KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/ Kokousaika klo Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen Muut läsnä olleet Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Pelto-Piri Ulla vs. johtava hoitaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Poissa Henttinen Kari jäsen Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja Juhani Tiitinen Satu Koivusalo puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 32 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Marja Vaitomaa Rauno Valovirta Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 2/2014 Yhtymähallitus Kokousaika klo 13 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 22 Ravitsemistyöntekijän irtisanoutuminen 23 Perheneuvolan sosiaalityöntekijän vaalin vahvistaminen 24 Pääterveysaseman lääkehuoneen saneeraus 25 KuntaPro Oy:n osakkeiden merkintä 26 Alustava tilinpäätös Vuosien alijäämän kattaminen 28 Työterveyshuollon vastaanottotoiminnan turvaaminen 29 Yhteisvoimin kotona -Kastehanke 30 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Arvonimen hakeminen kuntayhtymän johtajalle 33 Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 19 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 20 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Marja Vaitomaa ja Rauno Valovirta (varalla jäsenet von Frenckell ja From). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Vaitomaa ja Valovirta.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 27 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 21 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: 1. Vuoden 2013 tilinpäätökseen liittyvät keskeiset johtopäätökset 2. Maaliskuun 11. päivänä sairaanhoitopiirin, kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välinen Kumppanuusneuvottelutilanne 3. Peruserikoissairaanhoidon laajeneminen 4. Vapaan hakeutumisoikeuden tilanne helmikuun 2014 lopussa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi kuntayhtymän johtajan laajahko ajankohtaiskatsaus.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 28 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN 22 Tanja Tolvanen ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen kuntayhtymän ravitsemistyöntekijän toimesta. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Tanja Tolvasen irtisanoutumisilmoituksen ravitsemistyöntekijän toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 29 PERHENEUVOLAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VAALIN VAHVISTAMINEN 23 Yhtymähallitus on kokouksessaan valinnut Mari Savolaisen avoinna olleeseen perheneuvolan sosiaalityöntekijän virkaan. Savolainen on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan alkaen. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa sosiaalityöntekijän vaalin ja merkitä tiedokseen Mari Savolaisen ilmoituksen viran vastaanottamisesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 30 PÄÄTERVEYSASEMAN LÄÄKEHUONEEN SANEERAUS 24 Pääterveysaseman sairaalaosaston lääkehuoneen sekä lääkkeenjakotilan saneeraukseen on varattu vuoden 2014 talousarvioon yhteensä :n määräraha. Saneeraus on toteutettava ennen sairaalaosastojen yhdistymistä kesällä Saneerausurakasta on pyydetty tarjous kolmelta urakoitsijalta. Kalustustarjous on pyydetty kahdelta erikoiskalusteita valmistavalta yritykseltä. Yhteenveto tarjouksista b-liitteenä nro 1. Saneerauksen arvonlisäverollinen kokonaiskustannus on Aikataulun kireyden vuoksi nykyisen tilan kalusteiden purkaminen on aloitettu viikolla seitsemän. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi pääterveysaseman lääkehuoneen saneeraustilanteen sekä antaa tekniselle osastolle valtuudet saneerauksen toteuttamiseen b-liitteen nro 1 mukaisin hinnoin. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 31 KUNTAPRO OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ 25 KuntaPro Oy on perustettu vuonna Yhtiö on In house -yhtiö, joka tuottaa palveluja vain omistajilleen. Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon ohella yhtiön toimialaan kuuluu hankinta- ja kilpailutuspalvelut. KuntaPron kilpailuttamiin yhteishankintasopimuksiin voivat liittyä ainoastaan yhtiön osakkaat. Porin hankintarenkaassa olevat kunnat ovat päättäneet muuttaa voimassa olevaa hankintasopimusta ja liittyä KuntaPro Oy:n osakkaaksi. Kuntayhtymä on ollut myös mukana jäsenkuntiensa kautta Porin hankintarenkaassa. Mikäli kuntayhtymä päättää lähteä KuntaPro Oy:n osakkaaksi, Kunta- Pron hallitus tekee päätöksen suunnatusta osakeannista kuntayhtymälle. Yhden osakkeen nimellishinta on 100. Tarvittava minimimerkintämäärä on 25 kappaletta, eli yhteensä Osakekauppa sinetöityy osakkeiden maksamisella. Osakkuuden myötä kuntayhtymä voi hyödyntää kaikkia KuntaPro Oy:n tarjoamia palveluita tai yhteishankintasopimuksia kilpailuttamatta. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä 25 kappaletta KuntaPro Oy:n osakkeita hintaan 100 /osake, yhteensä Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 32 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS Alustavan tilinpäätöksen mukaan kuntayhtymän toimintakulut vuonna 2013 olivat yhteensä noin 29,3 milj. (toteumaprosentti 102,3) ja toimintatuotot 29,7 milj. (toteumaprosentti 108). Rahoitustuotot ja -kulut olivat Poistot olivat yhteensä runsaat 0,4 milj.. Kokonaistulos oli alijäämäinen yhteensä noin Henkilöstökulut olivat yhteensä 14,9 milj. (toteumaprosentti 99,5), palvelujen ostot 9,6 milj. (toteumaprosentti 102,9), materiaalihankinnat 2,4 milj. (toteumaprosentti 107,5), avustukset (vammaispalvelujen henkilökohtainen apu) 1,4 milj. (toteumaprosentti 106,3) sekä muut toimintakulut noin miljoona (toteutumisprosentti 127,5 %). Muihin toimintakuluihin on kirjattu mm. rakennusten ja huoneistojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrat. Toiminnallisesti vuosi 2013 toteutui suunnitelman mukaisesti lukuunottamatta työterveyshuoltoa, jossa lääkäriresursseista oli ajoittain pulaa. Lääkärin vastaanottokäyntejä kertyi yhteensä käyntiä, joista käynnin korvaavia puhelinkonsultaatioita oli yhteensä Erikoislääkärikäyntejä kertyi yhteensä käyntiä. Hammashuollon käyntejä kertyi yhteensä Laboratoriokäyntejä kertyi jäsenkuntien osalta yhteensä ja röntgenkäyntejä Kotisairaanhoidon käyntejä kertyi yhteensä Muita avohoidon käyntejä kertyi yhteensä Sairaalaosastoilla kysynnän viikoittaiset vaihtelut olivat suuria, mikä hankaloitti henkilöstösuunnittelua. Hoitopäivien kokonaismäärä jäsenkuntien osalta oli arvion mukainen. Jäsenkuntien hoitopäiviä kertyi yhteensä hoitopäivää. Sosiaalipalvelujen kysyntä ylitti selvästi talousarviossa arvioidun määrän. Erityisesti vammaisten avustajatoiminnan kysyntä lisääntyi huomattavasti edellisestä vuodesta. B-liitteenä nro 2 jäsenkuntien suoritemäärät sekä työterveyshuollon suoritteet B-liitteenä nro 3 vammaispalvelujen toteutuneet suoritteet 2013.

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 33 Kuntajohtajien kanssa on alustavasti sovittu vuosien alijäämien kattamisesta erillisen kattamissuunnitelman mukaisesti. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun alustavan selvityksen vuoden 2013 tuloksesta. Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtajan selvitys vuoden 2013 tuloksesta. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen maaliskuun kokouksessa.

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 34 VUOSIEN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 27 Kuntayhtymässä on syntynyt alijäämää seuraavasti: Vuosi yhteensä , , ,04 Yhteensä ,14 Kuntajohtajien kanssa on sovittu, että mainittujen vuosien alijäämän kattamisesta tehdään kattamissuunnitelma, joka esitetään jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Kunkin kunnan kanssa sovitaan erikseen kattamisen aikataulusta. Luvian kunnan osalta kattamissuunnitelma koskee vain mennyttä toimintavuotta. B-liitteenä nro 4 laskelma vuosittaisen alijäämän kohdistumisesta kunnittain käytön mukaisessa suhteessa sekä ehdotus alijäämän kattamisesta. Laskelman lähtökohtana on kunkin vuoden kuntakohtainen käyttö avo- ja laitospalveluissa. Sosiaalipalvelujen kuntakohtaisia kustannuksia laskelmassa ei ole otettu huomioon, koska ne on peritty vuosittain todellisen toteuman perusteella. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy esitetyn laskelman vuosien alijäämistä sekä niiden jakautumisesta käytön mukaisessa suhteessa kunnittain. Edelleen yhtymähallitus päättää ehdottaa kunnille, että nämä hyväksyisivät laskelmassa esitetyt perusteet ja aikataulun alijäämien kattamisesta. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemällä seuraavalla tarkennuksella: Edelleen yhtymähallitus päättää ehdottaa jäsenkunnille, että nämä hyväksyisivät laskelmassa esitetyt perusteet alijäämän kattamisesta.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 35 TYÖTERVEYSHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNAN TURVAAMINEN 28 Työterveyshuollon sairasvastaanoton turvaamiseksi on kuntayhtymän johtaja tehnyt sopimukset seuraavien toiminnanharjoittajien kanssa: 1. Lääkäripalvelu Samuli Yli-Kesti Oy, palvelu kattaa vastaanottopalvelua kolme päivää/viikko. 2. Kim Keinonen/Attendo Terveydentuottajat Oy, palvelu kattaa yhden päivän/viikko Sähköpostitarjoukset on pyydetty neljältä toimijalta. Sopimukset on tehty tässä vaiheessa huhtikuun 2014 loppuun. Sopimuksia on tarkoitus jatkaa vuodenvaihteeseen. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 36 YHTEISVOIMIN KOTONA -KASTEHANKE 29 Yhtymähallituksen kokouksessa yhtymähallituksen tietoon saatettiin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän osallistuminen jäsenkuntiensa kanssa Länsi-Suomen alueen Kastehankkeeseen. Keski-Satakunnan alueella on oma osakokonaisuushankeensa. Kokonaishankkeen nimi oli alun alkaen Koko elämä kotona - hanke, mutta se muuttui käsittelyn aikana Yhteisvoimin kotona - hankkeeksi Etelä-Suomen hankkeen nimiyhteneväisyyden vuoksi. Hankkeen päämääränä on, että ihmiset voivat iästään tai kunnostaan riippumatta elää koko elämänsä kotona. Päätavoitteena on ennakoinnin ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen. Tarkoituksena on tukea kotona asumista sekä ennaltaehkäistä iäkkäiden muuta palveluntarvetta. Keski- Satakunnan hankkeen tavoitteena on mm. moniammatillisen arviointiosaamisen kehittäminen ja etäteknologian hyödyntäminen. Koko hankkeen hallinnoijana toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Hankekokonaisuus on käsitelty Länsi-Suomen alueellisessa Kastejohtoryhmässä Johtoryhmässä päätettiin puoltaa hankkeen jättämistä syyskuun valtakunnalliseen rahoitushakuun. Ministeriön myönteinen päätös saatiin tammikuun 2014 lopulla. Hanke on tarkoitus toteuttaa Keski-Satakunnan alueen projektityöntekijäksi on nimetty 50 % työajalla sairaanhoitaja/sosionomi Eliisa Mannila, joka on aloittanut työnsä Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 37 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 1-28 Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, Vs johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri, Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 5-22 Osastonhoitaja (neuvola) Raija Lehto, 4-5 Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, 5-36 Vastaava hammashoitaja Seija Helin, Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, 8-20 Osastonhoitaja Leena Puotila, Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, 5-6 Ruokapalveluesimies Eila Puustelli, Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, Osastonhoitaja (avohoito, Luvia) Anne Lehtonen, 1 8 Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 2-3 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 38 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat 8-35 ja ajalta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 39 ARVONIMEN HAKEMINEN KUNTAYHTYMÄN JOHTAJALLE 32 Arvonimi on kansalaiselle hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä myönnettävä julkisen arvonannon osoitus. Lain mukaan tasavallan presidentti päättää yksittäistä arvonimeä koskevasta asiasta, jollei päätöksen tekoa ole säädetty muun viranomaisen tehtäväksi. Arvonimi myönnetään todellisen viran sitä seuraamatta eikä siihen liity oikeuksia ja velvollisuuksia, joita liittyy vastaavaan virka-arvoon. Arvonimiä on käytössä noin sata. Ehdotetun arvonimen tulisi, mikäli mahdollista, kuvata henkilön elämäntyötä. Yleisenä edellytyksenä on arvonimiasetuksen 3 :n 1 momentin mukaan, että arvonimen saaja on hyvämaineinen ja nuhteeton. Arvonimen on vakiintuneesti katsottu edellyttävän, että arvonimen saaja on menestynyt poikkeuksellisen hyvin omalla työ- tai virkaurallaan. Lisäksi asianomaisella edellytetään olevan yhteiskunnallisia ansioita. Ne voivat olla valtiollisia tai kunnallisia tai liittyä henkilön toimintaan esimerkiksi järjestöissä, vapaaehtoistyössä tai kirkon piirissä. Arvonimeä koskeva asia tulee vireille kirjallisella esityksellä, joka on osoitettava tasavallan presidentille. Valtioneuvoston kanslia ilmoittaa arvonimen saajaksi esitetylle kirjeitse arvonimiesityksen vireille tulosta ja siihen kuuluvasta nuhteettomuuden tarkistamisesta sekä siitä, että päätös tulee aikanaan julkiseksi heti tasavallan presidentin esittelyn jälkeen. Valtioneuvoston kanslia lähettää aloitteentekijöiden edustajalle kirjeen päätöksen sisällöstä. Jos presidentti myöntää arvonimen, annetaan arvonimestä arvonimiasetuksen 5 :n 3 momentin mukaan toimituskirjana tasavallan presidentin avoin kirje, josta peritään veroa siten kuin laissa arvonimistä suoritettavasta verosta säädetään. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä esittää kunnallisneuvoksen arvonimen myöntämistä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johtajalle Juhani Tiitiselle arvonimihakemus-liitteen mukaisesti ja sitoutuu maksamaan arvonimestä perittävän veron suorittamiseen.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 40 Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää hakea kunnallisneuvoksen arvonimeä kuntayhtymän johtajalle Juhani Tiitiselle ja sitoutua arvonimestä perittävän veron suorittamiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan kuntayhtymän johtajan, johtavan ylilääkärin sekä vs. johtavan hoitajan poistuminen kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjaa tämän pykälän osalta piti henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 41 MUUT ASIAT 33 Ei muita asioita.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 42 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 24, 25, 28, 32 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu Harjavalta telekopio: pykälät 24, 25, 28, 32 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 43 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL TURKU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Ote: 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Läsnäolijat... 1 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot