Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Sumen Stilasurheiluliitt ry Timtakertmus

2 SUMN STILASURHILULIITN TIMINTAKRTMUS YLISTÄ Sumen Stilasurheiluliitn timtavusi nnistui hyv. Liitn timtaa hjasi Stilasurheiluliitn strategia - ja Pääesikunnan kanssa vunna 8 slmittu yhteistyöspimus. Timtasuunnitelmaan merkityt tapahtumat ja timnt tteutuivat lähes suunnitellulla tavalla. Stilasurheiluliitn uuden strategian valmistelutyö käynnistetti Sumen Urheilupistlla Vierumäellä.-.. pidetyllä strategiasemaarilla. Stilasurheiluliitn timnan tärkeimmät papistealueet, jih panstetti eniten ni taludellisia ku henkilöresursseja, livat Varusmiesten Liikuntakerhn jhtajakulutustilaisuudet (VLK) sekä timtakautena päättynyt Ptkua liikuntaan -hankeja mnipulen kulutus- ja kilpailutimta. Varusmiesten liikuntakerhtimta tehstui merkittävästi Ptkua liikuntaan - hankekäyntien myötä kaikissa varusmiehiä kuluttavissa jukk-sastissa. Timtaa tehstivat lisäksi laadukas VLK-jhtajakulutus ja hyvä yhteistyö varusmiestimikuntien kanssa. Ptkua liikuntaan -varusmiesten liikuntakerh timnan kehittämishankkeen papisteä livat hyvien käytänteiden markkimen jukk-sastkierksilla ja uuden laj markkti. Uudeksi lajiksi valikitui ultimate, jssa pidetti kulutustilaisuudet VLK-jhtajakulutuksien yhteydessä sekä myös turnaus 8 jukkueen vim Hämeenlnassa. Kaikille varusmieskulutusta antaville jukk-sastille jaetti ultimate- välepakkaus. Pulustusvimien liikuntavuden avaus- ja palkitsemistilaisuudessa.. palkitti Patria-palkn edellisen vuden ermaisesta VLK-timnasta Lap Iljuntarykmentti Rvaniemeltä sekä Phjis-Karjalan rajavartist nttlasta. Stilasurheiluliitn kilpailutimta li tavanmaisen vilkasta. Virallisia mestaruuskilpailuja järjestetti 6:ssä lajissa ja niih sallistui 65 eri lajien harrastajaa. Lisäksi järjestetti mnia epävirallisia kilpailuja uutuutena seäkiipeily. Stilasurheiluliitt vastasi ampumasuunnistuksen lajiliittna laj kansallisesta ja kansavälisestä kilpailutimnasta. Menestys ampumasuunnistuksen MM-kilpailuissa Ruts Anderstrpissa li ermaen. Mikk Hölsö vitti pikamatkan maailmanmestaruuden ja Antti Iivari sai pnssia. evamari Rauhamäki sai naisten pikakilpailussa pnssia. Nrmaalimatkan kilpailussa Mikk Hölsö kartutti mitalikkelmaansa hpealla Juha Tlnen saadessa pnssia. Miesten viestissä Sumen I-jukkue ampui ja suunnisti maailmanmestaruuteen kakksjukkueen saadessa pnssia. Naisten viestissä Sumi li hpealla. Maailman Cup käynnistyi Seäjen Ylistassa Samassa yhteydessä kilpailti laj Sumen mestaruuksista sadankuudenkymmenen sallistujan vim. Ilahduttavaa li lasten ja nurten sarjjen kasvaneet sallistujamäärät

3 Stilasurheiluliitn timnan tärkeimmät rahituslähteet livat petusmisteriön timta-avustus, Stilasurheilupl yhteistyöspimukset ja maanpulustussektr säätiöiden avustukset. Timtavuden tilpäätös li.6, eua alijäämäen. Stilasurheiluliitn tiedttamen hidetti viisi kertaa vudessa ilmestyneen Stilasurheilu-lehden, liitn ternetktisivujen, pulustusvimien asianhalltajärjestelmän ja seuratiedtteiden avulla. Stilasurheilulehden ilmitusmyynnistä vastasi numesta klme alkaen esplaen MilMedia Ky ja taitsta hämeenlnalaen Best Press y. Stilasurheiluliitn puheenjhtajana li timtavunna eversti Tim Kakkla ja timnanjhtajana liikunnanhjaaja Jari Teppnen. Liitthallitus kkntui vuden aikana kahdeksan kertaa ja kkuspöytäkirjih kirjatti 5 asiaa. Stilasurheiluliitn tiltarkastuksen teki HTM Juha Jyväsjärvi ja timnantarkastuksen Pertti Räisänen. KULUTUSTIMINTA Kulutustimnalla li edelleen tärkeä merkitys liitn timnassa. Ptkua liikuntaan -hankekäyntien yhteydessä ludut kntaktit jukk-sastih vahvistuivat. Se näkyi erityisesti uusien henkilökuntaan kuuluvien edustajien tulna mukaan timtaan. Timtavuden aikana pidetti 7 liittjhtista kulutustilaisuutta, jih sallistui 6 henkilöä. Seurataslla järjestetti lisäksi lukuisa määrä erilaisia kulutustilaisuuksia. Varusmiesten Liikuntakerh li edelleen yksi Stilasurheiluliitn timnan papistealueista. Timta n tehstunut merkittävästi Ptkua liikuntaan hankkeella, ja sen myötä timta n rganisitunut lähes kaikissa varusmieskulutusta antavissa jukk-sastissa.. Ni ikään yhteistyö henkilökunnan ja varusmiesten välillä n parantunut. VLK-jhtajakulutuksesta vastasi VLK-kulutushjaaja Rist Krhnen yhdessä Pertti Mörön kanssa. Kulutusta kehitetti uudistamalla jhtajakulutustilaisuuksien sisältöä. Kulutusvalikunta järjesti kahdeksan alueellista VLK-jhtajakulutustilaisuutta. Varusmiestimikuntien ja VLK-rganisaatiiden edustajat sallistuivat aktiivisesti kulutukseen, jnka avulla kerhtimta tehstui kaikissa kulutuksessa mukana lleissa varuskunnissa. VLK- kulutuksen yhtenä suurena haasteena n saada jukksastih lisää timtaa tukevia henkilökuntaan kuuluvia, ettei timta lisi va yhden henkilön varassa.

4 Kulutustilaisuudet Alueellisa yhteyshenkilöä timivat Santeri Martikaen ja Sami Asikaen läntisellä alueella, Petri Kerkkänen itäisellä alueella sekä Tim Karsi phjisella alueella. Kulutukseen sallistui n varusmiestimikuntien ja stilasurheiluseujen edustajaa. Uusia henkilökuntaan kuuluvia jäseniä li kulutustilaisuuksissa mukana ja se n miaan lisäämään timnan jatkuvuutta varuskunnissa. Klmivutisen (-) Ptkua liikuntaan - varusmiesten liikuntakerhtimnan kehittämishanke päättyi. Hanke eteni suunnitelman mukaisesti. Kerhjen lukumäärissä sekä harrastajien määrässä tapahtui selkeää nusua. Se perustui hyv pitkälti siihen, että timta n rganisidumpaa ja harrastajien määristä saadaan entistä tarkempaa tieta kska seurantajärjestelmät vat kehittyneet. Hanketyöryhmä n laatut hankkeen klmannen vuden timenpiteistä pulivutisraprt, jka n esitelty hankkeen hjausryhmälle. Hanketta n lisäksi esitelty maavimien VMTK-päivillä sekä liikuntakasvatusupseerien petustilaisuudessa Tikkakskella. Liitn kulutustimnan jhtamisesta ja krdnista vastasi Pertti Mörö. Kulutustilaisuus Kpl sallistujia VLK-jhtajakulutus 8 Ptkua liikuntaan knsultti 5 Tumari-ja timitsijakulutus Valmentajakulutus 7 Hallnllen kulutus YHTNSÄ 7 6 Kulutustilaisuudet livat yleisesti krkeatasisia ja hyv järjestettyjä. KILPAILUTIMINTA Kilpailutimnalla li edelleen tärkeä merkitys liitn timnassa. Kilpailutimta n VLK-timnan hella ulspä näkyv sa liitn mnipulista timtaa. Stilasurheiluliitt vastasi ampumasuunnistuksen lajiliittna laj kansallisesta kilpailutimnasta ja sallistumisesta MM-kilpailuih ja Maailman Cupi. Ampumasuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut järjestetti Ruts Anderstrpissa Mikk Hölsö vitti pikamatkan maailmanmestaruuden ja Antti Iivari sai pnssia. evamari Rauhamäki sai naisten pikakilpailussa pnssia. Nrmaalimatkan kilpailussa Mikk Hölsö kartutti mitalikkelmaansa hpealla Juha Tlnen saadessa pnssia.

5 Miesten viestissä Sumen I-jukkue Mikk Viitamäki, Antti Iivari ja Mikk Hölsö ampui ja suunnisti maailmanmestaruuteen kakksjukkueen (Jarn Kalli-Könnö, Juha Tlnen ja Juni Henen) saadessa pnssia. Naisten viestissä Sumen jukkue Meri Luhisla ja evamari Rauhamäki sai hpeaa. Ampumasuunnistuksen Maailman Cup avatti Seäjen Ylistan ampumahiihtkeskuksessa tukkuuta. Samassa yhteydessä kilpailti ampumasuunnistuksen Sumen mestaruuksista. Kilpailuih sallistui pikamatkalla 6 ja massakilpailussa ampumasuunnistajaa, jista li ulkmaalaisia. Kilpailujen ermaisista järjestelyistä vastasi Ylistan Kilpa-Veljet. Liitn virallisia mestaruuskilpailuja järjestetti kuudessatista lajissa. Mestaruuskilpailuih sallistui 65 kilpailijaa. Paikalliset ja eräissä lajeissa valtakunnallisetk tiedtusväleet humiivat kilpailut hyv. Virallisten mestaruuskilpailujen lisäksi järjestetti mnia epävirallisia kilpailuja, jtka malta saltaan tarjsivat harraste- ja kilpailumahdllisuuksia jäsenistölle. Varusmiesten yksikkökhtaiseen Pvverade-salibandyturnaukseen sallistui kaikkiaan n 5 varusmiestä 5 jukk-sastssa. Stilasurheiluliitn man etumariryhmän timta n saltaan helpttanut kaukalja salibandykisjen järjestelyjä. Liitn mestaruuskilpailut ja sallistujat lajeitta Laji, paikka ja aika sallistui Varusm. Henkilök. Yhteensä Salibandy (A+B-sarjat) Kntilahti (RajUrh) Salibandy 5 v. Jyväskylä (LuVU) Salibandy.. Tampere (HämVU) Pwerade-lpputurnaus Ilma-ase Tikkakski 8.. (LuVU) Uti Upniemi 8.. (PrkVU) Kaukalpall (A+B-sarjat) Kupi (KuVU) Ampumasuunnistus (pikakilpailu) Ylista 8.5.(Ylistan Kilpa-Veljet) 5 jukkuetta 8 jukkuetta 5 jukkuetta 65 viestijukkuetta 7 jukkuetta

6 Ampumasuunnistus (nrmaalimatka) Ylista 9.5. (Ylistan Kilpa-Veljet) 7 Salibandy (VM) Kuvla 8.8. (KuVU) Tennis Vierumäki (TuusVU) Pesäpall 5.8 (NiiVU) Maratnjuksu Helski 7.8. (Helski City Maratn) jukkuetta jukkuetta Kaukalpall (Ikämiehet) Kuvla.8. (KuVU) 5 jukkuetta Glf(LapVU) Lappeenranta , Viipuri Glf 5 jukkuetta Jääkiekk (A+B-sarjat) Mikkeli S ti laspenkkipunnerrus Helski 8.. (HelVU) 5 6 jukkuetta Jud Helski 9.. (HelVU)) 8 Sisäsutu Helski 9. (HelVU) 8 Pai Helski (HelVU) 6 76 Nyrkkeily Helski (HelVU) 8 6 Vapaattelu Helski (HelVU) Salibandy ( v.) Ilmajki 5.. (LääkVU) jukkuetta YHTNSÄ Kilpailutimnan tulkset vat liitteessä. Mestaruuskilpailujen sallistujamäärät - vat liitteessä.

7 NURISTIMINTA Sdankylän Varuskunnan Urheilijat järjesti perteellisen talvileir pääsiäisenä Sdankylän Jääkäriprikaatissa. Leirille sallistui yhteensä 8 henkilöä. Janne Mäenpään jhtaman leir järjestelyt ja hjelma sai paljn kiitsta. Talvileiri sisälsi hiihdn lisäksi paljn muuta ssiaalista ja kasvattavaa hjelmaa. Stilasurheiluliitn nurten vrk:n pituen jääkiekkkulu järjestetti Lappeenrannan varuskunnassa sallistujia li 7--vutiasta pikaa ja 5 lasten vanhempaa. Leir järjestelyt nnistuivat hyv. Jääharjitukset pidetti Lappeenrannan jäähallissa. Ssiaalen kanssakäymen eri kaupungeista ktis levien lasten kesken li tärkeä teema leirillä. Kuvlan Varuskunnan Urheilijat järjesti lasten liikunta-ja seikkailuleir Utissa Leirille sallistui 5 lasta ja 6 hjaajaa. KUNTLIIKUNTA Kuvlan Varuskunnan Urheilijat järjesti 6. Kaukpartihiihdn.-.. Kuvlan ympäristössä. sallistujia li 97. Tapahtuman sujelija li kaukpartiveteraani Hietala Rvaniemeltä. Kahdeksas Kaukpartimarssi järjestetti 5, 5 ja 75 km matkilla Utissa -... Siihen sallistui 88 henkilöä. Utissa järjestetyille Vartti-maratnille.8. sallistui 68 juksijaa. At Run - juksutapahtumaan juksijaa ja Vartti-triathlni 8.7. sallistui 7 henkilöä. Kuvlan Pulimaratnilla 9.5. li 65 juksijaa. ALUJAK JA SURATIMINTA Stilasurheiluliitn alueellen timta tapahtui klmella alueella lähnä VLKjhtajakulutukseen liittyen. Lisäksi Ptkua Liikuntaan -hankkeen jukksastkiersten aikana keskustelti myös paikallisten Varuskunnan Urheilijiden timnasta. rillisiä seurakäyntejä ei timtavuden aikana tehty. Liitn jäsenseuraa järjestivät lisäksi jäsenilleen paikallistasn kilpailu-, kulutus-, virkistys- ja perheliikuntatapahtumia. Stilasurheiluliitn keskeisenä haasteena tulevalle timtakaudelle n tukea seujen sisäisen timnan järjestelyjen ja hallnn kehittämistä. JULKAISU- JA TIDTUSTIMINTA Stilasurheiluliitt julkaisi timtavuden aikana viisi Stilasurheilu-lehden numea. Julkaistujen numeiden mut li eutablid ja laajuus sivua. Julkaistu vusikerta li.

8 Lehden päätimittajana timi Keij Sumalaen Hämeenlnasta ja timitussihteerä Jari Teppnen. He suunnittelivat lehden sisällön sekä tekivät san jutuista. san jutuista he hankkivat freelaner-timittajilta. Lehden ilmitusmyynn hiti numesta klme alkaen esplaen Mii Media y. Lehden papnan valmisti hämeenlnalaen BestPress Ay. Lehden pai tamperelaen Pirkanmaan Lehtipa y. Kutak numea paetti kappaletta. Paksesta 9 kappaletta pstitetti kimppua pulustusvimien ja rajavartilaitksen timipisteisi, jtka jakivat lehden henkilöiden työpisteisi ja varusmiesten tupi. Yksittäisiä sitteellisia lehtiä pstitetti 8 kappaletta. Saajien jukssa livat muun muassa liitn markktiyhteistyökumppanit, liikuntajärjestöt, liikunnan ja urheilun vaikuttajat sekä Urheilujukkjen ja -kulun killan jäsenet. Stilasurheilu-lehti n saanut runsaasti myönteistä palautetta. Lehden arvstus n krkea. Stilasurheilu-lehti välittää tieta Stilasurheiluliitn timnasta ja tapahtumista. rityisesti lehti esittelee pulustusvimien ja rajavartilaitksen henkilökunnalle suunnattua harrasteliikuntatimtaa sekä varusmiesten liikuntakerhtimtaa. Lehti lu mielikuvaa liikunnan myönteisistä vaikutuksista ihmisen terveyteen ja hyvvti sekä nstaa lukijitaan harrastamaan liikuntaa säännöllisesti. Lehden timitusneuvstn puheenjhtajana timi Matti Hilska ja jäsenä livat Pertti Tapla, Ask Tanhuanpää ja Matti Sisal. Stilasurheiluliitn hallituksen edustajana timitusneuvstssa li Ilkka Krkiamäki. Laajalevikkisen julkaisu-ja tiedtustimnan avulla Stilasurheiluliitt tukee merkittävällä tavalla pulustusvimien tehtävää hulehtia kansalaisten fyysisestä kunnsta. Stilasurheiluliitn merkittävä tiedtus kanava li Stilasurheilu-lehden hella liitn ternetktisivut. Sivuilla julkaisti runsaasti uutisia liitn timnasta ja tapahtumista. Liitt tiedtti timnastaan myös pulustusvimien asiahalltajärjestelmässä sekä seuratiedtteilla. TALUSTIMINTA Stilasurheiluliitn taludellen tilanne li timtavuden aikana tyydyttävä. Stilasurheiluliitn yhteistyöyritysten mudstaman tukipl merkitys liitn varahanknassa li ensiarvisen tärkeä. Stilasurheilupl yhteistyöyritysten edustajat tutustuivat yhdessä Stilasurheiluliitn jhdn kanssa Pääesikuntaan ja Pulustusmisteriöön luenttilaisuuden merkeissä.5.. Stilasurheilupli tutustui Hämeenlnan Militaria - musen ja Patria yj:n Hämeenlnan tehtaan timtaan 9...

9 Stilasurheilupli kuuluivat CWT Fland y, Cumulus y, Namm Lapua y, Patria yj, Fnwg y, Helsg nergia, Millg y, Keravan nergia ja Turvatimi y. Maanpulustussektrilla timivista säätiöistä liitn timtaa tukivat arvkkaalla tavalla Pulustusvimien tukisäätiö ja Maanpulustuksen kannatussäätiö. Klmevutisen Ptkua liikuntaan - varusmiesten liikuntakerhtimnan kehittämishankkeen klmannen vuden rahitus n tteutunut Patria yj:n arvkkaalla tuella. dellä maittujen rahituslähteiden avulla pystytti liitn timta tteuttamaan lähes ennakksuunnitelmien mukaisesti. marahitus 66.79,6 67% Valt rahitus 5.. % YHTNSÄ.79,6 6 % PALKITSMIST JA HUMINSITUKST Timtavuden aikana palkitti seuraavat henkilöt pitkäaikaisesta ja ansikkaasta työstä Sumen Stilasurheiluliitn hyväksi tai muistetti merkkipäivänä. Stilasurheiluliitn hpeen ansilevyke N Tiedtussihteeri Mna Kiven Hall Varuskunnan Urheilijat N Ylivääpeli Juni Leppämäki Hall Varuskunnan Urheilijat N Kapteeni Harri Pelknen ulun Varuskunnan Urheilijat N Yliluutnantti Tni Rta ulun Varuskunnan Urheilijat N 5 Varastnhitaja Matti Sutua Hall Varuskunnan Urheilijat Stilasurheiluliitn kullattu standaari.5. Panssariprikaati

10 HALLINT Liittkkukset Liitthallitus Stilasurheiluliitn liitthallitus kstuu varsaisesta ja henkilökhtaisesta varajäsenestä. Liitthallituksen valikuntatyö kstuu viiden eri valikunnan timnasta. Liitn jäsenistö mudstuu 5 rekisteröidystä varuskunnan urheiluseurasta. Jäseniä seuissa n yhteensä n 5., jista varusmiesten suus n 5.. Stilasurheiluliitlla n sääntöjensä mukaan kaksi vusikkusta; kevätkkus (tilikkus) ja syyskkus (vaalikkus). Stilasurheiluliitn kevätkkus pidetti. maaliskuuta Pääesikunnan Keskuspaviljngissa Helsgissä. Kkukseen sallistui valtuutettuja kkusedustajia seitsemästä liitn jäsenseurasta. Kkuksessa jhti puhetta Jnas Knuuti Tampereen Varuskunnan Urheilijista. Stilasurheiluliitn syyskkus pidetti. marraskuuta Pääesikunnan Keskuspaviljngissa Helsgissä. Kkukseen sallistui valtuutettuja kkusedustajia kahdeksasta liitn jäsenseurasta. Kkuksessa jhti puhetta Matti Kulmala Tuusulan Varuskunnan Urheilijista. Tim Kakkla, puheenjhtaja Ilkka Krkiamäki, varapuheenjhtaja Juha Jaakkla, varapuheenjhtaja Kalle Virtanen Sim Uusikartan Santeri Martikaen Tmi Krjula Lauri Tivanen Tmmi Haapala Jari Sivula Henry Lippnen 7/8 /8 /8 6/8 /8 5/8 7/8 6/8 /8 /8 / HelVU HelVU KuVU HämVU TurVU HelVU HamVU HämVU SäkVU TamVU LahVU Henkilökhtaiset varajäsenet Mika Bark (Krkiamäki) Lauri Isah (Jaakkla) Juha Kylä-Harakka (Virtanen) Mikael Kaskel (Uusikartan) Mark Krpela (Martikaen) Petri Puta (Krjula) Hannu Ahten (Haapala) Matti Santtila (Sivula) Juni Ilmäki (Lippnen) /8 /8 5/8 /8 /8 /8 /8 /8 / MikVU LapVU HelVU TurVU HelVU LuVU HelVU HelVU HelVU Muut kkuksi sallistuneet henkilöt

11 Työvalikunta Kilpailuvalikunta Jari Teppnen, timnanjhtaja 8/8 Pertti Mörö, kulutuspäällikkö /8 Keij Sumalaen, päätimittaja 5/8 Tim Kakkla, puheenjhtaja / Juha Jaakkla / Ilkka Krkiamäki / Jari Teppnen, siht. / Työvalikunnan vastaa suurten asiakknaisuuksien, esimerkiksi strategiatyö, valmistelusta. Valikunta täydentää itseään kullisenk tehtävän vaatimusten mukaisesti. Työvalikunta kkntui timtavuden aikana yhden kerran valmistelemaan strategiahjeistusta. Juha Jaakkla, puheenjhtaja Sim Uusikartan Mark Krpela Mika Bark Juni Ilmäki Tmmi Haapala Jari Teppnen Jaakk Rautanen Kalle Virtanen / / / / / / / / / Kilpailuvalikunta kkntui timtavuden aikana kaksi kertaa. Valikunnan tehtävänä n llut liitn kilpailutimnan suunnitteluja krdti sekä liitn eri kilpailulajien sääntöjen ajan tasalla pitämen. Vimassa leva sääntö kkelma n esillä sähköisessä mudssa liitn ternet-ktisivuilla sitteessa Kulutus-ja seuratimtavalikunta Santeri Martikaen, puheenj htaja / Tim Karsi / Rist Krhnen / Pertti Mörö / Petri Kerkkänen / Matti Kujala / Jari Sivula / Jari Teppnen / Sami Asikaen / Kulutusvalikunta kkntui timtavuden aikana kaksi kertaa. Valikunnan tehtävänä n llut liitn VLK-timnan, Ptkua liikuntaan hankkeen ja kulutustimnan suunnitteluja krdti. Viesttä- ja talusvalikunta

12 Lauri Tivanen, puheenjhtaja Ilkka Krkiamäki Kalle Hurme Jyrki Itknen Keij Sumalaen Ari Parkkla Henry Lippnen Jari Teppnen / / / / / / / / Liitn timist Talus- ja viesttävalikunta vastaa Stilasurheilu-lehden julkaisemisesta ja kehittämisestä sekä liitn tiedttamisesta. Valikunnan tehtävänä n myös hulehtia liitn marahitussuuden hanknasta sekä liitn talussuunnittelusta ja -kulutuksesta. Stilasurheiluliitn timnanjhtajana li liikunnanhjaaja Jari Teppnen ja t. kulutuspäällikkönä Pertti Mörö. Liitn timist n sijanut Pulustusvimien ja Stilasurheiluliitn yhteistimtaspimuksen mukaisesti Pääesikunnan henkilöstösastlla. Til- ja timnantarkastajat Liittkkuksen valitsemana tiltarkastajana timi HTM-tiltarkastaja Juha Jyväsjärvi ja hänen varalla li HTM Jukka Silv. Liittkkuksen valitsemana timnantarkastajana timi Pertti Räisänen ja hänen varalla li Mikk Lehnkski.

13 STILASURHILULIITNSALIBANDYMSTARUUSKILPAILUT Henkilökunnan A- ja B-sarjat Millg Cup Kntilahti Sarjataulukt alkusarja A - LHK TTLUT MAALIT PISTT -5 LAPVU -7 6 LUVU 5-5 MIKVU - B- LHK TTLUT MAALIT PISTT HLVU 6-7 KAJVU 5-7 RIIVU -5 KUVU -7 C-LHK TTLUT MAALIT PISTT HAMVU 8- RAJAU 6- RVVU -

14 Pistepörssi alkusarja Pelaaja Jukkue Maalit Syötöt Pisteet Tim Herranen LAPVU 7 Juha Kski 6 Pekka Kmpsi 5 Petri Kerkkäen LAPVU Tepp Tyrväen HÄMVU Jukka Tivanen HÄMVU Jussi Niemi LUVU Sami Vaakanaen RAJAU Matti Kauppila KAJVU Lauri Trniaen Mikk Lammpää Lari Srsa RAJAU e Lehesvuri Ville Kuusela RAJAU Jyri Hämäläen KAJVU Jnas Kstiaen HLVU Hannu Mustajärvi RVVU Antti Kaj an HÄMVU Tni Könttä HÄMVU Tni Kiveimi KAJVU Taneli Keränen HLVU e Rihknen RIIVU Markku Saarelaen LAPVU Janne Karjalaen HLVU Petri Himanen LUVU Markku RavattenLAPVU

15 Hrttanaen Ville Henen RAJAU Nik Laikkanen KUVU skari Keskital HLVU Henri Filatff HLVU Petteri Tuura RIIVU Pasi Pappila MIKVU Karri Sahla HÄMVU Mikk Karppen HÄMVU Kl Alkusarja LHK C A A B B A A C B B C A A B B RAJAU LAPVU LUVU HLVU KAJVU LUVU RAJAU KUVU HLVU TAUK HÄMVU LUVU HLVU KUVU HÄMVU MIKVU KUVU RIIVU LAPVU MIKVU RVVU KAJVU RIIVU TAUK RVVU LAPVU MIKVU KAJVU RIIVU Tuls

16 Kl A-sarja Sarja A A A A A A A A A A A A A HLVU HÄMVU HLVU LAPVU HÄMVU KAJVU HLVU LAPVU RAJAU LAPVU KAJVU HÄMVU KAJVU RAJAU HLVU LAPVU RAJAU HÄMVU RAJAU KAJVU PALKINTJNJAK Tuls Lpullen sarjataulukk A-SARJA TTLUT MAALIT PISTT HLVU RAJAU -6 KAJVU 8-8 LAPVU HAMVU -6-5

17 Pistepörssi A-sarja Pelaaja Jukkue Maalit Syötöt Pisteet Tim Herranen LAPVU 6 8 Lari Srsa RAJAU 6 8 skari Keskital HLVU 5 Matti Kauppila KAJVU 5 Riku Rautiaen KAJVU 5 Aleksi Frsberg Ville Juvnen HLVU Sami Vaakanaen RAJAU Antti Heiskanen HLVU Jussi Rusila HLVU Mark Parviaen RAJAU Nik Intke HLVU Jani Kuivalaen RAJAU Tapi Iknen RAJAU Ville Henen RAJAU Aki Blm LAPVU Tni Kiviemi KAJVU Jani Huvila HLVU Juha Kski Jyri Hämäläen KAJVU Jani Termnen HLVU Petri Kski LAPVU Tepp Tyrväen HÄMVU Antti Mate KAJVU Sami Martikaen HLVU Taneli Kerälä HLVU Jnas Kstiaen HLVU

18 Jukka Sumen Karri Sahla HÄMVU Antti Kajan HÄMVU Matti Ruisniemi Tmmi Myykyläen e Lehesvuri Jaakk Nummela HÄMVU Veij Peltnen Miikka Heikkilä Pekka Kmpsi HLVU HLVU Juh Jääskeläen RAJAU Te Niskanen Markku Saarelaen Jukka Tivanen Mi Palm Markkus Ravatten RAJAU LAPVU HÄMVU LAPVU Kntilahden liikuntahalli B-sarja Kl Sarja Tuls 9. B LUVU RVVU -. B RIIVU MIKVU - 8. B LUVU RIIVU - 8. B RVVU KUVU -5. B LUVU KUVU -. B RIIVU RVVU -. B RVVU MIKVU 5-. B MIKVU KUVU -. B PALKINTJNJAK

19 Lpullen sarjataulukk B-SARJA TTLUT MAALIT PISTT RIIVU 7-9 LUVU MIKVU 7-7 KUVU 8-5 RVVU 5- Pistepörssi B-sarja Pelaaja Jukkue Maalit Syötöt Pisteet Jarkk Rajala LUVU 7 Tim Leppänen KUVU 5 Niklas Nrdenswan RIIVU 5 Hannu Mustajärvi RVVU Ville Peltnen LUVU 5 5 Pertti Lammsal MIKVU Aleksi Lauren KUVU Jussi Niemi LUVU Jni Muhnen LUVU Mikk Mustalampi LUVU

20 SUMN STILASURHILULIITN M-5 SALIBANDYMSTARUUS LISA CUP 8.. KILLRIN LIIKUNTAKSKUS JYVÄSKYL LHK A KLL LHK A A A A A A JATKSARJA JATKSARJA PRNSSI AALI KTI HLVU ULVU LUVU RIIVU HLVU RIIVU HLVU LUVU LAPVU LUVU PALKINTJN JAK VIRAS LUVU RIIVU ULVU HLVU ULVU LUVU LAPVU ULVU ULVU HLVU TULS Jukkue Maalie Pisteet HLVU 6-9 LUVU -5 RIIVU 7-7 ULVU -8 6 PRNSSIA: LAPVU HPAA: HLVU KULTAA: LUVU

21 SUMN STILASURHILULIITN M-5 SALIBANDYMSTARUUS LISA CUP 8.. MNITIMITAL JYVÄSKYLÄ LHK B 5 6 KLL LHK B B B B B B KTI TAMVU LAPVU LUVU LÄÄKVU LUVU LAPVU VIRAS LUVU LÄÄKVU LAPVU TAMVU LAAKVU TAMVU TULS SARJATAULUKK Jukkue Maalie Pisteet LAPVU 5-6 LUVU - 9 LAAKVU -6 TAMVU 5-7

22 KKNAISPISTPRSSI Nimi Välimaa Tim Herranen Tim Kkk Juha Saastamen Mika Salmenhaara Ville Kaven Mika Pihlaen Kai Mietten Antti Naumanen Kai Laiten Antti Heikkilä Pasi Kski Petri Putiaen Heikki Nevala Jussi Htikka Matti Blm Aki Tuura Petteri Turpeen Riku Kytöjki Santtu Hännen Tim Hurme rkki Misi Mikk Lae Janne Tuppuraen Jerkka Tyry Mika Luukknen Jari Vaismaa Ari-Pekka Cll Rami Näränen Jan Rauhala Jani Kuhmnen Jari Hellberg Jani Kkk Juha Anttila Ari Muikku Tim Lesnen Tim Sääksjärvi Sami Ranta Jere Alahlma Sepp Niemen Jarkk Taivassal Harri Kskela Keij Mallenius Jhanna Harju Kari Huhtamella Tapi Hrila Tni Huusk Nik Hölsö Mikk Huhta Tapani Seura LUVU LAPVU HLVU LUVU LUVU HLVU HLVU HLVU LUVU TAMVU LAPVU LAPVU ULVU LUVU TAMVU LAPVU RIIVU LUVU LUVU ULVU LUVU RIIVU RIIVU HLVU HLVU LAPVU LAAKVU LUVU RIIVU RIIVU LAPVU HLVU HLVU LAAKVU LAPVU ULVU ULVU TAMVU LÄÄKVU LAPVU ULVU ULVU TAMVU RIIVU LAPVU HLVU ULVU LÄÄKVU ULVU Maalit Syötöt Yhteensä

23 STULIN SB M ILMAJKI-HALLI ALKUSARJA JUKKU LUVU LAPVU ULVU LÄÄKVU PISTT 7 MAALIT 5 R.MIN PRNSSIPLI JUKKU LAAKVU ULVU PISTT MAALIT 6 R.MIN LPPUTTLU JUKKU LAPVU LUVU PISTT MAALIT R.MIN TUMARIT: SIM UUSIKARTAN JUHA SAARINN

24 PISTPÖRSSIT: PISTPÖRSSI TP : NIININN JUHA (LUVU) NARSAKKA MIKA (LUVU) ANTTILA ARI (LÄÄKVU) YHT 5 9 M 8 S 5 MAALIPÖRSSI TP : YHT NIININN JUHA (LUVU) NARSAKKA MIKA (LUVU) BLM AKI (LAPVU) = PUTIAINN HIKKI (ULVU) SYÖTTÖPÖRSSI TP : YHT ASIKAINN SAMI (LUVU) ANI ULA ARI (LAAKVU) LUUKKNN JANI (LAPVU) 9 5 JÄÄHYPÖRSSI TP : MIN ANTTILA ARI ( LÄÄKVU) HUHTAMLLA TAPI (LAPVU) KUHMNN JARI (LAPVU)

25 CL CD (M C\J CL -- Q. CD M a. C C _l UJ Q. a. -i Q. LU 5 i C DC -s h- ^ X q _i x. x. Z) _l - - h- C CT) C CT) I J '' ^ ^ DC DC LU : CL a. = DC DC Q 5 S S = öj 5 ^ 5 ^ = I _i D _l CD -^ C\J - a g= il g t " m m T- CJ m v t CJ m (M T- C T- D.. LU a QC LU CL C N v m T. en ' a, I- J :C J. ' l - _i LU r n (D DC n U- t^ rn z m n rr a. DC n "9 CL CL C n LU C CD L C DC Q J LD C DC DC J LD C -J CD n a, T CC DC DC ^ Q. a Q. Rj ^ m DC Q Q!? S Z = t = t a a. DC CC Q. CD (M QC : X t C (M t-- g a tn S: "J ^ 5 S = CL LU _l tn DC J LU. _l i- ^. tn - h- CJ h- U X I I _J h- DC C M!C (M C ^ Q. «tn ö C C C a:^ ^l -i? DC ^ i DC I- Q. *: LU ^ C LU B ^ ^ C CL " ^ C C ( T- I las s- CL CL CL a C. f S - (_ X _ -I X - C l DC C C SP "9 * C C C. - CC CC. ^ H a. ^ t ^ a. S ^.. S C ^ i- C C ^ ^ DC. DC "^ DC v^ - te C = = g a y:. S a ^.

26 VARUSMISTN SALIBANDYN MSTARUUSTURNAUS KUVLASSA 8.8. Välierät ja mitalittelut 5. V AI BII - LUVU SÄKVU 5. V Bl AM 7- HLVU KAJVU 6. Pnssi SAKVU KAJVU Faali LUVU HLVU -

27 Sumen Stilasurheiluliitn llma-asekilpailut Turvatimi Games 8.. Tikkakskella Sarja IPY5 Laukaukset ls TP. Pasi Kivunen. Hannu Palmäki. Kari Rela LUVU LUVU TUTKU Tuls IPY 6ls. Pasi Kivunen. Pasi Lehiken. Sepp Väistö LUVU LUVU KUVU IKY5 ls. Juha Haavist. Mauri Takala. Aarne Markk LAHVU KUVU LUVU IKY BIs. Tni Matilaen. Ville Nkipii. Antti Kajan KUVU KUVU LUVU IKN ls. Laura Markk. Kirsti Markk LUVU LUVU 9 59 IKVM +ls I.Jarkk Räsänen LUVU 5

28 UINTIMSTARUUSKILPAILUT UPINNIMSÄ 8.. TULKST Laji 5m esteuti. Naiset Liikhj Jhanna Raukla Kers Jenna Säkken Ltn Mari Ldström HelVU 6. PrkVU 9..8 H Laji 5m esteuti. Miehet 5 Insmaj Jukka Vatanen varhit Matti Sutua LSHR HaIVU.5 :.85 Laji 5m esteuti. Miehet krpr jääk Kjaäk Ltn Ltn Ylil Ylil alk Psm u Ylik alk Alli kk Ylik krpr Kjääk Ltn alik Kjääk kers Ltn pp Sami Pakaren Tni Knuutila Reij Hyvenen Lassi htnen Petri Lehten Sim Laih Varjkrpi Niemen Nikdem Nusiaen Valtteri Valtteri Lauri Juh Hans Mikk Mark Santeri Max Aa Antti Arttu Hannu Benn Aku-Arttu Ranta Henrik Ilkka Markus Jel Lepld e tt Tny Tim Juh e lranta Suihknen Karttunen Pilpla Niikski Sundqvist Simenius Perkiö Halnen Sartela Järvelä Hasselblatt Heikken Kala Mäki Ryhänen Hirsi Vilppnen Flkman Ridala Sal-Tuisku Kalli Saraste Lna Pelttari Särkiö Putanen Päiven Nkkala Jken Rgblm Blasnialis Kanerva Syvänne Tumen Kurki Asikaen Tivari Selivaara PrkVU SäkVU HelVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU KuVU/l KuVU/L PrkVU PrkVU PrkVU HämVU HelVU PrkVU PrkVU PrkVU NiiVU HämVU LahVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU HelVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU Niivu PrkVU PrkVU PrkVU HelVU PrkVU PrkVU KuVU/l LahVU LahVU PrkVU HelVU HämVU HelVU HelVU PrkVU HämVU LahVU pp Iivari Mikk kulw Nikkilä Laih PrkVU PrkVU LahVU.7 H.85 H 6. H

29 Laji m vapaauti, Miehet krpr Kjääk Jääk Ltn Jääk alk Ylik Alik Ylik u alik alk Ltn Ylil Alik alk ylil Kjääk kk alk Alik Alik Lassi Sami Reij Valtteri Tni Sim Lauri Antti Petri Hannu Tni Mark Arttu Jukka Aa Antti Jel Max Niklas Aku-ArttL Juh Mikk Juh Kimm Hans e Ilkka Jnas Mikk Felix Mark htnen Pakaren Hyvenen lranta Ahla Suihknen Kalli Laih Niemen Pilpla Mäki Lehten Vilppnen Knuutila Sartela Hirsi Valknen Varjkrpi Kala Ylönen Jken Hasselblatt Iknen ir Ranta Niikski Putanen Simenius Seppänen Mikkla Sundqvist Kanerva Flkman Nikkilä Ryhänen Sal-Tuisku Särkiö Valknen Pelttari Ldblm Saraste Saranen Blisnialis Päiven Asikaen Jussi-Pek Ksken PrkVU PrkVU HelVU KuVU SdVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU SäkVU NiiVU HelVU HIVU PrkVU PrkVU SäkVU LahVU LahVU NiiVU Niivu HämVU PrkVU PrkVU lm :5.5 :5.97 :5, :55.5 :55. :55.79 :56. :56.5 :57. :57. :57.6 :57.7 :58. :58.6 :59.76 :59.88 :59.88 :.75 :.6 :.7 :.69 :.5 :.8 :.9 :.87 :7.5 :8. KuVU/Kar :9.5 HämVU HelVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU HelVU PrkVU PrkVU HämVU PrkVU HämVU PrkVU PrkVU PrkVU :9.6 :9.68 :9.9 :.6 :.6 :. :.87 :.55 :.65 :.66 :.5 :6.9 :8. :8.8 :9.9 :. KuVU/Kar :58.8 Perkiö PrkVU :.69 H

30 Laji 5 5m vapaauti. Naiset Kers Liikhj Alik Ltn Jenna Säkken PrkVU Jhanna Raukla HelVU Henna Pukkila NiiVU Mari Ldström Laji 6 5m vapaauti. Miehet 5 vl Insmaj Maj varhit lli hrankämmen HelVU Jukka Vatanen LSHR Jussi Krpen LapVU Matti Sutua HaIVU Laji 7 5m vapaauti. Miehet 5 Kapt Rauli Lahdelma HelVU.8 Laji 8 5m vapaauti. Miehet 5 ylil Tumas Hirv HämVU 8.56

31 Laji 9 m sekauti. Miehet 5 vl Maj Insmaj lli Jussi Jukka hrankämmen Krpen Vatanen HelVU LapVU LSHR :.76 :. :.55 m sekauti. Miehet 5 Kapt Rauli Lahdelma HelVU :.98 Laji m sekauti. Miehet krpr Kjääk Jääk Jääk Psm alik Sami Pakaren Lassi htnen Reij Hyvenen Tni Ahla Lauri Pilpla Halnen Hannu Vilppnen Valtteri Karttunen Sim Laih Antti Mäki Tni Knuutila Jukka Valknen Santeri Järvelä Nikdemu Nusiaen Aa Markus ssi Kala Nkkala Itä kare Heikken PrkVU PrkVU HelVU SdVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU PrkVU SäkVU HelVU HämVU KuVU PrkVU KuVU HämVU PrkVU :.58 :.9 :.99 :. :5.8 :5.99 :6. :6.9 :6.7 :6.7 :9. :9.8 :9.9 :.6 :.59 :.8 :5. :.5

32 Laji 5m rtauti. Naiset Alik Henna Pukkila NiiVU 5. H Laji 5m rtauti. Miehet ylil Ylil Insmaj vl Maj varhit Tumas Hirv Te-Ma Lhiemi Jukka Vatanen lli hrankämmen Jussi Krpen Matti Sutua HämVU HämVU LSHR HelVU LapVU HaIVU Laji 5m rtauti. Miehet krpr Kjääk Jääk Ltn Psm Jääk upskk kk alik alk Kjääk alk alk Alik Kk Alik Lassi htnen Sami Pakaren Reij Hyvenen Tni Ahla Valtteri lranta Halnen Petri Lehten Sim Laih Santeri Järvelä Hannu Vilppnen Benn Ridala lli-pekl' Karppen Ville-Vall Krpela Antti Arttu ssi Markus Kalli Mäki Henen Itä kare Putanen Nkkala Flkman Aku-Artti Ranta Aa Kala e Kanerva Jnas Valknen Mikk Ldblm Kimm Mikkla Felix Saranen Henri Hahu Ville Viitanen PrkVU PrkVU HelVU SdVU KuVU PrkVU HämVU PrkVU PrkVU SäkVU ILMASK PrkVU PrkVU HämVU KuVU Niivu PrkVU HelVU PrkVU HämVU HämVU HämVU SäkVU SäkVU :9.59 :.59 :.89 :.7 :.86 :.8 :.8 :. :.9 :.8 :.56 :.6 :5. :5.7 :5.89 :6.6 :6.66 :6.8 :8.8 :8.79 :9.5 :9.5 :9.65 :. :.56 :.8 :5. :5.9 :5.96 Blasnialis :9.9 H

33 Laji 5m perhsuti. Naiset Alik Henna Pukkila NiiVU 5.5 Laii5 5m perhsuti. Miehet 5 ylil Tumas Hirv HämVU 5.55 vl lli hrankämi HelVU 7.98 Maj Jussi Krpen LapVU 8.5 Insmaj Jukka Vatanen LSHR 6.56 Laii 6 5m perhsuti. Miehet krpr Kjääk Jääk Jääk Psm alk upskk Alil Alik u Alik alik Ylik pp Sami Pakaren Reij Hyvenen Tni Ahla Antti Mäki Lassi htnen Valtteri lranta Tni Knuutila Lauri Pilpla Niemen Sim Laih Santeri Järvelä Hannu Vilppnen Halnen Mark Sartela Ville-Valttei Krpela Valtteri Henrik Antti Max Jukka Juh Niklas Aa Jel Markus Mikk PrkVU HelVU SdVU PrkVU PrkVU KuVU SäkVU PrkVU PrkVU PrkVU HämVU PrkVU PrkVU NiiVU ILMASK Karttunen PrkVU Varjkrpi PrkVU Kalli PrkVU Lna PrkVU Ylönen SäkVU Hasselblatt LahVU Valknen Seppänen Iknen Kala Jken Nkkala Perkiö Laih :5.56 :6.6 :6.95 :7. :7. :7. :7.5 :8. :8.8 :8. :8.8 :8.5 :8.78 :8.79 :8.9 :8.9 :9. :9.7 :9.69 :. :. HIVU :.9 KuVU/Kai :.66 NiiVU PrkVU LahVU KuVU PrkVU LahVU :.75 :.97 :.9 :. :. :.65

Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus

Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus Sumen Stilasurheiluliitt ry Timtakertmus SUMN STILASURHILULIITN TIMINTAKRTMUS YLISTÄ Sumen Stilasurheiluliitn timtavusi nnistui hyv. Liitn timtaa hjasi Stilasurheiluliitn strategia - ja Pääesikunnan kanssa

Lisätiedot

Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus

Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus Suen Stilasurheiluliitt ry Tiintakertus 4 SUMEN STILASURHEILULIITN TIMINTAKERTMUS 4 YLEISTÄ Suen Stilasurheiluliitn tiintavusi 4 nnistui hyvin. Tiintasuunnitelaan erkityt tapahtuat ja tiinnt tteutuivat

Lisätiedot

Sotilasurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailut

Sotilasurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailut Stilasurheiluliitn ila-aseestaruuskilpailut Puhjnäen ila-aserata, Kuvla..4..4 :7:8 Ilakivääri 4 Is, sarja N. Kirsti Markk LuVU 97 9 9 94 7 l Ilakivääri 6 Is, sarja VM. Jussi Hlli TaVU 9 96 94 97 9 96 7

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Sakkoeritt. Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Sakkoeritt. Loppuaika Ero Naiset 9 vuotta 2 km V 1. Ellinor Halonen Närpes Kraft Biath0+0=0 8.56,7 Miehet 9 vuotta 2 km V ====================== 1. Tuomas Paalanen Kangasniemen Kalsk0+0=0 9.55,0 Naiset 11 vuotta 2 km V 1. Iida

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi Osallistumismaksu 10,00 /kilp. Tilille 541901-2113893 Shs/ah

toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi Osallistumismaksu 10,00 /kilp. Tilille 541901-2113893 Shs/ah toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi Osallistumismaksu 10,00 /kilp. Tilille 541901-2113893 Shs/ah LOPPUTULOKSET / AVOIMET PK PIKA-AMPUMAHIIHDOT JOUPISKALLA 12.1.2014 Sarja Sija Nro Nimi 1 / 36 N9 1 2 Sari

Lisätiedot

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla PIIRI : Eteläinen alue

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla PIIRI : Eteläinen alue M17 (8 km) Sivu 1 1 3 Tuomas Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 27.44 27.44 030 2 5 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 28.43 +59 140 3 1 Aaro Saarinen Hollolan Urheilijat -46 32.28 +4.44 232 4

Lisätiedot

Biathlon Orienteering 6.-7.5.2016 in Vimpeli, Sprint

Biathlon Orienteering 6.-7.5.2016 in Vimpeli, Sprint Biathlon Orienteering 6.-7.5.2016 in Vimpeli, Sprint H21 : 3,1 km Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 2 1. 113 Iivari Antti Isonkyrön Reserviupseerikerho FIN 26:22 +0 (4/1) 2. 120 Selenius Andreas OK Raseborg

Lisätiedot

3.Hallinto. 4.Toiminta

3.Hallinto. 4.Toiminta Saimaan kameraseura ry:n timintakertmus vudelta 2015 1.Yleistä Saimaan kameraseura ry n perustettu vunna 1946, jten vusi 2015 li sen 69. timintavusi. Seuran jäsenistö li erittäin aktiivista ja timinta

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04 KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry Kankaanpää 09.10.04 1. T9,11 50M VU Sarja 9 v Nimi Sv Seura 50 m FINA 1. Anna Mäkinen 95 TaNMKY 38,07 369 2. Melisa Mäntylä 95 TaNMKY 40,55 304 3. Sara

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton organisaatio 2015

Suomen Ratsastajainliiton organisaatio 2015 Sumen Ratsastajainliitn rganisaati 2015 Vaalivalikunta Kristian Nyman, pj Leena Valtanen Venla Väätänen Uusi kknpan vahvistetaan kevätkkuksessa 2015 Valituslautakunta Niina Kivist Pauliina Lehtla Paula

Lisätiedot

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapstissa tällä kertaa LISENSSIT KAUDELLE 2014-2015 LIITON ALAISET SARJAT JA TURNAUKSET KOULULAISTOIMINTA TUOMARIKOULUTUKSET AVUSTUKSIA SYKSYLLE 2014 SARJAPÄÄLLIKKÖ, LAPSET, NUORET

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

A:n maalimerkinnäta:n maalimerkinnät A:n rangaistukseta:n rangaistukset

A:n maalimerkinnäta:n maalimerkinnät A:n rangaistukseta:n rangaistukset JOUKKUE AJOUKKUE KeLy A 1 MV Holappa Leevi 1 3:00 10 71 YV 23 2 94 22:19 22:21 2 Jokela Antti 2 14:03 10-10 Korkala Benjamin 2 Sarja Fat Pipe C99 11 Hyötylä Joona 12 Pikkarainen Kalle Päiväys 24.11.2013

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki

Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki TULOKSET Miehet Yl. nro nimi seura / paikkakunta aika 1 14 Ville Heikkilä Lakeuden maanrakennus 34:01,1 2 2 Antti Rönkkö KeU 35:11,1 3 3 Pasi Silvennoinen Riihimäen Kehä-Ketut

Lisätiedot

Kansallinen pika-ampumahiihto 25.1.2015 Kauhajoella

Kansallinen pika-ampumahiihto 25.1.2015 Kauhajoella Kansallinen pika-ampumahiihto 25.1.2015 Kauhajoella Kauhajoen Karhu T U L O K S E T Kilpailun sarjat: N09; M9; N11; M11; N13; M13; N15; M15; N17; N19; N21; NYL; N45; N50; MYL; M17; M19; M21; M40; M45;

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.216 Järj: Seinäjoen HIihtoseura 3.2.16 9.45.32 Sarja N8 (1, km) 1 18.1. 2 18.1.3 3 18.2. Viola Kurunmäki 4272356 4 18.2.3 Sanni Korpi 4343664 5 18.3. Anni Hietamäki 4359755

Lisätiedot

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty 27.5.2013 Miehet mukana 20 parasta uinti aikaa ajalta 27.05.2013-01.01.2003

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty 27.5.2013 Miehet mukana 20 parasta uinti aikaa ajalta 27.05.2013-01.01.2003 Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty 27.5.2013 Miehet mukana 20 parasta uinti aikaa ajalta 27.05.2013-01.01.2003 Lajit Sija Aika Nimi SV Seura pvm Paikka Miehet 25 m VU ( uimakoulut ) Miehet 50 m VU 1 18,18

Lisätiedot

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) 1 3 Tuomas Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 27.44 27.44 030 2 5 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 28.43 +59 140 3 1 Aaro Saarinen Hollolan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012 Turku - Salo 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Jari Kallio SAT PL 97 97 97 98 98 96 583 2. Joni Röman HKI PL 94 98 98 97 98 95 580 3. Tapio Kajan P-S PL 92 98 94 93 96 94 567 4. Lasse Voutilainen

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

SM-Hiihdot - Ruka. Miehet 50 km (V) LÄHTÖLISTA. 10 km. Mattias Skog Eero Sandgren. TD: Apulais-TD:

SM-Hiihdot - Ruka. Miehet 50 km (V) LÄHTÖLISTA. 10 km. Mattias Skog Eero Sandgren. TD: Apulais-TD: Miehet 0 km (V) - 6 m m 140 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 27033487 Niko Nättinen Finlandia Hiihto-Team 22763833 Santtu Nyman 13:00:30 273060 Jani-Pekka Pantti Sotkamon Jymy 13:01:00 33714826

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Lapin Yleisurheilu ry TILASTOT 2008

Lapin Yleisurheilu ry TILASTOT 2008 Lapin Yleisurheilu ry TILASTOT 2008 100m 18 Ville Kortelainen LapLu 11.25 +1.4 Kajaani 19 Arttu Hirvonen LapLu 11.31 +1.3 19.6. Pudasjärvi Timo Törmänen LapLu 11.52 +0.8 19.6. Pudasjärvi 11.43 Tornio 15

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja Timitsijahjeet Kilpailusäännöt 34 Timitsijat Vastuujukkueen n nimettävä kuhunkin tteluun pätevät, 15 vutta täyttäneet timitsijat, jista vähintään yksi n käynyt liitn timitsijakulutuksen. Liitn timitsijakulutuksen

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Matches Straumann Games 2014 Kajaanin kansalliset sulkapallon Tähtikisat, Straumann Games 2014 lauantai 15.2.2014, Kajaanihalli

Matches Straumann Games 2014 Kajaanin kansalliset sulkapallon Tähtikisat, Straumann Games 2014 lauantai 15.2.2014, Kajaanihalli Kajaanin kansalliset sulkapallon Tähtikisat, Straumann Games 2014 lauantai 15.2.2014, Kajaanihalli MK-A (12 pelaajaa) Henri Saarela, TeSu - Jussi Isoperkkiö, LaVe 21-15 19-21 21-13. Toni Kemppinen, KajSu

Lisätiedot

27 29.6.2008 Tampere 100 111 No. Tas. Sij. Sukunimi Etunimi Seura Toinen kierros Välierät Loppuottelu Voittaja

27 29.6.2008 Tampere 100 111 No. Tas. Sij. Sukunimi Etunimi Seura Toinen kierros Välierät Loppuottelu Voittaja Miehet A2 2 peli 27 29.6.2008 Tampere 100 111 No. Tas. Sij. Sukunimi Etunimi Seura Toinen kierros Välierät Loppuottelu Voittaja 10373 15 1 DANIELSSON Kim ETK DANIELSSON DANIELSSON 6219 2 TIUSANEN Jarno

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2012, OULU 11.-12.2. liikesarjat, naiset 1.dan liikesarjat, miehet 1.dan 1. Julia Pätsi, Taekwon-Do Akatemia 1. Samuli Rossi, Taekwon-Do Akatemia 2. Jutta Jakkila, Taekwon-Do

Lisätiedot

Pojat 17 v. aluemest. Meldeliste. Mannin Matsit, Suomi Cup osak. ja L-S:n aluemest. Nimi Seura Alue. Paulus Tuomisto. Seinäjoen Paini-Miehet

Pojat 17 v. aluemest. Meldeliste. Mannin Matsit, Suomi Cup osak. ja L-S:n aluemest. Nimi Seura Alue. Paulus Tuomisto. Seinäjoen Paini-Miehet 29 kg Paulus Tuomisto Aaron Tuomisto Oliver Pada Vallu Mäntymäki Riku Koski Hugo Lehtimäki Aapo Hakala Lauri Perkka Akseli Perkka Topi Kujala Aatu Karjalainen Eetu Lamberg Ylistaron Kilpa-Veljet Kauhajoen

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

VIIDEN PELAAJAN LOHKO

VIIDEN PELAAJAN LOHKO Kim Viljanen (1) Peli 1 11:10 Kim Viljanen (1) - Teemu Kaltti Janne Tilus - Teemu Kaltti Peli 2 11:50 Ville Salo - Juuso Raittila Kim Viljanen (1) - Ville Salo Peli 3 12:30 Janne Tilus - Teemu Kaltti Juuso

Lisätiedot

Ottelukohtaiset tulokset ja loppusijoitukset (TOP4)

Ottelukohtaiset tulokset ja loppusijoitukset (TOP4) Straumann Games 2015 Tähtikisat Kajaanihalli Lauantaina 7.2.2015 Ottelukohtaiset tulokset ja loppusijoitukset (TOP4) MK-V Miesten kaksinpeli Valio-sarja Miikka Väisänen, SaSu, - Perttu Kalmakoski, JySS,

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015 M 50 m pu 00:27.39 2005 Jari Mäkäläinen M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen M 100 m su 01:04.05 2007 Mikael Koponen

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Meri-Lappi uintien tulokset 23.10.2015

Meri-Lappi uintien tulokset 23.10.2015 Meri-Lappi uintien tulokset 23.10.2015 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) Kilpailu Meri-Lappi Uinnit Tulostuspäivämäärä 23 lokakuu 2015 2015 Kilpailun Kemi Tulostusaika 15:16

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97.

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97. Blues 01 Blue Blues MK 00 Yellow HPK HPK 99 Siniset HPK 99 Valkoiset Ilves 99 Jokerit 97 K-Kissat Laser HT LoKV 00 NuPS 00 Tappara Tappara Cherokee Turnausjoukkueet Turnauksen otteluohjelma Nro Pvm Aika

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Seinäjoen Uimarit -58 ry. E.P. Mukana ei ole 50m altaan aika hyvityksiä.

Seinäjoen Uimarit -58 ry. E.P. Mukana ei ole 50m altaan aika hyvityksiä. Seinäjoen Uimarit -58 ry. E.P. Mukana ei ole 50m altaan aika hyvityksiä. Miehet 25 m VU 1 19,80 Joakim Säilä 94 SeUi 091203 Seinäjoki 0 2 20,54 Eetu Korhonen 95 SeUi 300105 Ilmajoki 0 3 21,66 Joona Alahukkala

Lisätiedot

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999 JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Jukistamisajakhta:01/01/2999 (Sukuimi, etuimi) Kk imi Kaupuki Osite Uique idetifier: Ei Sumessa Lahjitukset ja terveydehu rgaisaatiie Tapahtumakustauksii saistumie Terveydehutaa

Lisätiedot

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3 Pienmäen SM-kilpailu Tekn.asiantjaSeppo Hiltunen K 64 Arv.tuomari Esko Venäläinen JHS ry Tuomarit - C - Pekka Heikkinen - E - Pertti Laaksonen Pit.kerroin +/ 2,4 1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

25. - 26.11.2000 Kauhajoki, Karhu

25. - 26.11.2000 Kauhajoki, Karhu 25. - 26.11.2000 Kauhajoki, Karhu 54 kg 2. Jussi Ojala Seinäjoen Paini-Miehet 3. Turaj Amirkhani Vaasan Toverit 58 kg 1. Tero Välimäki Teuvan Rivakka 2. Markku Varsanpää Vaasan Voima-Veikot 3. Marko Rinne

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 33. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 33. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 33. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 7.2.2015 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Lehtikuva vuoden 1983 Kotka-turnauksen ottelusta ESI Lappeenranta

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA.

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 30.3.2015 11:04 ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2014-2015 THE SERIES REPORT OF SITTING

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7.

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7. 1/6 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ Pr Espnjki ry, Pr Esb å rf n situtumatn Espnjen vesistön vaikutusalueella timivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien mudstama

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

24.10.2004. Järj: Hontai Judo ry TULOKSET. Tuplapooli 6 osallistujaa 3. Elina Aaltonen 2.k LAH IPPON Judokaaviot Hontai Judo 3. Tea Sopanen 1.

24.10.2004. Järj: Hontai Judo ry TULOKSET. Tuplapooli 6 osallistujaa 3. Elina Aaltonen 2.k LAH IPPON Judokaaviot Hontai Judo 3. Tea Sopanen 1. Sarja: AT-57 Järj: Hontai Judo ry TULOKSET 1. Kaisa Kota-aho 1.k RAI 2. Taru Petäjä 2.k FUD Tuplapooli 6 osallistujaa 3. Elina Aaltonen 2.k LAH IPPON Judokaaviot Hontai Judo 3. Tea Sopanen 1.k NUM RYHMÄ

Lisätiedot

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010 N-14 20 km 0 lähtenyttä 0 ilmoittautunutta M-14 20 km 1. (3) Jonas Nordström Akilles 6268 35:25,2 2. (4) Waltteri Lepistö PoTa 4986 36:45,6 +1:20,5 3. (2) Casper Holmen P-P 5757 40:43,5 +5:18,4 3 lähtenyttä

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot