Paremman tulevaisuuden kestävä kehitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paremman tulevaisuuden kestävä kehitys"

Transkriptio

1 CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI NRO 2/2009 Paremman tulevaisuuden kestävä kehitys Ilmanvaihtokustannusten pienentäminen Gold Seriesin kultainen kosketus Oystarin pölylle Täysimittakaavatestaus yhdessä Amerikan parhaista sairaaloista Lundbeck vihertyy energiaa säästävällä Hi-Flo XL:llä Suodattimet Citicorpin ja AREVAn sertifioinnin ytimessä

2 Ilmanvaihtokustannusten pienentäminen Edellisessä numerossa kerroin kestävän kehityksen tavoitteestamme ja siitä, miten tärkeä se on meille. Johtavat aikaansaannokset tällä alueella tarjoavat keinon säilyttää maailmanlaajuinen johtava asemamme ja markkinoiden kunnioitus sekä vahvistaa uskottavuuttamme maailman ympäristöystävällisimpänä ilmansuodatinyrityksenä. Tämä on esitetty lyhyesti tässä numerossa. Tarkemmat tiedot ohjelmastamme, kehityksestämme ja odotuksistamme Camfil Farrin kestävän kehityksen ohjelman suhteen ovat ladattavissa verkkosivustostamme. Energiansäästö liittyy läheisesti kestävään kehitykseen. Nykyisissä energiakeskusteluissa hallitukset pyrkivät saamaan kaupallisessa ja teollisessa käytössä olevien rakennusten omistajat parantamaan energiatehokkuuttaan ja toimintansa ympäristöystävällisyyttä. Kun oikeita suodattimia käytetään oikeilla suodatintehoilla ja mahdollisimman pienellä painehäviöllä, ilmastointijärjestelmien energiankulutus pienenee jyrkästi. Sisäilma pysyy terveellisenä ja rakennusten kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen tehokkuuden toteutuminen paranee. Järjestimme hiljattain Ruotsissa sarjan kansallisia seminaareja, jotka houkuttelivat runsaasti osallistujia. Teemana olivat energiasäästöt ja ympäristöystävällisyys. Vierailevat puhujat ja omat asiantuntijamme keskittyivät mm. energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen, suodatinten energialuokituksiin, sisäilman laatuun ja siihen liittyviin terveysongelmiin, ilmankäsittelylaitteiden puhaltimien tehokkuuteen sekä lämmönvaihtimiin ja energian talteenottoon. Viesti oli selkeä: rakennusten ilmanvaihtojärjestelmät ovat energiaintensiivisiä (ks. myös Energian säästäminen", sivu 4). Laskimme Ruotsin kohdalla, että tarvitaan jopa 1,4 terawattituntia energiaa ilman siirtämiseksi suodatinten läpi maan kaikissa ilmankäsittelyjärjestelmissä. Ja tiedämme kokemuksesta, että painehäviöltään oikeanlaisten suodatinten valinta voi vaikuttaa merkittävästi tähän energiankulutukseen ja Ruotsin rakennuskannan hiilijalanjälkeen. Tämä on vain yksi esimerkki yhdestä maasta, eikä meidän tarvitse edes mainita laadukkaampien suodatinten käytön terveysetuja. Yhdessä seminaareista ulkopuolinen asiantuntija huomautti myös, miten heikkolaatuisten suodattimien käyttö heikentää ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuutta: jos lto-laitteen pinnalle kertyy esimerkiksi merkittävä määrä pölyä, sen tehokkuus laskee noin 50 %, jolloin energiakustannukset nousevat noin kwh:lla vuodessa rakennuksessa olevaa asuntoa kohti. Tämä ei ole uutta meille olemme kertoneet vuosia sertifioidun suodatintehokkuuden, elinkaarikustannusanalyysien ja erittäin tehokkaiden pienipainehäviöisten suodattimien eduista. Laadukkaat suodattimet voivat maksaa hiukan enemmän, mutta niiden pitkällä aikavälillä tarjoamat edut pienempi energiankulutus, parempi sisäilman laatu, pidempi vaihtoväli ja pienempi jätemäärä kannattavat aina, usein moninkertaisesti. Tässä numerossa kerrotaan uusimmista ilmansuodatusratkaisuista, joita olemme toimittaneet asiakkaillemme. Miellyttäviä lukuhetkiä! Alan O Connell Pääjohtaja ja toimitusjohtaja KUVA: FOTOLIA 2

3 Johtopaikan tavoittelu alan kestävässä kehityksessä Kestävä kehitys voidaan määrittää monin eri tavoin, mutta periaatteessa se on kasvavien talouksien, ympäristönsuojelun ja sosiaalisen vastuun tasapainottelua nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaadun parantamiseksi. Ilmastonmuutos ja kasvava tietoisuus resurssien säästämisestä yhteiskunnassa edellyttääkin vastuullisia toimia ja ratkaisuja myös ilmansuodatusteollisuudelta. Laadukkaan sisäilman tarjoaminen, ilmankäsittelyjärjestelmien energiankulutuksen vähentäminen parempien suodattimien avulla ja kehdosta hautaan -näkökulman jatkuminen tuotehallinnassa ovat osa tätä prosessia. Osana jatkuvaa parantamista puhdistamme toimintojamme entisestään ohjataksemme teollisuutta kohti todellista kestävää kehitystä ja pienentääksemme omaa jalanjälkeämme ympäristössä. Tässä suhteessa, saatuaan tunnustusta suodatinteollisuuden kestävän kehityksen johtajana, Camfil Farr on nyt julkaissut tavoitteen, joka tähtää parempaan tulevaisuuteen suojelemalla ympäristöä pitkän aikavälin toimilla. Camfil Farrin kaltaisten yritysten kohdalla siihen liittyy yrityksen prosessien, käytäntöjen ja tuotteiden tasainen parantaminen kestävän kehityksen näkökulmasta. Kestävän kehityksen tulos voidaan rinnastaa sosiaalisiin etuihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöetuihin ja taloudelliseen menestykseen. Käyttämällä Camfil Farrin tuotteiden ja palve- luiden suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteita tunnustamme, että talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu liittyvät toisiinsa. Kuten Camfil Farrin suodatinteollisuuden ensimmäisessä kestävän kehityksen ohjelmassa kerrotaan, pyrimme huomioimaan kaikki nämä näkökulmat uudessa kestävän kehityksen suunnitelmassamme. Perinteen vieminen askelta pidemmälle Olemme muuttaneet sekä omia että asiakkaidemme toimintoja vihreämmiksi jo vuosien ajan. Aloitimme kestävän kehityksen mukaisen ajattelun integroimisen jo varhaisessa vaiheessa toimien tiennäyttäjänä ilmansuodattimien elinkaaren arvioinnissa 1990-luvulla. Tässä tutkimuksessa tutkimus- ja kehitysosastomme tunnisti ilmansuodattimen merkittävimmän ympäristövaikutuksen: energiankulutuksen, kun ilmansuodattimia käytetään ilmankäsittelyjärjestelmissä. Lisäämällä pienemmän energiankulutuksen yhdeksi tärkeäksi tuotesuunnittelun tavoitteeksi pystyimme vaikuttamaan pitkäaikaiseen yhteistyöhön raakamateriaalien toimittajien kanssa jo varhaisessa vaiheessa samalla, kun paransimme asiakkaiden tietoisuutta energiansäästön eduista, joita saatiin valitsemalla oikeat suodattimet oikeaan suodatustehtävään. Puhdasilmaratkaisumme auttavat asiakkaita toimimaan ympäristöystävällisemmin. Neuvomme heitä päivittäin kaikkein energiatehokkaimpien suodattimien valinnassa. Nyt keskitymme myös kokonaisvaltaisten kestävän kehityksen ratkaisujen kehittämiseen huomioiden tuotteen koko elinkaaren. Olemme myös sitoutuneet ylläpitämään ja vahvistamaan luotettavia asiakassuhteitamme noudattamalla tiukkoja yritysetiikan sääntöjä aina immateriaalioikeuksien kunnioittamisesta reiluun kilpailuun ja liiketoimintojen läpinäkyvyyteen. Tämä edellyttää strategiaa, työkaluja, käytäntöjä ja lähestymistapoja, joissa huomioidaan toimintojemme lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset sekä niiden välittömät vaikutukset. Tästä syystä korostamme sitoutumistamme kestävään kehitykseen kokoamalla kaikki teollisuudenalaa ohjaavat aloitteemme kokonaisvaltaiseksi kestävän kehityksen ohjelmaksi, joka käynnistyi vuoden 2009 alussa. Voit lukea siitä lisää kestävän kehityksen raportistamme. Kestävää kehitystä ensimmäisenä virallisesti lähestyvänä ilmansuodatinvalmistajana ajoitus on mielestämme hyvä. Vihreiden arvojen osakseen saama kiinnostus kasvaa nykyisestä maailmanlaajuisesta taloustilanteesta huolimatta. Maailman täytyy säästää energiaa ja löytää lisää uusiutuvia resursseja. Entistä useammat yritykset kompensoivat hiilipäästöjään. Hallitukset asettavat kaatopaikkajätteen vähentämiseen tähtääviä tavoitteita. Energian ylikulutusta ollaan muuttamassa energiatehokkuudeksi ja maat ovat siirtymässä ympäristöllisesti kestävistä ratkaisuista sisäisesti kestävään kehitykseen havaittuaan vahvat siteet kestävän kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin välillä. Terveyden edistäminen Terveys ja hyvinvointi ovat näyttämö, jolla kansainvälinen Camfil Farr Group on omistautunut tärkeän roolin esittämiselle. Me toimimme vihreässä ja puhtaassa yrityksessä. Puhdas ilma >>> 3

4 ja terveelliset elinolot ovat tärkein etu, jota tarjoamme asiakkaillemme laajan tuotevalikoimamme ja sovellustarjontamme avulla. Tiedämme, että ilmansaasteet liittyvät sairauksiin ja ennenaikaiseen kuolemaan. Hengitämme päivittäin kymmeniä kiloja ilmaa. Jos se sisältää saasteita, ne kulkeutuvat ilman mukana kehoomme, jolloin ne voivat vaikuttaa terveyteemme. Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ilmansuodatus- ja ilmansaasteiden hallintajärjestelmämme pitävät sisä- ja ulkoilman puhtaana. Tämä on Camfil Farrin ydintoimintaa. Energian säästäminen Camfil Farr kannustaa kunnolliseen keskusteluun asiakkaiden kanssa heidän energiankulutuksensa ja toimintakustannustensa pienentämiseksi. Pyrimme myös kehittämään uusia tekniikoita ja menetelmiä, jotka parantavat asiakkaittemme ympäristö- ja energiatehokkuutta ja -tietoisuutta. Rakennusten ilmanvaihtokustannukset ovat merkittäviä, ja suodattimet ovat LVI-järjestelmän ainoa osa, jotka voi vaihtaa kohtuullisin kustannuksin. Energia muodostaa normaalisti noin 70 prosenttia ilmanvaihtojärjestelmän kaikista elinkaarikustannuksista, suodattimien aiheuttamat energiakustannukset ovat tavallisesti noin 30 prosenttia. Kun valitaan oikea suodatin, oikea suodatusteho ja pienin painehäviö, energiaa säästyy merkittävästi ja sisäilman laatu pysyy terveellisenä. Filter Management, TFM) -ajattelu, joka käsittää suodattimen käytön kaikki puolet sekä kokonaiskäyttökustannusanalyysit (Total Cost of Ownership, TCO). Ympäristöystävälliset tuotteet Camfil Farrin tuotteet on kehitetty niin, että niiden valmistuksella, käytöllä ja hävittämisellä on pienempi vaikutus ympäristöön. Osassa tuotteistamme on käytetty myös huomattavan paljon kierrätettyjä materiaaleja, kuten muoveja, joita käytetään suodattimien kehyksissä ja komponenteissa. Vihreät tuotteemme ovat energiatehokkaita, kevyitä, vaativat vähän pakkausmateriaaleja ja niiden käyttöikä on pidempi. Tuotteidemme parempi energiatehokkuus tavallisesti erottaa Camfil Farrin kilpailijoista. Energian ja resurssien säästäminen, jätehuolto, hallinta ja haitallisten kemikaalien vähäisempi käyttö tuotantolaitoksissamme ovat myös liiketoimintamme tavoitteita. Paremman sisäilman puolesta Olemme olleet apuna kehittämässä kansainväli- siä standardeja, joiden tarkoituksena on arvioida suodattimen tehokkuutta ja vahvistaa elintärkeää sidettä suodatustehokkuuden ja laadukkaan sisäilman välillä. Nämä standardit tunnetaan nykyään alamme teknisinä lähteinä. Pyrkimykset ovat myös lisänneet asiakkaiden tietoisuutta oikean suodattimen valinnan tärkeydestä oikeaan käyttötarkoitukseen. Paremmat tekniset tiedot suodattimien tehokkuudesta todellisissa käyttökohteissa ovat toinen tärkeä tulos standardoinnin edistämisestä alallamme, jotta ilmansuodattimia voitaisiin vertailla oikeudenmukaisesti ja harhaanjohtavat väitteet tehokkuudesta havaita. Välittäminen Camfil Farr haluaa toimia johtajana alalla, jolla meillä on parhaillaan johtoasema. Haluamme ihmisten seuraavan meitä, ei toisinpäin. Kestävä kehitys on elintärkeä tulevaisuutemme kannalta, ja loppujen lopuksi se osoittaa, miten meidän kaikkien tulisi toimia. Camfil Farr odottaa mielenkiinnolla valoisaa ja kestävää tulevaisuutta asiakkaidensa kanssa. Ja kyllä, me välitämme. Sisäilman laadun parantaminen Energiankulutuksen vähentäminen ei riitä tuotteidemme täytyy tarjota samalla myös paremmanlaatuista sisäilmaa. Camfil Farr on suunnitellut tasapainoisen ilmanlaadun/energiatehokkuuden pisteytysjärjestelmän, ilmansuodattimien ABCDEFG-luokitusjärjestelmän, auttaakseen asiakkaitaan valintojen tekemisessä. Yhdysvalloissa ilmansuodattimiemme energiatehokkuus ilmoitetaan viiden tähden järjestelmän avulla. Näin asiakkaat voivat toimia energiatehokkaasti ja noudattaa säännöksiä ja luodaan myös lyhyellä aikavälillä syntyviä säästöjä enemmän arvoa. Asiakkaat käyttävät myös Camfil Farrin työkaluja valitakseen parhaan suodatinyhdistelmän, jonka käyttökustannukset ovat mahdollisimman alhaiset. Näitä arvoa lisääviä palveluita ovat edellä mainittujen energian- ja laadunmäärittämisjärjestelmien lisäksi tuotevalintaa helpottava ja elinkaarikustannuksia pienentävä ohjelmisto, suodattimien kokonaishallinta (Total KYLLÄ, ME VÄLITÄMME: "Camfilcairing" konsepti, joka on johdettu englanninkielisistä sanoista Camfil, ympäristömme, välittäminen ja ilma on konsernin sisäinen ohjelma kestävän kehityksen ja yrityksen hyvän työntekijähengen integroimiseksi. Camfilcairing käsittää kaikkea energiansäästöstä ja ympäristöystävällisestä kuljetuksesta ympäristövaikutuksen pienentämiseen. Puiden istuttaminen Malesian laitoksellamme (kuvassa), vammaisten palkkaaminen, varojen kerääminen eläkeläisille ja ruokatarvikkeiden kerääminen vähäosaisille ovat esimerkkejä vapaaehtoisista yhteisöaloitteista, joita työntekijämme ovat toteuttaneet monissa maissa Camfilcairing-nimen alla (lisätietoja löytyy osoitteesta camfilfarr.com). 4

5 Alan ensimmäinen sustainability report 2008 Camfil Farr Sustainability Report 2008 Camfil Farr Clean Air Solutions Camfil Farr on maailman ensimmäinen ilmansuodatinyritys, joka julkaisee yrityksen kestävän kehityksen ohjelman raportin. Hiljattain julkaistussa raportissa kerrotaan yrityksen alkuperäisistä kestävän kehityksen toimista, tavoitteista ja tehokkuusmittareista. Raportti on ladattavissa osoitteessa camfilfarr.com helppolukuisena ja ympäristöystävällisenä verkkoversiona. Otteita raportista löytyy myös erityisiltä sivuilta, joille löytyy linkki aloitussivulta. Raportti on julkaistu vapaaehtoispohjalta, ja sen tarkoituksena on kertoa pyrkimyksistämme tulla todelliseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivaksi yritykseksi. Kestävä kehitys on Camfil Farrin näkemyksen mukaan elintärkeää jatkuvalle kasvulle ja välttämätöntä, jotta ymmärrämme täysin asiakkaidemme, työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme sosiaaliset ja ympäristölliset huolenaiheet. Kuten raportissa kerrotaan, yritys on luomassa yhdenmukaista lähestymistapaa kertoa kestävästä kehityksestä viidellä pääalueella: energiatehokkuus, sisäilman laatu, ympäristöystävälliset tuotteet, toimitusketju ja riskinarviointi ja -hallinta. Lisätietoja kestävän kehityksen ohjelmastamme antaa Myriam Tryjefaczka, yrityksen kestävän kehityksen johtaja, Camfil Farr, puhelin: , sähköposti: Camfil Farr on liittynyt myös YK:n Global Compact -hankkeeseen ja hyväksynyt sen kymmenen ihmisoikeuksiin, ympäristösuojeluun ja työelämän sääntöihin liittyvää periaatetta. Käy osoitteessa Tartuntariskien ehkäisy H1N1- suodatuksella Vuoden 2009 aikana H1N1-influenssavirus leviää henkilöstä toiseen maailmanlaajuisesti samaan tapaan kuin tavallinen kausi-influenssa. Myös sikainfluenssaksi kutsuttu H1N1 voi levitä ilman kautta pisaratartuntana yskittäessä, aivastettaessa tai puhuttaessa. Se voi levitä myös silmien, nenän tai suun eritteiden kosketuksen välityksellä. Useimmat yskittäessä tai aivastettaessa syntyvät pisarat ovat varsin suuria (yli viisi mikronia), ja useimmat liikkuvat lähietäisyydelle (1 2 metrin päähän), ennen kuin päätyvät ilmaan ja lähialueen pinnoille. KUVA: FOTOLIA Suurin tartuntariski on suora pisaratartunta hengitysteitse tartunnan saaneiden läheisyydessä heidän aivastaessaan tai yskiessään. Virus voi elää kuivalla pinnalla noin kaksi tuntia, mikäli sitä ei tuhota desinfiointiaineella. Suositellut suodatusratkaisut H1N1-viruksen koko on noin nanometriä (1 nanometri on noin kertaa hiuksen halkaisijaa pienempi). Camfil Farrin HEPA- ja ULPA-suodattimissa läpäisevin hiukkaskoko on 0,1 0,15 mikrometriä. Camfil Farr suosittelee seuraavia suodatusratkaisuja: fioituja ja testattuja HEPA-suodattimia viruksen siirtymiseen liittyvien pisaroiden poistamiseksi. tusta, jossa ensimmäisessä portaassa käytetään luokan F7 ilmansuodatinta ja toisessa portaassa suodatinta, jonka luokka on vähintään H13. suodatin F7 (EN 779:2002) parantaa suojakerrointa noin 1,5 2:lla suodattamattomaan ilmaan verrattuna ja H13-suodatin (EN 1822) parantaa suojausta kertoimella ja verrattuna F7-suodattimeen. Ilman kautta tapahtuvan tartunnan riski eliminoituu näin erinomaisesti. Viisi luokitusta F7- ja H13-luokkien välillä parantavat suojatasoa progressiivisesti. tulee olla erittäin huolellinen esimerkiksi ristikontaminaation välttämiseksi. H1N1-potilaiden eristäminen Tärkeintä infektiosairauden hallinnassa on potilaan eristäminen. Eristyshuoneessa tulee olla ympäristöön nähden alipaine, jotta pisarassa olevan taudinaiheuttajan aivastajan ja yskijän viruksen kantaja siirtyminen laitoksen muihin tiloihin estetään. Alueella tulee olla ilmanvaihtojärjestelmä, joka poistaa pisaroiden taudinaiheuttajia. Kanavistoissa, joista infektiotautien eristys- >>> 5

6 huoneen jäteilma johdetaan yleiseen ilmanvaihtojärjestelmään, tulee käyttää HEPA-suodattimia, samoin yksittäisten huoneiden, koppien ja suljettujen alueiden jäteilmakanavistoissa, jotta estetään pisaran taudinaiheuttajan siirtyminen muille alueille. Ilmankoostumuksen muutokset Pandemian laajuudesta ja riskitasosta riippuen ulkoilman osuutta voidaan lisätä, jolloin ilman kautta tapahtuvan tartunnan leviämisriski pienenee. Kriittisissä tapauksissa ilmanvaihtokerrointa tulee lisätä alueen ilmastointijärjestelmän sallimaan maksimiin. Ilmamääräsäätöiset järjestelmät tulee ohjata toimimaan täydellä teholla ja kaikkien järjestelmien puhaltimien tulee olla aina päällä. Jos ilmansuodatin voi poistaa 90 prosenttia yhden mikronin kokoisista hiukkasista 23 minuutissa, sama suodatin vaatii vain yhdeksän minuuttia, jos ilmanvaihtonopeus nostetaan 15:een. Huoltohenkilökunnan suojaaminen Virus voi säilyä jonkin aikaa elossa ilmankäsittelylaitteiden suodattimissa. Huoltohenkilökunnan tulee käyttää asianmukaisia suojavälineitä vaihtaessaan käytettyjä suodattimia. Vanhat suodattimet tulee pakata jätesäkkeihin asianmukaista hävittämistä varten. Lisätietoja Camfil Oy kertoo lisää H1N1-ilmansuodatuksen käytöstä sairaaloissa ja tehohoitoyksiköissä sekä auttaa insinööritoimistoja ja rakennusalan yrityksiä uusien järjestelmien kanssa tai tilaratkaisuissa. KUVA: FOTOLIA Uudet pandemiasuodattimet Camfil Farr on kehittänyt Pandemic Barrier 20- ja suodattimet, kaksi erittäin tehokasta ilmansuodatinta alle 80 nanometrin hiukkasille suojaksi viruksilta, kuten H1N1. Ensiksi mainitun suodattimen puhdistuskerroin on 20, jälkimmäisen Pandemic Barrier 20- ja suodattimia käytetään päätesuodatukseen ilmankäsittelyjärjestelmissä, joille asetetut turva- ja hygieniavaatimukset ovat korkeat viruksilta ja bakteereilta suojautumiseksi pandemioiden aikana. Nämä erittäin tehokkaat laajapintasuodattimet ovat kompakteja ja tavallisten 25 mm:n kehyksisen hienosuodattimen vaihto on suunniteltu helpoksi. Suodattimet voidaan hävittää polttamalla ja ne toimitetaan suljettavassa muovipussissa turvallista hävittämistä varten. Pandemic Barrier 20- ja suodattimien erotusasteet ovat 95 % ja 99,95 % viruksien ja bakteerien kohdalla, joiden koko on > 0,08 μm. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Camfil Oy:öön. * Tämä on tiivistelmä Charlie Seyfferin, Camfil Farrin Yhdysvaltain markkinointi- ja teknisten materiaalien johtajan artikkelista "Pandemic influenza H1N1 Air Filtration". Artikkeli kirjoitettiin asiakkaiden ja sairaaloiden/tehohoitoyksiköiden käyttöön tiedottamaan suositelluista suodatusratkaisuista tartuntariskin pienentämiseksi. 6

7 Oystarin kullanarvoinen pölynkeräys Kansainvälinen farmaseuttisen laitealan johtaja tarvitsee huippuluokan pölynkeräimiä tarjoavan kumppanin, jolta saa aidosti globaalia tukea. Yksi esimerkki on Isossa-Britanniassa sijaitseva Oystar Manesty, joka on ollut yli 80 vuoden ajan yksi maailman johtavista tabletinvalmistajista. Oystar Manestyn tablettipuristimissa ja -päällystimissä käytetään uusinta valmistustekniikkaa, joka täyttää tiukimmatkin farmaseuttiset vaatimukset. Yritys toimittaa monenlaisia laitteita tabletinvalmistukseen, mukaan lukien kuivaukseen, päällystykseen, puristamiseen, kuplapakkaamiseen, täyttämiseen, käärimiseen, sinetöimiseen, pakkaamiseen ja lavoille pakkaamiseen. Tämä laite, jota toimitetaan lääkealan yrityksille Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa, Tyynenmeren rantavaltioissa ja Etelä-Amerikassa, pystyy tuottamaan yhdeksästä tuhannesta yli miljoonaan yksi- tai kaksikerroksisista tablettia tai poretablettia tunnissa erikokoisissa erissä. Yrityksen pinnoitusjärjestelmät edustavat huipputekniikkaa kapseleiden ja tablettien vesipohjaisten kalvopäällysteiden alalla. Tärkeimpiä Oystar-tuotteita ovat Xpress WiP- ja AccuSpray-järjestelmät. ATEX-vaatimukset Suurin osa Oystar Manestyn laitteista menee vientiin, ja EU:n uudet turvadirektiivit, joista käytetään nimeä ATEX, ovat erittäin tärkeitä Oystarin kaltaisille yrityksille, jotka valmistavat ja toimittavat laitteita, joita käytetään räjähdysherkissä ympäristöissä (ts. vaarallisilla käyttöalueilla). EU-direktiivit koskevat myös asiakkaita, jotka käyttävät Oystarin tablettienvalmistuslaitteita. Lääkkeiden tuotannon yhteydessä mahdollisesti syntyvän pölyn käsittelyssä on kaksi päähuolenaihetta: yhdisteen vaikutuskykyiset, myrkylliset tai allergeeniset ominaisuudet henkilökunnan altistumiseen liittyen ja yhdisteen räjähdysominaisuudet. Useimmissa tapauksissa pölynhallinta on tarpeen. Camfil Farrin pölynpoistojärjestelmien (Air Pollution Control, APC) asiantuntijat suosittelevat Gold Series Camtain (GSC) -pölynkeräimien käyttöä useissa farmaseuttisissa pölynkeräyssovelluksissa, kuten tablettipuristimissa ja päällystyskoneissa, leijukerros- ja suihkukuivaimissa, sekoituksessa, rakeistuksessa sekä yleisilmanvaihdossa. Näitä pölynkeräimiä käytetään nykyisin lääkealan yrityksissä Pohjois-, Etelä- ja Keski-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. GSC yhdistää erittäin tehokkaan suodatuksen, suodattimien turvallisen vaihdon ja helpon huollon suojaten samalla työpaikkaa ja ympäristöä valmistuksessa syntyvältä haihtuvalta pölyltä. Keräimen alapuolella oleviin suodatinpatruunoihin ja erotuslaitteistoihin toimitetaan suodatinjärjestelmät, joiden vaihtaminen on turvallista. BIBO (Bag-In, Bag-Out) -menetelmää hyödynnetään panosten turvallisessa vaihdossa, kun taas erotuksessa käytetään tiivistystekniikkaa. Camfil Farr APC tarjoaa myös jälkisuodatukseen turvajärjestelmiä, joissa käytetään HEPA-suodattimia pölynkeräimen jälkeen. Tämä mahdollistaa myös suodatetun ilman kierrättämisen takaisin järjestelmään, mikä vähentää energiakustannuksia merkittävästi. Pölynhallintaa Oystarin asiakkaille Koska ATEX-säädökset ja pölyn täydellinen hallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä Oystar Manestyn asiakkaille, yritys tarvitsi pölynkeräimien toimittajan, joka pystyi tarjoamaan nämä ominaisuudet maailmanlaajuisesti teknisellä tukipalvelulla. Valinta osui Camfil Farriin ja GSC-sarjaan keräimen rakenteen laadun, lujuuden ja erittäin yksinkertaisen ja nopean suodattimen vaihtojärjestelmän ansiosta. GSC:n joustavuus oven sijainnin ja räjähdysluukkujen suhteen olivat lisäominaisuuksia, jotka kiinnostivat Oystaria. "Valitsimme Camfil Farr APC:n, ja meillä on edelleen erittäin hyvät ja läheiset suhteet, sillä laite on erittäin vakaa, joustava koon ja teknisten tietojen suhteen ja se sisältää turvalliset suodattimen vaihtomahdollisuudet", sanoo Ian Harrop, Oystar Manestyssä työskentelevä LVI- ja asennusinsinööri. Muita tekijöitä olivat Camfil Farrin APC:n kyky reagoida nopeasti pyyntöihin ja tarjota muita kuin vakiopiirustuksia, tarjota tukea Oystar Manestyn sisäisille ja ulkoisille projekti- ja myynti-insinööreille sekä GSC:n nopeat toimitusajat. Nykyään Camfil Farr APC Europe on Oystar Manestyn pölynkeräysjärjestelmien päätoimittaja maailmanlaajuisilla markkinoilla. Kaksi tärkeää pölyn aiheuttamaa huolenaihetta KUVA: GETTY IMAGES 7

8 Ylivoimaisen tehokkaan tuotteen toimittaminen yhdelle Amerikan parhaista sairaaloista Camfil Farr tekee pitkäaikaistestejä todellisissa käyttöolosuhteissa ympäri maailmaa määrittääkseen suodattimiensa suorituskyvyn mahdollisimman tarkasti. Yhdysvaltain koillisosassa sijaitseva merkittävän yliopiston lääketieteellinen keskus on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista ja tunnustetuimmista terveydenhoitolaitoksista. Tämän hoitoon, tutkimukseen ja opettamiseen keskittyvän kokonaisuuden vuotuinen liikevaihto on 7 miljardia dollaria, ja se työllistää yli henkeä. Se käsittää kansainvälisesti maineikkaat ja tasoltaan erinomaiset transplantaatio-, syöpä- ja aivokirurgiakeskukset. Se on myös nimetty yhdeksi Amerikan parhaaksi sairaalaksi. Vuosien saatossa yliopistollinen lääketieteellinen keskus on ostanut ilmansuodattimia samalta toimittajalta ja käyttänyt eri ilmansuodatuslaitemerkkejä. Tavattuaan paikallisen Camfil Farrin jälleenmyyjän keskus sai kuitenkin tietää Camfil Farrin hienojakoisista kuiduista valmistetuista suodattimista ja käsitteestä "kokonaiskäyttökustannus" (Total Cost of Ownership, TCO) ja päätti tilata paikan päällä suoritettavan testin neljään ilmankäsittelylaitteeseen (AHU) neljän kuukauden ajaksi. Testin tavoitteena oli havainnollistaa, että KUVA: FOTOLIA karkeista kuiduista valmistetut suodattimet voivat menettää tehoaan. Toinen tavoite oli osoittaa asiakkaalle, miten suodatinkustannuksia voitaisiin pienentää eliminoimalla tarpeettomat esisuodattimet ja vähentämällä esisuodattimien huoltovälejä neljästä vaihtokerrasta vuodessa Camfil Farr -suodattimen kahteen vaihtokertaan vuodessa. Tämä myös vakauttaisi asiakkaan varaston hallintaa ja yksinkertaistaisi tilausten tekemistä. Durafil (Opakfil)- ja Hi-Flosuodattimien testaus Testi suunniteltiin todistamaan Camfil Farrin Durafil ES MV14- ja Hi-Flo MV14 -suodattimien tehokkuus verrattuna kahden kilpailijan valmistamaan karkeakuituiseen (synteettiseen) pussi- ja kompaktisuodattimeen. Durafil, jossa on märkänä laminoitu hienojakoinen suodatinmateriaali, on saanut tunnustusta erinomaisesta tehokkuudestaan kompaktissa V-muodossa. Yhdysvalloissa se on saanut energiakustannusindeksissä (Energy Cost Index, ECI) viisi tähteä, joten se on luokiteltu tehokkaimmaksi ASHRAE-luokan ilmansuodattimeksi Pohjois-Amerikan markkinoilla. (Euroopassa Durafil-suodattimia myydään Opakfil-nimellä.) Hi-Flo-suodattimessa on kuivana laminoitu hienoista ja ohuista lasikuiduista valmistettu suodatinmateriaali. Korkealaatuinen suodatinmateriaali, jonka kuitujen läpimitta on pieni, takaa tasaisen ja luotettavan mikronia pienempien hiukkasten vangitsemisen koko suodattimen käyttöiän ajan. Paikan päällä suoritetun testin tulokset osoittivat hienoista kuiduista valmistettujen suodattimien ja Durafil- ja Hi-Flo-suodattimien rakenteiden ylivoimaisen tehon. Asiakas on pyytänyt Camfil Farria tutkimaan tilojensa kaikki 130 ilmankäsittelylaitetta. Asiakkaalle toimitetaan yksityiskohtainen suodatustutkimus, josta käy ilmi kustannusten kokonaissäästöt ja edut, jotka Durafil- ja Hi-Flo-tuotteisiin siirtyminen tarjoaa. Testit vs. suodattimien erotusaste käytännössä "Monet suodatinvalmistajat mainostavat suodatustuotteita, joissa käytetään materiaaleja, jotka eivät toimi käytössä yhtä hyvin kuin tavallisessa ASHRAE-testissä", toteaa Danja McMillan, Camfil Farrin Yhdysvaltojen koillisosan myyntipäällikkö. "Tämän ristiriidan vuoksi suodattimia käyttävät luulevat ostavansa tuotteen, jonka suodatustulos vastaa ASHRAE-testiraporttia." "Nämä tuotteet eivät kuitenkaan pysty poistamaan hiukkasia yhtä tehokkaasti kuin ASHRAE-testiraportissa todetaan, kun suodattimet on asennettu käyttäjän järjestelmään. Näin ollen käyttäjät tarvitsevat luotettavia tietoja käytännön ja testiraportin välisistä suodatustehokkuuksien eroista. Paikan päällä suoritettavien testiemme avulla asiakkaat saavat tarvitsemansa todisteet, omissa ilmankäsittelylaitteissaan ja omissa tiloissaan." 8

9 Tienraivaajana rautateiden kestävässä kehityksessä Edistysaskeleita metrossa hyvällä suodatuksella Camfil Farr on metrovaunujen ilmansuodattimien johtava toimittaja Pohjois- Amerikassa, ja Yhdysvalloissa se tekee yhteistyötä kaikkien suurimpien joukkoliikenteen edustajien kanssa. Tärkeimmät sovellukset ovat vaunujen vetomoottorien jäähdytysilman ja metrojen hengitysilman suodattimet. Vetomoottorien jäähdytysilman suodattaminen pitää moottorin sisäosat puhtaana, jolloin niiden toimintalämpötila on alhaisempi. Suodatus vähentää myös moottorivikoja, jotka aiheutuvat ylikuumenemisesta tai oikosuluista, joita kommutaattorien (kelat) likaantuminen aiheuttaa. Hengitysilman hyvä suodatus parantaa vaunujen sisäosien puhtautta ja ilmastoinnin lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden tehoa. Vekatut kasettisuodattimet Koko- ja painehäviörajoitusten vuoksi vekatut kasettisuodattimet tarjoavat parhaan tehokkuuden, painehäviön ja käyttöiän yhdistelmän metron ilmansuodatusjärjestelmissä. Monet metrojärjestelmät ovat aluksi maanalaisia järjestelmiä, mutta niiden laajetessa esikaupunkeihin ne siirtyvät usein maan pinnalle alhaisempien rakennuskustannusten pakottamina. Monessa tällaisessa järjestelmässä ilmanottorakenteissa ei ole huomioitu haasteita, joita pölyn, sadeveden ja lumen poistaminen ottoilmasta aiheuttaa. Myös veden tunkeutuminen voi olla suuri ongelma. Yhdysvalloissa Camfil Farr kehitti R30/30WR-suodattimen erityisesti joukkoliikenteeseen, jossa ilmanpuhdistuksen tehokkuuden täytyi olla vähintään tasoa MERV 7 (G4) ja jossa tehokkaita sadeveden erottamisratkaisuja ei voitu asentaa jälkikäteen. R30/30WR:n materiaali, kehys ja kiinnittimet ovat täysin vedenkestäviä, eikä sade läpäise suodatinta. Joukkoliikenne helpottaa suuria ruuhkia Monet suurimmista ja nopeimmin kasvavista metropoleista ovat tulleet pisteeseen, jossa yksityisen matkustamisen autoilla, moottoripyörillä ja polkupyörillä aiheuttamat ruuhkat uhkaavat tukahduttaa kasvun ja vaikuttaa elämänlaatuun. Ratkaisuna on ollut massiivisten kuljetusjärjestelmien luominen joko maan pinnan yläpuolelle tai alapuolelle. Joukkoliikennejärjestelmät toimivat sähköllä ja siitä huolimatta, miten tarvittava sähkö tuotetaan, niiden energiankulutus ja päästöt muodostavat murto-osan yksityisten ajoneuvojen ja diesellinjaautojen päästöistä ja energiankulutuksesta. Dieselsähköveturit tarvitsevat suuria määriä jäähdytysilmaa sähkömoottorien ja -generaattorien jäähdyttämistä varten veturin vetojärjestelmissä. Varhaisissa dieselsähkövetureissa jäähdytysilman puhdistamiseen käytettiin paneelisuodattimia, mutta veturin tehon kasvaessa kasvoi myös tarvittavan jäähdytysilman määrä, jolloin lisääntyvän paneelisuodatinmäärän huoltotarpeet kasvoivat liian suuriksi. Camfil Farr kehitti inertiaalisen Dynavaneilmansuodattimen 1950-luvulla tämän ongelman ratkaisemiseksi. Inertiailmansuodattimista tulikin nopeasti vakiovaruste vetureissa, joiden täytyi toimia erittäin pölyisissä olosuhteissa. Koska inertiailmansuodattimet toimivat kolme kertaa paneelisuodattimien otsapintanopeudella, ilmanottoaukko voi olla pienempi, vaikka jäähdytysilman tarve kasvaa. Kokonaan metallista valmistetun Dynavanesuodattimen huoltotarve on vähäinen se kaipaa muutaman kuukauden välein tavallisesti vain veturin "autopesun" veturin perushuoltojen välillä, jotka tehdään tavallisesti seitsemän tai kahdeksan vuoden välein. Tällä hetkellä eri puolella maailmaa käytössä olevat Dynavane-suodattimet edistävät ympäristöystävällisyyttä suodattamalla vuosittain tuhansia tonneja pölyä tuottamatta kaatopaikkajätettä. Rautateiden pitäminen raiteillaan 1990-luvun alkupuolella Camfil Farr Railroad kehitti ensiksi RF180 Hybrid Bag -suodattimen moottorin palamisilmaa varten. Sen lisäksi, että suodatin lisäsi tehokkuutta aiempiin pussisuodattimiin verrattuna, se myös toimi luotettavasti kuusi kuukautta veturin käyttöympäristöstä huolimatta. Kuusi kuukautta kestävä Model 400 Lubricating Oil Filter -voiteluöljysuodatin ja Model 400 HE Fuel Filter -polttoainesuodatin tuotiin myös markkinoille luotettavuuden ja suodatustehon parantamiseksi sähköllä toimivissa polttoaineen ruiskutusjärjestelmissä. Näiden Camfil Farrin hankkeiden seurauksena enemmistössä Pohjois-Amerikan kaukojunien dieselvetureista suodattimet huolletaan nykyään puolen vuoden välein. Ennen vuotta 1995 suodattimet täytyi vaihtaa kolmen kuukauden välein. Tämä junien huoltoaikatauluissa viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut suuri muutos on säästänyt arviolta tonnia käytettyjä suodattimia ja laatikoita sekä yli kiloa käytettyä öljyä ja polttoainetta, joka imeytyy käytettyihin suodattimiin. 9

10 tuloksia ilmankäsittelylaitteiden nykyisten ilmansuodattimien tuloksiin. Morten Sehested oli käyttänyt Camfil Farrin elinkaarikustannusten (LCC) laskentaohjelmaa usein ja syöttänyt tietoja järjestelmänsä ohjelmaan. Sehested sai selville, että Hi-Flo XLT tarjosi juuri sen, mitä hän odotti painehäviön kehitykseltä ja käyttöiän tehokkuudelta. Camfil Farrin ohjelman avulla Sehested saattoi päätellä Hi-Flo XLT:n elinkaarikustannukset Lundbeckin tehtaan ainutlaatuisten käyttöolosuhteiden ja vaatimusten perusteella. Ohjelma on suunniteltu laskemaan suodattimien tarkat kustannukset vaihe vaiheelta ottaen huomioon kaikki tärkeät tekijät, kuten asennuskustannukset, kanavistojen puhdistukset, suodattimien vaihtovälit, energiankulutuksen ja hankinnat, huollot ja hävittämisen. Lundbeckin todistetut energiansäästöt Nykyisessä entistä energiatietoisemmassa yhteiskunnassa valmistajat kaikilla aloilla vähentävät tuotantolaitostensa energiankulutusta parantaakseen toimintojensa ympäristöystävällisyyttä. Oikeiden ilmansuodattimen valinta ilmankäsittelyjärjestelmiin on yksi keino säästää energiaa. Ilmansuodattimien aiheuttamat energiakustannukset ovat tavallisesti noin 30 prosenttia ilmanvaihtojärjestelmän kokonaiskustannuksista. Kun tuotantolaitokselle valitaan oikea suodatin, oikea malli ja pienin keskimääräinen painehäviö, energiaa säästyy ja ilmanlaatu pysyy erinomaisena herkille, puhtaille tuotantoprosesseille. Valinta oli selvä Lundbeckille, kansainväliselle lääkealan yritykselle, joka sijaitsee vähentäminen oli myös tärkeää Lundbeckin väliin. Ilmastoinnin puhaltimien virrankulutuksen Kööpenhaminassa Tanskassa. Lundbeck kehittää ja myy lääkkeitä neurologisten sairauksi- pyrkimyksille toimia energiatehokkaammin. en, mukaan lukien masennuksen, skitsofrenian, Hi-Flo XLT -suodattimen testaaminen Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin ja unettomuuden hoitoon. Yritys on myös keskushermossittelyjärjestelmät ovat Morten Sehestedin vas- Kööpenhaminan tehtaalla Lundbeckin ilmankätosairauksien hoidossa käytettyjen lääkkeiden tuulla. Sehested on asiantuntija, joka on työskennellyt Camfil Farrin kanssa kohta 12 vuotta maailmanlaajuinen johtaja. Lundbeckin Kööpenhaminan tehtaan lääkkeiden valmistuksen ja ilmanvaihtojärjestelmän parantaakseen puhtaan ilman käsittelyä. Vuonna ratkaistakseen ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia ja täytyi olla vikaturvallinen ja ultrapuhdas, mikä 2007 hän sai tietää Camfil Farrin uudesta edellytti oikeanlaisia ilmansuodattimia erittäin Hi-Flo XL -sarjasta ja päätti testata ilmansuodatinta todellisissa käyttöolosuhteissa ja tehokkaaseen suodatukseen ja pitkään vaihto- verrata Testi näytti säästöjä Todellisessa käyttöympäristössä Kööpenhaminan tehtaalla toteutetun testin aikana ilmankäsittelylaitteen painehäviötä mitattiin jatkuvasti. Tulosten perusteella voitiin päätellä, että paine - häviö kasvoi ajan mittaan erittäin hitaasti Hi-Flo XLT -suodattimen kohdalla, mikä auttoi pitämään energiankulutuksen vähäisenä. Nyrkkisääntönä on, että yhden pascalin verran pienempi painehäviö suodattimessa vähentää energiakustannuksia tavallisesti yhdellä eurolla tavanomaisessa järjestelmässä, joka on toiminnassa puolet vuodesta. Lundbeckin tapauksessa myös Hi-Flo XLT -suodattimien käytön arvioidaan säästävän yritykselle yhden euron jokaista painehäviössä vähennettyä pascalia kohti. Tehtaan ilmastointijärjestelmä toimii tuntia vuodessa ja rahaa säästyisi vielä enemmän, jos järjestelmä olisi toiminnassa vuorokauden ympäri. Camvane eliminoi kosteuden Laajan ilmanvaihtojärjestelmistä kertyneen kokemuksensa perusteella Morten Sehested tiesi myös, että ilmansuodattimien kastuminen vaikuttaa painehäviöön ja tehokkuuteen. Tämän ratkaisemiseksi Kööpenhaminan tehtaan useiden tärkeimpien ilmanottoaukkojen ulkopuolelle asennettiin Camvane-sääsuojia. Tämä erittäin tehokas kosteudenpoistaja estää vesipisaroiden pääsyn ilmanvaihtojärjestelmään. >>> 10

11 Kasvihuonekaasujen vähentäminen Muutaman seuraavan vuoden aikana Lundbeckin tavoitteena on pitää sama hiilidioksidipäästötaso vuonna 2016 kuin mitä se toiminnallaan tuotti vuonna Tämä edellyttää ilmansuodatinvalintojen ja koko ilmankäsittelyjärjestelmän lisäarviointia energiankulutuksen vähentämiseksi, jotta tavoite saavutetaan. Lundbeckin jatkuva yhteistyö Camfil Farrin kanssa on osa tätä. "Camfil Farrilla on tietoa ja kokemusta ilmansuodatustekniikkaan liittyvien ongelmiemme ratkaisemiseksi ja energiankulutuksemme vähentämiseksi. Yhteistyömme on tärkeää tulevien energiansäästöjemme ja hiilijalanjälkemme pienentämisen kannalta." sanoo Morten Sehested. 20 %:n säästöt käyttökustannuksissa Hi-Flo XL:n avulla 20 %:n ero Hi-Flo XL on tehokkuutta parhaimmillaan Vakiosuodattimet Hi-Flo XL Energiatehokas Hi-Flo XL vähentää kustannusten suurinta aiheuttajaa: energiankulutusta Camfil Farrin energiaa säästävä Hi-Flo XL tuodaan markkinoille Pohjoismaissa uudistetuilla ominaisuuksilla ja paremmalla suorituskyvyllä. Uudessa markkinointikampanjassa korostetaan Hi-Flo XL:n optimaalista rakennetta ja sitä, miten se tekee pussisuodattimesta erittäin tehokkaan tarjoamalla tasaisen ilmanlaadun ja alhaisen energiankulutuksen. Hi-Flo XLT Hi-Flo XL:ssä yhdistyy kustannustehokkuus, ympäristön huomioiminen ja alhainen energiankulutus, kaikki samassa suodatinsarjassa. Eurovent-sertifioitua Hi-Flo XL -mallistoa on tehostettu ja siinä on nykyään 36 mallia 134 mallin sijaan, mikä tekee valinnasta ja varastoinnista helpompaa asiakkaille ja jakelijoille. Hi-Flo XL:n uusi aero dynaamisesti muotoiltu yksiosainen valumuovikehys ja huipputekniikkaa edustava suodatinmateriaali ovat Camfil Farrin tutkimus- ja kehitysosaston aikaansaannoksia. Kevyt materiaali ja kehys ovat myös ympäristöystävällisiä, sillä ne voidaan polttaa kokonaan, jolloin niiden hävittäminen on edullista. Kun suodatin on aika vaihtaa, vanha suodatin pannaan poltettavaan pussiin. Huolto, hävittäminen Suodatinhankinnat Energia Ilmanvaihtojärjestelmän kokonaiskustannukset Täysin kartionmuotoiset taskut pienentävät painehäviötä Vakiosuodattimet Hi-Flo XL Energiaa säästävä Uusi Hi-Flo XL -sukupolvi on suunniteltu erityisesti energian säästämiseksi laajassa sovellusvalikoimassa. Suodattimet on suunniteltu sopimaan lähestulkoon kaikenlaisiin ilmankäsittelylaitteisiin, joita käytetään kaupallisissa ja teollisuuden ilmanvaihtojärjestelmissä. Markkinoiden tavallisimpiin taskpussisuodattimiin verrattuna Hi-Flo XL voi vähentää ilmanvaihtojärjestelmän käyttökustannuksia yli 20 %, sillä se pitää painehäviön alhaisena pitkään. Ilmanvaihtojärjestelmät toimivat tehokkaammin pidemmällä aikavälillä ja käyttävät näin ollen vähemmän energiaa. On arvioitu, että Hi-Flo XLT voi säästää rakennusten omistajille yli euron pascalia kohti (keskimääräinen painehäviö) per suodatin vuodessa. Kun ilma virtaa mahdollisimman vapaasti ilmansuodattimen taskujen läpi pienellä painehäviöllä, suodatin toimii paremmin. Hi-Flo XL -suodattimessa tämä on saavutettu täysin kartiomaisilla taskuilla, jotka perustuvat vastikään kehitettyyn saumamalliin ja ompelemistekniikkaan. Ilmavirta Pienempi painehäviö tuottaa suurempia säästöjä Vakiosuodattimet Hi-Flo XL säilyttää tehokkuutensa, kunnes se on aika vaihtaa Hi-Flo XL Neljä suodatinta täyttää kaikki tarpeet Hi-Flo XL -mallistoon kuuluvat kymmentaskuinen Hi-Flo XLT (F6, F7, F9), kuusitaskuinen Hi-Flo XLS (G4, F6, F7, F9), City-Flo XL, yhdistetty hiukkas- ja molekyylisuodatin, joka täyttää uuden eurooppalaisen standardin SFS-EN 13779:2007 ja poistaa tehokkaasti myös otsonia, sekä kuusipussinen Hi-Cap XLS (G4), perussuodatin, jossa on erinomainen pölynpidätyskyky ja jota käytetään tavallisesti esisuodattimena karkeimpien hiukkasten poistamiseksi ilmankäsittelyjärjestelmistä. Laajalla valikoimalla tavallisia Hi-Flo XL -kokoja ja ei-vakioversioita Camfil Farr pystyy nyt täyttämään kaikkien asiakkaiden tarpeet. Camfil Farr aikoo tuoda energiaa säästävän Hi-Flo XL -tuoteperheen lähitulevaisuudessa markkinoille vaiheittain myös muualla Euroopassa. Camfil Oy kertoo sinulle lisää. Hiukkaserotusaste: 87 % (F7) 11

12 AREVAsertifikaatti TULEVAT NÄYTTELYT Voit tavata Camfil Farrin seuraavissa tapahtumissa: AREVA, globaalin ydinvoimateollisuudenalan Vasemmalta: Arnaud Paque, Camfil Farr Francen toimitusjohtaja, Anne Lauvergeon, AREVAn toimitusjohtaja, ja Bertrand Estrade, AREVAn Commodity Manager ja Corporate Purchasing Productions. kärkinimi, nimesi hiljattain Camfil Farr Francen sertifioiduksi toimittajakseen. Päästäkseen AREVAn sertifioiduksi toimittajaksi yrityksen täytyi täyttää lähes 25 kriteeriä, jotka koskivat laatua, kestävän kehityksen arvoja, kilpailukykyä, innovaatiota, tutkimusta ja kehitystä, turvallisuutta, turvatoimia ja ympäristöä. "Luotettavien pitkäaikaisten suhteiden ylläpitäminen toimittajiin on yksi AREVAn menestyksen salaisuus. Niinpä haluamme kiittää heitä ja uudistaa luottamusta myöntämälle heille AREVA Certified Supplier -tunnustuksen." sanoo Anne Lauvergeon, AREVAn toimitusjohtaja. AREVA toimii kaikkialla maailmassa ja toimittaa asiakkaille ydinvoimaratkaisuja energian luomiseksi ja sähkön siirtämiseksi ilman hiiltä. Konsernissa on työntekijää ja sen vuosittaiset myyntitulot ovat yli 13 miljardia euroa. Keskeinen sopimus Citicorpin kanssa Yhdysvalloissa Citicorp Citigroupin Pohjois- Amerikan kiinteistöjen hallintoyhtiö on allekirjoittanut eksklusiivisen kansallisen ilmansuodatinsopimuksen Camfil Farrin kanssa tehokkaiden laskostettujen, pussi- ja kompakti-ilmansuodattimen toimittamiseksi Citigroupin tiloihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. "Tämä on Citicorpin ensimmäinen suuri kansallinen ilmansuodatinsopimus ja Camfil Farr korvaa tuotteet, jotka aiemmin ostimme paikallisten päätösten mukaan", kertoo Tom Rumpler, Camfil Farrin Yhdysvaltain kansallinen laskentapäällikkö. Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Camfil Oy:öön tai soita, kirjoita tai faksaa Camfil Farrin pääkonttoriin. "Täydellinen palvelumme kattaa paikallisen varastoinnin ja toimituksen, alan korkealaatuisimpien ilmansuodattimien toimituksen, paikallisen myynnin ja huollon, teknisen tuen ja ammattitaidon, laitostutkimukset, ilmansuodatinohjelmien jatkuvat parannukset sekä tuotteiden valinnan niiden elinkaarikustannusten (LCC) perusteella." Citigroupilla on yli sata yrityskäytössä olevaa kerrostaloa Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä suuria yliopistokampuksia Floridassa ja Texasissa. Citicorp vastaa myös yli tuhannesta Citi Bank -haarakonttorista. Pääkonttori Camfil AB, Sveavägen 56E, SE Tukholma, Ruotsi. Puhelin: Faksi: Camfil Farr Suomessa Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, Espoo. Puhelin: (09) Faksi: (09) Cibus Tec elokuuta, Parma, Italia joulukuuta Power Gen International, Las Vegas, Nevada, USA helmikuuta Interclima, Pariisi, Ranska maaliskuuta Nordbygg, Tukholma, Ruotsi Mostra Convegno Expocomfort maaliskuuta, Milano, Italia Pharmintech toukokuuta, Bologna, Italia CAMFIL FARR AIRMAIL on asiakkaillemme tarkoitettu maailmanlaajuinen julkaisu, joka on saatavana yhdeksällä kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM, Ruotsi. Puh Faksi Sähköposti: Julkaisija: Alain Berard, apulaisjohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja Camfil Farr Group Toimittaja: Margareta Swahn Forsling Puh Faksi Sähköposti: KANNEN KUVA: GETTY IMAGES VALMISTUS: CAMFIL-FARR, THORN PR SWEDEN JA YMER REKLAMBYRÅ. Levikki: kappaletta. Painettu Ruotsissa

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN Clean air solutions ESITTELEMME MARKKINOIDEN PARHAAN ILMANSUODATTIMEN A+ energialuokiteltu ilmansuodatin joka säästää energiaa

Lisätiedot

TULE ENERGIA- SANKARIKSI.

TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 UUSI LUOKITTELU ILMANSUODATTIMILLE TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SÄÄSTÄ ENERGIAA, RAHAA JA PLANEETTAA

Lisätiedot

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.

Lisätiedot

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI SISÄILMA SAFETYCORE OY YRITYKSENÄ Safetycore Oy:n visio on tuottaa kumppaneilleen kustannustehokkain ja laadukkain kiinteistösuojausratkaisu sekä turvatekniikan että sisäilman osalta. Turvatekniikan osalta

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Freudenberg Filtration Technologies. Tehokasta energiansäästöä Viledon -ilmansuodattimilla

Freudenberg Filtration Technologies. Tehokasta energiansäästöä Viledon -ilmansuodattimilla Freudenberg Tehokasta energiansäästöä Viledon -ilmansuodattimilla Kustannustehokas ilmansuodatus maksaa itsensä aina takaisin! Viledon Compact T 90 -pussisuodatin KUINKA VOI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? Energiansäästö

Lisätiedot

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2/2003 Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan 5 7 9 Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa Suodatuksen kokonaishallinta

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Taustaa ihmiset oleskelevat pääosin sisätiloissa, jolloin myös sisäilman

Lisätiedot

TIETOA SCANIAN SUODATTIMISTA

TIETOA SCANIAN SUODATTIMISTA TIETOA SCANIAN SUODATTIMISTA Scanian suodattimet on kehitetty ja testattu perusteellisesti yhteensopiviksi muiden Scania-osien kanssa, ja ne täyttävät tiukat toimintaa ja laatua sekä huoltoa ja luotettavuutta

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Automaattiset suodattimet

Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet ViFlow on tehnyt yksinmyyntisopimuksen saksalaisen Krone Filter yrityksen kanssa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Krone Filter on maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat Kymmeniin kouluihin valittu SPU Eristeet Koulujen rakentamisessa ja peruskorjaamisessa kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota

Lisätiedot

valonläpäisykyky Läpinäkyvä ja erinomainen 3M Prestige Series -ikkunakalvot 3M Night Vision 3M Amber 35 Low Energy

valonläpäisykyky Läpinäkyvä ja erinomainen 3M Prestige Series -ikkunakalvot 3M Night Vision 3M Amber 35 Low Energy 3M Prestige Series -ikkunakalvot 3M Prestige -auringonsuoja- ja energiakalvot ovat 3M:n ensiluokkaisia aurinkoenergiaa torjuvia ikkunakalvoja. Niiden tekniset edut pohjautuvat monikerroksiseen ja metallittomaan

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA VASTAUKSEMME HAASTEISIIN ON PALVELEVA LOGISTIIKKA WWW.HAKONEN.FI WWW.PALVELEVALOGISTIIKKA.FI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Nollaenergiakorjauksen tiekartta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Nollaenergiakorjauksen tiekartta Rakennusfoorumi 13.12.2016 Korjaamalla nollaenergiatasolle? Riikka Holopainen, TkT, tiimipäällikkö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Taustaa

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Halton Group pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1969 Perheyritys Liikevaihto 2013 170 M Toimintaa 24 maassa Toimiala:

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Koja - ilman ammattilainen

Koja - ilman ammattilainen Koja - ilman ammattilainen Oasis of The Seas Luotettavat ja yksilölliset ratkaisut ilmankäsittelyyn Koja Oy tuottaa laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia ilmankäsittelylaitteita ja prosessipuhaltimia

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA TAVOITE YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI MAAKUNNASSA ESISELVITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN YHTEISTYÖMUOTOA LAPIN RAKENNUSSEKTORIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI TUNNISTETAAN

Lisätiedot

Verkkoestejärjestelmä joustava reunasuojausratkaisu rakennustyömaille

Verkkoestejärjestelmä joustava reunasuojausratkaisu rakennustyömaille Verkkoestejärjestelmä joustava reunasuojausratkaisu rakennustyömaille Säädökset ja standardit Verkkoestejärjestelmää on testattu huolellisesti, jotta on voitu varmistua sen toimivuudesta, käyttörajoituksista

Lisätiedot

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos

Lisätiedot

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi Eden Springs, Suomen johtava yritysten juomavesiratkaisujen

Lisätiedot

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN UUSI TÄYDELLINEN HUURRE BY ARNEG -KYLMÄKALUSTEMALLISTO KÄYTÄ KYLMÄÄ JÄRKEÄ KYLMÄKALUSTEHANKINNOISSA OTA KOKO URAKKA HUURTEELTA Huurre on tunnustettu kylmäalan kokonaisosaaja,

Lisätiedot

Se ei ole vain porakone

Se ei ole vain porakone Se ei ole vain porakone Me olemme Bosch. Rakennamme turvallisempaa ja kestävämpää kehitystä. Rakennamme ihmisläheisempää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkiratkaisujamme

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa 40. Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.2015 Aimo Taipale, VTT Puhdasilmaratkaisut Pienhiukkaset ja niiden aiheuttamat

Lisätiedot

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Teollisuus- ja myymälävalaistus TrueForce LED HPI UUSI! Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Kustannustehokas LED-lamppuvaihtoehto syväsäteilijöihin teollisuus- ja myymälävalaistuksessa

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön KULJETUSAJONEUVOON KIINNITETTÄVÄT VANKKATEKOISET HYDRAULISET LUOTETTAVAT CHICAGO PNEUMATIC -ISKUVASARAT ON RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN 2. HUOLETON LVI lämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsija paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU

AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU ELEMENTS. 100% hyöty, 100% lveco Hyvä asiakas, Tarjotaksemme teille parhaimman palvelun toiveitteinne mukaisesti, IVECO on kehittänyt Elements-ohjelman. Tämä ohjelma sisältää

Lisätiedot

Ohjauskeinot ja työkalut: Rakennusten elinkaarimittarit ja Total Concept käytännössä

Ohjauskeinot ja työkalut: Rakennusten elinkaarimittarit ja Total Concept käytännössä Ohjauskeinot ja työkalut: Rakennusten elinkaarimittarit ja Total Concept käytännössä Panu Pasanen, Bionova Oy 10. helmikuuta 2015 Elinkaari- ja ympäristötehokkuuden asiantuntija Bionova Oy mittaa ja kehittää

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia Pölynimurit Nopeaa ja tehokasta imurointia Ammattitason pölynimuri päivittäiseen käyttöön Hienot ominaisuudet tekevät Kärcher pölynimurista ammattilaisen suosikin: Siinä on matala äänitaso, helppo liikuteltavuus

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Rakennetun ympäristön merkitys Suomessa Energiatehokkuuspotentiaali on pääosin hyödyntämättä

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Toyota Li-Ion kustannustehokkuuden optimointi seisonta-aikojen minimointi ympäristövaikutusten minimointi ei akunvaihdon tarvetta Ei akun vesitystä akun täyteen lataus

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja Inspiraatio The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja värikkäitä lämmittimiä mahdollistaa oman

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra *

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Shell Lubricants Macro Distributor Jungent Finland Oy Nuijamiestentie 5 B00400 Helsinki, Suomi Puh. +358 40 5668850 myynti@jungent.fi shell.jungent.fi www.shell.com/pureplus

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

ECLIPSE MAGNETICS. Filtration Innovation

ECLIPSE MAGNETICS. Filtration Innovation ECLIPSE MAGNETICS Ylivoimainen RAKENNE Eclipse Magnetics on johtava magneettien suunnitteluun ja innovaatioihin erikoistunut yritys. Sen laadukkaat ja tehokkaat tuotteet ovat edustettuina yli 50 maassa

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

MIKSI PAINEILMA KANNATTAA KUIVATA?

MIKSI PAINEILMA KANNATTAA KUIVATA? Jäähdytyskuivaimet MIKSI PAINEILMA KANNATTAA KUIVATA? Paineilma on tunnetusti yksi tärkeimpiä nykyaikaisen prosessin aputoiminnoista. Kuitenkin useissa tapauksissa paineilman laatuun ei kiinnitetä riittävästi

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL.

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL. ONE FOR ALL. suorituskyky voitelu Erittäin puhdas moottori Kaikille merkeille Merkittävin uutuustuotteemme sitten -tuotteen. Aspen alkylaattibensiiniä alettiin kehittää Ruotsissa 198-luvulla. Volvon polttoaineasiantuntija

Lisätiedot

ACD yksiköt. Kaasumaisille aineille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

ACD yksiköt. Kaasumaisille aineille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. ACD yksiköt Kaasumaisille aineille 3.3.2017 Puhdas ilma. Tehokas tuotanto. OUREX OY Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 ourex.fi 1 ACD -yksiköt ACD -yksiköt kaasumaisille aineille Monilla

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Täydelliseen puhdistukseen

Täydelliseen puhdistukseen T 12/1 eco!efficiency Täydelliseen puhdistukseen Tehokas, taloudellinen, hiljainen 40% energiansäästö hiljainen vain 56 db(a) Ei mikä tahansa imuri Uusi T 12/1 eco!efficiency on erilainen pölynimuri. Se

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr Segmenttiesite S F S- E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 U u s i s i s ä i l m a s t a n d a rd i Camfil Farr puhdasilmaratkaisut S F S-E N 1 3 7 7 9:2 0 0 7 ympäristö,

Lisätiedot

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja 1 Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja Cupori on vuonna 2008 perustettu uusi yritys, kun yhtiö osti Outokummulta sen kupariputkiliiketoiminnan MBO-kaupalla. Oma myyntiyhtiö

Lisätiedot

H & HC Kompressorin lämmöllä elvyttävät kuivaimet

H & HC Kompressorin lämmöllä elvyttävät kuivaimet H & HC Kompressorin lämmöllä elvyttävät kuivaimet 00 00 Ingersoll Randin ilman laatua parantavia ratkaisuja Esittely: Kompressorien puristuslämmöllä elvyttävät kuivaimet ovat kaksoistorniperiaatteella

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot