Hoitokoti Päiväkummun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitokoti Päiväkummun"

Transkriptio

1 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 3/2007 musiikissa kaikki on mahdollista muistelussa päiväkummun kesäretket

2 Sisältö Pääkirjoitus 3 Pääkirjoitus 5 Uudistuksia Päiväkummussa 6 Musiikissa kaikki on mahdollista 8 Kesän ohjelmaa Hoitokoti Päiväkummun Sanomat Julkaisija Hoitokoti Päiväkumpu Oy Toimitusryhmä Anne Väätäinen, Mervi Kämper, Liisa Syrjälä ja Mika Suomela. Ulkoasu Ilmari Tuomivaara. Yhteystiedot Päiväkummun sanomat ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja se on saatavilla Pasilan ja Vuosaaren toimi-pisteistä sekä luettavissa osoitteessa 9 Omaiset ja vapaaehtoiset Päiväkummun virkistys- ja kuntoutustoiminnassa 9 Vanamon italialainen ilta Syksyn ISO TYHY-päivä Päiväkummun kesäretket 20 Taksvärkki-päivä Vastineita tassuterapeuttien etsintäkuulutukseen Lähihoitaja2007 Gallup Hengellisiä kuulumisia Irma Väätäinen hallituksen puheenjohtaja Kesän muistoja - Syksyn suunnitelmia Seitsemäs kesä Hoitokoti Päiväkummussa sujui edellisvuotta vaihtelevammissa merkeissä niin säiden kuin toiminnankin puolesta. Aurinkoisen alkukesän jälkeen on moni kastunut useita kertoja. Vaikka sateiden lisääntyessä ei retkiä ja ulkoilmatapahtumia aina voitukaan toteuttaa suunnitelmien mukaan, ovat Päiväkummun Sanomien toimeliaat toimittajat onnistuneet taltioimaan tähän lehteen monta mieluisaa muistoa kesän kohokohdista. Kesä toi mukanaan paitsi iloja myös suruja. Suven myötä suruviesti tavoitti melkein jokaisen ryhmäkodin, kun joku asukkaista siirtyi ajasta ikuisuuteen. Keskustelujen ja koskettavien muistotilaisuuksien myötä saatiin voimia jatkaa elämää eteenpäin ja auttaa uusia asukkaita sopeutumaan ryhmäkotien ja koko hoitokodin toimintaan. Vakituisten työntekijöiden porrastetut lomat toteutuivat sujuvasti hyvien vakituis- ten sijaisten turvin. Edelliskesän tapaan oli jokaiseen ryhmäkotiin palkattu koululaissopimuksilla myös ylimääräistä apua esimerkiksi ulkoilutukseen ja viriketoimintaan. Osa näistä pirteistä ja aktiivisista koululaisista oli jo ennestään tuttuja. Lämpimät kiitoksemme kaikille lomasijaisille, joista monet ovat jääneet jatkamaan yhteistyötä kanssamme tuntityösopimuksilla. Kesälomien päätyminen merkitsi huomattavia muutoksia hoitokodin vakituisessa henkilöstössä. Kolme Päiväkummussa jo pitkään uutterasti työskennellyttä hoitajaa oli päättänyt hakeutua perhesyistä vuorotyöstä päivätyöhön, yksi hoitaja vaihtoi toisen tyyppiseen työhön terveyssyistä ja yksi lähti vuodeksi toimivapaalle oppimaan uutta. Lisäksi ruskan syvetessä saatiin viesti kolmen hoitajan muutosta toiselle paikkakunnalle perhesyistä. Onneksi hakuilmoituksen perusteella on paikat saatu vielä hyvin täytettyä ennen kiristyviä alan sopi- > Hoitokoti Päiväkummun yhteystiedot Toimitusjohtaja Anne Väätäinen Pasilan yksikkö Topparikuja Helsinki. Pasilan vastaava hoitaja Tiina Salmi ryhmäkoti Ainola (1.krs) ryhmäkotivastaava Sanna Kylliö (09) ryhmäkoti Vipula (2.krs) ryhmäkotivastaava Liisa Syrjälä (09) ryhmäkoti Kullervo (3.krs) ryhmäkotivastaava Mia Airaksinen (09) ryhmäkoti Vanamo (4.krs) ryhmäkotivastaava Laura Karlsson (09) Keittiö Karpalo (2.krs) (09) Toimintaterapeutti Eila Turunen sähköposti: Vuosaaren ryhmäkoti Vellamo vastaava hoitaja ja ryhmäkotivastaava Outi Gerdt (09) tai gsm Merikorttikuja 6 R Helsinki Hoitokoti Päiväkumpu

3 Pääkirjoitus musneuvotteluja. Suven myötä saatiin kolmelta äitiyslomalle lähteneeltä hoitajalta kuulla uutisia perheenlisäyksistä, josta kaikki päiväkumpulaiset ovat iloisia ja lähettävät lämpimiä onnentoivotuksia. Eri ammattilaisten, ryhmäkotien sekä keittiön aktiivinen toiminta ja toiminnan edelleen suunnittelu on jatkunut lehtien varistessa. Koulutuspäiville osallistuminen asiantuntijoina ja oppijoina, tiimityön ja erilaisten projektien käynnistyminen ja jatkuminen sekä erilaisten opiskelijoiden saapuminen hoitokotiin ovat tuttuja merkkejä Päiväkummun toiminnan jatkumisesta filosofiamme ja suunnitelmiemme mukaisesti. Hoitokodistamme julkaistut lehtikirjoitukset ovat poikineet myös vierailukäyntejä entistä enemmän. Perinteisesti vietetyn elokuisen sadonkorjuuviikon jälkeen sai koko hoitokodin henkilökunta kuulla yhteisellä Työhyvinvointi =TYHY-päivällä myös kesän kuluessa syntyneistä merkittävistä koko yritystä ja hoitokotitoimintaa koskevista ratkaisuista. Vajaan vuoden sisällä Hoitokoti Päiväkumpu avaa kaksi uutta vanhusten ryhmäkotia länsi Pasilassa. Toinen uutinen liittyi rakenteilla olevaan sukupolven vaihdokseen siten, että uutena toimitusjohtajana aloittaa talousjohtajana toiminut kaikille päiväkumpulaisille jo vuosien myötä tutuksi tullut Anne Väätäinen talousjohtajan tehtävien siirtyessä hänen veljelleen Ville Väätäiselle. Jättäessäni nyt toimitusjohtajan tehtävät ja keskittyessäni jatkossa erilaisiin, erityisesti laadun kehittämistehtäviin Päiväkummussa, haluan sydämestäni kiittää kaikkia ihania asukkaita ja heidän omaisiaan, koko työtä ja haasteita pelkäämätöntä henkilökuntaa sekä upeita yhteistyökumppaneita. Ennen kaikkea haluan kiittää sisariani Mirjaa ja Annelia kaikista niistä koskettavista ilon, surun ja huolten hetkistä, jotka uskomattoman uurastuksemme ohella olemme keskenämme jakaneet Päiväkumpua perustaessamme, laajentaessamme ja nyt tulevaisuuteen suunnatessamme. Toiminnan jatkamiseen sydämestään sitoutuneita lapsiani Annea ja Villeä haluan kiittää erityisesti siitä, että he vuosien myötä ovat omalla panoksellaan olleet paitsi auttamassa myös valmentamassa Päiväkumpua ottamaan entistä tietoisempana vastaan ympäristön paineet ja tulevaisuuden haasteet. Toivotan teille kaikille onnea, menestystä ja Taivaan Isän siunausta. Irma Väätäinen hallituksen puheenjohtaja Uudistuksia Päiväkummussa Syksyn myötä toimintamme laatua ja joustavuutta on saatu askel eteenpäin mm. asukkaiden tiedon jatkuvuutta parantavilla toimenpiteillä. Helsingin kaupungilla käytössä oleva laaja sähköinen tietojärjestelmä Pegasos, on saatu Pasilan yksikön, uuden lääkärimme, geriatri Susanna Rapo-Pylkön käyttöön. Ryhmäkoti Kullervoon on asennettu Pegasos-yhteys, josta käsin lääkärimme pääsee heti käynnin aikana tarkistamaan asukkaiden sairaushistorian tietoja sekä tekemään tarvittavat lähetteet jatkotutkimuksiin. Tietoturvasyistä hoitokotimme hoitohenkilökunnalla ei ole oikeuksia Pegasokseen. Syyskuussa Päiväkummun Pasilan yksikössä aloitti toimintansa kotihoidon lääkäri, geriatri Susanna Rapo-Pylkkö. Kiertopäivät ovat pääsääntöisesti joka toinen tiistai. Hän tekee nelipäiväistä viikkoa (ma-to), jolloin hoitajat tavoittavat hänet tarvittaessa myös puhelimitse. Perjantaisin sekä lomien aikoina konsultointiapua saadaan erikseen ilmoitettavilta kotihoidon lääkäreiltä, joista saamme tiedon lääkärin sihteeriltä Merja Ylöseltä. Toinen tiedonkulun laatua ja jatkuvuutta, sekä tätä kautta turvallisuutta, lisäävä tekijä on käyttöön otettu lähetepalaute kansio. Lähete-palaute kansio on Laurea-AMK:n sairaanhoitaja-opiskelija Mari Ingmanin opinnäytetyö ja sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa asukkaiden tietojensiirto prosessia Päiväkummun ja eri hoitolaitosten välillä sekä helpottaa asukkaan lähettämisprosessia ryhmäkodissa. Hoitajan työtä monesti akuutissa, kiireisessä tilanteessa selkeyttää kansio, johon tarvitsee lisätä vain tilannetiedot. Näin aikaa jää enemmän asukkaan tilan tarkkailuun ja rauhoittamiseen. Vastuuhoitaja huolehtii että kansiossa on jatkuvasti ajantasainen hoitosuunni- telma, kopiot uusimmista laboratoriotuloksista sekä epikriiseistä. Kun asukasta lähetetään toiseen hoitavaan yksikköön, lähettävä hoitaja tulostaa PrimeCaresta Hoitajan lähetteen, josta selviää lähettämisen syy, henkilö- ja yhteystiedot, allergiat, diagnoosit, lääkelista sekä RaVa- tiedot. Vastaavasti asukkaan palatessa takaisin Päiväkumpuun, kansioon on ohjeistettu liittämään tuloksia tehdyistä tutkimuksista, hoito-ohjeita, mahdollisesti muuttunut lääkelista sekä reseptit. Ingman on opinnäytetyönsä puitteissa kerännyt mielipiteitä akuuttisairaaloiden henkilökunnalta kehiteltävästä kansiosta ja palaute on ollut positiivista. Kansiota pidettiin ainutlaatuisena, kompaktina tietopakettina eikä tarkentavia puhelinsoittoja lähettävään yksikköön enää tarvittu. Teksti: Tiina Salmi, Pasilan yksikön vastaavahoitaja Hoitokoti Päiväkumpu

4 Mitä on musiikkiterapia? Musiikissa kaikki on mahdollista Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikki on väline, ei itsetarkoitus. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus. Musiikkiterapia voi olla aktivoivaa, toiminnallisia valmiuksia edistävää, tukea antavaa, itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävää tai analyyttistä terapiaa. Musiikkiterapia Soiva Kuntoutus puh Ryhmäkoti Vipulassa asuva Maaret Lahtinen kertoo olevansa paljasjalkainen stadilainen. - Lapsuuden kotini oli Vallilassa ja meidän perheessä oli yksitoista lasta, kuusi tyttöä ja viisi poikaa, ja minä olen muuten vanhin. Vallilasta muutimme Herttoniemeen, missä aloitin kansakoulun. Lapsuus oli hyvää ja mukavaa aikaa. Mulla oli paljon ystäviä ja leikittiin yhdessä. - Ja se oli ihanaa kun pääsin maalle Imatran Puntalaan mummun luokse. Kävin siellä monena kesänä. Siellä oli iso maalaistalo ja paljon eläimiä, ihanaa maalaisidylliä, muistelee Maaret hymyssäsuin. - Herttoniemestä muutettiin sitten Kontulaan, jossa kävin kansalaiskoulun. Siellä meillä oli pihatalkoita, grillattiin makkaraa ja juotiin talouskaljaa, kertoo Maaret ja nauraa hersyvästi. - Koulun käytyäni muutin takaisin Herttoniemeen Siilitielle mummun avuksi, kun hän oli sairas. Autoin mummua ja tein kaikkia kotitöitä, kävin kaupassa ja siivosin. Päivisin kävin töissä kopistina. Näin elämänsä vaiheita muistelee Maaret jokaviikkoisessa musiikkiterapia tapaamisessamme. Yhdessä lauletut laulut sekä kuunneltu musiikki herättävät paljon muistoja, tunteita ja tuovat Maaretin mieleen monia elämään liittyviä tapahtumia ja asioita. Tätä kirjoitusta lukiessasi sinäkin hyvä lukija voit kulkea kappaleen matkaa Maaretin mukana, hänen muistellessaan elämänsä polkuja musiikin siivittämin sävelin. Maaret kertoo rakastavansa musiikkia. Musiikki osaa vapauttaa ihmisen monista ikävistä tunteista. - Siinä on niin mahtava voima ja kauniista musiikista tulee myös hyvänolon tunne ja mieli, tiivistää Maaret ajatuksiaan. Asioita pohdiskeleva Maaret innostuu aiheesta ja siitä, mitä oikeastaan musiikki hänelle merkitsee: Se on rauhoittavaa, mielikuvitusta nostattavaa ja lennokasta. Musiikissa ajatukset saa lentää ja mielikuvitus kulkeutuu. - Siinä on oma tenhovoimansa, se on terapiana ihan kaikkein parhaimpia, sanoo Maaret vakavissaan. - Moni pitää musiikkia itsestään selvänä, mutta kun sitä tarkastelee lähemmin, niin se avaa uusia ulottuvuuksia ja siitä saa sydämelleen paljon antia. Ja ollaanhan me käyty läpi melkein kaikki sävelaskeleet ja yhdessä kuljettu tässä elämänmyllerryksessä, nauraa Maaret. Maaret on rempseä, avoin, auttavainen ja empaattinen ihminen, jolle elämän perusarvot, kuten koti, perhe, uskonto ja Isänmaa ovat tärkeitä. Hän on myös luova, mikä näkyy ja kuuluu hänen sanallisessa moni-ilmeisessä, rohkeassa ja hauskassakin ilmaisussaan. Maaret on kirjoittanut myös runoja ja sanoo, että sekin on hyvä tapa purkaa ajatuksiaan. Kesäillan valssi on yksi Maaretin lempilauluista. - Tämä laulu on minun ja Reinon laulu. Me tavattiin Marjaniemessä Juhannusjuhlissa ja Reino haki mua tanssimaan. Oltiin aika nuoria, mutta siitä alkoi seurustelu ja sitten mentiin kihloihin ja naimisiin. Kolme poikaa saatiin. Nyt pojat on jo aikuisia, kertoo Maarit ylpeänä. -- On meillä muitakin yhteisiä lauluja, kuten: Elämältä kaiken sain, Syysunelmia ja On hanget korkeat nietokset. - Muuttuvat laulut vuosien mennen, aika pois paljonkin vie, muuttuko ihminen ja mihin suuntaa voi viedä huomispäivän tie. Niin, aina elämässä ei kaikki mene niin kuin toivoo ja murheita on laulajalla, miettii Maaret elämäänsä. - Me suomalaiset otetaan elämä niin vakavasti ja sijoitetaan murheet muistoihin ja paljon on mullakin murheita ollut, se täytyy myöntää. - Kun sairastuin ja alamäki alkoi, se oli elämäni käännekohta, sanoo Maaret surullisena. Nyt olen työstänyt asioita ja päässyt oikeille raiteille muun muassa musiikkiterapian ja musiikin avulla. Niin kuin laulussa lauletaan; tunteet tappamalla rikki repii sydämen. Niin, surumieliset ajatukset repii sydämen, jos ei saa niitä purettua ulos. - Kannattaa purkaa tunteet ja vapautua paineesta se helpottaa ja avartaa maailmaa ja näkökantoja. Ja on hyvä, että tulee menneitä mieleen ja onhan mulla myös paljon hyviäkin muistoja. Ihmisen elämä on aika monimutkaista. Jokaisella on ne hyvät ja huonot päivät, ilot ja surut. Musiikkiterapian menetelmillä toteutetussa kuntoutuksessa monenlaiset laulut ja musiikit ovat hoitaneet Maaretia tämän syksyn aikana. Maaretin laulaessa kuulee sen miten hyvä mieli ja ilo pulppuavat hänestä. Musiikki tuo myös rauhaa, purkaa tunteita sekä antaa siivet mielikuville ja auttaa näin rentoutumaan arjen keskellä. Jokainen ihminen on laulun arvoinen, niin kuin laulussa lauletaan. Jokainen meistä on kokenut niin kallisarvoisia asioita, että niistä voisi tehdä vaikka laulun. - Tulee hyvä ja huojentunut tunne siitä, että saa jakaa asioita toisen kanssa, tuumii Maaret kyynel silmäkulmassaan. Maaretin, niin kuin meidän jokaisen elämänmatka jatkuu. Hyvää loppuvuotta Sinulle toivottavat Maaret ja Soili Laukka, musiikkiterapeutti Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

5 Omaiset ja vapaaehtoiset Päiväkummun virkistysja kuntoutustoiminnassa Teksti: toimintaterapeutti Eila Turunen Syksyn iso TYHY-päivä Kesän ohjelmaa Edellisen lehden ilmestymisen jälkeen on Päiväkummussa ehditty viettää jo monet tapahtumat. Kesän aikana on ollut useita konsertteja, esityksiä, retkiä ja pihatapahtumia. Suuri osa syksynkin tapahtumista on jo ennätetty kokea. Kesäkuussa vietettiin Vellamon omaisten iltaa, josta on asukas Anna-Liisa kirjoittanut jutun tähän lehteen. Juhannuksesta nautittiin Päiväkummussa haitarimusiikin ja kesän tuoksujen tahdissa. Kesän aikana oli Pasilan yksikössä monenlaista pihaohjelmaa aina pihan huoltotöistä juhlaviin kahvikonsertteihin - päiväkahvit pyrittiin juomaan aina ulkona sään salliessa. Kansanmusiikkiyhtye Duo Maija Kauhanen & Matti Mikkelä esiintyivät kesän aikana Pasilan yksikössä kolme kertaa ja entuudestaan tuttu ANKA-ryhmä esiintyi myös kerran (24.8.). Huiluduo VIRE piti konsertin 6.8. sekä Vuosaaressa, että Pasilassa. Vanhusten viikolla saimme uusinta konsertin samaiselta huiluduolta. Kesän aikana ovat kaikki ryhmäkodit tehneet myös retkiä Vellamon kesäretkestä ehdittiin kertoa jo edellisessä lehdessä, muiden ryhmäkotien retkistä on tarinoita tämän lehden sivuilla. Syksyllä on vietetty elonkorjuuviikkoa ja vanhustenviikkoa sekä nautittu silakkamarkkinaviikon antimista. Seurakunnan väki on myös ollut aktiivisesti toiminnassamme mukana. Virkku tiimi on laatinut ohjelmia jo pitkälle eteenkinpäin! Pian alkavat pikkujoulut ja muut perinteiset loppuvuoden ohjelmat. Musiikkiterapeutti Soili Laukka on edelleen yhden päivän viikossa Hoitokoti Päiväkummussa pitämässä ryhmiä ja toimintaterapeutti Eila Turunen pitää yhteistyössä Päiväkummun työntekijöiden sekä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa liikunta-, askartelu, kuvataide- ja musiikkiryhmiä. Virkku-tiimillemme voi lähettää ideoita ja ehdotuksia virike- ja kuntoutustoimintaan liittyen. Haluaisitko mahdollisesti olla itse mukana toteuttamassa jotakin tapahtumaa? Ehdotukset ja ideat voi lähettää esimerkiksi Virkku-tiimin sähköpostiosoitteeseen: Teksti: Anne Väätäinen Vanamon italialainen ilta Vanamossa vietettiin italialaista iltaa sunnuntaina Vanamolaiset kokoontuivat yhden pitkän pöydän ääreen ja yhteistyöllä teimme onnistuneen ruokailuhetken alkuruoasta jälkiruokaan itse ja italialaisittain. Keittiömme Karpalo oli järjestänyt meille upeat ainekset. Kaikilla aisteilla koimme ja luimme italialaisen kansansatuja, runoja ja kuuntelimme italialaista musiikkia. Seinällä ilonamme oli Sophia Loren ja Ferrari. Asukkaille tulvi mieleen lämpimiä muistoja Venetsiasta. Teksti: Merja Kuusisto Kuluneen vuoden aikana on Päiväkummussa ollut useita ryhmiä, joissa omaiset ja vapaaehtoiset ovat olleet hienosti mukana yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Keväällä 2007 kokoontui viikoittainen kuvataideryhmä ja musiikkiliikuntaryhmä. Nyt syyskuussa aloitimme omainen ja vapaaehtoistyöntekijä Leena Knuutilan kanssa askarteluryhmän, jonka tavoitteena on kokoontua 1-2 kertaa kuussa askartelemaan ajankohtaan sopivan teeman puitteissa. Ensimmäiset kaksi ryhmätapaamista oli Vanamossa. Muotoilimme silakkamarkkinoiden inspiroimana darwi-massasta erilaisia kaloja, jotka saivat myös värikkään loppusilauksen. Lopputulosta voi edelleen käydä katsomassa Pasilan yksikön sisääntuloaulassa, mihin kalasaalis on asetettu näytteille. Ryhmäohjelmaan kuului tietenkin myös iltapäiväkahvit ja mukavaa seurustelua. Pyhäinpäivän viettoon valmistauduimme painamalla piparkakkumuotilla darwimassasta erilaisia enkeleitä luomaan pyhäinpäivän tunnelmaa ryhmäkoteihin. Tulevia teemoja ovat itsenäisyyspäivän ja joulun viettoon liittyvät kortit, lahjat ja liinat. Leena Knuutila on tuonut vapaaehtoistyöhön mukanaan omaa ammatillista osaamistaan ideoimalla syksyn ohjelmaa sekä osallistumalla askarteluryhmän toimintaan. Hän kertoo tehneensä vapaaehtoistyötä jo aikaisemminkin, mutta työskentely ikääntyneiden kanssa on hänelle uusi ja mielenkiintoinen kokemus. Mahdollisuus askarteluun oman omaisen kanssa on myös ollut mukavaa. Omais- ja vapaaehtoistyö Päiväkummussa voi olla hyvinkin monimuotoista. Leena Knuutila otti vapaaehtoistyön puheeksi omaisensa ryhmäkodin hoitajien kanssa, jotka puolestaan ohjasivat hänet eteenpäin. Keskustelimme yhdessä Leenan kanssa hänen ideoistaan sekä resursseistaan ja sovimme käytännön toteutuksesta, jonka pohjalta syntyi syksyn askartelukokonaisuus. Jokaisella vapaaehtoisella on osaamista, jota voimme yhteistyössä hyödyntää esim. ryhmätoiminnan osalta. Toiminta voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista, ideoiden tai käytännön tasolla yhdessä löytyy varmasti kaikille sopiva ratkaisu. Yhteistyö Päiväkummun henkilökunnan kanssa antaa myös turvalliset puitteet uusien ja tuttujenkin asioiden kokemiseen vapaaehtoistyöntekijänä. TYHY-päivää vietettiin koko Hoitokoti Päiväkummun vakihenkilökunnan voimin syyskuun 21. perjantaina. Hoitokoti Päiväkummun TYHY-ohjelmaan on jo perinteisesti kuulunut kaksi isompaa TYHY-tapahtumaa vuosittain. Aiemmin tapahtumat on järjestetty keväällä ja vuoden lopusta, mutta nyt niiden ajankohtaa on siirretty ryhmäkotien pyynnöstä syksyyn ja tammikuulle. TYHY-päivän järjestelyissä on aina paljon huomioitavaa, sillä koko vakituisen henkilökunnan mukaan saaminen on haasteellista jo työvuorosuunnittelun kannalta. Ajankohta on sovittava hyvissä ajoin, jotta saadaan varmistettua hyvien, tuttujen sijaisten saanti. Aamulla vakituinen henkilökunta huolehtii asukkaiden aamutoimet ja varmistaa päivän turvallisen käynnistymisen. TYHY-päivän paikka on yritetty järjestää aina läheltä Pasilan yksikön toimipistettä, jotta vakituisen henkilökunnan on nopeaa rientää apuun tarpeen tullen. Ohjelma on sisältänyt usein ajankohtaisten asioiden läpikäyntiä ja rentoutumista. Tämän syksyn TYHY-päivän viettopaikka löytyikin aivan Pasilan yksikön naapurista, Allianssi-talosta. TYHY-päivällä käytiin läpi työtyytyväisyyskyselyn tuloksia, kuunneltiin Eläke-Fennian työhyvinvointikonsultti Taina Lahtisen luentoa siitä, mistä työhyvinvointi rakentuu. TYHY-päivällä henkilökunnalle kerrottiin myös sukupolvenvaihdokseen liittyvistä kysymyksistä. TYHY-tiimin toivomuksesta musiikkiterapeutti Soili Laukka piti henkilökunnalle tuokion Musiikilla myötätuulessa. Oli mielenkiintoista huomata kuinka suuri vaikutus erilaisella musiikilla on tunnelmaan ja omaan mielialaan. Illalla oli vapaampaa ohjelmaa ruokailun, kilpailujen ja alaan liittyvien pohdintojen merkeissä. Ryhmissä suoritetut rastit olivat mielenkiintoisia. Eräällä rastilla ollut kuvatehtävä poiki idean myös tämän lehden kanteen. Illan ohjelmasta vastasivat ahkerat TYHY-tiimiläiset Mervi ja Hanne, josta lämmin kiitos heille. Teksti: Anne Väätäinen Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

6 Kullervon leidien kesäiset retket Kullervon miesten kesäinen minigolf-reissu Ainolan väki Seurasaaressa Tänä vuonna Kullervon naisten kesäiset retket toteutettiin kahdessa ryhmässä, leidien omien mieltymysten mukaan. Kysely asiasta tehtiin ryhmäkodissa, sillä haluttiin että jokainen pääsisi toteuttamaan oman mieltymyksen mukaisen retken. Ensimmäiselle retkelle osallistui kaksi ryhmäkotimme leidiä, jotka halusivat retkelle torille, haistelemaan kesän tuoksuja ja maistelemaan kesän herkkuja. Mukaan reissulle lähti ryhmäkodistamme kaksi tuttua hoitajaa Maiju ja Saila. Retki toteutettiin kesäkuisena päivänä. Aamulla satoi kaatamalla ja alettiin jo epäillä, että retki joudutaan siirtämään toiselle päivälle, mutta puolenpäivän aikaan pilvet raottuivat ja kaunis auringonpaiste alkoi. Taksi tilattiin hakemaan retkeilijöitä lounaan jälkeen ja suuntana oli Hakaniemen tori. Torilla maisteltiin mansikoita, hedelmiä, kahvit ja munkit. Torikahvilassa nautittiin päivästä, merituulesta ja auringosta, joka teki sään lämpimäksi. Taksille kävellessä halusivat asukkaat maistaa vielä ihan oikeasta jäätelökioskista ostettua jäätelöä. Retkellä vallitsi iloinen, tasapainoinen ja levollinen tunnelma, mikä välittyi myös otetuista valokuvista. Silloin emme vielä tienneet, että tuo retki tulisi olemaan toiselle asukkaistamme se viimeinen retki torille. Asukas nukkui ikiuneen yllättäen, muutama viikko retken jälkeen. Muistotilaisuudessa koristi muistopöytää kuva asukkaasta, joka oli juuri tuolta retkeltä otettu. *** Toinen retkistämme suuntautui ostoksille Hakaniemen torin läheisyydessä olevaan tavarataloon ja tarkoituksena oli myös käydä torikahvilla. Retki alkoi todella hyvillä mielin. Asukkaamme olivat viikon kirjoittaneet ja miettineet ostoslistaa, mitä tuolta retkeltä haluttiin ja tarvittiin. Matkaan mukaan lähti asukkaistamme Marjatta ja Paula, hoitajista Saila ja Mia. Pääsimme taksin kyydissä Hakaniemen Sokoksen eteen, josta todellinen seikkailu sitten alkoikin. Ensiksi menimme 3. kerrokseen katsomaan, oliko siellä uusia lääkelaatikoita asukkaidemme lääkkeiden säilytykseen. Ne löydettyämme ja muutaman pikkuauton rikkaampana olimme suunnistamassa 2. kerrokseen naistenvaate osastolle, kun saimme huomata, että tavaratalon hissi oli mennyt epäkuntoon. Meinasi jo paniikki iskeä, mutta avuliaat myyjättäret yhdessä Sailan kanssa avustivat toisen asukkaistamme liukuportaita pitkin toiseen kerrokseen, meidän, Marjatan ja Mian, odotellessa hissin korjatuksi tulemista. Aikaa vierähti tovi, kunnes myyjättäret jälleen pelastivat ja avustivat meidät tavarahissillä alas toiseen kerrokseen. Kävimme naistenvaateosastoa läpi ja löysimme tarvittavia vaatteita. Todella suurten kantamusten kanssa olimme lähdössä pois tavaratalosta kun meille ilmoitettiin, että hissi on edelleen epäkunnossa. Myyjättäret ottivat kaikki kantamuksemme ja avustivat meidät jälleen tavarahissille ja ensimmäiseen kerrokseen. Kyllä sivulliset ihmettelivät mitä porukkaa olemme kun tulemme myyjien kantaessa ostoksiamme sivuovista. Meitä passattiin kyllä kuin ladyja konsanaan. Tarkoituksena oli vielä ennen kotiinlähtöä käydä torilla kahvilla, mutta ulkona satoi ja tuuli niin kovasti, että turvauduimme läheisen hampurilaispaikan antimiin. Kahvit ja suklaadonitsit syötyämme tilasimme taksin ja lähdimme takaisin kotiin. Taksissa asukkaita nauratti kovasti kun hoitajien teknisiä taitoja testattiin ovien avaamisella ja turvavöiden laittamisella. Emme suoriutuneet näistä kovin teknisiä taitoja vaativista tehtävistä ja sekös meitä nauratti. Taksikuski joutui availemaan meille ovia ja laittamaan meille turvavöitä. Kiitokset kuskille olivat paikallaan, kun auto kaarsi Päiväkummun pihaan. Teksti: Mia Airaksinen Suuntasimme aurinkoisena kesäkuun päivänä pelaamaan minigolfia Käpylän minigolf-radalle yhdessä Kullervon miesasukkaiden kanssa. Asukkaista pelimatkalle osallistui Paavo, Kari, Pekka, Kalervo, Markku, Heikki ja Rauno. Hoitajista mukaan lähti Mika, Samuel, Panu ja kesäpoika Asat. Jo perinteeksi muodostunut pelimatka sujui ihan mukavasti auringosta, eväistä ja varsinkin hyvistä puteista nauttien. Parhaiten pelasi Paavo, kuulemma ennenkin pelannut hieman. Teksti ja kuva: Mika Suomela Oli aurinkoinen elokuun perjantaipäivä. Ainolan asukkaat ja hoitajat valmistautuivat jo aamusta kesäretkeen. Ilmassa oli jännitystä ja innostuneisuutta, kaikki Ainolan asukkaat lähtivät mielellään Seurasaareen! Hoitajat tekivät hyvän alkusuunnitelman ennen retkeä ja lähtivätkin luottavaisin mielin matkaan. Lounas syötiin joutuin, koska taksit oli tilattu klo 13:00 pääoven eteen. Ajomatka sujui nopeasti Seurasaareen. Seurasaaressa ensin grillailtiin makkaraa ja nautittiin lämpimästä säästä luonnon keskellä. Asukkaat katselivat kun kesyt oravat juoksentelivat luonnossa. Grillauksen jälkeen oli kahvin aika. Siinä samassa lurautettiin muutama monelle tuttu laulu. Muutamat asukkaat osallistuivat myös laulamiseen, toiset nauttivat kuuntelemisesta. Yksi Ainolan asukkaista päätti lähteä katselemaan ympäristöä omin neuvoin ja lähtikin pyörätuolilla seikkailemaan. Onneksi hoitajan valpas silmä huomasi tämän ennen kuin pyörätuoli pääsi liian kovaan vauhtiin alamäessä. Takseja odotellessa vielä nautittiin jäätelöt kesäretken kunniaksi ja nautittiin auringon paisteesta. Aikaa Seurasaaressa vietettiin yhteensä pari tuntia. Paluumatka hoitokotiin taittui turvallisesti takseilla. Teksti: Riikka Jylö Päiväkummun kesäretket 10 Hoitokoti Päiväkumpu 11

7 Vastineita Tassuterapeuttien etsintäkuulutukseen Vanamon retki Korkeasaareen tiistaina Viime lehdessä, sivulla 21, Vanamon Valtias Zorro julkaisi Tassuterapeuttien etsintäkuulutuksen. Ilokseen hän sai siihen kaksi vastausta. Kesäretkikohteemme oli päätetty keväällä yhdessä asukkaiden kanssa. Retkipäivän koittaessa luvassa oli hellepäivä ja jännityksen tuntua. Pihaan ajoi neljä isoa valkoista taksia tiistaina klo Melkoinen hulina alkoi ennen kun kaikki vanamolaiset istuivat rauhallisesti ja turvallisesti autoissa. Vaikka matka Korkeasaareen oli lyhyt, oli useissa takseissa jo sen aikana käyty vilkkaasti keskustelua mm. ohi vilahtavista maisemista. Ylittäessämme takseilla Korkeasaareen johtavan sillan, totesimme, että mukana oli kaiken kaikkiaan 29 henkilöä. Mukana oli asukkaita, asukkaiden omaisia, vapaaehtoisia työntekijöitä, opiskelijoita ja hoitajia. Hylkeitten liukasliikkeiset sukellukset tulivat tutuksi heti alussa. Osa jatkoi matkaa kissalaaksoon, joka olikin monen mielenkiintoisin muisto. Vaihteleva maasto ja hellepäivä toi monen otsalle hikikarpaloita. Keittiömme Karpalo oli pakannut meille mukaan grillimakkaroita, salaattia, juomia ja muita herkkuja, jotka nautimme reissun puolessa välissä. Matkamme ei sujunut kommelluksitta. Kommelluksen aiheutti ilmeisesti helle, sillä yksi asukkaistamme jäi nauttimaan rannalle viileämmästä merituulesta. Onneksi tämä yllätys ei pitänyt meitä jännityksessä kovinkaan kauaa, vaan pääsimme koko porukka siirtymään kokonaisuudessaan Karhulaaksoon. Iltapäivällä suuntasimme väsyneinä ja tyytyväisinä takaisin Vanamoon. Teksti: Merja Kuusisto Vipulan kesäretki Haltialaan Elokuussa, kesän viimeisinä päivinä, Vipulan väki lähti kesäretkelle Haltialan kotieläintilalle. Ilmassa oli jo kovasti loppukesän tuntua. Sää kuitenkin suosi lämmöllään. Taksit starttasivat Päiväkummun pihasta puolen päivän jälkeen. Jo automatka Haltialaan oli monelle nautinto. Maisemia ihmeteltiin ja ihailtiin. Jotkut puolestaan muistelivat sitä, kun itse ovat ajaneet autoa kauan sitten. Heti perille päästyämme meitä odotti kahvila Wanha Pehtoorin kahvit ja leivokset. Osa porukasta jäi ulos nautiskelemaan tarjolla olevia herkkuja ja osa suuntasi sisätiloihin. Palvelu Wanhassa Pehtoorissa oli mitä ystävällisintä. Kun kahvit ja muut herkut oli nautittu, kaikki suuntasivat ulos tutustumaan maatilan eläimiin. Tilalla oli monenlaisia otuksia. Oli lampaita, kalkkunoita, kukkoja ja kanoja, possuja, lehmiä ja vuohia. Parhaiten mieleen jäi kaikille varmasti possujen kanssa sattunut tapaus. Possut olivat koko ajan vain omissa oloissaan, eivätkä piitanneet eläimiä hämmästelevistä vierailijoista. Kun Vipulan väki komeassa kuorossa alkoi laulaa Putte possun nimipäiviä, niin ei kestänyt kauaa kun koko possukaarti oli aitauksen vieressä kuuntelemassa ja röhkimässä. Viimeisenä suuntasimme vielä jokirantaan ihastelemaan maalaismaisemia. Paluumatkan muutama Vipulalainen pääsi taittamaan karaoke-taksilla. Matka meni huomaamatta lauleskellen vanhoja suomalaisia hittejä. Retki oli onnistunut ja Vipulan väki palasi tyytyväisenä Päiväkumpuun. Teksti: Liisa Syrjälä HAU HAU! Kiitos ilmoituksesta Zorro! Olen mäyräkoiranpentu, synnyin tähän maailmaan Keskiviikkona 19.9 pääsin uuteen kotiin. Siellä minua odotti kääpiöluppakorvakani Rambo, josta tuli minun uusi kaveri. Saavuin Päiväkumpuun ensimmäisen kerran tiistaina Mammani, omistajani otti minut mukaan työpaikalleen Vipulaan, luultavasti ilahduttamaan Vipulan asukkaita. Kävimme myös muissa ryhmäkodeissa kierroksella, jossa sain paljon rapsutuksia. Tulen olemaan paljon mammani mukana töissä. Minua tapaa Vipulassa, missä juoksentelen pitkin poikin. Välillä löydän myös sängyn alta kivoja kenkiä, nam!! Kuullaan taas! Tapaamisiin PLUTO!! / Anniina Hei Zorro ja muut kollegat Nimeni on Tipsu. Tässä istun emäntäni Anneli Kammosen sylissä, sillä olen oikea sylikissa. Minusta on mukava kun hän on eläkkeellä ja ehtii viettää aikaa kanssani. Tosin hänellä on aika paljon menoja ja harrastuksia mm. hän pitää uimisesta, laulamisesta, runojen kirjoittelusta, joskus hän jopa esittää niitä. Lisäksi hän on kirkolla vapaaehtoistyössä mukana. Riittää hänellä aikaa vielä käydä silloin tällöin hoitamassa Vellamon asukkaita täällä Vuosaaressa. Siellä on mukavia ihmisiä ja kuulemma hyvä henki mikä se sitten lienee? kun minulla niitä henkiä on yhdeksän. Pääsen joskus hänen mukaan hoitokotiin ja silloin minulla on oikea virka: Karvaterapeutti. Yleensä minut otetaan ruhtinaallisesti vastaan, ihan kermakipon kanssa, NAM! Luonteeltani olen hyvin sosiaalinen kissa. Minut voi turvallisesti laittaa kenen syliin tahansa, joka vaan eläimistä pitää eikä ole allerginen. En raapaise ketään ja minua saa silitellä ja rapsutella. Se tekee niin hyvää kenelle tahansa. Nautin myös lekottelusta auringossa, pihalla olosta ja tietenkin päivänokosista. Ja uskokaa tai älkää pidän vedestä, sillä olen rodultani uiva turkkilainen VAN-kissa, sellainen pitkäkarvainen angora. Siksi minua täytyy kammata usein, sillä sitä karvaa kyllä lähtee ja ihmiset eivät oikein pidä siitä, mutta se ehkä johtuu siitä, että heillä itsellään on niitä niin vähän. Tässä näitä mietteitä ja toivon kaikille eläinystäville ja kollegoille mukavaa joulun odotusaikaa. Tipsu / Anneli Kammonen 12 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu 13

8 Vanhusten viikko Päiväkummussa Lokakuun alussa vietettiin myös Päiväkummussa valtakunnallista Vanhusten viikkoa. Tämän vuoden teemana oli Ikääntyminen arvoonsa. Tällä teemalla haluttiin tuoda esiin eettisten näkökulmien ottamista huomioon asenteissa sekä vanhustenhuollon taloudellisten resurssien turvaamista. Vanhustenpäivää on vietetty vuodesta 1954 lähtien ja Vanhustenviikkoa 1972 lähtien. Vanhustenpäivä on vanhimpia teemapäiviämme ja sitä koordinoi Vanhustyön keskusliitto. Vanhustenviikko aloitettiin ryhmäkodeissa Vanhustenpäivänä sunnuntaina 7.10 jumalanpalvelukseen hiljentymällä. Päiväkummussa tehtiin Vanhustenviikkoa näkyväksi myös julistein ja virikemateriaalein joita Vanhustyön keskusliitto vuosittain tuottaa. Ryhmäkoti Vellamo teki viikolla myös vierailun Vuosaaren kirkkoon. Ryhmäkoti Kullervossa järjestettiin kirpputori, joka saavutti suuren suosion sekä asukkaiden ja henkilökunnan keskuudessa. Vanhustenviikko huipentui sunnuntaina konserttiin, jossa esiintyi Huiluduo Vire. Samalla viikolla oli myös kaupungissa Silakkamarkkinat, jotka toivat myös oman lisävärinsä asukkaiden arkeen. Keittiö Karpalo tarjosi päivittäin merellisiä ruokalajeja. Ryhmäkoti Kullervon väki kävi ihan paikan päällä silakkamarkkinoilla Kauppatorilla. Teksti: Eila Turunen Omaisten ilta Vellamossa Mainittuna joskus klo 17:30 alkoi ovisummeri soida. Saapui omaisiamme kevätjuhlaamme Vellamoon. Talo pani parastaan niin ohjelman kuin tarjoilunkin suhteen. Oli pianonsoittaja, yhteislaulua ja pari puhettakin oli. Pomomme Irma kertoi Vellamon asioista ja iloinen Outimme kertoi miten asukas asiamme ovat muuttuneet, ja kertoi ketä kesätyöntekijöitä on töissä. Oli mukava huomata, että eräät tytöt olivat pukeutuneet ns. juhlavaatteet ylleen ja olivat niin nättejä että Iloinen puheen sorina kuului, kun omaisemme tutustuivat toisiinsa. Olisikohan syy ollut helmeilevässä juomassa vai ehkä hyvässä kahvissa. Kaikki tuntuivat viihtyvän hyvin. Kiitos Vellamon järjestäjille mukana ollut Anna-Liisa Teksti: asukas Anna-Liisa Määttä Omais- ja vapaaehtoistyöntiimi (OVA) Omaiset ovat olleet aktiivisesti mukana hoitokodin elämässä koko sen historian ajan. Kaikilla asukkaillamme ei kuitenkaan ole omaisia tai he ovat kaukana. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että saamme myös vapaaehtoisia lähimmäisiä kulkemaan asukkaidemme vierellä. Omais- ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi Hoitokoti Päiväkumpuun on perustettu Omais- ja vapaaehtoistyön tiimi. Tiimissä on jokaisesta ryhmäkodista yksi hoitaja. Tiimin toiminta-ajatuksena on tukea henkilökuntaa rohkaisemaan omaisia ja vapaaehtoisia tuomaan sisältöä sekä iloa asukkaiden arkeen ja juhlaan sekä tulemaan luontevaksi osaksi hoitokodin elämää. Omais- ja vapaaehtoistyöntiimi on kehittänyt toimintaa jo monin eri tavoin. Esimerkiksi johtotiimin kanssa on yhteistyössä toteutettu omaiskysely, jonka tulokset käytiin läpi tiimin organisoimassa omaistenillassa. Ova:n toimesta löytyy myös palautelaatikko Vuosaaren ja Pasilan yksiköistä. Nyt tiimin suunnitelmissa on keväisen omaisten illan virittämänä koota infopaketti omaisille, jossa olisi tietoa mm. sairauksista, tuista ja verkostoista. Tekeillä on myös sairaanhoitajaopiskelijoiden, Irene Hoskelinin ja Marjo Lehdon opinnäytetyö omais- ja vapaaehtoistyön kehittämisestä Hoitokoti Päiväkummussa. Tästä projektista kirjoitetaan tulevissa lehdissä lisää. Jos omais- ja vapaaehtoistyö kiinnostaa Sinua, voit ottaa yhteyttä keneen tahansa Hoitokoti Päiväkummun työntekijään. Irma Väätäinen kertoo myös mielellään vapaaehtoistoiminnasta hoitokodissamme ja häneen voitte ottaa yhteyttä soittamalla numeroon Omais- ja vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet hoitokotimme elämässä tärkeä voimavara, josta olemme syvästi kiitollisia. Lämpimät kiitoksemme myös niille omaisille ja vapaaehtoisille, jotka ovat olleet mukana järjestämässä erilaisia ryhmiä (kuten leipomis-, kuvataide- ja askarteluryhmät), esittämässä ohjelmia erilaisissa tilaisuuksissa, auttamassa lukuisilla retkillämme ja saattomatkoilla ja auttaneet arjen askareissa kuten ruokailuissa ja ulkoiluissa. Toivomme tämän mieluisan yhteistyön jatkuvan ja edelleen kehittyvän. Lähihoitaja2007 Teksti ja kuva: Anne Väätäinen Lähihoitaja2007 tapahtuma järjestettiin Kulttuuritalolla perjantaina Lähihoitajapäivillä oli perinteisesti tarjolla mielenkiintoisia luentoja ja useita näytteilleasettajia. Hoitokoti Päiväkumpu oli edustettuna niin estradilla kuin näytteilleasettajanakin. Irma Väätäinen oli kutsuttu kertomaan Vanhustenhoidosta Hoitokoti Päiväkummussa. Luennossaan Irma kertoi Hoitokoti Päiväkummun Elämänilon hoitofilosofiasta, hoitokodin toiminnasta, moniammatillisesta yhteistyöstä, vastuuhoitajaorganisaatiosta, tiimiorganisaatiosta ja asukastietojärjestelmä PrimeCaresta. Irman innostavan luennon jälkeen oli messuständillämme lähihoitajamme Mika Suomela joutunut lukuisten kyselijöiden piirittämäksi. Standilla päivän aikana olivat Päiväkumpua esittelemässä myös Tiina Salmi ja Anne Väätäinen Lähihoitajapäivän muita luennoitsijoita olivat mm. opetusministeri Sari Sarkomaa, SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki, ravintoneuvoja Hanna Partanen. Päivän päätteeksi esiintyi Jani Wickholm. Opetusministeri Sari Sarkomaa korosti puheessaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen laatua. Hän painotti myös, että alalla työskentely edellyttää erityistä soveltuvuutta. Se on tärkein tapa huolehtia potilasturvallisuudesta, Sarkomaa sanoi. Lähihoitaja2007-tapahtumassa vieraili noin tuhat innostunutta kävijää. Kävijät olivat pääsääntöisesti lähihoitajia, lähihoitajaopiskelijoita ja opettajia. 14 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu 15

9 Laosin lapset kouluun! Keräyksen tuotoilla tuetaan Laosin lasten koulunkäyntiä köyhissä kylissä. UNICEF kouluttaa opettajia ja varustaa kouluja. Luku- ja kirjoitustaidon ohella kouluissa annetaan mm. hygienia- ja miinavalistusta sekä käytännön kotitalouteen ja maanviljelyyn liittyviä taitoja. Lasten terveydestä huolehditaan rakentamalla puhtaan veden kaivoja ja kuivakäymälöitä. Yhteistyössä Laosin nuorisojärjestöjen ja buddhalaismunkkien kanssa nuorille annetaan tietoa hivaidsin vaaroista. Mitä rahalla saa? 8 - Tavallisimmat rokotteet yhdelle lapselle 12 - Yhden lapsen lukuvuosimaksu 48 - Hygienia- ja terveyskasvatuspakkaus kouluille Yhden opettajan kouluttaminen Kaivo koulun käyttöön Taksvärkki-päivä Pienten puolella - päivätyökeräys Päivätyökeräys eli taksvärkki on koko koulun tempaus, jossa yhtenä koulupäivänä ollaan töissä ja lahjoitetaan saatu palkka hyväntekeväisyyteen. Pieni vaiva, mutta suuri hyöty! UNICEF vie avun perille UNICEF on luotettava organisaatio ja vie avun varmasti perille. UNICEFilla on 60 vuoden kokemus avustustyöstä kaikkialla maailmassa ja sillä on tehokas organisaatio. Kansainväliset hallintokulut ovat vain 6%. UNICEFin toimintaa ja järkevää rahankäyttöä valvovat YK ja tilintarkastajat. Katariinan työpäivä Ainolassa Helsingin Torpparinmäen peruskoulusta 5. luokalta tuli Katariina Haime, 11-vuotias, Ainolaan töihin perjantaina Talo oli tuttu aikaisimmista vierailuista. Ensiksi Katariina auttoi aamuruokailussa asukkaita. Samalla hän sai jutella asukkaille ja kertoa itsestään. Sitten oli vuorossa tavarakuorman purkamista kaappeihin. Lounasruokailussa jälleen auttamista. Katariina kävi välillä toimittamas- sa asioita muihin kerroksiin. Rohkeasti hän oli jutellut vieraille ihmisille. Tässä välissä oli hänen oma ruokailu ennen askartelua. Katariina toi mukanaan vanerista tehtyjä sieniä, joita asukkaat maalasivat. Sienet seisoivat jalustalla, joten niitä pystyi maalaamaan molemmilta puolin. Anneli Vipulasta tuli myös maalaamaan, koska hän tuntee Katariinan. Maalarit olivat taitavia ja innostuneita, joten sienistä tuli upean värikkäitä. Taiteellisen ahertamisen jälkeen nautimme päiväkahveista Katariinan samalla soittaessa pianoa. Ennen kotiin lähtöä hän sai kutsun keittiöön. Siellä tarjottiin uunituoretta pullapitkoa ja vesimelonia. Hoitokoti Päiväkumpu maksoi Katariinan päivätyöllä kolmen lapsen lukuvuosimaksut Laosilaisessa koulussa. Teksti: Anne Haime Lähde: Unicef.fi Alppipiha-projekti Päiväkumpuun on tullut neljä harjoittelijaa Helsingin Diakonissalaitoksen Alppipihaprojektista. Projekti palvelee helsinkiläisiä pitkäaikaistyöttömiä naisia. Naiset ovat kotoisin eripuolilta maailmaa: Filippiineiltä, Thaimaasta, Etiopiasta ja Somaliasta. Alustavasti harjoitteluaika on sovittu vuoden loppuun. Ryhmäkodeissa heidän tehtäviinsä kuuluu avustaa asukkaita ruokailuissa ja ulkoilussa, pitää yllä hoitokodin siisteyttä sekä olla hoitohenkilökunnan apuna muissa hoitoa avustavissa tehtävissä. Alppipiha-projektilaisia on työllistetty palkkatuella. Projektin tavoitteena on tukea naisia avoimille työmarkkinoille. Alppipihan kohderyhmänä ovat suomalaiset ja maahanmuuttajataustaiset naiset. Projekti tarjoaa tukea, neuvontaa ja valmennusta koko työllistymisjakson ajan sekä työntekijälle että työnantajalle. Työllistymisjakson aikana tehdään jatkosuunnitelma, joka voi olla työllistyminen, koulutus tai jokin muu asiakkaan elämäntilannetta tukeva ratkaisu. Projektin keskeisiä yhteistyötahoja ovat Työvoiman palvelukeskukset sekä Työvoima- ja elinkeinokeskus. Teksti: Irma Väätäinen Työvaltaista oppimista Olimme Päiväkummussa opiskelemassa syöminen ja juominen -elämisen toimintoa ja tutustumassa Prime- Care asukastietojärjestelmän käyttöön. Kahdeksan opiskelijaa soluttautui aamuvarhaisella ryhmäkoteihin avustamaan asukkaita ruokailussa. Sitä ennen Irma Väätäinen oli lyhyesti kuvannut asukkaiden yksilölliset ruokailuun liittyvät tottumukset. Ruokailuhetket olivat rauhallisia ja miellyttäviä ja asukkaat hyväksyivät opiskelijat hoitajikseen. Iäkkään ihmisen aamiaisen syöminen vei aikaa ja opiskelijat pystyivät ruokailun aikana saamaan hyvän kontaktin asukkaisiin. Kukin opiskelija kirjasi omat havaintonsa aamiaisen päätyttyä hoitosuunnitelman seurantatietoihin PrimeCare asukastietojärjestelmällä. Sama ohjelma on myös Hesotessa opetuskäytössä. Irma Väätäinen kertoi kahvipöydän ääressä opiskelijoille, kuinka moniammatillinen tiimi käyttää asukastietojärjestelmän tietoa. Hoitokodin keittiö Karpalossa tiedonvälityksen merkitys konkretisoitui opiskelijoille. Syöminen ja juominen - elämisen toiminto avautui aivan uudella tavalla. Opiskelijat miettivät keinoja saada ruoka pysymään lämpimänä koko ruokailun ajan tai sitä, mikä merkitys astioiden muotoilulla ja väreillä on ruokailun onnistumisessa. Ukkosen jyristessä klo 11 aikaan saapui Päiväkumpuun seuraava kahdeksan opiskelijan ryhmä ollakseen valmiina lounasruokailun alkaessa. Me mukana olleet opettajat (Annika Huvinen, hoitotyö ja Armi Lehtovaara, ravitsemusoppi) tulimme tämän pienen kokeilun perusteella vakuuttuneiksi siitä, että tällaista työvaltaista oppimista kannattaa kehittää. Teksti: hoitotyön opettaja Annika Huvinen / HESOTE Voimaa hoivaan projekti houkuttelee miehiä hoitotyöhön Helsingin Diakonissalaitos ja siihen kuuluva Helsingin Diakoniaopisto pyrkivät uudistamaan mielikuvaa hoiva-alasta niin, että yhä useampi mies hakeutuisi alalle. Helsingin Diakoniaopisto on käynnistänyt hankkeen, jossa luodaan sukupuolten tasa-arvon huomioivia opetusmenetelmiä ja tuetaan miesten integroitumista naisvaltaiselle alalle. Tavoitteena on vahvistaa hoiva-alalla toimivien miesten ammatillista kasvua, osaamisen kehittymistä ja sitoutumista alaan. Hankkeessa mm. luodaan hoiva-alalle miesten mentorointimalli. Tavoitteena on myös hyödyntää alan markkinoinnissa ja koulutuksessa entistä vahvemmin jo hoiva-alan työssä olevien miesten kokemusta ja ammattitaitoa ja tuoda alalle enemmän miesnäkökulmaa. Hoiva-ala tarvitsee uutta miesnäkökulmaa. Voimaa hoivaan miesryhmissä tuetaan ideoita ja kehitetään uusia tapoja siihen, että hoiva-ala toivottaa tervetulleeksi monenlaisista eri taustoista tulevat miehet. Täältä meiltä Hoitokoti Päiväkummusta projektiin osallistuu allekirjoittanut eli Mika Suomela, sekä Ville hallinnosta, Åke ryhmäkoti Vanamosta ja Jamal ryhmäkoti Vipulasta. Miesryhmät kokoontuvat syksyn ja talven aikana 6 kertaa. Teksti: Mika Suomela 16 Hoitokoti Päiväkumpu

10 Gallup Tällä kertaa Sanomien toimitus halusi Gallupissa selvittää, mistä aiheesta asukkaamme haluaisivat lukea Hoitokoti Päiväkummun Sanomista. Niinpä pyysimme heitä antamaan juttuvinkin Sanomille!? Keittiönurkka Tältä palstalta löydät ideoita suussa sulaviin kotileivonnaisiin ja muihin pikkuherkkuihin. Juhaksen Markku ryhmäkoti Kullervosta ehdottaa juttuvinkiksi esimerkiksi aluksi ainakin yksinkertaisia käsityöohjeita. Markku on aikaisemmin tehnyt paljon käsitöitä mm. savesta ja jopa myynytkin tuotoksiaan kesäisin Kauppatorilla. Joten hän toivookin, että täällä Päiväkummussa pääsisi joskus savihommiin. Hengellisiä kuulumisia Irja Hellberg, Vanamo: Haluan lukea positiivisia juttuja. Uskonnollisista asioista toivoisin myös artikkeleita. Vellamon asukkailta kyselty yhteisesti ideoita ja juttuvinkkejä: Vaikea sanoa kun on jo nyt aika monipuolinen lehti. Asukkaiden runoja ja ajatuksia. Paavalin seurakunnasta ovat pastori ja kanttori käyneet Päiväkummussa kerran kuussa pitämässä hartauden. Asukkaat ovat osallistuneet kiitettävän aktiivisesti tilaisuuksiin ja ovat kertoneet saaneensa tilaisuuksista virvoitusta. Yhdessä olemme laulaneet tuttuja virsiä ja kuunnelleet pienen opetuksen Jumalan Sanasta. Erityisesti kiitollisuuden teemasta pidetty hartaus sekä Mikkelin päivään liittyvä puhe enkeleistä ja Jumalan varjeluksesta olivat kuulijoille mieleen. Päiväkummussa on alkanut myös toimia Raamattupiiri, jonka vetäjänä on hoitaja Tiina Vipulasta. Ensimmäisessä piirissä oli yhdeksän Päiväkummun asukasta. Kaikki lehden lukijat ovat sydämellisesti tervetulleita seuraaviin piirin kokoontumisiin. Tahdon muistuttaa sinua, kuinka Jumalasi sinusta riemulla riemuitsee. Herra, Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. (Sef.3:17) Jumala ei vaadi sinulta mitään hengellisiä suorituksia tai erityisen harrasta mieltä. Riittää, kun tulet hänen luoksensa omana itsenäsi. Hän tietää, ettet koskaan pysty täysin täyttämään Hänen tahtoansa. Juuri sen tähden hän on lähettänyt oman poikansa kuolemaan ristillä syntiesi sovitukseksi. Saat yhä uudelleen uskoa, että armo ja anteeksianto ovat totta myös sinun kohdallasi. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Omassa uskonelämässäni tällä hetkellä Alma: En osaa sanoa aihetta, koska en yleensä ole tietoinen kyseisestä asiasta. Maaret: Haluaisin lukea enemmän runoja, elämänkertoja ihmisten iloista ja suruista. Rakkaus olisi ihana aihe luettavaksi. käyn Jumalan kanssa jatkuvaa vuoropuhelua siitä, missä asioissa saan levätä ja armahtaa itseäni ja mitkä taas ovat niitä asioita, joissa Jumala toivoo minulta muutosta ja kasvua. Kun Jumala on näyttänyt minulle jonkin parannuksen teon alueen toisten ihmisten välityksellä, hän myös antaa voimaa ja viisautta sen toteuttamiseen. Täydellisiksi ei tulla koskaan, mutta jos puhumme avoimesti heikkouksistamme ja välillä myös delegoimme jollekin muulle tehtävän, jossa emme suoriudu lähimmäisten odottamalla tavalla, on sekin Jumalan ja lähimmäistemme palvelemista. Isän varjelusta sekä armoa ja rauhaa syksyysi! Teksti: Tiina Valkonen Tähän keittiönurkkaan Karpalon väki halusi laittaa pari syksyistä kalareseptiä. Molempia ruokia tarjoiltiin Silakkamarkkinaviikon aikaan. Punajuuri-silakkapihvit 4 annosta 2rs (à 300 g) silakkafileitä (pakaste) 4 rkl korppujauhoja ½ tl suolaa 3 pientä etikkapunajuurta ½ dl ruohosipulia hienonnettuna juoksevaa margariinia 1. Sulata silakkafileet pakkauksen ohjeen mukaan ja kuivaa talouspaperilla. Puolita isot fileet poikkisuunnassa. Leikkaa evät pois saksilla. 2. Ripottele voi- tai leivinpaperille korppujauhoja. Lado fileet nahkapuoli alaspäin korppujauhotetulle paperille. Ripottele fileille suolaa. 3. Leikkaa punajuuret pieniksi kuutioiksi ja hienonna ruohosipuli. 4. Levitä puolille fileistä ruohosipulisilppua ja puolille punajuurikuutiot. Nosta ruohosipulipintaiset fileet punajuuripintaisten päälle. 5. Paista pihvit kuumassa rasvassa paistinpannussa molemmin puolin kauniin ruskeiksi. Pane kansi hetkeksi päälle, jotta pihvit kypsyvät myös keskeltä. 6. Tarjoa punajuurisilakkapihvien kanssa perunasosetta ja värikästä salaattia. Punajuurisilakkapihvit tuovat väriä ja makua ruokapöytään. Pihvit voi paistaa myös uunissa. Voitele leivinpaperi juoksevalla margariinilla. Nosta silakkapihvit leivinpaperin päälle pellille ja paista asteessa noin 10 minuuttia. Silakkapihvit maistuvat myös kylmänä ruisleivän kanssa. 18 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu 19

11 Varis Siinä se istui aidan päällä, niin kuin oli istunut joka säällä, vanhassa harmaassa takissaan, nuokkuen päiväuniaan. Tuskin edes avasi silmiä, kun katseli taivaan pilviä, että oisko sadetta tulossa, taikka kovaa tuulta luvassa. Eipä niistä vaaraa liene, kyllähän ennusmerkit tienee, tuohon ikään ehtinyt, monta aikaa elänyt se varis harmaassa nutussaan jatkaen näin päivätorkkujaan. Lehahtipa siihen lennostaan ihan liki vierelle istumaan, harakka aivan tohkeissaan hienossa hännystakissaan. Se juttua heti heittämään: Lähtivät tänään etelään sen ihan omin silmin näin, kun katselin aamutaivaalle päin Jo heräs variskin unestaan ja harakalta se utelemaan: Että niin kuin ketkä lähtivät? Ja että niin kuin mihin lähtivät? No kesänaapurit linnut pienet. En nyt nimiä muista. Mitkä lienet? Lensivät kauas lämpimään. Eiväthän ne talvea kestäiskään Turistit!, tuhahti varis vastaan. Tulevat ja menevät ainoastaan. Eivät malta paikallaan olla kesää kauempaa. Aina vaan tramppaamassa ees taas kulkemassa. Energian tuhlausta kaikki tyyni, vaan eipä se liene minun syyni. Onpa veli huonolla tuulella tänään. Lähdenpä tästä lentämään. Jutellaan toiste uudelleen, sanoi harakka ja nousi siivilleen. Ja kohta se kaukana lenteli näin, syksyn kuulasta taivasta päin. Jäi varis siihen yksikseen, putos syksyn lehti siivelleen. Sen pois suki, pörhisti niskasulkiaan ja vaipui taas uneen aidallaan. Anneli Kammonen 20 Hoitokoti Päiväkumpu

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Ne on nynnyjä jotka kiusaa s.5 Margarita puolustaa naisten oikeuksia s.6. Kinnaslammen perheen raskaat vuodet s.8-9 Wilman hätä s. 10 Kuva Ville

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

"Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18

Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni. (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18 Kajaanin seurakuntalehti No 3 torstai 21.3.2013 56. vsk "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18 2 21.3.2013 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Kiitos teille äidit!

Kiitos teille äidit! Pääsky 4/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 6.5.2015 Sinä joka kannoit minut maailmaan, lämpöäsi annoit, siitä vielä jaan. Sinä joka hiljaa hoidit minua, silmissäsi ilo, valo hehkuva. Sinä joka jaoit vuodet

Lisätiedot

kauppias Intiassa runokirjan Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 6 12. joulukuuta 2012 Kauppiaaksi 22-vuotiaana

kauppias Intiassa runokirjan Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 6 12. joulukuuta 2012 Kauppiaaksi 22-vuotiaana Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 6 12. joulukuuta 2012 Hyvää Joulua 3 Aino Orajärven 6 Pikkumäet 8 Uskalsin tehdä kauppias Kauppiaaksi 22-vuotiaana Intiassa Blogikuvaus kahdesta päivästä

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

2/2009 24.5.2009. Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti

2/2009 24.5.2009. Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti 2/2009 24.5.2009 Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti Hurakka on Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti. Toimintasuunnitelmassa on sovittu, että

Lisätiedot

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 Hyvinkään seurakuntalehti 6 12.12.2013 Seppo Ylönen: Nopon koulun 2. luokkalaisia joulukuvaelmaharjoituksissa Jouluevankeliumi kuuluu koulujen jouluun Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 keskiaukeama

Lisätiedot

Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11

Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11 12 JOULUKUU 2012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11 Liikkeelle paimenten tavoin s. 2 Joulurauhaa ja SiunattuaUutta Vuotta! LÄHDE 24.2.2012 12/2012 P

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maailmankuva säätelee tavan käsitellä rikkinäistä ihmistä Parhaillaan maassamme

Lisätiedot

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan.

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 2/2014 Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve Kuntien panostus kolmannen sektorin toimintaan tuo moninkertaiset

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana 1 2015 Kylässä oli ihanaa elää Koskettava selviytymistarina Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana Testamenttilahjoittaja Miksi halusin testamentata SOS-Lapsikylälle? Pääkirjoitus Sisältö 2 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007 Puu kurkotti oksat taivasta kohti, yli vaarojen, yli pilvien, yli kaikkien keinuvien

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot

Majakka. Vapaaehtoiset tekevät Tuomasmessun Sivu 6. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu Sivu 3

Majakka. Vapaaehtoiset tekevät Tuomasmessun Sivu 6. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu Sivu 3 Majakka Fisucraft n vaasansuomalainenseurakunta.fi Vaasan suomalainen seurakunta 2/2015 Sivu 7 Carola Bergström Vapaaehtoiset tekevät Tuomasmessun Sivu 6 Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot

Laulun juhlaa 90 vuotta

Laulun juhlaa 90 vuotta Hyvinkään seurakuntalehti 4 21.9.2006 Hyvinkään Kirkkokuorolla juhlavuosi Laulun juhlaa 90 vuotta Seppo Ylönen Kansalaisten alkoholinkäyttö teettää poliisilla töitä - sivu 12 Sari Vajavaara - on harrastanut

Lisätiedot