Opettajan opas - JOHDANTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan opas - JOHDANTO"

Transkriptio

1 Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14. artikla Pakolaisia on käytännöllisesti katsoen kaikissa maailman maissa. Tiedotusvälineet kertovat päivittäin heidän vaikeasta tilanteestaan. Pakolaisten vastaanotto ja integraatio Euroopassa on yhteiskunnan tärkeimpiä poliittisia ja moraalisia kysymyksiä. Ihmisistä tulee pakolaisia, kun heidän ihmisoikeutensa ovat vaarassa tai niitä loukataan. Kenestäkään ei tule pakolaista vapaaehtoisesti. Pakolaiset ovat tuskallinen muistutus yhteiskunnan epäonnistumisesta. Tiedot pakolaisista ja elämästä maanpaossa auttavat ymmärtämään miten tärkeitä asioita rauhanomainen konfliktinkäsittely, taloudellinen vakaus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat. Pakolaisuus merkitsee aivan muuta kuin ulkomaalaisuus. Maanpaossa elävä ihminen on aluksi riippuvainen ihmisten hyvästä tahdosta saadakseen ruokaa, vaatteita ja asunnon. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tehtävä on valvoa, että pakolaiset saavat suojelua turvapaikkamaassa sekä tarvittaessa auttaa turvapaikkamaita tarjoamaan suojaa. UNHCR:n tärkein rooli on tehdä valtiot tietoisiksi vastuustaan antaa pakolaisille suojelua. Toivomme, että nettipohjainen tieto- ja elämyspeli Kovat kertoimet lisää koululaisten tietoa pakolaisista ja ymmärrystä heitä kohtaan. Pelissä seuraamme nuoren ihmisen pakoa kotimaansa sorrosta uuteen elämään toisessa maassa. Tietosivustosta oppilaat voivat lukea mm. ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä pakolaisten kohtaloista ja kokemuksista. Oppilaat voivat myös katsoa lyhyitä filmipätkiä, joissa pakolaiset itse kertovat erilaisista kokemuksistaan: miten he pakenivat kotimaastaan, miltä tuntui tulla uuteen maahan, millaista oli aloittaa koulu tai hakea työpaikkaa. Jokaista pelin eri jaksoa varten on olemassa opettajan opas, joka auttaa oppitunnin suunnittelussa. Oppaat sisältävät ehdotuksia taustamateriaalista, tehtäviä ja keskustelunaiheita, jotka sopivat oppilaiden pakolaistietojen syventämiseen. Maanpako voi olla mielenkiintoinen keskustelunaihe myös eri aihepiirien, kuten maantiedon, kirjallisuuden, taiteen, yhteiskuntatiedon ja historian yhteydessä. Lisää tietoa pakolaiskysymyksistä, UNHCR:n työstä maailman eri kolkissa sekä aineistoa kouluopetukseen löydät nettisivuiltamme UNHCR:n Baltian ja Pohjoismaiden aluetoimisto puh: , faksi: Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä - Kuulustelu

2 Opettajan opas - KUULUSTELU Jakson tapahtumat sijoittuvat erittäin vaikeaan ja vaaralliseen tilanteeseen. Pelaaja on silmätysten vallanpitäjien kanssa ja joutuu määrittämään kantansa eri väittämiin. Toivomme, että oppilaat ymmärtävät kuinka tärkeitä ihmisoikeudet ovat ja kuinka pienet asiat voivat tehdä elinolot mahdottomiksi, kun vallassa on arvaamaton hallitus. Pyydä 4 5 ryhmää keskustelemaan eri tilanteista, joissa esiintyy sortoa. Jokaisella ryhmällä voi olla oma teema, esimerkiksi koulukiusaaminen, juoruilu, syrjiminen tai uhkailu. He voivat myös keskustella niistä mielipiteistä, joita oppilailla saa/ei saa olla sekä siitä miten koulussa saa/ei saa pukeutua. Voidaan valita myös jokin muu teema, joka on luokalle tärkeä tai ajankohtainen. Pyydä ryhmiä muodostamaan ihmispatsaita, jotka kuvaavat sortamista, esimerkiksi halventamista, yksilöön kohdistuvaa väkivaltaa, vainoamista, kiusaamista ja syrjimistä. Ryhmät esittävät patsasmuodostelmansa muulle luokalle, jolla on mahdollisuus muutamaan korjaukseen niin, että sortomuodostelma saadaan murretuksi ja sorrettu henkilö saa ihmisarvonsa takaisin. Keskustelkaa tehtävän lopuksi, miltä tuntui olla sortaja ja sorrettu sekä se, joka korjauksillaan mursi sorron. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille tietoa mahdollisista seurauksista hallituksen loukatessa maan asukkaiden ihmisoikeuksia. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin. Pyydä jokaista ryhmää kirjoittamaan, mitkä oikeudet kaikilla ihmisillä pitäisi olla ja valitsemaan niistä kymmenen tärkeintä. Ryhmät esittävät tuloksensa toisilleen ja kirjoittavat paperille ne oikeudet, jotka ovat niin tärkeitä, että oppilaat harkitsisivat pakoa maasta, jos ne riistettäisiin heiltä. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, minkälaisista olosuhteista pakolaiset pakenevat. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Käykää yhdessä läpi Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Pyydä oppilaita pienissä ryhmissä antamaan esimerkkejä, mitä artiklat merkitsevät heille jokapäiväisessä elämässään. Keskustelkaa onko eri yhteiskuntaryhmien välillä eroja vai onko kaikilla samat oikeudet. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat tuntemaan, kuinka oikeudeton ja suojaton ihminen voi olla maassa, jossa hallitus ei noudata demokraattisia arvoja eikä kunnioita ihmisoikeuksia. KESKUSTELUNAIHEITA Onko kaiken tiedon oltava kaikkien saatavilla? Mitä sanoo Suomen laki esimerkiksi panettelusta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja omavaltaisesta menettelystä? Entä mitä sanoo Ruotsin laki? Onko oppilailla oikeus esittää halventavia mielipiteitä luokkakavereistaan? Missä kulkee raja? Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä - Kuulustelu

3 Opettajan opas JOUDUT PAKENEMAAN! Pyrimme tässä jaksossa luomaan tilanteen, joka vastaa monen pakolaisen kokemuksia, kun he joutuvat pakenemaan ja hakemaan turvapaikkaa. Toivomme, että oppilaat saisivat vaikutelman pakolaisen tunteista sekä niistä vaikeista valinnoista ja päätöksistä, joita hän joutuu tekemään suuren painostuksen alla. Jaa luokka pareihin. Pyydä pareja luettelemaan viisi vahvinta tunnetta, mitä he luulisivat kokevansa, jos joutuisivat samaan tilanteeseen kuin pelin päähahmo. Keskustelkaa, miten hyvin oppilaat pystyisivät käsittelemään näitä tunteita. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, mitä merkitsee, kun joutuu pakenemaan kotimaastaan. Pyydä oppilaita ottamaan selvää, mitä joku tietty pakolainen otti mukaansa paetessaan ja miten hän teki valintansa. Oppilas voi joko haastatella jotakuta lähipiiristä, jolla on pakolaistausta tai etsiä tietoa internetistä tai kirjallisuudesta. Luokan voi myös jakaa pieniin ryhmiin, jotka selvittävät, mitä eri maiden pakolaiset pyrkivät saamaan mukaansa. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat miettimään, miltä tuntuisi joutua pakenemaan kotimaastaan välttääkseen sotaa ja vainoa. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Anna oppilaille tehtäväksi luetella kymmenen tavaraa, jotka he mieluiten ottaisivat mukaansa pakomatkalle. Tehtävällä tulee olla aikarajoitus ja se on tehtävä omin päin keskustelematta kenenkään kanssa. Jokainen oppilas luettelee muulle luokalle mukaan ottamansa tavarat. Luokan tehtävänä on sen jälkeen nopeasti vähentää tavaramäärä neljään jokaista oppilasta kohden. Tehtävän tarkoitus on saada käsitys siitä, miltä tuntuu, kun uhkaavan vaaran edessä on äkkiä paettava kotimaastaan. KESKUSTELU/RYHMÄKESKUSTELU Keskustele oppilaiden kanssa, miten he ajattelivat valitessaan ja karsiessaan tavaroita. Olisivatko he halunneet vielä muuttaa valintojansa, jos olisivat voineet? Mitkä asiat tuntuvat/eivät tunnu tärkeiltä, kun ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Keskustele pelosta, paniikista ja epätietoisuudesta tilanteessa, jossa päähenkilö on. Kysy, miten oppilaat olisivat tunteneet vastaavassa tilanteessa siirrä keskustelu oppilaille. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Joudut pakenemaan!

4 Opettajan opas PAKENE KAUPUNGISTA! Jakso auttaa oppilaita ymmärtämään niitä vaikeuksia, joiden eteen pakolaiset joutuvat sekä päätöksiä, joita on tehtävä suuren paineen alla ja turvallisuutensa vaarantaen. Jaa luokka ryhmiin. Anna oppilaille tehtäväksi etsiä kertomuksia ja lausuntoja, miksi ja miten ihmiset ovat paenneet kotimaastaan. Käyttäkää lähteinä tietosivustoa ja internetiä sekä sanomalehtiä ja kaunokirjallisuutta. Jokainen ryhmä voi valita muutaman eri maanosista paenneen ihmisen kohtalon ja kertoa niistä muulle luokalle. Tehtävän tarkoitus on antaa lisää tietoa maanpaon syistä sekä pakoon liittyvistä vaaratekijöistä. Jaa luokka ryhmiin. Nimeä ryhmät sellaisten maiden mukaan, joista monet pakolaiset ovat lähtöisin. Oppilaiden tehtävänä on ottaa selvää, minkälaiset olosuhteet pakolaisten kotimaissa on tai on ollut ja selvittää tavallisimmat syyt maanpakoon kyseisestä maasta. Eri ihmisoikeusjärjestöillä, kuten Amnestyllä ja Human Rights Watchilla on maatietoa ja tietoa yksittäisistä pakolaiskohtaloista verkkosivuillaan. Ryhmät kertovat lopuksi muulle luokalle löytämistään tiedoista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään pakolaisten kotimaiden poliittisia ja sosiaalisia olosuhteita sekä syitä jotka voivat johtaa maanpakoon. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Jaa luokka 3 4 hengen ryhmiin. Pyydä jokaista ryhmää keksimään jotain, mitä he tarvitsevat paetakseen kotimaastaan, jonka rajat on suljettu. Esimerkkejä ovat kartta, kompassi, henkiinjäämispakkaus, tietoa miinavaarasta, väärennetty henkilöllisyystodistus, apua ihmisoikeusjärjestöiltä, rahaa vain oppilaiden mielikuvitus on rajana. Aseta sitten kaksitoista oppilasta kolmeen riviin (neljä per rivi). He ovat esteenä maasta poispääsyyn. He voivat olla rajavartijoita, passintarkastajia, ilmiantajia, poliiseja yms. Rivit päättävät itse, mitä he esittävät, mutta päätös pitää tehdä ennen kuin maanpakolaiset ovat heidän edessään. Toiset ryhmät esittävät pakolaisia. Yksi ryhmän jäsenistä astuu ensimmäisen rivin eteen. Jos rivissä on passintarkastajia ja pakolaisella ei ole passia, hän joutuu astumaan syrjään. Toinen ryhmän jäsenistä menee toisen rivin eteen jne. kunnes kaikki kolme estettä on käyty läpi. Jos ryhmässä on neljä henkeä, voi olla, että ainoastaan yksi heistä pääsee rajan yli. Kolmen hengen ryhmästä ehkä kukaan ei pääse pakenemaan maasta, elleivät ne onnistu ohittamaan esteitä. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille käsitys vaaroista, joiden eteen pakolainen joutuu paetessaan kotimaastaan. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Pakene kaupungista!

5 Opettajan opas SINUN ON POISTUTTAVA MAASTA! Jakson tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään pakomatkalla vastaan tulevia käytännön ongelmia sekä tiedostamaan, mitä päätöksiä on tehtävä selviytyäkseen. Jaa oppilaat neljään ryhmään. Nimeä jokainen ryhmä, esimerkiksi sukulaisiin, läheisiin ystäviin, naapureihin ja tuttaviin. Anna muutamalle ryhmän jäsenelle jokin matkaa haittaava tekijä, kuten esimerkiksi liikuntavamma, krooninen sairaus, korkea ikä, pieniä lapsia yms. Anna kaikille ryhmille sama asetelma. Heidän täytyy paeta maasta ja jokaisesta ryhmästä pitää ikävä kyllä kolme karsia pois. Aseta ryhmät luokkahuoneen nurkkiin. Voivatko ryhmän kaikki jäsenet paeta yhdessä? Vaarantaisiko se koko ryhmän turvallisuuden? Jokainen ryhmä päättää keskenään, ketkä kolme jäsentä eivät pääse mukaan, sillä he voisivat saattaa koko ryhmän vaaraan pakomatkalla. Poisäänestetyt seisovat keskellä luokkahuonetta ja kun valinnat on tehty, he saavat mahdollisuuden perustella, minkä takia heidän olisi pitänyt päästä muun ryhmän mukaan pakomatkalle. Perustelujen jälkeen pakoryhmät saavat valita takaisin yhden poisäänestetyn. Keskustelkaa harjoituksen jälkeen, miltä tuntui karsia pois henkilöitä, vaikka tiesi, että seuraukset voisivat olla katastrofaaliset niille, jotka joutuvat jäämään maahan. Keskustelkaa myös, miltä tuntui tulla poisäänestetyksi ja jätetyksi. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään vaikeita valintatilanteita, joiden eteen pakolainen joutuu. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita kirjoittamaan viisi heidän mielestään hirvittävintä asiaa, jotka he voisivat kohdata tullessaan uuteen maahan aivan yksin. Keskustelkaa sen jälkeen aiheesta luokassa. Tehtävän on tarkoitus antaa oppilaille käsitys siitä, millaista on tulla uuteen maahan yksin ja tyhjin käsin tietämättä mitään tulevaisuudesta. Monet pakolaiset joutuvat maksamaan agenteille väärennetystä passista tai salakuljetuksesta rajan yli. Keskustelkaa luokassa, mikä on oikein ja mikä väärin, kun kyseessä on maastaan pakenevien ihmisten auttaminen. Tässä hieman taustamateriaalia keskustelulle: Pyydä oppilaita hakemaan tietoa Raoul Wallenbergistä, joka järjesti monen unkarilaisen juutalaisen hengen pelastaneen pelastustoimen. Pyydä oppilaita lukemaan norjalaisesta Tampa-nimisestä aluksesta, joka muutti suuntaa pelastaakseen 438 turvapaikan hakijaa Intian valtamerellä vuoden 2001 elokuussa. Pyydä oppilaita etsimään tietoa ihmiskaupasta ja -salakuljetuksesta. Sopivia lähteitä ovat esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen verkkosivut ja tietosivuston artikkelit sekä sanomalehdet ja kirjallisuus. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Sinun on poistuttava maasta!

6 Tehtävän tarkoitus on valaista oppilaita siviilirohkeudesta. Jotkut ihmiset auttavat pelossa eläviä kanssaihmisiä kun taas toiset käyttävät hyväkseen ihmisten suojattomuutta. KESKUSTELUTEHTÄVÄ Anna oppilaiden vapaasti keskustella, miltä heistä tuntuisi, jos he olisivat pakolaisen asemassa. Mikä siinä tilanteessa olisi vaikeinta ja mikä helpointa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Sinun on poistuttava maasta! Sivu 2

7 Opettajan opas ETSI SUOJAPAIKKA YÖKSI! Tässä jaksossa päähenkilö pakenee naapurimaan kautta. Sieltä hän ei voi kuitenkaan hakea turvapaikkaa, koska maan poliittinen tilanne on epävakaa, eikä maassa ole pakolaislainsäädäntöä eikä järjestelmää pakolaisten vastaanottamiseksi. Pelin pakolainen tuntee olonsa turvattomaksi ja haluaa jatkaa matkaa toiseen maahan. Pyydä oppilaita hakemaan tietoa tietosivustosta, internetistä sekä kirjallisuudesta seuraavista aiheista. Anna oppilaille tehtäväksi hakea tietoa balteista, jotka Ruotsin luovutti toisen maailmansodan jälkeen, sekä juutalaisista, joilta naapurimaat kielsivät maahantulon, kun he yrittivät muuttaa Saksasta ennen toista maailmansotaa. Osa baltialaisista pakolaisista ei tuntenut oloansa turvalliseksi Pohjoismaissa sodan jälkeen vaan jatkoi pakomatkaansa Pohjois-Amerikkaan. Pyydä oppilaita hakemaan tietoa ihmisistä, jotka pakenivat Pohjoismaista ja Baltian maista 1940-luvulla. Jaa luokka ryhmiin ja pyydä jokaista ryhmää tutkimaan 1 2 maan pakolaistilannetta siihen aikaan. Vaihtoehtona voi olla, että ryhmä haastattelee ensimmäisen tai toisen sukupolven baltialaisia/pohjoismaisia pakolaisia, tai lukee näiden kokemuksista kirjallisuudesta. Tulokset ja kertomukset esitetään lopuksi koko luokalle. Keskustelkaa luokassa, minkälaiset olosuhteet tähän aikaan olivat Baltian maissa ja Pohjoismaissa, ja mitkä tekijät johtivat maanpakoon. Kysyttäessä pakolaisilta heidän toiveistaan, useimmat heistä vastaavat rauha ja mahdollisuus palata kotiin. Vapaaehtoinen kotiinpaluu on kuitenkin vain yksi useista ratkaisuista maailman tämän päivän pakolaisille. Jaa oppilaat ryhmiin ja anna heille tehtäväksi tutkia tietosivustosta seuraavia aiheita: Kotiinpaluu Integroituminen ensimmäiseen turvapaikkamaahan Integroituminen johonkin kaukaisempaan maahan Tulokset esitetään lopuksi koko luokalle. ENNALTA EHKÄISEVIÄ TOIMENPITEITÄ Moni ei ole ikinä osannut kuvitella tulevansa pakolaiseksi. He luulivat, että konflikti ja rikokset ihmisoikeuksia vastaan voitaisiin ehkäistä ennakolta. YK:n jäsenvaltioilla ei kuitenkaan ole mitään voimassa olevaa sopimusta, pakolaistilanteiden ennaltaehkäisemisestä. Keskustelua käydään pakotteista, aseidenriisunnasta ja siitä, saavatko yksittäiset valtiot tai YK puuttua muiden maiden sisäisiin asioihin. Jaa oppilaat ryhmiin tai pareihin ja anna heidän keskustella vapaasti asioista, jotka voisivat ennalta ehkäistä pakolaistilanteiden syntymistä. Pyydä oppilaita kirjoittamaan ideansa taululle tai paperiarkeille ja esittämään ne muulle luokalle. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Etsi suojapaikka yöksi!

8 Oppilaat saavat kertoa näkemyksensä siitä, miltä turvapaikan odottaminen voi tuntua. Anna oppilaille neljä vaihtoehtoa, esimerkiksi raivo, ahdistus, välinpitämättömyys sekä yksi avoin vaihtoehto niille, joiden mielestä mainitut kolme vaihtoehtoa eivät ilmaise oikeaa tunnetta. Luokan nurkat edustavat näitä neljää vaihtoehtoa. Opettaja lukee vaihtoehdot ja oppilaat valitsevat sen nurkan, joka parhaiten ilmaisee, miltä heistä tuntuisi turvapaikkaa odottaessa. Tämän jälkeen ryhmät keskustelevat keskenään, miksi he valitsivat juuri sen nurkan. Lopuksi ryhmät kertovat muulle luokalle valinnoistaan. Jos joku loppuselvityksen aikana muuttaa mieltään, hän vaihtaa nurkkaa. Tehtävän tarkoitus on antaa käsitys siitä, mitä tunteita voi liittyä turvapaikan odotukseen. TAVOITTEENA MYÖTATUNNON KASVATTAMINEN Monet tekijät yhteiskunnassa vaikuttavat mielipiteisiimme ja poliittiseen näkemykseemme. Tämä tehtävä auttaa oppilaita tiedostamaan, mitkä asiat vaikuttavat mielipiteisiimme. Jaa luokka pieniin ryhmiin ja pyydä kaikkia kirjoittamaan tarralapuille, mitkä asiat vaikuttavat heidän mielipiteisiinsä. Pyydä sitten ryhmää kiinnittämään yhdessä lappunsa tärkeysjärjestyksessä paperiarkille, eli eniten vaikuttava asia laitetaan ylimmäiseksi. Keskustelkaa luokassa, mitkä asiat yleisesti vaikuttavat mielipiteisiimme ja mitkä asiat vaikuttavat käsitykseemme esimerkiksi pakolaisista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat tietoisiksi asioista, jotka vaikuttavat mielipiteisiimme ja korostaa kuinka tärkeää on kyseenalaistaa kaavamaisia käsityksiä pakolaisista. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita pohtimaan ryhmissä, millaista olisi aloittaa elämä uudessa maassa. Jokaisen ryhmän tulee sopia kymmenestä mielipiteestä. Miten haluaisin minua kohdeltavan uudessa maassani? Mitä ominaisuuksia haluaisin itselläni olevan? Mitä haluaisin tietää uudesta maastani? Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään niitä vaikeuksia, joita pakolainen kohtaa uudessa maassa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Etsi suojapaikka yöksi! Sivu 2

9 Opettajan opas LÖYDÄ TULKKI! Jakson tapahtumat sijoittuvat pakolaisten vastaanottokeskukseen turvapaikkamaassa. Tarkoitus on saada oppilas käsittämään, miten vieraaksi ja suojattomaksi olonsa voi tuntea, kun ei ymmärrä kieltä eikä osaa tehdä itseään ymmärretyksi ja kuitenkin tarvitsisi apua sopeutuakseen uuteen maahan. Kotimaassaan turvapaikanhakijalla oli perhe ja sosiaalinen verkosto. Nyt hän on aivan yksin. Moni turvapaikanhakija on myös huolissaan omaistensa turvallisuudesta kotimaassa. TAVOITTEENA YMMÄRTÄMISEN PARANTAMINEN Pyydä oppilaita keskustelemaan asioista, joita tarvitaan, kun aloittaa uuden elämän. Useimmilla pakolaisilla on hyvin vähän omaisuutta mukanaan. Lähtökohtana on, että heillä on mukanaan ainoastaan päällä olevat vaatteensa. Pyydä oppilaita sitten esittämään yksitellen luokan edessä, minkä tavaran he tarvitsisivat. Mutta he eivät saa puhua vain elehtiä, viittoilla tai piirtää taululle. Keskustelkaa luokassa, mitä tunteita kullakin olisi kotimaataan kohtaan, jos olisi pakko muuttaa toiseen maahan. Kirjoita taululle, mitä asioita oppilaat ikävöisivät. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, miltä tuntuu aloittaa kaikki alusta. Pakolaiset ovat tavallisia ihmisiä, aivan kuten kuka tahansa. Heidät erottaa muista se, että he ovat eläneet vaaratilanteessa ja kokeneet menetyksiä ja muita vaikeuksia. Turvapaikanhakijoilla ja vastasaapuneilla pakolaisilla on monia eri tarpeita. On olemassa useita järjestöjä, jotka auttavat pakolaisia. Näihin kuuluvat esimerkiksi viranomaiset, jotka vetävät erityisiä projekteja, vapaaehtoisjärjestöt sekä pakolaisten itsensä perustamat tukijärjestöt. Monen järjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Pyydä paria oppilasryhmää ottamaan yhteyttä paikallisiin järjestöihin, jotka toimivat pakolaisten oikeuksien puolesta. Vaihtoehtoisesti ryhmät voivat internetin kautta ottaa selville, miten nämä järjestöt tukevat pakolaisia. Tulokset esitetään muulle luokalle. Esimerkkejä järjestöistä ovat mm. Amnesty, Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta ja Caritas. Moni pakolainen on joutunut kokemaan traumaattisia tapahtumia. Turvapaikkahakemuksen käsittelyssä ja tarvittavan avun määrittelyssä on tärkeä tietää onko pakolaista esimerkiksi kidutettu. Kidutus on hyvin tuskallinen kokemus, johon liittyy syyllisyyden ja häpeän tunteita. Monen pakolaisen on vaikea puhua kokemuksistaan siitä huolimatta, että hakee apua juuri kidutuksesta johtuviin ongelmiin. Kidutusten uhreille on perustettu useita kuntoutuskeskuksia ympäri maailmaa. Pyydä yhtä oppilasryhmää ottamaan selvää, miten kidutuksen kohteeksi joutuneet pakolaiset voivat saada apua oppilaiden asuinpaikkakunnilla. Moni yksinäinen pakolaislapsi kärsii turvapaikkamaassa. Lapset ovat usein kokeneet vaikeita asioita ja tulevat uuteen maahan ilman vanhempia tai muita läheisiä aikuisia tukenaan. Muun muassa Pelastakaa Lapset ry auttaa näiden lasten vastaanotossa. Pyydä yhtä ryhmää ottamaan selvää yksin saapuvista pakolaislapsista. Kuinka paljon heitä on, mitä ongelmia heillä on ja mikä on Pelastakaa Lapset ry:n kaltaisten kansalaisjärjestöjen osa heidän auttamisessaan? Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat käsittämään, millaisia erityisongelmia pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla voi olla ja millaista apua yhteiskunnassa on saatavilla. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Löydä tulkki!

10 TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita luettelemaan kolme tärkeää asiaa, joihin he ehdottomasti tarvitsevat ystäviään, ja kolme asiaa, joihin he ehdottomasti tarvitsevat perhettään. Poista ensin mahdollisuus kääntyä ystävien puoleen. Oppilaat ovat nyt yksin uudessa maassa ja heidän pitää valita joku/jotkut muut korvaamaan ystävänsä. Poista sitten mahdollisuus kääntyä perheen puoleen ja pyydä oppilaita korvaaman perheensä joillakin muilla. Keskustelkaa, miten oppilaat toimisivat, ellei heillä olisi ketään omaista tai ystävää, kenen puoleen kääntyä. Tehtävän tarkoitus on eläytyä tilanteeseen, jossa yksilöllä ei ole sosiaalista verkostoa ympärillään. Viitekirjallisuus Yksin saapuvista pakolaislapsista: Ilon Wikland on kuvannut lapsuuttaan yhdessä lastenkirjoja kirjoittavan Rose Lagercrantzin kanssa kirjassa Pitkä, pitkä matka (1996). Kuvittaja Ilon Wikland tuli 14-vuotiaana Ruotsiin pakolaisena Virosta. Hän on ennen kaikkea tunnettu Astrid Lindgrenin kirjojen kuvittajana. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Löydä tulkki! Sivu 2

11 Opettajan opas PAKOLAINEN VAI SIIRTOLAINEN? Tässä jaksossa oppilaat saavat pohtia ovatko esitellyt hahmot pakolaisia vai siirtolaisia. Oikeus hakea turvapaikkaa ja saada suojelua vainoa vastaan on olennaista kansainvälisessä oikeudessa. Kansainvälisen suojan tarve erottaa pakolaiset muista apua tarvitsevista ihmisistä. Useimmat ihmiset voivat kääntyä maansa viranomaisten puoleen huolehtiessaan oikeuksistaan, vaikka kaikki ei aina sujukaan niin kuin pitäisi. Pakolaisilla tätä mahdollisuutta ei ole. UNHCR on saanut tehtäväkseen huolehtia, että pakolaisia suojellaan maissa, joista he hakevat turvapaikkaa. UNHCR:n tehtävänä on valvoa, ettei pakolaisia lähetetä takaisin maahan, jossa he voivat joutua vainon kohteeksi. Kansainvälinen suojelu ei merkitse pelkästään fyysistä turvaa, vaan UNHCR tekee työtä myös pakolaisten muiden perusihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta. Pakolaisilla on myös oikeus perheen yhdistämiseen. Pyydä oppilaita määrittelemään käsite turvapaikka. Jaa sen jälkeen luokalle kopio seuraavasta tekstistä: Maanpako on usein monen erilaisen asteittain kasvaneen syyn tulos. Joskus kuitenkin jokin yllättävä tapahtuma on lopullinen syy maanpakoon. Jotkut onnekkaat saattavat löytää pysyvän ratkaisun tilanteeseensa, jolloin he eivät enää ole pakolaisia. Turvapaikka on toisen valtion alueellaan antama suoja pakolaiselle. Pohtikaa yhdessä, mitä turvapaikka voi merkitä. Turvapaikan hakuoikeudesta kerrotan Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14. artiklassa. Lukekaa artiklan kaksi ensimmäistä kohtaa luokassa ja keskustelkaa. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen löydät pelin tietosivustosta. Pyydä oppilaita lukemaan tietosivustosta artikkeli Turvapaikka kautta aikojen. Keskustelkaa, minkä takia tietyt kulttuurit ja uskonnot kautta aikojen ovat hyväksyneet turvapaikan myöntämisen poliittisesti vainotuille. Selitä luokalle käsite turvapaikanhakija henkilö, joka on ylittänyt kansainvälisen rajan ja hakenut turvapaikkaa toisesta maasta. Turvapaikanhakija on pyytänyt suojelua, eikä häntä saa lähettää maahan, jossa hän voi joutua vaaraan. Tiedon kerääminen yksilöön kohdistuvasta väkivallasta ja ihmisoikeuksien loukkaamisesta eri maissa on tärkeää järjestöille, jotka auttavat pakolaisia ja työskentelevät ihmisoikeuksien puolesta. Amnesty Internationalilla on pääkonttorissaan suuri osasto, joka tutkii tietoja eri maista. He käyttävät monia eri lähteitä seuratakseen tapahtumia tietyissä maissa. Jaa luokka ryhmiin ja anna joka ryhmälle oma maa tutkittavaksi. Miten on ihmisoikeuksien laita juuri siinä maassa? Tietoa asiasta löytyy esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen Amnesty Internationalin ja Human Rights Watchin verkkosivuilla. Pyydä oppilaita myös ottamaan selvää, mihin lähteisiin ihmisoikeusjärjestöt viittaavat ryhmän valitseman maan osalta. Myös UNHCR:llä on tietoja eri maista englanninkielisillä verkkosivuillaan osoitteessa Esitelkää tulokset luokan edessä ja keskustelkaa useiden riippumattomien lähteiden merkityksestä tiedon luotettavuuteen. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille tietoa käsitteestä turvapaikka ja siitä kenellä on oikeus saada turvapaikka. YK:n pakolaissopimuksen mukaan pakolainen on ihminen, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. UNHCR suojelee ja auttaa myös ihmisiä, jotka pakenevat vainoa, aseellista konfliktia tai ihmisoikeuksien loukkaamista. UNHCR auttaa myös sisäisiä pakolaisia saamaan tukea ja avustusta pakolaisuutta muistuttavissa tilanteissa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Pakolainen vai siirtolainen?

12 Mitä on vaino? Maan maahanmuuttoviranomaiset päättävät, onko turvapaikanhakijalla perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi, eli myönnetäänkö hänelle pakolaisstatus. Yksittäisen maan viranomaisten tulkinta määrää, mitä merkitsee perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pyydä oppilaita työskentelemään pareittain ja laatimaan oma määritelmänsä käsitteestä vaino. Seuraavat väittämät voivat olla apuna määritelmän laatimisessa. Missä tapauksissa on kyse vainosta? Kun oppilaat ovat valmiita, verratkaa sekä heidän vastauksiaan että määritelmiään. Pelkään, että minut pidätetään poliittisten mielipiteitteni takia ja tiedän että maassani kidutetaan ihmisiä. Veljeni on vankilassa, koska hallituksemme ei pidä hänen mielipiteistään. En voi saada parempaa työtä, koska papereissani lukee, että kuulun tiettyyn uskonnolliseen ryhmään. Vanhempani pakottavat minut naimisiin henkilön kanssa, jota en halua puolisokseni. En saa harjoittaa uskontoani. Se on laitonta. Varusmiespalvelus on pakollinen maassani. En halua olla sotaväessä, koska en pidä sen toiminnasta. Minua on ahdisteltu, koska kuuluun tiettyyn etniseen ryhmään. Poliisit ummistavat silmänsä tämän tapaisilta ahdisteluilta. Pelkään että ahdistelu jatkuu. Haluan lähteä maastani, mutta poistuminen on laitonta. Olen homoseksuaalinen mies ja homosuhteet ovat kiellettyjä kotimaassani. Jos kylän asukkaat tietäisivät taipumuksestani, he varmasti polttaisivat taloni ja pakottaisivat minut muuttamaan. Pelkään. Toimin aktiivisesti ammattiyhdistyksessä ja muita yhdistyksen toimihenkilöitä on kadonnut ja myöhemmin löydetty murhattuina. Tyttäreni on vakavasti sairas, eikä meillä ole varaa maksaa sydänleikkausta, jota hän välttämättä tarvitsisi. Nyt haemme turvapaikkaa jostain toisesta maasta. Olen jo istunut kahdeksan vuotta vankilassa esitettyäni hallituksen vastaista kritiikkiä eräässä yleisessä kokouksessa. Nyt pelkään, että minut vangitaan taas. Poliittinen puoleeni on hiljattain julistettu laittomaksi. Haluan ostaa lisää maata ja laajentaa tilaamme, mutta on laitonta omistaa enemmän kuin 25 hehtaaria. Keskustelun tueksi oppilaat voivat lukea tietosivustosta kysymyksiä ja vastauksia pakolaisten suojelusta. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, mitä turvapaikka tarkoittaa ja mitkä tekijät johtavat turvapaikan hakuun. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Jaa oppilaat ryhmiin. Pyydä heitä miettimään ja ihmispatsaiden muodossa ilmaisemaan käsitteitä ja sanoja, jotka liittyvät itse pakoon. Jokaiselle ryhmälle annetaan käsite, josta he keskustelevat keskenään ja tulkitsevat sen muodostamalla ihmispatsaan. Esimerkkejä käsitteistä ovat pako, raja, pelko, takaa-ajettu, kauhu, menetys, hylkääminen ja tervetuloa. Ihmispatsaat esitellään muulle luokalle, joka tarkkailee niitä. Jokainen tulkitsee vapaasti näkemäänsä ja kirjoittaa sanoja tai lyhyitä lauseita sopiviksi otsikoiksi kaikille patsaille. Pyydä oppilaita pareittain vertaamaan vaikutelmiaan ja otsikoitaan. Kysy oppilailta, miltä tuntui hahmottaa juuri heidän saamaansa käsitettä. Lisätehtävänä oppilaat voivat kirjoittaa lyhyen kertomuksen otsikkonsa aiheesta ja piirtää tai leikata siihen sanomalehdestä kuvan. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille käsitys siitä epävarmuuden ja pelon tunteesta, jota pakolainen kokee itse pakomatkalla. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Pakolainen vai siirtolainen? Sivu 2

13 Opettajan opas UUDESSA KOULUSSA! Jakson tapahtumat sijoittuvat luokkahuoneeseen päähenkilön ensimmäisenä päivänä uudessa koulussa. Hän ei osaa kieltä eikä ymmärrä, mitä häneltä odotetaan. Tarkoitus on, että oppilaat miettivät, miltä pakolaisesta tuntuu tulla uuteen kouluun osaamatta kieltä, ja mitä voi tehdä, jotta pakolaisoppilaat tuntisivat itsensä tervetulleiksi kouluun. Millaisia kokemuksia pakolaisilla on mukanaan ja miten ne vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä uudessa maassa? Pyydä oppilaita lukemaan pakolaisten haastatteluja tietosivustosta. Jaa sitten oppilaat pieniin ryhmiin ja anna heidän kuvitella olevansa juuri saapunen pakolaisen asemassa. Pyydä oppilaita laatimaan luettelo asioista, joita he tarvitsisivat uudessa maassa heti kuuden kuukauden jälkeen. Tätä luetteloa voidaan käyttää luokassa lähtökohtana keskustelulle pakolaisten erityistarpeista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat pohtimaan pakolaisten tarpeita, kun he ovat asettumassa uuteen maahan ja miten ne kokemukset, joita pakolainen kantaa mukanaan, voivat vaikuttaa hänen elämäänsä. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita lukemaan tietosivustosta nuorten haastatteluja. Millaista oli aloittaa uudessa koulussa osaamatta kieltä? Jaa oppilaat ryhmiin ja pyydä keskustelemaan, miltä tuntuisi tulla uuteen kouluun pakolaisena. Aseta lattialle riviin lappuja, joissa on numerot 1 6. Luvut 1 ja 6 ovat ääriarvoja: 6 tarkoittaa, että on ehdottomasti samaa mieltä, 1 tarkoittaa, että on aivan toista mieltä. Opettaja antaa oppilaille seuraavat väittämät: Tärkeintä uutena oppilaana on hankkia kavereita. Tärkeintä uutena oppilaana on pukeutua oikein. Tärkeintä uutena oppilaana on omistaa oikeita tavaroita (esim. mp3-soitin). Tärkeintä uutena oppilaana on tulla huomatuksi. Tärkeintä uutena oppilaana on saada hyvä todistus. Tärkeintä uutena oppilaana on olla mieliksi opettajille. Oppilaat menevät aina sen numeron kohdalle, joka edustaa heidän käsitystään. Pyydä oppilaita perustelemaan valintaansa, joko yksittäin tai ryhmissä ja sen jälkeen esittämään muulle luokalle. Oppilaat voivat muuttaa mieltään kuultuaan toisten käsityksiä. He saavat mielellään perustella mielenmuutostaan. Tehtävän tarkoitus on pohtia, millaista olisi tulla uuteen kouluun uudessa maassa kesken lukukauden. Keskustelkaa musiikista, vaatemausta, mielipiteistä, kokemuksista, uskonnosta yms. ja siitä, mitä vaikutusta näillä on ihmisiin. Kuinka helppoa/vaikeaa on pitää kiinni omasta mielipiteestään, kun muu ryhmä on eri mieltä. Anna oppilaiden yhdessä valita muutama aihe keskustelun perusteella (vaatteet, uskonto, musiikki jne.). Kirjoita aiheet taululle ja pyydä oppilaita kirjoittamaan 3 5 hirveintä asiaa, jos he joutuisivat aloittamaan uudessa koulussa kesken lukukauden. Anna oppilaiden laittaa asiat arvojärjestykseen. Pohtikaa, miten voidaan helpottaa uuteen kouluun ja luokkaan tulemista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat pohtimaan, miten käyttäytyminen ja itsestään selviltä tuntuvat asiat voivat olla aivan toisenlaisia muissa maissa. Tämä puolestaan voi vaikuttaa siihen, kuinka helppoa tai vaikeaa on tulla hyväksytyksi uudessa luokassa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Uudessa koulussa!

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Amnestyn päivätyökeräys 2013

Turvallista matkaa? Amnestyn päivätyökeräys 2013 Muistiinpanot opettajille Turvallista matkaa? Amnestyn päivätyökeräys 2013 Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Hänelle on voitu

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se Rikokset, tuki ja apu www.jagvillveta.se Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Niitä voi tapahtua esimerkiksi kotona, koulussa, vapaa-ajalla

Lisätiedot

Pakkomuuttajat turvaa hakemassa Tehtävät

Pakkomuuttajat turvaa hakemassa Tehtävät Pakkomuuttajat turvaa hakemassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä tarkoittaa vapaaehtoinen muutto? Entä pakkomuutto? 2. Mikä on pakkomuuttajan, turvapaikanhakijan ja pakolaisen välinen ero? 3. Millä eri perusteilla

Lisätiedot

Mikä on kansainvälinen tyttöjen päivä?

Mikä on kansainvälinen tyttöjen päivä? Mikä on kansainvälinen tyttöjen päivä? Vuonna 2012 YK julisti lokakuun 11. päivän vuotuiseksi kansainväliseksi tyttöjen päiväksi (International Day of the Girl). Päivä on omistettu tyttöjen ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Alle on koottu listaksi joitain Lapsen oikeuksien sopimuksen oikeuksista

Alle on koottu listaksi joitain Lapsen oikeuksien sopimuksen oikeuksista Lapsen oikeudet Opettajalle: YK:n Lapsen oikeuksien sopimus laadittiin vuonna 1989 ja tähän päivään mennessä se on ratifioitu 193 maassa. Sopimuksen perustana on halu luoda maailma, jossa kaikilla lapsilla

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti Lopputyö: sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti,

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

TURVASSA-PÄIVÄTYÖKAMPANJA Kampanja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta

TURVASSA-PÄIVÄTYÖKAMPANJA Kampanja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta TURVASSA-PÄIVÄTYÖKAMPANJA Kampanja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta PÄ I VÄT Y Ö K E R ÄY S 2 0 1 7 2 0 1 8 ALANIN JA GYANIN JA HEIDÄN ÄITINSÄ TARINA Perhettä uhkasi Syyriassa

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö,

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö, maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 oppimateriaali oppimateriaali sisältää kysymykset oppilaille tai opettajalle ideoinnin tueksi. hyvä yhteyshenkilö, Ohessa Maailman Kuvalehti Kumppaniin liittyviä

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2006 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa Teitä itseänne. Erittäin paljon

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

Turvapaikanhakija: Perheen pitkä matka uuteen kotimaahan Spirit-hanke

Turvapaikanhakija: Perheen pitkä matka uuteen kotimaahan Spirit-hanke Turvapaikanhakija: Perheen pitkä matka uuteen kotimaahan Afganistanissa on käyty sisällissotaa vuodesta 1978 lähtien. Vuosien saatossa konfliktin osapuolet ovat vaihdelleet, ja siihen on osallistunut myös

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite LAPSIASIAVALTUUTETTU Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ne kuuluvat myös kaikille lapsille. Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Oppilaan (hakijan) nimi (sukunimi, etunimet) 2. Kenen idea vaihto-oppilaaksi lähteminen on? Oppilas itse Äiti Isä Joku muu, kuka 3. Onko vaihto-oppilaaksi lähtö

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen

Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen Kirjojen perehdytys Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen Elävä kirjasto on yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuustyön

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia. Yleistä lasten oikeuksista

Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia. Yleistä lasten oikeuksista Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia Yleistä lasten oikeuksista Kaikilla ihmisillä on oikeuksia. Alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on lisäksi omia erityisoikeuksiaan.

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 123 11. Kertaus Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet. Artikla 42 Ihmisoikeuksiin

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI 10.12.2015 Tilanne tänään Euroopan talous lamassa Suomen talous kestämättömällä tiellä Suomen työttömyys

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot