Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Sumen Stilasurheiluliitt ry Timtakertmus

2 SUMN STILASURHILULIITN TIMINTAKRTMUS YLISTÄ Sumen Stilasurheiluliitn timtavusi nnistui hyv. Liitn timtaa hjasi Stilasurheiluliitn strategia - ja Pääesikunnan kanssa vunna 8 slmittu yhteistyöspimus. Timtasuunnitelmaan merkityt tapahtumat ja timnt tteutuivat lähes suunnitellulla tavalla. Stilasurheiluliitn uuden strategian valmistelutyö käynnistetti Sumen Urheilupistlla Vierumäellä.-.. pidetyllä strategiasemaarilla. Stilasurheiluliitn timnan tärkeimmät papistealueet, jih panstetti eniten ni taludellisia ku henkilöresursseja, livat Varusmiesten Liikuntakerhn jhtajakulutustilaisuudet (VLK) sekä timtakautena päättynyt Ptkua liikuntaan -hankeja mnipulen kulutus- ja kilpailutimta. Varusmiesten liikuntakerhtimta tehstui merkittävästi Ptkua liikuntaan - hankekäyntien myötä kaikissa varusmiehiä kuluttavissa jukk-sastissa. Timtaa tehstivat lisäksi laadukas VLK-jhtajakulutus ja hyvä yhteistyö varusmiestimikuntien kanssa. Ptkua liikuntaan -varusmiesten liikuntakerh timnan kehittämishankkeen papisteä livat hyvien käytänteiden markkimen jukk-sastkierksilla ja uuden laj markkti. Uudeksi lajiksi valikitui ultimate, jssa pidetti kulutustilaisuudet VLK-jhtajakulutuksien yhteydessä sekä myös turnaus 8 jukkueen vim Hämeenlnassa. Kaikille varusmieskulutusta antaville jukk-sastille jaetti ultimate- välepakkaus. Pulustusvimien liikuntavuden avaus- ja palkitsemistilaisuudessa.. palkitti Patria-palkn edellisen vuden ermaisesta VLK-timnasta Lap Iljuntarykmentti Rvaniemeltä sekä Phjis-Karjalan rajavartist nttlasta. Stilasurheiluliitn kilpailutimta li tavanmaisen vilkasta. Virallisia mestaruuskilpailuja järjestetti 6:ssä lajissa ja niih sallistui 65 eri lajien harrastajaa. Lisäksi järjestetti mnia epävirallisia kilpailuja uutuutena seäkiipeily. Stilasurheiluliitt vastasi ampumasuunnistuksen lajiliittna laj kansallisesta ja kansavälisestä kilpailutimnasta. Menestys ampumasuunnistuksen MM-kilpailuissa Ruts Anderstrpissa li ermaen. Mikk Hölsö vitti pikamatkan maailmanmestaruuden ja Antti Iivari sai pnssia. evamari Rauhamäki sai naisten pikakilpailussa pnssia. Nrmaalimatkan kilpailussa Mikk Hölsö kartutti mitalikkelmaansa hpealla Juha Tlnen saadessa pnssia. Miesten viestissä Sumen I-jukkue ampui ja suunnisti maailmanmestaruuteen kakksjukkueen saadessa pnssia. Naisten viestissä Sumi li hpealla. Maailman Cup käynnistyi Seäjen Ylistassa Samassa yhteydessä kilpailti laj Sumen mestaruuksista sadankuudenkymmenen sallistujan vim. Ilahduttavaa li lasten ja nurten sarjjen kasvaneet sallistujamäärät

3 Stilasurheiluliitn timnan tärkeimmät rahituslähteet livat petusmisteriön timta-avustus, Stilasurheilupl yhteistyöspimukset ja maanpulustussektr säätiöiden avustukset. Timtavuden tilpäätös li.6, eua alijäämäen. Stilasurheiluliitn tiedttamen hidetti viisi kertaa vudessa ilmestyneen Stilasurheilu-lehden, liitn ternetktisivujen, pulustusvimien asianhalltajärjestelmän ja seuratiedtteiden avulla. Stilasurheilulehden ilmitusmyynnistä vastasi numesta klme alkaen esplaen MilMedia Ky ja taitsta hämeenlnalaen Best Press y. Stilasurheiluliitn puheenjhtajana li timtavunna eversti Tim Kakkla ja timnanjhtajana liikunnanhjaaja Jari Teppnen. Liitthallitus kkntui vuden aikana kahdeksan kertaa ja kkuspöytäkirjih kirjatti 5 asiaa. Stilasurheiluliitn tiltarkastuksen teki HTM Juha Jyväsjärvi ja timnantarkastuksen Pertti Räisänen. KULUTUSTIMINTA Kulutustimnalla li edelleen tärkeä merkitys liitn timnassa. Ptkua liikuntaan -hankekäyntien yhteydessä ludut kntaktit jukk-sastih vahvistuivat. Se näkyi erityisesti uusien henkilökuntaan kuuluvien edustajien tulna mukaan timtaan. Timtavuden aikana pidetti 7 liittjhtista kulutustilaisuutta, jih sallistui 6 henkilöä. Seurataslla järjestetti lisäksi lukuisa määrä erilaisia kulutustilaisuuksia. Varusmiesten Liikuntakerh li edelleen yksi Stilasurheiluliitn timnan papistealueista. Timta n tehstunut merkittävästi Ptkua liikuntaan hankkeella, ja sen myötä timta n rganisitunut lähes kaikissa varusmieskulutusta antavissa jukk-sastissa.. Ni ikään yhteistyö henkilökunnan ja varusmiesten välillä n parantunut. VLK-jhtajakulutuksesta vastasi VLK-kulutushjaaja Rist Krhnen yhdessä Pertti Mörön kanssa. Kulutusta kehitetti uudistamalla jhtajakulutustilaisuuksien sisältöä. Kulutusvalikunta järjesti kahdeksan alueellista VLK-jhtajakulutustilaisuutta. Varusmiestimikuntien ja VLK-rganisaatiiden edustajat sallistuivat aktiivisesti kulutukseen, jnka avulla kerhtimta tehstui kaikissa kulutuksessa mukana lleissa varuskunnissa. VLK- kulutuksen yhtenä suurena haasteena n saada jukksastih lisää timtaa tukevia henkilökuntaan kuuluvia, ettei timta lisi va yhden henkilön varassa.

4 Kulutustilaisuudet Alueellisa yhteyshenkilöä timivat Santeri Martikaen ja Sami Asikaen läntisellä alueella, Petri Kerkkänen itäisellä alueella sekä Tim Karsi phjisella alueella. Kulutukseen sallistui n varusmiestimikuntien ja stilasurheiluseujen edustajaa. Uusia henkilökuntaan kuuluvia jäseniä li kulutustilaisuuksissa mukana ja se n miaan lisäämään timnan jatkuvuutta varuskunnissa. Klmivutisen (-) Ptkua liikuntaan - varusmiesten liikuntakerhtimnan kehittämishanke päättyi. Hanke eteni suunnitelman mukaisesti. Kerhjen lukumäärissä sekä harrastajien määrässä tapahtui selkeää nusua. Se perustui hyv pitkälti siihen, että timta n rganisidumpaa ja harrastajien määristä saadaan entistä tarkempaa tieta kska seurantajärjestelmät vat kehittyneet. Hanketyöryhmä n laatut hankkeen klmannen vuden timenpiteistä pulivutisraprt, jka n esitelty hankkeen hjausryhmälle. Hanketta n lisäksi esitelty maavimien VMTK-päivillä sekä liikuntakasvatusupseerien petustilaisuudessa Tikkakskella. Liitn kulutustimnan jhtamisesta ja krdnista vastasi Pertti Mörö. Kulutustilaisuus Kpl sallistujia VLK-jhtajakulutus 8 Ptkua liikuntaan knsultti 5 Tumari-ja timitsijakulutus Valmentajakulutus 7 Hallnllen kulutus YHTNSÄ 7 6 Kulutustilaisuudet livat yleisesti krkeatasisia ja hyv järjestettyjä. KILPAILUTIMINTA Kilpailutimnalla li edelleen tärkeä merkitys liitn timnassa. Kilpailutimta n VLK-timnan hella ulspä näkyv sa liitn mnipulista timtaa. Stilasurheiluliitt vastasi ampumasuunnistuksen lajiliittna laj kansallisesta kilpailutimnasta ja sallistumisesta MM-kilpailuih ja Maailman Cupi. Ampumasuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut järjestetti Ruts Anderstrpissa Mikk Hölsö vitti pikamatkan maailmanmestaruuden ja Antti Iivari sai pnssia. evamari Rauhamäki sai naisten pikakilpailussa pnssia. Nrmaalimatkan kilpailussa Mikk Hölsö kartutti mitalikkelmaansa hpealla Juha Tlnen saadessa pnssia.

5 Miesten viestissä Sumen I-jukkue Mikk Viitamäki, Antti Iivari ja Mikk Hölsö ampui ja suunnisti maailmanmestaruuteen kakksjukkueen (Jarn Kalli-Könnö, Juha Tlnen ja Juni Henen) saadessa pnssia. Naisten viestissä Sumen jukkue Meri Luhisla ja evamari Rauhamäki sai hpeaa. Ampumasuunnistuksen Maailman Cup avatti Seäjen Ylistan ampumahiihtkeskuksessa tukkuuta. Samassa yhteydessä kilpailti ampumasuunnistuksen Sumen mestaruuksista. Kilpailuih sallistui pikamatkalla 6 ja massakilpailussa ampumasuunnistajaa, jista li ulkmaalaisia. Kilpailujen ermaisista järjestelyistä vastasi Ylistan Kilpa-Veljet. Liitn virallisia mestaruuskilpailuja järjestetti kuudessatista lajissa. Mestaruuskilpailuih sallistui 65 kilpailijaa. Paikalliset ja eräissä lajeissa valtakunnallisetk tiedtusväleet humiivat kilpailut hyv. Virallisten mestaruuskilpailujen lisäksi järjestetti mnia epävirallisia kilpailuja, jtka malta saltaan tarjsivat harraste- ja kilpailumahdllisuuksia jäsenistölle. Varusmiesten yksikkökhtaiseen Pvverade-salibandyturnaukseen sallistui kaikkiaan n 5 varusmiestä 5 jukk-sastssa. Stilasurheiluliitn man etumariryhmän timta n saltaan helpttanut kaukalja salibandykisjen järjestelyjä. Liitn mestaruuskilpailut ja sallistujat lajeitta Laji, paikka ja aika sallistui Varusm. Henkilök. Yhteensä Salibandy (A+B-sarjat) Kntilahti (RajUrh) Salibandy 5 v. Jyväskylä (LuVU) Salibandy.. Tampere (HämVU) Pwerade-lpputurnaus Ilma-ase Tikkakski 8.. (LuVU) Uti Upniemi 8.. (PrkVU) Kaukalpall (A+B-sarjat) Kupi (KuVU) Ampumasuunnistus (pikakilpailu) Ylista 8.5.(Ylistan Kilpa-Veljet) 5 jukkuetta 8 jukkuetta 5 jukkuetta 65 viestijukkuetta 7 jukkuetta

6 Ampumasuunnistus (nrmaalimatka) Ylista 9.5. (Ylistan Kilpa-Veljet) 7 Salibandy (VM) Kuvla 8.8. (KuVU) Tennis Vierumäki (TuusVU) Pesäpall 5.8 (NiiVU) Maratnjuksu Helski 7.8. (Helski City Maratn) jukkuetta jukkuetta Kaukalpall (Ikämiehet) Kuvla.8. (KuVU) 5 jukkuetta Glf(LapVU) Lappeenranta , Viipuri Glf 5 jukkuetta Jääkiekk (A+B-sarjat) Mikkeli S ti laspenkkipunnerrus Helski 8.. (HelVU) 5 6 jukkuetta Jud Helski 9.. (HelVU)) 8 Sisäsutu Helski 9. (HelVU) 8 Pai Helski (HelVU) 6 76 Nyrkkeily Helski (HelVU) 8 6 Vapaattelu Helski (HelVU) Salibandy ( v.) Ilmajki 5.. (LääkVU) jukkuetta YHTNSÄ Kilpailutimnan tulkset vat liitteessä. Mestaruuskilpailujen sallistujamäärät - vat liitteessä.

7 NURISTIMINTA Sdankylän Varuskunnan Urheilijat järjesti perteellisen talvileir pääsiäisenä Sdankylän Jääkäriprikaatissa. Leirille sallistui yhteensä 8 henkilöä. Janne Mäenpään jhtaman leir järjestelyt ja hjelma sai paljn kiitsta. Talvileiri sisälsi hiihdn lisäksi paljn muuta ssiaalista ja kasvattavaa hjelmaa. Stilasurheiluliitn nurten vrk:n pituen jääkiekkkulu järjestetti Lappeenrannan varuskunnassa sallistujia li 7--vutiasta pikaa ja 5 lasten vanhempaa. Leir järjestelyt nnistuivat hyv. Jääharjitukset pidetti Lappeenrannan jäähallissa. Ssiaalen kanssakäymen eri kaupungeista ktis levien lasten kesken li tärkeä teema leirillä. Kuvlan Varuskunnan Urheilijat järjesti lasten liikunta-ja seikkailuleir Utissa Leirille sallistui 5 lasta ja 6 hjaajaa. KUNTLIIKUNTA Kuvlan Varuskunnan Urheilijat järjesti 6. Kaukpartihiihdn.-.. Kuvlan ympäristössä. sallistujia li 97. Tapahtuman sujelija li kaukpartiveteraani Hietala Rvaniemeltä. Kahdeksas Kaukpartimarssi järjestetti 5, 5 ja 75 km matkilla Utissa -... Siihen sallistui 88 henkilöä. Utissa järjestetyille Vartti-maratnille.8. sallistui 68 juksijaa. At Run - juksutapahtumaan juksijaa ja Vartti-triathlni 8.7. sallistui 7 henkilöä. Kuvlan Pulimaratnilla 9.5. li 65 juksijaa. ALUJAK JA SURATIMINTA Stilasurheiluliitn alueellen timta tapahtui klmella alueella lähnä VLKjhtajakulutukseen liittyen. Lisäksi Ptkua Liikuntaan -hankkeen jukksastkiersten aikana keskustelti myös paikallisten Varuskunnan Urheilijiden timnasta. rillisiä seurakäyntejä ei timtavuden aikana tehty. Liitn jäsenseuraa järjestivät lisäksi jäsenilleen paikallistasn kilpailu-, kulutus-, virkistys- ja perheliikuntatapahtumia. Stilasurheiluliitn keskeisenä haasteena tulevalle timtakaudelle n tukea seujen sisäisen timnan järjestelyjen ja hallnn kehittämistä. JULKAISU- JA TIDTUSTIMINTA Stilasurheiluliitt julkaisi timtavuden aikana viisi Stilasurheilu-lehden numea. Julkaistujen numeiden mut li eutablid ja laajuus sivua. Julkaistu vusikerta li.

8 Lehden päätimittajana timi Keij Sumalaen Hämeenlnasta ja timitussihteerä Jari Teppnen. He suunnittelivat lehden sisällön sekä tekivät san jutuista. san jutuista he hankkivat freelaner-timittajilta. Lehden ilmitusmyynn hiti numesta klme alkaen esplaen Mii Media y. Lehden papnan valmisti hämeenlnalaen BestPress Ay. Lehden pai tamperelaen Pirkanmaan Lehtipa y. Kutak numea paetti kappaletta. Paksesta 9 kappaletta pstitetti kimppua pulustusvimien ja rajavartilaitksen timipisteisi, jtka jakivat lehden henkilöiden työpisteisi ja varusmiesten tupi. Yksittäisiä sitteellisia lehtiä pstitetti 8 kappaletta. Saajien jukssa livat muun muassa liitn markktiyhteistyökumppanit, liikuntajärjestöt, liikunnan ja urheilun vaikuttajat sekä Urheilujukkjen ja -kulun killan jäsenet. Stilasurheilu-lehti n saanut runsaasti myönteistä palautetta. Lehden arvstus n krkea. Stilasurheilu-lehti välittää tieta Stilasurheiluliitn timnasta ja tapahtumista. rityisesti lehti esittelee pulustusvimien ja rajavartilaitksen henkilökunnalle suunnattua harrasteliikuntatimtaa sekä varusmiesten liikuntakerhtimtaa. Lehti lu mielikuvaa liikunnan myönteisistä vaikutuksista ihmisen terveyteen ja hyvvti sekä nstaa lukijitaan harrastamaan liikuntaa säännöllisesti. Lehden timitusneuvstn puheenjhtajana timi Matti Hilska ja jäsenä livat Pertti Tapla, Ask Tanhuanpää ja Matti Sisal. Stilasurheiluliitn hallituksen edustajana timitusneuvstssa li Ilkka Krkiamäki. Laajalevikkisen julkaisu-ja tiedtustimnan avulla Stilasurheiluliitt tukee merkittävällä tavalla pulustusvimien tehtävää hulehtia kansalaisten fyysisestä kunnsta. Stilasurheiluliitn merkittävä tiedtus kanava li Stilasurheilu-lehden hella liitn ternetktisivut. Sivuilla julkaisti runsaasti uutisia liitn timnasta ja tapahtumista. Liitt tiedtti timnastaan myös pulustusvimien asiahalltajärjestelmässä sekä seuratiedtteilla. TALUSTIMINTA Stilasurheiluliitn taludellen tilanne li timtavuden aikana tyydyttävä. Stilasurheiluliitn yhteistyöyritysten mudstaman tukipl merkitys liitn varahanknassa li ensiarvisen tärkeä. Stilasurheilupl yhteistyöyritysten edustajat tutustuivat yhdessä Stilasurheiluliitn jhdn kanssa Pääesikuntaan ja Pulustusmisteriöön luenttilaisuuden merkeissä.5.. Stilasurheilupli tutustui Hämeenlnan Militaria - musen ja Patria yj:n Hämeenlnan tehtaan timtaan 9...

9 Stilasurheilupli kuuluivat CWT Fland y, Cumulus y, Namm Lapua y, Patria yj, Fnwg y, Helsg nergia, Millg y, Keravan nergia ja Turvatimi y. Maanpulustussektrilla timivista säätiöistä liitn timtaa tukivat arvkkaalla tavalla Pulustusvimien tukisäätiö ja Maanpulustuksen kannatussäätiö. Klmevutisen Ptkua liikuntaan - varusmiesten liikuntakerhtimnan kehittämishankkeen klmannen vuden rahitus n tteutunut Patria yj:n arvkkaalla tuella. dellä maittujen rahituslähteiden avulla pystytti liitn timta tteuttamaan lähes ennakksuunnitelmien mukaisesti. marahitus 66.79,6 67% Valt rahitus 5.. % YHTNSÄ.79,6 6 % PALKITSMIST JA HUMINSITUKST Timtavuden aikana palkitti seuraavat henkilöt pitkäaikaisesta ja ansikkaasta työstä Sumen Stilasurheiluliitn hyväksi tai muistetti merkkipäivänä. Stilasurheiluliitn hpeen ansilevyke N Tiedtussihteeri Mna Kiven Hall Varuskunnan Urheilijat N Ylivääpeli Juni Leppämäki Hall Varuskunnan Urheilijat N Kapteeni Harri Pelknen ulun Varuskunnan Urheilijat N Yliluutnantti Tni Rta ulun Varuskunnan Urheilijat N 5 Varastnhitaja Matti Sutua Hall Varuskunnan Urheilijat Stilasurheiluliitn kullattu standaari.5. Panssariprikaati

10 HALLINT Liittkkukset Liitthallitus Stilasurheiluliitn liitthallitus kstuu varsaisesta ja henkilökhtaisesta varajäsenestä. Liitthallituksen valikuntatyö kstuu viiden eri valikunnan timnasta. Liitn jäsenistö mudstuu 5 rekisteröidystä varuskunnan urheiluseurasta. Jäseniä seuissa n yhteensä n 5., jista varusmiesten suus n 5.. Stilasurheiluliitlla n sääntöjensä mukaan kaksi vusikkusta; kevätkkus (tilikkus) ja syyskkus (vaalikkus). Stilasurheiluliitn kevätkkus pidetti. maaliskuuta Pääesikunnan Keskuspaviljngissa Helsgissä. Kkukseen sallistui valtuutettuja kkusedustajia seitsemästä liitn jäsenseurasta. Kkuksessa jhti puhetta Jnas Knuuti Tampereen Varuskunnan Urheilijista. Stilasurheiluliitn syyskkus pidetti. marraskuuta Pääesikunnan Keskuspaviljngissa Helsgissä. Kkukseen sallistui valtuutettuja kkusedustajia kahdeksasta liitn jäsenseurasta. Kkuksessa jhti puhetta Matti Kulmala Tuusulan Varuskunnan Urheilijista. Tim Kakkla, puheenjhtaja Ilkka Krkiamäki, varapuheenjhtaja Juha Jaakkla, varapuheenjhtaja Kalle Virtanen Sim Uusikartan Santeri Martikaen Tmi Krjula Lauri Tivanen Tmmi Haapala Jari Sivula Henry Lippnen 7/8 /8 /8 6/8 /8 5/8 7/8 6/8 /8 /8 / HelVU HelVU KuVU HämVU TurVU HelVU HamVU HämVU SäkVU TamVU LahVU Henkilökhtaiset varajäsenet Mika Bark (Krkiamäki) Lauri Isah (Jaakkla) Juha Kylä-Harakka (Virtanen) Mikael Kaskel (Uusikartan) Mark Krpela (Martikaen) Petri Puta (Krjula) Hannu Ahten (Haapala) Matti Santtila (Sivula) Juni Ilmäki (Lippnen) /8 /8 5/8 /8 /8 /8 /8 /8 / MikVU LapVU HelVU TurVU HelVU LuVU HelVU HelVU HelVU Muut kkuksi sallistuneet henkilöt

11 Työvalikunta Kilpailuvalikunta Jari Teppnen, timnanjhtaja 8/8 Pertti Mörö, kulutuspäällikkö /8 Keij Sumalaen, päätimittaja 5/8 Tim Kakkla, puheenjhtaja / Juha Jaakkla / Ilkka Krkiamäki / Jari Teppnen, siht. / Työvalikunnan vastaa suurten asiakknaisuuksien, esimerkiksi strategiatyö, valmistelusta. Valikunta täydentää itseään kullisenk tehtävän vaatimusten mukaisesti. Työvalikunta kkntui timtavuden aikana yhden kerran valmistelemaan strategiahjeistusta. Juha Jaakkla, puheenjhtaja Sim Uusikartan Mark Krpela Mika Bark Juni Ilmäki Tmmi Haapala Jari Teppnen Jaakk Rautanen Kalle Virtanen / / / / / / / / / Kilpailuvalikunta kkntui timtavuden aikana kaksi kertaa. Valikunnan tehtävänä n llut liitn kilpailutimnan suunnitteluja krdti sekä liitn eri kilpailulajien sääntöjen ajan tasalla pitämen. Vimassa leva sääntö kkelma n esillä sähköisessä mudssa liitn ternet-ktisivuilla sitteessa Kulutus-ja seuratimtavalikunta Santeri Martikaen, puheenj htaja / Tim Karsi / Rist Krhnen / Pertti Mörö / Petri Kerkkänen / Matti Kujala / Jari Sivula / Jari Teppnen / Sami Asikaen / Kulutusvalikunta kkntui timtavuden aikana kaksi kertaa. Valikunnan tehtävänä n llut liitn VLK-timnan, Ptkua liikuntaan hankkeen ja kulutustimnan suunnitteluja krdti. Viesttä- ja talusvalikunta

12 Lauri Tivanen, puheenjhtaja Ilkka Krkiamäki Kalle Hurme Jyrki Itknen Keij Sumalaen Ari Parkkla Henry Lippnen Jari Teppnen / / / / / / / / Liitn timist Talus- ja viesttävalikunta vastaa Stilasurheilu-lehden julkaisemisesta ja kehittämisestä sekä liitn tiedttamisesta. Valikunnan tehtävänä n myös hulehtia liitn marahitussuuden hanknasta sekä liitn talussuunnittelusta ja -kulutuksesta. Stilasurheiluliitn timnanjhtajana li liikunnanhjaaja Jari Teppnen ja t. kulutuspäällikkönä Pertti Mörö. Liitn timist n sijanut Pulustusvimien ja Stilasurheiluliitn yhteistimtaspimuksen mukaisesti Pääesikunnan henkilöstösastlla. Til- ja timnantarkastajat Liittkkuksen valitsemana tiltarkastajana timi HTM-tiltarkastaja Juha Jyväsjärvi ja hänen varalla li HTM Jukka Silv. Liittkkuksen valitsemana timnantarkastajana timi Pertti Räisänen ja hänen varalla li Mikk Lehnkski.

13 STILASURHILULIITNSALIBANDYMSTARUUSKILPAILUT Henkilökunnan A- ja B-sarjat Millg Cup Kntilahti Sarjataulukt alkusarja A - LHK TTLUT MAALIT PISTT -5 LAPVU -7 6 LUVU 5-5 MIKVU - B- LHK TTLUT MAALIT PISTT HLVU 6-7 KAJVU 5-7 RIIVU -5 KUVU -7 C-LHK TTLUT MAALIT PISTT HAMVU 8- RAJAU 6- RVVU -

14 Pistepörssi alkusarja Pelaaja Jukkue Maalit Syötöt Pisteet Tim Herranen LAPVU 7 Juha Kski 6 Pekka Kmpsi 5 Petri Kerkkäen LAPVU Tepp Tyrväen HÄMVU Jukka Tivanen HÄMVU Jussi Niemi LUVU Sami Vaakanaen RAJAU Matti Kauppila KAJVU Lauri Trniaen Mikk Lammpää Lari Srsa RAJAU e Lehesvuri Ville Kuusela RAJAU Jyri Hämäläen KAJVU Jnas Kstiaen HLVU Hannu Mustajärvi RVVU Antti Kaj an HÄMVU Tni Könttä HÄMVU Tni Kiveimi KAJVU Taneli Keränen HLVU e Rihknen RIIVU Markku Saarelaen LAPVU Janne Karjalaen HLVU Petri Himanen LUVU Markku RavattenLAPVU

15 Hrttanaen Ville Henen RAJAU Nik Laikkanen KUVU skari Keskital HLVU Henri Filatff HLVU Petteri Tuura RIIVU Pasi Pappila MIKVU Karri Sahla HÄMVU Mikk Karppen HÄMVU Kl Alkusarja LHK C A A B B A A C B B C A A B B RAJAU LAPVU LUVU HLVU KAJVU LUVU RAJAU KUVU HLVU TAUK HÄMVU LUVU HLVU KUVU HÄMVU MIKVU KUVU RIIVU LAPVU MIKVU RVVU KAJVU RIIVU TAUK RVVU LAPVU MIKVU KAJVU RIIVU Tuls

16 Kl A-sarja Sarja A A A A A A A A A A A A A HLVU HÄMVU HLVU LAPVU HÄMVU KAJVU HLVU LAPVU RAJAU LAPVU KAJVU HÄMVU KAJVU RAJAU HLVU LAPVU RAJAU HÄMVU RAJAU KAJVU PALKINTJNJAK Tuls Lpullen sarjataulukk A-SARJA TTLUT MAALIT PISTT HLVU RAJAU -6 KAJVU 8-8 LAPVU HAMVU -6-5

17 Pistepörssi A-sarja Pelaaja Jukkue Maalit Syötöt Pisteet Tim Herranen LAPVU 6 8 Lari Srsa RAJAU 6 8 skari Keskital HLVU 5 Matti Kauppila KAJVU 5 Riku Rautiaen KAJVU 5 Aleksi Frsberg Ville Juvnen HLVU Sami Vaakanaen RAJAU Antti Heiskanen HLVU Jussi Rusila HLVU Mark Parviaen RAJAU Nik Intke HLVU Jani Kuivalaen RAJAU Tapi Iknen RAJAU Ville Henen RAJAU Aki Blm LAPVU Tni Kiviemi KAJVU Jani Huvila HLVU Juha Kski Jyri Hämäläen KAJVU Jani Termnen HLVU Petri Kski LAPVU Tepp Tyrväen HÄMVU Antti Mate KAJVU Sami Martikaen HLVU Taneli Kerälä HLVU Jnas Kstiaen HLVU

18 Jukka Sumen Karri Sahla HÄMVU Antti Kajan HÄMVU Matti Ruisniemi Tmmi Myykyläen e Lehesvuri Jaakk Nummela HÄMVU Veij Peltnen Miikka Heikkilä Pekka Kmpsi HLVU HLVU Juh Jääskeläen RAJAU Te Niskanen Markku Saarelaen Jukka Tivanen Mi Palm Markkus Ravatten RAJAU LAPVU HÄMVU LAPVU Kntilahden liikuntahalli B-sarja Kl Sarja Tuls 9. B LUVU RVVU -. B RIIVU MIKVU - 8. B LUVU RIIVU - 8. B RVVU KUVU -5. B LUVU KUVU -. B RIIVU RVVU -. B RVVU MIKVU 5-. B MIKVU KUVU -. B PALKINTJNJAK

19 Lpullen sarjataulukk B-SARJA TTLUT MAALIT PISTT RIIVU 7-9 LUVU MIKVU 7-7 KUVU 8-5 RVVU 5- Pistepörssi B-sarja Pelaaja Jukkue Maalit Syötöt Pisteet Jarkk Rajala LUVU 7 Tim Leppänen KUVU 5 Niklas Nrdenswan RIIVU 5 Hannu Mustajärvi RVVU Ville Peltnen LUVU 5 5 Pertti Lammsal MIKVU Aleksi Lauren KUVU Jussi Niemi LUVU Jni Muhnen LUVU Mikk Mustalampi LUVU

20 SUMN STILASURHILULIITN M-5 SALIBANDYMSTARUUS LISA CUP 8.. KILLRIN LIIKUNTAKSKUS JYVÄSKYL LHK A KLL LHK A A A A A A JATKSARJA JATKSARJA PRNSSI AALI KTI HLVU ULVU LUVU RIIVU HLVU RIIVU HLVU LUVU LAPVU LUVU PALKINTJN JAK VIRAS LUVU RIIVU ULVU HLVU ULVU LUVU LAPVU ULVU ULVU HLVU TULS Jukkue Maalie Pisteet HLVU 6-9 LUVU -5 RIIVU 7-7 ULVU -8 6 PRNSSIA: LAPVU HPAA: HLVU KULTAA: LUVU

21 SUMN STILASURHILULIITN M-5 SALIBANDYMSTARUUS LISA CUP 8.. MNITIMITAL JYVÄSKYLÄ LHK B 5 6 KLL LHK B B B B B B KTI TAMVU LAPVU LUVU LÄÄKVU LUVU LAPVU VIRAS LUVU LÄÄKVU LAPVU TAMVU LAAKVU TAMVU TULS SARJATAULUKK Jukkue Maalie Pisteet LAPVU 5-6 LUVU - 9 LAAKVU -6 TAMVU 5-7

22 KKNAISPISTPRSSI Nimi Välimaa Tim Herranen Tim Kkk Juha Saastamen Mika Salmenhaara Ville Kaven Mika Pihlaen Kai Mietten Antti Naumanen Kai Laiten Antti Heikkilä Pasi Kski Petri Putiaen Heikki Nevala Jussi Htikka Matti Blm Aki Tuura Petteri Turpeen Riku Kytöjki Santtu Hännen Tim Hurme rkki Misi Mikk Lae Janne Tuppuraen Jerkka Tyry Mika Luukknen Jari Vaismaa Ari-Pekka Cll Rami Näränen Jan Rauhala Jani Kuhmnen Jari Hellberg Jani Kkk Juha Anttila Ari Muikku Tim Lesnen Tim Sääksjärvi Sami Ranta Jere Alahlma Sepp Niemen Jarkk Taivassal Harri Kskela Keij Mallenius Jhanna Harju Kari Huhtamella Tapi Hrila Tni Huusk Nik Hölsö Mikk Huhta Tapani Seura LUVU LAPVU HLVU LUVU LUVU HLVU HLVU HLVU LUVU TAMVU LAPVU LAPVU ULVU LUVU TAMVU LAPVU RIIVU LUVU LUVU ULVU LUVU RIIVU RIIVU HLVU HLVU LAPVU LAAKVU LUVU RIIVU RIIVU LAPVU HLVU HLVU LAAKVU LAPVU ULVU ULVU TAMVU LÄÄKVU LAPVU ULVU ULVU TAMVU RIIVU LAPVU HLVU ULVU LÄÄKVU ULVU Maalit Syötöt Yhteensä

23 STULIN SB M ILMAJKI-HALLI ALKUSARJA JUKKU LUVU LAPVU ULVU LÄÄKVU PISTT 7 MAALIT 5 R.MIN PRNSSIPLI JUKKU LAAKVU ULVU PISTT MAALIT 6 R.MIN LPPUTTLU JUKKU LAPVU LUVU PISTT MAALIT R.MIN TUMARIT: SIM UUSIKARTAN JUHA SAARINN

24 PISTPÖRSSIT: PISTPÖRSSI TP : NIININN JUHA (LUVU) NARSAKKA MIKA (LUVU) ANTTILA ARI (LÄÄKVU) YHT 5 9 M 8 S 5 MAALIPÖRSSI TP : YHT NIININN JUHA (LUVU) NARSAKKA MIKA (LUVU) BLM AKI (LAPVU) = PUTIAINN HIKKI (ULVU) SYÖTTÖPÖRSSI TP : YHT ASIKAINN SAMI (LUVU) ANI ULA ARI (LAAKVU) LUUKKNN JANI (LAPVU) 9 5 JÄÄHYPÖRSSI TP : MIN ANTTILA ARI ( LÄÄKVU) HUHTAMLLA TAPI (LAPVU) KUHMNN JARI (LAPVU)

25 CL CD (M C\J CL -- Q. CD M a. C C _l UJ Q. a. -i Q. LU 5 i C DC -s h- ^ X q _i x. x. Z) _l - - h- C CT) C CT) I J '' ^ ^ DC DC LU : CL a. = DC DC Q 5 S S = öj 5 ^ 5 ^ = I _i D _l CD -^ C\J - a g= il g t " m m T- CJ m v t CJ m (M T- C T- D.. LU a QC LU CL C N v m T. en ' a, I- J :C J. ' l - _i LU r n (D DC n U- t^ rn z m n rr a. DC n "9 CL CL C n LU C CD L C DC Q J LD C DC DC J LD C -J CD n a, T CC DC DC ^ Q. a Q. Rj ^ m DC Q Q!? S Z = t = t a a. DC CC Q. CD (M QC : X t C (M t-- g a tn S: "J ^ 5 S = CL LU _l tn DC J LU. _l i- ^. tn - h- CJ h- U X I I _J h- DC C M!C (M C ^ Q. «tn ö C C C a:^ ^l -i? DC ^ i DC I- Q. *: LU ^ C LU B ^ ^ C CL " ^ C C ( T- I las s- CL CL CL a C. f S - (_ X _ -I X - C l DC C C SP "9 * C C C. - CC CC. ^ H a. ^ t ^ a. S ^.. S C ^ i- C C ^ ^ DC. DC "^ DC v^ - te C = = g a y:. S a ^.

26 VARUSMISTN SALIBANDYN MSTARUUSTURNAUS KUVLASSA 8.8. Välierät ja mitalittelut 5. V AI BII - LUVU SÄKVU 5. V Bl AM 7- HLVU KAJVU 6. Pnssi SAKVU KAJVU Faali LUVU HLVU -

27 Sumen Stilasurheiluliitn llma-asekilpailut Turvatimi Games 8.. Tikkakskella Sarja IPY5 Laukaukset ls TP. Pasi Kivunen. Hannu Palmäki. Kari Rela LUVU LUVU TUTKU Tuls IPY 6ls. Pasi Kivunen. Pasi Lehiken. Sepp Väistö LUVU LUVU KUVU IKY5 ls. Juha Haavist. Mauri Takala. Aarne Markk LAHVU KUVU LUVU IKY BIs. Tni Matilaen. Ville Nkipii. Antti Kajan KUVU KUVU LUVU IKN ls. Laura Markk. Kirsti Markk LUVU LUVU 9 59 IKVM +ls I.Jarkk Räsänen LUVU 5

28 UINTIMSTARUUSKILPAILUT UPINNIMSÄ 8.. TULKST Laji 5m esteuti. Naiset Liikhj Jhanna Raukla Kers Jenna Säkken Ltn Mari Ldström HelVU 6. PrkVU 9..8 H Laji 5m esteuti. Miehet 5 Insmaj Jukka Vatanen varhit Matti Sutua LSHR HaIVU.5 :.85 Laji 5m esteuti. Miehet krpr jääk Kjaäk Ltn Ltn Ylil Ylil alk Psm u Ylik alk Alli kk Ylik krpr Kjääk Ltn alik Kjääk kers Ltn pp Sami Pakaren Tni Knuutila Reij Hyvenen Lassi htnen Petri Lehten Sim Laih Varjkrpi Niemen Nikdem Nusiaen Valtteri Valtteri Lauri Juh Hans Mikk Mark Santeri Max Aa Antti Arttu Hannu Benn Aku-Arttu Ranta Henrik Ilkka Markus Jel Lepld e tt Tny Tim Juh e lranta Suihknen Karttunen Pilpla Niikski Sundqvist Simenius Perkiö Halnen Sartela Järvelä Hasselblatt Heikken Kala Mäki Ryhänen Hirsi Vilppnen Flkman Ridala Sal-Tuisku Kalli Saraste Lna Pelttari Särkiö Putanen Päiven Nkkala Jken Rgblm Blasnialis Kanerva Syvänne Tumen Kurki Asikaen Tivari Selivaara PrkVU SäkVU HelVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU KuVU/l KuVU/L PrkVU PrkVU PrkVU HämVU HelVU PrkVU PrkVU PrkVU NiiVU HämVU LahVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU HelVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU Niivu PrkVU PrkVU PrkVU HelVU PrkVU PrkVU KuVU/l LahVU LahVU PrkVU HelVU HämVU HelVU HelVU PrkVU HämVU LahVU pp Iivari Mikk kulw Nikkilä Laih PrkVU PrkVU LahVU.7 H.85 H 6. H

29 Laji m vapaauti, Miehet krpr Kjääk Jääk Ltn Jääk alk Ylik Alik Ylik u alik alk Ltn Ylil Alik alk ylil Kjääk kk alk Alik Alik Lassi Sami Reij Valtteri Tni Sim Lauri Antti Petri Hannu Tni Mark Arttu Jukka Aa Antti Jel Max Niklas Aku-ArttL Juh Mikk Juh Kimm Hans e Ilkka Jnas Mikk Felix Mark htnen Pakaren Hyvenen lranta Ahla Suihknen Kalli Laih Niemen Pilpla Mäki Lehten Vilppnen Knuutila Sartela Hirsi Valknen Varjkrpi Kala Ylönen Jken Hasselblatt Iknen ir Ranta Niikski Putanen Simenius Seppänen Mikkla Sundqvist Kanerva Flkman Nikkilä Ryhänen Sal-Tuisku Särkiö Valknen Pelttari Ldblm Saraste Saranen Blisnialis Päiven Asikaen Jussi-Pek Ksken PrkVU PrkVU HelVU KuVU SdVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU SäkVU NiiVU HelVU HIVU PrkVU PrkVU SäkVU LahVU LahVU NiiVU Niivu HämVU PrkVU PrkVU lm :5.5 :5.97 :5, :55.5 :55. :55.79 :56. :56.5 :57. :57. :57.6 :57.7 :58. :58.6 :59.76 :59.88 :59.88 :.75 :.6 :.7 :.69 :.5 :.8 :.9 :.87 :7.5 :8. KuVU/Kar :9.5 HämVU HelVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU HelVU PrkVU PrkVU HämVU PrkVU HämVU PrkVU PrkVU PrkVU :9.6 :9.68 :9.9 :.6 :.6 :. :.87 :.55 :.65 :.66 :.5 :6.9 :8. :8.8 :9.9 :. KuVU/Kar :58.8 Perkiö PrkVU :.69 H

30 Laji 5 5m vapaauti. Naiset Kers Liikhj Alik Ltn Jenna Säkken PrkVU Jhanna Raukla HelVU Henna Pukkila NiiVU Mari Ldström Laji 6 5m vapaauti. Miehet 5 vl Insmaj Maj varhit lli hrankämmen HelVU Jukka Vatanen LSHR Jussi Krpen LapVU Matti Sutua HaIVU Laji 7 5m vapaauti. Miehet 5 Kapt Rauli Lahdelma HelVU.8 Laji 8 5m vapaauti. Miehet 5 ylil Tumas Hirv HämVU 8.56

31 Laji 9 m sekauti. Miehet 5 vl Maj Insmaj lli Jussi Jukka hrankämmen Krpen Vatanen HelVU LapVU LSHR :.76 :. :.55 m sekauti. Miehet 5 Kapt Rauli Lahdelma HelVU :.98 Laji m sekauti. Miehet krpr Kjääk Jääk Jääk Psm alik Sami Pakaren Lassi htnen Reij Hyvenen Tni Ahla Lauri Pilpla Halnen Hannu Vilppnen Valtteri Karttunen Sim Laih Antti Mäki Tni Knuutila Jukka Valknen Santeri Järvelä Nikdemu Nusiaen Aa Markus ssi Kala Nkkala Itä kare Heikken PrkVU PrkVU HelVU SdVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU SäkVU HelVU HämVU KuVU PrkVU KuVU HämVU PrkVU :.58 :.9 :.99 :. :5.8 :5.99 :6. :6.9 :6.7 :6.7 :9. :9.8 :9.9 :.6 :.59 :.8 :5. :.5

32 Laji 5m rtauti. Naiset Alik Henna Pukkila NiiVU 5. H Laji 5m rtauti. Miehet ylil Ylil Insmaj vl Maj varhit Tumas Hirv Te-Ma Lhiemi Jukka Vatanen lli hrankämmen Jussi Krpen Matti Sutua HämVU HämVU LSHR HelVU LapVU HaIVU Laji 5m rtauti. Miehet krpr Kjääk Jääk Ltn Psm Jääk upskk kk alik alk Kjääk alk alk Alik Kk Alik Lassi htnen Sami Pakaren Reij Hyvenen Tni Ahla Valtteri lranta Halnen Petri Lehten Sim Laih Santeri Järvelä Hannu Vilppnen Benn Ridala lli-pekl' Karppen Ville-Vall Krpela Antti Arttu ssi Markus Kalli Mäki Henen Itä kare Putanen Nkkala Flkman Aku-Artti Ranta Aa Kala e Kanerva Jnas Valknen Mikk Ldblm Kimm Mikkla Felix Saranen Henri Hahu Ville Viitanen PrkVU PrkVU HelVU SdVU KuVU PrkVU HämVU PrkVU PrkVU SäkVU ILMASK PrkVU PrkVU HämVU KuVU Niivu PrkVU HelVU PrkVU HämVU HämVU HämVU SäkVU SäkVU :9.59 :.59 :.89 :.7 :.86 :.8 :.8 :. :.9 :.8 :.56 :.6 :5. :5.7 :5.89 :6.6 :6.66 :6.8 :8.8 :8.79 :9.5 :9.5 :9.65 :. :.56 :.8 :5. :5.9 :5.96 Blasnialis :9.9 H

33 Laji 5m perhsuti. Naiset Alik Henna Pukkila NiiVU 5.5 Laii5 5m perhsuti. Miehet 5 ylil Tumas Hirv HämVU 5.55 vl lli hrankämi HelVU 7.98 Maj Jussi Krpen LapVU 8.5 Insmaj Jukka Vatanen LSHR 6.56 Laii 6 5m perhsuti. Miehet krpr Kjääk Jääk Jääk Psm alk upskk Alil Alik u Alik alik Ylik pp Sami Pakaren Reij Hyvenen Tni Ahla Antti Mäki Lassi htnen Valtteri lranta Tni Knuutila Lauri Pilpla Niemen Sim Laih Santeri Järvelä Hannu Vilppnen Halnen Mark Sartela Ville-Valttei Krpela Valtteri Henrik Antti Max Jukka Juh Niklas Aa Jel Markus Mikk PrkVU HelVU SdVU PrkVU PrkVU KuVU SäkVU PrkVU PrkVU PrkVU HämVU PrkVU PrkVU NiiVU ILMASK Karttunen PrkVU Varjkrpi PrkVU Kalli PrkVU Lna PrkVU Ylönen SäkVU Hasselblatt LahVU Valknen Seppänen Iknen Kala Jken Nkkala Perkiö Laih :5.56 :6.6 :6.95 :7. :7. :7. :7.5 :8. :8.8 :8. :8.8 :8.5 :8.78 :8.79 :8.9 :8.9 :9. :9.7 :9.69 :. :. HIVU :.9 KuVU/Kai :.66 NiiVU PrkVU LahVU KuVU PrkVU LahVU :.75 :.97 :.9 :. :. :.65

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS Sumen Pallliitt 9 Finlands Bllförbund HELSINKI HELSINGFORS 9 SUOMEN PALLOLIITTO 9 Yleistä.. Vaasa 90. Vaasa Oy:n klrlapaln K un liitthallitu vu i sitten a etti timikunnan t ek emään e i tyksen niiksi timenpiteik

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012. Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012. Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012 AIKA 22.4.2012 kl 12.00. PAIKKA LÄSNÄ Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki Art Brand, Jari

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Jensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Jensuu Phjis-Karjalan teatteriyhdistys Ry:n tarkituksena n edistää ja kehittää näyttämötaidetta timialueellaan.

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956) Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B. 956. Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

Lapsia, nuoria Suomen huippuyleisurheilijoita ja kuntoilijoita, veteraaneja. KU-58:lla tarjontaa kaikille

Lapsia, nuoria Suomen huippuyleisurheilijoita ja kuntoilijoita, veteraaneja. KU-58:lla tarjontaa kaikille Lapsia, nuoria Suomen huippuyleisurheilijoita ja kuntoilijoita, veteraaneja KU-58:lla tarjontaa kaikille Kenttäurheilijat-58 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo KU-58 toimintakertomus 2014 2 / 21 Puheenjohtajan

Lisätiedot

LEISKUL AINEN JOULUPUKKI. Soita ja varaa aika. Korvatunturin punapukuinen. liikkuu Loimaalla! Joulukuu 2008

LEISKUL AINEN JOULUPUKKI. Soita ja varaa aika. Korvatunturin punapukuinen. liikkuu Loimaalla! Joulukuu 2008 u l u LEISKULAINEN o J LEISKUL AINEN Joulukuu 2008 Korvatunturin punapukuinen JOULUPUKKI liikkuu Loimaalla! Soita ja varaa aika. Tilauksia ottaa vastaan Markku Lehtinen 20.12. asti klo 16 18 välisenä aikana

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius ESPOO RANTAMARATON TULOSJULKAISU 2009 Sisällys Rantamaraton 2009...3 Espoo Rantamaraton 2009 Yhteistyökumppanit:...4

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

3/2013 AMMATTI - SOTILAS

3/2013 AMMATTI - SOTILAS 3/2013 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 3/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L 1459-0565

Lisätiedot

Kahvi ja pulla. Pääsiäinen 2014 Numero 44

Kahvi ja pulla. Pääsiäinen 2014 Numero 44 Kahvi ja pulla Pääsiäinen 2014 Numero 44 2 Miksei minulle ole tullut tietoa? Välillä törmää kysymykseen, miksei joku ole saanut tietää jotain asiaa. Todella monesti vastaus selviää jatkokysymyksistä: Oletko

Lisätiedot

SUDET - LIIKU HYVÄSSÄ LAUMASSA JALKAPALLOJAOSTO KAUSI

SUDET - LIIKU HYVÄSSÄ LAUMASSA JALKAPALLOJAOSTO KAUSI SUDET - LIIKU HYVÄSSÄ LAUMASSA JALKAPALLOJAOSTO KAUSI 2015 KAUSIJULKAISU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Kausijulkaisu 2015 - Jalkapallojaosto 3 Puheenjohtajan tervehdys 4 Ennakkotunnelmat 5 Edustuksen otteluohjelma

Lisätiedot

nro 3 2009 KESÄN SM- KILPAILUT EYOF TUPLAMESTARI MIKKO REPO ALUEVALMENTAJAT TYÖSSÄÄN

nro 3 2009 KESÄN SM- KILPAILUT EYOF TUPLAMESTARI MIKKO REPO ALUEVALMENTAJAT TYÖSSÄÄN nro 3 2009 KESÄN SM- KILPAILUT EYOF TUPLAMESTARI MIKKO REPO ALUEVALMENTAJAT TYÖSSÄÄN Eva taipuu moneen! Ruoanlaitto käy nyt kuin leikiten. Arla Ingman Eva -uutuudet sopivat nimittäin sulavasti niin leivälle

Lisätiedot

PK-35:n seuralehti 2011. Mestaruutta puolustamassa

PK-35:n seuralehti 2011. Mestaruutta puolustamassa PK-35:n seuralehti 2011 Mestaruutta puolustamassa MILLAINEN PERHE, SELLAINEN PESUKONE. PESUKARHU PELASTAA PYYKKIPÄIVÄN! UPO-pesukoneet ovat täynnä elämää helpottavia ominaisuuksia: monipuoliset ohjelmat,

Lisätiedot

Vireläinen. Liikunnan riemua! Nakkilan Viren seuralehti 2011. www.nakkilanvire.fi. Vireläinen 2011. www.nakkilanvire.fi

Vireläinen. Liikunnan riemua! Nakkilan Viren seuralehti 2011. www.nakkilanvire.fi. Vireläinen 2011. www.nakkilanvire.fi Vireläinen 1 n Viren seuralehti 2011 Liikunnan riemua! 2 Vireläinen 2011 3 -Puheenjohtajalta - Liikettä Liikunnan merkitystä tämän päivän yhteiskunnassa ei voi korostaa liikaa. Fyysisesti terve ihminen

Lisätiedot

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit 1 www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit s. 3 Leirikokeus s. 7 Juniorijoukkueet s:t 9-12 Nuorissa on tulevaisuus s. 13 Lämmin ja välittävä ilmapiiri s. 13 Aivot pihalle s. 15 Taitovalmentaja Juuso Malmikare

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot