutkinnossa on suoritettava neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen, lisäksi on suoritettava pakolliseksi kokeeksi valittuna kolme seuraavista: ruotsin kieli, vieras kieli, matematiikka, reaalikoe. Ruotsin kielessä, vieraassa kielessä ja matematiikassa on kaksi eri tasoista koetta. Vähintään yhdessä näistä on suoritettava vaativampi koe. Lisäksi on mahdollista suorittaa ylimääräisiä kokeita. Näitä voivat olla matematiikan koe, reaalikoe ja ylimääräiset vieraat kielet. Uusimismahdollisuudet Hyväksytyn kokeen voi uusia kerran. Parempi suoritus otetaan huomioon. Reaalikokeen saa uusia kahdesti, jolloin paras suoritus huomioidaan. Uusimismahdollisuudet voi käyttää myös vielä tutkinnon suorittamisen jälkeenkin. Ylioppilastutkinnossa hylätyn kokeen saa uusia kahdesti, aikaa on kolmen seuraavan tutkinto- Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 13

14 kerran verran. Tutkintoa saa täydentää ilman aikarajoitusta sellaisella kokeella, mihin ei ole aikaisemmin osallistunut. Myös saman aineen laajemman kokeen suorittaminen täydentäjänä on mahdollista. Ilmoittautuminen Kevään kirjoitusten kokeisiin ilmoittaudutaan 23.ll. mennessä. Tällöin on kaikkien siihenastisten opintojen kyseisessä aineessa oltava suoritettu, niin että jäljellä ovat vain ohjelmassa olevat kurssit. Syksyn kirjoitusten kokeisiin ilmoittaudutaan 5.6. mennessä. Arviointi Arvostelusta, koetehtävistä, kompensaatiosta ym. tutkintoon liittyvistä asioista on yksityiskohtaisempaa tietoa abiturientin oppaissa, joita jaetaan kirjoituksiin osallistuville. Muidenkin nähtävillä ohjeita on ilmoitustauluilla ja kirjastossa ja lautakunnan verkkosivuilla Yo-tutkinto ammatillisen koulutuksen pohjalta Ylioppilastutkintoon voi osallistua myös ammatillisen tutkinnon suoritettuaan. Tällöin ei yleensä edellytetä pakollisia opintoja aikuislukiossa, mutta kirjoitusaineiden opiskelu on käytännössä välttämätöntä kokeiden menestyksellisen suorittamisen kannalta. Tutkintotodistukset Lukiolainen/aikuislukiolainen saa kirjoituskokeet suoritettuaan ylioppilastutkintotodistuksen, mikäli lukion/aikuislukion oppimäärä on kokonaan suoritettu. Varsinkin tutkintoa hajautetusti suorittavien on syytä tarkkailla kurssikertymäänsä ja huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset kurssit on suoritettu hyvissä ajoin ennen aiottua opiskelun päätösajankohtaa. Opinto-ohjaaja opastaa tarvittaessa esim. vähimmäiskurssimäärään luettavia kursseja koskevissa kysymyksissä. Mikäli oppimäärien kursseja on suorittamatta, ei ylioppilastutkintotodistusta saa ennenkuin kaikki opinnot on saatettu loppuun. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 14

15 KURSSIT JA OPPIKIRJAT Lukioiden opetussuunnitelmat ovat muuttumassa. Siirtymäkauden aikana kurssit ja oppikirjat muuttuvat! Opintoohjaajalta ja kurssien opettajilta saa ajantasaista tietoa oppikirjatilanteesta. Oppikirjoista on kaupoissa eri versioita; uuden ja vanhan opetussuunnitelman mukaiset saattavat olla saman nimisiä. Oppikirjan käytössä oleva painos on syytä tarkistaa opettajalta kurssin alkaessa ennen ostamista! Äidinkieli Äidinkielen taidot edistävät oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta ja kulttuuriin kasvamista. Äidinkielen opetus pyrkii monipuoliseen oman kielen hallitsemiseen ja yhteiskunnan vaatimukset täyttävään kielen taitamiseen. Äidinkieli on taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Kielitaidon, viestinnän, kirjallisuuden ja muun kulttuurin sekä kirjoittamisen taidot ovat sen sisältönä. Oppikirjat: Mikkola - Julin - Kauppinen - Koskela - Valkonen: Äidinkieli ja kirjallisuus käsikirja, (WSOY), uusin painos Mika Aalto - Kaija Parko: TEKSTIN EHDOILLA (opiskelijan harjoittelukirja) (WSOY) Kurssi1 (AI1) Tekstien rakenteita ja merkityksiä Sisällöltään, tyyliltään ja tavoitteiltaan erityyppisten tekstien analysointia, tulkintaa ( ja arviointia) ja laadintaa (tekstin fokusoinnin, rakenteen ja jaksotuksen ja sekä kielen että tyylin tarkastelua). Ryhmäviestintätaitojen harjoittelemista. Kurssi 2 (ÄI2) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Perehtyminen kirjallisuuden lajeihin ja niiden ominaispiirteisiin; kaunokirjallisuuden lukemis- ja tulkintatapoja: fiktiivisen kirjallisuuden eri lajien - epiikan, lyriikan ja draaman - käsitteistön ja niiden tyypillisten ominaispiirteiden erittelyä. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 15

16 Kurssi 3 (ÄI3) Tekstit ja vaikuttaminen Erilaisten vaikuttamaan pyrkivien tekstilajien ja puheviestinnän - mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos - keinojen tarkastelua ja erittelyä. Vaikuttamaan pyrkivien ja kantaa ottavien tekstien kirjoittamisen ja puheenvuorojen harjoittelua. Kurssi 4 (ÄI4) Teksti, tyyli ja konteksti Aikakausia ja tyylejä edustavien tekstien tarkastelua. Kurssin sisältöihin pohjautuva kurssin kulttuurisen kontekstin näkökulmasta avautuva kirjoitelma. Oman kirjallisen esityksen rakenteen ja tyylin huoltoa ja hiontaa. Kurssi 5 (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa. Suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja. Kielenohjailun periaatteita Kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista. ENGLANTI, A1-kieli Oppikirjat: Kurssit 1-8: Benmergui, Lampinen ym.: Culture Cafe 1-7 sekä kielioppikirja Grammar Rules + ratkaisuvihko Kurssi 1 (ENA1) Minä ja muut Culture Cafe 1 + Grammar Rules Aihepiireinä kulttuurien kohtaaminen, nuorten maailma ja perhesuhteet. Kurssilla kerrataan ja syvennetään perusrakenteita; aikamuodot, kysymyslauseet, jälkikysymykset ja pronomineja. Kurssi 2 (ENA2) Viestintä ja vapaa-aika Culture Cafe 2 + Grammar Rules Aihepiireinä viestintä ja vapaa-aika Rakenteista käsitellään apuverbejä, pasiivi, sanajärjestys, it ja there Kurssi 3 (ENA3) Opiskelu ja työ Culture Cafe 3 + Grammar Rules Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 16

17 Aihepiireinä koulutus, opiskelu ja työelämä Rakenteet: adjektiivit, apuverbit, epäsuora kerronta, relatiivipronominit ja kansallisuussanat Kurssi 4 (ENA4) Ihminen ja yhteiskunta Culture Cafe 4 + Grammar Rules Aihepiireinä yhteiskunnalliset ilm iöt ja yksilön vaikutusmahdollisuudet Rakenteet: infinitiivi, ing-muoto ja that-lause, indefiniittipronominit Kurssi 5 (ENA5) Kulttuuri Culture Cafe 5 + Grammar Rules Aihepiireinä teatteri, elokuva, ooppera, kirjallisuus ja muut kulttuurin osaalueet Rakenteet: konjunktiot, välimerkit, ajan ja paikan prepositiot, prepositiosanonnat ja fraasiverbit Kurssi 6 (ENA6) Tiede ja tekniikka Culture Cafe 6 + Grammar Rules Aihepiireinä luonnontieteiden ja tekniikan saavutukset Rakenteet: lauseenvastikkeet, prepositiot ja fraasiverbit, substantiivit, artikkelit, paljoussanat, fraasiverbit Syventävät kurssit Kurssi 7 (ENA7) Ihminen ja ympäristö Culture Cafe 7 + Grammar Rules Aihepiirejä ovat luonto, sen suojelu ja sitä uhkaavat tekijät Rakenteet: kerrataan verbioppia Kurssi 8 (ENA8) Kansainvälistyvä maailma Culture Cafe 8 + Grammar Rules Aihepiirejä ovat maailman nykytila ja tulevaisuudennäkymät Rakenteita kerrataan + verbi, substantiivi, adjektiivi + prepositio, sananjohto Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 17

18 RUOTSIN KIELI, B1-kieli Oppikirjat Aho, Harkoma, Hämäläinen, Lilius, Törnroos: Kanal-sarja Lisäksi käytetään kirjaa Kanal Grammatik + Facit (ratkaisuavain) kurssi 1 (RUB1) Aktiivinen nuoruus: opiskelu ja vapaa-aika Kanal Ett, Kanal Grammatik Lukion työtapoihin perehdyttävä kurssi, jossa käsitellään perusrakenteita. Aihekokonaisuudet: Aihekokonaisuudet: Harrastukset, jokapäiväinen elämä. kurssi 2 (RUB2) Nuoria Pohjolassa Kanal Två, Kanal Grammatik Syvennetään substantiivi-, adjektiivi- ja verbioppia. Perehdytään eri sivulauseisiin ja niiden sanajärjestykseen Aihekokonaisuudet: Perhe, ystävät, asuminen ja ulkonäkö kurssi 3 (RUB3) Suomi Pohjoismaa Euroopassa Kanal Tre, Kanal Grammatik Rakenteista käsitellään pronominit, erisnimien suku, lukusanat, käskymuodot ja adverbit. Aihekokonaisuudet: Kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin, Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa kurssi 4 (RUB4) Ihmisten väliset suhteet Kanal Fyra, Kanal Grammatik Verbiopissa käsitellään s-passiivi ja konditionaali; adjektiivit substantiivina, adverbien vertailu ja ryhmittely. Aihekokonaisuudet: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, ihmissuhteet, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen kurssi 5 (RUB5) Muuttuva maailma Kanal Fem, Kanal Grammatik Kieliopista käsitellään partisiipit ja passiivit, sananmuodostusta ja kertausta. Aihekokonaisuudet: Muuttuva elinympäristömme, kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta Syventävät kurssit kurssi 6 (RUB6) Pohjoismaat kulttuurialueena Kanal Norden, Kanal Grammatik Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 18

19 Kerrataan sanajärjestys, konjunktiot, substantiivit, adjektiivit ja verbit. Aihekokonaisuudet: Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus kurssi 7 (RUB7) Kansainvälistyminen ja globaali vastuu Kanal Världen, Kanal Grammatik Kerrataan verbioppia, lukusanat, pronominit, adjektiivit ja prepositiot. Aihekokonaisuudet: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kestävä kehitys, Teknologia ja yhteiskunta, Viestintä ja mediaosaaminen. lisäkurssi K1 (RUB K1) Kerrataan kurssilla 1 opiskeltuja asioita. Kurssin suorittamisella voi korottaa kurssin 1 arvosanaa. lisäkurssi 2 (RUBabi) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoitusten kokeeseen valmentautuville. Kurssin suorituksella voi korottaa joko kurssin 6 tai 7 arvosanaa. ESPANJAN KIELI, B3-kieli Opetuksen tehtävä ja yleistavoitteet Opetuksen lähtökohtana on antaa oppilaalle valmius ymmärtää ja käyttää kirjallisesti ja suullisesti espanjaa opiskellun kieliaineksen rajoissa. Aluksi pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Kursseilla kiinnitetään huomiota kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen. Opiskelun edetessä puheen ja tekstin ymmärtämisen osuus lisääntyy. Sanaston ja rakenteiden hallintaa laajennetaan johdonmukaisesti. Arviointi Arvioinnin perustana ovat opiskelulle asetetut tavoitteet ja niiden pohjalta käsitellyt sisällöt ja harjoitetut kielelliset taidot. Arviointi on yhteydessä työtapoihin. Huomiota kiinnitetään opiskelijan työn laatuun, aktiivisuuteen sekä omaehtoiseen työskentelyyn. Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä, poikkeuksista tulee etukäteen sopia opettajan kanssa. Oppikirjat Kautto, Laine, Lehmussaari: Entre Amigos, teksti- ja työkirja. Tammi Kurssi 1 (ESD1) Hyvää päivää, hauska tutustua Tavoitteena on, että opiskelija oppii espanjan kielen ääntämistä, intonaatiota, helppoa suullista vuorovaikutusta ja oikeinkirjoitusta. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja omista mieltymyksistään. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 19

20 Kurssi 2 (ESD2) Näin asiat hoituvat Perhesuhteet ja koulunkäynti. Tavoitteena on oppia kertomaan laajemmin omasta elämästä ja harrastuksista. Kurssiin kuuluvat lisäksi sääilmaukset ja kellonajat. Kurssi 3 (ESD3) Vapaa-aika ja harrastukset Opiskelija oppii kurssin aikana toimimaan arkipäivän viestintätilanteissa esim. kahvilassa, juhlissa, vaateostoksilla jne. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaaaikaan ja harrastuksiin. Kurssi 4 (ESD4) Meillä ja muualla Kurssin aikana opiskelija oppii tilaamaan ravintolassa sekä selostamaan menneitä tapahtumia. Lisäksi opetellaan matkailuun liittyvää sanastoa. Jatketaan puhumisen ja puheen ymmärtämisen harjoittelua sekä harjoitellaan kirjoittamista yksinkertaisin tehtävin. Kurssi 5 (ESD5) Ennen ja nyt Espanjan historiaa ja kulttuuria, erikoisalueena espanjalainen maalaustaide. Kurssi sisältää runsaasti menneen ajan harjoituksia sekä tekstin ymmärtämistä ja kirjoitelmia. Kurssi 6 (ESD6) Opiskelu ja tulevaisuus Kurssilla opitaan työhön ja terveyteen liittyvää sanastoa. Tavoitteena on oppia kertomaan Suomesta sekä tutustua espanjalaisten käsityksiin Suomesta. Käsittelemme myös jatko-opiskelua sekä tulevaisuuden haaveita. SAKSAN KIELI, B3-kieli Oppikirjat Kurz und Gut Texte 1-2 ja Kurz und Gut Übungen 1-2 kursseilla 1 ja 2, Kurz und Gut Texte und Übungen 3 kurssilla 3 Kurssi 1 SAD1 Hyvää päivää, hauska tutustua Aihepiireinä esittelyyn, tutustumiseen yms. liittyvät viestintätilanteet, oma lähipiiri Rakenteista preesens,päälaus. sanajärjestys, lukusanat, artikkelin käyttö, pers.pron Kurssi 2 SAD2 Näin asiat hoituvat Aihepiireinä matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet, aktiivinen kansalaisuus, terveys,lääkärissäasiointi, ihmissuhteet Rakenteissa eriävät yhdysverbit, omistuspron., akkusatiivi, refl.verbit Kurssi 3 SAD3 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiireinä harrastukset ja toiveista puhuminen, yrittäjyys Rakenteissa perfekti, sivulauseet, datiivi Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 20

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 1/5 Äidinkieli ja kirjallisuus OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 SÄRMÄ. Digioppikirja tai painettu oppikirja Kurssit 4-9: tehtävävihkot 4-9 Kurssi

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2003-04

Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2003-04 Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2003-04 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

Iisalmen aikuislukio

Iisalmen aikuislukio Iisalmen aikuislukio Opinto-opas 2015-2016 www.iisalmi.fi/aikuislukio Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi puhelin 040 543 4979 Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden)

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

TURUN KESÄLUKIO 7.3.2016

TURUN KESÄLUKIO 7.3.2016 TURUN KESÄLUKIO 2016 7.3.2016 TURUN KESÄLUKIO Ajankohdat Kesäkuussa 6. 28.6.2016 Elokuussa 1. 19.8.2016 Paikka Turun iltalukio (Sama kuin Turun klassillisen lukion koulutalo) Eskelinkatu 4, Turku Luokkatilat

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot