ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kähtävän koulun myyminen Jukka ja Anne 5 Harvalalle/Inter Sense Ky:lle 160 Vuoden 2010 maatalousyrittäjäpalkinnon myöntäminen Vuoden 2010 yrittäjäpalkinnon myöntäminen Kunnanhallituksen kevään 2011 kokousaikataulu Kunnanviraston pitäminen suljettuna Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 165 Kunnan toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Kaavoituskatsaus Alavieskan kunnan visio 2025 ja kuntastrategia vuosille

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 12:00-16:20 pj Nurkkala Sauli 12:00-16:20 vpj Hannula Kaija 12:00-16:20 jäsen Huttunen Pauli 12:00-16:20 jäsen Isokääntä Marja 12:00-16:20 jäsen Jutila Eija 12:00-16:20 jäsen Taka-Eilola Tuomo 12:00-16:20 jäsen Isomaa Matti 12:00-16:20 kv I vpj Vierimaa Tapani 12:00-16:20 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 12:00-16:20 pöytäkirjanpitäjä Haapakoski Hannu 12:00-16:20 yhdyskuntainsinöö ri Joki-Erkkilä Pekka 14:45-16:20 tekninen johtaja Yliparkas Juhani 12:00-16:20 kamreeri POISSA Hemmilä Virpi jäsen Brax Anna-Leena kv pj Kähtävä Simo kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaija Hannula Marja Isokääntä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnantoimistossa maanantaina klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kaija Hannula ja Marja Isokään tä. Pöytäkirja tarkastetaan kunnantoimistossa

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kähtävän koulun myyminen Jukka ja Anne Harvalalle/Inter Sense Ky:lle Khall Kähtävän koulun myymisestä on tehty kaksi kauppakirjaa; 1/3 määräalasta rakennuksineen ja liittymineen ostavat Jukka ja Anne Harvala ja 2/3 heidän perustamansa Inter Sense Ky. Ensimmäinen kauppakirja Myyjä: Alavieskan kunta (y-tunnus ) Pappilantie Alavieska Ostajat: Kaupan kohde: Jukka Niilo Aukusti Harvala Anne Maria Harvala Kalliotorpantie Ylivieska 1/3 -osa noin 0,5 hehtaarin suuruisesta määräalasta Metsälä -nimisestä tilasta RN:o 15:0 Alavieskan kunnan Kähtävän kylässä sekä määräalalla olevista rakennuksista ja liittymistä: - vanha koulu, kerrosala noin 222 m2, valmistumisvuosi uusi koulu, kerrosala noin 490 m2, valmistumisvuosi huoltorakennus noin 50 m2 sekä - rakennusten sähkö- ja vesiliittymät Kaupan kohde sijaitsee osoitteessa Palostentie 9, Alavieska. Kiinteistötunnus Kauppahinta: ,67 euroa Allekirjoitettu : Toinen kauppakirja Myyjä: Alavieskan kunta (y-tunnus ) Pappilantie Alavieska Ostaja: Inter Sense Ky (y-tunnus ) Palostentie Kähtävä Kaupan kohde: 2/3 -osaa noin 0,5 hehtaarin suuruisesta määräalasta Metsälä -nimisestä tilasta RN:o 15:0 Alavieskan kunnan Kähtävän kylässä sekä määräalalla olevista rakennuksista ja liittymistä: - vanha koulu, kerrosala noin 222 m2, valmistumisvuosi uusi koulu, kerrosala noin 490 m2, valmistumisvuosi huoltorakennus noin 50 m2 sekä - rakennusten sähkö- ja vesiliittymät

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupan kohde sijaitsee osoitteessa Palostentie 9, Alavieska. Kiinteistötunnus Kauppahinta: ,33 euroa Allekirjoitettu Kauppakirjat ovat oheismateriaalina. Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetut kauppakirjat.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vuoden 2010 maatalousyrittäjäpalkinnon myöntäminen Khall Vuodesta 2007 lähtien on kunnanhallitus palkinnut erikseen vuoden maatalousyrittäjän. Palkinnon ovat saaneet: 2007 Pekka Jokela ja Minna Sipilä 2008 Arto ja Asko Alatalo 2009 Maarit ja Keijo Heikkilä/ Kulmalan tila. Vuoden maatalousyrittäjän valitsee kunnanhallitus maaseututoimikunnan esityksestä. Maaseututoimikunnan kokous on pidetty Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2010 maatalousyrittäjäpal kinnon saajan maaseututoimikunnan esityksen mukaisesti. Palkinnon saaja julkistetaan kunnanvaltuuston kokouksessa

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vuoden 2010 yrittäjäpalkinnon myöntäminen Khall Elinkeinolautakunta ja myöhemmin kunnanhallitus ovat valinneet yrittäjäpalkinnon saajan vuodesta 1978 lähtien. Palkinnon ovat saaneet: 1978 Antti Kangas 1979 Veikko Kiimamaa 1980 Reino Ojala 1981 Oskari Raasakka 1982 Heikki Simonen 1983 Arvo Marjakangas 1984 Reijo Hyyppä 1985 Kauko Anias 1986 Veikko Kauppinen 1987 Ari Koutonen 1988 Liisa ja Kalle Anias 1989 Timo Kääntä 1990 Vieskan Elementti Oy 1991 Alavieskan Puurakenne Oy ja Veikko Jutila 1992 Erkki Hannula 1993 Tenho Piispanen 1994 Erinka Ay 1995 Puution Maalaamo 1996 Markku Myntti Ky 1997 Esko Tolonen 1998 Ulla ja Pauli Huttunen 1999 Tuula ja Sulo Hannula 2000 Hilkka ja Kosti Nahkala 2001 Alavieskan LVI Oy 2002 Sirpa ja Jukka Sipilä 2003 Leena ja Leo Kinnunen 2004 Mikromaakarit Oy 2005 Maire Talus/Seija Kalajo 2006 Kyösti Isotalus 2007 Konekorjaamo Marjakan gas Oy/Juha Marjakangas 2008 Alavieskan Säästöliekki Oy 2009 Autokuljetus T. Saukko nen Vuoden yrittäjän valitsee kunnanhallitus Alavieskan Kehityskeskus Oy:n hallituksen esityksestä. Kehityskeskuksen hallituksen ko kous on pidetty Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2010 yrittäjäpalkinnon saajan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n esityksen mukaisesti. Palkinnon saaja julkistetaan kunnanvaltuuston kokouksessa

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kevään 2011 kokousaikataulu Khall Kunnanhallituksen kokoukset kevätkaudella 2011 pidetään seu raavas ti: ma klo ma klo ti klo ma klo ti klo ma klo ma klo

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanviraston pitäminen suljettuna Khall Vuoden 2011 loppiainen sattuu torstaipäivälle. Kunnanviraston henkilöstö on vuosilomalla perjantaina Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna perjantaina

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Khall Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta, sen rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säädetty kuntalain 65 :ssä seuraavaa: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksityiskohtaisista toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 65 :ssä on säädetty kunnille ehdoton tasapainovaatimus; "Taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksiköity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi." Kuntalain mukaan kunnanhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi on laadittava toimenpideohjelma, jonka valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta, joka voi olla taloussuunnitelmaa pidempi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaan kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseen. Velvoite syntyy, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot. Vuoden 2011 talousarvioesityksessä käyttötalouden nettomenot yhteensä kasvavat kuluvan vuoden talousarviosta 2,4 %. Ns. oman toiminnan nettokustannukset (kaikki muut paitsi sosiaali- ja terveystyoimi) kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 6,7 %. Maksu osuus peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle säilyy samansuuruisena kuluvaan vuoteen verrattuna eli se on euroa. Kun perusturvan osuus kun nan net to me nois ta on 73 % kun nan ta lou den kannalta on ratkai se van tär keää, miten meneillään ole vassa pe rus turvan palvelu raken teen uu dista misessa onnis tutaan ja miten kus tannuske hitys saa daan hal lin taan. Vuoden 2011 talousarvioesityksessä vuosikate on positiivinen noin euroa. Kun suunitelmapoistojen määrä vuonna 2011 on noin euroa, kattaa vuosikate poistoista vain 55,66 %. Tulos ennen satunnaisia eriä on euroa alijäämäinen. Satunnaisten erien jälkeen tulos jää noin euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2011 investointimenot ovat yhteensä euroa brutto ja euroa netto. Suurin hanke on vanhan yläasteen peruskorjauksen loppuun saattaminen, johon on varattu neuroa. Kohde valmistuu kesällä Omavieskan peruskorjauksen suunnitteluun on varattu euroa. Varsinainen rakentamisvuosi on Uutta lainanottoa talousarvioon on jouduttu merkitsemään lähes 2,5 milj.euroa. Lainojen lyhennyksiin käytetään noin euroa ja korkoihin arviolta euroa. Arvion mukaan lainamäärä kuluvan vuoden lopussa on /as ja vuoden 2011 lopussa /as. Keskeisenä taloudellisena tavoitteena suunnitelmavuosille on rajoittaa käyttötalouden nettomenojen kasvu mahdollisimman pieneksi. Ta voit teena on kään tää ta lous pysyvästi ylijäämäiseksi vuo teen 2012 men nessä ja purkaa taseeseen kertynyt katta maton alijäämä vuoden 2016 loppuun mennessä. Päivitetty alijäämän kattamissuunnitelma esitetään hallitukselle seuraavassa kokouksessa ja se käsitellään valtuustossa yhdessä talousarvioesityksen kanssa.

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Oheismateriaalina on alustava ehdotus vuoden 2011 talousarvioksi. Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2011 talousarvion käsittelyn. Käsittelyä jatketaan vielä kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa Kunnanhallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien taloussuun ni telmaksi tehdään seuraavassa kokouksessa Khall Kunnanhallitus esittää vuosien taloussuunnitelman ja samoille vuosille laaditun alijäämän kattamissuunnitelman valtuus ton hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen kolmen määräaikaisen koulunkäyntiavustajan toimen muuttamises ta tois tai sek si voi massa oleviksi työsuhteiksi lukien.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnan toimielinten pöytäkirjat Khall Alavieskan Kehityskeskus Oy:n hallitus ja Maaseututoimikunta Yhteistoimintaryhmä Henkilöstöjaosto Kunnanhallitus merkitsee maaseututoimikunnan pöy tä kir jan ja henkilöstöjaoston pöytäkirjan tie doksi ja päättää, ettei ota niitä kä si tel tä väksi. Kunnanhallitus merkitsee Alavieskan Kehityskeskus Oy:n hallituksen pöytäkirjat ja sekä Yhteistoimintaryhmän pöytä kir jan tiedoksi.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall Teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset 81-85/2010. Kunnanjohtajan päätös kuntatodistuksen liikkeellelaskemisesta ; Ra hoituslaitos Nordea Pankki Suomi Oyj, pääoma , kor ko 0,90 %, juoksuaika Kunnanhallitus merkitsee teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset 81-85/2010 tiedoksi ja päättää ettei ota niitä käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan lainapäätöksen tie doksi ja päättää ettei ota sitä käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 2011 Khall Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 :n mukaan: "Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireilläolevista tai lähiaikoina vireilletulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (Kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla." AIRIX Ympäristö Oy on laatinut Alavieskan kunnan kaavoituskatsauksen 2011 ja se on esi tyslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy kaavoituskatsauksen. Hallitus päättää, että kaavoituskatsauksen hyväksymisestä tiedotetaan kun nan il moi tus tau lul la ja Ala vies ka leh des sä. Li säksi kaa voitus katsaus jul kais taan kun nan ko tisi vuilla vies ka.fi ja pi detään kunta lais ten saata villa kun nanvi rastos sa.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Alavieskan kunnan visio 2025 ja kuntastrategia vuosille Khall Marraskuussa 2009 tekivät 12 valtuutettua ja varavaltuutettua valtuustoaloitteen, jossa esitettiin kunnanhallitukselle toimikunnan asettamisesta: (1) selvittämään perusteellisesti kunnan taloudellinen tilan ne (2) selvittämään mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä kuntana (3) ja jos ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi kuntaliitos a)toimikunta selvittäisi kuntaliitoksen edut ja haitat sekä b)kuntaliitoksen suunnan; Ylivieska, Kalajoki vai jokin laajempi alue Aloitteen tekijät mainitsevat aloitteen perusteluina kuntatalouden rajun heikkenemisen, velka määrän kasvun, muuttoliikkeen ja väestön ikärakenteen heikkenemi sen, verotulojen riittämättömyyden ja korkean veroprosentin. Aloit teessa todetaan myös kunnan taseeseen kertyneen kattamattoman alijäämän korkea määrä ja laaditun kattamissuunnitelman riittämät tömyys. Kunnanhallitus käsitteli aloitteen ja päätti asettaa 7-jäsenisen toimikunnan, johon nimettiin Anna-Leena Brax, Tapio Mattila, Sauli Nurkkala, Marja Iso kääntä, Tuomo Taka-Eilola, Juhani Yliparkas ja Tapani Vierimaa. Ensimmäisessä kokouksessaan toimikunta valitsi puheenjohtajaksi Anna-Leena Braxin ja sihteeriksi Tapani Vierimaan. Toimikunnan tehtäväksi annettiin ensi vaiheessa laatia selvitys kunnan taloudellisesta tilan teesta. Selvitykselle annettiin aikaan saakka. Valtuuston käsiteltäväksi selvitys on määrä esittää mennessä. Mikäli valtuusto toteaa selvitystyön perusteella, että kunnalla on edellytyk set jatkaa itsenäisenä kuntana, kuntaliitosselvitystä ei käynnistetä. Jos taas johtopäätös on, ettei Alavieska selviydy tulevaisuuden haasteista itsenäisenä kuntana, valtuusto päättää kuntaliitosselvityk sen käynnistämisestä ja selvitystä tekemään palkataan ulkopuolinen selvitysmies. Toimikunta on kokoontunut neljä kertaa. Selvitys koostuu väestön, elinkeinojen ja talouden pitkän aikavälin kehitystä kuvaavista tunnusluvuista ja aikasarjoista. Alavieskan kehitystä on verrattu Pyhäjoen, Sievin ja Vetelin vastaa viin tunnuslukuihin sekä koko maan asukkaan keskiar volukuihin. Näin on saatu vertailutietoa samantyyppisten lähialueen kuntien kehityksestä ja myös valtakunnallisesti saman kokoluokan kuntien keskiarvoihin suhteutettuna.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tiedot on koottu Tilastokeskuk sen, Suomen Kuntaliiton ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen tie tokannoista. Verrokkikuntien tilinpäätöstiedot vuodelta 2009 on saa tu asianomaisista kunnista. Raportti on oheismateriaalina ja se esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 1. käy alustavan keskustelun raportin sisällöstä ja merkitsee raportin tiedoksi 2. esittää raportin järjestettävälle valtuustoseminaarille tiedoksi ja keskusteltavaksi 3. käsittelee raportin uudelleen kokouksessaan ja tekee päätösesityksensä kokoontuvalle valtuustolle Khall Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta säädetyn lain /169 1 :n mu kaan "Lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. Uudistuksen tarkoituksena on kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja or ganisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kun tien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen pe rusta. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien me nojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien palvelui den ohjauksen kehittämiselle. Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö." Uudistuksen toteuttamisen keinoina lain 4 :ssä todetaan "Kun ta rakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kun nista toisiin kuntiin. Kuntajaon muutokset toteutetaan ja niiden

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ teke mistä tuetaan siten kuin kuntajakolaissa säädetään. Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä pal veluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa." Lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta voimaantulon yhteydessä myös Alavieskassa on käyty keskustelu siitä onko kunnassa tarvetta/valmiutta kuntaliitoksiin vai on ko tarkoituksenmukaisempi tapa huo leh tia palvelutuotannosta ha keutumalla yhteistoiminta-alueeseen, jo ka tuottaa/järjestää laajem paa väestöpohjaa vaativat, kuten mm. pe rus terveydenhuollon ja sii hen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen, palve lut. Käytyyn keskusteluun pohjautuen Alavieskassa on va littu kun tien yhteistoi minnan malli ja perustettu yhdessä Ni va lan, Sie vin ja Yli vieskan kanssa Peruspalvelukuntayhtymä Kal lio. Edellä esitettyyn ja kunnan talouden tilasta laadittuun selvitykseen perustuen kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei kuntaliitoselvitys tä käynnistetä. Vaikeasta taloustilanteesta ja ennakoita vissa olevista toimintaympäristön muu toksista huolimatta kun nalla on mahdollisuu det turvata asukkailleen lainsäädännön edel lyttämät palvelut myös tulevaisuudessa. Edelly tyksenä on, että kunta on nis tuu - kääntämään kunnan väestökehityksen kasvuun; tavoite 0,5-1,0 % vuotuinen väestönkasvu - vahvistamaan tulopohjaa ja kunnan verotuloja; tavoite euroa vuodessa - alentamaan sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia; tavoite euroa vuodessa - kohottamaan kaikkien toimintojen tuottavuutta - hillitsemään kunnan velkaantumista niin, ettei lainamäärä enää olennaisesti kasva - nostamaan vuosikatteen sille tasolle, että se riittää kattamaan poistot ja taseeseen kertyneen alijäämän; vuosikatetavoite euroa Kvalt Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti. Khall Valtuuston päätöksen ja siinä asetettujen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kuntastrategian laadinnan aloittamista. Strategian laadinnassa voidaan tukeutua nyt valmistuneen talouden tilaa koskevan sel vi tyk sen ohel la valtuuston vuonna 2008 hyväksymään, lähinnä maan käytön suun nit telua ohjaavaan Alavieskan Kehityskuvaan sekä Yli vies kan seutukunnan vuon na 2009 KO KO -ohjelman (Kilpailuky ky

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ ja ko hee sio-ohjelma) val mis te lun yh tey des sä yhteistyössä kun nan kans sa tuotettuun aineistoon. Myös tänä vuonna käynnistynyt Kirkonky län osayleiskaavatyö tuo oman lisänsä strategiatyö hön. Strategiatyössä valtuuston asettamia tavoitteita voidaan tar ken taa, aset taa osa- ja li sä ta voitteita sekä etsiä keinot, joilla tavoit teisiin pääs tään. Tavoit teiden toteutuminen on myös tarpeen sitoa aikaan; millä aikataululla tai mihin mennessä tavoite pyritään toteut tamaan. Yksityiskohtaisemmin toimenpiteet ajoitetaan ja niiden vaatimat talou delli set voimavarat kohdennetaan vuo tui sen talous ar vio-ta loussuunnitelmaprosessin yh tey des sä. Tavoitteena on, että jo seu raavan talo us ar vio-talo us uunni telman laadinnassa voidaan hyö dyn tää uutta kun ta strate giaa. Strategisten ta voit tei den toteutumisen seuran ta kyt ke tään kiin teästi ta lous ar vio-talous suunnitelman toteutumisen seurantaan. Ny kyistä kuu kau sittaista osavuosikatsausta kehitetään ta loutta kos kevien tieto jen osal ta ja täy den netään li sä in for maa tiol la stra te gis ten tavoitteiden to teutu mi ses ta. Strategiatyön osana tehdään nopealla aikataululla perusteellinen sel vi tys so si aa li- ja ter veystoimen kustannusrakenteesta; erityisesti selvitys on tarpeen hoito- ja hoivapalveluissa sekä vammaispalveluissa. Sel vi tys laa di taan yh teis työssä Pe rus pal ve lu kun ta yh ty mä Kal lion kanssa. Edelleen strategiaan niveltyen käynnistetään KOKO-ohjelmaan liittyvä nä yh des sä Me ri jär ven kun nan ja Ylivieskan seutukunnan kanssa ns. vetovoimahanke. Hankkeen yhteydessä tehtävällä kyselyllä selvi te tään kun ta lais ten toi veet mm. siitä, mi ten kuntaa tulisi kehittää, mit kä asiat tuli si kor jata, miksi kun nasta muu tetaan pois. Hankkeen ta voit teena on etsiä ne keinot, joilla kun nas ta tehdään hou kut te leva ja viih tyi sä asuin kun ta. Kunnanhallitus päättää käynnistää kuntastrategian laadinnan ja nimeää toimikunnan valmistelemaan strategiaa. Tavoitteeksi ase tetaan, että strategiatyön tuloksia voidaan hyödyntää jo vuo sien taloussuunnitelman laadinnassa ja että uusittu kun tastrategia käsi tellään valtuuston joulukuun kokouksessa. Kunnanhallitus ni mesi strategiaa valmistelevaan työryhmään seuraavat jäsenet: An na-leena Brax, Tapio Mattila, Sauli Nurkkala, Marja Isokääntä, Tuo mo Ta ka-eilola, Veikko Kiimamaa ja Tapani Vierimaa. Kunnanhallitus antoi kam reeri Ju hani Yli par kak sen ja kun nan joh taja Tapa ni Vie ri maan tehtäväksi laa tia sel vi tys so si aali- ja ter veys toi men kustannusrakenteesta yhteistyössä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion talousjohtaja Urho Möllerin kanssa.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Khall Strategiatoimikunta aloitti työnsä elokuussa ja on kokoontunut neljä ker taa. Toi mi kun nan pu heenjohtajana on toiminut Anna-Leena Brax ja sih teeri nä Ta pani Vierimaa. Kunnan visio 2025 perustuu valtuuston vuonna 2008 hyväksytyssä Alavieskan kehityskuvassa määriteltyyn näkemykseen siitä, minkälainen Alavieskan haluttaisiin olevan tulevaisuudessa. Vision pohjalle on rakennettu strategia, joka ajallisesti ulottuu vuoden 2016 loppuun ja jossa on viisi painopistealuetta; 1. Elinkeinot 2. Kuntatalous 3.Palvelut 4. Yhdyskuntasuunnittelu ja elinympäristö 5. Kuntaimago Jokaiselle painopistealueelle on 1. asetettu tavoitteet, 2. määritelty toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin pyritään 3. nimetty mittarit, joilla tuloksia mitataan 4. nimetty vastuutahot, joilla on ensisijainen vastuu tavoitteiden toteutumisessa Strategia kokonaisuudessaan sisältyy taloussuunnitelmaan ja se ohjaa toimintaa ja voimavarojen kohdentamista. Strategian toteutumista seurataan ja tuloksista raportoidaan hallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain. Strategia-asiakirja on toimitettu kunnanhallitukselle osana vuosien taloussuunnitelmaa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Alavieskan kunnan Vision 2025 ja strategian vuosille

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät , 162, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät , 163 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen simuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatisältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Alavieskan kunnanhallitus Pappilantie 1, Alavieska Pykälät , 163 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4 Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 82 euroa/

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot