!"#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta!"

Transkriptio

1 !"#2 TOUKOKUU 2013 Suojaudu rikoksilta!

2 !"#2 TASS A NUMEROSSA s LUE LISAA NUORET KANSIAIHE Suojaudu rikoksilta! SIVUT 6 9 r NUORET KYSYVAT MITAJOSMINULLAON TERVEYSONGELMIA? (Osa 1) Yeimy kertoo: Jo 11-vuotiaana tarvitsin liikkumiseen pyor atuolia. En pysty suoriutumaan yksinkertaisistakaan tehtavist a, kuten kevyiden tavaroiden nostamisesta. Lue, mikaauttaayeimy ajakolmea muuta nuorta kestam a an vakavia terveysongelmia. (Ks. RAAMATUN OPETUKSET / NUORET) 3 TARKKAILEMME MAAILMAA 4 APUA PERHEILLE Miten saada nuori noudattamaan sa ant oj a? 10 HAASTATTELU Juutalaisnainen kertoo miksi han tarkisti uskonkasityksi a an 12 HISTORIAN LEHDILLA Kyyros Suuri 14 RAAMATUN NAK OKANTA Jumalan olemus 16 SUUNNITTELUN TULOS? Ka armet ahden nakev a tukiranka LAPSET r Lue kuvitettuja Raamatun kertomuksia. Tehtav asivujen avulla voit tutustuttaa lapsesi Raamatun henkiloihin ja moraaliperiaatteisiin. (Ks. RAAMATUN OPETUKSET / LAPSET) Vol. 94, No. 5 / Monthly / FINNISH Kutakin numeroa painetaan kappaletta 98 kielella Tat a julkaisua ei ole tarkoitettu myytav aksi. Se on valmistettu edistam a an maailmanlaajuista raamatullista opetustyot a, jota tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin. Ellei toisin mainita, raamatunlainausten lahteen aon Pyha Raamattu Uuden maailman ka ann os, viitelaitos. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Heratk a a!-lehden (ISSN ) julkaisija: Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta. Vastaava toimittaja: Jukka Ropponen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Kaikki oikeudet pidatet a an. Printed in Finland, 2013 Haluaisitko lisa atietoatai ilmaisen raamattukurssin? Kay verkkosivustolla tai kirjoita johonkin seuraavista osoitteista. SUOMESSA: Jehovan todistajat, PL 68, Vantaa RUOTSISSA: Vakttornet, PO Box 340, DK-4300 Holbæk, Denmark Osoitteet muissa maissa:

3 TARKKAILEMME MAAILMAA YHDYSVALLAT Yhdysvaltojen sisaisen turvallisuuden ministerion mukaan lentokenttien turvatarkastuksissa on viimeisten kymmenen vuoden aikana takavarikoitu noin 50 miljoonaa kiellettya esinetta. Pelkast a an vuonna 2011 haaviin jai yli tuliasetta. Suurin osa aseiden omistajista sanoi yksinkertaisesti unohtaneensa, etta heilla oli ase mukanaan. NORJA Evankelisluterilainen kirkko ei ole ena a Norjan valtionkirkko. Norjan parlamentti hyvaksyi ensimmaist a kertaa perustuslain muutoksen, joka koski kirkon ja valtion valisten siteiden loysent amist a. TSEKIN ˇ TASAVALTA Eras tutkimus paljasti, etta kaksi kolmasosaa tsekkil ˇ aisistaty ontekijoist a tuntee velvolli- suudekseen vastata tyoh on liittyviin puheluihin, sahk oposteihin ja tekstiviesteihin tyoajan ulkopuolella. Yli kolmanneksen mielestaonep akohteliasta olla vastaamatta niihin heti. BRASILIA Kouluviranomaiset ovat alkaneet asentaa koulupukuihin mikrosiruja pinnaamisen vahent amiseksi. Oppilaiden vanhemmat saavat tekstiviestin, kun heidan lapsensa saapuu kouluun. He saavat viestin myos silloin, kun lapsi on yli 20 minuuttia myo- hass a. Turvatarkastus: Universal Images Group/age fotostock; kirkko: Cephas Picture Library/Alamy; viljasakit: AP Photo/Altaf Qadri INTIA Vaikka Intian ruokatuotanto on viimeisten 20 vuoden aikana tehostunut lahes 50 prosenttia ja varastoissa on 71 miljoonaa tonnia riisia ja vehna a, ruoka ei riita koko vaest olle. Vain noin 40 prosenttia varastoidusta viljasta pa a- tyy kotitalouksien kaytt o on. Osasyyna ongelmaan ovat korruptio ja ruoan haaskaaminen. 3

4 APUA PERHEILLE LASTENKASVATUS Miten saada nuori noudattamaan sa ant oj a? HAASTE Olette sopineet, ettamatka- puhelimet suljetaan kello yhdeksan illalla, mutta olet kahdesti tall a viikolla yllatt a- nyt tyttaresi lahett am ast a tekstiviestejapuoleny on jal- keen. Poikasi kotiintuloaika on iltakymmenelta, mutta eilen han tuli taas kerran kotiin vasta yhdentoista jalkeen. Lapsesi on siis ollut tottelematon. Mitaonteht a- vissa? Sinun olisi ensin hyva selvitta a, miksi han tuntuu uhmaavan asettamiasi sa antoj a. Hyva uutinen on se, etta kyse ei valtt am att a ole silkasta uhmakkuudesta. SYITA Epaselv at rajat. Jotkut teini-ikaiset uhmaavat sa ant oj a nahd akseen, miten pitkalle he voivat menna. Esimerkiksi jos isatai aiti on sanonut, ettatietyst a rikkomuksesta on tietynlaiset seuraukset, nuori voi kokeilla rajojaan nah- dakseen, pitav atk o vanhemmat sanansa. Onko nuoresta tulossa paatunut kapinallinen? Ei valtt am att a. Nuoret rikkovat sa ant oj atodenn akoisemmin silloin, kun vanhemmat eivat ole asettaneet selviarajojataiolleetseuraus- ten suhteen johdonmukaisia. Liian ankarat sa ann ot. Jotkut vanhemmat yrittav at saada lapset aisoihin loputtomilla sa ann oill a. Kun lapsi on tottelematon, he suuttuvat ja laativat lisa a sa ant o- ja. Usein tam a kuitenkin vain pahentaa tilannetta. Mita enemman nuorta yritta a kontrolloida, sitaenemm an han vastustelee, sanotaan era ass a lastenkasvatusta kasit- televass a kirjassa. Taydelliseen kontrollointiin pyrkimi- nenonkuinyritt aisi levitta akovaavoitapehme alle leival- le; leipa hajoaa, eika asiaa auta se, ettavoinlevitt ami- seen kaytet a an enemman voimaa. (Parent/Teen Breakthrough.) Asianmukaisesta kurista voi olla apua. Kurittaminen ei merkitse vain rankaisemista, vaan sen tarkoitus on opettaa lasta, ei panna hant ak arsima an. Miten sitten opettaa teini-ikaist a noudattamaan sa ant oj a? r Lis a aapuaperheilleosoitteessawww.jw.org/fi

5 MITA VOIT TEHDA? Ma arit aselv at rajat. Nuortenonoltavat aysin selvilla siita, mitaheilt a odotetaan ja mitaseurauksiatottelematto- muudesta on. (Raamatun periaate: Galatalaisille 6:7.) Ehdotus: Laadi luettelo kotinne sa ann oist a. Mieti sitten, onko niita liikaa tai liian vah an. Ovatko jotkin niistak ayneet tarpeettomiksi? Pitaisik os aant oj amuuttaasenperusteella, miten vastuuntuntoiseksi lapsi on osoittautu- nut? Ole johdonmukainen. Nuori voi hammenty a, jos han tal- la viikolla joutuu tilille rikkeesta, jota viime viikolla katsot- tiin lapi sormien (Raamatun periaate: Matteus 5:37). Ehdotus: Pyri siihen, etta seuraukset ovat yhteydessarik- komukseen. Jos esimerkiksi lapsi ei noudata kotiintulo- aikaa, siita voisi seurata se, etta kotiintuloaikaa siirreta an aiemmaksi. Ole jarkev a. Ilmaise joustavuutta suomalla teini-ikaiselle lisa a vapautta sitamukaakuinh an sitaansaitsee(raa- matun periaate: Filippilaisille 4:5). Ehdotus: Keskustele sa ann oist ayhdess a nuoren kanssa. Voisit jopa antaa hanen ehdottaa, mitaseurauksia jostain tietysta rikkeesta tulisi koitua. Nuoret noudattavat sa ant oj apaljontodenn akoisemmin, jos he ovat saaneet osallistua niiden laatimiseen. Auta lasta kehittam a an persoonallisuuttaan. Vanhempien tavoitteena ei ole pelkast a an saada lapsi tottelemaan kaskyj a vaan auttaa hant akehitt ama an terve omatunto eli sisainenoikeanjav aar an taju (ks. tekstiruutu Kasvata hyvia ominaisuuksia ) (Raamatun periaate: 1. Pietarin kirje 3:16). Ehdotus: Hyodynn a Raamatun neuvoja. Se on paras lah- de sellaisen kurin saamiseksi, joka antaa ymmart av ai- syytta, ja sen viisaat ohjeet antavat terav an ak oisyytt a kokemattomille, tietoa ja ajattelukykya nuorelle miehelle [tai naiselle] (Sananlaskut 1:1 4). AVAINRAAMATUNKOHTIA Mita ihminen kylva a, sitah an myos niitta a. (Galatalaisille 6:7.) Merkitko on vain teidan sananne kylla kylla ja ei ei. (Matteus 5:37.) Tulkoon jarkevyytenne tunnetuksi. (Filippilaisille 4:5.) Sailytt ak a ahyv aomatunto. (1. Pietarin kirje 3:16.) KASVATA HYVIA OMINAISUUKSIA Auta lastasi pohtimaan, millaisena han haluaa toisten tuntevan hanet. Nuoret voivat haasteita kohdatessaan oppia tekema an hyvia ratkaisuja, kun he miettivat seuraavia kysymyksia: ˇ Millainen ihminen haluan olla? (Kolossalaisille 3:10.) ˇ Mita ihminen, joka heijastaa Kristuksen ominaisuuksia, tekisi tass a tilanteessa? (Sananlaskut 10:1.) Raamatussa kerrotaan monista aiemmin elaneist amiehista ja naisista, joita pidettiin tekojensa perusteella joko hyvinataipahoina(1.korinttilaisille 10:11; Jaakobin kirje 5: 10, 11). Auta lastasi kehitta- ma an hyviaominaisuuksian aiden esimerkkien avulla. (Ks. Heratk a a! 10/2012 s. 25.) Heratk a a! Toukokuu

6 KANSIAIHE Suojaudu rikoksilta! Ystavill ani oli tapana saattaa minut kotiin pimeall a. Era an a iltana olin kuitenkin niin vasy- nyt, etten jaksanut kavell a vaan pa atin tilata taksin. Kuljettaja ei vienytka an minua kotiin vaan ajoi syrjaiselle aukealle ja yritti raiskata minut. Huusin niin lujaa kun jaksoin, ja han pera antyi. Kun han lahestyi minua uudestaan, aloin kirkua ja lahdin juoksemaan. Aiemmin olin usein miettinyt, voiko huutamisesta olla hyo- tya. Huomasin kuitenkin, etta se tepsii! (KARIN) Nimet on muutettu. MONISSA maissa rikollisuuden uhka on jatkuvasti lasn a. Era ass a maassa muuan tuomari totesi: Ikav atosiasiaon,ett a ennemmin tai myohemmin jokainen joutuu rikoksen uhriksi. Toisissa paikoissa rikollisuutta on vahemm an, mutta silloinkaan ei kannata tuudittautua turvallisuudentunteeseen, sillasevoi kostautua. Asutpa rikollisella alueella tai et, miten sinaja laheisesi voitte tehdael amast anne turvallisempaa? Yksi keino on noudattaa Raamatun periaatetta: Kun onnettomuus uhkaa, viisas vaist a a, tyhmakulkee kohti ja saa kolhut. (Sananlaskut 22:3, Kirkkoraamattu 1992.) Viranomaiset kannustavatkin ryhtyma an varotoimiin ja siten kenties valttym a an rikoksilta kokonaan. Rikokset eivat aiheuta ainoastaan fyysisia vammoja ja taloudellisia menetyksia. Monet uhrit saavat lisak- si pysyviahenkisi a ja tunneperaisi a vammoja. On siksi tarke a apyrki a suojelemaan itsea an jarkev ass am aarin. Tarkastelemme seuraavaksi, miten voi suojautua neljalt a erityyppiseltarikokselta:ry ostolt a, seksuaaliselta vakivallalta, verkkorikollisuudelta ja identiteettivarkaudelta.

7 RYOST O Ma aritelm a. Ryost aj a pakottaa toisen henkilon vakivaltaa kayt- tam all ataisill a uhkaamalla antamaan ra- haa tai muuta omaisuutta. Vaikutus. Kun Britanniassa tapahtui jokin aika sitten aseellisten ryost ojen sarja, syyttaj a pani merkille, ettavaikkauhrits aastyi- vat fyysiselta vahingolta, he kaikki koki- vat henkista ahdistuneisuutta. Monet heista kertovat tuntevansa jatkuvaa levottomuutta ja karsiv ans a toistuvista univaikeuksista, syyttaj asanoi. Lis aksi kayt ann oss a jokainen sanoo tyons ak arsineen vakavasti tapahtuneen vuoksi. Miten suojautua? Ole valpas. Varkaat ovat opportunisteja. He vaanivat pahaa-aavistamattomia. Pida siis silmall a niita, jotka pitav at silmall a sinua, ja tee havaintoja ymparist ost asi ala- ka turruta aistejasi tai ham arr aarvostelukykyasi juomalla liikaa alkoholia tai kaytt am al- lamuitap aihteita. Era all a terveydenhoitoon keskittyvall a verkkosivustolla sanotaan: Kun juo alkoholia tai kaytt a a huumeita, on vaikeampaa ajatella selkeasti ja arvioida mahdollisia vaaratilanteita. Suojele omaisuuttasi. Lukitse autosi ja kotisi ovet ja ikkunat. Ala koskaan pa ast a tuntemattomia sisa an. Alaleventelearvo- esineillavaanpid anen akymatt omiss a. Sananlaskujen 11:2:ssa sanotaan: Viisaus on vaatimattomien parissa. Varkaat ep atoivoiset lapset mukaan lukien valitsevat usein uhreikseen niita, jotka esittelevat kalliita korujaan tai elektronisia laitteitaan. Kysy neuvoa. Tyhman tie on oikea ha- nen omissa silmissa an, mutta neuvoa kuunteleva on viisas. (Sananlaskut 12: 15.) Kun matkustat, kysy neuvoa luotettavilta paikallisilta, esimerkiksi viranomaisilta. SEKSUAALINEN VAKIVALTA Varkaat ovat opportunisteja. Tee havaintoja ymparist ost asi. He osaavat kertoa, mitapaikkojakannattaa varoa ja miten voi suojella itsea an ja omaisuuttaan. Ma aritelm a. Seksuaalista vaki- valtaa on raiskauksen lisaksi mika tahansa seksuaalinen teko, johon liittyy pakottamista, voimankaytt o a tai uhkailua. Vaikutus. Pahinta on se, ettei teko vaikuta uhriin vain tapahtumahetkella, sanoo eras raiskatuksi tullut nainen. Se ei unohdu, vaan se piinaa pitkan aikaa ja muuttaa nakemyksen elam ast a. Se muuttaa myos la- heisten ihmisten elam an. Teosta ei tietenka an ole vastuussa uhri vaan rikoksen tekija. Miten suojautua? Luota vaistoosi. Jos jokin paikka tai joku ihminen saa olosi epamukavaksi tai levottomaksi, lahde pois, neuvotaan Pohjois- Carolinan poliisilaitokselta. Al aannakenenka an suostutella sinua ja am a an, jos vaistosi sanoo muuta. Kaytt aydy varmasti; keskity. Raiskaajat ja ahdistelijat etsivat uhreikseen Heratk a a! Toukokuu

8 pahaa-aavistamattomia ja suojattomia ihmisia. Kavele siksi itsevarmasti ja ole valpas. Reagoi nopeasti. Huuda (5. Mooseksen kirja 22:25 27). Pakene tai taistele vastaan kaytt aen hyvaksi yllatysmoment- tia. Yrita juosta turvalliseen paikkaan ja soi- ta poliisille. VERKKORIKOLLISUUS Ma aritelm a. Verkkorikoksilla tarkoitetaan internetissa tapahtuvia rikoksia. Niihin sisaltyv at vero- ja luottokorttipetokset, sosiaaliturvan va arink aytt o ja toimittamattomat tilaukset samoin kuin sijoitus- ja nettihuutokauppahuijaukset. Vaikutus. Verkkorikollisuus maksaa uhreille ja yhteiskunnalle yhteensamiljardejaeuro- ja. Otetaan esimerkki. Muuan Sandra-nimi- nen nainen sai sahk opostia, jonka han uskoi tulleen pankiltaan. Hant a pyydettiin paivitt am a an verkkopankkitietonsa. Muutama minuutti sen jalkeen kun han oli lahet- tanyt tiedot, han huomasi kauhukseen, etta hanen tililta an oli siirretty ulkomaiselle tilille runsaat kolmetuhatta euroa. Han tajusi tulleensa huijatuksi. Miten suojautua? Ole varovainen! Al a anna luotettavilta vaikuttavien verkkosivujen ham at aitse asi ja muista, etta lailliset rahalaitokset eivat pyydaluottamuksellisiatietojas ahkopostit- se. Ennen kuin tekee verkossa ostoksia tai sijoituksia, kannattaa ottaa selva ayrityksen maineesta. Sananlaskujen 14:15:ssasano- taan: Kokematon uskoo joka sanan, mutta terav an ak oinen harkitsee askeleitaan. Varovaisuutta tarvitaan myos asioitaessa ulkomaisten yritysten kanssa, silla mahdollisten ongelmien selvittaminen voi olla tavallista vaikeampaa. Suurin osa seksuaalisen vakivallan uhreista tuntee hyokk a aj an. Aiheesta lisa a kirjan Nuoret kysyvat kayt annollisi avastauksia1. osan sivulla 228 luvussa Miten voin suojella itseani seksuaalisilta hyvaksik aytt ajilt a? Kirjaa voi lukea myos osoitteessa Ota selva ayrityksest a ja sen toimintaperiaatteista. Ilmoittaako yritys osoitettaan? Onko puhelinnumero toiminnassa? Sisaltyyk o kauppaan piilokuluja? Millainen on tuotteen toimitusaika? Onko tuotteella palautusoikeutta? Suhtaudu varauksellisesti liian hyvilta vaikuttaviin tarjouksiin. Ahneet ja nopeaa voittoa tavoittelevat ihmiset ovat verkkohuijareiden pa akohteita. Huijareilla on erilaisia syottej a: suuri rahasumma vah all a vaivalla, laina tai luottokortti luottokelvottomalle tai isot voitot, joihin liittyy vain pieni riski. Yhdysvaltain kauppakomissio neuvoo: Kannattaa arvioida rauhassa minka tahansa sijoitustarjouksen laillisuutta. Mita suurempia voittoja luvataan, sitasuurempiaovat riskit. Kenenka an ei pidaantaapainostaait- sea an sitoutumaan sijoitushankkeeseen ennen kuin on varmistunut sen laillisuudesta. IDENTITEETTI- VARKAUS Ma aritelm a. Identiteettivarkaus tarkoittaa jonkun toisen henkilotietojen selvittamist a vilpillisin keinoin ja niiden kaytt a- mista petokseen tai muuhun rikolliseen toimintaan. Vaikutus. Varas voi toisen henkilotietoja kaytt am all a hankkia luottokortin, ottaa lainaa tai avata uuden tilin. Uhrin nimiin saatetaan ottaa paljon velkaa, ja vaikka velat saataisiinkin lopulta perutuksi, henkilon maine raha-asioissa voi olla tahriintunut vuosiksi eteenpain. Muuan uhri sanookin: Luottokelpoisuuden menettaminen vaikuttaa kaikkeen; se on pahempaa kuin rahan menettaminen. Miten suojautua? Suojaa luottamukselliset tiedot. Jos hoidat pankkiasioita tai teet ostoksia verkossa, vaihda salasanasi sa ann ollisesti, varsinkin jos asioit yhteiskayt oss a olevalla r Lis a a vastauksia raamatullisiin kysymyksiin osoitteessa

9 tietokoneella. Lisaksi kuten edellamainit- tiin, kannattaa suhtautua erittain varauksel- lisesti sahk oposteihin, joissa kysella an luottamuksellisia tietoja. Identiteettivarkaat eivat kayt apelk asta an tietokoneita. He yrittav at kaikin keinoin saada kasiins at arkeita asiapapereita, tiliotteita, sekkivihkoja, luottokortteja ja sosiaaliturvatunnuksia. Sailyt a niitasiksitur- vallisessa paikassa ja silppua kaikki tarke at paperit ennen kuin heitat ne pois. Jos epai- let, etta jokin dokumentti on havinnyt tai va- rastettu, ilmoita siitaheti. Seuraa tilitapahtumia. Valppaus suojelee tehokkaasti identiteettivarkauksilta, sanotaan Yhdysvaltain kauppakomission sivustolla. Mahdollisen identiteettivarkauden toteaminen varhaisessa vaiheessa voi olla ratkaisevaa. Tarkista siksi tilisi sa ann ollisesti ja ole varuillasi epatavallisten tili- ja luottotapahtumien suhteen. Nykymaailmassa mika an ei tietenka an ole varmaa. Varovaisimmatkin ovat joutuneet rikoksen uhreiksi. On kuitenkin aina hyodyllist a tukeutua Raamatun viisauteen, kuten kehotetaan Sananlaskujen 4:6:ssa: Al ahylk aasit a, niin se suojelee sinua. Rakasta sita, niin se varjelee sinua. Mikapa- rasta Raamatussa luvataan, etta rikollisuus tulee loppumaan. Rikollisuus loppuu pian Miksi voimme luottaa siihen, ettajumala tulee lopettamaan rikollisuuden? Jumala on luvannut rauhallisen uuden maailman, jossa ei ole rikollisuutta. Jumala haluaa lopettaa rikollisuuden. Mina, Jehova, rakastan oikeutta, vihaan ryost o ajaep avanhurskautta. (Jesaja 61:8.) Hanell a onvoimaa lopettaa rikollisuus. Han on yleva voimassa, eikah an vaheksy oikeutta ja vanhurskauden runsautta. (Job 37:23.) Han on luvannut havitt a a pahat ihmiset ja sa ast a a oikeamieliset. Pahantekijat karsitaan pois. Vanhurskaat saavat omistaamaan,jaheasuvatsiin aikuisesti. (Psalmit 37:9, 29.) Han on luvannut uskollisille rauhallisen uuden maailman. Savyis at saavat omistaa maan, ja he iloitsevat suuresti rauhan runsaudesta. (Psalmit 37:11.) Koskettavatko nam a raamatunkohdat sinun sydant asi? Jos vastaat myont av asti, varaa aikaa Raamatun tutkimiseen, niin saat tieta alis aa Jumalan tarkoituksesta ihmiskunnan suhteen. Mika an muu kirja ei sisall ayht a runsaasti kayt ann ollist a viisautta eikatarjoatodellistatoivoaturvallisestatu- levaisuudesta. Tarkeit a Raamatun opetuksia kasitell a an tarkemmin kirjassa Mita Raamattu todella opettaa? Voit saada kirjan maksutta Jehovan todistajilta tai lukea sita osoitteessa Heratk a a! Toukokuu

10 HAASTATTELU RACQUEL HALL Juutalaisnainen kertoo miksi han tarkisti uskonkasityksi a an Racquel Hall varttui perheessa, jossa aiti oli Israelin juutalainen ja isa juutalaisuuteen ka antynyt itavaltalainen. Ha- nen aidinpuoleiset isovanhempansa olivat sionisteja, ja he muuttivat Israeliin vuonna 1948, samana vuonna, jona maa itsenaistyi. Heratk a a!-lehti kysyi Racquelilta, mikasaih anet tarkastelemaan lahemmin juutalaista uskoaan. Kertoisitko jotain taustastasi. Synnyin Yhdysvalloissa vuonna Vanhempani erosivat,kunolinkolmevuotias. Aiti opetti minulle juutalaisia perinteitajal ahetti minut juutalaiseen jesiva-kouluun. ˇ Ollessani seitseman vanha aiti ja mina muutimme vuodeksi Israeliin, missak avin koulua kibbutsissa, kollektiivitilalla. Tam an jal- keen muutimme Meksikoon. Alueella ei ollut synagogaa, mutta noudatin juutalaisia tapoja. Sytytin sapattina kynttiloi- ta, luin tooraa ja rukoilin kayt- tam all a sidduria, rukouskirjaa. Sanoin monesti koulussa toisille, etta minun uskontoni oli se alkuperainen uskonto. En ollut koskaan lukenut niin kutsuttua Uutta testamenttia, jossa kerrotaan enimmakseen Jeesuksen Kristuksen palveluksesta ja opetuksista. Aiti oli jopa varoittanut minua lukemasta sita, jotteivat sen opetukset tahraisi minua. Miksi pa atit kuitenkin lukea Uuden testamentin? Muutin 17-vuotiaana takaisin Yhdysvaltoihin kayd akseni koulun loppuun. Muuan tuttavani, joka sanoi olevansa kristitty, kertoi minulle, ettael amani olisi vajavaista ilman Jeesusta. Jeesukseen uskovat ovat eksyksissa, vastasin. Oletko koskaan edes lukenut Uutta testamenttia? han kysyi. En, vastasin. Silloinhan esitat mielipiteen asiasta, josta et tieda yhta an mita an, han sanoi. Hanen sanansa vihlaisivat sisintani, silla olin aina ollut sita mielta, ettaontyper aaesitt aa nakemyksi a an vastoin parem-

11 paa tietoa. Niinpaotinkiltisti hanen Raamattunsa ja aloin lukea kotona Uutta testamenttia. Miten lukemasi vaikutti sinuun? Yllatyksekseni huomasin, etta Uuden testamentin kirjoittajat olivat juutalaisia. Mitapidem- malle luin, sita selvemmin nain, etta Jeesus oli huomaavainen, noyr a juutalainen, joka halusi auttaa ihmisia, ei riista a heita. Minajopalainasinkir- jastosta hanest akertoviakirjo- ja. Yksika an niistaeikuiten- kaan saanut minua vakuuttu- maan siita, etta Jeesus oli Messias. Joissakin niistah a- nesta jopa puhuttiin Jumalana, mikaeimahtunutj arkeeni. Keta Jeesus oikein rukoili? Itsea ank o? Sita paitsi Jeesus kuoli, mutta Raamatussa sanotaan Jumalasta: Sinaetkuo- le. 1 Mista sait vastaukset kysymyksiisi? Totuus ei ole ristiriitainen, ja olin pa att anyt loyt a a totuuden. Niinpa rukoilin Jumalaa vilpitto- masti silmat kyynelissa, ensi kertaa ilman sidduria. Olin tuskin lakannut rukoilemasta, kun oveen koputettiin. Ovella seisoi kaksi Jehovan todistajaa, ja he antoivat minulle era an Raamatun tutkimiseen tarkoitetun julkaisun. Tuo julkaisu samoin kuin keskustelut, joita myo- hemmin kavin todistajien kanssa, saivat minut vakuuttumaan siita, ettaheid an nakemyksen- sa perustuvat Raamattuun. He eivat esimerkiksi pida Jeesusta osana kolminaisuutta vaan Jumalan Poikana 2 ja Jumalan luomakunnan alkuna. 3 Pian tam an jalkeen palasin Meksikoon, missajatkoinmes- siasta koskevien ennustusten tutkimista todistajien kanssa. Ennustusten suuri ma ar ah ammastytti minua. Olin silti yha hieman epailev all a kannalla. Pohdin, oliko Jeesus ainoa, johon ennustukset sopivat, tai oliko han ehka vain taitava nayttelij a. Mikaolik aannekohta? Todistajat nayttiv at minulle ennustuksia, joiden taytt aminen ei olisi onnistunut yhdeltak a an huijarilta. Esimerkiksi profeetta Miika sanoi yli 700 vuotta etukateen, etta Messias syntyisi Juudean Betlehemissa. 4 Kuka voisi vaikuttaa omaan syntyma- paikkaansa? Lisaksi Jesaja kirjoitti, etta Messias tapettaisiin halveksittuna rikollisena mutta haudattaisiin rikkaiden joukkoon. 5 Kaikki nam a ennustukset tayttyiv at Jeesuksessa. Viela yksi todiste liittyi Jeesuksen syntypera an. Raamatun mukaan Messias olisi kuningas Daavidin jalkel ainen. 6 Muinaiset juutalaiset laativat yksityisia ja julkisia sukuluetteloja, joten jos Jeesus ei olisi kuulunut Daavidin sukuhaaraan, ha- nen vihollisensa olisivat varmasti toitottaneet sen kaikelle kansalle. Jeesus oli kuitenkin kiistatta Daavidin jalkel ainen. Ihmiset jopa kutsuivat hant a Daavidin Pojaksi. 7 Vuonna 70, jolloin Jeesuksen kuolemasta oli kulunut 37 vuotta, roomalaisarmeijat tuhosivat Jerusalemin ja sukuluettelot katosivat tai tuhoutuivat. Jotta siis Messiaan sukupera olisi voitu tarkistaa, hanen tay- tyi ilmaantua ennen vuotta 70. Miten tam an tajuaminen vaikutti sinuun? 5.Mooseksenkirjan18:18, 19:ssa ennustettiin, ettajuma- la heratt aisi Israelissa Moosek- sen kaltaisen profeetan. Jumala sanoi tast aprofeetasta: Sen jokaeikuunteleminunsanojani, jotka han puhuu minun nimessani, hanet minaitse vaadin tilille. Se ettatutkin syvallisesti koko Raamattua, sai minut vakuuttuneeksi siita, etta Jeesus Nasaretilainen oli tuo profeetta. 1. Habakuk 1: Johannes 1: Ilmestys 3: Miika 5:2; Matteus 2:1. 5. Jesaja 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Jesaja 9:6, 7; Luukas 1: Matteuksen 1. luku sisalt a a Jeesuksen isanpuoleisen sukuluettelon ja Luukkaan 3. luku aidinpuoleisen sukuluettelon. 7. Matteus 21:9. Heratk a a! Toukokuu

12 HISTORIAN LEHDILL A KYYROS SUURI Kyyroksen hauta KYYROS SUURI Lokakuun 5. ja 6. paiv an valisen ay ona vuonna 539 eaa. Babylonian valtakunnan pa akaupungille Babylonille tapahtui jotain naenn aisesti mah- dotonta. Tuona kohtalokkaana yon a Meedian ja Persian armeija valloitti kaupungin Persian kuninkaan Kyyroksen eli Kyyros Suuren johdolla. Hanen strategiansa oli nerokas. LYHYESTI ) Kyyroksen uskotaan syntyneen vuoden 600 paikkeilla eaa. Han kuoli taistelussa noin vuonna 530 eaa. ) Kyyroksen hauta on yhan ahtaviss a Pasargadain kaupungissa, jonka Kyyros perusti muinaiseen Persiaan ja joka on tat anyky a arkeologinen alue Iranissa. ) Kyyroksen lierion a tunnettu 23 senttimetrin pituinen saviasiakirja kertoo, kuinka Kyyros valloitti Babylonin ja vapautti pakkosiirtolaiset, juutalaiset mukaan lukien. Lieriot aon sanottu yhdeksi tarkeimmist a Raamatun arkeologian loyd oist a. ) Entisen Persian alueen asukkaat pitav at Kyyrosta edelleen suuressa arvossa. Hauta: Robert Harding Picture Library/SuperStock; lieri o: The Trustees of the British Museum MITEN KYYROS VALLOITTI BABYLONIN? Kun Kyyros otti Babylonin taht aimeens a, se oli jo Lahi- idan ja kenties koko maailman arvostetuin kaupunki, sanotaan kirjassa Ancient World Leaders Cyrus the Great. Babylonin halki virtasi Eufrat, jonka vedet tayttiv at kaupungin jyhkeiden muurien ympar oim at vallihaudat. Tam an puolustusjarjestelm an ansiosta kaupunki vaikutti mahdottomalta valloittaa. Babylonista katsoen ylajuoksun suunnassa Kyyroksen miehet ohjasivat Eufratin vedet toisaalle, ja kaupungin lapi virtaavan joen vedenpinta laski. Sitten sotilaat kahlasivat jokea pitkin kaupungin porteille, jotka oli jatetty auki, ja ottivat Babylonin haltuunsa kohtaamatta paljonkaan vastarintaa. Kreikkalaisten historioitsijoiden Herodotoksen ja Ksenofonin mukaan babylonilaiset tunsivat olonsa niin turvalliseksi kaupungin muurien sisall a, ettatuonay onamonet kuningas mukaan lukien olivat juhlimassa (ks. tekstiruutu Kirjoitus seinall a ). Lisaksi Babylonin valloitus taytti joitakin hamm astytt avi a Raamatun ennustuksia. Kyyroksen lieri o

13 Raamattu ennusti, ett a Kyyros valloittaisi Babylonin. HAMM ASTYTT AVI A ENNUSTUKSIA Erityisen merkittavi a ovat Babylonin tuhoa koskevat Jesajan kirjan profetiat, silla ne kirjoitettiin parisataa vuotta etukateen, kenties 150 vuotta ennen kuin Kyyros edes syntyi. Seuraavassa muutamia esimerkkeja: ˇ Kyyros-niminen mies valloittaisi Babylonin ja vapauttaisi juutalaiset (Jesaja 44:28; 45:1). ˇ Eufrat kuivuisi, mika avaisi tien Kyyroksen armeijalle (Jesaja 44:27). ˇ Kaupungin portit olisi jatetty auki (Jesaja 45:1). ˇ Babylonin sotajoukot lakkaisivat taistelemasta (Jeremia 51:30; Jesaja 13:1, 7). IHMEELLINEN VAPAUTUS Vuonna 607 eaa. Babylonian armeijat olivat havitt aneet Jerusalemin ja vieneet suurimman osan eloon ja aneist a pakkosiirtolaisuuteen. Kuinka kauan juutalaisten vankeus kestaisi? Jumala sanoi: Kun seitsemankymment a vuotta on tayttynyt, mina vaadin tilille Babylonin kuninkaan ja sen kansakunnan ja olen tekeva sen autioksi ajan ha- mar a an asti. (Jeremia 25:12.) Kuten edella mainittiin, Kyyros valtasi Babylonin vuonna 539 eaa. Pian sen jalkeen han vapautti juutalaiset, jotka alkoivat palata kotimaahansa vuonna 537 eaa., tasm alleen 70 vuotta siita, kun kansa oli viety vankeuteen (Esra 1:1 4). Babylonista itsesta an tuli lopulta autio, mikaonj alleen yksi esimerkki Raamatun ennustusten tasm allisyydest a. MIKSI ASIALLA ON MERKITYST A? Raamattu ennusti 1) juutalaisten 70-vuotisen pakkosiirtolaisuuden, 2) Babylonin valloituksen ja Kyyroksen strategian pa apiirteet seka 3) Babylonin lopullisen autioituksen. Yksika an ihminen ei olisi voinut tieta at allaisia yksityiskohtia etukateen. Jarkev ampi pa atelm a on se, mita sanotaan 2. Pietarin kirjeen 1:21:ssa: Profetiaa ei milloinkaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan ihmiset puhuivat sen, minka saivat Jumalalta. Raamattu on varmasti tarkastelun arvoinen kirja. KIRJOITUS SEINALL A Sinay ona, jona Kyyros teki ylla- tyshyokk ayksens a, Babylonian kuningas Belsassar juhli tuhannen ylimyksensa kanssa. Yhtakki atapahtui ihme: seinalle ilmestyi kasi. Kaikkien katsellessa kasi kirjoitti palatsin seinan rappaukseen MENE, MENE, TEKEL ja PARSIN. (Daniel5:1,5,25.) Profeetta Daniel selitti arvoitukselliset sanat kauhistuneelle kuningas Belsassarille. Daniel kertoi, etta kuninkaan valtakunnasta on tehty loppu, hanet on punnittu vaa alla ja havaittu puutteelliseksi ja etta Babylon on annettu meedialaisille ja persialaisille. (Daniel 5:26 28.) Jokainen sana toteutui. Vielanyky aan- kin joissakin kielissailmaus kirjoitus seinall a viittaa uhkaavaan katastrofiin tai epaonnistu- miseen. Kukin sana viittasi raha- ja painoyksikoihin. Aihetta kasitell a an tarkemmin kirjan KiinnitahuomiotaDanielinprofe- tiaan! luvussa 7; julk. Jehovan todistajat. Heratk a a! Toukokuu

14 RAAMATUN N AK OKANTA JUMALAN OLEMUS JUMALAN OLEMUS Millainen ruumis Jumalalla on? Jumala on Henki. (Johannes 4:24) MITA RAAMATTU SANOO? Raamatun mukaan Jumala on henkiolento (2. Korinttilaisille 3:17). Han on siksi paljon ylempi meita, emmeka pysty havaitsemaan hant a aisteillamme. 1. Timoteuksen kirjeen 1:17:ss ah anen kuvaillaan olevan ikuisuuden Kuningas, turmeltumaton, nakym at on. Raamatussa sanotaan lisaksi, etta kukaan ei ole milloinkaan nahnyt Jumalaa (1. Johanneksen kirje 4:12). Luojamme on niin paljon meita ylempi, ettemme pysty alkuunkaan kuvittelemaan, miltah an naytt a a. Keneen te voitte verrata Jumalaa, ja minkah anen kaltaisensa voitte asettaa hanen rinnalleen? kysyta an Jesajan 40:18:ssa. Kunnioitusta heratt av akirjaimellinen taivaskin kalpenee Kaikkivaltiaaseen verrattuna (Jesaja 40:22, 26). On kuitenkin olemassa alyllisi a luomuksia, jotka voivat nahd ajumalan ja jopa puhua hanen kanssaan kasvokkain. Miten se on mahdollista? Koska hekin ovat henkia ja asuvat taivaassa. (1. Kuninkaiden kirja 22:21; Heprealaisille 1:7.) Jeesus Kristus sanoi naist a yli-inhimillisista luomuksista, enkeleista: [He] aina nake- vat taivaassa olevan Isani kasvot. (Matteus 18:10.) r Lis a a vastauksia raamatullisiin kysymyksiin osoitteessa

15 MITA RAAMATTU SANOO? Raamatussa ei opeteta, ettajumala olisi jokin persoonaton voima, joka on aina lasn a kaikkialla. Sen sijaan Matteuksen 6:9:ssaja18:10:ss a olevat Jeesuksen sanat osoittavat, ettajumalaonpersoona, Is a, ja ettataivasonh a- nen pysyva asuinpaikkansa (1. Kuninkaiden kirja 8:43). Elam ans a loppupuolella Jeesus sanoi: Minaolenl ahdoss a maailmasta ja menossa Isan luo. (Johannes 16:28.) Kun Jeesuksen elam aihmisen ap aattyi ja hanet heratettiin kuolleista henkiolennoksi, han nousi itse taivaaseen ilmaantuakseen nyt Jumalan kasvojen eteen (Heprealaisille 9:24). Miksi naill a asioilla on merkitysta? Ensinnakin siksi, ettakoska Jumala on persoona, me voimme saada hanest atietoajal ahestyah anta (Jaakobin kirje 4:8). Toiseksi se, ettatiet aa totuuden Jumalasta, suojelee va ar alt a palvonnalta, kuten elottomien kuvien ja esineiden palvonnalta. Lapsukaiset, varjelkaa itseanne epa- jumalilta, sanotaan 1. Johanneksen kirjeen 5:21:ssa. MITA RAAMATTU SANOO? Ihmiset kykenevat heijastamaan Jumalan ominaisuuksia, kuten rakkautta, oikeudenmukaisuutta ja viisautta. Raamatussa sanotaankin: Tulkaa Jumalan jaljitte- lijoiksi niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa edelleen rakkaudes- sa. (Efesolaisille 5:1, 2.) Jumala antoi meille myos vapaan tahdon, jonka ansiosta voimme erottaa oikean va ar ast a ja osoittaa rakkautta toisille eri tavoin (1. Korinttilaisille 13:4 7). Meillaonmy os kyky olla luovia, nauttia kauneudesta ja ihailla meitaymp aroiv a ah ammastytt a- va a maailmaa. Ennen kaikkea meilla on hengellinen puoli, luonnollinen halu saada tietoa Luojasta ja siita, mikah anen tahtonsa on meidan suhteemme (Matteus 5:3). Miten Raamatun totuus voi auttaa sinua? Mita paremmin opimme tuntemaan Jumalan ja jaljittelem a an hant a, sita tarkemmin elam amme on sopusoinnussa hanen tahtonsa kanssa. Siten voimme saada elam ast aenemm an iloa seka tuntea aitoa tyytyvaisyytt ajasis aista rauhaa. (Jesaja 48:17, 18.) Jumala tieta a, ettah anen vetoavat ominaisuutensa koskettavat ihmissydant a, mikavet aa rehellissydamisi aihmisi ah anen puoleensa ja avaa heille tien ikuiseen elam a an (Johannes 6:44; 17:3). Onko Jumala kaikkialla? Teidan on siis rukoiltava nain: Meidan Isamme taivaissa. (Matteus 6:9) Mill a tavoin ihminen on Jumalan kuva? Jumala ryhtyi luomaan ihmista kuvakseen, Jumalan kuvaksi han loi hanet, mieheksi ja naiseksi han loi heidat. (1. Mooseksen kirja 1:27) Heratk a a! Toukokuu

16 SUUNNITTELUN TULOS? Ka armet ahden nakev a tukiranka Ka armet ahden tukirangan nystyt ovat korkealaatuisia mikrolinsseja. K a armet ahti: Fotosearch.com; pikkukuva: Professor Joanna Aizenberg, Harvard K ORALLIRIUTOILLA elavall a ka armet ahdell aonh ammastyt- tav a panssari. Tam a osa sen tuki- rankaa on taynn a mikroskooppisen pienia linsseja, jotka tekevat siita moniosaisen silman. Mieti: Kun tiedemiehet tutkivat ka armet ahden tukirangan levyja, he havaitsivat vieri vieressaoleviakris- tallinkirkkaita nystyja, joista jokainen on ihmisen hiusta ohuempi, sanotaan Natural History -lehdessa. Nam a kalsiumkarbonaatista eli kalsiitista koostuvat nystyt osoittautuivat korkealaatuisiksi mikrolinsseiksi, jotka kohdistavat valon juuri niiden alapuolella oleviin valoherkkiin hermopisteisiin. Lisaksi linssien muoto takaa sen, etta niiden aikaansaamassa kuvassa ei ole va aristymi a. Kemisti Joanna Aizenbergin mukaan ka armet ahden kaksitoiminen kuori havainnollistaa erast at arkea a periaatetta: kasvi- ja elainmaailmas- sa materiaalit ovat usein sellaisia, etta ne palvelevat erinomaisesti montaa tarkoitusta. Tutkijat ovat ottaneet mallia ka armet ahdest ajakehitt aneet yksinkertaisen ja edullisen menetelman tuottaa kalsiitista valmistettujen mikrolinssien ryhmia. Niiden monia sovelluksia ovat muun muassa tietoliikennelaitteet, joissa niitak ayteta an valosignaalien johtamiseen valokuituja pitkin. Mita ajattelet? Onko ka armet ahden nakev a tukiranka evoluution vai suunnittelun tulos? s n o Tamalehtija aiempia numeroita ladattavissa ilmaiseksi p Raamattu verkossa noin 50 kielella Lue koodi tai kay osoitteessa g13 05-FI

3456715. HEINAKUUTA 2014

3456715. HEINAKUUTA 2014 3456715. HEINAKUUTA 2014 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 1. 7. SYYSKUUTA Jehova tuntee ne, jotka kuuluvat hanelle SIVU 7 LAULUT: 63, 66 8. 14. SYYSKUUTA Jehovan palvelijat luopuvat epavan- hurskaudesta SIVU 12

Lisätiedot

20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme. 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea

20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme. 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea 34567 15. MAALISKUUTA 2013 20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme SIVU 3 LAULUT: 51, 95 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea SIVU 18 LAULUT: 27, 101 Isotekstinen painos 2. OSA

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I USKON HENKI 1 2 Uskon henki ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I Ruhi-instituutti 3 Englanninkielinen alkuteos: Spirit of Faith Copyright 2005 Ruhi Foundation, Colombia. Palabra Publications

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Uskonnonpedagoginen instituutti 2005 Vanha Testamentti: Luominen 1.Moos. 1-2:4... 3 Syntiinlankeemus 1. Moos.3:1-2:4... 5 Kain ja Abel 1. Moos. 4: 1-16...

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen:

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen: Tohmajärvi Extra sivut 3-10 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Numero 5/2012 Huutavan ääni erämaassa sivu 12 Leena Kataja: Mitä

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola 1 DART CENTER for journalism & trauma TRAUMA JA JOURNALISMI Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne Suomennos: Marja Hakola Johdanto 2 Mitä trauma on?

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on Tämä lehti on Kotka - Hamina -extra - rakkauden ja toivon sanomaa juuri sinulle! Rovasti Ismo Saarikoski toimittaa Päivän tunnussana -kirjaa Sivu 3 Pastori Ossi Könönen: Se tekee kipeää Sivu 5 Riippumaton,

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

Avokätistä antamista - Jehovan todistajat ja Vartiotorni-seura, missä rahat?

Avokätistä antamista - Jehovan todistajat ja Vartiotorni-seura, missä rahat? Avokätistä antamista - Jehovan todistajat ja Vartiotorni-seura, missä rahat? 1(32) Avokätistä antamista - Jehovan todistajat ja Vartiotorni-seura, missä rahat? "Sillä missä on aarteesi, siellä tulee olemaan

Lisätiedot

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014!

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Ystäväkirje Joulukuu 2013 nro 3 Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Lehtomäen kodin väki Ev. lut. lähimmäislähetys ry Osoite:

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot

Jeesuksen aika avautuu

Jeesuksen aika avautuu Jeesuksen aika avautuu Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välisen ajan tapahtumat ja kirjallisuus auttavat meitä ymmärtämään Uutta testamenttia Kansanlähetysopisto Syyslukukausi 2007 Pirkko Valkama

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

JOURNAL. Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N TÄSSÄ NUMEROSSA.

JOURNAL. Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N TÄSSÄ NUMEROSSA. I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N JOURNAL Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus Jeesus Nasaretilainen johtajana ja opettajana Peep Sõber,

Lisätiedot