!"#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta!"

Transkriptio

1 !"#2 TOUKOKUU 2013 Suojaudu rikoksilta!

2 !"#2 TASS A NUMEROSSA s LUE LISAA NUORET KANSIAIHE Suojaudu rikoksilta! SIVUT 6 9 r NUORET KYSYVAT MITAJOSMINULLAON TERVEYSONGELMIA? (Osa 1) Yeimy kertoo: Jo 11-vuotiaana tarvitsin liikkumiseen pyor atuolia. En pysty suoriutumaan yksinkertaisistakaan tehtavist a, kuten kevyiden tavaroiden nostamisesta. Lue, mikaauttaayeimy ajakolmea muuta nuorta kestam a an vakavia terveysongelmia. (Ks. RAAMATUN OPETUKSET / NUORET) 3 TARKKAILEMME MAAILMAA 4 APUA PERHEILLE Miten saada nuori noudattamaan sa ant oj a? 10 HAASTATTELU Juutalaisnainen kertoo miksi han tarkisti uskonkasityksi a an 12 HISTORIAN LEHDILLA Kyyros Suuri 14 RAAMATUN NAK OKANTA Jumalan olemus 16 SUUNNITTELUN TULOS? Ka armet ahden nakev a tukiranka LAPSET r Lue kuvitettuja Raamatun kertomuksia. Tehtav asivujen avulla voit tutustuttaa lapsesi Raamatun henkiloihin ja moraaliperiaatteisiin. (Ks. RAAMATUN OPETUKSET / LAPSET) Vol. 94, No. 5 / Monthly / FINNISH Kutakin numeroa painetaan kappaletta 98 kielella Tat a julkaisua ei ole tarkoitettu myytav aksi. Se on valmistettu edistam a an maailmanlaajuista raamatullista opetustyot a, jota tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin. Ellei toisin mainita, raamatunlainausten lahteen aon Pyha Raamattu Uuden maailman ka ann os, viitelaitos. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Heratk a a!-lehden (ISSN ) julkaisija: Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta. Vastaava toimittaja: Jukka Ropponen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Kaikki oikeudet pidatet a an. Printed in Finland, 2013 Haluaisitko lisa atietoatai ilmaisen raamattukurssin? Kay verkkosivustolla tai kirjoita johonkin seuraavista osoitteista. SUOMESSA: Jehovan todistajat, PL 68, Vantaa RUOTSISSA: Vakttornet, PO Box 340, DK-4300 Holbæk, Denmark Osoitteet muissa maissa:

3 TARKKAILEMME MAAILMAA YHDYSVALLAT Yhdysvaltojen sisaisen turvallisuuden ministerion mukaan lentokenttien turvatarkastuksissa on viimeisten kymmenen vuoden aikana takavarikoitu noin 50 miljoonaa kiellettya esinetta. Pelkast a an vuonna 2011 haaviin jai yli tuliasetta. Suurin osa aseiden omistajista sanoi yksinkertaisesti unohtaneensa, etta heilla oli ase mukanaan. NORJA Evankelisluterilainen kirkko ei ole ena a Norjan valtionkirkko. Norjan parlamentti hyvaksyi ensimmaist a kertaa perustuslain muutoksen, joka koski kirkon ja valtion valisten siteiden loysent amist a. TSEKIN ˇ TASAVALTA Eras tutkimus paljasti, etta kaksi kolmasosaa tsekkil ˇ aisistaty ontekijoist a tuntee velvolli- suudekseen vastata tyoh on liittyviin puheluihin, sahk oposteihin ja tekstiviesteihin tyoajan ulkopuolella. Yli kolmanneksen mielestaonep akohteliasta olla vastaamatta niihin heti. BRASILIA Kouluviranomaiset ovat alkaneet asentaa koulupukuihin mikrosiruja pinnaamisen vahent amiseksi. Oppilaiden vanhemmat saavat tekstiviestin, kun heidan lapsensa saapuu kouluun. He saavat viestin myos silloin, kun lapsi on yli 20 minuuttia myo- hass a. Turvatarkastus: Universal Images Group/age fotostock; kirkko: Cephas Picture Library/Alamy; viljasakit: AP Photo/Altaf Qadri INTIA Vaikka Intian ruokatuotanto on viimeisten 20 vuoden aikana tehostunut lahes 50 prosenttia ja varastoissa on 71 miljoonaa tonnia riisia ja vehna a, ruoka ei riita koko vaest olle. Vain noin 40 prosenttia varastoidusta viljasta pa a- tyy kotitalouksien kaytt o on. Osasyyna ongelmaan ovat korruptio ja ruoan haaskaaminen. 3

4 APUA PERHEILLE LASTENKASVATUS Miten saada nuori noudattamaan sa ant oj a? HAASTE Olette sopineet, ettamatka- puhelimet suljetaan kello yhdeksan illalla, mutta olet kahdesti tall a viikolla yllatt a- nyt tyttaresi lahett am ast a tekstiviestejapuoleny on jal- keen. Poikasi kotiintuloaika on iltakymmenelta, mutta eilen han tuli taas kerran kotiin vasta yhdentoista jalkeen. Lapsesi on siis ollut tottelematon. Mitaonteht a- vissa? Sinun olisi ensin hyva selvitta a, miksi han tuntuu uhmaavan asettamiasi sa antoj a. Hyva uutinen on se, etta kyse ei valtt am att a ole silkasta uhmakkuudesta. SYITA Epaselv at rajat. Jotkut teini-ikaiset uhmaavat sa ant oj a nahd akseen, miten pitkalle he voivat menna. Esimerkiksi jos isatai aiti on sanonut, ettatietyst a rikkomuksesta on tietynlaiset seuraukset, nuori voi kokeilla rajojaan nah- dakseen, pitav atk o vanhemmat sanansa. Onko nuoresta tulossa paatunut kapinallinen? Ei valtt am att a. Nuoret rikkovat sa ant oj atodenn akoisemmin silloin, kun vanhemmat eivat ole asettaneet selviarajojataiolleetseuraus- ten suhteen johdonmukaisia. Liian ankarat sa ann ot. Jotkut vanhemmat yrittav at saada lapset aisoihin loputtomilla sa ann oill a. Kun lapsi on tottelematon, he suuttuvat ja laativat lisa a sa ant o- ja. Usein tam a kuitenkin vain pahentaa tilannetta. Mita enemman nuorta yritta a kontrolloida, sitaenemm an han vastustelee, sanotaan era ass a lastenkasvatusta kasit- televass a kirjassa. Taydelliseen kontrollointiin pyrkimi- nenonkuinyritt aisi levitta akovaavoitapehme alle leival- le; leipa hajoaa, eika asiaa auta se, ettavoinlevitt ami- seen kaytet a an enemman voimaa. (Parent/Teen Breakthrough.) Asianmukaisesta kurista voi olla apua. Kurittaminen ei merkitse vain rankaisemista, vaan sen tarkoitus on opettaa lasta, ei panna hant ak arsima an. Miten sitten opettaa teini-ikaist a noudattamaan sa ant oj a? r Lis a aapuaperheilleosoitteessawww.jw.org/fi

5 MITA VOIT TEHDA? Ma arit aselv at rajat. Nuortenonoltavat aysin selvilla siita, mitaheilt a odotetaan ja mitaseurauksiatottelematto- muudesta on. (Raamatun periaate: Galatalaisille 6:7.) Ehdotus: Laadi luettelo kotinne sa ann oist a. Mieti sitten, onko niita liikaa tai liian vah an. Ovatko jotkin niistak ayneet tarpeettomiksi? Pitaisik os aant oj amuuttaasenperusteella, miten vastuuntuntoiseksi lapsi on osoittautu- nut? Ole johdonmukainen. Nuori voi hammenty a, jos han tal- la viikolla joutuu tilille rikkeesta, jota viime viikolla katsot- tiin lapi sormien (Raamatun periaate: Matteus 5:37). Ehdotus: Pyri siihen, etta seuraukset ovat yhteydessarik- komukseen. Jos esimerkiksi lapsi ei noudata kotiintulo- aikaa, siita voisi seurata se, etta kotiintuloaikaa siirreta an aiemmaksi. Ole jarkev a. Ilmaise joustavuutta suomalla teini-ikaiselle lisa a vapautta sitamukaakuinh an sitaansaitsee(raa- matun periaate: Filippilaisille 4:5). Ehdotus: Keskustele sa ann oist ayhdess a nuoren kanssa. Voisit jopa antaa hanen ehdottaa, mitaseurauksia jostain tietysta rikkeesta tulisi koitua. Nuoret noudattavat sa ant oj apaljontodenn akoisemmin, jos he ovat saaneet osallistua niiden laatimiseen. Auta lasta kehittam a an persoonallisuuttaan. Vanhempien tavoitteena ei ole pelkast a an saada lapsi tottelemaan kaskyj a vaan auttaa hant akehitt ama an terve omatunto eli sisainenoikeanjav aar an taju (ks. tekstiruutu Kasvata hyvia ominaisuuksia ) (Raamatun periaate: 1. Pietarin kirje 3:16). Ehdotus: Hyodynn a Raamatun neuvoja. Se on paras lah- de sellaisen kurin saamiseksi, joka antaa ymmart av ai- syytta, ja sen viisaat ohjeet antavat terav an ak oisyytt a kokemattomille, tietoa ja ajattelukykya nuorelle miehelle [tai naiselle] (Sananlaskut 1:1 4). AVAINRAAMATUNKOHTIA Mita ihminen kylva a, sitah an myos niitta a. (Galatalaisille 6:7.) Merkitko on vain teidan sananne kylla kylla ja ei ei. (Matteus 5:37.) Tulkoon jarkevyytenne tunnetuksi. (Filippilaisille 4:5.) Sailytt ak a ahyv aomatunto. (1. Pietarin kirje 3:16.) KASVATA HYVIA OMINAISUUKSIA Auta lastasi pohtimaan, millaisena han haluaa toisten tuntevan hanet. Nuoret voivat haasteita kohdatessaan oppia tekema an hyvia ratkaisuja, kun he miettivat seuraavia kysymyksia: ˇ Millainen ihminen haluan olla? (Kolossalaisille 3:10.) ˇ Mita ihminen, joka heijastaa Kristuksen ominaisuuksia, tekisi tass a tilanteessa? (Sananlaskut 10:1.) Raamatussa kerrotaan monista aiemmin elaneist amiehista ja naisista, joita pidettiin tekojensa perusteella joko hyvinataipahoina(1.korinttilaisille 10:11; Jaakobin kirje 5: 10, 11). Auta lastasi kehitta- ma an hyviaominaisuuksian aiden esimerkkien avulla. (Ks. Heratk a a! 10/2012 s. 25.) Heratk a a! Toukokuu

6 KANSIAIHE Suojaudu rikoksilta! Ystavill ani oli tapana saattaa minut kotiin pimeall a. Era an a iltana olin kuitenkin niin vasy- nyt, etten jaksanut kavell a vaan pa atin tilata taksin. Kuljettaja ei vienytka an minua kotiin vaan ajoi syrjaiselle aukealle ja yritti raiskata minut. Huusin niin lujaa kun jaksoin, ja han pera antyi. Kun han lahestyi minua uudestaan, aloin kirkua ja lahdin juoksemaan. Aiemmin olin usein miettinyt, voiko huutamisesta olla hyo- tya. Huomasin kuitenkin, etta se tepsii! (KARIN) Nimet on muutettu. MONISSA maissa rikollisuuden uhka on jatkuvasti lasn a. Era ass a maassa muuan tuomari totesi: Ikav atosiasiaon,ett a ennemmin tai myohemmin jokainen joutuu rikoksen uhriksi. Toisissa paikoissa rikollisuutta on vahemm an, mutta silloinkaan ei kannata tuudittautua turvallisuudentunteeseen, sillasevoi kostautua. Asutpa rikollisella alueella tai et, miten sinaja laheisesi voitte tehdael amast anne turvallisempaa? Yksi keino on noudattaa Raamatun periaatetta: Kun onnettomuus uhkaa, viisas vaist a a, tyhmakulkee kohti ja saa kolhut. (Sananlaskut 22:3, Kirkkoraamattu 1992.) Viranomaiset kannustavatkin ryhtyma an varotoimiin ja siten kenties valttym a an rikoksilta kokonaan. Rikokset eivat aiheuta ainoastaan fyysisia vammoja ja taloudellisia menetyksia. Monet uhrit saavat lisak- si pysyviahenkisi a ja tunneperaisi a vammoja. On siksi tarke a apyrki a suojelemaan itsea an jarkev ass am aarin. Tarkastelemme seuraavaksi, miten voi suojautua neljalt a erityyppiseltarikokselta:ry ostolt a, seksuaaliselta vakivallalta, verkkorikollisuudelta ja identiteettivarkaudelta.

7 RYOST O Ma aritelm a. Ryost aj a pakottaa toisen henkilon vakivaltaa kayt- tam all ataisill a uhkaamalla antamaan ra- haa tai muuta omaisuutta. Vaikutus. Kun Britanniassa tapahtui jokin aika sitten aseellisten ryost ojen sarja, syyttaj a pani merkille, ettavaikkauhrits aastyi- vat fyysiselta vahingolta, he kaikki koki- vat henkista ahdistuneisuutta. Monet heista kertovat tuntevansa jatkuvaa levottomuutta ja karsiv ans a toistuvista univaikeuksista, syyttaj asanoi. Lis aksi kayt ann oss a jokainen sanoo tyons ak arsineen vakavasti tapahtuneen vuoksi. Miten suojautua? Ole valpas. Varkaat ovat opportunisteja. He vaanivat pahaa-aavistamattomia. Pida siis silmall a niita, jotka pitav at silmall a sinua, ja tee havaintoja ymparist ost asi ala- ka turruta aistejasi tai ham arr aarvostelukykyasi juomalla liikaa alkoholia tai kaytt am al- lamuitap aihteita. Era all a terveydenhoitoon keskittyvall a verkkosivustolla sanotaan: Kun juo alkoholia tai kaytt a a huumeita, on vaikeampaa ajatella selkeasti ja arvioida mahdollisia vaaratilanteita. Suojele omaisuuttasi. Lukitse autosi ja kotisi ovet ja ikkunat. Ala koskaan pa ast a tuntemattomia sisa an. Alaleventelearvo- esineillavaanpid anen akymatt omiss a. Sananlaskujen 11:2:ssa sanotaan: Viisaus on vaatimattomien parissa. Varkaat ep atoivoiset lapset mukaan lukien valitsevat usein uhreikseen niita, jotka esittelevat kalliita korujaan tai elektronisia laitteitaan. Kysy neuvoa. Tyhman tie on oikea ha- nen omissa silmissa an, mutta neuvoa kuunteleva on viisas. (Sananlaskut 12: 15.) Kun matkustat, kysy neuvoa luotettavilta paikallisilta, esimerkiksi viranomaisilta. SEKSUAALINEN VAKIVALTA Varkaat ovat opportunisteja. Tee havaintoja ymparist ost asi. He osaavat kertoa, mitapaikkojakannattaa varoa ja miten voi suojella itsea an ja omaisuuttaan. Ma aritelm a. Seksuaalista vaki- valtaa on raiskauksen lisaksi mika tahansa seksuaalinen teko, johon liittyy pakottamista, voimankaytt o a tai uhkailua. Vaikutus. Pahinta on se, ettei teko vaikuta uhriin vain tapahtumahetkella, sanoo eras raiskatuksi tullut nainen. Se ei unohdu, vaan se piinaa pitkan aikaa ja muuttaa nakemyksen elam ast a. Se muuttaa myos la- heisten ihmisten elam an. Teosta ei tietenka an ole vastuussa uhri vaan rikoksen tekija. Miten suojautua? Luota vaistoosi. Jos jokin paikka tai joku ihminen saa olosi epamukavaksi tai levottomaksi, lahde pois, neuvotaan Pohjois- Carolinan poliisilaitokselta. Al aannakenenka an suostutella sinua ja am a an, jos vaistosi sanoo muuta. Kaytt aydy varmasti; keskity. Raiskaajat ja ahdistelijat etsivat uhreikseen Heratk a a! Toukokuu

8 pahaa-aavistamattomia ja suojattomia ihmisia. Kavele siksi itsevarmasti ja ole valpas. Reagoi nopeasti. Huuda (5. Mooseksen kirja 22:25 27). Pakene tai taistele vastaan kaytt aen hyvaksi yllatysmoment- tia. Yrita juosta turvalliseen paikkaan ja soi- ta poliisille. VERKKORIKOLLISUUS Ma aritelm a. Verkkorikoksilla tarkoitetaan internetissa tapahtuvia rikoksia. Niihin sisaltyv at vero- ja luottokorttipetokset, sosiaaliturvan va arink aytt o ja toimittamattomat tilaukset samoin kuin sijoitus- ja nettihuutokauppahuijaukset. Vaikutus. Verkkorikollisuus maksaa uhreille ja yhteiskunnalle yhteensamiljardejaeuro- ja. Otetaan esimerkki. Muuan Sandra-nimi- nen nainen sai sahk opostia, jonka han uskoi tulleen pankiltaan. Hant a pyydettiin paivitt am a an verkkopankkitietonsa. Muutama minuutti sen jalkeen kun han oli lahet- tanyt tiedot, han huomasi kauhukseen, etta hanen tililta an oli siirretty ulkomaiselle tilille runsaat kolmetuhatta euroa. Han tajusi tulleensa huijatuksi. Miten suojautua? Ole varovainen! Al a anna luotettavilta vaikuttavien verkkosivujen ham at aitse asi ja muista, etta lailliset rahalaitokset eivat pyydaluottamuksellisiatietojas ahkopostit- se. Ennen kuin tekee verkossa ostoksia tai sijoituksia, kannattaa ottaa selva ayrityksen maineesta. Sananlaskujen 14:15:ssasano- taan: Kokematon uskoo joka sanan, mutta terav an ak oinen harkitsee askeleitaan. Varovaisuutta tarvitaan myos asioitaessa ulkomaisten yritysten kanssa, silla mahdollisten ongelmien selvittaminen voi olla tavallista vaikeampaa. Suurin osa seksuaalisen vakivallan uhreista tuntee hyokk a aj an. Aiheesta lisa a kirjan Nuoret kysyvat kayt annollisi avastauksia1. osan sivulla 228 luvussa Miten voin suojella itseani seksuaalisilta hyvaksik aytt ajilt a? Kirjaa voi lukea myos osoitteessa Ota selva ayrityksest a ja sen toimintaperiaatteista. Ilmoittaako yritys osoitettaan? Onko puhelinnumero toiminnassa? Sisaltyyk o kauppaan piilokuluja? Millainen on tuotteen toimitusaika? Onko tuotteella palautusoikeutta? Suhtaudu varauksellisesti liian hyvilta vaikuttaviin tarjouksiin. Ahneet ja nopeaa voittoa tavoittelevat ihmiset ovat verkkohuijareiden pa akohteita. Huijareilla on erilaisia syottej a: suuri rahasumma vah all a vaivalla, laina tai luottokortti luottokelvottomalle tai isot voitot, joihin liittyy vain pieni riski. Yhdysvaltain kauppakomissio neuvoo: Kannattaa arvioida rauhassa minka tahansa sijoitustarjouksen laillisuutta. Mita suurempia voittoja luvataan, sitasuurempiaovat riskit. Kenenka an ei pidaantaapainostaait- sea an sitoutumaan sijoitushankkeeseen ennen kuin on varmistunut sen laillisuudesta. IDENTITEETTI- VARKAUS Ma aritelm a. Identiteettivarkaus tarkoittaa jonkun toisen henkilotietojen selvittamist a vilpillisin keinoin ja niiden kaytt a- mista petokseen tai muuhun rikolliseen toimintaan. Vaikutus. Varas voi toisen henkilotietoja kaytt am all a hankkia luottokortin, ottaa lainaa tai avata uuden tilin. Uhrin nimiin saatetaan ottaa paljon velkaa, ja vaikka velat saataisiinkin lopulta perutuksi, henkilon maine raha-asioissa voi olla tahriintunut vuosiksi eteenpain. Muuan uhri sanookin: Luottokelpoisuuden menettaminen vaikuttaa kaikkeen; se on pahempaa kuin rahan menettaminen. Miten suojautua? Suojaa luottamukselliset tiedot. Jos hoidat pankkiasioita tai teet ostoksia verkossa, vaihda salasanasi sa ann ollisesti, varsinkin jos asioit yhteiskayt oss a olevalla r Lis a a vastauksia raamatullisiin kysymyksiin osoitteessa

9 tietokoneella. Lisaksi kuten edellamainit- tiin, kannattaa suhtautua erittain varauksel- lisesti sahk oposteihin, joissa kysella an luottamuksellisia tietoja. Identiteettivarkaat eivat kayt apelk asta an tietokoneita. He yrittav at kaikin keinoin saada kasiins at arkeita asiapapereita, tiliotteita, sekkivihkoja, luottokortteja ja sosiaaliturvatunnuksia. Sailyt a niitasiksitur- vallisessa paikassa ja silppua kaikki tarke at paperit ennen kuin heitat ne pois. Jos epai- let, etta jokin dokumentti on havinnyt tai va- rastettu, ilmoita siitaheti. Seuraa tilitapahtumia. Valppaus suojelee tehokkaasti identiteettivarkauksilta, sanotaan Yhdysvaltain kauppakomission sivustolla. Mahdollisen identiteettivarkauden toteaminen varhaisessa vaiheessa voi olla ratkaisevaa. Tarkista siksi tilisi sa ann ollisesti ja ole varuillasi epatavallisten tili- ja luottotapahtumien suhteen. Nykymaailmassa mika an ei tietenka an ole varmaa. Varovaisimmatkin ovat joutuneet rikoksen uhreiksi. On kuitenkin aina hyodyllist a tukeutua Raamatun viisauteen, kuten kehotetaan Sananlaskujen 4:6:ssa: Al ahylk aasit a, niin se suojelee sinua. Rakasta sita, niin se varjelee sinua. Mikapa- rasta Raamatussa luvataan, etta rikollisuus tulee loppumaan. Rikollisuus loppuu pian Miksi voimme luottaa siihen, ettajumala tulee lopettamaan rikollisuuden? Jumala on luvannut rauhallisen uuden maailman, jossa ei ole rikollisuutta. Jumala haluaa lopettaa rikollisuuden. Mina, Jehova, rakastan oikeutta, vihaan ryost o ajaep avanhurskautta. (Jesaja 61:8.) Hanell a onvoimaa lopettaa rikollisuus. Han on yleva voimassa, eikah an vaheksy oikeutta ja vanhurskauden runsautta. (Job 37:23.) Han on luvannut havitt a a pahat ihmiset ja sa ast a a oikeamieliset. Pahantekijat karsitaan pois. Vanhurskaat saavat omistaamaan,jaheasuvatsiin aikuisesti. (Psalmit 37:9, 29.) Han on luvannut uskollisille rauhallisen uuden maailman. Savyis at saavat omistaa maan, ja he iloitsevat suuresti rauhan runsaudesta. (Psalmit 37:11.) Koskettavatko nam a raamatunkohdat sinun sydant asi? Jos vastaat myont av asti, varaa aikaa Raamatun tutkimiseen, niin saat tieta alis aa Jumalan tarkoituksesta ihmiskunnan suhteen. Mika an muu kirja ei sisall ayht a runsaasti kayt ann ollist a viisautta eikatarjoatodellistatoivoaturvallisestatu- levaisuudesta. Tarkeit a Raamatun opetuksia kasitell a an tarkemmin kirjassa Mita Raamattu todella opettaa? Voit saada kirjan maksutta Jehovan todistajilta tai lukea sita osoitteessa Heratk a a! Toukokuu

10 HAASTATTELU RACQUEL HALL Juutalaisnainen kertoo miksi han tarkisti uskonkasityksi a an Racquel Hall varttui perheessa, jossa aiti oli Israelin juutalainen ja isa juutalaisuuteen ka antynyt itavaltalainen. Ha- nen aidinpuoleiset isovanhempansa olivat sionisteja, ja he muuttivat Israeliin vuonna 1948, samana vuonna, jona maa itsenaistyi. Heratk a a!-lehti kysyi Racquelilta, mikasaih anet tarkastelemaan lahemmin juutalaista uskoaan. Kertoisitko jotain taustastasi. Synnyin Yhdysvalloissa vuonna Vanhempani erosivat,kunolinkolmevuotias. Aiti opetti minulle juutalaisia perinteitajal ahetti minut juutalaiseen jesiva-kouluun. ˇ Ollessani seitseman vanha aiti ja mina muutimme vuodeksi Israeliin, missak avin koulua kibbutsissa, kollektiivitilalla. Tam an jal- keen muutimme Meksikoon. Alueella ei ollut synagogaa, mutta noudatin juutalaisia tapoja. Sytytin sapattina kynttiloi- ta, luin tooraa ja rukoilin kayt- tam all a sidduria, rukouskirjaa. Sanoin monesti koulussa toisille, etta minun uskontoni oli se alkuperainen uskonto. En ollut koskaan lukenut niin kutsuttua Uutta testamenttia, jossa kerrotaan enimmakseen Jeesuksen Kristuksen palveluksesta ja opetuksista. Aiti oli jopa varoittanut minua lukemasta sita, jotteivat sen opetukset tahraisi minua. Miksi pa atit kuitenkin lukea Uuden testamentin? Muutin 17-vuotiaana takaisin Yhdysvaltoihin kayd akseni koulun loppuun. Muuan tuttavani, joka sanoi olevansa kristitty, kertoi minulle, ettael amani olisi vajavaista ilman Jeesusta. Jeesukseen uskovat ovat eksyksissa, vastasin. Oletko koskaan edes lukenut Uutta testamenttia? han kysyi. En, vastasin. Silloinhan esitat mielipiteen asiasta, josta et tieda yhta an mita an, han sanoi. Hanen sanansa vihlaisivat sisintani, silla olin aina ollut sita mielta, ettaontyper aaesitt aa nakemyksi a an vastoin parem-

11 paa tietoa. Niinpaotinkiltisti hanen Raamattunsa ja aloin lukea kotona Uutta testamenttia. Miten lukemasi vaikutti sinuun? Yllatyksekseni huomasin, etta Uuden testamentin kirjoittajat olivat juutalaisia. Mitapidem- malle luin, sita selvemmin nain, etta Jeesus oli huomaavainen, noyr a juutalainen, joka halusi auttaa ihmisia, ei riista a heita. Minajopalainasinkir- jastosta hanest akertoviakirjo- ja. Yksika an niistaeikuiten- kaan saanut minua vakuuttu- maan siita, etta Jeesus oli Messias. Joissakin niistah a- nesta jopa puhuttiin Jumalana, mikaeimahtunutj arkeeni. Keta Jeesus oikein rukoili? Itsea ank o? Sita paitsi Jeesus kuoli, mutta Raamatussa sanotaan Jumalasta: Sinaetkuo- le. 1 Mista sait vastaukset kysymyksiisi? Totuus ei ole ristiriitainen, ja olin pa att anyt loyt a a totuuden. Niinpa rukoilin Jumalaa vilpitto- masti silmat kyynelissa, ensi kertaa ilman sidduria. Olin tuskin lakannut rukoilemasta, kun oveen koputettiin. Ovella seisoi kaksi Jehovan todistajaa, ja he antoivat minulle era an Raamatun tutkimiseen tarkoitetun julkaisun. Tuo julkaisu samoin kuin keskustelut, joita myo- hemmin kavin todistajien kanssa, saivat minut vakuuttumaan siita, ettaheid an nakemyksen- sa perustuvat Raamattuun. He eivat esimerkiksi pida Jeesusta osana kolminaisuutta vaan Jumalan Poikana 2 ja Jumalan luomakunnan alkuna. 3 Pian tam an jalkeen palasin Meksikoon, missajatkoinmes- siasta koskevien ennustusten tutkimista todistajien kanssa. Ennustusten suuri ma ar ah ammastytti minua. Olin silti yha hieman epailev all a kannalla. Pohdin, oliko Jeesus ainoa, johon ennustukset sopivat, tai oliko han ehka vain taitava nayttelij a. Mikaolik aannekohta? Todistajat nayttiv at minulle ennustuksia, joiden taytt aminen ei olisi onnistunut yhdeltak a an huijarilta. Esimerkiksi profeetta Miika sanoi yli 700 vuotta etukateen, etta Messias syntyisi Juudean Betlehemissa. 4 Kuka voisi vaikuttaa omaan syntyma- paikkaansa? Lisaksi Jesaja kirjoitti, etta Messias tapettaisiin halveksittuna rikollisena mutta haudattaisiin rikkaiden joukkoon. 5 Kaikki nam a ennustukset tayttyiv at Jeesuksessa. Viela yksi todiste liittyi Jeesuksen syntypera an. Raamatun mukaan Messias olisi kuningas Daavidin jalkel ainen. 6 Muinaiset juutalaiset laativat yksityisia ja julkisia sukuluetteloja, joten jos Jeesus ei olisi kuulunut Daavidin sukuhaaraan, ha- nen vihollisensa olisivat varmasti toitottaneet sen kaikelle kansalle. Jeesus oli kuitenkin kiistatta Daavidin jalkel ainen. Ihmiset jopa kutsuivat hant a Daavidin Pojaksi. 7 Vuonna 70, jolloin Jeesuksen kuolemasta oli kulunut 37 vuotta, roomalaisarmeijat tuhosivat Jerusalemin ja sukuluettelot katosivat tai tuhoutuivat. Jotta siis Messiaan sukupera olisi voitu tarkistaa, hanen tay- tyi ilmaantua ennen vuotta 70. Miten tam an tajuaminen vaikutti sinuun? 5.Mooseksenkirjan18:18, 19:ssa ennustettiin, ettajuma- la heratt aisi Israelissa Moosek- sen kaltaisen profeetan. Jumala sanoi tast aprofeetasta: Sen jokaeikuunteleminunsanojani, jotka han puhuu minun nimessani, hanet minaitse vaadin tilille. Se ettatutkin syvallisesti koko Raamattua, sai minut vakuuttuneeksi siita, etta Jeesus Nasaretilainen oli tuo profeetta. 1. Habakuk 1: Johannes 1: Ilmestys 3: Miika 5:2; Matteus 2:1. 5. Jesaja 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Jesaja 9:6, 7; Luukas 1: Matteuksen 1. luku sisalt a a Jeesuksen isanpuoleisen sukuluettelon ja Luukkaan 3. luku aidinpuoleisen sukuluettelon. 7. Matteus 21:9. Heratk a a! Toukokuu

12 HISTORIAN LEHDILL A KYYROS SUURI Kyyroksen hauta KYYROS SUURI Lokakuun 5. ja 6. paiv an valisen ay ona vuonna 539 eaa. Babylonian valtakunnan pa akaupungille Babylonille tapahtui jotain naenn aisesti mah- dotonta. Tuona kohtalokkaana yon a Meedian ja Persian armeija valloitti kaupungin Persian kuninkaan Kyyroksen eli Kyyros Suuren johdolla. Hanen strategiansa oli nerokas. LYHYESTI ) Kyyroksen uskotaan syntyneen vuoden 600 paikkeilla eaa. Han kuoli taistelussa noin vuonna 530 eaa. ) Kyyroksen hauta on yhan ahtaviss a Pasargadain kaupungissa, jonka Kyyros perusti muinaiseen Persiaan ja joka on tat anyky a arkeologinen alue Iranissa. ) Kyyroksen lierion a tunnettu 23 senttimetrin pituinen saviasiakirja kertoo, kuinka Kyyros valloitti Babylonin ja vapautti pakkosiirtolaiset, juutalaiset mukaan lukien. Lieriot aon sanottu yhdeksi tarkeimmist a Raamatun arkeologian loyd oist a. ) Entisen Persian alueen asukkaat pitav at Kyyrosta edelleen suuressa arvossa. Hauta: Robert Harding Picture Library/SuperStock; lieri o: The Trustees of the British Museum MITEN KYYROS VALLOITTI BABYLONIN? Kun Kyyros otti Babylonin taht aimeens a, se oli jo Lahi- idan ja kenties koko maailman arvostetuin kaupunki, sanotaan kirjassa Ancient World Leaders Cyrus the Great. Babylonin halki virtasi Eufrat, jonka vedet tayttiv at kaupungin jyhkeiden muurien ympar oim at vallihaudat. Tam an puolustusjarjestelm an ansiosta kaupunki vaikutti mahdottomalta valloittaa. Babylonista katsoen ylajuoksun suunnassa Kyyroksen miehet ohjasivat Eufratin vedet toisaalle, ja kaupungin lapi virtaavan joen vedenpinta laski. Sitten sotilaat kahlasivat jokea pitkin kaupungin porteille, jotka oli jatetty auki, ja ottivat Babylonin haltuunsa kohtaamatta paljonkaan vastarintaa. Kreikkalaisten historioitsijoiden Herodotoksen ja Ksenofonin mukaan babylonilaiset tunsivat olonsa niin turvalliseksi kaupungin muurien sisall a, ettatuonay onamonet kuningas mukaan lukien olivat juhlimassa (ks. tekstiruutu Kirjoitus seinall a ). Lisaksi Babylonin valloitus taytti joitakin hamm astytt avi a Raamatun ennustuksia. Kyyroksen lieri o

13 Raamattu ennusti, ett a Kyyros valloittaisi Babylonin. HAMM ASTYTT AVI A ENNUSTUKSIA Erityisen merkittavi a ovat Babylonin tuhoa koskevat Jesajan kirjan profetiat, silla ne kirjoitettiin parisataa vuotta etukateen, kenties 150 vuotta ennen kuin Kyyros edes syntyi. Seuraavassa muutamia esimerkkeja: ˇ Kyyros-niminen mies valloittaisi Babylonin ja vapauttaisi juutalaiset (Jesaja 44:28; 45:1). ˇ Eufrat kuivuisi, mika avaisi tien Kyyroksen armeijalle (Jesaja 44:27). ˇ Kaupungin portit olisi jatetty auki (Jesaja 45:1). ˇ Babylonin sotajoukot lakkaisivat taistelemasta (Jeremia 51:30; Jesaja 13:1, 7). IHMEELLINEN VAPAUTUS Vuonna 607 eaa. Babylonian armeijat olivat havitt aneet Jerusalemin ja vieneet suurimman osan eloon ja aneist a pakkosiirtolaisuuteen. Kuinka kauan juutalaisten vankeus kestaisi? Jumala sanoi: Kun seitsemankymment a vuotta on tayttynyt, mina vaadin tilille Babylonin kuninkaan ja sen kansakunnan ja olen tekeva sen autioksi ajan ha- mar a an asti. (Jeremia 25:12.) Kuten edella mainittiin, Kyyros valtasi Babylonin vuonna 539 eaa. Pian sen jalkeen han vapautti juutalaiset, jotka alkoivat palata kotimaahansa vuonna 537 eaa., tasm alleen 70 vuotta siita, kun kansa oli viety vankeuteen (Esra 1:1 4). Babylonista itsesta an tuli lopulta autio, mikaonj alleen yksi esimerkki Raamatun ennustusten tasm allisyydest a. MIKSI ASIALLA ON MERKITYST A? Raamattu ennusti 1) juutalaisten 70-vuotisen pakkosiirtolaisuuden, 2) Babylonin valloituksen ja Kyyroksen strategian pa apiirteet seka 3) Babylonin lopullisen autioituksen. Yksika an ihminen ei olisi voinut tieta at allaisia yksityiskohtia etukateen. Jarkev ampi pa atelm a on se, mita sanotaan 2. Pietarin kirjeen 1:21:ssa: Profetiaa ei milloinkaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan ihmiset puhuivat sen, minka saivat Jumalalta. Raamattu on varmasti tarkastelun arvoinen kirja. KIRJOITUS SEINALL A Sinay ona, jona Kyyros teki ylla- tyshyokk ayksens a, Babylonian kuningas Belsassar juhli tuhannen ylimyksensa kanssa. Yhtakki atapahtui ihme: seinalle ilmestyi kasi. Kaikkien katsellessa kasi kirjoitti palatsin seinan rappaukseen MENE, MENE, TEKEL ja PARSIN. (Daniel5:1,5,25.) Profeetta Daniel selitti arvoitukselliset sanat kauhistuneelle kuningas Belsassarille. Daniel kertoi, etta kuninkaan valtakunnasta on tehty loppu, hanet on punnittu vaa alla ja havaittu puutteelliseksi ja etta Babylon on annettu meedialaisille ja persialaisille. (Daniel 5:26 28.) Jokainen sana toteutui. Vielanyky aan- kin joissakin kielissailmaus kirjoitus seinall a viittaa uhkaavaan katastrofiin tai epaonnistu- miseen. Kukin sana viittasi raha- ja painoyksikoihin. Aihetta kasitell a an tarkemmin kirjan KiinnitahuomiotaDanielinprofe- tiaan! luvussa 7; julk. Jehovan todistajat. Heratk a a! Toukokuu

14 RAAMATUN N AK OKANTA JUMALAN OLEMUS JUMALAN OLEMUS Millainen ruumis Jumalalla on? Jumala on Henki. (Johannes 4:24) MITA RAAMATTU SANOO? Raamatun mukaan Jumala on henkiolento (2. Korinttilaisille 3:17). Han on siksi paljon ylempi meita, emmeka pysty havaitsemaan hant a aisteillamme. 1. Timoteuksen kirjeen 1:17:ss ah anen kuvaillaan olevan ikuisuuden Kuningas, turmeltumaton, nakym at on. Raamatussa sanotaan lisaksi, etta kukaan ei ole milloinkaan nahnyt Jumalaa (1. Johanneksen kirje 4:12). Luojamme on niin paljon meita ylempi, ettemme pysty alkuunkaan kuvittelemaan, miltah an naytt a a. Keneen te voitte verrata Jumalaa, ja minkah anen kaltaisensa voitte asettaa hanen rinnalleen? kysyta an Jesajan 40:18:ssa. Kunnioitusta heratt av akirjaimellinen taivaskin kalpenee Kaikkivaltiaaseen verrattuna (Jesaja 40:22, 26). On kuitenkin olemassa alyllisi a luomuksia, jotka voivat nahd ajumalan ja jopa puhua hanen kanssaan kasvokkain. Miten se on mahdollista? Koska hekin ovat henkia ja asuvat taivaassa. (1. Kuninkaiden kirja 22:21; Heprealaisille 1:7.) Jeesus Kristus sanoi naist a yli-inhimillisista luomuksista, enkeleista: [He] aina nake- vat taivaassa olevan Isani kasvot. (Matteus 18:10.) r Lis a a vastauksia raamatullisiin kysymyksiin osoitteessa

15 MITA RAAMATTU SANOO? Raamatussa ei opeteta, ettajumala olisi jokin persoonaton voima, joka on aina lasn a kaikkialla. Sen sijaan Matteuksen 6:9:ssaja18:10:ss a olevat Jeesuksen sanat osoittavat, ettajumalaonpersoona, Is a, ja ettataivasonh a- nen pysyva asuinpaikkansa (1. Kuninkaiden kirja 8:43). Elam ans a loppupuolella Jeesus sanoi: Minaolenl ahdoss a maailmasta ja menossa Isan luo. (Johannes 16:28.) Kun Jeesuksen elam aihmisen ap aattyi ja hanet heratettiin kuolleista henkiolennoksi, han nousi itse taivaaseen ilmaantuakseen nyt Jumalan kasvojen eteen (Heprealaisille 9:24). Miksi naill a asioilla on merkitysta? Ensinnakin siksi, ettakoska Jumala on persoona, me voimme saada hanest atietoajal ahestyah anta (Jaakobin kirje 4:8). Toiseksi se, ettatiet aa totuuden Jumalasta, suojelee va ar alt a palvonnalta, kuten elottomien kuvien ja esineiden palvonnalta. Lapsukaiset, varjelkaa itseanne epa- jumalilta, sanotaan 1. Johanneksen kirjeen 5:21:ssa. MITA RAAMATTU SANOO? Ihmiset kykenevat heijastamaan Jumalan ominaisuuksia, kuten rakkautta, oikeudenmukaisuutta ja viisautta. Raamatussa sanotaankin: Tulkaa Jumalan jaljitte- lijoiksi niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa edelleen rakkaudes- sa. (Efesolaisille 5:1, 2.) Jumala antoi meille myos vapaan tahdon, jonka ansiosta voimme erottaa oikean va ar ast a ja osoittaa rakkautta toisille eri tavoin (1. Korinttilaisille 13:4 7). Meillaonmy os kyky olla luovia, nauttia kauneudesta ja ihailla meitaymp aroiv a ah ammastytt a- va a maailmaa. Ennen kaikkea meilla on hengellinen puoli, luonnollinen halu saada tietoa Luojasta ja siita, mikah anen tahtonsa on meidan suhteemme (Matteus 5:3). Miten Raamatun totuus voi auttaa sinua? Mita paremmin opimme tuntemaan Jumalan ja jaljittelem a an hant a, sita tarkemmin elam amme on sopusoinnussa hanen tahtonsa kanssa. Siten voimme saada elam ast aenemm an iloa seka tuntea aitoa tyytyvaisyytt ajasis aista rauhaa. (Jesaja 48:17, 18.) Jumala tieta a, ettah anen vetoavat ominaisuutensa koskettavat ihmissydant a, mikavet aa rehellissydamisi aihmisi ah anen puoleensa ja avaa heille tien ikuiseen elam a an (Johannes 6:44; 17:3). Onko Jumala kaikkialla? Teidan on siis rukoiltava nain: Meidan Isamme taivaissa. (Matteus 6:9) Mill a tavoin ihminen on Jumalan kuva? Jumala ryhtyi luomaan ihmista kuvakseen, Jumalan kuvaksi han loi hanet, mieheksi ja naiseksi han loi heidat. (1. Mooseksen kirja 1:27) Heratk a a! Toukokuu

16 SUUNNITTELUN TULOS? Ka armet ahden nakev a tukiranka Ka armet ahden tukirangan nystyt ovat korkealaatuisia mikrolinsseja. K a armet ahti: Fotosearch.com; pikkukuva: Professor Joanna Aizenberg, Harvard K ORALLIRIUTOILLA elavall a ka armet ahdell aonh ammastyt- tav a panssari. Tam a osa sen tuki- rankaa on taynn a mikroskooppisen pienia linsseja, jotka tekevat siita moniosaisen silman. Mieti: Kun tiedemiehet tutkivat ka armet ahden tukirangan levyja, he havaitsivat vieri vieressaoleviakris- tallinkirkkaita nystyja, joista jokainen on ihmisen hiusta ohuempi, sanotaan Natural History -lehdessa. Nam a kalsiumkarbonaatista eli kalsiitista koostuvat nystyt osoittautuivat korkealaatuisiksi mikrolinsseiksi, jotka kohdistavat valon juuri niiden alapuolella oleviin valoherkkiin hermopisteisiin. Lisaksi linssien muoto takaa sen, etta niiden aikaansaamassa kuvassa ei ole va aristymi a. Kemisti Joanna Aizenbergin mukaan ka armet ahden kaksitoiminen kuori havainnollistaa erast at arkea a periaatetta: kasvi- ja elainmaailmas- sa materiaalit ovat usein sellaisia, etta ne palvelevat erinomaisesti montaa tarkoitusta. Tutkijat ovat ottaneet mallia ka armet ahdest ajakehitt aneet yksinkertaisen ja edullisen menetelman tuottaa kalsiitista valmistettujen mikrolinssien ryhmia. Niiden monia sovelluksia ovat muun muassa tietoliikennelaitteet, joissa niitak ayteta an valosignaalien johtamiseen valokuituja pitkin. Mita ajattelet? Onko ka armet ahden nakev a tukiranka evoluution vai suunnittelun tulos? s n o Tamalehtija aiempia numeroita ladattavissa ilmaiseksi p Raamattu verkossa noin 50 kielella Lue koodi tai kay osoitteessa g13 05-FI

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Story 36 of 60. www.m1914.org

Story 36 of 60. www.m1914.org Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Kääntäjä: Kati Hämäläinen Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Suomi Story 36 of 60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Nehemia rakentaa muurin

Nehemia rakentaa muurin Nettiraamattu lapsille Nehemia rakentaa muurin Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen Nettiraamattu lapsille Ensimmäinen pääsiäinen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet Nettiraamattu lapsille Vakaan uskon miehet Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

opettaja Isak Penzev 4.10.2012

opettaja Isak Penzev 4.10.2012 1 Herran juhlat 4: Shemini Atzeret - Simchat Toora opettaja Isak Penzev 4.10.2012 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit.

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit. Sana, Logos, 2 1 2 Kerubi 8 9 22.01.2016 / JP Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG 3 4 5 6 7 sivu 1 Aadam Eeva 10 11 12 Eeva Aadam Kain Aabel Seet Maailmankaikkeus Paratiisi 1. loi pyhän hengen avulla

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Jeesuksen seuraaminen maksaa

Jeesuksen seuraaminen maksaa Jeesuksen seuraaminen maksaa Mt 8:18-34 18. Seuraa minua! Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Suosikkipojasta orjaksi

Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot