VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09"

Transkriptio

1 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS

2 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen opiskeluun. Tämä opas sisältää lukuisia käytännön asioita oppikirjoista, työpäivistä, vastaanottoajoista, kokeista jne. Kurssien opiskeluun liittyviä käytännön asioita löytyy lisäksi lukuvuoden kurssijärjestyksestä, jaksojen lukujärjestyksistä ja kurssien kurssiohjelmista, joita saa opettajalta kurssin alkaessa. Näistä selviävät mm. oppituntien ajat, tilat, koejärjestelyt, kokeiden palautukset yms. Mikäli ongelmia ilmaantuu, älä jää epätietoiseksi - kysy! Saattaa olla, että opiskelutoverisi tietää, opettajalta voi aina kysyä, toimistossa tunnetaan käytännön asiat, vahtimestarikin voi neuvoa. Opinto-ohjaaja selvittelee vastaanotollaan kurssivalintoja, lukujärjestyksiä, aikaisempien opintojen vastaavuuksia ja jatkoopintojen suunnittelua. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 2

3 Oppituntien kellonajat iltakursseilla Oppitunnin pituus 80 min Kurssi make1 maanantai ja keskiviikko Kurssi make2 maanantai ja keskiviikko Kurssi tito1 tiistai ja torstai Kurssi tito2 tiistai ja torstai Oppituntien kellonajat etäkurssien lähiopetuksessa Opetus on suurimmalta osaltaan järjestetty perjantai-iltaisin, joko 40 minuutin tai 80 minuutin mittaisina oppitunteina. Kullakin etäkurssilla on lähiopetusta neljä kertaa. Jakson alkaessa ja päättyessä on yksi tunti, niiden välisenä aikana kaksi pitempää kaksoistuntia. Lähiopetustuntien kellonajat ovat jakson alkaessa ja päättyessä Kurssi A , Kurssi B Kurssi C Kaksoistuntien ajat ovat klo ja Eri etäkurssien lähiopetustuntien sijoittelussa viidelle opetuspäivälle käytetään seuraavaa kaaviota: opetuskerta kurssit ABC AB CA BC ABC Opintosuunnitelmaa laadittaessa on huomattava, että kurssitaulukossa ovat samanaikaisesti opetettavat kurssit samalla vaakarivillä. Jakson lukujärjestykseen voi ottaa yhden kurssin kultakin vaakariviltä sekä iltakurssien että etäkurssien osalta. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 3

4 OPISKELU ILTAKOULUSSA Oppilaaksi ilmoittautuminen Kouluun ilmoittaudutaan koulun toimistossa täyttämällä henkilötietolomake. Ilmoittautuessa on hyvä olla mukana aikaisempien koulutodistusten jäljennökset. Lähes kaikki halukkaat lukion oppimäärän suorittajat on voitu ottaa oppilaiksi. Ennen lukukauden alkua järjestetään koululla tiedotustilaisuuksia uusille opiskelijoille. Opiskelupaikka varmistuu näihin tilaisuuksiin mennessä. Edellisenä lukuvuonna koulussa opiskelleiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Opintosuunnitelma Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, jossa sovitaan opiskeluaikataulu, valinnaiset oppiaineet ja -kurssit, lukioasteella osallistuminen päättökokeeseen jne. Tätä suunnitelmaa voidaan muuttaa opiskelun edistyessä. Lukion alusta aloittavien ohjelmassa ei valinnaisia kursseja ole kovinkaan paljoa ensimmäisen lukukauden aikana, mutta niiden, joilla on aikaisempia korvaavia opintoja, on syytä laatia opintosuunnitelma opinto-ohjaajan kanssa neuvotellen. Aikaisemmat vastaavat opinnot otetaan huomioon, mutta vastaavuuksista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa. Huomattava on, että saman numeroiset päivälukion kurssit eivät varsinkaan reaaliaineissa aina vastaa iltakoulun kursseja. Muutoinkin aiemmin suoritettujen kurssien vastaavuus on selvitettävä opintosuunnitelmaa laadittaessa, koska aikuislukion opetussuunnitelman mukaiset kurssisisällöt eivät kaikin osin ole samoja kuin päivälukioissa. Opiskeluaika Tavallinen opiskeluaikataulu perustuu kurssijärjestykseen, jonka mukaan lukio voidaan suorittaa noin kahden ja puolen vuoden aikana. Myös hitaampi tai nopeampi opiskeluvauhti on mahdollinen. Yli neljä vuotta kestäviin opintosuunnitelmiin on oltava rehtorin lupa. Aineopiskelijat Aineopiskelijoiksi sanotaan niitä, jotka opiskelevat vain tiettyjä oppiaineita, eivätkä suorita koko lukion oppimäärää. Aineopiskelijoiksi sanotaan myös niitä toisten, esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten oppilaita, jotka opiskelevat aikuislukiossa ylioppilastutkintoa varten tai täydentääkseen ainevalikoimaansa. Aineopiskelijan kurssimaksu on 53 euroa. Etälukio-opiskelu Aikuislukion kursseja järjestetään myös etäkursseina. Niillä osa oppitunneilla tapahtuvasta opiskelusta korvataan itsenäisesti suoritettavilla harjoitustehtävillä. Muutoin etälukiokurssit ovat samoja kuin muutkin aikuislukion kurssit. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 4

5 OPETUSJÄRJESTELYT Jaksot Lukuvuosi jaetaan viiteen jaksoon. Jakso sisältää opetuspäivää, 4-6 koepäivää ja palautuspäivän. Näiden lisäksi jaksolla on viisi etäkurssien lähiopetuspäivää. Kesällä (elokuussa tai kesäkuussa) on muita lyhyempi jakso ja sen aikana opiskellaan vain yksi kurssi tiiviissä aikataulussa. Kurssit on koulun "lukujärjestyksissä", siis kurssitaulukossa ja jaksokohtaisessa opetustilataulukossa sijoitettu neljään eri ajankohtaan, joita merkitään kirjaimilla make1, make2, tito1 ja tito2. Maanantaina ja keskiviikkona tunnit ovat luonnollisesti make ja tiistaina ja torstaina tunnit tito. Oppitunnin pituus on 80 min. Perjantaisin on etäkurssien lähiopetustunteja, joilla on oma aikataulunsa. Koepäivinä ohjelmassa on vain kokeet, jotka alkavat klo Palautuspäivänä pidetään yksi tunti kutakin kurssia järjestyksessä make1-make2 tito1-tito2 lukujärjestyksestä ilmenevän aikataulun mukaan. Lukujärjestys ja opiskeltavat aineet vaihtuvat jakson vaihtuessa. Etäkurssien lähiopetus on yleensä perjantaisin erillisen aikataulun mukaisesti. Etäkurssien koepäivät ovat samoja kuin iltakurssienkin, samaten palautuspäivänä kokeiden palautukset on sijoitettu samaan aikatauluun. Kurssit Kaikki eri oppiaineiden oppimäärät on jaettu kursseiksi, siis aihekokonaisuuksiksi, jotka on tarkoitettu opiskeltaviksi yhden jakson aikana. Kurssin opetukseen sisältyy 11 opetusrupeamaa, koe ja kokeen palautus. Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Ainekohtaisesti tästä voidaan poiketa. Etäkursseilla on yleensä neljä lähiopetuskertaa ja joukko ohjeiden mukaan suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimäärän kurssien lisäksi lukioasteen ohjelmassa on eri aineiden valinnaisia kursseja. Ne voi siis halutessaan sisällyttää opinto-ohjelmaan. Eri aineiden oppimäärien kurssimäärät näkyvät tuntijakotaulukosta, joka on jäljempänä tässä oppaassa. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 5

6 OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjausta järjestetään hajautetusti koko koulun käymisen aikana ohjaustuntien ja tiedotustilaisuuksien muodossa. Oppilaanohjaukseen sisältyy monenlaista asiaa: koulunkäyntiin liittyvät ja toisaalta tarvittaessa uransuunnitteluun ja jatko-opintomahdollisuuksiin liittyvät aihepiirit. Oppilaanohjauksen aiheista esimerkkeinä vaikkapa seuraavia: Opiskelu iltakoulussa, opetusjärjestelyt, arvostelu Opiskelutekniikkaa: miten luen, teen tehtäviä, valmistaudun kokeeseen jne. Ylioppilaskirjoitukset: ainevalinnat, järjestelyt, ilmoittautumiset Jatko-opiskelumahdollisuudet iltakoulun jälkeen, työvoimahallinnon palvelut Oppilaanohjaukseen sisältyy myös henkilökohtaisia vastaanottoja. Niihin on mahdollisuus pitkin lukuvuotta missä tahansa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä tai pulmissa, vaikkapa jatko-opintomahdollisuuksien selvittelemiseksi. Opintojen alussa täytyy kaikkien muissa kouluissa aiemmin vastaavia kursseja opiskelleiden sopia opintosuunnitelmastaan opinto-ohjaajan kanssa kurssien vastaavuuden ja lukujärjestyksen selvittämiseksi. Opinto-ohjaaja Reijo Grönthal on tavattavissa ilmoitustaululla olevan aikataulun mukaan. OPPILASKUNTA Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen. Oppilaskunnan tehtävänä on järjestää oppilaiden yhteistoimintaa sekä tehdä ehdotus tai antaa lausunto koulun järjestyssäännöistä ja muista koulun toimintaa koskevista asioista. Oppilaskunta voi tehdä ehdotuksia ja lausuntoja esim. opetussuunnitelmasta ja työsuunnitelmasta, oppikirjoista sekä opetusväline- ja kirjastohankinnoista. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 6

7 LUKIOASTEEN OPETUSSUUNNITELMA Lukioasteen opetussuunnitelma sisältää monenlaisia kursseja. Ensimmäisen ja tärkeimmän ryhmän muodostavat pakolliset kurssit. Niihinkin sisältyy jonkin verran valinnaisuutta: matematiikassa on kaksi erilaajuista oppimäärää ja elämänkatsomustiedon voi valita uskonnon asemasta. Pakollisten lisäksi on useissa oppiaineissa myös valinnaisia kursseja. Näitä on kahdenlaisia. Osa valinnaisista kursseista on kertaavia, osin tukiopetuksen luonteisia. Osa valinnaisesta oppimäärästä taas koostuu jatkokursseista, joilla opiskellaan uusia asioita. Opetussuunnitelmassa on lisäksi kokonaan valinnaisia oppiaineita. Lukiossa alkava vieras kieli (B3-kieli: espanja, saksa, ranska, venäjä) on valinnainen aine, samaten psykologia. Vähimmäiskurssimäärä Lukion oppimäärän suorittamiseksi on opiskeltava kaikki yhteiset, siis pakolliset kurssit. Lisäksi on opiskeltava valinnaisia kursseja niin monta, että tulee suoritetuksi vähintään 44 kurssia. Enemmänkin saa tietysti opiskella. Valinnaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia harkittaessa on pidettävä mielessä monenlaisia asiaan vaikuttavia seikkoja. Aiottuihin jatko-opintoihin tarvittavat aineet on tietysti syytä opiskella, ylioppilastutkinnon valinnaisuus sanelee tarpeita kielen ja matematiikan/reaaliaineiden kurssivalintoihin jne. Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voivat korvata aikuislukion kursseja. Esimerkiksi harjoitusaineiden (liikunta, musiikki, kuvaamataito jne.) kurssit voidaan tietyin edellytyksin lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuina; niitä ei yleensä järjestetä aikuislukiossa. Kaikkiin opetussuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin voi pyytää neuvoja opettajilta, opinto-ohjaajalta ja rehtorilta. Vähimmäiskurssimäärä alle 18 vuotiaina aloittaneille Niiden oppilaiden, jotka ovat aloittaneet lukion alle 18-vuotiaina, vähimmäiskurssimäärää on 48. Pakollisena lisänä on opinto-ohjelmaan sisällytettävä 2 kurssia taideaineita (musiikki ja/tai kuvaamataito) sekä 2 kurssia liikuntaa ja terveystietoa. Säännöstä sovelletaan kaikkiin lukion opinnot jossain oppilaitoksessa ennen 18 vuoden täyttämistä aloittaneisiin, ellei opinnoissa ole ollut yli vuoden mittaista taukoa. Koulua vaihtavan opiskelijan vähimmäiskurssimäärä Päivälukiosta aikuislukioon siirtyvän vähimmäiskurssimäärän täyttyminen lasketaan siten, että päivälukion 75 kurssista puuttuvasta määrästä on aikuislukiossa suoritettava 60%. Jos siis esimerkiksi päivälukiosssa on suoritettu 55 kurssia, puttuuva määrä on 20 ja aikuislukiossa on suoritettava 12 kurssia. Niihin on sisällytettävä kaikki aikuislukion oppimäärän pakolliset kurssit. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 7

8 Lukioasteen tuntijako alkaen Oppiaineet pakolliset valinnaiset kurssit kurssit Pakolliset aineet Äidinkieli 5 1- Vieras kieli, A 6 3- Vieras kieli, B 5 2- Matematiikka, lyhyt 6 2- tai pitkä Kuvamataito tai musiikki 2 ** Liikunta 1 ** Terveystieto 1 ** Yhteiskunnalliset ja katsomukselliset aineet Uskonto tai 1 elämänkatsomustieto Historia 3 Yhteiskuntaoppi 1 Filosofia 1 Luonnontieteelliset aineet Fysiikka 1 Kemia 1 Biologia 2 Maantieto 1 Psykologia 2 Muita aineita *) Vieras kieli, B3 6 Kuvaamataito 1 Musiikki 1 Liikunta 1 Tietotekniikka 2 Yhteensä vähintään 44/48 kursssia. Opiskelijan on suoritettava kaikki pakolliset kurssit ja valittava valinnaisista kursseista vähintään niin monta, että kokonaiskurssimäärä on 44. *) Muitten aineiden kursseja voivat korvata muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot. **) pakollisia vain alle 18 vuotiaina opinnot aloittaneille Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 8

9 KURSSIEN JA OPPIMÄÄRIEN SUORITUSSÄÄNNÖT Iltakurssit suoritetaan tavallisesti osallistumalla kurssin opetukseen ja kurssikokeeseen. Useilla kursseilla voi olla kokeen lisäksi erilaisia arvosteltavia kotitöitä, esseitä, aineita yms. Niiden suoritustapa selvitetään kurssisuunnitelmassa, jonka saa opettajalta kurssin alkaessa. Tehtävien hyväksytty suorittaminen kuuluu kurssin suorittamiseen. Hyväksytty suorittaminen Kurssi on suoritettu hyväksytysti, kun oppilas on ollut läsnä vähintään 2/3 pidetyistä oppitunneista, suorittanut kurssin pakolliset tehtävät ja osallistunut kurssikokeeseen ja saanut siitä hyväksytyn arvosanan (vähintään 5). kotona suoritettavat tehtävät, sekä kurssikoe. Suoritettu muutoin Kurssi on suoritettu, mutta ei hyväksytysti, kun edellä mainitut ehdot täyttyvät muuten, mutta oppilas on saanut kurssikokeesta hylätyn arvosanan (4 tai huonompi). Todistuksessa kurssin kohdalla on tällöin merkintä 4. On syytä huomata, että tyhjän paperin tai tai täysin ala-arvoisesti tehtyjen vastausten jättäminen kurssikokeessa antaa tarkoittaa, että kurssia ei ole suoritettu. Kurssia ei ole suoritettu, jos oppilas ilman pätevää syytä on ollut poissa yli 1/3 tunneista, tai ei ole tehnyt kurssiin kuuluvia harjoitustöitä, tai ei ole ollut kurssikokeessa. Mikäli poissaoloja on enemmän kuin 1/3 pidetyistä oppitunneista, voi rehtori tai opettaja myöntää luvan kurssikokeeseen osallistumiseen, jos poissaoloille on hyväksyttävä syy. Mikäli perusteita poissaoloille ei ole, on kurssi käytävä uudelleen, ennenkuin oppilas saa osallistua kurssin kokeenseen. Säännön tarkoitus on kannustaa läsnäoloon; sen on vuosien mittaan todettu vaikuttavan myönteisesti opiskelun edistymiseen. Säännön tarkoitus ei ole vaikeuttaa opiskelua; sairauden, työesteiden tai vastaavan johdosta tenttiluvan yleensä saa. Yli sallitun määrän poissa olleille voi kurssin opettaja tai opinto-ohjaaja antaa korvaavia harjoitustehtäviä, jotka on palautettava arvioitaviksi. Tiedot osakokeista tai välikuulusteluista ym. kurssiin liittyvistä suorituksista annetaan yleensä kurssin ensimmäisellä oppitunnilla jaettavassa kurssisuunnitelmassa. Etäkursseilla kurssin suorittamisen edellytyksenä on sen harjoitustehtävien suorittaminen kurssisuunnitelman mukaisesti ja kurssikokeen suoritus. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 9

10 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN edellyttää kaikkien sen pakollisten kurssien suorittamista, ja vähintään 2/3 oppimäärän pakollisista kursseista on suoritettava hyväksytysti. Näin esimerkiksi lyhyessä matematiikassa hyväksytysti suoritettuja kursseja on oltava vähintään 4 ja pitkässä matematiikassa 7. Joissakin aineissa, esim. matematiikka ja fysiikka, ei kurssien järjestys ole olennainen tiettyjen peruskurssien suorittamisen jälkeen. Kurssit voidaan näissä aineissa toteuttaa eri vuosina eri järjestyksessä. Oppimäärään voi sisältyä myös valinnaisia kursseja. Opiskelijan oma opintosuunnitelma määrittelee silloin, kuinka monta kurssia oppimäärään sisältyy. UUSINTAKUULUSTELUT Poissaolo kurssikokeesta Kurssin opetukseen osallistunut oppilas saa aina osallistua ko. kurssikokeeseen myöhemmin järjestettävän kurssin kokeen yhteydessä. Hyväksyttävästä syystä kokeesta poissa ollut saa suorittaa kurssin kokeen myös erikseen järjestettävässä uusintakuulustelussa. Hyväksyttäviä syitä ovat esim. työesteet, oma tai lapsen sairaus jne. Poissaolosta on tällaisessa tapauksessa ilmoitettava opettajalle etukäteen, mikäli mahdollista. Poissaolon syystä on annettava ao. opettajalle tai rehtorille selvitys viimeistään uusintakuulusteluun ilmoittauduttaessa. Selvitykseksi käy lääkärintodistus, työnantajan todistus tai vastaava. Uusintakuulusteluun on aina ilmoittauduttava täyttämällä erityinen lomake ja jättämällä se ilmoitettuun määräaikaan mennessä kansliaan. Määräaika on tavallisesti edellisenä tiistaina, mikäliuusintakuulustelu on perjantaina tai lauantaina. Suoritetun, mutta ei hyväksytysti suoritetun kurssin uusintakuulustelu Oppilaalla, jonka kurssikoetta ei ole hyväksytty, on oikeus osallistua erikseen järjestettävään uusintakuulusteluun seuraamatta kurssin opetusta. Korotussuorituksesta on syytä aina neuvotella asianomaisen opettajan kanssa. Hyväksytyn kurssin uudelleen suorittaminen Kunkin aineen kolme viimeksi käytyä hyväksyttyä kurssia saa aina käydä uudelleen tai opetusta seuraamatta osallistua kurssikokeeseen, kun se on opetusohjelmassa. Mikäli oppilaalla tällöin on kaksi kurssikoetta samana koepäivänä, on asiasta koejärjestelyjen vuoksi ilmoitettava ao. opettajille. Hyväksytysti suoritetun kurssin kurssikoetta ei saa suorittaa uudelleen uusintakuulustelujen yhteydessä. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 10

11 ARVOSTELU Kurssi Kukin kurssi arvostellaan aina erikseen ja muista kursseista riippumatta. Opetukseen osallistuminen on osa kurssin suorittamista. Kurssin lopussa on aina loppukoe. Opettaja merkitsee loppukokeen koepaperiin koearvosanan lisäksi myös kurssiarvosanan. Kurssiarvosanan riippuminen muista suorituksista kuin kurssikokeesta selvitetään yleensä kurssisuunnitelmassa. Oppimäärä Oppimäärä arvostellaan kustakin aineesta, kun se on suoritettu, siis kun kaikki pakolliset tai opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluvat kyseisen aineen kurssit on suoritettu ja kursseista 2/3 on suoritettu hyväksytyksi. Jos aineessa on sekä yhteisiä että valinnaisia kursseja, annetaan siitä yksi yhteinen arvosana. Oppimäärän arvosana lasketaan kurssiarvosanojen keskiarvona. Keskiarvoja laskettaessa pyöristetään 0,5 aina ylöspäin. Kouluun muista kouluista (esim. päivälukiosta) siirtyneille annetaan arvosanat yleensä iltakoulusuoritusten perusteella, mikäli niitä on riittävästi. Lukion päättötodistus Lukion päättötodistuksen saamisen ehtona on opinto-ohjelmaan kuuluvien oppimäärien (vähintään 44 tai 48 kurssia) hyväksytty suorittaminen. Kaikki kurssit, jotka kuuluvat vähimmäiskurssimäärään, otetaan mukaan arvosteluun. Todistukseen merkitään arvosanan lisäksi aineessa opiskeltu kurssimäärä. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään kirjallisesti rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin, voi opiskelija pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on anettava. TODISTUKSET Koulusta voi saada kolmenlaisia todistuksia: todistuksia suoritetuista opinnoista, todistuksia oppiaineen oppimäärän suorittamisesta ja perusasteen tai lukion päättötodistuksia. Suoritetuista opinnoista annettavaan todistukseen merkitään vain tässä koulussa suoritetut kurssit. Todistuksen saa koulun toimistosta pyynnöstä, yleensä noin kahden päivän toimitusajalla. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 11

12 Päättötodistuksiin merkitään myös aiemmat iltakoulukursseja vastaavat opinnot. Sellaisia esim. päiväkoulussa opiskeltuja aineita, jotka eivät kuulu iltakoulun opetussuunnitelmaan, ei todistuksiin merkitä. Nämä opinnot voi halutessaan esim. keskiasteen yhteishaussa näyttää toteen liittämällä niistä saadun todistuksen iltakoulutodistuksen liitteeksi. AINEOPISKELU Iltakoulussa voi myös opiskella vain yhtä tai muutamaa oppiainetta. Aineopiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka jatko-opintosuunnitelmiensa tai ammattinsa vuoksi tarvitsee tietyn oppiaineen suorittamista. Aineopiskelijoiden suorituksia koskevat samat ohjeet ja säännöt kuin varsinaisten oppilaidenkin suorituksia. Aineopiskelijana suoritetut opinnot ovat samoja kuin varsinaisten oppilaidenkin opinnot, ja siirtyminen varsinaisesta oppilaasta aineopiskelijaksi tai päinvastoin on mahdollista. Kaikista suoritetuista kursseista kirjoitetaan pyynnöstä todistus. Huomattava on, että muita kuin päättötodistuksia ei esimerkiksi keväällä kirjoiteta automaattisesti, vaan pyydettäessä n. 2 koulupäivän toimitusajalla. TUKIOPETUS Tukiopetus on tarkoitettu tilapäisten oppimisvaikeuksien voittamiseen. Esimerkiksi sairaudesta aiheutuneen poissaolon jälkeen saattaa ryhmän kiinni saaminen olla työlästä, jokin erityisen vaikea kohta vaatii lisäselvittelyä tms. Tarvittaessa voi tukiopetusta tiedustella asianomaisen aineen opettajalta tai rehtorilta. Tukiopetusta voidaan antaa kaiken suuruisille ryhmille, tarkoituksenmukaisuuden niin vaatiessa yhdelle oppilaalle tai koko kurssiryhmälle. Opettajana voi järjestelyjen vaatiessa toimia muukin kuin kyseisten kurssien opettaja. KESÄOPETUS Iltakoulun varsinaisen työajan lisäksi ovat kesällä ns. kesäjaksot kesä- ja elokuussa. Kesäjaksoilla järjestetään useimmiten kertaavia kursseja, mutta riittäväksi katsottavan oppilasmäärän ilmoittautuessa voidaan ohjelmaan ottaa muitakin kursseja. Kuluvana lukuvuonna kesäopetus on osa Aikuisopiston ns. kesäakatemian opetusohjelmaa, ja kurssit on tarkoitettu kaikkien vantaalaisten lukiolaisten käyttöön. Kesäjaksot ovat ajallisesti muita lyhyempiä. Näin ollen opiskelija voi yleensä osallistua vain yhteen kurssiin kerrallaan. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 12

13 YLIOPPILASTUTKINTO Osallistumisoikeus Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua siinä vaiheessa, kun opintosuunnitelman mukaan tutkintoaineen pakolliset kurssit tulevat opiskelluiksi ennen kirjoituksia ja lukion oppimäärän vähimmäiskursimäärä tulee täyteen. Hajauttamisen huomioiden opintosuunnitelmaa tehdään tällöin melko pitkäksi ajaksi eteenpäin, ja on hyvä arvioida mahdollisuudet sen läpiviemiseen realistisesti. Tutkinto on suoritettava kolmen kirjoituskerran aikana, ja samassa ajassa on saatava lukion oppimäärä kokonaan suoritettua. Osallistuminen ja hajauttaminen Ylioppilastutkintoon voi osallistua sekä keväällä että syksyllä. Tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana, siis kevät-syksy-kevät tai syksy-kevät-syksy. Mahdollista on tietysti suorittaa tutkinto kahdella tai yhdelläkin kirjoituskerralla. Kokeiden ajoitus Kokeisiin osana kuuluvat kuullun ymmärtämisen kokeet aloittavat kevään tutkinnon helmikuun alussa. Kirjoituskokeet ovat maalis-huhtikuussa. Syksyllä aikataulu on tiukempi. Kokeet ovat syyskuun jälkipuoliskolla. Ylioppilastutkinto järjestetään koulussa, mutta sitä valvoo ylioppilastutkintolautakunta, joka myös laatii tehtävät ja arvostelee suoritukset. Koulun opettajat suorittavat vain alustavan arvostelun. Lopulliset tulokset ja arvosanat riippuvat kokeen vaikeusasteesta sikäli, että valtakunnalliset keskiarvot ja eri arvosanojen suhteelliset osuudet pyritään pitämään vuosittain vakiona. Ylioppilastutkintolautakunta voi myös jälkikäteen jossain määrin muuttaa esim. kielikokeiden pisteytystä. On siis huomattava, että ylioppilastutkinto on koulun toiminnasta täysin erillään oleva järjestely, josta vastaa ylioppilastutkintolautakunta. Kokeen rakenne Ylioppilastutkinnossa on suoritettava neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen, lisäksi on suoritettava pakolliseksi kokeeksi valittuna kolme seuraavista: ruotsin kieli, vieras kieli, matematiikka, reaalikoe. Ruotsin kielessä, vieraassa kielessä ja matematiikassa on kaksi eri tasoista koetta. Vähintään yhdessä näistä on suoritettava vaativampi koe. Lisäksi on mahdollista suorittaa ylimääräisiä kokeita. Näitä voivat olla matematiikan koe, reaalikoe ja ylimääräiset vieraat kielet. Uusimismahdollisuudet Hyväksytyn kokeen voi uusia kerran. Parempi suoritus otetaan huomioon. Reaalikokeen saa uusia kahdesti, jolloin paras suoritus huomioidaan. Uusimismahdollisuudet voi käyttää myös vielä tutkinnon suorittamisen jälkeenkin. Ylioppilastutkinnossa hylätyn kokeen saa uusia kahdesti, aikaa on kolmen seuraavan tutkinto- Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 13

14 kerran verran. Tutkintoa saa täydentää ilman aikarajoitusta sellaisella kokeella, mihin ei ole aikaisemmin osallistunut. Myös saman aineen laajemman kokeen suorittaminen täydentäjänä on mahdollista. Ilmoittautuminen Kevään kirjoitusten kokeisiin ilmoittaudutaan 23.ll. mennessä. Tällöin on kaikkien siihenastisten opintojen kyseisessä aineessa oltava suoritettu, niin että jäljellä ovat vain ohjelmassa olevat kurssit. Syksyn kirjoitusten kokeisiin ilmoittaudutaan 5.6. mennessä. Arviointi Arvostelusta, koetehtävistä, kompensaatiosta ym. tutkintoon liittyvistä asioista on yksityiskohtaisempaa tietoa abiturientin oppaissa, joita jaetaan kirjoituksiin osallistuville. Muidenkin nähtävillä ohjeita on ilmoitustauluilla ja kirjastossa ja lautakunnan verkkosivuilla Yo-tutkinto ammatillisen koulutuksen pohjalta Ylioppilastutkintoon voi osallistua myös ammatillisen tutkinnon suoritettuaan. Tällöin ei yleensä edellytetä pakollisia opintoja aikuislukiossa, mutta kirjoitusaineiden opiskelu on käytännössä välttämätöntä kokeiden menestyksellisen suorittamisen kannalta. Tutkintotodistukset Lukiolainen/aikuislukiolainen saa kirjoituskokeet suoritettuaan ylioppilastutkintotodistuksen, mikäli lukion/aikuislukion oppimäärä on kokonaan suoritettu. Varsinkin tutkintoa hajautetusti suorittavien on syytä tarkkailla kurssikertymäänsä ja huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset kurssit on suoritettu hyvissä ajoin ennen aiottua opiskelun päätösajankohtaa. Opinto-ohjaaja opastaa tarvittaessa esim. vähimmäiskurssimäärään luettavia kursseja koskevissa kysymyksissä. Mikäli oppimäärien kursseja on suorittamatta, ei ylioppilastutkintotodistusta saa ennenkuin kaikki opinnot on saatettu loppuun. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 14

15 KURSSIT JA OPPIKIRJAT Lukioiden opetussuunnitelmat ovat muuttumassa. Siirtymäkauden aikana kurssit ja oppikirjat muuttuvat! Opintoohjaajalta ja kurssien opettajilta saa ajantasaista tietoa oppikirjatilanteesta. Oppikirjoista on kaupoissa eri versioita; uuden ja vanhan opetussuunnitelman mukaiset saattavat olla saman nimisiä. Oppikirjan käytössä oleva painos on syytä tarkistaa opettajalta kurssin alkaessa ennen ostamista! Äidinkieli Äidinkielen taidot edistävät oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta ja kulttuuriin kasvamista. Äidinkielen opetus pyrkii monipuoliseen oman kielen hallitsemiseen ja yhteiskunnan vaatimukset täyttävään kielen taitamiseen. Äidinkieli on taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Kielitaidon, viestinnän, kirjallisuuden ja muun kulttuurin sekä kirjoittamisen taidot ovat sen sisältönä. Oppikirjat: Mikkola - Julin - Kauppinen - Koskela - Valkonen: Äidinkieli ja kirjallisuus käsikirja, (WSOY), uusin painos Mika Aalto - Kaija Parko: TEKSTIN EHDOILLA (opiskelijan harjoittelukirja) (WSOY) Kurssi1 (AI1) Tekstien rakenteita ja merkityksiä Sisällöltään, tyyliltään ja tavoitteiltaan erityyppisten tekstien analysointia, tulkintaa ( ja arviointia) ja laadintaa (tekstin fokusoinnin, rakenteen ja jaksotuksen ja sekä kielen että tyylin tarkastelua). Ryhmäviestintätaitojen harjoittelemista. Kurssi 2 (ÄI2) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Perehtyminen kirjallisuuden lajeihin ja niiden ominaispiirteisiin; kaunokirjallisuuden lukemis- ja tulkintatapoja: fiktiivisen kirjallisuuden eri lajien - epiikan, lyriikan ja draaman - käsitteistön ja niiden tyypillisten ominaispiirteiden erittelyä. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 15

16 Kurssi 3 (ÄI3) Tekstit ja vaikuttaminen Erilaisten vaikuttamaan pyrkivien tekstilajien ja puheviestinnän - mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos - keinojen tarkastelua ja erittelyä. Vaikuttamaan pyrkivien ja kantaa ottavien tekstien kirjoittamisen ja puheenvuorojen harjoittelua. Kurssi 4 (ÄI4) Teksti, tyyli ja konteksti Aikakausia ja tyylejä edustavien tekstien tarkastelua. Kurssin sisältöihin pohjautuva kurssin kulttuurisen kontekstin näkökulmasta avautuva kirjoitelma. Oman kirjallisen esityksen rakenteen ja tyylin huoltoa ja hiontaa. Kurssi 5 (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa. Suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja. Kielenohjailun periaatteita Kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista. ENGLANTI, A1-kieli Oppikirjat: Kurssit 1-8: Benmergui, Lampinen ym.: Culture Cafe 1-7 sekä kielioppikirja Grammar Rules + ratkaisuvihko Kurssi 1 (ENA1) Minä ja muut Culture Cafe 1 + Grammar Rules Aihepiireinä kulttuurien kohtaaminen, nuorten maailma ja perhesuhteet. Kurssilla kerrataan ja syvennetään perusrakenteita; aikamuodot, kysymyslauseet, jälkikysymykset ja pronomineja. Kurssi 2 (ENA2) Viestintä ja vapaa-aika Culture Cafe 2 + Grammar Rules Aihepiireinä viestintä ja vapaa-aika Rakenteista käsitellään apuverbejä, pasiivi, sanajärjestys, it ja there Kurssi 3 (ENA3) Opiskelu ja työ Culture Cafe 3 + Grammar Rules Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 16

17 Aihepiireinä koulutus, opiskelu ja työelämä Rakenteet: adjektiivit, apuverbit, epäsuora kerronta, relatiivipronominit ja kansallisuussanat Kurssi 4 (ENA4) Ihminen ja yhteiskunta Culture Cafe 4 + Grammar Rules Aihepiireinä yhteiskunnalliset ilm iöt ja yksilön vaikutusmahdollisuudet Rakenteet: infinitiivi, ing-muoto ja that-lause, indefiniittipronominit Kurssi 5 (ENA5) Kulttuuri Culture Cafe 5 + Grammar Rules Aihepiireinä teatteri, elokuva, ooppera, kirjallisuus ja muut kulttuurin osaalueet Rakenteet: konjunktiot, välimerkit, ajan ja paikan prepositiot, prepositiosanonnat ja fraasiverbit Kurssi 6 (ENA6) Tiede ja tekniikka Culture Cafe 6 + Grammar Rules Aihepiireinä luonnontieteiden ja tekniikan saavutukset Rakenteet: lauseenvastikkeet, prepositiot ja fraasiverbit, substantiivit, artikkelit, paljoussanat, fraasiverbit Syventävät kurssit Kurssi 7 (ENA7) Ihminen ja ympäristö Culture Cafe 7 + Grammar Rules Aihepiirejä ovat luonto, sen suojelu ja sitä uhkaavat tekijät Rakenteet: kerrataan verbioppia Kurssi 8 (ENA8) Kansainvälistyvä maailma Culture Cafe 8 + Grammar Rules Aihepiirejä ovat maailman nykytila ja tulevaisuudennäkymät Rakenteita kerrataan + verbi, substantiivi, adjektiivi + prepositio, sananjohto Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 17

18 RUOTSIN KIELI, B1-kieli Oppikirjat Aho, Harkoma, Hämäläinen, Lilius, Törnroos: Kanal-sarja Lisäksi käytetään kirjaa Kanal Grammatik + Facit (ratkaisuavain) kurssi 1 (RUB1) Aktiivinen nuoruus: opiskelu ja vapaa-aika Kanal Ett, Kanal Grammatik Lukion työtapoihin perehdyttävä kurssi, jossa käsitellään perusrakenteita. Aihekokonaisuudet: Aihekokonaisuudet: Harrastukset, jokapäiväinen elämä. kurssi 2 (RUB2) Nuoria Pohjolassa Kanal Två, Kanal Grammatik Syvennetään substantiivi-, adjektiivi- ja verbioppia. Perehdytään eri sivulauseisiin ja niiden sanajärjestykseen Aihekokonaisuudet: Perhe, ystävät, asuminen ja ulkonäkö kurssi 3 (RUB3) Suomi Pohjoismaa Euroopassa Kanal Tre, Kanal Grammatik Rakenteista käsitellään pronominit, erisnimien suku, lukusanat, käskymuodot ja adverbit. Aihekokonaisuudet: Kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin, Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa kurssi 4 (RUB4) Ihmisten väliset suhteet Kanal Fyra, Kanal Grammatik Verbiopissa käsitellään s-passiivi ja konditionaali; adjektiivit substantiivina, adverbien vertailu ja ryhmittely. Aihekokonaisuudet: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, ihmissuhteet, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen kurssi 5 (RUB5) Muuttuva maailma Kanal Fem, Kanal Grammatik Kieliopista käsitellään partisiipit ja passiivit, sananmuodostusta ja kertausta. Aihekokonaisuudet: Muuttuva elinympäristömme, kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta Syventävät kurssit kurssi 6 (RUB6) Pohjoismaat kulttuurialueena Kanal Norden, Kanal Grammatik Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 18

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset...

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset... RAAHEN LUKIO Merikatu 1 92100 RAAHE Puhelin: (08) 4393 413 tai 044 4393 413 / rehtori (08) 4393 429 tai 044 4393 429 / apulaisrehtori (08) 4393 414 tai 044 4393 414 / kanslia (08) 4393 416 / kanslia (08)

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat...

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 1 Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 10 Ryhmänohjaajat... 12 Koeviikot ja kuulustelut...

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 27.8.2014 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot