Opettajan opas - JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan opas - JOHDANTO"

Transkriptio

1 Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14. artikla Pakolaisia on käytännöllisesti katsoen kaikissa maailman maissa. Tiedotusvälineet kertovat päivittäin heidän vaikeasta tilanteestaan. Pakolaisten vastaanotto ja integraatio Euroopassa on yhteiskunnan tärkeimpiä poliittisia ja moraalisia kysymyksiä. Ihmisistä tulee pakolaisia, kun heidän ihmisoikeutensa ovat vaarassa tai niitä loukataan. Kenestäkään ei tule pakolaista vapaaehtoisesti. Pakolaiset ovat tuskallinen muistutus yhteiskunnan epäonnistumisesta. Tiedot pakolaisista ja elämästä maanpaossa auttavat ymmärtämään miten tärkeitä asioita rauhanomainen konfliktinkäsittely, taloudellinen vakaus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat. Pakolaisuus merkitsee aivan muuta kuin ulkomaalaisuus. Maanpaossa elävä ihminen on aluksi riippuvainen ihmisten hyvästä tahdosta saadakseen ruokaa, vaatteita ja asunnon. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tehtävä on valvoa, että pakolaiset saavat suojelua turvapaikkamaassa sekä tarvittaessa auttaa turvapaikkamaita tarjoamaan suojaa. UNHCR:n tärkein rooli on tehdä valtiot tietoisiksi vastuustaan antaa pakolaisille suojelua. Toivomme, että nettipohjainen tieto- ja elämyspeli Kovat kertoimet lisää koululaisten tietoa pakolaisista ja ymmärrystä heitä kohtaan. Pelissä seuraamme nuoren ihmisen pakoa kotimaansa sorrosta uuteen elämään toisessa maassa. Tietosivustosta oppilaat voivat lukea mm. ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä pakolaisten kohtaloista ja kokemuksista. Oppilaat voivat myös katsoa lyhyitä filmipätkiä, joissa pakolaiset itse kertovat erilaisista kokemuksistaan: miten he pakenivat kotimaastaan, miltä tuntui tulla uuteen maahan, millaista oli aloittaa koulu tai hakea työpaikkaa. Jokaista pelin eri jaksoa varten on olemassa opettajan opas, joka auttaa oppitunnin suunnittelussa. Oppaat sisältävät ehdotuksia taustamateriaalista, tehtäviä ja keskustelunaiheita, jotka sopivat oppilaiden pakolaistietojen syventämiseen. Maanpako voi olla mielenkiintoinen keskustelunaihe myös eri aihepiirien, kuten maantiedon, kirjallisuuden, taiteen, yhteiskuntatiedon ja historian yhteydessä. Lisää tietoa pakolaiskysymyksistä, UNHCR:n työstä maailman eri kolkissa sekä aineistoa kouluopetukseen löydät nettisivuiltamme UNHCR:n Baltian ja Pohjoismaiden aluetoimisto puh: , faksi: Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä - Kuulustelu

2 Opettajan opas - KUULUSTELU Jakson tapahtumat sijoittuvat erittäin vaikeaan ja vaaralliseen tilanteeseen. Pelaaja on silmätysten vallanpitäjien kanssa ja joutuu määrittämään kantansa eri väittämiin. Toivomme, että oppilaat ymmärtävät kuinka tärkeitä ihmisoikeudet ovat ja kuinka pienet asiat voivat tehdä elinolot mahdottomiksi, kun vallassa on arvaamaton hallitus. Pyydä 4 5 ryhmää keskustelemaan eri tilanteista, joissa esiintyy sortoa. Jokaisella ryhmällä voi olla oma teema, esimerkiksi koulukiusaaminen, juoruilu, syrjiminen tai uhkailu. He voivat myös keskustella niistä mielipiteistä, joita oppilailla saa/ei saa olla sekä siitä miten koulussa saa/ei saa pukeutua. Voidaan valita myös jokin muu teema, joka on luokalle tärkeä tai ajankohtainen. Pyydä ryhmiä muodostamaan ihmispatsaita, jotka kuvaavat sortamista, esimerkiksi halventamista, yksilöön kohdistuvaa väkivaltaa, vainoamista, kiusaamista ja syrjimistä. Ryhmät esittävät patsasmuodostelmansa muulle luokalle, jolla on mahdollisuus muutamaan korjaukseen niin, että sortomuodostelma saadaan murretuksi ja sorrettu henkilö saa ihmisarvonsa takaisin. Keskustelkaa tehtävän lopuksi, miltä tuntui olla sortaja ja sorrettu sekä se, joka korjauksillaan mursi sorron. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille tietoa mahdollisista seurauksista hallituksen loukatessa maan asukkaiden ihmisoikeuksia. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin. Pyydä jokaista ryhmää kirjoittamaan, mitkä oikeudet kaikilla ihmisillä pitäisi olla ja valitsemaan niistä kymmenen tärkeintä. Ryhmät esittävät tuloksensa toisilleen ja kirjoittavat paperille ne oikeudet, jotka ovat niin tärkeitä, että oppilaat harkitsisivat pakoa maasta, jos ne riistettäisiin heiltä. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, minkälaisista olosuhteista pakolaiset pakenevat. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Käykää yhdessä läpi Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Pyydä oppilaita pienissä ryhmissä antamaan esimerkkejä, mitä artiklat merkitsevät heille jokapäiväisessä elämässään. Keskustelkaa onko eri yhteiskuntaryhmien välillä eroja vai onko kaikilla samat oikeudet. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat tuntemaan, kuinka oikeudeton ja suojaton ihminen voi olla maassa, jossa hallitus ei noudata demokraattisia arvoja eikä kunnioita ihmisoikeuksia. KESKUSTELUNAIHEITA Onko kaiken tiedon oltava kaikkien saatavilla? Mitä sanoo Suomen laki esimerkiksi panettelusta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja omavaltaisesta menettelystä? Entä mitä sanoo Ruotsin laki? Onko oppilailla oikeus esittää halventavia mielipiteitä luokkakavereistaan? Missä kulkee raja? Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä - Kuulustelu

3 Opettajan opas JOUDUT PAKENEMAAN! Pyrimme tässä jaksossa luomaan tilanteen, joka vastaa monen pakolaisen kokemuksia, kun he joutuvat pakenemaan ja hakemaan turvapaikkaa. Toivomme, että oppilaat saisivat vaikutelman pakolaisen tunteista sekä niistä vaikeista valinnoista ja päätöksistä, joita hän joutuu tekemään suuren painostuksen alla. Jaa luokka pareihin. Pyydä pareja luettelemaan viisi vahvinta tunnetta, mitä he luulisivat kokevansa, jos joutuisivat samaan tilanteeseen kuin pelin päähahmo. Keskustelkaa, miten hyvin oppilaat pystyisivät käsittelemään näitä tunteita. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, mitä merkitsee, kun joutuu pakenemaan kotimaastaan. Pyydä oppilaita ottamaan selvää, mitä joku tietty pakolainen otti mukaansa paetessaan ja miten hän teki valintansa. Oppilas voi joko haastatella jotakuta lähipiiristä, jolla on pakolaistausta tai etsiä tietoa internetistä tai kirjallisuudesta. Luokan voi myös jakaa pieniin ryhmiin, jotka selvittävät, mitä eri maiden pakolaiset pyrkivät saamaan mukaansa. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat miettimään, miltä tuntuisi joutua pakenemaan kotimaastaan välttääkseen sotaa ja vainoa. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Anna oppilaille tehtäväksi luetella kymmenen tavaraa, jotka he mieluiten ottaisivat mukaansa pakomatkalle. Tehtävällä tulee olla aikarajoitus ja se on tehtävä omin päin keskustelematta kenenkään kanssa. Jokainen oppilas luettelee muulle luokalle mukaan ottamansa tavarat. Luokan tehtävänä on sen jälkeen nopeasti vähentää tavaramäärä neljään jokaista oppilasta kohden. Tehtävän tarkoitus on saada käsitys siitä, miltä tuntuu, kun uhkaavan vaaran edessä on äkkiä paettava kotimaastaan. KESKUSTELU/RYHMÄKESKUSTELU Keskustele oppilaiden kanssa, miten he ajattelivat valitessaan ja karsiessaan tavaroita. Olisivatko he halunneet vielä muuttaa valintojansa, jos olisivat voineet? Mitkä asiat tuntuvat/eivät tunnu tärkeiltä, kun ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Keskustele pelosta, paniikista ja epätietoisuudesta tilanteessa, jossa päähenkilö on. Kysy, miten oppilaat olisivat tunteneet vastaavassa tilanteessa siirrä keskustelu oppilaille. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Joudut pakenemaan!

4 Opettajan opas PAKENE KAUPUNGISTA! Jakso auttaa oppilaita ymmärtämään niitä vaikeuksia, joiden eteen pakolaiset joutuvat sekä päätöksiä, joita on tehtävä suuren paineen alla ja turvallisuutensa vaarantaen. Jaa luokka ryhmiin. Anna oppilaille tehtäväksi etsiä kertomuksia ja lausuntoja, miksi ja miten ihmiset ovat paenneet kotimaastaan. Käyttäkää lähteinä tietosivustoa ja internetiä sekä sanomalehtiä ja kaunokirjallisuutta. Jokainen ryhmä voi valita muutaman eri maanosista paenneen ihmisen kohtalon ja kertoa niistä muulle luokalle. Tehtävän tarkoitus on antaa lisää tietoa maanpaon syistä sekä pakoon liittyvistä vaaratekijöistä. Jaa luokka ryhmiin. Nimeä ryhmät sellaisten maiden mukaan, joista monet pakolaiset ovat lähtöisin. Oppilaiden tehtävänä on ottaa selvää, minkälaiset olosuhteet pakolaisten kotimaissa on tai on ollut ja selvittää tavallisimmat syyt maanpakoon kyseisestä maasta. Eri ihmisoikeusjärjestöillä, kuten Amnestyllä ja Human Rights Watchilla on maatietoa ja tietoa yksittäisistä pakolaiskohtaloista verkkosivuillaan. Ryhmät kertovat lopuksi muulle luokalle löytämistään tiedoista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään pakolaisten kotimaiden poliittisia ja sosiaalisia olosuhteita sekä syitä jotka voivat johtaa maanpakoon. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Jaa luokka 3 4 hengen ryhmiin. Pyydä jokaista ryhmää keksimään jotain, mitä he tarvitsevat paetakseen kotimaastaan, jonka rajat on suljettu. Esimerkkejä ovat kartta, kompassi, henkiinjäämispakkaus, tietoa miinavaarasta, väärennetty henkilöllisyystodistus, apua ihmisoikeusjärjestöiltä, rahaa vain oppilaiden mielikuvitus on rajana. Aseta sitten kaksitoista oppilasta kolmeen riviin (neljä per rivi). He ovat esteenä maasta poispääsyyn. He voivat olla rajavartijoita, passintarkastajia, ilmiantajia, poliiseja yms. Rivit päättävät itse, mitä he esittävät, mutta päätös pitää tehdä ennen kuin maanpakolaiset ovat heidän edessään. Toiset ryhmät esittävät pakolaisia. Yksi ryhmän jäsenistä astuu ensimmäisen rivin eteen. Jos rivissä on passintarkastajia ja pakolaisella ei ole passia, hän joutuu astumaan syrjään. Toinen ryhmän jäsenistä menee toisen rivin eteen jne. kunnes kaikki kolme estettä on käyty läpi. Jos ryhmässä on neljä henkeä, voi olla, että ainoastaan yksi heistä pääsee rajan yli. Kolmen hengen ryhmästä ehkä kukaan ei pääse pakenemaan maasta, elleivät ne onnistu ohittamaan esteitä. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille käsitys vaaroista, joiden eteen pakolainen joutuu paetessaan kotimaastaan. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Pakene kaupungista!

5 Opettajan opas SINUN ON POISTUTTAVA MAASTA! Jakson tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään pakomatkalla vastaan tulevia käytännön ongelmia sekä tiedostamaan, mitä päätöksiä on tehtävä selviytyäkseen. Jaa oppilaat neljään ryhmään. Nimeä jokainen ryhmä, esimerkiksi sukulaisiin, läheisiin ystäviin, naapureihin ja tuttaviin. Anna muutamalle ryhmän jäsenelle jokin matkaa haittaava tekijä, kuten esimerkiksi liikuntavamma, krooninen sairaus, korkea ikä, pieniä lapsia yms. Anna kaikille ryhmille sama asetelma. Heidän täytyy paeta maasta ja jokaisesta ryhmästä pitää ikävä kyllä kolme karsia pois. Aseta ryhmät luokkahuoneen nurkkiin. Voivatko ryhmän kaikki jäsenet paeta yhdessä? Vaarantaisiko se koko ryhmän turvallisuuden? Jokainen ryhmä päättää keskenään, ketkä kolme jäsentä eivät pääse mukaan, sillä he voisivat saattaa koko ryhmän vaaraan pakomatkalla. Poisäänestetyt seisovat keskellä luokkahuonetta ja kun valinnat on tehty, he saavat mahdollisuuden perustella, minkä takia heidän olisi pitänyt päästä muun ryhmän mukaan pakomatkalle. Perustelujen jälkeen pakoryhmät saavat valita takaisin yhden poisäänestetyn. Keskustelkaa harjoituksen jälkeen, miltä tuntui karsia pois henkilöitä, vaikka tiesi, että seuraukset voisivat olla katastrofaaliset niille, jotka joutuvat jäämään maahan. Keskustelkaa myös, miltä tuntui tulla poisäänestetyksi ja jätetyksi. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään vaikeita valintatilanteita, joiden eteen pakolainen joutuu. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita kirjoittamaan viisi heidän mielestään hirvittävintä asiaa, jotka he voisivat kohdata tullessaan uuteen maahan aivan yksin. Keskustelkaa sen jälkeen aiheesta luokassa. Tehtävän on tarkoitus antaa oppilaille käsitys siitä, millaista on tulla uuteen maahan yksin ja tyhjin käsin tietämättä mitään tulevaisuudesta. Monet pakolaiset joutuvat maksamaan agenteille väärennetystä passista tai salakuljetuksesta rajan yli. Keskustelkaa luokassa, mikä on oikein ja mikä väärin, kun kyseessä on maastaan pakenevien ihmisten auttaminen. Tässä hieman taustamateriaalia keskustelulle: Pyydä oppilaita hakemaan tietoa Raoul Wallenbergistä, joka järjesti monen unkarilaisen juutalaisen hengen pelastaneen pelastustoimen. Pyydä oppilaita lukemaan norjalaisesta Tampa-nimisestä aluksesta, joka muutti suuntaa pelastaakseen 438 turvapaikan hakijaa Intian valtamerellä vuoden 2001 elokuussa. Pyydä oppilaita etsimään tietoa ihmiskaupasta ja -salakuljetuksesta. Sopivia lähteitä ovat esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen verkkosivut ja tietosivuston artikkelit sekä sanomalehdet ja kirjallisuus. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Sinun on poistuttava maasta!

6 Tehtävän tarkoitus on valaista oppilaita siviilirohkeudesta. Jotkut ihmiset auttavat pelossa eläviä kanssaihmisiä kun taas toiset käyttävät hyväkseen ihmisten suojattomuutta. KESKUSTELUTEHTÄVÄ Anna oppilaiden vapaasti keskustella, miltä heistä tuntuisi, jos he olisivat pakolaisen asemassa. Mikä siinä tilanteessa olisi vaikeinta ja mikä helpointa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Sinun on poistuttava maasta! Sivu 2

7 Opettajan opas ETSI SUOJAPAIKKA YÖKSI! Tässä jaksossa päähenkilö pakenee naapurimaan kautta. Sieltä hän ei voi kuitenkaan hakea turvapaikkaa, koska maan poliittinen tilanne on epävakaa, eikä maassa ole pakolaislainsäädäntöä eikä järjestelmää pakolaisten vastaanottamiseksi. Pelin pakolainen tuntee olonsa turvattomaksi ja haluaa jatkaa matkaa toiseen maahan. Pyydä oppilaita hakemaan tietoa tietosivustosta, internetistä sekä kirjallisuudesta seuraavista aiheista. Anna oppilaille tehtäväksi hakea tietoa balteista, jotka Ruotsin luovutti toisen maailmansodan jälkeen, sekä juutalaisista, joilta naapurimaat kielsivät maahantulon, kun he yrittivät muuttaa Saksasta ennen toista maailmansotaa. Osa baltialaisista pakolaisista ei tuntenut oloansa turvalliseksi Pohjoismaissa sodan jälkeen vaan jatkoi pakomatkaansa Pohjois-Amerikkaan. Pyydä oppilaita hakemaan tietoa ihmisistä, jotka pakenivat Pohjoismaista ja Baltian maista 1940-luvulla. Jaa luokka ryhmiin ja pyydä jokaista ryhmää tutkimaan 1 2 maan pakolaistilannetta siihen aikaan. Vaihtoehtona voi olla, että ryhmä haastattelee ensimmäisen tai toisen sukupolven baltialaisia/pohjoismaisia pakolaisia, tai lukee näiden kokemuksista kirjallisuudesta. Tulokset ja kertomukset esitetään lopuksi koko luokalle. Keskustelkaa luokassa, minkälaiset olosuhteet tähän aikaan olivat Baltian maissa ja Pohjoismaissa, ja mitkä tekijät johtivat maanpakoon. Kysyttäessä pakolaisilta heidän toiveistaan, useimmat heistä vastaavat rauha ja mahdollisuus palata kotiin. Vapaaehtoinen kotiinpaluu on kuitenkin vain yksi useista ratkaisuista maailman tämän päivän pakolaisille. Jaa oppilaat ryhmiin ja anna heille tehtäväksi tutkia tietosivustosta seuraavia aiheita: Kotiinpaluu Integroituminen ensimmäiseen turvapaikkamaahan Integroituminen johonkin kaukaisempaan maahan Tulokset esitetään lopuksi koko luokalle. ENNALTA EHKÄISEVIÄ TOIMENPITEITÄ Moni ei ole ikinä osannut kuvitella tulevansa pakolaiseksi. He luulivat, että konflikti ja rikokset ihmisoikeuksia vastaan voitaisiin ehkäistä ennakolta. YK:n jäsenvaltioilla ei kuitenkaan ole mitään voimassa olevaa sopimusta, pakolaistilanteiden ennaltaehkäisemisestä. Keskustelua käydään pakotteista, aseidenriisunnasta ja siitä, saavatko yksittäiset valtiot tai YK puuttua muiden maiden sisäisiin asioihin. Jaa oppilaat ryhmiin tai pareihin ja anna heidän keskustella vapaasti asioista, jotka voisivat ennalta ehkäistä pakolaistilanteiden syntymistä. Pyydä oppilaita kirjoittamaan ideansa taululle tai paperiarkeille ja esittämään ne muulle luokalle. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Etsi suojapaikka yöksi!

8 Oppilaat saavat kertoa näkemyksensä siitä, miltä turvapaikan odottaminen voi tuntua. Anna oppilaille neljä vaihtoehtoa, esimerkiksi raivo, ahdistus, välinpitämättömyys sekä yksi avoin vaihtoehto niille, joiden mielestä mainitut kolme vaihtoehtoa eivät ilmaise oikeaa tunnetta. Luokan nurkat edustavat näitä neljää vaihtoehtoa. Opettaja lukee vaihtoehdot ja oppilaat valitsevat sen nurkan, joka parhaiten ilmaisee, miltä heistä tuntuisi turvapaikkaa odottaessa. Tämän jälkeen ryhmät keskustelevat keskenään, miksi he valitsivat juuri sen nurkan. Lopuksi ryhmät kertovat muulle luokalle valinnoistaan. Jos joku loppuselvityksen aikana muuttaa mieltään, hän vaihtaa nurkkaa. Tehtävän tarkoitus on antaa käsitys siitä, mitä tunteita voi liittyä turvapaikan odotukseen. TAVOITTEENA MYÖTATUNNON KASVATTAMINEN Monet tekijät yhteiskunnassa vaikuttavat mielipiteisiimme ja poliittiseen näkemykseemme. Tämä tehtävä auttaa oppilaita tiedostamaan, mitkä asiat vaikuttavat mielipiteisiimme. Jaa luokka pieniin ryhmiin ja pyydä kaikkia kirjoittamaan tarralapuille, mitkä asiat vaikuttavat heidän mielipiteisiinsä. Pyydä sitten ryhmää kiinnittämään yhdessä lappunsa tärkeysjärjestyksessä paperiarkille, eli eniten vaikuttava asia laitetaan ylimmäiseksi. Keskustelkaa luokassa, mitkä asiat yleisesti vaikuttavat mielipiteisiimme ja mitkä asiat vaikuttavat käsitykseemme esimerkiksi pakolaisista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat tietoisiksi asioista, jotka vaikuttavat mielipiteisiimme ja korostaa kuinka tärkeää on kyseenalaistaa kaavamaisia käsityksiä pakolaisista. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita pohtimaan ryhmissä, millaista olisi aloittaa elämä uudessa maassa. Jokaisen ryhmän tulee sopia kymmenestä mielipiteestä. Miten haluaisin minua kohdeltavan uudessa maassani? Mitä ominaisuuksia haluaisin itselläni olevan? Mitä haluaisin tietää uudesta maastani? Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään niitä vaikeuksia, joita pakolainen kohtaa uudessa maassa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Etsi suojapaikka yöksi! Sivu 2

9 Opettajan opas LÖYDÄ TULKKI! Jakson tapahtumat sijoittuvat pakolaisten vastaanottokeskukseen turvapaikkamaassa. Tarkoitus on saada oppilas käsittämään, miten vieraaksi ja suojattomaksi olonsa voi tuntea, kun ei ymmärrä kieltä eikä osaa tehdä itseään ymmärretyksi ja kuitenkin tarvitsisi apua sopeutuakseen uuteen maahan. Kotimaassaan turvapaikanhakijalla oli perhe ja sosiaalinen verkosto. Nyt hän on aivan yksin. Moni turvapaikanhakija on myös huolissaan omaistensa turvallisuudesta kotimaassa. TAVOITTEENA YMMÄRTÄMISEN PARANTAMINEN Pyydä oppilaita keskustelemaan asioista, joita tarvitaan, kun aloittaa uuden elämän. Useimmilla pakolaisilla on hyvin vähän omaisuutta mukanaan. Lähtökohtana on, että heillä on mukanaan ainoastaan päällä olevat vaatteensa. Pyydä oppilaita sitten esittämään yksitellen luokan edessä, minkä tavaran he tarvitsisivat. Mutta he eivät saa puhua vain elehtiä, viittoilla tai piirtää taululle. Keskustelkaa luokassa, mitä tunteita kullakin olisi kotimaataan kohtaan, jos olisi pakko muuttaa toiseen maahan. Kirjoita taululle, mitä asioita oppilaat ikävöisivät. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, miltä tuntuu aloittaa kaikki alusta. Pakolaiset ovat tavallisia ihmisiä, aivan kuten kuka tahansa. Heidät erottaa muista se, että he ovat eläneet vaaratilanteessa ja kokeneet menetyksiä ja muita vaikeuksia. Turvapaikanhakijoilla ja vastasaapuneilla pakolaisilla on monia eri tarpeita. On olemassa useita järjestöjä, jotka auttavat pakolaisia. Näihin kuuluvat esimerkiksi viranomaiset, jotka vetävät erityisiä projekteja, vapaaehtoisjärjestöt sekä pakolaisten itsensä perustamat tukijärjestöt. Monen järjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Pyydä paria oppilasryhmää ottamaan yhteyttä paikallisiin järjestöihin, jotka toimivat pakolaisten oikeuksien puolesta. Vaihtoehtoisesti ryhmät voivat internetin kautta ottaa selville, miten nämä järjestöt tukevat pakolaisia. Tulokset esitetään muulle luokalle. Esimerkkejä järjestöistä ovat mm. Amnesty, Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta ja Caritas. Moni pakolainen on joutunut kokemaan traumaattisia tapahtumia. Turvapaikkahakemuksen käsittelyssä ja tarvittavan avun määrittelyssä on tärkeä tietää onko pakolaista esimerkiksi kidutettu. Kidutus on hyvin tuskallinen kokemus, johon liittyy syyllisyyden ja häpeän tunteita. Monen pakolaisen on vaikea puhua kokemuksistaan siitä huolimatta, että hakee apua juuri kidutuksesta johtuviin ongelmiin. Kidutusten uhreille on perustettu useita kuntoutuskeskuksia ympäri maailmaa. Pyydä yhtä oppilasryhmää ottamaan selvää, miten kidutuksen kohteeksi joutuneet pakolaiset voivat saada apua oppilaiden asuinpaikkakunnilla. Moni yksinäinen pakolaislapsi kärsii turvapaikkamaassa. Lapset ovat usein kokeneet vaikeita asioita ja tulevat uuteen maahan ilman vanhempia tai muita läheisiä aikuisia tukenaan. Muun muassa Pelastakaa Lapset ry auttaa näiden lasten vastaanotossa. Pyydä yhtä ryhmää ottamaan selvää yksin saapuvista pakolaislapsista. Kuinka paljon heitä on, mitä ongelmia heillä on ja mikä on Pelastakaa Lapset ry:n kaltaisten kansalaisjärjestöjen osa heidän auttamisessaan? Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat käsittämään, millaisia erityisongelmia pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla voi olla ja millaista apua yhteiskunnassa on saatavilla. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Löydä tulkki!

10 TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita luettelemaan kolme tärkeää asiaa, joihin he ehdottomasti tarvitsevat ystäviään, ja kolme asiaa, joihin he ehdottomasti tarvitsevat perhettään. Poista ensin mahdollisuus kääntyä ystävien puoleen. Oppilaat ovat nyt yksin uudessa maassa ja heidän pitää valita joku/jotkut muut korvaamaan ystävänsä. Poista sitten mahdollisuus kääntyä perheen puoleen ja pyydä oppilaita korvaaman perheensä joillakin muilla. Keskustelkaa, miten oppilaat toimisivat, ellei heillä olisi ketään omaista tai ystävää, kenen puoleen kääntyä. Tehtävän tarkoitus on eläytyä tilanteeseen, jossa yksilöllä ei ole sosiaalista verkostoa ympärillään. Viitekirjallisuus Yksin saapuvista pakolaislapsista: Ilon Wikland on kuvannut lapsuuttaan yhdessä lastenkirjoja kirjoittavan Rose Lagercrantzin kanssa kirjassa Pitkä, pitkä matka (1996). Kuvittaja Ilon Wikland tuli 14-vuotiaana Ruotsiin pakolaisena Virosta. Hän on ennen kaikkea tunnettu Astrid Lindgrenin kirjojen kuvittajana. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Löydä tulkki! Sivu 2

11 Opettajan opas PAKOLAINEN VAI SIIRTOLAINEN? Tässä jaksossa oppilaat saavat pohtia ovatko esitellyt hahmot pakolaisia vai siirtolaisia. Oikeus hakea turvapaikkaa ja saada suojelua vainoa vastaan on olennaista kansainvälisessä oikeudessa. Kansainvälisen suojan tarve erottaa pakolaiset muista apua tarvitsevista ihmisistä. Useimmat ihmiset voivat kääntyä maansa viranomaisten puoleen huolehtiessaan oikeuksistaan, vaikka kaikki ei aina sujukaan niin kuin pitäisi. Pakolaisilla tätä mahdollisuutta ei ole. UNHCR on saanut tehtäväkseen huolehtia, että pakolaisia suojellaan maissa, joista he hakevat turvapaikkaa. UNHCR:n tehtävänä on valvoa, ettei pakolaisia lähetetä takaisin maahan, jossa he voivat joutua vainon kohteeksi. Kansainvälinen suojelu ei merkitse pelkästään fyysistä turvaa, vaan UNHCR tekee työtä myös pakolaisten muiden perusihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta. Pakolaisilla on myös oikeus perheen yhdistämiseen. Pyydä oppilaita määrittelemään käsite turvapaikka. Jaa sen jälkeen luokalle kopio seuraavasta tekstistä: Maanpako on usein monen erilaisen asteittain kasvaneen syyn tulos. Joskus kuitenkin jokin yllättävä tapahtuma on lopullinen syy maanpakoon. Jotkut onnekkaat saattavat löytää pysyvän ratkaisun tilanteeseensa, jolloin he eivät enää ole pakolaisia. Turvapaikka on toisen valtion alueellaan antama suoja pakolaiselle. Pohtikaa yhdessä, mitä turvapaikka voi merkitä. Turvapaikan hakuoikeudesta kerrotan Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14. artiklassa. Lukekaa artiklan kaksi ensimmäistä kohtaa luokassa ja keskustelkaa. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen löydät pelin tietosivustosta. Pyydä oppilaita lukemaan tietosivustosta artikkeli Turvapaikka kautta aikojen. Keskustelkaa, minkä takia tietyt kulttuurit ja uskonnot kautta aikojen ovat hyväksyneet turvapaikan myöntämisen poliittisesti vainotuille. Selitä luokalle käsite turvapaikanhakija henkilö, joka on ylittänyt kansainvälisen rajan ja hakenut turvapaikkaa toisesta maasta. Turvapaikanhakija on pyytänyt suojelua, eikä häntä saa lähettää maahan, jossa hän voi joutua vaaraan. Tiedon kerääminen yksilöön kohdistuvasta väkivallasta ja ihmisoikeuksien loukkaamisesta eri maissa on tärkeää järjestöille, jotka auttavat pakolaisia ja työskentelevät ihmisoikeuksien puolesta. Amnesty Internationalilla on pääkonttorissaan suuri osasto, joka tutkii tietoja eri maista. He käyttävät monia eri lähteitä seuratakseen tapahtumia tietyissä maissa. Jaa luokka ryhmiin ja anna joka ryhmälle oma maa tutkittavaksi. Miten on ihmisoikeuksien laita juuri siinä maassa? Tietoa asiasta löytyy esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen Amnesty Internationalin ja Human Rights Watchin verkkosivuilla. Pyydä oppilaita myös ottamaan selvää, mihin lähteisiin ihmisoikeusjärjestöt viittaavat ryhmän valitseman maan osalta. Myös UNHCR:llä on tietoja eri maista englanninkielisillä verkkosivuillaan osoitteessa Esitelkää tulokset luokan edessä ja keskustelkaa useiden riippumattomien lähteiden merkityksestä tiedon luotettavuuteen. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille tietoa käsitteestä turvapaikka ja siitä kenellä on oikeus saada turvapaikka. YK:n pakolaissopimuksen mukaan pakolainen on ihminen, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. UNHCR suojelee ja auttaa myös ihmisiä, jotka pakenevat vainoa, aseellista konfliktia tai ihmisoikeuksien loukkaamista. UNHCR auttaa myös sisäisiä pakolaisia saamaan tukea ja avustusta pakolaisuutta muistuttavissa tilanteissa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Pakolainen vai siirtolainen?

12 Mitä on vaino? Maan maahanmuuttoviranomaiset päättävät, onko turvapaikanhakijalla perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi, eli myönnetäänkö hänelle pakolaisstatus. Yksittäisen maan viranomaisten tulkinta määrää, mitä merkitsee perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pyydä oppilaita työskentelemään pareittain ja laatimaan oma määritelmänsä käsitteestä vaino. Seuraavat väittämät voivat olla apuna määritelmän laatimisessa. Missä tapauksissa on kyse vainosta? Kun oppilaat ovat valmiita, verratkaa sekä heidän vastauksiaan että määritelmiään. Pelkään, että minut pidätetään poliittisten mielipiteitteni takia ja tiedän että maassani kidutetaan ihmisiä. Veljeni on vankilassa, koska hallituksemme ei pidä hänen mielipiteistään. En voi saada parempaa työtä, koska papereissani lukee, että kuulun tiettyyn uskonnolliseen ryhmään. Vanhempani pakottavat minut naimisiin henkilön kanssa, jota en halua puolisokseni. En saa harjoittaa uskontoani. Se on laitonta. Varusmiespalvelus on pakollinen maassani. En halua olla sotaväessä, koska en pidä sen toiminnasta. Minua on ahdisteltu, koska kuuluun tiettyyn etniseen ryhmään. Poliisit ummistavat silmänsä tämän tapaisilta ahdisteluilta. Pelkään että ahdistelu jatkuu. Haluan lähteä maastani, mutta poistuminen on laitonta. Olen homoseksuaalinen mies ja homosuhteet ovat kiellettyjä kotimaassani. Jos kylän asukkaat tietäisivät taipumuksestani, he varmasti polttaisivat taloni ja pakottaisivat minut muuttamaan. Pelkään. Toimin aktiivisesti ammattiyhdistyksessä ja muita yhdistyksen toimihenkilöitä on kadonnut ja myöhemmin löydetty murhattuina. Tyttäreni on vakavasti sairas, eikä meillä ole varaa maksaa sydänleikkausta, jota hän välttämättä tarvitsisi. Nyt haemme turvapaikkaa jostain toisesta maasta. Olen jo istunut kahdeksan vuotta vankilassa esitettyäni hallituksen vastaista kritiikkiä eräässä yleisessä kokouksessa. Nyt pelkään, että minut vangitaan taas. Poliittinen puoleeni on hiljattain julistettu laittomaksi. Haluan ostaa lisää maata ja laajentaa tilaamme, mutta on laitonta omistaa enemmän kuin 25 hehtaaria. Keskustelun tueksi oppilaat voivat lukea tietosivustosta kysymyksiä ja vastauksia pakolaisten suojelusta. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään, mitä turvapaikka tarkoittaa ja mitkä tekijät johtavat turvapaikan hakuun. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Jaa oppilaat ryhmiin. Pyydä heitä miettimään ja ihmispatsaiden muodossa ilmaisemaan käsitteitä ja sanoja, jotka liittyvät itse pakoon. Jokaiselle ryhmälle annetaan käsite, josta he keskustelevat keskenään ja tulkitsevat sen muodostamalla ihmispatsaan. Esimerkkejä käsitteistä ovat pako, raja, pelko, takaa-ajettu, kauhu, menetys, hylkääminen ja tervetuloa. Ihmispatsaat esitellään muulle luokalle, joka tarkkailee niitä. Jokainen tulkitsee vapaasti näkemäänsä ja kirjoittaa sanoja tai lyhyitä lauseita sopiviksi otsikoiksi kaikille patsaille. Pyydä oppilaita pareittain vertaamaan vaikutelmiaan ja otsikoitaan. Kysy oppilailta, miltä tuntui hahmottaa juuri heidän saamaansa käsitettä. Lisätehtävänä oppilaat voivat kirjoittaa lyhyen kertomuksen otsikkonsa aiheesta ja piirtää tai leikata siihen sanomalehdestä kuvan. Tehtävän tarkoitus on antaa oppilaille käsitys siitä epävarmuuden ja pelon tunteesta, jota pakolainen kokee itse pakomatkalla. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Pakolainen vai siirtolainen? Sivu 2

13 Opettajan opas UUDESSA KOULUSSA! Jakson tapahtumat sijoittuvat luokkahuoneeseen päähenkilön ensimmäisenä päivänä uudessa koulussa. Hän ei osaa kieltä eikä ymmärrä, mitä häneltä odotetaan. Tarkoitus on, että oppilaat miettivät, miltä pakolaisesta tuntuu tulla uuteen kouluun osaamatta kieltä, ja mitä voi tehdä, jotta pakolaisoppilaat tuntisivat itsensä tervetulleiksi kouluun. Millaisia kokemuksia pakolaisilla on mukanaan ja miten ne vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä uudessa maassa? Pyydä oppilaita lukemaan pakolaisten haastatteluja tietosivustosta. Jaa sitten oppilaat pieniin ryhmiin ja anna heidän kuvitella olevansa juuri saapunen pakolaisen asemassa. Pyydä oppilaita laatimaan luettelo asioista, joita he tarvitsisivat uudessa maassa heti kuuden kuukauden jälkeen. Tätä luetteloa voidaan käyttää luokassa lähtökohtana keskustelulle pakolaisten erityistarpeista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat pohtimaan pakolaisten tarpeita, kun he ovat asettumassa uuteen maahan ja miten ne kokemukset, joita pakolainen kantaa mukanaan, voivat vaikuttaa hänen elämäänsä. TAVOITTEENA ELÄYTYMISEN SYVENTÄMINEN Pyydä oppilaita lukemaan tietosivustosta nuorten haastatteluja. Millaista oli aloittaa uudessa koulussa osaamatta kieltä? Jaa oppilaat ryhmiin ja pyydä keskustelemaan, miltä tuntuisi tulla uuteen kouluun pakolaisena. Aseta lattialle riviin lappuja, joissa on numerot 1 6. Luvut 1 ja 6 ovat ääriarvoja: 6 tarkoittaa, että on ehdottomasti samaa mieltä, 1 tarkoittaa, että on aivan toista mieltä. Opettaja antaa oppilaille seuraavat väittämät: Tärkeintä uutena oppilaana on hankkia kavereita. Tärkeintä uutena oppilaana on pukeutua oikein. Tärkeintä uutena oppilaana on omistaa oikeita tavaroita (esim. mp3-soitin). Tärkeintä uutena oppilaana on tulla huomatuksi. Tärkeintä uutena oppilaana on saada hyvä todistus. Tärkeintä uutena oppilaana on olla mieliksi opettajille. Oppilaat menevät aina sen numeron kohdalle, joka edustaa heidän käsitystään. Pyydä oppilaita perustelemaan valintaansa, joko yksittäin tai ryhmissä ja sen jälkeen esittämään muulle luokalle. Oppilaat voivat muuttaa mieltään kuultuaan toisten käsityksiä. He saavat mielellään perustella mielenmuutostaan. Tehtävän tarkoitus on pohtia, millaista olisi tulla uuteen kouluun uudessa maassa kesken lukukauden. Keskustelkaa musiikista, vaatemausta, mielipiteistä, kokemuksista, uskonnosta yms. ja siitä, mitä vaikutusta näillä on ihmisiin. Kuinka helppoa/vaikeaa on pitää kiinni omasta mielipiteestään, kun muu ryhmä on eri mieltä. Anna oppilaiden yhdessä valita muutama aihe keskustelun perusteella (vaatteet, uskonto, musiikki jne.). Kirjoita aiheet taululle ja pyydä oppilaita kirjoittamaan 3 5 hirveintä asiaa, jos he joutuisivat aloittamaan uudessa koulussa kesken lukukauden. Anna oppilaiden laittaa asiat arvojärjestykseen. Pohtikaa, miten voidaan helpottaa uuteen kouluun ja luokkaan tulemista. Tehtävän tarkoitus on saada oppilaat pohtimaan, miten käyttäytyminen ja itsestään selviltä tuntuvat asiat voivat olla aivan toisenlaisia muissa maissa. Tämä puolestaan voi vaikuttaa siihen, kuinka helppoa tai vaikeaa on tulla hyväksytyksi uudessa luokassa. Opettajan opas Vastoin kaikkea todennäköisyyttä Uudessa koulussa!

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Amnestyn päivätyökeräys 2013

Turvallista matkaa? Amnestyn päivätyökeräys 2013 Muistiinpanot opettajille Turvallista matkaa? Amnestyn päivätyökeräys 2013 Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Hänelle on voitu

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Pakkomuuttajat turvaa hakemassa Tehtävät

Pakkomuuttajat turvaa hakemassa Tehtävät Pakkomuuttajat turvaa hakemassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä tarkoittaa vapaaehtoinen muutto? Entä pakkomuutto? 2. Mikä on pakkomuuttajan, turvapaikanhakijan ja pakolaisen välinen ero? 3. Millä eri perusteilla

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI 10.12.2015 Tilanne tänään Euroopan talous lamassa Suomen talous kestämättömällä tiellä Suomen työttömyys

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä Etnisten suhteiden neuvottelukunta * Keitä me olemme? Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä - verkosto - jäsenten tuoma laaja asiantuntemus - jäsenten laajat verkostot - mukana keskeiset

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne

Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne Tervetuloa! Partnerskap Skåne on moottori, joka tuo yhteen Skoonen hyvät voimat toteuttamaan maahantulijoiden vastaanottoa mahdollisimman sisällyttävällä tavalla.

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien -

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Amoral-hanke - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Kunniaan liittyvä väkivalta MÄÄRITELLÄÄN: henkilön fyysiseksi tai psyykkiseksi painostukseksi tilanteessa, jossa kyseistä

Lisätiedot

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 123 11. Kertaus Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet. Artikla 42 Ihmisoikeuksiin

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY S Ulkomaalaislaki: 36 (13.9.2013/668) > Voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

EU-Turkki pakolaissopimus

EU-Turkki pakolaissopimus EU-Turkki pakolaissopimus 18.3.2016 sopimuksen pääkohdat & arviointia Toni Alaranta/Ulkopoliittinen instituutti Sopimuksen pääkohdat: 1) Yksi yhdestä periaate: jokainen Kreikkaan saapuva pakolainen (koskee

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kuva: Unelmien koulu, jonka on piirtänyt 12-vuotias Elish Nepalista. Lapsi on mukana Fidan kummiohjelmassa, ja koulu jota hän käy, on hyvin paljon

Kuva: Unelmien koulu, jonka on piirtänyt 12-vuotias Elish Nepalista. Lapsi on mukana Fidan kummiohjelmassa, ja koulu jota hän käy, on hyvin paljon 1 Suomen keskustelussa mainitaan usein OPPIMISVELVOLLISUUS, mutta kyseessä on lapsen oikeus käydä koulua YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 28. artikla: Lapsilla on oikeus käydä koulua. Lapsityö (LOS 31.

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar.abdulhamed@helsinki.fi Luokanopettajaopiskelija (kasvatuspsykologia) Helsingin yliopisto 1 Monikulttuurisuudesta tulee mieleeni... 2

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kehitysvammaisena eläminen. Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta

Kehitysvammaisena eläminen. Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta Kehitysvammaisena eläminen Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta Yleistä kehitysvammaisuudesta Vaikeus oppia ja ymmärtää uusia asioita Kehitysvammaisuudessa on asteita ja ne vaihtelevat lievästä syvään Syitä

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Hakijan nimi ja tämän lomakkeen täyttäjän tiedot Pyydämme antamaan tässä vanhemman / huoltajan, jonka haluatte antaa ensisijaiseksi YFU:n yhteyshenkilöksi, tiedot

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA?

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? Perheaikaa 18.2.2016 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri, emeritatutkimusprofessori Toimiva lapsi & perhe hankejohtaja (SMS) OMA TAUSTA Työ lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 LEIJONA JA URHEA HIIRI. Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 LEIJONA JA URHEA HIIRI. Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 LEIJONA JA URHEA HIIRI Elokuvan esittely: Yhdeksänvuotias Nora on paennut perheensä kanssa päiviä ja öitä aavikon halki Syyrian

Lisätiedot

MAININGIN KOULU ESPOO

MAININGIN KOULU ESPOO Meidän maailma Monikulttuurisuus-päivä 15.5.15 MAININGIN KOULU ESPOO Yleistä Ajankohta lukuvuoden lopussa perjantaina 15.5. Tarkoituksena järjestää jatkossa vuosittain Tänä vuonna väistötiloissa tapahtuma

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Anita Novitsky, monikulttuurisuuden asiantuntija

Anita Novitsky, monikulttuurisuuden asiantuntija , monikulttuurisuuden asiantuntija Milton Bennettin interkulttuurisen sensitiivisyyden kuusi vaihetta Etnosentrisyys: 1. Kiistämisvaihe (denail) oma kulttuuri nähdään ainoana oikeana ja muita kulttuureja

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot