Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-18:42 PAIKKA Kunnan johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus 3 64 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut Viranhaltijapäätökset Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut Sairaanhoitajan irtisanoutuminen Terveyskeskuksen sairaanhoitajan toimen julistaminen 16 haettavaksi 70 Määräaikaisen sairaanhoitajan palkkaaminen 17 terveyskeskukseen 71 Terveyskeskuksen valinnanvapaus Sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 22

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Siekkinen Teija puheenjohtaja Tanskanen Oiva varapuheenjohtaja Laurila Ritva jäsen Kuisma Jarmo jäsen Tuhkanen Raija jäsen Sauvola Leo jäsen Mattila Pirjo perusturvajohtaja POISSA Luoma-aho Leena jäsen Ei varajäsentä. Nurkkala Ari kunnanjohtaja MUU Tönkyrä Kalevi Kunnanhall.varapj. ALLEKIRJOITUKSET Teija Siekkinen Puheenjohtaja Pirjo Mattila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS klo Leo Sauvola Jarmo Kuisma PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus Ptltk 63 Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ptltk 64 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Sauvola ja Jarmo Kuisma. Tarkastuspäiväksi sovittiin klo

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen ( /912) määräyksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2011 ja 2013 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 6,70 prosenttia ja työeläkeindeksin 6,54 prosenttia. TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT Avoterveydenhoidon maksut Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän vuosimaksun enimmäismäärä: 29,30 /vuosi Vaihtoehtoisesti terveyskeskuksen käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa: 14,70 /käynti Jos terveyskeskus on päättänyt periä vuosimaksun, eikä palvelun käyttäjä suorita sitä, häneltä voidaan periä enintään: 14,70 /käynti. Käyntimaksu peritään käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Terveyskeskuksen päivystysmaksu: Terveyskeskuksen päivystysmaksu peritään terveyskeskusmaksun sijasta 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo välisenä aikana Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin: 20,20 /käynti Käyntimaksu peritään käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Päivystysmaksu yhteispäivystyksessä: peritään arkisin 20-8 viikonloppuisin ja pyhäpäivinä: 29,30 /käynti Sairaalan poliklinikkamaksun enimmäismaksu: 29,30 /käynti Päiväkirurgisen toimenpiteen enimmäismaksu: 96,40 Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakautuvat kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä erikseen veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Hoitokäynnin perusmaksu on porrastettu kolmeen maksuryhmään. Vastaanottokäyntien enimmäisperusmaksut: suuhygienistin: 8,00 hammaslääkärin: 10,30 erikoishammaslääkärin: 14,90 Suun terveydenhuollon toimenpidemaksut Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävistä maksuista säädetään asiakasmaksuasetuksen 9 ja 9 a :issä. Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan periä käynniltä perusmaksuna enintään: suuhygienisti 7,50 euroa ( 7,50 ) hammaslääkäri 9,60 euroa (9,60 ) erikoishammaslääkäri 14,00 euroa (13,90 ) Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat maksut: Kuvantamistutkimukset hammaskuva 6,60 leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 14,70 Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 6,60 Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Tutkimuksista, hammastarkastuksista ja sairauksien hoidosta voidaan periä maksu toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä kultakin toimenpiteeltä seuraavasti: Vaativuusluokka maksu 0 2 6, , , , ,20 Proteettiset toimenpiteet proteesin pohjaus 42,90 proteesin korjaus 29,30 akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 kruunut ja sillat hampaalta 173,90 Ikärajat Terveyskeskuksessa suun ja hampaiden hoidosta 9 :ssä säädetyt maksut peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta sakkomaksu: 36,20 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksen enimmäismaksu: 36,20 Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavan lääkärintodistuksen enimmäismaksu: 43,60 Lyhytaikaisessa laitoshoidon psykiatrian toimintayksikön enimmäismaksu: 16,10 / hoitopäivä Muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enimmäismaksu: 34,80 /hoitopäivä Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetun kuntoutushoidon tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetun kuntoutushoidon enimmäismaksu: 12,10 /hoitopäivä Sarjassa annettava hoito 8,00 Tarkistukset terveydenhuollon maksukattoon ja palvelusetelin arvoon ja vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa: Vuoden 2014 alusta terveydenhuoltomaksujen maksukatto: 679 / kalenterivuosi Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut. Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo on sidottu kotitalouden tuloihin. Jos ne eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa, setelin arvo enintään: 27 /tunti Alin palvelusetelin arvo: 7 /tunti Vähimmäiskäyttövara pitkäaiakaisessa laitoshoidossa 105 AVOPALVELUJEN MAKSUT

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Kotona annettavasta palvelusta peritään käyntikertojen ja asiakkaiden maksukyvyn mukaan kuukausimaksuna seuraavan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tuloista. Asiakkaalta perittävä maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia. Asiakkaalta perittävä maksu ei voi ylittää 68,90 /h. Perusturvalautakunnan vahvistamaan maksutaulukkoon uudet tulorajat alkaen: 1 hlö hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä 2799 Korotus/lisählö 342 Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. alle 2 tuntia 10,00 /käynti 2-5 tuntia 16,20 /käynti yli 5 tuntia 27,30 /käynti Kotihoidon käynnit luokitellaan tilapäisiksi, mikäli hoitosuhde kestää alle kuukauden ja/tai käyntejä on alle 1 kerta viikossa. Tilapäisestä kotipalvelusta lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhisin peritään: alle 2 tuntia 12,00 /käynti 2-5 tuntia 18,00 /käynti yli 5 tuntia 30,00 /käynti Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään 9,30 Lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä peritään 14,70 Muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä peritään 9,30 Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista 11,30 Lyhytaikaisesta hoidosta palvelukodissa peritään: 34,80 /vrk Tulopäivä laskutetaan, lähtöpäivää ei. Sisältää hoidon, tukipalvelut, ateriapalvelun ja vuokran. kerryttää vuotuista maksukattoa. Kun maksukatto täyttyy, lyhytaikaisesta hoidosta voidaan periä 16,10 /vrk 18 -vuotta täyttäneeltä henkilöltä. Päivä- ja yöhoidosta palvelukodissa peritään:

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta ,10 /vrk TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelusta peritään: Ateria kotiin kuljetettuna: Lounas 7,00 Aamupala 4,90 Puuro 2,70 Päivällinen 5,10 Ateria palvelukodissa Lounas 5,70 Aamupala 3,60 Kahvi 2,30 Päivällinen 3,80 Vieras lounas 8,75 Henk.kunnan lounas 4,60 Ateriapäivän hinta palveluasumisessa 15,40 /päivä Kylvetyspalvelustta peritään: Kotona tai palvelukodissa avustettuna 5,30 /kerta 4,95 /kerta Kylvetys palvelukodissa+ kuljetus 13,20 /kerta 12,35 /kerta Pyykkipalvelu 7,70 /koneellinen 7,20 /koneellinen Kuljetuspalvelu omavastuu/yhdensuuntainen matka Hailuodon kunnan rajojen sisällä 4,00 /yksi suunta omavastuu/yhdensuuntainen matka Hailuoto- Oulu Asiointipalvelu Siivous, joka ei sisälly hoitoja palvelu-suunnitelmaan 11,80 /yksi suunta 7,50 /kerta 29,00 /tunti Ikäihmisten päivätoiminta Saarenkartanossa Tiistaisin klo /toimintapäivä Hinta sisältää materiaalikulut, lounaan ja päiväkahvin. Kuljetuspalvelusta peritään.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT Tehostettu palveluasuminen Saarenkartanossa ja ostopalveluna Teppolakodista Asiakas maksaa tulojensa mukaisen hoitomaksun tukipalvelu- ja ateriamaksun sekä vuokran ja vesimaksun todellisen kustannuksen mukaan Asiakas maksaa itse terveydenhuoltomenot, lääkkeet, vaatehankinnat, liikkumisen kustannukset ja muut henkilökohtaiset maksut. Tehostettuun palveluasumiseen tulevalta henkilöltä huomioidaan edelleen välttämättömiä oman asunnon hoitokuluja (yhtiövastike, sähkön perusmaksu) kolmen kuukauden ajalta. Asiakkaalle varataan 190 käyttövara bruttotulosta omaan henkilökohtaiseen käyttöön ja talletusten ollessa vähintään 4000 jätetään käyttövaraksi 95 /kk. Maksun muodostuminen: 1. Hoitomaksu 35% 528 euron ylittävästä bruttotulosta 2. Tukipalvelumaksu 65 /kk 3. Ateriamaksu 462 /kk (15,40 /päivä) 4. Vuokra ja vesimaksu Tarkistetut vuokrat Päätösehdotus: Perusturvalautakunta vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut käyttöön otettavaksi alkaen. Päätös: Perusturvajohtaja selvitti, että terveyskeskuksessa valmistellaan siirtymistä sähköiseen arkistointiin, jonka yhteydessä selvitetään myös vaihtoehtoja terveydenhuollon atk - järjestelmistä. Tämän vuoksi ei uusia terveydenhuollon asiakasmaksuja ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista vahvistaa käyttöön otettavaksi alkaen. Muutettu päätösehdotus: Perusturvalautakunta vahvistaa sosiaalihuollon asiakasmaksut käyttöön otettavaksi alkaen, mutta terveydenhuollon uusia asiakasmaksuja ei vahvisteta käyttöön otettavaksi tässä vaiheessa. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta yksimielisesti.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset Ptltk 66 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Perusturvajohtaja: :t yleispäätöksiä :t asiakaspäätöksiä, salaisia :t 143 henkilöstöpäätös Vastaava sairaanhoitaja: :t 1-15 :t asiakaspäätöksiä, salaisia henkilöstöpäätöksiä Vastaava hammaslääkäri :t 1-17 henkilöstöpäätöksiä Vastaava lääkäri :t Päätösehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja päättää, että ottokelpoisia päätöksiä ei oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Perusturvajohtaja toi kokoukseen vastaavan lääkärin viranhaltijapäätökset ( :tt 1-33, yleispäätöksiä, henkilöstöpäätöksiä / julkisia, henkilöstöpäätöksiä/ salaisia). Perusturvajohtaja esitti lautakunnalle kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämistä vastaavan lääkärin viranhaltijapäätöksen 32/2013 osalta. Vastaavan lääkärin viranhaltijapäätös 32/2013: Päätös sairaanhoitaja Marita Vuotikan määräaikaisen työsuhteen jatkumisesta Julkinen. Muutettu päätösehdotus: Perusturvalautakunta käyttää kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ja päättää jatkaa sairaanhoitaja Marita Vuotikan määräaikaista työsuhdetta vuoden 2014 loppuun sekä päättää palkata sijaisen ajalle Muilta osin perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja päättää, että muita viranhaltijapäätöksiä ei oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut Ptltk 67 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämiin tukipalveluihin (SHA 9 2 mom). ja on harkinnanvaraista palvelua, joten kuljetuspalvelua myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Kuljetuspalveluna myönnetään 8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa. Sosiaalihuoltolain ( 1982/710) mukaista kuljetuspalvelua (taksimatkaa) myönnetään tarveharkinnan, hakijan tulojen ja varallisuuden perusteella. Kuljetuspalvelua ei voida käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin haetaan korvausta Kansaneläkelaitokselta. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään kuljetuspalvelun tarpeessa olevalle henkilölle Hailuodon kunnan alueella tapahtuviin virkistys- ja asiointimatkoihin. Kuljetuspalvelua myönnetään, kun: 1. Hakijalla on pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia, jotka johtuvat hänen toimintakykynsä alenemisesta, mutta hän ei ole liikkumisen suhteen vaikeavammainen. 2. Kuljetuspalvelu edistää hakijan toimintakykyä, selviytymistä ja/tai sosiaalisista vuorovaikutusta. 3. Hakijan liikkuminen ei riittävästi mahdollistu esimerkiksi omaisten tai läheisten kuljetusavulla eikä yleisillä kulkuvälineillä. 4. Vähintään 20 %:n sotainvalideille ja veteraanitunnuksen omaaville sotaveteraaneille ja Lotta-tunnuksen omaaville voidaan myöntää 8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa tuloista riippumatta. 5. Matkojen seuraamiseksi asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuljetuspalvelukortti, joka on pidettävä aina mukana ja josta näkyy myönnettyjen matkojen määrä sekä voimassaoloaika. Tulorajat: Kuljetuspalvelua myönnetään taloudellista tarveharkintaa käyttäen siten, että kuljetuspalvelua voi saada yksinäinen henkilö, jonka bruttokuukausitulojen yläraja on 1400 ja pariskunnalla Bruttotuloina huomioidaan samat tulot kuin kotihoidon asiakasmaksua määrättäessä. Tuloina huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, metsätulot ja ylimääräinen rintamalisä. Tuloina ei huomioida asumis- ja vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja eikä rintamalisää. Omavastuu Kuljetuspalvelun omavastuumaksuna peritään kaikista matkoista julkisen liikenteen mukainen linja-automaksun suuruinen omavastuuosuus ja

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta asiakas maksaa sen itse taksinkuljettajalle. Sotainvalideilta ja veteraanitunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ja Lottatunnuksen omaavilta ei peritä kuljetuspalvelun omavastuuosuutta. Kuljetuspalvelun myöntämisestä päättäminen: Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoittama lausunto hakijan toiminta- ja liikuntakyvyn rajoittuneisuudesta, joka haittaa häntä selvitymisessä arjesta. Mikäli hakija asuu avo- tai avioliitossa, tarvitaan tuloselvitys myös puolison bruttotuloista. Kuljetuspalvelutarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteeseen, elinympäristöön ja hänen toiminta- sekä liikkumiskyvyn rajoittuneisuuden kartoittamiseen. Lääkärinlausunnolla osoitetaan erityisesti ikääntymiseen liittyvän toiminta- ja liikuntakyvyn rajoittuneisuus. Kuljetuspalvelu myönnetään vuodeksi kerrallaan ja palvelu myönnetään hakemuksen jättämisestä seuraavan kuukauden alusta. Päätösehdotus: Perusturvalautakunta vahvistaa sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet alkaen. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että omavastuuosuutena peritään 4 /yhdensuuntainen matka kunnan rajojen sisällä ajetusta matkasta ja kaikista muista matkoista peritään julkisen liikenteen mukainen linja-autotaksan suuruinen omavastuuosuus.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Sairaanhoitajan irtisanoutuminen Ptltk 68 Hailuodon terveyskeskuksessa sairaanhoitajan tointa hoitanut Päivi Lepistö on jättänyt irtisanoutumisensa Päivi Lepistöllä on kuukauden irtisanomisaika, mutta hän jatkaa työsuhdetta 50 %:n työajalla asti. Päätösehdotus: Perusturvalautakunta myöntää eron Päivi Lepistölle sairaanhoitajan toimesta siten, että työsuhde päättyy Päätös: Perusturvajohtaja ilmoitti lautakunnalle, että sairaanhoitaja Päivi Lepistön kanssa on sovittu, että hän jatkaa työsuhdetta 100 %.sesti tammikuun loppuun ja saattaa omalta osaltaan terveyskeskuksen sähköiseen arkistointiin liittyvät työtehtävät niin valmiiksi kuin mahdollista mennessä. Tämä merkittiin tiedoksi lautakunnalle ja sairaanhoitaja Päivi Lepistölle myönnettiin ero sairaanhoitajan toimesta siten, että viimeinen työpäivä on

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Terveyskeskuksen sairaanhoitajan toimen julistaminen haettavaksi Ptltk 69 Sairaanhoitaja Päivi Lepistön irtisanouduttua sairaanhoitajan vakituisesta toimesta, tulee toimi julistaa haettavaksi. Päätösehdotus: Perusturvalautakunta julistaa haettavaksi sairaanhoitajan vakituisen toimen. Toimen pätevyysvaatimuksena on sairaanhoitajan koulutus sekä atk-taidot. Sijoituspaikkana terveyskeskus. Palkkaus määräytyy KVTES:n terveydenhuoltohenkilöstön hinnoittelukohdan mukaan. Päätös: Perusturvajohtaja esitti toimen julistamista haettavaksi sairaanhoitaja/terveydenhoitaja -toimena. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti toimen julistamisen haettavaksi sairaanhoitaja/terveydenhoitaja -toimena. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisena.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Määräaikaisen sairaanhoitajan palkkaaminen terveyskeskukseen Ptltk 70 terveyskeskuksessa on ollut palkattuna yksi määräaikainen sairaanhoitaja v. 2013, jolloin e-resepti otettiin käyttöön. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon mennessä. hailuodon terveyskeskuksen osalta on tähän tehtävään varattu vakituisen sairaanhoitajan työaikaa ja hänen vahva atk-osaamisensa on ollut tarpeen, kun valmistelut ovat käynnistyneet jo vuoden 2013 puolella sekä tulevat jatkumaan entistä vaativampina vuoden 2014 puolella. Tämä nvuoksi on terveyskeskuksen vastaanotolle palkattu määräaikainen sairaanhoitaja Määräaikaisen sairaanhoitajan toimi tarvitaan vielä vuonna 2014, jolloin earkistoon siirtyminen tulee toteutettavaksi. Päätösehdotus: Perusturvalautakunta julistaa haettavaksi määräaikaisen sairaanhoitajan toimen vuodelle Sijoituspaikkana on terveyskeskus. Palkkaus määräytyy KVTES:n terveydenhuoltohenkilöstön hinnoittelukohdan mukaan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sekä lisäksi todettiin, että 4/viranhaltijapäätökset lautakunta käyttäessään kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta käsitteli asiaa ja päätti palkata määräaikaiselle sairaanhoitajalle sijaisen vuoden 2014 loppuun.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Terveyskeskuksen valinnanvapaus Ptltk 71 Terveydenhuoltolain mukaan on alkaen asiakkaalla mahdollisuus valita hoitopaikkansa kiireettömässä sairaanhoidossa. Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Valinta ei koske 16 :ssä tarkoitettua kouluterveydenhuoltoa, 17 :ssä tarkoitettua opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaiakista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää tämän lain 25 :ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. OYServa -alueen perusterveydenhuollon yksiköt ovat laatimassa yhteistä toimintamallia, ohjeistusta ja ilmoituslomaketta asiaan liittyen. Tarkoitus on toteuttaa kansalaisviestintä yhdessä. Tätä työtä varten on perustettu suunnittelutyöryhmä, joka kokoontuu , jonka jälkeen aineisto on mahdollisimman pian terveyskeskusten käytössä. Päätösehdotus: Merkitään perusturvalautakunnalle tiedoksi tämä tiedote, jonka on lähettänyt Tietohallinto/PPSHP KanTa-aluehanke aluekoordinaattori Jukka Rantanen Päätös: Päätösehdotus merkittiin tiedoksi perusturvalautakunnalle.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi Ptltk 72 Hailuodon perusturvaosaston yhtenä tärkeimpänä painopistealueena on kotihoidon kehittäminen. Kotihoidon kehittäminen on myös voimaan astuneen vanhuspalvelulain mukainen toimenpide. Hailuodon kotihoitoon kuuluvat kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu yhdistettynä) omaishoidontuki, kotihoidon tukipalvelut ja veteraanikuntoutus. Kotihoitoyksikköön kuuluu terveydenhoitaja ja kolme hoitajaa. Lisäksi kotihoitoyksikössä aloittaa oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi opiskeleva työntekijä. Kotihoitoyksikön suunnitelmallinen työskentely käynnistyy vuoden alusta Perusturvajohtaja, terveydenhoitaja ja kotihoitoyksikön hoitajat sekä oppisopimuskoulutettava laativat yhdessä toimintasuunnitelman, jossa on määritelty tavoitteet ja niiden mukainen työskentelysuunnitelma. Kotihoitoyksikön käytännön työn organisoinnista, toimintasuunnitelman tavoitteellisesta työskentelystä sekä sairaanhoidollisista tehtävistä vastaa sairaanhoitajan tointa hoitava terveydenhoitaja Mirva Nissinen. Asiakkaille myönnettävistä kotihoidon palveluista ja/tai tukipalveluista on viranhaltijapäätökset tehnyt vastaava sairaanhoitaja Teija Karjalainen-Saarenpää. Jotta kotihoitoyksikön toiminta toteutuisi organisoidusti, ovat perusturvajohtaja, vastaava sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja päätyneet siihen, että kotihoidon ja tukipalvelujen viranhaltijapäätösten teko siirtyisi vastaava sairaanhoitaja, Teija Karjalainen- Saarenpäältä, terveydenhoitaja Mirva Nissiselle. Koska Mirva Nissisellä on toimi eikä hän voi tällöin käyttää viranhaltijan päätösvaltaa, tulee toimi muuttaa viraksi. Nykyisen sairaanhoitajan toimessa työskentelevän terveydenhoitaja, Mirva Nissisen palkkauksen hinnoittelukohta on KVTES:n 03HOI030 /vaativat hoitoalan ammattitehtävät. Kotihoitoyksikön käytännön työn organisoinnista ja toimintasuunnitelman tavoitteellisesta työskentelystä vastaaminen ovat perusteena nykyisen palkkauksen lisäksi maksettavalle lisäkorvaukselle. Lisävastuusta maksettava korvaus on sidottu kotihoitoyksikön vetovastuuseen, joten, jos ko. tehtävä poistuu viranhaltijalta, poistuu myös lisäkorvaus. Lisäkorvauksen suuruus määritellään työn vaativuuden arvioinnin perusteella sekä samassa yhteydessä tarkistetaan viranhaltijan toimenkuva.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Päätösehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, edelleen kunnanvaltuustolle, että kotihoidon sairaanhoitajan toimi muutetaan viraksi v Palkkaus määritellään KVTES:n hinnoittelukohdan 03HOI030 lisättynä kotihoitoyksikön vetovastuusta lisäkorvaus. Lisäkorvaus määritellään työn vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella sekä tarkistetaan viranhaltijan toimenkuva. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Muut esille tulevat asiat Ptltk 73 Päätös: Muita asioita ei tullut esille.

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Kokouksen päättäminen Ptltk 74 Puheenjohtaja Teija Siekkinen päätti kokouksen klo

23 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kunnallisasiat Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomanien ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Perusturvalautakunta, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun-nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

88 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus alkaen

88 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus alkaen 88 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 19.12.2018, Liite nro 1, (1/5) 1 Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Perusturvalautakunta 04.11.2015 AIKA 04.11.2015 klo 16:30-18:47 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus 3 67

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Perusturvalautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 17:30-18:26 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus 3 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset KOKOUSAIKA Tiistai 10.04.2012 klo 16 KOKOUSPAIKKA Palvelukoti Saarenkartano Käsiteltävät asiat: Asialista 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 4. Toimintakertomus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut Perusturvaltk Liite 3

Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut Perusturvaltk Liite 3 Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut 1.1.2019 Perusturvaltk 18.12.2018 84 Liite 3 Nykyinen maksu Maksu 1.1.2019 Lakisääteinen/ Kunnan päätettävä Lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut Poliklinikan käyntimaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN Maksut kotiin annettavista palveluista 1.2.2015 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan

Lisätiedot

Ira Toppinen Päätöspvm Pykälä Sivistysjohtaja

Ira Toppinen Päätöspvm Pykälä Sivistysjohtaja KÄRSÄMÄEN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖ S Sivistyspalvelut Hankintapäätös Ira Toppinen Päätöspvm Pykälä Sivistysjohtaja 5.6.2019 Asia Koulupsykologipalvelut lukuvuonna 2019-2020 Asianosaiset Tarjouksen tehneet

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 1 Dno: AHT/ 480/2014 103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015 Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Kotihoito on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin

Lisätiedot

29 HAILUODON KUNTA 19.4.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 3/2011. Otsikko Sivu. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31

29 HAILUODON KUNTA 19.4.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 3/2011. Otsikko Sivu. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 29 KOKOUSAIKA Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 24 valinta 32 25 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Perusturvalautakunta 21.11.2013 AIKA 21.11.2013 klo 17:00-19:46 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus 3 57 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina

Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (5) 23 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset 01.03.2017 TRE:592/02.04.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Valmistelijan yhteystiedot Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Terveyspalveluiden toimintakäsikirjaan on päivitetty maksutaksatiedot.

Terveyspalveluiden toimintakäsikirjaan on päivitetty maksutaksatiedot. Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 6 Toimintakäsikirjat 2016 MjuDno-2016-84 Valmistelija / lisätiedot: Markku T Tuunainen markku.tuunainen@mantyharju.fi Liitteet 1 Liite5.Toimintakäsikirja 2016

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Perusturvalautakunta 15.10.2013 AIKA 15.10.2013 klo 17:00-19:50 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/11 Kokousaika: 21.09.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Vanhustenhuollon vastuualue Kotihoidon johtaja

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Vanhustenhuollon vastuualue Kotihoidon johtaja 07.12.2017 53 1 Valinta lähihoitajan työsuhteeseen, Airaksinen Taija Ruuskanen Lähihoitaja Taija Airaksinen on työskennellyt Kotkan kaupungin kotihoidon palveluyksikössä määräaikaisissa lähihoitajan työsuhteissa

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2016 72 Tekninen lautakunta 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 klo 18:30-20:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 42 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/2018 1 ( 9) Aika 22.10.2018, klo 15:32-16:11 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUHINNASTO 2018

ASIAKASMAKSUHINNASTO 2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut STM:n tiedote 174/2017 23.11.2017 Asiakasmaksulaki 734/1992 ASIAKASMAKSUHINNASTO 2018 Maksulaji Maksun periminen Euroa AVOHOITO

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 07.03.2017 klo 14:00-17:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama)

M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2015 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:00-14:30 Paikka Läsnä M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama) Ilkka

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 AIKA 05.09.2018 klo 16:00-16:15 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019

SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019 AURAN KUNTA Liite nro 1: Perusturvalautakunta 12.12.2018 SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSU Maksuprosentti hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen säännöllisten

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,20 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,60 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot