Opettajan opas - JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan opas - JOHDANTO"

Transkriptio

1 Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14. artikla Pakolaisia on käytännöllisesti katsoen kaikissa maailman maissa. Tiedotusvälineet kertovat päivittäin heidän vaikeasta tilanteestaan. Pakolaisten vastaanotto ja integraatio Euroopassa on yhteiskunnan tärkeimpiä poliittisia ja moraalisia kysymyksiä. Ihmisistä tulee pakolaisia, kun heidän ihmisoikeutensa ovat vaarassa tai niitä loukataan. Kenestäkään ei tule pakolaista vapaaehtoisesti. Pakolaiset ovat tuskallinen muistutus yhteiskunnan epäonnistumisesta. Tiedot pakolaisista ja elämästä maanpaossa auttavat ymmärtämään miten tärkeitä asioita rauhanomainen konfliktinkäsittely, taloudellinen vakaus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat. Pakolaisuus merkitsee aivan muuta kuin ulkomaalaisuus. Maanpaossa elävä ihminen on aluksi riippuvainen ihmisten hyvästä tahdosta saadakseen ruokaa, vaatteita ja asunnon. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tehtävä on valvoa, että pakolaiset saavat suojelua turvapaikkamaassa sekä tarvittaessa auttaa turvapaikkamaita tarjoamaan suojaa. UNHCR:n tärkein rooli on tehdä valtiot tietoisiksi vastuustaan antaa pakolaisille suojelua. Toivomme, että nettipohjainen tieto- ja elämyspeli Kovat kertoimet lisää koululaisten tietoa pakolaisista ja ymmärrystä heitä kohtaan. Pelissä seuraamme nuoren ihmisen pakoa kotimaansa sorrosta uuteen elämään toisessa maassa. Tietosivustosta oppilaat voivat lukea mm. ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä pakolaisten kohtaloista ja kokemuksista. Oppilaat voivat myös katsoa lyhyitä filmipätkiä, joissa pakolaiset itse kertovat erilaisista kokemuksistaan: miten he pakenivat kotimaastaan, miltä tuntui tulla uuteen maahan, millaista oli aloittaa koulu tai hakea työpaikkaa. Jokaista pelin eri jaksoa varten on olemassa opettajan opas, joka auttaa oppitunnin suunnittelussa. Oppaat sisältävät ehdotuksia taustamateriaalista, tehtäviä ja keskustelunaiheita, jotka sopivat oppilaiden pakolaistietojen syventämiseen. Maanpako voi olla mielenkiintoinen keskustelunaihe myös eri aihepiirien, kuten maantiedon, kirjallisuuden, taiteen, yhteiskuntatiedon ja historian yhteydessä. Lisää tietoa pakolaiskysymyksistä, UNHCR:n työstä maailman eri kolkissa sekä aineistoa kouluopetukseen löydät nettisivuiltamme UNHCR:n Baltian ja Pohjoismaiden aluetoimisto puh: , faksi: Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä - Kuulustelu

2 Opettajan opas - KUULUSTELU Jakson tapahtumat sijoittuvat erittäin vaikeaan ja vaaralliseen tilanteeseen. Pelaaja on silmätysten vallanpitäjien kanssa ja joutuu määrittämään kantansa eri väittämiin. Toivomme, että oppilaat ymmärtävät kuinka tärkeitä ihmisoikeudet ovat ja kuinka pienet asiat voivat tehdä elinolot mahdottomiksi, kun vallassa on arvaamaton hallitus. Pyydä 4 5 ryhmää keskustelemaan eri tilanteista, joissa esiintyy sortoa. Jokaisella ryhmällä voi olla oma teema, esimerkiksi koulukiusaaminen, juoruilu, syrjiminen tai uhkailu. He voivat myös keskustella niistä mielipiteistä, joita oppilailla saa/ei saa olla sekä siitä miten koulussa saa/ei saa pukeutua. Voidaan valita myös jokin muu teema, joka on luokalle tärkeä tai ajankohtainen. Pyydä ryhmiä muodostamaan ihmispatsaita, jotka kuvaavat sortamista, esimerkiksi halventamista, yksilöön kohdistuvaa väkivaltaa, vainoamista, kiusaamista ja syrjimistä. Ryhmät esittävät patsasmuodostelmansa muulle luokalle, jolla on mahdollisuus muutamaan korjaukseen niin, että sortomuodostelma saadaan murretuksi ja sorrettu henkilö saa ihmisarvonsa takaisin. Keskustelkaa tehtävän lopuksi, miltä tuntui olla sortaja ja sorrettu sekä se, joka korjauksillaan mursi sorron. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille tietoa mahdollisista seurauksista hallituksen loukatessa maan asukkaiden ihmisoikeuksia. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin. Pyydä jokaista ryhmää kirjoittamaan, mitkä oikeudet kaikilla ihmisillä pitäisi olla ja valitsemaan niistä kymmenen tärkeintä. Ryhmät esittävät tuloksensa toisilleen ja kirjoittavat paperille ne oikeudet, jotka ovat niin tärkeitä, että oppilaat harkitsisivat pakoa maasta, jos ne riistettäisiin heiltä. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, minkälaisista olosuhteista pakolaiset pakenevat. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Käykää yhdessä läpi Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Pyydä oppilaita pienissä ryhmissä antamaan esimerkkejä, mitä artiklat merkitsevät heille jokapäiväisessä elämässään. Keskustelkaa onko eri yhteiskuntaryhmien välillä eroja vai onko kaikilla samat oikeudet. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat tuntemaan, kuinka oikeudeton ja suojaton ihminen voi olla maassa, jossa hallitus ei noudata demokraattisia arvoja eikä kunnioita ihmisoikeuksia. KESKUSTELUNAIHEITA Onko kaiken tiedon oltava kaikkien saatavilla? Mitä sanoo Suomen laki esimerkiksi panettelusta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja omavaltaisesta menettelystä? Entä mitä sanoo Ruotsin laki? Onko oppilailla oikeus esittää halventavia mielipiteitä luokkakavereistaan? Missä kulkee raja? Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä - Kuulustelu

3 Opettajan opas JOUDUT PAKENEMAAN! Pyrimme tässä jaksossa luomaan tilanteen, joka vastaa monen pakolaisen kokemuksia, kun he joutuvat pakenemaan ja hakemaan turvapaikkaa. Toivomme, että oppilaat saisivat vaikutelman pakolaisen tunteista sekä niistä vaikeista valinnoista ja päätöksistä, joita hän joutuu tekemään suuren painostuksen alla. Jaa luokka pareihin. Pyydä pareja luettelemaan viisi vahvinta tunnetta, mitä he luulisivat kokevansa, jos joutuisivat samaan tilanteeseen kuin pelin päähahmo. Keskustelkaa, miten hyvin oppilaat pystyisivät käsittelemään näitä tunteita. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, mitä merkitsee, kun joutuu pakenemaan kotimaastaan. Pyydä oppilaita ottamaan selvää, mitä joku tietty pakolainen otti mukaansa paetessaan ja miten hän teki valintansa. Oppilas voi joko haastatella jotakuta lähipiiristä, jolla on pakolaistausta tai etsiä tietoa internetistä tai kirjallisuudesta. Luokan voi myös jakaa pieniin ryhmiin, jotka selvittävät, mitä eri maiden pakolaiset pyrkivät saamaan mukaansa. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat miettimään, miltä tuntuisi joutua pakenemaan kotimaastaan välttääkseen sotaa ja vainoa. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Anna oppilaille tehtäväksi luetella kymmenen tavaraa, jotka he mieluiten ottaisivat mukaansa pakomatkalle. Tehtävällä tulee olla aikarajoitus ja se on tehtävä omin päin keskustelematta kenenkään kanssa. Jokainen oppilas luettelee muulle luokalle mukaan ottamansa tavarat. Luokan tehtävänä on sen jälkeen nopeasti vähentää tavaramäärä neljään jokaista oppilasta kohden. Tehtävän tarkoitus on saada käsitys siitä, miltä tuntuu, kun uhkaavan vaaran edessä on äkkiä paettava kotimaastaan. KESKUSTELU/RYHMÄKESKUSTELU Keskustele oppilaiden kanssa, miten he ajattelivat valitessaan ja karsiessaan tavaroita. Olisivatko he halunneet vielä muuttaa valintojansa, jos olisivat voineet? Mitkä asiat tuntuvat/eivät tunnu tärkeiltä, kun ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Keskustele pelosta, paniikista ja epätietoisuudesta tilanteessa, jossa päähenkilö on. Kysy, miten oppilaat olisivat tunteneet vastaavassa tilanteessa siirrä keskustelu oppilaille. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Joudut pakenemaan!

4 Opettajan opas PAKENE KAUPUNGISTA! Jakso auttaa oppilaita ymmärtämään niitä vaikeuksia, joiden eteen pakolaiset joutuvat sekä päätöksiä, joita on tehtävä suuren paineen alla ja turvallisuutensa vaarantaen. Jaa luokka ryhmiin. Anna oppilaille tehtäväksi etsiä kertomuksia ja lausuntoja, miksi ja miten ihmiset ovat paenneet kotimaastaan. Käyttäkää lähteinä tietosivustoa ja internetiä sekä sanomalehtiä ja kaunokirjallisuutta. Jokainen ryhmä voi valita muutaman eri maanosista paenneen ihmisen kohtalon ja kertoa niistä muulle luokalle. Tehtävän tarkoitus on antaa lisää tietoa maanpaon syistä sekä pakoon liittyvistä vaaratekijöistä. Jaa luokka ryhmiin. Nimeä ryhmät sellaisten maiden mukaan, joista monet pakolaiset ovat lähtöisin. Oppilaiden tehtävänä on ottaa selvää, minkälaiset olosuhteet pakolaisten kotimaissa on tai on ollut ja selvittää tavallisimmat syyt maanpakoon kyseisestä maasta. Eri ihmisoikeusjärjestöillä, kuten Amnestyllä ja Human Rights Watchilla on maatietoa ja tietoa yksittäisistä pakolaiskohtaloista verkkosivuillaan. Ryhmät kertovat lopuksi muulle luokalle löytämistään tiedoista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään pakolaisten kotimaiden poliittisia ja sosiaalisia olosuhteita sekä syitä jotka voivat johtaa maanpakoon. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Jaa luokka 3 4 hengen ryhmiin. Pyydä jokaista ryhmää keksimään jotain, mitä he tarvitsevat paetakseen kotimaastaan, jonka rajat on suljettu. Esimerkkejä ovat kartta, kompassi, henkiinjäämispakkaus, tietoa miinavaarasta, väärennetty henkilöllisyystodistus, apua ihmisoikeusjärjestöiltä, rahaa vain oppilaiden mielikuvitus on rajana. Aseta sitten kaksitoista oppilasta kolmeen riviin (neljä per rivi). He ovat esteenä maasta poispääsyyn. He voivat olla rajavartijoita, passintarkastajia, ilmiantajia, poliiseja yms. Rivit päättävät itse, mitä he esittävät, mutta päätös pitää tehdä ennen kuin maanpakolaiset ovat heidän edessään. Toiset ryhmät esittävät pakolaisia. Yksi ryhmän jäsenistä astuu ensimmäisen rivin eteen. Jos rivissä on passintarkastajia ja pakolaisella ei ole passia, hän joutuu astumaan syrjään. Toinen ryhmän jäsenistä menee toisen rivin eteen jne. kunnes kaikki kolme estettä on käyty läpi. Jos ryhmässä on neljä henkeä, voi olla, että ainoastaan yksi heistä pääsee rajan yli. Kolmen hengen ryhmästä ehkä kukaan ei pääse pakenemaan maasta, elleivät ne onnistu ohittamaan esteitä. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille käsitys vaaroista, joiden eteen pakolainen joutuu paetessaan kotimaastaan. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Pakene kaupungista!

5 Opettajan opas SINUN ON POISTUTTAVA MAASTA! Jakson tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään pakomatkalla vastaan tulevia käytännön ongelmia sekä tiedostamaan, mitä päätöksiä on tehtävä selviytyäkseen. Jaa oppilaat neljään ryhmään. Nimeä jokainen ryhmä, esimerkiksi sukulaisiin, läheisiin ystäviin, naapureihin ja tuttaviin. Anna muutamalle ryhmän jäsenelle jokin matkaa haittaava tekijä, kuten esimerkiksi liikuntavamma, krooninen sairaus, korkea ikä, pieniä lapsia yms. Anna kaikille ryhmille sama asetelma. Heidän täytyy paeta maasta ja jokaisesta ryhmästä pitää ikävä kyllä kolme karsia pois. Aseta ryhmät luokkahuoneen nurkkiin. Voivatko ryhmän kaikki jäsenet paeta yhdessä? Vaarantaisiko se koko ryhmän turvallisuuden? Jokainen ryhmä päättää keskenään, ketkä kolme jäsentä eivät pääse mukaan, sillä he voisivat saattaa koko ryhmän vaaraan pakomatkalla. Poisäänestetyt seisovat keskellä luokkahuonetta ja kun valinnat on tehty, he saavat mahdollisuuden perustella, minkä takia heidän olisi pitänyt päästä muun ryhmän mukaan pakomatkalle. Perustelujen jälkeen pakoryhmät saavat valita takaisin yhden poisäänestetyn. Keskustelkaa harjoituksen jälkeen, miltä tuntui karsia pois henkilöitä, vaikka tiesi, että seuraukset voisivat olla katastrofaaliset niille, jotka joutuvat jäämään maahan. Keskustelkaa myös, miltä tuntui tulla poisäänestetyksi ja jätetyksi. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään vaikeita valintatilanteita, joiden eteen pakolainen joutuu. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita kirjoittamaan viisi heidän mielestään hirvittävintä asiaa, jotka he voisivat kohdata tullessaan uuteen maahan aivan yksin. Keskustelkaa sen jälkeen aiheesta luokassa. Tehtävän on tarkoitus antaa oppilaille käsitys siitä, millaista on tulla uuteen maahan yksin ja tyhjin käsin tietämättä mitään tulevaisuudesta. Monet pakolaiset joutuvat maksamaan agenteille väärennetystä passista tai salakuljetuksesta rajan yli. Keskustelkaa luokassa, mikä on oikein ja mikä väärin, kun kyseessä on maastaan pakenevien ihmisten auttaminen. Tässä hieman taustamateriaalia keskustelulle: Pyydä oppilaita hakemaan tietoa Raoul Wallenbergistä, joka järjesti monen unkarilaisen juutalaisen hengen pelastaneen pelastustoimen. Pyydä oppilaita lukemaan norjalaisesta Tampa-nimisestä aluksesta, joka muutti suuntaa pelastaakseen 438 turvapaikan hakijaa Intian valtamerellä vuoden 2001 elokuussa. Pyydä oppilaita etsimään tietoa ihmiskaupasta ja -salakuljetuksesta. Sopivia lähteitä ovat esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen verkkosivut ja tietosivuston artikkelit sekä sanomalehdet ja kirjallisuus. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Sinun on poistuttava maasta!

6 Tehtävän tarkoitus on valaista oppilaita siviilirohkeudesta. Jotkut ihmiset auttavat pelossa eläviä kanssaihmisiä kun taas toiset käyttävät hyväkseen ihmisten suojattomuutta. KESKUSTELUTEHTÄVÄ Anna oppilaiden vapaasti keskustella, miltä heistä tuntuisi, jos he olisivat pakolaisen asemassa. Mikä siinä tilanteessa olisi vaikeinta ja mikä helpointa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Sinun on poistuttava maasta! Sivu 2

7 Opettajan opas ETSI SUOJAPAIKKA YÖKSI! Tässä jaksossa päähenkilö pakenee naapurimaan kautta. Sieltä hän ei voi kuitenkaan hakea turvapaikkaa, koska maan poliittinen tilanne on epävakaa, eikä maassa ole pakolaislainsäädäntöä eikä järjestelmää pakolaisten vastaanottamiseksi. Pelin pakolainen tuntee olonsa turvattomaksi ja haluaa jatkaa matkaa toiseen maahan. Pyydä oppilaita hakemaan tietoa tietosivustosta, internetistä sekä kirjallisuudesta seuraavista aiheista. Anna oppilaille tehtäväksi hakea tietoa balteista, jotka Ruotsin luovutti toisen maailmansodan jälkeen, sekä juutalaisista, joilta naapurimaat kielsivät maahantulon, kun he yrittivät muuttaa Saksasta ennen toista maailmansotaa. Osa baltialaisista pakolaisista ei tuntenut oloansa turvalliseksi Pohjoismaissa sodan jälkeen vaan jatkoi pakomatkaansa Pohjois-Amerikkaan. Pyydä oppilaita hakemaan tietoa ihmisistä, jotka pakenivat Pohjoismaista ja Baltian maista 1940-luvulla. Jaa luokka ryhmiin ja pyydä jokaista ryhmää tutkimaan 1 2 maan pakolaistilannetta siihen aikaan. Vaihtoehtona voi olla, että ryhmä haastattelee ensimmäisen tai toisen sukupolven baltialaisia/pohjoismaisia pakolaisia, tai lukee näiden kokemuksista kirjallisuudesta. Tulokset ja kertomukset esitetään lopuksi koko luokalle. Keskustelkaa luokassa, minkälaiset olosuhteet tähän aikaan olivat Baltian maissa ja Pohjoismaissa, ja mitkä tekijät johtivat maanpakoon. Kysyttäessä pakolaisilta heidän toiveistaan, useimmat heistä vastaavat rauha ja mahdollisuus palata kotiin. Vapaaehtoinen kotiinpaluu on kuitenkin vain yksi useista ratkaisuista maailman tämän päivän pakolaisille. Jaa oppilaat ryhmiin ja anna heille tehtäväksi tutkia tietosivustosta seuraavia aiheita: Kotiinpaluu Integroituminen ensimmäiseen turvapaikkamaahan Integroituminen johonkin kaukaisempaan maahan Tulokset esitetään lopuksi koko luokalle. ENNALTA EHKÄISEVIÄ TOIMENPITEITÄ Moni ei ole ikinä osannut kuvitella tulevansa pakolaiseksi. He luulivat, että konflikti ja rikokset ihmisoikeuksia vastaan voitaisiin ehkäistä ennakolta. YK:n jäsenvaltioilla ei kuitenkaan ole mitään voimassa olevaa sopimusta, pakolaistilanteiden ennaltaehkäisemisestä. Keskustelua käydään pakotteista, aseidenriisunnasta ja siitä, saavatko yksittäiset valtiot tai YK puuttua muiden maiden sisäisiin asioihin. Jaa oppilaat ryhmiin tai pareihin ja anna heidän keskustella vapaasti asioista, jotka voisivat ennalta ehkäistä pakolaistilanteiden syntymistä. Pyydä oppilaita kirjoittamaan ideansa taululle tai paperiarkeille ja esittämään ne muulle luokalle. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Etsi suojapaikka yöksi!

8 Oppilaat saavat kertoa näkemyksensä siitä, miltä turvapaikan odottaminen voi tuntua. Anna oppilaille neljä vaihtoehtoa, esimerkiksi raivo, ahdistus, välinpitämättömyys sekä yksi avoin vaihtoehto niille, joiden mielestä mainitut kolme vaihtoehtoa eivät ilmaise oikeaa tunnetta. Luokan nurkat edustavat näitä neljää vaihtoehtoa. Opettaja lukee vaihtoehdot ja oppilaat valitsevat sen nurkan, joka parhaiten ilmaisee, miltä heistä tuntuisi turvapaikkaa odottaessa. Tämän jälkeen ryhmät keskustelevat keskenään, miksi he valitsivat juuri sen nurkan. Lopuksi ryhmät kertovat muulle luokalle valinnoistaan. Jos joku loppuselvityksen aikana muuttaa mieltään, hän vaihtaa nurkkaa. Tehtävän tarkoitus on antaa käsitys siitä, mitä tunteita voi liittyä turvapaikan odotukseen. TAVOITTEENA MYÖTATUNNON KASVATTAMINEN Monet tekijät yhteiskunnassa vaikuttavat mielipiteisiimme ja poliittiseen näkemykseemme. Tämä tehtävä auttaa oppilaita tiedostamaan, mitkä asiat vaikuttavat mielipiteisiimme. Jaa luokka pieniin ryhmiin ja pyydä kaikkia kirjoittamaan tarralapuille, mitkä asiat vaikuttavat heidän mielipiteisiinsä. Pyydä sitten ryhmää kiinnittämään yhdessä lappunsa tärkeysjärjestyksessä paperiarkille, eli eniten vaikuttava asia laitetaan ylimmäiseksi. Keskustelkaa luokassa, mitkä asiat yleisesti vaikuttavat mielipiteisiimme ja mitkä asiat vaikuttavat käsitykseemme esimerkiksi pakolaisista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat tietoisiksi asioista, jotka vaikuttavat mielipiteisiimme ja korostaa kuinka tärkeää on kyseenalaistaa kaavamaisia käsityksiä pakolaisista. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita pohtimaan ryhmissä, millaista olisi aloittaa elämä uudessa maassa. Jokaisen ryhmän tulee sopia kymmenestä mielipiteestä. Miten haluaisin minua kohdeltavan uudessa maassani? Mitä ominaisuuksia haluaisin itselläni olevan? Mitä haluaisin tietää uudesta maastani? Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään niitä vaikeuksia, joita pakolainen kohtaa uudessa maassa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Etsi suojapaikka yöksi! Sivu 2

9 Opettajan opas LÖYDÄ TULKKI! Jakson tapahtumat sijoittuvat pakolaisten vastaanottokeskukseen turvapaikkamaassa. Tarkoitus on saada oppilas käsittämään, miten vieraaksi ja suojattomaksi olonsa voi tuntea, kun ei ymmärrä kieltä eikä osaa tehdä itseään ymmärretyksi ja kuitenkin tarvitsisi apua sopeutuakseen uuteen maahan. Kotimaassaan turvapaikanhakijalla oli perhe ja sosiaalinen verkosto. Nyt hän on aivan yksin. Moni turvapaikanhakija on myös huolissaan omaistensa turvallisuudesta kotimaassa. TAVOITTEENA YMMÄRTÄMISEN PARANTAMINEN Pyydä oppilaita keskustelemaan asioista, joita tarvitaan, kun aloittaa uuden elämän. Useimmilla pakolaisilla on hyvin vähän omaisuutta mukanaan. Lähtökohtana on, että heillä on mukanaan ainoastaan päällä olevat vaatteensa. Pyydä oppilaita sitten esittämään yksitellen luokan edessä, minkä tavaran he tarvitsisivat. Mutta he eivät saa puhua vain elehtiä, viittoilla tai piirtää taululle. Keskustelkaa luokassa, mitä tunteita kullakin olisi kotimaataan kohtaan, jos olisi pakko muuttaa toiseen maahan. Kirjoita taululle, mitä asioita oppilaat ikävöisivät. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, miltä tuntuu aloittaa kaikki alusta. Pakolaiset ovat tavallisia ihmisiä, aivan kuten kuka tahansa. Heidät erottaa muista se, että he ovat eläneet vaaratilanteessa ja kokeneet menetyksiä ja muita vaikeuksia. Turvapaikanhakijoilla ja vastasaapuneilla pakolaisilla on monia eri tarpeita. On olemassa useita järjestöjä, jotka auttavat pakolaisia. Näihin kuuluvat esimerkiksi viranomaiset, jotka vetävät erityisiä projekteja, vapaaehtoisjärjestöt sekä pakolaisten itsensä perustamat tukijärjestöt. Monen järjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Pyydä paria oppilasryhmää ottamaan yhteyttä paikallisiin järjestöihin, jotka toimivat pakolaisten oikeuksien puolesta. Vaihtoehtoisesti ryhmät voivat internetin kautta ottaa selville, miten nämä järjestöt tukevat pakolaisia. Tulokset esitetään muulle luokalle. Esimerkkejä järjestöistä ovat mm. Amnesty, Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta ja Caritas. Moni pakolainen on joutunut kokemaan traumaattisia tapahtumia. Turvapaikkahakemuksen käsittelyssä ja tarvittavan avun määrittelyssä on tärkeä tietää onko pakolaista esimerkiksi kidutettu. Kidutus on hyvin tuskallinen kokemus, johon liittyy syyllisyyden ja häpeän tunteita. Monen pakolaisen on vaikea puhua kokemuksistaan siitä huolimatta, että hakee apua juuri kidutuksesta johtuviin ongelmiin. Kidutusten uhreille on perustettu useita kuntoutuskeskuksia ympäri maailmaa. Pyydä yhtä oppilasryhmää ottamaan selvää, miten kidutuksen kohteeksi joutuneet pakolaiset voivat saada apua oppilaiden asuinpaikkakunnilla. Moni yksinäinen pakolaislapsi kärsii turvapaikkamaassa. Lapset ovat usein kokeneet vaikeita asioita ja tulevat uuteen maahan ilman vanhempia tai muita läheisiä aikuisia tukenaan. Muun muassa Pelastakaa Lapset ry auttaa näiden lasten vastaanotossa. Pyydä yhtä ryhmää ottamaan selvää yksin saapuvista pakolaislapsista. Kuinka paljon heitä on, mitä ongelmia heillä on ja mikä on Pelastakaa Lapset ry:n kaltaisten kansalaisjärjestöjen osa heidän auttamisessaan? Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat käsittämään, millaisia erityisongelmia pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla voi olla ja millaista apua yhteiskunnassa on saatavilla. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Löydä tulkki!

10 TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita luettelemaan kolme tärkeää asiaa, joihin he ehdottomasti tarvitsevat ystäviään, ja kolme asiaa, joihin he ehdottomasti tarvitsevat perhettään. Poista ensin mahdollisuus kääntyä ystävien puoleen. Oppilaat ovat nyt yksin uudessa maassa ja heidän pitää valita joku/jotkut muut korvaamaan ystävänsä. Poista sitten mahdollisuus kääntyä perheen puoleen ja pyydä oppilaita korvaaman perheensä joillakin muilla. Keskustelkaa, miten oppilaat toimisivat, ellei heillä olisi ketään omaista tai ystävää, kenen puoleen kääntyä. Tehtävän tarkoitus on eläytyä tilanteeseen, jossa yksilöllä ei ole sosiaalista verkostoa ympärillään. Viitekirjallisuus Yksin saapuvista pakolaislapsista: Ilon Wikland on kuvannut lapsuuttaan yhdessä lastenkirjoja kirjoittavan Rose Lagercrantzin kanssa kirjassa Pitkä, pitkä matka (1996). Kuvittaja Ilon Wikland tuli 14-vuotiaana Ruotsiin pakolaisena Virosta. Hän on ennen kaikkea tunnettu Astrid Lindgrenin kirjojen kuvittajana. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Löydä tulkki! Sivu 2

11 Opettajan opas PAKOLAINEN VAI SIIRTOLAINEN? Tässä jaksossa oppilaat saavat pohtia ovatko esitellyt hahmot pakolaisia vai siirtolaisia. Oikeus hakea turvapaikkaa ja saada suojelua vainoa vastaan on olennaista kansainvälisessä oikeudessa. Kansainvälisen suojan tarve erottaa pakolaiset muista apua tarvitsevista ihmisistä. Useimmat ihmiset voivat kääntyä maansa viranomaisten puoleen huolehtiessaan oikeuksistaan, vaikka kaikki ei aina sujukaan niin kuin pitäisi. Pakolaisilla tätä mahdollisuutta ei ole. UNHCR on saanut tehtäväkseen huolehtia, että pakolaisia suojellaan maissa, joista he hakevat turvapaikkaa. UNHCR:n tehtävänä on valvoa, ettei pakolaisia lähetetä takaisin maahan, jossa he voivat joutua vainon kohteeksi. Kansainvälinen suojelu ei merkitse pelkästään fyysistä turvaa, vaan UNHCR tekee työtä myös pakolaisten muiden perusihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta. Pakolaisilla on myös oikeus perheen yhdistämiseen. Pyydä oppilaita määrittelemään käsite turvapaikka. Jaa sen jälkeen luokalle kopio seuraavasta tekstistä: Maanpako on usein monen erilaisen asteittain kasvaneen syyn tulos. Joskus kuitenkin jokin yllättävä tapahtuma on lopullinen syy maanpakoon. Jotkut onnekkaat saattavat löytää pysyvän ratkaisun tilanteeseensa, jolloin he eivät enää ole pakolaisia. Turvapaikka on toisen valtion alueellaan antama suoja pakolaiselle. Pohtikaa yhdessä, mitä turvapaikka voi merkitä. Turvapaikan hakuoikeudesta kerrotan Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14. artiklassa. Lukekaa artiklan kaksi ensimmäistä kohtaa luokassa ja keskustelkaa. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen löydät pelin tietosivustosta. Pyydä oppilaita lukemaan tietosivustosta artikkeli Turvapaikka kautta aikojen. Keskustelkaa, minkä takia tietyt kulttuurit ja uskonnot kautta aikojen ovat hyväksyneet turvapaikan myöntämisen poliittisesti vainotuille. Selitä luokalle käsite turvapaikanhakija henkilö, joka on ylittänyt kansainvälisen rajan ja hakenut turvapaikkaa toisesta maasta. Turvapaikanhakija on pyytänyt suojelua, eikä häntä saa lähettää maahan, jossa hän voi joutua vaaraan. Tiedon kerääminen yksilöön kohdistuvasta väkivallasta ja ihmisoikeuksien loukkaamisesta eri maissa on tärkeää järjestöille, jotka auttavat pakolaisia ja työskentelevät ihmisoikeuksien puolesta. Amnesty Internationalilla on pääkonttorissaan suuri osasto, joka tutkii tietoja eri maista. He käyttävät monia eri lähteitä seuratakseen tapahtumia tietyissä maissa. Jaa luokka ryhmiin ja anna joka ryhmälle oma maa tutkittavaksi. Miten on ihmisoikeuksien laita juuri siinä maassa? Tietoa asiasta löytyy esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen Amnesty Internationalin ja Human Rights Watchin verkkosivuilla. Pyydä oppilaita myös ottamaan selvää, mihin lähteisiin ihmisoikeusjärjestöt viittaavat ryhmän valitseman maan osalta. Myös UNHCR:llä on tietoja eri maista englanninkielisillä verkkosivuillaan osoitteessa Esitelkää tulokset luokan edessä ja keskustelkaa useiden riippumattomien lähteiden merkityksestä tiedon luotettavuuteen. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille tietoa käsitteestä turvapaikka ja siitä kenellä on oikeus saada turvapaikka. YK:n pakolaissopimuksen mukaan pakolainen on ihminen, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. UNHCR suojelee ja auttaa myös ihmisiä, jotka pakenevat vainoa, aseellista konfliktia tai ihmisoikeuksien loukkaamista. UNHCR auttaa myös sisäisiä pakolaisia saamaan tukea ja avustusta pakolaisuutta muistuttavissa tilanteissa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Pakolainen vai siirtolainen?

12 Mitä on vaino? Maan maahanmuuttoviranomaiset päättävät, onko turvapaikanhakijalla perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi, eli myönnetäänkö hänelle pakolaisstatus. Yksittäisen maan viranomaisten tulkinta määrää, mitä merkitsee perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pyydä oppilaita työskentelemään pareittain ja laatimaan oma määritelmänsä käsitteestä vaino. Seuraavat väittämät voivat olla apuna määritelmän laatimisessa. Missä tapauksissa on kyse vainosta? Kun oppilaat ovat valmiita, verratkaa sekä heidän vastauksiaan että määritelmiään. Pelkään, että minut pidätetään poliittisten mielipiteitteni takia ja tiedän että maassani kidutetaan ihmisiä. Veljeni on vankilassa, koska hallituksemme ei pidä hänen mielipiteistään. En voi saada parempaa työtä, koska papereissani lukee, että kuulun tiettyyn uskonnolliseen ryhmään. Vanhempani pakottavat minut naimisiin henkilön kanssa, jota en halua puolisokseni. En saa harjoittaa uskontoani. Se on laitonta. Varusmiespalvelus on pakollinen maassani. En halua olla sotaväessä, koska en pidä sen toiminnasta. Minua on ahdisteltu, koska kuuluun tiettyyn etniseen ryhmään. Poliisit ummistavat silmänsä tämän tapaisilta ahdisteluilta. Pelkään että ahdistelu jatkuu. Haluan lähteä maastani, mutta poistuminen on laitonta. Olen homoseksuaalinen mies ja homosuhteet ovat kiellettyjä kotimaassani. Jos kylän asukkaat tietäisivät taipumuksestani, he varmasti polttaisivat taloni ja pakottaisivat minut muuttamaan. Pelkään. Toimin aktiivisesti ammattiyhdistyksessä ja muita yhdistyksen toimihenkilöitä on kadonnut ja myöhemmin löydetty murhattuina. Tyttäreni on vakavasti sairas, eikä meillä ole varaa maksaa sydänleikkausta, jota hän välttämättä tarvitsisi. Nyt haemme turvapaikkaa jostain toisesta maasta. Olen jo istunut kahdeksan vuotta vankilassa esitettyäni hallituksen vastaista kritiikkiä eräässä yleisessä kokouksessa. Nyt pelkään, että minut vangitaan taas. Poliittinen puoleeni on hiljattain julistettu laittomaksi. Haluan ostaa lisää maata ja laajentaa tilaamme, mutta on laitonta omistaa enemmän kuin 25 hehtaaria. Keskustelun tueksi oppilaat voivat lukea tietosivustosta kysymyksiä ja vastauksia pakolaisten suojelusta. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, mitä turvapaikka tarkoittaa ja mitkä tekijät johtavat turvapaikan hakuun. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Jaa oppilaat ryhmiin. Pyydä heitä miettimään ja ihmispatsaiden muodossa ilmaisemaan käsitteitä ja sanoja, jotka liittyvät itse pakoon. Jokaiselle ryhmälle annetaan käsite, josta he keskustelevat keskenään ja tulkitsevat sen muodostamalla ihmispatsaan. Esimerkkejä käsitteistä ovat pako, raja, pelko, takaa-ajettu, kauhu, menetys, hylkääminen ja tervetuloa. Ihmispatsaat esitellään muulle luokalle, joka tarkkailee niitä. Jokainen tulkitsee vapaasti näkemäänsä ja kirjoittaa sanoja tai lyhyitä lauseita sopiviksi otsikoiksi kaikille patsaille. Pyydä oppilaita pareittain vertaamaan vaikutelmiaan ja otsikoitaan. Kysy oppilailta, miltä tuntui hahmottaa juuri heidän saamaansa käsitettä. Lisätehtävänä oppilaat voivat kirjoittaa lyhyen kertomuksen otsikkonsa aiheesta ja piirtää tai leikata siihen sanomalehdestä kuvan. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille käsitys siitä epävarmuuden ja pelon tunteesta, jota pakolainen kokee itse pakomatkalla. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Pakolainen vai siirtolainen? Sivu 2

13 Opettajan opas UUDESSA KOULUSSA! Jakson tapahtumat sijoittuvat luokkahuoneeseen päähenkilön ensimmäisenä päivänä uudessa koulussa. Hän ei osaa kieltä eikä ymmärrä, mitä häneltä odotetaan. Tarkoitus on, että oppilaat miettivät, miltä pakolaisesta tuntuu tulla uuteen kouluun osaamatta kieltä, ja mitä voi tehdä, jotta pakolaisoppilaat tuntisivat itsensä tervetulleiksi kouluun. Millaisia kokemuksia pakolaisilla on mukanaan ja miten ne vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä uudessa maassa? Pyydä oppilaita lukemaan pakolaisten haastatteluja tietosivustosta. Jaa sitten oppilaat pieniin ryhmiin ja anna heidän kuvitella olevansa juuri saapunen pakolaisen asemassa. Pyydä oppilaita laatimaan luettelo asioista, joita he tarvitsisivat uudessa maassa heti kuuden kuukauden jälkeen. Tätä luetteloa voidaan käyttää luokassa lähtökohtana keskustelulle pakolaisten erityistarpeista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat pohtimaan pakolaisten tarpeita, kun he ovat asettumassa uuteen maahan ja miten ne kokemukset, joita pakolainen kantaa mukanaan, voivat vaikuttaa hänen elämäänsä. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita lukemaan tietosivustosta nuorten haastatteluja. Millaista oli aloittaa uudessa koulussa osaamatta kieltä? Jaa oppilaat ryhmiin ja pyydä keskustelemaan, miltä tuntuisi tulla uuteen kouluun pakolaisena. Aseta lattialle riviin lappuja, joissa on numerot 1 6. Luvut 1 ja 6 ovat ääriarvoja: 6 tarkoittaa, että on ehdottomasti samaa mieltä, 1 tarkoittaa, että on aivan toista mieltä. Opettaja antaa oppilaille seuraavat väittämät: Tärkeintä uutena oppilaana on hankkia kavereita. Tärkeintä uutena oppilaana on pukeutua oikein. Tärkeintä uutena oppilaana on omistaa oikeita tavaroita (esim. mp3-soitin). Tärkeintä uutena oppilaana on tulla huomatuksi. Tärkeintä uutena oppilaana on saada hyvä todistus. Tärkeintä uutena oppilaana on olla mieliksi opettajille. Oppilaat menevät aina sen numeron kohdalle, joka edustaa heidän käsitystään. Pyydä oppilaita perustelemaan valintaansa, joko yksittäin tai ryhmissä ja sen jälkeen esittämään muulle luokalle. Oppilaat voivat muuttaa mieltään kuultuaan toisten käsityksiä. He saavat mielellään perustella mielenmuutostaan. Tehtävän tarkoitus on pohtia, millaista olisi tulla uuteen kouluun uudessa maassa kesken lukukauden. Keskustelkaa musiikista, vaatemausta, mielipiteistä, kokemuksista, uskonnosta yms. ja siitä, mitä vaikutusta näillä on ihmisiin. Kuinka helppoa/vaikeaa on pitää kiinni omasta mielipiteestään, kun muu ryhmä on eri mieltä. Anna oppilaiden yhdessä valita muutama aihe keskustelun perusteella (vaatteet, uskonto, musiikki jne.). Kirjoita aiheet taululle ja pyydä oppilaita kirjoittamaan 3 5 hirveintä asiaa, jos he joutuisivat aloittamaan uudessa koulussa kesken lukukauden. Anna oppilaiden laittaa asiat arvojärjestykseen. Pohtikaa, miten voidaan helpottaa uuteen kouluun ja luokkaan tulemista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat pohtimaan, miten käyttäytyminen ja itsestään selviltä tuntuvat asiat voivat olla aivan toisenlaisia muissa maissa. Tämä puolestaan voi vaikuttaa siihen, kuinka helppoa tai vaikeaa on tulla hyväksytyksi uudessa luokassa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Uudessa koulussa!

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA IOM:n päämäärä on edistää hallittua siirtolaisuutta ottamalla huomioon sekä valtioiden että siirtolaisten tarpeet.

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Sisällys: Käyttäjälle 1. Rasti Virkistä vanhusta 2. 3. 4. 5. 6. 1. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rasti Halloo! Rasti Mummoilla on asiaa Rasti

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan Viisaasti verkossa Opas tukioppilastoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola 1 DART CENTER for journalism & trauma TRAUMA JA JOURNALISMI Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne Suomennos: Marja Hakola Johdanto 2 Mitä trauma on?

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot