VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09"

Transkriptio

1 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS

2 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen opiskeluun. Tämä opas sisältää lukuisia käytännön asioita oppikirjoista, työpäivistä, vastaanottoajoista, kokeista jne. Kurssien opiskeluun liittyviä käytännön asioita löytyy lisäksi lukuvuoden kurssijärjestyksestä, jaksojen lukujärjestyksistä ja kurssien kurssiohjelmista, joita saa opettajalta kurssin alkaessa. Näistä selviävät mm. oppituntien ajat, tilat, koejärjestelyt, kokeiden palautukset yms. Mikäli ongelmia ilmaantuu, älä jää epätietoiseksi - kysy! Saattaa olla, että opiskelutoverisi tietää, opettajalta voi aina kysyä, toimistossa tunnetaan käytännön asiat, vahtimestarikin voi neuvoa. Opinto-ohjaaja selvittelee vastaanotollaan kurssivalintoja, lukujärjestyksiä, aikaisempien opintojen vastaavuuksia ja jatkoopintojen suunnittelua. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 2

3 Oppituntien kellonajat iltakursseilla Oppitunnin pituus 80 min Kurssi make1 maanantai ja keskiviikko Kurssi make2 maanantai ja keskiviikko Kurssi tito1 tiistai ja torstai Kurssi tito2 tiistai ja torstai Oppituntien kellonajat etäkurssien lähiopetuksessa Opetus on suurimmalta osaltaan järjestetty perjantai-iltaisin, joko 40 minuutin tai 80 minuutin mittaisina oppitunteina. Kullakin etäkurssilla on lähiopetusta neljä kertaa. Jakson alkaessa ja päättyessä on yksi tunti, niiden välisenä aikana kaksi pitempää kaksoistuntia. Lähiopetustuntien kellonajat ovat jakson alkaessa ja päättyessä Kurssi A , Kurssi B Kurssi C Kaksoistuntien ajat ovat klo ja Eri etäkurssien lähiopetustuntien sijoittelussa viidelle opetuspäivälle käytetään seuraavaa kaaviota: opetuskerta kurssit ABC AB CA BC ABC Opintosuunnitelmaa laadittaessa on huomattava, että kurssitaulukossa ovat samanaikaisesti opetettavat kurssit samalla vaakarivillä. Jakson lukujärjestykseen voi ottaa yhden kurssin kultakin vaakariviltä sekä iltakurssien että etäkurssien osalta. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 3

4 OPISKELU ILTAKOULUSSA Oppilaaksi ilmoittautuminen Kouluun ilmoittaudutaan koulun toimistossa täyttämällä henkilötietolomake. Ilmoittautuessa on hyvä olla mukana aikaisempien koulutodistusten jäljennökset. Lähes kaikki halukkaat lukion oppimäärän suorittajat on voitu ottaa oppilaiksi. Ennen lukukauden alkua järjestetään koululla tiedotustilaisuuksia uusille opiskelijoille. Opiskelupaikka varmistuu näihin tilaisuuksiin mennessä. Edellisenä lukuvuonna koulussa opiskelleiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Opintosuunnitelma Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, jossa sovitaan opiskeluaikataulu, valinnaiset oppiaineet ja -kurssit, lukioasteella osallistuminen päättökokeeseen jne. Tätä suunnitelmaa voidaan muuttaa opiskelun edistyessä. Lukion alusta aloittavien ohjelmassa ei valinnaisia kursseja ole kovinkaan paljoa ensimmäisen lukukauden aikana, mutta niiden, joilla on aikaisempia korvaavia opintoja, on syytä laatia opintosuunnitelma opinto-ohjaajan kanssa neuvotellen. Aikaisemmat vastaavat opinnot otetaan huomioon, mutta vastaavuuksista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa. Huomattava on, että saman numeroiset päivälukion kurssit eivät varsinkaan reaaliaineissa aina vastaa iltakoulun kursseja. Muutoinkin aiemmin suoritettujen kurssien vastaavuus on selvitettävä opintosuunnitelmaa laadittaessa, koska aikuislukion opetussuunnitelman mukaiset kurssisisällöt eivät kaikin osin ole samoja kuin päivälukioissa. Opiskeluaika Tavallinen opiskeluaikataulu perustuu kurssijärjestykseen, jonka mukaan lukio voidaan suorittaa noin kahden ja puolen vuoden aikana. Myös hitaampi tai nopeampi opiskeluvauhti on mahdollinen. Yli neljä vuotta kestäviin opintosuunnitelmiin on oltava rehtorin lupa. Aineopiskelijat Aineopiskelijoiksi sanotaan niitä, jotka opiskelevat vain tiettyjä oppiaineita, eivätkä suorita koko lukion oppimäärää. Aineopiskelijoiksi sanotaan myös niitä toisten, esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten oppilaita, jotka opiskelevat aikuislukiossa ylioppilastutkintoa varten tai täydentääkseen ainevalikoimaansa. Aineopiskelijan kurssimaksu on 53 euroa. Etälukio-opiskelu Aikuislukion kursseja järjestetään myös etäkursseina. Niillä osa oppitunneilla tapahtuvasta opiskelusta korvataan itsenäisesti suoritettavilla harjoitustehtävillä. Muutoin etälukiokurssit ovat samoja kuin muutkin aikuislukion kurssit. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 4

5 OPETUSJÄRJESTELYT Jaksot Lukuvuosi jaetaan viiteen jaksoon. Jakso sisältää opetuspäivää, 4-6 koepäivää ja palautuspäivän. Näiden lisäksi jaksolla on viisi etäkurssien lähiopetuspäivää. Kesällä (elokuussa tai kesäkuussa) on muita lyhyempi jakso ja sen aikana opiskellaan vain yksi kurssi tiiviissä aikataulussa. Kurssit on koulun "lukujärjestyksissä", siis kurssitaulukossa ja jaksokohtaisessa opetustilataulukossa sijoitettu neljään eri ajankohtaan, joita merkitään kirjaimilla make1, make2, tito1 ja tito2. Maanantaina ja keskiviikkona tunnit ovat luonnollisesti make ja tiistaina ja torstaina tunnit tito. Oppitunnin pituus on 80 min. Perjantaisin on etäkurssien lähiopetustunteja, joilla on oma aikataulunsa. Koepäivinä ohjelmassa on vain kokeet, jotka alkavat klo Palautuspäivänä pidetään yksi tunti kutakin kurssia järjestyksessä make1-make2 tito1-tito2 lukujärjestyksestä ilmenevän aikataulun mukaan. Lukujärjestys ja opiskeltavat aineet vaihtuvat jakson vaihtuessa. Etäkurssien lähiopetus on yleensä perjantaisin erillisen aikataulun mukaisesti. Etäkurssien koepäivät ovat samoja kuin iltakurssienkin, samaten palautuspäivänä kokeiden palautukset on sijoitettu samaan aikatauluun. Kurssit Kaikki eri oppiaineiden oppimäärät on jaettu kursseiksi, siis aihekokonaisuuksiksi, jotka on tarkoitettu opiskeltaviksi yhden jakson aikana. Kurssin opetukseen sisältyy 11 opetusrupeamaa, koe ja kokeen palautus. Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Ainekohtaisesti tästä voidaan poiketa. Etäkursseilla on yleensä neljä lähiopetuskertaa ja joukko ohjeiden mukaan suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimäärän kurssien lisäksi lukioasteen ohjelmassa on eri aineiden valinnaisia kursseja. Ne voi siis halutessaan sisällyttää opinto-ohjelmaan. Eri aineiden oppimäärien kurssimäärät näkyvät tuntijakotaulukosta, joka on jäljempänä tässä oppaassa. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 5

6 OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjausta järjestetään hajautetusti koko koulun käymisen aikana ohjaustuntien ja tiedotustilaisuuksien muodossa. Oppilaanohjaukseen sisältyy monenlaista asiaa: koulunkäyntiin liittyvät ja toisaalta tarvittaessa uransuunnitteluun ja jatko-opintomahdollisuuksiin liittyvät aihepiirit. Oppilaanohjauksen aiheista esimerkkeinä vaikkapa seuraavia: Opiskelu iltakoulussa, opetusjärjestelyt, arvostelu Opiskelutekniikkaa: miten luen, teen tehtäviä, valmistaudun kokeeseen jne. Ylioppilaskirjoitukset: ainevalinnat, järjestelyt, ilmoittautumiset Jatko-opiskelumahdollisuudet iltakoulun jälkeen, työvoimahallinnon palvelut Oppilaanohjaukseen sisältyy myös henkilökohtaisia vastaanottoja. Niihin on mahdollisuus pitkin lukuvuotta missä tahansa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä tai pulmissa, vaikkapa jatko-opintomahdollisuuksien selvittelemiseksi. Opintojen alussa täytyy kaikkien muissa kouluissa aiemmin vastaavia kursseja opiskelleiden sopia opintosuunnitelmastaan opinto-ohjaajan kanssa kurssien vastaavuuden ja lukujärjestyksen selvittämiseksi. Opinto-ohjaaja Reijo Grönthal on tavattavissa ilmoitustaululla olevan aikataulun mukaan. OPPILASKUNTA Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen. Oppilaskunnan tehtävänä on järjestää oppilaiden yhteistoimintaa sekä tehdä ehdotus tai antaa lausunto koulun järjestyssäännöistä ja muista koulun toimintaa koskevista asioista. Oppilaskunta voi tehdä ehdotuksia ja lausuntoja esim. opetussuunnitelmasta ja työsuunnitelmasta, oppikirjoista sekä opetusväline- ja kirjastohankinnoista. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 6

7 LUKIOASTEEN OPETUSSUUNNITELMA Lukioasteen opetussuunnitelma sisältää monenlaisia kursseja. Ensimmäisen ja tärkeimmän ryhmän muodostavat pakolliset kurssit. Niihinkin sisältyy jonkin verran valinnaisuutta: matematiikassa on kaksi erilaajuista oppimäärää ja elämänkatsomustiedon voi valita uskonnon asemasta. Pakollisten lisäksi on useissa oppiaineissa myös valinnaisia kursseja. Näitä on kahdenlaisia. Osa valinnaisista kursseista on kertaavia, osin tukiopetuksen luonteisia. Osa valinnaisesta oppimäärästä taas koostuu jatkokursseista, joilla opiskellaan uusia asioita. Opetussuunnitelmassa on lisäksi kokonaan valinnaisia oppiaineita. Lukiossa alkava vieras kieli (B3-kieli: espanja, saksa, ranska, venäjä) on valinnainen aine, samaten psykologia. Vähimmäiskurssimäärä Lukion oppimäärän suorittamiseksi on opiskeltava kaikki yhteiset, siis pakolliset kurssit. Lisäksi on opiskeltava valinnaisia kursseja niin monta, että tulee suoritetuksi vähintään 44 kurssia. Enemmänkin saa tietysti opiskella. Valinnaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia harkittaessa on pidettävä mielessä monenlaisia asiaan vaikuttavia seikkoja. Aiottuihin jatko-opintoihin tarvittavat aineet on tietysti syytä opiskella, ylioppilastutkinnon valinnaisuus sanelee tarpeita kielen ja matematiikan/reaaliaineiden kurssivalintoihin jne. Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voivat korvata aikuislukion kursseja. Esimerkiksi harjoitusaineiden (liikunta, musiikki, kuvaamataito jne.) kurssit voidaan tietyin edellytyksin lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuina; niitä ei yleensä järjestetä aikuislukiossa. Kaikkiin opetussuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin voi pyytää neuvoja opettajilta, opinto-ohjaajalta ja rehtorilta. Vähimmäiskurssimäärä alle 18 vuotiaina aloittaneille Niiden oppilaiden, jotka ovat aloittaneet lukion alle 18-vuotiaina, vähimmäiskurssimäärää on 48. Pakollisena lisänä on opinto-ohjelmaan sisällytettävä 2 kurssia taideaineita (musiikki ja/tai kuvaamataito) sekä 2 kurssia liikuntaa ja terveystietoa. Säännöstä sovelletaan kaikkiin lukion opinnot jossain oppilaitoksessa ennen 18 vuoden täyttämistä aloittaneisiin, ellei opinnoissa ole ollut yli vuoden mittaista taukoa. Koulua vaihtavan opiskelijan vähimmäiskurssimäärä Päivälukiosta aikuislukioon siirtyvän vähimmäiskurssimäärän täyttyminen lasketaan siten, että päivälukion 75 kurssista puuttuvasta määrästä on aikuislukiossa suoritettava 60%. Jos siis esimerkiksi päivälukiosssa on suoritettu 55 kurssia, puttuuva määrä on 20 ja aikuislukiossa on suoritettava 12 kurssia. Niihin on sisällytettävä kaikki aikuislukion oppimäärän pakolliset kurssit. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 7

8 Lukioasteen tuntijako alkaen Oppiaineet pakolliset valinnaiset kurssit kurssit Pakolliset aineet Äidinkieli 5 1- Vieras kieli, A 6 3- Vieras kieli, B 5 2- Matematiikka, lyhyt 6 2- tai pitkä Kuvamataito tai musiikki 2 ** Liikunta 1 ** Terveystieto 1 ** Yhteiskunnalliset ja katsomukselliset aineet Uskonto tai 1 elämänkatsomustieto Historia 3 Yhteiskuntaoppi 1 Filosofia 1 Luonnontieteelliset aineet Fysiikka 1 Kemia 1 Biologia 2 Maantieto 1 Psykologia 2 Muita aineita *) Vieras kieli, B3 6 Kuvaamataito 1 Musiikki 1 Liikunta 1 Tietotekniikka 2 Yhteensä vähintään 44/48 kursssia. Opiskelijan on suoritettava kaikki pakolliset kurssit ja valittava valinnaisista kursseista vähintään niin monta, että kokonaiskurssimäärä on 44. *) Muitten aineiden kursseja voivat korvata muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot. **) pakollisia vain alle 18 vuotiaina opinnot aloittaneille Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 8

9 KURSSIEN JA OPPIMÄÄRIEN SUORITUSSÄÄNNÖT Iltakurssit suoritetaan tavallisesti osallistumalla kurssin opetukseen ja kurssikokeeseen. Useilla kursseilla voi olla kokeen lisäksi erilaisia arvosteltavia kotitöitä, esseitä, aineita yms. Niiden suoritustapa selvitetään kurssisuunnitelmassa, jonka saa opettajalta kurssin alkaessa. Tehtävien hyväksytty suorittaminen kuuluu kurssin suorittamiseen. Hyväksytty suorittaminen Kurssi on suoritettu hyväksytysti, kun oppilas on ollut läsnä vähintään 2/3 pidetyistä oppitunneista, suorittanut kurssin pakolliset tehtävät ja osallistunut kurssikokeeseen ja saanut siitä hyväksytyn arvosanan (vähintään 5). kotona suoritettavat tehtävät, sekä kurssikoe. Suoritettu muutoin Kurssi on suoritettu, mutta ei hyväksytysti, kun edellä mainitut ehdot täyttyvät muuten, mutta oppilas on saanut kurssikokeesta hylätyn arvosanan (4 tai huonompi). Todistuksessa kurssin kohdalla on tällöin merkintä 4. On syytä huomata, että tyhjän paperin tai tai täysin ala-arvoisesti tehtyjen vastausten jättäminen kurssikokeessa antaa tarkoittaa, että kurssia ei ole suoritettu. Kurssia ei ole suoritettu, jos oppilas ilman pätevää syytä on ollut poissa yli 1/3 tunneista, tai ei ole tehnyt kurssiin kuuluvia harjoitustöitä, tai ei ole ollut kurssikokeessa. Mikäli poissaoloja on enemmän kuin 1/3 pidetyistä oppitunneista, voi rehtori tai opettaja myöntää luvan kurssikokeeseen osallistumiseen, jos poissaoloille on hyväksyttävä syy. Mikäli perusteita poissaoloille ei ole, on kurssi käytävä uudelleen, ennenkuin oppilas saa osallistua kurssin kokeenseen. Säännön tarkoitus on kannustaa läsnäoloon; sen on vuosien mittaan todettu vaikuttavan myönteisesti opiskelun edistymiseen. Säännön tarkoitus ei ole vaikeuttaa opiskelua; sairauden, työesteiden tai vastaavan johdosta tenttiluvan yleensä saa. Yli sallitun määrän poissa olleille voi kurssin opettaja tai opinto-ohjaaja antaa korvaavia harjoitustehtäviä, jotka on palautettava arvioitaviksi. Tiedot osakokeista tai välikuulusteluista ym. kurssiin liittyvistä suorituksista annetaan yleensä kurssin ensimmäisellä oppitunnilla jaettavassa kurssisuunnitelmassa. Etäkursseilla kurssin suorittamisen edellytyksenä on sen harjoitustehtävien suorittaminen kurssisuunnitelman mukaisesti ja kurssikokeen suoritus. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 9

10 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN edellyttää kaikkien sen pakollisten kurssien suorittamista, ja vähintään 2/3 oppimäärän pakollisista kursseista on suoritettava hyväksytysti. Näin esimerkiksi lyhyessä matematiikassa hyväksytysti suoritettuja kursseja on oltava vähintään 4 ja pitkässä matematiikassa 7. Joissakin aineissa, esim. matematiikka ja fysiikka, ei kurssien järjestys ole olennainen tiettyjen peruskurssien suorittamisen jälkeen. Kurssit voidaan näissä aineissa toteuttaa eri vuosina eri järjestyksessä. Oppimäärään voi sisältyä myös valinnaisia kursseja. Opiskelijan oma opintosuunnitelma määrittelee silloin, kuinka monta kurssia oppimäärään sisältyy. UUSINTAKUULUSTELUT Poissaolo kurssikokeesta Kurssin opetukseen osallistunut oppilas saa aina osallistua ko. kurssikokeeseen myöhemmin järjestettävän kurssin kokeen yhteydessä. Hyväksyttävästä syystä kokeesta poissa ollut saa suorittaa kurssin kokeen myös erikseen järjestettävässä uusintakuulustelussa. Hyväksyttäviä syitä ovat esim. työesteet, oma tai lapsen sairaus jne. Poissaolosta on tällaisessa tapauksessa ilmoitettava opettajalle etukäteen, mikäli mahdollista. Poissaolon syystä on annettava ao. opettajalle tai rehtorille selvitys viimeistään uusintakuulusteluun ilmoittauduttaessa. Selvitykseksi käy lääkärintodistus, työnantajan todistus tai vastaava. Uusintakuulusteluun on aina ilmoittauduttava täyttämällä erityinen lomake ja jättämällä se ilmoitettuun määräaikaan mennessä kansliaan. Määräaika on tavallisesti edellisenä tiistaina, mikäliuusintakuulustelu on perjantaina tai lauantaina. Suoritetun, mutta ei hyväksytysti suoritetun kurssin uusintakuulustelu Oppilaalla, jonka kurssikoetta ei ole hyväksytty, on oikeus osallistua erikseen järjestettävään uusintakuulusteluun seuraamatta kurssin opetusta. Korotussuorituksesta on syytä aina neuvotella asianomaisen opettajan kanssa. Hyväksytyn kurssin uudelleen suorittaminen Kunkin aineen kolme viimeksi käytyä hyväksyttyä kurssia saa aina käydä uudelleen tai opetusta seuraamatta osallistua kurssikokeeseen, kun se on opetusohjelmassa. Mikäli oppilaalla tällöin on kaksi kurssikoetta samana koepäivänä, on asiasta koejärjestelyjen vuoksi ilmoitettava ao. opettajille. Hyväksytysti suoritetun kurssin kurssikoetta ei saa suorittaa uudelleen uusintakuulustelujen yhteydessä. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 10

11 ARVOSTELU Kurssi Kukin kurssi arvostellaan aina erikseen ja muista kursseista riippumatta. Opetukseen osallistuminen on osa kurssin suorittamista. Kurssin lopussa on aina loppukoe. Opettaja merkitsee loppukokeen koepaperiin koearvosanan lisäksi myös kurssiarvosanan. Kurssiarvosanan riippuminen muista suorituksista kuin kurssikokeesta selvitetään yleensä kurssisuunnitelmassa. Oppimäärä Oppimäärä arvostellaan kustakin aineesta, kun se on suoritettu, siis kun kaikki pakolliset tai opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluvat kyseisen aineen kurssit on suoritettu ja kursseista 2/3 on suoritettu hyväksytyksi. Jos aineessa on sekä yhteisiä että valinnaisia kursseja, annetaan siitä yksi yhteinen arvosana. Oppimäärän arvosana lasketaan kurssiarvosanojen keskiarvona. Keskiarvoja laskettaessa pyöristetään 0,5 aina ylöspäin. Kouluun muista kouluista (esim. päivälukiosta) siirtyneille annetaan arvosanat yleensä iltakoulusuoritusten perusteella, mikäli niitä on riittävästi. Lukion päättötodistus Lukion päättötodistuksen saamisen ehtona on opinto-ohjelmaan kuuluvien oppimäärien (vähintään 44 tai 48 kurssia) hyväksytty suorittaminen. Kaikki kurssit, jotka kuuluvat vähimmäiskurssimäärään, otetaan mukaan arvosteluun. Todistukseen merkitään arvosanan lisäksi aineessa opiskeltu kurssimäärä. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään kirjallisesti rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin, voi opiskelija pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on anettava. TODISTUKSET Koulusta voi saada kolmenlaisia todistuksia: todistuksia suoritetuista opinnoista, todistuksia oppiaineen oppimäärän suorittamisesta ja perusasteen tai lukion päättötodistuksia. Suoritetuista opinnoista annettavaan todistukseen merkitään vain tässä koulussa suoritetut kurssit. Todistuksen saa koulun toimistosta pyynnöstä, yleensä noin kahden päivän toimitusajalla. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 11

12 Päättötodistuksiin merkitään myös aiemmat iltakoulukursseja vastaavat opinnot. Sellaisia esim. päiväkoulussa opiskeltuja aineita, jotka eivät kuulu iltakoulun opetussuunnitelmaan, ei todistuksiin merkitä. Nämä opinnot voi halutessaan esim. keskiasteen yhteishaussa näyttää toteen liittämällä niistä saadun todistuksen iltakoulutodistuksen liitteeksi. AINEOPISKELU Iltakoulussa voi myös opiskella vain yhtä tai muutamaa oppiainetta. Aineopiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka jatko-opintosuunnitelmiensa tai ammattinsa vuoksi tarvitsee tietyn oppiaineen suorittamista. Aineopiskelijoiden suorituksia koskevat samat ohjeet ja säännöt kuin varsinaisten oppilaidenkin suorituksia. Aineopiskelijana suoritetut opinnot ovat samoja kuin varsinaisten oppilaidenkin opinnot, ja siirtyminen varsinaisesta oppilaasta aineopiskelijaksi tai päinvastoin on mahdollista. Kaikista suoritetuista kursseista kirjoitetaan pyynnöstä todistus. Huomattava on, että muita kuin päättötodistuksia ei esimerkiksi keväällä kirjoiteta automaattisesti, vaan pyydettäessä n. 2 koulupäivän toimitusajalla. TUKIOPETUS Tukiopetus on tarkoitettu tilapäisten oppimisvaikeuksien voittamiseen. Esimerkiksi sairaudesta aiheutuneen poissaolon jälkeen saattaa ryhmän kiinni saaminen olla työlästä, jokin erityisen vaikea kohta vaatii lisäselvittelyä tms. Tarvittaessa voi tukiopetusta tiedustella asianomaisen aineen opettajalta tai rehtorilta. Tukiopetusta voidaan antaa kaiken suuruisille ryhmille, tarkoituksenmukaisuuden niin vaatiessa yhdelle oppilaalle tai koko kurssiryhmälle. Opettajana voi järjestelyjen vaatiessa toimia muukin kuin kyseisten kurssien opettaja. KESÄOPETUS Iltakoulun varsinaisen työajan lisäksi ovat kesällä ns. kesäjaksot kesä- ja elokuussa. Kesäjaksoilla järjestetään useimmiten kertaavia kursseja, mutta riittäväksi katsottavan oppilasmäärän ilmoittautuessa voidaan ohjelmaan ottaa muitakin kursseja. Kuluvana lukuvuonna kesäopetus on osa Aikuisopiston ns. kesäakatemian opetusohjelmaa, ja kurssit on tarkoitettu kaikkien vantaalaisten lukiolaisten käyttöön. Kesäjaksot ovat ajallisesti muita lyhyempiä. Näin ollen opiskelija voi yleensä osallistua vain yhteen kurssiin kerrallaan. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 12

13 YLIOPPILASTUTKINTO Osallistumisoikeus Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua siinä vaiheessa, kun opintosuunnitelman mukaan tutkintoaineen pakolliset kurssit tulevat opiskelluiksi ennen kirjoituksia ja lukion oppimäärän vähimmäiskursimäärä tulee täyteen. Hajauttamisen huomioiden opintosuunnitelmaa tehdään tällöin melko pitkäksi ajaksi eteenpäin, ja on hyvä arvioida mahdollisuudet sen läpiviemiseen realistisesti. Tutkinto on suoritettava kolmen kirjoituskerran aikana, ja samassa ajassa on saatava lukion oppimäärä kokonaan suoritettua. Osallistuminen ja hajauttaminen Ylioppilastutkintoon voi osallistua sekä keväällä että syksyllä. Tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana, siis kevät-syksy-kevät tai syksy-kevät-syksy. Mahdollista on tietysti suorittaa tutkinto kahdella tai yhdelläkin kirjoituskerralla. Kokeiden ajoitus Kokeisiin osana kuuluvat kuullun ymmärtämisen kokeet aloittavat kevään tutkinnon helmikuun alussa. Kirjoituskokeet ovat maalis-huhtikuussa. Syksyllä aikataulu on tiukempi. Kokeet ovat syyskuun jälkipuoliskolla. Ylioppilastutkinto järjestetään koulussa, mutta sitä valvoo ylioppilastutkintolautakunta, joka myös laatii tehtävät ja arvostelee suoritukset. Koulun opettajat suorittavat vain alustavan arvostelun. Lopulliset tulokset ja arvosanat riippuvat kokeen vaikeusasteesta sikäli, että valtakunnalliset keskiarvot ja eri arvosanojen suhteelliset osuudet pyritään pitämään vuosittain vakiona. Ylioppilastutkintolautakunta voi myös jälkikäteen jossain määrin muuttaa esim. kielikokeiden pisteytystä. On siis huomattava, että ylioppilastutkinto on koulun toiminnasta täysin erillään oleva järjestely, josta vastaa ylioppilastutkintolautakunta. Kokeen rakenne Ylioppilastutkinnossa on suoritettava neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen, lisäksi on suoritettava pakolliseksi kokeeksi valittuna kolme seuraavista: ruotsin kieli, vieras kieli, matematiikka, reaalikoe. Ruotsin kielessä, vieraassa kielessä ja matematiikassa on kaksi eri tasoista koetta. Vähintään yhdessä näistä on suoritettava vaativampi koe. Lisäksi on mahdollista suorittaa ylimääräisiä kokeita. Näitä voivat olla matematiikan koe, reaalikoe ja ylimääräiset vieraat kielet. Uusimismahdollisuudet Hyväksytyn kokeen voi uusia kerran. Parempi suoritus otetaan huomioon. Reaalikokeen saa uusia kahdesti, jolloin paras suoritus huomioidaan. Uusimismahdollisuudet voi käyttää myös vielä tutkinnon suorittamisen jälkeenkin. Ylioppilastutkinnossa hylätyn kokeen saa uusia kahdesti, aikaa on kolmen seuraavan tutkinto- Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 13

14 kerran verran. Tutkintoa saa täydentää ilman aikarajoitusta sellaisella kokeella, mihin ei ole aikaisemmin osallistunut. Myös saman aineen laajemman kokeen suorittaminen täydentäjänä on mahdollista. Ilmoittautuminen Kevään kirjoitusten kokeisiin ilmoittaudutaan 23.ll. mennessä. Tällöin on kaikkien siihenastisten opintojen kyseisessä aineessa oltava suoritettu, niin että jäljellä ovat vain ohjelmassa olevat kurssit. Syksyn kirjoitusten kokeisiin ilmoittaudutaan 5.6. mennessä. Arviointi Arvostelusta, koetehtävistä, kompensaatiosta ym. tutkintoon liittyvistä asioista on yksityiskohtaisempaa tietoa abiturientin oppaissa, joita jaetaan kirjoituksiin osallistuville. Muidenkin nähtävillä ohjeita on ilmoitustauluilla ja kirjastossa ja lautakunnan verkkosivuilla Yo-tutkinto ammatillisen koulutuksen pohjalta Ylioppilastutkintoon voi osallistua myös ammatillisen tutkinnon suoritettuaan. Tällöin ei yleensä edellytetä pakollisia opintoja aikuislukiossa, mutta kirjoitusaineiden opiskelu on käytännössä välttämätöntä kokeiden menestyksellisen suorittamisen kannalta. Tutkintotodistukset Lukiolainen/aikuislukiolainen saa kirjoituskokeet suoritettuaan ylioppilastutkintotodistuksen, mikäli lukion/aikuislukion oppimäärä on kokonaan suoritettu. Varsinkin tutkintoa hajautetusti suorittavien on syytä tarkkailla kurssikertymäänsä ja huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset kurssit on suoritettu hyvissä ajoin ennen aiottua opiskelun päätösajankohtaa. Opinto-ohjaaja opastaa tarvittaessa esim. vähimmäiskurssimäärään luettavia kursseja koskevissa kysymyksissä. Mikäli oppimäärien kursseja on suorittamatta, ei ylioppilastutkintotodistusta saa ennenkuin kaikki opinnot on saatettu loppuun. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 14

15 KURSSIT JA OPPIKIRJAT Lukioiden opetussuunnitelmat ovat muuttumassa. Siirtymäkauden aikana kurssit ja oppikirjat muuttuvat! Opintoohjaajalta ja kurssien opettajilta saa ajantasaista tietoa oppikirjatilanteesta. Oppikirjoista on kaupoissa eri versioita; uuden ja vanhan opetussuunnitelman mukaiset saattavat olla saman nimisiä. Oppikirjan käytössä oleva painos on syytä tarkistaa opettajalta kurssin alkaessa ennen ostamista! Äidinkieli Äidinkielen taidot edistävät oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta ja kulttuuriin kasvamista. Äidinkielen opetus pyrkii monipuoliseen oman kielen hallitsemiseen ja yhteiskunnan vaatimukset täyttävään kielen taitamiseen. Äidinkieli on taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Kielitaidon, viestinnän, kirjallisuuden ja muun kulttuurin sekä kirjoittamisen taidot ovat sen sisältönä. Oppikirjat: Mikkola - Julin - Kauppinen - Koskela - Valkonen: Äidinkieli ja kirjallisuus käsikirja, (WSOY), uusin painos Mika Aalto - Kaija Parko: TEKSTIN EHDOILLA (opiskelijan harjoittelukirja) (WSOY) Kurssi1 (AI1) Tekstien rakenteita ja merkityksiä Sisällöltään, tyyliltään ja tavoitteiltaan erityyppisten tekstien analysointia, tulkintaa ( ja arviointia) ja laadintaa (tekstin fokusoinnin, rakenteen ja jaksotuksen ja sekä kielen että tyylin tarkastelua). Ryhmäviestintätaitojen harjoittelemista. Kurssi 2 (ÄI2) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Perehtyminen kirjallisuuden lajeihin ja niiden ominaispiirteisiin; kaunokirjallisuuden lukemis- ja tulkintatapoja: fiktiivisen kirjallisuuden eri lajien - epiikan, lyriikan ja draaman - käsitteistön ja niiden tyypillisten ominaispiirteiden erittelyä. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 15

16 Kurssi 3 (ÄI3) Tekstit ja vaikuttaminen Erilaisten vaikuttamaan pyrkivien tekstilajien ja puheviestinnän - mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos - keinojen tarkastelua ja erittelyä. Vaikuttamaan pyrkivien ja kantaa ottavien tekstien kirjoittamisen ja puheenvuorojen harjoittelua. Kurssi 4 (ÄI4) Teksti, tyyli ja konteksti Aikakausia ja tyylejä edustavien tekstien tarkastelua. Kurssin sisältöihin pohjautuva kurssin kulttuurisen kontekstin näkökulmasta avautuva kirjoitelma. Oman kirjallisen esityksen rakenteen ja tyylin huoltoa ja hiontaa. Kurssi 5 (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa. Suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja. Kielenohjailun periaatteita Kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista. ENGLANTI, A1-kieli Oppikirjat: Kurssit 1-8: Benmergui, Lampinen ym.: Culture Cafe 1-7 sekä kielioppikirja Grammar Rules + ratkaisuvihko Kurssi 1 (ENA1) Minä ja muut Culture Cafe 1 + Grammar Rules Aihepiireinä kulttuurien kohtaaminen, nuorten maailma ja perhesuhteet. Kurssilla kerrataan ja syvennetään perusrakenteita; aikamuodot, kysymyslauseet, jälkikysymykset ja pronomineja. Kurssi 2 (ENA2) Viestintä ja vapaa-aika Culture Cafe 2 + Grammar Rules Aihepiireinä viestintä ja vapaa-aika Rakenteista käsitellään apuverbejä, pasiivi, sanajärjestys, it ja there Kurssi 3 (ENA3) Opiskelu ja työ Culture Cafe 3 + Grammar Rules Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 16

17 Aihepiireinä koulutus, opiskelu ja työelämä Rakenteet: adjektiivit, apuverbit, epäsuora kerronta, relatiivipronominit ja kansallisuussanat Kurssi 4 (ENA4) Ihminen ja yhteiskunta Culture Cafe 4 + Grammar Rules Aihepiireinä yhteiskunnalliset ilm iöt ja yksilön vaikutusmahdollisuudet Rakenteet: infinitiivi, ing-muoto ja that-lause, indefiniittipronominit Kurssi 5 (ENA5) Kulttuuri Culture Cafe 5 + Grammar Rules Aihepiireinä teatteri, elokuva, ooppera, kirjallisuus ja muut kulttuurin osaalueet Rakenteet: konjunktiot, välimerkit, ajan ja paikan prepositiot, prepositiosanonnat ja fraasiverbit Kurssi 6 (ENA6) Tiede ja tekniikka Culture Cafe 6 + Grammar Rules Aihepiireinä luonnontieteiden ja tekniikan saavutukset Rakenteet: lauseenvastikkeet, prepositiot ja fraasiverbit, substantiivit, artikkelit, paljoussanat, fraasiverbit Syventävät kurssit Kurssi 7 (ENA7) Ihminen ja ympäristö Culture Cafe 7 + Grammar Rules Aihepiirejä ovat luonto, sen suojelu ja sitä uhkaavat tekijät Rakenteet: kerrataan verbioppia Kurssi 8 (ENA8) Kansainvälistyvä maailma Culture Cafe 8 + Grammar Rules Aihepiirejä ovat maailman nykytila ja tulevaisuudennäkymät Rakenteita kerrataan + verbi, substantiivi, adjektiivi + prepositio, sananjohto Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 17

18 RUOTSIN KIELI, B1-kieli Oppikirjat Aho, Harkoma, Hämäläinen, Lilius, Törnroos: Kanal-sarja Lisäksi käytetään kirjaa Kanal Grammatik + Facit (ratkaisuavain) kurssi 1 (RUB1) Aktiivinen nuoruus: opiskelu ja vapaa-aika Kanal Ett, Kanal Grammatik Lukion työtapoihin perehdyttävä kurssi, jossa käsitellään perusrakenteita. Aihekokonaisuudet: Aihekokonaisuudet: Harrastukset, jokapäiväinen elämä. kurssi 2 (RUB2) Nuoria Pohjolassa Kanal Två, Kanal Grammatik Syvennetään substantiivi-, adjektiivi- ja verbioppia. Perehdytään eri sivulauseisiin ja niiden sanajärjestykseen Aihekokonaisuudet: Perhe, ystävät, asuminen ja ulkonäkö kurssi 3 (RUB3) Suomi Pohjoismaa Euroopassa Kanal Tre, Kanal Grammatik Rakenteista käsitellään pronominit, erisnimien suku, lukusanat, käskymuodot ja adverbit. Aihekokonaisuudet: Kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin, Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa kurssi 4 (RUB4) Ihmisten väliset suhteet Kanal Fyra, Kanal Grammatik Verbiopissa käsitellään s-passiivi ja konditionaali; adjektiivit substantiivina, adverbien vertailu ja ryhmittely. Aihekokonaisuudet: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, ihmissuhteet, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen kurssi 5 (RUB5) Muuttuva maailma Kanal Fem, Kanal Grammatik Kieliopista käsitellään partisiipit ja passiivit, sananmuodostusta ja kertausta. Aihekokonaisuudet: Muuttuva elinympäristömme, kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta Syventävät kurssit kurssi 6 (RUB6) Pohjoismaat kulttuurialueena Kanal Norden, Kanal Grammatik Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 18

19 Kerrataan sanajärjestys, konjunktiot, substantiivit, adjektiivit ja verbit. Aihekokonaisuudet: Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus kurssi 7 (RUB7) Kansainvälistyminen ja globaali vastuu Kanal Världen, Kanal Grammatik Kerrataan verbioppia, lukusanat, pronominit, adjektiivit ja prepositiot. Aihekokonaisuudet: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kestävä kehitys, Teknologia ja yhteiskunta, Viestintä ja mediaosaaminen. lisäkurssi K1 (RUB K1) Kerrataan kurssilla 1 opiskeltuja asioita. Kurssin suorittamisella voi korottaa kurssin 1 arvosanaa. lisäkurssi 2 (RUBabi) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoitusten kokeeseen valmentautuville. Kurssin suorituksella voi korottaa joko kurssin 6 tai 7 arvosanaa. ESPANJAN KIELI, B3-kieli Opetuksen tehtävä ja yleistavoitteet Opetuksen lähtökohtana on antaa oppilaalle valmius ymmärtää ja käyttää kirjallisesti ja suullisesti espanjaa opiskellun kieliaineksen rajoissa. Aluksi pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Kursseilla kiinnitetään huomiota kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen. Opiskelun edetessä puheen ja tekstin ymmärtämisen osuus lisääntyy. Sanaston ja rakenteiden hallintaa laajennetaan johdonmukaisesti. Arviointi Arvioinnin perustana ovat opiskelulle asetetut tavoitteet ja niiden pohjalta käsitellyt sisällöt ja harjoitetut kielelliset taidot. Arviointi on yhteydessä työtapoihin. Huomiota kiinnitetään opiskelijan työn laatuun, aktiivisuuteen sekä omaehtoiseen työskentelyyn. Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä, poikkeuksista tulee etukäteen sopia opettajan kanssa. Oppikirjat Kautto, Laine, Lehmussaari: Entre Amigos, teksti- ja työkirja. Tammi Kurssi 1 (ESD1) Hyvää päivää, hauska tutustua Tavoitteena on, että opiskelija oppii espanjan kielen ääntämistä, intonaatiota, helppoa suullista vuorovaikutusta ja oikeinkirjoitusta. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja omista mieltymyksistään. Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 19

20 Kurssi 2 (ESD2) Näin asiat hoituvat Perhesuhteet ja koulunkäynti. Tavoitteena on oppia kertomaan laajemmin omasta elämästä ja harrastuksista. Kurssiin kuuluvat lisäksi sääilmaukset ja kellonajat. Kurssi 3 (ESD3) Vapaa-aika ja harrastukset Opiskelija oppii kurssin aikana toimimaan arkipäivän viestintätilanteissa esim. kahvilassa, juhlissa, vaateostoksilla jne. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaaaikaan ja harrastuksiin. Kurssi 4 (ESD4) Meillä ja muualla Kurssin aikana opiskelija oppii tilaamaan ravintolassa sekä selostamaan menneitä tapahtumia. Lisäksi opetellaan matkailuun liittyvää sanastoa. Jatketaan puhumisen ja puheen ymmärtämisen harjoittelua sekä harjoitellaan kirjoittamista yksinkertaisin tehtävin. Kurssi 5 (ESD5) Ennen ja nyt Espanjan historiaa ja kulttuuria, erikoisalueena espanjalainen maalaustaide. Kurssi sisältää runsaasti menneen ajan harjoituksia sekä tekstin ymmärtämistä ja kirjoitelmia. Kurssi 6 (ESD6) Opiskelu ja tulevaisuus Kurssilla opitaan työhön ja terveyteen liittyvää sanastoa. Tavoitteena on oppia kertomaan Suomesta sekä tutustua espanjalaisten käsityksiin Suomesta. Käsittelemme myös jatko-opiskelua sekä tulevaisuuden haaveita. SAKSAN KIELI, B3-kieli Oppikirjat Kurz und Gut Texte 1-2 ja Kurz und Gut Übungen 1-2 kursseilla 1 ja 2, Kurz und Gut Texte und Übungen 3 kurssilla 3 Kurssi 1 SAD1 Hyvää päivää, hauska tutustua Aihepiireinä esittelyyn, tutustumiseen yms. liittyvät viestintätilanteet, oma lähipiiri Rakenteista preesens,päälaus. sanajärjestys, lukusanat, artikkelin käyttö, pers.pron Kurssi 2 SAD2 Näin asiat hoituvat Aihepiireinä matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet, aktiivinen kansalaisuus, terveys,lääkärissäasiointi, ihmissuhteet Rakenteissa eriävät yhdysverbit, omistuspron., akkusatiivi, refl.verbit Kurssi 3 SAD3 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiireinä harrastukset ja toiveista puhuminen, yrittäjyys Rakenteissa perfekti, sivulauseet, datiivi Vantaan aikuislukio Tikkurila Opas sivu 20

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2007-08

Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2007-08 Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2007-08 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2006-07

Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2006-07 Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2006-07 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2004-05

Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2004-05 Vantaan aikuislukio Tikkurila O P A S 2004-05 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2017-2018 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Tekijät Oppi- ym. kirjat ISBN-Numero Kustantaja Kurssi Äidinkieli (ÄI) Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 Otava AI1-9 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA Myös oppikirjojen sähköiset versiot ovat vaihtoehto perinteiselle oppikirjalle, jollei toisin mainita ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules!

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules! LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Biologia kurssi 1 SanomaPro Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 SanomaPro Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Käsikirja WSOY 951-0-26300-1 Kurssivihko 1 WSOY 978-951-0-27486-6 Kurssivihko 2

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s.

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2017-18 9/6-17 1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s. 1-5 2) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. 6-7 Oppikirjojen sähköisen version

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Kivijalka. Lukion kielenhuoltoa. (Käytetään kaikilla kursseilla.) Tammi AI02 Särmä.

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 1. VUOSIKURSSI (HUOM! Monista kirjoista on saatavilla myös digikirja, joka sopii kaikille Haapala ym. Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus. Särmän oppikirja Särmän

Lisätiedot

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN 8.5.2017 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2018?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot