Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 172 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen Vuonna 2009 valtuutettujen jättämät aloitteet Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelmasta Mustijoen Vesiosuuskunnan lainatakaus ja muut taloudelliset järjestelyt Selvitys Pornaisten kunnan kiinteistönhoito-, ruoka- ja siivouspalveluista sekä selvitystä koskevat jatkotoimenpiteet Peruskoululaisten stipendit Kunnan osallistuminen sunnuntai- ja pyhäpäivien vuoron Halkia-Pornainen- Nikkilä-Helsinki-Pornainen-Halkia kustannuksiin Harri ja Sari Sormuselle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2010 puheenjohtaja Sivu 172 Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Kaikkonen Timo kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Putus ja Markku Rantala. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Jaana Putus Markku Rantala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus UUDENMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 104, liite 16 Uudenmaan liiton perussopimus on tullut voimaan Sen muuttaminen on käynyt ajankohtaiseksi kuluvan vuoden alusta voimaan tulleen uuden aluekehittämislain perusteella ja valtioneuvoston päätettyä maakuntajakolain 1 :n 2 momentin nojalla muuttaa maakuntajakoa siten, että Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat liittyvät Uudenmaan liittoon alkaen. Muutosesityksen sisältö Aluekehittämisestä annetun lain perusteella perussopimukseen ehdotetaan seuraavia muutoksia: Perussopimukseen lisättäisiin uudet pykälät 3 a ja 3 b, joilla pannaan täytäntöön lain :n velvoite yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja sen päätöksenteon järjestämisestä. Perussopimuksen 11 muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin maininta lain 10 :n 2 momentin edellyttämästä kielellisten palveluiden toimielimestä ja siitä poistettaisiin maininta läntisen Uudenmaan aluetoimikunnasta. Perussopimuksen 20 muutettaisiin kokonaan poistamalla läntisen Uudenmaan aluetoimikuntaa koskevat kohdat ja lisäämällä niiden sijaan kielellisten palveluiden toimikuntaa koskevat kohdat. Itä-Uudenmaan jäsenkuntien liittymisen perusteella perussopimukseen ehdotetaan seuraavia muutoksia: Perussopimuksen 3 :ään otettaisiin uudet liittyvät jäsenkunnat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Samassa yhteydessä jäsenkuntien luettelossa huomioidaan muut tapahtuneet muutokset lisäämällä siihen Raaseporin kaupunki ja poistamalla sen muodostaneet Karjaa, Pohja ja Tammisaari sekä poistamalla luettelosta Lohjaan yhdistynyt Sammatin kunta. Perussopimuksen 17 :ään lisättäisiin kohta, jonka perusteella maakuntahallitusta täydennetään kahdella jäsenellä ja näiden henkilökohtaisilla varajäsenillä ajaksi, joka alkaa ja kestää siihen kunnes seuraavien, vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen valittu maakuntavaltuusto on valinnut uuden hallituksen. Lisäksi perussopimukseen ehdotetaan seuraavia muutoksia:./..

4 Kunnanhallitus Khall 104./.. Perussopimuksen 2 :n sanamuotoa muutettaisiin kattavammaksi ja ajanmukaisemmaksi siten, että kohdassa viitattaisiin maankäyttö- ja rakennuslain sijasta maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön ja aluepolitiikan lainsäädännön sijasta viitattaisiin aluekehittämisen lainsäädäntöön. Perussopimuksen 10 muutettaisiin poistamalla kohta, jonka mukaan maakunnan liiton jäsenkunta vastaa edustajainkokouksen edustajien palkkioista ja luottamustehtävän hoidosta aiheutuneista kuluista. Muutoksen jälkeen maakunnan liitto vastaisi kaikista edustajankokouksen järjestämiskuluista. Perussopimuksen 34 :ään otettaisiin voimaantulosäännökset. Asian valmistelu ja päätöksenteko Yhteistoiminta-aluetta koskevat perussopimuksen muutosesitykset perustuvat tehdyllä maakuntahallituksenpäätöksellä ( 135) hyväksyttyyn ja allekirjoitettuun sopimukseen, jolla muodostetaan yhteistoiminta-alue Hämeen liiton, Itä-Uudenmaan liiton ja Päijät- Hämeen liiton kanssa. Sopimuksessa on päätetty yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä sekä päätöksentekomenettelystä. Sopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueen maakuntien liitot tekevät hyväksyttäväksi tulevat päätökset yhtäpitävinä omien toimielintensä kokouksissa. Uusien jäsenkuntien liittymistä koskevat perussopimuksen muutosesitykset on valmisteltu tehdyllä maakuntahallituksen päätöksellä (169 ) asetetussa seurantaryhmässä, johon jäseninä kuuluvat Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen valtuustojen ha hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä maakuntajohtajat ja jonka sihteerinä on toiminut Uudenmaan liiton maakuntajohtajan varamies. Seurantaryhmä on käsitellyt myös muut perussopimukseen esitetyt muutokset, mukaan lukien kielellisten palveluiden toimikuntaa koskevat 11 ja 20. Perussopimuksen muutosta osana maakuntien liittojen toimintojen yhdistämistä on käsitelty myös Uudenmaan liiton yhteistyötoimikunnassa ja henkilöstön kokouksissa. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Esityslistan liitteenä nro 16 on voimassa oleva perussopimus, johon on merkitty tummennettuna ja kursiivilla ne perussopimuksen kohdat, joihin esitetään muutoksia../..

5 Kunnanhallitus Khall 104./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Uudenmaan liiton muutetun perussopimuksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus VUONNA 2009 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET Khall 105 Valtuutetut ovat jättäneet vuonna 2009 seuraavat aloitteet: 1) Keskustan valtuustoryhmän jättämä valtuustoaloite koskien energiasäästöjä ja energia-asioita sekä kiinteistöjen kunnossapitoa. Asia käsitellään samanaikaisesti kunnan ympäristöohjelman kanssa. Valtuustokäsittelyyn asia tulee kesäkuussa ) Kaj Mattilan ja 10 muun valtuutetun jättämä valtuustoaloite koskien kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa. Asia käsitellään samanaikaisesti kunnan ympäristöohjelman kanssa. Valtuustokäsittelyyn asia tulee kesäkuussa ) Kaj Mattilan ja 10 muun valtuutetun jättämä valtuustoaloite koskien kunnan kaava-alueilla olevia lukuisia kapeita teitä. Valtuusto on :ssä 12 merkinnyt tiedokseen toimenpiteet, joihin pysäköintiongelmien selvittämiseksi on ryhdytty. Taajamaalueen katuverkon pysäköintiin liittyvät asiat tarkastellaan Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelman valmistelun yhteydessä. 4) Pornaisten perussuomalaisten/jukka Turusen jättämä luontopolku/kevyenliikenteenväyläaloite. Luontopolku/kevyenliikenteenväylä sijoittuu golfkentän ja nykyisen Jokimäkeen johtavan kevyenliikenteenväylän väliin suurimmalle osalle kunnan omistamaa maata, osa väylästä kulkee kahden maanomistajan alueella. Aloite on kirjattu kunnanhallituksessa tietoon saatetuksi Asian valmistelua jatketaan ja hankkeelle on tarkoitus hakea Silmun kautta rahoitusta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa aloitteen 3) loppuun käsitellyksi. Aloitteiden 1, 2 ja 4 osalta merkitään käsittelytilanne tietoon saatetuksi, aloitteet tuodaan valmistelun jälkeen vielä erikseen valtuustokäsittelyyn../..

7 Kunnanhallitus Khall 105./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY) LIIKENNE JA INFRASTRUKTUURI VASTUUALUEEN TOIMINTA- JA TALOUSSUNNI- TELMASTA Khall 106 ELY-keskus on pyytänyt kunnilta lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosiksi (jäljempänä TTS). Toiminta- ja taloussuunnitelmassa korostuu aiempien vuosien tapaan nykyisen tieverkon päivittäisen liikennekelpoisuuden ja tiestön kunnon turvaaminen. Huollon ja ylläpidon toimet nousevat nykyisellä rahoitustasolla entistä merkittävämpään rooliin. TTS sisältää katsauksen tehtäväkentän tilanteeseen sekä toteutettavaksi suunniteltujen hankkeiden luettelon karttoineen. Pornaisten hankkeista mukana ovat Hinthaara-Laukkoski maantien (mt 1492) ja Rantalantien (mt 11743) peruskorjaus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: Pornaisten kunnan kannalta hankalin tilanne on kevyen liikenteen hankkeiden osalta, jossa ei osoiteta uusia kohteita tai rahoitusta, vaikka tämä on raportin mukaan yksi keskeisimmistä liikennepolitiikan tavoitteista. Pornaisten kunnan alueella Pornainen-Nikkilä maantien (mt 1494) perusparantaminen ja erityisesti tien parantaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Porvoontien-Vähä-Laukkosken tie tulee ottaa mahdollisimman nopealla aikataululla toimenpideohjelmaan. Pornaisten kunta ei mm. pysty toteuttamaan MAL-sopimusta ja valtion ja kuntien välisen asunto- ja tonttitarjonnan aiesopimusta niissä edellytetyllä tavalla, mikäli puuttuvan kevyen liikenteen väylän (1,7 km:n puuttuva osuus) toteutus oleellisesti viivästyy. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus MUSTIJOEN VESIOSUUSKUNNAN LAINATAKAUS JA MUUT TALOUDELLISET JÄRJESTELYT Khall 107, liite 17 Mustijoen vesiosuuskunta on jättänyt Pornaisten ja Mäntsälän kunnille lainatakauspyynnön 7 miljoonan euron omavelkaisen lainan takaamisesta 25 vuoden laina-ajalle (liite 17). Lainalla on tarkoitus järjestää uudelleen vanhat lainat sekä ottaa uutta rahalaitoslainaa. Hakemuksen mukaan lainojen takausvastuu jakautuisi Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kesken liittyjien mukaisessa suhteessa (Pornainen 311 liittymää; euroa (45,1 %) ja Mäntsälä 379 liittymää; euroa (54,9 %), yhteensä 690 liittymää (100 %). Pornaisten kunnan takauspäätökset ovat tällä hetkellä: euroa euroa = euroa ja laina-ajat vuotta. Kyseessä on siis Pornaisten kunnan osalta takauspäätöksen antamisesta lainojen uudelleenjärjestelyä varten eikä lisätakauksen myöntämisestä. Mäntsälän kunta on ottanut asian valmistelussa kannan, että osuuskunnan takausvastuu kokonaisvelasta tulisi jakautua kuntien kesken samoin perustein kuin kunnat maksavat kunta-avustusta osuuskunnalle eli investointien suhteessa. Kuntien lainatakausvastuiden jakoperuste (% -osuus) on arvioitu näin laskien seuraavaksi: Mäntsälä: euroa euroa euroa, yht euroa (48,3 %) Pornainen: euroa euroa euroa, yht euroa (51,7 %) 7 miljoonan euron lainatakaus jakautuisi kuntien kesken seuraavasti: 1) Mäntsälä: euroa ja 2) Pornainen: euroa ja 6 miljoonan euron lainatakaus jakautuisi kuntien kesken seuraavasti: 1) Mäntsälä: euroa ja 2) Pornainen: euroa Mäntsälän kunnan tekemien laskelmien ja osuuskunnan kanssa käymien neuvottelujen perusteella 6 miljoonan lainatakaus riittäisi osuuskunnalle. Mäntsälän valtuusto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen kokouksessaan /..

10 Kunnanhallitus Khall 107./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Mustijoen vesiosuuskunnalle enintään 6 miljoonan euron omavelkaisen takauksen 1) vanhojen lainojen konvertointiin uusiin rahalaitoslainoihin sekä 2) uusien rahalaitoslainojen ottoon enintään 25 vuoden laina-ajalle ja 3) Pornaisten kunnan takausvastuu on tästä korkeintaan euroa. Lainan/lainojen takausvastuu jakautuu Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kesken kuntien alueella toteutuneiden/toteutettavien investointihankkeiden kokonaiskustannusten suhteessa, oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään lainan/lainojen yksityiskohtaiset takausehdot Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SELVITYS PORNAISTEN KUNNAN KIINTEISTÖNHOITO-, RUOKA- JA SIIVOUS- PALVELUISTA SEKÄ SELVITYSTÄ KOSKEVAT JATKOTOIMENPITEET Khall 96 Kunnanhallitus päätti ISS:n tekemään tarjoukseen perustuen, että Pornaisten kunta osallistuu siivous- ja ruokapalveluiden sekä kiinteistönhoidon palveluiden osalta tehtävään selvitykseen. Vastaava selvitys tehtiin myös Mäntsälän kunnassa. Selvityksen tuloksia esiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa Selvityksen mukaan Pornaisten kunnalla olisi mahdollisuus saada merkittäviä kustannussäästöjä ulkoistamalla palvelut kilpailutuksen kautta ns. monipalvelumallilla. Vaihtoehtoisena toteutustapana on esitetty yhteisyrityksen perustaminen. Molemmissa tapauksissa ulkoistus olisi mahdollista tehdä liikkeenluovutuksella, jolloin kunnan ao. henkilöstö, n. 25 työntekijää siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen. Suurin säästöpotentiaali esitetään saavutettavaksi yhteisenä toteutuksena Mäntsälän kunnan kanssa siten, että toteutuksesta solmitaan pitkäaikainen järjestämissopimus. Selvityksen johtopäätöksiä koskeva osa on kopioitu esityslistan mukaan ilman liitenumeroa. Selvityksen tuloksista ja mahdollisista jatkotoimista on neuvoteltu Mäntsälän kunnan kanssa ja niitä on käsitelty samana päivänä pidetyssä yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Mäntsälän kunnan kanssa on sovittu, että molempien kuntien kunnanhallitukset käsittelevät asiaa keskusteluasiana, ja päätökset tehdään pidettävissä kokouksissa. Molemmilla kunnilla on mahdollisuus tehdä asiassa toisistaan riippumattomat kilpailuttamista koskevat päätökset, mutta yksinään Pornaisten kunta on liian pieni siihen, että ulkoistamisessa voitaisiin soveltaa yhteisyritysmallia. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käy asiasta evästyskeskustelun. Päätös asiassa tehdään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh /..

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 96./.. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 108 Kunnanhallituksessa käydyn keskustelun jälkeen on tullut selväksi, ettei Pornaisissa ole valmiutta tehdä kilpailuttamista koskevaa päätöstä ainakaan tässä vaiheessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että hallintokunnille on annettu tehtäväksi tarkastella kunnan toimintoja ja prosesseja rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi ja tuloksellisuuden (toimintojen tehokkuus ja laatu) parantamiseksi. Tarkasteluajanjakso on Kilpailuttamisesta tai mahdollisesti muista toimenpiteistä, jotka koskevat siivous- ja ruokapalveluiden sekä kiinteistönhoidon uudelleen järjestämistä tehdään tarkastelujakson jälkeen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus PERUSKOULULAISTEN STIPENDIT Khall 109 Kunnalla on Aktia Säästöpankissa määräaikaistili, josta koulujen oppilaille jaetaan vuosittain tilin tuottama korko stipendeinä. Tänä vuonna korko on n. 70 euroa (66,32 euroa). Viime vuonna kunnanhallitus myönsi kertyneen koron lisäksi stipendeinä jaettavaksi 510,00 euroa (yhteensä 700,00 euroa). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää stipendeinä jaettavaksi määräaikaistilin koron 70,00 euroa lisäksi 630,00 euroa, yhteensä 700,00 euroa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

14 Kunnanhallitus KUNNAN OSALLISTUMINEN SUNNUNTAI- JA PYHÄPÄIVIEN VUORON HALKIA- PORNAINEN-NIKKILÄ-HELSINKI-PORNAINEN-HALKIA KUSTANNUKSIIN Khall 110 Sipoon kunta on neuvotellut liikennöitsijöiden kanssa sunnuntai- ja pyhäpäivien vuoron liikennöinnistä ja pyytänyt tarjouksia vuoron kustannuksista. Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittanut, että yhtiö on valmis ajamaan alla olevat vuorot ostoliikenteenä ajalla euron verottomaan hintaan. Lipputulot jäisivät yhtiölle. Sunnuntaivuorot Helsinki-Pornainen-Halkia alkaen S S S S Helsinki X X It. Jokipuisto X X Nikkilä X X Jokimäki X X T I Laukkoski X X Pornainen Halkia Sipoon kunta on neuvotellut asiasta ELY-keskuksen kanssa siten että se on lupautunut maksamaan kustannuksista euroa. Sipoon osuudeksi jää euroa ja Pornaisten osuudeksi euroa. Sipoon kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ja tekee ostoliikennesopimuksen Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa vuoron ajamisesta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta osallistuu sunnuntai- ja pyhäpäivien vuoron Halkia-Pornainen-Nikkilä-Helsinki-Pornainen- Halkia kustannuksiin välisenä aikana 1.300,00 eurolla. Kustannus kirjataan talousarviokohdasta Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

15 Kunnanhallitus HARRI JA SARI SORMUSELLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIR- JAN HYVÄKSYMINEN Khall 111, liite 18 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Harri ja Sari Sormuselle asuntotarkoitukseen Laukkosken kylässä sijaitsevan n m 2 suuruisen määräalan tilasta Vuorela RN:o 1:28 ( M601). Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja muodostaa asemakaavan korttelin 220 tontin nro 13. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus e=0,12. Pornaisten valtuusto on päättänyt kauppahinnaksi euroa. Siitä on aikaisemmin maksettu euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta. Hallintosäännön 25 2 kohdan mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita. Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 18. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Harri ja Sari Sormusen välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 18 mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

16 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 112 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Joukkoruokailun kehittäminen joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeamispäätös dnro UUDELY/178/07.01/2010, : Rakentamista koskeva poikkeamispäätös Hakija: Miettinen Noora, Helsinki Rakennuspaikka: Pornainen, Laukkosken kylä, kiinteistö Hattara Rakennustoimenpide: Lomarakennus. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kirje 14651/761/2010, : Hylkäyspäätös terveyshaitta-avustusta koskevaan hakemukseen. Porvoon kaupunginhallituksen pöytäkirjanote : Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirjanote : Yhteistyön kehittäminen HUS:n jäsenkuntien kanssa terveydenhuoltopalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Eteva kuntayhtymän kokouskutsu 1/2010, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouskutsu 5/2010, Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 4/2010, FCG Finnish Consulting Group Oy: Kaupungin- ja kunnanhallitusten koulutuspäivät Suomen Kulttuurirahaston kirje : Kirjatalkoot toi kirjastoille rahaa yli euroa. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 5/2009, Sivistyslautakunnan pöytäkirja 4/2010, Merkittiin.

17 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 111 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 111 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

18 188 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot