SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529"

Transkriptio

1 15/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Ympäristöosaston talousarviomuutos, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, vesihuolto ja rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan perimien taksojen korottaminen Kirjaston maksut Turunmaan seutu ry:n purkaminen Sollidenin leirintäaluetoiminnan kilpailuttaminen Paraisten kunta-alueen palvelulinjan liikennöinnin muuttaminen Koko elämä kotona - hankerahoitushakemus Bron - Silta, hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat Vuoden 2014 tuloveroprosentti Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentti Kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä 559 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 15/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Fraboni Paola Henriksson Carita Hilke Kaija Järvinen Hanna Karlgren Fabian Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (poistui klo 17:45 265) Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Söderlund Nina kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Eklund Tomas elinkeinojohtaja (poistui klo 15:50 261) Nygrén Patrik talousjohtaja (poistui klo 17:30 259) Öhman Folke kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Monica Avellan Ordförande/Puheenjohtaja Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Carita Henriksson Kaija Hilke on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

3 15/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus 254 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 15/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus 255 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carita Henriksson ja Kaija Hilke.

5 15/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus 256 Puheenjohtaja ehdotti, että lisälistan otetaan käsiteltäviksi. Kaupunginhallitus päätti käsitellä ensimmäisenä asiana :n 261. Kaupunginhallitus päätti sen jälkeen käsitellä asiat 268 ja 269. Esityslista hyväksyttiin.

6 15/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristöosaston talousarviomuutos, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, vesihuolto ja rakennusvalvonta 4046/ /2012 Ympäristölautakunta Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Seurattaessa talouden toteumaa ja laadittaessa kolmannesvuosiraporttia todetaan, että säästötoimista ja ympäristöosaston vastuualueiden määrärahojen siirroista huolimatta osaston talousarviomäärärahat ovat vaarassa ylittyä vuositasolla. Siitä huolimatta, etteivät menot eivätkä tulot kerry tasaisesti vuoden mittaan, talouden seuranta ja ennusteet osoittavat budjetoitujen tulojen alittuvan voimakkaasti vuonna Tulojen poisjäänti on seurausta taloudellisesta taantumasta, jossa rakennuslupien ja toimenpidelupien kysyntä laskee, mikä heijastuu tulojen poisjääntiin myös muun muassa kaupungin vesihuoltolaitoksen ennakoitujen liittymismaksujen osalta. Yksiköt ovat huomioineet tulojen pienenemisen ja ryhtyneet toimenpiteisiin menojen pienentämiseksi vähentämällä ostoja ja säästämällä henkilöstökuluissa mahdollisuuksiensa mukaan. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen 7000 osalta ennuste osoittaa, että talousarviomäärä on mahdollista alittaa noin eurolla. Liikenneväylien vastuualueen 7100 osalta voidaan saada euron säästö. Vesihuollon vastuualueen 7700 osalta talousarvion ennustetaan ylittyvän eurolla menojen voimakkaasta karsimisesta huolimatta. Rakennusvalvonnan vastuualueen 7800 osalta rakennuslautakunta vahvisti pitämässään kokouksessa talousarvion olevan vaarassa ylittyä eurolla vuositasolla. Muiden vastuualueiden osalta ennusteet osoittavat, että talousarviossa pysyttäneen pienistä poikkeamista huolimatta. Yksikköpäällikkö on kehottanut vesihuoltolaitoksen henkilöstöä tiukkaan kustannusten tarkkailuun muun muassa varaosien ja huoltotöiden ostamisen suhteen. Samaan aikaan vuoden mittaan on ollut useita vaikeita ja vakavia tilanteita, joista on aiheutunut vahinkoa laitoksille ja infralle, mikä osoittaa selvästi sen, että laitosten uudistamiseen samoin kuin huoltoon ja ylläpitoon tarvitaan enemmän määrärahoja. Tällä hetkellä vakavin tilanne on Korppoon kunnanosan Rosklaxin pohjavedenottamon ehtyminen, minkä vuoksi vesihuolto joudutaan hoitamaan ajamalla vesilaitokselle vettä tankkiautoilla korkein kustannuksin. Vesihuoltolaitoksen osalta tavoitteeksi on asetettu menojen vähentäminen noin eurolla budjetoidusta sisäisin siirroin ja säästöin. Tulojen voimakas pieneneminen merkitsee sitä, että ympäristölautakunta joutuu

7 15/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus ensimmäisen kerran hyvin pitkään aikaan anomaan kaupunginvaltuustolta talousarviomuutosta. Ennusteista käy ilmi, että yhdyskuntapalvelujen ja liikenneväylien vastuualueiden määrärahasiirrot eivät mitä todennäköisimmin tule riittämään rakennusvalvonnan ja vesihuollon tulojen poisjäännistä aiheutuvien ylitysten kattamiseen. Ehdotus Ympäristölautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen 7000 määrärahan pienentämistä eurolla ja liikenneväylien vastuualueen 7100 määrärahan vähentämistä eurolla viitaten talouden seurantaan ja vuoden 2013 ennusteeseen. Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle vesihuollon vastuualueen 7700 määrärahaan euron lisäystä ja rakennusvalvonnan vastuualueen 7800 määrärahaan euron lisäystä. Ehdotettujen määrärahasiirtojen jälkeen ympäristölautakunta toteaa, että ympäristöosaston käyttömäärärahojen yhteensä euron lisäys vaikuttaa kaupungin vuoden 2013 tulokseen ja talouden toteumaan. Ylityksen kattamiseksi ja kaupungille aiheutuvien rahoituksellisten vaikutusten tasaamiseksi nollaan ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle seuraavien investointihankkeiden supistamista alla mainituin summin: 7450 Katualueiden suunnittelu Kirkkosillan suunnittelu Edellisvuoden hankkeiden saattaminen valmiiksi Pippurikuja / katujen saneeraus Kalkholmenin puistoväylä Paraisten pumppaamojen saneeraus Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto Kaupunginhallitus, talousyksikkö Kaupunginhallitus 257 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Käyttötalousarvio on sitova vastuualuetasolla ja investointitalousarvio hanketasolla. Tämän vuoksi ympäristölautakunnan vuoden 2013 talousarvioon tekemistä muutosehdotuksista on päätettävä kaupunginvaltuustossa. Muutosehdotukset on laadittu yhdessä talousjohtaja Patrik Nygrénin kanssa. Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:

8 15/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Vastuualueen 7000/yhdyskuntasuunnittelu määrärahaa vähennetään eurolla ja vastuualueen 7100/liikenneväylät määrärahaa eurolla. Vastuualueen 7700/vesihuolto määrärahaa lisätään eurolla ja vastuualueen 7800/rakennusvalvonta eurolla. Ehdotettujen määrärahasiirtojen jälkeen ehdotettu ympäristöosaston käyttömäärärahojen yhteensä euron lisäys vaikuttaa kaupungin vuoden 2013 tulokseen ja talouden toteumaan. Tämän käyttömäärärahojen ylityksen kattamiseksi ja kaupungille aiheutuvien rahoituksellisten vaikutusten tasaamiseksi nollaan seuraavien investointihankkeiden määrärahoja supistetaan alla mainituin summin: 7450 Katualueiden suunnittelu Kirkkosillan suunnittelu Edellisvuoden hankkeiden saattaminen valmiiksi Pippurikuja / katujen saneeraus Kalkholmenin puistoväylä Paraisten pumppaamojen saneeraus Ehdotus hyväksyttiin.

9 15/ Kaupunginhallitus Rakennusvalvonnan perimien taksojen korottaminen 758/ /2013 Rakennuslautakunta Valmistelija Vt johtava rakennustarkastaja Kenneth Koskinen, puh Esittelijä Vt johtava rakennustarkastaja Kenneth Koskinen, puh Rakennusvalvonnan perimien taksoja on tarpeen korottaa vuoden 2014 alusta. Korotustarve johtuu yleisestä kustannusten noususta sekä tavoitteesta, että lupien hakijat maksavat niistä syntyneet kustannukset. Taksan korotus on budjetin 2014 tavoitteiden mukainen. Kuntien tulee päivittää rakennusvalvonnan taksoja vuosittain vastaamaan kustannusnousua. Kuntaliiton selvityksen rakennusvalvontataksoista 2010 mukaan kuntien tulisi periä maksua kaikista rakentamisen viranomaispalveluista. Koska osa rakennusvalvonnan tehtävistä on myös muuta palvelua esim. energiatukiin liittyvät katselmukset, ei taksa voi olla 100% kattava. Saman kuntaliiton selvityksen mukaan alhainen lupamaksu ei tuo kunnalle kilpailuetua. Taksoja ehdotetaan korotettavaksi /perusmaksu ja 20-30centtiä/m². Näin ollen lupamaksu nousee esimerkiksi 180m²:n omakotitalossa noin 5-6%. Tämä on kuitenkin kokonaiskustannuksista 0,5% luokkaa. Samanaikaisesti rakennusvalvonnan toimintaa on tehostettu, ohjeistusta lisätty, sekä toimintatapoja yhtenäistetty. Taulukosta voi nähdä, että lupakehitys on ollut nousussa viimeisten vuosien ajan mutta nyt ennustetaan pientä lasku. Henkilökunnan määrä on ollut sama ja jopa vähentynyt vuoden 2013 aikana. Tällä hetkellä rakennusvalvonnan toimistotyöntekijöiden osalta ollaan kriittisellä rajalla selvitäänkö työmäärästä tällä henkilökunnalla. Toimistopuolella työmäärää lisää selvästi esimerkiksi se, että rakennusluvat pyritään skannamaan sähköisiksi tiedostoiksi loppukatselmuksen jälkeen. Tällä toimenpiteellä parannetaan ja nopeutetaan tulevaisuudessa aikaisempien lupien etsimistä, mutta tässä vaiheessa se lisää työmäärää. Teknisellä puolella työmäärää lisää jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö, jota tulee pystyä tulkitsemaan.

10 15/ Kaupunginhallitus Liite Ehdotus rakennusvalvonnan taksoiksi Oheismateriaali Esimerkki rakennuslupamaksut 2013 Esimerkki rakennuslupamaksut 2014 Rakennuslupamaksut vertaus Ehdotus Lautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan ehdotuksen rakennusvalvonnan taksoiksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 258 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 1 Ehdotus rakennustöiden valvonnasta perittäviksi maksuiksi Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen rakennustöiden valvonnasta perittäviksi maksuiksi. Ehdotus hyväksyttiin.

11 15/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kirjaston maksut 783/ /2013 Kulttuurilautakunta Valmistelija Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Esittelijä Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Kirjaston perimiä maksuja ei yhtenäistetty vuoden 2009 kuntaliitoksen yhteydessä, vaan kukin kirjasto säilytti omat maksunsa. Maksut olivat lähes identtisiä Blanka-kirjastojen aikaisemmin tekemän päätöksen johdosta. Ainoa maksu, joka Länsi-Turunmaan kaupungin sisällä oli eri, oli 1 euron varausmaksu, joka maksetaan varattaessa kirja tai muuta aineistoa lainaustiskiltä tai verkosta. Kirjastojen käyttäjät ovat huomanneet tämän, eikä sitä voida pitää asukkaiden yhdenvertaisena kohteluna. Kirjastojen aineistokanta on yhä enemmän alkanut kiertää kirjastojen välillä, ja vuoden 2014 talousarvion tavoitteisiin on kirjattu yhteinen varausjono, mikä merkitsee aineiston vielä tiheämpää kiertoa. Ajatuksena on myös, että kirjastot alkavat pitää yhteisiä hankintakokouksia, jotka mahdollistavat tietyn erikoistumisen ja materiaalin osittaisen jakamisen ja tuovat pidemmän päälle säästöä. Maksu voidaan sen vuoksi poistaa sillä perusteella, että tiiviimpi yhteistyö kirjastojen välillä tuo säästöä hankintoihin. Varausmaksuista saadaan nyt tuloa noin euroa vuodessa. Myöhästymismaksut ovat 50 senttiä/laina/viikko kaikesta muusta aineistosta paitsi DVD- ja VHS-elokuvista, joiden myöhästymismaksu on 2 euroa/laina/viikko. Syynä eroon on se, että kun kirjastoihin alettiin ostaa elokuvia (ensin VHS ja myöhemmin DVD), ne olivat kalliita ja niiden määrä oli pieni. Ajatuksena oli, että korkeampi myöhästymismaksu varmistaisi sen, että elokuvat palautetaan ajoissa niin, että seuraava lainaaja saisi mahdollisuuden lainata niitä. Nykyisellään hinnat ovat laskeneet ja elokuvien tarjonta on suurempi sekä kirjastoissa että muiden kanavien kautta, minkä vuoksi elokuvien korkeampi myöhästymismaksu ei ole perusteltu. Oheismateriaali Ehdotus Kirjaston kaikki maksut Varausmaksu (1 euroa) poistetaan. Elokuvien (DVD ja VHS) myöhästymismaksuksi muutetaan 50 senttiä/laina/viikko. Lasten elokuvien myöhästymismaksu on 0 euroa, kuten myös lasten ja nuorten osaston muun aineiston myöhästymismaksu. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

12 15/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 259 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Taloudellisesti tiukkojen aikojen takia kaikkien kuntien on pakko tarkastella talouttaan. Toimintaa on tehostettava ja tuottavuutta parannettava toimivien kunnallisten palvelujen varmistamiseksi jatkossakin. Myös kunnan tuloja on tarkasteltava ja kuntalaisten on maksettava osasta kunnan tuottamia palveluja kuten tähänkin asti. Paraisten kaupunki laatii parhaillaan toimenpideohjelmaa kunnallisen toiminnan turvaamiseksi. Kirjaston maksujen alentaminen kulttuurilautakunnan ehdottamalla tavalla ei tämän vuoksi ole mahdollista. Kirjastolle ja kulttuurilautakunnalle annetaan siitä syystä tehtäväksi tarkastella maksujaan, ottaa huomioon, että kaikkien kuntalaisten on maksettava maksuja yhdenvertaisesti, ja antaa maksuista uusi ehdotus, jonka mukaan kirjaston toiminnasta saatavat kokonaistulot eivät laske. Jos jotakin maksua lasketaan tai se poistetaan kokonaan, tämä on siinä tapauksessa kompensoitava korottamalla jotakin olemassa olevaa maksua tai ottamalla käyttöön uusi maksu. Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen on kuntalaisille ilmainen palvelumuoto, mutta varausmaksuja, myöhästymismaksuja ja muita vastaavia maksuja on tarkistettava osana toimenpideohjelmaa. Oheismateriaali Ehdotus Tiedoksianto Kirjaston kaikki maksut Kaupunginhallitus palauttaa asian kulttuurilautakunnalle käsiteltäväksi uudelleen edellä olevassa tekstissä kuvattujen linjausten mukaisesti. Kirjaston maksujen on uudessa ehdotuksessa yhteensä oltava samalla tasolla kuin vuonna Ehdotus hyväksyttiin. Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, kulttuurilautakunta

13 15/ Kaupunginhallitus Turunmaan seutu ry:n purkaminen 850/ /2013 Kaupunginhallitus 260 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Turunmaan kuntakokous merkitsi kokouksessaan tiedoksi oheisen selonteon Turunmaan seutu ry:n toiminnasta. Kokouksessa todettiin myös, että yhdistyksen alkuperäinen rooli Turunmaan kahdeksan kunnan yhteisenä kehittämisorganisaationa lakkasi käytännössä toteutettujen kuntaliitosten myötä. Koska toiminta voitiin siirtää uusille kunnille, jäljelle jäivät vain jo aloitetun hanketoiminnan loppuun saattaminen sekä yhdistyksen purkaminen. Kuntakokouksessa yhdistyksen hallitus valtuutettiin panemaan purkaminen täytäntöön. Kuntakokous päätti samalla, että yhdistyksen hallituksen on informoitava kuntia toimenpiteistä sen välisenä aikana, kun kuntakokouksen päätös yhdistyksen purkamisesta on tehty ja kun yhdistys poistetaan yhdistysrekisteristä. Lyhyesti voidaan todeta, että yhdistyksellä ei ollut vuonna 2013 omaa henkilökuntaa eikä hanketoimintaa. Kaikkien hallinnollisten asioiden hoidosta ovat vastanneet jäsenkuntien kehittämis- ja elinkeinoyksiköt. Vuonna 2013 ei myöskään maksettu jäsenmaksuja. Ainoat ajanjakson aikana syntyneet kustannukset olivat erinäisiä pieniä hallinnollisia eriä, kuten kirjanpito- ja pankkikuluja. Ratkaiseva tapahtuma sen kannalta, että yhdistyksen purkaminen voidaan saattaa loppuun, oli hankerahoituksen viimeinen maksuerä (syyskuussa 2013). Edellisen, pidetyn kuntakokouksen jälkeen hallitus on pitänyt kaksi kokousta, joiden yhteydessä on hyväksytty vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätökset ja toimintakertomukset hyväksyttiin yhdistyksen viimeinen tilinpäätös ja toimintakertomus. Kuntakokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen mahdolliset varat tulevat jäsenille jakautuen siten, että Paraisten kaupungin osuus on 2/3 ja Kemiönsaaren kunnan 1/3. Hallitus hyväksyi, että kunkin kunnan pankkiin maksetaan ,00 euron kokonaissumma seuraavasti: ,00 euroa Kemiönsaaren kunnalle ja ,00 euroa Paraisten kaupungille. Maksatusten jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat varat maksetaan kunnille saman periaatteen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Folke Öhman on allekirjoittanut purkamisilmoituksen, ja ilmoitus on postitettu yhdistysrekisteriin. Oheismateriaali Selonteko Turunmaan seutu ry:n toiminnasta, joulukuu 2012

14 15/ Kaupunginhallitus Ehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee informaation tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

15 15/ Kaupunginhallitus Sollidenin leirintäaluetoiminnan kilpailuttaminen 851/ /2013 Kaupunginhallitus 261 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Sollidenin leirintäalue rakennuksineen on ollut vuokrattuna Bon-Bon Pargas/Yifat Gestraniukselle lähtien. Paraisten kaupunki irtisanoi päivätyllä kirjeellä vuokrasopimuksen päättyväksi vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. Vuokrasopimuksessa on sovittu vuokralaisen velvollisuudesta huolehtia vuokra-alueen, rakennusten, laitosten ja kunnallistekniikan kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta sekä, että vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä kunnossapidosta, perusparannuksista tai muista suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista. Edelleen on sovittu, ettei vuokralaisella ole oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta alueen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä. Vuokrasopimuksessa on sovittu myös vuokrasuhteen päättyessä pidettävästä yhteisestä katselmuksesta, josta laaditaan pöytäkirja, ja viimeistään silloin sopijapuolten on ilmoitettava mahdollisista vaatimuksista toiselle sopijapuolelle rakennusten ja laitosten kunnosta sekä suoritetuista töistä. Tämän jälkeen uusia vaatimuksia ei voi enää esittää, mikäli ei ole kysymys piilevistä rakennusvirheistä ja vaurioista, joita katselmuksessa ei ole voitu todeta. Kiinteistökatselmusmuistiossa todetaan kohteen korjaamisen kokonaisuutena taloudellisesti kannattamattomaksi. Norrdahl-retkeilymaja on kaupungin toimesta purettu syksyllä Kohteessa suoritettiin kiinteistökatselmus myös , jossa todetaan rakennusten kunnon huomattava aleneminen. Nykyinen päärakennus vaatii niin kattavia korjauksia, että huomioiden käytön tehokkuus on kannattavaa rakentaa korvaava rakennus. Alueella sijaitseva varastorakennus on purkukuntoinen ja kyseiseen paikkaan on suunniteltu alueen uusi tehokkaasti toimiva päärakennus. Sollidenin leirintäalueen kohderyhmiksi on määritetty matkailuautoilla tai -vaunuilla liikkuvat matkailijat, polkupyöräilijät, melojat, patikoijat ja moottoripyöräilijät. Tunnusomaista kohderyhmille on itse liikkuminen pienryhminä. Alueelle pyritään luomaan tapahtumia, jotka erillisinä ruuhkahuippuina ylittävät suunnitellun kuormituksen alkuvaiheessa. Kohderyhmille on varattava asianmukaiset edellytykset, jotta alue voi menestyä

16 15/ Kaupunginhallitus ja kasvattaa käyttöastettaan. Nykyiset edellytykset rakennusten muodossa ovat matalaa tasoa, koska nykyisen vuokrasopimuksen puitteissa ei ole kyetty saavuttamaan sopimuksen mukaista ylläpidon ja korjaamisen tasoa. Edellytysten nostamiseksi tasolle, joka on tarkoituksenmukainen pitkälle tulevaisuuteen, tarvitaan kaupungin alkuinvestointi, ja vuokraamalla alue toimijalle voidaan saavuttaa investointeja vuokralaisen rakentamina rakennuksina, jolloin ne vastaavat vuokraajan omaa strategiaa. Kaupungin omistajana tulee kuitenkin jo tarjouspyynnössä esittää viitekehys tulevalle strategialle. On laadittu esisuunnitelma alueen kehittämiseksi, joka laajuudeltaan ja laatutasoltaan ylittää selkeästi reaaliset mahdollisuudet, mutta suunnitelmaa voidaan seurata vaiheittain ja segmentoidusti. Uudelta vuokraajalta edellytetään mökkien elinkaarien turvaamista 3-5 vuoden aikataululla. Rakennusten kunto on huono ja voidaan arvioida kuntokatselmusten avulla, että nykyisen päärakennuksen elinkaari on loppuvaiheessa. Osa mökeistä on vielä käyttökelpoisia, mutta korjausvelka on suuri. Esitetään, että päärakennusta ei enää korjata, vaan elinkaari ajetaan loppuun ja uusi tila muodostetaan vaiheittain uuteen päärakennukseen huoltotilojen yhteyteen. Kaupungin investointi on wc-, suihku- ja pesulatilakokonaisuus, jota yrittäjä voi täydentää omalla panoksellaan vastaanotto- ja kahvilatiloilla. Nämä tilat suunnitellaan tässä vaiheessa laajennusvarauksina. Kokonaisuuteen voidaan myös liittää keittotiloja, jotka kuitenkin tässä vaiheessa ovat kesäkäyttöön kohdistettuja. Investointi ei kata kokonaistarvetta alueella huoltotilojen osalta, mutta näin toimien talouden viitekehyksessä saadaan toiminta jatkumaan. Huoltotilat pitää suunnitella ja toteuttaa alueen keskeisellä paikalla palvelemaan rantasaunan ja karavaanialueen tarvetta. Kokonaissuunnitelman kustannuskertymä on epärealistisen suuri, mutta vaiheistamalla ja segmentoimalla voidaan saavuttaa realistinen tavoite, johon yrittäjä voi sitoutua. Kaupungin investoinnin arvoksi toiminnan aloittamisen edellytysten turvaamiseksi huoltotiloina arvioidaan suuruusluokkana Sollidenin leirintäalue on Paraisilla suosittu matkailukohde ja se on vähäisestä markkinoinnista huolimatta houkutellut runsaat yöpyjää kesässä. Kaupungin tavoitteena on saada aikaan elinvoimaisempi keskusta ja suunnitteilla on uusia tapahtumia ja turistipyydyksiä muuttajien houkuttelemiseksi ja paikallisen elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Tässä yhteydessä ei pidä unohtaa sitä, mitä meillä jo on, Sollidenin leirintäalue vetää joka kesä väkeä, vaikka alueen rakennukset ovat huonossa kunnossa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin tai yhden yksittäisen yrittäjän on mahdotonta yksin kantaa raskasta taakkaa alueen ja rakennusten saamiseksi nykyaikaiselta leirintäalueelta vaadittavat laatukriteerit täyttävälle tasolle. Sen vuoksi kaupungin ja yrittäjän on luontevaa toimia yhdessä niin, että kaupunki vastaa kaikkein välttämättömimmistä investoinneista, mutta kuitenkin niin, että myös yrittäjä vastaa alueen kehittämisestä. Koska uudelta vuokralaiselta edellytetään pitkäjännitteistä kehittämistoimintaa ja vuokramökkien kunnostamista ( elinkaarien turvaamista ), vuokra-ajan on

17 15/ Kaupunginhallitus tärkeää olla riittävän pitkä. Kaupungin investointi huoltorakennukseen olisi hyvä toteuttaa syksyn 2014 ja toukokuun 2015 välisenä aikana. Näin yhtäältä siksi, että aikataulu on liian tiukka siihen, että mitään ehdittäisiin rakentaa ennen kesää 2014, ja toisaalta siksi, että uudella vuokralaisella olisi yhden sesongin verran kokemusta leirintäalueesta ja että tämä siten voisi esittää asiasta omia ehdotuksia ja toiveita. Ehdotus Paraisten kaupunki kilpailuttaa Sollidenin leirintäaluetoiminnan. Kilpailutuksen kriteerit ovat hinnoittelu (50 %) ja soveltuvuus (50 %). Soveltuvuutta arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti: alan kokemus (40 %), haastattelu (40 %) ja toimintasuunnitelma (20 %). Vuokrasopimuksen kestoaika on 10 vuotta. Kaupunki vastaa uuden huoltorakennuksen rakentamisesta, vuokralainen sitoutuu kunnostamaan vuokramökit neljän vuoden kuluessa. Vuokralaisen valitsee ja vuokrasopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Hanna Järvisen kannattamana, että painotus haastattelun ja toimintasuunnitelman välillä olisi sama, eli 30 % ja 30 %. Keskustelun kuluessa Kurt Lundqvist ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään, että kaupunki vastaa uuden huoltorakennuksen rakentamisesta euron kustannusarviolla. Esittelijä ilmoitti yhtyvänsä Kurt Lundqvistin ehdotukseen. Puheenjohtaja totesi, että Markku Orell oli tehnyt kannatetun vastaehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Markku Orellin ehdotuksesta. Esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Markku Orellin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 6 Ei-ääniä 5 Liite 2 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksianto Kiinteistöpäällikkö, elinkeinopäällikkö

18 15/ Kaupunginhallitus Paraisten kunta-alueen palvelulinjan liikennöinnin muuttaminen 830/ /2013 Kaupunginhallitus 262 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupunki toteutti syksyllä 2012 Paraisten kunta-alueen palvelulinjaliikenteen hankinnan ajaksi Palvelulinja on kaikille avoin bussilinja, joka ottaa huomioon varsinkin vanhusväestön ja toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Liikennöinti perustuu alustavasti suunniteltuun palvelulinjareittiin, mutta kutsutaksimallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustaja tilaa kyydin edellisenä päivänä viimeistään klo Liikennöitsijä vastaa tilausten vastaanottamisesta ja suunnittelee seuraavan päivän reitit tämän perusteella. Tämä vuosi sitten käyttöön otettu kutsujärjestelmä ei ole vähentänyt liikennettä mainittavasti. Kuluvalla sopimuskaudella liikennöintiä hoitaa R & F Rindell Ay. Palvelulinjan pikkubussi liikennöi arkisin (maanantaista perjantaihin) klo 7:n ja 13:n välillä pitäen yhden tunnin tauon, ts. viisi tuntia päivässä. Finbyhyn kulkee päivittäin kaksi vuoroa, Tennbyhyn kolme ja Skräbböleen kolme, vahvistetun aikataulun mukaisesti. Reitistä voidaan tehdä pieniä poikkeamia. Koulujen lomien aikana reittiä ajetaan hieman karsittuna. Liikennöinnin kustannukset ovat 49,20 euroa/tunti eli 246 euroa/päivä. Viikkohinta on näin ollen euroa. Palvelulinjaa käyttävien matkustajien määrä on vuosien mittaan ollut pieni. Liikennöitsijän pitämän tilaston mukaan keskimääräinen matkustajamäärä on päivässä 20 henkilön paikkeilla. Useita reitin osia saatetaan ajaa kokonaan ilman matkustajia. Alhaisen matkustajamäärän vuoksi palvelulinjan aikataulua on perusteltua tarkistaa sopimuskauden lähestyessä loppuaan. Palvelulinja voisi jatkossa esimerkiksi liikennöidä nykyisen reittijärjestelmän mukaisesti vain kolmena päivänä viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Säästöjä syntyisi 492 euroa viikossa, vuositasolla arviolta runsaat euroa, ottaen huomioon, että liikenne tiettyinä viikkoina koulujen lomien aikaan on jo nyt vähäisempää. Vanhusneuvosto on antanut lausuntonsa ehdotetusta palvelulinjan liikennöinnin muuttamisesta. Neuvosto katsoo, että ehdotettu liikennöinti kolmena päivänä viikossa voitaisiin ottaa käyttöön kokeiluluonteisesti esimerkiksi kuudeksi kuukaudeksi, minkä jälkeen linjan käyttöä arvioitaisiin. Liite 3 Vanhusneuvoston lausunto Oheismateriaali Aikatauluehdotus Ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että palvelulinjan bussi liikennöi tammikuusta 2014

19 15/ Kaupunginhallitus lukien ainoastaan kolmena päivänä viikossa: maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Järjestelmää arvioidaan syksyllä Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Paraisten kaupungin vanhusneuvosto Sivistysosasto, liikenneassistentti Eivor Suominen ja suunnittelija Annukka Koskinen

20 15/ Kaupunginhallitus Koko elämä kotona - hankerahoitushakemus 847/ /2013 Kaupunginhallitus 263 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungista on viime vuosien aikana osallistuttu sosiaali- ja terveysministeriön Kaste I -ohjelmaan (kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan), jonka tavoitteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittäminen kansallisten linjausten ja suositusten mukaisesti. Paraisten kaupunki on vuodesta 2010 lähtien osallistunut Kaste-hankkeeseen Toimintakykyisenä ikääntyminen, jonka hallinnoijana on toiminut Satakunnan sairaanhoitopiiri ja jonka tarkoituksena on ollut hoitoketjujen ja vanhusten neuvontapalvelujen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste II -ohjelma antaa mahdollisuuden juurruttaa, kehittää edelleen ja vahvistaa Kaste I -ohjelman aikana jo toimiviksi havaittuja osa-alueita sekä jatkaa vielä puutteellisiksi todettujen osa-alueiden kehittämistä. Hallinnoijana toimiva Satakunnan sairaanhoitopiiri on kehitellyt uuteen Kaste-ohjelmaan uuden hankkeen, Koko elämä kotona. Hankkeen puitteissa toteutetaan paikallisia hankepilotteja, joista yksi olisi Paraisten kaupungissa. Paraisten kaupungin pilotin toimenpiteet olisivat seuraavat: 1. Alkukartoitus nykyisistä palvelutarpeen arviointikäytännöistä ja välineistä. 2. Tavoitetilan kuvaaminen: työntekijänäkökulman ja asiakkaan näkökulman erityispiirteiden yhdistäminen. Yhteys palvelusuunnitelmaan. Lainsäädännön näkökulman huomioon ottaminen. 3. Palvelutarpeen arviointimenetelmän, -välineiden ja (sähköisen) alustan kehittäminen tavoitetilan pohjalta. 4. Resurssien suunnittelun apuvälineen kehittäminen palvelutarpeen pohjalta. 5. Alueellisen tavoitetilan selvittäminen; alueellinen arvioinnin työkalupakki. 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Hanke toteutetaan Kokonaisbudjetti on runsaat 2 miljoonaa euroa, josta Paraisten osuus olisi euroa, joka koostuu lähinnä palkkakuluista ja ostopalveluista. Kunnan oma osuus olisi 25 % eli euroa. Myös kaikki hankkeen osallistujatahot osallistuvat hankebudjettiin yhteisiä toimenpiteitä (yhteiset täydennyskoulutukset jne.) varten varattavalla kuntaosuudella, Paraisten osuus näistä toimenpiteistä koko hankeaikana on euroa (5,51 %). Oheismateriaali Paraisten kaupungin pilottihankkeen hankesuunnitelma

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/14 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 16.12.2014 klo 16.00 20.00 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) 16.20 20.00

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/16 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Skanssi klo

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/16 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Skanssi klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/16 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Skanssi 15.12.2016 klo 16.30 20.20 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/15 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Saaristokeskus Korpoström, klo

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/15 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Saaristokeskus Korpoström, klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Saaristokeskus Korpoström, 9.10.2015 klo 13.30 15.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 24.9.2014 klo 17.00 21.15

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 24.9.2014 klo 17.00 21.15 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/14 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 24.9.2014 klo 17.00 21.15 Läsnä: Ted Bergman puheenjohtaja Tommy Nymalm varapuheenjohtaja 17.00

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/14 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 29.1.2015 klo 16.30 20.55 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika 18.09.2012 tiistai klo 17:00-17:20 Paikka Raisio-huone, Kirjastotalo Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Matias Mäenpää, puheenjohtaja Kiira Lasarov,

Lisätiedot

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot