LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita Elisa Oyj FiCom ry Forssavisio Oy Helsingin hallinto-oikeus Helsingin kauppakamari Ilmailulaitos IPR University Center ISOC Finland - Suomen Internet-yhdistys SIY ry Kauppa- ja teollisuusministeriö Keskuskauppakamari Kilpailuvirasto Kopiosto Kuluttajavirasto Mainostajien liitto Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL Nokia Oyj Oikeusministeriö Opetusministeriö Patentti- ja rekisterihallitus Sisäasiainministeriö Song Networks Oy STAKES Suomen Asianajajaliitto Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kuntaliitto Suomen Pankkiyhdistys Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Suomen Suoramarkkinointiliitto Tampereen teknillinen yliopisto TEKES TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Uudet Tuulet Oy Information Expert Valtiovarainministeriö Viestintävirasto Yleisradio Kansalaispalaute...62

2 2 1. Digita Liikenne- ja viestintäministeriö PL VALTIONEUVOSTO LAUSUNTOPYYNTÖ LVM 053:00/2004 Arvoisa vastaanottaja, Digita Oy:llä ei ole kommentoitavaa verkkotunnuslain muuttamisesta annettua hallituksen esitysluonnosta koskien. Digita Oy Juha Alftan

3 2. Elisa Oyj 3 Liikenne- ja viestintäministeriö PL Valtioneuvosto Viite: LVM053:00/2004 LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMISESTA ANNETUA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOSTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa) lausuu kunnioittaen verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta seuraavaa: Elisa kannattaa liikenne- ja viestintäministeriön esitysluonnoksessa esitettyä luonnollisen henkilön mahdollisuutta saada itselleen verkkotunnukseksi eli domain-nimeksi minkä tahansa vapaana olevan yleisnimen, lyhenteen tai kyseisen henkilön nimilain mukaisen nimen. Elisa toivoo ministeriön kuitenkin kiinnittävän verkkotunnuslakiesityksen osalta huomiota seuraaviin seikkoihin: Muun kuin nimilain mukaisen nimen rekisteröiminen Lakiehdotuksen mukaan luonnollinen henkilö voisi saada rekisteröidyksi ainoastaan etunimestä ja sukunimestä muodostuvan verkkotunnuksen, esimerkiksi mattimeikalainen.fi. Elisa esittää, että luonnolliselle henkilölle voitaisiin myöntää myös pelkkään sukunimeen tai etunimeen perustuva verkkotunnus. Verkkotunnuksen perusteella johdettu sähköpostiosoite ei ole käytettävissä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi pelkän sukunimen rekisteröiminen verkkotunnukseksi meikalainen.fi muodossa tekisi myös sähköpostiosoitteen käyttämisen mahdolliseksi. IDN-rekisteröinnit Monissa Euroopan maissa ja kaikissa muissa Pohjoismaissa on mahdollista tehdä IDNrekisteröintejä eli skandinaavisten aakkosten sisältäviä verkkotunnusrekisteröintejä (esimerkiksi mattimeikäläinen.fi). Elisan mielestä myös Suomessa olisi syytä tehdä mahdolliseksi IDN-rekisteröinnit.fi-juureen. Elisan näkemyksen mukaan skandinaavisten aakkosten merkitys korostuu entisestään silloin, kun luonnolliset henkilöt voivat rekisteröidä nimensä verkkotunnukseksi.

4 Verkkotunnusten rekisteröiminen ulkomaalaisille 4 Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnusten rekisteröiminen on rajattu vain Suomessa rekisteröityihin oikeushenkilöihin ja elinkeinonharjoittajiin sekä suomalaisiin julkioikeudellisiin yhteisöihin (poikkeuksena vieraan valtion edustustot). Esityksen myötä verkkotunnuksia myönnettäisiin yllä mainittujen lisäksi vain Suomen kansalaisille tai Suomessa vakinaisesti asuville, joilla on suomalainen henkilötunnus. Elisa esittää.fi-juuri avattaisiin myös ulkomaisille rekisteröinneille, kuten on tehty esimerkiksi Ruotsissa.se-juuren osalta. Muita uudistuksen yhteydessä huomioitavia asioita Elisa pitää erittäin tärkeänä, että joko verkkotunnuslaissa tai muutoin hyvissä ajoin ennen uudistuksen voimaantuloa määritellään palveluntarjoajille tarjottavat työkalut rekisteröintipyyntöjen välittämiseksi. Palveluntarjoajille tulisi mahdollistaa tiedostomuotoiset siirrot palveluautomaatiojärjestelmään tai vaihtoehtoisesti XML-muotoinen yhteysprotokolla. ELISA OYJ Anne Vainio Johtava lakimies Jyrki Arjanne Johtava lakimies

5 5 3. FiCom ry Liikenne- ja viestintäministeriö Laura Vilkkonen Lausunto verkkotunnuslain muuttamisesta Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry lausuu pyydettynä lausuntona seuraavaa: Suhtaudumme esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti ja uskomme, että luonnollisilla henkilöillä on laajasti mielenkiintoa nimensä tai yleiskielen sanaan perustuvan verkkotunnuksen rekisteröimiseen. Esitysluonnokseen sisältyvien vaihtoehtojen lisäksi pitäisimme suotavana, että luonnolliset henkilöt voisivat halutessaan rekisteröidä myös verkkotunnuksen, joka muodostuu pelkästä sukunimestä tai etunimestä. Esimerkiksi verkkotunnuksesta johdettu sähköpostiosoite, joka on tyyppiä ei sovellu hyvin käytettäväksi. Mikäli verkkotunnus voisi olla myös muotoa sukunimi.fi, olisi sähköpostiosoite vastaavasti muodossa selvästi käyttökelpoisempi. Tämä on mahdollistettu esimerkiksi.net verkkotunnusten osalta. Kiinnostusta ja käyttökelpoisuutta lisäisi myös se, että verkkotunnukset voitaisiin perustaa lempinimien perustella. Tämä helpottaisi tilannetta erityisesti samannimisten henkilöiden osalta. Kyseisen luonnollisen henkilön virallinen nimihän olisi hakemuksen perusteella aina kuitenkin tiedossa. Esitysluonnoksen mukaan laki ei edelleenkään sallisi ns. IDN-rekisteröintejä eli skandinaavisia aakkosia sisältävien verkkotunnusten rekisteröintiä. Kuitenkin monet muut Euroopan maat ja mm. kaikki muut Pohjoismaat sallivat IDN-rekisteröinnit. Myös Suomessa tulisi sallia IDN-rekisteröinnit fi.-juuressa. Asia korostuu erityisesti silloin, kun verkkotunnus voi perustua henkilön nimeen. Lisäksi olisi suotavaa, että fi.-juuri avattaisiin ulkomaalaisille, kuten on esimerkiksi tehty Ruotsissa.se-juuren osalta. Luonnollisten henkilöiden kyseessä ollessa hakuprosessin ja maksutapojen tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia, joustavia ja nopeita. Uudistuksesta Viestintävirastolle muodostuvat kustannus- ja henkilöstöpaineet tulee kyetä taloudellisesti kattamaan luonnollisille henkilöille myönnetyistä verkkotunnuksista perityillä maksuilla. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Reijo Svento toimitusjohtaja

6 6 4. Forssavisio Oy LVM053:00/2004 Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta. Forssavisio Oy:n puolesta ei huomauttamista verkkotunnuslain muuttamisesta. Ystävällisesti Heidi Cavén toimitusjohtaja FORSSAVISIO OY

7 7 5. Helsingin hallinto-oikeus HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS LAUSUNTO PL 120, Ratapihantie HELSINKI p. (09) f. (09) s-posti /04 Liikenne- ja viestintäministeriö Asia: Lausuntopyyntönne , LVM053:00/2004 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta. Helsingin hallinto-oikeudella ei ole asiassa huomautettavaa. Hallinto-oikeuden ylituomari Hallintopäällikön sijainen, hallinnollinen sihteeri Liisa Sahi Virve Vilén

8 8 6. Helsingin kauppakamari LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMINEN Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Helsingin kauppakamarilta lausuntoa hallituksen esityksestä verkkotunnuslain muuttamisesta. Lausuntonaan kauppakamari esittää seuraavaa: 1. Yleistä Verkkotunnuksen hakeminen on esityksen mukaan tulevaisuudessa mahdollista myös yksityishenkilöille. Kauppakamarin mielestä esityksen tavoite on kannatettava ja esitys kaiken kaikkiaan varsin selkeä ja onnistunut. Kauppakamari haluaa kuitenkin kiinnittää huomioita muutamaan erityiskysymykseen. 2. Nimen rekisteröiminen Esityksen mukaan yksityishenkilö voisi jatkossa hakea etu- ja sukunimeensä perustuvaa verkkotunnusta joko niin, että etunimi on ennen sukunimeä tai niin, että sukunimi on ennen etunimeä. Sen sijaan pelkkään suku- tai etunimeen perustuva rekisteröinti ei olisi mahdollinen. Kauppakamari toteaa, että varsinkin pelkkään sukunimeen perustuvan rekisteröinnin sallimisen seuraamukset selvitettäisiin jatkovalmistelussa. Pelkän sukunimen käyttö olisi kätevä esimerkiksi sähköpostiosoitteeksi johdetussa käytössä. Kuitenkin pelkän sukunimen rekisteröinnin salliminen rajoittaisi saman sukunimen omaavien rekisteröintimahdollisuuksia. Se voisi tuottaa ongelmia myös sellaisille yritysten tavaramerkeille tai toiminimille, jotka ovat yhdenmukaisia yksittäisen sukunimen kanssa. Samalla pitäisi myös miettiä, mitä kaikkia rekisteröintimahdollisuuksia pitäisi sallia, jotta kaikki halukkaat saisivat käyttää omaa sukunimeään rekisteröitynä.fi-domainina. 3. Skandinaavisten kirjaimien käyttö Nykyisin verkkotunnuksissa sallitaan ainoastaan kirjaimien a z käyttö. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa on myös skandinaavisten aakkosten käyttö sallittu.

9 Kauppakamarin kanta on, että myös Suomessa skandinaavisten aakkosten käyttö tulisi sallia. Skandinaavisten aakkosten käyttö korostuu entisestään silloin, kun kyse on luonnollisten henkilöiden nimen käytöstä. 4. Verkkotunnusten rekisteröiminen ulkomaalaisille Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnuksen rekisteröinti on sallittu vain Suomessa rekisteröidylle oikeushenkilölle ja elinkeinonharjoittajalle sekä suomalaiselle julkisoikeudelliselle yhteisölle. Esitys mahdollistaisi verkkotunnuksen myöntämisen Suomen kansalaisille ja Suomessa vakituisesti asuville. Helsingin kauppakamari esittää, että ulkomaalaisen rekisteröinnin salliminen tutkittaisiin jatkovalmistelussa tarkemmin. Mikäli jatkovalmistelussa ei ilmene erityisiä ongelmia, kauppakamari pitää kannatettavana sitä, että laissa avattaisiin mahdollisuus myös ulkomaalaisille rekisteröinneille. HELSINGIN KAUPPAKAMARI 9 Jorma Nyrhilä varatoimitusjohtaja Hanna Skurnik lakimies

10 10 7. Ilmailulaitos Päivämäärä Dnro /040/2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Laura Vilkkonen Lausuntopyyntö LVM053:00/2004, ILMAILULAITOKSEN LAUSUNTO VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMISESTA Ilmailulaitoksen kanta verkkotunnuslain muuttamisesta annettuun hallituksen esitysluonnokseen on positiivinen. Esitys on hyvin perusteltu ja ehdotetut muutokset ovat järkeviä. Lisäksi esityksessä ehdotettua tapaa antaa päätös tiedoksi sähköpostilla pidetään hyvänä ja edistyksellisenä. ILMAILULAITOS Tietopalveluyksikkö Mika Leppänen tietopalvelupäällikkö TIEDOKSI liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo,

11 8. IPR University Center 11 Liikenne- ja viestintäministeriö PL Valtioneuvosto Asia lausunto verkkotunnuslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen luonnoksesta IPR University Center toteaa otsikkoasiassa lausuntonaan seuraavan. Verkkotunnuslain muuttaminen siten, että myös yksityishenkilöille varataan mahdollisuus hakea tunnusta on verkkotunnuksia koskevan lainsäädännön kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Hallituksen esityksen luonnoksessa esitetyt kokemukset voimaan tulleen verkkotunnuslain toimivuudesta luovat hyvän pohjan järjestelmän laajentamiselle. Hallituksen esityksen luonnos onkin laadittu noudattaen jo voimassa olevia periaatteita. IPR University Centerillä ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen luonnoksen sisältöön. Haluamme kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota verkkotunnusten ja tunnusmerkkien tavaramerkit, toiminimet läheiseen sukulaisuuteen. Vaikka verkkotunnuksia käsitellään Internetin käyttöön välttämättömästi liittyvinä osoitteina, tulisi niiden ja perinteisen tunnusmerkkioikeuden välistä suhdetta selvittää nykyistä perusteellisemmin. Helsinki 30. päivänä huhtikuuta 2004 Niklas Bruun Professori, johtaja IPR University Center

12 9. ISOC Finland - Suomen Internet-yhdistys SIY ry 12 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL HELSINKI Verkkotunnuslain muuttaminen ISOC Finland, Internet Societyn Suomen jaosto (Suomen Internet-yhdistys SIY ry.) kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä saamastaan mahdollisuudesta tulla kuulluksi liittyen hallituksen esitykseen Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta. Lausuntonaan ISOC Finland esittää seuraavaa. Verkkotunnusten rekisteröintioikeuden laajentaminen luonnollisiin henkilöihin on kannatettava toimenpide. Pidämme myös lakiesityksen linjauksia liittyen mm. etuoikeuksiin rekisteröinnissä, henkilötietojen julkaisuun ja alaikäisten asemaan oikean suuntaisina. Oletamme, että yksityiskohtaisissa perusteluissa olevassa lauseessa: Myös toiseen ja kolmanteen etunimeen perustuvat variaatiot (www.mattimikaelmeikalainen.fi, olisivat mahdollisia, jos kyseessä vain olisi verkkotunnuksen hakijan virallinen nimi (s toinen kappale) on kirjoitusvirhe: matti.m.meikalainen.fi ei selvästikään ole 3 :n määritelmän mukainen luonnollisen henkilön nimeen perustuva verkkotunnus, vaan tunnuksesta meikalainen.fi alidomaineilla johdettu osoite. Pidämme valitettavana, ettei lakivalmistelussa ole huomioitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbersin (ICANN) lähes vuosi sitten julkaisemaa ohjeistusta kansainvälistettyjen verkkotunnusten käyttöönotosta (Guidelines for the Implementation of Internationalized Domain Names, ). Kunnioittavasti, Tommi Karttaavi puheenjohtaja ISOC Finland - Suomen Internet-yhdistys

13 Kauppa- ja teollisuusministeriö KTM:llä ei ole kommentoitavaa verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta.

14 Keskuskauppakamari Liikenne- ja viestintäministeriö PL Helsinki VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMINEN Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi verkkotunnuslain muuttamiseksi. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavan. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa yksityishenkilöille verkkotunnusten hakeminen. Keskuskauppakamari pitää luonnosta varsin onnistuneena. Aikaprioriteetti Hakemuksiin sovellettaisiin jatkossakin aikaprioriteettia, joten ensimmäinen hakija saa etusijan usean hakiessa samaa tunnusta. Käytännössä aikaprioriteetti on ainoa toimiva ratkaisu, koska muuta yksikertaista ja hyväksyttävää valintakriteeriä ei voitane luoda. Hakijoiden tunnistaminen Keskuskauppakamari pitää perusteltuna ratkaisuna sitä, ettei verkkotunnuksen hakijoilta edellytetä sähköistä henkilökorttia tai muuta vastaavaa varmennetta. Järjestelmän luote t- tavuus on kuitenkin tärkeää, joten jatkovalmistelussa tulisi vielä selvittää mahdollisuuksia varmistaa annetun henkilötunnuksen ja nimitiedon oikeellisuus. Verkkotunnusten sekoitettavuus Joissakin tapauksissa voi syntyä ristiriitoja yritysten ja tavaramerkkien sekä luonnollisten henkilöiden verkkotunnusten sekoitettavuuden suhteen. Kun ehdotetun 4 :n 3 momentin mukaan verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin, lienee jokaisella luonnollisella henkilöllä mahdollisuus hakea nimeensä perustuva verkkotunnus siitä huolimatta, että verkkotunnus olisi sekoitettavissa jonkun toiminimeen tai tavaramerkkiin. Tällöinhän verkkotunnus ei perustu oikeudettomasti toisen nimeen, vain kyseisen henkilön omaan nimeen. Tosin verkkotunnuksen kaupalliseen harhaanjohtavaan käyttöön voidaan silloin puuttua sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella. Jatkovalmistelussa on kuitenkin syytä vielä pohtia, miten verkkotunnusten sekoitettavuus toiminimiin ja tavaramerkkeihin voidaan estää. Luonnollisen henkilön verkkotunnuksen muoto Lakiehdotuksen 3 ja 4 :ien perustelujen mukaan luonnollisen henkilön nimeen perustuva verkkotunnus voitaisiin muodostaa vain sekä etu- että sukunimeä käyttäen. Ehdotetusta lakitekstistä tämä vaatimus ei selvästi ilmene, vaikka 3 :ssä ehdotetaankin määritelmä luonnollisen henkilön nimelle. Verkkotunnuksen muotoa ja sisältöä koskeva ehdotettu 4 ei sisällä määräystä siitä, että verkkotunnus on muodostettava luonnollisen henkilön nimestä. Eri asia on, että ehdotuksen mukaan verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua luonnollisen henkilön nimeen.

15 15 Perusteena sekä etu- että sukunimen vaatimukselle lienee ollut se, että esimerkiksi pelkkään sukunimeen perustuva verkkotunnus ei voi olla sallittu, koska ensimmäinen kyseisen sukunimen omaava rekisteröijä saisi ainoana siihen sukunimeen perustuvan verkkotunnuksen. Asiaan on voinut vaikuttaa myös se, ettei pelkästä etu- tai sukunimestä ole yleensä pääteltävissä, kenestä samannimisestä henkilöstä on kysymys. Ratkaisua ei ole perusteltu lakiluonnoksessa. Toisaalta sekä etu- että sukunimen vaatiminen johtaa siihen, että verkkotunnuksesta johdettu sähköpostiosoite on esimerkiksi muotoa Jatkovalmistelussa tulee vielä pohtia, onko sekä etu- että sukunimen vaatimiselle riittävät perusteet. Ulkomaiset Suomeen rekisteröityjen tavaramerkkien haltijat Verkkotunnuslaki ei mahdollista sitä, että ulkomainen yritys, joka on rekisteröinyt tavaramerkin Suomeen, voisi hakea tavaramerkkiin perustuvan.fi-juurisen verkkotunnuksen. Lakiehdotus ei muuta tilannetta. Tosin lakimuutoksen myötä tavaramerkin haltija voinee sopia jonkun suomalaisen luonnollisen henkilön kanssa tavaramerkkiin perustuvan verkkotunnuksen hakemisesta. Jatkovalmistelussa tulisi vielä pohtia, olisiko aiheellista sallia verkkotunnuksen hakeminen suoraan sellaisen ulkomaisen yrityksen nimiin, joka on rekisteröinyt tavaramerkkinsä Suomessa. Uudistukseen valmistautuminen Luonnollisten henkilöiden mahdollisuus saada itselleen verkkotunnus herättänee laajaa kiinnostusta, joten on tärkeää, että palveluntarjoajat voivat palvella asiakkaita mahdollisimman tehokkaasti rekisteröintipyyntöjen välittämisessä. Palveluntarjoajat tarvitsevat riittävästi aikaa rekisteröintiympäristön rakentamiseen ja testaamiseen. Sen vuoksi on hyvissä ajoin ennen lakimuutoksen voimaantuloa määriteltävä palveluntarjoajille tarjottavat työkalut rekisteröintipyyntöjen välittämiseksi. Tiedostomuotoiset siirrot palveluautomaatiojä r- jestelmään tai vaihtoehtoisesti XML-muotoinen yhteysprotokolla tulisi mahdollistaa palveluntarjoajille. Verkkotunnusmaksut Keskuskauppakamari pitää tietoyhteiskunnan kehittymisen kannalta tärkeänä, että Viestintäviraston maksut rasittavat yrityksiä mahdollisimman vähän. Sen vuoksi verkkotunnusten hallinnoinnista aiheutuvien kustannusten on oltava kohtuullisia. Verkkotunnusten halli n- nointi on järjestettävä Viestintävirastossa mahdollisimman tehokkaalla tavalla, jotta nykyisiä verkkotunnusmaksuja ei jouduttaisi jatkossa korottamaan. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä myös sitä, että lainmuutoksen voimaan tulon myötä saatava suureen hakemusmäärään perustuva tavanomaista suurempi maksukertymä voidaan tulevina vuosina kohdistaa verkkotunnusten hallinnoinnin kuluihin. Maksukertymää ei tule tulouttaa valtiolle tai siirtää Viestintäviraston muiden kulujen kattamiseen. KESKUSKAUPPAKAMARI Kari Jalas toimitusjohtaja

16 Kilpailuvirasto Liikenne- ja viestintäministeriö PL VALTIONEUVOSTO LVM053:00/2004 VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMINEN Liikenne- ja viestintäministeriö on kirjeellään pyytänyt lausuntoa verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta. Kilpailuvirasto lausuu asiasta seuraavaa. Kilpailuviraston tietoon on tullut lukuisia tapauksia, joissa elinkeinon- tai ammatinharjoittajan mahdollisuudet mm. palvelujensa tarjoamiseen Internetin välityksellä ovat olleet huonommat kuin yhtiömuodossa vastaavia palveluja tarjoavilla. Ongelmana on ollut voimassaoleva lainsäädäntö, joka on mahdollistanut fi-juuren verkkotunnuksen vain muille kuin yksityishenkilöille. Tällaisia asian ongelmaksi kokeneita ryhmiä ovat olleet mm. apteekit, maatilamatkailuyrittäjät, esiintyvät taiteilijat, yksityispraktiikkaa pitävät lääkärit ja muut palvelujaan tarjoavat yrittäjät. Ongelmaa on jouduttu kiertämään geneeristen tunnusten avulla. Onkin arvioitu, että suomalaisten käytössä olisi lähinnä com- ja net-juuren tunnusta. Näitä tunnuksia hallinnoivat ulkomaiset yhteisöt, jotka veloittavat palveluistaan vuosittain jopa useita kymmeniä euroja tunnukselta. Suomalaisten käytössä on myös runsaasti ulkomaisten maajuurten alla olevia tunnuksia. Tarkoituksenmukaisinta olisi luonnollisesti, että suomalaisen toimijan Internet-osoite olisi fi-loppuinen. Kilpailuvirasto pitää hyvänä, että lakiehdotukseen ei sisälly joissain maissa käytössä olevaa pakollista korkeamman asteen verkkotunnusta, joka riippuu käyttäjän tyypistä (esimm. pp tai co). Menettely olisi hankala esimerkiksi silloin, kun yrittäjänä aloitettu liiketoiminta kehittyisi esimerkiksi kommandiittiyhtiön kautta osakeyhtiöksi. Kilpailuvirasto katsoo, että samannimiseen verkkotunnukseen kohdistuvien hakemusten keskinäinen järjestys ratkeaa aikaprioriteetin perusteella. Nykyisen lain voimassa ollessa lienevät kaikki henkilönimellä toimivat asiasta kiinnostuneet yritykset hakeneet itselleen verkkotunnuksen. Yksityishenkilöiden verkkotunnuksissa voidaan kohtuudella olettaa olevan enemmän luovuutta kuin yritysten. Sekaannusten välttämiseksi lienee syytä välttää rekisteröimästä sellaisia nimiä, jotka poikkeavat toisistaan vain jonkin erikoismerkin osalta (vrt. mattivirtanen.fi ja matti-virtanen.fi). Mikäli verkkotunnuksissa tullaan jatkossa sallimaan myös muita kuin englantilaisen aakkoston kirjaimia, tulisi samaa sääntöä soveltaa myös tässä tapauksessa (vrt. ayrapaa.fi ja äyräpää.fi). Geneeristen verkkotunnusten voimassaoloaikoja on viime vuosina kasvatettu; rekisteröijästä riippuen on mahdollista saada jopa yhdeksän vuoden voimassaoloaikoja ja edullisempaan tukkuhintaan. Käytäntöä voitaisiin harkita myös Suomessa ja toteuttaa lakimuutos tässä yhteydessä.

17 17 On odotettavissa, että yksityishenkilöillä tulee olemaan kasvava mielenkiinto omaan verkkotunnukseen. Tähän vaikuttaa mm. tekninen kehitys (mm. web-kamerat, kiinteistönvalvontajärjestelmät, halvat serverit ja ISPien muuttuva suhtautuminen palvelinten pitoon ja kiinteisiin IP-osoitteisiin) ja käyttäytymismallien muutokset (mm. blog-ilmiön kasvu) sekä mahdollisuus tuottaa helposti muuta materiaalia kuten valokuvia ja musiikkiesityksiä verkkoon. Samaa kehitystä tukee mm. oppimateriaalin tuottajien, rekisteröimättömien sukuseurojen ja -tutkijoiden ja vastaavien lisääntynyt mielenkiinto verkkojulkaisemiseen. Lakiuudistus ottaa nämä seikat hyvin huomioon, jolloin erilainen tarpeeton kikkailu esimerkiksi työnantajien tunnusten alla vähenee - kuten myös asiaan liittyvät ongelmat hankkeiden puuhamiesten työsuhteiden aikanaan päättyessä. Samalla saadaan erilaisia tietoturvaan liittyviä riskejä paremmin hallintaan. Maajuuren avaamista yksityishenkilöille vaati myös eduskunta nykyistä lakia säädettäessä. Kilpailuvirasto katsoo, että ehdotettu lakiuudistus poistaa valtaosan niistä nykyisin voimassa olevan lain aiheuttamista ongelmista, jotka on lukuisissa yhteydenotoissa saatettu viraston tietoon. Ylijohtajan sijainen, johtaja Juhani Jokinen Erikoistutkija Seppo Uusitupa

18 Kopiosto Liikenne- ja viestintäministeriö Neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen PL VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne LVM053:00/2004. Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja ilmoitamme kunnioittavasti, että Kopiosto ry pitää suomalaisen verkkotunnuksen avaamista myös yksityishenkilöiden rekisteröinneille ta r- peellisena ja järkevänä ratkaisuna. Kopiosto ry on suomalaisia tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja kustantajia edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopioston tarkoituksena on edistää ja valvoa tekijänoikeuslainsäädännön tarkoittamien oikeuksien haltijoiden yhteistä etua oikeuksien käyttöä koskevissa asioissa. Kopioston tehtäviin kuuluu mm. valokopiointilupien sekä ulkomaisten yleisradiolähetysten kaapelijakelulupien myöntäminen Suomessa. Osallistumme mielellämme vuoropuheluun, mitä tulee erityisesti teosten hyödyntämiseen uusien tekniikoiden avulla. Lisätietoja antavat ja yhteyshenkilöinä toimivat toimitusjohtaja Pekka Rislakki ja johtaja Arto Tamminen. Helsingissä, huhtikuun 26 päivänä KOPIOSTO ry Pekka Rislakki Toimitusjohtaja

19 Kuluttajavirasto Liikenne- ja viestintäministeriö PL Helsinki Dnro 2004/70/ Lausuntopyyntönne LVM053:00/2004 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VERKKOTUNNUS- LAIN MUUTTAMISESTA Ehdotuksen mukaan luonnollisilla henkilöillä olisi jatkossa oikeus hakea suomalaista verkkotunnusta. Verkkotunnuksella tarkoitetaan internet-sivuston numeraalista IP osoitetta vastaavaa kirjaimista muodostettua verkko-osoitetta. Yksittäisen internetsivuston verkkotunnus on yleensä joko toisen asteen tunnus, kuten esimerkiksi tai kolmannen asteen verkkotunnus, kuten esimerkiksi Tällä hetkellä ainoastaan yrityksen tai muun yhteisön välityksellä toimivat kansalaiset voivat hankkia tunnuksen. Perustuslakivaliokunta on todennut verkkotunnuslaista antamassaan lausunnossa, että luonnollisen henkilön asettaminen tällä tavoin oikeushenkilöitä huonompaan asemaan ei ole sananvapauden käytännön toteutumisen kannalta asianmukaista. Esityksellä pyritään takaamaan kaikille kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaiseen verkkotunnukseen. Esitys on tältä osin kannatettava. Viidentoistavuoden ikärajasta Esityksen mukaan oikeus hakea verkkotunnusta olisi vähintään 15-vuotiaalla Suomen kansalaisella tai vähintään 15-vuotiaalla henkilöllä, jolla on Suomessa vakinainen asuinpaikka ja suomalainen henkilötunnus. Viidentoista vuoden ikärajaa on esityksessä perusteltu sillä, että hakijalla on käytännössä vastuu siitä, että verkkotunnus ei loukkaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä taikka toiminimilaissa ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä. Hakijan on kyettävä itsenäisesti arvioimaan, loukkaako hänen hakemuksensa toisen henkilön oikeutta. Esityksen mukaan 15-vuoden ikäraja vastaa rikosoikeudellista vastuuikärajaa. 15- vuotias voi myös solmia työsuhteen ja päättää itsenäisesti työllään ansaitsemistaan varoista. Holhoustoimesta annetun lain 24 :n mukaan vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Verkkotunnuksen myöntämisestä Viestintävirasto perii maksun, jonka suuruus on tällä hetkellä 55 euroa. Verkkotunnuslain 5 :n 5 momentin mukaan maksun suorittamisesta on annettava selvitys hakemuksessa.

20 20 Maksun voi nykyisin suorittaa internetin kautta tehtävän hakuprosessin aikana luottokortilla tai pankin verkkotunnuksilla. 15-vuotiaalla ei yleensä ole käytössään luottokorttia eikä pankin verkkotunnuksiakaan. Kuluttajaoikeuden vakiintuneen periaatteen mukaan alaikäinen ei voi ostaa luotolla eikä hänellä näin ollen voi olla ainakaan omissa nimissään luottokorttia. Verkkopankkitunnuksien käyttäminen ja säilyttäminen edellyttää erityistä huolellisuutta tunnuksien väärinkäytön estämiseksi. Näin ollen tarjolla olevat maksutavat eivät välttämättä ole 15-vuotiaan kannalta tavanomaisia. Hakija vastaa siitä, että verkkotunnus ei loukkaa toisen oikeutta tavaramerkkiin tai muihin immateriaalioikeuksiin. Viestintäviraston etukäteinen selvittämisvelvollisuus rajoittuu hakijan nimen vertaamiseen haettuun verkkotunnukseen, jos kysymyksessä on luonnollisen henkilön nimeen perustuva tunnus. Hakijalle asetettava selvitysvelvollisuus asettaa kyseenalaiseksi oikeustoimen tavanomaisuuden. Vaikka 15-vuotias on rikosoikeudellisesti vastuunalainen, alaikäisen voi olla vaikeaa ymmärtää abstraktien immateriaalioikeuksien loukkaamisen käsitettä ja loukkauksen mahdollisia seuraamuksia. Myös täysi-ikäiselle luonnolliselle henkilölle edellä mainitut seikat voivat olla vaikeita ymmärtää. Tästä syystä Viestintävirastolle tulisi asettaa lakisääteinen tiedotusvelvollisuus hakijan selvittämisvelvollisuuden laajuudesta ja oikeuksien loukkaamisen mahdollisista seuraamuksista hakijan ollessa luonnollinen henkilö. Viestintävirasto voi esimerkiksi rakentaa verkkotunnusten hakemiseen käytettävät sivustonsa siten, ettei edellä mainittuja tietoja ole mahdollista ohittaa. Johtajan sijaisena Apulaisjohtaja Päivi Seppälä Lakimies Riitta Kokko - Herrala

21 Mainostajien liitto Liikenne- ja viestintäministeriö PL VALTIONEUVOSTO LVM053:00/2004 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMISESTA Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja ja julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaiseuromäärästä Suomessa. Mainostajien Liitto kiittää liikenne- ja viestintäministeriön päivätystä lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittavasti lausuntonaan verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta seuraavaa: Esityksessä ehdotetaan, että vähintään 15-vuotiaat luonnolliset henkilöt saisivat oikeuden hakea suomalaista verkkotunnusta fi-juuresta. Verkkotunnus voisi olla mikä tahansa vapaana oleva yleisnimi, lyhenne tai erisnimi. Viestintävirasto arvioi verkkotunnusten määrän kasvavan ensimmäisen vuoden aikana noin uudella rekisteröinnillä. Verkkotunnusten määrä on nyt noin Mainostajien Liitto kannattaa ehdotusta ja siitä aiheutuvia verkkotunnuslain muutoksia. Erityisesti liitto kiinnittää huomiota siihen, että myös näillä uusilla hakijoilla on käytännössä vastuu siitä, että haettu verkkotunnus ei loukkaa toiminimilaissa ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä. Mainostajien mielestä on lisäksi kohtuullista, että myös yritysten ja luonnollisten henkilöiden välillä noudatetaan aikaprioriteettia ts. ensin verkkotunnusta hakenut henkilö on etusijalla. Mainostajien Liitto ei usko, että tavaramerkkioikeudelliset tai muut immateriaalioikeudelliset riidat tulevat merkittävässä määrin kasvamaan muutoksesta johtuen. Luonnollista kuitenkin tulee olemaan joissain tilanteissa se, että yrityksillä ja luonnollisilla henkilöillä saattaa olla kiinnostusta samojen yleisnimien käyttöönottoon, mutta varmasti useinkaan useiden yleisnimien käyttö verkkotunnuksena ei ole mainostajien kannalta perusteltua. Tältäkin osin aikaprioriteetin käyttäminen ratkaisuperiaatteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen sekä yritysten että yritysten ja luonnollisten henkilöiden välillä. Luonnollisten henkilöiden osalta ehdotetaan myös, että verkkotunnuksien rekisteröitävyyden arvioinnissa noudatetaan jälkikäteisvalvontaa. Hallituksen esityksessä on erinomaisesti perusteltu, kuinka verkkotunnuslain voimaantulon yhteydessä käyttöön otettu jälkikäteisvalvonta on toiminut hyvin huolimatta lain voimaantulon yhteydessä tulleesta hakemusruuhkasta. Viestintävirasto on arvioinut selvittävänsä ruuhkan vielä vuoden 2004 aikana.

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

HE 151/2005 vp. Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalainen voisi niin halutessaan edelleen hakea myös Suomen maatunnukseen päättyvää verkkotunnusta.

HE 151/2005 vp. Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalainen voisi niin halutessaan edelleen hakea myös Suomen maatunnukseen päättyvää verkkotunnusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että verkkotunnuslakia muutettaisiin siten, että lakia sovelletaan myös Ahvenanmaalla käyttöön otettavaan ensimmäisen

Lisätiedot

HE 35/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia sen soveltamiskäytännössä saatujen kokemusten

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. professori Veli-Pekka Viljanen

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. professori Veli-Pekka Viljanen ESITYSLISTA 79/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Keskiviikko 2.10.2002 kello 09.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Että se on olemassa. Se on mahdollisuus. Se on maksullinen. Mikä on TMCH? Tavaramerkkitietokanta

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Verkkotunnuslaki. Yleiset säännökset

Verkkotunnuslaki. Yleiset säännökset Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003 Verkkotunnuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan palvelujen

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017)

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017) Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Lausunto 16.06.2017 Asia: OM 24/41/2015 Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö Yleisiä huomioita Lausuntonne: NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat Maakuntahallitus 89 19.06.2017 Maakuntahallitus 128 11.09.2017 Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat 265/00.00.01/2017 MHS 19.06.2017 89 Tiivistelmä Kuntalain (410/2015)

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Opas fi-verkkotunnuksen hankkimiseen

Opas fi-verkkotunnuksen hankkimiseen Opas fi-verkkotunnuksen hankkimiseen Kuka tahansa suomalainen voi perustaa nettisivut oli sitten kyse yrityksestä, sählyjoukkueesta, ompeluseurasta tai yksityishenkilöstä. Internetin perusoikeuksia on

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto Fi-verkkotunnukset Sanna Sahlman, Viestintävirasto Verkkotunnus on kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmästä muodostuva Internet-tietoverkon nimimuotoinen toisen asteen osoitetieto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

Kooste tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) verkkotunnuksia koskevista pykälistä

Kooste tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) verkkotunnuksia koskevista pykälistä Kooste tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) verkkotunnuksia koskevista pykälistä I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Lain tavoitteet ja määritelmät 3 Määritelmät Tässä laissa tarkoitetaan: 21) suojatulla nimellä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (6) 822 V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalijohto - Socialledning ry 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Lausunto Sukuseurojen Keskusliitto ry lausuu lakiehdotuksesta etu- ja sukunimilaiksi seuraavaa.

Lausunto Sukuseurojen Keskusliitto ry lausuu lakiehdotuksesta etu- ja sukunimilaiksi seuraavaa. Sukuseurojen keskusliitto ry Lausunto 15.06.2017 Asia: OM 24/41/2015 Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö Yleisiä huomioita Lausuntonne: SUKUSEUROJEN KESKUSLIITTO RY 15.6.2017 Sokerilinnantie 7 E 02600

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto Fi-verkkotunnukset Sanna Sahlman, Viestintävirasto Verkkotunnus on kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmästä muodostuva Internet-tietoverkon nimimuotoinen toisen asteen osoitetieto

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot