LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita Elisa Oyj FiCom ry Forssavisio Oy Helsingin hallinto-oikeus Helsingin kauppakamari Ilmailulaitos IPR University Center ISOC Finland - Suomen Internet-yhdistys SIY ry Kauppa- ja teollisuusministeriö Keskuskauppakamari Kilpailuvirasto Kopiosto Kuluttajavirasto Mainostajien liitto Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL Nokia Oyj Oikeusministeriö Opetusministeriö Patentti- ja rekisterihallitus Sisäasiainministeriö Song Networks Oy STAKES Suomen Asianajajaliitto Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kuntaliitto Suomen Pankkiyhdistys Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Suomen Suoramarkkinointiliitto Tampereen teknillinen yliopisto TEKES TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Uudet Tuulet Oy Information Expert Valtiovarainministeriö Viestintävirasto Yleisradio Kansalaispalaute...62

2 2 1. Digita Liikenne- ja viestintäministeriö PL VALTIONEUVOSTO LAUSUNTOPYYNTÖ LVM 053:00/2004 Arvoisa vastaanottaja, Digita Oy:llä ei ole kommentoitavaa verkkotunnuslain muuttamisesta annettua hallituksen esitysluonnosta koskien. Digita Oy Juha Alftan

3 2. Elisa Oyj 3 Liikenne- ja viestintäministeriö PL Valtioneuvosto Viite: LVM053:00/2004 LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMISESTA ANNETUA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOSTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa) lausuu kunnioittaen verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta seuraavaa: Elisa kannattaa liikenne- ja viestintäministeriön esitysluonnoksessa esitettyä luonnollisen henkilön mahdollisuutta saada itselleen verkkotunnukseksi eli domain-nimeksi minkä tahansa vapaana olevan yleisnimen, lyhenteen tai kyseisen henkilön nimilain mukaisen nimen. Elisa toivoo ministeriön kuitenkin kiinnittävän verkkotunnuslakiesityksen osalta huomiota seuraaviin seikkoihin: Muun kuin nimilain mukaisen nimen rekisteröiminen Lakiehdotuksen mukaan luonnollinen henkilö voisi saada rekisteröidyksi ainoastaan etunimestä ja sukunimestä muodostuvan verkkotunnuksen, esimerkiksi mattimeikalainen.fi. Elisa esittää, että luonnolliselle henkilölle voitaisiin myöntää myös pelkkään sukunimeen tai etunimeen perustuva verkkotunnus. Verkkotunnuksen perusteella johdettu sähköpostiosoite ei ole käytettävissä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi pelkän sukunimen rekisteröiminen verkkotunnukseksi meikalainen.fi muodossa tekisi myös sähköpostiosoitteen käyttämisen mahdolliseksi. IDN-rekisteröinnit Monissa Euroopan maissa ja kaikissa muissa Pohjoismaissa on mahdollista tehdä IDNrekisteröintejä eli skandinaavisten aakkosten sisältäviä verkkotunnusrekisteröintejä (esimerkiksi mattimeikäläinen.fi). Elisan mielestä myös Suomessa olisi syytä tehdä mahdolliseksi IDN-rekisteröinnit.fi-juureen. Elisan näkemyksen mukaan skandinaavisten aakkosten merkitys korostuu entisestään silloin, kun luonnolliset henkilöt voivat rekisteröidä nimensä verkkotunnukseksi.

4 Verkkotunnusten rekisteröiminen ulkomaalaisille 4 Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnusten rekisteröiminen on rajattu vain Suomessa rekisteröityihin oikeushenkilöihin ja elinkeinonharjoittajiin sekä suomalaisiin julkioikeudellisiin yhteisöihin (poikkeuksena vieraan valtion edustustot). Esityksen myötä verkkotunnuksia myönnettäisiin yllä mainittujen lisäksi vain Suomen kansalaisille tai Suomessa vakinaisesti asuville, joilla on suomalainen henkilötunnus. Elisa esittää.fi-juuri avattaisiin myös ulkomaisille rekisteröinneille, kuten on tehty esimerkiksi Ruotsissa.se-juuren osalta. Muita uudistuksen yhteydessä huomioitavia asioita Elisa pitää erittäin tärkeänä, että joko verkkotunnuslaissa tai muutoin hyvissä ajoin ennen uudistuksen voimaantuloa määritellään palveluntarjoajille tarjottavat työkalut rekisteröintipyyntöjen välittämiseksi. Palveluntarjoajille tulisi mahdollistaa tiedostomuotoiset siirrot palveluautomaatiojärjestelmään tai vaihtoehtoisesti XML-muotoinen yhteysprotokolla. ELISA OYJ Anne Vainio Johtava lakimies Jyrki Arjanne Johtava lakimies

5 5 3. FiCom ry Liikenne- ja viestintäministeriö Laura Vilkkonen Lausunto verkkotunnuslain muuttamisesta Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry lausuu pyydettynä lausuntona seuraavaa: Suhtaudumme esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti ja uskomme, että luonnollisilla henkilöillä on laajasti mielenkiintoa nimensä tai yleiskielen sanaan perustuvan verkkotunnuksen rekisteröimiseen. Esitysluonnokseen sisältyvien vaihtoehtojen lisäksi pitäisimme suotavana, että luonnolliset henkilöt voisivat halutessaan rekisteröidä myös verkkotunnuksen, joka muodostuu pelkästä sukunimestä tai etunimestä. Esimerkiksi verkkotunnuksesta johdettu sähköpostiosoite, joka on tyyppiä ei sovellu hyvin käytettäväksi. Mikäli verkkotunnus voisi olla myös muotoa sukunimi.fi, olisi sähköpostiosoite vastaavasti muodossa selvästi käyttökelpoisempi. Tämä on mahdollistettu esimerkiksi.net verkkotunnusten osalta. Kiinnostusta ja käyttökelpoisuutta lisäisi myös se, että verkkotunnukset voitaisiin perustaa lempinimien perustella. Tämä helpottaisi tilannetta erityisesti samannimisten henkilöiden osalta. Kyseisen luonnollisen henkilön virallinen nimihän olisi hakemuksen perusteella aina kuitenkin tiedossa. Esitysluonnoksen mukaan laki ei edelleenkään sallisi ns. IDN-rekisteröintejä eli skandinaavisia aakkosia sisältävien verkkotunnusten rekisteröintiä. Kuitenkin monet muut Euroopan maat ja mm. kaikki muut Pohjoismaat sallivat IDN-rekisteröinnit. Myös Suomessa tulisi sallia IDN-rekisteröinnit fi.-juuressa. Asia korostuu erityisesti silloin, kun verkkotunnus voi perustua henkilön nimeen. Lisäksi olisi suotavaa, että fi.-juuri avattaisiin ulkomaalaisille, kuten on esimerkiksi tehty Ruotsissa.se-juuren osalta. Luonnollisten henkilöiden kyseessä ollessa hakuprosessin ja maksutapojen tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia, joustavia ja nopeita. Uudistuksesta Viestintävirastolle muodostuvat kustannus- ja henkilöstöpaineet tulee kyetä taloudellisesti kattamaan luonnollisille henkilöille myönnetyistä verkkotunnuksista perityillä maksuilla. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Reijo Svento toimitusjohtaja

6 6 4. Forssavisio Oy LVM053:00/2004 Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta. Forssavisio Oy:n puolesta ei huomauttamista verkkotunnuslain muuttamisesta. Ystävällisesti Heidi Cavén toimitusjohtaja FORSSAVISIO OY

7 7 5. Helsingin hallinto-oikeus HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS LAUSUNTO PL 120, Ratapihantie HELSINKI p. (09) f. (09) s-posti /04 Liikenne- ja viestintäministeriö Asia: Lausuntopyyntönne , LVM053:00/2004 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta. Helsingin hallinto-oikeudella ei ole asiassa huomautettavaa. Hallinto-oikeuden ylituomari Hallintopäällikön sijainen, hallinnollinen sihteeri Liisa Sahi Virve Vilén

8 8 6. Helsingin kauppakamari LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMINEN Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Helsingin kauppakamarilta lausuntoa hallituksen esityksestä verkkotunnuslain muuttamisesta. Lausuntonaan kauppakamari esittää seuraavaa: 1. Yleistä Verkkotunnuksen hakeminen on esityksen mukaan tulevaisuudessa mahdollista myös yksityishenkilöille. Kauppakamarin mielestä esityksen tavoite on kannatettava ja esitys kaiken kaikkiaan varsin selkeä ja onnistunut. Kauppakamari haluaa kuitenkin kiinnittää huomioita muutamaan erityiskysymykseen. 2. Nimen rekisteröiminen Esityksen mukaan yksityishenkilö voisi jatkossa hakea etu- ja sukunimeensä perustuvaa verkkotunnusta joko niin, että etunimi on ennen sukunimeä tai niin, että sukunimi on ennen etunimeä. Sen sijaan pelkkään suku- tai etunimeen perustuva rekisteröinti ei olisi mahdollinen. Kauppakamari toteaa, että varsinkin pelkkään sukunimeen perustuvan rekisteröinnin sallimisen seuraamukset selvitettäisiin jatkovalmistelussa. Pelkän sukunimen käyttö olisi kätevä esimerkiksi sähköpostiosoitteeksi johdetussa käytössä. Kuitenkin pelkän sukunimen rekisteröinnin salliminen rajoittaisi saman sukunimen omaavien rekisteröintimahdollisuuksia. Se voisi tuottaa ongelmia myös sellaisille yritysten tavaramerkeille tai toiminimille, jotka ovat yhdenmukaisia yksittäisen sukunimen kanssa. Samalla pitäisi myös miettiä, mitä kaikkia rekisteröintimahdollisuuksia pitäisi sallia, jotta kaikki halukkaat saisivat käyttää omaa sukunimeään rekisteröitynä.fi-domainina. 3. Skandinaavisten kirjaimien käyttö Nykyisin verkkotunnuksissa sallitaan ainoastaan kirjaimien a z käyttö. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa on myös skandinaavisten aakkosten käyttö sallittu.

9 Kauppakamarin kanta on, että myös Suomessa skandinaavisten aakkosten käyttö tulisi sallia. Skandinaavisten aakkosten käyttö korostuu entisestään silloin, kun kyse on luonnollisten henkilöiden nimen käytöstä. 4. Verkkotunnusten rekisteröiminen ulkomaalaisille Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnuksen rekisteröinti on sallittu vain Suomessa rekisteröidylle oikeushenkilölle ja elinkeinonharjoittajalle sekä suomalaiselle julkisoikeudelliselle yhteisölle. Esitys mahdollistaisi verkkotunnuksen myöntämisen Suomen kansalaisille ja Suomessa vakituisesti asuville. Helsingin kauppakamari esittää, että ulkomaalaisen rekisteröinnin salliminen tutkittaisiin jatkovalmistelussa tarkemmin. Mikäli jatkovalmistelussa ei ilmene erityisiä ongelmia, kauppakamari pitää kannatettavana sitä, että laissa avattaisiin mahdollisuus myös ulkomaalaisille rekisteröinneille. HELSINGIN KAUPPAKAMARI 9 Jorma Nyrhilä varatoimitusjohtaja Hanna Skurnik lakimies

10 10 7. Ilmailulaitos Päivämäärä Dnro /040/2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Laura Vilkkonen Lausuntopyyntö LVM053:00/2004, ILMAILULAITOKSEN LAUSUNTO VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMISESTA Ilmailulaitoksen kanta verkkotunnuslain muuttamisesta annettuun hallituksen esitysluonnokseen on positiivinen. Esitys on hyvin perusteltu ja ehdotetut muutokset ovat järkeviä. Lisäksi esityksessä ehdotettua tapaa antaa päätös tiedoksi sähköpostilla pidetään hyvänä ja edistyksellisenä. ILMAILULAITOS Tietopalveluyksikkö Mika Leppänen tietopalvelupäällikkö TIEDOKSI liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo,

11 8. IPR University Center 11 Liikenne- ja viestintäministeriö PL Valtioneuvosto Asia lausunto verkkotunnuslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen luonnoksesta IPR University Center toteaa otsikkoasiassa lausuntonaan seuraavan. Verkkotunnuslain muuttaminen siten, että myös yksityishenkilöille varataan mahdollisuus hakea tunnusta on verkkotunnuksia koskevan lainsäädännön kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Hallituksen esityksen luonnoksessa esitetyt kokemukset voimaan tulleen verkkotunnuslain toimivuudesta luovat hyvän pohjan järjestelmän laajentamiselle. Hallituksen esityksen luonnos onkin laadittu noudattaen jo voimassa olevia periaatteita. IPR University Centerillä ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen luonnoksen sisältöön. Haluamme kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota verkkotunnusten ja tunnusmerkkien tavaramerkit, toiminimet läheiseen sukulaisuuteen. Vaikka verkkotunnuksia käsitellään Internetin käyttöön välttämättömästi liittyvinä osoitteina, tulisi niiden ja perinteisen tunnusmerkkioikeuden välistä suhdetta selvittää nykyistä perusteellisemmin. Helsinki 30. päivänä huhtikuuta 2004 Niklas Bruun Professori, johtaja IPR University Center

12 9. ISOC Finland - Suomen Internet-yhdistys SIY ry 12 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL HELSINKI Verkkotunnuslain muuttaminen ISOC Finland, Internet Societyn Suomen jaosto (Suomen Internet-yhdistys SIY ry.) kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä saamastaan mahdollisuudesta tulla kuulluksi liittyen hallituksen esitykseen Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta. Lausuntonaan ISOC Finland esittää seuraavaa. Verkkotunnusten rekisteröintioikeuden laajentaminen luonnollisiin henkilöihin on kannatettava toimenpide. Pidämme myös lakiesityksen linjauksia liittyen mm. etuoikeuksiin rekisteröinnissä, henkilötietojen julkaisuun ja alaikäisten asemaan oikean suuntaisina. Oletamme, että yksityiskohtaisissa perusteluissa olevassa lauseessa: Myös toiseen ja kolmanteen etunimeen perustuvat variaatiot (www.mattimikaelmeikalainen.fi, olisivat mahdollisia, jos kyseessä vain olisi verkkotunnuksen hakijan virallinen nimi (s toinen kappale) on kirjoitusvirhe: matti.m.meikalainen.fi ei selvästikään ole 3 :n määritelmän mukainen luonnollisen henkilön nimeen perustuva verkkotunnus, vaan tunnuksesta meikalainen.fi alidomaineilla johdettu osoite. Pidämme valitettavana, ettei lakivalmistelussa ole huomioitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbersin (ICANN) lähes vuosi sitten julkaisemaa ohjeistusta kansainvälistettyjen verkkotunnusten käyttöönotosta (Guidelines for the Implementation of Internationalized Domain Names, ). Kunnioittavasti, Tommi Karttaavi puheenjohtaja ISOC Finland - Suomen Internet-yhdistys

13 Kauppa- ja teollisuusministeriö KTM:llä ei ole kommentoitavaa verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta.

14 Keskuskauppakamari Liikenne- ja viestintäministeriö PL Helsinki VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMINEN Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi verkkotunnuslain muuttamiseksi. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavan. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa yksityishenkilöille verkkotunnusten hakeminen. Keskuskauppakamari pitää luonnosta varsin onnistuneena. Aikaprioriteetti Hakemuksiin sovellettaisiin jatkossakin aikaprioriteettia, joten ensimmäinen hakija saa etusijan usean hakiessa samaa tunnusta. Käytännössä aikaprioriteetti on ainoa toimiva ratkaisu, koska muuta yksikertaista ja hyväksyttävää valintakriteeriä ei voitane luoda. Hakijoiden tunnistaminen Keskuskauppakamari pitää perusteltuna ratkaisuna sitä, ettei verkkotunnuksen hakijoilta edellytetä sähköistä henkilökorttia tai muuta vastaavaa varmennetta. Järjestelmän luote t- tavuus on kuitenkin tärkeää, joten jatkovalmistelussa tulisi vielä selvittää mahdollisuuksia varmistaa annetun henkilötunnuksen ja nimitiedon oikeellisuus. Verkkotunnusten sekoitettavuus Joissakin tapauksissa voi syntyä ristiriitoja yritysten ja tavaramerkkien sekä luonnollisten henkilöiden verkkotunnusten sekoitettavuuden suhteen. Kun ehdotetun 4 :n 3 momentin mukaan verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin, lienee jokaisella luonnollisella henkilöllä mahdollisuus hakea nimeensä perustuva verkkotunnus siitä huolimatta, että verkkotunnus olisi sekoitettavissa jonkun toiminimeen tai tavaramerkkiin. Tällöinhän verkkotunnus ei perustu oikeudettomasti toisen nimeen, vain kyseisen henkilön omaan nimeen. Tosin verkkotunnuksen kaupalliseen harhaanjohtavaan käyttöön voidaan silloin puuttua sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella. Jatkovalmistelussa on kuitenkin syytä vielä pohtia, miten verkkotunnusten sekoitettavuus toiminimiin ja tavaramerkkeihin voidaan estää. Luonnollisen henkilön verkkotunnuksen muoto Lakiehdotuksen 3 ja 4 :ien perustelujen mukaan luonnollisen henkilön nimeen perustuva verkkotunnus voitaisiin muodostaa vain sekä etu- että sukunimeä käyttäen. Ehdotetusta lakitekstistä tämä vaatimus ei selvästi ilmene, vaikka 3 :ssä ehdotetaankin määritelmä luonnollisen henkilön nimelle. Verkkotunnuksen muotoa ja sisältöä koskeva ehdotettu 4 ei sisällä määräystä siitä, että verkkotunnus on muodostettava luonnollisen henkilön nimestä. Eri asia on, että ehdotuksen mukaan verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua luonnollisen henkilön nimeen.

15 15 Perusteena sekä etu- että sukunimen vaatimukselle lienee ollut se, että esimerkiksi pelkkään sukunimeen perustuva verkkotunnus ei voi olla sallittu, koska ensimmäinen kyseisen sukunimen omaava rekisteröijä saisi ainoana siihen sukunimeen perustuvan verkkotunnuksen. Asiaan on voinut vaikuttaa myös se, ettei pelkästä etu- tai sukunimestä ole yleensä pääteltävissä, kenestä samannimisestä henkilöstä on kysymys. Ratkaisua ei ole perusteltu lakiluonnoksessa. Toisaalta sekä etu- että sukunimen vaatiminen johtaa siihen, että verkkotunnuksesta johdettu sähköpostiosoite on esimerkiksi muotoa Jatkovalmistelussa tulee vielä pohtia, onko sekä etu- että sukunimen vaatimiselle riittävät perusteet. Ulkomaiset Suomeen rekisteröityjen tavaramerkkien haltijat Verkkotunnuslaki ei mahdollista sitä, että ulkomainen yritys, joka on rekisteröinyt tavaramerkin Suomeen, voisi hakea tavaramerkkiin perustuvan.fi-juurisen verkkotunnuksen. Lakiehdotus ei muuta tilannetta. Tosin lakimuutoksen myötä tavaramerkin haltija voinee sopia jonkun suomalaisen luonnollisen henkilön kanssa tavaramerkkiin perustuvan verkkotunnuksen hakemisesta. Jatkovalmistelussa tulisi vielä pohtia, olisiko aiheellista sallia verkkotunnuksen hakeminen suoraan sellaisen ulkomaisen yrityksen nimiin, joka on rekisteröinyt tavaramerkkinsä Suomessa. Uudistukseen valmistautuminen Luonnollisten henkilöiden mahdollisuus saada itselleen verkkotunnus herättänee laajaa kiinnostusta, joten on tärkeää, että palveluntarjoajat voivat palvella asiakkaita mahdollisimman tehokkaasti rekisteröintipyyntöjen välittämisessä. Palveluntarjoajat tarvitsevat riittävästi aikaa rekisteröintiympäristön rakentamiseen ja testaamiseen. Sen vuoksi on hyvissä ajoin ennen lakimuutoksen voimaantuloa määriteltävä palveluntarjoajille tarjottavat työkalut rekisteröintipyyntöjen välittämiseksi. Tiedostomuotoiset siirrot palveluautomaatiojä r- jestelmään tai vaihtoehtoisesti XML-muotoinen yhteysprotokolla tulisi mahdollistaa palveluntarjoajille. Verkkotunnusmaksut Keskuskauppakamari pitää tietoyhteiskunnan kehittymisen kannalta tärkeänä, että Viestintäviraston maksut rasittavat yrityksiä mahdollisimman vähän. Sen vuoksi verkkotunnusten hallinnoinnista aiheutuvien kustannusten on oltava kohtuullisia. Verkkotunnusten halli n- nointi on järjestettävä Viestintävirastossa mahdollisimman tehokkaalla tavalla, jotta nykyisiä verkkotunnusmaksuja ei jouduttaisi jatkossa korottamaan. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä myös sitä, että lainmuutoksen voimaan tulon myötä saatava suureen hakemusmäärään perustuva tavanomaista suurempi maksukertymä voidaan tulevina vuosina kohdistaa verkkotunnusten hallinnoinnin kuluihin. Maksukertymää ei tule tulouttaa valtiolle tai siirtää Viestintäviraston muiden kulujen kattamiseen. KESKUSKAUPPAKAMARI Kari Jalas toimitusjohtaja

16 Kilpailuvirasto Liikenne- ja viestintäministeriö PL VALTIONEUVOSTO LVM053:00/2004 VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMINEN Liikenne- ja viestintäministeriö on kirjeellään pyytänyt lausuntoa verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta. Kilpailuvirasto lausuu asiasta seuraavaa. Kilpailuviraston tietoon on tullut lukuisia tapauksia, joissa elinkeinon- tai ammatinharjoittajan mahdollisuudet mm. palvelujensa tarjoamiseen Internetin välityksellä ovat olleet huonommat kuin yhtiömuodossa vastaavia palveluja tarjoavilla. Ongelmana on ollut voimassaoleva lainsäädäntö, joka on mahdollistanut fi-juuren verkkotunnuksen vain muille kuin yksityishenkilöille. Tällaisia asian ongelmaksi kokeneita ryhmiä ovat olleet mm. apteekit, maatilamatkailuyrittäjät, esiintyvät taiteilijat, yksityispraktiikkaa pitävät lääkärit ja muut palvelujaan tarjoavat yrittäjät. Ongelmaa on jouduttu kiertämään geneeristen tunnusten avulla. Onkin arvioitu, että suomalaisten käytössä olisi lähinnä com- ja net-juuren tunnusta. Näitä tunnuksia hallinnoivat ulkomaiset yhteisöt, jotka veloittavat palveluistaan vuosittain jopa useita kymmeniä euroja tunnukselta. Suomalaisten käytössä on myös runsaasti ulkomaisten maajuurten alla olevia tunnuksia. Tarkoituksenmukaisinta olisi luonnollisesti, että suomalaisen toimijan Internet-osoite olisi fi-loppuinen. Kilpailuvirasto pitää hyvänä, että lakiehdotukseen ei sisälly joissain maissa käytössä olevaa pakollista korkeamman asteen verkkotunnusta, joka riippuu käyttäjän tyypistä (esimm. pp tai co). Menettely olisi hankala esimerkiksi silloin, kun yrittäjänä aloitettu liiketoiminta kehittyisi esimerkiksi kommandiittiyhtiön kautta osakeyhtiöksi. Kilpailuvirasto katsoo, että samannimiseen verkkotunnukseen kohdistuvien hakemusten keskinäinen järjestys ratkeaa aikaprioriteetin perusteella. Nykyisen lain voimassa ollessa lienevät kaikki henkilönimellä toimivat asiasta kiinnostuneet yritykset hakeneet itselleen verkkotunnuksen. Yksityishenkilöiden verkkotunnuksissa voidaan kohtuudella olettaa olevan enemmän luovuutta kuin yritysten. Sekaannusten välttämiseksi lienee syytä välttää rekisteröimästä sellaisia nimiä, jotka poikkeavat toisistaan vain jonkin erikoismerkin osalta (vrt. mattivirtanen.fi ja matti-virtanen.fi). Mikäli verkkotunnuksissa tullaan jatkossa sallimaan myös muita kuin englantilaisen aakkoston kirjaimia, tulisi samaa sääntöä soveltaa myös tässä tapauksessa (vrt. ayrapaa.fi ja äyräpää.fi). Geneeristen verkkotunnusten voimassaoloaikoja on viime vuosina kasvatettu; rekisteröijästä riippuen on mahdollista saada jopa yhdeksän vuoden voimassaoloaikoja ja edullisempaan tukkuhintaan. Käytäntöä voitaisiin harkita myös Suomessa ja toteuttaa lakimuutos tässä yhteydessä.

17 17 On odotettavissa, että yksityishenkilöillä tulee olemaan kasvava mielenkiinto omaan verkkotunnukseen. Tähän vaikuttaa mm. tekninen kehitys (mm. web-kamerat, kiinteistönvalvontajärjestelmät, halvat serverit ja ISPien muuttuva suhtautuminen palvelinten pitoon ja kiinteisiin IP-osoitteisiin) ja käyttäytymismallien muutokset (mm. blog-ilmiön kasvu) sekä mahdollisuus tuottaa helposti muuta materiaalia kuten valokuvia ja musiikkiesityksiä verkkoon. Samaa kehitystä tukee mm. oppimateriaalin tuottajien, rekisteröimättömien sukuseurojen ja -tutkijoiden ja vastaavien lisääntynyt mielenkiinto verkkojulkaisemiseen. Lakiuudistus ottaa nämä seikat hyvin huomioon, jolloin erilainen tarpeeton kikkailu esimerkiksi työnantajien tunnusten alla vähenee - kuten myös asiaan liittyvät ongelmat hankkeiden puuhamiesten työsuhteiden aikanaan päättyessä. Samalla saadaan erilaisia tietoturvaan liittyviä riskejä paremmin hallintaan. Maajuuren avaamista yksityishenkilöille vaati myös eduskunta nykyistä lakia säädettäessä. Kilpailuvirasto katsoo, että ehdotettu lakiuudistus poistaa valtaosan niistä nykyisin voimassa olevan lain aiheuttamista ongelmista, jotka on lukuisissa yhteydenotoissa saatettu viraston tietoon. Ylijohtajan sijainen, johtaja Juhani Jokinen Erikoistutkija Seppo Uusitupa

18 Kopiosto Liikenne- ja viestintäministeriö Neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen PL VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne LVM053:00/2004. Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja ilmoitamme kunnioittavasti, että Kopiosto ry pitää suomalaisen verkkotunnuksen avaamista myös yksityishenkilöiden rekisteröinneille ta r- peellisena ja järkevänä ratkaisuna. Kopiosto ry on suomalaisia tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja kustantajia edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopioston tarkoituksena on edistää ja valvoa tekijänoikeuslainsäädännön tarkoittamien oikeuksien haltijoiden yhteistä etua oikeuksien käyttöä koskevissa asioissa. Kopioston tehtäviin kuuluu mm. valokopiointilupien sekä ulkomaisten yleisradiolähetysten kaapelijakelulupien myöntäminen Suomessa. Osallistumme mielellämme vuoropuheluun, mitä tulee erityisesti teosten hyödyntämiseen uusien tekniikoiden avulla. Lisätietoja antavat ja yhteyshenkilöinä toimivat toimitusjohtaja Pekka Rislakki ja johtaja Arto Tamminen. Helsingissä, huhtikuun 26 päivänä KOPIOSTO ry Pekka Rislakki Toimitusjohtaja

19 Kuluttajavirasto Liikenne- ja viestintäministeriö PL Helsinki Dnro 2004/70/ Lausuntopyyntönne LVM053:00/2004 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VERKKOTUNNUS- LAIN MUUTTAMISESTA Ehdotuksen mukaan luonnollisilla henkilöillä olisi jatkossa oikeus hakea suomalaista verkkotunnusta. Verkkotunnuksella tarkoitetaan internet-sivuston numeraalista IP osoitetta vastaavaa kirjaimista muodostettua verkko-osoitetta. Yksittäisen internetsivuston verkkotunnus on yleensä joko toisen asteen tunnus, kuten esimerkiksi tai kolmannen asteen verkkotunnus, kuten esimerkiksi Tällä hetkellä ainoastaan yrityksen tai muun yhteisön välityksellä toimivat kansalaiset voivat hankkia tunnuksen. Perustuslakivaliokunta on todennut verkkotunnuslaista antamassaan lausunnossa, että luonnollisen henkilön asettaminen tällä tavoin oikeushenkilöitä huonompaan asemaan ei ole sananvapauden käytännön toteutumisen kannalta asianmukaista. Esityksellä pyritään takaamaan kaikille kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaiseen verkkotunnukseen. Esitys on tältä osin kannatettava. Viidentoistavuoden ikärajasta Esityksen mukaan oikeus hakea verkkotunnusta olisi vähintään 15-vuotiaalla Suomen kansalaisella tai vähintään 15-vuotiaalla henkilöllä, jolla on Suomessa vakinainen asuinpaikka ja suomalainen henkilötunnus. Viidentoista vuoden ikärajaa on esityksessä perusteltu sillä, että hakijalla on käytännössä vastuu siitä, että verkkotunnus ei loukkaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä taikka toiminimilaissa ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä. Hakijan on kyettävä itsenäisesti arvioimaan, loukkaako hänen hakemuksensa toisen henkilön oikeutta. Esityksen mukaan 15-vuoden ikäraja vastaa rikosoikeudellista vastuuikärajaa. 15- vuotias voi myös solmia työsuhteen ja päättää itsenäisesti työllään ansaitsemistaan varoista. Holhoustoimesta annetun lain 24 :n mukaan vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Verkkotunnuksen myöntämisestä Viestintävirasto perii maksun, jonka suuruus on tällä hetkellä 55 euroa. Verkkotunnuslain 5 :n 5 momentin mukaan maksun suorittamisesta on annettava selvitys hakemuksessa.

20 20 Maksun voi nykyisin suorittaa internetin kautta tehtävän hakuprosessin aikana luottokortilla tai pankin verkkotunnuksilla. 15-vuotiaalla ei yleensä ole käytössään luottokorttia eikä pankin verkkotunnuksiakaan. Kuluttajaoikeuden vakiintuneen periaatteen mukaan alaikäinen ei voi ostaa luotolla eikä hänellä näin ollen voi olla ainakaan omissa nimissään luottokorttia. Verkkopankkitunnuksien käyttäminen ja säilyttäminen edellyttää erityistä huolellisuutta tunnuksien väärinkäytön estämiseksi. Näin ollen tarjolla olevat maksutavat eivät välttämättä ole 15-vuotiaan kannalta tavanomaisia. Hakija vastaa siitä, että verkkotunnus ei loukkaa toisen oikeutta tavaramerkkiin tai muihin immateriaalioikeuksiin. Viestintäviraston etukäteinen selvittämisvelvollisuus rajoittuu hakijan nimen vertaamiseen haettuun verkkotunnukseen, jos kysymyksessä on luonnollisen henkilön nimeen perustuva tunnus. Hakijalle asetettava selvitysvelvollisuus asettaa kyseenalaiseksi oikeustoimen tavanomaisuuden. Vaikka 15-vuotias on rikosoikeudellisesti vastuunalainen, alaikäisen voi olla vaikeaa ymmärtää abstraktien immateriaalioikeuksien loukkaamisen käsitettä ja loukkauksen mahdollisia seuraamuksia. Myös täysi-ikäiselle luonnolliselle henkilölle edellä mainitut seikat voivat olla vaikeita ymmärtää. Tästä syystä Viestintävirastolle tulisi asettaa lakisääteinen tiedotusvelvollisuus hakijan selvittämisvelvollisuuden laajuudesta ja oikeuksien loukkaamisen mahdollisista seuraamuksista hakijan ollessa luonnollinen henkilö. Viestintävirasto voi esimerkiksi rakentaa verkkotunnusten hakemiseen käytettävät sivustonsa siten, ettei edellä mainittuja tietoja ole mahdollista ohittaa. Johtajan sijaisena Apulaisjohtaja Päivi Seppälä Lakimies Riitta Kokko - Herrala

21 Mainostajien liitto Liikenne- ja viestintäministeriö PL VALTIONEUVOSTO LVM053:00/2004 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMISESTA Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja ja julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaiseuromäärästä Suomessa. Mainostajien Liitto kiittää liikenne- ja viestintäministeriön päivätystä lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittavasti lausuntonaan verkkotunnuslain muuttamisesta annetusta hallituksen esitysluonnoksesta seuraavaa: Esityksessä ehdotetaan, että vähintään 15-vuotiaat luonnolliset henkilöt saisivat oikeuden hakea suomalaista verkkotunnusta fi-juuresta. Verkkotunnus voisi olla mikä tahansa vapaana oleva yleisnimi, lyhenne tai erisnimi. Viestintävirasto arvioi verkkotunnusten määrän kasvavan ensimmäisen vuoden aikana noin uudella rekisteröinnillä. Verkkotunnusten määrä on nyt noin Mainostajien Liitto kannattaa ehdotusta ja siitä aiheutuvia verkkotunnuslain muutoksia. Erityisesti liitto kiinnittää huomiota siihen, että myös näillä uusilla hakijoilla on käytännössä vastuu siitä, että haettu verkkotunnus ei loukkaa toiminimilaissa ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä. Mainostajien mielestä on lisäksi kohtuullista, että myös yritysten ja luonnollisten henkilöiden välillä noudatetaan aikaprioriteettia ts. ensin verkkotunnusta hakenut henkilö on etusijalla. Mainostajien Liitto ei usko, että tavaramerkkioikeudelliset tai muut immateriaalioikeudelliset riidat tulevat merkittävässä määrin kasvamaan muutoksesta johtuen. Luonnollista kuitenkin tulee olemaan joissain tilanteissa se, että yrityksillä ja luonnollisilla henkilöillä saattaa olla kiinnostusta samojen yleisnimien käyttöönottoon, mutta varmasti useinkaan useiden yleisnimien käyttö verkkotunnuksena ei ole mainostajien kannalta perusteltua. Tältäkin osin aikaprioriteetin käyttäminen ratkaisuperiaatteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen sekä yritysten että yritysten ja luonnollisten henkilöiden välillä. Luonnollisten henkilöiden osalta ehdotetaan myös, että verkkotunnuksien rekisteröitävyyden arvioinnissa noudatetaan jälkikäteisvalvontaa. Hallituksen esityksessä on erinomaisesti perusteltu, kuinka verkkotunnuslain voimaantulon yhteydessä käyttöön otettu jälkikäteisvalvonta on toiminut hyvin huolimatta lain voimaantulon yhteydessä tulleesta hakemusruuhkasta. Viestintävirasto on arvioinut selvittävänsä ruuhkan vielä vuoden 2004 aikana.

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

HE 151/2005 vp. Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalainen voisi niin halutessaan edelleen hakea myös Suomen maatunnukseen päättyvää verkkotunnusta.

HE 151/2005 vp. Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalainen voisi niin halutessaan edelleen hakea myös Suomen maatunnukseen päättyvää verkkotunnusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että verkkotunnuslakia muutettaisiin siten, että lakia sovelletaan myös Ahvenanmaalla käyttöön otettavaan ensimmäisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

HE 35/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia sen soveltamiskäytännössä saatujen kokemusten

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

HE 88/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa.

HE 88/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kooste tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) verkkotunnuksia koskevista pykälistä

Kooste tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) verkkotunnuksia koskevista pykälistä Kooste tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) verkkotunnuksia koskevista pykälistä I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Lain tavoitteet ja määritelmät 3 Määritelmät Tässä laissa tarkoitetaan: 21) suojatulla nimellä

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto Fi-verkkotunnukset Sanna Sahlman, Viestintävirasto Verkkotunnus on kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmästä muodostuva Internet-tietoverkon nimimuotoinen toisen asteen osoitetieto

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot