Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/ KOKOUSAIKA Torstai klo Haapaveden kaupungintalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/ KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen Kallio Seppo, jäsen Kauranen Erkki, jäsen Niiranen Marko, jäsen Tallgren Anja, jäsen Paavola Tuulikki, Tiina Kemppisen varajäsen Leinonen Esko, Aaro Vikin varajäsen, Leinonen poistui 9.55 POISSA Kemppinen Tiina, jäsen Vikki Aaro, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päivi Määttä, kaupunginhallituksen edustaja Eija Komulainen, perusturvajohtaja, esittelijä Pirkko Laitila sihteeri Jouko Luukkonen, 56 käsittelyn aikana, Ritva Hantula, Airi Juntunen, Arja Mertala asiantuntijoina :n 50 käsittelyn aikana klo Tuulikki Ulander, asiantuntijana :n 54 käsittelyn aikana Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Perusturvalautakunta valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Helvi Järvenpään ja Seppo Kallion. PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Markku Laitila Pirkko Laitila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Torstai kokouksen jälkeen. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Helvi Järvenpää Haapavedellä Seppo Kallio Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Pirkko Laitila

2 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 49 Talousarvio 2012 aikataulu Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kolmen kuukauden raportti Rantsilan entisen vuodeosaston henkilöstön Siirrot varahenkilöstöön Sosiaalisen isännöitsijän toimen perustaminen Sosiaalinen luototus Suun terveydenhuollon toimintamallin muutokset Omaishoitajien vapaan järjestäminen ,18 Vastine Juha Louet Ay:lle Muut asiat 108 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TALOUSARVIO 2012 AIKATAULU Talousarvio 2012 laaditaan seitsemän kuukauden toteuman pohjalta. Talousarvion aikataulu perusturvassa: -tukipalvelujen 2012 talousarvio tulee olla valmiina (tekninen, ruokapalvelut, keskushallinto) -vyörytettävät yksiköt (tulosaluehallinnot, farmasia, välinehuollot) tulee olla perusturvan hallinnossa mennessä - ensimmäinen laskentakierros tehtynä (keskushallintoon ilmoitettuna), joten perusturvan hallinnossa tulosalueiden talousarvion 2012 esitykset oltava talousarviota käsitellään perusturvalautakunnassa talousjohtajalle tiedot annetaan mennessä -talousarvio käsitellään hallituksessa ja -päätetään Haapaveden valtuustossa Lautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Ehdotuksen mukainen

4 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN KOLMEN KUUKAUDEN RAPORTTI Tulosaluepäälliköt antavat selvityksen kolmen kuukauden talousraportista. Yksikkökohtaiset laskelmat sekä kuntakortit liitteenä 16/2011. ESH:n alku vuoden menot Haapavedellä 24,2%, Siikalatvalla 22,9% ja Pyhänällä 23,6%. Lautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Ehdotuksen mukainen. Esko Leinonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9.55.

5 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi RANTSILAN ENTISEN VUODEOSASTON HENKILÖSTÖN SIIRROT VARAHENKILÖSTÖÖN Rantsilan entisen vuodeosaston henkilöstöstä siirretään osa varahenkilöstöön. Lautakunta päättää, että -kaksi sairaanhoitajan toimea muutetaan Haapaveden ja Siikalatvan yhteisiksi varahenkilön toimeksi (VARA VUOHA SH T ja VARA VUOSI SH T), sijoituspaikka Haapavesi -lähihoitajan toimi (ASU RA T) muutetaan VARA ASUKE LH T, sijoituspaikka Kestilän Pihlajisto; työnkuvaan kuuluu sijaisuudet asumispalveluissa ja kotihoidossa sekä Kestilässä että Rantsilassa -osastoapulaisen toimi (ASU RA T) muutetaan nykyisen työntekijän eläköitymisen yhteydessä VARA ASUKE OA T, sijoituspaikka Kestilän Pihlajisto -Rantsilan Pohjantähden mitoitukseksi jää 14 henkilöä, hoitohenkilöstömitoitus 0,56, kun asukkaita ja intervallijaksolla olevia on yhteensä 25. o kolmen työntekijän työpanos käytetään sijaisuuksiin joko asumispalveluissa tai kotihoidossa Rantsilassa. o Muutos tehdään seuraavan listan alussa kesäkuussa, vaikka asumispalveluissa olisi silloin muutama ylimääräinen asukas. o Luonnollisten poistumien yhteydessä kolme toimea muutetaan varahenkilön toimiksi, sijoituspaikka Rantsilan Pohjantähti; työnkuvaan kuuluvat varahenkilön tehtävät Rantsilan ja Kestilä asumispalveluissa ja kotihoidoissa. Ehdotuksen mukainen.

6 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi SOSIAALISEN ISÄNNÖITSIJÄN TOIMEN PERUSTAMINEN Sosiaalitoimen alaisuuteen Haapavedelle perustettava sosiaalisen isännöitsijän toimi alkaen. Lautakunta päättää perustaa osa-aikaisen sosiaalisen isännöitsijän toimen SOS HA T Työaika 6 h /pv (yleistyöaika h/vk) eli 73,2% koko työajasta. Palkkaus 0PER010 ryhmä 2. mukainen. Työnkuvaan kuuluu mm. ns. PAV-asuntolan sosiaalinen isännöinti ja muiden asumisessa tukea tarvitsevien avustaminen. Sosiaalisessa isännöinnissä tehdään yhteistyötä myös Haapa-asuntojen kanssa. Sosiaalinen isännöitsijä toimii sosiaalipalvelupäällikön alaisuudessa. Ehdotuksen mukainen.

7 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi SOSIAALINEN LUOTOTUS (valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö, ) Eliisa Niku on lähettänyt perusturvalautakunnalle kirjeen, joka on päivätty Kirjeessään Niku toteaa, että laki sosiaalisesta luototuksesta on valmistunut v Hän tiedustelee, onko Haapaveden kaupungilla käytössä sosiaalinen luototus. Niku esittää perusturvalautakunnalle, että kaupunki ottaisi käyttöön kyseisen luottomahdollisuuden. Laki sosiaalisesta luototuksesta / Sosiaalisen luototuksen tarkoitus. Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. (liitteenä L sosiaalisesta luototuksesta) Sosiaalisesta luototuksesta tulee huomioida mm. se, että esimerkiksi pitkään toimeentulotuen varassa elävät asiakkaat eivät kuitenkaan aina saa sosiaalista luottoa, koska luoton myöntäminen edellyttää kykyä maksaa laina takaisin. Lautakunta päättää, että sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa selvitetään Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä. Ehdotuksen mukainen.

8 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAMALLIN MUUTOKSET (valmistelija johtava hammaslääkäri Tuulikki Ulander) Suun terveydenhuollon toimintamalli neuvolaikäisille ja 0-18-vuotiaille tehtiin Siike-hankkeessa vuosina ja otettiin käyttöön sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hammashoitoloissa vuoden 2009 alusta. Toimintamallissa on määritelty suun terveystarkastukset ja hammaslääkärin tutkimukset ja niiden sisältö sekä ryhmätoiminta. Odottavan äidin ja isän sekä neuvolaikäisten ja 8-, 10-,12-,14-vuotiaiden suun tarkastukset kuuluivat suuhygienistille ja hammaslääkärin tutkimukset 7-,9-,11-,13- ja 15- vuotiaille sekä tarpeen mukaan eritysryhmille ja riskipotilaille. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) asettaa hammaslääkärin tutkimukset tehtäväksi vähintään 1-, 5- ja 8- luokkalaisille sekä opiskelijalle terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään hoidon tarpeen arvion kerran opiskeluaikana. Sosiaali-ja terveyspiiri Helmen suun terveydenhuollon toimintamalli on päivitetty ja siihen on tehty asetuksen vaatimat muutokset. Esitys: Suun terveydenhuollon toimintamalliin hyväksytään Valtioneuvoston asetuksen mukaiset muutokset käyttöön otettavaksi alkaen. Lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen. Ehdotuksen mukainen.

9 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi OMAISHOITAJIEN VAPAAN JÄRJESTÄMINEN (valm. vanhuspalvelupäällikkö ) Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä on omaishoitajien vapaan aikaisena järjestelynä käytettävissä useita eri mahdollisuuksia. Omaishoitajan pitäessä lakisääteisiä vapaapäiviä (lakisääteisesti 3 päivää kuukaudessa, kun hoito on ollut yhtäjaksoista) voi hoidettava olla esimerkiksi tilapäishoitopaikalla omissa palvelukeskuksissa sijaitsevassa tilapäishoitopaikalla. Käytettävissä on myös palvelusetelin avulla järjestää hoidettavan hoito hyväksyttyjen palvelusetelipalveluntuottajien kanssa. Omaishoitajan vapaan aikaisena järjestelynä voidaan toteuttaa myös kotihoidon käyntejä hoidettavan luona hoitajan poissaolon aikana. Osa omaishoitajista on halunnut pitää vapaapäiviään myös silloin kun hoidettava käy esimerkiksi kerran viikossa palvelupäivätoiminnassa. Omaishoitajan vapaan aikainen järjestely on aina hoidettavan tarpeista lähtevää tilannekohtaista järjestelyä. Kehitysvammaisten hoidettavien kohdalla on käytetty omaishoitajan vapaanaikaisena hoitona tilapäisen perhehoidon järjestelyä. Perusturvalautakunta on hyväksynyt voimassa olevat myöntämisperusteet , 24. On olemassa yksittäisiä erityistilanteita, että hoidettavalle soveltuvaa paikkaa ei löydy omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon. Tämän johdosta perhehoidon palkkioiden avulla toteutettavaa hoitajan vapaan aikaista hoitoa laajennetaan myös muille kuin kehitysvammaisille hoidettaville. Kehitysvammaisten tilapäisen perhehoidon toteuttaminen jatkuu entisin perustein. Tilapäisen perhehoidon avulla järjestettävän toiminnan perusteina pidetään seuraavia tekijöitä: -Käytettävissä olevat muut toteuttamistavat (tilapäinen lomajakso omissa yksiköissä, kotihoito, palveluseteli, palvelupäivä) eivät perustelluista syistä tule kysymykseen. Hoitajan ja hoidettavan kanssa tehdyn selvityksen perusteella jää ainoaksi mahdollisuudeksi toteuttaa hoitajan vapaan aikainen hoito perhehoidon avulla. -Pääsääntöisesti tilapäisen perhehoidon palkkiota ei makseta samassa taloudessa asuvalle. -Tilapäistä perhehoitoa toteutetaan hoidettavan kotona ja hoidettavalta ei peritä minkäänlaista maksua, koska lisäkustannuksia ei synny hoidon järjestämisestä. -Tilapäisen hoitajan tulee olla yli 18-vuotias. -Hoidettavan kotiin menevälle hoitajalle maksetaan (perusturvalautakunta ) hoidosta palkkiota seuraavalla tavalla;

10 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Hoidettavan saama Hoitotuki Korotettu hoitotuki Erityishoitotuki Maksettava palkkio 26,20 euroa/vrk 38,70 euroa/vrk 52,40 euroa/vrk Tilapäisen perhehoidon palkkioita tarkastetaan vuosittain perhehoitajalain (312/1992, 2 ) mukaisella työntekijän eläkelain palkkakertoimella. -Tilapäisen perhehoidon avulla tapahtuva järjestely tapahtuu yhteistyössä vanhuspalvelupäällikön kanssa (omaishoidosta vastaava henkilö). -Tilapäisen perhehoidon toteuttamiseen laaditaan tilapäisen perhehoidon suoriteilmoitus, jonka hoitaja täyttää ja palauttaa aina vanhuspalvelupäällikölle. Tilapäisen perhehoidon korvausten maksuun laaditaan ilmoituspohja, joka toimitetaan viranhaltijapäätöksellä hoitajalle ja palkkatoimistoon. Valmistelijan esitys: Otetaan tilapäisen perhehoidon palkkioiden maksaminen käyttöön vaihtoehdoksi erityistapauksissa omaishoitajan vapaapäivän aikaisena hoitojärjestelynä. Lautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Ehdotuksen mukainen.

11 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VASTINE JUHA LOUET AY:LLE Sairaankuljetus Juha Louet Ay on lähettänyt esityslistan liitteenä nro 17/2011 olevan kirjelmän sekä sekä kesä-joulukuun 2011 laskut (summa yhteensä ) sairaankuljetuspalvelun tuottamisesta. Haapaveden kaupunki / Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on irtisanonut perusturvalautakunnan päätöksellä väliaikaiset sairaankuljetussopimukset päättymään Esityslistan liitteenä nro 18/2011 on Sairaankuljetus Juha Louet Ay:n kanssa solmittu väliaikainen sairaankuljetussopimus. Sopimuksen sivulla nro 8 todetaan yksiselitteisesti sopimuksen voimassaolosta seuraavaa: Tämä sopimus on täten voimassa alkaen ja se on voimassa 3 kuukautta markkinaoikeuden päätöksestä. Markkinaoikeus on antanut päätöksensä asiassa Tuosta päätöksestä on kulunut jo yli 3 kuukautta, joten Haapaveden kaupungilla / Sosiaali- ja terveyspiiri Helmellä on ollut oikeus irtisanoa sopimus päättymään Perusturvalautakunta päättää todeta, että Sairaankuljetus Juha Louet Ay:n lähettämät laskut eivät perustu sopimukseen ja tällä perusteella Haapaveden kaupunki / Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ei maksa ko. laskuja. Lautakunta päättää hyväksyä perusturvajohtajan esityksen.

12 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi MUUT ASIAT 1.Hoitohenkilökunnan rekrytointiongelmat. 2.Oulun hallinto-oikeuden päätös , 11/0171/2, Dnro 00207/11/2204, Kunnallisvalitus/Matti Hilli, Haapaveden perusturvalautakunnan , Rantsilan vuodeosaston sulkeminen; Hallintooikeus jättää valituksen tutkimatta. 3.Kopio Siikalatvan kunnanvaltuutettujen vaatimuksesta Siikalatvan kunnanvaltuustolle (Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kilpailuttami nen, Siikalatvan kunnan terveydenhoidon kustannukset ja asioiden käsittelyn läpinäkyvyyden tilanneselvitys. Lautakunta päättää merkitä asiat tietoon saatetuksi. Tiedoksi Esko Leinoselta saapunut kirje koskien sairaankuljetussopimuksesta, käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Asiat merkittiin tietoon saatetuksi.

13 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 49,50,53,57 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät51,52,54,55,56 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden perusturvalautakunta, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI faksi Pykälät 51,52,54,55,56 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

14 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

15 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot